Kávovar. Model CAT Návod k použití ME 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kávovar. Model CAT - 40. Návod k použití ME 60"

Transkript

1 Kávovar Model CAT - 40 Návod k použití ME 60

2

3 2 a e b f g h i c j d k 3

4

5 Vážení zákazníci Přečtěte si pozorně tento manuál, zvláště bezpečnostní upozornění! Uložte manuál na bezpečné místo, kde jej vždy najdete a předejte ho event. příštímu majiteli spotřebiče. Obsah 1 Obrázky Díly kávovaru (obr. 1) 1.2 Pohled shora (obr. 2) 1.3 Ovládací panel (obr. 3) 2 Káva a espresso 8 3 Bezpečnostní údaje 9 4 První použití Nastavení a připojení kávovaru Plnění vodou 4.3 Zapnutí kávovaru 4.4 Vypnutí kávovaru 4.5 Nastavení tvrdosti vody 5 Zrnková káva Naplnění nádobky na zrnkovou kávu Volba velikosti šálku 5.3 Volba množství kávy 5.4 Stáčení kávy 6 Mletá káva Použití plniče mleté kávy Volba velikosti šálku 6.3 Stáčení kávy 7 Napěnění mléka 14 8 Příprava horké vody 15 9 Změna a uložení velikosti šálku Změna a uložení množství kávy Nastavení hrubosti mletí Nastavení teploty kávy Načasování vypnutí Obnovení továrního nastavení Čištění a údržba Pravidelné čistění 15.2 Čištění regulátoru výšky trysky Vyprázdnění nádobky na mletou kávu Čištění mlýnku Čištění kávovarné jednotky Spuštění čistícího programu Spuštění odvápňovacího programu Co dělat, když Použití počítadla šálků Technické údaje Informace o správné likvidaci elektrických a elektronických přístrojů 24

6 1. Obrázky 1.1 Díly kávovaru (obr. 1) A Pohled shora (viz obr. 2) B Nádoba na kávová zrnka s víkem C Servisní kryt D Regulátor páry a horké vody E Výškově nastavitelná tryska s otvory F Výkyvná tryska páry a horké vody s odnímatelným napěňovačem G Nádoba na použitou kávu (odnímatelná) H Odkapávací mřížka I Plovák odkapávače J Odkapávač K Typový štítek (nahoře za servisním krytem) L Ovládací panel (viz obr. 3) M Vodní nádrž s ukazatelem naplnění (odnímatelné) N Testovací pásek pro testování tvrdosti vody O Odměrka s čistícím kartáčkem 1.2 Pohled shora (obr. 2) P Plocha na šálky Q Otvor pro mletou kávu s víkem (plnička mleté kávy) R Polohové nastavení nádoby na kávová zrnka S Jistící tlačítko servisního krytu T Jištění kroužku mlýnku U Páčka pro nastavení hrubosti mletí 1.3 Ovládací panel (obr. 3) a Tlačítko pro volbu 2 šálků kávy (s ukazatelem) b Tlačítko pro volbu 1 šálku kávy (s ukazatelem) c Tlačítko množství kávy (s ukazatelem) d Tlačítko velikost šálku (s ukazatelem) e Tlačítko předvolba páry (s ukazatelem) f Hlavní vypínač (zap/vyp) g Ukazatel zahřívání kávovaru h Ukazatel vyprázdnění nádoby na mletou kávu i Ukazatel plnění nádržky vody j Tlačítko odvápnění (s ukazatelem) k Tlačítko čištění )s ukazatelem) 2. Káva a espresso Váš plně automatizovaný kávovar vám nabízí Snadné ovládání přípravy kávy i údržbu. Vynikající jedinečná chuť se dosahuje díky Přípravnému systému: před vařením se káva nejprve namočí, aby se z ní uvolnilo plné aroma. Individuálně nastavitelnému množství vody v každém hrnečku, od malého espressa až po velký hrnek bílé kávy. Individuálně nastavitelné teplotě, za které se káva dělá. Možnosti volit mezi normální či silnou kávou. Mletí, které lze nastavit tak, aby odpovídalo stupni pražení kávových bobů. V neposlední řadě díky skvělé zaručené pěně, která dělá espresso kávou, kterou znalci kladou nade vše. Věděli jste, že u espressa je voda v kontaktu s mletou kávou o mnoho kratší dobu než u běžné filtrované kávy? Proto se z kávy uvolní méně hořkých látek, takže espresso je o mnoho jemnější! 3. Bezpečnostní informace Tento přístroj splňuje příslušné technické normy bezpečnosti a požadavky o bezpečnosti přístrojů. Jakožto výrobce vás nicméně chceme seznámit s těmito bezpečnostními upozorněními. Všeobecně Kávovar musí být připojen ke zdroji elektřiny, jeh ož napětí, typ a frekvence odpovídají údajům na štítku (který je na přístroji nahoře, za servisním krytem)! Síťový přívod nesmí nikdy přijít do styku s horkými částmi přístroje. Nikdy netahejte za síťový přívod, když ho chcete vytáhnout ze zásuvky! Nepoužívejte kávovar, pokud: síťový přívod je poškozen nebo kávovar je viditelně poškozen. Přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo které nemají dostatečné zkušenosti či znalosti, ledaže jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost vysvětlila, jak se zařízení používá. Dětská bezpečnost Nenechávejte kávovar běžet bez dozoru, zvláště když jsou v okolí děti! Bezpečnost provozu Pozor! Tryska (E), výkyvná tryska a držák na hrníčky se při provozu zahřívají. Držte děti v bezpečné vzdálenosti! Pozor! Když je parní tryska aktivní, hrozí opaření! Výtrysk horké vody či páry může způsobit opaření. Aktivujte parní trysku jen když držíte pod tryskou nádobu. Nepoužívejte páru k zahřívání hořlavých kapalin! Nepoužívejte kávovar, když v systému není voda! Naplňte nádržku studenou vodou, nikdy teplou vodou, mlékem či jinými tekutinami. Nepřekračujte objem 1,5 litru. Do nádržky na kávová zrna nedávejte zrna zmražená č karamelizovaná. Používejte jen pražená zrnka! Očistěte je od jakýchkoli cizích předmětů. Jinak záruka pozbude platnosti. Do filtru na mletou kávu dávejte jen mletou kávu. Nenechávejte kávovar zbytečně zapnutý. Nevystavujte kávovar vlivům počasí. Když používáte prodlužovací šňůru, používejte jen certifikovanou šňúru s průřezem vodiče alespoň 1,5 mm 2. Osoby s motorickými poruchami nesmějí kávovar používat bez dohledu, aby nedošlo ke zranění. Nepoužívejte přístroj, pokud nejsou odkapávač, nádrž a odkapávací mřížka instalovány na svém místě! 8 9

7 Bezpečnost při čištění a údržbě Dodržujte návod pro čištění a odvápnění. Před začátkem čištění a údržby vypněte kávovar a vytáhněte síťový přívod ze zásuvky! Neponořujte kávovar do vody. Parní trysku čistěte, jen když je stroj vypnutý, studený a není pod tlakem! Nemyjte komponenty kávovaru v myčce. Do mlýnku nedávejte vodu, poškodil by se. Kávovar nikdy neotevírejte ani sami neopravujte. Nesprávně provedené opravy mohou ohrozit zdraví uživatele. Opravy elektrických přístrojů smí provádět jen k tomu autorizovaní odborníci. Je-li zapotřebí oprava, včetně nahrazení síťového přivodu, obraťte se na: Prodejce, od kterého jste kávovar koupili nebo Servis Fagor. Tento kávovar je určen výhradně pro použití v domácnosti. Pokud kávovar používáte nesprávně nebo k jinému než povolenému účelu, nemůžeme nést žádnou odpovědnost za vzniklé škody a nemůžeme uznat záruku. Toto ustanovení platí i na čistící a odvápňovací programy, pokud nejsou provedeny v souladu s pokyny tohoto manuálu musí být spuštěny hned jak se rozsvítí tlačítko čištění (obr. 3, k) nebo tlačítko odvápnění (obr. 3, j). 4 První použití 4.1 Nastavení a připojení kávovaru Umístěte kávovar vodorovně na vhodný, vodě odolný a nezahřátý povrch. Zajistěte dobrou cirkulaci vzduchu. důležité! Pokud přinesete kávovar z chladného prostředí to teplého pokoje, počkejte asi dvě hodiny, než ho zapnete. Doporučujeme kávovar umístit na vhodnou podložku, aby se podklad nepoškodil od rozlitých tekutin. Nádobku na kávová zrnka držte v poloze odemknout nádobu a zaklapněte (obr. 4). Dolní otvor nádobky musí být zavřený (obr. 4, a) a pokud není (obr. 4,b), zatlačte špičkou pera do malé oválné dírky (šipka) černého kroužku s nápisem TOP (nahoru) a otočte otvorem ve směru hodinových ručiček až k zarážce. Nyní otočte nádobkou na zrnka proti směru hodinových ručiček do polohy zrnková káva (obr. 10) nebo ještě dále do polohy mletá káva (obr. 14). Zasuňte odkapávací nádobu, dokud vpravo nezapadne pod vodní nádržku (obr. 5). Připojte kávovar do uzemněné zásuvky elektřiny. Nepoužívejte neuzemněné zásuvky! Pokud nepotřebujete celou délku síťového přívodu, smotejte přebývající část a schovejte ji do komory v zadní části kávovaru (obr. 6). 4.2 Naplnění vodou Vždy než kávovar zapnete, zkontrolujte, že ve vodní nádržce je voda a doplňte ji, je-li třeba. Kávovar vodu potřebuje pro automatický oplach, který se provádí při každém vypnutí či zapnutí přístroje. Vyjměte vodní nádržku z kávovaru (obr. 7). Naplňte nádržku čerstvou studenou vodou 1. Do nádržky lijte jen čerstvou studenou vodu. Nikdy ne jiné tekutiny jako jsou mléko či minerálka. Zatlačte vodní nádržku na své místo (obr. 7). Zatlačte nádržku pevně dovnitř, aby se ventil mohl otevřít Pokud je nutno vodu doplnit během chodu kávovaru, upozorní na to blikání ukazatele plnění nádržky vody (obr. 3, i). Příprava kávy, respektive horké vody (páry) se přeruší. Doplňte do nádržky vodu! Aby káva měla vždy bohaté aroma, měli byste: Denně v kávovaru měnit vodu Alespoň jednou týdně umýt vodní nádrž běžnou vodou (ale ne v myčce nádobí) a pak běžnou vodou opláchnout. 4.3 Zapnutí kávovaru Zapněte kávovar hlavním vypínačem (obr.3, f) (obr. 9). Zatímco se ohřívá voda (asi 60 vteřin), bliká ukazatel zahřívání kávovaru (obr. 3, g). Jakmile se dosáhne provozní teploty, kávovar zapne automatický oplach. Voda vytéká do odkapávače. Ukazatel zahřívání kávovaru (obr. 3, g) zůstane trvale svítit. Kávovar je připraven k použití. Hned jak se přístroj zapne, spustí se automatické nastavování. Zvuky, které přitom stroj vydává, jsou zcela v pořádku. 4.4 Vypínání kávovaru Jakmile jste skončili s přípravou kávy a vypnete kávovar hlavním vypínačem (obr. 3, f) přístroj zapne oplach během kterého svítí ukazatel vyprázdnění nádoby na mletou kávu (obr. 3, h) asi jednu minutu pro upozornění. Pokud vypnete kávovar hlavním vypínačem (obr. 3, f) v okamžiku, kdy nějaká funkce kávovaru je spuštěna, všechny funkce se okamžitě vypnou.

8 4.5 Stanovení tvrdosti vody Když poprvé spustíte kávovar nebo když začnete používat jiný zdroj vody, měli byste nastavit kávovar na odpovídající tvrdost vody. Můžete k zjištění tvrdosti vody použít přiloženou testovací kartičku nebo se zeptejte místního dodavatele vody. Určení tvrdosti vody Testovací kartičku dejte do studené vody asi na jednu vteřinu. Setřeste přebytečnou vodu a změřte tvrdost podle růžových proužků. Žádné růžové proužky nebo jeden růžový proužek: Tvrdost 1, měkká Do 1,24 mmol/l nebo do 7 německé tvrdosti či do 12,6 francouzské tvrdosti Dva růžové proužky Tvrdost 2, středně tvrdá Do 2,5 mmol/l nebo do 14 německé tvrdosti nebo do 25,2 francouzské tvrdosti Tři růžové proužky Tvrdost 3, tvrdá Do 3,7 mmol/l nebo do 21 německé tvrdosti, do 37,8 francouzské tvrdosti Čtyři růžové proužky Tvrdost 4, velmi tvrdá Nad 3,7 mmol/l nebo nad 21 německé tvrdosti nebo nad 37,8 francouzské tvrdosti. Nastavení a uložení úrovně tvrdosti vody Nastavit lze 4 různé úrovně tvrdosti vody. Z výroby je kávovar nastaven na stupeň tvrdosti 4. Když je spotřebič zapnutý, přepněte nádržku na zrnka kávy do polohy zrnková káva (obr. 10). Stiskněte tlačítko čištění (obr. 3, k) a držte. Nyní opakovaně mačkejte tlačítko množství kávy (obr. 3, c), dokud nenastavíte požadovanou úroveň tvrdosti. Pusťte tlačítko čištění. Zvolená hodnota je nyní uložena. Ukazatel se změní zpět na množství kávy. Úrovně tvrdosti jsou zobrazeny níže: úroveň tvrdosti 1 úroveň tvrdosti 2 úroveň tvrdosti 3 úroveň tvrdosti 4 Ověřte si úroveň tvrdosti vody: Při zapnutém kávovaru otočte nádržku na zrnka kávy do polohy zrnková káva. Stiskněte a držte tlačítko čištění (obr. 3, k). Nyní se zobrazí nastavená úroveň tvrdosti vody. 5. Zrnková káva Následující proces přípravy kávy z kávových zrnek probíhá zcela automaticky: mletí, porcování, lisování, máčení, stáčení, odvádění zbytků zrnek. Můžete nastavit jemnost mletí i množství kávy podle své osobní chuti. Dejte pozor ať nepoužíváte karamelizovaná, zmražená či aromatizovaná zrnka. Používejte jen čistá kávová zrna. 5.1 Naplnění nádoby na kávová zrna Nastavte nádobu na kávová zrna do polohy zrnková káva (obr. 10). Mechanismus se nastaví na požadovanou funkci. Nastavte jemnost mletí (obr. 11). Nastavení jemnosti mletí (obr. 2, U) nastavíte funkci mlýnku. Poznámka! Než poprvé dáte kávová zrnka do kávovaru, můžete nastavit jemnost mletí v prázdném mlýnku. Jakmile jste mlýnek naplnili kávovými zrnky, nastavení lze změnit jen v průběhu mletí. Jinak by se kávovar mohl poškodit. Mlýnek je z továrny nastaven na střední jemnost mletí. Poznámky ke změně nastavení hrubosti mletí najdete v části Nastavení hrubosti mletí. Zvedněte víko nádoby na kávová zrna a naplňte nádobu čerstvými kávovými zrnky (obr. 12). Pak víko znovu zavřete. Poznámka! Ujistěte se, že v nádobce na kávová zrna nejsou cizí předměty jako kamínky. Poškození způsobené cizími předměty v mlýnku není kryto zárukou. 5.2 Zvolte velikost šálku Podle chuti zvolte malé espresso nebo velkou kávu s mlékem. Volbu provádíme opakovaným stiskem tlačítka velikost šálku (obr. 3, d), dokud se neukáže požadovaný symbol. Velikosti šálků jsou označeny takto: Espresso Káva Velká káva Kávovar je z továrny nastaven na standardní míry. Poznámky o změně velikosti šálku najdete v části Změna a uložení velikosti šálku. 5.3 Volba množství kávy Opakovaně stiskneme tlačítko množství kávy (obr. 3, c), dokud se neukáže požadovaný symbol. Množství kávy je značeno následujícími symboly: velmi jemná jemná normální silná velmi silná Abyste nemuseli vybírat množství kávy pokaždé, když zapnete kávovar, můžete zvolené nastavení uložit ke každé velikosti šálku. Poznámky, jak to provést najdete v části Změna a uložení množství kávy. 5.4 Stáčení kávy Umístěte pod trysku jeden či dva šálky. Trysku lze posunout níže či výše podle výšky šálku, aby neodstřikovala káva a neunikalo teplo (obr. 13). Pokud trysku nelze posunout níže či výše, postupujte podle instrukcí v oddíle Čištění regulátoru výšky trysky

9 Stiskněte tlačítko 1, pokud chcete jeden šálek kávy (obr. 3,b) nebo tlačítko 2, pokud chcete dva šálky kávy (obr. 3, a).. Pokud nastavíte dva šálky kávy, nastavené množství kávy se zdvojí a velikost šálku se příslušně upraví. Pak už se stáčí káva. Během servírování kávy se mletá káva nejprve namočí malým množstvím vody, aby se uvolnilo aroma. Po krátké pauze začne vlastní stáčení. Stáčení kávy můžete zastavit krátkým stiskem tlačítka stáčení kávy. 6. Mletá káva Tato funkce vám umožňuje vařit z předem namleté, např. kávu bez kofeinu. Upozorňujeme, že musíte používat přiloženou odměrku a nikdy nedávat více jak 2 rovné odměrky mleté kávy do plniče mleté kávy. Pozor! Ujistěte se, že v plniči nezůstala žádná mletá káva a že se do ní nedostala žádná cizí tělesa. Plnič mleté kávy není úložný prostor. Mletá káva musí jít přímo do kávovarné jednotky. Do plniče mleté kávy nedávejte žádné instantní ve vodě rozpustné či mrazem sušené nebo jiné prášky. Kávový prášek, který je příliš jemný, může přístroj ucpat. 6.1 Použití plniče mleté kávy Přepněte nádobku na kávová zrna do polohy mletá káva (obr. 14). Mechanismus se přepne na požadovanou funkci. Když používáte mletou kávu, funkce množství kávy je vypnutá. Všechny světelné ukazatele množství kávy (obr. 3, c) jsou zhasnuté (obr. 15). Otevřete víko plniče mleté kávy a pomocí lžíce naplňte plničku čerstvou mletou kávou (obr. 16). Nepřidávejte kávu v průběhu procesu stáčení. Kávu na další šálek přidejte teprve, až stáčení úplně skončí a až bude kávovar připraven pro nové použití. Zavřete víko. 6.2 Volba velikosti šálku Viz Volba velikosti šálku (5.2.) 6.3 Stáčení kávy Viz Stáčení kávy (5.4.) 7. Mléčná pěna Páru můžete také použít k vytvoření mléčné pěny a k zahřívání tekutin. Jelikož k tvorbě páry potřebujeme vyšší teplotu než k přípravě páry, kávovar má zvláštní parní režim. K přípravě cappuccína naplňte velký šálek z 1/2 až 1/3 expressem a pak přidejte mléčnou pěnu. Pozor! Od aktivované parní trysky hrozí nebezpečí opaření! Horká voda i horká pára jsou nebezpečné. Neaktivujte parní trysku, dokud není ponořená v mléce. K zapnutí páry stiskněte tlačítko předvolba páry (obr. 3 e). Světelný indikátor se rozsvítí a zároveň začne blikat ukazatel zahřívání kávovaru (obr. 3, b). Jakmile zahřívání skončí, ukazatel přestane blikat a začne normálně svítit. Kávovar je nyní připraven na přípravu mléčné pěny. Pokud je funkce páry nečinná po 1 minutu a více, kávovar se automaticky přepne zpět do režimu přípravy kávy. Nízkotučné studené mléko nalijte do hrníčku, který musí být dost malý, aby se vešel pod parní trysku. Mléko by mělo být studené. I hrníček by měl být studený, nejlépe z nerez oceli a neměl by se předtím oplachovat v horké vodě. Sklopte parní trysku a držte hrníček pod ní tak, aby ústí trysky bylo těsně pod hladinou mléka. Pozor! Nečistoty ze sušeného mléka mohou ucpat trysku. Dávejte pozor, abyste parní trysku neponořili do mléka příliš hluboko, aby se nezakryl přívod vzduchu v horní části trysky. Jinak by se mléko nasálo do tohoto otvoru a tryska by se mohla znečistit či ucpat. Nastavte regulátor páry a horké vody (obr. 1, D) do polohy (obr. 17). Mléko je nyní napěněno. Během napěňování mléka držte hrníček v klidu. Tryska se nesmí dotknout dna hrnku, protože by se přerušil přívod páry. Napěňte mléko alespoň na dvojnásobek jeho původního objemu. Chcete-li napěńování zastavit, nastavte regulátor páry a horké vody (obr. 1, D) do polohy a vyjměte hrníček (obr. 17). Pozor! Hrozí opaření od vystříknutí horkého mléka! Nežli vyjmete hrníček s našlehaným mlékem nezapomeňte vypnout páru. Režim páry vypnete stiskem tlačítka předvolba páry (obr. 3, e) nebo počkejte cca 60 vteřin a stroj se automaticky přepne do režimu přípravy kávy. Světelný ukazatel zhasne. Kávovar je nyní připraven na přípravu další kávy. Po každém napěnění mléka nechte protéci tryskou krátce trochu horké vody, tj. dejte regulátor páry a horké vody (obr. 1, D) do polohy. Je to nutné, aby uvnitř trysky nezůstaly a nezaschly zbytky mléka a neucpaly ji. K zachycení vody použijte vhodnou nádobku. Po každém použití nástroj k napěnění mléka vyjměte (obr. 18). Vezměte napěńovač za černý výstupek a odpojte bajonetový konektor, tak že jím jemně otočíte proti směru hodinových ručiček. Vypláchněte zbytky mléka pod tekoucí vodou. Otřete parní trysku vlhkou látkou. Opatrně! Od napěňovače hrozí popálení. Držte jej jen za černý výstupek. 8. Příprava horké vody Horkou vodu lze použít k předehřívání šálků a pro přípravu horkých nápojů jako je čaj či instantní polévka. Pozor! Od aktivované trysky horké vody hrozí nebezpečí opaření! Horká voda či pára je nebezpečná. Aktivujte trysku horké vody jen když je pod ní nádoba. Dejte pod trysku horké vody nádobu. Nastavte regulaci horké vody a páry (obr. 1, D) do polohy (obr. 19). Nyní se připravuje horká voda. Po stáčení horké vody přepněte regulátor páry a horké vody (obr. 1, D) zpět do polohy (obr. 19) a vyjměte nádobu. 9. Změna a uložení velikosti šálku Kávovar je z továrny nastaven na standardní míry. Tyto míry lze individuálně změnit podle vlastní chuti a nastavení lze uložit pro každou velikost šálku. Nastavení lze provádět v režimu zrnkové kávy i mleté kávy. Nastavení velikosti šálku je možné jen pro 1 šálek. Když stáčíte kávu do 2 šálků, velikost šálku se zdvojí. Opakovaně stiskněte tlačítko velikost šálku (obr. 3, d), dokud se neobjeví žádaný symbol velikosti šálku. Dejte pod stáčecí otvor správný šálek (např. šálek na velkou kávu). Stiskněte a držte tlačítko pro 1 šálek kávy (obr. 3, b) dokud se šálek nenaplní do žádané výšky. Pusťte tlačítko. Nová velikost šálku je nyní uložena. Opakujte tento postup s ostatními symboly, pokud chcete změnit velikost šálku Přístroj se automaticky vypne, jakmile dosáhne maximální velikosti šálku. Uložené velikosti zůstávají uložené, i když je kávovar vypnutý. Pokud se změní vaše šálky nebo máte chuť na něco jiného, můžete snadno velikost šálku kdykoli znovu změnit. 10. Změna a uložení množství kávy Pro každý symbol šálku můžete nastavit a uložit jiné množství kávy. To však lze dělat pouze u zrnkové kávy, nikoli u mleté kávy. Opakovaně stiskněte tlačítko velikost šálku (obr. 3, d), dokud se neobjeví příslušný symbol

10 Poté opakovaně stiskněte tlačítko množství kávy (obr. 3, c) dokud se nerozsvítí příslušný ukazatel a tlačítko pak držte stisknuté (obr. 20). Když budete tlačítko držet několik vteřin, všechny ukazatele množství kávy zakrátko zhasnou (obr. 21). Nyní tlačítko pusťte. Množství kávy bylo uloženo. Pokud chcete nastavit a uložit množství kávy pro ostatní symboly šálků, opakujte tento postup znovu. Uložené hodnoty zůstávají uloženy, i když kávovar vypnete. 11. Nastavení hrubosti mletí Poznámka! Nastavení mlýnku lze měnit jen v průběhu mletí. Seřizování plného mlýnku, který stojí, může vést k poškození. Stiskněte tlačítko pro 1 šálek kávy (obr. 3, b). Zatímco se mele káva, použijte páčku pro nastavení hrubosti mletí (obr. 2, U) a (obr. 22). Páka má následující polohy: jemné mletí pro intenzivní chuť střední mletí pro normální chuť hrubé mletí pro jemnou kávu Vyjměte z mlýnku všechny cizí předměty. Cizí předměty, jako jsou malé kamínky, mohou mlýnek poškodit. Je-li v kávě cizí těleso, uslyšíte hlasité stejnoměrné chrastění. Pokud při mletí uslyšíte tento zvuk, ihned kávovar vypněte a cizí těleso odstraňte, jak to popisuje část Čištění mlýnku na str Nastavení teploty kávy Lze nastavit pět různých teplot. V režimu Nastavení teploty kávy se rozsvítí ukazatel množství kávy, který zde funguje jako ukazatel teploty. Jednotlivé teploty jsou znázorněny takto: vlažná teplá normální horká velmi horká Z výroby je kávovar nastavený na normální teplotu. Nastavení můžete změnit takto: Zapněte přístroj a počkejte až se dostane do základní polohy. Současně stiskněte a držte tlačítko pro 1 šálek kávy (obr. 3, b) a předvolbu páry (obr. 3, e). Zatímco držíte tato tlačítko, stiskněte hlavní vypínač (obr. 3, f). Všechny kontrolky zhasnou. Všechna tři tlačítka držte po dobu 1 vteřiny, dokud se nerozsvítí ukazatel zahřívání kávovaru (obr. 3, g) a jeden z ukazatelů teploty kávy. Nyní všechna tři tlačítka pusťte. Použijte tlačítko množství kávy (obr. 3, c) (zvýšit teplotu) nebo velikost šálku (obr. 3, d) (snížit teplotu) a vyberte požadovanou teplotu. Máte-li teplotu vybranou, stiskněte tlačítko čištění (obr. 3, k), kterým vše uložíte a ukončíte režim nastavení teploty kávy. 13. Načasování vypnutí Když se kávovar delší dobu nepoužívá, z důvodů šetření energií se sám vypne. Můžete si zvolit pět časových intervalů (automatické vypnutí po 1 až 5 hodinách). V režimu načasování vypnutí se rozsvítí ukazatel množství kávy, který nyní slouží jako ukazatel času vypnutí. Lhůty pro vypnutí jsou zobrazeny takto: 1 hodina 2 hodiny 3 hodiny 4 hodiny 5 hodin Z továrny je kávovar nastaven na 3 hodiny. Toto nastavení můžete změnit takto: Zapněte přístroj a počkejte, až bude v základní pozici. Současně stiskněte a držte tlačítko pro 2 šálky kávy (obr. 3, a) a hlavní vypínač (obr. 3, f). obě tlačítka držte po dobu 1 vteřiny, dokud se nerozsvítí ukazatel lhůt vypnutí. Nyní obě tlačítka pusťte. Použijte tlačítko množství kávy (obr. 3, c) (prodloužit čas) nebo tlačítko velikost šálku (obr. 3, d) (zkrátit čas) k volbě požadovaného načasování vypnutí. Máte-li načasované vypnutí vybrané, stiskněte tlačítko čištění (obr. 3, k), k uložení nastavení a ukončíte režim načasování vypnutí. 14 obnovení původního nastavení kávovaru Pomocí této funkce můžete zrušit provedené změny nastavení a obnovit původní tovární nastavení. Ovlivníte tím tato nastavení: Velikost šálku Množství kávy Teplotu kávy Tvrdost vody Zapněte kávovar a počkejte, až bude připraven k použití. Současně stiskněte tlačítko odvápnění (obr. 3, j) a čištení (obr. 3, k). Obě tlačítka držte asi 3 vteřiny, dokud se kávovar na krátkou dobu nevypne a sám se zase nezapne, tentokrát s původním továrním nastavením. Kávovar byl resetován. 15. Čištění a údržba Má-li se udržet vysoká kvalita kávy a bezchybné fungování kávovaru, musíte jej udržovat v čistotě Pravidelné čištění Pozor! Před čištěním kávovar vypněte a nechte ho vychladnout. Nepoužívejte žádné korozní či abrazivní čistící prostředky. Vnitřek i vnějšek krytu otírejte jen vlhkou látkou. Poznámka! Nikdy nedávejte kávovar či jeho součásti do myčky nádobí. Poznámka! Nikdy nedávejte vodu do nádobky na kávová zrnka, protože by se mohl poškodit mlýnek. Vodní nádržku vyjímejte každý den (obr. 7) a vyprázdněte zbylou vodu. Nádrž vypláchněte čerstvou vodou. K přípravě kávy použijte každý den čerstvou vodu. Každý den vyprázdněte nádobku na mletou kávu, viz část Vyprázdnění nádobky na mletou kávu

11 Pravidelně vylévejte odkapávač. To lze provést kdykoli, ale musí být otvorem v mřížce odkapávače vidět červený plovák (obr. 1, l). Pravidelně (alespoň jednou týdně) čistěte vodní nádržku (obr. 1, M), odkapávač (obr. 1, J), mřížku odkapávače (obr. 1, H) a nádobku na mletou kávu (obr.1, G) teplou vodou a jemným mycím prostředkem, případně též kartáčkem. Čas od času vyjměte nádobku na kávová zrnka a odstraňte usazeniny. Pokaždé když použijete napěňovač mléka, sejměte jej a očistěte zbytky mléka. otvor pro přívod vzduchu vzduchu nesmí být ucpán. Lze jej pročistit tenkou jehlou Čištění regulátoru výšky trysky Je-li regulátor výšky trysky zatuhlý, vyjměte nádobku na mletou kávu, otevřete servisní kryt a sundejte ho. Posuňte regulátor výšky trysky úplně dolů a sejměte ho. K tomu je třeba jemně zdvihnout vnitřní západku. Teplou vodou očistěte z obou částí zbytky kávy. Pak obě části znovu smontujte. K tomu je zapotřebí západku jemně táhnout nahoru. Zkontrolujte, zda se regulátor výšky trysky nyní pohybuje volně. Vraťte servisní kryt na místo a zastrčte nádobku na mletou kávu na své místo Vyprázdnění nádobky na mletou kávu V pravidelných intervalech, po každých 16 natočených šálcích signalizuje ukazatel vyprázdnit nádobku na mletou kávu (obr. 3, h), že nádobku je třeba vyprázdnit a vyčistit. Když se kávovar používá denně, vyprazdňujte nádobku každý den. Ukazatel bliká asi jednu minutu pokaždé, když přístroj zapnete je to připomínka pro vás. Nádobku vyprazdňujte jen, když je kávovar zapnutý, jinak kávovar nezaregistruje, že jste nádobku vyprázdnili Čištění mlýnku Použijte přiložený kartáček k očištění kávových usazenin. Pozor! Nikdy nedávejte mlýnek do vody. Poškodil by se. Kávovar vypněte hlavním vypínačem (obr. 3, f). Vytáhnete siťový přívod ze zásuvky. Otočte nádobku na kávová zrnka do polohy odemknout nádobu a vyjměte ji (obr. 23). Vyjměte zbývající kávová zrnka (můžete použít vysavač s jemným nástavcem). Pokud nějaké cizí těleso nejde zevnitř vyndat, odmontujte kroužek mlýnku. Uděláme to takto (obr. 24): 1) Zatlačte jistící západku kroužku mlýnku dopředu ke středu mlýnku (obr. 2, T) 2) Držte ji v této poloze a otočte páčkou pro nastavování hrubosti mletí (obr. 2, U) asi o jednu celou otáčku ve směru hodinových ručiček, dokud nedojde k zarážce. Dále můžete páčkou pro nastavování hrubosti mletí (obr. 2, U) otáčet jen když je jistící západka kroužku mlýnku (obr. 2, T) stisknutá. Nyní uvolněte kroužek mlýnku (obr. 25) a odstraňte cizí tělesa. Pozor! Rotující mlýnek může být nebezpečný. Nikdy nezapínejte kávovar, když pracujete na mlýnku. Hrozí vážná zranění. Než začnete pracovat, ujistěte se, že síťový přívod je vytažený ze zásuvky. Když vracíte kroužek mlýnku na místo, ujistěte se, že obě západky zapadly na svá místa (obr. 25), jinak se může mlýnek poškodit. Otočte pákou pro nastavování hrubosti mletí (obr. 2, U) asi jednu plnou otáčku proti směru hodinových ručiček, dokud nenarazí na zarážku. Otočte nádobkou na kávová zrna do polohy odemknout nádobku a otočte ji zpět do polohy kávová zrnka. Přidejte trochu zrnkové kávy, udělejte šálek kávy a vyzkoušejte tak, zda mlýnek správně funguje. Při prvním použití nebo po čištění bude v kávovaru méně mleté kávy, protože kanálek se musí nejprve naplnit. První šálek kávy tak může mít nižší kvalitu Čištění kávovarné jednotky Doporučujeme čistit kávovarnou jednotku pravidelně (podle toho, jak často ji používáte). Měla by se čistit, než spustíte čistící program. Pokud kávovar nějakou dobu nepoužíváte (např. o dovolené), vyprázdněte nádobku na mletou kávu i vodní nádržku a důkladně kávovar vyčistěte, včetně kávovarné jednotky. Vyjmutí kávovarné jednotky: Stiskněte hlavní vypínač (obr. 3, f) a vypněte kávovar. Vytáhněte síťový přívod ze zásuvky. Nádobku na mletou kávu zcela vytáhněte z kávovaru (obr. 26). Stiskněte tlačítko, které drží servisní kryt (obr. 2, S) (obr. 27). Servisní kryt se vepředu otevře (obr. 28). Sundejte servisní kryt. Kávovarná jednotka je za servisním krytem (obr. 29). Tři červené prvky (západky) se používají pro upevnění a uvolnění. Chcete-li vyjmout kávovarnou jednotku, použijte západky v tomto pořadí (obr. 30): 1) Zatlačte páčku západky nahoru. 2) Stiskněte a držte knoflík zámku. 3) Stiskněte dolů a držte tlačítko západky a výtáhněte kávovarnou jednotku (obr. 31) Čištění kávovarné jednotky Chcete-li kávovarnou jednotku vyčistit od hrubých částic (kontaminace), zatáhněte červenou servisní páčku dolů až k zarážce a otevřete kávovarnou jednotku (obr. 32). Obě sítka jsou nyní přístupná a páčka ejektoru klesne dolů Vypláchněte kávovarnou jednotku pod tekoucí teplou vodou. Je důležité dobře vypláchnout sítka z nerez oceli, aby se z nich uvolnily kávové usazeniny (obr. 33 a 34). Vysušte kávovarnou jednotku a zatlačte servisní páčku zpět nahoru k zarážce (obr. 35). Páčka ejektoru se přepne a kávovarná jednotka se zavře. Vložení kávovarné jednotky Při vkládání kávovarné jednotky na místo dodržujte následující postup: 1 ) Zatlačte kávovarnou jednotku do vodící lišty a pak do kávovaru, až k zarážce (obr. 36). 2) Stiskněte tlačítko západky dolů a posuňte kávovarnou jednotku zpět o asi 1 cm, dokud se západka nezaskočí (obr. 37). 3) Stiskněte páčku západky dolů až k zarážce (obr. 37). Vraťte servisní kryt na místo a zavřete ho a vraťte na místo nádobku na mletou kávu. Kávovar lze zapnout jen, je-li servisní kryt zavřený. Po zapnutí kávovar projde svým automatickým nastavovacím cyklem a pak následuje normální zahřívání Spuštění čistícího programu Čistící program dovoluje intenzivní čištění jinak nepřístupních míst. Nespouštějte čistící program, dokud nebliká ukazatel čištění (obr. 3, k). Čistící program trvá asi 8 minut a neměl by se přerušovat. Používejte jen čistící prostředky doporučené firmou Fagor. Obraťte se pro radu na svého distributora nebo linku zákaznického servisu. Než spustíte čistící program, vyčistěte kávovarnou jednotku (viz Čištění kávovarné jednotky ) a vyprázdněte nádobku na mletou kávu. Naplňte vodní nádrž alespoň 1 litrem čerstvé vody. Zapněte kávovar hlavním vypínačem (obr. 3, f).

12 Přepněte nádobu s kávovými zrnky do polohy mletá káva (obr. 38). Počkejte, dokud se mechanismus nenastaví a všechna světla ukazatele množství kávy nezhasnou. Vytáhněte prázdnou nádobu na mletou kávu ven, až bude pod tryskou (obr. 39). Používá se k zachycování čistící tekutiny. Ukazatel vyprázdnit nádobu na mletou kávu (obr. 3, h) se zapne a zůstane svítit, dokud je nádoba na mletou kávu vytažená ven. Do plniče mleté kávy dejte čistící tabletu (obr. 40). Asi na 3 vteřiny stiskněte tlačítko čištění (obr. 3, k). Ukazatel přestane blikat a souvisle svítí. Program se spustí. Čistící program nesmíte přerušit. Během čistícího procesu svítí indikátor vyprázdnit nádobu na mletou kávu (obr. 3, h) a střídavě svítí ukazatele množství kávy. Program má šest cyklů s čistící tekutinou. Čisticí tableta proniká nejprve do přístroje. Pokud dojde k výpadku proudu, nebo jinému přerušení, celý program je třeba spustit od začátku! Čistící proces trvá asi 8 minut. Pak ukazatele množství kávy zhasnou a ukazatel vyprázdnit nádobu na mletou kávu (obr. 3, h) bliká. Vyprázdněte nádobu na mletou kávu a vraťte ji na místo. Ukazatel zhasne. Otočte nádobou na zrnkovou kávu do žádané polohy a naplňte nádrž s vodou. Kávovar je nyní připraven k použití. První šálek kávy natočené po skončení čistícího programu byste měli vylít Spuštění odvápňovacího programu Odvápňovací program umožňuje jednoduše a účinně odstranit vodní kámen z kávovaru. Kávovar je třeba pravidelně odvápňovat každých 4-6 měsíců. Nejpozději, když začne blikat indikátor odvápnění (obr. 3, j). Důležité! Za žádných okolností nepoužívejte odvápňovací prostředky na bázi octa, kyseliny mravenčí nebo čisté citrónové šťávy, protože mohou přístroj poškodit. Práškové odvápňovací prostředky se nedoporučují. Používejte jen odvápňovací prostředky doporučené firmou FAGOR. Můžete je získat od autorizovaného dodavatele nebo přes zákaznickou linku. Odvápňovací proces má dvě fáze, které se nesmí přerušit. Fáze 1: odvápnění a Fáze 2: výplach. Dojde-li k výpadku proudu nebo jinému přerušení, celý program je nutno spustit od začátku! Fáze 1: odvápnění: Než začnete s odvápněním, vypněte kávovar. Vyjměte kávovarnou jednotku a vyčistěte ji (viz Čištění kávovarné jednotky ). Kávovarnou jednotku vrátíme na místo až po odvápnění. Vraťte servisní kryt na místo. Vyprázdněte nádobu na mletou kávu a vraťte ji na místo. Nalijte do vodní nádržky asi 400 ml teplé vody až pod hranu víka nádrže a dejte do nádrže sáček s 2 odvápňovacími tabletami (obr. 41). Vraťte vodní nádržku nazpět, jakmile se tablety rozpustí. To trvá asi 5-7 minut. Zapněte přístroj a počkejte, až bude připraven k použití. Stiskněte asi na 3 vteřiny tlačítko odvápnění (obr. 3, j). Během odvápňovacího procesu ukazatel odvápnění (obr. 3, j) stále svítí a střídavě se rozsvěcují ukazatele množství kávy. Až odvápnění skončí, zabliká ukazatel plnění vodní nádržky (obr. 3, i). Vypláchněte vodní nádržku, naplňte nejméně 1 litrem čerstvé vody a vraťte ji na místo. Fáze 2: výplach Stiskněte tlačítko odvápnění (obr. 3, j). Spustí se automatický vyplachovací proces. Čerpadlo se automaticky vypne, když výplach nádoby na mletou kávu skončí. Pak bliká ukazatel předvolba páry (obr. 3, e). Dejte pod trysku horké vody vhodnou nádobu s objemem alespoň 200 ml. Otočte regulátorem páry a horké vody (obr. 1, D) do polohy (obr. 42). Rozsvítí se ukazatel předvolby páry (obr. 3, e). Čerpadlo se po skončení výplachu samo zastaví. Zhasnou ukazatele množství kávy a bliká ukazatel předvolba páry (obr. 3, e). Otočte regulátorem páry a horké vody (obr. 1, D) zpět do polohy (obr. 42). Výplach skončil. Přístroj se vrátí do výchozího nastavení a vypne se. Ukazatel vyprázdnění nádoby na mletou kávu (obr. 3, h) asi 1 minutu bliká. Vyprázdněte nádobu na mletou kávu. Důkladně vypláchněte vodní nádrž, naplňte ji čerstvou vodou a vraťte na místo. Než přístroj znovu zapnete, vraťte na místo vyčištěnu kávovarnou jednotku (viz Čištění kávovarné jednotky ). Kávovar je nyní připraven k použití. První šálek kávy udělaný po skončení odvápňovacího programu se doporučuje vylít. 16. Co dělat když když se příprava kávy uprostřed přeruší a začne blikat ukazatel naplnit nádržku s vodou (obr. 3, i)? Nádržka s vodou je prázdná. Doplňte ji a stiskněte znovu tlačítko nebo. Vodní nádržka je špatně usazená. Zkontrolujte, zda je správně usazená. Káva je namletá příliš jemně. Vyčistěte kávovarnou jednotku a upravte hrubost mletí. když kávovar nefunguje a bliká ukazatel vyprázdnit nádobu na mletou kávu (obr. 3, h)? Nádoba je plná: Vyprázdněte nádobu a důkladně ji vyčistěte; viz Vyčištění nádoby na mletou kávu. kávovar nefunguje a všech pět ukazatelů, množství kávy a či, bliká? Kávovarná jednotka je zablokovaná či přeplněná. Viz Čištění kávovarné jednotky. Musíte z kávovarné jednotky zcela odstranit všechny zbytky kávy. Zmenšete množství mleté kávy, které dáváte dovnitř. Nastavte nízké množství kávy; viz Změna a uložení množství kávy. Zkontrolujte ejektor. bliká ukazatel čištění (obr. 3, k)? Vzhledem k tomu, kolik káv jste udělali, zařízení potřebuje vyčistit: Spusťte čisticí program; viz Spuštění čistícího programu. nejde nastartovat čistící program? Otočte nádobou na zrnkovou kávu do nastavení pro mletou kávu a pak čistící program zapněte. bliká ukazatel odvápnění (obr. 3, j)? Vzhledem k počtu káv, které jste udělali, přístroj potřebuje odstranit vodní kámen: Proveďte odvápnění: viz Spuštění odvápňovacího programu. káva/espresso není dost horká? Předehřejte šálky horkou vodou. Zvyšte teplotu kávy; viz Nastavení teploty kávy. káva/espresso je příliš slabá? Nedostatek mleté kávy. Zvyšte množství mleté kávy. Max 2 odměrky. Nádoba na zrnkovou kávu je prázdná. Přidejte kávová zrnka. Množství kávy je nastaveno příliš nízko. Zvyšte množství kávy. Viz změna a uložení množství kávy. Je nastavena příliš velká hrubost mletí. Nastavte mletí jemnější. Viz nastavení hrubosti mletí

13 kávová pěna je příliš nízká? Použijte čerstvou vodu Použijte čerstvá kávová zrnka nebo čerstvý kávový prášek. Vyčistěte kávovarnou jednotku, viz čištění kávovarné jednotky. mléko není dost napěněné? Mléko je příliš teplé nebo příliš staré nebo má příliš vysoký obsah tuku. Použijte vhodné mléko. Je ucpaná parní tryska. Vyčistěte ji. Přívod vzduchu v napěňovači je zablokovaný. Vyčistěte ho. nádoba na zrnkovou kávu nesedí řádně na mlýnku? Překážejí zbytky kávových zrnek na nebo okolo mlýnku: Vyčistěte je. Zbytky kávových zrnek zablokovaly uzávěr nádoby na zrnkovou kávu. Vyčistěte je. mlýnek při mletí vydává hlasitý hluk? V mlýnku překáží cizí těleso. Vyjměte ho, jak popisuje tento manuál viz Čištění mlýnku. Je-li třeba, nechte kávovar zkontrolovat zákaznickou službou. kávovarná jednotka nejde vyndat? Kávovarná jednotka není v základní pozici. Znovu přístroj smontujte a zapněte ho. Nyní přístroj znovu normálně vypněte. Kávovarná jednotka směřuje k základní poloze. Vyjměte kávovarnou jednotku, viz Čištění kávovarné jednotky. kávovarná jednotka nejde dát zpět? Kávovarná jednotka není zavřená. Otočte servisní páčkou, aby se kávovarná jednotka zavřela. Páčka západky není nahoře. Zatlačte kovovou sponu nahoru a vložte kávovarnou jednotku. je třeba kávovar přepravit jinam? Nevyhazujte původní obaly a použijte je při přepravě. Je důležité použít původní folii jako ochranu proti poškrábání. Vyprázdněte nádržku kávovaru i jeho nádobku a nechte ze systému vypařit veškerou vlhkost. Jinak by se kávovar mohl poškodit v mrazivém prostředí. K odpaření vody vyjměte vodní nádržku a pak zvolte funkci páry. Když už žádná pára neuniká, vypněte kohoutek páry a kávovar vypněte. Před balením nechte přístroj vychladnout. Dbejte na umístění kávovaru. Zvláště v chladném počasí, kde může přístroj poškodit mráz. 17. Použití počitadla šálků Kávovar může zobrazit počet všech šálků kávy, které jste udělali. Pokud použijete tlačítko pro 2 šálky kávy (obr. 3, a) a přístroj naservíruje dva šálky zároveň, počítají se opravdu jako 2 šálky. Zapněte přístroj a počkejte až se nastaví do výchozí polohy. Současně stiskněte a držte tlačítko předvolba páry (obr. 3, e) a hlavní vypínač kávovaru (obr. 3, f). Obě tlačítka držte stisknutá asi 1 vteřinu, dokud se nerozsvítí ukazatele pro 1 šálek kávy (obr. 3, b) a ukazatel množství kávy. Nyní obě tlačítka pusťte. Nyní začnou postupně blikat jednotlivé ukazatele, z čehož poznáme, kolik šálků se udělalo: 1 bliknutí je šálků 1 bliknutí je 1000 šálků 1 bliknutí je 100 šálků 1 bliknutí je 10 šálků 1 bliknutí je 1 šálek Sekvence blikání se průběžně opakuje. Před začátkem nového opakování se všechny ukazatele krátce současně rozsvítí. Spočítejte kolikrát bliknul jeden každý ukazatel. Například: následující sekvence odpovídá šálkům. 0 bliknutí 1 bliknutí 5 bliknutí 2 bliknutí 9 bliknutí Tento režim ukončíte stisknutím tlačítka čištění (obr. 3, k)

14 18. Technické údaje Napětí: Příkon: V W Tento kávovar splňuje požadavky následujících směrnic EU: /23/EEC ze dne 19. února 1973 Směrnice o nízkém napětí, včetně směrnice 93/68/ EEC. 89/336/EEC ze dne 3. května 1989 Směrnice EMI, včetně směrnice 92/31/EEC. 19. INFORMACE, TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNÉ LIKVIDACE ELEKTRICKÝCH A ELEK- TRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ Po ukončení doby životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s běžným domácím odpadem. Můžete jej bezplatně odevzdat na specializovaná místa zpětného odběru. Bližší informace získáte u Vašeho prodejce nebo na Oddělená likvidace elektrospotřebičů znamená prevenci negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodná likvidace, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Aby se zdůraznily povinnosti spolupracovat při separovaném sběru, je na výrobku grafický symbol, který označuje doporučení nepoužít na jeho likvidaci tradiční kontejnery. 24

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 1 Notice d emploi ES-055

allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 1 Notice d emploi ES-055 allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 1 Notice d emploi ES-055 allegro corrections* 24/10/03 14:01 Page 2 FRANCAIS 5-9 ENGLISH 10-15 ESPAÑOL 16-20 PORTUGUÊS 21-25 DEUTSCH 26-30 NEDERLANDS 31-35 NORSK

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVAR model PICOLINO Před použitím si pozorně přečtěte následující instrukce a uchovejte je pro budoucí použití. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím tohoto elektrického přístroje

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300. Návod kpoužití a údržbě Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu BU1300 Návod kpoužití a údržbě Výběrem zvlhčovače vzduchu BIONAIRE se Vám do rukou dostal jeden znejlepších zvlhčovačů na trhu. Je určen k provozu ve vnitřním prostředí.

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959 Návod k použití KÁVOVAR R-959 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Postupy čištění a desinfekce

Postupy čištění a desinfekce Postupy čištění a desinfekce POSTUPY ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 1. Podlahy a stěny 2. Lisy a vakuové filtry 3. Sudy 4. Barrique sudy 5. Tanky, potrubí a hadice vnitřní 6. Tanky a potrubí vnější POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 I II III IV V Návod k obsluze pračky BWF1DT82 Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a byl vyvinut k praní textilií. Důležité: před použitím pračky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

Vařič vajec Návod k obsluze

Vařič vajec Návod k obsluze Vařič vajec Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE Děkujeme za koupi našeho produktu. Doufáme, že Vám bude tento špičkový výrobek sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti. Před použitím si pečlivě si prostudujte

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje Parní mop JETT-H2O Obsah návodu POPIS PŘÍSTROJE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 5 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ MOPU 5 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 6 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 9 ŘEŠENÍ

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod k použití TK 76K572

Návod k použití TK 76K572 Návod k použití TK 76K572 SM-302-01 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení spotřebiče do provozu...8 Příprava nápojů...10 Informace

Více

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015

AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Švýcarská kvalita AUTOMATICKÁ ESPRESSA 2015 Swiss Quality CafeRomatica 855 VÍTĚZ TESTU Celostříbrný Vyhřívaná odkládací plocha pro šálky Mimořádně tichý kónický mlýnek z kalené oceli Mléčná pěna stisknutím

Více

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list Záruční list Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky: 1. trvání záruky: 2 roky 2. poskytování záruky: a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB

OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB Návod k použití Holicí strojek pro muže REMINGTON MS2561 Důleţité bezpečnostní instrukce Během používání strojku musí být splněna základní opatření, včetně následujících. Dříve než začněte strojek používat,

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Řešení potíží. myčky nádobí. Otázky, které Vám pomohou určit, zda má Vaše myčka závadu

Řešení potíží. myčky nádobí. Otázky, které Vám pomohou určit, zda má Vaše myčka závadu Řešení potíží myčky nádobí Otázky, které Vám pomohou určit, zda má Vaše myčka závadu Ohřívá myčka nádobí vodu? Na konci mycího cyklu standardního programu se v myčce nádobí nachází pára. Na konci mycího

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Avair MIST Návod k použití (verze 1.0) Stránka 1 z 8 1 Před prvním použitím 1.1 Proč zvlhčovat vzduch? Pobyt ve vytápěných místnostech může být nejen nepříjemný, ale i zdravotně

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3 1 HD7818 HD7817 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4222.200.0664.3 ČEŠTINA Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou

Více

Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen

Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen Výměna nástavce ušních koncovek 1) Uchopte sondu mezi palec a ukazováček jak znázorňuje obrázek. 2) Palcem

Více

105SLPlus Stručná referenční příručka

105SLPlus Stručná referenční příručka 05SLPlus Stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Komponenty tiskárny Obrázek zobrazuje komponenty

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Návod k použití TW 60101 S-331-01

Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více