Průmyslové vzduchové clony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průmyslové vzduchové clony"

Transkript

1

2 OBSAH ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití... 3 Provozní podmínky... 3 Materiály a konstrukce... 3 Rozměrová a výkonová řada...3 Značení... 3 Ochrana ventilátorů clony... 3 Ochrana elektrických ohřívačů clony... 3 TECHNICKÉ PARAMETRY...4 Výkonové parametry, rozměry, hmotnosti... 4 Doporučení pro návrh clon... 5 ŘÍZENÍ VZDUCHOVÝCH CLON...7 Ochranné relé pro clony bez ohřevu... 7 Řídicí jednotka pro clony bez ohřevu... 8 Řídicí jednotka pro clony s vodním ohřevem... 9 Řídicí jednotka pro clony s elektrickým ohřevem MONTÁŽ, ÚDRŽBA A SERVIS...12 Montáž Elektrická instalace Uvedení do provozu Údržba a servis Náhradní díly Likvidace

3 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Použití Průmyslové vzduchové clony Profi Door jsou určeny pro vzduchové oddělení dveřních a vratových otvorů v průmyslových objektech. Vzduchová clona je vybavena fi l- trací třídy G3 a výstupní štěrbinou, která může být variabilně v délce od 200 do 500 cm. Vzduchovou clonu lze instalovat jak v horizontální, tak ve vertikální poloze. Průmyslové vzduchové clony jsou dodávány ve třech základních variantách bez ohřevu, s vodním ohřevem a s elektrickým ohřevem. Provozní podmínky Průmyslové vzduchové clony lze provozovat pouze v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Vzduch proudící clonou nesmí obsahovat: látky a příměsi způsobující narušení a korozi jednotlivých částí clony, lepivé látky a příměsi, pevné látky a příměsi, hořlavé nebo snadno zápalné látky a příměsi. Průmyslové vzduchové clony lze provozovat při těchto podmínkách: teplota dopravovaného vzduchu clonou od 30 do +40 C, u clony s vodním ohřevem od +10 do +40 C, teplota okolního vzduchu v rozmezí od 30 až +40 C, u clony s vodním ohřevem od +10 do +40 C, elektrické krytí motoru ventilátoru IP 54, elektrické krytí elektrického ohřívače IP40, elektrické krytí řídicí jednotky PC-D.. (při zavřených dvířkách) IP 54. Průmyslové vzduchové clony a řídicí jednotky lze skladovat při těchto podmínkách: skladovací prostor musí být čistý (bezprašný) a suchý, teplota vzduchu ve skladovacím prostoru v rozmezí 10 až 30 C. Materiály a konstrukce Plášť vzduchové clony je standardně vyráběn z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu s tloušťkou ochranné vrstvy 275 g/m 2. Dopředu zahnuté lopatky oběžného kola ventilátoru clony jsou vyrobeny z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Součástí ventilátoru je plastová svorkovnice, která je umístěna na vnějším plášti ventilátoru. Uvnitř plastové svorkovnice jsou osazeny svorky. Varianta clony s vodním ohřevem je vybavena vodním ohřívačem. Hliníkové lamely, které tvoří teplosměnnou plochu vodního ohřívače, mají tloušťky 0,1 mm. Lamely jsou navlečeny na měděných trubkách. Sběrače jsou vyráběny z ocelových trubek s povrchovou úpravou. Na koncích sběračů jsou instalovány zátky. Připojení vodního ohřívače na teplonosnou látku je pomocí závitu G1. Varianta clony s elektrickým ohřevem je vybavena elektrickým ohřívačem. Topné tyče elektrického ohřívače jsou vyrobeny z nerez oceli. Pro zamezení možného kmitání topných tyčí proudem vzduchu jsou topné tyče vyztuženy příčnými výztuhami. Součástí elektroinstalační skříně jsou bezpečnostní termostaty, svorkovnice s kabeláží a průchodky. Rozměrová a výkonová řada Průmyslové vzduchové clony Profi Door jsou vyráběny v typizované rozměrové řadě ve čtyřech velikostech. V každé velikosti jsou k dispozici tři základní varianty - bez ohřevu, s vodním ohřevem a s elektrickým ohřevem. Tím je zaručen optimální výběr clony. Přehled velikostí průmyslových vzduchových clon je uveden v tab. 1. Tab 1 - Velikosti vzduchových clon Velikosti vzduchových clon Typ PD-..60 PD-..70 PD-..80 PD-..90 A [mm] B [mm] Značení Na obr. 1 je defi nován klíč pro značení průmyslových vzduchových clon Profi Door. Jako vzor je uvedena clona PD-W Obr 1 - Značení průmyslových vzduchových clon Ochrana ventilátorů clony Pro pohon ventilátorů vzduchových clon slouží třífázové elektromotory s vnějším rotorem a odporovou kotvou. Elektromotory jsou při chodu chlazeny proudícím vzduchem, čímž je zajištěn optimální provoz z hlediska možného přehřátí motoru. Vysoce kvalitní kuličkové ložiska v elektromotorech zajišťují životnost minimálně provozních hodin. Třífázové elektromotory musí být vždy zapojeny do hvězdy. Ochrana motorů je standardně zajištěna termokontakty, které jsou vestavěny do vinutí motoru. Termokontakty trvale monitorují pracovní teplotu uvnitř motoru. Při překročení mezní teploty je elektromotor automaticky vyřazen z chodu. Termokontakty tak zajišťují ochranu motoru proti přetížení, přehřátí a výpadku proudové ochrany. Ochrana elektrických ohřívačů clony Elektrické ohřívače clony mají jako ochranu proti možnému přehřátí vestavěny bezpečnostní termostaty. Tyto termostaty trvale monitorují jak teplotu vzduchu proudícího elektrickým ohřívačem, tak i teplotu pláště ohřívače. Aktivační teplota bezpečnostních termostatů je 80 ± 5 C. Termostaty musí být napojeny na řídicí jednotku PC-DE tak, aby při zareagování jakéhokoliv termostatu na nadměrnou teplotu došlo k odpojení napájení silové části elektrického ohřívače. 3

4 TECHNICKÉ PARAMETRY Výkonové parametry, rozměry, hmotnosti V této kapitole jsou uvedeny a popsány základní výkonové parametry, rozměry a hmotnosti průmyslových vzduchových clon Profi Door. Obr 2 - Clona ve vodorovné poloze Obr 3 - Clona ve svislé poloze Tab 2 - Základní výkonové parametry vzduchových clon Typ clony P max [kw] Ventilátor I max [A] U [V] P max [kw] Elektrický ohřívač I max [A] Legenda k tab. 2: P max [kw]... maximální příkon ventilátoru clony I max [A]... maximální proud ventilátoru clony U [V]... jmenovité napájecí napětí ventilátoru clony P max [kw]... maximální příkon elektrického ohřívače clony I max [A]...maximální proud elektrického ohřívače clony U [V]... jmenovité napájecí napětí elektrické ho ohřívače clony U [V] t max [ C] Rozměry A [mm] B [mm] L1 [m] L2 [m] m [kg] řízení clony Clony bez ohřevu PD-N ,50 4, až 5 1,2 93 STD, PC-DN PD-N ,70 6, až 5 1,3 125 STD, PC-DN PD-N ,70 4, až 5 1,4 146 STD, PC-DN PD-N ,75 6, až 5 1,5 177 STD, PC-DN Clony s vodním ohřevem PD-W ,50 4, až 5 1,3 102 PC-DW PD-W ,70 6, až 5 1,4 136 PC-DW PD-W ,70 4, až 5 1,5 160 PC-DW PD-W ,75 6, až 5 1,6 192 PC-DW Clony s elektrickým ohřevem PD-E ,50 4, ,0 21, až 5 1,7 112 PC-DE PD-E ,70 6, ,5 32, až 5 1,9 151 PC-DE PD-E ,70 4, ,5 32, až 5 2,0 175 PC-DE PD-E ,75 6, ,0 43, až 5 2,2 212 PC-DE t max [ C]... maximální dovolená teplota dopravovaného vzduchu A [mm]... jmenovitý rozměr vzduchové clony B [mm]... jmenovitý rozměr vzduchové clony L1 [m]... délka štěrbiny L2 [m]... délka vstupní mřížky, fi ltru, ohřívače a ventilátoru m [kg]... hmotnost vzduchové clony při délce štěrbiny 300 cm řízení clony... předepsané ochranné relé nebo řídicí jednotka 4

5 Obr 4 - Clona bez ohřevu Obr 5 - Clona s vodním ohřevem Obr 6 - Clona s elektrickým ohřevem Doporučení pro návrh clon Při návrhu průmyslových vzduchových clon Profi Door a příslušenství je nutné dodržet a zohlednit následující zásady: Nejvhodnější varianta clony je clona s vodním ohřevem. Používá se všude tam, kde je k dispozici topná voda. V takovém případě je nutné ze strany zdroje tepla zajistit trvalý oběh topné vody v zimním a přechodném období (trvale i po dobu, kdy clona není v provozu). V případech, kdy není k dispozici topná voda, lze využít clony s elektrickým ohřevem. Podmínkou je zajištění dostatečné množství elektrické energie. Clona s elektrickým ohřevem má dvě zásadní nevýhody: a) Při spuštění clony existuje prodleva, než elektrický ohřev clony započne vzduch proudící clonou ohřívat (dáno prodlevou v nahřátí topných tyčí elektrického ohřevu). b) Při vypnutí clony je nutno zajistit doběh ventilátoru pro vychlazení topných tyčí elektrického ohřevu (toto je automaticky zajištěno řídicí jednotkou PC-DE). U méně náročných aplikací lze použít clony bez ohřevu. Instalují se tam, kde je např. nutno oddělit sousední objekty, které jsou spojené vraty. Vzduchové clony mohou pracovat ve svislé nebo vodorovné poloze (ofuk vratového otvoru zboku nebo shora). Orientace clony závisí především na typu vrat. Výstupní štěrbina je standardně umístěna uprostřed kratší strany clony. V případě požadavku resp. specifi kace v objednávce lze štěrbinu umístit do kraje, příp. do delší strany clony. U varianty clony s vodním ohřevem ve vodorovné poloze je doporučeno výstupní štěrbinu umístit do delší strany clony tak, aby vodní ohřívač byl napojen zboku (z důvodu možnosti jeho odvzdušnění). V případech širokého vratového otvoru (šířka vrat větší než cca 4 m), lze instalovat clony z obou stran vrat. U aplikací clon v objektech s trvalým odsáváním je nutno počítat se sníženou účinností vzduchové clony. Musí být zajištěno, aby u clon s vodním ohřevem byla teplota okolního i dopravovaného vzduchu minimálně 10 C. Clona s vodním ohřevem neobsahuje protimrazovou ochranu vodního ohřívače. Je nutné, aby k ventilátoru a elektrickému ohřívači, zejména ke svorkovnicím, byl zajištěn přístup pro kontrolu, revizi a servis. Během provozu clony je od vzduchové clony zvýšená hlučnost. Hodnota akustického výkonu vzduchové clony může dosahovat při chodu hodnoty až 100 db(a), v závislosti na typu clony a délce výstupní štěrbiny. Proto jsou clony určeny do průmyslových objektů. Komplexní ochrana elektromotorů ventilátorů clon je zajištěna termokontakty ve spojení s ochranným relé STD nebo s řídicí jednotkou PD-D.. (podle typu clony). Umístěny vzduchové clony v agresivním nebo ve venkovním prostředí, ve vlhkém prostředí je zakázáno. 5

6 Nomogram pro návrh vzduchových clon 4,0 3,0 Dosah clony [m] 2,0 1,0 Jako teplonosné médium pro clony s vodním ohřevem je doporučena voda s teplotním spádem 80/60 C s jejím trvalým oběhem v zimním a přechodném období (trvale i po dobu, kdy clona není v provozu). Požadovaný topný výkon je na základě návrhu clony dle nomogramu. Topný výkon clony [kw] 0, PD-..60 PD-..80 PD-..70 PD-..90 B A Výstupní rychlost vzduchu ze štěrbiny [m/s] Vzduchový výkon clony [m 3 /hod] štěrbina 4,0 m š těrbina 3,0 m š trěbina 2,0 m Délka štěrbiny Pro návrh vzduchové clony lze využít nomogram s níže uvedeným postupem - příkladem: pro vratový otvor o velikosti 3,2 x 2,5 m (šířka x výška) je zvolena clona s vodním ohřevem ve svislé poloze (clona instalována zboku vratového otvoru) je zvolen požadovaný dosah clony 3,2 m dle šířky vratového otvoru (clona ve svislé poloze) dle nomogramu požadovanému dosahu clony 3,2 m odpovídá nutná minimální výstupní rychlost vzduchu ze štěrbiny 14,2 m/s (informativní údaj) je zvolena požadovaná délka štěrbiny clony 2,5 m dle výšky vratového otvoru (clona ve svislé poloze) průsečík křivek (bod A) určuje velikost vzduchové clony v našem případě je průsečík v oblasti vzduchové clony PD-..70 skutečný reálný pracovní bod, resp. skutečný vzduchový výkon vzduchové clony je vyšší než požadovaný; skutečný reálný pracovní bod (bod B) je průsečíkem parabolickému prodloužení bodu A a křivky ohraničující horní oblast pro velikost vzduchové clony PD-..70 skutečnému pracovnímu bodu (B) odpovídá požadovaný topný výkon 44 kw Pro zadané parametry je navržena vzduchová clona s typovým označením: PD-W

7 ŘÍZENÍ VZDUCHOVÝCH CLON Ochranné relé pro clony bez ohřevu Ochranné relé STD je určeno jako jedna ze dvou alternativ řízení vzduchových clon bez ohřevu. Ochranné relé STD zajišťuje spuštění, vypnutí a jištění vzduchové clony bez ohřevu. Spuštění clony se provádí stiskem tlačítka I na ochranném relé, vypnutí clony se provede stiskem tlačítka O. Ochranné relé STD zajišťuje ve spojení s termokontakty (které jsou osazeny v motoru clony) komplexní ochranu elektromotoru ventilátoru clony. Při překročení mezní teploty (rozpojením okruhu termokontaktu) je elektromotor ventilátoru automaticky vyřazen z chodu. Ochranné relé STD je v plastovém krytu. Instaluje se ve svisné poloze na stěnu. Přípustná je i montáž bez plastového krytu přímo na DIN lištu do rozvaděče. Pro napojení jednotlivých částí vzduchové clony bez ohřevu jsou doporučeny tyto kabely: w.vr.1 silové napojení ventilátoru CYKY 4Bx1,5 w.vr.2 termokontakt ventilátoru JYTY 2Ax1 V případě požadavku na spuštění a vypnutí clony vratovým nebo jiným externím kontaktem je nutno před ochranným relé instalovat (předřadit) stykač, který bude ovládán přímo tímto vratovým nebo jiným externím kontaktem. Druhou alternativou pro řízení vzduchové clony bez ohřevu je řídicí jednotka PC-DN. Obr 7 - Ochranné relé STD Obr 8 - Elektro schéma napojení clony bez ohřevu s ochranným relé STD L1 L2 L3 N PE TK TK ochranné relé STD Technická data ochranného relé STD Typ relé STD Napájecí napětí 3x400 V+N+PE 50Hz Příkon max 5 W Proud max 16 A Rozměry 80 x 150 mm (šířka x výška) Krytí IP 54 (v plastovém krytu) TK TK W2 U1 U2 V1 V2 W1 PE třífázový elektromotor ventilátoru clony 7

8 Řídicí jednotka pro clony bez ohřevu Řídicí jednotka PC-DN je určena pro clony bez ohřevu. Řídicí jednotka zajišťuje spuštění a vypnutí vzduchové clony, jištění a ochranu elektromotoru ventilátoru proti přetížení. Spuštění a vypnutí vzduchové clony lze provést: ručně (vypínačem osazeným v řídicí jednotce), automaticky (vratovým kontaktem připojeným na řídicí jednotku). Řídicí jednotka PC-DN zajišťuje ve spojení s termokontakty (které jsou osazeny v motoru clony) komplexní ochranu elektromotoru ventilátoru clony. Při překročení mezní teploty (rozpojením okruhu termokontaktu) je elektromotor ventilátoru automaticky vyřazen z chodu, resp. je automaticky odstavena vzduchová clona z chodu. Řídicí jednotka PC-DN je v plastové skříni. Instaluje se ve svisné poloze buď přímo na stěnu nebo zapuštěné do 50 mm pod omítku. Obr 9 - Řídíci jednotka PC-DN Technická data řídicí jednotky PC-DN Typ řídicí jednotky PC-DN Napájecí napětí 3x400 V+N+PE 50Hz Příkon max 4 kw Proud max 10 A Rozměry 285 x 375 mm (šířka x výška) Krytí IP 54 (při zavřených dvířkách) Obr 10 - Elektro schéma napojení clony bez ohřevu s řídicí jednotkou PC-DN Svorky v řídící jednotce K abeláž Svorky komponent Parametry komponent N PE Q KM1 Hlavní přívod Hlavní jištěný přívod 1 3x400 V+N+PE 50Hz do řídicí jednotky 3 Imax [A] 10 5 T K 1a w.vr.2 T K Ventilátor TK1b 230 V/ 50 Hz TK P max [kw] 3,75 PE t Imax [A] 6,80 2 w.vr.1 U1 U [V ] 400 M 4 3x400 V/ 50 Hz + PE V1 6 W1 Oa Ob w.ox V/ 50 Hz Vratový kontakt Chod clony = sepnut Pro napojení jednotlivých částí vzduchové clony bez ohřevu jsou doporučeny tyto kabely: w.vr.1 silové napojení ventilátoru CYKY 4Bx1,5 w.vr.2 termokontakt ventilátoru JYTY 2Ax1 w.ox.1 vratový kontakt JYTY 2Ax1 Vzduchová clona (a všechny její části) musí být propojena s řídicí jednotkou lankem žlutozelené barvy o průřezu, který odpovídá průřezu hlavního přívodu do řídicí jednotky, minimálně však 4 mm 2. 8

9 Řídicí jednotka pro clony s vodním ohřevem Řídicí jednotka PC-DW je určena pro clony s vodním ohřevem. Řídicí jednotka zajišťuje spuštění a vypnutí vzduchové clony, jištění a ochranu elektromotoru ventilátoru proti přetížení a jištění čerpadla vodního ohřívače clony. Spuštění a vypnutí vzduchové clony lze provést: ručně (vypínačem osazeným v řídicí jednotce), automaticky (vratovým kontaktem připojeným na řídicí jednotku). Řídicí jednotka PC-DW zajišťuje ve spojení s termokontakty (které jsou osazeny v motoru clony) komplexní ochranu elektromotoru ventilátoru clony. Při překročení mezní teploty (rozpojením okruhu termokontaktu) je elektromotor ventilátoru automaticky vyřazen z chodu, resp. je automaticky odstavena vzduchová clona z chodu. Řídicí jednotka PC-DW je v plastové skříni. Instaluje se ve svisné poloze buď přímo na stěnu nebo zapuštěné do 50 mm pod omítku. Technická data řídicí jednotky PC-DW Typ řídicí jednotky Napájecí napětí Příkon Proud Rozměry Krytí PC-DW 3x400 V+N+PE 50Hz max 4,5 kw max 10 A 285 x 375 mm (šířka x výška) IP 54 (při zavřených dvířkách) Obr 11 - Řídíci jednotka PC-DW Obr 12 - Elektro schéma napojení clony s vodním ohřevem s řídicí jednotkou PC-DW Svorky v řídící jednotce K abeláž Svorky komponent Parametry komponent N PE Q KM1 Hlavní přívod Hlavní jištěný přívod 1 3x400 V+N+PE 50Hz do řídicí jednotky 3 Imax [A] 10 5 T K 1a w.vr.2 T K Ventilátor TK1b 230 V/ 50 Hz TK P max [kw] 3,75 PE t Imax [A] 6,80 2 w.vr.1 U1 U [V ] 400 M 4 3x400 V/ 50 Hz + PE V1 6 W1 w.hw.1 PE Čerpadlo N F V/ 50 Hz + N+PE L M P max [kw] 0,50 U [V] 230 Oa Ob w.ox V/ 50 Hz Vratový kontakt Chod clony = sepnut 9

10 Pro napojení jednotlivých částí vzduchové clony s vodním ohřevem jsou doporučeny tyto kabely: w.vr.1 silové napojení ventilátoru CYKY 4Bx1,5 w.vr.2 termokontakt ventilátoru JYTY 2Ax1 w.hw.1 silové napojení čerpadla CYKY 3Cx1,5 w.ox.1 vratový kontakt JYTY 2Ax1 Vzduchová clona (a všechny její části) musí být propojena s řídicí jednotkou lankem žlutozelené barvy o průřezu, který odpovídá průřezu hlavního přívodu do řídicí jednotky, minimálně však 4 mm 2. Řídicí jednotka pro clony s elektrickým ohřevem Řídicí jednotka PC-DE je určena pro clony s elektrickým ohřevem. Řídicí jednotka zajišťuje spuštění a vypnutí vzduchové clony, jištění a ochranu elektromotoru ventilátoru proti přetížení a jištění elektrického ohřívače clony. Spuštění a vypnutí vzduchové clony lze provést: ručně (vypínačem osazeným v řdicí jednotce), automaticky (vratovým kontaktem připojeným na řídicí jednotku). Řídicí jednotka PC-DE zajišťuje ve spojení s termokontakty (které jsou osazeny v motoru clony) komplexní ochranu elektromotoru ventilátoru clony. Při překročení mezní teploty (rozpojením okruhu termokontaktu) je nejprve odstaven elektrický ohřívač, po cca 3 až 5 minutách (po vychlazení topných tyčí elektroohřevu) je odstavena celá vzduchová clona z chodu. Řídicí jednotka PC-DE dále zajišťuje ve spojení s termostaty (které jsou osazeny v elektrickém ohřívači) komplexní ochranu elektroohřevu clony. Při překročení mezní teploty (rozpojením okruhu prvního stupně termostatu TS1 elektroohřevu) je nejprve ihned odstaven od napájení elektrický ohřívač, po cca 3 až 5 minutách (po vychlazení topných tyčí elektroohřevu) je odstavena celá vzduchová clona z chodu. Při zareagování druhého stupně termostatu TS2 elektroohřevu je ihned odstaven od napájení elektrický ohřívač shozením jističe elektroohřevu pomocí vyrážecí cívky. Do výstupní štěrbiny musí být osazen regulační termostat TH, který je standardní součástí dodávky.regulační termostat zajišťuje regulaci, resp. omezení maximální výstupní teploty ze vzduchové clony na hodnotu 35 C (na tuto hodnotu musí být termostat nastaven otočným kolečkem). Řídicí jednotka PC-DE je v plastové skříni. Instaluje se ve svisné poloze buď přímo na stěnu nebo zapuštěné do 50 mm pod omítku. Obr 13 - Řídící jednotka PC-DE Obr 14 - Regulační termostat TH Technická data řídicí jednotky PC-DE Typ řídicí jednotky PC-DE Napájecí napětí 3x400 V+N+PE 50Hz Příkon max 34 kw Proud max 63 A Rozměry 285 x 375 mm (šířka x výška) Krytí IP 54 (při zavřených dvířkách) 10

11 Obr 15 - Elektro schéma napojení clony s elektrickým ohřevem s řídicí jednotkou PC-DE Svorky v řídící jednotce K abeláž Svorky komponent Parametry komponent N PE Q KM1 KM2 Hlavní přívod Hlavní jištěný přívod 1 3x400 V+N+PE 50Hz do řídicí jednotky 3 Imax [A] 63 5 T K 1a w.vr.2 T K Ventilátor TK1b 230 V/ 50 Hz TK P max [kw] 3,75 PE t Imax [A] 6,80 2 w.vr.1 U1 U [V ] 400 M 4 3x400 V/ 50 Hz + PE V1 6 W1 PE Elektrický ohřívač w.he.1 N 2 U1 P max [kw] 30,00 4 3x400 V/ 50 Hz + N+PE V1 Imax [A] 43,48 6 W1 U [V ] 400 T S 1a w.he.2 T S 1a TS1b 230 V/ 50 Hz TS1b w.he.3 TS2a Z V/ 50 Hz TS2b T S 2a w.sr.1 1 TS2b 230 V/ 50 Hz 2 Regulační termostat Překročení teploty = rozepnut Oa Ob w.ox V/ 50 Hz Vratový kontakt Chod clony = sepnut Pro napojení jednotlivých částí vzduchové clony s elektrickým ohřevem jsou doporučeny tyto kabely: w.vr.1 silové napojení ventilátoru CYKY 4Bx1,5 w.vr.2 termokontakt ventilátoru JYTY 2Ax1 w.he.1 silové napojení el. ohřívače CYKY 5Cx16 w.he.2 okruh termostatu 1. stupeň JYTY 2Ax1 w.he.3 okruh termostatu 2. stupeň JYTY 2Ax1 w.sr.1 regulační termostat JYTY 2Ax1 w.ox.1 vratový kontakt JYTY 2Ax1 Vzduchová clona (a všechny její části) musí být propojena s řídicí jednotkou lankem žlutozelené barvy o průřezu, který odpovídá průřezu hlavního přívodu do řídicí jednotky. Pozor Regulační termostat (u clony s elektrickým ohřevem) musí být zapojen a nastaven tak, aby při překročení teploty vzduchu ve výstupní štěrbině clony přes 35 C byl kontakt rozepnut a elektrický ohřívač odpojen od napájení. Vratový kontakt (pro všechny typy clon) musí být zapojen a nastaven tak, aby při požadavku na chod clony byl kontakt sepnut. Vratový kontakt není standardní součástí dodávky. 11

12 MONTÁŽ, ÚDRŽBA A SERVIS Montáž Průmyslové vzduchové clony Profi Door a příslušenství musí být instalováno odbornou fi rmou v oboru na základě projektové dokumentace zpracované projektantem s příslušnou odbornou kvalifi kací. Odborná fi rma odpovídá za správnou montáž, projektant za správný návrh ventilátoru a jeho příslušenství. Průmyslová vzduchová clona Profi Door se dodává v rozloženém stavu (samostatné díly: ventilátor, fi ltr, výstupní štěrbina v délkách á 1,0 m, ). Při montáži je nutno vzduchovou clonu zkompletovat v sestavě dle příslušné varianty clony. Před započetím montáže je nutné ventilátor vzduchové clony pečlivě zkontrolovat. Zejména je nutno prověřit volné otáčení oběžného kola a neporušenost izolace kabelů. Ventilátor je nutné instalovat tak, aby byl dodržen předepsaný směr proudění vzduchu, resp. směr otáčení oběžného kola, který je vyznačen šipkou na plášti ventilátoru. Směr otáčení oběžného kola lze zkontrolovat vyjmutím víčka motoru (viz. obr. 16). Vodní ohřívač (u varianty clony s vodním ohřevem) je nutné instalovat tak, aby bylo dodrženo protiproudé zapojení teplonosného média. Elektrický ohřívač (u varianty clony s elektrickým ohřevem) je nutné instalovat tak, aby byl dodržen předepsaný směr proudění vzduchu, který je vyznačen šipkou na elektroinstalační skříni. Před započetím montáže je nutné elektrický ohřívač pečlivě zkontrolovat, zejména jsou-li v pořádku topné tyče. Jednotlivé části clony se k sobě kompletují pomocí šroubů M8 s maticemi a vějířovými podložkami. Před připojením je nutné na čelní připojovací plochu příruby nalepit těsnění. U clon s přírubou o délce strany 40 cm a větší je vhodné těsnost přírubového spoje zajistit C sponou se šroubem (viz obr. 17). Clonu je nutno z důvodu zajištění její stability ukotvit do stěny. Materiál pro ukotvení není součástí dodávky clony. Clonu je nutno instalovat z vnitřní strany, na hranu vratového otvoru. Na průmyslových vzduchových clonách ani příslušenství nesmí být prováděny neautorizované zásahy. Obr 16 - Víčko motoru Elektrická instalace Elektrickou instalaci ventilátorů smí provést pouze odborná fi rma v oboru elektro s oprávněním dle platných předpisů. Řídicí jednotky PC-D.. se připojují k soustavě TN-S (3N+PE 400 V AC 50 Hz). Na vstupu do řídicí jednotky jsou samostatné svorky PE a N. Elektro napojení řídicí jednotky PC-D.. musí být provedeno z nadřazeného rozvaděče přes jistící prvek. Parametry jistícího prvku určí projektant na základě připojovaného zařízení a znalosti místních podmínek. Před započetím montáže nutno ověřit vypínací schopnost jistícího prvku a jeho zkratovou odolnost. Pro napojení elektromotoru ventilátoru clony jsou doporučeny tyto kabely: silové napojení ventilátoru CYKY 4Bx1,5, okruh termokontaktů JYTY 2Ax1. Pro napojení oběhového čerpadla clony je doporučen tento kabel: silové napojení čerpadla CYKY 3Cx1,5. Pro napojení elektrického ohřívače clony jsou doporučeny tyto kabely: silové napojení el. ohřívače CYKY 5Cx16, okruh termostatu 1. stupeň JYTY 2Ax1, okruh termostatu 2. stupeň JYTY 2Ax1. Pro napojení regulačního termostatu ve výstupní štěrbině je doporučen tento kabel: regulační termostat JYTY 2Ax1. Vzduchová clona (a všechny její části) musí být propojena s řídicí jednotkou PC-D.. lankem žlutozelené barvy o průřezu, který odpovídá průřezu hlavního přívodu do řídicí jednotky, minimálně však 4 mm 2. Toto propojení se připojuje v řídicí jednotce na svorku PE. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektro napojení. K ventilátoru a elektrickému ohřívači, zejména ke svorkovnicím, je nutné zajistit přístup pro kontrolu, revizi a servis. Ventilátor je vybaven termokontakty, které zajišťují komplexní ochranu elektromotorů ve spojení s ochranným relé nebo řídicí jednotkou. Termokontakty ventilátoru musí být napojeny na jeden z těchto prvků. Při přerušení okruhu termokontaktů musí dojít k odpojení vzduchové clony. Obr 17 - C spona se šroubem 12

13 Elektrický ohřívač je vybaven bezpečnostními termostaty. Termostaty musí být napojeny na řídicí jednotku. Při zareagování okruhu termostatů musí dojít k odpojení vzduchové clony s doběhem pro vychlazení topných tyčí elektrického ohřívače. Při uvedení vzduchové clony do provozu musí být u ventilátoru provedena kontrola správnosti směru otáčení oběžného kola. Předepsaný směr otáčení oběžného kola je vyznačen šipkou na plášti ventilátoru. Při uvedení do provozu nesmí změřený proud ventilátoru překročit maximální dovolený proud I max viz výrobní štítek ventilátoru a viz tab. 2. Při uvedení do provozu nesmí změřený proud elektrického ohřívače překročit maximální dovolený proud Imax viz výrobní štítek elektrického ohřívače a viz tab. 2. Třífázové elektromotory ventilátorů clony musí být vždy zapojeny do hvězdy. Na elektroinstalaci clony nesmí být prováděny neautorizované zásahy. Uvedení do provozu Při uvádění vzduchové clony do provozu je nutné dbát zvýšené pozornosti. Postup uvádění vzduchové clony do provozu je následující (v tomto postupu jsou uvedeny pouze základní obecné body): Hlavní vypínač a všechny jističe řídicí jednotky PC-D.. odepnuty. Kontrola vodivého pospojování všech částí vzduchové clony. Před spuštěním řídicí jednotky a vzduchové clony kontrola elektrické instalace. Natáhnout hlavní vypínač řídicí jednotky, jistič ventilátoru a jistič pomocných obvodů (ostatní jističe a vypínače odepnuty, vrata uzavřeny vratový kontakt neaktivní). V tomto okamžiku nesmí být ventilátor clony v chodu. Natáhnout vypínač v řídicí jednotce Spuštění clony ventilátor clony se musí spustit. Nutná kontrola správnosti směru otáčení oběžného kola ventilátoru. Natáhnout všechny ostatní jističe řídicí jednotky PC-D.. Při chodu vzduchové clony dočasně rozpojit okruh termokontaktu ventilátoru - řídicí jednotka musí ihned odpojit elektrický ohřívač od napájení, po cca 3 až 5 minutách odstavit celou vzduchovou clonu z chodu. U varianty clony bez ohřevu nebo s vodním ohřevem musí být clona odstavena z chodu ihned. U vzduchové clony s elektrickým ohřevem: při chodu clony dočasně rozpojit okruh termostatů TS1 elektrického ohřívače např. na svorkách ohřívače TS1a a TS1b řídicí jednotka musí ihned odstavit elektrický ohřívač od napájení. U vzduchové clony s elektrickým ohřevem: při chodu clony dočasně spojit okruh termostatů TS2 elektrického ohřívače např. na svorkách ohřívače TS2a a TS2b řídicí jednotka musí ihned odepnout jistič elektrického ohřívače tak, aby bylo odstaveno napájení elektrického ohřívače. U vzduchové clony s elektrickým ohřevem: při dlouhodobějším chodu clony průběžně kontrolovat teplotu pláště elektrického ohřívače. Pozor Ihned po vypnutí clony s elektrickým ohřevem je nejprve odpojen elektrický ohřívač od napájení. Po jeho odpojení od napájení může dočasně vzrůst teplota vzduchu za elektrickým ohřívačem. Tato skutečnost je dána setrvačností vychlazování topných tyčí elektrického ohřívače. Údržba a servis Průmyslové vzduchové clony vyžadují pro zajištění bezpečného a hospodárného provozu pravidelnou údržbu a kontrolu (minimálně 1x ročně) v rozsahu uvedení do provozu. Na průmyslové vzduchové cloně musí být dále prováděna pravidelná údržba a kontrola v následujícím rozsahu: Vnitřní povrch ventilátoru a lopatek oběžného kola musí být bez případných nečistot. Ventilátor clony nesmí vyzařovat nadměrný hluk. Lamely vodního ohřívače (u varianty s vodním ohřevem) a topné tyče elektrického ohřívače (u varianty s elektrickým ohřevem) musí být bez případných nečistot. Vnitřní povrch elektrického ohřívače a povrch topných tyčí musí být bez případných nečistot. Kabely elektrické instalace nesmí být porušeny. Výměna fi ltračního materiálu fi ltru vzduchové clony dle jejich znečištění s tím, že maximální interval mezi dvěma výměnami činí 3 měsíce. Tímto nejsou dotčeny případné revize a další úkony vyžadované příslušnými normami a předpisy. Pozor Před sejmutím víka elektroinstalační skříně musí být ventilátor, čerpadlo vodního ohřívače (u varianty clony s vodním ohřevem) a elektrický ohřívač (u varianty clony s elektrickým ohřevem) odpojen od elektrické sítě. Náhradní díly Ke vzduchové cloně náleží náhradní fi ltrační materiál: pro clonu PD-..60 FVN 60-35/3, pro clonu PD-..70 FVN 70-40/3, pro clonu PD-..80 FVN 80-50/3, pro clonu PD-..90 FVN 90-50/3. Součástí dodávky vzduchové clony je již i fi ltrační materiál (součást vstupního fi ltru). Následné náhradní fi ltrační materiály nejsou součástí dodávky vzduchové clony. Likvidace Vzduchové clony splňují nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost provozu. Clony jsou konstruovány a vyráběny tak, aby jejím následným provozem minimalizován negativní vliv na všechny složky životního prostředí. Odpady vzniklé servisní činností (výměna fi ltračního materiálu) je nutno likvidovat v souladu s národními předpisy o životním prostředí a o likvidacích odpadů. Při konečné likvidaci výrobku po skončení jeho životnosti je nutno postupovat diferencovaným sběrem s ohledem na možnost budoucí recyklace. Při konečné likvidaci je nutno se obrátit na specializovanou fi rmu. 13

14

Ochranné relé STE, STD. Katalog ST-05Cz

Ochranné relé STE, STD. Katalog ST-05Cz Ochranné relé STE, STD Katalog ST-05Cz OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití...3 Popis, materiál a konstrukce...3 Podmínky provozu...3 Značení...3 NÁVRH OCHRANNÉHO RELÉ...4 Základní parametry,

Více

KATALOG 10 2015. POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2

KATALOG 10 2015. POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2 KATALOG 10 2015 POTRUBNÍ JEDNOTKY, část 2 obsah Ohřívače Elektrické ohřívače EO, EOS, EOSX 4 20 48 Chladiče 60 78 Deskové rekuperátory 94 Filtry 106 Lamelové klapky 120 Směšovací komory 128 Tlumiče hluku

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

Elektrické ohřívače HE..

Elektrické ohřívače HE.. A Elektrické X El. ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová a výkonová řada...x Značení...X Ochrana proti přehřátí...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X Výkonové

Více

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9)

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Základní vlastnosti Výkon 9, 12, 15, 18, 21 a 24 kw Postupné spínání výkonu Doběh čerpadla

Více

Příklady použití. Vzduchové clony elektrické Viento E. PR-2009-0200-CZ Změny vyhrazeny 12/2009

Příklady použití. Vzduchové clony elektrické Viento E. PR-2009-0200-CZ Změny vyhrazeny 12/2009 1 Příklady použití Vzduchové clony elektrické Viento E 2 Vzduchové clony elektrické Viento E Obsah 4 Typový klíč 5 Rychlý výběr 6 Viento se představuje 7 Příklady montáží 8 Závěsné výšky do 2,5 m Stavební

Více

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 Technické podmínky 1 RK 12 1256 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHF 300 RK 12 1256 POČET STRAN 10 Revize č. 2 PLATÍ OD: 1. 6. 2015 Technické podmínky 2 RK 12 1256 Tyto technické

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY... B Filtry kapsové ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY... X Parametry, rozměry, hmotnosti...x Charakteristiky

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY v. Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY K elektrokotel, výkon - kw

Více

Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW

Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW Stavební připravenost pro tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating Convert AW Vhodné umístění vnější i vnitřní jednotky, propojovacího vedení, napojení na topný systém a ovládacích prvků Vám pomůže vybrat

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití)

Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Teplovzdušná jednotka AIX (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) E 11/12 D 11/12 Cod. 4050399 Obsah: Způsob využití Bezpečnostní předpisy Maximální pracovní parametry média Doprava a značení

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní

INDESSE Industry. Vzduchové clony. Průmyslové clony. Charakteristika. Rozměry. Použití. Podmínky provozu. Modul VCP-03-150 teplovodní Rozměry Charakteristika Modul VCP-03-055 teplovodní Modul VCP-03-150 teplovodní Modul VCP-03-055 elektrický Modul VCP-03-200 bez ohřevu INDESSE jsou vyrobeny z kvalitních komponentů s důrazem na co nejlepší

Více

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Hercules OSV U26 NÁVOD K OBSLUZE Návod A INSTALACI k obsluze ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technický popis ventilátoru... 3 3. Připojení ke kotli... 3 4. Odvod spalin...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice RS 650-1200 m 3 /hod Betonový skelet, elektroohřev Elektročást typový projekt Proudová soustava : 3 NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S ČSN

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod OBSAH 1. Všeobecné informace... 2 2. Místo montáže, podmínky... 2 3. Vlastní montáž... 3 4. Uvedení do provozu... 5 5. Opravy, servis, odstavení z provozu... 6 6. Údržba... 6 7. Záruka... 7 8. Detailní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY KVKE EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OSLUHU A ÚDRŽU 1. Popis Ventilátory KVKE EC jsou jednostranně sací radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a EC motory s vnějším rotorem. Motory jsou pro

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu CLONY ScreenMaster LG - XL NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Návody na montáž, obsluhu a údržbu 1. Popis Ventilátor a topné elementy vzduchové clony LG-XL jsou montované do ocelového pláště s bílým práškovým

Více

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady Řídící jednotka řady Návod na montáž a uvedení do provozu 0 Verze : MONT - 600.1 Obsah 1. VŠEOBECNÉ MONTÁŽNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ... 2 1.1 Připojení řídící jednotky k vzduchotechnické soustavě. 2 1.2 Připojení

Více

04/2013. Vzduchové clony C1, D2 NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU

04/2013. Vzduchové clony C1, D2 NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU 04/2013 Vzduchové clony C1, D2 NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU Obsah Užití, pracovní podmínky, konstrukce...3 Značení, skladování, expedice...4 Instalace...5 Rozměry...6 Uspořádání...6 Technické parametry...8

Více

Díky tomu může být na čerpadla NORIA poskytována záruka v délce 36 měsíců!

Díky tomu může být na čerpadla NORIA poskytována záruka v délce 36 měsíců! KATALOG PRODUKTŮ Vážení zákazníci, společnost NORIA s.r.o. je významný český výrobce, specializující se na design, výrobu a prodej čerpadel a čerpacích systémů určených do studní, vrtů a pro tlakovou kanalizaci.

Více

Směšovací uzly USJR. průměry DN40 a DN50. Instalační firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 3/2015 7 PI-USJ-RV-02-C

Směšovací uzly USJR. průměry DN40 a DN50. Instalační firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 3/2015 7 PI-USJ-RV-02-C Směšovací uzly USJR průměry DN40 a DN50 Instalační a servisní příručka Instalační firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 3/2015 7 PI-USJ-RV-02-C 2 Směšovací uzly USJR 1. Užití směšovacích

Více

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA

TRANSPORT, MONTÁŽ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE xx R NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ POPIS Elektrické ohřívače typu MBE xx R jsou vzduchotechnická zařízení, používaná pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických rozvodech. Plášť

Více

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHRFn 300

SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHRFn 300 Technické podmínky 1 RK 12 1259 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SAMOČINNÁ PLNICÍ HUBICE SPHRFn 300 RK 12 1259 POČET STRAN 13 Revize č. 2 PLATÍ OD: 9/2011 Technické podmínky 2 RK 12 1259 Tyto technické

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

VENTILAČNÍ JEDNOTKA S AKTIVNÍ REKUPERACÍ ELAIR 2,5 A/C-V. dokonalá výměna vzduchu v objektu bez energetických ztrát.

VENTILAČNÍ JEDNOTKA S AKTIVNÍ REKUPERACÍ ELAIR 2,5 A/C-V. dokonalá výměna vzduchu v objektu bez energetických ztrát. VENTILAČNÍ JEDNOTKA S AKTIVNÍ REKUPERACÍ ELAIR 2,5 A/C-V dokonalá výměna vzduchu v objektu bez energetických ztrát Technický popis Instalace a obsluha Stránka 1 Výhody a vlastnosti : Jednotka ELAIR dokáže

Více

Projekční data. Kazetové jednotky Cassette-Geko. Jednotky pro klima dobré spolupráce

Projekční data. Kazetové jednotky Cassette-Geko. Jednotky pro klima dobré spolupráce Projekční data Kazetové jednotky Cassette-Geko Jednotky pro klima dobré spolupráce Obsah Cassette-Geko Velikosti.............................. 1.2 Konstrukční díly kazetové jednotky......................

Více

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ:

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ: ZÁRUČNÍ LIST TYP: výrobní číslo VÝKON: NAPĚTÍ: TŘÍDA JAKOSTI: datum, razítko a podpis výstupní kontroly Návod na montáž a obsluhu ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA datum prodeje: datum expedice: Typ: U 20 ES,

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 OBSAH: 1 Určení... 3 2 Typové vlastnosti... 3 3 Technické parametry... 3 4 Základní aplikace... 4 5 Popis funkcí

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

F.Dokumentace objektů

F.Dokumentace objektů Karel Sadílek Zak.číslo: projekční činnost Počet listů: 7 Žitná 1955,688 01 Uh.Brod PROJEKT STAVB Y Dokumentace pro provedení stavby F.Dokumentace objektů 1. Pozemní objekt : 02 Přístavba zimních zahrad

Více

SORTIMENT. Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace

SORTIMENT. Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace Chladící výkon: 280 až 1140 kw Topný výkon: 360 až 1420 kw NOVINKA Polohermetické dvoušroubové kompresory Uživatelsky příjemná regulace optimalizující provoz Redukované rozměry Snadná instalace POUŽITÍ

Více

EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE EM, EMV, EV, EVB, EF DEKOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE ED EMCOS s.r.o., Nákladní

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

Nízkoteplotní infrazářič

Nízkoteplotní infrazářič Nízkoteplotní infrazářič Návod k projekci návrhu zařízení, montáži a údržbě. Helium K-50, K-100 a K-200 Verze 112014-01 Technický manuál HELIUM OBSAH 1. Úvod 1.1 Proč zvolit Helium 1.2 Použití nízkoteplotního

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign. Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.cz

Více

Regulátor Komextherm PA-5

Regulátor Komextherm PA-5 Regulátor Komextherm PA-5 Urãení Regulátor PA-5 je elektronický diferenciální regulátor pro ústřední vytápění pracující dle venkovní teploty. Instalujeme ho převážně v případech, kdy není použita regulace

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě ávod k montáži, obsluze a údržbě Střešní ventilátor DV Wolf GmbH, Postfach 80, 808 Mainburg, tel. 087/7-0,Fax 087/700, www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 00 Brno, tel. 7 9,

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 10.4.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420,

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

Vytápěcí jednotky. GEA SAHARA PROMPT... dnes objednáte, zítra dodáme. Technická data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers

Vytápěcí jednotky. GEA SAHARA PROMPT... dnes objednáte, zítra dodáme. Technická data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Vytápěcí jednotky GEA SAHARA PROMPT... dnes objednáte, zítra dodáme Technická data 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Úvod GEA SAHARA PROMPT Rychlé řešení vytápění pro Vás Naše vytápěcí jednotky GEA SAHARA

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Všeobecné informace Regulátor Frivent AIR je koncipován pro větrací a klimatizační zařízení s teplovodním nebo elektrickým ohřívačem, chladičem a s 3-stupňovou regulací otáček ventilátoru (ventilátorů).

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

PR-2009-0066-CZ Změny vyhrazeny 03/2009 1

PR-2009-0066-CZ Změny vyhrazeny 03/2009 1 PR-2009-0066-CZ Změny vyhrazeny 03/2009 1 Přehled výrobků SAHARA MAXX HX 1 Přehled výrobků 2 PR-2009-0066-CZ Změny vyhrazeny 03/2009 SAHARA MAXX HX Typový klíč 2 Typový klíč SAHARA MAXX Příslušenství *

Více

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4 Tel. 241001010 fax: 241001090, Email: elektrodesign@elektrodesign.cz TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Typ : REV x E RDV x E Napětí

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

ZON 3 M pro inteligentní řízení elektrických ohřívačů Návod na projektování, instalaci a servis. www.wilkop.eu

ZON 3 M pro inteligentní řízení elektrických ohřívačů Návod na projektování, instalaci a servis. www.wilkop.eu ZON 3 M pro inteligentní řízení elektrických ohřívačů Návod na projektování, instalaci a servis. www.wilkop.eu OBSAH strana 1. ÚVOD.. 1 2. KONCEPCE.. 1 3. FUNKČNÍ POPIS.. 1 4. DOPORUČENÁ APLIKACE 3 5.

Více

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 REKAPITULACE objekty - strojní část cena celkem odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 Cena celklem za strojní část 0,00 objekty

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 5

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 5 AXIÁLNÍ VENTILÁTORY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 240 HXM...244 EDAV...246 HXBR/HXTR, TXBR/TXTR...248 HCFB/HCFT...268 TCBB/TCBT...292 TBT...314 TCBx2...316 TGT (nastavitelné lopatky)...320 Příslušenství...

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-184-AQ-400

AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-184-AQ-400 AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 07, 0 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-8-AQ-00 Investor: Rok vyhotovení : srpen 0 Číslo zakázky: Počet vyhotovení: Vyhotovení č.: Název: OVLÁDACÍ SKŘÍŇ RSK-8-AQ-00

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

Návod na použití elektrického drbadla Cow Cleaner

Návod na použití elektrického drbadla Cow Cleaner Návod na použití elektrického drbadla Cow Cleaner Obj. č: 3291 Technická data Rozměry: (d/ š / v): 1200 mm x 500 mm x 1100 mm Hmotnost: 110 kg Hlučnost: 70 dba Napětí: 230 Volt / 50 Hz Pohon: bezúdržbový

Více

Střešní ventilátor RoofJETT Návod k používání

Střešní ventilátor RoofJETT Návod k používání Střešní ventilátor RoofJETT Návod k používání 07/2001(CZ) K obsahu tohoto návodu k používání Tento návod k používání popisuje, jak máte střešní ventilátor RoofJETT montovat a uvádět do provozu. Obsahuje

Více

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel Rozměry kotlů P lux 18-30 kw Rozměry kotle P 50 lux Elektroschema kotlů P lux do 30kW Elektroschema kotle P 50 lux Instalace kotle Kotel smí instalovat pouze firma s platným oprávněním provádět instalaci

Více

Technická zpráva : 1. Úvod :

Technická zpráva : 1. Úvod : Technická zpráva : 1. Úvod : Projekt řeší ve fázi dokumentace projektu pro provedení stavby vytápění objektu bývalé stanice tramvaje v Královské oboře č.p.2 v Praze 7. Objekt bude po rekonstrukci a dostavbě

Více

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ TD 800/200 EX NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ ÚVODNÍ POZNÁMKY Před instalací stroje naléhavě doporučujeme, abyste si přečetli tento návod. Výbušné prostředí představuje

Více

DVEŘNÍ CLONY + EBT 5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

DVEŘNÍ CLONY + EBT 5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax 241001090 POPIS DVEŘNÍ CLONY + EBT 5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Dveřní clony slouží ke zmenšení průniku studeného vzduchu a snížení úniku teplého vzduchu z budov.

Více

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART Technické informace 10. 2015 verze 3.20 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ :

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Základní charakteristika regulátoru: Regulátor RVT 06.2 spojuje vlastnosti ekvitermního regulátoru obvykle konstruovaného pro topné systémy vybavené kotlem s plně automatickým

Více

Požadovaný komfort v každé místnosti Útulno a pohoda uvnitř, ať je venku jakkoliv

Požadovaný komfort v každé místnosti Útulno a pohoda uvnitř, ať je venku jakkoliv Požadovaný komfort v každé místnosti Útulno a pohoda uvnitř, ať je venku jakkoliv POUŽITÍ Komfortní fancoilové jednotky pro klimatizaci obytných místností EOLIS jsou určeny k parapetní nebo podstropní

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky TEXTOVÁ ČÁST Stupeň PD: DSP Datum: březen 2014 Vypracoval: J. Semrád,

Více

GEA SAHARA MAXX HG 10/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA SAHARA MAXX HG 10/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA SAHARA MAXX HG 10/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers Přehled výrobků SAHARA MAXX HG Přehled výrobků 2 PR-2011-0141-CZ Změny vyhrazeny 10/2012 SAHARA MAXX HG Typový klíč Typový klíč SAHARA MAXX Obr. 1-1

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ 473 556-9 / 95 CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) LTA/LF 400-6000 Prosím uschovejte Technické změny vyhrazeny! Obsah Strana 1. Všeobecně...........................

Více

Vzduchové dveřní clony DOR L.C

Vzduchové dveřní clony DOR L.C DOR L.C lakovaná skříň RAL 9002 vodní nebo elektrický ohřívač skříň do velikosti 2000 mm Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně. 35 Montáž Vodní clony se montují skryté

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

03/2011. Ve specifikaci čerpadla uvedené mezní hodnoty nesmí být v žádném případě překročeny.

03/2011. Ve specifikaci čerpadla uvedené mezní hodnoty nesmí být v žádném případě překročeny. 1 03/2011 BEZPEČNOST PROVOZU Tento provozní návod obsahuje nejzákladnější pokyny, kterých je třeba dbát při montáži, provozu a údržbě čerpadla. Proto je bezpodmínečně nutné, aby jste si tento provozní

Více

Typ : EV 5N (2,5, 10)

Typ : EV 5N (2,5, 10) ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTOMAGNETICKÝ VENTIL NEVÝBUŠNÝ Typ : EV 5N (2,5, 10) Číslo dokumentace : 9803 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace CZ VENUS Recover HRV Návod: Instalace 1 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam:

Více

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou)

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) PROTHERM, s. r. o. 170 00 Praha 7, Jablonského 4 tel.: (02) 6671 24 24 fax : (02) 80 55 93 Vážený zákazníku,

Více

Textový popis energosloupku MS SEH 50 Standard (30kW)

Textový popis energosloupku MS SEH 50 Standard (30kW) Textový popis energosloupku Je výsuvný, lze ho přejíždět, odpovídá požadavkům VDE a ČSN pro elektrické spoje a sloupky rozvaděčů na volných prostorách. Je vestavěný do podkladu, jeho vydlážděné víko je

Více

FREKVENČNÍ MĚNIČE LS STARVERT ic5-1f a ig5a-4

FREKVENČNÍ MĚNIČE LS STARVERT ic5-1f a ig5a-4 FREKVENČNÍ MĚNIČE LS STRVERT ic5-1f a ig5-4 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.3 platí od: 1.10.2010 kontakt : telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454 fa: +420-311 584

Více

PROTIPROUD ELEGANCE 70

PROTIPROUD ELEGANCE 70 PROTIPROUD ELEGANCE 70 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek a že důvěřujete naší společnosti. Aby vám používání tohoto výrobku přinášelo

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI GWL/ Power Group Technology Solutions Stay Powered for the Future GF-BOIL-100L NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci válcových zásobníků TUV s nepřímým ohřevem PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Výrobce: PROTHERM s.r.o., 252 19 Praha - Chrášťany Tel: (02) 57

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888. PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle

Teplo pro váš domov od roku 1888. PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle CZ_2015_33 CZ_2015_32 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství...

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2016

KATALOG PRODUKTŮ 2016 KATALOG PRODUKTŮ 2016 Vážení zákazníci, společnost NORIA s.r.o. je významný český výrobce, specializující se na design, výrobu a prodej čerpadel a čerpacích systémů určených do studní, vrtů a pro tlakovou

Více

jednotky Frivent DWR Technické údaje Rozměry a hmotnosti pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Klimatizace červenec 2007

jednotky Frivent DWR Technické údaje Rozměry a hmotnosti pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Klimatizace červenec 2007 www.frivent.com Nástřešní větrací jednotky Frivent DWR pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Technické údaje Rozměry a hmotnosti červenec 2007 Klimatizace Klimatizace Popis systému Obsah Popis

Více

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 1/18 Přečerpávací zařízení odpadních vod DrainLift S Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 2/18 Obsah 1 Všeobecně 3 1.1 Účel použití

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.1 na ulici Rudná

Více

Elektrické vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers

Elektrické vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Elektrické vzduchové clony Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E Projekční data 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Typový klíč GEA Viento E Vzduchová clona Viento E Příslušenství L. A 1 E. 1 LZ. 1 0.

Více

prvky - - - - - - - - - -

prvky - - - - - - - - - - prvky - - - - - - - - - - PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS - - 2 1 1 L 1 2 N 2 3 PE N 3 4 4-3 4 L N PE Ø 360 mm Ø 390 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Z ASFALTOVÉHO PÁSU VPUSTI Z ASFALTOVÉHO PÁSU min. mm

Více