NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 NADACE VERONICA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2011 Referenční období Okamžik sestavení výroční zprávy: Nadace Veronica Panská 9 Brno IČO Datum vzniku Nadaci Veronica zřídili fyzické osoby doc. Ing. Antonín Buček, CSc., doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., RNDr. Miroslav Kundrata, Ing. Jan Lacina, CSc., RNDr. Věra Spurná, DrSc., Ing. arch. Jarmila Kocourková, prof. RNDr. Hana Librová, CSc. a výtvarník Rostislav Pospíšil a byla zaregistrována v Brně. Zapsaná dne v Nadačním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně oddíl N, vložka 88. Nadace byla zapsána do rejstříku nadací a nadačních fondů v souladu s 35/1 z.č. 227/97 Sb., přechází na ni práva, povinnosti a závazky Nadace Veronica zaregistrované dne pod č.j. 37/92/NA u Magistrátu města Brna. 2

3 OBSAH: Úvod - ohlédnutí za rokem 2011 I. O NADACI VERONICA II. ČINNOST V ROCE 2011 III. PODPOŘENÉ PROJEKTY IV. PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ POMÁHAT V. HOSPODAŘENÍ NADACE VERONICA Zpráva nezávislého auditora Finanční zpráva za rok 2011 Zpráva dozorčí rady za rok 2011 Příloha k účetní závěrce komentář k významným položkám hospodaření VI. HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY Z NIF 3

4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 V tomto roce jsme pokračovali ve stabilizaci a rozvoji našich projektů. Do našich obchodů na Pekařské a na Svážné si postupně začalo nacházet cestu více a více zákazníků, což se projevilo pozitivně i na tržbách. V moštárně v Hostětíně došlo k zakoupení nové stáčecí linky na biomošty. Tato linka umožňuje stáčet mošty i do malých lahví a dostat je tak ke spotřebitelům i prostřednictvím kaváren a restaurací, jejichž provozovatelé po tom již dávno volali. Díky příznivému počasí vyrobila fotovoltaická elektrárna na střeše moštárny o 20% kwh elektřiny více, než je předpokládaná roční výroba. Kromě příjmu do nadačního rozpočtu uspořila 11,3 tuny CO2. Výroba elektřiny a úspora emisí skleníkových plynů na zhruba pětkrát větší fotovoltaické elektrárně u obecní výtopny (kterou provozujeme spolu s dalšími partnery) uspořila téměř 60 tun CO2. Velkou radost jsme měli z malých benefičních akcí, které jsme uspořádali pro ochranu Šumavy v Praze a v Brně pro časopis Sedmá generace, který oslavil již dvacet let od svého založení. Před Vánoci proběhla i 9. předvánoční benefiční aukce uměleckých děl, jejíž výtěžek bude opět rozdělený na nejlepší projekty ve prospěch ochrany přírody a krajiny. V tomto roce nadace rozdělila na nadační příspěvky 501 tisíc korun, podpořeno bylo 24 projektů. Největší nadační příspěvek udělený v programu Společně pro Brno podpořil fungování ekologické poradny Veronica, která je nejstarší ekologickou poradnou v České republice. Z nadačních příspěvků udělených z aukce je možné jmenovat například projekt na ochranu sýčka obecného, realizovaný společností TYTO mezi zemědělskou veřejností. Správní radu nadace v tomto roce posílili pan Miroslav Korbička, majitel firmy Rebio a pan Petr Maděra, proděkan lesnické a dřevařské fakulty MENDELU. Na závěr to nejdůležitější chtěla bych poděkovat vám všem, kteří nám pomáháte a kteří v nás vkládáte svoji důvěru. Ať již jste přiložili sami ruku k dílu nebo podpořili naši činnost menším či větším darem, bez vás by naše práce nebyla možná. Aktivity, které děláme pro ochranu přírody a krajiny, a pro rozvoj komunitního života a občanské společnosti v Brně se bez vaší pomoci neobejdou. Děkujeme. Mgr. Jasna Flamiková ředitelka Nadace Veronica 4

5 I. O NADACI VERONICA Nadace Veronica byla založena v roce 1992 s cílem podporovat šetrný vztah k přírodě. Za téměř dvacet let své existence jsme podpořili cca 475 projektů v celkové částce přesahující 10,5 miliónů korun. Jsme iniciátorem nových projektů a veřejně prospěšným aktivitám dáváme ekologický rozměr. Jsme členem prestižní organizace Fórum dárců ČR. Poslání a cíle Nadace Veronica Posláním Nadace Veronica je podporovat šetrný vztah k přírodě, především na Moravě a Slezsku. Prostřednictvím finančních příspěvků podporujeme místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny, ekologickou výchovu a rozvoj komunitního života. Lidé Nadace Veronica Naší patronkou je mezzosopranistka Magdalena Kožená. Správní rada RNDr. Miroslav Kundrata Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., ornitolog Doc. Ing. Jan Lacina, CSc., lesník a biogeograf PhDr. Jitka Vitásková, zástupkyně ředitele Domu umění města Brna Ing. Aleš Máchal, ekopedagog Rostislav Pospíšil, výtvarník RNDr. Miroslav Korbička, majitel firmy Rebio Doc. Dr. Ing. Petr Maděra, proděkan lesnické a dřevařské fakulty MENDELU Dozorčí rada Ing. JUDr. Martin Flora, Dr., právník Ing. Martin Nemrava, MBA, lektor a konzultant PhDr. Nora Obrtelová, dramaturgyně ČT Brno Management nadace Ředitelka: Mgr. Jasna Flamiková Koordinátorka nadačních projektů: Ing. Zuzana Galle Koordinátorka aukce: Mgr. Petra Jadrná Fundraiser: RNDr. Miroslav Klíč Účetní: Mgr. Markéta Kozlová Obchody Nadace Veronica: Vedoucí obchodů: Irena Krakovská V obchodech dále pracovali: Sabina Strakoňová, Ludmila Hrůzová, Olga Hubiková, Soňa Procházková, Věrka Janoušková, Jana Krčálová. Externí spolupracovníci Právník: Mgr. Andrea Rezková Grafik: Michal Zeman Jména mnoha desítek dobrovolníků uvádíme s poděkováním u jednotlivých projektů. 5

6 II. ČINNOST V ROCE 2011: VLASTNÍ AKTIVITY NADACE VERONICA OBCHODY NADACE VERONICA V roce 2011 jsme pokračovali v provozování Obchodů Nadace Veronica na Pekařské 38 v centru Brna a na Svážné 16 v Novém Lískovci. Obchody jsou provozovány od konce roku 2008 jako veřejná sbírka povolená Jm krajem. V provozovnách se prodávají hezké darované věci, které už jejich dárci nevyužijí, ale které si rád koupí někdo druhý. Darované věci jsou přetříděné, věci kvalitní a pěkné jsou nabízeny k prodeji. Část věcí, především textilu, kterého je nadbytek, je přesunuta Armádě spásy a dalším organizacím pracujícím se sociálně slabšími klienty. Knihy byly nabízeny i prostřednictvím tzv. knižních bazarů, část starších knih od nás obdržela k dalšímu použití brněnská věznice. Výtěžek z veřejné sbírky nadace rozděluje na ekologické a komunitní projekty neziskových organizací a škol v Brně a okolí. Na podpoře projektu se v roce 2011 podílely Úřady práce Brno město a Brno venkov, které přispívaly v rámci veřejně prospěšných prací na mzdy lidí v obchodech. BEZ POMOCI ŘADY DOBROVOLNÍKŮ, KTEŘÍ V OBCHODECH POMÁHAJÍ, BY OBCHODY NADACE VERONICA FUNGOVALY JEN STĚŽÍ. JIM VŠEM PROTO UPŘÍMNĚ DĚKUJEME :-) Lídě Horňáčkové, Jiřímu Slabému, Evě Dohnálkové, Lence Morávkové, Olze Hubíkové, Marii Lukášové, Hele Sedlákové, Marii Káňové, Lídě Zdeně Moussirou, Daně Janoškové, Evě Slavíkové, Gábině Chladilové, Ireně Zemanové, Miloši Rapantovi, Martinovi Janovskému, Anetě a Vlaďce Antošovým a dalším. TÝDEN PRO PŘÍRODNÍ ZAHRADU Od pondělí 28. března probíhal v Obchodě Nadace Veronica na Pekařské "Týden pro přírodní zahradu Biskupského gymnázia v Brně". Celý týden studenti, zaměstnanci a příznivci Biskupského gymnázia v Brně prodávali, pomáhali a všelijak aktivně propagovali Obchod Nadace Veronica: zajistili a uspořádali sbírku pěkných věcí, v prostorách obchodu připravili setkání s básníkem a profesorem gymnázia Vítem Slívou, večer deskových her a filmový večer. Jejich úsilí jim vyneslo 10 tisíc korun na tvorbu jejich přírodní zahrady. EKORECYKLOPÁRTY 20. dubna v kavárně Trojka proběhla Ekorecyklopárty. Jejím cílem byla větší propagace nadačních obchodů a recyklace. Akce byla zároveň poděkováním dobrovolníkům a lidem z obchodů. Na aukci proběhla módní přehlídka a dražba módních doplňků. Za pomoc a krásné vystoupení děkujeme všem vystupujícím - kapelám Japka, Klauni a Brněnský Valášek a děvčatům z taneční školy Centrum tance pod vedením Lucie Morávkové. Za skvělé občerstvení děkujeme firmě Rebio. 6

7 TÝDEN PRO SKAUTSKÉ STŘEDISKO KAPRÁLŮV MLÝN Od 26. do 29. dubna proběhl v nadačním obchodě na Pekařské Týden pro Kaprálův mlýn - první skautské ekologické středisko SCENES v postkomunistických zemích. V rámci doprovodného programu byl představen projekt Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn zejména pro skauty vysokoškoláky, povídalo se o dobrovolnictví na mezinárodní skautské základně Kandersteg ve Švýcarsku a četlo se z knihy Zdeny Kaprálové "Zítra bude líp". DEN ZEMĚ V POUZDŘANECH: Ke Dni Země 17. dubna proběhla tradiční procházka pouzdřanskou stepí a okolím, kterou provázel RNDr. Mojmír Vlašín. Jeho odborný výklad si se zaujetím vyslechlo více jak 60 účastníků této akce. NÁMI PODPOŘENÝ KLIP BYL OCENĚNÝ ODBORNÍKY "Natočte si kohoutkovou" radí Ekologická poradna Veronica ve svém videospotu oceněným odborníky jako "NEJ" ekoporadenský počin za rok Spot reaguje na trend nákupu balených vod, které zatěžují životní prostředí, a upozorňuje na ekologicky šetrnější pití vody z kohoutku. Lidé mohou klip vidět v kinech a sdílet jej na sociálních sítích. MALÁ BENEFIČNÍ AUKCE PRO ŠUMAVU V PRAZE Ve čtvrtek 16. června uvedl divadelní soubor Verdis Brno (Veroničí divadelní soubor) ve spolupráci s asociací ekologických organizací Zelený kruh obnovenou světovou premiéru původní divadelní hry Broučci. Hra inspirována Karafiátovými Broučky pojednává problém lýkožrouta na Šumavě. Přestože na tento den byla vyhlášena generální stávka, bylo divadlo plné lidí, kteří obětavě pěšky, z různých koutů Prahy dorazili na představení. Po skončení představení Nadace Veronica uspořádala malou aukci unikátních předmětů objevených v NP Šumava. Aukce pod vedením Mojmíra Vlašína vynesla deset tisíc korun na ochranu NP Šumava. 8. ROČNÍK FESTIVALU EKOBIOGRAF PRO ŠKOLY Promítání pro školy proběhlo 15., 17., 20. června v sále Břetislava Bakaly. Zúčastnilo se ho cca 1000 žáků a studentů, dalších cca 1000 žáků navštívilo v dalších dnech promítání na ZŠ Svážná a ZŠ Pavlovská. Celkem promítané filmy shlédlo okolo 2 tisíc žáků a studentů. Promítání bylo zdarma, nekomerční. Některé promítané filmy byly doplněny besedami s odborníky na téma životní prostředí, třídění opadů, šetření energiemi apod. 8. ROČNÍK FESTIVALU EKOBIOGRAF PRO VEŘEJNOST EkoBiograf pro veřejnost se v tomto roce poprvé uskutečnil na podzim, což se ukázalo být šťastným řešením. Celkem promítání a doprovodné akce (besedy, přednášky, koncert) navštívilo cca 700 návštěvníků. Uskutečnily se besedy: s prof. Librovou o šetrném životním stylu, s P. Machálkem z Hnutí Duha, P. Weidenthalerem-zemědělcem, režisérkou a střihačem filmu o filmu HD Rajče on the road, s doc. Borkovcovou o výživě hmyzem a s Robertem Rajchelem o medvědech a divočině. Celou akci v sále Břetislava Bakaly doprovodil malý jarmark ekologických neziskových organizací a výstava fotografií dobrovolnice Hnutí Duha Zuzany Šulíkové. 7

8 Na přípravě i zajištění festivalu se jako každý rok podílela řada dobrovolníků, bez nichž by festival nemohl vůbec proběhnout. ZA PŘÍPRAVU A ORGANIZACI DĚKUJEME : Bc. Ivě Novákové, Tereze Vlčkové, Bc. Markétě Szotákové, Adéle Šulíkové, Mgr. Kateřině Rezkové, Soni Valčíkové, Kateřině Koňaříkové, Jiřímu Cupákovi, Haně Kachlíkové a mnoha dalším. Za hnutí Duha děkujeme koordinátorce dobrovolníků Petře Švamberkové. FILMOVÁ SOUTĚŽ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NAŠIMA OČIMA U příležitosti festivalu EkoBiograf nadace vyhlásila soutěž neprofesionálních krátkých filmů a prezentací Životní prostředí našima očima. Soutěže se zúčastnilo přes 60 žáků a studentů, kteří do soutěže s uzávěrkou 10. prosince přihlásili svoje snímky. Většina snímků vznikala jako skupinová práce. V lednu 2012 zasedla odborná komise, která filmy a prezentace zaslané do soutěže vyhodnotila. 1. místo v kategorii prezentací porota udělila snímku Modlitba stromů žáků ZŠ Horácké náměstí, Brno. 1. místo v kategorii film vyhrál snímek "Ako vodníci a víly potok čistili" žáků ze ZŠ Vyhne na středním Slovensku. Porota se navíc rozhodla udělit Cenu Nadace Veronica filmovému snímku Vy to změníte žáků ze ZŠ TGM Blansko. Slavnostní předání cen a promítnutí vítězných snímků proběhlo 22. února v hotelu Santon v Brně. BENEFIČNÍ AUKCE PRO ČASOPIS 7. G 23. září proběhl na nádvoří Domu pánů z Kunštátu benefiční koncert pro časopis 7. generace, vydávaný Hnutím Duha již 20 let. Nadace Veronica se rozhodla v rámci koncertu uspořádat malou benefiční aukci a pro větší motivaci dražitelů vyhlásit, že částku získanou pro časopis dražbou 1:1 navýší. Aukcí pod vedením Mojmíra Vlašína bylo na koncertě získáno 17 tisíc korun. Z výtěžku obchodů pak obdržel časopis jako narozeninový dárek od nadace dalších 17 tisíc korun. MOŠTÁRNA V HOSTĚTÍNĚ V roce 2011 zaznamenala moštárna v Hostětíně řadu změn. Vedle změny obchodního názvu (Moštárna Hostětín s.r.o.) došlo i ke změně vlastnické struktury Nadace Veronica vlastní necelých 25% základního jmění. Na podzim byla na moštárně instalována nová stáčecí linka. I díky tomu došlo ke změně lahví u celého sortimentu. Nová linka navíc umožňuje stáčení moštů do malých lahví, po kterých již dávno volali provozovatelé kaváren a restaurací. Vzhledem k předchozímu roku však došlo k mírnému poklesu objemu tržeb (o 4%). JABLEČNÁ SLAVNOST V HOSTĚTÍNĚ Vůně čerstvých jablek a produktů z tohoto druhu ovoce provoněly 25. září celý Hostětín. Konaly se jablečné slavnosti, jejichž cílem je kromě zábavy i podpora místních pěstitelů ovoce, tradičních bělokarpatských odrůd a regionální značky Tradice Bílých Karpat. Dlouhé fronty zájemců se tvořily zejména u jablečných moučníků či čerstvě vylisovaného moštu. Svými výpěstky se pěstitelé mohli pochlubit na výstavě s 62 druhy ovoce. Kromě jablek to byly i hrušky a netradiční ovoce jako například kdouloň. Tradičním lákadlem slavností byla jako vždy přehlídka jablečných moučníků. Místní hospodyně jich napekly 70 druhů. Žízeň mohli lidé 8

9 zahnat jablečným moštem vyráběným přímo na místě z první letošní várky jablek. Na návsi se konal jarmark, na němž se prezentovalo na 30 řemeslníků z regionu. Přichystaná byla i ekologická poradna pro domácnost i prohlídky modelových ekologických projektů -- pasivního domu, moštárny, hiickéstor sušírny ovoce, kořenové čistírny odpadních vod a výtopny na biomasu. K dobré pohodě hrála i cimbálová muzika, Tomáš Kočko a orchestr a skupina Žamboši. Jablečné slavnosti se zúčastnilo na 2000 návštěvníků. FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY Díky příznivému počasí vyrobila v roce 2011 fotovoltaická elektrárna na střeše moštárny kwh elektřiny, což o 20% převyšuje předpokládanou roční výrobu. Celkově tak investice přinesla více než Kč čistého příjmu do nadačního rozpočtu a uspořila 11,3 tuny CO2. Výroba elektřiny a úspora emisí skleníkových plynů na zhruba pětkrát větší fotovoltaické elektrárně u obecní výtopny (kterou provozujeme spolu s dalšími partnery) v loňském roce dosáhla kwh a uspořila téměř 60 tun CO2. UDĚLENÍ VÝROČNÍCH CEN NADACE ZA ROK listopadu na konferenci Lipky k environmentální výchově určené pedagogům základních škol, středních škol a školských zařízení (zejména koordinátorům EVVO) z Jihomoravského kraje proběhlo předání výročních cen za rok Výroční cenu obdrželi tito kandidáti: PaedDr. Petr Duchek ze SŠ polytechnické v Brně za dlouholetou a skutečně obdivuhodnou práci s učňovskou mládeží. Ing. Jan Jongeppier z Purkyňova gymnázia ve Strážnici za dlouholetou práci pro místní gymnázium, s dopadem na celý region. Mgr. Alena Uhříčková z Lipky za dlouholetou obětavou práci, díky níž se do ochrany přírody podařilo zapojit obrovské množství dětí a celých jejich rodin. VÝSTAVY V DOMĚ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY V roce 2011 proběhly v prostorách Domu ochránců přírody výstavy tří umělců. V lednu byla zahájena výstava dlouholeté podporovatelky benefiční aukce fotografky Heleny Bretfeldové Přírodní struktury. Na ni navázala vůbec první výstava malíře-samouka a primáše cimbálové hudby Veronica Jaromíra Smrže. Jednalo se o výstavu akvarelů s názvem Přírodní motivy. Na konci roku pak stěny zdobil průřez celoživotního díla jedné ze zakladatelek nadace a bývalé členky redakční rady časopisu Veronica fotografky Jarmily Kocourkové - Krajiny srdce. 9. BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL Devátý ročník předvánoční benefiční aukce se uskutečnil v pondělí 21. listopadu ve večerních hodinách na Nové radnici v Brně pod záštitou primátora statutárního města Brna. Dražitelem byl opět pan Radko Pavlíček, který dražil více jak sto položek z aukčního katalogu. Večerem provázela paní Lucie Zedníčková. Největší částku zaplatil výherce sochy Olbrama Zoubka v ceně 23 tisíc korun. Na večerní aukci navázala opět aukce internetová. Celkem se oběma aukcemi podařilo získat více jak 240 tisíc korun. I tentokrát výtěžek aukce podpoří několik pečlivě vybraných projektů ve prospěch ochrany přírody a krajiny, které se o podporu z aukce přihlásily. 9

10 DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM - VÝTVARNÍKŮM: Luďku Adámkovi, Václavu Balšánovi, Ivaně Barazi, Stanislavě Bártové, Karolíně Bauerové, Markovi Bohušovi, Jindřichu Boškovi, Rudolfu Brančovskému, Heleně Bretfeldové, Yvetě Buchtové, Zuzaně Čechové-Kadlecové, Petru Čermáčkovi, Miroslavu Čevelovi, Lubomíru Dostálovi, Luďku Dostálovi, Františku Dörflovi, Janu Dungelovi, Martinu Foretníkovi, Janě Havlíkové, Pavlu Hayekovi, Tai-Chún Li Hejzlarové, Karlu Holíkovi, Zdeně Höhmové, Milivoji Husákovi, Petru Jandorovi, Liboru Jarošovi, Václavu Johanusovi, Nikole Kalinové, Zdeňce Klanicové, Dagmaře Kleinové, Inge Koskové, Josefu Kremláčkovi, Danuši Kovářové, Miroslavu Krobotovi, Lucii Kunzové-Filimonové, Františku Kuxovi, Markétě Kuxové, Aleši Lamrovi, Vladimíru Lepšovi, Jaroslavu Musilovi, Ivaně Nanjo Kolaříkové, Bohuslavě Olešové, Vítu Ondráčkovi, Jindřichu Pevnému, Janě Pilgrové, Josefu Ptáčkovi, Rostislavu Pospíšilovi, Pavlu Rudolfovi, Jaroslavu Sklenářovi, Jaromíru Smržovi, Janu Spěváčkovi, Jaroslavu Sůrovi, Ondřeji Svobodovi, Miroslavu Štěpánkovi, Vlastě Švejdové, Aleši Tilšarovi, Vlastimilu Tomanovi, Leopoldu Tůmovi, Janě Urbanové, Jaroslavu Valečkovi, Jiřímu Valešovi, Kataríně Vávrové, Kateřině Willheimové, Janu Wolfovi, Vlastimilu Zábranskému, Barboře Zachovalové a Olbramu Zoubkovi. DĚKUJEME DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ PŘILOŽILI RUKU K DÍLU PŘI AUKCI: Radku Pavlíčkovi, Stáně Bártové, Janě Tomaníčkové, Olze Pazderkové, Lídě Horňáčkové, Darku Gallemu, fotografce Aničce Peckové, Petru Ledvinovi, Michalu Tomaníčkovi, Lídě Hrůzové, Sabině Strakoňové, Evě Slavíkové, Majce Kaňové, Evě Šotnarové, Evě Slezákové, zaměstnancům Ekologického institutu Veronica a studentům a členům okrašlovacího spolku katedry environmentálních studií FSS MU a dalším. MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK 9. prosince v kavárně Trojka proběhl Mikulášský večírek. Jeho cílem byla větší propagace nadačních obchodů a recyklace a poděkování dobrovolníkům. Za pomoc děkujeme všem vystupujícím kapele Japka a Denise Bernardové zpěv. Za skvělé občerstvení děkujeme firmě Rebio. 10

11 III. SEZNAM UDĚLENÝCH GRANTŮ Celkem bylo v roce 2011 rozděleno na 24 projektů cca Kč. A. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V tomto programu byly rozděleno Kč získaných 8. benefiční aukcí uměleckých děl nadace Veronica. ZO ČSOP Kněžice, Kněžice Obnova krajinných prvků v okolí obce Štěměchy Vyčištění tůně na lokalitě Davidov, vyčištění a pokosení ploch dlouhodobě zanedbávaných suchých trávníků" a mezí ošetření a dosadba švestkové aleje, tisk propagační brožury Pozemkový spolek Koniklec, Mohelno Péče o VKP Letkovická stráň a VKP Skalky - biotopy ohrožených druhů rostlin Pastva ovcí, posečení travních porostů, vyřezávání dřevin - navazuje na předchozí aktivity organizace ZO ČSOP Hády, Brno Zvelebení dna lomu Džungle v západní části opuštěného vápencového lomu Hády Úprava dna lomu - pokosení, odstranění stařiny a náletu topolů, výsadba místních ovocných stromů - celková úprava pro případnou pastvu nebo jako základnu pro pastvu sousedních chráněných oblastí ZO ČSOP Hořepník, Prostějov Záchrana biotopu s významnými chráněnými rostlinnými druhy lokalita Bílá skála u Drusic Vyčištění ploch lokalit od stařiny, travních porostů a náletů dřevin pro obnovení biotopů xerotermních trávníků s chráněnými rostlinnými druhy ZO ČSOP Veronica, Brno Realizace záchranných opatření dle záchranného programu pro užovku stromovou v oblasti Vlárského průsmyku Zachování životaschopné populace užovky stromové v Bílých Karpatech (péče o ostatní typy biotopů, ochrana jedinců při čištění příkopů u silnic)

12 o.s. TYTO, Věrovany Ochrana a podpora sýčka obecného na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti (2.) Kontrola a údržba budek, aktivní osvěta mezi zemědělskou veřejností, případná spolupráce zemědělské veřejnosti na kroužkování ZO ČSOP KOSENKA, Valašské Klobúky Využití potenciálu pozemkového spolku KOSENKA k účasti veřejnosti na ochranu přírody a krajiny Valašskoklobucka Posílení sbírkové činnosti a účasti veřejnosti, pokračování revitalizace lesní rezervace Stráž, letní škola ochrany přírody kosení B. FOND SPOLEČNĚ PRO BRNO Projekty na podporu životního prostředí, rozvoje komunitního života a posilování občanské společnosti v Brně. V tomto programu bylo rozděleno Kč. Zdrojem financí pro tento fond jsou zisky generované Obchody Nadace Veronica, které jsou provozovány jako veřejná sbírka. ZŠ a MŠ Pramínek, Brno Náprava škod po požáru ve třídě Ptáčků V rámci těchto úprav byla zlepšena školní zahrada, tak aby lépe sloužila pro děti Kč Ing. Milan Peňáz, Brno Uspořádání výstavy BRNĚNSKÉ VYHLÍDKY Výstava panoromatických fotografií pořízených z nejvýznamnějších, veřejně přístupných, vyhlídkových bodů na území města Brna Kč Děti Země, Brno Ropák 2010 aneb ochrana životního prostředí a přírody pod veřejnou kontrolou Cílem projektu bylo připomenout veřejnosti největší ekologické hříšníky za rok Kč Biskupské gymnázium, Brno Malý kousek zahrady Cílem projektu bylo vytvoření nového prostoru vhodného pro výuku různých předmětů nebo relaxaci studentů i vyučujících Kč 12

13 ZO ČSOP Veronica, Brno Ekologická poradna Veronica Projekt zajistil půlroční fungování Ekologické poradny Veronica pro veřejnost včetně rozvoje nabídky služeb Kč Junák - svaz skautů a skautek ČR, Brno Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn Projekt podpořil vybudování Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn Kč o.s. Občané pro Medlánky, Brno Přírodní zahrada u Medláneckého rybníka Cílem projektu bylo vybudování přírodní zahrady u Medláneckého rybníka pro medláneckou veřejnost Kč ZO ČSOP Veronica, Brno Poradíme vám a pošleme vás k vodě Projekt odborného environmentálního poradenství zaměřeného na ochranu vody včetně doprovodných vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost Kč Brnopolis o.s., Brno Počin TEDxBrno Cílem projektu bylo najít zajímavé brněnské počiny a upozornit na ně i na konferenci TEDex, jejímž cílem je představovat nové lidi, myšlenky a nápady Kč Hnutí Duha - Přátelé Země ČR, Brno Časopis Sedmá generace Cílem projektu bylo podpořit vydávání časopisu Sedmá generace. Částka byla z veřejné sbírky doplněna jako zdvojnásobení výtěžku aukce, která se pro časopis konala v rámci benefičního koncertu a k jeho dvacetiletému výročí Kč Lipka Školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno Ekologický výukový program HOSPODÁŘSTVÍ U ŠNOFOUSE Projekt navazující na ocenění Výroční cena Nadace Veronica pro organizaci, ve které oceněný pedagog pracuje Kč Střední škola polytechnická, Brno Nádoby na tříděný odpad do učeben školy Projekt navazující na ocenění Výroční cena Nadace Veronica pro organizaci, ve které oceněný pedagog pracuje Kč 13

14 C. VÝROČNÍ CENA NADACE VERONICA V tomto programu bylo rozděleno 30 tisíc korun. Ocenění je spojeno s finanční podporou Kč pro oceněného pedagoga i jeho domovskou školu. Je udělována za dlouholetou práci s dětmi i jejich rodiči a za jejich vedení k praktické ochraně přírody. Oceněni byli: Mgr. Alena Uhříčková z Lipky Školského zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně Ing. Jan Jongepier z Purkyňova gymnázia ve Strážnici PaedDr. Petr Duchek ze Střední školy polytechnické v Brně D. MIMOŘÁDNÉ GRANTY Nadační příspěvky udělené z výtěžků mimořádných benefičních aukcí: Hnutí Duha - Přátelé Země ČR, Brno Ochrana přírody na Šumavě Podpora ochrany přírody na Šumavě Hnutí Duha - Přátelé Země ČR, Brno Časopis Sedmá generace Cílem projektu bylo podpořit vydávání časopisu Sedmá generace. Aukce proběhla v rámci benefičního koncertu a k jeho dvacetiletému výročí Kč 14

15 IV. PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ POMÁHAT DĚKUJEME DÁRCŮM NADACE: RNDr. Miroslavu Kundratovi, Ing. Martinu Nemravovi, MBA, RNDr. Petru Stryjovi, Ing. Jiřímu Klíči, Zdeňku Bučkovi, prof. RNDr. Aloisi Kozubíkovi, CSc., RNDr. Milanovi Novákovi, Haně Hučínové, Ing. Janě Drápalové, Gustávu Kratochvílovi, Marii Dědkové, Jiřímu Esterkovi, Ing. Marii Kudlíkové, Doc. Ing. Antonínu Bučkovi, Dalimilu Ospalému, Renatě Hubáčkové a dalším. DĚKUJEME FIRMÁM, KTERÉ PODPOŘILY NAŠI ČINNOST: Ahifi.cz, Jihomoravské plynárenské, Barák stav Brno, Kovovýrobě Hoffmann, AQUA PROCON, Rebiu, Vin d Alsace, advokátní kanceláři Vašíček, Frimmel, Honěk, ABC Nemovitostem, REMAXu, Watersawersu, Ing. Jiřímu Slámovi, Ekologické dílně Brno, Top Moravia Q, GEOtestu Brno, REMATu, Marek Industrialu, Lesům města Brna, Ateliéru Fontes, Dise, Ateliéru zahradní a krajinářské architektury, Jaroslavu Kociánovi, Stavorealu Brno, S:Lukas, AJ Technology, Lotos Reality, BMT Medical Technology, OREA HOTELS, Eldacu, Engelovi, Pharmalinku, The Best Networku Solution, BTP, Fredominance, Taushi a Moštárně Hostětín, PetroSoftu Rámování paspartování Pekařská 76, SMERu, Stavební společnosti Tocháček, D.I.C., Nokii Store, Infinitu. DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM: Úřadu práce Brno-město a Úřadu práce Brno venkov, Magistrátu města Brna, kavárně Trojka, Stadecu, Husa Klubu Brno, sdružení Brnopolis, Ekologickému institutu Veronica, Hnutí Duha, ZŠ Pavlovská a ZŠ Svážná, občanskému sdružení 8D, Domu umění města Brna, 1. Art Consulting, Creditinfo, Hotelu Santon, Centru tance, Dobrovolnickému centru 67 a dalším. DĚKUJEME MEDIÁLNÍM PARTNERŮM: MF Dnes, Knihovně Jiřího Mahena, Student agency, agentuře Lesenský, Toplife, Technickým sítím Brna, TIC Brno, Brno Bussines, firmě Motiv P, agentuře SNIP, CK Kudrna, Enviweb, Českému rozhlasu Brno, Brněnské televizi, Student pointu. 15

16 V. HOSPODAŘENÍ NADACE VERONICA FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Rozvaha : AKTIVA Stav k Stav k Stálá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek , ,95 Oprávky k DHM , ,09 Pozemky , ,73 Nedokončený DHM 0 0 Majetkový podíl v s.r.o ,70 Majetkový podíl v ZD Pitín 72106,20 0 Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,24 Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 Stálá aktiva celkem , ,53 Oběžná aktiva Publikace Moravské krajiny 5350, ,00 Pokladna 50248, ,00 Bankovní účty , ,65 Ceniny ,00 Pohledávky , ,50 Přechodné účty 97000, ,46 Zúčtování dotací UP 73875, ,00 Oběžná aktiva celkem , ,96 Aktiva celkem , ,14 PASIVA Vlastní zdroje Nadační jmění NIF , ,00 Nadační jmění zapsané , ,31 Ostatní jmění ,00 Fondy , ,89 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku , ,65 Závazek z postoupené pohledávky , ,00 Vlastní zdroje celkem , ,55 Cizí zdroje Závazky 34860,00 452,01 Zaměstnanci a instituce SP,ZP , ,00 Zúčtování daní 93173, ,00 Přechodné účty 73515, ,00 Cizí zdroje celkem , ,01 Pasiva celkem , ,56 Hospodářský zisk za období celkem 476, ,58 16

17 Náklady a výnosy: NÁKLADY Celkem v Kč Spotřeba materiálu, kancelářské potřeby 63127,00 Spotřeba energie 55439,00 Nákup DHM nad 3000, ,00 Publikace a knihy 2546,00 Cestovné 63355,444 Občerstvení na aukci 51272,50 Náklady na reprezentaci 6081,00 Poštovné 18715,00 Ostatní služby ,21 Telefony 34271,00 Zpracování účetnictví, audit, poradenská činnost ,00 Fotopráce, kopírování Tisk, grafické úpravy ,60 Semináře, vzdělávání 38530,00 Propagace 15780,00 Internet 8002,83 Nájem ,00 Mzdové náklady včetně pojištění a stravenek ,00 Daň z nemovitostí +kolky 9542,00 Ostatní náklady-bankovní poplatky, zákonné pojištění zam., členské příspěvky, ,60 Odpisy dlouhodobého majetku ,51 Prodané CP a podíly, zůstatková cena prodaného DHM ,24 Náklady celkem ,97 Hospodářský výsledek ,58 Obrat ,55 VÝNOSY Nájem moštárny a moštovacích strojů a prodej služeb ,50 Ostatní výnosy 45079,74 Výnosy z CP, tržby z prodeje CP ,31 Přijaté příspěvky ,00 Provozní dotace ,00 Výnosy celkem ,55 Obrat ,55 Náklady na správu nadace: Náklady nadace za rok 2011 celkem prodané cenné papíry a podílové listy odpisy Zůstatková cena prodaného majetku nadační příspěvky celkem z NIF z jiných zdrojů náklady na správu nadace po odečtení prodeje CP a odpisů v % k NJ 9,66 Zapsané nadační jmění k V souladu s ustanovením 22 odst. 1 písmene c) zákona 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech má nadace stanoveno pravidlo omezení nákladů souvisejících se správou nadace, a to do maximální výše 30ti % nadačního jmění k běžného roku. Nadace Veronica v roce 2011 toto pravidlo neporušila. 17

18 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 18

19 19

20 20

21 VI. HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY NIF Nadační investiční fond a splnění smluvní povinností s FNM ČR (resp. s MF ČR) v roce 2011 V letech 1999 až 2006 získala Nadace Veronica prostřednictvím výběrového řízení v I. a II. etapě rozdělování příspěvků z Nadačního investičního fondu celkem ,- Kč. V souladu se smlouvami o převodu prostředků získaných prodejem akcií, určených pro Nadační investiční fond s FNM ČR, je vložila do svého nadačního jmění. V roce 2011 postupovala nadace podle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 PS Parlamentu ČR k rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií pro NIF v I. etapě a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o převodu zbývajících prostředků určených usnesením č.413 PS Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě, které zakotvily v čl. V, odst. 3,4, že příjemce příspěvku z NIF má povinnost rozdělit ze svého majetku nadační příspěvky nejméně ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID pro příslušný kalendářní rok. Povinná výše 0,5 průměrný PRIBID za rok 2010 určující částku k rozdělení na nadační příspěvky v roce 2011 činila ,- Kč. Nadace svoje smluvní povinnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy v roce 2011 splnila tak, že prostřednictvím veřejného výběrového řízení rozdělila nadační příspěvky popsané ve výše uvedeném přehledu vybraným nestátním neziskovým organizacím. Uložení nadačního jmění část NIF k daného roku Podílové listy fondu BFN ,- Portfolio u České spořitelny ,- Podíl na FVE ,- Nemovitosti v Hostětíně fotovoltaika, lisovna, sklad, pozemky ,- Celkem ,00 Výnosy z nadačního jmění z NIF za rok 2011 Popis Částka Výnos finančního majetku ČS ,- Dividenda BFN 76813,- Pronájem nemovitosti lisovna Hostětín ,- Fotovoltaika I ,- Fotovoltaika II - podíl 64446,- Výnos celkem ,- Výnosy z nadačního jmění z NIF za rok 2011 činí celkem Kč. 21

NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA. Tištěno na recyklovaném papíře

NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA. Tištěno na recyklovaném papíře NADACE VERONICA 29 VÝROČNÍ ZPRÁVA Tištěno na recyklovaném papíře VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 29 Referenční období 1. 1. 29 31. 12. 29 Okamžik sestavení výroční zprávy 31. 5. 21 Nadace Veronica

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Úvodem Rok 2005 znamenal pro obecně prospěšnou společnost Partnerství další období rozvoje. Podařilo se nám nejen zvýšit počet realizovaných projektů a služeb, ale také rozšířit jejich

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA 2006 III Milí čtenáři naší výroční zprávy! Rok 2006 byl pro nás pozoruhodný tím, že náš časopis Veronica vycházel již dvacátý

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 201 www.ceskesvycarsko.cz O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2010 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2009 Obsah Slovo na úvod 4 Struktura nadace 5 Historie nadace a jejích programů 6 Zpráva o činnosti A. Osvětová práce a získávání finančních prostředků

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 4 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje o společnosti 5 2.2 Orgány a vedení společnosti 6 2.3 Investiční činnost 8 2.4 Schéma organizační

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva 2009 2009 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2009 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2009 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady... 1 Obsah Základní údaje o společnosti... 2 Organizační schéma...3 Zpráva jednatele společnosti...4 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Rozvaha v plném rozsahu...9 Výkaz zisku a ztráty...15 Grafy... 19 Příloha

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více