20. května 2005 Cena 6,00 Kč. Slavila celá země

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20. května 2005 Cena 6,00 Kč. Slavila celá země"

Transkript

1 10/2005 Nenechte se napálit při prodeji akcií! Město Sušice obdrželo od Komise pro cenné papíry upozornění na provádění nevýhodných výkupu akcií, které probíhají v Sušici a v dalších městech. Vyjádření komise je následující: Komise pro cenné papíry získala další letáky, které avizují odkup akcií z I. a II. vlny kupónové privatizace v Sušici, dále v Domažlicích, v Kdyni a v Klatovech. Nabízené ceny jsou velice nevýhodné, v některých případech bývají o více než polovinu nižší, než za jakou lze cenné papíry skutečně prodat. Komise pro cenné papíry proto varuje před těmito výkupy a nabádá akcionáře, aby na takovéto návrhy nereagovali. Odkup se týká zejména podílových listů vybraných podílových fondů. U většiny z nich lze cenné papíry bez problémů odprodat investiční společnosti, protože se jedná o otevřené podílové fondy. U tohoto typu fondů mají podílníci možnost kdykoliv požádat investiční společnost o zpětný odkup, a to za cenu, která odpovídá podílu na majetku ve fondu. Informace o aktuální ceně se dají získat u investičních společností, které fondy spravují. Při těchto výkupech je zneužívána neznalost občanů o aktuálních cenách cenných papírů a možnostech jejich prodeje. Informace na letácích bývají často matoucí a nepravdivé. Pokud občané dostanou v letáku nabídku na výkup cenných papírů, měli by se vždy informovat na aktuální cenu, a to především v případě fondů u investičních společností, nebo mohou kontaktovat Komisi pro cenné papíry na telefonu (zdarma) , kde mohou nechat vzkaz a kontakt na sebe nebo na telefonech V případě, že se někdo bude cítit jednáním odkupovačů poškozen, může se obrátit na soud. Upozornění na problematiku nevýhodných výkupů a podrobné rady a návody se základními zásadami investování jsou k dispozici na internetových stránkách Komise v Rádci investora/varování investorům/nevýhodné odkupy, popřípadě v tištěné podobě v sídle Komise a v pobočkách některých bank a investičních společností. Kontakt: Komise pro cenné papíry, Washingtonova 7, P. O. Box, Praha 1, red Uzavírka náměstí Městská policie upozorňuje na uzavírku náměstí ve dnech konání akce Den Sušice : od čtvrtka 19. května od hodin do neděle 22. května do 8 00 hodin (pro zásobování bude vjezd umožněn do pátku do 6 00 hodin a v sobotu od 3 00 do 6 00 hodin). A samozřejmě také Sušice. Květnové oslavy u příležitosti 60 let od ukončení druhé světové války byly v Sušici zahájeny již ve čtvrtek 5. května vernisáží výstavy fotografií 60. výročí osvobození, která je pro velký zájem prodloužena až do 27. května. V pátek 6. května se pak několik stovek občanů shromáždilo na sušickém náměstí, kde patrně nejočekávanějším bodem programu oslav byl příjezd Klubu IV. obrněné divize a přehlídka historických vojenských vozidel. Ta vzbudila obdiv nejen u pamětníků, ale zejména u mladší generace. V sušickém kině byl znovu promítán dokument o konci 2. světové války se záběry Sušice tak, jak byly natočeny válečnými zpravodaji. Filmový dokument na DVD si také můžete zakoupit Hrajeme si s Medvídkem Medvídek to je název mateřského centra, které od května začalo působit v Sušici, v prostorách MŠ Smetanova ul. Slavnostního otevření se kromě samotných zakladatelek se svými dětmi zúčastnila také starostka města, ředitelka MŠ a zástupkyně firmy SPAK VSD Austria, a. s., která mateřskému centru přispěla významným darem. Den otevřených dveří pro všechny zájemce z řad maminek, tatínků i prarodičů a samozřejmě především dětí, využily téměř tři desítky dětí ve věku od devíti měsíců do šesti let a přibližně stejný počet dospělých. Malé návštěvníky nejvíce zaujala klouzačka do bazénu plného barevných míčků, rodiče se zajímali o program, náplň a cíle centra. Medvídek stále hledá vhodnější především větší prostory, protože zájem o využití jeho služeb je opravdu velký. Rodiče zde mohou své děti postupně zapojovat do kolektivu, hrát si s nimi, s ostatními si vyměňovat zkušenosti, v budoucnu je počítáno i se vzděláváním dospělých, besedami aj. Není problém, pokud si rodiče potřebují např. něco vyřídit na 20. května 2005 Cena 6,00 Kč Slavila celá země úřadech, si zde na vymezenou dobu domluvit hlídání dítěte. Všichni pozvaní hosté při slavnostním zahájení provozu mateřského centra v Sušici vyjádřili podporu jeho fungování a popřáli mu hodně spokojených návštěvníků a bezproblémový chod. as v Městském informačním centru. Výtěžek z prodeje bude věnován na údržbu a rozvoj Sušického betlému. Oslavy na sušickém náměstí byly provázeny kulturním programem zahrál Rytmus a skupina Šrumec, zpíval Svatobor. Po slavnostních projevech a české i americké hymně občané spolu s představiteli města uctili oběti 2. světové války položením květin u Památníku padlých. Starostka města vyslovila v souvislosti s květnovými oslavami poděkování: Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na pří- Sušická laboratoř na cestě k akreditaci Laboratoř klinické biochemie a hematologie sušické nemocnice stále zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb. Před krátkou dobou byla jednou ze laboratoří České republiky, které měly možnost získání další akreditace. Z tohoto počtu se povedlo získat certifikát osvědčující vysokou kvalitu jen 140 z nich a sušická laboratoř byla mezi nimi. Nyní je evidována ve druhé etapě Registru klinických laboratoří. Registrovaná laboratoř získává časově omezené osvědčení o vstupu do Registru, přístup k informacím o procesech zvyšování kvality, stupňovitě udělované (časově omezené) certifikáty po splnění požadavků na kontinuální zvyšování kvality a může využívat poradenské orgány a příslušné služby odborných společností. V praxi to pro pacienty i jejich lékaře znamená záruku kvality klinických vyšetření a je to zároveň dokladem toho, že rozvoj laboratorní medicíny v Sušici je na vysoké úrovni a že investice, které město vložilo do vybavení zdejší laboratoře, jsou oprávněné. Jen za poslední tři roky byla pro pravě a programu slavnostního odpoledne u příležitosti 60. výročí ukončení 2. světové války a osvobození našeho města americkou armádou. Mé poděkování patří zejména: Mgr. Jaroslavu Hambergerovi, Emilu Kintzlovi, tanečnímu orchestru Rytmus, pěveckému sboru Svatobor, country skupině Šrumec, klubu IV. obrněné divize, veteránům 2. světové války, Svazu bojovníků za svobodu a samozřejmě všem občanům, kteří společně s námi toto výročí oslavili. Zvláštní poděkování patří i Sušickým technickým službám za vzorné služby a operativní zastřešení tribuny při nepříznivém počasí. as laboratoř na nákup vybavení využita částka zhruba tři miliony korun. Prostředky byly vynaloženy tak, aby veškeré služby mohly být poskytovány podle nejnovějších standardů a zároveň co nejrychleji tak, aby byly lékařům výsledky testů pro jejich rozhodování k dispozici v nejkratších možných termínech. Jen pro zajímavost laboratoř provádí denně kolem testů a 98 % výsledků je k dispozici v den odběru pacienta již v odpoledních hodinách, urgentní vyšetření jsou hlášena telefonicky do dvou hodin. Specializovaná vyšetření jsou posílána do smluvních laboratoří v Klatovech, Plzni i Praze. Nejedná se ovšem jen o technické záležitosti neméně důležitou součástí práce špičkové laboratoře je zvyšování kvalifikace jejích pracovníků, což je pro nemocnici rovněž finančně náročné, nicméně ani zde není nic zanedbáno. Sušická laboratoř se bude snažit i nadále zvyšovat standardy poskytovaných služeb tak, aby vyhověla kritériím pro nejvyšší kvalitu, jak uvedla primářka oddělení RNDr. Eva Fedorová. as Přečtěte si Kdy vyměnit řidičák? Den Sušice 2005 program rozhovor se zakladatelem sušické jazykovky aktuality z jednání rady města drogy problém současnosti pozvánka na filmové hity sportovní zpravodajství KD Sokolovna května 2005 Den Sušice 2005 program najdete na str května 2005 v hod. Lyže z jasanu Josef Nechutný a Ivo Pavelka (klavír) klubový večer SDS Klatovy Smetanův sál gymnázia 27. května 2005 v hod. Jam session jazzový koncert věnovaný památce Rudolfa Rokla, průvodní slovo Ladislav Županič CA MKS upozorňuje Objednané vstupenky na divadelní představení do Českého Krumlova si vyzvedněte v kanceláři MKS.

2 strana 2 Kaleidoskop Státní jazyková škola po třinácti letech Myšlenkou na založení jazykové školy v Sušici se začal zabývat Mgr. Pavel Kahle na počátku 90. let, v době jazykové euforie. Pro svůj záměr získal tehdejšího starostu MVDr. Jiřího Zeleného i ředitele ZŠ Lerchova, Mgr. Petra Malého. Nejen na sušických školách, ale i v podnicích a organizacích byl proveden průzkum zájmu o vzdělávání tohoto typu zájem byl značný, proto byl záměr vybudování jazykové školy předložen městské radě. Ta jej schválila a své stanovisko předala Školskému úřadu v Klatovech. Po dalších návrzích, předložených plánech atd. povolilo nakonec Ministerstvo školství otevření Jazykové školy od 1. září 1992 za předpokladu splnění určitých podmínek (pedagogická odbornost, prostory, dostatečný počet zájemců ). Všechny podmínky byly splněny a do prostor v ZŠ Lerchova 1. září 1992 nastoupili první studenti Státní jazykové školy. V prvních letech fungování SJŠ byl zájem značný pravidelně ji navštěvovalo kolem 500 studentů, postupně, v souvislosti se zkvalitněním jazykové výuky na základních i středních školách, se jejich počet snížil a dnes má škola na každý školní rok pravidelně kolem 300 studentů. Zakladatel Státní jazykové školy v Sušici, Mgr. Pavel Kahle, odešel po třinácti letech práce v jejím vedení do důchodu. Při této příležitosti jsme mu položili několik otázek. Když jste tenkrát, před třinácti lety stál u zrodu SJŠ, co jste od jejího vzniku očekával? Odbor agend řidičů Ministerstva dopravy informoval v souvislosti s výměnou ŘP obecní úřady a obce s rozšířenou působností v tomto smyslu. Na základě stále se množících dotazů k povinným výměnám řidičských průkazů: podle současného znění zmíněného zákonného ustanovení platí, že všechny řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 2000 musí být vyměněny za nové nejpozději do 31. prosince Povinné výměny ŘP nepodléhají správnímu poplatku, nedochází-li současně ke změně údajů zapisovaných do řidičského průkazu. Zdůrazňujeme, že povinná výměna nedopadá na řidičské průkazy vydávané od 1. ledna Velmi důležitou informací, jež se dotýká problematiky povinné výměny řidičských průkazů, je, že vláda České republiky předložila opětovně Parlamentu k projednání návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., který v současné době projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu. Tento vládní návrh opakovaně předpokládá prodloužení lhůty pro povinnou výměnu starších řidičských průkazů za nové a její rozložení do několika stupňů s ohledem na stáří vyměňovaného řidičského průkazu, prakticky až do roku Je bohužel nutné konstatovat, že uvedený návrh vzbuzuje opět na půdě zákonodárného sboru rozsáhlé polemiky, což logicky vede k průtahům v legislativním procesu. Jakkoli Ministerstvo dopravy vyvíjí snahu o prosazení navrhované úpravy jako celku, nelze vyloučit, že zákonná Mám-li být upřímný, počítal jsem s prosperitou, sázel jsem na velký zájem o studium jazyků a očekával podporu ze všech stran. Ač tomu tak zcela nebylo, zvládli jsme počáteční nápor celkem dobře a začali jsme si pomalu upevňovat svoje postavení jako nezastupitelné školské zařízení sloužící nejen městu Sušici, ale i okolním obcím. Co bylo nejtěžší při vytvoření kvalitního zázemí pro školu? Zařídit a alespoň pro začátek vybavit školu vlastně ani nebylo Povinné výměny ŘP předloha nakonec nebude schválena, nebo sice schválena bude, ale může se tak stát až relativně pozdě s ohledem na řešení uvedeného problému. Již nyní je evidentní, že realizace povinných výměn podle stávající zákonné dikce se dostává na hranici praktické proveditelnosti, a to z toho důvodu, že držitelé ŘP, jichž se povinná výměna týká, nevyužívali zákonem stanovené lhůty průběžně, ale nechali vesměs vše až na poslední rok stanovený pro povinnou výměnu. Prozatímní poznatky jsou takové, že zákonodárci žádné výhrady vůči prodloužení lhůty pro povinnou výměnu řidičských průkazů nemají a předmětem jejich polemik jsou jiné navrhované úpravy. Pokud by bylo zřejmé, že se novelizaci 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. nepodaří včas prosadit v rámci stávajícího návrhu novely, bude přistoupeno k nalezení jiného zákonného řešení, kterým se jeví pouze prosazení samostatné malé novely zákona, případně její připojení k jinému aktuálně projednávanému zákonu. Pro odbor agend řidičů MD se vyřešení této otázky stalo jednou z hlavních priorit, která bude i nadále středem jeho pozornosti. Z důvodu zvýšeného zájmu řidičů o výměnu ŘP byly v Sušici prodlouženy úřední hodiny na odboru dopravy na MÚ. Můžete sem přijít v obvyklou dobu: pondělí a středa 8 12 a hod., v pátek 8 11 a hod., a v květnu také v úterý a ve čtvrtek dopoledne od 8 do 12 hodin. tz, as tak těžké, tehdejší vedení města jazykovou školu podporovalo jak jen mohlo. Kromě toho jsme sdíleli učební prostory, ale i pomůcky se ZŠ, což zlevnilo provoz. Ptáte-li se na problémy, pak jistě jedním z prvních bylo platové zařazení, tj. takové, aby motivovalo zájem kvalifikovaných jazykářů o práci v jazykové škole. Jakmile se nám podařilo obsadit školu těmito odborníky, měli jsme spolehlivé zázemí. Rozhodně jsme byli poškozeni, Mgr. Pavel Kahle s pezidentem Douzelage Jeremym Barkerem z Velké Británie. když jsme přestali dostávat dotace na žáka a museli jsme zvyšovat školné a to, během těch 13 let, velmi rychle. Málokdo věděl a ví, že školné bylo a je vlastně jediným finančním zdrojem této státní instituce. Vysoké školné nám samozřejmě redukovalo kurzy. Jaký byl pedagogický kolektiv a jak se vám s ním pracovalo, od založení až do vašeho odchodu? Měl jsem šťastnou ruku při výběru. Moje kolegyně a kolegové velmi brzy poznali závislost úspěchu školy na práci v kurzu, i když se na to dívali z opačného konce. Skutečnost, že dokázali, aby studenti jejich kurzy navštěvovali i za nevýhodných finančních podmínek a dojížděli ze vzdálených obcí znamená, že byli, jsou a věřím, že budou jazykoví profesionálové. Kdo měl zpočátku o studium větší zájem děti nebo dospělí? Zájem měli zprvu všichni. Dospělí, penzisté i manažéři, studenti, zájemci o pracovní místa v daleké i nedaleké cizině, děti ze školy i ze školky i jejich učitelé a školští pracovníci. Notoricky známý je fakt, že někteří dospělí po čase odpadávají, ale pokud to jsou rodiče, o to víc se snaží své děti vést k pravidelnosti, jakoby chtěli kompenzovat své nedostatky vůle na dětech. Za dobu fungování školy jste udělali pořádný kus práce, navázali jste mnoho zahraničních partnerství, profesních i osobních přátelství na která nejraději vzpomínáte? Nejraději vzpomínám, jak jsme vlastně jako první v Sušici vyvezli plný autobus zvědavých dětí do Anglie do Sherborne, které se později stalo naším přičiněním partnerským městem. Některé z těch zvědavých dětí jsou dnes již zkušenými odborníky, kteří považují znalost cizího jazyka za samozřejmost. Co považujete za největší úspěch v historii SJŠ, kterou jste sám tvořil? To, že i v době otevřené konkurence škola zůstává vyhledávaným útočištěm studentů nejrůznějších profesí, věku a jazykových úrovní od základních konverzačních dovedností až po státní jazykové zkoušky. Kdo nyní nastoupil na vaše místo a co byste jemu i škole popřál do dalších let? Moje kolegyně Mgr. Věra Svobodová. Spolupracovali jsme velmi dobře. A bude-li při ní stát nejen současný ředitel školy Mgr. Čestmír Kříž, ale i Město, jsem přesvědčen, že bude škola nadále prosperovat. Jakým zálibám a koníčkům se nyní budete věnovat? Budu aktivně odpočívat a trochu se kochat z nadhledu na školské problémy. Ale nemyslete si, do angličtiny jsem se zbláznil nadosmrti. V červnu letím do Newcastlu na kurz obchodní angličtiny, abych se zase něčemu přiučil. Za vybudování kvalitního a dostupného zařízení pro výuku jazyků v Sušici vám náleží velký dík nejen od absolventů, ale i budoucích studentů školy, a přání dlouhého spokojeného života plného pohody a zdraví. as Maminko, vše nejlepší! V neděli 8. května oslavily všechny maminky svůj svátek. Děti z modré školy pro své maminky a babičky přichystaly samá překvapení. Vyráběly dárečky a přáníčka, učily se básničky a písničky, nacvičily pohádky. Pak všechna překvapení zabalily a převázaly velikou mašlí a předaly svým maminkám na besídkách, které se konaly během týdne v některých třídách i školních družinách. A děti nezapomněly ani na své paní učitelky a zazpívaly jim a zatancovaly pro radost. zs DEN SUŠICE 2005 pátek 20. května sušické náměstí MŠ Tylova, Klubíčko Putování s písničkou koncert dechového orchestru Solovačka Junior orchestr Plzeň Klatovští dragouni country skupina Pilouni Orchidea OHŇOSTROJ (z Andělíčku) po ohňostroji hraje Orchidea až do hodin sobota 21. května sušické náměstí zahájení programu MŠ Smetanova, Jaro hudební pohádka Taneční klub Fialka Přehlídka účesové tvorby SOŠ, SOU a OU Sušice ZŠ Lerchova, pásmo Pohádka pásmo ZŠ Komenského ul Český Honza, vystoupení ZŠ T. G. Masaryka Sušický dětský sbor ukázky výcviku psů (KO Sušice) skupina F. R. C aerobic, ZŠ Lerchova ul TK Fialka Break Dance, Gymnázium Sušice vystoupení souborů z Wenzenbachu (SRN) MAXIM TURBULENC Doprovodné programy: pátek 20. května Sportovní den města dopoledne sportovní soutěže pro školy a školky na stadionu TJ a na hřišti v Kaštanové ul atletické odpoledne (stadion TJ) start Běhu Terryho Foxe (stadion TJ) vernisáž výstavy Kdyby stromy nebyly, my bychom tu nežili (vestibul ZŠ Komenského ul.) diskotéka (PDA) sobota 21. května projížďky v kánoích pro veřejnost (zdarma) (nábřeží, u lávky) Pohádkový les putování Luhem pro nejmenší taneční zábava s Fortunou (Santos) sobotní diskotéka (PDA) Head Down (grunge, Klatovy) + Pankix (rock, Praha) koncert (Tradiční Kloub) můžete navštívit: Muzeum Šumavy Výstava výtvarných prací žáků VO ZUŠ Sušice Muzeum Šumavy, v rámci provozní doby muzea Sušické jesličky podkroví radnice Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Komenského výstava ZŠ Lerchova ul., hala školy, pátek neděle hod. Sušice očima dětí Pohled na statistiku sušické knihovny přináší velmi zajímavá čísla. Posuďte sami: Fond knihovny se od 1. ledna 2005 rozšířil o 624 svazků, z toho je pro dospělé čtenáře 144 naučných knih a 349 svazků beletrie pro dětské čtenáře 24 naučných knih a 107 svazků beletrie 855 letos zaregistrovaných čtenářů si půjčilo již dokumentů, z toho v oddělení pro dospělé v oddělení pro děti Z celkového počtu výpůjček bylo časopisů. Nejžádanější knihy v letošním roce 1. Jirásek Alois Staré pověsti české 2. Lindgren Astrid Děti z Bullerbynu 3. Neruda Jan Povídky malostranské 4. Petiška Eduard Staré řecké báje a pověsti 5. Bowling Joanne K. Harry Potter a Fénixův řád 6. Lanczová Lenka Panna nebo Blíženec 7. Steel Danielle Pět dní v Paříži 8. Coulter Catherine Přetvářka 9. Kintzl Emil Zmizelý kousek Šumavy 10. Roberts Nora Temná dáma Nejžádanější časopisy v letošním roce 1. Story 6. Vlasta 2. Kačer Donald 7. Květy 3. Čtyřlístek 8. Bravo 4. Svět motorů 9. Reflex 5. Týden 10. Recepty prima nápadů Služeb knihovny v letošním roce využilo již návštěvníků a dalších 598 zájemců využilo veřejný internet. Uvedené údaje vychází ze statistiky za období vf, red

3 10. jednání Rady města Sušice se konalo 2. května. RM přijala tato usnesení: RM schválila předloženou přílohu ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na rok 2005 pro město Sušice, a pověřila starostku jejím podpisem. RM schválila rozšíření vyvolávacího systému Q matic a pověřila informatika jeho objednáním. RM souhlasila s uzavřením smlouvy mezi Městem Sušice a Ivanem Čámským na provádění odborných prací na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce a souhlasila s ukončením platnosti smlouvy pod č. j.: Pož/17/ SU RM pověřila starostku města podpisem smlouvy. RM vzala na vědomí zápis z jednání komise majetku a rozvoje města. RM souhlasila se změnou termínů k případnému vyplácení mimořádných odměn ředitelům ZŚ, MŠ a ŠJ a to takto: termín pro předání zpráv o školních a mimoškolních aktivitách nad rámec povinností školní výuky by byl nejpozději k a ; termín k případným výplatám mimořádných odměn by byl k a k příslušného roku. RM souhlasila s použitím Kč z rezervního fondu jako sponzorského daru na nákup dětského nábytku pro MŠ Tylova. RM souhlasila s použitím částky Kč z rezervního fondu ZŠ Komenského a to takto: Kč na nákup 2 ks PC pro ředitelku a zástupce ředitelky Kč na nákup stolů do sborovny školy RM souhlasila s tím, aby o použití části rezervního fondu sponzorské dary rozhodovala příslušná příspěvková organizace (ZŠ, MŠ a ŠJ) samostatně. Použití těchto prostředků bude vyúčtováno 1x ročně k běžného roku a dáno radě na vědomí. RM souhlasila s podáním žádostí o poskytnutí finančních prostředků na podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji v roce 2005 Městem Sušice na KÚ Plzeňského kraje. RM souhlasila s úpravou Zásad k nájmu bytů v domech v majetku města Sušice a k podmínkám zajišťování bytových náhrad takto: dojde k úpravě bodového hodnocení, kdy za každou osobu bydlící v současném bydlišti žadatele bude přidělen žadateli 1 bod, max. však 6 bodů. Do zásad se přidává: nájemci městských bytů se mohou stát žadateli o větší nebo menší byt, pokud se od přidělení původního bytu změnil počet osob bydlících ve stávajícím bytě, s podmínkou, že poté, co jim bude přidělen nový byt, budou povinni původní byt vrátit v termínu do jednoho měsíce od přidělení nového bytu. Bude se jednat o nové přidělení bytu. Bude stanoveno nové vyšší nájemné a uzavřena nová nájemní smlouva na dobu určitou jednoho roku s tím, že v případě řádného užívání bytové jednotky se tato nájemní smlouva bude obnovovat za stejných podmínek. RM revokovala své usnesení č. 451 ze dne ve věci schválení splátek dluhu formou splátkového kalendáře p. Sivákovi, naposledy bytem Volšovská 28, Sušice. RM souhlasila s podáním návrhu na výkon rozhodnutí na manžele Sivákovi. Zasedání rady města RM souhlasila s povolením splátkového kalendáře p. Ivaně Kalivodové na dobu 11 měsíců. RM doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření: RO č. 4 částku ve výši Kč převést z org. 77 Rezerva investiční záměry a projekty na org Nemocnice rekonstrukce kotelny, RO č. 5 částku ve výši Kč převést z org. 77 Rezerva investiční záměry a projekty na org Rekonstrukce rehabilitace. RM schválila smlouvu o dílo na provedení archeologického průzkumu s Vlastivědným muzeem Dr. K. Hostaše v Klatovech pro stavbu Výstavba 44 b. j. Sušice a pověřila starostku města podpisem této smlouvy. RM schválila smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu města na obnovu domu č. p. 49 Nám. Svobody Hotel Fialka ve výši Kč s vlastníkem objektu Jiřinou Marcovou a pověřila starostku města, po podepsání smlouvy druhou stranou, podpisem této smlouvy. V roce 2004 se město Sušice stalo právoplatným členem společenství evropských měst nazvaném DOUZELAGE (duzeláž), které v současné době sdružuje 20 měst ze stejného počtu evropských zemí. Cílem organizace, která je podporována Evropskou unií, je rozvíjet přátelství mezi členskými městy zejména na bázi kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit. Delegáti ze všech měst se scházejí pravidelně dvakrát ročně na jarním a podzimním zasedání, v jejichž pořádání se střídají jednotlivá členská města. Jednacím jazykem je angličtina a francouzština. Souběžně s těmito konferencemi probíhají na jarních zasedáních konference o vzdělávání, kterých se zúčastňují učitelé z různých škol členských měst. Delegáti jednotlivých měst informují o různých výměnných projektech, které probíhají v rámci spolupráce členských měst Douzelage a navrhují nové projekty pro další období. Mnoho vzdělávacích projektů je financováno z grantů Evropské unie Socrates Comenius. 28. konference proběhla ve dnech od 14. do 17. dubna 2005 ve městě Bundoran, které leží na RM schválila výběr firmy na zhotovitele akce: Úprava okolí kašny na Nám. Svobody v Sušici firmu BP STAVBY CZ, s. r. o., Dýšina, s cenovou nabídkou ,50 Kč včetně 19 % DPH. RM neschválila pronájem nebytových prostor v objektu rozhledny Svatobor na stpč. 2233/1 v k. ú. Sušice nad Otavou panu Lukáši Preslovi, bytem Sušice, k umístění anténního zařízení sloužícího k přenosu dat Internetu. RM neschválila pronájem nebytových prostor v objektu rozhledny Svatobor na stpč. 2233/1 v k. ú. Sušice nad Otavou panu Jiřímu Vítovcovi, bytem Sušice, k umístění anténního zařízení sloužícího k přenosu dat Internetu. RM vzala na vědomí výpověď nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 89/I Sušice, na základě nájemní smlouvy ze dne , a souhlasila s prominutím tříměsíční výpovědní lhůty a ukončením nájemního vztahu ke dni RM schválila pronájem nebytových prostor v objektu v ul. Na Burince č. p. 132/III na stavební parcele č. 852 v k. ú. Sušice nad Otavou paní Mgr. Marii Möstlové pro zřízení ordinace pro psychologické poradenství a diagnostiku a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. RM Sušice na svém zasedání dne schválila cenu nádob na směsný komunální odpad 110 l kovová nádoba a 120 l plastová nádoba ve výši 660 Kč/ks (bez DPH) a pověřila starostku města podpisem Dodatku č. 20 ke smlouvě o zabezpečení zneškodnění komunálních odpadů pro Město Sušice. RM neschválila nabídku firmy GPL Invest, spol. s r. o., České Budějovice na zajištění technického dozoru investora na stavbu 2. části rekonstrukce ulice Hájkova a Hluboká. RM schválila jako zhotovitele akce Obnova kašny na Nám. Svobody v Sušici část elektro (elektroinstalace, osvětlení, přípojka elektro NN, stánkový prodej) firmu KTS AME, spol. s r. o., Hradec Králové (dodavatel technologie kašny), s celkovou cenou díla ve výši Kč + DPH a pověřila starostku města podpisem SOD. RM schválila žádost Nemocnice Sušice, o. p. s., o uvolnění finančních prostředků na nákup investic ve výši Kč (infúzní pumpy) v rámci schválených fin. prostředků v rozpočtu města. as Aktuality Pravidelná zasedání zastupitelstva města Sušice v roce 2005 se uskuteční: 22. června, 14. září, 30. listopadu. Pravidelná zasedání rady města v roce 2005: 30. května, 13. a 27. června, 11. a 25. července, 8. a 22. srpna, 5. a 19. září, 3., 17. a 31. října, 14. a 28. listopadu, 12. prosince. Konference v irském Bundoranu severozápadním pobřeží Irska. Sušici zastupovala Mgr. Věra Svobodová (Státní jazyková škola) na hlavním jednání, Ing. Anežka Nová (ZŠ Lerchova) na zasedání o vzdělávání a Ivana Svobodová (studentka), která se zúčastnila diskusního fóra studentů na téma Evropské občanství. Mezi nejúspěšnější aktivity v rámci činnosti Douzelage patří účast ZŠ Lechova ve tříletém projektu Comenius Moje město naše Evropa a na týdenním sportovně-kulturním pobytu dětí v belgickém Houffalize, a dále mnoho výměnných sportovních a kulturních akcí, které proběhly mezi různými zájmovými subjekty za Sušice a naším nejbližším partnerem z Douzelage německým Kötztingem. V březnu 2005 navštívil Sušici současný prezident Douzelage pan Ed Weber s manželkou. V současné době děti ze sušických škol připravují obrázky pro výstavu v anglickém Sherbornu, kde letos v červnu proběhne festival k výročí založení města. Těchto oslav se zúčastní delegace města a kulturní program doplní Lidová muzika ZUŠ Sušice pod vedením J. Pelecha. Nizozemské partnerské město Meerssen, pořadatel letošní podzimní konference, připravuje literární a výtvarnou soutěž, na kterou budou také zaslána výtvarná a literární díla sušických dětí a studentů. Z jednání konference Douzelage v Bundoranu vyplynuly široké možnosti zapojení různých společenských organizací a škol do akcí a projektů v rámci Douzelage. Diskutuje se o možnostech výměnných stáží učitelů, a podobně jako už existuje rozvinutá spolupráce v kulturní a sportovní oblasti s Kötztingem, je možné navázat kontakty s městy Judenburg v Rakousku, Köszeg v Maďarsku (například turistika, soccer, pěvecké sbory) a dalšími. Některým sušickým školám byly předány návrhy nových vzdělávacích projektů, do kterých se mohou zapojit. Pro lepší informovanost sušické veřejnosti připravujeme v rámci Dnů Sušice ( května 2005) stánek s propagačními materiály o jednotlivých městech Douzelage. Přijďte se podívat! Informace také můžete najít na (anglicky, německy, francouzsky, španělsky). an strana 3 Drogy problém současnosti Volným pokračováním navazuji na minulý článek. Dnes bych se pokusila vysvětlit, co je závislost a její stadia. Drogová závislost je onemocnění. Je charakteristické naléhavou touhou po účincích drogy, kterou dotyčný užívá i přes to, že si tím způsobuje řadu nepříjemných problémů. Závislým se člověk stane přes experimentování a postupem času pravidelným užíváním drog. Závislost vede k narušení osobnosti a často i inteligence. Z počátku může dotyčný užívání drog kontrolovat, ale obvykle to nedělá natolik, aby s tím přestal. Zvláště tehdy, pokud existují důvody pro další užívání. Mezi takové důvody se řadí např. osobní problém, nuda, stres, tlak vrstevníků, nemoc a jiné. Po určité době ztrácí závislý schopnost užívání kontrolovat a kromě fyzické závislosti se mění i jeho životní styl natolik, že není snadné užívání drog opustit. Závislost na účincích drogy je doprovázena i sociální závislostí na skupině lidí, kde se droga distribuuje a užívá a izolací od jiných, kteří by mohli dotyčnému pomoci. Většina toxikomanů užívá více substancí najednou, ať už jde např. o nikotin a alkohol nebo heroin a kokain, pervitin a kokain. Závislost lze v podstatě rozdělit na fyzickou a psychickou. Ve stručnosti se je pokusím charakterizovat. Psychická závislost = touha užívat drogu pro její povzbuzující, euforizující nebo tlumivý a halucinogenní účinek. Touha získat drogu všemi možnými prostředky a konzumovat ji je tak silná, že uživatel nemá šanci jí odolat. V důsledku toho se často páchají trestné činy krádeže, pro získávání peněz. Přání zažívat opakovaně opojení vede k častějšímu užívání. Přitom si toxikoman může být zcela vědom, že svým chováním hazarduje se životem, zdravím a sociálním postavením. Fyzická závislost = tělo je nastaveno na drogu, a aby měla stejný účinek, požaduje jí stále více. Při absolutní nebo částečné abstinenci, tedy když chybí nebo se redukuje dávka, dochází k mučivým abstinenčním příznakům. V rámci zvyšování tolerance si musí toxikoman dodávat stále větší množství drogy, aby dosáhl stejného účinku. Chybí-li droga, dochází k abstinenčním příznakům. Mezi znaky abstinenčních příznaků patří znaky aktivace: 1. pot, podrážděnost, nevolnost, rozšíření zornic, třes, průjmy 2. zmatenost, horečka, vysoký tlak, bušení srdce Objednejte si posečení trávníku Nabídka prací pro sezonu 2005 sečení trávníků veřejné zeleně v Sušici Společnost Sušické technické služby, s. r. o., nabízí pro občany a organizace v rámci města Sušice sečení trávníků v ceně 2 Kč včetně DPH za 1 m 2. V ceně je zahrnuto 1. Doprava na místo 2. Sečení trávníku 3. Nakládka posečené trávy 4. Odvoz a likvidace trávy 3. psychotické znaky, poruchy vědomí, křeče, šok nebo ztráta vědomí tlumivé znaky: 1. spavost, zmámenost, zákal vědomí, pokles krevního tlaku 2. pokles dechové frekvence, poškození mozku, pokles tepu, krevního tlaku 3. poškození mozku, ochrnutí dýchání V každém případě jedinci s těmito příznaky vyžadují lékařskou pomoc. Vše kolem drog bývá extrémní na jedné straně stojí rodiče, kteří mají přehnané obavy a své dítě úzkostlivě pozorují, bojí se o ně někdy jej nadměrně omezují. Na druhé straně jsou rodiče, kteří jsou rezignovaní, nedbají na základní poznatky a zkušenosti při výchově a do poslední chvíle si problémy nepřipouští. Právě dospívající děti těžko zvládají a obtížně se vyrovnávají např. s ukončením nějakého vztahu, rozvodem rodičů, smrtí blízké osoby nebo přesazení do nového prostředí, mohou mít pocit nejistoty a ztráty orientace. Příště se zaměřím na rozdělení drog, jejich vzhled a účinky. IVANA GEIGEROVÁ Objednávky Písemně na adresu: Sušické technické služby, spol. s r. o., Na Hrázi 270, Sušice, telefonicky: (Ing. Kolačný), (p. Málek, Ing. Lerch), faxem: , em: Ing. VÁCLAV TOMAN, jednatel společnosti Sdružení Petrklíč děkuje všem dětem ze základních škol, mateřských škol, gymnázia a ZUŠ v Sušici za velmi hezké obrázky do vyhlášené výtvarné soutěže na téma: Dítě a jeho svět. V komisi, která vybírala nejzdařilejší výtvarná díla, zasedli: paní Marie Pitrová, ředitelka ZŠ Komenského ul., pan Miroslav Šmídl, zástupce ZŠ T. G. M., za Městský úřad Sušice paní Petra Polanková, profesorka Milena Naglmüllerová z gymnázia a předsedkyně sdružení Petrklíč Iva Vítovcová. Vybráno bylo celkem 12 souborů kreseb s různými motivy, které po zarámování ozdobí prostory chodeb sušické radnice (asi od září 2005). Vážení občané, při vašich jednáních v budově radnice, zvedněte hlavu a prohlédněte si krásné výtvarné práce našich dětí a mládeže a věřte, že je opravdu na co se dívat! Za sdružení Petrklíč MARIE KRAUCHEROVÁ

4 strana 4 Společenská kronika Vzpomínky Dne 24. května 2005 by oslavil 70. narozeniny pan Štefan Sýkora ze Sušice. Navždy nás opustil 4. ledna Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Nezemřel, žije v srdcích těch, kteří ho milovali. Dne 1. června 2005 by oslavil 50. narozeniny Ing. Jiří Kubů ze Sušice. Stále vzpomínají manželka Anna, syn Jakub, dcera Miriama s manželem, rodiče a bratr. Dne 10. května 2005 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí našeho tatínka, pana učitele Adolfa Pintíře ze Žihobec. S láskou vzpomínají manželka, děti, vnoučata a pravnoučata. Měl jsi nás tolik rád, jak možno věřit tomu že už se nikdy, tatínku, nevrátíš mezi nás domů. Dne 21. května 2005 vzpomeneme prvního smutného výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, tchán, dědeček, pradědeček, pan Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat Dr. Janečkovi a celému kolektivu rehabilitačního oddělení v Sušici za hezký přístup a péči, kterou mi věnovali. MARCELA TESAŘOVÁ Rády bychom touto cestou poděkovaly všem, kteří nám pomohli s otevřením Mateřského centra Medvídek, a to konkrétně JUDr. Jiřině Rippelové a Jaroslavě Holečkové za iniciativu, ochotu a podporu při hledání a vytvoření prostor pro naše mateřské centrum. Firmě SPAK VSD Austria, a. s., za nemalý finanční dar na vybavení mateřského centra. Městu Sušice za grant také na vybavení mateřského centra. A knihkupectví Šumava Jaroslavě Heberlainové za darování omalovánek a knížek pro děti. Všem sponzorům velmi děkujeme! Zakladatelky Mateřského centra Sušice Medvídek Jaro přichází Toto sdělení je nejen příjemným konstatováním o dění v přírodě, ale současně i názvem další zdařilé akce ZŠ Komenského ul. Jedno sobotní dubnové dopoledne zůstaly dveře Komenského školy otevřené i o víkendu, aby uvítaly více než 60 účastníků akce Jaro přichází. Místem čilého dění se staly prostory školní jídelny. Děti se svými rodiči, prarodiči a kamarády pracovaly na třech stanovištích. Naučily se technice malování na sklo, ubrouskové technice aplikované na květináče a větvičkové technice. Zde je nutno dodat, že k údivu všech zúčastněných se při všelijakém ohýbání a tvarování větvičky omotané drátkem nelámaly, ale naopak vznikaly zajímavé obrazce. Ty pak bylo ještě možno přizdobit peříčky či mušličkami. Výsledky svého dopoledního snažení si každý hrdě odnesl domů. Chutné občerstvení v podobě jednohubek, slaných tyček a limonády přispělo k celkové pohodě. Organizátorkami akce byly maminky našich dětí pod záštitou ŠD. Pomoci přišli i učitelé I. stupně spolu s vedením školy. Všem patří dík za příjemně strávené dopoledne. M. K., ZŠ Komenského ul. Galantní doteky francouzské hudby a poezie 21. dubna 2005 se ve Smetanově sále sušického gymnázia uskutečnil koncert, či spíše hudebně-literární pořad, Galantní doteky francouzské hudby a poezie. Hudební část představovaly vybrané písně francouzského skladatele Jeana Philippa Rameaua ( ) pro violoncello, flétnu a cembalo. Sušickému publiku je zahráli přední čeští umělci evropského formátu. Jiří Hošek (violoncello), docent Hudební fakulty pražské AMU je pokládán za jednu z nejvýraznějších osobností současného evropského interpretačního umění, Robert Heger (flétna) je sólistou Symfonického orchestru Čs. rozhlasu v Praze a Hana Kindlová (cembalo) pedagogicky působí na konzervatoři v Praze a je vyhledávanou instrumentalistkou jak při komorních tak při sólových projektech. Skladby byly prokládány verši ze sbírky Zpěvy sladké Francie, které neopakovatelně přednesl Miroslav Kovářík. Miroslav Kovářík, mimo jiné také sušický rodák, je nepřehlédnutelnou postavou v oblasti přednesu a moderování. Jeho osobitý přednes se dokonce stal jakýmsi vzorem pro ostatní recitátory. Byl to velice krásný večer. Příjemná hudba, tak trošku košilaté verše, a to vše v perfektním provedení, s maximálním zaujetím a profesionalitou. My všichni, kdo jsme na pořadu byli, jsme dostali pohlazení po duši lehké jako vánek, ale trvalé jako jemná vůně francouzského parfému. Určitě škoda pro každého, kdo zde nebyl. Pořad organizovalo Městské kulturní středisko spolu s Gymnáziem v Sušici. Chtěli bychom vás jménem svým i jménem pořadatelů pozvat na další koncerty, které v rámci cyklu VIVAT MU- SICA! proběhnou. Již teď se na další koncerty těšíme! IVANA a RICHARD ŠIMÍKOVI František Chmelenský ze Sušice. Stále vzpomínají manželka, syn, dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata. Poděkování za pomoc při organizaci akce patří paní Baierlové, Hrečínové, Kalné a paní Rochové, pod jejichž vedením na jednotlivých stanovištích vznikala překrásná dílka. MARIE PITROVÁ Upálili jen tu zlou Celý tvůj život byla jen práce, proto odpočívej tiše a spi sladce Dne 15. května 2005 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana Rudolfa Šandary z Velké Chmelné. Nikdy nezapomenou rodina Šandarova, Jakoubkova a Jirouškova. Opustili nás Pavla Hrachová (1924), Hana Boháčová (1947), Růžena Líbalová (1918), Miloslav Zacharda (1936), Petr Franc (1941). Gratulace Dne 31. května 2005 se dožívá 70 let pan Sláva Kopelent. K tomuto významnému životnímu jubileu Ti z celého srdce přejí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví do dalších let, manželka a celá velká rodina. Dne 20. května 2005 oslaví 50. narozeniny pan Mirosla Vrzal ze Sušice. Všechno nejlepší přejí kamarádi. Dne 19. května 2005 oslavila krásné životní jubileum 60 let paní Marie Milá ze Sušice. Všechno nejlepší, hodně zdraví a svěžesti přeje manžel Tomáš, dcera Eliška s rodinou, sourozenci Jana, Ruda a Jenda, přátelé Vítkovi, Milena Hánová a Miluška Uhrová. Je slunečné sobotní odpoledne 30. dubna a malá ručička na radničních hodinách se blíží ke čtyřce. Na náměstí se schází stále více a více lidí čarodějnického zevnějšku. Sušické gymnázium totiž pořádá tradiční slet čarodějnic a ježibab. Krátce po čtvrté hodině akce začíná. Čaroděj Adam nás vítá a seznamuje nás s programem. Připomíná nám také několik vyhlášek, které by měla každá správná čarodějka znát a dodržovat a upozorňuje, že každá uchazečka o titul miss musí zvládnout přelet nad Temelínem. Během jeho řeči se na trávníku rozestavují dívky, které po chvíli tančí s chlapci čarovnou choreografii na hudbu Sergeje Prokofjeva. Nejlepší tanečnice, ale nejkrutější čarodějnice, je pak za dopomoci čarodějek dobra upálena. Tedy její látková dvojnice. Zatímco dohořívá, přesouvá se dav průvodem za zoombie bubeníky na Santos. Aktivní hlouček pořadatelů neustále křičí a oznamuje nezasvěceným obyvatelům města: Rok se s rokem sešel, den sabatu nadešel. Už jsme tady zase v celé svojí kráse! Volšovskou ulicí průvod postupuje poměrně rychle, problém nastává u kamenného mostu. Každý platí vstupné a dostává razítko. Než se na ostrov dostanou všichni, je pět hodin dávno pryč. V odpolední části se myslí hlavně na mladší čarodějnice. Je pro ně připraveno mnoho soutěží a hlavně boj o titul Miss čarodějnice Hlásí se do něj mnoho zájemkyň. Všechny se musí představit porotě, která opravdu nemá snadný výběr deseti nejlepších. Čarodějnice je překvapují nejen svým šarmem, ale i svými okouzlujícími jmény jako například Paví očko, Gertruda, Phoebe, Hadí ocas či Frigida. Představování nechybí nápaditost, čarodějky pochází z Bradavic, Křiklavic, Kuřího oka, Prasečího ucha, nejoblíbenějšími zvířaty jsou pavouci, hadi, ještěrky, krysy, záchodové myši, jedna z účastnic přiletěla na kuřeti, jiná na mušce a maminka jedné z kandidátek je rozvedená princezna. Po dlouhé poradě porota deset nejlepších vybírá. Ty čeká další nelehký úkol, uřknutí jednoho z porotců. Ani tady nechybí uchazečkám o titul nápaditost. Avšak dalších pět si po chvíli vyslechne krutý verdikt. Zbylí šťastlivci se přesouvají na taneční parket. Každá správná miss přece musí umět tančit. Své pohybové nadání pětice porotě ukazuje při písni Hastrmane, tatrmane, melou. Doprovází je hudební skupina Orchidea, která zajišťuje hudbu na celé akci. Je dobojováno, předsedkyně poroty oznamuje výsledky. Třetí místo obsazuje čarodějnice Frigida, druhá je čarodějnice Jane, která si mimochodem čistí zuby, pouze když jde na rande, a titul Miss čarodějnice 2005 získává mlaďounká čarodějka Xenie. Během volby královny krásy probíhá několik soutěží o bonbóny. Například vytlačení čaroděje z území, hod koštětem, shazování z lavičky koštětem nebo skládání čarodějnického puzzle. Ti, kteří touží po změně těla, zkoušejí jedno namalované. Dokonce se s ním i fotí. Zájemci o nahlédnutí do budoucnosti si nechávají vyložit karty. Někteří navštěvují čarodějnický stánek s opravdu širokým sortimentem. Prodávají se v něm nápoje lásky, přitažlivosti, síly, snů a mládí, koření pro štěstí, chilli papričky k vyhnání zlého ducha a oblíbené čarodějnické želé žížalky. Kouzelné efekty zajišťují probublávající mločí krev a impulzivní koule. Abych mohla posoudit účinnost nápojů, ochutnávám modrou tekutinu nesoucí název nápoj snů. Divně voní, divně chutná, ale snad bude fungovat. (Zatím nefunguje.) O občerstvení se celé odpoledne stará firma Mc Vítek. Prodává hladovým čarodějkám, čarodějům a mudlům hamburgery, hot dogy, klobásy a bramboráky. Nápoje jsou k dostání jako obvykle v bufetu. Kolem sedmé hodiny se rozdělává oheň a někteří návštěvníci ostrova si k večeři opékají vlastní uzeniny, zejména vuřty a špekáčky. Soutěže končí a mladší čarodějnice odcházejí domů. Ty starší věnují pozornost kapele a tanečnímu parketu. Na programu je volná zábava. V deset hodin se přesouváme na trávník, kde probíhá ohňovo laserová show. Po jejím ukončení hraje Orchidea ještě několik písní, ale většina lidí Santos opouští. Tak zase za rok 30. dubna 2006 ve čtyři hodiny na náměstí. H. DUDOVÁ VI. A

5 Čtenáři nám píší Ze Sušice do Sušice (kolem Sušice) Kalovy, Andělíček, Šibeňák, Rok a další místa pradávných mýtů VI. V roce 1735 byly konečně shromážděny peníze na stavbu ambitů s nárožními kaplemi, díky jimž dostala stavba název Sušická Svatá Hora. Nové kapličky byly zasvěceny Rodičce Boží Panně Marii Cellské, sv. Floriánovi, sv. Máří Magdaleně a sv. Janu Nepomuckému. Prostor kolem původní kaple tak byl ohražen vysokými zdmi s jednou velkou a dvěma malými vchodovými branami. V kapli sv. Floriána je umístěn obraz světce, pod jehož nohama hoří město. Tím městem je Sušice. Výjev připomíná poslední velký požár města v roce Na obraze vidíme původní podobu některých domů sušického náměstí. V kapli sv. Jana Nepomuckého se nachází původní oltář z kaple z doby vysvěcení, který sem byl později přenesen. V roce 1924 se v jednom turistickém průvodci uvádí stáří zvonku 1774, a varhan na kůru Kromě tradiční sušické pouti se zde odedávna konaly čtvrteční odpolední a podvečerní bohoslužby od května do svátku sv. Václava. Samostatně se pořádala menší procesí, opět spojená s bohoslužbami, na výročí světců sv. Jana Nepomuckého, sv. Maří Magdaleny a sv. Floriána. Patronem procesí k sv. Floriánovi byli sušičtí dobrovolní hasiči, neboť světec je hlavním hasičským patronem. V následujících létech se pořádala celá řada procesí, která zpravidla vedl buďto sušický děkan nebo některý z páterů kapucínů. Podél cesty vznikly později tři kapličky. Dvě se dochovaly dodnes, před schody je to kaple Svatých čtrnácti pomocníků, připomínaná již r. 1761, a na křižovatce U lípy kaple sv. Michala. Zanikla kaplička na nábřeží, která stávala v místech, kde dnes začíná ulice Na Burynce. Kapli známe již jen z Liebscherovy rytiny a dobové pohlednice, uložené v sušickém muzeu. U kaplí se vždy procesí a poutníci zastavovali k modlitbám. Některé žádosti o uspořádání procesí se dochovaly: požádán děkan o vedení procesí, požádán opět děkan o vedení procesí v den svátku sv. Eliáše, procesí za hojnou vláhu, taktéž ještě 8. 6., žádost o procesí za pohodlnější teplejší časy a zapovězení veškeré muziky ve městě (!), šlo procesí do kaple sv. Jana Nepomuckého prosit opět o vláhu. Jakýsi Matěj Martan dokonce zamýšlel usadit se u kaple jako poustevník. Město jeho žádost v létech 1763 a 1765 zamítlo. V roce 1783 se konaly velké oslavy stého výročí vysvěcení kaple. Nikdo nemohl tušit, že za osm let všechno bude jinak. 5. srpna 1791 přinesl krajský komisař do města vládní příkaz k zavření dvou kaplí: Anděla Strážného a sv. Bohorodičky v Roku. Obrazy z obou kaplí byly přeneseny do děkanského chrámu do Sušice, jmění patřící ke kapli Anděla Strážného ve výši 1350 zl. přešlo do náboženské matice. Již předtím, v roce 1785, císař nařídil zrušit Bratrstvo úcty Anděla Strážného, krátce předtím založeného. V roce 1771 dal k jeho zřízení souhlas bullou sám papež. Odsvěcenou kapli zakoupil sušický děkan Prokop Harrer s podmínkou, že v ní nebudou slouženy žádné náboženské obřady a nebude proměněna v obytné stavení. Dochoval se dokonce kompletní seznam vnitřního inventáře z doby odsvěcení. V roce 1799 povolilo zemské gubernium znovuotevření a vysvěcení kaple. Velkou zásluhu měli vedle městského magistrátu děkan Prokop Podlešňovec a sušický lékař Ondřej Tonner. Není však přesně známo, zdali v tomto roce nebo při opravách nárožních kaplí o řadu let později byl zasvěcen původní oltář Panny Marie Cellské nově Panně Marii Staroboleslavské. Sušice o svého Andělíčka dobře pečovala. Když v roce 1841 byly ukradeny oba zvony, ihned baronka Valburga Enis rozená Chanovská jeden nový zvon zakoupila. Za purkmistra Ondřeje To by stálo peněz! Ale za ty peníze by to určitě stálo, oponoval jsem panu řediteli sušického gymnázia prof. Březinovi, když jsme se nedávno setkali. Vím, že rok 2006 bude velkým jubileem sušického gymnázia před 100 léty bylo ve městě založeno. Nová budova, postavená krátce před první světovou válkou, je ve střeše završena věžičkou bývalé hvězdárny, observatoře. Byl jsem nahoře jedinkrát. Uprosili jsme někdy v létech 1954 nebo 1955 pana školníka Exnera. Uklízeli jsme něco na půdě a on nám dovolil vystoupat po žebříku nahoru a z ochozu se podívat na město. Zážitek dodnes nezapomenutelný. Napadlo mne, zdali by k 100. výročí nebylo možno vyhlídku zpřístupnit. Samozřejmě plně souhlasím s panem ředitelem. Co všechno by se muselo, kdyby se měla vyhlídka zpřístupnit. Je otázka, zdali by zhruba rok a půl stačily na zřízení. Myslím si, že při dobré vůli, podpoře nebo patronaci Krajského úřadu a za podpory sponzorů (stoleté výročí je vítanou možností výrazného zviditelnění), by se snad dílo mohlo podařit. Věřím, že i Městský úřad v Sušici by pomohl, neboť zpřístupnění takové ojedinělosti města může sehrát pozitivní roli. Jistě by každý zájemce také přispěl určitou částkou, zaplacenou ve formě vstupného. Umím si představit otevření při květnových svátečních dnech Sušice, při dalším jubileu gymnázia, a nebo o některém státním svátku. Umím si představit, jak by se hezkým výhledem na město mohli pochlubit městští zástupci hostům a vzácným návštěvníkům města. Jak by se mohli pochlubit i sami gymnazisté, jejichž družební styky jsou bohaté a hlavně nesou své ovoce. A co kdyby se jednou v budoucnu našly prostředky na vybavení hvězdárny a gymnázium mělo další možnost odborného rozšíření mimoškolní činnosti a zkvalitnění výuky? Zatím vize, kterou osobně nevidím jako nereálnou. Že bychom se v roce 2006 kochali výhledem, jaký několik generací sušických vůbec nezná? Předem mohu zaručit, že nikoho nezklame, naopak. MILAN POKORNÝ Tichého a děkana Matěje Petra v roce 1882 byl konečně dokoupen i druhý. Na různé opravy dávala obec např. dříví, vápno, písek a uhrazovala ze svého rozpočtu mzdu pracovníků. V roce 1849 nechal městský zahradník Prokop Kubát všechno potřebné v kapli znovu pozlatit. O několik let později se dočkaly velkých oprav i nárožní kaple díky mecenášství Anny Merglové, Kateřiny Kojzarové a Barbory Baťkové. Když v roce 1858 prováděl generální vizitaci Sušicka českobudějovický biskup Jan Valerián Jirsík, musel společné dílo děkanství i celého města, z gruntu opravenou kapli Anděla Strážného, jen a jen pochválit. Sloužil zde mši svatou, v závěru požehnal velikému davu účastníků a odporučil je do ochrany Anděla Strážce. Tradicí se staly bohoslužby 1. máje jako díkůvzdání za znovuotevření kaple v roce Od počátku května často až do sklonku září se sloužily v kapli vždy čtvrteční podvečerní bohoslužby. A jak vypadaly poutě před sto léty? Z výše uvedené publikace opět citace Duškova: Ze všech stran, i na kolik mil cesty hrnou se do Sušice poutníci v davu velikém a kněžstvo vůkolní téměř všecko přichází, aby s domácím duchovenstvem zúčastnilo se oslavy Anděla Strážce. O půlhodině desáté dopolední hne se velikolepý průvod z děkanského chrámu za hlaholu zvonů, za slavnostní střelby a hudby, za účastenství živnostenských a náboženských spolků, zpěváckého spolku Svatý Vácslav, tělocvično-hasičské jednoty Sokol a spolku vojenských vysloužilců. Veliká řada kněžstva, před nímž družičky nesou obraz Anděla Strážce, vede průvod ten slavný. Lid po cestě pěje oblíbenou píseň k Andělu Strážci: Přeslavný ochránče města. Jest to rozkošné podívání na ty davy pestré a nepřehledné hrnoucí se ze všech stran na posvátný vršek, kterýž téměř ani nemůže je pojati. Tu se věru šíří srdce katolické a každý zajisté plesá, že může družiti se k veliké této rodině a volati ve spojení s tisícerými ústy: Anděle boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj! Když byl průvod dospěl ku kapli, káže pod širým nebem ohromnému zástupu českému na počest Anděla Strážce kazatel český, a pro poutníky německé koná se v ambitech řeč německá. Po kázání jsou slavné služby Boží, po nichž pase se oko poutníků na kráse krajiny sušické, jaká se jim od kaple na všecky strany otevírá Dvousté výročí vysvěcení v roce 1883 připravoval Spolek, ustavený s časovým předstihem. Znovu se potřebné opravilo, pozlatilo, přemalovalo, vybílilo a pod. Byly ustaveny odbory finanční, výkonný a přípravný. Právě v létech bylo zřízeno ke kapli pohodlné kamenné schodiště. Bohužel slavnou pouťovou mši svatou už nepřijel celebrovat biskup Jan Valerián Jirsík, který 23. února 1883 zemřel. Pozvání rád přijal biskup královéhradecký ThDr. Josef Jan Hais, rodák z nedalekých Budětic. Do města zaslal dopis, v němž píše: S radostí přijdu k vám k Andělu Strážci, kam jsem již jako pachole rád putovával, rád přijdu do Své otčiny, mezi milé krajany a tím raději, že budu zastávati Svého v Pánu zesnulého, milovaného, dvojnásobného Otce. Sušický děkan Matěj Petr se obrátil dopisem i na samotného papeže Lva XIII. Papež udělil plnomocné odpustky na období od 1. do 7. září a prohlásil oltář kaple na deset let za privilegovaný, což opět mělo souvislosti s možností získání odpustků a s řádem bohoslužeb. MILAN POKORNÝ Věžička sušického gymnázia Podobnou věžičku bývalé hvězdárny mělo i německé reálné gymnázium v Kašperských Horách (dnes budova základní školy). Většina současných obyvatel Sušice nepatří mezi pamětníky událostí roku O osvobození americkou armádou je známo dost informací. Co těsně předcházelo osvobození a co následovalo v nejbližších týdnech, je podrobně zachyceno v archivních materiálech té doby Kronice města (I.) a Zprávách Národního výboru (II.). V době oslav osvobození je vhodné připomenout alespoň některé zajímavosti. Z Kroniky města Sušice v r Pro autentičnost je použita přesná citace úryvků textu kronikáře města Rudolfa Kůsa. Národní výbor v Sušici žil dosud v podzemí se odebral do hotelu Svatobor k veliteli místní německé posádky a předseda národního výboru mu oznámil, že se národní výbor ujímá správy města a okresu. Velitel posádky nekladl odpor a bylo dohodnuto, že se obě strany zdrží ozbrojených akcí. Mezitím se shromáždilo obyvatelstvo před hotelem a doprovázelo členy národního výboru s jásotem do radnice. Za chvíli sděloval již místní rozhlas ostatnímu občanstvu, že jsme svobodni, že veškerá správa města a okresu je v rukou národního výboru, který má vytvořen vojenský sbor Národní stráž pod vedením důstojníků československé armády. V neděli podařilo se v dopoledních hodinách navázat spojení s americkou armádou. Vyslaný parlamentář upozornil, že Sušice očekává americké vojsko. Konečně ve 13 hodin útočná vlna amerických tanků zaburácela ulicemi města. A lid jásal jí vstříc pozdravy se slzami radosti v očích a nitro jeho bylo naplněno nesmírným štěstím. Svobodná Sušice si volně oddechla a s ní celý pošumavský kraj. Ještě téhož dne bylo bezpečnostními orgány národního výboru zatčeno 22 mužů a 15 žen a byli dodáni do věznice okresního soudu. Policejní opatření: Okresní velitelství Národní stráže upozornilo, že podle rozkazu velitele policejního oddílu americké armády nesmí žádná osoba ani vozidlo bez písemného povolení velitele americké policie opustit místo pobytu. Uzavírací hodina od 21. hodiny do 6. hodiny musí být bezpodmínečně a každým dodržována. Osobní průkazy (legitimace) musí mít obyvatelstvo stále u sebe, aby jimi mohlo prokázat svoji totožnost. Dne byla uspořádána okresním a místním národním výborem v Sušici slavnost díků americké armádě za osvobození našeho města. Slavnosti se zúčastnil major generál William A. Hoge, velitel 4. americké pancéřové divise. strana 5 Jak to tehdy bylo (I.) Dne se zrušilo zatemnění. Dne pozbyly platnosti protektorátní poštovní známky. Přeprava osob se omezila jen na nejnutnější potřebu (cesty osob vojenských, cesty v zájmu veřejné správy a cesty do zaměstnání a zpět). Denní schůzky žáků v Lido biu jsou povinné a nahrazují vyučování. Z národních škol se žactvo scházelo na hřišti SK, za nepohody v Lidovém domě. Od do (konec školního roku) vyučovaly měšťanské školy v Notre Dame (dnes základní umělecká škola), gymnázium v místnostech sokolovny (budova gymn. byla obsazena americkým vojskem). Učňovská škola zahajuje vyučování Začátkem listopadu 1945 zavedena nová československá měna. Dne pořádali američtí vojáci v sokolovně taneční zábavu na rozloučenou a pořádal místní národní výbor v Lidovém domě zábavu pro americké vojsko a všechno občanstvo se rozloučil MNV spolu s ONV s důstojnictvem americké armády na večírku v Husově sále sokolovny. Všichni důstojníci byli podarováni broušenými skleněnými vázami a kolekcemi zápalek. Srdečný projev na rozloučenou pronesl starosta města Č. Vašek, který vřelými slovy zhodnotil pomoc americké armády v našich revolučních dnech. Ve stejném tónu vyzněl i projev místopředsedy ONV Jos. Jirouta. V úterý v ranních hodinách opustilo americké vojsko naše město, jsouc doprovázeno pozdravy sušického občanstva. Z pamětí místních občanů Důstojníci americké armády byli ubytováni v bytech, vilách a rodinných domech sušických občanů. Stravování si zajišťovali ve svých jídelnách, které byly např. v gymnáziu nebo v cementárně u Gregorů (dnes TE- RASO). I mnozí sušičtí občané si do těchto jídelen chodili pro jídlo, které dostávali zdarma. Američtí důstojníci a vojáci byli velice štědří hlavně k dětem, kterým dávali především čokoládu (tu děti celou válku neznaly, stejně jako banány a pomeranče). Ostatní američtí vojáci měli své stanové tábory, černoši byli v samostatném táboře na louce za nádražím (dnes Stavebniny Šperl). Většina sušických občanů nikdy živého černocha neviděla, proto se na ně v rámci svobodných procházek chodili občané i s dětmi dívat. dokončení příště Z Kroniky města Sušice z r a ze Zpráv Národního výboru v Sušici z r zpracovala ALENA POKORNÁ

6 strana 6 Je krásné slunečné, téměř letní odpoledne 29. dubna Před naší ZŠ T. G. Masaryka leží připravená májka a kolem se podle ročníků řadí všichni žáci školy. Schází se tu každoročně, neboť chtějí vzdát hold vztyčení májového symbolu, na jehož přípravě se podíleli hoši z devátých a děvčata z osmých tříd. Moderátorského postu se ujímá zástupkyně ředitele Mgr. Daniela Urbánková a vybízí siláky z devítek, ať se májky chopí a řádně ji upevní. Poté následuje potlesk a začíná kulturní vystoupení jednotlivých ročníků, počínaje těmi nejmladšími. Téměř všechny třídy se úkolu kulturně obohatit spolužáky zhostily zodpovědně, zejména ti mladší. Zpívají se lidové písně a k nim jako doprovod na harmoniku hraje paní vychovatelka Pavla Budínská. V závěru vystupují s vtipnou skladbou Stávka dýdžejů ze soutěže Superstar osmáci, kterým všichni s nadšením tleskají. Recesistickým bonbónkem je zpěv deváťáků. Kvalitní Den matek Základní škola a obec Dlouhá Ves oslavily 8. května 2005 v místním kině Den matek. Na tento den jsme připravili pěveckou soutěž Solasido. Na maminky a babičky u vchodu do kina čekaly děti s kytičkou, kterou zakoupila obec Dlouhá Ves a dárečkem, který děti vyrobily ve škole. Zpívaly děti z mateřské i základní školy. Do poroty jsme pozvali režiséra oblíbených večerníčků Václava Chaloupka, Michala Šindeláře (Katapult), Mílu Orcígla (Turbo) a starostu obce Jiřího Vichra. Porota neměla lehký úkol vybrat z 26 písní tu nejlepší. Podporou dětem byl plný kinosál rodičů a známých, kteří je odměnili po každém vystoupení potleskem. I hezký přístup Pavla Justicha dodal dětem klid při zpívání. Zpěváci byli rozděleni do dvou kategorií podle věku. Mladší kategorii vyhrála Stefanie Vaňová, starší Johana Kopinitzová. Také jsme vyhlásili cenu diváka, kdy ti nejlepší dostali dort od cukrářství pana Č. Blahovce. Každý, kdo se zúčastnil, si odnesl medaili, pamětní list a ti nejmenší i čokoládu. Na památku tohoto dne má každý z účastníků také CD a videokazetu. Přeji všem maminkám a babičkám, aby celý rok byl pro ně hezký, jako tato neděle. KRISTINA POPELOVÁ, ředitelka školy Pěveckému klání naslouchali starosta obce Dlouhá ves Jiří Vichr a režisér Václav Chaloupek opravdu pozorně. postavím pod okny máj fotodokumentaci zajišťuje ředitel školy PaedDr. Josef Prošek. Je vidět, že pro všechny zúčastněné je Uctili oběti holocaustu U příležitosti 60. výročí konce 2. světové války a mezinárodního dne obětí holocaustu se konala v Nezdicích pietní vzpomínka. Její součástí bylo odhalení pamětní desky židovské rodině Kafkových, jejíchž šest rodinných příslušníků zahynulo v Osvětimi. O vznik a realizaci desky se zasloužil současný starosta obce Jiří Hrach. K této desce přibyla i další se jménem Čeňka Krále z Nezdic, který ve službách RAF padl v bojové akci za 2. světové války. Obě desky jsou umístěny na pomníku padlých z 1. sv. války. Účastníci pietního aktu se nejprve shromáždili u budovy Obecního úřadu, odkud v průvodu odešli k pomníku, kde se akt konal. Akce k uctění padlých z 1. sv. války se v Nezdicích koná každoročně. I to je důkazem, že v Nezdicích na své padlé předky nezapomínají a jak dobře zde funguje paměť národa. Letošní tryzny se kromě místních občanů účastnili členové hasičského sboru a jako host představitel Židovské obce v Plzni Jiří Löwy. Tryznu zahájila krátkým úvodním projevem ředitelka ZŠ ve Strašíně Zora Vlasová. Po ní se ujal slova zástupce Židovské obce, který hovořil o nutnosti nezapomínat na oběti holocaustu, mezi něž patřila i rodina Kafkových z Nezdic. Svůj projev působivě zakončil českou i hebrejsky zpívanou modlitbou. Bývalý kronikář obce Hynek Mottl ve svém projevu mimo jiné hovořil o tom, že ani dnes, po tak hrozných zkušenostech z obou válek, se lidstvo nepoučilo. I dnes jsou lidé po tisících zabíjeni teroristy, neonacisté i další nesnášenlivé extrémní organizace se uchylují k násilí. Jako by strašné zkušenosti z obou světových válek vůbec neexistovaly. Vzpomínková tryzna pak byla zakončena zpěvem státní hymny. I když na tryzně byla přítomna jen malá skupinka lidí, přesto byla důstojnou a působivou připomínkou událostí, které tak tragicky poznamenaly život našich předešlých generací. Organizátorům nezdické tryzny proto náleží právem pochvala i dík. jk Čtenáři nám píší tato akce příjemným a zábavným zážitkem. Za rok u májky na shledanou! mp DDM vás zve Přijďte do klubů! Ještě nevíte, jak využít volný čas? Může vám přijít vhod nabídka klubů v DDM Sušice bez poplatku. V pondělí, v úterý a ve čtvrtek tu můžete od do hodin navštěvovat: videoklub, stolní tenis, kulečník, poslech hudby, stolní hry aj. Přijďte se podívat. ddm Tradiční studentská slavnost 11. ročník MAJÁLES 28. května 2005 Začátek je ve hodin na náměstí, poté přesun na Santos, kde bude zábava pokračovat se studentskými kapelami. Jarní přehlídka dětských sborů Připomínkou jara jsou již tradičně koncerty dětských pěveckých sborů v Sušici. Ty letošní se konaly 23. dubna jako obvykle ve Smetanově sále gymnázia a kromě sušických sborů se jich zúčastnil sbor Krumlovských medvíďat (sborm. T. Holec, klavír O. Reichlová). Odpolední program byl věnován nejmenším zpěvákům. Vystoupilo taneční oddělení ZUŠ v Sušici v choreografii H. Kopové, přípravná oddělení SDS Broučci, Sluníčka a jako host sbor Klubíčko. V řízení a doprovodech se vystřídali M. Vítovcová, M. Naglmüllerová, J. Pelech, V. Naušová, J. Hanusová a J. Zdeněk. Večerní program náležel Včelkám (sborm. J. Pelech, klavír J. Zdeněk) a hlavnímu sboru za řízení J. Baierla a klavírního doprovodu D. Čámského. V podání sboru nutno zvláště ocenit krásné provedení písně J. Ježka Když jsem kytici vázala se sólistkou A. Lučanskou. Po přestávce vystoupila ještě děvčata z tanečního oddělení v temperamentním irském tanci a pak již rozjela svůj pestrý pořad Krumlovská medvíďata. Ta rozehřála mladé publikum hlavně svižnými jazzovými skladbami za doprovodu nástrojů často až k bouřlivým ovacím. Pěvecké sborové koncerty jsou v Sušici již tradičně hojně navštěvovány. Ani tento koncert nebyl výjimkou. JIŘÍ KOLÁŘ Jak si hrát? Třeba s kamarády venku na hřišti. A když je tam těch kamarádů víc a ještě mají možnost vyzkoušet své dovednosti v nejrůznějších soutěžích a hrách, venku svítí sluníčko pak to prostě nemá chybu. Přesně taková byla sobota 30. dubna, kdy pionýrská skupina Otava spolu s oddílem cvičení rodičů s dětmi SPV TJ Sušice uspořádala sportovní a zábavné odpoledne pro děti na hřišti za sportovní halou. Je známou pravdou, že kdo si hraje nezlobí, proto pořadatelé nazvali tuto akci Jak si hrát. Přišlo se podívat více než sedmdesát dětí v doprovodu zhruba padesáti rodičů a prarodičů a byli všichni moc spokojeni. Čtrnáct pořadatelů mělo plné ruce práce, aby dohlédlo na všechny připravené soutěže kuličky, bludiště, malou překážkovou dráhu, kroket, skákání panáka nebo skákání v pytli, hru se švihadlem, míčové hry aj. A protože si všichni hezky hráli a nikdo nezlobil, odnesl si každý z malých účastníků na památku medaili a sladkou odměnu. ps Kefalínský pozůstatek V padesátých létech 20. století pro ubytování armády a pro roty Pohraniční stráže vznikaly dřevěné objekty UBA (ubytování armády). Mimo jiné je stavěl u Srní také legendární Švandrlíkův Kefalín. Kolem centra roty nebo útvaru pak vyrostly fíňáky pro vojáky z povolání. Ty leckde, po stavebních úpravách, dodnes slouží jako rodinné domky. Poslední dva dochované UBA domy naleznete v Sušici v objektu bývalého velitelství brigády PS (v ul. Nádražní). Kdo si chce uchovat doklad na dobu před 50 lety, má asi poslední možnost právě v Sušici. MILAN POKORNÝ

7 Kultura strana 7 Program kina Sušice Filmy, které musíte vidět Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel Změna programu vyhrazena! května (pátek sobota) Jeho fotr, to je lotr!/meet the Fockers * Vynikající bláznivá komedie o trampotách rodiny Yebalových a Byrnesových s vynikajícím hereckým obsazením. Hrají Robert de Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand aj., režie Jay Roach. USA, titulky, 116 min., od 12 let, vstupné 60 Kč. Nenechte si ujít! května (neděle pondělí) Hra na schovávanou/hide and Seek * Napínavý příběh plný strachu, napětí a vzrušení, v němž hlavními hrdiny jsou otec, jeho malá dcera a její imaginární kamarád. Hrají Robert de Niro, Dakota Fanning aj., režie John Polson. USA, titulky, 97 min., od 15 let, vstupné 55 Kč května (úterý čtvrtek) Království nebeské/kingdom of Heaven * Výpravný historický epos z období křížových výprav ve 12. století. Hrají Orlando Bloom, Liam Neeson, Jeremy Irons aj., režie Ridley Scott. USA, titulky, 120 min., od 12 let, vstupné 60 Kč. Rozhodně si nenechte ujít! května (pátek sobota) Fantom Opery/Phantom of the Opera * Legendární muzikál A. L. Webbera na filmovém plátně láska, historie, hrůza, hudba a zpěv. Hrají Gerard Butler, Emmy Rossum aj., režie Joel Schumacher. USA, V. Británie, titulky, 143 min., od 12 let, vstupné 55 Kč. Nenechte si ujít! května (sobota neděle) Hrajeme od hodin Slonisko a medvídek Pú Nová dobrodružství přátel ze Skorcového lesa Prasátka, Tygra, Klokánka i Medvídka Pú, které ohrožuje despota Králík. USA, český dabing, 65 min., přístupný, vstupné 65 Kč května (neděle pondělí) Arsene Lupin zloděj gentleman/arsene Lupin * Elegantní lupič šperků a ženských srdcí patří k předním představitelům francouzské dobrodružné literatury. Přijďte se podívat na poslední adaptaci příběhu Maurice Leblanca. Hrají Romain Duris, Kristin Scott Thomas aj., režie Jean Paul Salomé. Francie, Itálie, titulky, 125 min., od 12 let, vstupné 60 Kč. 31. května (úterý) Duše jako kaviár Komedie plná nadsázky a humoru o životních kotrmelcích třech sourozenců, o cestě za štěstím, na níž člověk udělá stokrát stejnou chybu, aby ji stále znovu napravoval. Hrají Tatiana Vilhelmová, Vilma Cibulková aj., režie Milan Cieslar. ČR, 99 min., od 12 let, vstupné 60 Kč. Nenechte si ujít, hrajeme naposledy! června (středa čtvrtek) Melinda a Melinda/Melinda and Melinda * Nejnovější příběh Woodyho Allena je komický i tragický jaká je vlastně záhadná Melinda? Hrají Ratha Mitchell, Will Ferell aj., režie Woody Allen. USA. titulky, 95 min., od 12 let, vstupné 55 Kč června (středa čtvrtek) Hrajeme od hod. Hrdinové z říše Gaja/Back to Gaya * Líbil se vám Shrek? Bude se vám určitě líbit i nový příběh animovaných hrdinů. USA, dabing, 91 min., přístupný, vstupné 55 Kč června (pátek sobota) Slečna Drsňák 2: Ještě drsnější Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous * Agentka FBI bojuje znovu proti zločinu Hrají Sandra Bullock, Regina King aj., režie John Pasquin. USA, titulky, 115 min., přístupný, vstupné 60 Kč června (neděle pondělí) Kruh 2/Ring 2 * Hororový příběh je pokračováním prvního úspěšného dílu. Hrají Naomi Watts, Sissy Spacek aj., režie Hideo Nakata. USA, titulky, 105 min., od 15 let, vstupné 60 Kč. Jeho fotr, to je lotr! května Pokračování úspěšné komedie Fotr je lotr natočil stejný režisér Jay Roach a setkal se v Americe s ještě větším ohlasem než původní příběh. Svůj podíl má na tom nesporně i herecké obsazení, kdy se na plátně kromě původních představitelů Roberta de Nira a Bena Stillera objevují i Dustin Hoffman a Barbra Streisand. Tvůrci vtipně těží z povahových rysů protagonistů, zapojují do hry zvířecí miláčky a dávají prostor epizodám s roztomilým vnoučkem. Film patří k nejpodařenějším komediím a pobaví se všechny generace. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Království nebeské května Nejlepší historický velkofilm za poslední roky. Monumentální drama o ceně, kterou musí platit každá civilizace za čistotu svých snů. Děj začíná v roce 1184, kdy Evropu obchází chudoba a mor. Už téměř sto let ji vyčerpávají boje s muslimy o daleký Jeruzalém. Hrdinou je francouzský šlechtic Balian z Ibelinu (Orlando Bloom), který se stává obráncem Jeruzaléma, když království jeruzalémské, ustavené po dobytí města křižáky v roce 1099, se ocitá v ohrožení invaze muslimů. Příběh nás zavádí do období, kdy lidé bojovali a umírali ve jménu kříže (ale také chtivosti a ambicí), nutí diváky přemýšlet o toleranci a ceně, kterou platíme za slávu i obyčejný život. Film přispívá i k diskusi o vztazích Východu a Západu, které byly napjaté celá staletí. Příznivci velkých historických příběhů si určitě přijdou na své a jméno režiséra Ridleyho Scotta je jistě zárukou kvality. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Fantom Opery května Nová verze populárního příběhu o tajemné a nešťastné bytosti není adaptací stejnojmenného románu Gastona Lerouxe, ale zpracování divadelního muzikálu, který podle původní předlohy vznikl. Filmového přepisu se ujal renomovaný tvůrce Joel Schumacher, který jej pojednal ve velkém stylu, s důrazem na barvitou výpravu, bohaté kostýmy a řadu vizuálních efektů. Celý děj se odehrává v budově divadla, případně v jeho katakombách, či na střeše. Dominuje mu muzikálová hudba, kterou většinou zpívají samotní herci. Za zmínku stojí zejména výkon mladé herečky Emmy Rossum, která získala za svůj výkon Zlatý glóbus. Arsene Lupin zloděj gentleman května Vedle Fantomase představuje Arsene Lupin poklad francouzské dobrodružné literatury a není tedy divu, že na svém kontě má celou řadu filmů i televizních seriálů. Nejnovější adaptace, která byla vytvořena po 40 letech, je dílem režiséra, který si jako základ pro svůj film zvolil román Hraběnka Cagliostrová, jenž je jakýmsi úvodem k řadě dobrodružství lupiče gentlemana, zachycuje jeho osudy od raného dětství a vysvětluje samotný zrod této legendy. Spletitý příběh vyniká velkou výpravou a kostýmy i elegantní postavou Arsene Lupina ztvárněnou hercem Romainem Durisem. Melinda a Melinda června Třicátý osmý snímek Woodyho Allena se opět odehrává v exkluzivním prostředí newyorského Manhattanu. A jako vždy jde o věčné obecně lidské problémy související s partnerstvím, manželstvím a sexem Čtveřice intelektuálů vede v restauraci debatu nad tím, je-li život svou podstatou tragický či komický a začnou rozvíjet dvě verze příběhu s hrdinkou Melindou. Jak se však příběh rozvíjí, hranice mezi tragickým a komickým se postupně stírá prostě tak, jako v životě. Ačkoliv se Allen ve filmu tentokrát neobjeví, jeho ironický tón zaznívá z každé scény a příznivci tohoto jedinečného tvůrce si znovu přijdou na své. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Zajímavosti Ve znamení kříže Jeruzalémské království, vytvořené po dobytí města za první křížové výpravy v roce 1099, vydrželo fakticky jen dvě stě let, ovšem v dobách největší slávy pokrývalo území dnešního Izraele, Palestiny, jižního Libanonu a části západního Jordánska. Nejdramatičtější okamžiky (které popisuje film) se odehrávaly v 80. letech 12. století, kdy křesťanské panství bylo stále více ohrožováno mocí a ambicemi sultána Saladina. Ten využil rozkladu, v němž se království nebeské právě nacházelo po smrti Alaricha I. (1174) připadl trůn jeho synovi, Balduinovi IV., u něhož však byla již v dětství diagnostikována lepra. Propukly ostré mocenské boje o jeho následovníka a nakonec se zmocnil trůnu jeho švagr Guy z Lusgnanu. Byl ovšem vladařem zcela neschopným a jemu je možné přičíst i zdrcující porážku, kterou křižáci (templáři a johanité) utrpěli v bitvě na Hattinských výšinách (1187). Poté už sultánovi v cestě do Jeruzaléma nic nebránilo. Pád města vedl ke třetí křižácké výpravě (zúčastnil se jí například i anglický král Richard Lví srdce), která do jisté míry křesťanskou vládu posílila, dny její největší slávy se však už nevrátily. K faktickému zániku jeruzalémského království došlo v roce 1291, kdy do rukou sultána Chalila padla poslední křesťanská bašta Acre. Přesto království formálně nezmizelo, přestěhovalo se na Kypr, titul krále jeruzalémského se dále dědil a dnes technicky patří španělskému králi. sz také v roce 2005 Vyberte si z naší nabídky: sobota 4. června 2005 Rakousko Vídeň prohlídka kulturních památek hlavního města Rakouska Schönbrunn, Hofburg, císařské hrobky, dóm sv. Štěpána sobota 9. července 2005 Dvůr Králové Safari oblíbený výlet za zvířátky do ZOO ve Dvoře Králové sobota 16. července 2005 Toulky po západních Čechách Loket a Bečov nad Teplou prohlídka hradu Loket s unikátními sbírkami porcelánu a hradu a zámku Bečov s relikviářem sv. Maura sobota 6. srpna 2005 Příbram Hornické muzeum a Svatá Hora návštěva největšího hornického muzea v České republice s projížďkou důlním vláčkem, odpoledne pak prohlídka areálu Svaté Hory s průvodcem sobota 20. srpna 2005 Telč Třebíč (Středověké slavnosti) prohlídka renesančního zámku Telč a návštěva města Třebíč, kde právě probíhají Středověké slavnosti na oslavu výročí zápisu baziliky sv. Prokopa a židovské čtvrti na seznam UNESCO sobota 10. září 2005 Zámek Konopiště Muzeum vojenské techniky v Lešanech státní zámek Konopiště, odpoledne prohlídka nejmladší muzejní expozice (otevřeno v r. 1996) Vojenského historického ústavu Vojenského technického muzea v Lešanech středa 21. září 2005 Litoměřice Zahrada Čech návštěva výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích sobota 19. listopadu 2005 SRN Předvánoční Zwiesel návštěva blízkého německého města s možností předvánočních nákupů Český Krumlov otáčivé hlediště Pro nadcházející divadelní sezónu v otáčivém hledišti v Českém Krumlově jsme pro vás připravili následující nabídku: pátek a pátek Babička klenot české literatury s hudbou a zpěvy pátek Rusalka romantická opera pátek Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em) veselohra Objednané vstupenky si vyzvedávejte v kanceláři MKS. Základní umělecká škola v Sušici zve všechny šikovné žáky na přijímací zkoušky, které se konají 2. a 3. června, vždy od 14 hodin, v budově ZUŠ, ul. Lerchova 255. Přijímací zkoušky se konají pro obor hudební, taneční a výtvarný. Nabízíme zajištění vstupenek na otáčivé hlediště pro pracovní kolektivy, školy a podniky podle přání i s dopravou vzhledem k vysokému zájmu o návštěvu tohoto evropského unikátu žádáme případné zájemce o včasné objednávky. Pobytové i poznávací zájezdy, tuzemské i zahraniční, si můžete vybírat ze široké nabídky cestovních kanceláří, s nimiž CA MKS spolupracuje. Informace na tel

8 strana 8 Sport Smolné Slovensko Již čtvrtým podnikem mezinárodního mistrovství České republiky v automobilových soutěžích byla slovenská Rally Matador Tatry, která se jela letos už po šestatřicáté. O posledním dubnovém víkendu zavítala k našim východním sousedům kompletní česká i slovenská špička doplněná o kvalitní jezdce především z Polska. Na start se postavilo celkem jedenasedmdesát dvojic, na které mělo čekat 190 ostrých kilometrů rozdělených do 21 RZ. Bohužel hned v úvodu museli pořadatelé zrušit RZ Lúky, a tak se itinerář zkrátil o tři průjezdy touto zkouškou. První sobotní etapa tedy obsahovala pouze devět erzet a posádky zavítaly i na české území. A právě tady, v okolí Valašských Klobouků, čekala na jezdce trať převážně technická. Na Slovensku, konkrétně pak v okolí Púchova, se profil zbylých sedmi zkoušek zásadně změnil a nedělní část soutěže by se dala nazvat jako letecký den. Velikým lákadlem pro diváky byl start fabrikanta Jana Kopeckého s tovární Škodou Fabia WRC 05, který se podle předpokladů usadil v čele soutěže po úvodních testech. Na záda mu dýchal plzeňský Václav Pech jun., jedoucí i tentokrát s Fordem Focus WRC a o mnoho nezaostával ani Štěpán Vojtěch Tělocvičná jednota Sokol Sušice pořádá Běh Terryho Foxe Sušice 20. května 2005 Tělocvičná jednota Sokol Sušice, pod záštitou starostky Města Sušice JUDr. Jiřiny Rippelové a ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Sušice, pořádá již čtvrtý Běh Terryho Foxe. Běh se uskuteční v pátek 20. května hodin, se startem před tribunou stadionu. Trasa běhu povede lesoparkem Luh. Po hromadném startu účastníci zamíří kolem tréninkového hřiště směrem k časomíře a po cestě při levém břehu řeky Otavy doběhnou po značené cestě Běhů pro zdraví, až k bývalému altánu na okraji lesního porostu. Zde odbočí na cestu směrem k letnímu táboru Jitřenka, kde se stočí vpravo k bývalému hotelu Otava a kolem koupaliště zpět na letní stadion, do cíle. Trasa běhu je stanovena s ohledem na účastníky, takže se může zúčastnit každý občan každé věkové kategorie od seniorů po novorozence. Tuto trať je možno absolvovat i jakýmkoli způsobem: chůzí, během, na invalidním vozíku, na kole, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem, podle vlastních sil a uvážení. Registrace a zapsání do startovní listiny bude prováděno před vlastním startem v prostorách před tribunou letního stadionu, a to od hod. Startovné není stanoveno, každý účastník může dát vklad dle svého uvážení. Všechny prostředky získané ve jménu Terryho Foxe jsou, dle jeho přání, věnovány na výzkum rakoviny. Běh Terryho Foxe má za účel získat prostředky právě na uvedený výzkum. Každý účastník bez rozdílu výše vkladu při prezentaci dostane účastnický pamětní diplom. Běh Terryho Foxe je zároveň výzva předat Terryho poselství dál, nám všem, především dětem a mladým lidem. s Peugeotem 206 WRC. Těžší chvilky však teprve měly přijít. Nejprve si svou porci smůly vybral Jan Kopecký, kterého začala zlobit jeho fabia. Na vině byl zaseklý plynový pedál a v důsledku toho přijela posádka pozdě do časové kontroly a obdržela tak minutovou penalizaci. Nepříliš úspěšný den měl také Štěpán Vojtěch. Ten pro změnu otočil svého peugeota přes střechu a ztratil tak mnoho času. Nedělní druhá etapa se nesla ve znamení bitvy o první místo v absolutní klasifikaci. Kopecký ztrácel na Pecha půl druhé minuty a otázkou bylo, zda se tovární jezdec dokáže před loňského vicemistra dostat. Kopecký hned v úvodu pořádně zatáhl a vyhrával jednu rychlostní zkoušku za druhou. V cíli etapy, i přes to, že dokázal vyhrát všechny nedělní zkoušky, však časomíra ukázala o čtyřicet vteřin horší čas. Za tento výkon se však mladý nadějný jezdec stydět rozhodně nemusí, protože při počtu devíti zkoušek a žádné delší než deset kilometrů, se takový náskok smazat nedá. Pech je zkušený jezdec a o vítězství by ho mohla připravit jen nepředvídatelná smůla nebo hloupá chyba. Nic takového se však nestalo, a tak si pohár za první místo odvezl Václav Věříme, že Běh Terryho Foxe podpoříte i vy snad nebude vaším posledním a ve svém volnu si uděláte čas, a tak uděláte něco málo i pro své zdraví, a vyznačené a nabídnuté trasy si alespoň projdete. Dovolte, abychom vás krátce seznámili s historií tohoto běhu. Běh Terryho Foxe se váže na životní příběh mladého Kanaďana, kterému byla v osmnácti letech amputována noha postižená rakovinou kosti. V bolestech a utrpení, které prožíval a které viděl u ostatních pacientů, se zrodila touha překonat bezmocnost a podniknout něco, co by napomohlo boji proti této zákeřné nemoci. Rozhodl se běžet napříč Kanadou a uspořádat sbírku finančních prostředků na výzkum rakoviny. Po intenzívním tréninku a pečlivé přípravě se 12. dubna 1980 vydal z východního pobřeží kanadské provincie Newfoundland na trať maratónu naděje. Za 143 dní uběhl km, denně absolvoval dávku téměř rovnou délce maratónské tratě. U Thunder Bay v provincii Ontario byl nucen svůj hrdinský maratón ukončit. Rakovina se rozšířila do plic a 28. června ještě ani ne třiadvacetiletého Terryho přemohla. Terry Fox se zapsal do srdcí miliónů Kanaďanů. Stal se národním hrdinou a z jeho maratónu naděje vznikla tradice, která velmi rychle pronikla i za hranice Kanady. Hlavní principy Běhu Terryho Foxe: Běh Terryho Foxe je dobrovolná humanitární akce Všechny prostředky získané ve jménu Terryho Foxe jsou dle jeho přání věnovány na výzkum rakoviny. Pech jun. Janu Kopeckému, který dokázal najet na Ášína téměř minutu, nakonec patřila druhá příčka a na stupně vítězů mohl ještě vystoupit Štěpán Vojtěch. Na Slovensku nechyběla samozřejmě ani sušická posádka Robert Achs Filip Langer a jejich sportovním náčiním byla opět Škoda Fabia upravená pro třídu A5. Naši borci sváděli už od začátku pěkný boj se svými konkurenty a těsně před koncem soutěže se propracovali až na třetí příčku. Dlouho se však z tohoto fantastického výkonu neradovali. Na sedmnácté erzetě se totiž jejich fabia zastavila a byl konec všem nadějím na dobrý výsledek. Ze soutěže se nám líbila úvodní etapa, především pak úseky na českém území, které byly celkem klikaté. Bohužel ale na slovenské straně byly pouze široké rovné silnice, kde se opravdu lítalo. Dostali jsme se sice až na třetí místo, ale pak se nám propálil píst v motoru a museli jsme odstoupit. Teď musíme sehnat nový motor, abychom mohli bez problémů startovat v Krumlově, uvedl spolujezdec po skončení soutěže. Taková tedy byla Rally Matador Tatry a dalším podnikem velkého mistrovství bude Seat Rally Český Krumlov, která je na programu května. ab Prostředky získané v ČR se shromažďují na kontě Běhu Terryho Foxe s názvem Česká sportovní, a. s., Běhy Terryho Foxe, číslo účtu: /2700 Běh Terryho Foxe má dvojí účel získat prostředky na výzkum rakoviny a zároveň předat Terryho poselství dál, především dětem a mladým lidem Komercionalizace běhu je nepřípustná! Sponzoři nemají mít z podpory běhu žádný komerční prospěch Náklady na organizaci běhu musí být kryty z jiných prostředků než je výtěžek běhu Rodina Terryho Foxe má výhradní právo rozhodovat o užití jeho jména Běh Terryho Foxe je během nesoutěžním Trať je možno absolvovat jakýmkoli způsobem chůzí, během, joggingem, na invalidním vozíku, na kole, na kolečkových bruslích, s kočárkem, se psem podle vlastních sil Běhu se může zúčastnit každý bez omezení občané všech věkových kategorií, od seniorů po novorozence Pravidelný pohyb podstatnou měrou přispívá k prevenci onkologických onemocnění. Zdraví každého z nás je z velké části především v našich rukou. Proto výzva Běhu Terryho Foxe nenechala v klidu ani členy Tělocvičné jednoty Sokol Sušice a též se připojili k organizátorům běhu v České republice, jímž je od letošního roku Česká sportovní, a. s., Kanadské velvyslanectví v ČR, Česká onkologická společnost a Klub Fair Play při ČOV. Doufáme, že Běh Terryho Foxe podpoří široká sušická veřejnost, a že se společně zúčastníme velice humanitární akce a uděláme něco pro své zdraví. tj Jindřich Beneš akademický mistr republiky Ve středu 4. května proběhlo v Hynkově akademické mistrovství republiky ve vodním slalomu. V kategorii K1M zvítězil Jindřich Beneš, odchovanec KVS Sušice, který nyní prvním rokem reprezentuje klub USK Praha. K získání titulu Jindrovi blahopřejeme. O víkendu května absolvovali slalomáři 1. a 2. národní kontrolní závod. Na umělém kanále ve Veltrusech se sešla celá česká špička. I zde se výrazně prosadil Jindřich Beneš, když v sobotu obsadil 3. místo a v neděli Fotbalisté sušického A týmu si v probíhající jarní části sezóny 2004/05 vedou nad očekávání dobře. Z osmi odehraných utkání mužstvo prohrálo pouze jednou v Přešticích 2:0. Obzvláště cenná je zejména domácí remíza s vedoucím týmem soutěže FK Holýšov 1:1. Sušice díky velmi dobrým výkonům poskočila i v tabulce a prozatím ji patří výborná pátá pozice. Na domácím trávníku se sušičtí fotbalisté představili naposledy 1. května, když se utkali s celkem FC Domažlice. Ani tentokrát hráči nezaváhali a připsali si tři body za vítězství 2:1. Za ideálního počasí viděli diváci na stadionu pohledný, rychlý a technický fotbal. První poločas byl jednoznačně v režii domácího týmu. Během úvodních Pořadatelé z Automotoklubu Pačejov v AČR již obdrželi všechna potřebná povolení týkající se letošní Rally Agropa. Tato tradiční automobilová soutěž má již 27 let své pevné místo v motoristickém kalendáři na jihozápadě Čech. Letošní ročník se uskuteční poslední červencový víkend ( ) a organizátoři již nyní slibují nejedno překvapení. Jak bylo před časem zveřejněno, celé centrum soutěže se stěhuje do nedalekých Horažďovic. To již v loňském roce nabídlo soutěžním posádkám kvalitní zázemí v podobě servisního areálu na nádraží ČD. Díky pochopení a vstřícnosti zastupitelů města se centrem veškerého dění stane horažďovické náměstí. Před místní radnicí bude start i cíl soutěže, včetně poledního přeskupení. Tyto prostory budou pro posádky jistě atraktivnější než odlehlý areál firmy Agropa. Ta však na tuto soutěž nezanevřela a nadále je hlavním partnerem rally. Po mnohaletých zkušenostech zůstávají v Horažďovicích i přejímky a páteční předstartovní show. Také tiskové středisko se stěhuje do reprezentativnějších prostor horažďovické radnice. Další novinku chystají pořadatelé v organizaci soutěže. Tento prestižní podnik se totiž pojede za podpory zastupitelstva Plzeňského kraje. Záštitu nad celou akcí převzal hejtman MUDr. Petr Zimmermann. Co naopak zůstává při starém, jsou tratě rychlostních zkoušek. Ty doznaly pouze dílčích kosmetických změn, když byly vyslyšeny připomínky soutěžních jezdců. Vychází se z osvědčené koncepce pěti kratších úseků, z nichž každý svoji kategorii vyhrál. Neztratili se ani členové KVS Sušice. V kategorii K1M Vladislav Galuška dojel 16., Filip Taišl 17. Za úspěch lze považovat i postup dorostence Jana Potužáka do nedělní finálové jízdy. V kategorii K1Ž dosáhla Martina Benešová na 21. příčku. Poslední dubnový den byly pořádány slalomy v Kadani. Klub vodních sportů Sušice reprezentovali v K1M Aleš Vozka, v C1M Jan Vadlejch. Mezi kajakáři Aleš Vozka kategorii dorostenců mladších vyhrál a celkově obsadil 6. místo, mezi singlkanoisty byl Jan Vadlejch v dorostencích druhý, celkově také šestý. V současné době budují členové KVS Sušice novou přípojku elektřiny ke klubové loděnici. Mají ještě několik dnů na to, aby vše bylo připraveno k závodům. Sušické slalomy proběhnou ve dnech května na slalomové trati u železničního mostu. Očekává se hojná účast závodníků z celé republiky. Zveme širokou veřejnost, přijďte nás povzbudit. VP Sušičtí fotbalisté pokračují úspěšně Gratulujeme! Druhý květnový týden přinesl mnoho důležitých událostí ve sportu i mimo něj. Z titulu, který vybojovali čeští hokejisté na mistrovství světa se radoval v neděli celý národ. Podobnou radost zažívali určitě i naši sportovní dopisovatelé Adam Blahouš a Jonáš Bartoš, kteří v uvedené době nastoupili také k životně důležitému k zápasu maturitě na sušickém gymnáziu. K úspěšnému složení maturitní zkoušky oběma gratulujeme a přejeme mnoho štěstí nejen při dalším studiu. redakce patnácti minut si sušičtí fotbalisté dokázali vynutit herní převahu, hostující celek přehrávali především ve středu hřiště. První větší šanci utkání měli však hosté. V 17. minutě domažličtí rozehrávali trestný kop a centrovaný míč tečovaný jedním z útočníků skončil jen těsně vedle domácí branky. Jinak však sušičtí měli výraznou územní převahu, kterou dokázali potvrdit úvodní brankou zápasu. Ve 29. minutě kapitán sušického mužstva Pavel Hubáček nacentroval míč do pokutového území hostů. Odražený balon se dostal k nekrytému Ritterovi a ten neomylně zamířil do domažlické branky. Po této úvodní trefě hosté ještě více vyklidili pole, stáhli se do obrany a převaha domácích byla ještě výraznější. Ve 33. minutě fauloval hostující obránce na hranici velkého vápna. Hubáček pak z následného trestného kopu poslal míč učebnicovým způsobem přes zeď za záda bezmocného brankáře hostí. V dalším minutách se převaha sušického celku ještě stupňovala a hosté působili poněkud odevzdaným dojmem. Ve 38. minutě neproměnil stoprocentní šanci domácí záložník Prchlík, který sám před brankou nedokázal přesně zamířit a poslal míč vysoko nad. Po této situaci se však dokázali prosadit i hosté. Domažlický útočník dokázal využít hrubé chyby domácí obrany a ve 43. minutě snížil na 2:1. Druhý poločas byl pak ve znamení herní převahy hostů. Sušice se převážně bránila a snažila se především udržet těsné vedení. Asi největší příležitost k vyrovnání měli hosté v 58. minutě, když nekrytý domažlický útočník hlavičkoval mimo Kindelmanovu branku. Sušickým se nakonec těsné vedení podařilo udržet. Toto vítězství ale vzhledem k vývoji v druhém poločase lze zařadit spíše do kategorie šťastnějších než zasloužených. jon TJ Sušice FK Domažlice 2:1 Branky: 29. Ritter, 33. Hubáček 42. Forst. Diváků: 170, ŽK 2:1 Rozhodčí: Kostelník Sestava Sušice: Kindelman Kodýdek, Hoda, Ritter, Holý (63. Šperl), Marek, Prchlík, Hrach, Frančík (81. Dolejší), Sládek (46. Skála), Hubáček. Tabulka krajského přeboru mužů po 24.kole 1. Holýšov :27 57 (21) 2. Přeštice :26 47 (11) 3. Horní Bříza :26 44 (8) 4. Staňkov :28 40 (4) 5. Sušice :31 38 (2) 6. Rapid Plzeň :40 36 (0) 7. Nýrsko :45 34 (-2) 8. FC Rokycany :30 33 (-3) 9. Domažlice :33 31 (-5) 10. Horažďovice :33 31 (-5) 11. SK ZČE Plzeň :40 29 (-7) 12. Bolevec :37 28 (-8) 13. Slavoj Mýto :50 26 (-10) 14. Chlumčany :31 22 (-14) 15. Tachov :62 20 (-16) 16. Poběžovice :57 10 (-26) Trať Rally Agropa už má konečnou podobu posádky absolvují dvakrát. Tím pořadatelé naplňují samotnou podstatu a smysl rallysprintové soutěže. Divácky nejvděčnější RZ v bývalém muničáku se jede tradičně třikrát. Letošní Agropa tak opět nabídne divákům velké množství rychlostních zkoušek s minimem přejezdů. Přesunutím centra do Horažďovic se soutěž stává ještě kompaktnější než v minulých letech. Podrobnosti o rychlostních zkouškách budou zveřejněny později. Již teď se však diváci mohou těšit na oblíbená místa v Třebomyslicích, Strážovicích nebo Nehodívě. Chybět nebude ani atraktivní průjezd Slatinou nebo areálem zemědělského podniku v Nezamyslicích. Veškeré novinky, týkající se přípravy Rally Agropa, naleznete na oficiální internetové stránce ti

9 Informace strana 11 Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 26. května 2005 ve hod. Nabídka DDM Sušice Letní tábor v Podmoklech S tradiční nabídkou je tu opět Dům dětí a mládeže v Sušici, který pořádá letní tábor v Podmoklech pro děti od 6 do 15 let. Tábor se uskuteční v termínu července, cena je Kč. Přihlášky na tábor odevzdávejte nejpozději do 10. června 2005 v DDM Sušice. Přihlášky a podrobnější informace je možno získat v DDM, tel , nebo na stránkách Upozornění: Nezapomeňte zaplatit do konce května letní tábory a vyzvednout si instrukce v DDM Sušice! DDM Sušice hledá kuchaře/kuchařku na letní tábor do Podmokel od do Možnost ubytování po celou dobu letního tábora. Informace v DDM Sušice nebo na tel Zveme vás na soutěž Holka šikulka 2005 KDY: ve středu 25. května 2005 od hodin KDE: Dům dětí a mládeže Sušice Soutěže se mohou zúčastnit všechna šikovná děvčata ve věku od 8 do 14 let. Informace v DDM Sušice nebo na tel Pro volný čas Keramika pro všechny V letošním školním roce ukončíme činnnost poslední schůzkou v sobotu Pokračovat budeme opět po prázdninách informace poskytneme v Sušických novinách na internetových stránkách DDM Sušice. Modelářský kalendář Svaz modelářů České republiky vydal kalendář modelářských soutěží v roce 2005, zveřejněný v časopisech RC revue č. 2/05 a RC modely č. 1/05. Vybíráme leteckomodelářské soutěže pro žáky (do 15 let věku včetně) v regionu Sušicka: 28. května: Krajský přebor žáků F1A, F1H, A3, H, P30, Horažďovice, tel Soutěže jsou otevřené, tj. přijď, přihlaš se a létej. Krajský přebor je postupovou soutěží (podmínkou) pro účast na mistrovství republiky. 10. září: Mistrovství České republiky žáků F1A, F1H, A3, H, P30, Hoškovice Kontakt: Václav Jiránek, Václavkova 910, Mladá Boleslav, tel , DDM Sušice organizuje vlastní let model. soutěže: 30. června: Letecký den loučení s model. kroužkem létání se vším co bylo postaveno a co létá 4. října: Letecký den ukaž, co jsi postavil o prázdninách 24. prosince: O Štědrovečerního kapra H mrsk Soutěž jednotlivců, členů let. model. kroužku + rodinných týmů Kontakt DDM Sušice, Tel.: , VODLET DDM Termíny všech uzávěrek najdete na kde si inzerci můžete objednat i přímo inzerovat. Opravdu dobrý tábor Pionýrská skupin Otava v Sušici pořádá také letos oblíbené dětské letní tábory. Přihlásit se můžete ještě na pobyt ve Starém Plzenci ubytování ve čtyřlůžkových chatkách, program je zaměřen pohádkově tábor je vhodný pro mladší děti cena: Kč Podrobnější informace obdržíte na adrese PS Otava ul. Lerchova čp. 255, Sušice v odpoledních hodinách. ps Český červený kříž, oblastní spolek Klatovy pořádá pro seniory od 55 let rekondiční pobyt nazvaný Zdravé stárnutí. Tento pobyt se uskuteční od 23. července do 6. srpna 2005 v Penzionu Hanka v Nespicích (jižní Čechy). Rekondiční pobyt je zaměřený na pohybové ústrojí ortopedické vady. Na plnění minimálního léčebného programu bude dohlížet a také provádět diplomovaný fyzioterapeut. V ceně pobytu je zahrnuta doprava autobusem tam i zpět, zájezd, přednášky odborného lékaře, výjezd na Javorník a mnoho dalších aktivit, které potěší tělo i duši. Cena pobytu na 14 dní je Kč. Přihlášky si můžete vyzvednout denně na Českém červeném kříži v Klatovech, Křižíkově ulici (bývalá prodejna na Rozvoji). V případě zájmu o další informace můžete volat na tel ředitelku OS ČČK Evu Janečkovou. Na krásných 14 dní s vámi se těší ředitelka OS ČČK Klatovy Eva Janečková a její spolupracovníci, kteří se o vás budou po celou dobu pobytu starat. Osvobození Sušice (podle dobových záznamů) V období oslav 60. výročí osvobození je vhodné připomenout si průběh osvobození našeho města americkou armádou podle dobových záznamů. Těm, kteří to prožili, oživnou vzpomínky jako při promítání dokumentárního filmu a v kině, ti mladší se třeba dozvědí něco nového. Ze Sušicka za okupace vydaného v r (úryvky z článku, který napsal škpt. děl. Antonín Pinkas velitel praporu Národní stráže) Pomalu ale jistě blíží se všemi ta toužebně očekávaná chvíle, kdy bude možno uskutečnit tajené plány a přípravy pro postavení prvé vojenské jednotky, která by ve vhodném okamžiku zasáhla a ovládla situaci na tak dlouho, než bude možno postavit a mobilisovat jednotky další. Utvořeny kádry, určeni velitelé jednotek, stanoveny prostory působnosti a prvé úkoly. Navázáno úzké spojení s tvořícími se národními výbory jednání vedl za vojáky mjr. Zdenko Kruch (pozn. ve Zprávách Národního výboru z léta 1945 uváděn major Kruh) a se Spolkem vysloužilých vojínů v Sušici, který sám nabídl ústy předsedy p. Webra dát pro prvý okamžik k disposici jednotku v síle 150 mužů. Spojení se sousedními odboj. vojenskými organisacemi (Niva) udržoval přes Klatovy a Domažlice por. děl. Martin Milfort. Nastává největší starost, kde a jak se zmocnit zbraní Zprávy o tom, že na určitých místech jsou zbraně ukryty, ukázaly se nepravdivými a zbraně Němců i odebrané četnictvu byly okupanty včas odklizeny. Denně očekáváme naše heslo z anglického rozhlasu, které nám má oznámit shození zbraní letadly. Zatím již německé vojenské jednotky obsazují Šumavu a zaujímají obranná postavení proti americké armádě postupující Bavorskem. Znovu propracováván plán obsazení města, důležitých objektů, připraveny směrnice pro národní výbory obcí celého okresu sušického, pro postavení národních stráží a zajištění proti útokům a drancování tlupami a skupinkami rozpadávající se německé armády. A tak 5. květen 1945 nachází naše vojáky připraveny, ale neozbrojeny. Když 5. května v poledních hodinách se z přijímačů ozvalo volání pražského rozhlasu, které vyzývalo vojsko, policii a četnictvo, aby spěchalo rozhlasu na pomoc, věděli jsme, že Praha povstala proti okupantům. To bylo signálem i pro nás všechny, kteří jsme se na tento okamžik připravovali. Jako na povel spěchali jsme do budovy radnice a v několika málo minutách sešli jsme se v místnostech měst. důchodu s mjr. Kruchem, por. Milfortem, se členy revolučního okresního a místního nár. výboru pány Jiroutem, Vaškem, Bartizalem, Prantlem aj. Po krátké poradě rozhodnuto zavolat velitele četnictva škpt. Streibla a okresního hejtmana Klímu, kterým jsme sdělili, že vzhledem k událostem v Praze rozhodli jsme se převzít vládní moc na okrese do vlastních rukou a vyzvati místní německou posádku, aby kapitulovala. Odebrali jsme se ihned do hotelu Svatobor, kde bylo místní německé velitelství a překvapenému veliteli, německému hejtmanovi oznámil předseda revolučního ONV Jirout, že přejímáme vládu věcí svých do českých rukou, aby se posádka zdržela jakéhokoliv zasahování do průběhu revoluce. Německý velitel kapituloval. K večeru odjíždí čtyřčlenná hlídka (por. Červený, ppor. Šetelík, čet. Šubert a řidič auta Prosser) navázat spojení s postupující americkou armádou. Po překonání mnohých nebezpečí a nástrah prošla hlídka frontou a spojení navázala. Večer ukořistěny pak prvé zbraně Němců: několik pušek a jeden neúplný kulomet. Vše prošlo tohoto dne celkem hladce a bez incidentů, jedině stráž na nádraží hlásila, že esesmani, kteří zůstali na trati u Malé Chmelné, střílejí po našich strážích u železničního mostu. V ranních hodinách dne 6. května provedeno pod osobním vedením mjr. Krucha odzbrojení něm. posádky a tato internována v hotelu Svatobor a v reálném gymnáziu. Krátce nato osvobozen transport ruských zajatců vedený esesmany Luhem na Dlouhou Ves. Pak nastaly pro Sušici kritické chvíle. Krátce po odzbrojení německé posádky přijíždí na nádraží v Sušici transport Schutzpolizei, vedený majorem, jenž se spojil s transportem esesmanů u Chmelné. Celkový počet byl asi 500 mužů, vyzbrojených i lehkými pancéřovými vozy a děly. Velitel transportu se dozvěděl o odzbrojení německé posádky již na nádraží Okamžitě dal telefonicky ultimatum během půl hodiny zajištěnou německou posádku vydat i se zbraněmi. Po poradě s předsedou ONV a mjr. Kruchem rozhodli jsme se ultimatu německého majora nevyhovět. V té době došla také zpráva, že Američané jsou již u Petrovic a že mohou dosti brzo dorazit do Sušice. Bohužel tento předpoklad neukázal se správným a zatím již německý velitel transportu po několikáté urgoval odpověď na ultimatum, nakonec během 10 minut a čím dále, tím ostřeji s hrozbou protiopatřeními a tresty. Asi v 10 hodin dochází z nádraží zpráva, že transport již vyvagonoval a Němci nastupují k pochodu na Sušici. Co teď? Američané jsou stále ještě u Petrovic a my jsme rozhodnuti zajištěné Němce ani zbraně nevydat. Ale jak bránit město proti takové přesile asi 20 puškami a několika náboj? Zde byla každá rada drahá a čas letěl. Rozhodnuto: mjr. Kruch odjede co nejrychleji k Američanům a po vylíčení kritické situace požádá velitele předvoje, aby co nejrychleji vyslal do Sušice několik tanků a postup co nejvíce urychlil. Předseda ONV Jirout a já pod záštitou několika amerických zajatců, jimž budou zapůjčeny zbraně, pojedeme vstříc Němcům a učiníme poslední pokus vyjednáváním zadržet je mimo město. Po chvíli hledání našli jsme americké zajatce v DZP, poloustrojené. Avšak na ustrojení a vyzbrojení nebylo již času, poněvadž se čelo německého proudu blížilo již k továrně Solo, situace stává se beznadějnou. Má se oznámit občanstvu, kterého bylo plné náměstí a očekávalo příchod Američanů, že místo osvoboditelů vchází do města transport zuřících esesmanů a německé policie, kteří jdou osvobodit odzbrojenou a zajištěnou německou posádku, rozhodnuti a ztrestat svým způsobem vinné i nevinné. Bude to znamenat paniku a dáme tím najevo svou neschopnost odporu. To se nesmí stát a zbývá jediná možnost: oklamat a překvapit! Vzbudit u nepřítele dojem, že jsme silnější. Ale rychle. Jako na zavolanou přichází mi do cesty na kole jedoucí obchodník Matějka s červenou páskou Národní stráž na rameni. A již mu dávám rozkaz: Od nádraží táhne na město německý transport vedený majorem. Čelo je již u Sola. Jeďte transportu vstříc a hlaste německému majorovi, že americké tanky jsou již v Sušici na náměstí. Velitel tanků že nařídil, aby německý transport pochodoval kolem elektrárny na nábřeží, kam je zavedete a tam má zastavit, že si pro ně Američané přijdou. Nekonečné minuty napětí a očekávání. Podaří se lest? A již za několik minut Němci vedení p. Matějkou skutečně zahýbají k elektrárně a na nábřeží. Ale co bude dále, když Američané dlouho nepřijedou? A tuto otázku vyřešil velitel německého transportu sám. Nastoupil rychle další pochod, ale nejkratším směrem z města kolem nemocnice na Chmelnou. Konečně jsme si oddechli. Kdo slyšel hrozby něm. majora, viděl zuřivé a vzteklé pohledy esesáků a policistů a jak by teprve zuřili, až by spatřili vyzdobené náměstí čsl. a spojeneckými prapory, náměstí plné nadšeného davu lidí, očekávajícího příchod Američanů (v neděli asi v 11 hodin dopoledne) jedině ten pochopí a může posoudit, jaké nebezpečí obyvatelstvu města hrozilo. V téže době vrátil se také mjr. Kruch z Petrovic se zprávou, že Američané mají v Petrovicích delší zastávku a nemají dosud rozkaz k dalšímu postupu, takže není jisto přijedou-li do Sušice vůbec. Provázeni anglickým zajatcem seržantem jeli jsme s mjr. Kruchem za německým transportem, aby za městem zastavil a složil zbraně. Na silnici nad starou vodárnou doháníme velitele transportu a vyzýváme jej, aby zastavil a složil zbraně. Odpověděl vztekle, že zbraně nevydá a chceme-li, budeme o ně bojovat a pochodoval dále. S nepořízenou, ale spokojeni vraceli jsme se do města přesvědčeni, že mnoho životů je zachráněno, nebezpečí zažehnáno a Němci že svému osudu neujdou a také skutečně neušli. S hrdinným majorem jsme se setkali při obsazování Kašperských Hor, jak pochodoval v hloučku zajatců s ovázanou hlavou. V poledních hodinách odjíždíme s mjr. Kruchem opět do Petrovic podat veliteli amerického předvoje zprávu o situaci a žádat znovu, aby postupovali dále až do Sušice. A tak se před 14. hodinou dávají Američané na další postup, zpočátku pomalý, zajištěný. Když však viděli naše auto jet směle a bezpečně před tanky, uvěřili, že cesta je skutečně bezpečná a již po 14. hodině se řítí prvé tanky slavné 4. americké pancéřové divise plnou rychlostí do města. Jásot a nadšení nesčetných davů, lemujících Volšovskou silnici a náměstí, nezná mezí a nemá konce. Stále nové a další tanky, děla a pancéřová vozidla se řítí městem. Jsme skutečně a opět svobodni. (pozn. Podle Kroniky města Sušice z r a podle Zpráv Národního výboru z r vjely americké tanky do Sušice kolem 13. hodiny). ALENA POKORNÁ

10 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 20. května do 3. června 2005 Sušice Společenská zábava května Den Sušice 2005 podrobný program na str. 2 pondělí 23. května v hod. Husův sál Lyže z jasanu Josef Nechutný a Ivo Pavelka (klavír) klubový večer SDS Klatovy pátek 27. května v hod. Smetanův sál gymnázia Vivat Musica! JAM SESSION jazzový koncert věnovaný památce Rudolfa Rokla, průvodní slovo L. Županič pondělí 6. června 2005 v hod. Husův sál Jeden čas seje, jeden plody sbírá Zhudebněné básně z století. František z Assissi, Václav Lucemburský, Thomas More, Giordano Bruno ad. v podání Táni Fišerové a Daniela Dobiáše. Pořádá SDS Klatovy. Tradiční Kloub Sokolovna tel sobota 21. května ve hod. Head Down (grunge, Klatovy) + Pankix (rock, Praha) pátek 3. června ve hod. Jan Burian koncert písničkáře sobota 18. června ve hod. Guločar soul funková hudba, silně ovlivněná cikánskou melodikou a harmonií. Jedna z nejúspěšnějších koncertních kapel na domácí scéně! každý pátek od hod. PDA Sušice Diskotéka každou středu od hod. sál DDM Africké a orientální tance od pátku 20. května do neděle 22. května vždy od hod. do hod. ZŠ Lerchova ul., hala školy Sušice očima dětí výstava přístupná při akci Den Sušice, pokračování výstavy v červenci a v srpnu ve výstavních prostorách radnice do 17. června 2005 budova radnice podkroví Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Komenského Mateřské centrum Medvídek MŠ Smetanova ul. pondělí hod. středa a hod. Muzeum Šumavy Tel., fax úterý sobota a hod. neděle hod. Stálá expozice sušické sirkařství, šumavské sklářství, sušický cínový poklad, regionální dějiny Výstava výtvarných prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Sušice trvá do 27. května 2005 Informace Městská knihovna, Na Vršku 60, tel , Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek a hod. Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek hod. Městské kulturní středisko Sokolovna předprodej vstupenek na kulturní akce tel , www. mkssu.cz pondělí čtvrtek a hod. Redakce SN tel , fax Kino pokladna otevřena od hod. tel , Městské informační centrum budova radnice tel , nebo pondělí pátek sobota a hod hod. Klub českých turistů odbor Sušice května Novohradské Hory (dvoudenní výlet na kolech) 18. června Rabštejn nad Střelou Přechod Haltravy (trasy 10 až 30 km) Informace o konaných akcích si můžete přečíst ve vývěsní skříňce TJ Sokol na Sokolovně. Akce NP a CHKO Šumava pro veřejnost sobota 21. května v 9 00 hod. Běží celá rodina 12. ročník závodu se soutěžemi, sraz v Borové Ladě (Autokemp Zahrádky) neděle 22. května v hod. kostel Horní Vltavice Cyklus koncertů pro přírodu Lenka Baarová (první koncert z cyklu) sobota 28. května v hod. Otevření naučné stezky Vchynicko Tetovský kanál spojené s ukázkou plavení dřeva, sraz Rechle nad Antýglem Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě denně mimo pondělí a hod. Stálá expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny v Čechách. Tel Informace Městské informační středisko veřejná internetová stanice, tel , Kašperské Hory Společenská zábava aktuální informace o akcích na tel června od hod. na hřišti Den dětí pořádá KKŽ Kino začátky vždy v hod. 25. května Kousek nebe milostné drama ČR 1. června Příběhy obyčejného šílenství komedie ČR 8. června Letec válečný film USA 10. června v hod. kinosál Spirituál kvintet koncert Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Expozice České hračky. Muzeum Šumavy Tel (historické pracoviště), (přírodovědné pracoviště, pokladna). úterý sobota a hod. neděle hod. Stálá expozice Život a příroda Šumavy, sklářství. Galerie tel úterý sobota hod. Akty v Akci výstava absolventů ateliéru klasické malby prof. Zdeňka Berana, trvá do 30. října 2005 Informace Městská knihovna tel pondělí, středa hod. pátek hod. Městské kulturní a informační středisko veřejná internetová stanice, tel. kultura , informace , pondělí, středa úterý, čtvrtek pátek a hod a hod a hod. Železná Ruda Muzeum Šumavy tel úterý sobota a hod. neděle hod. Stálá expozice: památky sklářského rodu Abele. tel Horažďovice Kino Otava (oba dny ve hod.) xxx: Nová dimenze Další nebezpečná akce agenta xxx. Pokračování filmového hitu z roku USA, titulky (oba dny ve hod.) Nenávist Americká studentka je v Tokiu vystavena záhadnému prokletí USA/Japonsko, titulky, horor od 15 let (oba dny ve hod.) Skřítek Volné pokračování filmu Cesta z města. V hlavní roli B. Polívka a E. Holubová. ČR, komedie, od 12 let. Společenská zábava Kulturní dům Horažďovice, tel sobota 21. května ve hod. Vejce rocková zábava pátek 27. května od hod. Abeceda společenské výchovy 4. lekce pořádá DDM neděle 29. května v hod. Posezení s písničkou k tanci a poslechu hraje Jan Vondrášek z Klatov Informace Informační centrum zámek (naproti muzeu) tel , úterý pátek hod. sobota hod. Městské muzeum tel celoročně badatelské služby dotazy možno em DDM Horažďovice pátek 20. května ve hod. Na Lipkách Den pro skate soutěž pro mladé adepty tohoto sportu středa 25. května v 9 30 hod. sál DDM Slavíček ze školky přehled nejmladších zpěváků nejen ze školky sobota 28. května v 9 00 hod. letiště u Týnce Krajské kolo soutěže leteckých modelářů úterý 31. května v 9 00 hod hřiště v Blatenské ul. Olympiáda mateřských škol soutěže družstev v běhu, skoku dalekém a hodu Klatovy Barokní lékárna tel ; návštěva pouze po předchozím tel. objednání pro skupinu min. 10 osob Galerie U Bílého jednorožce úterý neděle a hod. tel klatovy.cz Prodej katalogů, pohledů a plakátů Stanislav Diviš Retrospektiva potrvá do 12. června 2005 Mats GH Nordstrom 33 koupacích chatek a stánek s hotdogem potrvá do 12. června 2005 Galerie + Zámek Klatovy/Klenová Janovice n. Úhlavou, tel návštěva pouze po předchozím tel. objednání pro skupinu min. 10 osob Zámek Klenová stálá expozice historického nábytku a českého umění 20. století ze sbírek galerie. Podstatnou část expozice tvoří dílo Vilmy Vrbové Kotrbové. do 7. srpna 2005 zámek Klenová Vilma Vrbová Kotrbová Portréty sýpka Klenová CONTACTS mezinárodní sympozium výtvarných akademií května sympozium 21. května 31. července výstava vernisáž v sobotu 21. května v hod. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše úterý pátek a hod. tel , Stálá expozice Historie Klatovska 13. dubna 5. června výstavní sál muzea Zapomenutá řemesla 13. dubna 5. června vitriny ve vstupní hale muzea Hádanky z etnografické sbírky klatovského muzea 13. dubna 5. června přednáškový sál muzea i tohle byla válka civilní oběti druhé světové války na Klatovsku Knihovna archiv studovna pondělí a středa a hod. Kulturní památky Hrad Rabí tel., fax , box, denně mimo pondělí hod. Hrad Velhartice tel , denně mimo pondělí hod. Hrad Kašperk tel , denně mimo pondělí hod. Hrad Švihov tel , denně mimo pondělí Telefonní čísla, hod. která bychom měli znát Městský úřad (ústředna) lékařská pohotovost 155 požární ochrana 150 městská policie , Policie ČR 158, Úřad práce tel , fax pondělí, středa hod. úterý, pátek hod. čtvrtek (pouze pro prvotní evidenci) hod. Referát státní sociální podpory tel pondělí, středa hod. pátek hod. Notář (budova bývalé interny) pondělí Katastrální úřad tel pondělí středa hod hod hod. Finanční úřad tel , pondělí, středa hod. Sušické technické služby, s. r. o. Areál SUTES provoz , budova SML vedení (pro SUTES) (pro SML) Poruchy elektřiny, plynu, vody (nepřetržitá služba) Západočeská energetika Plzeň Zubní pohotovost hod. 21. a 22. května MUDr. Kellermanová ( ) 28. a 29. května MUDr. Kloučková ( ) 4. a 5. června MUDr. Boltíková ( ) 11. a 12. června MUDr. Ildžová ( ) jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Vydavatel: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel , IČ Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Karel Viták (www.dva.cz), tiskne Typos Klatovy. Cena 6 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 28. 4. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Ing. Vosáhlo, Bc. Omastová, Navrátil, Mgr.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Váš šonováček

Váš šonováček ŠONOVSKÝ ZPRAVODAJ...... Číslo 4/2010, vychází do 31.5. 2010 (květen 2010) V. Ročník www.sonov.cz...... SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři zpravodaje. Krásně rozkvetlé jaro je tu a s ním i pár řádků pro Vaši

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Zápis č. 1. z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis č. 1. z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 29.11.2010 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů Program: 1. Zahájení 2. Schválení rozpočtového

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 81. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 26. června 2009 od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr.

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/029/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/029/15 ze dne číslo 1/029/15 k návrhu na schválení programu 29. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 29. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 29. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku

Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku Zápis z členské schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku Dne 17. 4. 2015 se v učebně č. 102 konala členská schůze Občanského sdružení VESNA, zapsaného spolku při SZŠ a VOŠZ České Budějovice.

Více

Šilheřovický zpravodaj Září 2006

Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Unie rodičů sdružení při ZŠ Šilheřovice Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu že jsme nestihli zhodnotit akce školního roku v červnu, činíme takto nyní. Školní rok 2005/2006

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014 Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny KNIHOVNA V ČÍSLECH ČTENÁŘI KNIHOVNY celkem 1743 50-69 let 19% 30-49 let 19% 69 let a

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 25.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 07.09.2016 Návrh Dohody o partnerství Město Lysá nad Labem a Výstaviště, spol. s r.o. Rada města projednala návrh dne 30.08.2016 a schválila usnesení č. 178

Více

Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník. Váš zřizovatel. kraj. obec MŠMT. Umístění školy/kraj:vyberte ze seznamu

Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník. Váš zřizovatel. kraj. obec MŠMT. Umístění školy/kraj:vyberte ze seznamu Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník DOTAZNÍK PRO VEDENÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY - MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROVOZU A ROZVOJE VEŘEJNÉ ZUŠ Velice Vám děkuji za Váš čas, který tomuto dotazníku věnujete. Otázky

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více