MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření"

Transkript

1 MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření Model WSH-SC350 CZ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! OBECNÉ INFORMACE K VÝROBKU, PRINCIP ČINNOSTI: Koupili jste si Hrnec pro pomalé vaření. Pomalé vaření patří v současné době k novým trendům zdravého a chutného vaření. Jídla díky němu získají nové, výraznější chutě, a proto je možné při jejich přípravě používat méně dochucovadel soli a tuku. V pomalém hrnci se vaří, peče i dusí. Vaření je jednoduché a úsporné. Výsledek je vždy vynikající a zvládne jej každý. Vaření v pomalém hrnci ocení i chataři a chalupáři. Pomalý hrnec je elektrický hrnec s vnitřní vyjímatelnou kameninovou nádobou, ve které se pokrm připravuje. Vnější povrch tvoří plášť, který nádobu ohřívá s ovládacím přepínačem a světelnou indikací provozu. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE: 1. Neponořujte žádné části přístroje nebo kabel do vody nebo jiné kapaliny. 2. Nenechte přístroj používat dětmi 3. Vždy používejte přístroj na suchém, rovném povrchu. 4. Určeno pouze pro domácí použití - nepoužívejte přístroj venku. 5. Vždy vypojte zástrčku ze zásuvky, když není přístroj používán. CZ -1-

2 6. Nepoužívejte přístroj, pokud je jakkoliv poškozený. V případě, že přístroj přestane fungovat, nebo dojde k jeho poškození, zašlete jej na opravu do autorizovaného servisu. 7. V zájmu bezpečnosti byste měli pravidelně kontrolovat napájecí kabel, zda není poškozen. Pokud zjistíte jakékoliv známky poničeného kabelu, zašlete jej na opravu (výměnu kabelu) do autorizovaného servisu. 8. Nenechte kabel viset přes hranu stolu a nepokládejte na horké povrchy. Nechte přístroj vždy vychladnout, než kolem něj motáte kabel pro uskladnění. 9. Buďte opatrní, nedotýkejte se horkých částí jeho povrchu. Neuskladňujte a nezakrývejte přístroj, dokud není úplně vychladnutý. 10. Nepokládejte přístroj v blízkost plynového nebo elektrického vařiče, nebo v blízkosti ostatních zdrojů tepla. 11. Na jeho údržbu nepoužívejte hrubé látky, žíravé a abrazivní čističe, nebo čističe pro pečící trouby. 12. Tento přístroj je určený do domácnosti. Není určen pro komerční využití. 13. Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými smyslovými, nebo mentálními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností a znalostí, leda že jsou pod dohledem kompetentní osoby. Děti měli být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály. 14. Teplota některých částí povrchu může být vysoká, pokud je přístroj v provozu. 15. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud varná nádoba obsahuje horké kapaliny. 16. Přístroj není nutné předehřívat. 17. Nezakrývejte při provozu větrací otvory. POKYNY K PROVOZU A PŘED POUŽITÍM: - zkontrolujte napětí v síti, zda odpovídá parametrům na typovém štítku - pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze sítě - před použitím vždy vložte dovnitř originální kameninovou varnou nádobu - před prvním použitím omyjte vnitřek kameninové nádoby vlažnou vodou se saponátem, opláchněte vodou a vysušte - v průběhu vaření používejte skleněné víko - prostor, do kterého se vkládá varná kameninová nádoba, udržujte čistý a nenechte do něj zatéct žádné tekutiny VAŘENÍ OBSLUHA VÝROBKU: - do nádoby nadávkujte potraviny dle zvoleného receptu a podlijte optimálním množstvím vody (nádoba by měla být zaplněna od cca 50 do 85 % objemu) - uzavřete nádobu víkem - zapojte přístroj do sítě - spínač přepněte z polohy OFF do polohy LOW (1. stupeň) nebo HIGH (2. stupeň) dle požadované doby vaření. - rozsvítí se červená kontrolka indikace ohřevu - pokrm vařte po doporučenou dobu - po dovaření můžete přepínač přepnout do polohy WARM (udržuje pokrm teplý) nebo zcela vypnout přepnutím do polohy OFF. - po použití přístroj odpojte ze sítě (netahejte za kabel, ale koncovku) OBECNÉ POKYNY PRO VAŘENÍ V POMALÉM HRNCI: Do kameninové nádoby vložte maso a k němu všechny ostatní přísady. Důkladně promíchejte CZ -2-

3 a zakryjte skleněnou poklicí. Hrnec zapněte na 1. nebo 2. stupeň podle toho, kdy chcete, aby bylo jídlo připravené. Na 1. stupni se pokrm připravuje asi 6-8 hodin, na 2. stupni 3-5 hodin. Maso nebo zeleninu můžeme předtím orestovat, pak vložit do hrnce a postupujeme dále stejným způsobem. Během vaření nemusíte obsah hrnce nijak kontrolovat jako při běžném vaření. Jídlo se v hrnci vaří pozvolna, takže se z něj neodpařuje tekutina. Nemůže se připálit, neuteče a nemusí se průběžně míchat. Vaření je úsporné, teplo se akumuluje v silné stěně kameninové nádoby a vaří jídlo uvnitř. Elektrický pomalý hrnec je velmi vhodný na přípravu tzv. jídel z jednoho hrnce a na pečení masa vcelku. Hotový pokrm můžeme i s kameninovou nádobou vložit do trouby pod gril a krátce opéci. Po uvaření udržuje jídlo teplé po přepnutí přepínače do polohy WARM (nepoužívejte déle než 3 hodiny). - vaří (polévky, guláše a perkelty) - dusí a peče (všechny druhy masa, společně s brambory, zeleninou) - zapéká (těstoviny, nákypy apod.) RADY A TIPY: - maso do gulášů a perkeltů krájíme na stejné kostky o hraně cca 2-3 cm - maso na plátky krájíme asi 1 cm silné a lehce naklepeme - cibuli do gulášů předem orestujeme - tuk nemusíte používat vůbec, pokud se bez něj neobejdete, stačí 2-3 lžíce oleje - do masové směsi vlijeme vodu hned při její přípravě a vždy použijeme jen tolik vody, aby bylo maso potopené v omáčce, protože další tekutina se uvolní z masa a prakticky žádná se neodpaří. - smetanu nebo mléko přidáváme do pokrmu cca ½ hod. před jeho dokončením - vaříme-li zeleninu s masem dohromady, dáváme zeleninu na dno a po obvodu hrnce a teprve na ni doprostřed maso. Zeleninu krájíme na drobnější kousky nebo plátky. - pokud pečeme maso vcelku, podlijeme jej cca 0,1 až 0,2 l vody - hrnec plníme vždy alespoň do poloviny DŮLEŽITÉ: Před každým použitím zkontrolujte, zda prostor, kam se vkládá varná nádoba, je čistý. ÚDRŽBA: Vnitřní nádoba í víko lze mýt běžnými prostředky. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky. Zbytky jídla odstraňte gumovou špachtlí. Vodní mapy v kameninové nádobě můžete odstranit pomocí octa. Ostatní části pouze otřete vlhkým hadrem (nikdy neponořujte do vody!) a vysušte. Upozornění: Zbytky soli a octa mohou způsobit oxidaci povrchu prostoru pro ohřev varné nádoby. CZ -3-

4 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. SERVIS: V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE: - na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ) - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností), nevhodným použitím a nedodržením návodu - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod. - na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod. U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu. CZ -4-

5 Vaření v Hrnci pro pomalé vaření HRNEC PRO POMALÉ VAŔENÍ SE STANE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VAŠÍ KUCHYNĚ Zkuste si v něm jednou uvařit a již nebudete chtít jinak. V HRNCI PRO POMALÉ VAŘENÍ MŮŽETE VAŘIT, DUSIT I PÉCT Vaření je jednoduché a úsporné. Výsledek očekávejte vždy výborný. Vařit v něm zvládne úplně každý. Elektrický hrnec s vnitřní vyjímatelnou kameninovou nádobou. Jídlo se připravuje ve vnitřní kameninové nádobě. Vnější kovový hrnec tvoří plášť s držadly a ovládáním. Vyjímatelná kameninová nádoba je vyrobena ze speciálního materiálu a lze použít i samostatně jako zapékací mísa do trouby. ŠETŘÍ VÁŠ ČAS, VAŠE PENÍZE A HLAVNĚ VAŠE ZDRAVÍ VÝHODY: - úspora času při vaření - vaření bez tuku - úspora peněz - zachování potřebných vitamínů a minerálů - vaří pomalu a stejnosměrně - hotový pokrm v hrnci lze následně dopéci v troubě - udržování jídla teplé - vaření kdekoli, kde je el. zásuvka CZ -5-

6 RECEPTY Porce pro 8-10 lidí Polévky Hovězí polévka V Hrnci pro pomalé vaření se nám konečně povede ten pravý poctivý hovězí vývar. 1 kg hovězího masa (žebro nebo bez kosti) 1 větší cibule 1 velká petržel 2 větší mrkve 1 menší celer sůl 2-3 větvičky čerstvého libečku nebo 1/2 lžíce sušeného petrželka domácí nudle nebo jiná zavářka Maso omyjeme, naporcujeme a vložíme do hrnce. Přidáme očištěnou na čtvrtky nakrájenou zeleninu a libeček. Přikryjeme pokličkou a vaříme na LOW 6-7 hod nebo na HIGH 5-6 hod. Maso a zeleninu vyndáme, pokrájíme a vložíme zpět do hrnce. Přidáme zavářku nebo dom. těstoviny a vaříme na HIGH ještě 20 min. Na závěr přidáme nasekanou petrželku. Bramborová polévka s houbami 1 větší cibule 3 stroužky česneku 2 petržele 3 větší mrkve 1 menší celer 10 ks růžiček kapusty 750 g brambor 50 g másla cca 5 g sušených hub 4 lžíce hl. mouky petrželka kmín sůl pepř Houby si předem namočíme do vody aspoň na 30 min. Připravíme si jíšku (z másla a mouky). Brambory a zeleninu nakrájíme na kostičky. Cibuli nakrájíme na kolečka. Kapustu (růžičku) přepůlíme. Do hrnce přidáme vychladlou jíšku, zalijeme trochou vody, přidáme zeleninu, houby (které si před tím slijeme), rozmačkaný česnek, kmín, osolíme a opepříme. Dolijeme vodou a zamícháme. Přiklopíme pokličkou a vaříme na LOW 4-5 hod nebo na HIGH 3-4 hod. Zelňačka 1 kg zelí 500 g brambor 200 g slaniny 500 g klobásy 2 cibule 2 lžíce hl. mouky 2 lžíce sl. papriky 1 lžička pál. papriky 0,5 l smetany Připravíme si cibuli a slaninu - nakrájíme na kostky a osmahneme na sporáku. Zaprášíme moukou. Nakrájíme brambory a klobásu. Slijeme si zelí a překrájíme jej na menší kousky. Vše dáme do hrnce. Osolíme, opepříme a přidáme papriky. Zalijeme vodou a zamícháme. Zakryjeme pokličkou a vaříme na LOW 4-5 hod nebo na HIGH 3-4 hod. Smetanu přidáme na závěr (asi 30 min před koncem vaření). CZ -6-

7 Boršč 500 g předního hovězího masa 500 g vepřového ramínka 200 g klobás 2 větší mrkve 1 větší petržel 1 menší celer 500 g hlávkového zelí 250 g steril. červené řepy 150 g kečupu nebo 2 lžíce protlaku 4 bobkové listy 10 kuliček pepře 5 kuliček nového koření 2 kysané smetany sůl 2 lžíce tmavé jíšky Nejprve si připravíme maso, které omyjeme, odblaníme a poté nakrájíme na kostky. Klobásu nakrájíme na kolečka, kořenovou zeleninu na nudličky a zelí na drobno. Vše dáme do hrnce, zalijeme kečupem či protlakem a vodou. Osolíme a přidáme koření. Vše zamícháme a přiklopíme pokličkou. Vaříme na LOW 6-7 hod nebo na HIGH 4-5 hod. Řepu a jíšku 30 min před koncem vaření. Smetanu dáváme až přímo při servírování na talíř. Porce pro 5-8 lidí Hovězí maso Guláš 1 kg hovězí kližky nebo jiného předního masa 3 cibule 1 lžíce slad. papriky 1/2 lžičky pál. papriky 2 lříce hl. mouky 0,2 l vody kmín, Omyté a odblaněné maso si nakrájíme na velké kousky a vložíme do hrnce. Osolíme, opepříme, přidáme papriky, kmín a olej. Promícháme. Přidáme cibuli, kterou na jemno nakrájíme, posypeme moukou, dolijeme vodu (0,2 l). Promícháme. Zakryjeme pokličkou a vaříme na LOW 6-8 hod nebo na HIGH 4-5 hod. Podáváme s pečivem nebo knedlíky. Svíčková 1,5 kg falešné svíčkové nebo zadního libového masa 100 g špeku 1 velká cibule 2 mrkve 1 petržel 1 malý celer 50 g másla 2-3 lžíce hl. mouky 1 lžíce cukru 0,5 l smetany ke šlehání 4 bobkové listy špetka tymiánu 1 lžička citrónové šťávy Zeleninu očistíme a nakrájíme na nudličky. Cibuli nakrájíme na jemno. Maso omyjeme, odblaníme a v celku osolíme a opepříme. Připravíme si z cukru karamel, který následně přendáme do hrnce. Přidáme maso a zeleninu. Vše orestujeme. Přidáme veškeré koření, citr. šťávu, hlad. mouku, dolijeme vodou a zamícháme. Přiklopíme pokličkou a vaříme na LOW 6-8 hod nebo na 4-5 hod. Vyjmeme maso. Zeleninu rozmixujeme a zahustíme smetanou, dochutíme a 30 min povaříme na HIGH. CZ -7-

8 Maďarský perkelt 1 kg předního libového masa 2 cibule 1 lžíce sl. papriky 1/2 lžíce pál. papriky 3 čerstvé papriky 5 rajčat 3 párky 2 lžíce hl. mouky 100 g kečupu nebo 1 lžíce protlaku drcený kmín Maso omyjeme, odblaníme, nakrájíme na kostky a vložíme do hrnce. Přidáme koření (papriky, sůl, pepř, kmín) a mouku. Zamícháme. Přidáme na jemno nakrájenou cibuli. Nakrájíme si zbylou zeleninu a přidáme do hrnce. Papriky a rajčata na nudličky. Párek nakrájíme na kolečka a přidáme k ostatnímu. Dolijeme vodou a přidáme kečup (protlak). Zamícháme. Přiklopíme pokličkou a vaříme na LOW 6-8 hod nebo na HIGH 4-5 hod. Podáváme s pečivem. Roštěná na houbách 8 plátků zadního libového masa (1 plátek = 150 g) 250 g žampionů nebo sušené houby 1 větší cibule 0,5 l smetany ke šlehání hladká mouka plnotučná hořčice Plátky masa omyjeme, osušíme, jemně naklepeme, osolíme, opepříme a obalíme v mouce. Na sporáku si orestujeme cibulku, na kterou následně orestujeme maso. Pokud chceme maso dietní, maso nerestujeme, ale rovnou dusíme v hrnci. Cibulku s masem dáme do hrnce. Dále přidáme houby (pokud používáme sušené houby, je třeba je na 30 min namočit do vody, aby změkly), zalijeme vodou a promícháme. Přiklopíme pokličkou a vaříme na LOW 6-8 hod nebo na HIGH 4-5 hod. Smetanu přidáme 1 hod před dokončením varu. Pokud je ke konci omáčka hustá nebo se jí Vám zdá málo, stačí přidat vodu nebo smetanu (poté ale musíme ještě aspoň 10 min povařit). Podáváne s knedlíkem nebo rýží. Španělské ptáčky 8 plátků zadního libového masa (1 plátek = 150 g) 8 plátků cibule 2 menší cibulky 8 okurek (naložených) 3 lžíce hladké mouky 3 lžíce oleje plnotučná hořčice kostka bujónu párátka Plátky masa omyjeme, osušíme, jemně naklepeme, osolíme a opepříme. Cibuli nakrájíme na čtvrtky, okurky na 1/2 podélně. Vnitřní stranu plátku potřeme hořčicí, obložíme slaninou, cibulí a okurkou. Maso se vším srolujeme a sepneme 2 ks párátek. Poté obalíme v mouce a orestujeme. Dáme do hrnce, zalijeme 0,2 l vody a přidáme rozdrcený bujón. Opatrně promícháme, aby se bujón dobře rozpustil. Přiklopíme pokličkou a vaříme na LOW 6-8 hod nebo na HIGH 4-5 hod. Po uplynutí doby ptáčky vyndáme a omáčku si dle chuti dochutíme. Pokud se nám bude zdát, že je omáčky málo, přidáme vodu, lžíci instantní jíšky a ještě 30 min povaříme na HIGH. Podáváme s rýží. CZ -8-

9 Porce pro 5-8 lidí Vepřové maso Zabijačkový guláš 1,5 kg libového masa 250 g jater 250 g srdce 2 ks ledvinek 3 cibule 3 lžíce hladké mouky 5 stroužků česneku 1 lžíce sladké papriky 1 lžička pálivé papriky drcený kmín, nové koření Omyté maso a vnitřnosti nakrájíme na kousky a vložíme do hrnce. Osolíme, opepříme, přidáme papriky, olej, kmín, rozmačkaný česnek, nové koření, cibuli nakrájenou na jemno a mouku. Promícháme. Přilijeme vodu (0,3 l). Promícháme. Zakryjeme pokličkou a vaříme na LOW 6-7 hod nebo na HIGH 4-5 hod. Podáváme s pečivem. Segedínský guláš 1 kg libového masa 1 cibule 500 g kysaného zelí 1 lžíce oleje 1 lžíce sladké papriky 2 lžíce hladké mouky 0,5 l smetany sůl, kmín, pepř Maso omyjeme, odblaníme, nakrájíme na kousky a vložíme do hrnce. Přidáme veškeré koření, hlad. mouku, olej a zamícháme. Přidáme kysané zelí (předem si ho pokrájíme na menší kousky), na jemno nkrájenou cubuli a zamícháme. Přiklopíme pokličkou a vaříme na LOW 6-8 hod nebo na HIGH 4-5 hod. Smetanu přidáme hod před koncem varu. Podáváme houskovým knedlíkem. Pečená kolena 2 větší vepřová kolena 0,2 l černého piva 2-3 stroužky česneku (barevný, drcený) Kolena omyjeme, posolíme, potřeme drceným česnekem, opepříme, vložíme do hrnce a podlijeme pivem. Přiklopíme pokličkou a pečeme na LOW 6-8 hod nebo na HIGH 4-5 hod. Podáváme s pečivem. Pozn.: stejným způsobem pečeme maso v celku. Krkovička v křupavé zelenině 1 kg maso 1 kg zeleniny (mrkev, celer, petežel, 2 cibule) 200 g slaniny (barevný, drcený) Očistíme a nakrájíme si zeleninu (na větší kousky). Slaninu nakrájíme na nudličky a smícháme ji s osolenou zeleninou. Maso omyjeme, osušíme, osolíme a opepříme. Vše postupně naskládáme do hrnce. Na dno a ke stěnám rozložíme zeleninu se slaninou. Maso dáme doprostřed hrnce. Přiklopíme pokličkou a pečeme na LOW 6-8 hod nebo na HIGH 4-5 hod. Přesná délka pečení závisí na kvalitě masa. Podáváme s pečivem nebo opečeným bramborem. CZ -9-

10 Porce pro 5-8 lidí Kuřecí maso Plněné kapsy 6-8 prsních řízků 30 g tvrdého sýra 8 plátků šunky žampióny grilovací koření 2 lžíce másla párátka Omyté maso nakrojíme ze strany, aby se vytvořila kapsa. Připravíme si směs, kterou budeme maso plnit. Nastrouháme si sýr, šunku a žampióny nakrájíme na jemno a smícháme. Naplníme směsí maso, které pak svážeme párátkem. Kapsy následně potřeme gril. kořením a orestujeme. Dáme do hrnce, podlijeme vodou, přiklopíme pokličkou a pečeme na LOW 6-7 hod nebo na HIGH 3-4 hod. Podáváme s brambory, bramborovou kaší nebo rýží. Pečené kuře 1 celé kuře 2 lžíce másla grilovací koření Maso omyjeme, osušíme, potřeme gril. kořením, vložíme do hrnce, přidáme máslo, podlijeme vodou, přiklopíme pokličkou a pečeme na LOW 6-7 hod nebo na HIGH 4-5 hod. Po uplynutí doby vyjmeme kameninovou nádobu spolu s kuřetem z hrnce a vložíme do předehřáté trouby na dopečení kůrky (cca na 10 min). Podáváme s vařeným bramborem. Porce pro 6-10 lidí Mleté maso Plněné kapsy 6 větších paprik 300 g mletého masa (vepřové/kuřecí) rýže (3 varné sáčky nebo sypaná) 500 g ostrého kečupu 3 stroužky česneku 2 lžíce instantní jíšky Maso nameleme, rýži uvaříme a pak spolu smícháme. Přidáme a naplníme tím vydlabané, očištěné papriky. Do hrnce dáme kečup, vodu (0,2 l), jíšku a promícháme. Do omáčky vložíme naplněné papriky, které by měly být téměř potopené. Přiklopíme pokličkou a vaříme na LOW 5-7 hod nebo na HIGH 3-4 hod. Podáváme s rýží. Domácí sekaná pečeně 1 kg vepřové plece 500 g hovězí kližky 250 g uzeného bůčku 1 velká cibule 4 stroužky česneku 1-2 vejce 1 rohlík 0,1 l mléka strouhanka Maso omyjeme, osušíme a nakrájíme na kousky, přidáme na osminy nakrájenou cibuli a stroužky česneku. Vše nameleme. Rohlík namočíme do mléka, rozmočíme, vyndáme z mléka, vymačkáme a rozemneme do směsi. Osolíme, opepříme, přidáme velce a zamíchá- CZ -10-

11 me. Dle potřeby dosypeme strouhankou. Vytvarujeme stejně velké bochánky. Dno kameniny potřeme olejem, vložíme do hrnce bochánky, podlijeme vodou, přiklopíme pokličkou a pečeme na LOW 6-7 hod nebo na HIGH 4-5 hod. Po uplynutí doby vyjmeme plnou kameninovou nádobu a vložíme do předehřáté trouby na zapečení (cca na 10 min na 220 C). Podáváme s vařeným bramborem nebo pečivem. Zapečené brambory 750 g mletého vepřového 1,5 kg brambor 350 g zeleniny (mražené směsi) 3 vejce 100 g nivy 0,3 l mléka oregáno, Brambory oškrábeme a nakrájíme na plátky (5 mm silné). Kameninovou nádobu vymažeme olejem a naskládáme jednu vrstvu brambor. Připravíme si maso - osolíme, opepříme, přidáme oregáno, zamícháme a rozetřeme na brambory. Na maso rozprostřeme vrstvu zeleniny. Vrstvy střídáme a ukončíme je vrstvou brambor. Vejce si rozšleháme v mléku. Přidáme nivu, osolíme a zalijeme navrstvené brambory. Přiklopíme pokličkou a pečeme na LOW 5-6 hod nebo na HIGH 3-4 hod. Po uplynutí doby vyjmeme kameninovou nádobu spolu s bochánky a vložíme do předehřáté trouby na dopečení kůrky (cca na 10 min na 220 C). Porce pro 4-6 lidí Jiná masa Jehněčí kotlety na česneku 2 kg jehněčích kotlet 4 stroužky česneku CZ -11- Omyté maso odblaníme. Připravíme si směs s olejem, třeným česnekem, solí a pepřem a pak směsí potřeme maso. Naskládáme maso do hrnce, podlijeme vodou (0,1 l) a přidáme zbytek směsi. Zakryjeme pokličkou a pečeme na LOW 6-7 hod nebo na HIGH 4-5 hod. Poté vyjmeme kameninovou nádobu spolu s masem z hrnce a vložíme do předehřáté trouby na dopečení kůrky. Podáváme s pečivem nebo zeleninovým salátem. Pečená kachna 1 celá kachna 4 jablka kmín sůl Maso omyjeme, osušíme, okmínujeme, naplníme jablky, vložíme do hrnce a podlijeme vodou (0,2 l). Přiklopíme pokličkou a vaříme na LOW 6-87 hod nebo na HIGH 4-5 hod. Poté vyjmeme kameninovou nádobu spolu s masem z hrnce a vložíme do předehřáté trouby na dopečení kůrky. Podáváme s knedlíkem a se zelím. Srnčí se šípkovou omáčkou 1 kg kýty bez kosti 1 cibule 1 sklenička šípkové marmelády 2 lžíce hladké mouky 1 lžička citrónové šťávy koření na zvěřinu 1 lžička cukru

12 Maso omyjeme, odblaníme a okořeníme. Do kameninové nádoby dáme olej, cibuli a orestujeme v ní maso na sporáku. Ostatní ingredience rozmícháme ve vodě (0,2 l) a přilijeme k masu. Promícháme. Zakryjeme pokličkou, vložíme do hrnce a pečeme na LOW 6-7 hod nebo na HIGH 4-5 hod. Pokud je třeba, dochutíme poté citr. šťávou a ještě krátce povaříme. Podáváme s knedlíkem (houskovým nebo špekovým). Pangasius s rajčaty a špenátem 1,5 kg filetů z pangasia 200 g cherry rajčat 1 paprika (200 g) 200 g špenátu (listového) 100 ostrého kečupu (lze nahradit protlakem a chilly) 3 lžíce olivového oleje 3 větvičky rozmarýnu Filety omyjeme, osušíme a osolíme. Připravíme si směs z kečupu a oleje, poté tím potřeme filety a dáme do hrnce. Obložíme je rozmarýnem, paprikou, špenátem a celými rajčaty. Přiklopíme pokličkou a pečeme na LOW 3-4 hod nebo na HIGH 2-2,5 hod. Podáváme s pečivem nebo opečeným/vařeným bramborem. Porce pro 4-6 lidí Sladká jídla Žemlovka 1-1,5 veky podle velikosti 1 kg jablek rozinky 0,4 l mléka 2 lžíce másla 150 g cukru 1 tvaroh (250 g) 3 vejce skořice Veku nakrájíme na plátky (1 cm silné) a namočíme do mléka. Okrájíme jablka a nastrouháme je na plátky. Kameninovou nádobu vymažeme máslem. Veku opatrně vymačkáme a poklademe v jedné vrstvě na dno. Na veku přidáme 1 vrstvu tvarohu s jablky a posypeme cukrem se skořicí. Poté položíme druhou vrstvu veky, tvarohu, jablek, ocukrujeme a končíme třetí vrstvou. Zakryjeme pokličkou a pečeme na HIGH 2 hod. Mezi tím si připravíme tuhý sníh, který natřeme na hotovou žemlovku. Celé to pak dáme ještě na 10 min zapéct do trouby na 200 C. CZ -12-

Česnekový kapr Suroviny Postup Ďábelský kapr Suroviny Postup Ďábelská treska na olivách Suroviny Postup Dánské karbanátky Suroviny Postup

Česnekový kapr Suroviny Postup Ďábelský kapr Suroviny Postup Ďábelská treska na olivách Suroviny Postup Dánské karbanátky Suroviny Postup Česnekový kapr středně velký vykuchaný kapr, brambory, smetana, máslo, česnek, mletý bílý pepř, sůl Kapra naporcujeme, osolíme, opepříme a do každého kousku uděláme několik podélných zářezů, do kterých

Více

Jak šmakuje Moravskoslezsko

Jak šmakuje Moravskoslezsko Jak šmakuje Moravskoslezsko 2012 Kuchařka krajových receptů Vážení milovníci tradiční kuchyně, dostala se Vám do rukou v pořadí druhá Moravskoslezská kuchařka pod značkou Jak šmakuje Moravskoslezsko. První

Více

Kuchařka krajových receptů

Kuchařka krajových receptů Kuchařka krajových receptů Vážení milovníci dobrého jídla, držíte v rukou první Moravskoslezskou kuchařku, která vznikla jako poděkování všem Vám, kteří jste se zúčastnili prvního ročníku akce Jak šmakuje

Více

SOUHRN TECHNOLOGIE II. ROČNÍK

SOUHRN TECHNOLOGIE II. ROČNÍK SOUHRN TECHNOLOGIE II. ROČNÍK KUCHAŘ-ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ ~ 2 ~ ÚPRAVA JATEČNÉHO MASA ÚPRAVA HOVĚZÍHO MASA ROZDĚLENÍ A POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ~ 3 ~ svíčková - patří mezi nejkvalitnější části masa, dělíme

Více

Veganská kuchařka. pro tebe :)

Veganská kuchařka. pro tebe :) Veganská kuchařka pro tebe :) obsah LINECKÉ CUKROVÍ CUKETOVÉ ZELÍ FALAFEL CHILLI ČERVENÁ ČOČKA S FAZOLEMI KNEDLÍKY SE ŠPENÁTEM A SÓJOU KŘENOVÁ OMÁČKA s těstovinami KUSKUS S ČESNEKOVÝM TOFU LUŠTĚNINOVÝ

Více

Druh suroviny: Jméno žáka: Sandra Zahoranská Třída: 8. A ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace. Množství v cl, ks, g:

Druh suroviny: Jméno žáka: Sandra Zahoranská Třída: 8. A ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace. Množství v cl, ks, g: Druh suroviny: vepřové mleté maso cibule olej sůl pepř hořčice sušená majoránka česnek zelenina (pórek, cherry rajčata, paprika, salátová okurka) smetana v cl, ks, g: 240 g 120 g 20 g 10 g 0,5 g 20 g 1

Více

Strana: 1 Datum : 23.03.15. Autor receptury: 14. ZŠ Plzeň

Strana: 1 Datum : 23.03.15. Autor receptury: 14. ZŠ Plzeň Strana: 1 Autor receptury: 14. ZŠ Plzeň Receptura : 92-ZS-0013 Barevná vřetena s brokolicí a parmezánem ---------------------------------------------------------------- Receptura je na 10,00 MJ, (MJ=porce)

Více

Rychtářský řízek. Nadívaný bůček. Ptáčky mojí maminky. Vařené koleno s jablkovým křenem. Uzené maso nadivoko

Rychtářský řízek. Nadívaný bůček. Ptáčky mojí maminky. Vařené koleno s jablkovým křenem. Uzené maso nadivoko Maso Rychtářský řízek Vepřové maso na řízky, mléko, vejce, mouka, strouhaný sýr, olej. Vepřové maso nakrájíme na řízky, naklepeme, osolíme a opepříme. Z mléka, vajec, mouky a soli připravíme těstíčko,

Více

SOUHRN TECHNOLOGIE III. ROČNÍK

SOUHRN TECHNOLOGIE III. ROČNÍK SOUHRN TECHNOLOGIE III. ROČNÍK KUCHAŘ-ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ ~ 2 ~ PŘÍPRAVA POKRMŮ NA OBJEDNÁVKU 1. MINUTKY Z HOVĚZÍHO MASA K přípravě minutkových jídel z hovězího masa používáme pouze maso z dobře odleželé

Více

Michala Turny Miroslava Matouška

Michala Turny Miroslava Matouška Vítáme vás u publikace 14 dní ke změně života, která vznikla ve spolupráci Michala Turny a Miroslava Matouška, autorů internetových stránek grasa.cz a mmetla.wordpress.com. Oba nás velmi baví jídlo. Nejen,

Více

Budete potřebovat: Způsob přípravy: Tradiční kebab. Mini burger se slaninou

Budete potřebovat: Způsob přípravy: Tradiční kebab. Mini burger se slaninou Tradiční kebab Hovězí. - 200 g, sádlo. - 50 g, cibule, rajčata - 1 ks, sůl a mletý pepř. - Podle chuti. Hovězí, slanina a cibule- 3x mlýt. Sůl, pepř dle chuti. Navlhčit ruce ve vodě a nádivku nandat na

Více

Vaření české kuchyně

Vaření české kuchyně O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 Vaření české kuchyně Jarmila Karásková Vaření české kuchyně Jarmila Karásková O krok napřed

Více

Závěrečná práce za 1. semestr univerzity třetího věku

Závěrečná práce za 1. semestr univerzity třetího věku Závěrečná práce za 1. semestr univerzity třetího věku Vypracovali studenti 1. ročníku kurzu: S počítačem přátelsky od A do Z Prosinec 2009 Moje pomoc při pečení vánočního cukroví. Vánoční cukroví u nás

Více

Česko slovenská vegetariánská kuchařka. Česko slovenská vegetariánska kuchárka

Česko slovenská vegetariánská kuchařka. Česko slovenská vegetariánska kuchárka Česko slovenská vegetariánská kuchařka Česko slovenská vegetariánska kuchárka Předmluva Vážení a milí přátelé, kteří jste právě navštívili naše webové stránky týkající se vegetariánství. Před nějakou dobou

Více

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HYGIENY V PROVOZOVNÁCH VS

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HYGIENY V PROVOZOVNÁCH VS TECHNOLOGIE Kuchař číšník 1. ročník SSOU ATHOZ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HYGIENY V PROVOZOVNÁCH VS 1) OSOBNÍ HYGIENA - pracovníci, kteří nastupují do závodů společného stravování, se musí před přijetím do pracovního

Více

Pečeme-li chléb v pekárně, dáme pouze 3 dcl vody a pouze 1 kávovou lžičku droždí.

Pečeme-li chléb v pekárně, dáme pouze 3 dcl vody a pouze 1 kávovou lžičku droždí. Suroviny pro bezlepkové pečení bezlepková mouka Mantler bezlepková mouka Jizerka mouka PROMIX UNI pohanková mouka (ne instantní) amarantová mouka rýžová mouka jemné ovesné vločky cukr pískový hnědý cukr

Více

VÁNOČNÍ KUCHAŘKA PLNÁ RECEPTŮ

VÁNOČNÍ KUCHAŘKA PLNÁ RECEPTŮ VÁNOČNÍ KUCHAŘKA PLNÁ RECEPTŮ * CHUTĚ, RECEPTY A NÁPADY PRO SVÁTEČNÍ TABULI. PŘISPĚJME NĚČÍM NOVÝM ANEBO DÁVNO ZAPOMENUTÝM! INSPIRACE PRO VAŘENÍ, KTERÉ NEPŘIVODÍ OBTÍŽE A PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ VÁNOČNÍ HOSTY.

Více

Jako doma. Studené pohoštění pro slavnostní chvíle. Kolektiv autorů Cesta domů. Zakoupením publikace. Děkujeme. jste pomohli.

Jako doma. Studené pohoštění pro slavnostní chvíle. Kolektiv autorů Cesta domů. Zakoupením publikace. Děkujeme. jste pomohli. Jako doma Studené pohoštění pro slavnostní chvíle Kolektiv autorů Cesta domů Zakoupením publikace jste pomohli. Děkujeme. Kalendář 2010 Jako doma. Kalendář 2010 Kalendářní rok, který opakovaně rámuje naše

Více

Tak vaří Evropský region Dunaj-Vltava. 28 tradičních receptů

Tak vaří Evropský region Dunaj-Vltava. 28 tradičních receptů Tak vaří Evropský region Dunaj-Vltava 28 tradičních receptů Evropský region Dunaj-Vltava 6 miliónů lidí na ploše 60.000 km 2 ve 3 státech s 2 jazyky v jednom společném regionu Evropský region Dunaj-Vltava

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_PČ1_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

JIP východočeská, a.s.,

JIP východočeská, a.s., 1 2 3 V ážení zákazníci, teplých letních dnů pomalu ubývá a těch chladnějších přibývá. Ano, blíží se podzim, ve všech svých barvách, provoněný úžasnými vůněmi. Nástup chladných dnů jsme se pro vás rozhodli

Více

RECEPTY NA CHLEBA V TROUBĚ

RECEPTY NA CHLEBA V TROUBĚ RECEPTY NA CHLEBA V TROUBĚ 1 Domácí chléb...1 Grahamový chléb...2 Chleba...3 Pšeničný chléb...4 Chléb bramborový - velký...5 Žitný chléb...7 Kvas...8 Selský chléb...9 Veka...10 Domácí pletýnky, rohlíky,

Více

Velmi snadné. pečení. 17 základních bezlepkových receptů

Velmi snadné. pečení. 17 základních bezlepkových receptů Velmi snadné pečení 17 základních bezlepkových receptů 1 VELMI SNADNÉ PEČENÍ S našimi bezlepkovými moukami Pečení bez lepku je tak snadné a zábavné. Budete-li při pečení s bezlepkovou moukou dodržovat

Více

1/2013. časopis zákazníků prodejen coop. zdarma. Rádce. Finty do domácnosti. Kouzlo slovenské kuchyně. Masopustní. veselice

1/2013. časopis zákazníků prodejen coop. zdarma. Rádce. Finty do domácnosti. Kouzlo slovenské kuchyně. Masopustní. veselice časopis zákazníků prodejen coop 1/2013 zdarma Rádce Kouzlo slovenské kuchyně Finty do domácnosti Masopustní veselice Vybíráme z březnové nabídky 8, 90 Špenát listový porce 400 g cena za 100 g 2,23 Kč 17,

Více

Vladimíra Havlová, MUDr. Petr Wohl KUCHAŘKA PŘI ONEMOCNĚNÍ ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU. 91 receptů

Vladimíra Havlová, MUDr. Petr Wohl KUCHAŘKA PŘI ONEMOCNĚNÍ ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU. 91 receptů Vladimíra Havlová, MUDr. Petr Wohl KUCHAŘKA PŘI ONEMOCNĚNÍ ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU 91 receptů Vladimíra Havlová, MUDr. Petr Wohl, 2008 ISBN 978-80-7021-913-3 OBSAH Onemocnění žaludku a dvanáctníku.............

Více

Vánoční kuchařka aneb oblíbené vánoční cukroví našich žáků

Vánoční kuchařka aneb oblíbené vánoční cukroví našich žáků Vánoční kuchařka aneb oblíbené vánoční cukroví našich žáků 17. 12. 2009 1 Babiččiny kokosky (Nela Jurygáčková, 5. B) Těsto: 5 bílků 250 gramů cukru krupice 250 gramů kokosu 1 lžíce hrubé mouky Z bílků

Více

3/2013. časopis zákazníků prodejen coop. zdarma. Rádce. Vůně jahod. Grilování. bez zahrady. Aby slunce nebylo nepřítel

3/2013. časopis zákazníků prodejen coop. zdarma. Rádce. Vůně jahod. Grilování. bez zahrady. Aby slunce nebylo nepřítel časopis zákazníků prodejen coop 3/2013 zdarma Rádce Vůně jahod Grilování bez zahrady Aby slunce nebylo nepřítel Vybíráme z červencové nabídky 25, 90 RANKO Balkánský sýr 180 g cena za 100 g 14,40 Kč 10,

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více