ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září."

Transkript

1 ODOLEN 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Vernisáž 11/2013 Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. 1

2 fotogalerie Odolenfest, Klub Aero, 12. října Fota: Pavel Novotný Článek k Odolenfestu najdete v rubrice Kultura. 2 ODOLEN 11/2013

3 zprávy z radnice Výtah z jednání Rady města č. 16/2013 ze dne Rada města schválila: Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne mezi Městem Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda, IČ: a společností CTS corp. s.r.o., se sídlem Nad Košíkem 8, Praha 10, IČ: ve věci zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2, opatření Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů, kdy dodatek č. 1 této smlouvy upravuje změnu sídla společnosti a změnu sazby DPH. Výtah z jednání Rady města č. 17/2013 ze dne Rada města schválila: Iniciativu bytové komise rozšířit aktivní nabídku možnosti získání bytu zvláštního určení i do čekáren lékařských ordinací a formou oslovení lékařů se žádostí o spolupráci. Smlouvu na pronájem tzv. Čenkovských rybníků, všechny v k. ú. Čenkov na dobu 15 let, nejpozději do , nájemcem je Místní organizace Českého rybářského svazu za nájemné ve výši Kč za rok. Dohodu o vzájemném vyrovnání závazků a pohledávek uzavřených mezi Městem Odolena Voda a občanským sdružením AERO Odolena Voda o. s., které uhradí částku Kč na účet města Odolena Voda. Smlouvu o spolupráci v oblasti pojišťovnictví mezi Městem Odolena Voda a spol. RESPECT a.s., IČ: Finanční kompenzaci za výměnu oken v bytě č. 2 v č. p. 247 Čs. armády, Odolena Voda panu M. J. ve výši Kč. Finanční kompenzace bude hrazena z rozpočtu bytového fondu. Smlouvu o dílo na dodávku projektové dokumentace s příslušenstvím pro budoucí zateplení objektu Základní školy v Odoleně Vodě, mezi objednatelem Městem Odolena Voda a dodavatelem spol. Ing. arch. Tomáš Lohniský, IČ: , za cenu díla Kč včetně DPH. Smlouvu o dílo na dodávku energetického auditu s příslušenstvím pro budoucí zateplení objektu Základní školy v Odoleně Vodě, mezi objednatelem Městem Odolena Voda a dodavatelem spol. Ing. Jan Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne mezi Městem Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda, IČ: a společností CTS corp. s.r.o., se sídlem Nad Košíkem 8, Praha 10, IČ: ve věci zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2, opatření Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů, kdy dodatek č. 2 této smlouvy upravuje podmínky odměny pro spol. CTS corp. s.r.o. pro případ, že nedosáhneme na dotaci. Schwarzer, Ph.D, IČ: , za cenu díla Kč včetně DPH. Smlouvu o dílo s vítězem poptávkového řízení na Stavební práce oprava střechy budovy MěÚ Odolena Voda č. p. 14 se společností Aleš Říha, Čenkovská 32, Odolena Voda, IČ: , za cenu Kč. Zadání veřejné zakázky Centrální dodávka tepla pro bytové domy v majetku města Odolena Voda. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí Kč bez DPH. Umístění reklamního banneru Dětského centra Sluníčko, IČ: na oplocení vedle vstupní brány směrem k herně DC Sluníčko ve Sportovním areálu Odolena Voda v ul. Ke stadionu č. p Termín a místo konání Vánočních trhů na Horním náměstí v Odoleně Vodě dne od 10:00 do 18:00 hod. Podmínky účasti prodejců na Vánočních trzích na Horním náměstí v Odoleně Vodě dne takto: Poplatek za zábor veřejného prostranství: prodejní stánek do 5m Kč / den prodejní stánek nad 5m Kč / den odběr elektrické energie: osvětlení stánku bez poplatku výroba a ohřev nabízeného sortimentu 200 Kč / den Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na / Usnesení Rady města Výtah z jednání Zastupitelstva města č. 6/2013 ze dne Zastupitelstvo města schválilo: Celkové rozpočtové náklady na investiční akci Mateřská škola a družina Odolena Voda stavební práce, vybavení MŠ a družiny a úprava povrchu asfaltového hřiště včetně dalších nákladů souvisejících s vybavením objektů a úpravou jejich bezprostředního okolí v celkové výši Kč včetně DPH. Úpravu č. 5/2013 rozpočtu města Odolena Voda 2013 v rozsahu rozpočtových opatření č /2013, rozpočtové opatření č. 92 ve výši Kč na zajištění výměny datového spojení mezi budovami Městského úřadu Odolena Voda č. p. 14 a č. p. 24 na Dolním náměstí Odolena Voda a rozpočtové opatření č. 93 na úseky chodníků v ulici Květnová, na nám. V. Hálka a na zastávky U Jordánu ve výši Kč. Dodatek zřizovací listiny Mateřské školy Odolena Voda, jejímž zřizovatelem je Město Odolena Voda, kterým se stanoví nové odloučené pracoviště na adrese Lidická 224, Odolena Voda. Zadání Regulačního plánu Pode Vsí dle ust 64 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Záměr na odprodej části zaploceného pozemku č. 903/9 v k. ú. Odolena Voda ve vlastnictví města Odolena Voda o výměře 142,66 m 2 manželům T. a M. L., oba bytem Odolena Voda, náklady na znalecký posudek a náklady spojené s převodem bude hradit žadatel. Záměr na odprodej části pozemku č. 903/9 v k. ú. Odolena Voda ve vlastnictví města Odolena Voda o výměře 25 m 2 manželům V. M., bytem Roztoky a MgA. Z. M., bytem Praha 8 Karlín, náklady na znalecký posudek a náklady spojené s převodem bude hradit žadatel. Zveřejnění záměru na odprodej části pozemku č. 777/27 v k. ú. Odolena Voda ve vlastnictví města Odolena Voda o výměře 184 m 2 manželům E. a Z. S., oba bytem Praha 8 Kobylisy, náklady na znalecký posudek a náklady spojené s převodem bude hradit žadatel. Zveřejnění záměru ve věci žádosti pana J. B., bytem Odolena Voda, majitele pozemku č. st. 86 v k. ú. Odolena Voda na odkoupení přilehlých pozemků č. st. 817 v k. ú. Odolena Voda o výměře 31 m 2, ODOLEN 11/2013 3

4 zprávy z radnice č. 777/9 v k. ú. Odolena Voda o výměře 507 m 2 oba pozemky ve vlastnictví města Odolena Voda a oploceného pozemku č. 903/50 v k. ú. Odolena Voda o výměře 51 m 2, rovněž ve vlastnictví města Odolena Voda odděleného na základě geometrického plánu z pozemku č. 903/30 v k. ú. Odolena Voda, město Odolena Voda. Smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitosti mezi společností Záveská spol., v.o.s., se sídlem Ostrovského 253, Praha 5 Smíchov správce konkurzní podstaty úpadce Státního statku Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114, Čáslav a Městem Odolena Voda na odprodej pozemku v k. ú. Dolínek č. st. 240/1 o výměře 194 m 2 zastavěná plocha a nádvoří za cenu dle znaleckého posudku ,50 Kč. Zveřejnění záměru na odprodej pozemku p. č. 903/34 v k. ú. Odolena Voda v majetku města Odolena, z majetku města Odolena Voda do majetku manželů A. a M. P., bytem Odolena Voda, náklady na znalecký posudek a náklady spojené s převodem bude hradit žadatel. Bezúplatný převod pozemku p. č. 188/10 v k. ú. Odolena Voda z majetku státu ČR v zastoupení Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví města Odolena Voda. Zastupitelstvo města uložilo: Starostce města Odolena Voda jednat s volejbalovým oddílem AERO Odolena Voda o.s. o vstupu zástupce města do tohoto občanského sdružení. Starostce města Odolena Voda zabezpečit zpracování návrhu Regulačního plánu Pode Vsí v souladu se schváleným zadáním a předat Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje registrační list Regulačního plánu Pode Vsí za etapu zadání na vklad do evidence územně plánovací činnosti. Tajemníkovi města Odolena Voda sestavit souhrnnou zprávu o záměrech prodejů města, realizovaných, se znaleckými a realizačními cenami za r Úplné znění Usnesení Zastupitelstva města naleznete na / Usnesení Zastupitelstva města Výstavba kanalizace ve městě Vážení spoluobčané, v termínu říjen prosinec 2013 probíhá a dále bude probíhat výstavba kanalizace v Odoleně Vodě a to v lokalitách pod kostelem a Čenkov. Investorem akce a zodpovědnou firmou je společnost Vodárny Kladno-Mělník a.s. (dále jen VKM). V níže uvedených částech města Odolena Voda bude položena tlaková kanalizační síť, čímž bude naše město již 100 % odkanalizováno. Práce v současné době probíhají v těchto ulicích: 1. Výstavba v lokalitě pod kostelem: Úžická, Kudrnova, Postřižínská, Lesní, U Velkého háje, U Kostela 2. Výstavba v lokalitě Čenkov: Čenkovská, U vodárny, U Zvoničky, Pod Hrází Výkopové práce vyžadují jistá dopravní omezení, dovolujeme si vás proto požádat o respektování dočasné úpravy dopravního značení v dotčených lokalitách, aby pokládka kanalizačního řadu probíhala plynule, bez zbytečných překážek. V lokalitě pod kostelem by mělo být postupováno tak, že ulice bude vždy z jedné strany standardně přístupná. V lokalitě Čenkov by měla být dostupnost rovněž zachována (bude docházet pouze k dočasnému zúžení vozovky). Tedy by nemělo docházet k zásadnímu omezení dostupnosti v daných lokalitách. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností spojených se stavbou kontaktujte: Lokalita pod kostelem: stavbyvedoucí spol. Petr Kožený s.r.o. p. Hadrava, tel Lokalita Čenkov: stavbyvedoucí spol. Stavokomplet s.r.o. p. Pecka, tel Nebo pro obě lokality odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda, tel , Omlouváme se všem obyvatelům dotčených lokalit za komplikace provázející tuto stavbu a za ztíženou obslužnost. Naší snahou je, aby stavební práce byly provedeny co nejrychleji a bez zbytečných časových prodlev. Na základě podkladů, které obdrželo město Odolena Voda od VKM, zveřejňujeme níže uvedené informace k budování domovních přípojek pro jednotlivé nemovitosti: na přípojky je zpracován projekt, který zahrnuje všechny známé nemovitosti k odkanalizování (tento projekt je na každou část samostatně a byl financován VKM, a.s.) VKM, a.s. investují hlavní kanalizační řady, ty se také stanou majetkem investora tedy společnosti VKM. Domovní přípojky s vlastními čerpacími šachtami (včetně technologie) budou v majetku vlastníka připojené nemovitosti a zbudují se na jeho náklad. Tedy bu- Foto: Petr Meduna de hradit každý vlastník nemovitosti samostatně. budování a zprovoznění těchto domovních přípojek bude možné až po kolaudaci hlavních kanalizačních řadů (předpoklad jaro léto 2014). při budování hlavních kanalizačních řadů budou vysazeny odbočky s uzávěry na náklady VKM a to na hranice pozemků jednotlivých nemovitostí. orientační cena DČS (domovní čerpací stanice) včetně šachty a technologie je cca Kč a to za komplet včetně elektroinstalace + cena výkopové práce (od nemovitosti k DČS), což se liší dle situace jednotlivých nemovitostí. Připojení ke kanalizační síti Povinnost připojení ke kanalizační síti řeší zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné ( 3 zákona). Žádáme tedy občany, kterých se připojení ke kanalizaci bude týkat, aby se ke kanalizační síti včas a řádně připojili. Nyní tedy bude naše město kompletně odkanalizované. Osobně jsem za tuto investiční akci v našem městě velice ráda. Žijeme ve 21. století a funkční kanalizační síť považuji za normální a běžnou věc dnešního světa, o které není ani třeba vědět, ale která má přispět k pohodlnému životu lidí ve městě. n Dita Výborová, starostka města 4 ODOLEN 11/2013

5 zprávy z radnice Rozkopaná Vodolka po skončení prací bude lépe vypadat i fungovat Jistě vám nemohlo uniknout, že jak dolní, tak i horní část města je rozkopaná různými investičními akcemi. Chtěla bych na tomto místě zrekapitulovat, o jaké akce se jedná: 1. Výstavba kanalizace v části Čenkov a ve staré zástavbě pod kostelem, realizuje na své náklady s finanční spoluúčastí města firma Vodárny Kladno-Mělník, a.s. Výkopové práce probíhají především v ulicích Kudrnova, Úžická, Postřižínská, Lesní, U Velkého háje a U Kostela. Dále se pokládá tlaková kanalizace v Čenkově a to konkrétně v ulicích Čenkovská, U vodárny, U Zvoničky a Pod Hrází. Zároveň s pokládkou kanalizační sítě se budují odbočky k přípojkám, které budou dovedeny na hranici pozemku a budou předcházet dodatečným výkopovým pracím v komunikacích při připojování staveb na kanalizaci. 2. Výměna teplovodního potrubí, realizuje na své náklady firma RWE Energo, s.r.o. V letošním roce bylo vyměněno teplovodní potrubí v trase od základní školy, podél MŠ, ulicí Revoluční a poté ulicí Čs. armády k obchodům. Firma RWE Energo vyšla vstříc požadavku města na opravu rozkopaných povrchů komunikací a opravují dotčené povrchy městských komunikací a chodníků či je upravují do lepšího stavu, než byl původní. Jsme rádi, že se nám dobrou spoluprací a dohodou s podnikatelskými subjekty ve městě daří zvelebovat městská prostranství za soukromé finance. 3. Výstavba a oprava chodníků, Seifertova, Velkoveská, realizuje město. V říjnu začaly technické služby města realizovat plánovanou opravu chodníku a přístupových chodníčků k domům v Seifertově ulici. Zároveň začala výstavba dlouho postrádaného chodníku v ulici Velkoveská. Zejména tento chodník přispěje ke zlepšení bezpečnosti pohybu lidí po městě, protože spojuje lokalitu ulic Nová a U Jordánu s Dolním náměstím. 4. Nová parkovací plocha u sportovní haly, realizuje město. Technické služby města rozšířily kapacitu parkovacích stání před sportovní halou tím, že původně travnatý povrch upravily na štěrkovou parkovací plochu. Dlouhodobě se potýkáme s nedostatečnou parkovací kapacitou u sportovního areálu, která se projeví při každé větší sportovní či jiné akci v hale nebo v areálu. Nyní jsme tedy alespoň o několik dalších parkovacích míst pomohli lepšímu zajištění parkování u haly. 5. Přeložky elektrického vedení, realizuje a financuje ČEZ. V dolní části města, převážně okolo Dolního náměstí, v ulici Úžická, Velkoveská a v přilehlých ulicích překládá ČEZ vedení elektrického proudu do země. V současné době tedy město vypadá sice poněkud neupraveně a rozkopaně, ale všechny tyto práce a investiční akce ve svém důsledku zlepší zase o něco málo život lidí ve městě. Buďme tedy trpěliví a tolerantní k možným omezením, do konce roku by již měly všechny tyto práce být ukončeny. n Dita Výborová, starostka města Fota: Petr Meduna ODOLEN 11/2013 5

6 zprávy z radnice Třiďme odpadky, budeme platit méně za likvidaci komunálního odpadu V loňském roce se v našem městě zvýšil poplatek za likvidaci a svoz komunálního odpadu z 500 Kč za osobu trvale hlášenou za rok na 700 Kč ročně. Toto zvýšení bylo vyvoláno každoročně se zvyšujícími náklady, které město dotuje za systém svozu, shromažďování a likvidaci odpadu firmě.a.s.a, s.r.o, která tuto službu pro město a občany města zajišťuje. Pro informaci uvedu částky, které město vybírá a které ze svého rozpočtu dotuje na likvidaci komunálního odpadu: Příjmy města za komunální odpad v Kč Od občanů Za druhotné suroviny EKO COM Celkem Výdaje města za komunální odpad v Kč Nebezpečný odpad Komunální odpad Ostatní odpad Celkem Kontejnery na sběr starého šatstva Protože, a nejen proto, že oblečení do kontejnerů na komunální odpad nepatří, jsme pro vás zajistili kontejnery na sběr starého šatstva. Do kontejneru patří: použité oblečení, tj. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot, použité textilní výrobky, např. deky, závěsy, povlečení. Veškeré zde uložené textilie musí být čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových pytlích, páry bot přivázané k sobě. Do kontejneru nepatří krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace. Více než polovina takto sebraného textilu může stále plnit svoji původní funkci, jednotlivé kusy lze nosit a dostanou se zpátky potřebným (sociálně slabým) nebo jako zboží na trh. Druhá polovina svoji původní funkci již plnit nemůže, tyto textilní výrobky jsou nastříhány na menší kusy a recyklovány jako pomůcky pro úklid (utěrky proti prachu, utěrky pro péči o stroje) nebo jsou recyklovány jako textilní vlákna pro opětovné použití v textilním průmyslu či slouží jako zdroj energie. Kde a jak kontejnery najdete? Jeden je umístěn na Horním náměstí vedle prodejny potravin ENAPO (z boční strany), druhý na Dolním náměstí u elektrokotelny vedle budovy Městského úřadu Odolena Voda. Lehce je poznáte jsou vyšší než nám již známé kontejnery na tříděný odpad, tmavě modré a viditelně označené. n Ivana Pirná, referentka odboru správy majetku Firma.A.S.A od města vykupuje recyklovaný odpad papír, plasty, nápojové kartony, sklo, železo, drahé kovy atd., které snižují konečné celkové náklady, které město dotuje na likvidaci komunálního odpadu. Takto vybraný tříděný odpad je možné využít k druhotnému použití a zároveň méně zatížíme zemi odpadem. Proto, prosím, třiďme odpad! zaveďme v našich domácnostech nádoby na jednotlivé druhy odpadu (papír, plast, nápojové kartony, sklo, staré oblečení atd.) a naučme to i děti, abychom nezanechali budoucím generacím zemi zatíženou množstvím odpadu, který bude stále nákladnější a složitější likvidovat. Přispějeme tak k ohleduplnějšímu využití odpadu, městu klesnou náklady na jeho likvidaci a nebude nuceno opět zvyšovat poplatky občanů za komunální odpad. Děkujeme za vaši ohleduplnost. n Dita Výborová, starostka města Pozvánka na přednášku RNDr. Jiřího Sádla: Krajina pro lidi? od širých lánů k suburbánnímu zmatku. Kdy? 6. října 2013 od 18 hodin Kde? Klub Aero, klubovna č. 9 RNDr. Jiří Sádlo (* 19. prosince 1958) je český přírodovědec a biolog, věnující se fytocenologii. Zabývá se také relikty a neofyty, dynamikou krajiny v holocénu a kulturně-naturálními jevy a procesy, jako je například nová divočina, suburbie, postkulturní krajina a nepřírodní biotopy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a v současnosti působí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích. Kromě úzce odborných textů je spoluautorem knih Biologie krajiny (spolu s Davidem Storchem; Vesmír, 1999) a Krajina a revoluce (spolu s Petrem Pokorným, Pavlem Hájkem, Dagmar Dreslerovou a Václavem Cílkem; Malá skála, 2007) a eseje Krajina jako interpretovaný text. Okrajově se zabývá i uměleckou tvorbou. Své deníkové postřehy, inspirované především proměnami krajiny a přírody během roku, vydal knižně pod názvem Prázdná země listopadová část roku (Dauphin, 2007). Všichni jste srdečně zváni. n Dita Výborová, starostka města 6 ODOLEN 11/2013

7 zprávy z radnice Recyklace aneb Třídění odpadů a myšlenek na odpady a životní prostředí s rozumem. A taky s humorem. Napadlo vás někdy čím to je, že se recykluje? Předně je třeba si uvědomit, že recyklace je především byznys. Ano, recyklace není nic jiného než proměna odpadu na nový materiál. Ten, kdo odpad sváží a recykluje ho následně i prodává (velmi zjednodušeně řečeno). A nikdo to nedělá zadarmo. My jsme jen součástí tohoto byznysu. Aby se provozovatelům recyklačních firem snížily provozní (potažmo "výrobní") náklady, je po nás žádáno, abychom odpad třídili s co největší přesností. A to my děláme tím, že jednotlivé odpady vhazujeme do patřičných kontejnerů. Jen zabedněnec by mohl dojít k názoru, že...když na recyklaci tedy vydělávají jen nějaké firmy, tak to se na to vykašlu úplně.... Pravda, jejich podnikání je dotováno a tu a tam podporováno, nicméně toto podnikání je ku prospěchu věci. A to, že recyklace je z velké části obchod, zaručuje funkčnost celého procesu. Osobně si nedokážeme představit, že by sběr odpadu provozoval a organizoval jen stát. Dopadlo by to jako s většinou činností, které tato instituce provozuje. Veselá korupce, tunelíčky, žabomyší války a skutek by utek. Recyklace se u nás podporuje přibližně od roku 2003, kdy byla zvolena jako alternativa ke spalování. Vzorem nám bylo Německo nebo Rakousko, kde se recyklovala až polovina komunálních odpadů. To se u nás nepodařilo. Realita recyklace může být poněkud jiná, než se naivně domníváme. Recyklovat? Spalovat? Již jsme si řekli, že odpady jsou byznysem. Byznys musí růst. To na jednu stranu znamená, že není v ničím zájmu (rozuměj místa, na kterých se rozhoduje) omezovat vznik odpadu. Chce se dokonce říci, že je tomu naopak. (Z různých dotací na oblast zamezování vzniku odpadů nepadla ani vindra.) Proč, to již víme. Na druhé straně se hledají další příležitosti k růstu. Růstem nerozumíme jen odpady jako takové, ale i zařízení na jejich likvidaci a recyklaci. Popřípadě stavebnictví. Ukáže-li se tedy, že spalování odpadu je ekonomicky výhodnější než jeho recyklace, nic nezabrání tomu, že se budou stavět spalovny a odpad se bude namísto recyklace pálit. Zeptejte se obyvatel Brna. Závěr, který si můžeme udělat, je nasnadě. Pokud se ukáže pálení ekonomicky výhodnější, bude se prostě pálit. Na zdravý rozum politiků, ministrů (kolik se jich jen na MŽP vystřídalo, že) nemůžeme spoléhat. Na EU vůbec ne. Pokud se spalování odpadů ukáže jako ekonomicky výhodnější, bude se namísto recyklace pálit. Recyklace je náročná. Odpady se musejí třídit, svážet, zase třídit. Spalovna vyřeší vše jedním žehem. Navíc výstavba spaloven podporuje stavebnictví. A kromě toho spalovny využívají teplo k vytápění. Nic proti spalovnám. Podle nás jsou lepším řešením než skládky. Nicméně spalovat by se měl jen jinak nezpracovatelný odpad. Zbytek recyklovat nebo jinak využít. No jo, jenomže taková činnost jde do nákladů, ne do zisku, že? V neposlední řadě je třeba zmínit i tu skutečnost, že spalování nepřímo podporuje i výrobu nových věcí z nových materiálů. A to vše podporuje ekonomiku. Ano, tu ekonomiku, kterou již tolik lidí vystudovalo a přeci je v háji. Tu ekonomiku, která nás jednou zničí. Věřte tomu, že pálení namísto recyklace není žádné sci-fi, ostatně naši politici a zákonodárci již předvedli mnohem větší pitomosti, že? Dvojí metr Máme dvě hodnoty: 72 % a 24 %. Ta první pochází z hlášení společnosti Eko- -kom (2011), která má pod palcem třídění odpadů. Je financována výrobci obalů. Eko-kom oznámil, že až 72 % obalů bylo zrecyklováno. Hurá, jásejme. Druhé číslo, to nižší, znamená míru recyklace z celkového množství komunálního odpadu. Rozdíl mezi oběma čísly je zřejmý a dává nám ucelený pohled na skutečnou míru recyklace v ČR. Verze Eko-kom: Z celkového množství vyrobených (rozuměj nahlášených) obalů se zrecyklovalo 72 %. Verze MŽP: Z celkového množství komunálního odpadu se zrecyklovalo 24 %. Rozdíl je zřejmý. Eko-kom oslavuje výsledky na základě množství vyrobených obalů. MŽP (potažmo Český statistický úřad) pak zohledňuje celkové množství odpadu. Závěr si tedy můžeme udělat sami. Od roku 2000 vynaložil Eko-kom na třídění odpadů v obcích přes 11 miliard Kč, které získal prostřednictvím poplatků od podniků. Podle jiných zdrojů si zase můžeme myslet, že každý obyvatel ČR za rok 2012 vytřídil zhruba 46 kg odpadu. To by znamenalo, že z 3,4 milionů tun celkového množství komunálního odpadu putovalo zhruba 13 % do kontejnerů na tříděný odpad. Ovšem je třeba brát v potaz i celkové množství vyprodukovaného odpadu. Všechny statistiky o tom, kolik se vytřídilo odpadu a kolik se ho zrecyklovalo je třeba brát s velmi tolerantní rezervou. Nepodložená čísla jsou vždy jen čísla. Ale zpět k třídění odpadů... V České republice je v současnosti k dispozici více než kontejnerů na tříděný odpad. A další přibývají. Nebude to trvat dlouho a zpracovatelé si začnou navzájem konkurovat a o odpad se přetahovat. Odpad je věda. A to nejenom chemická, logistická, ale i právní. Vážně. Komu patří odpady? Nikomu? To nejde. Všechno někomu patří (naštěstí už ne všechno všem). Za "majitele" či původce odpadů je podle zákona považována obec (tedy město, vesnice). To činí obec zodpovědnou za zacházení s nimi. Kdyby tomu tak nebylo, musel by se každý z nás postarat o likvidaci svých odpadů a svinstev. A vězte, že tím, že byste je naházeli do popelnic, byste se zodpovědnosti nezbavili. Takže zpět: obec se stará o naše odpady, za což jí my, obyvatelé, platíme poplatky. A tyto poplatky jsou pak následně převáděny firmě, kterou si obec na správu a likvidaci odpadů najala a jsme u toho byznysu. n EKO-KOM ODOLEN 11/2013 7

8 zprávy z radnice Říjen v technických službách Foto: Archiv MěÚ Pracovní nasazení technických služeb nepolevilo ani v říjnu. Snažíme se stihnout před nadcházející zimou všechny úkoly na nás kladené. Na začátku měsíce jsme se pustili do výstavby dlouho avizovaného chodníku v ul. Seifertova o celkové ploše 350 m 2, který by měl být dokončen včetně terénních úprav do konce měsíce. Další úkol z Rady města byl úprava polní cesty vedoucí z parkoviště v ul. K Cukrovaru směrem za sběrný dvůr a následně úprava povrchu pro parkoviště u sportovní haly. I tyto úkoly jsme splnili. V ul. Farská byly vyměněny příčné odtokové kanálky. Na požadavek odboru správy majetku jsme pro invalidní občany vytvořili čtyři rezervovaná parkovací místa a umístili nové zrcadlo v ul. K Lomu. Nadále probíhá výstavba nového pouličního osvětlení v ul. Velkoveská a přilehlých lokalitách. Čeká nás dokončení elektrifikace podloubí na Horním náměstí tak, aby bylo možné připojit stánkaře v době vánočních trhů, které se budou letos konat V druhé polovině měsíce října se pracovníci technického zázemí věnovali přípravě techniky pro zimní údržbu a dále je třeba po městě rozmístit žluté kontejnery s posypovou směsí a předzásobit se inertním materiálem. Skupina údržby městské zeleně provedla poslední sečení a následně úklid spadaného listí a úpravu keřů před zimním vegetačním spánkem. Technické služby se v měsíci říjnu podílely též na přípravě volebních místností a s tím spojenou činností. Pokud nám to počasí dovolí, pustíme se po ukončení stavebních prací v ul. Seifertova do zbudování parkoviště pro městskou policii. Vážení občané, přeji vám krásné procházky přírodou pestře zbarvenou podzimními barvami, stojí to opravdu za to. Nenechte se uchvátit předvánočním shonem, stejně vše nestihnete. n Tomáš Špička, vedoucí TS Z činnosti městské policie Rád bych se s vámi podělil o dílčí úspěchy v naší činnosti. Od měsíce září nás velice trápil neutěšený stav v městských bytových domech na Horním náměstí, kde se ve sklepních prostorách scházela podivná individua, která zde jednak neměla co dělat a navíc zde poškozovala majetek nájemníků a města. Taktéž jim nebylo cizí vloupat se do sklepních kójí. Nájemníkům i nám již došla trpělivost a v polovině října byli tito dárečci dopadeni strážníky městské policie a to přímo na místě činu. Během naplánované akce městské policie byli dopadeni dva pachatelé výše uvedené trestné činnosti a následně předáni Policii České republiky k dalším úkonům. Jsem velice potěšen, že se celá tato akce podařila a pevně doufám, že si takové jednání příště nenechavci rozmyslí. Nikdo v našem městě nebude tolerovat takové chování a darebáctví. Taktéž se nám již vyplatil kamerový systém ve městě a to ve chvíli, kdy došlo ke krádeži na Dolním náměstí. Kamerový systém zachytil pachatele při činu a následně po vyhodnocení kamerového záznamu byl tento záznam předán Policii České republiky. Taktéž se kamerový systém osvědčil při identifikaci pachatelů vandalství, rušení nočního klidu anebo poškození majetku města. Jak je vidět, vložené investice se začínají úročit. Na poli prevence jsme se rozjeli tím správným směrem. Městská policie začala intenzivně spolupracovat se ZŠ Odolena Voda, kde bylo ve školní družině velice příjemné posezení s dětmi. Rovněž na Střední škole letecké a výpočetní techniky při AE- RO Vodochody přivítali studenti jednoho z našich řad a nakonec z toho byly krásné dvě hodiny plné diskuze se studenty, kteří byli rádi, že se dozvěděli pro ně spousty nových informací. Budu velice rád, když spolupráce bude trvat i nadále. Co se mi ale vůbec nelíbí, je narůstající stav ignorantství a naprosté sobeckosti některých našich spoluobčanů. Narážím tímto na opakující se případy, kdy takto nezodpovědný občan pohodí u kontejnerových stání cokoli, co zrovna nepotřebuje. Jedná se převážně o starý nábytek anebo materiál po rekonstrukci bytu. Je samozřejmé, že každý z nás to chce mít doma hezké a nové, ale to nikoho neopravňuje, aby vše co nepotřebuje, pohodil u míst, která k tomu nejsou určena. Takovýmto lidem je potom naprosto lhostejné, že založili černou skládku a že to po nich musí někdo odvézt a společnost.a.s.a to skutečně není. Takovýmto lidem se nedá říct jinak než ignoranti a sobci. Nechci nikomu sahat do svědomí, toto by si měl učinit každý sám, ale apeluji na všechny se zdravým rozumem, aby nedopustili to, že se z našeho města stane jedna velká skládka. Budeme velice rádi, pokud nám kdokoli podá jakékoli informace o takovýchto lidech anebo o tom, že zrovna v tuto chvíli někdo takový opět zakládá černou skládku. Nikdo se nemusí bát, že by jeho jméno bylo vyzrazeno, to opravdu ne. A navíc tím prospěje nejen svému svědomí, ale i čistotě města. A na závěr bych chtěl upozornit na omezený provoz v ulici Čenkovská, kde momentálně probíhají výkopové práce pro výstavbu kanalizace. Právě z důvodu výkopových prací je v této ulici provoz částečně omezen. Přeji všem krásné prožití barevného podzimu. n Patrik Kolbábek, velitel Městské policie Odolena Voda SMS Infokanál Informace zdarma přímo do vašeho telefonu. Tato nová služba města Odolena Voda umožňuje upozornit občany na krizové situace, náhlé události, výpadky, výstražné informace, do budoucna i pozvat občany na zastupitelstvo, společenské akce apod. Registrujte se zasláním SMS na číslo (zpoplatněno jako běžná SMS) Formát zprávy pro registraci: OdolenaVoda IK Prijmeni Jmeno (pro odhlášení OdolenaVoda KONEC na stejné číslo) Systém při přihlášení ani odhlášení nezasílá potvrzovací SMS. Je důležité dodržet přesný formát zasílané SMS, jinak nedojde k registraci či odhlášení. 8 ODOLEN 11/2013

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin Rada města s c h v a l u j e : U S N E S E N Í z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin 1. Program jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015. 2. Dodatek č. 1 ke

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 30. 09. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 07 ročník 14, září 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

RO 71. VÝTAH z USNESENÍ ze 71. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 10. 7. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 71. VÝTAH z USNESENÍ ze 71. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 10. 7. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ ze 71. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více