ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září."

Transkript

1 ODOLEN 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Vernisáž 11/2013 Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. 1

2 fotogalerie Odolenfest, Klub Aero, 12. října Fota: Pavel Novotný Článek k Odolenfestu najdete v rubrice Kultura. 2 ODOLEN 11/2013

3 zprávy z radnice Výtah z jednání Rady města č. 16/2013 ze dne Rada města schválila: Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne mezi Městem Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda, IČ: a společností CTS corp. s.r.o., se sídlem Nad Košíkem 8, Praha 10, IČ: ve věci zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2, opatření Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů, kdy dodatek č. 1 této smlouvy upravuje změnu sídla společnosti a změnu sazby DPH. Výtah z jednání Rady města č. 17/2013 ze dne Rada města schválila: Iniciativu bytové komise rozšířit aktivní nabídku možnosti získání bytu zvláštního určení i do čekáren lékařských ordinací a formou oslovení lékařů se žádostí o spolupráci. Smlouvu na pronájem tzv. Čenkovských rybníků, všechny v k. ú. Čenkov na dobu 15 let, nejpozději do , nájemcem je Místní organizace Českého rybářského svazu za nájemné ve výši Kč za rok. Dohodu o vzájemném vyrovnání závazků a pohledávek uzavřených mezi Městem Odolena Voda a občanským sdružením AERO Odolena Voda o. s., které uhradí částku Kč na účet města Odolena Voda. Smlouvu o spolupráci v oblasti pojišťovnictví mezi Městem Odolena Voda a spol. RESPECT a.s., IČ: Finanční kompenzaci za výměnu oken v bytě č. 2 v č. p. 247 Čs. armády, Odolena Voda panu M. J. ve výši Kč. Finanční kompenzace bude hrazena z rozpočtu bytového fondu. Smlouvu o dílo na dodávku projektové dokumentace s příslušenstvím pro budoucí zateplení objektu Základní školy v Odoleně Vodě, mezi objednatelem Městem Odolena Voda a dodavatelem spol. Ing. arch. Tomáš Lohniský, IČ: , za cenu díla Kč včetně DPH. Smlouvu o dílo na dodávku energetického auditu s příslušenstvím pro budoucí zateplení objektu Základní školy v Odoleně Vodě, mezi objednatelem Městem Odolena Voda a dodavatelem spol. Ing. Jan Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne mezi Městem Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda, IČ: a společností CTS corp. s.r.o., se sídlem Nad Košíkem 8, Praha 10, IČ: ve věci zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2, opatření Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů, kdy dodatek č. 2 této smlouvy upravuje podmínky odměny pro spol. CTS corp. s.r.o. pro případ, že nedosáhneme na dotaci. Schwarzer, Ph.D, IČ: , za cenu díla Kč včetně DPH. Smlouvu o dílo s vítězem poptávkového řízení na Stavební práce oprava střechy budovy MěÚ Odolena Voda č. p. 14 se společností Aleš Říha, Čenkovská 32, Odolena Voda, IČ: , za cenu Kč. Zadání veřejné zakázky Centrální dodávka tepla pro bytové domy v majetku města Odolena Voda. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí Kč bez DPH. Umístění reklamního banneru Dětského centra Sluníčko, IČ: na oplocení vedle vstupní brány směrem k herně DC Sluníčko ve Sportovním areálu Odolena Voda v ul. Ke stadionu č. p Termín a místo konání Vánočních trhů na Horním náměstí v Odoleně Vodě dne od 10:00 do 18:00 hod. Podmínky účasti prodejců na Vánočních trzích na Horním náměstí v Odoleně Vodě dne takto: Poplatek za zábor veřejného prostranství: prodejní stánek do 5m Kč / den prodejní stánek nad 5m Kč / den odběr elektrické energie: osvětlení stánku bez poplatku výroba a ohřev nabízeného sortimentu 200 Kč / den Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na / Usnesení Rady města Výtah z jednání Zastupitelstva města č. 6/2013 ze dne Zastupitelstvo města schválilo: Celkové rozpočtové náklady na investiční akci Mateřská škola a družina Odolena Voda stavební práce, vybavení MŠ a družiny a úprava povrchu asfaltového hřiště včetně dalších nákladů souvisejících s vybavením objektů a úpravou jejich bezprostředního okolí v celkové výši Kč včetně DPH. Úpravu č. 5/2013 rozpočtu města Odolena Voda 2013 v rozsahu rozpočtových opatření č /2013, rozpočtové opatření č. 92 ve výši Kč na zajištění výměny datového spojení mezi budovami Městského úřadu Odolena Voda č. p. 14 a č. p. 24 na Dolním náměstí Odolena Voda a rozpočtové opatření č. 93 na úseky chodníků v ulici Květnová, na nám. V. Hálka a na zastávky U Jordánu ve výši Kč. Dodatek zřizovací listiny Mateřské školy Odolena Voda, jejímž zřizovatelem je Město Odolena Voda, kterým se stanoví nové odloučené pracoviště na adrese Lidická 224, Odolena Voda. Zadání Regulačního plánu Pode Vsí dle ust 64 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Záměr na odprodej části zaploceného pozemku č. 903/9 v k. ú. Odolena Voda ve vlastnictví města Odolena Voda o výměře 142,66 m 2 manželům T. a M. L., oba bytem Odolena Voda, náklady na znalecký posudek a náklady spojené s převodem bude hradit žadatel. Záměr na odprodej části pozemku č. 903/9 v k. ú. Odolena Voda ve vlastnictví města Odolena Voda o výměře 25 m 2 manželům V. M., bytem Roztoky a MgA. Z. M., bytem Praha 8 Karlín, náklady na znalecký posudek a náklady spojené s převodem bude hradit žadatel. Zveřejnění záměru na odprodej části pozemku č. 777/27 v k. ú. Odolena Voda ve vlastnictví města Odolena Voda o výměře 184 m 2 manželům E. a Z. S., oba bytem Praha 8 Kobylisy, náklady na znalecký posudek a náklady spojené s převodem bude hradit žadatel. Zveřejnění záměru ve věci žádosti pana J. B., bytem Odolena Voda, majitele pozemku č. st. 86 v k. ú. Odolena Voda na odkoupení přilehlých pozemků č. st. 817 v k. ú. Odolena Voda o výměře 31 m 2, ODOLEN 11/2013 3

4 zprávy z radnice č. 777/9 v k. ú. Odolena Voda o výměře 507 m 2 oba pozemky ve vlastnictví města Odolena Voda a oploceného pozemku č. 903/50 v k. ú. Odolena Voda o výměře 51 m 2, rovněž ve vlastnictví města Odolena Voda odděleného na základě geometrického plánu z pozemku č. 903/30 v k. ú. Odolena Voda, město Odolena Voda. Smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti mezi společností Záveská spol., v.o.s., se sídlem Ostrovského 253, Praha 5 Smíchov správce konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114, Čáslav a Městem Odolena Voda na odprodej pozemku v k. ú. Dolínek č. st. 240/1 o výměře 194 m 2 zastavěná plocha a nádvoří za cenu dle znaleckého posudku ,50 Kč. Zveřejnění záměru na odprodej pozemku p. č. 903/34 v k. ú. Odolena Voda v majetku města Odolena, z majetku města Odolena Voda do majetku manželů A. a M. P., bytem Odolena Voda, náklady na znalecký posudek a náklady spojené s převodem bude hradit žadatel. Bezúplatný převod pozemku p. č. 188/10 v k. ú. Odolena Voda z majetku státu ČR v zastoupení Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví města Odolena Voda. Zastupitelstvo města uložilo: Starostce města Odolena Voda jednat s volejbalovým oddílem AERO Odolena Voda o.s. o vstupu zástupce města do tohoto občanského sdružení. Starostce města Odolena Voda zabezpečit zpracování návrhu Regulačního plánu Pode Vsí v souladu se schváleným zadáním a předat Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje registrační list Regulačního plánu Pode Vsí za etapu zadání na vklad do evidence územně plánovací činnosti. Tajemníkovi města Odolena Voda sestavit souhrnnou zprávu o záměrech prodejů města, realizovaných, se znaleckými a realizačními cenami za r Úplné znění Usnesení Zastupitelstva města naleznete na / Usnesení Zastupitelstva města Výstavba kanalizace ve městě Vážení spoluobčané, v termínu říjen prosinec 2013 probíhá a dále bude probíhat výstavba kanalizace v Odoleně Vodě a to v lokalitách pod kostelem a Čenkov. Investorem akce a zodpovědnou firmou je společnost Vodárny Kladno-Mělník a.s. (dále jen VKM). V níže uvedených částech města Odolena Voda bude položena tlaková kanalizační síť, čímž bude naše město již 100 % odkanalizováno. Práce v současné době probíhají v těchto ulicích: 1. Výstavba v lokalitě pod kostelem: Úžická, Kudrnova, Postřižínská, Lesní, U Velkého háje, U Kostela 2. Výstavba v lokalitě Čenkov: Čenkovská, U vodárny, U Zvoničky, Pod Hrází Výkopové práce vyžadují jistá dopravní omezení, dovolujeme si vás proto požádat o respektování dočasné úpravy dopravního značení v dotčených lokalitách, aby pokládka kanalizačního řadu probíhala plynule, bez zbytečných překážek. V lokalitě pod kostelem by mělo být postupováno tak, že ulice bude vždy z jedné strany standardně přístupná. V lokalitě Čenkov by měla být dostupnost rovněž zachována (bude docházet pouze k dočasnému zúžení vozovky). Tedy by nemělo docházet k zásadnímu omezení dostupnosti v daných lokalitách. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností spojených se stavbou kontaktujte: Lokalita pod kostelem: stavbyvedoucí spol. Petr Kožený s.r.o. p. Hadrava, tel Lokalita Čenkov: stavbyvedoucí spol. Stavokomplet s.r.o. p. Pecka, tel Nebo pro obě lokality odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda, tel , Omlouváme se všem obyvatelům dotčených lokalit za komplikace provázející tuto stavbu a za ztíženou obslužnost. Naší snahou je, aby stavební práce byly provedeny co nejrychleji a bez zbytečných časových prodlev. Na základě podkladů, které obdrželo město Odolena Voda od VKM, zveřejňujeme níže uvedené informace k budování domovních přípojek pro jednotlivé nemovitosti: na přípojky je zpracován projekt, který zahrnuje všechny známé nemovitosti k odkanalizování (tento projekt je na každou část samostatně a byl financován VKM, a.s.) VKM, a.s. investují hlavní kanalizační řady, ty se také stanou majetkem investora tedy společnosti VKM. Domovní přípojky s vlastními čerpacími šachtami (včetně technologie) budou v majetku vlastníka připojené nemovitosti a zbudují se na jeho náklad. Tedy bu- Foto: Petr Meduna de hradit každý vlastník nemovitosti samostatně. budování a zprovoznění těchto domovních přípojek bude možné až po kolaudaci hlavních kanalizačních řadů (předpoklad jaro léto 2014). při budování hlavních kanalizačních řadů budou vysazeny odbočky s uzávěry na náklady VKM a to na hranice pozemků jednotlivých nemovitostí. orientační cena DČS (domovní čerpací stanice) včetně šachty a technologie je cca Kč a to za komplet včetně elektroinstalace + cena výkopové práce (od nemovitosti k DČS), což se liší dle situace jednotlivých nemovitostí. Připojení ke kanalizační síti Povinnost připojení ke kanalizační síti řeší zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné ( 3 zákona). Žádáme tedy občany, kterých se připojení ke kanalizaci bude týkat, aby se ke kanalizační síti včas a řádně připojili. Nyní tedy bude naše město kompletně odkanalizované. Osobně jsem za tuto investiční akci v našem městě velice ráda. Žijeme ve 21. století a funkční kanalizační síť považuji za normální a běžnou věc dnešního světa, o které není ani třeba vědět, ale která má přispět k pohodlnému životu lidí ve městě. n Dita Výborová, starostka města 4 ODOLEN 11/2013

5 zprávy z radnice Rozkopaná Vodolka po skončení prací bude lépe vypadat i fungovat Jistě vám nemohlo uniknout, že jak dolní, tak i horní část města je rozkopaná různými investičními akcemi. Chtěla bych na tomto místě zrekapitulovat, o jaké akce se jedná: 1. Výstavba kanalizace v části Čenkov a ve staré zástavbě pod kostelem, realizuje na své náklady s finanční spoluúčastí města firma Vodárny Kladno-Mělník, a.s. Výkopové práce probíhají především v ulicích Kudrnova, Úžická, Postřižínská, Lesní, U Velkého háje a U Kostela. Dále se pokládá tlaková kanalizace v Čenkově a to konkrétně v ulicích Čenkovská, U vodárny, U Zvoničky a Pod Hrází. Zároveň s pokládkou kanalizační sítě se budují odbočky k přípojkám, které budou dovedeny na hranici pozemku a budou předcházet dodatečným výkopovým pracím v komunikacích při připojování staveb na kanalizaci. 2. Výměna teplovodního potrubí, realizuje na své náklady firma RWE Energo, s.r.o. V letošním roce bylo vyměněno teplovodní potrubí v trase od základní školy, podél MŠ, ulicí Revoluční a poté ulicí Čs. armády k obchodům. Firma RWE Energo vyšla vstříc požadavku města na opravu rozkopaných povrchů komunikací a opravují dotčené povrchy městských komunikací a chodníků či je upravují do lepšího stavu, než byl původní. Jsme rádi, že se nám dobrou spoluprací a dohodou s podnikatelskými subjekty ve městě daří zvelebovat městská prostranství za soukromé finance. 3. Výstavba a oprava chodníků, Seifertova, Velkoveská, realizuje město. V říjnu začaly technické služby města realizovat plánovanou opravu chodníku a přístupových chodníčků k domům v Seifertově ulici. Zároveň začala výstavba dlouho postrádaného chodníku v ulici Velkoveská. Zejména tento chodník přispěje ke zlepšení bezpečnosti pohybu lidí po městě, protože spojuje lokalitu ulic Nová a U Jordánu s Dolním náměstím. 4. Nová parkovací plocha u sportovní haly, realizuje město. Technické služby města rozšířily kapacitu parkovacích stání před sportovní halou tím, že původně travnatý povrch upravily na štěrkovou parkovací plochu. Dlouhodobě se potýkáme s nedostatečnou parkovací kapacitou u sportovního areálu, která se projeví při každé větší sportovní či jiné akci v hale nebo v areálu. Nyní jsme tedy alespoň o několik dalších parkovacích míst pomohli lepšímu zajištění parkování u haly. 5. Přeložky elektrického vedení, realizuje a financuje ČEZ. V dolní části města, převážně okolo Dolního náměstí, v ulici Úžická, Velkoveská a v přilehlých ulicích překládá ČEZ vedení elektrického proudu do země. V současné době tedy město vypadá sice poněkud neupraveně a rozkopaně, ale všechny tyto práce a investiční akce ve svém důsledku zlepší zase o něco málo život lidí ve městě. Buďme tedy trpěliví a tolerantní k možným omezením, do konce roku by již měly všechny tyto práce být ukončeny. n Dita Výborová, starostka města Fota: Petr Meduna ODOLEN 11/2013 5

6 zprávy z radnice Třiďme odpadky, budeme platit méně za likvidaci komunálního odpadu V loňském roce se v našem městě zvýšil poplatek za likvidaci a svoz komunálního odpadu z 500 Kč za osobu trvale hlášenou za rok na 700 Kč ročně. Toto zvýšení bylo vyvoláno každoročně se zvyšujícími náklady, které město dotuje za systém svozu, shromažďování a likvidaci odpadu firmě.a.s.a, s.r.o, která tuto službu pro město a občany města zajišťuje. Pro informaci uvedu částky, které město vybírá a které ze svého rozpočtu dotuje na likvidaci komunálního odpadu: Příjmy města za komunální odpad v Kč Od občanů Za druhotné suroviny EKO COM Celkem Výdaje města za komunální odpad v Kč Nebezpečný odpad Komunální odpad Ostatní odpad Celkem Kontejnery na sběr starého šatstva Protože, a nejen proto, že oblečení do kontejnerů na komunální odpad nepatří, jsme pro vás zajistili kontejnery na sběr starého šatstva. Do kontejneru patří: použité oblečení, tj. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot, použité textilní výrobky, např. deky, závěsy, povlečení. Veškeré zde uložené textilie musí být čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových pytlích, páry bot přivázané k sobě. Do kontejneru nepatří krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace. Více než polovina takto sebraného textilu může stále plnit svoji původní funkci, jednotlivé kusy lze nosit a dostanou se zpátky potřebným (sociálně slabým) nebo jako zboží na trh. Druhá polovina svoji původní funkci již plnit nemůže, tyto textilní výrobky jsou nastříhány na menší kusy a recyklovány jako pomůcky pro úklid (utěrky proti prachu, utěrky pro péči o stroje) nebo jsou recyklovány jako textilní vlákna pro opětovné použití v textilním průmyslu či slouží jako zdroj energie. Kde a jak kontejnery najdete? Jeden je umístěn na Horním náměstí vedle prodejny potravin ENAPO (z boční strany), druhý na Dolním náměstí u elektrokotelny vedle budovy Městského úřadu Odolena Voda. Lehce je poznáte jsou vyšší než nám již známé kontejnery na tříděný odpad, tmavě modré a viditelně označené. n Ivana Pirná, referentka odboru správy majetku Firma.A.S.A od města vykupuje recyklovaný odpad papír, plasty, nápojové kartony, sklo, železo, drahé kovy atd., které snižují konečné celkové náklady, které město dotuje na likvidaci komunálního odpadu. Takto vybraný tříděný odpad je možné využít k druhotnému použití a zároveň méně zatížíme zemi odpadem. Proto, prosím, třiďme odpad! zaveďme v našich domácnostech nádoby na jednotlivé druhy odpadu (papír, plast, nápojové kartony, sklo, staré oblečení atd.) a naučme to i děti, abychom nezanechali budoucím generacím zemi zatíženou množstvím odpadu, který bude stále nákladnější a složitější likvidovat. Přispějeme tak k ohleduplnějšímu využití odpadu, městu klesnou náklady na jeho likvidaci a nebude nuceno opět zvyšovat poplatky občanů za komunální odpad. Děkujeme za vaši ohleduplnost. n Dita Výborová, starostka města Pozvánka na přednášku RNDr. Jiřího Sádla: Krajina pro lidi? od širých lánů k suburbánnímu zmatku. Kdy? 6. října 2013 od 18 hodin Kde? Klub Aero, klubovna č. 9 RNDr. Jiří Sádlo (* 19. prosince 1958) je český přírodovědec a biolog, věnující se fytocenologii. Zabývá se také relikty a neofyty, dynamikou krajiny v holocénu a kulturně-naturálními jevy a procesy, jako je například nová divočina, suburbie, postkulturní krajina a nepřírodní biotopy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a v současnosti působí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích. Kromě úzce odborných textů je spoluautorem knih Biologie krajiny (spolu s Davidem Storchem; Vesmír, 1999) a Krajina a revoluce (spolu s Petrem Pokorným, Pavlem Hájkem, Dagmar Dreslerovou a Václavem Cílkem; Malá skála, 2007) a eseje Krajina jako interpretovaný text. Okrajově se zabývá i uměleckou tvorbou. Své deníkové postřehy, inspirované především proměnami krajiny a přírody během roku, vydal knižně pod názvem Prázdná země listopadová část roku (Dauphin, 2007). Všichni jste srdečně zváni. n Dita Výborová, starostka města 6 ODOLEN 11/2013

7 zprávy z radnice Recyklace aneb Třídění odpadů a myšlenek na odpady a životní prostředí s rozumem. A taky s humorem. Napadlo vás někdy čím to je, že se recykluje? Předně je třeba si uvědomit, že recyklace je především byznys. Ano, recyklace není nic jiného než proměna odpadu na nový materiál. Ten, kdo odpad sváží a recykluje ho následně i prodává (velmi zjednodušeně řečeno). A nikdo to nedělá zadarmo. My jsme jen součástí tohoto byznysu. Aby se provozovatelům recyklačních firem snížily provozní (potažmo "výrobní") náklady, je po nás žádáno, abychom odpad třídili s co největší přesností. A to my děláme tím, že jednotlivé odpady vhazujeme do patřičných kontejnerů. Jen zabedněnec by mohl dojít k názoru, že...když na recyklaci tedy vydělávají jen nějaké firmy, tak to se na to vykašlu úplně.... Pravda, jejich podnikání je dotováno a tu a tam podporováno, nicméně toto podnikání je ku prospěchu věci. A to, že recyklace je z velké části obchod, zaručuje funkčnost celého procesu. Osobně si nedokážeme představit, že by sběr odpadu provozoval a organizoval jen stát. Dopadlo by to jako s většinou činností, které tato instituce provozuje. Veselá korupce, tunelíčky, žabomyší války a skutek by utek. Recyklace se u nás podporuje přibližně od roku 2003, kdy byla zvolena jako alternativa ke spalování. Vzorem nám bylo Německo nebo Rakousko, kde se recyklovala až polovina komunálních odpadů. To se u nás nepodařilo. Realita recyklace může být poněkud jiná, než se naivně domníváme. Recyklovat? Spalovat? Již jsme si řekli, že odpady jsou byznysem. Byznys musí růst. To na jednu stranu znamená, že není v ničím zájmu (rozuměj místa, na kterých se rozhoduje) omezovat vznik odpadu. Chce se dokonce říci, že je tomu naopak. (Z různých dotací na oblast zamezování vzniku odpadů nepadla ani vindra.) Proč, to již víme. Na druhé straně se hledají další příležitosti k růstu. Růstem nerozumíme jen odpady jako takové, ale i zařízení na jejich likvidaci a recyklaci. Popřípadě stavebnictví. Ukáže-li se tedy, že spalování odpadu je ekonomicky výhodnější než jeho recyklace, nic nezabrání tomu, že se budou stavět spalovny a odpad se bude namísto recyklace pálit. Zeptejte se obyvatel Brna. Závěr, který si můžeme udělat, je nasnadě. Pokud se ukáže pálení ekonomicky výhodnější, bude se prostě pálit. Na zdravý rozum politiků, ministrů (kolik se jich jen na MŽP vystřídalo, že) nemůžeme spoléhat. Na EU vůbec ne. Pokud se spalování odpadů ukáže jako ekonomicky výhodnější, bude se namísto recyklace pálit. Recyklace je náročná. Odpady se musejí třídit, svážet, zase třídit. Spalovna vyřeší vše jedním žehem. Navíc výstavba spaloven podporuje stavebnictví. A kromě toho spalovny využívají teplo k vytápění. Nic proti spalovnám. Podle nás jsou lepším řešením než skládky. Nicméně spalovat by se měl jen jinak nezpracovatelný odpad. Zbytek recyklovat nebo jinak využít. No jo, jenomže taková činnost jde do nákladů, ne do zisku, že? V neposlední řadě je třeba zmínit i tu skutečnost, že spalování nepřímo podporuje i výrobu nových věcí z nových materiálů. A to vše podporuje ekonomiku. Ano, tu ekonomiku, kterou již tolik lidí vystudovalo a přeci je v háji. Tu ekonomiku, která nás jednou zničí. Věřte tomu, že pálení namísto recyklace není žádné sci-fi, ostatně naši politici a zákonodárci již předvedli mnohem větší pitomosti, že? Dvojí metr Máme dvě hodnoty: 72 % a 24 %. Ta první pochází z hlášení společnosti Eko- -kom (2011), která má pod palcem třídění odpadů. Je financována výrobci obalů. Eko-kom oznámil, že až 72 % obalů bylo zrecyklováno. Hurá, jásejme. Druhé číslo, to nižší, znamená míru recyklace z celkového množství komunálního odpadu. Rozdíl mezi oběma čísly je zřejmý a dává nám ucelený pohled na skutečnou míru recyklace v ČR. Verze Eko-kom: Z celkového množství vyrobených (rozuměj nahlášených) obalů se zrecyklovalo 72 %. Verze MŽP: Z celkového množství komunálního odpadu se zrecyklovalo 24 %. Rozdíl je zřejmý. Eko-kom oslavuje výsledky na základě množství vyrobených obalů. MŽP (potažmo Český statistický úřad) pak zohledňuje celkové množství odpadu. Závěr si tedy můžeme udělat sami. Od roku 2000 vynaložil Eko-kom na třídění odpadů v obcích přes 11 miliard Kč, které získal prostřednictvím poplatků od podniků. Podle jiných zdrojů si zase můžeme myslet, že každý obyvatel ČR za rok 2012 vytřídil zhruba 46 kg odpadu. To by znamenalo, že z 3,4 milionů tun celkového množství komunálního odpadu putovalo zhruba 13 % do kontejnerů na tříděný odpad. Ovšem je třeba brát v potaz i celkové množství vyprodukovaného odpadu. Všechny statistiky o tom, kolik se vytřídilo odpadu a kolik se ho zrecyklovalo je třeba brát s velmi tolerantní rezervou. Nepodložená čísla jsou vždy jen čísla. Ale zpět k třídění odpadů... V České republice je v současnosti k dispozici více než kontejnerů na tříděný odpad. A další přibývají. Nebude to trvat dlouho a zpracovatelé si začnou navzájem konkurovat a o odpad se přetahovat. Odpad je věda. A to nejenom chemická, logistická, ale i právní. Vážně. Komu patří odpady? Nikomu? To nejde. Všechno někomu patří (naštěstí už ne všechno všem). Za "majitele" či původce odpadů je podle zákona považována obec (tedy město, vesnice). To činí obec zodpovědnou za zacházení s nimi. Kdyby tomu tak nebylo, musel by se každý z nás postarat o likvidaci svých odpadů a svinstev. A vězte, že tím, že byste je naházeli do popelnic, byste se zodpovědnosti nezbavili. Takže zpět: obec se stará o naše odpady, za což jí my, obyvatelé, platíme poplatky. A tyto poplatky jsou pak následně převáděny firmě, kterou si obec na správu a likvidaci odpadů najala a jsme u toho byznysu. n EKO-KOM ODOLEN 11/2013 7

8 zprávy z radnice Říjen v technických službách Foto: Archiv MěÚ Pracovní nasazení technických služeb nepolevilo ani v říjnu. Snažíme se stihnout před nadcházející zimou všechny úkoly na nás kladené. Na začátku měsíce jsme se pustili do výstavby dlouho avizovaného chodníku v ul. Seifertova o celkové ploše 350 m 2, který by měl být dokončen včetně terénních úprav do konce měsíce. Další úkol z Rady města byl úprava polní cesty vedoucí z parkoviště v ul. K Cukrovaru směrem za sběrný dvůr a následně úprava povrchu pro parkoviště u sportovní haly. I tyto úkoly jsme splnili. V ul. Farská byly vyměněny příčné odtokové kanálky. Na požadavek odboru správy majetku jsme pro invalidní občany vytvořili čtyři rezervovaná parkovací místa a umístili nové zrcadlo v ul. K Lomu. Nadále probíhá výstavba nového pouličního osvětlení v ul. Velkoveská a přilehlých lokalitách. Čeká nás dokončení elektrifikace podloubí na Horním náměstí tak, aby bylo možné připojit stánkaře v době vánočních trhů, které se budou letos konat V druhé polovině měsíce října se pracovníci technického zázemí věnovali přípravě techniky pro zimní údržbu a dále je třeba po městě rozmístit žluté kontejnery s posypovou směsí a předzásobit se inertním materiálem. Skupina údržby městské zeleně provedla poslední sečení a následně úklid spadaného listí a úpravu keřů před zimním vegetačním spánkem. Technické služby se v měsíci říjnu podílely též na přípravě volebních místností a s tím spojenou činností. Pokud nám to počasí dovolí, pustíme se po ukončení stavebních prací v ul. Seifertova do zbudování parkoviště pro městskou policii. Vážení občané, přeji vám krásné procházky přírodou pestře zbarvenou podzimními barvami, stojí to opravdu za to. Nenechte se uchvátit předvánočním shonem, stejně vše nestihnete. n Tomáš Špička, vedoucí TS Z činnosti městské policie Rád bych se s vámi podělil o dílčí úspěchy v naší činnosti. Od měsíce září nás velice trápil neutěšený stav v městských bytových domech na Horním náměstí, kde se ve sklepních prostorách scházela podivná individua, která zde jednak neměla co dělat a navíc zde poškozovala majetek nájemníků a města. Taktéž jim nebylo cizí vloupat se do sklepních kójí. Nájemníkům i nám již došla trpělivost a v polovině října byli tito dárečci dopadeni strážníky městské policie a to přímo na místě činu. Během naplánované akce městské policie byli dopadeni dva pachatelé výše uvedené trestné činnosti a následně předáni Policii České republiky k dalším úkonům. Jsem velice potěšen, že se celá tato akce podařila a pevně doufám, že si takové jednání příště nenechavci rozmyslí. Nikdo v našem městě nebude tolerovat takové chování a darebáctví. Taktéž se nám již vyplatil kamerový systém ve městě a to ve chvíli, kdy došlo ke krádeži na Dolním náměstí. Kamerový systém zachytil pachatele při činu a následně po vyhodnocení kamerového záznamu byl tento záznam předán Policii České republiky. Taktéž se kamerový systém osvědčil při identifikaci pachatelů vandalství, rušení nočního klidu anebo poškození majetku města. Jak je vidět, vložené investice se začínají úročit. Na poli prevence jsme se rozjeli tím správným směrem. Městská policie začala intenzivně spolupracovat se ZŠ Odolena Voda, kde bylo ve školní družině velice příjemné posezení s dětmi. Rovněž na Střední škole letecké a výpočetní techniky při AE- RO Vodochody přivítali studenti jednoho z našich řad a nakonec z toho byly krásné dvě hodiny plné diskuze se studenty, kteří byli rádi, že se dozvěděli pro ně spousty nových informací. Budu velice rád, když spolupráce bude trvat i nadále. Co se mi ale vůbec nelíbí, je narůstající stav ignorantství a naprosté sobeckosti některých našich spoluobčanů. Narážím tímto na opakující se případy, kdy takto nezodpovědný občan pohodí u kontejnerových stání cokoli, co zrovna nepotřebuje. Jedná se převážně o starý nábytek anebo materiál po rekonstrukci bytu. Je samozřejmé, že každý z nás to chce mít doma hezké a nové, ale to nikoho neopravňuje, aby vše co nepotřebuje, pohodil u míst, která k tomu nejsou určena. Takovýmto lidem je potom naprosto lhostejné, že založili černou skládku a že to po nich musí někdo odvézt a společnost.a.s.a to skutečně není. Takovýmto lidem se nedá říct jinak než ignoranti a sobci. Nechci nikomu sahat do svědomí, toto by si měl učinit každý sám, ale apeluji na všechny se zdravým rozumem, aby nedopustili to, že se z našeho města stane jedna velká skládka. Budeme velice rádi, pokud nám kdokoli podá jakékoli informace o takovýchto lidech anebo o tom, že zrovna v tuto chvíli někdo takový opět zakládá černou skládku. Nikdo se nemusí bát, že by jeho jméno bylo vyzrazeno, to opravdu ne. A navíc tím prospěje nejen svému svědomí, ale i čistotě města. A na závěr bych chtěl upozornit na omezený provoz v ulici Čenkovská, kde momentálně probíhají výkopové práce pro výstavbu kanalizace. Právě z důvodu výkopových prací je v této ulici provoz částečně omezen. Přeji všem krásné prožití barevného podzimu. n Patrik Kolbábek, velitel Městské policie Odolena Voda SMS Infokanál Informace zdarma přímo do vašeho telefonu. Tato nová služba města Odolena Voda umožňuje upozornit občany na krizové situace, náhlé události, výpadky, výstražné informace, do budoucna i pozvat občany na zastupitelstvo, společenské akce apod. Registrujte se zasláním SMS na číslo (zpoplatněno jako běžná SMS) Formát zprávy pro registraci: OdolenaVoda IK Prijmeni Jmeno (pro odhlášení OdolenaVoda KONEC na stejné číslo) Systém při přihlášení ani odhlášení nezasílá potvrzovací SMS. Je důležité dodržet přesný formát zasílané SMS, jinak nedojde k registraci či odhlášení. 8 ODOLEN 11/2013

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role.

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) Z 53. zasedání konaného dne 9. 11. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Město Český Brod Zastupitelstvo města Souhrn (anonymizovaný)

Město Český Brod Zastupitelstvo města Souhrn (anonymizovaný) 1 Město Český Brod Souhrn (anonymizovaný) z 16. řádné jednání zastupitelstva města, která se konala ve středu 09.11.2016 od 18:00 hod v: Obřadní síň 50/2016 VPS speciální stavební úřad pro místní komunikace

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluven: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř Tomáš Háp

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010

Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010 Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010 O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO: Uvádíme stručný přehled. Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

pokračování na str. 2

pokračování na str. 2 Jak to vidí starostka Od začátku svého působení ve funkci starostky obce se v pravidelných intervalech z různých informačních zdrojů dovídám, jak jsou v naší obci drahé popelnice. Jak je obec asociální

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně) U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 22. června 2010 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Poděkování za

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne 31.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161031/RM/641 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161031/RM/642 informaci ředitelky příspěvkové

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 28.5.2015 Číslo jednání: JedNR3-13/2015 Datum jednání: 28.05.2015 Program jednání (USN-R3-338/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (405/NR3/2015) 4. Návrh: Jednání komisí (406/NR3/2015)

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne 16. 12. 2013 od 18 hodin v MŠ Štěchovice Přítomni: M. Čapek, P. Zeman, J. Marková, J. Andrle, RNDr. J. Malý, A. Sládeček, P. Bechyně, S. Žemlička,

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více