MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY"

Transkript

1 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty hod. Chrast, Náměstí 1 Zámek Chrast a hod. Kostel má tři oltáře, hlavní oltář zasvěcen Nejsvětější Trojici. První zprávy jsou z let , kdy byl kostel obnoven Markétou Bérkovou. Několikrát vyhořel, naposledy v r V letech 1999 a 2000 oprava věží, střechy a fasády z prostředků MK, města a církve. Kostel založen v roce 1696 biskupem Janem Milčínem z Talenberka, vysvěcen 22. září Součást staveb podlažického kláštera benediktinů, kde vznikl Kodex Gigas - orig. dnes uložen ve Švédsku, model v Městském muzeu. Klášter rozbořen husitskými vojsky. Kostel je po opravě. Zámek Chrast, bývalé sídlo biskupů, zrekonstruován za podpory MK ČR. Dnes sídlem MÚ a Městského muzea - stálé expozice geologie a paleontologie,codex gigas, historie města, řemesel (žakárové stavy), bývalá kaple, Muzejní galerie a Zámecká zahrada. Machkovy malby v obřadní síni, zámecká zahrada. Chrudim, Resselovo nám. Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie hod. Chrudim, Tyršovo nám. Kostel sv. Michaela hod. Chrudim, Husova Kostel sv. Kateřiny hod. Původní gotický kostel Nanebevzetí P. Marie se složitým stavebním vývojem byl regotizován v druhé polovině 19. století. Vybavení této mohutné trojlodní baziliky se dvěma věžemi je gotické - např. křídlový mariánský oltář. Bývalý hřbitovní kostel sv. Michaela byl postaven v letech a svou podobu si téměř beze změn zachoval až do současnosti. Vybavení pochází ze 16. až 18. století. Pozoruhodné jsou v kostele zavěšené renesanční epitafy a kamenné náhrobky. Kostel sv. Kateřiny byl založen ve 14. století, velké stavební úpravy prodělal v 1. polovině 16. století. Budova je trojlodní, s krátkým presbytářem a jednou věží. V severní lodi jsou zazděny tři kamenné náhrobky ze 17. století. Chrudim, Široká 86 Muzeum - novorenesanční budova a hod. Novorenesanční památka - dílo arch. Jana Vejrycha, postavená v roce pro původní Průmyslové muzeum pro východní Čechy v Chrudimi. Pro návštěvníky budou přístupné expozice a výstavy Regionálního muzea v Chrudimi a reprezentační prostory s výmalbami.

2 Chrudim, Široká hod. Chrudim, Břetislavova 75 Mydlářovský dům a hod. Chrudim, Čs. partyzánů 6 Divadlo Karla Pippicha hod. Chrudim, Školní nám. Dobříkov hod hod hod a Dolní Hedeč, Kopeček 1 Klášter Redemptoristů hod. Poutní klášter na Hoře Matky Boží na Hedeči. Heřmanův Městec, Barákova ul. Heřmanův Městec, Masarykovo náměstí 45 Společenské prostory budovy Muzea Městské opevnění - bašta Prachárna Podkarpatský dřevěný kostelík v Dobříkově Areál hřbitovního kostela Zvěstování Panny Marie Hřebčín a hod. Komplex budov Muzeum byl vystavěn v letech Jde o dva samostatné objekty. Budova čp. 85/IV v barokním slohu (mladší z obou staveb) s restaurací, velkým koncertním sálem s vynikající akustikou a dalšími prostorami slouží Chrudimské besedě, městskému kulturnímu středisku. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi bylo otevřeno v roce Dokumentuje české a zahraniční loutkářství od historie po současnost. Stálé expozice českého a celosvětového loutkářství, bezbariérová expozice, krátkodobé výstavy, herna s loutkami. Funkcionalistická budova Divadla K. Pippicha od architektů J. Freiwalda a J. Böhma patří bezesporu k významným zástupcům moderní architektury 20. stol. Divadlo prošlo celkovou rekonstrukcí v roce K nahlédnutí budou i běžně nepřístupné prostory divadla (zákulisí, technika). Bašta zvaná Prachárna stojí v severovýchodním nároží městského opevnění. Byla postavena v roce 1435 a byla určena pro obranu ručními palnými zbraněni. Jedná se o nejmladší prvek městského opevnění. V současné době se zde nachází expozice o městském opevnění. Kostelík je dvousrubová stavba, sroubená z ručně štípaných a dotesávaných dubových kmenů, v byzantskogotickém stylu. Byl postaven v roce 1669 ve Velké Kopani na Podkarpatské Rusi a v roce 1931 z iniciativy politika Václava Klofáče vlakem převezen a znovu vybudován v Dobříkově. Kostel je nejstarším architektonickým dílem města. Stavba náleží nepochybně rané gotice poloviny 13. století. Zvonice v severovýchodním nároží hřbitova má dřevěné přízemí, roubené jádro a je kryta šindelem. Hřebčín byl vystavěn v roce 1875 knížetem Ferdinandem Kinským, který podporoval dostihy v Pardubicích. Do dnešního dne jsou zachovány stáje s výběhy a dvě stylové sedlovny.

3 Heřmanův Městec, náměstí Míru Kostel sv. Bartoloměje Kostel československé církve Heřmanův Městec, Barákova ul. husitské Heřmanův Městec, Havlíčkova ul. 809 Synagoga Heřmanův Městec, Havlíčkova ul. Hlinsko, Příčná 360 Židovský hřbitov Soubor lidových staveb Vysočina a hod hod. Králíky, Velké náměstí Kostel sv. Michaela hod hod. Kostel sv. Bartoloměje byl postaven v roce v barokním slohu. Nástěnné a klenbové obrazy, fresky, řezbářské práce oltářů a kazatelny jsou dílem významných malířů a uměleckých řemeslníků. Sakrální objekt realizovaný v letech v puristickokonstruktivistickém stylu a hod. Synagoga byla vystavěna dle projektu F. Schmoranze v r a hod a v roce 2001 byla zrestaurována a hod a hod a hod a hod a hod. Hřbitov má více než 1050 náhrobků. Je pravděpodobné, že byl založen již v 15. století. Nejstarší zachovaný náhrobek má letopočet Roubené usedlosti volně rozptýlené v původním krajinném prostředí, které sem byly přeneseny z oblasti Žďárských vrchů a Železných hor. Expozice dokumentují život a způsob hospodaření drobných rolníků od poloviny 19. do pol. 20. století. Lidové technické památky na vodní pohon. Bývalá dřevěná luteránská modlitebna barokně přestavěna v letech Obraz na hlavním oltáři Archanděl Michael v boji s ďáblem je dílem brněnského jezuity Raaba. Varhany z druhé pol. 18. stol. od hedečského varhanáře Ignaze Welzela. Králíky, Velké náměstí 365 Bývalá radnice hod. Budova městského muzea čp a hod. Nově zrekonstruovaný měšťanský dům podlíž centra, regionální informační centrum, veřejný internet, Králíky, Dlouhá 353 Evropský dům hod. konferenční sál s obslužnými prostory, apartmány. Zájezdní hostinec č.p. 77 v Lanškrouně, zvaný Krčma, je rozlehlý přízemní, částečně podsklepený dům, s podkrovní světničkou. Nejstarší písemné zprávy dokládající existenci hostince Krčma pocházejí ze 16. Lanškroun, Malé nám. 77 Hospoda Krčma hod. století. Jako restaurační zařízení slouží objekt dodnes.

4 Zámek, původně augustiniánský klášter byl zbudovaný po hod. roce 1393.V roce 1928 získalo zámek město. Při a rekonstrukci dostal hladkou fasádu, se zdůrazněnými hod. gotickými a renesančními prvky. V současné době objekt Lanškroun, nám. A. Jiráska 1 Zámek - Městské muzeum hod. slouží jako městské muzeum. Renesanční radnice z let Celý objekt radnice prošel před cca 10 lety poměrně razantní rekonstrukcí, při níž byly obnoveny souběžné sedlové střechy a náznakově restituovány zaniklé renesanční štíty. Ve sklepních prostorách je provozována restaurace, Lanškroun, nám. J.M.Marků 5 Radnice Lanškroun hod. přístupná z vestibulu objektu. Lanškroun, nám. A. Jiráska Lanškroun, Dobrovského Lanškroun, 5. května Kostel sv. Václava Kostel sv. Anny Kostel sv. Maří Magdalény hod hod hod hod hod hod. Reprezentační renesanční zámek se sgrafitovou výzdobou postavený v letech Vratislavem z Pernštejna. V závěru 18. století bylo zbudováno zámecké divadlo jehož dekorace zhotovil vídeňský dvorní malíř Litomyšl Zámek Litomyšl hod hod. kulis Josef Platzer. Zámek prohlášen památkou UNESCO. Gymnázium A. Jiráska - vyhlídková Litomyšl, T. G. Masaryka 590 věž hod. Budova Gymnázia byla otevřena v roce Městská galerie Litomyšl Kostel sv. Václava v Lanškrouně je poprvé připomínán v roce Původně gotický kostel je bývalou součástí augustiniánského kláštera. Barokní kostel sv. Anny byl postaven v letech Vysoká kompaktní budova s neodsazeným trojbokým přesbytářem výrazně vertikalizuje na vnějším plášti tektonická soustava toskánských pilastrů. Kolem kostela je, dnes již nepoužívaný, hřbitov. Jednolodní podélný, půlkkruhovou apsidou ukončený kostel. Vnitřní zařízení pochází z 1. poloviny 19. století. Kostel je vzácný doklad budovy čistě empírového slohu z roku Litomyšl, Šantovo náměstí 183 Kostel Povýšení sv. Kříže hod. Zpřístupněna vyhlídková věž. Muzeum antického sochařství a Expozice odlitků antického sochařství a výstava antických Litomyšl, Jiráskova 133 architektury hod. originálů. Litomyšl, Smetanovo náměstí 110 Renesanční dům čp. 110 na litomyšlském náměstí, postavený ve 40.letech 16.století kameníkem Blažkem, patří k nejvýznamnějším památkám ve městě. Pozoruhodná je zejména jeho fasáda s figurální a kamennou výdobou a zachovalý renesanční interiér hod. výstavní síň.

5 Litomyšl, T. Novákové 75 PORTMONEUM muzeum Josefa Váchala a Nástěnné malby a vyřezávaný nábytek J. Váchala. Stálá hod. výstava staré pohlednice Litomyšle. Litomyšl, Jiráskova 9 Regionální muzeum v Litomyšli hod. Litomyšl, Jiráskova 133 Rodný byt Bedřich Smetany hod. Budova muzea se nachází v bývalém piaristickém gymnáziu, které bylo postaveno v letech Ve dvacátých letech 20. století byla budova zakoupena městem a použita pro umístění sbírek městského muzea. V přízemních místnostech bývalého zámeckého pivovaru, kde se v roce 1824 narodil Bedřich Smetana, je zřízena expozice, která připomíná dobu skladatelova dětství v Litomyšli. Interiéry byly obnoveny a nově instalovány v roce Litomyšl, Jiráskova 134 Červená věž hod. V prostorách věže probíhají výstavy. Miřetice - Ležáky, Miřetice - Ležáky 66 Moravská Třebová, Zámecké nám. 185 Ležáky Zámek Moravská Třebová, Svitavská 18 Muzeum Moravská Třebová, Křížový vrch Sousoší Kalvárie hod hod. Dne byla osada Ležáky v době heydrichiády srovnána se zemí. Obyvatelé byli odvlečeni a popraveni. Na základech jednotlivých domů jsou žulové kříže. Na místě Památník - Museum a na základě jednotlivých domů rozsáhlé pietní území. Původní hrad z konce 13.stol., koncem 15.stol. přestavěn na renesanční zámek, ten byl na počátku 17. stol. přistavěno renesanční arkádové křídlo. Při požáru v pol. 19.stol. byla značná část zámku zničena. Dodnes zachována krása zámeckých arkád a jižní renesanční hod. portál z r Budova byla dostavěna v roce 1906, díky finanční podpoře bohatého rodáka l. Holzmeistera, který odkázal muzeu své bohaté sbírky z Egypta, Indie, tibetu, Barmy, a Číny, Japonska a Tichomoří. K vidění je i unikátní hod. egyptská mumie princezny. Viditelnou dominantou nad městem je sousoší Kalvárie umístěné na vrcholu Křížového hory. Jedná se o dílo J. Pacáka, věrného žáka a spolupracovníka M. Brauna, jehož viditelné rysy jsou na sousoší zřejmé. Kalvárie zapadá do nádherné okolní krajiny. Sousoší tvoří tři kříže hod. s P. marií a Janem.

6 Pardubice, Pernštýnské náměstí 1 Radnice hod. Pardubice Židovský hřbitov hod. Pardubice, Zelenobranská Zelená brána a hod. Pardubice, Zámek Zámek hod. Pardubice, Kostelní Kostel sv. Jana Bartoloměje hod. Novorenesanční radnice postavena podle plánů stavitele J. Vejrycha v letech Fasáda zdobena sochařskou výzdobou od A. Poppa, figurálními sgrafity od K. L. Klusáčka, zhotovenými podle návrhů Mikoláše Alše. V prostorách radnice je tzv. Historický sál a nově zrekonstruovaný Společenský sál. Na židovském hřbitově se nachází 65 cenných historických náhrobků z 1. pol. 18. století přenesených se starého židovského hřbitova. Je zde památník se jmény celkem 542 pardubických obětí holocaustu. Areál se skládá z vlastní Zelené brány, postavené po roce 1507 a přebraní s reliéfem od M. Alše z roku 1903 zobrazující pardubickou erbovní pověst "Ješek z Pardubic před Milánem r " Zelená brána je součástí bývalého pernštejnského městského opevnění. Původně tvrz ze 13. století, připomínaná poprvé r. 1318, později gotický vodní hrad ze 14. století přestavěn Vilémem z Pernštejna. Dnešní renesanční podoba zámku vznikla přestavbou arch. Aostalliho v 2. pol. 16. století, bohatá výzdoba nástěnnými malbami v tzv. Vojtěchově sále. Kostel sv. Bartoloměje postaven po r s klášterem minoritů, sloužil jako pohřební kostel Pernštejnů. V letech provedena přestavba kostela od B. Dvořáka. Kostel je památkou mimořádné uměleckohistorické a architektonické hodnoty. Pardubice, Bratranců Veverkových Kostel sv. Jana Křtitele hod. Pardubice, Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie hod. Polička, Tylova 114 Gotické opevnění města hod. Původně pozdně gotický kostel špitální a hřbitovní založen r Vilémem z Pernštejna. Vedle kostela stojí barokní socha Panny Marie Karlovské. Kostel Zvěstování Panny Marie byl založen Arnoštem z Pardubic před rokem V letech restaurován B. Dvořákem. Gotické opevnění města měří 1220 metrů, opepíná celé historické jádro města Poličky.Součástí opevnění je 19 půlválcových věží, patří k nejzachovalejším ve střední Evropě. Bylo postaveno za vlády Karla IV. a sloužilo k ochraně města před vpády cizích vojsk. Velmi pěkná je procházka po ochozu hradeb.

7 Polička, Palackého náměstí 2 Barokní radnice hod. Slatiňany, Zámecký park 1 Staré Hradiště, Správa hradu Kunětická hora Zámek Slatiňany Hrad Kunětická hora hod hod. Vraclav Barokní areál Vraclav a hod. Vysoké Mýto, Jungmannovy sady Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto, nám. Vaňorného Městské hradby s pamětními deskami vsazenými do hradeb Náměstí Přemysla Otakara II Kostel sv. Vavřince a hod a hod hod hod. Barokní radnice byla postavena v letech na místě původní gotické radnice. Jejím autorem je F.M.Kaňka. Radnice spolu s barokním morovým sloupem tvoří dominantu centra města Poličky. V prostorách radnice si lze prohlédnout barokní kapli, obrazárnu rodu Hohenemsů,staré a nové umění na Poličsku. Původní renesanční zámek z let Na konci 19. století se součástí zámeckého areálu stala stavba hřebčína a miniatury gotického Kočičího hrádku. Na počátku 50. let 20. století bylo zřízeno v interiérech zámku hippologické muzeum s historickým mobiliářem a sbírkami s tématikou koně. Archeologické průzkumy zařazují nejstarší hradní stavbu na vrcholu, který tvoří dominantu Pardubicka do pol. 14. st. Za husitských válek se stává důležitým opěrným místem. Za Pernštejnů dochází v letech k největší přestavbě, kdy vznikl mohutný dvouvěžový hrad s důmyslným systémem opevnění. Unikátní přírodní a architektonický areál pod zaniklým hradiskem Vršovců na Vraclavi. Součástí je kostel sv. Mikuláše (v něm je umístěn vzácný soubor barokních plastik), budova bývalých lázní (v ní je expozice k historii lázní a dějinám obce Vraclav), poustevna. Kolem roku 1265 se začalo město opevňovat hradbami. Hradby byly téměř 20 loktů vysoké, 2 lokty široké. V hradební zdi v Jungmannových sadech jsou zasazeny kamenné desky s nápisy připomínající významné události v dějinách města. Největší čtvercové náměstí v České republice. Jeho rozloha je 2 ha. V r bylo celé zrekonstruované. Uprostřed stojí 14 m vysoký morový sloup se sochou Panny Marie, v rozích se sv. Florianem, Janem Nepomuckým, Vavřincem a Josefem. Dílo pochází z roku Gotický chrám ze 13. stol. Hlavní loď je vysoká přes 21 m. V kostele se nachází pozoruhodná cínová křtitelnice z r Hlavní oltář s obrazem Petra Brandla Nanebevzetí Panny Marie z roku 1787 je řazen k největším skvostům barokního umění východních Čech.

8 Vysoké Mýto, Jungmannovy sady Kostel Nejsvětější Trojice hod hod. Kostel byl postaven r mistrem Blažejem z Litomyšle, rozšířen r mistrem Trebkem. Kněžiště je pozdně gotické, loď restaurována v baroku. Zbytky pískovcových náhrobků. Na hlavním oltáři se nachází nejstarší obraz Vysokého Mýta z poloviny 18. století. Vysoké Mýto, Šemberova a hod. Vysoké Mýto, Pražská Pražská brána a hod. Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. 24 Vysoké Mýto, Nám. Otmara Vaňorného Vysoké Mýto, Hálkova Žamberk, Správa státního hradu Litice Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Výstavní síň J. Jušky Zvonice Husův sbor Hrad Litice a hod a hod hod hod hod hod. Muzeum se nachází v rodném domě A. V. Šembery a bylo založené r jako nejstarší "venkovské" muzeum v Čechách. Stálá expozice (sklo, porcelán, cín, etnografie, cechy, řemesla, živnosti, měšťanský portrét, Smutkův betlém, kupecký krám, pracovna A.V. Šembery). Nejvyšší věž (31 m) bývalého středověkého města s hodinami. Byla stanovištěm a příbytkem hlásného. Dnes je využívána jako vyhlídková věž, je zde umístěna stálá expozice dobových snímků, dokumentující stavební proměny města od poloviny 19. století. Slavnostní sál sloužil jednak jako sál pro zasedání okresního zastupitelstva a jednak jako prestižní výstavní prostor. Je neorenesančně dekorován a je vyzdoben i secesními nástěnnými malbami Jana Doubka. Na pěti jeho lunetách jsou zachyceny výjevy z minulosti tehdejšího Vysokomýtského okresu. V sousedství kostela byla pro zvony, které přetěžovaly jeho věže, postavena v roce 1585 mohutná renesanční zvonice, která byla v době baroka zvýšená o další patro. Po opravě chrámu sv. Vavřince se zvony v roce 1898 vrátily zpět. Ve zvonici jsou dnes umístěny výstavní prostory Městské galerie Moderní chrámová architektura z r. 1937, navazující svým výrazem na českou architekturu 20. let. V průčelí předstupuje před štítem plochá věžovitá část zakončená kalichem s dvojitým křížem. Původní gotický hrad, stojící v malebné krajině, byl přestavěn Jiřím z Poděbrad v letech na jeden z nejmocnějších hradů té doby.

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

12.09.2009 10.00-15.00 hod. 15.09.2009-18.09.2009 08.00-17.00 hod. 19.09.2009 10.00-15.00 hod. 12.09.2009 9.00-17.00 hod.

12.09.2009 10.00-15.00 hod. 15.09.2009-18.09.2009 08.00-17.00 hod. 19.09.2009 10.00-15.00 hod. 12.09.2009 9.00-17.00 hod. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2009 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRAJI VYSOČINA Kostel v Bohdalově byl založen asi ve 2. polovině 13. století, patrně pány z Lichtenberka. V letech 1736 až 1759 byl zcela

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY Hrad Vízmburk je poprvé zmíněn k roku 1279, kdy ho vlastnil Tas

Více

Průvodce "Chrudim - městská památková zóna"

Průvodce Chrudim - městská památková zóna Park kolem roku 1900 Chrudimská Salvátorská pouť 1936 Fortna- průchod hradbami " Na Valy" Mydlářovský dům- vež,též zvaná "hvězdárna". Nyní museum loutek Pardubice - zámek Zámek 50 2'28.33"N 15 46'35.95"E

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2011 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRAJI VYSOČINA

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2011 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRAJI VYSOČINA MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Kostel v Bohdalově byl založen asi ve 2. polovině 13. století, patrně pány z Lichtenberka. V letech 1736 až 1759 byl zcela přestavěn v barokním

Více

46 1'59.52"N 14 30'46.58"E. GPS poloha:

46 1'59.52N 14 30'46.58E. GPS poloha: Hrad Lublaňský hrad 46 1'59.52"N 14 30'46.58"E Středověký hrad je zmiňován již v dokumentech z 12. století, byl centrem Kraňska. Gotická kaple sv. Jiří pochází z 15. století, dnešní podobu hrad získal

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Moderní historické město. Litomyšl

Moderní historické město. Litomyšl CZ Moderní historické město Litomyšl Litomyšl O Litomyšli mluví poprvé Kosmova kronika česká. V zápisu z roku 98 se o ní zmiňuje jako o pomezním hradišti slavníkovského území. Zde, na Trstenické stezce,

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Průvodce "Průvodce Kolín"

Průvodce Průvodce Kolín Kolín 2013 Zřícenina kostela Všech svatých v Kolíně Zřícenina 50 1'25.46"N 15 12'59.69"E Kostel Všech svatých (někdy nesprávně označovaný jako "hornický"), ve dnes již zaniklé vsi Hroby, byl založen během

Více

TR ČESKÝ RÁJ. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

TR ČESKÝ RÁJ. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám TR ČESKÝ RÁJ Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné z Metodického

Více

Cyklostezky PRÒKAZ ÚâASTNÍKA www.politavi.cz www.facebook.com/politavi

Cyklostezky PRÒKAZ ÚâASTNÍKA www.politavi.cz www.facebook.com/politavi Cyklostezky PRÒKAZ ÚâASTNÍKA Bošovice, Bučovice, Dambořice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kojátky, Kobeřice u Brna, Křenovice, Křižanovice, Letonice, Lovčičky, Milešovice, Mouřínov,

Více

ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ V Benešově byl proveden rozsáhlejší výběr než v jiných lokalitách. Objekty, u kterých jsme zjistili památkovou ochranu jsou odlišeny tučným písmem. Objekty, jejichž polohu jsme

Více

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie BAROKNÍ KRAJINA 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plasy, Mariánská Týnice obnova kulturní krajiny po třicetileté válce a její majetkoprávní souvislosti, barokní krajina jako krajina formovaná uměleckým cítěním a zároveň

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V OLOMOUCKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V OLOMOUCKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Bouzov, 8 Dřevohostice, Zámecká 88 Hranice, Jurikova 588 Státní hrad Bouzov Zámek Dřevohostice Arboretum Střední lesnické školy Hranice

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD PAMÁTKY OTEVŘENÉ V PARDUBICKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD PAMÁTKY OTEVŘENÉ V PARDUBICKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEV ENA POPIS PAMÁTKY Chrudim, Resselovo nám. Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie 15.09.2012 9.00-18.00 hod. Původní gotický kostel Nanebevzetí P. Marie

Více

Návrh provozu turistických autobusů pro rok 2012 pracovní verze

Návrh provozu turistických autobusů pro rok 2012 pracovní verze Návrh provozu turistických autobusů pro rok 2012 pracovní verze Zpracoval: Dne: 28. 7. 2011 Přílohy: Bc. Vít Horáček, správce silniční dopravy, odbor dopravy MěÚ Česká Lípa Příloha 1 Zjednodušené schéma

Více

II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL

II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL Seč u Chrudimi 6.-8.10.2006 Český červený kříž - Oblastní spolek ČČK Chrudim

Více

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA Čermáková, Bohdálková, Březinová, Ziková, Valášková, Holcmannová ZNOJMO Město Znojmo vzniklo na skalnatém ostrově nad řekou Dyjí v podhradí slavného Břetislavova hradu.

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Bc. Filip Štajner K612 Ústav dopravních systémů 2013/2014 Bc. Jan Volák 12X2ZS Železniční síť České republiky a Evropy letní semestr

Bc. Filip Štajner K612 Ústav dopravních systémů 2013/2014 Bc. Jan Volák 12X2ZS Železniční síť České republiky a Evropy letní semestr Úvod Průvodní zpráva Přílohy 1 a 2 Bc. Jan Volák Železniční trať č. 162 je jednokolejná a regionální, nachází se ve Středočeském a Plzeňském kraji, v okrese Rakovník a Plzeň sever. Spojuje města a obce

Více

CHRUDIMSKO- HLINECKO. Na kole

CHRUDIMSKO- HLINECKO. Na kole CHRUDIMSKO- HLINECKO Na kole Obsah Východní Čechy... 4 Chrudimsko-Hlinecko... 6 Křížem krážem Podhůrou... 8 Staré záhady kolem Sečské přehrady...10 Za koupáním na Konopáč...12 Cesta do krajiny tradic...14

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Platný k 1.3.2012. I. Školství

Platný k 1.3.2012. I. Školství Přehled organizací Pardubického kraje Platný k 1.3.2012 I. Školství IČO 1 75061074 Název a sídlo Centrum celoživotního vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje;

Více

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova Obsah 1. Chýnov..2 1.Směr Pelhřimov... 2 2.Směr Kamenice nad Lipou... 4 3.Směr Milevsko... 7 4.Směr České Budějovice... 9 5. Atraktivní města tentokrát od Tábora... 13 5.1 Z Tábora na Týn... 13 5.2 Z Tábora

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Svìtové dìdictví UNESCO MAULBRONN

Svìtové dìdictví UNESCO MAULBRONN Svìtové dìdictví UNESCO MAULBRONN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko MAULBRONN 12 D BADEN-WÜRTTEMBERG BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO Mìsteèko s nejvìtším zachovalým

Více

Rozhledny. a vyhlídková místa

Rozhledny. a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa 1 Kramolín Rozhledna Babylon Pohled z výšky na krajinu láká lidi již od nepaměti. Místa dálkových rozhledů bývala od 19. století často vylepšována

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí

Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí Tabulka č. 21: Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí Bečov kostel sv. Jiljí návrší v severovýchodní části obce Bečov socha sv. Floriána u kostela

Více

Čl. 2. Čl. 3. Tento výnos nabývá účinnost dnem oznámení ve sbírce zákonů. Ministr: v zast. Dr. Švagera v.r.

Čl. 2. Čl. 3. Tento výnos nabývá účinnost dnem oznámení ve sbírce zákonů. Ministr: v zast. Dr. Švagera v.r. V ý n o s ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, čj. 22 260/78 o prohlášení historického jádra města L i t o m ě ř i c za památkovou rezervaci Ministerstvo kultury ČSR

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ. Na kole

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ. Na kole ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ Na kole 2 Zámek Litomyšl UNESCO Obsah Východní Čechy... 4 Českomoravské pomezí... 6 Za tajemstvím hradu Svojanova... 8 Na rozhledny Toulovcových maštalí...10 Údolím řeky Svitavy...12

Více

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PODPORY PAMÁTEK V HOLEŠOVĚ PLATNÝ PRO ROKY 2012 2015

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PODPORY PAMÁTEK V HOLEŠOVĚ PLATNÝ PRO ROKY 2012 2015 PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PODPORY PAMÁTEK V HOLEŠOVĚ PLATNÝ PRO ROKY 2012 2015 Schváleno Zastupitelstvem města Holešova dne Zpracoval: ing. K. Bartošek Fotografie: I. Augusti, K. Bartošek,

Více

Farní kostel sv. Havla

Farní kostel sv. Havla Farní kostel sv. Havla Dominantou obce je kostel sv. Havla. Nejstarší záznamy o chotýšanském kostele jsou datovány již od roku 1350.1) Stavba je jednolodní se západní věží. Obdélná loď přechází na východě

Více

Přehled památek EHD. Barokní areál Vraclav Vraclav, Pardubický kraj Památka je přístupná zdarma od 9:00 do 12:00, od 13:30 do 17:00

Přehled památek EHD. Barokní areál Vraclav Vraclav, Pardubický kraj Památka je přístupná zdarma od 9:00 do 12:00, od 13:30 do 17:00 Areál hřbitovního kostela Zvěstování Panny Marie - Heřmanův Městec Barákova ul., Heřmanův Městec, Pardubický kraj 15.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 16:00 Kostel Zvěstování Panny Marie se starobylou zvonicí

Více

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY

SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY SPOLUPRÁCE NPÚ-ÚOP V PARDUBICÍCH S OBCEMI V PÉČI O KULTURNÍ PAMÁTKY Spolupráce se správami památkových objektů Spolupráce v oblasti památkové péče Proměna NPÚ od 1.1.2013 Spolupráce se správami památkových

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

OBSAH: žlutá stezka. modrá stezka. zelená stezka. Info o projektu. strana 5. strana 11. strana 19

OBSAH: žlutá stezka. modrá stezka. zelená stezka. Info o projektu. strana 5. strana 11. strana 19 OBSAH: Info o projektu Projekt Cesta poznání je projektem třech místních akčních skupin usilujících o rozvoj venkova v Kraji Vysočina. Mezi tyto místní akční skupiny patří - Královská stezka o.p.s., Podhůří

Více

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú.

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU aktualizace 2014 1 příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. 21099/6-2214 kostel sv. Maří

Více

místo realizace počet obyvatel Vysoké Chvojno 2 Žamberk město Žamberk 6 037 areál pro turistiku 18 548 621 7 419 448

místo realizace počet obyvatel Vysoké Chvojno 2 Žamberk město Žamberk 6 037 areál pro turistiku 18 548 621 7 419 448 Přílohy Příloha č. 1: Realizované projekty Příjemce typ příjemce místo realizace počet obyvatel předmět projektu celkové výdaje z toho dotace EU 1 Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s. r. o. Vysoké Chvojno

Více

Oheň ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ. POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.

Oheň ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ. POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu. Oheň ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ POZNÁVÁCÍ SOUTĚŽ pro děti Více informací na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.cz Oheň pekelný Jižní vstup do katedrály sv. Víta na Pražském

Více

TELČ STAVEBNÍ SLOHY NEJEN RENESANCE

TELČ STAVEBNÍ SLOHY NEJEN RENESANCE TELČ STAVEBNÍ SLOHY NEJEN RENESANCE Telc slohy brozura 100x210 final text.indd 1 11/15/2011 3:47:28 PM Slohy v Telči Procházka Telčí je přímo přehledem vývoje stavebních slohů v Čechách a na Moravě. Pomineme-li

Více

nském m kraji pro rok 2007

nském m kraji pro rok 2007 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínsk nském m kraji pro rok 2007 Prováděcí plán zachování a obnovy kulturních památek ve Zlínském kraji pro rok 2007 PhDr. Jana Spathová Mgr. Eva

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána Město Ohře Povídání o Lounech Středověké město bylo postaveno vedle malé vesničky, která se jmenovala Lúně. Snad její název souvisel s luňákem, dravým ptákem, který v řece lovil ryby. Po založení města

Více

Ďáblova bible se vrací do rodného kraje. (Městské muzeum Chrast 14. 6. 31. 8. 2008)

Ďáblova bible se vrací do rodného kraje. (Městské muzeum Chrast 14. 6. 31. 8. 2008) Více najdete na www.nkp.cz a www.klementinum.cz 12. 6. 2008 Ďáblova bible se vrací do rodného kraje (Městské muzeum Chrast 14. 6. 31. 8. 2008) Výstava Codex gigas Ďáblova bible (Tajemství

Více

HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ REPUBLIKOVÉ KOLO SOUTEŽE HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ informace pro soutěžní týmy Chrudim 18. 20. června 2010 Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim pořádá z pověření Výkonné rady Českého červeného

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Renesanční perla západních Čech, šest prohlídkových okruhů. Expozice hrad, zámek, Mitsuko - 1. Japonka trvale žijící v Evropě, kostel v Horšově. Jednoznačný

Více

Průvodce "Litoměřice"

Průvodce Litoměřice Libochovice Zámek 50 24'18.98"N 14 2'33.45"E Zámek Libochovice patří k nejvýznamnějším raně barokním památkám u nás. Zámek se nachází 6 kilometrů od Lovosic na Litoměřicku. Zámek lze navštívit každý den

Více

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pro potřeby

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

Informacní ˇ katalog

Informacní ˇ katalog Informacní ˇ katalog Příroda / Lázeňství Gastronomie Sport / Relaxace Ubytování www.central-moravia.cz PRAHA Olomoucký kraj Jeseníky Olomouc Střední Morava Střední Morava Informační katalog nabízí detailní

Více

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov

1. Hrad a zámek Český Krumlov 2. Hradní muzeum Český Krumlov Českokrumlovsko Český Krumlov vám pro poznávací a tematicky zaměřené výlety nabízí nepřeberné množství cílů. Největším lákadlem města je jeho bohatá historie a s ní spojené architektonické památky zdejší

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

Březí Kokořov. Čepinec

Březí Kokořov. Čepinec ŽINKOVY HISTORIE OBLASTI V SOUVISLOSTECH Žinkovy jsou poprvé v pramenech zmiňovány roku 1176 (MCLXXVI). Jedná o období, kdy členové panovnického rodu Přemyslovců bojovali mezi sebou o moc. V době, kdy

Více

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL. 558 630 051-3 558 628 001, 628 003,

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

Kouzelné putování Českomoravským pomezím

Kouzelné putování Českomoravským pomezím Kouzelné putování Českomoravským pomezím Vysoké Mýto Litomyšl Svitavy Moravská Třebová Polička Velká letní soutěž o mobily, tablet, víkendové pobyty a další super ceny! Kouzelné putování Českomoravským

Více

Borová Břidličná ŘKF Borová-Malenovice ŘKF Břidličná Obnova varhan v kostele sv. Ignáce na Borové Obnova opěrné zdi u kostela v Břidličné Česká Ves ŘKF Česká Ves Adaptace fary v České Vsi Domaslavice ŘKF

Více

Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství

Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství přednášející: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Románské malířství a sochařství

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

ZPRAVODAJ PAMÁTKOVÉ PÉČE A OCHRANY PŘÍRODY 3. MÍSTNÍ REJSTŘÍK 4

ZPRAVODAJ PAMÁTKOVÉ PÉČE A OCHRANY PŘÍRODY 3. MÍSTNÍ REJSTŘÍK 4 Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody (1982 1989) bibliografie ZPRAVODAJ PAMÁTKOVÉ PÉČE A OCHRANY PŘÍRODY 3. MÍSTNÍ REJSTŘÍK 4 3.A. MÍSTNÍ REJSTŘÍK SBÍRKA FOTOGRAFICKÉ DOKUMENTACE SÚPPOP, NEGATIVY

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Průvodce "Nový průvodce"

Průvodce Nový průvodce Hrad Loket 50 11'11.00"N 12 45'14.29"E Gotický hrad Loket se vypíná na skále nad řekou Ohří. Pod hradem leží malé Město Loket. Hrad se nachází v Karlovarském kraji. Turisté mohou hrad navštívit po celý

Více

Hrady a zámky Libereckého kraje

Hrady a zámky Libereckého kraje Hrady a zámky Libereckého kraje Městské informační centrum Liberec Tel: 487 873 131 606 649 807 723 774 904 Státní hrad Bezděz Královský hrad Bezděz, založený r. 1264 Přemyslem Otakarem II., je jednou

Více

V Ý S L E D K Y S O U T Ě Ž E probíhající od 15. 9. 2012 do 31. 12. 2012

V Ý S L E D K Y S O U T Ě Ž E probíhající od 15. 9. 2012 do 31. 12. 2012 ve městě České Budějovice a jeho blízkém okolí ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ poznávací soutěž pro děti a mládež do 16-ti let jednotlivce i kolektiv V Ý S L E D K Y S O U T Ě Ž E probíhající od 15.

Více

Průvodce "Průvodce Česká republika"

Průvodce Průvodce Česká republika Zámek Bor u Tachova Zámek 49 41'39.44"N 12 46'7.90"E Nebývá zvykem, abych na web dával fotky budov pod lešením, tady ale lešení znamená, že se něco opravuje a bude dále sloužit svému účelu. Do Boru jsem

Více

Radomil Kašpar. starosta města Litomyšl

Radomil Kašpar. starosta města Litomyšl Radomil Kašpar starosta města Litomyšl Evropa Česká republika Litomyšl Litomyšl O Litomyšli mluví poprvé Kosmova kronika česká, k roku 981 Městská práva Městská práva obdržela Litomyšl v roce 1259 od krále

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice Program zájezdu 8:00 Sraz u klubí na Dubí 10:00 Plánovaná prohlídka Muzea tvarůžků Loštice 12:00 Příjezd do Olomouce, rozchod xx:xx Odjezd z Olomouce dle domluvy v autobuse Loštice Zdejší dominantou je

Více

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 9/2015 Vážení přátelé slánského muzea, letní prázdniny jsou za námi, podzim se pomalu blíží a s ním i zahájení nové sezóny KPH, pokračování přednáškového cyklu v malé galerii muzea, ale i ukončení

Více

Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1

Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1 Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Seznam projektů, které splnily schválenou

Více

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE AKTUALIZACE 2012

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE AKTUALIZACE 2012 PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE AKTUALIZACE 2012 zpracoval : ing. arch. Jiří Hašek spolupráce : Bc. Jana Tůmová datum : říjen 2012 SCHVALOVACÍ DOLOŽKA Tento Program regenerace

Více

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/14 Obrazová dokumentace, základní charakterizace CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY RENESANČNÍ ARCHITEKTURY Zdivo

Více

TR Plzeňsko a Český les

TR Plzeňsko a Český les TR Plzeňsko a Český les Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné

Více

České dědictví UNESCO. románský sloh

České dědictví UNESCO. románský sloh A1 románský sloh A1 Třebíč vstupní portál baziliky Telč věž kostela sv. Ducha Praha rotunda sv. Martina na Vyšehradě Kutná Hora kostel sv. Jakuba poblíž Kutné Hory A2 románský sloh A2 Třebíč vstupní portál

Více

Olomouc za časů Lucemburků

Olomouc za časů Lucemburků Česko země příběhů Olomouc za časů Lucemburků Olomouc - Litovel - Uničov - Bouzov Délka: 63 Časová náročnost: 1 den Olomouc je od Prahy vzdálena přibližně 280 kilometrů, autem pojedete celou trasu po dálnici.

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

EQUITANA - Tipy na výlet autem i na kole

EQUITANA - Tipy na výlet autem i na kole EQUITANA - Tipy na výlet autem i na kole Památník Antonína Dvořáka Vysoká u Příbrami www.antonindvorak.cz Novorenesanční zámeček ve Vysoké u Příbrami, rozsáhlý park, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i nádherná

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Umělecké kovářství 2. přepracované vydání

Umělecké kovářství 2. přepracované vydání Umělecké kovářství 2. přepracované vydání Pavel Révay, Šimon Vondruška Autoři s vděčností vzpomínají na zesnulého Karla Goňu, mistra uměleckého řemesla, který je autorem perokreseb. Autoři děkují za úpravy

Více

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko)

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) ROK: UDÁLOST: 1073 Zmíňka o poustce Mikulcově 1086 založen klášter za Vratislava II. 1163 klášter navštívil král Vladislav 1227 v klášteře pochován

Více

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK. Na kole KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK Na kole Obsah Východní Čechy... 4 Králický Sněžník...6 Z kláštera na Hoře Matky Boží na Severomoravskou chatu... 8 Králické aleje...10 Vyhlídkový okruh Králickým Sněžníkem...12 Po hřebeni

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie První písemná zmínka Doba vzniku Skutče není přesně známa, dle písemných pramenů však existovala již před vznikem hradu Rychmburk; roku 1289 ji postoupil král Václav II.

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

GREENWAY SELSKÉHO BAROKA

GREENWAY SELSKÉHO BAROKA GREENWAY SELSKÉHO BAROKA GREENWAY SELSKÉHO BAROKA I. Základní cyklistický okruh: Veselí n. L. Žíšov Borkovice (Sviny) Mažice Zálší Klečaty Komárov Svinky Vlastiboř Záluží u Vlastiboře Dráchov Žíšov Veselí

Více

Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více