FILOZOFICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18. 11. 21. 11. 2014 FILOZOFICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. www.phil.muni.cz/tydenvedy"

Transkript

1 FILOZOFICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

2 Týden vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Filozofická fakulta Masarykovy univerzity se již tradičně připojuje k oslavám Světového dne filozofie UNESCO uspořádáním Týdne vědy. Program Týdne vědy je přehlídkou širokého spektra výzkumných a vzdělávacích aktivit realizovaných na Filozofické fakultě MU. Jeho náplň tvoří konference, odborné i popularizační přednášky a prezentace výzkumu a výuky z oblasti filozofie, psychologie, pedagogiky, jazykovědy, teorie filmu, divadla, hudby, výtvarného umění, religionistiky, historie, archeologie a dalších oborů. Celý program Týdne vědy na FF MU je přístupný široké veřejnosti. Masarykova univerzita Filozofická fakulta 1

3 Slavnost Týdne vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity , aula FF MU (místnost C33), Arna Nováka 1, Brno Program Slavnostní zahájení Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající bakalářskou a magisterskou diplomovou práci Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající disertační práci Udělení Ceny děkana FF MU za významný tvůrčí čin roku Přednáška laureáta Ceny děkana FF MU za vynikající tvůrčí čin roku 2013 Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. Barokní umění mezi teologií a lidovou zbožností Na sklonku 18. století se mezi oblíbenými terči břitkých osvícenských kritiků ocitlo nejen barokní umění jako takové, ale i řada domnělých zlořádů a nešvarů barokní katolické zbožnosti, které s ním byly nerozlučně spojeny. Příkrého odsudku se tak kromě všudypřítomné a neúčelné nádhery dočkala i příslovečná pověrčivost širokých lidových vrstev a jejich často značně neortodoxní pohled na umělecká díla. Přednáška Pavla Suchánka se pokusí přiblížit alespoň některé z mnoha příkladů dobového způsobu vnímání a prožívání umění právě touto početnou skupinou diváků se svébytnou vizuální zkušeností a perceptivními schopnostmi Přestávka Představení Kočovné filosofické divadelní společnosti při Katedře filozofie FF MU MACABRE! aneb Tajemství loňských státnic Filozofický horor, plný krve, příšer a empirické etiky. V rámci představení se mimo jiné dozvíte, jaký je strategický význam klišé, co Kant skutečně mínil svými posledními slovy a jak dlouho dokáže krvácet průměrný filozof Ukončení akce 2 Týden vědy 2014

4 Historický ústav Jak psát dějiny velkých měst? mezinárodní vědecká konference sály Nové radnice, Radnická 369/10, Brno Období posledních desetiletí přineslo zvýšený zájem o zpracování městských dějin, a to včetně zpracování syntetických, ve velkých městech zpravidla vícesvazkových děl. Významný posun celospolečenského diskurzu, metodologicky podnětná zahraniční díla, interdisciplinarizace bádání a interpretace dějin, bouřlivý rozvoj v oblasti studia dílčích problémů, odideologizování a odtabuizování řady témat, ale též využití počítačových technologií přispělo mj. k tomu, že starší syntézy rychle zastarávají. Moderní trendy v historickém bádání však mimo jiné odhalily celou řadu metodologických a koncepčních problémů, které limitují plnohodnotnost a plasticitu syntetického výkladu městských dějin. Cílem proponované konference je ověření nosnosti realizovaných či vznikajících projektů a diskuze o dílčích i rámcových koncepčních problémech. Téma konference vztahujeme přednostně nikoli však výlučně k problematice velkých středoevropských měst, u kterých je pravděpodobný vznik rozsáhlejších syntéz. Pořádají Statutární město Brno Archiv města Brna Katedra historie FF UJEP v Ústí nad Labem Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Historický ústav FF MU Více informací: Masarykova univerzita Filozofická fakulta 3

5 Kabinet informačních studií a knihovnictví KISKFórum , Dům umění města Brna, Malinovského nám., Brno KISKFórum je neformální debatní platforma pro sdílení znalostí a zkušeností mezi vyučujícími, studenty KISK, absolventy a zájemci o obor. Na programu je i téma vědy a výzkumu. prof. Nils Pharo Overview of Linked Data and the Semantic web , FF MU, místnost D22, Arna Nováka 1, Brno DataConf 2014 konference , Fakulta informačních technologií VUT, Božetěchova 2, Brno Obsahem konference jsou témata zaměřená na datovou analytiku v ČR. Přednášející budou hovořit o tématech jako strojové učení, business intelligence či open data. Pořádají Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Fakulta informačních technologií VUT Více informací: 4 Týden vědy 2014

6 Katedra anglistiky a amerikanistiky Ing. Mgr. Jiří Rambousek Adaptace Carrollovy Alenky, zejména filmové přednáška s ukázkami , FF MU, místnost G32, Gorkého 7, Brno Alenka v říši divů Lewise Carrolla se dočkala vedle víceméně úplných překladů také nesčetných adaptací, jak knižních, tak divadelních či filmových. Přednáška krátce zmíní situaci v překladu Alenky do češtiny a vztah adaptace a překladu obecně. Poté se zaměří na filmové verze Alenky, zejména starší či méně známé, včetně volnějších adaptací a odvozených děl. Louis Wei-lun Lu, Ph.D. Viewpoint in Language: How a Study of Deictics Reveals About the Way We Think přednáška v angličtině, bez tlumočení , FF MU, místnost G24, Gorkého 7, Brno In this talk, I will introduce the usefulness of parallel texts in cognitive linguistics research. Although parallel texts have been extensively used in the study of linguistic typology (which usually assumes a quantitative approach), there has not been a coherent body of literature in the study of language and thought. I will discuss how the methodology can reveal the usage of deictic verbs as viewpoint operators that other methods cannot as a case in point. I expect the talk to be interesting to scholars in linguistics, stylistics, and translation (of literature). Masarykova univerzita Filozofická fakulta 5

7 Katedra filozofie Poslední přání: Eutanázie ve filozofických perspektivách , FF MU, místnost J21, Gorkého 7, Brno Akce pořádaná v rámci oslav Dne filozofie, na které vystoupí PhDr. Tomáš Hříběk, Ph.D. (FLÚ AV ČR) Mgr. Iva Svačinová Mgr. Tomáš Ondráček Mgr. Michal Stránský 6 Týden vědy 2014

8 Psychologický ústav Akademické centrum pozitivní psychologie Sympózium o naději , FF MU, místnost D22, Arna Nováka 1, Brno V rámci sympózia budou prezentovány výsledky výzkumných studií realizovaných na FF MU, jež odhalují zajímavé souvislosti naděje a životní spokojenosti, zdraví, kvality mezilidských vztahů a dalších důležitých oblastí lidského života v dětském i dospělém věku. Součástí sympózia bude také souhrn praktických doporučení pro udržení nadějného přístupu k životu a nebude chybět ani inspirace pro ty, kteří chtějí naději dávat druhým. Program doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. Naděje coby předmět vědeckého zkoumání: Co říkají výsledky českých výzkumů? Klára Benešová, Monika Kupcová, Bc. Lenka Vildová a kol. Naděje pro příští generaci: Psychosociální souvislosti naděje u dětí ve věku 8 až 12 let PhDr. Katarína Millová, Ph.D. Být aktivním dítětem se vyplatí: Jaké jsou prediktory naděje v dětství a dospívání? Bc. Daniel Vodrážka Studenti dávají naději: Prezentace studentské neziskové organizace Mise naděje doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. Jak si udržet nadějný přístup k životu? Masarykova univerzita Filozofická fakulta 7

9 Seminář dějin umění doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. Umění abstrakce a figurace , FF MU, místnost K31, Veveří 28, Brno Přednáška se bude věnovat otázce abstrakce a figurace na vybraných dílech sochařství 20. století. Poukáže na novou funkci moderní sochy a proměnu jejího vnímání. Zdůrazní ty momenty, v nichž se tradičně figurativní sochařství mění pomocí postupné redukce objemu a tvaru, kdy místo modelace nastupuje konstrukce a nové materiály. Specifickou formou budou pak ta díla, kde se figurace a abstrakce záměrně střetá či propojuje. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D., Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. Prezentace výzkumného projektu: Sochař Ondřej Schweigl, úloha umělce a proměna umění na prahu moderní éry ( ) , FF MU, místnost K31, Veveří 28, Brno Přednáška představí aktuální projekt výzkumu uměleckého a teoretického díla učeného brněnského sochaře Ondřeje Schweigla ( ). Autoři výzkumu přiblíží atraktivní vizuální formou umělcovu rozsáhlou tvorbu a pokusí se o její zasazení do širšího kontextu středoevropského umění a proměny společnosti v éře osvícenství na konci 18. století. Mgr. Kristýna Rendlová Evropské dějinné události vyobrazené v osmanské miniaturní malbě , FF MU, místnost K31, Veveří 28, Brno Produkce ilustrovaných dějin se na sultánském dvoře rozšířila v 16. století, období kulturního i uměleckého rozkvětu Osmanské říše, a přinášela s sebou posílení dokumentární funkce osmanské miniaturní malby. Tyto dějiny líčí primárně historii Osmanské říše, oslavují sultána, jeho válečná tažení i politická rozhodnutí. Protože se však jedná o období intenzivní politické interakce Osmanské říše s evropskými zeměmi, četné události v nich pojednávané byly zásadní i z hlediska historického vývoje Evropy a jsou námětem i vrcholných miniaturních maleb je ilustrujících. Vyobrazují Evropany, jejich armády, jejich města. Jací jsme tedy byli v očích osmanských malířů? 8 Týden vědy 2014

10 Seminář japonských studií Dr. Takehiko Maruyama (National Institute for Japanese Language and Linguistics, Department of Corpus Studies; Faculty of Oriental Studies, University of Oxford) Korpusová lingvistika a japonský jazyk na FF MU , přednáška, workshop FF MU, místnost C14 (přednáška), místnost D22 (workshop), Arna Nováka 1, Brno Obsahem přednášky bude nástin historického vývoje a metod zkoumání jazyka v Japonsku pomocí korpusů, vývoj korpusové lingvistiky a její současná podoba v rámci Národního institutu pro japonský jazyk a lingvistiku. Workshop bude mít za cíl seznámit posluchače s možnostmi využívání základních on-line korpusů japonského jazyka. Přednáška i workshop budou realizovány v angličtině. Tomáš Jurkovič Haruki Murakami ztraceno v překladu? , FF MU, místnost C33, Arna Nováka 1, Brno Japanolog a překladatel Murakamiho děl Tomáš Jurkovič bude hovořit o problematice překladu literárního textu z japonštiny, interpretaci Murakamiho románů, údělu překladatele na volné noze a v neposlední řadě také Murakamiho nejnovějším románu Bezbarvý Cukuru Tazaki a léta jeho putování. Masarykova univerzita Filozofická fakulta 9

11 Ústav archeologie a muzeologie Mgr. Vojtěch Nosek 3D dokumentace archeologických artefaktů , FF MU, místnost C43, Arna Nováka 1, Brno V současné době je zapojení třetího rozměru do našich úvah v archeologii čím dál běžnější skutečností. Nejmodernější přístroje a techniky jsou používány k rozšíření znalostí nejen o samotných artefaktech, předmětech vyrobených našimi předchůdci, ale také ke sběru dat, jež jsou použitelná i v soubornějších vědeckých analýzách. V rámci prezentace bude publikum seznámeno s nejnovějšími metodami 3D dokumentace v archeologii a také s jejich přínosem k řešení vědeckých otázek. 10 Týden vědy 2014

12 Ústav českého jazyka PhDr. Pavel Caha, Ph.D. 60 let formální syntaxe: co jsme se naučili? , FF MU, zasedací místnost děkanátu, Arna Nováka 1, Brno Přednáška lingvisty, který devět let působil na univerzitě v norském Tromsø, ve vědeckém centru zaměřeném na výzkum generativní gramatiky (CASTL). Přednáška mapuje, jak se od Chomského Syntaktických struktur, které byly vydány v roce 1957 a v nichž byly poprvé představeny základní principy generativní teorie, postupně proměňoval pohled na to, jak vypadá struktura syntaktického modulu gramatiky. Mgr. Hana Žižková Chybami se člověk učí a korektoři dvojnásob! , FF MU, místnost G13, Gorkého 7, Brno Nahlédnutí do kurzu, který studenty češtiny připravuje na působení v redakcích knih, novin a časopisů. Návštěvníci si budou moci pod vedením zkušené korektorky sami vyzkoušet řadu praktických úkolů souvisejících s úpravami textu. Připraveny budou i ukázky ze studentského sběru kuriózních jazykových a pravopisných chyb. Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., RNDr. Zuzana Nevěřilová, doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. Chcete se stát počítačovým lingvistou? , FF MU, místnost G13, Gorkého 7, Brno Motivační prezentace (nejen) pro zájemce o obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika. Masarykova univerzita Filozofická fakulta 11

13 Ústav české literatury a knihovnictví prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. Česká středověká lyrika a její badatelský kontext , FF MU, místnost U36, Údolní 53, Brno Seznámení s tematikou nejprve na úrovni bakalářského, dále magister ského studia i zájemců z řad širší veřejnosti. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. Literární tvorba bratří Čapků , FF MU, místnost D21, A. Nováka 1, Brno Přednáška bude věnována literární tvorbě bratří Čapků a jejich podílu na meziválečném kulturním dění. doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. Modelová lekce tvůrčího psaní ve výuce češtiny pro cizince , FF MU, místnost U4, Údolní 53, Brno Didakticky komentovaná modelová lekce výuky tvůrčího psaní jako součásti studia češtiny jako cizího jazyka v Kabinetu češtiny pro cizince. Výuka probíhá v češtině. Na náslech je třeba se předem přihlásit u vyučujícího, nejlépe na adrese Počet míst omezen. 12 Týden vědy 2014

14 Ústav evropské etnologie Prezentace projektů Ústavu evropské etnologie FF MU , FF MU, knihovna Ústavu evropské etnologie, budova J, 3. podlaží (vchod přes budovu G, Gorkého 7, Brno) Při prezentaci bude zhodnocen uzavřený projekt ze strukturálních fondů EU VPK, který byl spojen s řadou publikačních výstupů zainteresovaných etnologických pracovišť. Aktuální projekt GIS Lidová kultura vstoupil do zkušebního provozu a budou demonstrovány jeho badatelské možnosti. Kolegyně ze Slezské univerzity v Katowicích (Cieszyn) představí cíle společného magisterského studia v oboru etnologie. Program Mgr. Marie Novotná a kol. Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí prezentace výsledků projektu PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. Geografický informační systém Lidová kultura možnosti využití dr. Katarzyna Marcol Společný studijní projekt se Slezskou univerzitou v Katowicích, pracoviště Cieszyn prezentace Mgr. Terézie Gabrhelová Etnologie a muzeum. K možnostem spolupráce prezentace projektu Mgr. Barbora Machová Ivonče. Život v horských oblastech v Makedonii dokumentární film, představení filmu a diskuze Masarykova univerzita Filozofická fakulta 13

15 Ústav filmu a audiovizuální kultury Casper Tybjerg, Ph.D. Danish Silent Cinema and the Historiography of Film Style přednáškový kurz zahraničního hosta v angličtině FF MU, místnost C34, Arna Nováka 1, Brno Filmový historik Casper Tybjerg, Ph.D., z Dánského filmového institutu patří mezi nejvýznamnější odborníky na dějiny severské kinematografie. Během Týdne vědy přednese cyklus šesti devadesátiminutových přednášek, během nichž zasadí období dánského němého filmu do širších souvislostí dějin němé kinematografie, zejména pak z hlediska uplatňovaných filmových postupů a preferovaných uměleckých voleb. Program Art, Influence, and the Beginnings of the Feature Film , Autorenfilm and Composition in Depth , The Drama of Shadows , The Swedish Challenge , Dreyer and Border Crossings , The Internationalization of the Twenties , Týden vědy 2014

16 Ústav hudební vědy Media Performance 4 / Gesture 4 th International Conference on Performance, Performativity and Media , vždy od FF MU, místnost N21, Janáčkovo nám. 2a, Brno Within Week of Science at Faculty of Arts Masaryk University we celebrate 10 th Anniversary of Theory of Interactive Media Studies by the 4 th MEDIA PER- FORMANCE international conference, which is a platform for dialogue between theoreticians and artists whose research is situated on a border line between theory and practice of media and performance. In previous years we focused on imaginary spaces (2005), ephemerality (2007), and memory (2011). This time we chose gesture as an access point, from which we would like to approach the field of media / performance. We propose to question the crucial gesture of information societies, the gesture of programming, and its effects. Invited speakers Olga Goriunova, University of Warwick, United Kingdom Stephan Höltgen, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany Kateřina Krtilová, Bauhaus Universität Weimar, Germany Shintaro Miyazaki, University of Basel, Switzerland Jan Thoben, Berlin-based musicologist, author and curator, Germany Concept Jana Horáková and Barbara Büscher Jednacím jazykem konference je angličtina. Více informací: Masarykova univerzita Filozofická fakulta 15

17 Ústav klasických studií Laetae segetes IV. mezinárodní doktorandská konference , FF MU, knihovna Ústavu klasických studií, Solniční 12, 1. patro, Brno Mezinárodní doktorandská konference s příspěvky z těchto oblastí: antické literatury, klasické jazyky, dějiny starověku, latinská medievistika, byzantologie, novořecká filologie. Více informací: Diegesis in Greek Literature of Late Antiquity and Early Middle Ages (3 rd to 10 th century) mezinárodní byzantologický workshop FF MU, Knihovna Ústavu klasických studií, Solniční 12, 1. patro, Brno Více informací: 16 Týden vědy 2014

18 Ústav pedagogických věd Prezentace výzkumů realizovaných na Ústavu pedagogických věd (I. část) , FF MU, místnost L32, Veveří 26 28, Brno Program Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D., Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. Diverzita žáků kontroverzní téma inkluze ve vzdělávání? Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. Mezigenerační učení v učitelských sborech doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. Mezigenerační učení v rodinných firmách Finálové kolo soutěže studentských prací G. A. Lindnera , FF MU, zasedací místnost děkanátu, Arna Nováka 1, Brno Finálové kolo nejlepších studentských prací s pedagogickou tematikou na MU v roce Prezentace výzkumů realizovaných na Ústavu pedagogických věd (II. část) , FF MU, místnost K23, Veveří 26 28, Brno Program Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. Proč právě akční výzkum? doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. Učitel a žáci v dialogickém vyučování doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., Mgr. Michal Šimáně, doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů Masarykova univerzita Filozofická fakulta 17

19 Studium v zahraničí , FF MU, místnost ACOR, Veveří (3. patro), Brno Co nabízí Ústav pedagogických věd FF MU v rámci schématu ERASMUS+. Informace o možnostech studia v zahraničí a setkání zájemců o toto studium s jeho absolventy. 18 Týden vědy 2014

20 Ústav religionistiky doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. Československé objevování tibetské a mongolské kultury a náboženství v padesátých a šedesátých letech 20. století: Od armádních filmařů až po archeology , FF MU, pracovna doktorandů Ústavu religionistiky, místnost J507, Gorkého 7, Brno Přednáška se zaměřuje na objevitelské cesty československých odborníků a filmařů na Dálný Východ, jejich prezentaci a popularizaci v dobovém ideologickém kontextu, který ve velké míře (spolu)vytvářeli účastníci výměn kulturních pracovníků mezi Čínou a Československem v polovině padesátých let. Přednáška, doprovázená vizuálním materiálem, se zabývá dějinami poznávání této exotické kultury a náboženství u nás. Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. Podivuhodná setkání s jinými : Středověcí křesťanští misionáři v Asii , FF MU, pracovna doktorandů Ústavu religionistiky, místnost J507, Gorkého 7, Brno Přednáška je věnována kontaktům středověkých křesťanů s obyvateli Asie a zabývá se především následujícími otázkami: Jak rozumět (nejen) středověkým zprávám o jiných? Na základě čeho si misionáři utvářeli úsudek o místních obyvatelích? Jaké vnější, nepředpokládané faktory mohly hrát roli při vzájemných interakcích? Jak to, že se asijští modloslužebníci jevili křesťanským misionářům jako zbožnější než samotní křesťané v Evropě, neřku-li jiní křesťané v Asii? A mělo veškeré misijní úsilí výsledky v podobě obrácených křesťanů? Mgr. Milan Fujda, Ph.D. Konfliktní identity, marginalizace a politika jako předmět multikulturního vzdělávání na středních školách představení projektu Centra pro religionistiku a multikulturní edukaci, CERME , FF MU, pracovna doktorandů Ústavu religionistiky, místnost J507, Gorkého 7, Brno V rámci prezentace bude objasněno, jak uplatňování tradiční rigidní kategorie kultury vázané na představu vzorců jednání a interpretace každodenní zkušenosti spojené s konkrétní geografickou lokalitou či etnikem znemožňuje realizovat efektivní multikulturní výchovu, respektive edukaci usilující o podporu zprostředkovávání rovných příležitostí a společenské integrace lidí s odlišnými životními styly a strategiemi. Ukáže se, proč tím nejškodlivějším, oč lze v rámci multikulturního vzdělávání usilovat, je ukazování rozdílů mezi různými kulturami formou aktivit, jako je vaření národních jídel apod. Přednáška bude zakončena prezentací výukového materiálu, který v rámci projektu vznikl. Masarykova univerzita Filozofická fakulta 19

21 členové týmu LEVYNA Experimentální výzkum náboženství: Náboženství v laboratoři, laboratoř v terénu , FF MU, pracovna doktorandů Ústavu religionistiky, místnost J507, Gorkého 7, Brno Experimentální výzkum náboženství? Je něco takového vůbec možné? Prezentace Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA) existující od roku 2011 při Ústavu religionistiky FF MU se vás pokusí přesvědčit o tom, že experiment může sehrát svou roli i při výzkumu náboženství. Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D., Mgr. Tomáš Glomb Třetí symbol iniciačního stupně Voják na podlažní mozaice z Felicissimova mithraea v Ostii : Nová interpretace , FF MU, pracovna doktorandů Ústavu religionistiky, místnost J507, Gorkého 7, Brno Přednáška se zabývá interpretací jednoho ze symbolů mithraistického iniciačního stupně Voják, který se nachází na známé mozaice z Felicissimova mithraea v Ostii. Ukazuje se, že i velmi známý a zdánlivě dobře probádaný monument může při bližším pohledu odhalit nečekané překvapení. Je možné, že jeden ze symbolů zachycených na této mozaice byl od doby svého nalezení až doposud interpretován chybně? 20 Týden vědy 2014

22 Ústav románských jazyků a literatur Společnost a kultura ve frankofonním světě očima našich romanistů popularizační přednášky z frankofonního světa , FF MU, místnost G25, Gorkého 7, Brno Program Mgr. Petr Vurm, Ph.D. Literatura a kultura subsaharské Afriky , Mgr. Helena Zubčeková Francouzský rap hodnotná poezie nebo bezcenný brak? , Prezentace oboru a motivační program pro uchazeče o studium na ÚRJL a pro zájemce o frankofonní kulturu Velké osobnosti a významné události frankofonního světa (kvíz) Umění a kultura zemí galského kohouta (soutěž) Čtenářský klub (čtení z děl vybraných frankofonních autorů a následná diskuze) , Společnost a kultura v hispanofonním světě očima našich romanistů popularizační přednášky z hispanofonního světa , FF MU, místnost G25, Gorkého 7, Brno Program Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D. Migrace a identita v současné španělské literatuře , Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. Palenquero problematika vztahu kreolštiny ke španělštině v současné Kolumbii , Masarykova univerzita Filozofická fakulta 21

23 Prezentace oboru a motivační program pro uchazeče o studium na ÚRJL a pro zájemce o kulturu hispanofonních zemí Velké osobnosti a významné události hispanofonního světa (kvíz) Umění a kultura v hispanofonních zemích (soutěž) Čtenářský klub (čtení z děl vybraných hispanofonních autorů a následná diskuze) , Společnost a kultura v lusofonním světě očima našich romanistů FF MU, místnost G25, Gorkého 7, Brno Program Mgr. et Mgr. Lenka Kroupová Tradice tzv. praxe v portugalském akademickém prostředí , Prezentace oboru a motivační program pro uchazeče o studium na ÚRJL a pro zájemce o lusofonní kulturu , Italská společnost a kultura očima našich romanistů FF MU, místnost G25, Gorkého 7, Brno Program Mgr. Zuzana Šebelová, Ph.D. Karbonáři v Brně , Prezentace oboru a motivační program pro uchazeče o studium na ÚRJL a pro zájemce o italskou kulturu Od Ancony po Veronu (soutěž) Velké osobnosti italských dějin (kvíz) Moderní italská literatura (prezentace s ukázkami) Italská hudba (prezentace klasické a současné hudby s poslechem) , Týden vědy 2014

24 Ústav slavistiky Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí (jazyk literatura kultura politika právo filozofie) mezinárodní vědecká konference Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127, Brno Konference bude zaměřena na sumarizaci a revizi dosavadního stavu komplexního bádání o střední Evropě. Tematické zaměření bude jednak historické a aplikační, jinak řečeno soustředěné na vývoj pojetí střední Evropy a konkrétní výzkum jevů, které můžeme označit za středoevropské, jednak teoreticko-metodologické, založené na analýze proměn obecnějších koncepcí střední Evropy ve všech oblastech uvedených v podtitulu, samozřejmě nejlépe ve vzájemném propojení. Tematický záběr konference: Střední Evropa jako kulturní areál, dosavadní bádání o střední Evropě v středoevropských zemích, centra bádání o střední Evropě, dosavadní pojetí střední Evropy a jejich proměny, pojem tzv. středoevropské literatury/středoevropských literatur, slovansko-neslovanská střední Evropa, role Maďarska ve střední Evropě: minulost a přítomnost, existuje homo Europae centralis? Jaký územní rozsah má střední Evropa? Střední Evropa jako politický, kulturní a duchovní celek, střední Evropa jako svébytný právní prostor, Visegrádská čtyřka: úspěch, selhání, nebo rutina? Střední Evropa jako ohnisko revoluce a opozice, Koncept střední Evropy a Evropská unie, Střední Evropa jako přitažlivý vzor pro Balkán a evropský Východ Pořádají Středoevropské centrum slovanských studií Česká asociace slavistů Slavistická společnost Franka Wollmana Ústav slavistiky FF MU Více informací: Masarykova univerzita Filozofická fakulta 23

25 Úvoz Václavská Vysvětlivky přednášející název přednášky datum / čas konání místo konání 1 FF MU, Arna Nováka 1, Brno 2 FF MU, Gorkého 7, Brno 3 FF MU, Veveří 28, Brno 4 FF MU, Údolní 53, Brno 5 FF MU, Janáčkovo nám. 2a, Brno 6 FF MU, Solniční 12, Brno 7 Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127, Brno 8 KIC, sály Nové radnice, Radnická 369/10, Brno 9 Dům umění města Brna, Malinovského nám., Brno Kotlářská Lužánky Bayerova Lidická Kounicova Lidická 4 Grohova 1 Gorkého Údolní 2 Jaselská Špilberk 3 Pellicova Veveří Komenského nám. Pekařská Anenská 5 Kounicova Husova Joštova 6 Koliště Veselá Česká Moravské nám. Dominikánské nám. 7 nám. Svobody Panská 8 Zelný trh Rooseveltova Beethovenova Jánská Masarykova Koliště Jezuitská Mozartova Dvořákova Kobližná Minoritská Orlí Orlí Josefská Novobranská Benešova 9 Malinovského nám. Dornych Mendlovo nám. Bašty Hybešova Úzká Křížová Poříčí Nové sady K Vaňkovce Plotní 24 Týden vědy 2014

26 twitter.com/ffmuni instagram.com/ffmunicz Masarykova univerzita Filozofická fakulta Arna Nováka Brno Česká republika

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Název projektu Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie,

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost SOUČASNÁ ŠKOLA - "DÍLNA LIDSKOSTI"? Uherský Brod, 27. - 28. 3. 2014 PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek 27. 3. 2014 8:30 9:30 Prezence 9:30 9:45 Zahájení konference 9:45 10:45 Hlavní referáty I 10:45 11:15 Cesta

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

Koncepce problematiky posilování výuky v angličtině na MU (materiál k diskusi s fakultami)

Koncepce problematiky posilování výuky v angličtině na MU (materiál k diskusi s fakultami) Koncepce problematiky posilování výuky v angličtině na MU (materiál k diskusi s fakultami) I. Úvod: A. Výuka v cizích jazycích v předchozích strategických dokumentech univerzity: Již první Strategie internacionalizace

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

"Studium, stáže a stipendia v USA" Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA.

Studium, stáže a stipendia v USA Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA. DOPROVODNÝ PROGRAM Seminární místnost č. 251 "Studium, stáže a stipendia v USA" Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA. Seminární místnost

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

současný neformální mluvený jazyk (komunikace v rodině nebo mezi přáteli), včetně propojení přepisu se zvukem;

současný neformální mluvený jazyk (komunikace v rodině nebo mezi přáteli), včetně propojení přepisu se zvukem; NABÍDKOVÝ LIST Ústav Českého národního korpusu Filozofická fakulta UK v Praze www.korpus.cz Odborné zaměření Český národní korpus je akademický projekt při FF UK, který se dlouhodobě soustředí na sběr,

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Proč se rozhodnout PRO ERASMUS

Proč se rozhodnout PRO ERASMUS Proč se rozhodnout PRO ERASMUS Pokud váháte, zda se o Erasmus pobyt ucházet, nebo ne, níže naleznete argumenty, které by Vás mohly přesvědčit o tom, že realizace studijního zahraničního pobytu přináší

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE)

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) V rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) se v roce 2015

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP Průběh studia (viz také Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu FUD UJEP) Studium v doktorském

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. Úvodní lekce bude úvodem do obecné pedagogiky a didaktiky jakožto oborů, které jsou nutným

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace: Francie, Inalco, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Národní institut

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2007 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

Centrum výzkumných institutů a doktorských studií CVIDOS. Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na PdF MU. Projekt OP VaVpI, prioritní osa 4

Centrum výzkumných institutů a doktorských studií CVIDOS. Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na PdF MU. Projekt OP VaVpI, prioritní osa 4 Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na PdF MU Centrum výzkumných institutů a doktorských studií Projekt OP VaVpI, prioritní osa 4 Předmět projektu Investiční výstavba multifunkčního objektu je řešena

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více