Městská část Brno-Nový Lískovec. Finanční odbor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Brno-Nový Lískovec. Finanční odbor"

Transkript

1 Městská část Brno-Nový Lískovec Finanční odbor Závěrečný účet městské části Brno-Nový Lískovec za rok Vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání 1

2 OBSAH strana I. Plnění rozpočtu Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření 3 1. Výsledky rozpočtového hospodaření 3 2. Příjmy po konsolidaci daňové příjmy nedaňové příjmy přijaté dotace 5 3. Výdaje po konsolidaci provozní výdaje kapitálové výdaje Financování po konsolidaci 9 5. Zadluženost MČ Brno-Nový Lískovec Provozní přebytek Rozvaha rozpis pohledávek Přehled rozpočtových opatření II. Zdroje a použití fondů 9. Peněžní fondy Fond rezerv a rozvoje Fond regenerace a rozvoje bydlení Sociální fond 21 III. Vedlejší hospodářská činnost 10. Komentář k výsledkům hospodaření vedlejší hosp. činnosti Výkaz zisku a ztráty Výsledek hospodářské činnosti a jeho rozdělení 23 IV. Vyúčtování hospodaření 11. Výsledek hospodaření a finanční vypořádání V. Hospodářské výsledky příspěvkových organizací 26 VI. Audit- ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření Audit MČ Brno-Nový Lískovec Kontrola hospodaření příspěvkových organizací 26 provedená FO ÚMČ Kontrola hospodaření příspěvkových organizací 27 provedená externím auditem Kontrola hospodaření MČ Brno-Nový Lískovec 28 provedená externím auditem VII. Přehled poskytnutých neinvestičních příspěvků a dotací 29 z rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec v roce 2

3 Komentář k výsledkům rozpočtového hospodaření MČ Brno-nový Lískovec za rok 1. Výsledky rozpočtového hospodaření Hospodaření MČ Brno-Nový Lískovec v roce skončilo příznivějším výsledkem, než bylo rozpočtováno. Příjmy dosáhly výše ,7 tis. Kč a výdaje ,5 tis. Kč. Kladné saldo příjmů a výdajů představuje ,2 tis. Kč a je o 4.609,2 tis. Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu. Financování salda bylo zajištěno přírůstkem krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši tis. Kč (položka 8115) a uhrazenými splátkami dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ve výši tis. Kč (položka 8124). Ukazatel SR UR Sk UR tis. Kč Sk/UR % 2004 v tis. Kč /2004 % Příjmy celkem , ,3 98, ,35 Výdaje celkem , ,5 88, ,06 Saldo příjmů a výdajů , ,2 173, Financování , ,2 173, Příjmy ( po konsolidaci) Upravený rozpočet celkových příjmů MČ Brno-Nový Lískovec byl splněn na 98,11%. Oproti roku 2004 došlo k mírnému nárůstu daňových příjmů. Upravený rozpočet nedaňových příjmů byl naplněn jen na 98,3%, což je ovlivněno nedoplatky za inzerci a na nájemném z pozemků a ostatních nemovitých věcí. Rovněž přijaté dotace vykazují oproti upravenému rozpočtu čerpání na 97,9%. Nepodařilo se do konce roku převést z vlastních fondů hospodářské činnosti všechny rozpočtované prostředky z důvodů rezervace prostředků na poskytnutí zálohy na opravy a služby mandatáři na měsíc leden. Druh příjmů SR UR Sk UR tis. Kč Sk/UR % 2004 v tis. Kč /2004 % Daňové příjmy ,3 +16,3 100, ,88 Nedaňové příjmy ,2-75,8 98, ,20 Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem , , ,81 Dotace , ,8 97, ,26 Příjmy celkem , ,3 98, ,35 3

4 2.1. Daňové příjmy Upravený rozpočet daňových příjmů byl splněn na 100,42%. Daňové příjmy dosáhly částky 3.912,3 tis. Kč. Jejich rozpočet byl překročen o 0,42%, absolutně o 16,3 tis. Kč. Meziročně tyto výnosy poklesly o 21,12% tj. o 1.047,70 tis. Kč.. Tuto skutečnost nejvíce ovlivnila daň z příjmu PO za obec z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), kde došlo po uvedení technického zhodnocení rekonstruovaných bytů do majetku ke zvýšení odpisů a tím k nižšímu hospodářskému výsledku ke zdanění. Mírný meziroční nárůst je patrný u poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) a u správních poplatků v souvislosti s vyšším počtem provozovaných VHP oproti roku Druh UR 2004 Plnění rozpočtu daňových příjmů za rok a meziroční vývoj daňových výnosů 2004 UR Sk/UR Sk /2004 % v tis. Kč UR / Sk 2004 % daň z příjmu PO za obce ,5 100,02 64,63 64,61 poplatek ze psů ,5 106,28 102,09 96,06 poplatek za užívání veřej. prostranství ,8 90,59 95,97 105,93 poplatek za provozovaný VHP ,9 89,59 128,63 143,58 Odvod výtěžku z provozu loterií ,6 76,34 75,97 99,53 správní poplatky ,0 156,49 120,42 76,96 Celkem ,3 100,42 78,88 78, Nedaňové příjmy Upravený rozpočet byl splněn na 98,30%. Ve srovnání s rokem 2004 došlo k relativnímu poklesu. Nedaňové příjmy byly v roce 2004 ovlivněny udělením pokuty za nedodržení smluvních podmínek firmě Geosan ve výši tis. Kč a dále nedaňové příjmy ovlivnily příjmy z finančního vypořádání s městem Brnem ve výši tis. Kč, zatímco v roce činily příjmy z FV s městem Brnem pouze 735 tis. Kč. Příjmy z pronájmu majetku činily tis. Kč a byly splněny na 101,90% Příjmy z vlastní činnosti v objemu tis. Kč byly splněny na 94.38%. příjmy z úroků vlivem zhodnocování objemu volných finančních zdrojů, které měla MČ k dispozici díky nečerpání části rozpočtu provozních i kapitálových výdajů. 4

5 Název oddílu Plnění rozpočtu nedaňových příjmů za rok a meziroční vývoj nedaňových výnosů UR UR Sk/UR % Sk /2004 % v tis. Kč UR / Sk 2004 % Zemědělství ,8 95,96 108,36 112,94 Prům.,staveb.,obchod , Předškolní zařízení ,1 100,15 13,95 13,93 Základní školy , ,2 100,32 44,48 44,32 Základní uměl. školy Kultura 79 79, ,9 122,23 47,61 38,94 Sdělovací prostředky ,6 81,19 135,30 166,67 Bytové hospodářství , nebyt. hospodářství ,7 102,4 199,14 194,46 Komunální služby ,5 92, , ,50 Péčeo vzhled obcí , Zvl. zař. soc. pomoci ,7 96, Činnost míst.správy , ,9 99,79 9,69 9,71 Úroky , ,4 68,26 63,09 92,42 Ostat. fin. operace - 3,5-1, FV minulých let , ,2 100,04 8,66 16,96 Nekap. přísp. a náhr ,3 95, , ,00 Nedaňové příjmy celkem ,30 40,20 40, Přijaté dotace Přijaté dotace oproti roku 2004 jsou nižší o 14,74%, absolutně o 8.069,8 tis. Kč. Objemově nejvýraznější jsou neinvestiční přijaté dotace od města Brna, které v roce činily tis. Kč, což je oproti roku 2004 zvýšení o tis. Kč. V této částce je tis. Kč na financování výdajů základních a mateřských škol. Výrazné místo zaujímají účelové dotace od státu poskytnuté během roku, z toho: -neinvestiční ve výši tis. Kč z toho: na školství 1,7 tis. Kč na výkon vnitřní správy 2.6 tis. Kč na sociální dávky 11,6 tis. Kč. Do kategorie dotací patří rozpočtově také převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, které v loňském roce dosáhly výše tis. Kč, tj. 90,99 % upraveného rozpočtu. Rozpočet se nepodařilo naplnit v původní výši z důvodu nedostačujících finančních prostředků na účtu hospodářské činnosti s ohledem na vydané zálohy na opravy a služby poskytované správci bytového fondu a z titulu dluhů na nájemném. 3. Výdaje ( po konsolidaci) Druh výdajů 2004 SR UR Sk UR v tis. Kč % Sk/UR % /2004 běžné výdaje , , ,1 93,71 91,37 kapitálové výdaje , , ,4 62,15 15,11 Výdaje celkem , , ,5 88,59 58,06 5

6 Upravený rozpočet výdajů MČ Brno-Nový Lískovec dosáhl tis. Kč, skutečné výdaje činily ,5 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2004 jsou o ,9 tis. Kč nižší. Pokles výdajů byl ovlivněn výrazným snížením kapitálových výdajů. Na celkových výdajích se podílely: -kapitálové výdaje v roce : 11,37 % v roce 2004: 43,69 % -provozní výdaje v roce : 88,63 % v roce 2004: 56,31 % Pokud očistíme výdaje o daň z příjmu právnických osob, kterou obec platí sama sobě, pak podíl kapitálových výdajů na očištěných celkových výdajích vzroste v roce na 11,54%, v roce 2004 na 43,86%. Upravený rozpočet výdajů roku byl čerpán na 88,59 %. Oproti schválenému rozpočtu se navýšil o tis. Kč. Z toho provozní výdaje o tis. Kč a kapitálové výdaje o tis. Kč. Rozpočet výdajů byl posílen především v důsledku přijetí: - účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, a rozpočtu města Brna v objemu tis. Kč - vlastních rozpočtových opatření zapojením fondů a prostředků minulých let v objemu tis. Kč 3.1.Provozní výdaje Provozní výdaje MČ Brno-Nový Lískovec dosáhly výše ,9 tis. Kč, jejich upravený rozpočet byl plněn na 93,71 %. Oproti roku 2004 se snížily o 3.686,8 tis. Kč ( o 8,63%). Provozní výdaje směřovaly především do následujících oblastí: Odvětví Uprav. rozp v tis. Kč 2212 Silnice Ostatní zál. pozem. komunik Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ost. zál. sdělovacích prostř Ostatní tělových. činnost Využ.vol.času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Sběr a svoz komun. odpadů Ostatn. nakl. s odpady Péče o vzhled obcí a veř.zel Dávky soc. péče pro star. obč Dávky soc. péče pro rodinu Příspěvek při péči o osobu bl Přísp. na zvl. pomůcky Ost.soc.péče a pomoc star. obč Zvl. zař. soc. pomoci

7 5212 Ochrana obyvatelstva Bezp. a veř. pořádek Zastupitelstva obcí Referendum Volby do zastup. územ. samospr Volby do Evrop. parlam Činnost místní správy Místní referendum Mezinárodní spolupráce Obec. výdaje z finanč.operací Převody vl. fondům Ostatní finanční operace Finanč. vypoř. minulých let Ostatní činnosti jinde neuváděné Provozní výdaje celkem Provozní výdaje byly nedočerpány o tis. Kč. Výrazné nedočerpání je na paragrafu péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň na položce služby, kde byly prostředky na služby s ohledem na počasí ( pokos veřejné zeleně a údržba veřejných prostranství) fakturovány v nižší výši,než se původně očekávalo.dále se nepodařilo vyčerpat všechny prostředky na opravy a údržbu, kde se předpokládalo vyšší čerpání v souvislosti s obnovu venkovního mobiliáře ( hrací prvky dětských hřišť, lavičky, apod.) Vyšší nedočerpání prostředků vykazuje bytové hospodářství na položce vlastních úroků. Čerpání na této položce bylo sníženo o dotaci poskytnutou ze státního Fondu rozvoje bydlení, která činila 578,6 tis. Kč. Mírné přečerpání (o 23,7 tis. Kč) vykazuje paragraf zastupitelstva obcí. Při kontrole plnění rozpočtu bylo v říjnu zjištěno, že do rozpočtu položek za odvody zaměstnavatele na soc. a zdrav. pojištění byly zahrnuty i odvody za zastupitele a rozpočet na těchto položkách byl rozpočtovým opatřením č.47/ snížen oproti financování v úhrnné výši 138 tis. Kč. Správně měl být navýšen o odvody na sociální a zdravotní pojištění za zastupitele rozpočet u položky odměny členů zastupitelstev, kam se sociální a zdravotní pojištění sražené zastupitelům účtuje. Vyšší nedočerpání vykazuje i paragraf činnost místní správy (o 446 tis. Kč), kde na všech položkách tohoto paragrafu jsou vykazovány mírné úspory. Výrazné nedočerpání vykazuje pouze položka nákup ostatních služeb (o 235 tis. Kč), u které nebyly některé původně plánované služby fakturovány v očekávané výši. 3.2.Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje byly původně rozpočtovány ve výši tis. Kč. V souvislosti s informací, že ve školských zařízeních nebude prozatím nutné instalovat termoregulační ventily a v souvislosti se zapojením prostředků z finančního vypořádání bylo v průběhu roku provedeno přehodnocení investičních akcí a rozpočet kapitálových výdajů byl navýšen o tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 5.008,6 tis. Kč, což představuje 62,15% k upravenému rozpočtu. Celkový objem nedočerpaných kapitálových výdajů činí 3.050,4 tis. Kč. Převážnou část tvoří kapitola bytového hospodářství. Nižší čerpání zde bylo ovlivněno průběhem investičního procesu a pozastávkami, které se budou hradit až po dokončení staveb v průběhu roku Kapitálové výdaje byly hrazeny z běžných příjmů roku, částečně z prostředků minulých let a zapojením fondu regenerace a rozvoje bydlení, který je tvořen převážně z hospodářské činnosti. 7

8 Přehled kapitálových prostředků za rok v tis. Kč PAR POL TEXT SR UR prosinec k Silnice Budovy, haly a stavby Úprava ul. Svážná-Plachty-uvol.pozast Ostatní záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby Doplnění úseků komunik. pro pěší a ZTP Úpravy prostor ulic Svážná uvol.pozast Kamenná promenáda - uvol. pozast Předškolní zařízení Budovy, haly a stavby MŠ Čtvrtě "TRV (osazení termostat. ventilů) 100 MŠ Oblá "TRV" 310 MŠ Rybnická "TRV" 90 MŠ Čtvrtě - rekonstr. rozvodu TUV- uviln. poz Základní školy Budovy, haly a stavby ZŠ Kamínky- dobudování školního hřiště ZŠ Kamínky "TRV" 370 ZŠ Svážná "TRV" 350 ZŠ Svážná uvolnění pozast osvětlení hřiště ZŠ Kamínky uvolnění pozast hřiště Investiční dotace zříz. příspěvk. organizacím ZŠ Kamínky - ochranná mříž Bytové hospodářství Budovy, haly a stavby Přestavba býv. prodejny Albetr Kamínky Oblá Kamínky Regenerace obvodových plášťů panel domů - II. etapa Uvolnění pozastávky Kaláb-Kamínky 25,27, Zprac. static. posudku byt. jader Budovy, haly a stavby ÚZ 400 Regenerace obvodových plášťů panel domů - II. etapa ÚZ 400 Přestavba býv. prodejny Albetr Kamínky ÚZ 400 Oblá ÚZ 400 Kamínky Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Budovy, haly a stavby II. etapa reg. panel. sídliště - hřiště nová a rek. stávaj dětská hřiště ul. svážná-uvol.pozast. k fa. 502/ ozelenění svisl. ploch-uvol.pozast. k fa. 473/ terenní a sadové úpravy KV II, Plácky uvol. poz hřiště BMX vyhraz. místa pro venčení psů - uvoln. pozast

9 úprava erozních svahů úpravy KV II Bezpečnost a veřejný pořádek Stroje, přístroje a zařízení Kamerový systém Činnost místní správy Stroje, přístroje a zařízení 210 Kamerový systém Výpočetní technika Server Financování (po konsolidaci) CELKEM Celkový objem financování byl ve schváleném rozpočtu plánován ve výši tis. Kč. Upravený rozpočet počítal s použitím prostředků MČ z minulých let a zapojením zdrojů Fondu regenerace a rozvoje bydlení snížených o splátky úvěrů.skutečné financování bylo podstatně nižší v důsledku nižšího čerpání provozních výdajů a z důvodů časového posunu realizace některých investic.. věcná náplň SR UR skutečnost 8124 splátka jistiny z úvěrů, půjčky z FBV z toho: jistina úvěr č. 1 Kamínky 6 úvěr č. 2 Oblá 2 úvrěrč. 3 Oblá 3 úvěr č. 6 Oblá 14 půjčka z FBV Kamínky Kamínky splátka úroků 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech v tis. Kč v tis. Kč v Kč , , součet za třídu ,83 5. Zadluženost MČ Brno-Nový Lískovec v Kč Zdroj ÚZ počáteční dluh dluh k Investiční půjčka z FBV města Brna z toho: Kamínky Kamínky Poskytnuté úvěry: z toho : Kamínky 6 Oblá 2 Oblá 3 Oblá , , , , ,00 celkový dluh ,90 9

10 5.1.Ukazatel dluhové služby Dluhová služba představuje závazek obce plnit z jejich příjmů závazky plynoucí z úvěrů a půjček. Ukazatel je podílem tzv. výdajů na dluhovou službu a celkových příjmů po konsolidaci. Výdaje na dluhovou službu jsou tvořeny placenými úroky, splátkami jistin. Ukazatel dluhové služby MČ Brno-Nový Lískovec za rok činí 12,12 %, což je v porovnání s přijatelnou mezí, za kterou je považována hodnota do 15%, stále příznivý stav. číslo řádku Název Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele Předpoklad roku 1 Příjmy po rozpočtových opatřeních ,82 2 Úroky z úvěrů dle plánu splátek úvěrů ,95 3 Splátky jistin dle plánu splátek úvěrů ,90 4 Splátky půjček z FBV MMB dle splátkového kalendáře ,00 5 Výdaje na dluhovou službu ,95 6 Ukazatel dluhové služby ř.5:ř.1 12,12 % 6. Provozní přebytek Povozní přebytek je tvořen rozdílem mezi provozními příjmy (součet daňových, nedaňových příjmů a neinvestičních dotací) provozními výdaji a slouží k financování kapitálových výdajů, splácení dluhu a tvorbě rezerv. V roce 2003 provozní přebytek nebyl vytvořen, protože provozní výdaje byly vyšší než provozní příjmy. V roce dosáhl provozní přebytek výše tis. Kč. Ukazatel Provozní příjmy provozní výdaje Prov. přebytek Podíl PP na prov. příjmech v % 16,81 25,56-16,85 28,97 7. ROZVAHA Rozvaha vyjadřuje stav aktiv a pasiv MČ Brno-Nový Lískovec k

11 ROZVAHA BILANCE za období 13/ A. STÁLÁ AKTIVA , ,76 součet položek DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje /012/ 2 Software /013/ 3 Ocenitelná práva /014/ 4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /018/ , ,80 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek /019/ 6 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek /041/ ,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek /051/ 8 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem , ,80 součet položek 02 až OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje /072/ 10 Oprávky k softwaru /073/ 11 Oprávky k ocenitelným právům /074/ 12 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku /078/ 13 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku /079/ 14 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 15 součet položek 10 až DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Pozemky /031/ 16 Umělecká díla a předměty /032/ ,60 Stavby /021/ , ,07 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí /022/ , ,43 Pěstitelské celky trvalých porostů /025/ 20 Základní stádo a tažná zvířata /026/ 21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek /028/ , ,06 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek /029/ 23 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /042/ , ,40 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek /052/ 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,96 součet položek 16 až OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU Oprávky ke stavbám /081/ 27 Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc /082/ 28 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů /085/ 29 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům /086/ 30 Oprávky k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku /088/ 31 Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku /089/ 32 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 součet položek 27 až DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem /061/ 34 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem /062/ 35 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti /063/ 36 Půjčky osobám ve skupině /066/ 37 Ostatní dlouhodobé půjčky /067/ 38 Ostatní dlouhodobý finanční majetek /069/ 39 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek /043/ 40 Dlouhodobý finanční majetek celkem 41 11

12 součet položek 34 až 40 B. OBĚŽNÁ AKTIVA , ,35 1. ZÁSOBY Materiál na skladě /112/ 43 Pořízení materiálu a Materiál na cestě /111 nebo /119/ 44 Nedokončená výroba /121/ 45 Polotovary vlastní výroby /122/ 46 Výrobky /123/ 47 Zvířata /124/ 48 Zboží na skladě /132/ 49 Pořízení zboží a Zboží na cestě /131 nebo /139/ 50 Zásoby celkem 51 součet položek 43 až POHLEDÁVKY Odběratelé /311/ ,00 Směnky k inkasu /312/ 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry /313/ 54 Poskytnuté provozní zálohy /314/ , ,22 Pohledávky za rozpočtové příjmy /315/ , ,53 Ostatní pohledávky /316/ , ,67 součet položek 52 až , ,42 Pohledávky za účastníky sdružení /358/ 59 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění /336/ 60 Daň z příjmů /341/ 61 Ostatní přímé daně /342/ 62 Daň z přidané hodnoty /343/ 63 Ostatní daně a poplatky /345/ 64 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí /373/ 65 součet položek 61 až Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR /346/ 67 Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC /348/ 68 součet položek Pohledávky za zaměstnanci /335/ 70 Pohledávky z vydaných dluhopisů /375/ 71 Jiné pohledávky /378/ , ,04 Opravná položka k pohledávkám /391/ 73 součet položek 70 až , ,04 Pohledávky celkem , ,46 součet položek FINANČNÍ MAJETEK Pokladna /261/ ,00 Peníze na cestě /+ -262/ 77 Ceniny /263/ 78 součet položek 76 až ,00 Běžný účet /241/ , ,84 Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb /243/ 81 Ostatní běžné účty /245/ , ,70 součet položek 80 až , ,54 Majetkové cenné papíry k obchodování /251/ 84 Dlužné cenné papíry k obchodování /253/ 85 Ostatní cenné papíry /256/ 86 Pořízení krátkodobého finančního majetku /259/ 87 součet položek 84 až

13 4. Finanční majetek celkem , ,54 součet položek ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ Základní běžný účet /231/ , ,82 Vkladový výdajový účet /232/ 91 X Příjmový účet /235/ 92 X Běžné účty peněžních fondů /236/ , ,53 Běžné účty státních fondů /224/ 94 Běžné účty finančních fondů /225/ 95 součet položek 90 až , ,35 Poskytnuté dotace OSS /202/ 97 X Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizacím /275/ 7 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám /277/ 8 součet položek 104 až Limity výdajů /221/ 110 X Zúčtování výdajů ÚSC /218/ 111 X Materiální náklady /410/ 112 X Služby a náklady nevýrobní povahy /420/ 113 X Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám /430/ 114 X Mzdové a ostatní osobní náklady /440/ 115 X Dávky sociálního zabezpečení /450/ 116 X Manka a škody /460/ 117 X součet položek 112 až X Prostředky rozpočtového hospodaření celkem , ,35 součet položek PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ Náklady příštích období /381/ 120 Příjmy příštích období /385/ 121 Kurzové rozdíly aktivní /386/ 122 Dohadné účty aktivní /388/ 123 Přechodné účty aktivní celkem 124 součet položek 120 až 123 AKTIVA CELKEM , ,11 součet položek VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV C. CELKEM , ,61 1. MAJETKOVÉ FONDY Fond dlouhodobého majetku /901/ , ,66 Fond oběžných aktiv /901/ , ,10 Fond hospodářské činnosti /903/ 129 /+/- Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků / Majetkové fondy celkem , ,76 součet položek 127 až FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY Fond odměn /911/ 132 Fond kulturních a sociálních potřeb /912/ 133 Fond rezervní /914/ 134 Fond reprodukce majetku /916/ 135 Peněžní fondy /917/ , ,34 Jiné finanční fondy /918/ 137 Finanční a peněžní fondy celkem , ,34 součet položek 132 až ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS 13

14 Státní fondy /921/ 139 Ostatní zvláštní fondy /922/ 140 Fondy EU /924/ 203 Zvláštní fondy OSS celkem 141 součet položek 139, 140 a ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ Financování výdajů OSS /201/ 142 X Financování výdajů ÚSC /211/ 143 X Bankovní účty k limitům OSS /223/ 144 X Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS /205/ 145 X Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC /215/ 146 X Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS /206/ 147 X Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC /216/ 148 X Zúčtování příjmů ÚSC /217/ 149 X Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty /272/ , ,00 Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celk m , ,00 součet položek 142 až VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO Výsledek hospodaření běžného účetního období / X ,08 Nerozděl.zisk, neuhrazená ztráta minulých let / Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení / ,09 X b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let / , ,02 c) Saldo výdajů a nákladů / , ,47 d) Saldo příjmů a výnosů / , ,98 součet položek 152 až , ,51 D. CIZÍ ZDROJE , ,50 součet položek REZERVY Rezervy zákonné /941/ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Vydané dluhopisy /953/ 161 Závazky z pronájmu /954/ 162 Dlouhodobé přijaté zálohy /955/ 163 Dlouhodobé směnky k úhradě /958/ 164 Ostatní dlouhodobé závazky /959/ , ,22 Dlouhodobé závazky celkem , ,22 součet položek 161 až KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Dodavatelé /321/ , ,40 Směnky k úhradě /322/ 168 Přijaté zálohy /324/ , ,20 Ostatní závazky /325/ , ,70 Závazky z pevných termínovaných operací a opcí /373/ 171 Součet položek 167 až , ,30 Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů /367/ 173 Závazky k účastníkům sdružení /368/ 174 součet položek 173 a Zaměstnanci /331/ , ,00 Ostatní závazky vůči zaměstnancům /333/ 177 součet položek 176 a , ,00 Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění /336/ , ,00 Daň z příjmů /341/ , ,00 Ostatní přímé daně /342/ , ,00 14

15 Daň z přidané hodnoty /343/ , ,00 Ostatní daně a poplatky /345/ 183 součet položek 180 až , ,00 Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se SR /347/ 185 Vypoř.přeplatků dotací a ost.záv.s rozpočtem ÚSC /349/ , ,03 součet položek 185 a , ,03 Jiné závazky /379/ , ,05 Krátkodobé závazky celkem , ,38 součet položek BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY Dlouhodobé bankovní úvěry /951/ , ,90 Krátkodobé bankovní úvěry /281/ 191 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) /282/ 192 Vydané krátkodobé dluhopisy /283/ 193 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) /289/ 194 součet položek 193 a Bankovní úvěry a půjčky celkem , ,90 součet položek PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ Výdaje příštích období /383/ 197 Výnosy příštích období /384/ 198 Kurzové rozdíly pasivní /387/ 199 Dohadné účty pasivní /389/ 200 Přechodné účty pasivní celkem 201 součet položek 197 až 200 PASIVA CELKEM , ,11 součet položek Rozpis pohledávek , Odběratelé přefakturace 3.681, , Poskytnuté zálohy za zásoby , Zálohy dodavatelům (sbírky zákonů, jiná periodika) , Zálohy EON ( na dodávku elektřiny VHČ) , Zálohy TEZA ( na dodávku TU a TUV- VHČ) 5.582, Zálohy Zitta ( výtahy) , Zálohy EZRA ( na opravy a služby) , , Pohledávky na služby nebyty , Pohledávky za VENTURE , Pohledávky za poplatky ze psů , Pohledávky daňové (DPPO za obce) , Pohledávky na ostatním nájemném (moštárna) , Pohledávky na nájemném z pozemků (DAKO+Ahold) , Pohledávky na nájemném zahrádky 8.790, Pohledávky za pokuty (uložené v přestupkovém řízení) , Pohledávky za inzerci ( v Lískáčku) , Pohledávky za zábor veřejného prostranství , Pohledávky k příjmům z odpisů ve VHČ , , Ostatní pohledávky předpis nájemného , Ostatní pohledávky předpis nájemného byty , Ostatní pohledávky předpis nájemného nebyty v bytových domech ,99 15

16 Ostatní pohledávky převody , Ostatní pohledávky k depozitům 210, Ostatní pohledávky k příjmům ( z krádeže hotovosti v pokladně 2003) , , Pohledávky za rozpočtovou činností DHM (TECHEM) , Pohledávky k ZBÚ bankovní poplatky 1.155, Pohledávky k peněžním fondům FRR bankovní poplatky 213, Pohledávky k peněžním fondům FRRB bankovní poplatky 3.592, Pohledávky k peněžním fondům SF bankovní poplatky 285, Jiné pohledávky k příjmovému účtu 5.700, Jiné pohledávky k výdajovému účtu 7.860,80 Pohledávky celkem ,46 Zůstatky účtů v účetnictví VHČ nesouhlasí na dokladové inventarizace účtů poskytnutých provozních záloh, které provedl správce bytového hospodářství, firma EZRA Reality, s.r.o.. Tyto nesrovnalosti jsou v účetnictví nashromážděné z dřívějších let a FO ÚMČ je postupně odstraňuje a během roku 2006 by měly zůstatky účtů odpovídat skutečnosti. 8. Přehled rozpočtových opatření schválených Zastupitelstvem MČ Brno-Nový Lískovec v období od 1.1. do V průběhu roku bylo vyhotoveno celkem 56 rozpočtových opatření. Opatření se týkala: přesunů prostředků mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu zapojení neinvestičních dotací ze státního rozpočtu nebo rozpočtu města zapojení nahodilých, kapitálových příjmů snížení příjmů nebo výdajů původně schváleného rozpočtu pro nenaplnění předvídaných příjmů, případně výdajů Podle platné rozpočtové skladby se příjmy účtové třídy 1, 4 a 8 účtují pouze položkově, proto v přehledu není v kolonce pro ( ) uveden žádný záznam číslo rozp. opatř. P-příjmy V-výdaje F-financ. položka věcná náplň rozpočtového opatření ÚZ Částka v Kč 1 V-přesun přesun prostředků na investice V-přesun přesun prostředků na investice V-přesun přesun prostředků na investice V-přesun přesun prostředků na investice V-přesun přesun prov. prostředků na investice V-přesun zvýšení prostředků na investice V-přesun přerozdělení neinv. dotací nez.org V-přesun neinv. příspěvek podnik. fyz.osobám V-přesun neinv.přísp. nezisk. organizacím V-přesun neinv. přísp. nepodnik. fyz. osobám V-přesun neinv. přísp. jiným přísp. organ V-přesun neinv. přísp. jiným přísp. organ V-přesun neinv. přísp. nezisk. organizacím P- zvýšení 4131 zapojení prostř. z vedl. hosp. činnosti F- snížení 8115 snížení zapojených prostř. z volných zdrojů P-zvýšení 4112 zapojení neinv. dotace ze SR na škols V-zvýšení neinv. přísp. na provozní výdaje V-přesun použití rezervy V-přesun zapojení rezervy na soudní poplatky P- zvýšení vratka transf. poskyt. v minul. letech

17 V-zvýšení zapojení zpět do rozpočtu P-zvýšení 4113 zapojení dotace ze SF na úroky V-přesun snížení výdajů na úroky V-přesun zapojení dotace do výdajů P-zvýšení zapojení příjmů z plesu ZMČ V-zvýšení zapojení příjmů oproti výdajům P-zvýšení zapojení příjmů z Karibskoho plesu V-zvýšení xxx zapojení příjmů oproti výdajům P-zvýšení zapojení pokuty uložené SÚ V-zvýšení zapojení přijaté pokuty oproti výdajům V-výdaje zvýšení rozp. výdajů o výši spl. úrok. z úvěr F- přesun 8124 snížení.uhr. spl. dlouhod..půjčených.prosř F- přesun 8115 zapojení prostř. z volných zdrojů V-přesun přesun inv. prostř. mezi paragrafy V-přesun přesun inv. prostř. mezi úparagrafy P-snížení snížení příjmů o příspěvky rodičů P-snížení snížení příjmů o příspěvky rodičů V- snížení snížení neinv. dotace o příspěvek rodičů V-snížení snížení neinv. dotace o příspěvek rodičů V-přesun snížení investič. prostř. a přesun jinam V-přesun zvýšení inv. prostř. přesunem z jiné akce V-přesun zvýšení inv. prostř. přesunem z jiné akce V-přesun zvýšení inv. prostř. přesunem z jiné akce V-přesun snížení investič. protř. a přesun jinam V-přesun zvýšení inv. protř. přesunem z jiné akce P-zvýšení 4121 zapojení neúčel dotace z rozpočtu města F-snížení 8115 snížení krátkod. prostř. na bank. účtech P-zvýšení zapojení příjmů z FV roku V-zvýšení odvod nespotř. prostř. z FV F-snížení 8115 snížení krátkodob. prostř. na bank. účtech P-zvýšení 1122 zapojení DPPO za obec z roku V-zvýšení odvod DPPO za RČ na PÚ V-zvýšení zapojení DPPO za obec z VHČ do investic P-zvýšení zapojení zvýšených příjmů do rozpočtu V-zvýšení zapojení zvýšených příjmů oproti výdajům P-zvýšení zapojení zvýšených příjmů do rozpočtu V zvýšení zapojení zvýšených příjmů oproti výdajům V-zvýšení xxx zapojení dotace přijaté z rozpočtu města V-zvýšení xxx zapojení dotace přijaté z rozpočtu města V-zvýšení xxx zapojení dotace přijaté z rozpočtu města V-zvýšení xxx zapojení dotace přijaté z rozpočtu města V-zvýšení xxx zapojení dotace přijaté z rozpočtu města V-zvýšení xxx zapojení dotace přijaté z rozpočtu města V-zvýšení xxx zapojení dotace přijaté z rozpočtu města F-zvýšení 8115 zvýšení krátkodob. prostř. na bank. účtech V-zvýšení zapojení vol. zdrojů po FV do rozp. výdajů V-zvýšení zapojení vol. zdrojů po FV do rozp. výdajů V-zvýšení zapojení vol. zdrojů po FV do rozp. výdajů V-zvýšení zapojení vol. zdrojů po FV do rozp. výdajů V-zvýšení zapojení vol. zdrojů po FV do rozp. výdajů V-zvýšení zapojení vol. zdrojů po FV do rozp. výdajů F-zvýšení 8115 zvýšení stavu krátk. prostř. na bank. účtech P-přesun zatřídění vratky transferu z min. let obecné P-přesun zatřídění příjmů dle přesného určení P-zvýšení 1122 příjem DPPO za obec dodanění V-zvýšení zapojení DPPO za obec do výdajů P-zvýšení 4131 zapojení HV z roku 2004 do rozpočtu P-zvýšení 4131 zapojení HV z roku 2004 do rozpočtu

18 F- snížení 8115 snížení krátkod. prostř. na bank. účtech P-zvýšení zapojení prostř. ze školného z roku F-snížení 8115 snížení krátkodob. protř. na bank. účtech P-zvýšení zapojení protř. ze školného z roku F-snížení 8115 snížení krátkodob. protř. na bank. účtech P-zvýšení zapojení zvýšených príjmů F-snížení 8115 snížení krátkodob. protř. na bank. účtech P-zvýšení zapojení zvýšených příjmů V-zvýšení xxx zapojená zvýš. příjmů oproti výdajům V-zvýšení zapojení zvýš.příjmů oproti výdajům V-přesun přesun prostředků mezi maragrafy V-přesun přesun prostředků po upřesnění příjemce P-zvýšení 1361 zapojení zvýšených příjmů F-snížení 8115 snížení krítkodob. prostř. na bank. účtech P-zvýšení zapojení zvýšených příjmů F-snížení 8115 snížení krátkodob. protř. na bank.účtech P-zvýšení 4152 zapojení reciproční dotace od mez. spol V-zvýšení xxx zapojení recipr.dotace oproti výdajům V-zvýšení odvody z FV roku F-zvýšení 8115 zvýšení krátkodob. protř. na bank. účtech V-snížení přesun protředků z DPPO do FRRB F-snížení 8115 snížení krátkodob. protř. na bank. účtech V-snížení přesun protřed. v rámci rozpočtu do FRRB F-snížení 8115 snížení krátkodob. protř. na bank. účtech P-zvýšení 4131 přesun protř. v hosp. činnosti do FRRB F-snížení 8115 snížení krátkodob. protř. na bank. účtech P-zvýšení 1341 zapojení zvýšených příjmů F-snížení 8115 snížení krátkodob. protř. na bank. účtech P-zvýšení 1343 zapojení zvýšených příjmů V-zvýšení xxx zapojení zvýš. příjmů oproti výdajům F-snížení 8115 zapojení zvýš. příjmů oproti financování P-zvýšení 1361 zapojení zvýšených příjmů F-snížení 8115 zapojení zvýš. příjmů oproti financ P-zvýšení zapojení zvýšených příjmů F-snížení 8115 zapojení zvýš. příjmů oproti financování P-zvýšení zapojení zvýšených příjmů F- snížení 8115 zapojení zvýš. příjmů oproti financování P-zvýšení zapojení příjmů vratky transf. z roku F-snížení 8115 zapojení příjmů oproti financování P-snížení zapojení zvýšených příjmů do rozpočtu F-snížení 8115 zapojení zvýš. příjmů oproti financování P-zvýšení zapojení příjmů do rozpočtu F-snížení 8115 zapojení zvýš. příjmů oproti financování P-zvýšení zapojení příjmů do rozpočtu F-snížení 8115 zapojení příjmů oproti financování V-snížení xxx snížení rozpočtu výdajů F-snížení 8115 snížení krátkodob. protř. na bank. účtech P-zvýšení 4112 zapojení neinv. dotace ze SR V-zvýšení xxx zapojení neinv. dotace ze SR oproti výdajům na sociální účely P-zvýšení 4121 zapojení neinv. dotace z rozpočtu města V-zvýšení xxx zapojení neiv. dotace z rozp města oproti výdajům na centra volného času P-zvýšení zapojení neinv. finanč. daru do rozpočtu V-zvýšení xxx zapojení nein. daru oproti výdajům P-zvýšení 1343 zapojení zvýš. příjmů do rozpočtu F-snížení 8115 snížení krátkodob. prostř. na bank. účtech P-zvýšení 1347 zapojení zvýš. příjmů do rozpočtu

19 F-snížení 8115 snížení krátkodob. prostř. na bank. účtech P-zvýšení zapojení zvýš. příjmů do rozpočtu V-zvýšení xxx zapojení zvýš. příjmů oproti výdajům P-zvýšení zapojení zvýš. příjmů do rozpočtu F-snížení 8115 snížení krátkodob. protř. na bank. účtech V-zvýšení zvýšení rozpočtu výdajů o investič.dotaci F- zvýšení 8115 zvýšení krátkodob. protř. na bank. účtech V-zvýšení zvýšení rozpočtu výdajů F-zvýšení 8115 zvýšení krátkodob. protř. na bank. účtech Peněžní fondy MČ Brno Nový Lískovec má zřízeny ve smyslu 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tyto peněžní fondy: fond rezerv a rozvoje fond regenerace a rozvoje bydlení sociální fond v Kč 9.1. FOND rezerv a rozvoje schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k Zdroje celkem , , ,39 Počáteční stav fondu k 1.1. Příjmy z FV 2004 Přijaté úroky v roce Převedené bankovní poplatky , , , , , , , , ,50 Potřeby celkem , ,10 Výdaje z FV 2004: vratka nespotř. dotace na SD , ,00 vratka dotace na volby do senátu , ,20 vratka dotace na místní referendum , ,00 vratka dotace na CVČ 1.613, ,00 odvod zůstatku vymoženého výživného 719,00 719,00 odvod DPH nepřevedené k , ,00 Převedené úroky v roce , ,40 Zaplacené bankovní poplatky 2.586, ,50 Zůstatek k , , ,29 19

20 v Kč 9.2. FOND regenerace a rozvoje bydlení předpokládaný rozpočet skutečnost k Zdroje celkem , ,73 Počáteční stav fondu k 1.1. Převod prostředků z odpisů za rok 2004 Převod HV po zdanění za rok 2004 Podíl DPPO z VHČ za rok 2004 Dotace ze státního fondu rozvoje bydlení Připsané úroky na účet za rok Příjmy z pohledávek souvisejících s bytovými domy , , , , , , , , , , ,79 - Potřeby celkem , ,21 Úhrada výdajů spojených s realizací komplexních oprav a regenerací bytových domů Doplatek ke kupní smlouvě Albetr z roku 2004 Uvolnění pozastávek z roku 2004 Projektová dokumentace Oblá 5-19, Kamínky Zprac. static.posudku byt. jader Regenerace obvod. plášťů panel. domů II.etapa Přestavba býv. prodejny Albert Splátka jistin z úvěrů Splátka úroků z úvěrů Splátka půjček z FBV města Brna Úhrada výdajů spojených s kontrolou, účelovostí, správnosti a rozsahu čerpání finančních prostředků z FRRB Bankovní poplatky za rok Bankovní poplatky k úvěrovým účtům Převod prostředků n ZBÚ na úhradu Albert , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zůstatek k , ,52 Z uvedeného rozboru vyplývá, že do FRRB zbývá převést za rok ze ZBÚ prostředky ve výši Kč, které byly převedeny z účtu VHČ (z odpisů) do rozpočtové činnosti, ale nebyly převedeny do FRRB a dále zbývá z účtu VHČ převést zbývající prostředky z odpisů za rok 2004 ve výši Kč, které nemohly být převedeny z důvodů nedostatku prostředků na účtu VHČ k (rezervace zdrojů na zálohu EZRA reality, s.r.o.na služby a opravy leden 2006).V roce byla omylem z FRRB 2x převedena na ZBÚ částka na úhradu doplatku ke KS z prodejny Albert ve výši Kč. Bylo převedeno zpět ve 3/2006. Po provedeném převedení prostředků by měl počáteční stav prostředků FRRB do roku 2006 vykazovat částku ,52 Kč 20

21 v Kč 9.3. Sociální fond Předpokládaný rozpočet k Zdroje celkem , ,17 Počáteční stav fondu k , ,17 Předpokládaný příděl ve výši 5% Vrátka duplicitně převedeného přídělu v roce 2004 Přijaté úroky v roce Převedené bankovní poplatky k , , , ,60 371, ,60 Potřeby celkem , ,45 Příspěvek na kulturní činnost ,00 Příspěvek na rekreaci,zájezdy , ,00 Příspěvek na rekreaci,zájezdy ,00 Příspěvek na stravování , ,00 příspěvek na stravování ,00 Příspěvek na zdrav. péči , ,00 Příspěvek vánoce ,00 Příspěvek na ošatné , ,00 Příspěvek na penzijní připoj , ,00 Tužkovné ,00 Zúčtované bankovní poplatky v roce Převedené úroky k ,70 404,75 Zůstatek fondu k , ,72 Sociální fond byl v minulých letech tvořen pouze 2% z objemu hrubých mezd skutečně vyplacených zaměstnancům a uvolněnému členovi zastupitelstva. Na příspěvky, které se zaměstnancům poskytovaly dle ujednání v Kolektivní smlouvě, nebylo dostatek zdrojů a proúčtování příspěvků přes účet SF bylo problematické. Na základě výsledků kontroly hospodaření s finančními prostředky za rok 2003 provedené odborem interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna dne bylo zjištěno, že některé výdaje nebyly v roce 2003 hrazeny z prostředků fondu, ale z provozních prostředků MČ. Tento nedostatek byl napraven až v roce přeúčtováním prostředků fondu do provozních prostředků a proto je čerpání některých příspěvků vyšší oproti předpokládanému rozpočtu. Od roku 2004 je fond tvořen 5% z objemu hrubých mezd skutečně vyplacených zaměstnancům a uvolněnému členovi zastupitelstva a tyto zdroje odpovídají předpokládaným potřebám ve smyslu Zásad hospodaření se sociálním fondem, které byly schváleny zastupitelstvem č. 4/20 ze dne Vedlejší hospodářská činnost 10. Komentář k výsledkům hospodaření vedlejší hospodářské činnosti Vedlejší hospodářská činnost MČ Brno-Nový Lískovec vykázala za rok hospodářský výsledek po zdanění ve výši ,08 Kč. Hospodářská činnost je zřízena pro správu bytového fondu. MČ Brno-Nový Lískovec je svěřeno 45 domů s 1056 byty. Vlastní správa je zajišťována externím správcem firmou EZRA Reality, s.r.o. na základě mandátní smlouvy. Účetnictví je vedeno v samostatném okruhu VHČ. 21

22 Účetní stav pohledávek VHČ je vykazován ve výši ,67 Kč. Správce vykazuje pohledávky ve výši ,-- Kč. Tyto disproporce byly způsobeny v minulých letech tím, že se v účetní evidenci neprováděly opravy předpisu nájemného za dočasně neobsazené byty a neprovádělo se účetně roční zúčtování služeb za nájemníky. S ohledem na skutečnost, že i v rozpočtové činnosti byly vleklé nedostatky z minulých let ( které se podařilo již všechny vyřešit), nebylo možné dosud dát do pořádku zůstatky účtů ve VHČ. Během roku 2006 bude i tento problém vyřešen. 10.1Výkaz zisku a ztráty VHČ v tis. Kč Věcná náplň skutečnost 2004 skutečnost Sk 05/ Sk 04 % Tržby z obecních bytů ,54 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Úroky vlastní ,23 Jiné ostatní výnosy 1 ) Tržby a výnosy celkem ,87 Opravy a udržování ,16 Ostatní služby 2 ) ,09 Mzdové náklady 3 ) ,33 Zákonné soc. pojištění ,64 Ostatní daně a poplatky 4) - 65 Ostatní pokuty a penále - 69 Jiné ostatní náklady 5) Odpisy 6) ,55 Náklady celkem ,45 Vypočtená daň z příjmů ,76 HV po zdanění ) 2) 3) 4) 5) 6) nevyzvednuté přeplatky z vyúčtování služeb z minulých let služby mandatáře v roce 2004 zúčtována odměna mandatáře i za 12/2003 mzdové náklady jsou nižší oproti roku 2004 o alikvotní podíl mzdy pracovníka, který ke dni rozvázal pracovní poměr. Vzhledem k nízkému objemu investičních akcí v bytovém hospodářství v roce, nebylo třeba určit za tohoto pracovníka ihned náhradu. Kolky a soudní poplatky Bankovní poplatky Odpisy oproti roku 2004 vzrostly, protože se zvýšila vstupní cena o technické zhodnocení dokončených rekonstrukcí budov a staveb 22

23 10.2. Prostředky z hospodaření VHČ, které jsou na základě statutu FRRB příjmem tohoto fondu v Kč Odpisy z majetku VHČ ,00 Hospodářský výsledek po zdanění ,08 Celkem ,08 Vypočtená daň z příjmů z VHČ pokud tak rozhodne ZMČ ,00 K možnému převedení do FRRB ,08 Stav prostředků na čtu VHČ k , Výsledek hospodaření a finanční vypořádání MČ Brno-Nový Lískovec 11.1 Výsledek hospodaření MČ za rok vykazuje účetní schodek ve výši tis. Kč. Výsledný schodek hospodaření je způsoben půjčenými úvěry a půjčkami na financování investic na regeneraci bytového fondu Finanční vypořádání MČ Brno-Nový Lískovec Součástí finančního vypořádání je návrh úhrady schodku hospodaření. Jedná se o částečnou úhradu schodku ze zdrojů ve Fondu regenerace a rozvoje bydlení a Fondu rezerv a rozvoje. Chybějící zdroje k úhradě schodku zůstávají k tíži rozpočtu 2006, případně dalších rozpočtových období. Zdroje: účetní stav účelových fondů finanční vypořádání (saldo) disponibilní zdroje po finančním vypořádání Návrh finančního vypořádání řeší především: ,34 Kč ,00 Kč ,34 Kč - vratky a odvody do státního rozpočtu a rozpočtu města (nevyužité účelové dotace) - převody finančních prostředků mezi městem a MČ Brno-Nový Lískovec Fondy MČ po finančním vypořádání disponibilní částka ,34 Kč z toho: FRR (fond rezerv a rozvoje) ,65 Kč FRRB ) fond regenerace a rozvoje bydlení) ,89 Kč SF (sociální fond) ,80 Kč Prostředky MČ na základním běžném účtu stav k (SÚ 231) převod prostředků ze ZBÚ na FRR na vykrytí potřeb v rámci FV převod prostředků ze ZBÚ na FRRB (dluh z roku ) Finanční prostředky MČ na ZBÚ po finančním vypořádání ,62 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,62 Kč 23

24 Přehled o výsledku finančního vypořádání městských částí s městem Brnem za rok Městská část: Brno-Nový Lískovec Ř. č. Název finanční operace A: ZDROJE finančního vypořádání 1. V ý s l e d e k h o s p o d a ř e n í (tabulka 1b) a) přebytek v Kč i hal. b) schodek (-) ,02 2. Účetní stav účelových fondů - z toho: ( SÚ 917) ,34 2a) FRR ,65 2b) ostatní účelové fondy (např. FBV, sociální fond,fond veřejné sbírky) ,69 3. Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ Jiné zdroje (např. ÚZ 13101) 5. Ú h r n z d r o j ů (ř.1 až ř.4, kromě ř. 1b) ,34 B. POTŘEBY finančního vypořádání 6. Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města (ÚZ, majetek) ,00 7. Ostatní potřeby (např.vymož.výživné, odvod na FÚ) 3 937,00 8. Ú h r n p o t ř e b (ř.6 + ř. 7) ,00 9. Úhrada potřeb (ř. 8) ,00 a) ze zdrojů na ř. 5 bez ř. 2b ,00 b) k tíži rozpočtu tvorba FRR Úhrada schodku ř. 1b (-) ,02 a) ze zdrojů na ř. 5 bez ř. 2a po odečtení ř. 9a ,49 b) k tíži rozpočtu roku 2006 a dalších rozp. období (-) , Zdroje po finančním vypořádání (ř. 5 - ř. 9a - ř. 10a ) , Potřeby po finančním vypořádání (ř. 9b + ř. 10b) (-) ,53 24

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh r.2014 PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1700,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 150,0 1113 Daň z příjmu FO z kap.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 153 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15 a) b

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín

Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín Vyvěšeno: 12.4.2010 Vyvěšeno na el. Úř. Desce: 13.4.2010 Sejmuto: 3.5.2010 Sejmuto z el. Úř. Desky: 3.5.2010 Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par. Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Hlavní činnost ------------------

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v ) - měsíční Tab.č.1 daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických daň z příjmů daň z příjmů fyz. daň z přidané daň z c e l k e m osob ze závislé činnosti osob z

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Příjmy = Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozpočtu Správní popl. 450 450 868 820,00 193,07 (výnos z hracích aut.po odvodu Fin.úřadu,

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600.

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Radošovice, Radošovice 6 38601 Radošovice, Obec, IČ:00251739 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více