Průmyslové vzduchové clony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průmyslové vzduchové clony"

Transkript

1

2 OBSAH ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití... 3 Provozní podmínky... 3 Materiály a konstrukce... 3 Rozměrová a výkonová řada...3 Značení... 3 Ochrana ventilátorů clony... 3 Ochrana elektrických ohřívačů clony... 3 TECHNICKÉ PARAMETRY...4 Výkonové parametry, rozměry, hmotnosti... 4 Doporučení pro návrh clon... 5 ŘÍZENÍ VZDUCHOVÝCH CLON...7 Ochranné relé pro clony bez ohřevu... 7 Řídicí jednotka pro clony bez ohřevu... 8 Řídicí jednotka pro clony s vodním ohřevem... 9 Řídicí jednotka pro clony s elektrickým ohřevem MONTÁŽ, ÚDRŽBA A SERVIS...12 Montáž Elektrická instalace Uvedení do provozu Údržba a servis Náhradní díly Likvidace

3 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Použití Průmyslové vzduchové clony Profi Door jsou určeny pro vzduchové oddělení dveřních a vratových otvorů v průmyslových objektech. Vzduchová clona je vybavena fi l- trací třídy G3 a výstupní štěrbinou, která může být variabilně v délce od 200 do 500 cm. Vzduchovou clonu lze instalovat jak v horizontální, tak ve vertikální poloze. Průmyslové vzduchové clony jsou dodávány ve třech základních variantách bez ohřevu, s vodním ohřevem a s elektrickým ohřevem. Provozní podmínky Průmyslové vzduchové clony lze provozovat pouze v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Vzduch proudící clonou nesmí obsahovat: látky a příměsi způsobující narušení a korozi jednotlivých částí clony, lepivé látky a příměsi, pevné látky a příměsi, hořlavé nebo snadno zápalné látky a příměsi. Průmyslové vzduchové clony lze provozovat při těchto podmínkách: teplota dopravovaného vzduchu clonou od 30 do +40 C, u clony s vodním ohřevem od +10 do +40 C, teplota okolního vzduchu v rozmezí od 30 až +40 C, u clony s vodním ohřevem od +10 do +40 C, elektrické krytí motoru ventilátoru IP 54, elektrické krytí elektrického ohřívače IP40, elektrické krytí řídicí jednotky PC-D.. (při zavřených dvířkách) IP 54. Průmyslové vzduchové clony a řídicí jednotky lze skladovat při těchto podmínkách: skladovací prostor musí být čistý (bezprašný) a suchý, teplota vzduchu ve skladovacím prostoru v rozmezí 10 až 30 C. Materiály a konstrukce Plášť vzduchové clony je standardně vyráběn z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu s tloušťkou ochranné vrstvy 275 g/m 2. Dopředu zahnuté lopatky oběžného kola ventilátoru clony jsou vyrobeny z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Součástí ventilátoru je plastová svorkovnice, která je umístěna na vnějším plášti ventilátoru. Uvnitř plastové svorkovnice jsou osazeny svorky. Varianta clony s vodním ohřevem je vybavena vodním ohřívačem. Hliníkové lamely, které tvoří teplosměnnou plochu vodního ohřívače, mají tloušťky 0,1 mm. Lamely jsou navlečeny na měděných trubkách. Sběrače jsou vyráběny z ocelových trubek s povrchovou úpravou. Na koncích sběračů jsou instalovány zátky. Připojení vodního ohřívače na teplonosnou látku je pomocí závitu G1. Varianta clony s elektrickým ohřevem je vybavena elektrickým ohřívačem. Topné tyče elektrického ohřívače jsou vyrobeny z nerez oceli. Pro zamezení možného kmitání topných tyčí proudem vzduchu jsou topné tyče vyztuženy příčnými výztuhami. Součástí elektroinstalační skříně jsou bezpečnostní termostaty, svorkovnice s kabeláží a průchodky. Rozměrová a výkonová řada Průmyslové vzduchové clony Profi Door jsou vyráběny v typizované rozměrové řadě ve čtyřech velikostech. V každé velikosti jsou k dispozici tři základní varianty - bez ohřevu, s vodním ohřevem a s elektrickým ohřevem. Tím je zaručen optimální výběr clony. Přehled velikostí průmyslových vzduchových clon je uveden v tab. 1. Tab 1 - Velikosti vzduchových clon Velikosti vzduchových clon Typ PD-..60 PD-..70 PD-..80 PD-..90 A [mm] B [mm] Značení Na obr. 1 je defi nován klíč pro značení průmyslových vzduchových clon Profi Door. Jako vzor je uvedena clona PD-W Obr 1 - Značení průmyslových vzduchových clon Ochrana ventilátorů clony Pro pohon ventilátorů vzduchových clon slouží třífázové elektromotory s vnějším rotorem a odporovou kotvou. Elektromotory jsou při chodu chlazeny proudícím vzduchem, čímž je zajištěn optimální provoz z hlediska možného přehřátí motoru. Vysoce kvalitní kuličkové ložiska v elektromotorech zajišťují životnost minimálně provozních hodin. Třífázové elektromotory musí být vždy zapojeny do hvězdy. Ochrana motorů je standardně zajištěna termokontakty, které jsou vestavěny do vinutí motoru. Termokontakty trvale monitorují pracovní teplotu uvnitř motoru. Při překročení mezní teploty je elektromotor automaticky vyřazen z chodu. Termokontakty tak zajišťují ochranu motoru proti přetížení, přehřátí a výpadku proudové ochrany. Ochrana elektrických ohřívačů clony Elektrické ohřívače clony mají jako ochranu proti možnému přehřátí vestavěny bezpečnostní termostaty. Tyto termostaty trvale monitorují jak teplotu vzduchu proudícího elektrickým ohřívačem, tak i teplotu pláště ohřívače. Aktivační teplota bezpečnostních termostatů je 80 ± 5 C. Termostaty musí být napojeny na řídicí jednotku PC-DE tak, aby při zareagování jakéhokoliv termostatu na nadměrnou teplotu došlo k odpojení napájení silové části elektrického ohřívače. 3

4 TECHNICKÉ PARAMETRY Výkonové parametry, rozměry, hmotnosti V této kapitole jsou uvedeny a popsány základní výkonové parametry, rozměry a hmotnosti průmyslových vzduchových clon Profi Door. Obr 2 - Clona ve vodorovné poloze Obr 3 - Clona ve svislé poloze Tab 2 - Základní výkonové parametry vzduchových clon Typ clony P max [kw] Ventilátor I max [A] U [V] P max [kw] Elektrický ohřívač I max [A] Legenda k tab. 2: P max [kw]... maximální příkon ventilátoru clony I max [A]... maximální proud ventilátoru clony U [V]... jmenovité napájecí napětí ventilátoru clony P max [kw]... maximální příkon elektrického ohřívače clony I max [A]...maximální proud elektrického ohřívače clony U [V]... jmenovité napájecí napětí elektrické ho ohřívače clony U [V] t max [ C] Rozměry A [mm] B [mm] L1 [m] L2 [m] m [kg] řízení clony Clony bez ohřevu PD-N ,50 4, až 5 1,2 93 STD, PC-DN PD-N ,70 6, až 5 1,3 125 STD, PC-DN PD-N ,70 4, až 5 1,4 146 STD, PC-DN PD-N ,75 6, až 5 1,5 177 STD, PC-DN Clony s vodním ohřevem PD-W ,50 4, až 5 1,3 102 PC-DW PD-W ,70 6, až 5 1,4 136 PC-DW PD-W ,70 4, až 5 1,5 160 PC-DW PD-W ,75 6, až 5 1,6 192 PC-DW Clony s elektrickým ohřevem PD-E ,50 4, ,0 21, až 5 1,7 112 PC-DE PD-E ,70 6, ,5 32, až 5 1,9 151 PC-DE PD-E ,70 4, ,5 32, až 5 2,0 175 PC-DE PD-E ,75 6, ,0 43, až 5 2,2 212 PC-DE t max [ C]... maximální dovolená teplota dopravovaného vzduchu A [mm]... jmenovitý rozměr vzduchové clony B [mm]... jmenovitý rozměr vzduchové clony L1 [m]... délka štěrbiny L2 [m]... délka vstupní mřížky, fi ltru, ohřívače a ventilátoru m [kg]... hmotnost vzduchové clony při délce štěrbiny 300 cm řízení clony... předepsané ochranné relé nebo řídicí jednotka 4

5 Obr 4 - Clona bez ohřevu Obr 5 - Clona s vodním ohřevem Obr 6 - Clona s elektrickým ohřevem Doporučení pro návrh clon Při návrhu průmyslových vzduchových clon Profi Door a příslušenství je nutné dodržet a zohlednit následující zásady: Nejvhodnější varianta clony je clona s vodním ohřevem. Používá se všude tam, kde je k dispozici topná voda. V takovém případě je nutné ze strany zdroje tepla zajistit trvalý oběh topné vody v zimním a přechodném období (trvale i po dobu, kdy clona není v provozu). V případech, kdy není k dispozici topná voda, lze využít clony s elektrickým ohřevem. Podmínkou je zajištění dostatečné množství elektrické energie. Clona s elektrickým ohřevem má dvě zásadní nevýhody: a) Při spuštění clony existuje prodleva, než elektrický ohřev clony započne vzduch proudící clonou ohřívat (dáno prodlevou v nahřátí topných tyčí elektrického ohřevu). b) Při vypnutí clony je nutno zajistit doběh ventilátoru pro vychlazení topných tyčí elektrického ohřevu (toto je automaticky zajištěno řídicí jednotkou PC-DE). U méně náročných aplikací lze použít clony bez ohřevu. Instalují se tam, kde je např. nutno oddělit sousední objekty, které jsou spojené vraty. Vzduchové clony mohou pracovat ve svislé nebo vodorovné poloze (ofuk vratového otvoru zboku nebo shora). Orientace clony závisí především na typu vrat. Výstupní štěrbina je standardně umístěna uprostřed kratší strany clony. V případě požadavku resp. specifi kace v objednávce lze štěrbinu umístit do kraje, příp. do delší strany clony. U varianty clony s vodním ohřevem ve vodorovné poloze je doporučeno výstupní štěrbinu umístit do delší strany clony tak, aby vodní ohřívač byl napojen zboku (z důvodu možnosti jeho odvzdušnění). V případech širokého vratového otvoru (šířka vrat větší než cca 4 m), lze instalovat clony z obou stran vrat. U aplikací clon v objektech s trvalým odsáváním je nutno počítat se sníženou účinností vzduchové clony. Musí být zajištěno, aby u clon s vodním ohřevem byla teplota okolního i dopravovaného vzduchu minimálně 10 C. Clona s vodním ohřevem neobsahuje protimrazovou ochranu vodního ohřívače. Je nutné, aby k ventilátoru a elektrickému ohřívači, zejména ke svorkovnicím, byl zajištěn přístup pro kontrolu, revizi a servis. Během provozu clony je od vzduchové clony zvýšená hlučnost. Hodnota akustického výkonu vzduchové clony může dosahovat při chodu hodnoty až 100 db(a), v závislosti na typu clony a délce výstupní štěrbiny. Proto jsou clony určeny do průmyslových objektů. Komplexní ochrana elektromotorů ventilátorů clon je zajištěna termokontakty ve spojení s ochranným relé STD nebo s řídicí jednotkou PD-D.. (podle typu clony). Umístěny vzduchové clony v agresivním nebo ve venkovním prostředí, ve vlhkém prostředí je zakázáno. 5

6 Nomogram pro návrh vzduchových clon 4,0 3,0 Dosah clony [m] 2,0 1,0 Jako teplonosné médium pro clony s vodním ohřevem je doporučena voda s teplotním spádem 80/60 C s jejím trvalým oběhem v zimním a přechodném období (trvale i po dobu, kdy clona není v provozu). Požadovaný topný výkon je na základě návrhu clony dle nomogramu. Topný výkon clony [kw] 0, PD-..60 PD-..80 PD-..70 PD-..90 B A Výstupní rychlost vzduchu ze štěrbiny [m/s] Vzduchový výkon clony [m 3 /hod] štěrbina 4,0 m š těrbina 3,0 m š trěbina 2,0 m Délka štěrbiny Pro návrh vzduchové clony lze využít nomogram s níže uvedeným postupem - příkladem: pro vratový otvor o velikosti 3,2 x 2,5 m (šířka x výška) je zvolena clona s vodním ohřevem ve svislé poloze (clona instalována zboku vratového otvoru) je zvolen požadovaný dosah clony 3,2 m dle šířky vratového otvoru (clona ve svislé poloze) dle nomogramu požadovanému dosahu clony 3,2 m odpovídá nutná minimální výstupní rychlost vzduchu ze štěrbiny 14,2 m/s (informativní údaj) je zvolena požadovaná délka štěrbiny clony 2,5 m dle výšky vratového otvoru (clona ve svislé poloze) průsečík křivek (bod A) určuje velikost vzduchové clony v našem případě je průsečík v oblasti vzduchové clony PD-..70 skutečný reálný pracovní bod, resp. skutečný vzduchový výkon vzduchové clony je vyšší než požadovaný; skutečný reálný pracovní bod (bod B) je průsečíkem parabolickému prodloužení bodu A a křivky ohraničující horní oblast pro velikost vzduchové clony PD-..70 skutečnému pracovnímu bodu (B) odpovídá požadovaný topný výkon 44 kw Pro zadané parametry je navržena vzduchová clona s typovým označením: PD-W

7 ŘÍZENÍ VZDUCHOVÝCH CLON Ochranné relé pro clony bez ohřevu Ochranné relé STD je určeno jako jedna ze dvou alternativ řízení vzduchových clon bez ohřevu. Ochranné relé STD zajišťuje spuštění, vypnutí a jištění vzduchové clony bez ohřevu. Spuštění clony se provádí stiskem tlačítka I na ochranném relé, vypnutí clony se provede stiskem tlačítka O. Ochranné relé STD zajišťuje ve spojení s termokontakty (které jsou osazeny v motoru clony) komplexní ochranu elektromotoru ventilátoru clony. Při překročení mezní teploty (rozpojením okruhu termokontaktu) je elektromotor ventilátoru automaticky vyřazen z chodu. Ochranné relé STD je v plastovém krytu. Instaluje se ve svisné poloze na stěnu. Přípustná je i montáž bez plastového krytu přímo na DIN lištu do rozvaděče. Pro napojení jednotlivých částí vzduchové clony bez ohřevu jsou doporučeny tyto kabely: w.vr.1 silové napojení ventilátoru CYKY 4Bx1,5 w.vr.2 termokontakt ventilátoru JYTY 2Ax1 V případě požadavku na spuštění a vypnutí clony vratovým nebo jiným externím kontaktem je nutno před ochranným relé instalovat (předřadit) stykač, který bude ovládán přímo tímto vratovým nebo jiným externím kontaktem. Druhou alternativou pro řízení vzduchové clony bez ohřevu je řídicí jednotka PC-DN. Obr 7 - Ochranné relé STD Obr 8 - Elektro schéma napojení clony bez ohřevu s ochranným relé STD L1 L2 L3 N PE TK TK ochranné relé STD Technická data ochranného relé STD Typ relé STD Napájecí napětí 3x400 V+N+PE 50Hz Příkon max 5 W Proud max 16 A Rozměry 80 x 150 mm (šířka x výška) Krytí IP 54 (v plastovém krytu) TK TK W2 U1 U2 V1 V2 W1 PE třífázový elektromotor ventilátoru clony 7

8 Řídicí jednotka pro clony bez ohřevu Řídicí jednotka PC-DN je určena pro clony bez ohřevu. Řídicí jednotka zajišťuje spuštění a vypnutí vzduchové clony, jištění a ochranu elektromotoru ventilátoru proti přetížení. Spuštění a vypnutí vzduchové clony lze provést: ručně (vypínačem osazeným v řídicí jednotce), automaticky (vratovým kontaktem připojeným na řídicí jednotku). Řídicí jednotka PC-DN zajišťuje ve spojení s termokontakty (které jsou osazeny v motoru clony) komplexní ochranu elektromotoru ventilátoru clony. Při překročení mezní teploty (rozpojením okruhu termokontaktu) je elektromotor ventilátoru automaticky vyřazen z chodu, resp. je automaticky odstavena vzduchová clona z chodu. Řídicí jednotka PC-DN je v plastové skříni. Instaluje se ve svisné poloze buď přímo na stěnu nebo zapuštěné do 50 mm pod omítku. Obr 9 - Řídíci jednotka PC-DN Technická data řídicí jednotky PC-DN Typ řídicí jednotky PC-DN Napájecí napětí 3x400 V+N+PE 50Hz Příkon max 4 kw Proud max 10 A Rozměry 285 x 375 mm (šířka x výška) Krytí IP 54 (při zavřených dvířkách) Obr 10 - Elektro schéma napojení clony bez ohřevu s řídicí jednotkou PC-DN Svorky v řídící jednotce K abeláž Svorky komponent Parametry komponent N PE Q KM1 Hlavní přívod Hlavní jištěný přívod 1 3x400 V+N+PE 50Hz do řídicí jednotky 3 Imax [A] 10 5 T K 1a w.vr.2 T K Ventilátor TK1b 230 V/ 50 Hz TK P max [kw] 3,75 PE t Imax [A] 6,80 2 w.vr.1 U1 U [V ] 400 M 4 3x400 V/ 50 Hz + PE V1 6 W1 Oa Ob w.ox V/ 50 Hz Vratový kontakt Chod clony = sepnut Pro napojení jednotlivých částí vzduchové clony bez ohřevu jsou doporučeny tyto kabely: w.vr.1 silové napojení ventilátoru CYKY 4Bx1,5 w.vr.2 termokontakt ventilátoru JYTY 2Ax1 w.ox.1 vratový kontakt JYTY 2Ax1 Vzduchová clona (a všechny její části) musí být propojena s řídicí jednotkou lankem žlutozelené barvy o průřezu, který odpovídá průřezu hlavního přívodu do řídicí jednotky, minimálně však 4 mm 2. 8

9 Řídicí jednotka pro clony s vodním ohřevem Řídicí jednotka PC-DW je určena pro clony s vodním ohřevem. Řídicí jednotka zajišťuje spuštění a vypnutí vzduchové clony, jištění a ochranu elektromotoru ventilátoru proti přetížení a jištění čerpadla vodního ohřívače clony. Spuštění a vypnutí vzduchové clony lze provést: ručně (vypínačem osazeným v řídicí jednotce), automaticky (vratovým kontaktem připojeným na řídicí jednotku). Řídicí jednotka PC-DW zajišťuje ve spojení s termokontakty (které jsou osazeny v motoru clony) komplexní ochranu elektromotoru ventilátoru clony. Při překročení mezní teploty (rozpojením okruhu termokontaktu) je elektromotor ventilátoru automaticky vyřazen z chodu, resp. je automaticky odstavena vzduchová clona z chodu. Řídicí jednotka PC-DW je v plastové skříni. Instaluje se ve svisné poloze buď přímo na stěnu nebo zapuštěné do 50 mm pod omítku. Technická data řídicí jednotky PC-DW Typ řídicí jednotky Napájecí napětí Příkon Proud Rozměry Krytí PC-DW 3x400 V+N+PE 50Hz max 4,5 kw max 10 A 285 x 375 mm (šířka x výška) IP 54 (při zavřených dvířkách) Obr 11 - Řídíci jednotka PC-DW Obr 12 - Elektro schéma napojení clony s vodním ohřevem s řídicí jednotkou PC-DW Svorky v řídící jednotce K abeláž Svorky komponent Parametry komponent N PE Q KM1 Hlavní přívod Hlavní jištěný přívod 1 3x400 V+N+PE 50Hz do řídicí jednotky 3 Imax [A] 10 5 T K 1a w.vr.2 T K Ventilátor TK1b 230 V/ 50 Hz TK P max [kw] 3,75 PE t Imax [A] 6,80 2 w.vr.1 U1 U [V ] 400 M 4 3x400 V/ 50 Hz + PE V1 6 W1 w.hw.1 PE Čerpadlo N F V/ 50 Hz + N+PE L M P max [kw] 0,50 U [V] 230 Oa Ob w.ox V/ 50 Hz Vratový kontakt Chod clony = sepnut 9

10 Pro napojení jednotlivých částí vzduchové clony s vodním ohřevem jsou doporučeny tyto kabely: w.vr.1 silové napojení ventilátoru CYKY 4Bx1,5 w.vr.2 termokontakt ventilátoru JYTY 2Ax1 w.hw.1 silové napojení čerpadla CYKY 3Cx1,5 w.ox.1 vratový kontakt JYTY 2Ax1 Vzduchová clona (a všechny její části) musí být propojena s řídicí jednotkou lankem žlutozelené barvy o průřezu, který odpovídá průřezu hlavního přívodu do řídicí jednotky, minimálně však 4 mm 2. Řídicí jednotka pro clony s elektrickým ohřevem Řídicí jednotka PC-DE je určena pro clony s elektrickým ohřevem. Řídicí jednotka zajišťuje spuštění a vypnutí vzduchové clony, jištění a ochranu elektromotoru ventilátoru proti přetížení a jištění elektrického ohřívače clony. Spuštění a vypnutí vzduchové clony lze provést: ručně (vypínačem osazeným v řdicí jednotce), automaticky (vratovým kontaktem připojeným na řídicí jednotku). Řídicí jednotka PC-DE zajišťuje ve spojení s termokontakty (které jsou osazeny v motoru clony) komplexní ochranu elektromotoru ventilátoru clony. Při překročení mezní teploty (rozpojením okruhu termokontaktu) je nejprve odstaven elektrický ohřívač, po cca 3 až 5 minutách (po vychlazení topných tyčí elektroohřevu) je odstavena celá vzduchová clona z chodu. Řídicí jednotka PC-DE dále zajišťuje ve spojení s termostaty (které jsou osazeny v elektrickém ohřívači) komplexní ochranu elektroohřevu clony. Při překročení mezní teploty (rozpojením okruhu prvního stupně termostatu TS1 elektroohřevu) je nejprve ihned odstaven od napájení elektrický ohřívač, po cca 3 až 5 minutách (po vychlazení topných tyčí elektroohřevu) je odstavena celá vzduchová clona z chodu. Při zareagování druhého stupně termostatu TS2 elektroohřevu je ihned odstaven od napájení elektrický ohřívač shozením jističe elektroohřevu pomocí vyrážecí cívky. Do výstupní štěrbiny musí být osazen regulační termostat TH, který je standardní součástí dodávky.regulační termostat zajišťuje regulaci, resp. omezení maximální výstupní teploty ze vzduchové clony na hodnotu 35 C (na tuto hodnotu musí být termostat nastaven otočným kolečkem). Řídicí jednotka PC-DE je v plastové skříni. Instaluje se ve svisné poloze buď přímo na stěnu nebo zapuštěné do 50 mm pod omítku. Obr 13 - Řídící jednotka PC-DE Obr 14 - Regulační termostat TH Technická data řídicí jednotky PC-DE Typ řídicí jednotky PC-DE Napájecí napětí 3x400 V+N+PE 50Hz Příkon max 34 kw Proud max 63 A Rozměry 285 x 375 mm (šířka x výška) Krytí IP 54 (při zavřených dvířkách) 10

11 Obr 15 - Elektro schéma napojení clony s elektrickým ohřevem s řídicí jednotkou PC-DE Svorky v řídící jednotce K abeláž Svorky komponent Parametry komponent N PE Q KM1 KM2 Hlavní přívod Hlavní jištěný přívod 1 3x400 V+N+PE 50Hz do řídicí jednotky 3 Imax [A] 63 5 T K 1a w.vr.2 T K Ventilátor TK1b 230 V/ 50 Hz TK P max [kw] 3,75 PE t Imax [A] 6,80 2 w.vr.1 U1 U [V ] 400 M 4 3x400 V/ 50 Hz + PE V1 6 W1 PE Elektrický ohřívač w.he.1 N 2 U1 P max [kw] 30,00 4 3x400 V/ 50 Hz + N+PE V1 Imax [A] 43,48 6 W1 U [V ] 400 T S 1a w.he.2 T S 1a TS1b 230 V/ 50 Hz TS1b w.he.3 TS2a Z V/ 50 Hz TS2b T S 2a w.sr.1 1 TS2b 230 V/ 50 Hz 2 Regulační termostat Překročení teploty = rozepnut Oa Ob w.ox V/ 50 Hz Vratový kontakt Chod clony = sepnut Pro napojení jednotlivých částí vzduchové clony s elektrickým ohřevem jsou doporučeny tyto kabely: w.vr.1 silové napojení ventilátoru CYKY 4Bx1,5 w.vr.2 termokontakt ventilátoru JYTY 2Ax1 w.he.1 silové napojení el. ohřívače CYKY 5Cx16 w.he.2 okruh termostatu 1. stupeň JYTY 2Ax1 w.he.3 okruh termostatu 2. stupeň JYTY 2Ax1 w.sr.1 regulační termostat JYTY 2Ax1 w.ox.1 vratový kontakt JYTY 2Ax1 Vzduchová clona (a všechny její části) musí být propojena s řídicí jednotkou lankem žlutozelené barvy o průřezu, který odpovídá průřezu hlavního přívodu do řídicí jednotky. Pozor Regulační termostat (u clony s elektrickým ohřevem) musí být zapojen a nastaven tak, aby při překročení teploty vzduchu ve výstupní štěrbině clony přes 35 C byl kontakt rozepnut a elektrický ohřívač odpojen od napájení. Vratový kontakt (pro všechny typy clon) musí být zapojen a nastaven tak, aby při požadavku na chod clony byl kontakt sepnut. Vratový kontakt není standardní součástí dodávky. 11

12 MONTÁŽ, ÚDRŽBA A SERVIS Montáž Průmyslové vzduchové clony Profi Door a příslušenství musí být instalováno odbornou fi rmou v oboru na základě projektové dokumentace zpracované projektantem s příslušnou odbornou kvalifi kací. Odborná fi rma odpovídá za správnou montáž, projektant za správný návrh ventilátoru a jeho příslušenství. Průmyslová vzduchová clona Profi Door se dodává v rozloženém stavu (samostatné díly: ventilátor, fi ltr, výstupní štěrbina v délkách á 1,0 m, ). Při montáži je nutno vzduchovou clonu zkompletovat v sestavě dle příslušné varianty clony. Před započetím montáže je nutné ventilátor vzduchové clony pečlivě zkontrolovat. Zejména je nutno prověřit volné otáčení oběžného kola a neporušenost izolace kabelů. Ventilátor je nutné instalovat tak, aby byl dodržen předepsaný směr proudění vzduchu, resp. směr otáčení oběžného kola, který je vyznačen šipkou na plášti ventilátoru. Směr otáčení oběžného kola lze zkontrolovat vyjmutím víčka motoru (viz. obr. 16). Vodní ohřívač (u varianty clony s vodním ohřevem) je nutné instalovat tak, aby bylo dodrženo protiproudé zapojení teplonosného média. Elektrický ohřívač (u varianty clony s elektrickým ohřevem) je nutné instalovat tak, aby byl dodržen předepsaný směr proudění vzduchu, který je vyznačen šipkou na elektroinstalační skříni. Před započetím montáže je nutné elektrický ohřívač pečlivě zkontrolovat, zejména jsou-li v pořádku topné tyče. Jednotlivé části clony se k sobě kompletují pomocí šroubů M8 s maticemi a vějířovými podložkami. Před připojením je nutné na čelní připojovací plochu příruby nalepit těsnění. U clon s přírubou o délce strany 40 cm a větší je vhodné těsnost přírubového spoje zajistit C sponou se šroubem (viz obr. 17). Clonu je nutno z důvodu zajištění její stability ukotvit do stěny. Materiál pro ukotvení není součástí dodávky clony. Clonu je nutno instalovat z vnitřní strany, na hranu vratového otvoru. Na průmyslových vzduchových clonách ani příslušenství nesmí být prováděny neautorizované zásahy. Obr 16 - Víčko motoru Elektrická instalace Elektrickou instalaci ventilátorů smí provést pouze odborná fi rma v oboru elektro s oprávněním dle platných předpisů. Řídicí jednotky PC-D.. se připojují k soustavě TN-S (3N+PE 400 V AC 50 Hz). Na vstupu do řídicí jednotky jsou samostatné svorky PE a N. Elektro napojení řídicí jednotky PC-D.. musí být provedeno z nadřazeného rozvaděče přes jistící prvek. Parametry jistícího prvku určí projektant na základě připojovaného zařízení a znalosti místních podmínek. Před započetím montáže nutno ověřit vypínací schopnost jistícího prvku a jeho zkratovou odolnost. Pro napojení elektromotoru ventilátoru clony jsou doporučeny tyto kabely: silové napojení ventilátoru CYKY 4Bx1,5, okruh termokontaktů JYTY 2Ax1. Pro napojení oběhového čerpadla clony je doporučen tento kabel: silové napojení čerpadla CYKY 3Cx1,5. Pro napojení elektrického ohřívače clony jsou doporučeny tyto kabely: silové napojení el. ohřívače CYKY 5Cx16, okruh termostatu 1. stupeň JYTY 2Ax1, okruh termostatu 2. stupeň JYTY 2Ax1. Pro napojení regulačního termostatu ve výstupní štěrbině je doporučen tento kabel: regulační termostat JYTY 2Ax1. Vzduchová clona (a všechny její části) musí být propojena s řídicí jednotkou PC-D.. lankem žlutozelené barvy o průřezu, který odpovídá průřezu hlavního přívodu do řídicí jednotky, minimálně však 4 mm 2. Toto propojení se připojuje v řídicí jednotce na svorku PE. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektro napojení. K ventilátoru a elektrickému ohřívači, zejména ke svorkovnicím, je nutné zajistit přístup pro kontrolu, revizi a servis. Ventilátor je vybaven termokontakty, které zajišťují komplexní ochranu elektromotorů ve spojení s ochranným relé nebo řídicí jednotkou. Termokontakty ventilátoru musí být napojeny na jeden z těchto prvků. Při přerušení okruhu termokontaktů musí dojít k odpojení vzduchové clony. Obr 17 - C spona se šroubem 12

13 Elektrický ohřívač je vybaven bezpečnostními termostaty. Termostaty musí být napojeny na řídicí jednotku. Při zareagování okruhu termostatů musí dojít k odpojení vzduchové clony s doběhem pro vychlazení topných tyčí elektrického ohřívače. Při uvedení vzduchové clony do provozu musí být u ventilátoru provedena kontrola správnosti směru otáčení oběžného kola. Předepsaný směr otáčení oběžného kola je vyznačen šipkou na plášti ventilátoru. Při uvedení do provozu nesmí změřený proud ventilátoru překročit maximální dovolený proud I max viz výrobní štítek ventilátoru a viz tab. 2. Při uvedení do provozu nesmí změřený proud elektrického ohřívače překročit maximální dovolený proud Imax viz výrobní štítek elektrického ohřívače a viz tab. 2. Třífázové elektromotory ventilátorů clony musí být vždy zapojeny do hvězdy. Na elektroinstalaci clony nesmí být prováděny neautorizované zásahy. Uvedení do provozu Při uvádění vzduchové clony do provozu je nutné dbát zvýšené pozornosti. Postup uvádění vzduchové clony do provozu je následující (v tomto postupu jsou uvedeny pouze základní obecné body): Hlavní vypínač a všechny jističe řídicí jednotky PC-D.. odepnuty. Kontrola vodivého pospojování všech částí vzduchové clony. Před spuštěním řídicí jednotky a vzduchové clony kontrola elektrické instalace. Natáhnout hlavní vypínač řídicí jednotky, jistič ventilátoru a jistič pomocných obvodů (ostatní jističe a vypínače odepnuty, vrata uzavřeny vratový kontakt neaktivní). V tomto okamžiku nesmí být ventilátor clony v chodu. Natáhnout vypínač v řídicí jednotce Spuštění clony ventilátor clony se musí spustit. Nutná kontrola správnosti směru otáčení oběžného kola ventilátoru. Natáhnout všechny ostatní jističe řídicí jednotky PC-D.. Při chodu vzduchové clony dočasně rozpojit okruh termokontaktu ventilátoru - řídicí jednotka musí ihned odpojit elektrický ohřívač od napájení, po cca 3 až 5 minutách odstavit celou vzduchovou clonu z chodu. U varianty clony bez ohřevu nebo s vodním ohřevem musí být clona odstavena z chodu ihned. U vzduchové clony s elektrickým ohřevem: při chodu clony dočasně rozpojit okruh termostatů TS1 elektrického ohřívače např. na svorkách ohřívače TS1a a TS1b řídicí jednotka musí ihned odstavit elektrický ohřívač od napájení. U vzduchové clony s elektrickým ohřevem: při chodu clony dočasně spojit okruh termostatů TS2 elektrického ohřívače např. na svorkách ohřívače TS2a a TS2b řídicí jednotka musí ihned odepnout jistič elektrického ohřívače tak, aby bylo odstaveno napájení elektrického ohřívače. U vzduchové clony s elektrickým ohřevem: při dlouhodobějším chodu clony průběžně kontrolovat teplotu pláště elektrického ohřívače. Pozor Ihned po vypnutí clony s elektrickým ohřevem je nejprve odpojen elektrický ohřívač od napájení. Po jeho odpojení od napájení může dočasně vzrůst teplota vzduchu za elektrickým ohřívačem. Tato skutečnost je dána setrvačností vychlazování topných tyčí elektrického ohřívače. Údržba a servis Průmyslové vzduchové clony vyžadují pro zajištění bezpečného a hospodárného provozu pravidelnou údržbu a kontrolu (minimálně 1x ročně) v rozsahu uvedení do provozu. Na průmyslové vzduchové cloně musí být dále prováděna pravidelná údržba a kontrola v následujícím rozsahu: Vnitřní povrch ventilátoru a lopatek oběžného kola musí být bez případných nečistot. Ventilátor clony nesmí vyzařovat nadměrný hluk. Lamely vodního ohřívače (u varianty s vodním ohřevem) a topné tyče elektrického ohřívače (u varianty s elektrickým ohřevem) musí být bez případných nečistot. Vnitřní povrch elektrického ohřívače a povrch topných tyčí musí být bez případných nečistot. Kabely elektrické instalace nesmí být porušeny. Výměna fi ltračního materiálu fi ltru vzduchové clony dle jejich znečištění s tím, že maximální interval mezi dvěma výměnami činí 3 měsíce. Tímto nejsou dotčeny případné revize a další úkony vyžadované příslušnými normami a předpisy. Pozor Před sejmutím víka elektroinstalační skříně musí být ventilátor, čerpadlo vodního ohřívače (u varianty clony s vodním ohřevem) a elektrický ohřívač (u varianty clony s elektrickým ohřevem) odpojen od elektrické sítě. Náhradní díly Ke vzduchové cloně náleží náhradní fi ltrační materiál: pro clonu PD-..60 FVN 60-35/3, pro clonu PD-..70 FVN 70-40/3, pro clonu PD-..80 FVN 80-50/3, pro clonu PD-..90 FVN 90-50/3. Součástí dodávky vzduchové clony je již i fi ltrační materiál (součást vstupního fi ltru). Následné náhradní fi ltrační materiály nejsou součástí dodávky vzduchové clony. Likvidace Vzduchové clony splňují nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost provozu. Clony jsou konstruovány a vyráběny tak, aby jejím následným provozem minimalizován negativní vliv na všechny složky životního prostředí. Odpady vzniklé servisní činností (výměna fi ltračního materiálu) je nutno likvidovat v souladu s národními předpisy o životním prostředí a o likvidacích odpadů. Při konečné likvidaci výrobku po skončení jeho životnosti je nutno postupovat diferencovaným sběrem s ohledem na možnost budoucí recyklace. Při konečné likvidaci je nutno se obrátit na specializovanou fi rmu. 13

14

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana... A X ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozm ry, hmotnosti...x

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM Technická dokumentace číslo : TD. platí od: / kontakt : LTEKO,spol. s r.o. Pod ihelnou Hostomice pod rdy zech Republic telefon: + ; + fax: + ; + email: odbyt@alteko.cz

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony komfortní Li www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony Li Obsah: Obsah: Návrh vzduchových dveřních clon... strana 2-3 Vzduchové clony Li se statickou nebo dynamickou reklamou... strana

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl Stavební připravenost Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl CZ verze 1.1 Obsah A. Slovník použitých zkratek... 3 B. Popis otopného

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Technický list Chameleon, VHM-E

Technický list Chameleon, VHM-E Obsah Teorie... - 2-1.1 Stanovení optimálního výkonu tepelného čerpadla... - 2-1.2 Rozdělení tepelných čerpadel TC MACH... - 2-1.2.1 Typové řady... - 3-1.2.2 Hmotnost tepelných čerpadel... - 4-1.2.3 Hmotnost

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis

Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis Produktovou řadu OVK tvoří zásobníkové nástěnné kombinované ohřívače vody ve válcovém provedení. Vnitřní nádrž ohřívače je

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY 9 K elektrokotel, výkon - 9 kw RAY K elektrokotel, výkon

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY S TEPELNÝM ČERPADLEM Moderní vzhled vnitřní jednotky s plochým výklopným čelním panelem v pěti barevných provedeních. Funkce: Chlazení Topení Odvlhčovaní Automatický chod Ventilace

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou www.stavoklima.eu Li-DR Vzduchové dveřní clony Li-DR Obsah Obsah: Návrh vzduchových dverních clon... strana 2 Vzduchové clony Li s dynamickou

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.UTOMOTIVE.CZ HYDRULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST - SYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRULICKÝ POHON

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

4,88 ESTIA S É R I E 4

4,88 ESTIA S É R I E 4 COP 4,88 ESTIA SÉRIE 4 Tepelná čerpadla vzduch - voda ESTIA Tepelná čerpadla vzduch - voda Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Pokud dnes hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, tvoří tepelná

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E CS3-16 ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E 8 funkcí v jednom zapojení, s velkým rozsahem časů od 0,5 s do 20 hod. spínacím prvkem je silové relé montáž do instalační krabice MADE IN CZECH REPUBLIC

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V OBCI BOŘETICEVČETNĚ VÝMĚNY ZDROJE SEZNAM PŘÍLOH

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V OBCI BOŘETICEVČETNĚ VÝMĚNY ZDROJE SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH F.01.MAR.01-00 - TECHNICKÁ ZPRÁVA F.01.MAR.02-00 - REGULAČNÍ SCHÉMA F.01.MAR.03-00 - PŮDORYS 1.PP Dokumentace pro provedení stavby 1 / 8 O B S A H 1 Všeobecně...3 1.1 Rozsah projektu...3

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Ventilační jednotky Řada CB29M

Ventilační jednotky Řada CB29M Ventilační jednotky Řada CB29M TECHNICKÁ DATA OBSAH strana 1. Vlastnosti 1 2. Příslušenství 2 3. Specifikace 3 4. Údaje ventilátoru 3 5. Údaje o elektrickém vyhřívání 4 6. Rozměry 6 7. Instalační vzdálenosti

Více

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Nízkonapěťové asynchronní motory s rotorem nakrátko řady 1LE1 Uvážlivá volba pro náročné provozy i pro aplikace všeobecného použití

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu

Více

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Platnost cen od 1.7. 2008 Ceník MasterTherm Obsah Obsah TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA BoxAir... 2-3 EasyMaster... 4-5 AirMaster...

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Technický list Závěsné elektrické zásobníkové ohřívače vody EWH 30 200 Trend Popis

Technický list Závěsné elektrické zásobníkové ohřívače vody EWH 30 200 Trend Popis Technický list Závěsné elektrické zásobníkové ohřívače vody EWH 30 200 Popis Produktovou řadu EWH tvoří zásobníkové nástěnné elektrické ohřívače vody ve válcovém provedení. Vnitřní nádrž ohřívače je opatřena

Více

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet )

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet ) Obsah dokumentace : - Technická zpráva - Schéma rozvaděče MaR část 1 - Schéma rozvaděče MaR část 2 - Schéma rozvaděče MaR část 3 - Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace

Více

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM B XXX X provedení: MS stacionární zásobník (design litinových kotlů MEDVĚD) S stacionární zásobník válcový Z závěsný zásobník

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více