POKYNY UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. ALBI,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. ALBI,"

Transkript

1 V07072 POKYNY UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. VÝROBCE: Clementoni.p.A. Zona Ind.le Fontenoce s.n.c Recanati (MC) Italy Tel.: Fax: Distributor pro ČR: ALBI Česká republika a.s. Thámova 13, Praha 8 Infolinka: Distribútor pre R: ALBI, s. r. o. Oravská 8557/22, Žilina 1

2 VAROVÁNÍ! Tato vědecká sada je určena výhradně dětem starším 8 let. Před započetím hry si prosím přečtěte návod a dodržujte ho. BEZPEČNOTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO PŘIHLÍŽEJÍCÍ DOPĚLÉ OOBY VAROVÁNÍ! Baterie musí být vloženy dle správné polarity + a označené na bateriích; jejich nesprávné vložení by mohlo hru poškodit. Nedobíjecí baterie nesmí být znovu nabíjeny. Doporučuje se použít pouze baterie stejného druhu nebo baterie doporučené výrobcem. Dobíjecí baterie mohou být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby. Nesmí být kombinovány různé druhy baterií nebo baterie nové se starými. Nevhazujte baterie do ohně. Kvůli ochraně životního prostředí odevzdejte vybité baterie ve sběrném místě k tomu určeném, nebo je vhoďte do speciálního kontejneru. Dobíjecí baterie musí být ze hry vyjmuty před dalším dobíjením. Vybité baterie musí být z přístroje vyjmuty. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. NAPÁJENÍ: DC 3V BATERIE: 2 x 1,5 V typu AA/LR06 (nejsou součástí balení) INTALACE BATERIÍ 1) Otevřete kryt prostoru pro baterie. 2) Jsou-li vloženy vybité baterie, vyjměte je. 3) Vložte nové baterie a ujistěte se o jejich správné polaritě + a -. 4) Uzavřete prostor pro baterie krytem. DŮLEŽITÉ! ymbol znamená, že vybité baterie musí být zlikvidovány dle platných ekologických předpisů. Jsou-li baterie nesprávně zlikvidovány, mohou být ne bezpečné pro osoby a okolní prostředí. Abyste zabránili nebezpečí v důsledku zkratu, před vyhozením baterie úplně vybijte tak, že přístroj necháte zapnutý, dokud se baterie úplně nevybijí. Baterie musejí být z přístroje vyjmuty před jejich likvidací. POKYNY K NAKLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZAŘÍZENÍMI URČENÝMI K TŘÍDĚNÉMU ODPADU DŮLEŽITÉ! Všechny části této sady označené symbolem (nebo tímto způsobem označené v přiloženém návodu) podléhají na konci svého životního cyklu povinnosti ve všech zemích Evropské unie (Direktiva EU 2002/96/CE) a zemích, které přijali systém třídění odpadů, proto: - Je zakázáno zpracovávat tyto součástky jako netříděný komunální odpad a nesmějí být likvidovány ani s ostatním domovním odpadem. - Povinně musí být odkládány odděleně buď ve specializovaných sběrnách odpadů, nebo, kde je to povoleno, odeslány prodejci při nákupu podobného výrobku. UPOZORNĚNÍ! Nesprávná likvidace může poškodit životní prostředí a je dle zákona trestná. Je zakázáno používání těchto součástí nevhodným způsobem, zvláště je zakázáno rozebírat elektrické a elektro nické součástky hry a jejich použití, jedná-li se o poškozenou sadu. Takové chování může být zdraví škodlivé. POZNÁMKA: hora uvedené se týká pouze částí sou pra vy označených (nebo v návodu označených) symbolem Ostatní části sady (karty, příslušenství apod.) a obal nejsou předmětem shora uvedených předpisů a mohou být zlikvidovány spolu s ostatním domovním odpadem. Proto není třeba je odnášet do sběrných středisek nebo vracet obchodníkům při nákupu nového výrobku. Domácí uživatelé (nikoli profesionální uživatelé) mohou kontaktovat svoje místní prodejce nebo veřejné instituce pro likvidaci odpadu nebo zákaznické služby, kde získají všechny informace týkající se správné likvidace výrobku. Zápis v Registru výrobců elektrických a elektronických zařízení č. VE TADIU VYŘIZOVÁNÍ 2

3 DELPHINU AQUILA LYRA Polaris URAA MINOR ORION CANE VENATIC LEO CR HYDRA CAPRICORNU EXTAN ÚVOD PLANETÁRIEM I DOMA PROMÍTNEŠ CELOU HVĚZDNOU OBLOHU. PICI AUTRINU CAIOPEIA Naučíš se jména hvězd a souhvězdí, která jsou vidět ze zemí na severní i jižní polokouli. touto vědeckou sadou vstoupíš do světa astronomie a objevíš nádheru oblohy. OBAH ADY UPOZORNĚNÍ! Při všech úkonech při sestrojování částí základna planetária této hry doporučujeme pomoc dospělé gumové podložky základny osoby. Jiné sestrojení než je uvedeno podpěrné rameno v návodu může vést k přehřátí baterií části světelného modulu a v extrémních případech k jejich explozi. elektrický obvod + žárovka severní polokoule (polokulovité víko) jižní polokoule (polokulovité víko) 2 obruče pro upevnění polokoulí mapy oblohy UPOZORNĚNÍ! Aby se zabránilo poškození vnitřního potisku oblohy pláště, doporučuje se zacházet s nimi opatrně. Nevystavuj nebeské polokoule přímým slunečním paprskům: teplem by mohlo dojít k jejich poškození. OBAH UPOZORNĚNÍ PRO DOHLÍŽEJÍCÍ DOPĚLÉ... 2 INTALACE BATERIÍ POKYNY K NAKLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZAŘÍZENÍMI URČENÝMI DO TŘÍDĚNÉHO ODPADU... 2 ETAVENÍ PLANETÁRIA... 4 PLANETÁRIEM: DVA ZPŮOBY POZOROVÁNÍ OBLOHY... 6 JAK E ORIENTOVAT V MÍTĚ, KDE E NACHÁZÍŠ... 7 ČINNOTI... 9 PROHLÍŽENÍ MAP OBLOHY

4 ETROJENÍ PLANETÁRIA A PRVNÍ POTŘEBNÉ ČÁTI Vědecko-technické informace Zatímco ve skutečnosti severní a jižní obloha tvoří jeden celek, v našem planetáriu je z technických důvodů (kvůli světelnému modulu) rozdělena na dva díly do dvou plášťů (polokoulí). Dvě polokoule (Northern a outhern Hemisphere) jsou pojmenovány anglicky a názvy měsíců na spodní obvodové části jsou také v angličtině. Hemisféry obsahují velké množství hvězd a souhvězdí s latinskými názvy, neboť latina je v astronomii celosvětově uznávaným jazykem. ZPŮOB POUŽITÍ Postup pro sestavení světelného modulu a vložení baterií: Nezbytná pomoc dospělé osoby! 1 estav světelný modul zapojením elektrického obvodu skládajícího se z plíšků pro póly baterií, objímky, vypínače a žárovky. 2 Přilož k sobě dvě části modulu tak, aby spolu souhlasily na vnějších čepech otočného modulu jednoduché svislé čárky, jako naobr obrázku. Drž spo- jené obě části modulu a pomalu otáčej horní částí (v protisměru hodinových ručiček) dokud neuslyšíš zaklapnutí; jednoduchá čárka na horní části se bude shodovat s dvojitou čárkou na dolní části. 3 Do sestaveného modulu musíš vložit baterie, dobře zkontroluj jejich polaritu; vypína čem se ujisti, zda fungují. UPOZORNĚNÍ! Nezapomeň vždy po skončení světlo vypnout. POZNÁMKA: větelná projekce je pouze jednostranná, tzn. že chceš-li pozorovat hvězdy a souhvězdí druhé polokoule, musíš hemisféry vyměnit. Druhá strana modulu funguje jako parkoviště pro jednu nebeskou oblohu a můžeš ji pozorovat i bez osvětlení. 4

5 DELPHINU CAIOPEIA CR HYDRA 4 Na základnu, na kterou jsi již připevnil gumové podložky, nasaď podpěrné rameno. Aby bylo dobře upevněné, musíš slyšet cvaknutí. Abys mohl vsunout již sestavený světelný modul, budeš muset ramena opatrně rozevřít. 5 oučástí planetária jsou dvě polokoule s mapami severní a jižní oblohy. Jednotlivé polokoule jsou z každé strany připevněné na modul pomocí obruče s předurčenými vstupy a musí být zablokovány lehkým točivým pohybem. Dobře pozoruj: jestliže sestavení bylo provedeno podle návodu (úspěšně), obě vytlačené šipky na obručích musí být na opačné straně, než je vypínač. Informační poznámky Ve spodní části severní polokoule pod nebeským rovníkem jsou znázorněné některé hvězdy, které z astronomického hlediska náleží jižní polokouli. Podobně to platí i pro jižní polokouli. Ve spodní části polokoule jsou znázorněné hvězdy, které patří do oblohy severní. Pokusili jsme se znázornit pohled na oblohu, kterou je možné vidět z různých míst na Zemi, i těch, která jsou vzdálenější od příslušných pólů. větový rovník, který pomyslně rozděluje zeměkouli, je znázorněn na každé polokouli tenkou čarou. Méně jasné hvězdy jsou na obloze znázorněné jako kolečka, zatímco důležitější a více viditelné hvězdy jsou znázorněny hvězdičkou. Hvězdy jsou spojeny pomocí úseček v jednotlivá souhvězdí, která jsou skupinami hvězd. ouhvězdí byla objevená již ve starověku a znázorňují mytologické postavy vytvořené lidskou fantazií. Northern Hemisphere severní polokoule jižní polokoule AQUILA LYRA CANE VENATIC CAPRICORNU URA MINOR Polaris LEO EXTAN Northern Hemisphere PICI AUTRINU ORION Northern Hemisphere šipka na obruči 5

6 DVA MOŽNÉ ZPŮOBY JAK POZOROVAT OBLOHU Podíváš-li se na zhasnutou hvězdnou oblohu planetária, můžeš číst jména souhvězdí, zatímco při jejím osvětlení budeš mít nebe nad sebou jako ve skutečnosti. A Postav před sebe planetárium tak, aby šipka na obruči byla u tvého těla a pozoruj oblohu polokoule obrácené směrem nahoru. Polož jemně prsty ruky na povrch polokoule, otáčej oblohou a dodržuj přitom pořadí měsíců. Promítne se tak zdánlivý pohyb oblohy kolem její osy. Když se při otáčení oblohy v místě šipky objeví jméno měsíce v angličtině, znamená to, že v tomto měsíci v noci jsou velmi dobře viditelné hvězdy a souhvězdí této části nebe. B Pro sledování oblohy musíš vsadit zvolenou polokouli obrácenou směrem nahoru, vypínačem rozsvítit žárovku a udělat v místnosti úplnou tmu. vítící modul, který je díky jamkám v ramenech pohyblivý, se může nastavit do různých poloh a umožňuje tak pro jekci i na svislé stěny pokoje, ideální vzdálenost je asi jeden metr. Pro pozorování hvězd a souhvězdí, které jsou dobře viditelné v určitém měsíci, otoč polokouli se jménem měsíce směrem ke zdi. Budeš-li chtít pozorovat druhou polokouli, musíš jen jemným točivým pohybem uvolnit obruče s polokoulí (opačným směrem než předtím) a vyměnit ji. 6

7 JAK E ORIENTOVAT V MÍTĚ, KDE E NACHÁZÍŠ K úplnému porozumění principů astronomie a určení hvězd a souhvězdí na nebi je nezbytně nutné umět určit světové strany na horizontu místa, kde se nacházíš. PRACOVNÍ POTUP POKU! PROVEDENÍ BĚHEM DNE Urči světové strany jih, sever, východ a zá pad místa, kde se nacházíš s pomocí polohy lunce, které určuje v pravé poledne jih, sever leží na opačné straně. Tento pokus je platný pro všechny země, které se nacházejí na severní polokouli, severně od obratníku Raka. 9:00 11:00 12:00 14:00 17:00 JE A WD E N k W ZDÁNLIVÝ MOTOR OBLOHY 7 POKU! PROVEDENÍ BĚHEM DNE V prvních jarních a podzimních dnech je možné určit východ pomocí bodu na obzoru, kde lunce vychází a západ pomocí bodu, kde lunce zapadá. Hvězdy na obloze se zdají být v pohybu, zdá se, že obíhají kolem Polárky na severní polokouli směrem od východu k západu. Tento pohyb je však pouze zdánlivý, ve skutečnosti se jedná o pohyb planety Země, na které se nacházíme, ve směru od západu k východu. Jelikož v tomto planetáriu není znázorněn horizont Země, mnohé hvězdy a souhvězdí jsou zde neustále vidět, přestože ve skutečnosti vycházejí a zapadají. Pokračuj s pokusem na str. 8. Vysvětlivky pro obrázky: N = sever, = jih, W = západ, E = východ

8 POKU! leduj zdánlivý pohyb jed - né hvězdy. Přidruž hvěz du ke špičce jednoho stromu nebo střeše domu. Podívej se na hodiny a kontroluj každých 10 minut, o kolik se hvězda posune oproti vybranému objektu. PROVEDENÍ V NOCI 22 hod. 23 hod. POHYBY ZEMĚ Otáčivý pohyb planety planety bě - hem 24 hodin okolo své osy způsobuje den a noc na Zemi. Nebeský rovník je největší možný imaginární kruh, který získáme pomyslným rozšířením zemského rovníku až k nebeské sféře. Pozorujeme-li oblohu nad námi, máme pocit, že se Země nachází uprostřed obrovské sféry plné svítících hvězd. Zdá se, že nebeská sféra se otáčí, ale zdánlivý pohyb oblohy ze západu na východ je ve skutečnosti způsobený skutečným pohybem Země od západu k východu. W Crux N N ROTAČNÍ POHYB OKOLO VLATNÍ OY Ursa Major E Nebeský nebo-li světový rovník Tucana Cassiopeia Jarní rovnodennost ROTAČNÍ POHYB OKOLO LUNCE Zimní slunovrat Oběh Země kolem lunce trvá jeden rok. Během této doby se mění roční období a s nimi i souhvězdí. Letní slunovrat Podzimní rovnodennost 8

9 PERE A ČINNOT PLANETÁRIEM POZORUJ HVĚZDNOU OBLOHU VIDITELNOU ZVENČÍ NEBEKÉ FÉRY, JAKO BY E NACHÁZEL NA NEJVZDÁLENĚJŠÍM MÍTĚ VEMÍRU PRACOVNÍ POTUP 1 everní polokouli obrať směrem nahoru (pamatuj, že název polokoule je napsaný na okraji jejího obvodu). Na opačné straně modulu se nachází jižní polokoule. Northern Hemisphere 2 Bez rozsvícení žárovky můžeš pozorovat hvězdy a formy jejich souhvězdí s latinskými názvy. Otáčej rukou polokoulí ve sledu měsíců, abys navodil zdánlivý pohyb oblohy. Jestliže je obrácená směrem nahoru severní polokoule, musíš ji otáčet ve směru hodinových ručiček. Jestliže směřuje směrem nahoru jižní polo koule, musíš ji otáčet v protisměru hodinových ručiček. POZNÁMKA: názvy souhvězdí jsou napsané velkými tiskacími písmeny. Zatímco malými písmeny jsou napsané názvy hvězd Polárka (Polaris) a nejzářivější a nejtřpytivější hvězdy na nebi irio (irius), která přestože patří do jižní oblohy, je velmi dobře viditelná v zimních měsících v Evropě. Kruh znázorněný na polokouli představuje nebeský rovník. Je zde navíc znázorněna nádherná hvězdokupa Plejády (Pleiades). Celá nebeská obloha se otáčí kolem hvězdy Polárky ze souhvězdí Malé medvědice nebo-li Malého vozu. Téměř se shoduje s nebeským severním pólem. LEO CANE VENATICI BOOTE LEO MINOR ERPEN LINX URA MAJOR CORONA BOREALI OPHIUCHU CAMELOPARDALI DRACO Polaris HERCULE URA MINOR ERPEN CEPHEU LYRA AGITTARIU CAIOPEIA CYGNU AQUILA LACERTA TRIANGULUM ANDROMEDA DELPHINU PEGAU CAPRICORNU 9

10 CENTAURU 3 Chceš-li rychle poznat i oblohu jižní polokoule, přetoč celý modul na druhou stranu. Pozoruj názvy souhvězdí této části oblohy, která v severských zemích není vidět celá. Pamatuj, že pro provedení zdánlivého pohybu oblohy musíš v tomto případě otáčet polokoulí v protisměru hodinových ručiček (sleduj pořadí měsíců). rn H outhern Hemisphere ERIDANU PUPPI PYXI PICTOR CETU CULPTOR PICI AUTRINU PHOENIX GRU TUCANA DORADO HYDRU OCTAN PAVO CARINA MUCA TRIANGULUM AUTRALE VELA CRUX HYDRA CRATER CORVU VIRG Zdá se, že celá nebeská jižní obloha rotuje kolem jednoho bodu (zastoupená bodem X), kde se nachází hvězda pojmenovaná sigma Oct ze souhvězdí Oktantu, která představuje jižní nebeský pól. AQUARIU ARA LUPU B CAPR INDU PROMÍTNI OBLOHU EVERNÍ POLOKOULE DOMA NA ZEĎ Projekce ti umožní pozorovat oblohu, jako bys byl její součástí a stál přímo uvnitř, anebo pod ní jako ve skutečnosti. PRACOVNÍ POTUP 1 Umísti severní oblohu na stranu modulu opatřenou žárovkou. 2 Pomocí vypínače rozsviť světlo planetária a zatím s ním nehýbej. Zhasni v místnosti světlo a na stropě a na stěnách se objeví hvězdy a souhvězdí. Porovnej je s mapou severní oblohy, která je součástí sady. Pozoruj: pokus se ve střední části promítnuté scény před tebou nebo na stropě najít hvězdu Polárku (ve tvaru hvězdičky), která patří do souhvězdí Malé medvědice (Ursa Minor). RA 10 OOTE

11 3 Pro vyvolání zdánlivého pohy bu oblohy otáčej rukou polokoulí ve směru hodinových ručiček (zachovej pořadí měsíců). Northern Hemisphere Pozoruj: zůstaň ve středové části a najdi dvě známá souhvězdí Ursa Major (Velká medvědice) a Cassiopeia (Kasiopea), která neustále obíhají kolem Polárky a jsou viditelná po celý rok. Pamatuj: poloha lunce v poledne určuje jih na severní polokouli, na opačné straně je sever. POZNÁMKA: za velmi dobré noční viditelnosti můžeš jít ven, podívat se směrem k severu a porovnat promítnuté hvězdy se skutečnou oblohou. 4 Otáčej i nadále polokoulí, dodržuj pořadí měsíců a pozoruj spodní stranu oblohy v různých ročních obdobích, která jsou součástí sady. Northern Hemisphere Pozoruj: ve spodní části zdi se budou zobrazovat souhvězdí, která ve skutečnosti vycházejí a zapadají během roku v odlišných měsících. Navíc ve spodní části severní polokoule uvidíš souhvězdí, která jsou součástí jižní polokoule a jsou vidět i z míst, která jsou od rovníku velmi vzdálená. Pamatuj: poloha lunce v poledne určuje jih a na opačné straně se nachází sever. Virgo (Panna) POZNÁMKA: za velmi dobré noční viditelnosti můžeš jít ven, podívat se směrem k jihu a porovnat promítnuté hvězdy se skutečnou oblohou. 11

12 PROMÍTNI OBLOHU JIŽNÍ POLOKOULE NA TĚNY POKOJE Projekce ti umožní pozorovat oblohu, jako bys stál přímo uvnitř nebo jako bys stál přímo pod nebeskou oblohou jako ve skutečnosti. PRACOVNÍ POTUP 1 Připevni na stranu modulu, kde se nachází žárovka, jižní polokouli. Osvětli sféru a dej pozor, abys s planetáriem nehý bal. Zhasni v pokoji světlo a na stěnách se objeví hvězdy a souhvězdí. Porovnej s mapou jižní oblohy, která je součástí sady. Pozoruj: zkus najít ve středové části projekce souhvězdí Oktantu, které určuje oblast jižního nebeského pólu. 2 Nyní rukou otáčej polokouli v protisměru hodinových ručiček, dodržuj pořadí měsíců, abys napodobil zdánlivý pohyb oblohy. outhern Hemisphere Pozoruj: Zůstaň ve středové části a najdi 2 známá souhvězdí, která se jmenují Jižní kříž a Tukan. Obě neustále obíhají okolo hvězdy sigmy ze souhvěz dí Oktanu a jsou neustále viditelná (viz. obrázek). 12

13 3 Pokračuj v otáčení polokoule pomocí ruky, dodržuj pořadí měsíců. outhern Hemisphere Pozoruj: dole na zdi uvidíš obíhat souhvězdí, která ve skutečnosti vycházejí a zapadají v odlišných měsících během roku. Navíc ve spodní části této jižní polokoule jsou znázorněná souhvězdí patřící severní polokouli a jsou vidět i ze zemí, které se nacházejí hodně na jih od rovníku. C JAK E MĚNÍ OBLOHA V PRŮBĚHU ROKU Během roku nejsou na obloze vidět pořád stejné hvězdy a souhvězdí. Planeta Země během jednoho roku oběhne lunce a tudíž se mění i vzhled oblohy. Je to, jako když cestuješ autem nebo vlakem a je vidět, jak se příroda mění. Nebeská tělesa, která jsou vidět na obloze ze Země, vycházejí na východě, protože naše planeta se otáčí okolo své osy od západu na východ. Hvězdy jsou opatřené zdánlivým motorem v důsledku pohybu Země. TŘELEC ŠTÍR Štír Váhy třelec KOZOROH souhvězdí zvěrokruhu VÁHY Panna 21. června Kozoroh VODNÁŘ PANNA Lev Linie rovnodennosti Afélium RYBY 21. března Vodnář Nebeský severní pól 23. září Linie apsid Nebeský jižní pól LEV Perihélium Linie slunovratu Ekliptika BERAN Jarní bod Rak Ryby RAK Blíženci 22. prosince Nebeský rovník Beran BÝK Býk BLÍŽENCI 13

14 ČINNOT PROHLÉDNI É I MAPY OBLOHY Mapa severní oblohy V této sadě nalezneš dva druhy map, které můžeš umístit na základnu planetária do nakloněné polohy. Leden North ern Hemisp here Pr os ine c LEPU or Ún CANI MAJOR irius ER ID AN U RO CE NO MO ORION TU CE d pa to Lis TA UR U CANI MINOR Ple iad es IE AR PEREU EIA IOP CA PICE LINX I AL RD PA LO ME CA PEGAU EU PH CE URA MAJOR CANE VENATI CI URA MINOR Říjen Polaris CORVU AQ UA RIU VIRGO LA CE RT A en ět Kv LYRA ERPEN LIB RA U RN ICO PR CA AQUILA OPHIUCH U Zá ří NA RO ALI CO RE BO E BOOT U GN CY HERCULE P AU ICI TR INU DRACO DE LP HIN U Duben CRATER PTOR CUL TR IA NG UL UM LEO MIN OR LEO EX TAN A ED OM DR AN I MIN GE AURIGA HY DR A CANCER Bř ez en ERPEN AGITTARIU COR PIU Če rve n en rp North ern H emisph ere Červenec Mapa jižní oblohy Leden re isphe n Hem outher Ún or ec sin Pro GEMINI CA MIN NI OR CA NC ER RU TAU ORION MON OCE RO n ze Bře irius PY XI COLUMBA LEPU AR IE NU IDA ER PUPPI P Lis to pa d CAN MAJ I OR es iad Ple GRU U LUP BO OT E DU IN NU OR IC PR CA ří Zá RA LIB CO RPIU A GITT TA RIU A UIL AQ PEN ER r pe n UCHU OPHI NA RO CO E HERCUL re isphe n Hem outher Červenec I AL RE BO ERPEN n rve Če Kv ět en RIU UA AQ CI PI RINU T AU PA VO ARA DE LP HIN U 14 Duben CORVU CENTAURU CRUX U TUCANA MUCA HYDR U PHOENIX TOR LPTOR CULP PEGAU UM UL NG ALE TRIAUTR A VIRGO HYDRA LA VE PICE PI Říjen OCT OCTAN CRATER DORA DO CA RIN A CETU LEO PICTOR A Jedna karta představuje z jedné strany mapu severní oblohy a z druhé strany oblohu jižní.

15 B Naopak druhé dvě karty představují pouze severní oblohu a zná - zor ňují hvězdy a souhvězdí viditelné během ročních obdobích, díváme-li se směrem na sever nebo na jih. K souhvězdím jsou přiřazené znázorněné mytologické postavy vytvořené lidskou fantazií v dávných dobách. Pamatuj: poloha slunce v poledne určuje jih na severní polokouli a na opačné straně je sever. E N W POZNÁMKA: zeměpisná délka určitého místa od zemského rovníku je vyjádřena ve stupních (existuje severní délka a jižní délka podle toho, jestli se od rovníku vzdalujeme na sever nebo na jih). Zde dole je znázorněn příklad z karty v zimním období. Vysvětlivky pro obrázky: N = sever, = jih, W = západ, E = východ 15

16 16

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ Severní obloha Jižní obloha Souhvězdí kolem severního pólu Jarní souhvězdí Letní souhvězdí Podzimní souhvězdí Zimní souhvězdí zápis Souhvězdí Severní hvězdná obloha

Více

základy astronomie 1 praktikum 1. Otočná mapka a orientace na hvězdné obloze

základy astronomie 1 praktikum 1. Otočná mapka a orientace na hvězdné obloze J 0 S 0 1 1 základy astronomie 1 praktikum 1. Otočná mapka a orientace na hvězdné obloze 1 Úvod 1.1 Obecné informace Každý, kdo se chtěl zadívat na oblohu plnou hvězd a naučit se na ní orientovat, zcela

Více

Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000

Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000 Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000 Orbit TM Tellerium s velkým glóbusem Země pro demonstrování ročních období, stínů a dne a noci Orbit TM Tellerium s malou Zemí pro demonstrování fází Měsíce a zatmění

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia)

Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia) Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia) Úvod, překlad Hyginovy Astronomie a Pseudo-Eratosthenových Zhvězdnění a rejstříky Alena Hadravová Překlad Arátových Jevů na nebi Radislav Hošek ARTEFACTUM

Více

HVĚZDNÁ OBLOHA. Návod

HVĚZDNÁ OBLOHA. Návod HVĚZDNÁ OBLOHA Návod Vysvětlení K prezentaci vesmíru se používá mapa hvězdné oblohy. Tato mapa ukazuje oblohu severní a jižní polokoule. Zdrojem je celestiánská mapa použitá v atlase National Geographic.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1 PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY Maturitní otázka č. 1 TVAR ZEMĚ Geoid = skutečný tvar Země Nelze vyjádřit matematicky Rotační elipsoid rovníkový poloměr = 6 378 km vzdálenost od středu Země k pólu = 6 358 km

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_15 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace Google Sky Map Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Česká astronomická společnost http://www.astro.cz http://olympiada.astro.cz Krajské kolo 2013/14, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) Identifikace

Česká astronomická společnost http://www.astro.cz http://olympiada.astro.cz Krajské kolo 2013/14, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) Identifikace Identifikace Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na /korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ Hodnocení A: (max. 25 b) B I: (max. 20 b) B

Více

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na /korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

Pozorovali jste někdy za jasného večera noční oblohu?

Pozorovali jste někdy za jasného večera noční oblohu? XII 30 18:34 XII 30 18:34 Pozorovali jste někdy za jasného večera noční oblohu? Určitě odpovíte, že jste občas zvedli hlavu a zvědavě koukali na množství hvězd, mihotajících se po celém nebi. Asi to vypadalo

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Pollux. Rak. Souhvězdí Kdy? Kde? Jak je nápadné? Strana. Lev březen středně vysoko * * * * 20. Velký vůz duben v zenitu * * * * * 22

Pollux. Rak. Souhvězdí Kdy? Kde? Jak je nápadné? Strana. Lev březen středně vysoko * * * * 20. Velký vůz duben v zenitu * * * * * 22 Velký vůz Kapella Vozka Pollux Kastor Blíženci Lev Rak Býk Regulus Malý pes Betelgeuze jarní trojúhelník Prokyon Orion Hydra Alpha Rigel Pohár Havran Velký pes Sirius Zajíc en březen únor leden Jaro Souhvězdí

Více

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Mgr. Hana Lakomá, Ph.D., Mgr. Veronika Douchová 00 Tento učební materiál vznikl v rámci grantu FRVŠ F1 066. 1 Základní pojmy sférické trigonometrie

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

6.3. HVĚZDY A HVĚZDNÁ OBLOHA

6.3. HVĚZDY A HVĚZDNÁ OBLOHA 6.3. HVĚZDY A HVĚZDNÁ OBLOHA Vznik hvězd - vesmír byl původně vyplněn prachem a plynem ještě nenarozených hvězd - nejprve se začal prach a plyn pozvolna slučovat, houstnout, kumulovat se do větších oblastí,

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA Návod FLOR - ERA 1. Popis výrobku a možnosti jeho použití Tento dálkový ovladač je součástí výrobní řady Era Flor společnosti Nice. Dálkové ovladače této řady jsou vybavené technologií plovoucího kódu

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Astronomie a astrofyzika

Astronomie a astrofyzika Variace 1 Astronomie a astrofyzika Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www. jarjurek.cz. 1. Astronomie Sluneční soustava

Více

Hvězdy. Cíle. Stručná anotace

Hvězdy. Cíle. Stručná anotace Předmět: Doporučený ročník: Vazba na ŠVP: Geografie 1. ročník Planetární geografie Cíle Studenti se seznámí se základními vlastnostmi, které určujeme u hvězd. Studenti umí pojmenovat nejbližší hvězdu Slunci

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ž é ř é ř é ř é č č š ě š ě č ř úř ř úř é é ě ě Í ř č ř ř ěž ě ř č é ř é ř č é ě ř ě č éř Ž é ě ě ř ř ě š ě č Ť é Í ě Ž ř é č ř é ř é Ž ě ě Ž ř é č Č é ě č Č é Ž č Č é é č é ě ř ň č é ř ř č ň č Ť é Ť ů

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

1.1 Oslunění vnitřního prostoru

1.1 Oslunění vnitřního prostoru 1.1 Oslunění vnitřního prostoru Úloha 1.1.1 Zadání V rodném městě X slavného fyzika Y má být zřízeno muzeum, připomínající jeho dílo. Na určeném místě v galerii bude umístěna deska s jeho obrazem. V den

Více

ř ř ř ó é ř ř é ř ř ů ř ř ó ř ř é ř ť Ď ž ň é ř ň ř ň ř é ž ů ň ř ň řú é ň ř ů ň ř ň ř ž ž ň ř é ž ů é ů é ň ů ů ž ř é ř ů š é ů ř é ř ů ř ů é ň ň é ř ň é ř ř ž ů ů ř ž ž ž ř é ř ř ů ř é ř ů ř ú ů ú ů

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014 1 2 SLUNCE V dávných dobách měli lidé představu, že Země je středem vesmíru. Pozorováním oblohy, zdokonalováním přístrojů pro zkoumání noční oblohy a zámořskými cestami postupně prosadili názor, že středem

Více

Orientace v terénu bez mapy

Orientace v terénu bez mapy Písemná příprava na zaměstnání Terén Orientace v terénu bez mapy Zpracoval: por. Tomáš Diblík Pracoviště: OVIÚ Osnova přednášky Určování světových stran Určování směrů Určování č vzdáleností Určení č polohy

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Powerpointová prezentace ppt. Jméno autora: Mgr. Soňa Růžičková Datum vytvoření: 9. červenec 2013

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře.

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře. Eta Carinae Vzdálenost od Země: 9000 ly V centru je stejnojmenná hvězda 150-krát větší a 4-milionkrát jasnější než Slunce. Do poloviny 19. století byla druhou nejjasnější hvězdou na obloze. Roku 1841 uvolnila

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

DUM č. 20 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

DUM č. 20 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník projekt GML Brno Docens DUM č. 20 v sadě 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník Autor: Miroslav Kubera Datum: 21.06.2014 Ročník: 4B Anotace DUMu: Prezentace je zaměřena na základní popis a charakteristiky

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

LER 2891-ALBI. 1 8 15 min vĕk 7+ Mysli a spojuj! Karetní hra. Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru

LER 2891-ALBI. 1 8 15 min vĕk 7+ Mysli a spojuj! Karetní hra. Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru LER 2891-ALBI Mysli a spojuj! 1 8 15 min vĕk 7+ Karetní hra Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru Hra obsahuje: 45 obrázkových karet 45 slovních karet 8 karet Nový start 2 karty Super start Příprava hry Zamíchejte

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

VY_06_Vla5E_45. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

VY_06_Vla5E_45. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: VY_06_Vla5E_45 Operační program

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Úkol č. 1. Sluneční soustava

Úkol č. 1. Sluneční soustava Úkol č. 1. Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Souhrnné opakování podstatných jmen Anotace Pracovní listy k procvičování podstatných jmen prostřednictvím

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

ŘÍ ó Ý Ň É Ť Í ň ó Ř Í Í Ň ď ď ď Ě Í Á Ý ó Á ó ď ó Í ó Ř Č ó Ř Ř Á Š Ď ď ď Č Ý Ý Í ň Ý ň Ý Ý ň Í Ý Ó Í Ý ň Ň ď ň ó ó ó ď ň Á Á Á Ě Ě ň ň ň Á Á ó ď Í Ě ď Ď ň Ý ď ó ň Š Í Á ÁŠ Ě Š Í Á ď ď ď ď Ý ň ň Í Ž

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA

ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA Ota Kéhar Oddělení fyziky Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy ZČU v Plzni Abstrakt: V příspěvku představím několik webových online aplikací

Více

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce)

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce) Fruit Palace II 750 obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Sizzling Hot 750 Fruits n Royals 750 Ultra Hot 750 Supra Gems 750 Xtra Hot 750 Power Stars 750 American Poker II 750 Hi-Lo Hra 750

Více

Ě Ý Č ř é Ž ů Á á á Ž á ů ů ž é š č š Ž é ř á é ář š č á Ž č ář é á č ů Š Ý š ř é š á é é Žďá ů á á Ž š ů ŽďáÍ á Ž á é áš š éůž š é Ž á é ž á č á ů á á é Š áž á á ů ř ř šř Č ů á ř ň ů á ů á é č é á š á

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km.

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km. 9. Astrofyzika 9.1 Uvažujme hvězdu, která je ve vzdálenosti 4 parseky od sluneční soustavy. Určete: a) jaká je vzdálenost této hvězdy vyjádřená v kilometrech, b) dobu, za kterou dospěje světlo z této hvězdy

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více