POKYNY UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. ALBI,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. ALBI,"

Transkript

1 V07072 POKYNY UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. VÝROBCE: Clementoni.p.A. Zona Ind.le Fontenoce s.n.c Recanati (MC) Italy Tel.: Fax: Distributor pro ČR: ALBI Česká republika a.s. Thámova 13, Praha 8 Infolinka: Distribútor pre R: ALBI, s. r. o. Oravská 8557/22, Žilina 1

2 VAROVÁNÍ! Tato vědecká sada je určena výhradně dětem starším 8 let. Před započetím hry si prosím přečtěte návod a dodržujte ho. BEZPEČNOTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO PŘIHLÍŽEJÍCÍ DOPĚLÉ OOBY VAROVÁNÍ! Baterie musí být vloženy dle správné polarity + a označené na bateriích; jejich nesprávné vložení by mohlo hru poškodit. Nedobíjecí baterie nesmí být znovu nabíjeny. Doporučuje se použít pouze baterie stejného druhu nebo baterie doporučené výrobcem. Dobíjecí baterie mohou být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby. Nesmí být kombinovány různé druhy baterií nebo baterie nové se starými. Nevhazujte baterie do ohně. Kvůli ochraně životního prostředí odevzdejte vybité baterie ve sběrném místě k tomu určeném, nebo je vhoďte do speciálního kontejneru. Dobíjecí baterie musí být ze hry vyjmuty před dalším dobíjením. Vybité baterie musí být z přístroje vyjmuty. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. NAPÁJENÍ: DC 3V BATERIE: 2 x 1,5 V typu AA/LR06 (nejsou součástí balení) INTALACE BATERIÍ 1) Otevřete kryt prostoru pro baterie. 2) Jsou-li vloženy vybité baterie, vyjměte je. 3) Vložte nové baterie a ujistěte se o jejich správné polaritě + a -. 4) Uzavřete prostor pro baterie krytem. DŮLEŽITÉ! ymbol znamená, že vybité baterie musí být zlikvidovány dle platných ekologických předpisů. Jsou-li baterie nesprávně zlikvidovány, mohou být ne bezpečné pro osoby a okolní prostředí. Abyste zabránili nebezpečí v důsledku zkratu, před vyhozením baterie úplně vybijte tak, že přístroj necháte zapnutý, dokud se baterie úplně nevybijí. Baterie musejí být z přístroje vyjmuty před jejich likvidací. POKYNY K NAKLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZAŘÍZENÍMI URČENÝMI K TŘÍDĚNÉMU ODPADU DŮLEŽITÉ! Všechny části této sady označené symbolem (nebo tímto způsobem označené v přiloženém návodu) podléhají na konci svého životního cyklu povinnosti ve všech zemích Evropské unie (Direktiva EU 2002/96/CE) a zemích, které přijali systém třídění odpadů, proto: - Je zakázáno zpracovávat tyto součástky jako netříděný komunální odpad a nesmějí být likvidovány ani s ostatním domovním odpadem. - Povinně musí být odkládány odděleně buď ve specializovaných sběrnách odpadů, nebo, kde je to povoleno, odeslány prodejci při nákupu podobného výrobku. UPOZORNĚNÍ! Nesprávná likvidace může poškodit životní prostředí a je dle zákona trestná. Je zakázáno používání těchto součástí nevhodným způsobem, zvláště je zakázáno rozebírat elektrické a elektro nické součástky hry a jejich použití, jedná-li se o poškozenou sadu. Takové chování může být zdraví škodlivé. POZNÁMKA: hora uvedené se týká pouze částí sou pra vy označených (nebo v návodu označených) symbolem Ostatní části sady (karty, příslušenství apod.) a obal nejsou předmětem shora uvedených předpisů a mohou být zlikvidovány spolu s ostatním domovním odpadem. Proto není třeba je odnášet do sběrných středisek nebo vracet obchodníkům při nákupu nového výrobku. Domácí uživatelé (nikoli profesionální uživatelé) mohou kontaktovat svoje místní prodejce nebo veřejné instituce pro likvidaci odpadu nebo zákaznické služby, kde získají všechny informace týkající se správné likvidace výrobku. Zápis v Registru výrobců elektrických a elektronických zařízení č. VE TADIU VYŘIZOVÁNÍ 2

3 DELPHINU AQUILA LYRA Polaris URAA MINOR ORION CANE VENATIC LEO CR HYDRA CAPRICORNU EXTAN ÚVOD PLANETÁRIEM I DOMA PROMÍTNEŠ CELOU HVĚZDNOU OBLOHU. PICI AUTRINU CAIOPEIA Naučíš se jména hvězd a souhvězdí, která jsou vidět ze zemí na severní i jižní polokouli. touto vědeckou sadou vstoupíš do světa astronomie a objevíš nádheru oblohy. OBAH ADY UPOZORNĚNÍ! Při všech úkonech při sestrojování částí základna planetária této hry doporučujeme pomoc dospělé gumové podložky základny osoby. Jiné sestrojení než je uvedeno podpěrné rameno v návodu může vést k přehřátí baterií části světelného modulu a v extrémních případech k jejich explozi. elektrický obvod + žárovka severní polokoule (polokulovité víko) jižní polokoule (polokulovité víko) 2 obruče pro upevnění polokoulí mapy oblohy UPOZORNĚNÍ! Aby se zabránilo poškození vnitřního potisku oblohy pláště, doporučuje se zacházet s nimi opatrně. Nevystavuj nebeské polokoule přímým slunečním paprskům: teplem by mohlo dojít k jejich poškození. OBAH UPOZORNĚNÍ PRO DOHLÍŽEJÍCÍ DOPĚLÉ... 2 INTALACE BATERIÍ POKYNY K NAKLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZAŘÍZENÍMI URČENÝMI DO TŘÍDĚNÉHO ODPADU... 2 ETAVENÍ PLANETÁRIA... 4 PLANETÁRIEM: DVA ZPŮOBY POZOROVÁNÍ OBLOHY... 6 JAK E ORIENTOVAT V MÍTĚ, KDE E NACHÁZÍŠ... 7 ČINNOTI... 9 PROHLÍŽENÍ MAP OBLOHY

4 ETROJENÍ PLANETÁRIA A PRVNÍ POTŘEBNÉ ČÁTI Vědecko-technické informace Zatímco ve skutečnosti severní a jižní obloha tvoří jeden celek, v našem planetáriu je z technických důvodů (kvůli světelnému modulu) rozdělena na dva díly do dvou plášťů (polokoulí). Dvě polokoule (Northern a outhern Hemisphere) jsou pojmenovány anglicky a názvy měsíců na spodní obvodové části jsou také v angličtině. Hemisféry obsahují velké množství hvězd a souhvězdí s latinskými názvy, neboť latina je v astronomii celosvětově uznávaným jazykem. ZPŮOB POUŽITÍ Postup pro sestavení světelného modulu a vložení baterií: Nezbytná pomoc dospělé osoby! 1 estav světelný modul zapojením elektrického obvodu skládajícího se z plíšků pro póly baterií, objímky, vypínače a žárovky. 2 Přilož k sobě dvě části modulu tak, aby spolu souhlasily na vnějších čepech otočného modulu jednoduché svislé čárky, jako naobr obrázku. Drž spo- jené obě části modulu a pomalu otáčej horní částí (v protisměru hodinových ručiček) dokud neuslyšíš zaklapnutí; jednoduchá čárka na horní části se bude shodovat s dvojitou čárkou na dolní části. 3 Do sestaveného modulu musíš vložit baterie, dobře zkontroluj jejich polaritu; vypína čem se ujisti, zda fungují. UPOZORNĚNÍ! Nezapomeň vždy po skončení světlo vypnout. POZNÁMKA: větelná projekce je pouze jednostranná, tzn. že chceš-li pozorovat hvězdy a souhvězdí druhé polokoule, musíš hemisféry vyměnit. Druhá strana modulu funguje jako parkoviště pro jednu nebeskou oblohu a můžeš ji pozorovat i bez osvětlení. 4

5 DELPHINU CAIOPEIA CR HYDRA 4 Na základnu, na kterou jsi již připevnil gumové podložky, nasaď podpěrné rameno. Aby bylo dobře upevněné, musíš slyšet cvaknutí. Abys mohl vsunout již sestavený světelný modul, budeš muset ramena opatrně rozevřít. 5 oučástí planetária jsou dvě polokoule s mapami severní a jižní oblohy. Jednotlivé polokoule jsou z každé strany připevněné na modul pomocí obruče s předurčenými vstupy a musí být zablokovány lehkým točivým pohybem. Dobře pozoruj: jestliže sestavení bylo provedeno podle návodu (úspěšně), obě vytlačené šipky na obručích musí být na opačné straně, než je vypínač. Informační poznámky Ve spodní části severní polokoule pod nebeským rovníkem jsou znázorněné některé hvězdy, které z astronomického hlediska náleží jižní polokouli. Podobně to platí i pro jižní polokouli. Ve spodní části polokoule jsou znázorněné hvězdy, které patří do oblohy severní. Pokusili jsme se znázornit pohled na oblohu, kterou je možné vidět z různých míst na Zemi, i těch, která jsou vzdálenější od příslušných pólů. větový rovník, který pomyslně rozděluje zeměkouli, je znázorněn na každé polokouli tenkou čarou. Méně jasné hvězdy jsou na obloze znázorněné jako kolečka, zatímco důležitější a více viditelné hvězdy jsou znázorněny hvězdičkou. Hvězdy jsou spojeny pomocí úseček v jednotlivá souhvězdí, která jsou skupinami hvězd. ouhvězdí byla objevená již ve starověku a znázorňují mytologické postavy vytvořené lidskou fantazií. Northern Hemisphere severní polokoule jižní polokoule AQUILA LYRA CANE VENATIC CAPRICORNU URA MINOR Polaris LEO EXTAN Northern Hemisphere PICI AUTRINU ORION Northern Hemisphere šipka na obruči 5

6 DVA MOŽNÉ ZPŮOBY JAK POZOROVAT OBLOHU Podíváš-li se na zhasnutou hvězdnou oblohu planetária, můžeš číst jména souhvězdí, zatímco při jejím osvětlení budeš mít nebe nad sebou jako ve skutečnosti. A Postav před sebe planetárium tak, aby šipka na obruči byla u tvého těla a pozoruj oblohu polokoule obrácené směrem nahoru. Polož jemně prsty ruky na povrch polokoule, otáčej oblohou a dodržuj přitom pořadí měsíců. Promítne se tak zdánlivý pohyb oblohy kolem její osy. Když se při otáčení oblohy v místě šipky objeví jméno měsíce v angličtině, znamená to, že v tomto měsíci v noci jsou velmi dobře viditelné hvězdy a souhvězdí této části nebe. B Pro sledování oblohy musíš vsadit zvolenou polokouli obrácenou směrem nahoru, vypínačem rozsvítit žárovku a udělat v místnosti úplnou tmu. vítící modul, který je díky jamkám v ramenech pohyblivý, se může nastavit do různých poloh a umožňuje tak pro jekci i na svislé stěny pokoje, ideální vzdálenost je asi jeden metr. Pro pozorování hvězd a souhvězdí, které jsou dobře viditelné v určitém měsíci, otoč polokouli se jménem měsíce směrem ke zdi. Budeš-li chtít pozorovat druhou polokouli, musíš jen jemným točivým pohybem uvolnit obruče s polokoulí (opačným směrem než předtím) a vyměnit ji. 6

7 JAK E ORIENTOVAT V MÍTĚ, KDE E NACHÁZÍŠ K úplnému porozumění principů astronomie a určení hvězd a souhvězdí na nebi je nezbytně nutné umět určit světové strany na horizontu místa, kde se nacházíš. PRACOVNÍ POTUP POKU! PROVEDENÍ BĚHEM DNE Urči světové strany jih, sever, východ a zá pad místa, kde se nacházíš s pomocí polohy lunce, které určuje v pravé poledne jih, sever leží na opačné straně. Tento pokus je platný pro všechny země, které se nacházejí na severní polokouli, severně od obratníku Raka. 9:00 11:00 12:00 14:00 17:00 JE A WD E N k W ZDÁNLIVÝ MOTOR OBLOHY 7 POKU! PROVEDENÍ BĚHEM DNE V prvních jarních a podzimních dnech je možné určit východ pomocí bodu na obzoru, kde lunce vychází a západ pomocí bodu, kde lunce zapadá. Hvězdy na obloze se zdají být v pohybu, zdá se, že obíhají kolem Polárky na severní polokouli směrem od východu k západu. Tento pohyb je však pouze zdánlivý, ve skutečnosti se jedná o pohyb planety Země, na které se nacházíme, ve směru od západu k východu. Jelikož v tomto planetáriu není znázorněn horizont Země, mnohé hvězdy a souhvězdí jsou zde neustále vidět, přestože ve skutečnosti vycházejí a zapadají. Pokračuj s pokusem na str. 8. Vysvětlivky pro obrázky: N = sever, = jih, W = západ, E = východ

8 POKU! leduj zdánlivý pohyb jed - né hvězdy. Přidruž hvěz du ke špičce jednoho stromu nebo střeše domu. Podívej se na hodiny a kontroluj každých 10 minut, o kolik se hvězda posune oproti vybranému objektu. PROVEDENÍ V NOCI 22 hod. 23 hod. POHYBY ZEMĚ Otáčivý pohyb planety planety bě - hem 24 hodin okolo své osy způsobuje den a noc na Zemi. Nebeský rovník je největší možný imaginární kruh, který získáme pomyslným rozšířením zemského rovníku až k nebeské sféře. Pozorujeme-li oblohu nad námi, máme pocit, že se Země nachází uprostřed obrovské sféry plné svítících hvězd. Zdá se, že nebeská sféra se otáčí, ale zdánlivý pohyb oblohy ze západu na východ je ve skutečnosti způsobený skutečným pohybem Země od západu k východu. W Crux N N ROTAČNÍ POHYB OKOLO VLATNÍ OY Ursa Major E Nebeský nebo-li světový rovník Tucana Cassiopeia Jarní rovnodennost ROTAČNÍ POHYB OKOLO LUNCE Zimní slunovrat Oběh Země kolem lunce trvá jeden rok. Během této doby se mění roční období a s nimi i souhvězdí. Letní slunovrat Podzimní rovnodennost 8

9 PERE A ČINNOT PLANETÁRIEM POZORUJ HVĚZDNOU OBLOHU VIDITELNOU ZVENČÍ NEBEKÉ FÉRY, JAKO BY E NACHÁZEL NA NEJVZDÁLENĚJŠÍM MÍTĚ VEMÍRU PRACOVNÍ POTUP 1 everní polokouli obrať směrem nahoru (pamatuj, že název polokoule je napsaný na okraji jejího obvodu). Na opačné straně modulu se nachází jižní polokoule. Northern Hemisphere 2 Bez rozsvícení žárovky můžeš pozorovat hvězdy a formy jejich souhvězdí s latinskými názvy. Otáčej rukou polokoulí ve sledu měsíců, abys navodil zdánlivý pohyb oblohy. Jestliže je obrácená směrem nahoru severní polokoule, musíš ji otáčet ve směru hodinových ručiček. Jestliže směřuje směrem nahoru jižní polo koule, musíš ji otáčet v protisměru hodinových ručiček. POZNÁMKA: názvy souhvězdí jsou napsané velkými tiskacími písmeny. Zatímco malými písmeny jsou napsané názvy hvězd Polárka (Polaris) a nejzářivější a nejtřpytivější hvězdy na nebi irio (irius), která přestože patří do jižní oblohy, je velmi dobře viditelná v zimních měsících v Evropě. Kruh znázorněný na polokouli představuje nebeský rovník. Je zde navíc znázorněna nádherná hvězdokupa Plejády (Pleiades). Celá nebeská obloha se otáčí kolem hvězdy Polárky ze souhvězdí Malé medvědice nebo-li Malého vozu. Téměř se shoduje s nebeským severním pólem. LEO CANE VENATICI BOOTE LEO MINOR ERPEN LINX URA MAJOR CORONA BOREALI OPHIUCHU CAMELOPARDALI DRACO Polaris HERCULE URA MINOR ERPEN CEPHEU LYRA AGITTARIU CAIOPEIA CYGNU AQUILA LACERTA TRIANGULUM ANDROMEDA DELPHINU PEGAU CAPRICORNU 9

10 CENTAURU 3 Chceš-li rychle poznat i oblohu jižní polokoule, přetoč celý modul na druhou stranu. Pozoruj názvy souhvězdí této části oblohy, která v severských zemích není vidět celá. Pamatuj, že pro provedení zdánlivého pohybu oblohy musíš v tomto případě otáčet polokoulí v protisměru hodinových ručiček (sleduj pořadí měsíců). rn H outhern Hemisphere ERIDANU PUPPI PYXI PICTOR CETU CULPTOR PICI AUTRINU PHOENIX GRU TUCANA DORADO HYDRU OCTAN PAVO CARINA MUCA TRIANGULUM AUTRALE VELA CRUX HYDRA CRATER CORVU VIRG Zdá se, že celá nebeská jižní obloha rotuje kolem jednoho bodu (zastoupená bodem X), kde se nachází hvězda pojmenovaná sigma Oct ze souhvězdí Oktantu, která představuje jižní nebeský pól. AQUARIU ARA LUPU B CAPR INDU PROMÍTNI OBLOHU EVERNÍ POLOKOULE DOMA NA ZEĎ Projekce ti umožní pozorovat oblohu, jako bys byl její součástí a stál přímo uvnitř, anebo pod ní jako ve skutečnosti. PRACOVNÍ POTUP 1 Umísti severní oblohu na stranu modulu opatřenou žárovkou. 2 Pomocí vypínače rozsviť světlo planetária a zatím s ním nehýbej. Zhasni v místnosti světlo a na stropě a na stěnách se objeví hvězdy a souhvězdí. Porovnej je s mapou severní oblohy, která je součástí sady. Pozoruj: pokus se ve střední části promítnuté scény před tebou nebo na stropě najít hvězdu Polárku (ve tvaru hvězdičky), která patří do souhvězdí Malé medvědice (Ursa Minor). RA 10 OOTE

11 3 Pro vyvolání zdánlivého pohy bu oblohy otáčej rukou polokoulí ve směru hodinových ručiček (zachovej pořadí měsíců). Northern Hemisphere Pozoruj: zůstaň ve středové části a najdi dvě známá souhvězdí Ursa Major (Velká medvědice) a Cassiopeia (Kasiopea), která neustále obíhají kolem Polárky a jsou viditelná po celý rok. Pamatuj: poloha lunce v poledne určuje jih na severní polokouli, na opačné straně je sever. POZNÁMKA: za velmi dobré noční viditelnosti můžeš jít ven, podívat se směrem k severu a porovnat promítnuté hvězdy se skutečnou oblohou. 4 Otáčej i nadále polokoulí, dodržuj pořadí měsíců a pozoruj spodní stranu oblohy v různých ročních obdobích, která jsou součástí sady. Northern Hemisphere Pozoruj: ve spodní části zdi se budou zobrazovat souhvězdí, která ve skutečnosti vycházejí a zapadají během roku v odlišných měsících. Navíc ve spodní části severní polokoule uvidíš souhvězdí, která jsou součástí jižní polokoule a jsou vidět i z míst, která jsou od rovníku velmi vzdálená. Pamatuj: poloha lunce v poledne určuje jih a na opačné straně se nachází sever. Virgo (Panna) POZNÁMKA: za velmi dobré noční viditelnosti můžeš jít ven, podívat se směrem k jihu a porovnat promítnuté hvězdy se skutečnou oblohou. 11

12 PROMÍTNI OBLOHU JIŽNÍ POLOKOULE NA TĚNY POKOJE Projekce ti umožní pozorovat oblohu, jako bys stál přímo uvnitř nebo jako bys stál přímo pod nebeskou oblohou jako ve skutečnosti. PRACOVNÍ POTUP 1 Připevni na stranu modulu, kde se nachází žárovka, jižní polokouli. Osvětli sféru a dej pozor, abys s planetáriem nehý bal. Zhasni v pokoji světlo a na stěnách se objeví hvězdy a souhvězdí. Porovnej s mapou jižní oblohy, která je součástí sady. Pozoruj: zkus najít ve středové části projekce souhvězdí Oktantu, které určuje oblast jižního nebeského pólu. 2 Nyní rukou otáčej polokouli v protisměru hodinových ručiček, dodržuj pořadí měsíců, abys napodobil zdánlivý pohyb oblohy. outhern Hemisphere Pozoruj: Zůstaň ve středové části a najdi 2 známá souhvězdí, která se jmenují Jižní kříž a Tukan. Obě neustále obíhají okolo hvězdy sigmy ze souhvěz dí Oktanu a jsou neustále viditelná (viz. obrázek). 12

13 3 Pokračuj v otáčení polokoule pomocí ruky, dodržuj pořadí měsíců. outhern Hemisphere Pozoruj: dole na zdi uvidíš obíhat souhvězdí, která ve skutečnosti vycházejí a zapadají v odlišných měsících během roku. Navíc ve spodní části této jižní polokoule jsou znázorněná souhvězdí patřící severní polokouli a jsou vidět i ze zemí, které se nacházejí hodně na jih od rovníku. C JAK E MĚNÍ OBLOHA V PRŮBĚHU ROKU Během roku nejsou na obloze vidět pořád stejné hvězdy a souhvězdí. Planeta Země během jednoho roku oběhne lunce a tudíž se mění i vzhled oblohy. Je to, jako když cestuješ autem nebo vlakem a je vidět, jak se příroda mění. Nebeská tělesa, která jsou vidět na obloze ze Země, vycházejí na východě, protože naše planeta se otáčí okolo své osy od západu na východ. Hvězdy jsou opatřené zdánlivým motorem v důsledku pohybu Země. TŘELEC ŠTÍR Štír Váhy třelec KOZOROH souhvězdí zvěrokruhu VÁHY Panna 21. června Kozoroh VODNÁŘ PANNA Lev Linie rovnodennosti Afélium RYBY 21. března Vodnář Nebeský severní pól 23. září Linie apsid Nebeský jižní pól LEV Perihélium Linie slunovratu Ekliptika BERAN Jarní bod Rak Ryby RAK Blíženci 22. prosince Nebeský rovník Beran BÝK Býk BLÍŽENCI 13

14 ČINNOT PROHLÉDNI É I MAPY OBLOHY Mapa severní oblohy V této sadě nalezneš dva druhy map, které můžeš umístit na základnu planetária do nakloněné polohy. Leden North ern Hemisp here Pr os ine c LEPU or Ún CANI MAJOR irius ER ID AN U RO CE NO MO ORION TU CE d pa to Lis TA UR U CANI MINOR Ple iad es IE AR PEREU EIA IOP CA PICE LINX I AL RD PA LO ME CA PEGAU EU PH CE URA MAJOR CANE VENATI CI URA MINOR Říjen Polaris CORVU AQ UA RIU VIRGO LA CE RT A en ět Kv LYRA ERPEN LIB RA U RN ICO PR CA AQUILA OPHIUCH U Zá ří NA RO ALI CO RE BO E BOOT U GN CY HERCULE P AU ICI TR INU DRACO DE LP HIN U Duben CRATER PTOR CUL TR IA NG UL UM LEO MIN OR LEO EX TAN A ED OM DR AN I MIN GE AURIGA HY DR A CANCER Bř ez en ERPEN AGITTARIU COR PIU Če rve n en rp North ern H emisph ere Červenec Mapa jižní oblohy Leden re isphe n Hem outher Ún or ec sin Pro GEMINI CA MIN NI OR CA NC ER RU TAU ORION MON OCE RO n ze Bře irius PY XI COLUMBA LEPU AR IE NU IDA ER PUPPI P Lis to pa d CAN MAJ I OR es iad Ple GRU U LUP BO OT E DU IN NU OR IC PR CA ří Zá RA LIB CO RPIU A GITT TA RIU A UIL AQ PEN ER r pe n UCHU OPHI NA RO CO E HERCUL re isphe n Hem outher Červenec I AL RE BO ERPEN n rve Če Kv ět en RIU UA AQ CI PI RINU T AU PA VO ARA DE LP HIN U 14 Duben CORVU CENTAURU CRUX U TUCANA MUCA HYDR U PHOENIX TOR LPTOR CULP PEGAU UM UL NG ALE TRIAUTR A VIRGO HYDRA LA VE PICE PI Říjen OCT OCTAN CRATER DORA DO CA RIN A CETU LEO PICTOR A Jedna karta představuje z jedné strany mapu severní oblohy a z druhé strany oblohu jižní.

15 B Naopak druhé dvě karty představují pouze severní oblohu a zná - zor ňují hvězdy a souhvězdí viditelné během ročních obdobích, díváme-li se směrem na sever nebo na jih. K souhvězdím jsou přiřazené znázorněné mytologické postavy vytvořené lidskou fantazií v dávných dobách. Pamatuj: poloha slunce v poledne určuje jih na severní polokouli a na opačné straně je sever. E N W POZNÁMKA: zeměpisná délka určitého místa od zemského rovníku je vyjádřena ve stupních (existuje severní délka a jižní délka podle toho, jestli se od rovníku vzdalujeme na sever nebo na jih). Zde dole je znázorněn příklad z karty v zimním období. Vysvětlivky pro obrázky: N = sever, = jih, W = západ, E = východ 15

16 16

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ Severní obloha Jižní obloha Souhvězdí kolem severního pólu Jarní souhvězdí Letní souhvězdí Podzimní souhvězdí Zimní souhvězdí zápis Souhvězdí Severní hvězdná obloha

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka Astronomie jednoduchými prostředky Miroslav Jagelka 20.10.2016 Když si vystačíte s kameny... Stonehenge (1600-3100 BC) Pyramidy v Gize (2550 BC) El Castilllo (1000 BC) ... nebo s hůlkou Gnomón (5000 BC)

Více

Planeta Země. Pohyby Země a jejich důsledky

Planeta Země. Pohyby Země a jejich důsledky Planeta Země Pohyby Země a jejich důsledky Pohyby Země Planeta Země je jednou z osmi planet Sluneční soustavy. Vzhledem k okolnímu vesmíru je v neustálém pohybu. Úkol 1: Které pohyby naše planeta ve Sluneční

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

RNDr.Milena Gonosová

RNDr.Milena Gonosová Číslo šablony: III/2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ZE.S7.15 Název dokumentu: Pohyby mě Autor: Ročník: RNDr.Milena Gonosová 1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematická oblast: Člověk a příroda měpis

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000

Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000 Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000 Orbit TM Tellerium s velkým glóbusem Země pro demonstrování ročních období, stínů a dne a noci Orbit TM Tellerium s malou Zemí pro demonstrování fází Měsíce a zatmění

Více

Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia)

Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia) Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia) Úvod, překlad Hyginovy Astronomie a Pseudo-Eratosthenových Zhvězdnění a rejstříky Alena Hadravová Překlad Arátových Jevů na nebi Radislav Hošek ARTEFACTUM

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

Tellurium. Uživatelský manuál

Tellurium. Uživatelský manuál Tellurium Uživatelský manuál Základní informace Tellurium je model, jehož pomocí můžeme demonstrovat pohyby Země a Měsíce okolo Slunce. Název pochází z latinského slova tellus, které označuje Zemi. Obsahuje

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

HVĚZDNÁ OBLOHA. Návod

HVĚZDNÁ OBLOHA. Návod HVĚZDNÁ OBLOHA Návod Vysvětlení K prezentaci vesmíru se používá mapa hvězdné oblohy. Tato mapa ukazuje oblohu severní a jižní polokoule. Zdrojem je celestiánská mapa použitá v atlase National Geographic.

Více

základy astronomie 1 praktikum 1. Otočná mapka a orientace na hvězdné obloze

základy astronomie 1 praktikum 1. Otočná mapka a orientace na hvězdné obloze J 0 S 0 1 1 základy astronomie 1 praktikum 1. Otočná mapka a orientace na hvězdné obloze 1 Úvod 1.1 Obecné informace Každý, kdo se chtěl zadívat na oblohu plnou hvězd a naučit se na ní orientovat, zcela

Více

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku 4 ZÁKLADY SFÉRICKÉ ASTRONOMIE K posouzení proslunění budovy nebo oslunění pozemku je vždy nutné stanovit polohu slunce na obloze. K tomu slouží vztahy sférické astronomie slunce. Pro sledování změn slunečního

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Červen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Orientace na

Více

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE Verze 08/01 Obj. č.: 85 35 99 Tato sada osvětlení jízdního kola (pomocí baterií) obsahuje přední světlomet s výkonnou a jasnou xenonovou žárovkou a zadní svítilnu se 6 výkonnými

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1 PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY Maturitní otázka č. 1 TVAR ZEMĚ Geoid = skutečný tvar Země Nelze vyjádřit matematicky Rotační elipsoid rovníkový poloměr = 6 378 km vzdálenost od středu Země k pólu = 6 358 km

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

HVĚZDNÁ OBLOHA, SOUHVĚZDÍ

HVĚZDNÁ OBLOHA, SOUHVĚZDÍ HVĚZDNÁ OBLOHA, SOUHVĚZDÍ Souhvězdí I. Souhvězdí je optické uskupení hvězd různých jasností na obloze, které mají přesně stanovené hranice Podle usnesení IAU je celá obloha rozdělena na 88 souhvězdí Ptolemaios

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól Země.

Základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól Země. Buzola Základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól Země. Buzola také bývá na jedné hraně opatřena měřítkem, které je možné použít pro odčítání vzdáleností v mapě. Další pomůckou

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_15 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace Google Sky Map Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

Pohyby Země.notebook. November 07, 2014

Pohyby Země.notebook. November 07, 2014 1 2 Znáš pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda? Pokud ne, přečti si ji a vyhledej, kdo byl děd Vševěd. Jak vypadal děd Vševěd večer, když přišel domů a jak ráno, když domov opouštěl? Podívej se na obrázky

Více

NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší krosny

NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší krosny backpack (RC motorová krosna) NÁVOD K OBSLUZE Přečtěte si prosím pozorně tento návod před prvním použitím vaší krosny Copyright by Opale-Paramodels 2012 v1.0 Cze Page 1 sur 9 Děkujeme Vám, že jste si vybrali

Více

Planeta Země. Pohyby Země a jejich důsledky

Planeta Země. Pohyby Země a jejich důsledky Planeta Země Pohyby Země a jejich důsledky Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným Pohyby Země Planeta Země je jednou

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

T615. Model ponorky obj. č kanálový vysílač. Doba nabíjení: 35 minut Autonomní provoz: 40 minut

T615. Model ponorky obj. č kanálový vysílač. Doba nabíjení: 35 minut Autonomní provoz: 40 minut T615 Model ponorky obj. č. 105 73 49 3-kanálový vysílač Pohon pomocí 3 motorů Používejte pouze v uzavřených nádržích. Délka: 140 mm Šířka: 35 mm Výška: 48 mm Hmotnost: 85 g Hloubka ponoru: 0,5 m Rychlost:

Více

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Jeho vyplnění je nutné.

Více

Digitální sluchátka CL7200

Digitální sluchátka CL7200 1 Návod na použití Digitální sluchátka CL7200 2 Obsah balení 3 Instalace 4 5 Nabíjení baterií 6 Párování 7 Nastavení hlasitosti 8 Jak sluchátka CL7200 používat 9 Nyní máte vaše sluchátka CL7200 nastavené

Více

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady 1. Rychlosti vesmírných těles, např. planet, komet, ale i družic, se obvykle udávají v kilometrech za sekundu. V únoru jsme mohli v novinách

Více

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Jeho vyplnění je nutné.

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

Základní struktura mayského kalendáře, která ukazuje 5 125 let Dlouhého počtu sestavených do tzolkinů o 260 dnech. Každé políčko představuje katun,

Základní struktura mayského kalendáře, která ukazuje 5 125 let Dlouhého počtu sestavených do tzolkinů o 260 dnech. Každé políčko představuje katun, Obsah Úvod 9 Základní cykly 10 Nejstarší kalendáře 12 Starověká Čína 14 Starověká Indie 16 Sumer a Babylon 18 Starověký Egypt 20 Paměť uchovaná v kovu 22 Římský kalendář 24 Jiný svět 26 Dochované rukopisy

Více

VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ

VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ VNITŘNÍ DOME KAMERA VS-D210SNH-2 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Chraňte kameru před deštěm a vlhkostí.

Více

TORNADO STUNT CAR 4x4

TORNADO STUNT CAR 4x4 CZ TORNADO STUNT CAR 4x4 Model No.KS124532 NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

GRE podvodní bazénové světlo

GRE podvodní bazénové světlo Aktualizováno 22.5.2013 GRE podvodní bazénové světlo NÁVOD K POUŽITÍ Popis dílů 1 - tělo světla 2 - reflektor 3 - šrouby 4 - silikonové těsnění 5 - clonky (průhledná, žlutá, modrá, červená a zelená barva)

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

PŘEDMĚTOVÉ CÍLE: Žák porozumí pohybu těles (Země-Slunce) a zdánlivému pohybu Slunce po obloze

PŘEDMĚTOVÉ CÍLE: Žák porozumí pohybu těles (Země-Slunce) a zdánlivému pohybu Slunce po obloze PŘEDMĚT: přírodopis, fyzika, zeměpis ROČNÍK: 6. 9. dle zařazení v ŠVP NÁZEV (TÉMA): Zapadá Slunce vždy na západě? AUTOR: PhDr. Jaroslava Ševčíková KOMPETENČNÍ CÍLE: Kompetence k řešení problémů (samostatná

Více

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F

AURATON 3003 k obsluze Návod for software version F0F www.auraton.cz 3003 Návod k obsluze for software version F0F AURATON 3003 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3003 2 Funkce FrostGuard

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35940 Záložní baterie pro napájení USB zařízení (5 V) a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby.

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Návod k použití Obj.č.:

Návod k použití Obj.č.: 1 Návod k použití Obj.č.: 67 12 08 Toto pohybové ústrojí je vhodné pro uživatele náramkových automatických hodinek, kteří nosí své hodinky na své ruce jen příležitostně a po většinu času je odkládají.

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1 ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA DIS3451C1 www.aterm.cz [1] Obsah 1. Úvod...3 2. Popis zobrazovací jednotky...4 3. Bezpečnostní opatření...4 4. Technické parametry...5 5. Příloha 1: připojení svorek...6 6. Příloha

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST!

VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST! Multifunkční elektronická váha CS6281 - Návod k použití VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST! Obsah CS6281... 1 NÁVOD K POUŽITÍ... 1 OBSAH... 2 ÚVOD... 2 VLOŽENÍ BATERIÍ... 3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM... 3 ZJIŠŤOVÁNÍ

Více

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED Návod k použití CZ DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ Nikdy se nedívejte dalekohledem na Slunce ani do jeho blízkosti a pokud svěříte dalekohled dětem, mějte je vždy pod dohledem. Poškození zraku

Více

Kontaktní/bezkontaktní digitální tachometr AX-2901. Návod k obsluze

Kontaktní/bezkontaktní digitální tachometr AX-2901. Návod k obsluze Kontaktní/bezkontaktní digitální tachometr AX-2901 Návod k obsluze Úvod Toto zařízení může být použito pro přesné měření rychlosti otáčení (ot./min.) a povrchové rychlosti. Pro provedení měření rychlosti

Více

Obsah DUBEN 48 ÚVOD 4 LEDEN 8 ÚNOR 20 KVĚTEN 64 BŘEZEN 32 ČERVEN 76

Obsah DUBEN 48 ÚVOD 4 LEDEN 8 ÚNOR 20 KVĚTEN 64 BŘEZEN 32 ČERVEN 76 Obsah ÚVOD 4 Několik praktických rad 4 Doporučení k okénkům pro pokročilé 5 Obtočnová souhvězdí 6 Co všechno můžete vidět na obloze pouhým okem 7 LEDEN 8 Obloha v lednu 23.00 SEČ 8 Objekt měsíce Plejády

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Baronesa. Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích

Baronesa. Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích Baronesa Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích Rok 2009 byl UNESCO a OSN vyhlášen Mezinárodním rokem astronomie. Oslavuje se tak 400 let od okamžiku, kdy italský astronom Galileo Galilei

Více

ORLÍ PERO. Sluneční hodiny

ORLÍ PERO. Sluneční hodiny ORLÍ PERO Sluneční hodiny Vyrob sám pěkné a přesné sluneční hodiny, zdůvodni přesný úhel rafije, prokaž znalosti o pohybu slunce po obloze vysvětli pojmy : ekliptika, nebeský (světový) rovník, kdy slunce

Více

Max. nabíjecí čas: cca 3 hodiny Nabíjení: LED bliká v intervalu cca 2 sekundy Konec nabíjení: LED bliká cca 2x za sekundu

Max. nabíjecí čas: cca 3 hodiny Nabíjení: LED bliká v intervalu cca 2 sekundy Konec nabíjení: LED bliká cca 2x za sekundu 6. Rychlý úvod Nabití baterie přijímače Pomocí propojky USB propojte nabíječ a přijímač. Max. nabíjecí čas: cca 3 hodiny Nabíjení: LED bliká v intervalu cca 2 sekundy Konec nabíjení: LED bliká cca 2x za

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce

2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce 2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce Předpoklady: 020101 Pomůcky: lampičky s klasickými žárovkami, stínítko, modely slunce, země, měsíce na zatmění Měsíc je velmi zajímavé těleso: jeho tvar

Více

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx

EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx VENKOVNÍ IR KAMERA EN-CI20K-xx / EN-VI30K-xx / EN-VI50K-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte předepsané

Více

Pozorovali jste někdy za jasného večera noční oblohu?

Pozorovali jste někdy za jasného večera noční oblohu? XII 30 18:34 XII 30 18:34 Pozorovali jste někdy za jasného večera noční oblohu? Určitě odpovíte, že jste občas zvedli hlavu a zvědavě koukali na množství hvězd, mihotajících se po celém nebi. Asi to vypadalo

Více

EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA

EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA EXTERNÍBATERIE 9000 S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO STARTOVÁNÍAUTA Uživatelská příručka 31889 Než tento produkt začnete používat, přečtěte si tuto příručku. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému úrazu. Děkujeme,

Více

Výhradním dovozcem značky Renegade do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (www.ahifi.cz)

Výhradním dovozcem značky Renegade do České Republiky je Ahifi - Ing. Karel Šudák (www.ahifi.cz) SPECIFIKACE Kapacita: Trvalé napětí: Maximální napětí: 1,2 Faradu 12 ~ 16V DC 18V DC max. Provozní teplota: -20 ~ + 60 C Rozměry (bez montážní konzole): 260 x Ø 74 mm SOUČÁST BALENÍ 1x Výkonový kondenzátor

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Plastové díly: odstřihněte plastové díly, až když jsou potřeba. Nestříhejte je dopředu.

Plastové díly: odstřihněte plastové díly, až když jsou potřeba. Nestříhejte je dopředu. 1-2) Nástroje, které můžete potřebovat: Štípací kleště, nůžky, 2x AAA baterky Seznam mechanických části: P1 - pastorek (bílý), P2 - pastorek (modrý), P3 - ozubené kolečko (žluté), P4 - ozubené kolečko

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Symboly: Přečtěte si návod k použití. Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí. Pouze pro země EU

Symboly: Přečtěte si návod k použití. Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí. Pouze pro země EU Návod k použití Symboly: Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití nástroje setkat. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam. Přečtěte si návod

Více

1.2 Sluneční hodiny. 100+1 příklad z techniky prostředí

1.2 Sluneční hodiny. 100+1 příklad z techniky prostředí 1.2 Sluneční hodiny Sluneční hodiny udávají pravý sluneční čas, který se od našeho běžného času liší. Zejména tím, že pohyb Slunce během roku je nepravidelný (to postihuje časová rovnice) a také tím, že

Více

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm

LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm LASEROVÁ VODOVÁHA 400mm 10.05-V04-0400 LASEROVÁ VODOVÁHA 400MM Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. TECHNICKÉ PARAMETRY Typ 10.05-V04-0400 Třída laseru II. Výkon laseru 1

Více

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování KLASICKÁ ASTRONOMIE Astronomická pozorování Základní úloha při pozorování nějakého děje, zejména pohybu těles je stanovení jeho polohy (rychlosti) v daném okamžiku Astronomie a poziční astronomie Souřadnicové

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA Návod FLOR - ERA 1. Popis výrobku a možnosti jeho použití Tento dálkový ovladač je součástí výrobní řady Era Flor společnosti Nice. Dálkové ovladače této řady jsou vybavené technologií plovoucího kódu

Více

Bezdrátová hlavice xcomfort pro regulaci vytápění. Návod k obsluze

Bezdrátová hlavice xcomfort pro regulaci vytápění. Návod k obsluze Bezdrátová hlavice xcomfort pro regulaci vytápění Návod k obsluze CHVZ-01/03 Copyright: Eaton GmbH 11/ 2011 Obsah Bezdrátová hlavice xcomfort 1 Základní informace... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 1.2

Více

Návod k instalaci a montáži. Otočný držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970040

Návod k instalaci a montáži. Otočný držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970040 Návod k instalaci a montáži Otočný držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970040 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnné upevnění 2 2 Upínací rameno

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Závěsné bazénové světlo 75W

Závěsné bazénové světlo 75W Aktualizováno 18.12.2014 Závěsné bazénové světlo 75W NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: Tento návod obsahuje důležité informace a bezpečnostní opatření. Pečivě si jej proto přečtěte před samotnou instalací a před

Více

FB-Powerboat. Dálkové ovládání - návod v češtině. 433,9 MHz

FB-Powerboat. Dálkové ovládání - návod v češtině. 433,9 MHz FB-Powerboat Dálkové ovládání - návod v češtině 433,9 MHz 1 O tomto návodu Před použitím stropního ventilátoru CasaFan si pozorně přečtěte tyto pokyny. Ponechte si tento manuál po ruce. Nikdy nepřenechejte

Více

5 V= (z jednotky Motor Controller) 50 ma 433,42 MHz Kapacita paměti

5 V= (z jednotky Motor Controller) 50 ma 433,42 MHz Kapacita paměti animeo IB+ Karta dálkového ovládání RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností karty dálkového ovládání RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro pozdější

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Mgr. Hana Lakomá, Ph.D., Mgr. Veronika Douchová 00 Tento učební materiál vznikl v rámci grantu FRVŠ F1 066. 1 Základní pojmy sférické trigonometrie

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

8 Pure N Fresh Je doporučeno měnit vodní filtr: Přibližně každých šest měsíců. Když se zapne indikátor vodního filtru. Když výstup z dávkovače vody klesá. Když jsou kostky ledu menší, než je obvyklé. Vyjměte

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN.

Více

6.3. HVĚZDY A HVĚZDNÁ OBLOHA

6.3. HVĚZDY A HVĚZDNÁ OBLOHA 6.3. HVĚZDY A HVĚZDNÁ OBLOHA Vznik hvězd - vesmír byl původně vyplněn prachem a plynem ještě nenarozených hvězd - nejprve se začal prach a plyn pozvolna slučovat, houstnout, kumulovat se do větších oblastí,

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Popis přístroje Užití zesilovače zvuku Nastavte hlasitost na

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více