POKYNY UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. ALBI,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. ALBI,"

Transkript

1 V07072 POKYNY UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. VÝROBCE: Clementoni.p.A. Zona Ind.le Fontenoce s.n.c Recanati (MC) Italy Tel.: Fax: Distributor pro ČR: ALBI Česká republika a.s. Thámova 13, Praha 8 Infolinka: Distribútor pre R: ALBI, s. r. o. Oravská 8557/22, Žilina 1

2 VAROVÁNÍ! Tato vědecká sada je určena výhradně dětem starším 8 let. Před započetím hry si prosím přečtěte návod a dodržujte ho. BEZPEČNOTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO PŘIHLÍŽEJÍCÍ DOPĚLÉ OOBY VAROVÁNÍ! Baterie musí být vloženy dle správné polarity + a označené na bateriích; jejich nesprávné vložení by mohlo hru poškodit. Nedobíjecí baterie nesmí být znovu nabíjeny. Doporučuje se použít pouze baterie stejného druhu nebo baterie doporučené výrobcem. Dobíjecí baterie mohou být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby. Nesmí být kombinovány různé druhy baterií nebo baterie nové se starými. Nevhazujte baterie do ohně. Kvůli ochraně životního prostředí odevzdejte vybité baterie ve sběrném místě k tomu určeném, nebo je vhoďte do speciálního kontejneru. Dobíjecí baterie musí být ze hry vyjmuty před dalším dobíjením. Vybité baterie musí být z přístroje vyjmuty. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. NAPÁJENÍ: DC 3V BATERIE: 2 x 1,5 V typu AA/LR06 (nejsou součástí balení) INTALACE BATERIÍ 1) Otevřete kryt prostoru pro baterie. 2) Jsou-li vloženy vybité baterie, vyjměte je. 3) Vložte nové baterie a ujistěte se o jejich správné polaritě + a -. 4) Uzavřete prostor pro baterie krytem. DŮLEŽITÉ! ymbol znamená, že vybité baterie musí být zlikvidovány dle platných ekologických předpisů. Jsou-li baterie nesprávně zlikvidovány, mohou být ne bezpečné pro osoby a okolní prostředí. Abyste zabránili nebezpečí v důsledku zkratu, před vyhozením baterie úplně vybijte tak, že přístroj necháte zapnutý, dokud se baterie úplně nevybijí. Baterie musejí být z přístroje vyjmuty před jejich likvidací. POKYNY K NAKLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZAŘÍZENÍMI URČENÝMI K TŘÍDĚNÉMU ODPADU DŮLEŽITÉ! Všechny části této sady označené symbolem (nebo tímto způsobem označené v přiloženém návodu) podléhají na konci svého životního cyklu povinnosti ve všech zemích Evropské unie (Direktiva EU 2002/96/CE) a zemích, které přijali systém třídění odpadů, proto: - Je zakázáno zpracovávat tyto součástky jako netříděný komunální odpad a nesmějí být likvidovány ani s ostatním domovním odpadem. - Povinně musí být odkládány odděleně buď ve specializovaných sběrnách odpadů, nebo, kde je to povoleno, odeslány prodejci při nákupu podobného výrobku. UPOZORNĚNÍ! Nesprávná likvidace může poškodit životní prostředí a je dle zákona trestná. Je zakázáno používání těchto součástí nevhodným způsobem, zvláště je zakázáno rozebírat elektrické a elektro nické součástky hry a jejich použití, jedná-li se o poškozenou sadu. Takové chování může být zdraví škodlivé. POZNÁMKA: hora uvedené se týká pouze částí sou pra vy označených (nebo v návodu označených) symbolem Ostatní části sady (karty, příslušenství apod.) a obal nejsou předmětem shora uvedených předpisů a mohou být zlikvidovány spolu s ostatním domovním odpadem. Proto není třeba je odnášet do sběrných středisek nebo vracet obchodníkům při nákupu nového výrobku. Domácí uživatelé (nikoli profesionální uživatelé) mohou kontaktovat svoje místní prodejce nebo veřejné instituce pro likvidaci odpadu nebo zákaznické služby, kde získají všechny informace týkající se správné likvidace výrobku. Zápis v Registru výrobců elektrických a elektronických zařízení č. VE TADIU VYŘIZOVÁNÍ 2

3 DELPHINU AQUILA LYRA Polaris URAA MINOR ORION CANE VENATIC LEO CR HYDRA CAPRICORNU EXTAN ÚVOD PLANETÁRIEM I DOMA PROMÍTNEŠ CELOU HVĚZDNOU OBLOHU. PICI AUTRINU CAIOPEIA Naučíš se jména hvězd a souhvězdí, která jsou vidět ze zemí na severní i jižní polokouli. touto vědeckou sadou vstoupíš do světa astronomie a objevíš nádheru oblohy. OBAH ADY UPOZORNĚNÍ! Při všech úkonech při sestrojování částí základna planetária této hry doporučujeme pomoc dospělé gumové podložky základny osoby. Jiné sestrojení než je uvedeno podpěrné rameno v návodu může vést k přehřátí baterií části světelného modulu a v extrémních případech k jejich explozi. elektrický obvod + žárovka severní polokoule (polokulovité víko) jižní polokoule (polokulovité víko) 2 obruče pro upevnění polokoulí mapy oblohy UPOZORNĚNÍ! Aby se zabránilo poškození vnitřního potisku oblohy pláště, doporučuje se zacházet s nimi opatrně. Nevystavuj nebeské polokoule přímým slunečním paprskům: teplem by mohlo dojít k jejich poškození. OBAH UPOZORNĚNÍ PRO DOHLÍŽEJÍCÍ DOPĚLÉ... 2 INTALACE BATERIÍ POKYNY K NAKLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZAŘÍZENÍMI URČENÝMI DO TŘÍDĚNÉHO ODPADU... 2 ETAVENÍ PLANETÁRIA... 4 PLANETÁRIEM: DVA ZPŮOBY POZOROVÁNÍ OBLOHY... 6 JAK E ORIENTOVAT V MÍTĚ, KDE E NACHÁZÍŠ... 7 ČINNOTI... 9 PROHLÍŽENÍ MAP OBLOHY

4 ETROJENÍ PLANETÁRIA A PRVNÍ POTŘEBNÉ ČÁTI Vědecko-technické informace Zatímco ve skutečnosti severní a jižní obloha tvoří jeden celek, v našem planetáriu je z technických důvodů (kvůli světelnému modulu) rozdělena na dva díly do dvou plášťů (polokoulí). Dvě polokoule (Northern a outhern Hemisphere) jsou pojmenovány anglicky a názvy měsíců na spodní obvodové části jsou také v angličtině. Hemisféry obsahují velké množství hvězd a souhvězdí s latinskými názvy, neboť latina je v astronomii celosvětově uznávaným jazykem. ZPŮOB POUŽITÍ Postup pro sestavení světelného modulu a vložení baterií: Nezbytná pomoc dospělé osoby! 1 estav světelný modul zapojením elektrického obvodu skládajícího se z plíšků pro póly baterií, objímky, vypínače a žárovky. 2 Přilož k sobě dvě části modulu tak, aby spolu souhlasily na vnějších čepech otočného modulu jednoduché svislé čárky, jako naobr obrázku. Drž spo- jené obě části modulu a pomalu otáčej horní částí (v protisměru hodinových ručiček) dokud neuslyšíš zaklapnutí; jednoduchá čárka na horní části se bude shodovat s dvojitou čárkou na dolní části. 3 Do sestaveného modulu musíš vložit baterie, dobře zkontroluj jejich polaritu; vypína čem se ujisti, zda fungují. UPOZORNĚNÍ! Nezapomeň vždy po skončení světlo vypnout. POZNÁMKA: větelná projekce je pouze jednostranná, tzn. že chceš-li pozorovat hvězdy a souhvězdí druhé polokoule, musíš hemisféry vyměnit. Druhá strana modulu funguje jako parkoviště pro jednu nebeskou oblohu a můžeš ji pozorovat i bez osvětlení. 4

5 DELPHINU CAIOPEIA CR HYDRA 4 Na základnu, na kterou jsi již připevnil gumové podložky, nasaď podpěrné rameno. Aby bylo dobře upevněné, musíš slyšet cvaknutí. Abys mohl vsunout již sestavený světelný modul, budeš muset ramena opatrně rozevřít. 5 oučástí planetária jsou dvě polokoule s mapami severní a jižní oblohy. Jednotlivé polokoule jsou z každé strany připevněné na modul pomocí obruče s předurčenými vstupy a musí být zablokovány lehkým točivým pohybem. Dobře pozoruj: jestliže sestavení bylo provedeno podle návodu (úspěšně), obě vytlačené šipky na obručích musí být na opačné straně, než je vypínač. Informační poznámky Ve spodní části severní polokoule pod nebeským rovníkem jsou znázorněné některé hvězdy, které z astronomického hlediska náleží jižní polokouli. Podobně to platí i pro jižní polokouli. Ve spodní části polokoule jsou znázorněné hvězdy, které patří do oblohy severní. Pokusili jsme se znázornit pohled na oblohu, kterou je možné vidět z různých míst na Zemi, i těch, která jsou vzdálenější od příslušných pólů. větový rovník, který pomyslně rozděluje zeměkouli, je znázorněn na každé polokouli tenkou čarou. Méně jasné hvězdy jsou na obloze znázorněné jako kolečka, zatímco důležitější a více viditelné hvězdy jsou znázorněny hvězdičkou. Hvězdy jsou spojeny pomocí úseček v jednotlivá souhvězdí, která jsou skupinami hvězd. ouhvězdí byla objevená již ve starověku a znázorňují mytologické postavy vytvořené lidskou fantazií. Northern Hemisphere severní polokoule jižní polokoule AQUILA LYRA CANE VENATIC CAPRICORNU URA MINOR Polaris LEO EXTAN Northern Hemisphere PICI AUTRINU ORION Northern Hemisphere šipka na obruči 5

6 DVA MOŽNÉ ZPŮOBY JAK POZOROVAT OBLOHU Podíváš-li se na zhasnutou hvězdnou oblohu planetária, můžeš číst jména souhvězdí, zatímco při jejím osvětlení budeš mít nebe nad sebou jako ve skutečnosti. A Postav před sebe planetárium tak, aby šipka na obruči byla u tvého těla a pozoruj oblohu polokoule obrácené směrem nahoru. Polož jemně prsty ruky na povrch polokoule, otáčej oblohou a dodržuj přitom pořadí měsíců. Promítne se tak zdánlivý pohyb oblohy kolem její osy. Když se při otáčení oblohy v místě šipky objeví jméno měsíce v angličtině, znamená to, že v tomto měsíci v noci jsou velmi dobře viditelné hvězdy a souhvězdí této části nebe. B Pro sledování oblohy musíš vsadit zvolenou polokouli obrácenou směrem nahoru, vypínačem rozsvítit žárovku a udělat v místnosti úplnou tmu. vítící modul, který je díky jamkám v ramenech pohyblivý, se může nastavit do různých poloh a umožňuje tak pro jekci i na svislé stěny pokoje, ideální vzdálenost je asi jeden metr. Pro pozorování hvězd a souhvězdí, které jsou dobře viditelné v určitém měsíci, otoč polokouli se jménem měsíce směrem ke zdi. Budeš-li chtít pozorovat druhou polokouli, musíš jen jemným točivým pohybem uvolnit obruče s polokoulí (opačným směrem než předtím) a vyměnit ji. 6

7 JAK E ORIENTOVAT V MÍTĚ, KDE E NACHÁZÍŠ K úplnému porozumění principů astronomie a určení hvězd a souhvězdí na nebi je nezbytně nutné umět určit světové strany na horizontu místa, kde se nacházíš. PRACOVNÍ POTUP POKU! PROVEDENÍ BĚHEM DNE Urči světové strany jih, sever, východ a zá pad místa, kde se nacházíš s pomocí polohy lunce, které určuje v pravé poledne jih, sever leží na opačné straně. Tento pokus je platný pro všechny země, které se nacházejí na severní polokouli, severně od obratníku Raka. 9:00 11:00 12:00 14:00 17:00 JE A WD E N k W ZDÁNLIVÝ MOTOR OBLOHY 7 POKU! PROVEDENÍ BĚHEM DNE V prvních jarních a podzimních dnech je možné určit východ pomocí bodu na obzoru, kde lunce vychází a západ pomocí bodu, kde lunce zapadá. Hvězdy na obloze se zdají být v pohybu, zdá se, že obíhají kolem Polárky na severní polokouli směrem od východu k západu. Tento pohyb je však pouze zdánlivý, ve skutečnosti se jedná o pohyb planety Země, na které se nacházíme, ve směru od západu k východu. Jelikož v tomto planetáriu není znázorněn horizont Země, mnohé hvězdy a souhvězdí jsou zde neustále vidět, přestože ve skutečnosti vycházejí a zapadají. Pokračuj s pokusem na str. 8. Vysvětlivky pro obrázky: N = sever, = jih, W = západ, E = východ

8 POKU! leduj zdánlivý pohyb jed - né hvězdy. Přidruž hvěz du ke špičce jednoho stromu nebo střeše domu. Podívej se na hodiny a kontroluj každých 10 minut, o kolik se hvězda posune oproti vybranému objektu. PROVEDENÍ V NOCI 22 hod. 23 hod. POHYBY ZEMĚ Otáčivý pohyb planety planety bě - hem 24 hodin okolo své osy způsobuje den a noc na Zemi. Nebeský rovník je největší možný imaginární kruh, který získáme pomyslným rozšířením zemského rovníku až k nebeské sféře. Pozorujeme-li oblohu nad námi, máme pocit, že se Země nachází uprostřed obrovské sféry plné svítících hvězd. Zdá se, že nebeská sféra se otáčí, ale zdánlivý pohyb oblohy ze západu na východ je ve skutečnosti způsobený skutečným pohybem Země od západu k východu. W Crux N N ROTAČNÍ POHYB OKOLO VLATNÍ OY Ursa Major E Nebeský nebo-li světový rovník Tucana Cassiopeia Jarní rovnodennost ROTAČNÍ POHYB OKOLO LUNCE Zimní slunovrat Oběh Země kolem lunce trvá jeden rok. Během této doby se mění roční období a s nimi i souhvězdí. Letní slunovrat Podzimní rovnodennost 8

9 PERE A ČINNOT PLANETÁRIEM POZORUJ HVĚZDNOU OBLOHU VIDITELNOU ZVENČÍ NEBEKÉ FÉRY, JAKO BY E NACHÁZEL NA NEJVZDÁLENĚJŠÍM MÍTĚ VEMÍRU PRACOVNÍ POTUP 1 everní polokouli obrať směrem nahoru (pamatuj, že název polokoule je napsaný na okraji jejího obvodu). Na opačné straně modulu se nachází jižní polokoule. Northern Hemisphere 2 Bez rozsvícení žárovky můžeš pozorovat hvězdy a formy jejich souhvězdí s latinskými názvy. Otáčej rukou polokoulí ve sledu měsíců, abys navodil zdánlivý pohyb oblohy. Jestliže je obrácená směrem nahoru severní polokoule, musíš ji otáčet ve směru hodinových ručiček. Jestliže směřuje směrem nahoru jižní polo koule, musíš ji otáčet v protisměru hodinových ručiček. POZNÁMKA: názvy souhvězdí jsou napsané velkými tiskacími písmeny. Zatímco malými písmeny jsou napsané názvy hvězd Polárka (Polaris) a nejzářivější a nejtřpytivější hvězdy na nebi irio (irius), která přestože patří do jižní oblohy, je velmi dobře viditelná v zimních měsících v Evropě. Kruh znázorněný na polokouli představuje nebeský rovník. Je zde navíc znázorněna nádherná hvězdokupa Plejády (Pleiades). Celá nebeská obloha se otáčí kolem hvězdy Polárky ze souhvězdí Malé medvědice nebo-li Malého vozu. Téměř se shoduje s nebeským severním pólem. LEO CANE VENATICI BOOTE LEO MINOR ERPEN LINX URA MAJOR CORONA BOREALI OPHIUCHU CAMELOPARDALI DRACO Polaris HERCULE URA MINOR ERPEN CEPHEU LYRA AGITTARIU CAIOPEIA CYGNU AQUILA LACERTA TRIANGULUM ANDROMEDA DELPHINU PEGAU CAPRICORNU 9

10 CENTAURU 3 Chceš-li rychle poznat i oblohu jižní polokoule, přetoč celý modul na druhou stranu. Pozoruj názvy souhvězdí této části oblohy, která v severských zemích není vidět celá. Pamatuj, že pro provedení zdánlivého pohybu oblohy musíš v tomto případě otáčet polokoulí v protisměru hodinových ručiček (sleduj pořadí měsíců). rn H outhern Hemisphere ERIDANU PUPPI PYXI PICTOR CETU CULPTOR PICI AUTRINU PHOENIX GRU TUCANA DORADO HYDRU OCTAN PAVO CARINA MUCA TRIANGULUM AUTRALE VELA CRUX HYDRA CRATER CORVU VIRG Zdá se, že celá nebeská jižní obloha rotuje kolem jednoho bodu (zastoupená bodem X), kde se nachází hvězda pojmenovaná sigma Oct ze souhvězdí Oktantu, která představuje jižní nebeský pól. AQUARIU ARA LUPU B CAPR INDU PROMÍTNI OBLOHU EVERNÍ POLOKOULE DOMA NA ZEĎ Projekce ti umožní pozorovat oblohu, jako bys byl její součástí a stál přímo uvnitř, anebo pod ní jako ve skutečnosti. PRACOVNÍ POTUP 1 Umísti severní oblohu na stranu modulu opatřenou žárovkou. 2 Pomocí vypínače rozsviť světlo planetária a zatím s ním nehýbej. Zhasni v místnosti světlo a na stropě a na stěnách se objeví hvězdy a souhvězdí. Porovnej je s mapou severní oblohy, která je součástí sady. Pozoruj: pokus se ve střední části promítnuté scény před tebou nebo na stropě najít hvězdu Polárku (ve tvaru hvězdičky), která patří do souhvězdí Malé medvědice (Ursa Minor). RA 10 OOTE

11 3 Pro vyvolání zdánlivého pohy bu oblohy otáčej rukou polokoulí ve směru hodinových ručiček (zachovej pořadí měsíců). Northern Hemisphere Pozoruj: zůstaň ve středové části a najdi dvě známá souhvězdí Ursa Major (Velká medvědice) a Cassiopeia (Kasiopea), která neustále obíhají kolem Polárky a jsou viditelná po celý rok. Pamatuj: poloha lunce v poledne určuje jih na severní polokouli, na opačné straně je sever. POZNÁMKA: za velmi dobré noční viditelnosti můžeš jít ven, podívat se směrem k severu a porovnat promítnuté hvězdy se skutečnou oblohou. 4 Otáčej i nadále polokoulí, dodržuj pořadí měsíců a pozoruj spodní stranu oblohy v různých ročních obdobích, která jsou součástí sady. Northern Hemisphere Pozoruj: ve spodní části zdi se budou zobrazovat souhvězdí, která ve skutečnosti vycházejí a zapadají během roku v odlišných měsících. Navíc ve spodní části severní polokoule uvidíš souhvězdí, která jsou součástí jižní polokoule a jsou vidět i z míst, která jsou od rovníku velmi vzdálená. Pamatuj: poloha lunce v poledne určuje jih a na opačné straně se nachází sever. Virgo (Panna) POZNÁMKA: za velmi dobré noční viditelnosti můžeš jít ven, podívat se směrem k jihu a porovnat promítnuté hvězdy se skutečnou oblohou. 11

12 PROMÍTNI OBLOHU JIŽNÍ POLOKOULE NA TĚNY POKOJE Projekce ti umožní pozorovat oblohu, jako bys stál přímo uvnitř nebo jako bys stál přímo pod nebeskou oblohou jako ve skutečnosti. PRACOVNÍ POTUP 1 Připevni na stranu modulu, kde se nachází žárovka, jižní polokouli. Osvětli sféru a dej pozor, abys s planetáriem nehý bal. Zhasni v pokoji světlo a na stěnách se objeví hvězdy a souhvězdí. Porovnej s mapou jižní oblohy, která je součástí sady. Pozoruj: zkus najít ve středové části projekce souhvězdí Oktantu, které určuje oblast jižního nebeského pólu. 2 Nyní rukou otáčej polokouli v protisměru hodinových ručiček, dodržuj pořadí měsíců, abys napodobil zdánlivý pohyb oblohy. outhern Hemisphere Pozoruj: Zůstaň ve středové části a najdi 2 známá souhvězdí, která se jmenují Jižní kříž a Tukan. Obě neustále obíhají okolo hvězdy sigmy ze souhvěz dí Oktanu a jsou neustále viditelná (viz. obrázek). 12

13 3 Pokračuj v otáčení polokoule pomocí ruky, dodržuj pořadí měsíců. outhern Hemisphere Pozoruj: dole na zdi uvidíš obíhat souhvězdí, která ve skutečnosti vycházejí a zapadají v odlišných měsících během roku. Navíc ve spodní části této jižní polokoule jsou znázorněná souhvězdí patřící severní polokouli a jsou vidět i ze zemí, které se nacházejí hodně na jih od rovníku. C JAK E MĚNÍ OBLOHA V PRŮBĚHU ROKU Během roku nejsou na obloze vidět pořád stejné hvězdy a souhvězdí. Planeta Země během jednoho roku oběhne lunce a tudíž se mění i vzhled oblohy. Je to, jako když cestuješ autem nebo vlakem a je vidět, jak se příroda mění. Nebeská tělesa, která jsou vidět na obloze ze Země, vycházejí na východě, protože naše planeta se otáčí okolo své osy od západu na východ. Hvězdy jsou opatřené zdánlivým motorem v důsledku pohybu Země. TŘELEC ŠTÍR Štír Váhy třelec KOZOROH souhvězdí zvěrokruhu VÁHY Panna 21. června Kozoroh VODNÁŘ PANNA Lev Linie rovnodennosti Afélium RYBY 21. března Vodnář Nebeský severní pól 23. září Linie apsid Nebeský jižní pól LEV Perihélium Linie slunovratu Ekliptika BERAN Jarní bod Rak Ryby RAK Blíženci 22. prosince Nebeský rovník Beran BÝK Býk BLÍŽENCI 13

14 ČINNOT PROHLÉDNI É I MAPY OBLOHY Mapa severní oblohy V této sadě nalezneš dva druhy map, které můžeš umístit na základnu planetária do nakloněné polohy. Leden North ern Hemisp here Pr os ine c LEPU or Ún CANI MAJOR irius ER ID AN U RO CE NO MO ORION TU CE d pa to Lis TA UR U CANI MINOR Ple iad es IE AR PEREU EIA IOP CA PICE LINX I AL RD PA LO ME CA PEGAU EU PH CE URA MAJOR CANE VENATI CI URA MINOR Říjen Polaris CORVU AQ UA RIU VIRGO LA CE RT A en ět Kv LYRA ERPEN LIB RA U RN ICO PR CA AQUILA OPHIUCH U Zá ří NA RO ALI CO RE BO E BOOT U GN CY HERCULE P AU ICI TR INU DRACO DE LP HIN U Duben CRATER PTOR CUL TR IA NG UL UM LEO MIN OR LEO EX TAN A ED OM DR AN I MIN GE AURIGA HY DR A CANCER Bř ez en ERPEN AGITTARIU COR PIU Če rve n en rp North ern H emisph ere Červenec Mapa jižní oblohy Leden re isphe n Hem outher Ún or ec sin Pro GEMINI CA MIN NI OR CA NC ER RU TAU ORION MON OCE RO n ze Bře irius PY XI COLUMBA LEPU AR IE NU IDA ER PUPPI P Lis to pa d CAN MAJ I OR es iad Ple GRU U LUP BO OT E DU IN NU OR IC PR CA ří Zá RA LIB CO RPIU A GITT TA RIU A UIL AQ PEN ER r pe n UCHU OPHI NA RO CO E HERCUL re isphe n Hem outher Červenec I AL RE BO ERPEN n rve Če Kv ět en RIU UA AQ CI PI RINU T AU PA VO ARA DE LP HIN U 14 Duben CORVU CENTAURU CRUX U TUCANA MUCA HYDR U PHOENIX TOR LPTOR CULP PEGAU UM UL NG ALE TRIAUTR A VIRGO HYDRA LA VE PICE PI Říjen OCT OCTAN CRATER DORA DO CA RIN A CETU LEO PICTOR A Jedna karta představuje z jedné strany mapu severní oblohy a z druhé strany oblohu jižní.

15 B Naopak druhé dvě karty představují pouze severní oblohu a zná - zor ňují hvězdy a souhvězdí viditelné během ročních obdobích, díváme-li se směrem na sever nebo na jih. K souhvězdím jsou přiřazené znázorněné mytologické postavy vytvořené lidskou fantazií v dávných dobách. Pamatuj: poloha slunce v poledne určuje jih na severní polokouli a na opačné straně je sever. E N W POZNÁMKA: zeměpisná délka určitého místa od zemského rovníku je vyjádřena ve stupních (existuje severní délka a jižní délka podle toho, jestli se od rovníku vzdalujeme na sever nebo na jih). Zde dole je znázorněn příklad z karty v zimním období. Vysvětlivky pro obrázky: N = sever, = jih, W = západ, E = východ 15

16 16

ČEŠ TINA Teleskop AstroMaster UŽIVATELSKÝ MANUÁL AstroMaster 70EQ # 21062 AstroMaster 76EQ # 31035 AstroMaster 114EQ # 31042

ČEŠ TINA Teleskop AstroMaster UŽIVATELSKÝ MANUÁL AstroMaster 70EQ # 21062 AstroMaster 76EQ # 31035 AstroMaster 114EQ # 31042 ČEŠTINA Teleskop AstroMaster UŽIVATELSKÝ MANUÁL AstroMaster 70EQ # 21062 AstroMaster 76EQ # 31035 AstroMaster 114EQ # 31042 AstroMaster 90EQ # 21064 AstroMaster 130EQ # 31045 Obsah INSTRUKCE... 3 Sestavení...

Více

Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni.

Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni. Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni.it www.clementoni.com Distributor pro ČR: ALBI Česká republika

Více

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

Čas ČAS. Později se lidé pustili do měření kratších časových úseků hodin, minut a dokonce i sekund. Nyní už měříme čas opravdu přesně.

Čas ČAS. Později se lidé pustili do měření kratších časových úseků hodin, minut a dokonce i sekund. Nyní už měříme čas opravdu přesně. EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Čas Od nepaměti se lidé snažili změřit a zaznamenat běh času. Zprvu šlo hlavně o počítání dnů, měsíců a ročních období. Začaly tak vznikat první kalendáře.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

v02.00 Souhvězdí Ing. Neliba Vlastimil & Šála Jiří AK Kladno 2009

v02.00 Souhvězdí Ing. Neliba Vlastimil & Šála Jiří AK Kladno 2009 v02.00 Souhvězdí Ing. Neliba Vlastimil & Šála Jiří AK Kladno 2009 Souhvězdí základní informace Nelze stanovit první okamţik, kdy se člověk podíval na oblohu. Ani okamţik, kdy lidská představivost vytvořila

Více

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost 02 Úvod Průvodce moderní elektroinstalací Obsah Průvodce moderní elektroinstalací Komfort 04 Stmívání 06 Spínání

Více

HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ OBSAH 1. Úvodem a bezpečnost... 5 1.1 Úvodem... 5 1.2 Symboly na sekačce Automower... 6 1.3 Symboly uvedené v Návodu k používání... 7 1.4 Bezpečnostní

Více

Uživatelský návod a informace o záruce

Uživatelský návod a informace o záruce Uživatelský návod a informace o záruce Výrobce jízdních kol Koncepce b Twin navrhuje a vyvíjí řady výrobků, které jsou vhodné pro všechna použití. Je to víceoborový tým, jehož vášní jsou profesionální

Více

Michal Švanda Český organizační výbor Mezinárodního roku astronomie 2009

Michal Švanda Český organizační výbor Mezinárodního roku astronomie 2009 Postavte si dalekohled Michal Švanda Český organizační výbor Mezinárodního roku astronomie 2009 Snad každý, kdo se podíval na oblohu, si položil otázku, jak asi vypadá totéž při pohledu dalekohledem, přístrojem,

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost ABB s.r.o. Elektro-Praga Nové bydlení = moderní elektroinstalace A jaké jsou její možnosti? Obsah Komfort Stmívání 6 7 Spínání na základě pohybu 8

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Značky a informace na elektrických spotřebičích

Značky a informace na elektrických spotřebičích průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat elektrických můžeš, spotřebičích přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na elektrických spotřebičích

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz výrobní assembly hala Factory kola pro ce producer / VÝRoBCE BoHEmIA BIkE a.s. / Okružní 697 / 370 04 České Budějovice / Czech Republic

Více

600 let pražského orloje

600 let pražského orloje 600 let pražského orloje Michal Křížek, Praha Orloj ten jest rozprávky a chvály hodný ve všech krajinách nad jiné všecky veliké orloje na světě... Jan Táborský z Klokotské Hory Zpráva o orloji pražském,

Více

ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA

ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA Ota Kéhar Oddělení fyziky Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy ZČU v Plzni Abstrakt: V příspěvku představím několik webových online aplikací

Více

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace!

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! (CZ) NÁVOD poslední aktualizace 22.11.2012 Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! 1 2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, děkujeme Vám za zakoupení revolučního

Více

vystrihli. Pri tomto úkone však treba dat pozor, pretože nie všetky CD idú odstrihnút bez

vystrihli. Pri tomto úkone však treba dat pozor, pretože nie všetky CD idú odstrihnút bez B Í LÝ T R PA S L Í K Číslo 110 2002 září Honba za spektrom V Bielom Trpaslíkovi č. 103 z februára 2001 nás zaujal článok Lukáša Krála s názvom Spektroskopia na kolene píšúci o výrobe jednoduchého spektroskopu

Více

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití NUK Dětský teploměr 10.256.345 Návod k použití Gratulujeme vybrali jste si vysoce kvalitní výrobek značky NUK! Dětský teploměr NUK 2 v 1 přináší rychlé a spolehlivé měření teploty, měří se v uchu nebo

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti) Upozornění Z hlediska elektromagnetické kompatibility odpovídá výrobek požadavkům Směrnice ES číslo 89/336. Zařízení(počítač/notebook) je určeno pouze pro používání v domácnosti nebo v kancelářském prostředí.

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

sdílem ClaudiaPtolemaia Megalé syntaxis

sdílem ClaudiaPtolemaia Megalé syntaxis BÍLÝ TRPASLÍK Číslo 109 2002 červenec Opůvodu jmen hvězd a souhvězdí Cesta k dnešním názvům jednotlivých stálic i celých souhvězdí byla a vlastně stále ještě je značně zašmodrchaná a navíc překrytá zapomněním

Více

TDC-590 Uživatelská příručka

TDC-590 Uživatelská příručka TDC-590 TDC-590 Uživatelská příručka Licenční smlouva (jen pro USA) PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PŘED POUŽITÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PŘIJÍMÁTE

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více