Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. číslo 4 říjen prosinec Přišel adventní čas

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. číslo 4 říjen prosinec 2012. Přišel adventní čas"

Transkript

1 Informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK číslo 4 říjen prosinec 2012 Přišel adventní čas

2 Významná ocenění Rádi bychom Vám představili odborníky VFN a 1. LF UK,. kteří v posledních týdnech obdrželi významná ocenění své činnosti. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., přednosta Psychiatrické kliniky. VFN a 1. LF UK Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy prof. MUDr. Jiřímu Rabochovi, DrSc., za zásluhy o stát v oblasti vědy,. výchovy a školství. Prof. MUDr. Martin Balík, Ph.D. E.D.I.C., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK Profesor MUDr. Martin Balík, Ph.D. E.D.I.C., obdržel Stoutenbeekovu cenu za nejlepší výzkumný protokol v Intenzivní medicíně. za rok obsah Úvodní slovo ředitelky VFN... 4 Úvodní slovo děkana 1. LF UK... 5 Novinky a události... 6 Otevření nového Zobrazovacího centra 1. LF UK Jarmark U Vondráčků I plyšoví medvídci mají své nemocnice Ze života VFN a 1. LF UK Profesor vnitřního lékařství Josef Jan Čejka Rozhovor Profesor MUDr. Jiří Raboch, DrSc Ze společnosti V čase vánočním Mikulášské koledování. aneb předvánoční setkání zaměstnanců VFN Výstavy v Akademickém klubu 1. LF UK Křest knih Křeslo pro Fausta Životní jubilea Napsali jste nám Cestování Tahiti a Nová Kaledonie po stopách kapitána Cooka Nemocnice, číslo 4, informační bulletin Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vydavatel: Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Registrace: MK ČR E Periodicita: čtvrtletník Redakce: Eva Davidová, DiS. (1. LF UK),. Mgr. Vlasta Helekalová, MBA. (1. LF UK),. Václav Kříž (VFN),. Bc. Petra Pekařová (VFN) Fotografie: Václav Kříž (VFN),. Vladimír Brada,. Petr Heřman, Leoš Chodura Korespondenci k obsahu zasílejte na adresu: Bc. Petra Pekařová, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ředitelství, U Nemocnice 2, Praha 2, Výroba: Design Communications, s. r. o. Náklad: 3000 ks obsah 3 Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky. VFN a 1. LF UK Cenu rektora Univerzity Karlovy získal prof. MUDr. Jiří Petruželka, DrSc. Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., I. interní klinika VFN a 1. LF UK Ocenění Česká hlava získal za činnost v oblasti onkologie. prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. Foto na titulní straně:. Zimní motiv z Karlova náměstí. V pozadí Faustův dům a budova II. chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK. Autor: Václav Kříž

3 4 editorial Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. editorial 5 Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři, Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, máte v rukou poslední číslo časopisu Nemocnice vydané v roce Mnozí označují tento rok za letopočet, kdy nastane konec světa. Musím se přiznat, že v mnoha ohledech se tato předpověď téměř naplnila. Společenská atmosféra není dobrá, vývoj ekonomiky také ne. Nemá však smysl nad touto situací naříkat, je potřeba se s ní vypořádat. A to my společnými silami ve VFN činíme. Pro rok 2012 jsme si naplánovali řadu zásadních úkolů. Některé se podařilo splnit, jiné ne. Dovolím si tedy stručnou rekapitulaci. Implementace změn pro poskytování zdravotnických služeb v souvislosti s novými zákony byla pro správní i pro zdravotnickou část VFN mimořádnou zátěží. Mnoho nejasností i chyb v nové legislativě vyvolalo nárůst administrativy a zavinilo spoustu promrhaného času nás všech. V tuto chvíli lze konstatovat, že zásadní požadavky nových předpisů VFN plní a na kultivaci tohoto stavu průběžně pracuje. Jednu z norem, jež zásadním způsobem ovlivnila chod nemocnice, představuje zákon o veřejných zakázkách. Jeho složitost a také přísné podmínky stanovené zřizovatelem způsobily, že VFN není s to realizovat všechny investice, které si pro letošní rok naplánovala. Dílem proto, že byla v zadávacích podmínkách velmi přísná, dílem proto, že poskytuje často velmi specifické služby. Od počátku letošního roku vznikla první a jediná klinika svého druhu v České republice Klinika adiktologie. Je vytvořena dvěma pracovišti Oddělením léčby závislostí VFN a Centrem adiktologie 1. LF UK. Od poloviny roku se ve VFN znovu rozvíjí Pneumologická klinika, která se významně podílí na rozvoji pneumologie v ČR, spolupracuje s dalšími obory ve VFN a podílí se na jejich rozvoji, např. kardiologie, hrudní chirurgie, anesteziologie a resuscitace či onkologie. Počátkem příštího roku by měla klinika otevřít i svůj lůžkový fond. Na podzim byla dokončena restrukturalizace péče ve stomatologii. Ambulantní část bývalé Stomatologické kliniky v Kateřinské ulici byla přičleněna k Ústavu klinické a experimentální stomatologie. Stomatologická klinika nyní nese výstižnější název Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Aby VFN mohla poskytovat služby a mohla dále rozvíjet odborný potenciál, nutně potřebuje nezbytné základní podmínky. Jednou z nich jsou uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Vzhledem ke svému postavení v české superspecializované péči tzv. centrové péči, se VFN mohla podílet na vytvoření návrhu úhrad tohoto typu péče. Věříme, že odpovědnost léčit a odpovědnost za péči platit budou alespoň v této části smluvního vztahu v rovnováze. Restrukturalizace lůžkové péče a požadavek ze strany pojišťoven v této oblasti pro nás nebyl překvapením. VFN měla připravenu strategii, jakým způsobem lůžkový fond v první fázi změnit, ta byla nakonec pojišťovnami akceptována. A co se nám nepodařilo? Již jsem uvedla, že kvůli složitosti zákona o veřejných zakázkách nedokážeme realizovat všechny plánované investice. Mezi ně patří např. rozšíření lékárny na Fakultní poliklinice. Předpokládáme její otevření v první polovině roku Stejný problém se týká nové lůžkové kapacity pro Kliniku rehabilitačního lékařství. I v tomto případě budeme usilovat o zprovoznění nových lůžek počátkem následujícího roku. Výčet úspěchů i neúspěchů není vyčerpávající, velmi důležitý je ale pocit, že se nejen snažíme, ale že se nám i daří naše záměry realizovat. Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na chodu VFN vpřed podílejí. Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám i Vašim blízkým popřála hodně zdraví, štěstí, spokojenosti i optimismu do příštího roku. jeden můj kolega si při pohledu do diáře posteskl: Ten čas tak běží, až mám pocit, že stále jen zdobím stromek a měním letní a zimní pneumatiky. Takže teď, kdy jsme již i my, opozdilci, přezuli na zimu, dostává se nám do rukou vánoční číslo Nemocnice coby předzvěst toho, že zase budeme brzy zdobit stromek. Zalistujme ale diářem a připomeňme si, že jsme toho stihli o něco více. V létě jsme se v Dobronicích setkali s novými studenty. Je to dobrá příležitost pro předání informaci jak to na fakultě chodí příjemným a neformálním způsobem. Tyto informace předávají novým adeptům medicíny učitelé, pracovníci děkanátu, ale i studentští tutoři. V novém akademickém roce již několikrát zasedlo nové kolegium děkana. Složením odráží nutnost spojení osvědčené zkušenosti s energií schopnou prosadit nové kroky. Členové kolegia se zaměřili na nastavení administrativy i obsahu výuky preklinických a klinických oborů, ve spolupráci s VFN na vedení popromočního vzdělávání jak specializačního, tak tzv. MD. PhD programu. Zajímá nás reálná výuková zátěž pracovišť i výsledky hodnocení výuky studenty. Je důležité vědět, které týmy posilují náš rozpočet režiemi z grantových projektů a jak prestižní výsledky mají. To vše totiž musí fakulta nejen vnímat, ale i oceňovat. Také jsme zahájili práci na přípravě etického kodexu člena akademické obce. Nově byla konstituována Vědecká rada. Jsme si vědomi, že naši mimofakultní kolegové, zejména ti mimopražští, mají účast komplikovanou vzdáleností. O to víc si vážím jejich od počátku aktivní spolupráce. Významně jsme pozměnili i sestavu zahraničních členů VR, mezi nimiž je i nositel Nobelovy ceny za chemii, profesor Jean-Marie Lehn. Vedení fakulty je v současnosti velmi aktivní v diskusích provázejících přípravu zákona o univerzitních nemocnicích. S potěšením mohu říci, že v této oblasti jsme v naprosté shodě s vedením všech lékařských fakult v republice, máme podporu Konference rektorů a úzce spolupracujeme s reprezentacemi fakultních nemocnic. V roce 2013 je před námi i řada dosud ne zcela zmapovaných výzev. Jejich naplnění bude snazší tam, kde je jasná legislativa a dostatek prostředků. Bohužel všichni víme, že takovéto ideální podmínky se vyskytují spíše v literatuře než v praxi. Takže v mnoha případech budeme nuceni i k průzkumu bojem. Avšak nejen prací živ jest akademik. V době, kdy píšu tyto řádky, se možná již začínáme těšit na množství přátelských setkání v předvánoční době. V plné přípravě je Ples mediků s polokulatou číslovkou 125. Vážení přátelé, přeji Vám na cestě do nového pevné zdraví, hodně sil k naplnění Vašich přání, mnoho štěstí tam, kde vlastní síla nestačí, a četná potěšení z lidí kolem Vás. Vážení přátelé, přeji Vám všem do nového roku to nejlepší, co si lze přát. Samozřejmě pevné zdraví na další cestě, hodně sil k naplnění Vašich přání, mnoho štěstí tam, kde vlastní síla nestačí, a četná potěšení z lidí kolem Vás. Mgr. Dana Jurásková, Ph.D, MBA, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty UK

4 6 novinky a události události a novinky 7 Urology week 2012 U příležitosti akce nazvané Urology week 2012 aneb týden informací o urologickém zdraví jsme dne 13. září 2012 uspořádali na Urologické klinice tiskovou konferenci. Jednoznačné sdělení: prevence je nejdůležitější! na tom se shodují všichni odborníci participující na Urologickém týdnu Evropské urologické společnosti, který se konal ve dnech 17. až Ve čtvrtek 4. října 2012 se konal v areálu Albertova již čtvrtý ročník vítání nových studentů do akademické obce Studentský Jarmark, pořádaný Studentskou unií UK za podpory Univerzity Karlovy. Na festivalu, zaměřeném převážně na studenty prvních ročníků fakult UK, se představila dvacítka studentských spolků, které si pro návštěvníky připravily různorodé úkoly a informovaly je o své činnosti či připravovaných akcích. Nové umístění na Albertově využili organizátoři Letošní rok byl věnován prevenci a léčbě močových a ledvinových kamenů. (PP) Studentský Jarmark opět zahájil nový akademický rok Pokusy a experimenty si získaly své zájemce. i k rozšíření programu. Ve spolupráci s Přírodovědeckou a 1. lékařskou fakultou UK byl nově připraven doprovodný vědecký program, zajímavé pokusy a experimenty. Některé spolky, včetně UK media, si pro návštěvníky připravily také dobroty, jako byla tradiční bábovka či sušenky. Na festivalu vystoupily kapely Vagyny dy Praga či CCTV Allstars. Vrcholem venkovního programu byl koncert kapely Toxique. Studenty přišli pozdravit děkani 1. lékařské fakulty UK a Přírodovědecké fakulty UK. V podvečer byl však program přerušen silným deštěm a větrem, který boural stany a lámal deštníky. Nedošlo tedy na plánovaný projev rektora, nekonala se ani afterparty v P. M. Clubu. Areál se rychle vylidnil, ale náhlá změna počasí příchozí neodradila. I přes nepřízeň počasí byli organizátoři s průběhem akce spokojeni. Návštěvnost byla hojná, kapely se líbily. (VH) Novorozenecký screening zahájení pilotní studie Novorozenecký screening je aktivní a celoplošné vyhledávání chorob v jejich časném, preklinickém stadiu, proto aby se tyto choroby diagnostikovaly a léčily dříve, než se stačí projevit a způsobit novorozenci nevratné poškození zdraví. Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK zahajuje od 1. října 2012 pilotní studii grantového projektu IGA MZ, v níž se rozšíří počet vyšetřovaných dědičných metabolických poruch (DMP) o dalších 20 nemocí. Cílem projektu je zjistit technickou proveditelnost a klinickou užitečnost tohoto rozšířeného programu a na základě výsledků doporučit, které nemoci by měly být přidány do rutinního screeningu novorozenců. (pp) Novorozenecký screening DMP je založen na analýze suché kapky krve na filtračním papírku. Vědecká kavárna na téma: Čeští cestovatelé a jejich podíl na objevování světa. Týden vědy a techniky 2012 Týden vědy a techniky 2012 je největší vědecký festival v ČR, který pořádá Akademie věd ČR spolu s partnerskými organizacemi. Letošní, dvanáctý ročník se konal ve dnech 1. až 15. listopadu a jeho program se rozprostřel opět po celé České republice. Mottem letošního ročníku je Energie vědy. Energie je síla a vůle k činům, k vědeckému Dny duševního zdraví U příležitosti akce s názvem Dny duševního zdraví jsme uspořádali v úterý 9. října 2012 tiskovou konferenci na Psychiatrické klinice VFN a 1. LF UK. Součástí tiskové konference bylo představení projektu Chronobiologie poruch nálady, realizovaného z Fondu partnerství švýcarské a české vlády za účelem výuky a výcviku v oblasti chronobiologické léčby (fototerapie, spánková deprivace, manipulace s cirkadiánními rytmy). Při této příležitosti byla také uvedena do provozu místnost fototerapie. Ve dnech 9., 10. a 11. října 2012 se na klinice také konal Jarmark U Vondráčků. (pp) výzkumu i k vědeckým objevům. Festival Týden vědy a techniky umožní energii vědy poznat, uvedl předseda Akademie věd ČR, prof. Jiří Drahoš. Na půdě 1. lékařské fakulty v Akademickém klubu ve Faustově domě se konaly čtyři vědecké kavárny: Čeští cestovatelé a jejich podíl na objevování světa (RNDr. Jiří Martínek), Právo v obraze a kameni (prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DrSc., a JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.), Těžba břidlicového plynu pomocí hydraulického štěpení (Leo Eisner, Ph.D.) a Na co jsou v srdci Purkyňova vlákna? (prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D.). Témata Vědeckých kaváren přilákala jako vždy velké množství zájemců. (vh)

5 8 novinky a události události a novinky 9 Zaměstnanci Fakultního transfuzního oddělení VFN zajistili odběr krve přímo ve VIP prostorách klubu Sparta. Sparťanská krev Další ročník tradičního odběru krve s názvem Sparťanská krev se uskutečnil ve středu 7. listopadu 2012 přímo ve VIP prostorách hokejového klubu HC Sparta Praha, a.s., v TESLA ARENĚ. Tato akce je organizována pravidelně již šestým rokem. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (resp. Fakultní transfuzní oddělení VFN) se této akce zúčastnila již počtvrté. Projekt má za cíl podpořit dobrovolné dárcovství krve a přivést do řad dárců další nové členy. Zaměstnanci Fakultního transfuzního oddělení VFN zajistili odběr krve přímo ve VIP prostorách klubu Sparta. Do akce Sparťanská krev se zapojili současní i bývalí hráči Sparty, klubové legendy, trenéři, zaměstnanci klubu, sparťanští fanoušci a široká veřejnost. I v letošním roce zaznamenala akce velký úspěch. Bylo odebráno celkem 84 dárců krve. Všem dárcům krve velice děkujeme a vážíme si jejich podpory! (pp) Mikuláš ve VFN Malé pacienty ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze stejně jako každý rok navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Pro děti, které musí tento čas trávit v nemocnici, byla návštěva vítaným zpestřením a navíc ty, které byly hodné a zarecitovaly nebo zazpívaly, dostaly od populární trojice malé dárečky.(pp) Měření CO ve vydechovaném vzduchu Měření CO ve vydechovaném vzduchu jsme připravili v pondělí 12. listopadu 2012 ve vestibulu Fakultní polikliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Akce se konala u příležitosti Mezinárodního nekuřáckého dne. Měření CO ve vydechovaném vzduchu ukazuje míru znečištění organismu oxidem uhelnatým a používá se především u kuřáků k ověření míry expozice tabákovému kouři. Přístroj ukazuje i procento červených krvinek, na které je CO navázán, a které tudíž nemohou přenášet kyslík. Cílem této akce je motivovat kuřáky k odvykání kouření a poskytnout více informací o možnostech léčby. Zájemci se mohou objednávat do specializovaného Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky VFN a 1. LF UK, které se nachází ve Fakultní poliklinice VFN, Karlovo náměstí 32, Praha 2, tel.: (pp) Světový den diabetu Foniatrické akce Dvě odborná setkání se konala při příležitosti 90. výročí založení oboru foniatrie prof. MUDr. Miloslavem Seemanem. Organizátorem V souvislosti se Světovým dnem diabetu jsme zorganizovali dne 14. listopadu 2012 tiskovou konferenci zaměřenou na prevenci diabetu. V roce 1991 byl Mezinárodní federací pro diabetes a Světovou zdravotnickou organizací 14. listopad vyhlášen Světovým dnem diabetu, jako reakce na rostoucí obavy ze zvyšující se zdravotní hrozby, kterou diabetes představuje. Diabetes mellitus 2. typu je považován za nejnebezpečnější civilizační chorobu, která ovlivňuje stovky milionů životů lidí po celém světě. Přitom je XXIII. celostátních foniatrických dnů Evy Sedláčkové a 10. česko-slovenského foniatrického kongresu byla Foniatrická klinika VFN Záštitu nad akcí převzala ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková (vlevo) a děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo. možné tomuto onemocnění předcházet preventivními opatřeními. (pp) a 1. LF UK. Záštitu nad akcí převzala ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, PhD, MBA, a děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Význam kongresu byl potvrzen účastí předsedkyně Unie evropských foniatrů, prof. Antoinette am Zehnhoff Diennesen, MD, PhD. Program byl zahájen historickou částí s prezentací vývoje oboru foniatrie v Československu a v ČR a pokračoval popisem aktuální situace oboru v Evropě. Témata jednotlivých přednášek byla zajímavá, například: vyšetřování sluchu ve vztahu k chirurgické léčbě, poruchy hlasu, reedukace hlasu, poruchy řeči, kochleární implantáty. Mezinárodní setkání foniatrů v roce 90. výročí založení oboru foniatrie bylo tradičně úspěšné odborně i společensky. doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., prezidentka kongresu

6 10 novinky a události události a novinky 11 Prohlídka nového Zobrazovacího centra v Purkyňově ústavu 1. LF UK Jarmark U Vondráčků Na Psychiatrické klinice se ve dnech 9., 10. a 11. října 2012, u příležitosti Světového dne duševního zdraví, konala akce nazvaná Jarmark U Vondráčků. Otevření nového Zobrazovacího centra 1. LF UK Na 1. LF UK úspěšně končí projekt Zobrazovací centrum pro biomedicínu a lékařské nanotechnologie, který byl financován z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK). K dispozici pro projekt bylo přes 36 milionů Kč, část prostředků se díky úspěšným výběrovým řízením podařilo ušetřit. Projekt se realizoval na Ústavu buněčné biologie a patologie (ÚBBP), který je vedený profesorem Raškou. V první části projektu se provedly stavební úpravy prostor v jižní části východního křídla Purkyňova ústavu, kde v prvním nadzemním podlaží vznikly zcela nové laboratoře včetně zatemněné místnosti pro mikroskop, další rekonstruované prostory se nacházejí v prvním podzemním podlaží východního křídla a v prvním podzemním podlaží západního křídla. V druhé části projektu proběhl nákup a modernizace přístrojového vybavení, které umožnilo seskupení původních, aktualizovaných i nově získaných přístrojů ÚBBP do jednoho funkčního celku. Zobrazovací centrum bylo vybaveno Transmisním elektronovým mikroskopem Morgani s CCD kamerou, konfokálním mikroskopem s rotujícím diskem (spinning disk microscope), Kryosubstitučním zařízením, Ultramikrotomem s kryonástavcem, High Tilt kryodržákem Gatan 914 pro mikroskop Sphera, Digestoří, Laminárním boxem a CO 2 inkubátorem. Modernizace a upgrade se týkaly epifluorescenčního mikroskopu Olympus IX71, mikroskopu Zeiss 900 a mikroinjekce Zeiss. Na závěr projektu se při příležitosti otevření již hotového Zobrazovacího centra pro biomedicínu a lékařské nanotechnologie dne konalo na Purkyňově ústavu 1. LF UK v Praze na Albertově mezinárodní sympozium Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium, kterého se kromě mezinárodně uznávaných přednášejících účastnil i rektor UK profesor Hampl a současný i minulý děkan 1. LF profesor Aleksi Šedo a profesor Tomáš Zima. MUDr. Jiří Spilka manažer projektu Pro návštěvníky i klienty kliniky byly připraveny workshopy ergoterapeutických aktivit a velkou účast si vysloužily Integrační miniturnaje, které se z části odehrávaly venku v zahradách. Ocenění v podobě diplomu získal skutečně každý z přítomných, bojovalo se v náročných disciplínách, jako je obří mikádo, skákání v pytli, hod kroužkem na cíl, běh s kaštanem, pétanque, stolní tenis, stolní fotbal, samozřejmě s povzbuzováním účastníků. V dílně Podzemce pak mnozí z návštěvníků zkoušeli výtvarné techniky užívané v arteterapii, v nabídce bylo modelování z hlíny i foukání tuší. Součástí jarmarku byla oblíbená výstava výrobků kreativních dílen. Motivací je zviditelnění a otevření psychiatrické půdy pro lidi z veřejnosti. Projekt má z hlediska sociální terapie a ergoterapie pro pacienty léčebný efekt. Součástí jarmarku byla oblíbená výstava výrobků kreativních dílen. Terapeutické týmy Denního stacionáře Karlov, Denního stacionáře pro poruchy příjmu potravy i Denního stacionáře pro adolescenty pořádaly Dny otevřených dveří a besedy o léčbě na stacionářích. S velkým zájmem se setkalo představení filmu o anorexii režiséra Víta Olmera se Simonou Chytrovou v hlavní roli. Součástí programu bylo zahájení projektu Chronobiologie poruch nálady a přístupná byla i Interaktivní instalace Do vlastních rukou program, který dokáže za pomoci audiovizuálních podnětů přiblížit prožitky lidí postižených schizofrenií. Chronobiologická léčba využívá vztahy a význam časové koordinace funkcí lidského organismu s okolním světem a současně vzájemnou synchronizaci činnosti vnitřních tělesných systémů, orgánů, buněk a dokonce i genů. Hlavními metodami chronobiologické léčby jsou fototerapie, terapie tmou, spánková deprivace a podávání melatoninu. Motivací pro tuto aktivitu je zviditelnění a otevření psychiatrické půdy pro návštěvníky z řad veřejnosti. Příležitost tak mají všichni, kdo se do akcí zapojí, ale i ostatní, třeba prostřednictvím tohoto článku. Přece jen většina populace stále vidí psychiatrickou péči jen ve svěracích kazajkách, skotských střicích a odhlučněných samotkách, což už představuje jen setrvalé představy známé z filmového plátna. A léčený pacient je kolikrát společensky odepsaný, byť se jde jen dobrovolně léčit s depresí, nebo jen nezvládl těžkou životní situaci. Projekt má z hlediska sociální terapie a ergoterapie pro pacienty léčebný efekt. My, ostatní, získáme nové zkušenosti, kontakty, ale především prohloubíme náš vztah a empatii k lidem s duševním onemocněním. Bc. Zuzana Fišarová vrchní sestra Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK

7 12 novinky a události I plyšoví medvídci mají své nemocnice Říká Vám něco výraz Nemocnice pro medvídky? Ne? Ale Vašim dětem a vnoučatům možná ano. Jedná se o projekt studentské organizace, který již sedmým rokem přivádí studenty medicíny do mateřských školek v Praze. Jejich pacienty však nejsou tamní děti, nýbrž jejich plyšoví medvídci. A dětská mysl umí být ve vymýšlení úrazů velice vynalézavá. Není nouze o klasické zlomeniny, bolesti bříška nebo srdce, ale nově se objevují i nádory. Se všemi diagnózami si ale medici za asistence svých malých kolegů umějíí hravě poradit. Myšlenkou celého projektu je snaha o zbavení dětí strachu z lékaře a jeho návštěv. Děti se učí, jak ošetřovat základní úrazy nebo jak popsat a ukázat, co bolí je samotné. Zkoušejí si na vlastní kůži roli rodiče, který přichází se svým nemocným dítětem (medvídkem) k lékařskému vyšetření. Nemocnice pro medvídky vznikla za podpory pobočky IFMSA CZ. IFMSA je zkratka mezinárodní organizace International Federation of Medical Student s Associations (Mezinárodní federace spolků studentů medicíny), která sdružuje studenty medicíny z celého světa. Podobným způsobem tedy pomáhají studenti i v zahraničí. Celý projekt probíhá na 1. lékařské fakultě, se sídlem na Karlově náměstí, od května Stává se čím dál známějším a studenti jsou ve školkách vřele vítáni. V současné době stojí vše na dobrovolné aktivitě jednotlivých českých i anglických studentů medicíny a pokrývá přibližně 2 3 školky do měsíce. Již pravidelně jim patří i místo na každoročně pořádané Dětské pouti v zahradě Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, kde se jejich stánek těší velké návštěvnosti. Projekt Nemocnice pro medvídky je na naší fakultě rozjetý poměrně dlouho, mezi studenty patří k jednomu z nejoblíbenějších. Mateřským školkám i studentům se moc líbí. Studenti se ho zúčastňují rádi, nouzi o ně rozhodně nemám, říká hlavní koordinátorka a zároveň studentka 3. ročníku všeobecného lékařství Kristýna Kučerová. V českých podmínkách se vypravují skupinky většinou pěti až šesti mediků hlavně do pražských školek, kde stráví s dětmi část jejich dopoledne. Celá akce je pro školky samozřejmě bezplatná. O projekt mají zájem i školky mimo Prahu, ale protože IFMSA je nezisková organizace, zatím nás brzdí potíže s proplácením jízdného, ale pracujeme na tom a do budoucnosti snad bude možno navštěvovat i mimopražské školky, věří Kristýna. Program je koncipován do jedné hodiny, aby co nejlépe využil dětskou pozornost. Kromě ukázek obvazování medvídků nebo jejich vyšetřování zbývá prostor i na dotazy. Děti se ptají na různé věci, jednak na všechny nástroje, které jim ukazujeme (dětské otoskopy, fonendoskopy, kladívka, pinzety atd.), dále jak budeme medvídka léčit, jestli jim předepíšeme lék, jak dlouho musí medvídek zůstat doma a podobně, shrnuje studentka. Po úvodní části si děti přinášejí své medvídky do imaginárních ordinací a řeší jejich zdravotní problémy. Ty vážnější případy mohou dokonce skončit i na operačním sále. Děti samy mají tedy možnost vyzkoušet si operační výkon v roli asistenta s rouškou, čepicí a v rukavicích přímo na své oblíbené hračce. Obvykle jsou dětem k dispozici nejen studenti lékařství všeobecného, ale i ti z lékařství zubního. Snaží se aktivně vysvětlovat a ukazovat, jak si správně čistit zuby a co bude zoubky trápit, pokud si je nebudou čistit a budou jíst sladkosti: vše podané formou hry, díky které jsou děti nadšené. A jak pozvat Nemocnici pro medvídky právě do vaší školky? Některé školky kontaktují nás, jiné kontaktujeme my, protože se snažíme do projektu zapojit co nejvíce dětí. Napsat nám můžete na ovou adresu případně zavolat na telefonní číslo , uzavírá hlavní koordinátorka. Motto celého projektu Často se bojíme toho, čemu nerozumíme je více než výstižné a i přes počáteční obavy malých předškoláků z bílých plášťů u nich nakonec tato zkušenost vždy vyvolává nadšení a v mnohých možná do budoucna i zájem o medicínu samotnou. Jana Mašková leden pražské mezioborové onkologické kolokvium Clarion Congress Hotel Prague **** Freyova 33, Praha 9, Česká republika Čtvrtek 24. ledna 2013 Personalizovaná léčba v klinické praxi a nové perspektivy Personalizovaná léčba karcinomu plic Lokální terapie karcinomu prsu Multimodalitní léčba karcinomu ledvin Paralelní program Čtvrtek Sesterská sekce Pátek Paliativní seminář Pátek Neuroonkologická sekce Organizátor: We Make Media, s. r. o. / tel.: / Pátek 25. ledna 2013 Pokroky v diagnostice a stagingu gynekologických nádorů Časné následky a pozdní dopady onkologické léčby Kontroverze léčby kolorektálního karcinomu. Imunoskóre jako nová možnost prognostické předpovědi KRK. Multidisciplinární tým jako podmínka rozhodovacího procesu léčby KRK. Kontroverze PRO a PROTI: Léčba primárně operabilních jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Léčba metastazujícího wkras kolorektálního karcinomu - anti-vegf nebo anti-egfr? Generální partner: 1. anonce

8 14 ze života VFN a 1. LF UK VFNa 1. LF UK ze života 15 Profesor vnitřního lékařství Josef Jan Čejka Spisovatel, překladatel, hudební teoretik a poslanec českého sněmu, tak neuvěřitelně široké spektrum činností obsáhl lékař pražské všeobecné nemocnice a učitel lékařské fakulty Josef Jan Rodomil Čejka, narozený 7. března Otec byl učitelem a současně ředitelem kůru v Rokycanech. Mladý Josef vyrůstal v rodině, kde se intenzivně pěstovala hudba. Kultivované zájmy rozvinula studijní léta na plzeňském gymnáziu, zejména přednášky z české literatury a historie prof. Vojtěcha Sedláčka. V roce 1831 se Čejka zapsal v Praze na lékařskou fakultu, studium úspěšně dokončil v roce 1837 obhajobou své disertační práce, věnované klinickému významu poklepu a poslechu. Rok poté si vzdělání doplnil doktorátem chirurgie a nastoupil jako sekundární lékař na interním oddělení všeobecné nemocnice. Jeho snaha prohloubit své znalosti jej přivedla do Vídně na pětiměsíční studijní pobyt u významných představitelů vídeňské lékařské školy, dvou českých rodáků, internisty J. Škody a patologa K. Rokitanského. Po návratu působil krátkou dobu jako lékař pražské trestnice, ale rok 1846 znamená znovu cestu do Vídně, kde absolvuje kurz dermatologie u profesora F. Hebry. Po návratu se stává i docentem vnitřního lékařství. Ve svých přednáškách se zabývá především plicními chorobami, přednáší i problematiku dermato-venerologickou. Čejka vynikal především ve výuce metod fyzikálního vyšetření pacientů poklepu a poslechu. Dokázal rozeznat nejjemnější nuance zvuku, hudební prostředí z dětství vycvičilo jeho sluch k mimořádným schopnostem. Měl rozsáhlé zájmy kulturní, zejména literární. V jeho překladatelském díle lze zřejmě považovat za nejvýznamnější sérii dvanácti překladů Shakespearových dramat. V roce 1842 vyhledala jeho lékařskou pomoc Barbora Němcová, manželka Josefa Němce, tehdy rescipienta c. k. finanční stráže v Polné. Polná byla město na Českomoravské vysočině s živým vlasteneckým ruchem četly se tam české knihy i noviny a Barbora Němcová hltala zprávy o všem, co se dělo v Praze. Když byl rok poté Josef Němec služebně přeložen do Prahy, Čejka pomáhal uvádět svou pacientku do pražské společnosti. Němcová byla pozvána na vlastenecký ples na Žofíně, kde se jejím vytrvalým tanečníkem stal V. B. Nebeský, student medicíny, ale již uznávaný básník. Nebeský Boženu seznámil s vlasteneckými ideály a získal ji i pro literaturu. Pod jeho vlivem Němcová napsala své prvé verše Ženám českým, které uveřejnil J. K. Tyl v Květech. Zde vstoupila do literatury pod jménem Božena Němcová. Čejka si při návštěvách povšiml, jak poutavě vypráví dětem pohádky. Pobídl ji, ať se pokusí své vyprávění napsat. Němcová se tedy opravdu chopila pera a požádala K. J. Erbena, tehdy uznávaného sběratele pohádek, aby její literární pokusy posoudil a opravil. Erben ale k milému překvapení Němcové doporučil dát její texty přímo do tisku. Mezi Němcovou a básníkem V. B. Nebeským se při jejich literární spolupráci vytvořilo citové pouto, které stále sílilo. Když se Spektrum činnosti profesora Čejky bylo neuvěřitelně široké: lékař pražské všeobecné nemocnice a učitel lékařské fakulty, spisovatel, překladatel, hudební teoretik a poslanec českého sněmu. Nebeský rozhodl pokračovat ve studiu medicíny ve Vídni, Němcovou jeho nečekaný odchod hluboce zasáhl. Byl to opět Čejka, který se osvědčil nejen jako lékař, ale i jako nezištný přítel a utěšitel. Pražský Žofín socha Boženy Němcové (nejslavnější pacientky profesora Čejky) s pozadím Národního divadla Čejku přivedla jeho snaha v roce 1848 do pražského Národního výboru, účastnil se Slovanského sjezdu a byl zvolen poslancem českého i říšského sněmu. Ještě téhož roku však na své mandáty rezignoval, zklamán z politického vývoje v Rakousku. Stáhl se do ústraní a žil jen pro medicínu a literaturu. Čejka, od roku 1851 mimořádný profesor vnitřního lékařství, trpěl od mládí plicní chorobou. Proto se nikdy neoženil a žil jen se svou matkou. Poněvadž byl přesvědčen, že jej matka přežije, šetřil peníze, aby matku ve stáří zajistil. Když však jeho matka nečekaně zemřela, věnoval celé své jmění (15 tisíc zlatých) fondu pro podporu vdov a sirotků po lékařích, instituci, kterou sám pomáhal založit. Hudební prostředí, v němž vyrůstal, jej ovlivnilo na celý život. Psal o hudbě i teoreticky, zejména o harmonii, pomáhal vytvářet české hudební názvosloví. Čejka, muž mnoha zájmů a velké kreativity, byl v soukromí mírným a laskavým člověkem, o němž Sofie Podlipská napsala: Byl znalcem v každém oboru a milovníkem umění, vedle studií svého lékařského povolání. Byla to povaha měkká, citlivá, slovem byl to člověk ceny nevšední. Před jedním ze svých odjezdů do Itálie, kam odjížděl za sluncem a mořem upevňovat si své chatrné zdraví, pozval Němcovou a její přítelkyni Karolínu Světlou. Boženě řekl: Deset let jste nenapsala nic víc než jen pohádky, báchorky a několik národopisných studií. Kdy se již vzdáte své mánie popisovat, jaké v tom kterém kraji se nosí mašle a ozdobné sukně, kterak se na svatbách tančí, zpívá a pije? Vaše schopnosti Vás zavazují napsat něco významného. Kéž byste se chtěla stát naší Sandovou. Výtku Čejky, kterého si Němcová hluboce vážila, si vzala Božena k srdci. Krátce poté začala psát své nejslavnější dílo: Babičku. Čejka žil pod stálým a pečlivým lékařským dohledem svého přítele J. V. Podlipského. Plicní choroba však neúprosně pokračovala. Objevilo se chrlení krve, začátkem prosince 1862 postihlo Čejku přímo v nemocnici při vizitě. Po několika dnech, právě na Štědrý večer, se objevilo znovu a bylo mimořádně intenzivní. Den na to, 25. prosince 1862, Čejka skonal. Svou nejslavnější pacientku nepřežil ani o rok Němcová zemřela 21. ledna Na poslední cestě na Olšanské hřbitovy rakev doprovázely zástupy Pražanů a medici s planoucími pochodněmi. Na domě, kde Čejka žil a zemřel na rohu ulic Myslíkovy a Pštrossovy, byla umístěna pamětní dneska. doc. MUDr. Otakar Brázda

9 16 ze života VFN a 1. LF UK Ocenění prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc. Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy prof. MUDr. Jiřímu Rabochovi, DrSc., za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství. Profesor Jiří Raboch je vynikající český psychiatr, přednosta Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK. Od roku 1996 je předsedou České psychiatrické společnosti a také čestným členem Světové psychiatrické společnosti. Je autorem více než 500 vědeckých prací ve svém oboru, zasloužilým pedagogem a držitelem řady odborných ocenění. Významně se angažuje v mezinárodní vědecké spolupráci. Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl, že obdržíte takové ocenění? Bylo to pro mě velkým překvapením. Asi týden předem mi to telefonicky oznámil vedoucí protokolu z Pražského hradu. Pan prezident je o oboru psychiatrie, jehož jsem do určité míry představitelem, dobře informován. Osobně navštívil naši kliniku a zapsal se do historické, od roku 1834 vedené návštěvní knihy, kde uvedl: Vážím si práce celé této kliniky. Společně s námi řešil například mezinárodní aféru rozpoutanou paní Rowlingovou kolem používání omezovacích prostředků. Pan prezident převzal také záštitu nad XIV. Světovou psychiatrickou konferencí, kterou jsme pořádali v roce 2008 v Praze. Byla to první vrcholná konference tohoto typu v bývalé východní Evropě za účasti 6000 hostů. Zorganizoval pozoruhodné symposium o Sigmundu Freudovi. Nejen z toho usuzuji, že pan prezident má o této práci a o oboru psychiatrie dobrý přehled. I paní Livia Klausová věnuje našemu oboru pozornost. Převzala záštitu nad konferencí, zaměřenou na poruchy příjmu potravy, a navštívila oddělení naší kliniky, kde jsou tyto dívky léčeny. Musím říci, že mezi pacientkami zanechala hluboký dojem. Ještě se vrátím k tomu ocenění: byl jsem samozřejmě velice potěšen, ale na druhou stranu, když jsem stál na pódiu společně s dalšími oceněnými, kteří mají za sebou dramatické životní osudy, některým bylo přes osmdesát let říkal jsem si, jestli už to i pro mne není nějaký signál. Pak jsem si uvědomil, že jsem tam třetí nejmladší. A když mi pan prezident předával cenu, potřásl mi rukou, poblahopřál a řekl: Vy ale ještě nekončíte. K tomu se hlásím. Co považujete za dobu působení v oblasti psychiatrie za největší úspěch? Mám dva hlavní profesní zájmy: jedním je klinika a dalším je odborná společnost. V průběhu zhruba dvanácti let, kdy působím jako přednosta kliniky, se nám podařilo budovu, postavenou v roce 1844, uvést do stavu, za který se nemusíme stydět. Samozřejmě bychom si toho přáli mnohem více, upravit celý areál a zmodernizovat ho v duchu koncepce komunitní psychiatrické péče, jak v současné době doporučuje WHO i MZ ČR. Naše klinika je ale pyšná, že dokáže poskytnout péči, která odpovídá úrovni 21. století, pro pacienty se všemi typy duševních poruch z celé spádové oblasti centrální Prahy, včetně několika specializovaných programů, týkajících se např. poruch příjmů potravy, dorostové psychiatrie apod. Máme dobré laboratorní a přístrojové zázemí, včetně sofistikované elektrokonvulzivní terapie, magnetické stimulace mozku, chronobioterapie, kvalitní elektrofyziologie a biochemie. Snažíme se do praxe zavádět nejnovější metody a zatím se nám to daří. Výuka na této klinice byla vždy studenty hodnocena kladně. Máme mnoho kvalitních postgraduálních studentů. Podařilo se mi přivést na naše pracoviště celou řadu evropských výzkumných projektů, které byly orientovány biologicky i psychosociálně. S tímto můžeme být zatím relativně spokojeni. Druhou částí zájmu je Česká psychiatrická společnost, které jsem dlouholetým předsedou. Myslím si, že je to těleso velice aktivní. Zorganizovali jsme již zmíněnou světovou konferenci, dvě evropské konference, dále světovou konferenci sociální psychiatrie, takže z hlediska mezinárodního podle mě více dosáhnout skutečně nelze. Každý rok máme jednu výroční konferenci, vždy za účasti více než poloviny našich členů. Společnost v současné době řeší i několik národních i mezinárodních grantů na poli organizace a léčby duševních poruch včetně spolupráce s WHO. I díky tomu jsme se stali respektovaným partnerem ministerstva zdravotnictví pro další rozvoj oboru psychiatrie. Samozřejmě za těmito úspěchy stojí zaměstnanci kliniky i celá řada členů odborné společnosti, bez kterých by toto vše nebylo možné. A jak Vás s tímto oceněním přivítali Vaši kolegové? Na klinice si na velké ceremoniály a slavnosti nepotrpíme, ale kolegové a spolupracovníci mě mile překvapili, když mi blahopřáli a předali kytici. Byl jsem rád, že jsem jim při této příležitosti mohl poděkovat a připojit se tím k větě pana prezidenta: Vážím si práce celé této kliniky. Vážím si práce všech svých kolegů a zaměstnanců. Obdržel jste i další ocenění nebo vyznamenání. Velmi si cením opakovaného získání tradičních Vondráčkových a Kuffnerových cen. Velký význam pro mě má Cena rektora Univerzity Karlovy a předsednictva České lékařské společnosti za první komplexní učebnici moderní psychiatrie, kterou jsme vydali s profesorem Zvolským. Vážím si také čestných členství, které mám například v České lékařské společnosti, ale také v Světové psychiatrické společnosti. Získal jsem také ocenění za organizaci mezinárodních odborných konferencí v Praze. To, že jsme u nás uspořádali tolik špičkových mezinárodních akcí, je pro českou psychiatrii ale i pro náš stát určitě velmi prospěšné z hlediska lidského, odborného i ekonomického. Sice to není cena, ale na poslední konferenci Světové psychiatrické společnosti, která před několika týdny skončila v Praze a která byla podle mého názoru na té nejvyšší úrovni z hlediska odborného, mě potěšilo, že více než desetina předsedů sympozií, desetina přednášek a prezentací a desetina posterů bylo z České republiky. Což je určitě úspěch a důkaz toho, že máme výsledky, jež obstojí v mezinárodní konkurenci. Jste autorem nebo spoluautorem množství publikací. Jak takový objem práce stihnete? Je pravdou, že jako mladší lékař, asistent a docent jsem hodně publikoval na poli psychiatrické sexuologie, forenzní psychiatrie, afektivních poruch a organizace psychiatrické péče. V posledních letech jsem více poradcem mladších kolegů, spoluautorem, řídícím prvkem v týmu. Velké množství publikací vzešlo také z účasti na evropských grantech. Samozřejmě jsem rád, že se nám daří publikovat učební texty pro naše studenty. Nedávno nám s docentem Pavlovským vyšla velká učebnice psychiatrie, naše učební texty byly v tomto roce přeloženy např. i do slovenštiny. Máte čas na svoji rodinu, své koníčky, cestování? Začnu od konce: cestoval jsem vždy rád. Profesor Dobiáš nám vždy říkal: Cestujte, dokud jste mladí, později už se Vám nebude chtít. Já jsem měl to štěstí, že díky svému členství v evropském psychiatrickém výboru a svým funkcím v Světové psychiatrické asociaci a výsledkům vědecké činnosti jsem procestoval během své profesní kariéry skoro celý svět. A samozřejmě i v době konferencí zbude trochu času podívat se na to, jak to v dané zemi vypadá. A i tak lze poznávat svět. Z hlediska svého volného času, no volného, čím dál tím víc poznávám, že je potřeba si uchovat někde něco svého, čas jen pro sebe. Myslím si, že se mi to v poslední době i daří. Máme s kamarády vyčleněný půlden v týdnu, kdy se scházíme, hrajeme tenis, povídáme a dáme si třeba i sklenici piva. To je věc, kterou se snažím si chránit před všemi ostatními povinnostmi. A navíc jsem velice rád, že mám ženu, kterou mám. Představuje pro mě bezpečné zázemí. Bez této rodinné podpory by moje práce vykonávat nešla. Plánování a uskutečnění společné dovolené nám vždy činí velké potěšení. Velice rádi jezdíme v přírodě na kole. Krajinu kolem naší chaty blízko Prahy známe možná lépe než mnoho místních obyvatel. Máme dva zdravé a úspěšné syny, kteří však nepokračují v rodové lékařské tradici. Rád bych ještě zmínil své rodiče: maminka nám vytvářela příjemné domácí prostředí a otec byl profesorem na naší fakultě. V předvečer předání ocenění jsem je navštívil na Olšanech, abych jim tuto informaci mohl jako první sdělit. Určitě by oba byli velice pyšní. S profesorem Jiřím Rabochem hovořila Petra Pekařová

10 18 ze života VFN a 1. LF UK VFN a 1. LF UK ze života 19 V čase vánočním O Vánocích se nikdo neubrání vzpomínkám. A to nejen na staré časy, kdy vytanou z paměti příhody, na něž se nezapomíná. Hovořili jsme krátce s těmi, kteří mají na co vzpomínat Prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. Ústav toxikologie a soudního lékařství VFN a 1. LF UK Z prozaického hlediska je konec roku spojen s oslavami nejen vánočními, ale hlavně silvestrovskými, což znamená pro nás, na patologii, pokaždé zvýšený přísun práce. Bohužel je to tak, že lidé oslavy přehánějí a někdy to dospěje ke smutným koncům. A to není samozřejmě nic veselého. A jak se Štědrý den podle Nového zákona pojí s narozením Páně, je také prodchnut dialektickým protikladem umírání. A myslím si, pokud odhlédnu od oněch alkoholických excesů, když někdo umírá na Štědrý den, je to přímo osudová věc. V naší Prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc. I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Když přijde chvíle na vánoční vzpomínky, pokaždé si vzpomenu na Hakima a profesora Pavrovského. Příhoda se udála na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, to už jsem pracoval na klinice. S námi tu bylo i několik afghánských lékařů, přidělených do skupiny Pepíka Fanty. Jeden z nich se jmenoval Hakim. A ten se tehdy zeptal právě docenta Fanty, jaké že jsou tady na klinice vánoční zvyky, aby třeba něco neprošvihnul. To bylo rodině se tedy právě v onom čase, před štědrovečerní večeří, vzpomíná při modlitbě na zemřelé. Ale když toto všechno necháme stranou, naskýtá se mi rok co rok, zvláště když nasněží, jeden přímo povznášející aspekt pracovních Vánoc. Mám na mysli atmosféru večerního Albertova. Když odcházím večer z ústavu a zvednu zrak k osvětlené věži kostela svatého Apolináře, naskýtá se mi nádherný pohled a také pocit něco pro docenta, ten nešel pro legraci nikdy daleko, a tak mu hned odpověděl: To musíš jít za panem profesorem, navíc, jako cizinec, musíš jít první, a popřát mu. A co se říká? ptal se bezelstně Hakim. No, musíš mu říct: Přeju Vám, pane profesore, často a hlavně pravidelně! A Hakim se tu průpovídku celý večer pečlivě učil. Tenkrát panoval takový zvyk, že na Štědrý den dopoledne v 10 hodin probíhala velká vizita, s ním spojený. Mám ten hluboký dojem uložený v duši. Beru ho jako kompenzaci za jinak prozaické spojení patologie a soudního lékařství právě s touto lokalitou, přese všechno silně stigmatizovanou čímsi poetickým. Stačí vyjít albertovské schody a člověk stojí ve víru velkoměsta s jeho kypícím životem, sotva pár metrů odsud. Jak hezké je se na Albertov vracet, obzvláště v čase vánočním! (vk) všichni doktoři se shromáždili dole před sekretariátem, a když byli komplet, paní sekretářka zavolala pana profesora, ten vyšel, prohodil ke shromážděným několik vřelých slov a šlo se na vizitu. Ve chvíli, kdy profesor domluvil, maličký Hakim proklouznul shromážděným davem přímo před něj. Všechno ztichlo a Hakim do toho zašvitořil: Pane profesore, já vám přeju často a hlavně pravidelně! Ohlas to mělo náramný, pan profesor to navíc vzal s nadhledem, ale okamžitě zvednul ruku a zavelel: Zavolejte mi Fantu!. (vk) Mikulášské koledování aneb předvánoční setkání zaměstnanců VFN Pravidelné setkání zaměstnanců, které organizujeme každý rok v čase předvánočním, se tentokrát odehrálo 6. prosince 2012 v zahradě Školky ve VFN (v areálu Kateřinské zahrady). Slavnostní setkání zahájila ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, která všem přítomným i jejich rodinám popřála krásné vánoční svátky, plné poklidu, krásné atmosféry a do nového roku zdraví, optimismus a spokojenost. (PP)

11 20 ze společnosti výstavy křest knihy ze společnosti 21 Výstavy v Akademickém klubu 1. LF UK Bouře Leden Procházky krajinou v pastelu a akrylu Ve Faustově domě byla 5. listopadu 2012 vernisáží zahájena výstava obrazů členky spolku PAV (Pražští amatérští výtvarníci) JANY BOROVANSKÉ. Výstava pod názvem Procházky krajinou v pastelu a akrylu byla připravena ve spolupráci s 1. LF UK Praha a pod záštitou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc. Zájemci mají možnost si prohlédnout krásné obrázky Jany Borovanské až do konce prosince (eda) Václav Šebek (vlevo) a Daniel Šulc při vernisáži výstavy Jedna z vystavovaných fotografií Moje divočina V říjnu 2012 mohla veřejnost shlédnout v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě výstavu krásných autorských fotografií nazvanou Moje divočina autorů JUDr. Daniela Šulce a Václava Šebka. Fotografie obou autorů vzbudily velký ohlas a fakulta získala příslib dalších výstav. Poděkování pánů Šebka a Šulce patřilo všem, kdo se podíleli na uspořádání výstavy v krásných prostorách pražského Faustova domu na Karlově náměstí. (eda) a Nová publikace O duši lékaře V úterý 9. října 2012 byla v Akademickém klubu 1. LF UK pokřtěna nová publikace autorů Ctirada Johna, Štěpána Svačiny a Františka Houdka s názvem O duši lékaře. Pociťovali jsme, že vstupujeme do výsostného hájemství, a těšili se, že dostaneme odpovědi na vtíravé a intimní otázky lidského bytí. Poznávání činnosti mozku bylo jednou z nich. Bylo Herečka Marta Vančurová a děkan 1. LF UK profesor Aleksi Šedo při křtu knihy Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu Ve středu 21. listopadu 2012 byla v Akademickém klubu 1. lékařské fakulty UK pokřtěna nová publikace s názvem Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu autorů Ivana Landora, Pavla Vavříka, Jiřího Gally, Antonína Sosny a kol. Uvolnění totálních endoprotéz je významným problémem moderní ortopedie. V podkladu tohoto stavu je masové rozšíření aplikace totálních endoprotéz (zejména kyčelního kloubu), které následně do centra zájmu posunulo revizní operace totálních náhrad velkých kloubů. Autorský kolektiv, složený z předních českých ortopedů i odborníků dalších medicínských profesí, vytvořil rozsáhlou monografii koncipovanou jako průvodce ortopeda nápadné, že jsme od našich učitelů nikdy neslyšeli slovo duše. Do sytosti se mluvilo o paměti, vědomí a v době uctívání učení I. P. Pavlova o vyšší nervové činnosti. Nejmilovanější učitelé nás nevtíravě vedli k respektu k lidské jedinečnosti, důstojnosti a k soucítění s bolestí. Spíš jsme vytušili, než poznávali, že své jednání podřizují něčemu. Snad se to ostýchali vyslovit, aby to nerozfoukli. Vyzvat skupinu lékařů, aby se vlámali do svého, do toho, co mají skryto uvnitř, bylo opovážlivé. Řada z nich tak učinila. Pochopili, že slovo duše je v našem pojetí zástupka. Jinak metafora, chcete-li. Knihu vydalo nakladatelství Triton. (eda) od příčin přes operační návody až po řešení případných dalších komplikací. O výtvarnou stránku publikace se postaral akademický malíř Ivan Helekal. (eda) Děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo společně s profesorem Ivanem Landorem křtí novou publikaci.

12 22 ze společnosti křeslo pro Fausta úmrtí ze společnosti 23 Křeslo pro Fausta Faustův dům na Karlově náměstí v Praze, nazývaný též Mladotovský palác, je podle dochované pověsti jedním ze sídel doktora Fausta, který proslul šarlatánstvím a černou magií a upsal se ďáblu. A právě z druhého patra nárožní věže Faustova domu si měl Mefistofeles doktora Fausta odnést do pekel. Dnešní Faustův dům je využíván 1. lékařskou fakultou UK pro chvíle setkávání s pozoruhodnými osobnostmi, které mají příležitost si pomyslné Faustovo křeslo vyzkoušet. prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc., FTI Působí na Ústavu biochemie a experimentální onkologie (ÚBEO) 1. LF UK Praha. Na výuce se podílí již od roku 1965, učí a zkouší lékařskou biochemii a patobiochemii. Letos na jaře získal cenu Univerzity Karlovy v Praze za tvůrčí počin: za první monografii o melanosomech a melaninech ve světové literatuře. (eda) prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. Hostem další besedy z cyklu Křeslo pro Fausta byl pan prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., jeden z nejuznávanějších českých ortopedů a přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 18. října 2012 v Akademickém klubu 1. LF UK. Ve středu 24. října 2012 se v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě uskutečnilo setkání z cyklu besed Křeslo pro Fausta s významným představitelem oboru biochemie a patobiochemie, panem prof. MUDr. Janem Borovanským, CSc., FTI. Profesor Jan Borovanský absolvoval v roce 1966 Fakultu všeobecného lékařství UK. V roce 1976 obdržel titul CSc. za práci na téma Isolace melanosomů prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. Profesor Viktor Kožich, přednosta ÚDMP, a profesor Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK a VFN a pokus o kvantifikaci obsahu melaninu v tkáních. Roku 1979 obhájil habilitační práci Biochemické parametry melanosomů a pigmentových tkání. V roce 1980 byl jmenován docentem biochemie, ustanoven byl roku O rok později byl jmenován Honorary Research Fellow University College v Londýně. V roce 2003 obdržel dekret Fellow of the Totteridge Institute for Advanced Science v Londýně. Roku 2004 byl jmenován profesorem lékařské biochemie UK. Ve středu 19. září 2012 se v Akademickém klubu 1. LF UK uskutečnila další beseda z cyklu Křeslo pro Fausta. Hostem tohoto setkání byl přednosta Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN a významný představitel oboru lékařská genetika, pan profesor Viktor Kožich. Po studiu medicíny získal vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru biochemie a docenturu v oboru lékařské genetiky. V červnu Profesor Jan Borovanský (vpravo) s moderátorem Mgr. Jaroslavem Hořejším letošního roku byl prezidentem ČR jmenován profesorem. Od studentských let pracuje nepřetržitě v Ústavu dědičných metabolických poruch, jehož je nyní přednostou. Profesor Viktor Kožich je řešitelem mnoha výzkumných projektů, autorem více než 90 publikací a členem výboru několika odborných společností, například Společnosti lékařské genetiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně nebo Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism. (eda) Profesor Pavel Dungl je uznávaný ortoped a traumatolog, specializuje se na traumatologii nohy. Proslul hlavně novými metodami v dětské ortopedii. V současnosti působí jako přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce a místopředseda České společnosti pro ortopedii a traumatologii. Je vyhledáván pacienty doma i v Evropě, v červnu 2008 úspěšně vyměnil kyčelní kloub svému příteli, prezidentu Václavu Klausovi. Sám byl ortopedickým pacientem a jednou mu šlo dokonce i o život. Navíc je to osobnost mnohostranně založená. Výrazný esprit, šarm a komunikativní schopnosti jsou ve spojení s renesančním založením, Profesor Pavel Dungl, přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce hlubokými znalostmi dějepisu, zeměpisu, poezie, hudby a výtvarného umění zdrojem inspirace kolegů při velkých vizitách. A nejen tam... (eda) Koncem roku 2012 vychází již 11. díl knihy rozhovorů s významnými osobnostmi Křeslo pro Fausta.

13 24 ze společnosti výročí výročí ze společnosti 25 Janě Duškové k životnímu jubileu Jana Dušková vystudovala stomatologii na 1. lékařské fakultě UK v Praze a po promoci se v tehdejším Výzkumném ústavu stomatologickém věnovala studiu ústních mikroorganizmů, experimentálnímu modelu onemocnění parodontu a v klinické práci stomatologickému ošetřování pacientů s diabetem. Těmto tématům i mateřskému pracovišti zůstává věrná po celou dobu své vědecké a později i manažerské kariéry. Po obhajobě dizertace a po připojení ústavu k 1. lékařské fakultě převzala funkci vedoucí výzkumné skupiny pro ústní biologii a posléze i funkci přednostky ústavu. V roce 2000 se na fakultě habilitovala a zanedlouho byla jmenována profesorkou pro obor stomatologie. Od roku 2004 zastává již ve třetím obdo- bí funkci proděkana pro studijní záležitosti a pro stomatologii. Vedle již zmíněných funkcí zasedá v řadě vědeckých rad a v domácích i v mezinárodních vědeckých společnostech. Pozoruhodné je, že se dokázala uchránit formálního sběratelství funkcí a všem svým pracovním aktivitám se úspěšně věnuje s vysokým nasazením na úkor volného času. V pracovním týmu se vyznačuje vpravdě mateřským vztahem k začínajícím pracovníkům se snahou vytvořit quasi ideální podmínky pro jejich odborný, vědecký a pedagogický růst, formovat vědecké pracovní týmy a udržet kontinuitu jejich pracovní výkonnosti. Systematicky naplňuje koncept Ústavu pro klinickou a experimentální stomatologii 1. LF UK a VFN jako personálně i materiálně zajištěné výukové báze, integrující experimentální a aplikovaný výzkum, medicínsky pojatou výuku stomatologie a moderní ošetřovací technologie. V neposlední řadě je potřeba zmínit její přínos pro kvalitu odborného časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství, vydávaného Stomatologickou společností ČLS JEP, jehož je v posledních šesti letech vedoucí redaktorkou. Laudatio by znělo příliš formálně, kdyby se rozpoznatelné pracovní úspěchy přičítaly jen jubilantce. Jana Dušková je prostě schopna vytvářet pracovní týmy, koncepčně s nimi pracovat a svým pracovním nasazením stimulovat spolupracovníky k vysokému výkonu. Jejím relaxačním zázemím je studium moderních směrů výtvarného umění a hudby, dovolená v Provenci, zahrádka a radost z dcery, perspektivního vědeckého pracovníka a klinika v oboru endokrinologie. Pracovníci ústavu a s nimi jistě i mnozí další členové české stomatologické obce jí přejí pevné zdraví, další pracovní úspěchy na akademickém i vědeckém poli a alespoň částečné naplnění její vize trvale udržitelného rozvoje pracoviště, kterému nezištně slouží. kolektiv pracovníků Ústavu klinické a experimentální stomatologie Profesor Štěpán Svačina šedesátníkem Dne 28. října se dožil šedesáti let prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK. Narodil se v Praze, ale vždy se hlásil ke svým chodským kořenům. Po absolvování Akademického gymnázia ve Štěpánské ulici v Praze vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK, v roce 1978 nastoupil jako aspirant na Fyziologický ústav k docentu Zdeňku Wünschovi, jednomu z průkopníků využití výpočetní techniky v medicíně. I když mladého lékaře rychle zlákala klinická medicína a v roce 1981 přešel na III. interní kliniku, zůstal podporován tehdejším přednostou, prof. Vladimírem Pacovským tématu věrný a souběžně s druhou atestací z interny obhájil v roce 1987 kandidátskou dizertační práci s tématem Počítač v patofyziologii a klinice metabolických onemocnění. V roce 1992 byl habilitován na základě práce Počítačové modelování ve vnitřním lékařství. Od následujícího roku byl po šest let proděkanem 1. lékařské fakulty a v letech 1999 až 2005 úspěšně vykonával funkci děkana fakulty. Přitom zvládl získat titul DrSc. (Kvantitativní vztahy u diabetu a metabolického syndromu) a v následujícím roce byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství to již jako v pořadí 4. přednosta III. interní kliniky. Znám profesora Svačinu třicet let a už mne tolik nepřekvapuje. Ačkoli ani jeho den nemá více než 24 hodin, dokáže zvládnout neuvěřitelné množství medicínských i profesních aktivit. Je členem výborů čtyř odborných společností (České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, jíž byl i předsedou, České diabetologické společnosti ČLS JEP, Společnosti klinické výživy a metabolické péče a České obezitologické společnosti ČLS JEP), od roku 2006 je i členem předsednictva České lékařské společnosti JEP. V současném volebním období je též členem představenstva OS ČLK Praha 2. Kromě toho byl a je členem vědeckých rad řady zdravotnických institucí, oborových rad IGA MZ ČR, odpovědným řešitelem grantů a výzkumných záměrů i mezinárodních projektů. Napsal řadu knih, od popularizačních až po monografii Klinická dietologie, podílí se na učebnicích interny, byl hlavním pořadatelem monografie Poruchy metabolizmu a výživy, tvořící spolu s Diabetologií a Endokrinologií základní trilogii oboru. V poslední době se však s velkým úspěchem věnuje i obecněji pojatým publikacím, jako je Kolébka české medicíny (o 1. lékařské fakultě, se spoluautorstvím prof. Ctirada Johna) či O duši lékaře, s právě vydaným druhým svazkem. Přitom kromě všech jiných povinností přednosty kliniky (velká vizita každý den na některém z oddělení kliniky) má stále dvakrát týdně svoji bohatou diabetologicko-obezitologickou ambulanci. Tajemství prof. Svačiny je jednoduché medicínou a zdravotnictvím jednoduše žije. Díky mezinárodním vědeckým kongresům poznal většinu světa, ale stejně dobře zná okolí Plzně, jak jsem se nedávno sám přesvědčil v Darovanském dvoře. Odpočine si u golfu, ale pochybuji, že by ho hrál s někým, s kým by nemohl prodiskutovat nějaký aktuální problém nebo medicínské téma. Má uběhnuté desítky Běchovic a pravidelně se účastní Velké Kunratické. Nevzpomínám si, že by někdy byl vážněji nemocen, jako lékař však sotva mohu dávat jeho životní styl za vzor. Ale jemu očividně svědčí, tudíž mu všichni přejeme, aby to tak zůstalo ještě co nejdéle. MUDr. Petr Sucharda primář III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

14 26 ze společnosti výročí výročí ze společnosti 27 Doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc. 80 let Dne 24. října 2012 se dožil pozoruhodného životního jubilea docent MUDr. Otakar Brázda, CSc., jeden z předních odborníků české a československé stomatologie. Je pražským rodákem, v Praze vystudoval i gymnázium, na pražské lékařské fakultě promoval v roce Po promoci pracoval jako sekundární lékař Stomatologické kliniky v Hradci Králové, na pražskou lékařskou fakultu a do Všeobecné nemocnice se vrací v roce 1959, pracuje střídavě na obou stomatologických klinikách, platným a nepostradatelným členem pedagogického kolektivu zůstává až do dnešních dnů, kdy stále přednáší v anglickém jazyce zahraničním studentům. Docent MUDr. Otakar Brázda, CSc., je členem výboru Stomatologické společnosti ČLS JEP, v letech byl vědeckým sekretářem, v letech předsedou této společnosti. V těchto funkcích organizoval několik mezinárodních kongresů, jako velmi úspěšné byly hodnoceny Česko-francouzské stomatologické dny v roce 1993, Česko- -britské stomatologické dny v roce 1994 a Česko-belgické stomatologické dny v roce V letech byl hlavním organizátorem sympozia o preventivní stomatologii, čímž založil tradici těchto odborných setkání, která se konají každoročně již po dobu dvaceti let. Je nositelem Medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně a držitelem Čestného členství České stomatologické společnosti. Významná a v odborných kruzích ceněná je jubilantova vědecká činnost, která se odráží ve více než 200 publikacích uveřejněných v domácím i zahraničním písemnictví. Svoji výzkumnou činnost soustředil doc. MUDr. Brázda, CSc., na otázky morfologie a funkce zubní dřeně, endodontickou a preventivní péči, nejčastěji citované jsou jeho práce spojené s problematikou fluoridace. Jako autor a spoluautor dvou celostátních učebnic a sedmi titulů skript obdržel za tuto činnost v roce 1981 cenu rektora UK a v roce 1987 cenu nakladatelství Avicenum. Jubilant je pravidelným účastníkem domácích i zahraničních sympozií a kongresů, přednášel na třech kontinentech, spolupracuje s několika mezinárodními odbornými společnostmi Federation Dentaire Internationale,Association of dental Education in Oslava 100. narozenin Dne 8. října 2012 v odpoledních hodinách proběhla na Geriatrické klinice VFN a 1. LF UK velmi milá událost narozeniny oslavila naše pacientka, paní Vojtěcha Mašková. Oslavenkyni přišel osobně blahopřát pan Ing. Oldřich Lomecký, starosta Prahy 1, kde jubilantka po celý život bydlí. Po úvodní gratulaci pana starosty se připojila s přáním i Geriatrická klinika. I přes pokročilý věk bylo vidět, že si oslavenkyně odpoledne velmi užívá. S velkým zaujetím líčila svůj profesní i osobní život, který zasvětila Národnímu divadlu, kde působila již od svých sedmi let, kdy začala navštěvovat baletní školu Národního divadla. Jako baletního mistra zažila pana Augustina Bergera, nejvýznamnějšího českého baletního sólistu druhé poloviny 19. století. Paní Mašková vzpomenula i na éru baletu během první republiky, kdy všem zúčastněným výrokem že jste neviděli tančit Nikolskou, tak to jste o hodně přišli, evokovala vzpomínku na dobu před více než sedmdesáti lety, kdy v Praze působila ruská primabalerína Jelizaveta Nikolská. Významná a v odborných kruzích ceněná je jubilantova vědecká činnost, která se odráží ve více než 200 publikacích uveřejněných v domácím i zahraničním písemnictví. Europe, aktivně spolupracuje s orgány WHO. Velmi stručně uvedený výčet odborné činnosti a angažovanosti doc. MUDr. Brázdy, CSc., sám o sobě svědčí o jeho obdivuhodném nadání, o jeho píli a pracovitosti. On však nežije jenom pedagogickou a vědeckou prací na klinice. Celý život čte a studuje beletrii, věnuje se historii a výtvarnému umění a jejich vztahům k medicíně, má téměř profesionální vztah ke komorní hudbě. Přejeme docentu MUDr. Brázdovi, CSc., aby i další léta prožil v dobrém zdraví a spokojenosti, aby ještě dlouho u něho vítězil biologický věk nad věkem kalendářním. Za všechny spolupracovníky a přátele prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Nestává se často, aby se nějaký z našich pacientů dožil 100 let v celkové psychické i tělesné kondici jako paní Mašková, která se u nás, na Geriatrické klinice, zotavuje po úraze. Ještě jednou se připojujeme ke gratulaci. MUDr. Tomáš Richter primář Geriatrické kliniky VFN a 1. LF UK

15 28 ze společnosti výročí výročí ze společnosti 29 doc. MUDr. Jan Marek, Ph.D. docentem na II. interní klinice klinice kardiologie a angioživotní jubilea Říjen 2012 prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. profesorem na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze úspěšně ukončil v roce Roku 1987 obhájil kandidátskou dizertační práci a získal titul CSc. V roce 2001 se stal doktorem lékařských věd (DrSc.). Od roku 2003 je profesorem pro obor vnitřní nemoci. doc. MUDr. Miloš Dvořák, CSc. docentem na IV. interní klinice klinice gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN. V roce 1967 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce O tři roky později byl jmenován docentem pro obor vnitřní lékařství. doc. MUDr. Radana Neuwirthová, CSc. docentkou na I. interní klinice klinice hematologie 1. LF UK a VFN. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze úspěšně ukončila v roce Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd získala v roce Docentkou byla jmenována roku doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. docentkou na Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce Kandidátskou dizertační práci obhájila v roce Roku 2008 byla jmenována docentkou pro obor lékařská genetika. prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. profesorkou na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN. V roce 1966 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Vědeckou hodnost kandidáta věd obhájila roku Docentkou pro obor imunologie byla jmenována v roce 1993 a ve stejném roce jí byl udělen titul doktora věd. Profesorkou v oboru imunologie je od roku doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. proděkanem pro studijní problematiku a teoretickou a preklinickou výuku, přednostou Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce Kandidátskou dizertační práci obhájil roku 1997 a v roce 2004 byl jmenován docentem. Listopad 2012 doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. docentkou na Oční klinice VFN a 1. LF UK v Praze. Na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze promovala v roce V roce 1985 získala vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd. O dva roky později byla jmenována docentkou pro obor oční lékařství. Věnuje se problematice glaukomu a chirurgii předního segmentu oka. Zastává funkci zástupce přednosty pro výuku mediků na fakultě, je vedoucí Glaukomového centra pracoviště, prezidentkou České glaukomové společnosti a členkou řady dalších i zahraničních odborných společností zabývajících se problematikou glaukomu. Je autorkou tří monografií a řady odborných prací v problematice diagnostiky a léčby glaukomu. doc. MUDr. Jan Šváb, CSc. docentem na I. chirurgické klinice břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce Docentem chirurgie byl jmenován prezidentem České republiky roku logie 1. LF UK a VFN. V roce 1984 úspěšně ukončil studia na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Vědeckou hodnost Ph.D. získal v roce Roku 2008 byl jmenován docentem pro obor vnitřní nemoci. V letech pracoval v Dětském kardiocentru v Motole, z toho od roku 1992 jako vedoucí lékař Echokardiografie a Prenatální kardiologie. Od roku 2005 je konzultantem v Great Ormond Street Hospital v Londýně, vede oddělení Echokardiografie a od roku 2011 i oddělení Prenatální kardiologie, současně je Honorary Senior Lecturer v Institute of Cardiovascular Sciences, University College London. doc. MUDr. Alice Baxová, CSc. docentkou na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN. Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd získala v roce O čtyři roky později byla jmenována docentkou pro obor lékařská genetika. doc. MUDr. Miroslav Peterka, CSc., CSc. docentem na Anatomickém ústavu 1. LF UK. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce Roku 1981 promoval na Filozofické fakultě UK v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce Titul doktora molekulárně-biologických a lékařských věd získal v roce Docentem byl jmenován v roce 2009 na UK v Praze. Prosinec 2012 doc. MUDr. Jan Pech, CSc. docentem na Ortopedické klinice 1. LF UK a FNM. V roce 1974 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce O tři roky později byl jmenován kolegiem rektora UK docentem pro obor chirurgie. Je specialistou v oboru revmatochirurgie již od roku doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. docentem Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN. Lékařskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze úspěšně ukončil v roce Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd získal v roce Docentem byl jmenován o rok později. Je předsedou Sexuologické společnosti ČLS a přednostou Subkatedry sexuologie IPVZ v Praze. doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. přednostou Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN. Lékařskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze absolvoval s vyznamenáním v roce Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd obhájil v roce Docentem pro oční lékařství byl jmenován o šest let později. Je vynikajícím chirurgem předního segmentu oka. doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. přednostou II. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN. Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce Roku 2001 obhájil kandidátskou dizertační práci a byl mu udělen titul CSc. V roce 2005 byl jmenován docentem, roku 2011 profesorem pro obor chirurgie. Je odborníkem kardiovaskulární chirurgie v celém rozsahu se zaměřením na chirurgickou léčbu sekundární plicní hypertenze.

16 30 ze společnosti děkovný dopis děkovný dopis ze společnosti 31 Poděkování pacientů VFN Nejlepším oceněním zdravotníků je spokojenost našich pacientů. Poděkování ze strany pacientů, slova chvály a uznání potěší každého, kdo při práci ve svém oboru přispěl k uzdravení pacienta, vyřešení jeho obtíží a k jeho spokojenému návratu domů. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Vážená paní ředitelko, vážený pane primáři, vážená vrchní sestro, dovoluji si touto formou srdečně poděkovat zdravotníkům, kteří mě provázeli mým prvním porodem. Gynekologicko-porodnická klinika VFN je vyhlášená vysokou odbornou úrovní péče, nicméně bych chtěla ocenit a upozornit i na profesionalitu, která se odrážela v empatickém přístupu, vůli a umu komunikovat s rodičkou, a navodit tak laskavou atmosféru v situaci, která je sice pro porodní asistentky a lékaře všední, ale pro budoucí rodiče je to situace prostředím a okolnostmi více než nezvyklá. Srdečně a s úctou děkuji týmu lékařů a porodních asistentek 1. porodního sálu, kteří měli noční a denní službu dne , neboť jsem se cítila po celou dobu velmi bezpečně a příjemně. Jmenovitě děkuji porodní asistentce Kláře Pravdové za výše uvedený lidský a odborný přístup. Rovněž děkuji porodní asistentce Radce Ondřejkové, MUDr. Dominice Indrové, MUDr. Michaele Diblíčkové, porodním asistentkám oddělení P 15, MUDr. Juraji Gállovi a sestrám novorozeneckého oddělení, zejm. Andree Kotašové a Vendule Křížkové. Děkuji vám všem za péči o mě a mého syna. S pozdravem Veronika Zachová MUDr. Zdeněk Novotný primář SPIN Vážený pane primáři, tímto bych chtěla velmi poděkovat odd. SPIN a konkrétně MUDr. Krátkému, který svým vysoce profesionálním přístupem, stanovením správné diagnózy a okamžitým převozem mé osoby na JIP na IV. internu mi s největší pravděpodobností zachránil život. Navíc si u něho cením i jeho lidského přístupu k pacientovi. Právem mu proto náleží můj obrovský dík. S úctou, Petra Vitásková prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Dobrý den, pane profesore Svačino, chtěl bych Vám a Vašemu kolektivu poděkovat za příkladnou péči na vysoké profesionální úrovni a lidský přístup, který jste mně poskytli na Vaší klinice při mojí hospitalizaci ve dnech 10. až 17. října 2012 S pozdravem František Hynek Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Denní stacionář pro dospělé Rád bych touto cestou poděkoval celému terapeutickému týmu Denního stacionáře pro dospělé. Zvláště první část z celkové doby strávené v DS ( ) hodnotím jako velmi přínosnou. Díky metodám MUDr. Martina Černého na skupinách jsem dokázal obnovit vztah ke svým vnitřním pocitům; začal jsem opět cítit své emoce. To mi umožnilo začít lépe chápat svoji nemoc a vyrovnávat se s ní. Má zkušenost s DS Karlov je positivní a mohu každému vřele doporučit absolvování tohoto stacionáře. Vládne zde příjemné rodinné prostředí a terapie zde poskytované mně osobně velmi pomohly vnímat svoji nemoc s odstupem a vírou, že dojde k zlepšení. Přeji vám všem vše dobré a fandím vaší práci. S pozdravem J B Mgr. Dita Svobodová, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu Vážená paní magistro, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala personálu kožního oddělení konkrétně oddělení hojení ran ve vaší fakultní nemocnici. Již delší dobu docházím pravidelně jako pacientka na toto oddělení a setkávám se s lékařkou MUDr. Žemličkovou a vrchní sestrou Polincovou. Vždy jsem se setkala z jejich strany s ochotou a vstřícným jednáním. Je velmi milé setkávat se s takovými lidmi, kteří pomohou pacientům od potíží činem i slovem. Poděkujte, prosím, oběma jmenovaným jménem vděčné pacientky. Děkuji. S pozdravem Mgr. Milena Bínová doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc., přednostka Oční kliniky VFN a 1. LF UK Vážená paní docentko, dovolte mi, abych touto cestou poděkoval pracovníkům vaší kliniky, jmenovitě MUDr. J. Dvořákovi, dále pak MUDr. P. Skalické a zdravotním sestrám ze 4. patra kliniky, v jejichž péči jsem byl ve dnech tohoto roku během krátké hospitalizace. Lékařská péče, které se mi u Vás dostalo při akutním onemocnění, byla vynikající a sestry, v jejichž péči jsem byl před a po operaci, byly laskavé. S odstupem dvou a půl měsíce po operaci jsem plně zotaven. Děkuji všem a prosím, abyste jim předala mé osobní poděkování. S úctou MUDr. Ivan Herold, CSc. prof. MUDr. Evžen Růžička Neurologická klinika VFN a 1. LF UK Vážený pane profesore, velmi děkuji za léčbu mojí manželky Jaroslavy. Snaha a ochota ošetřujících lékařů a personálu byly vynikající. Zvláště děkuji za odhalení příčiny, pro kterou nemohla manželka dobře jíst a celé noci prokašlala. Nyní má klidný a dostatečný spánek. Doufám, že i nadále se bude její stav zlepšovat. Ještě jednou děkuji. Jan Korel prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK Vážený pane profesore, ve dnech 1. až 6. listopadu 2012 jsem byl hospitalizován na III. interní klinice odd. C s těžkou rezistentní hypertenzí. Po celou dobu jsem se setkal s výbornou zdravotní péčí ze strany lékařů i nemocničního personálu. Pravidelné informace o mém zdravotním stavu, chování a jednání lékařů i zdravotních sester pozitivně přispěly k psychické stránce mé léčby. Prosím Vás, pane profesore, abyste mé poděkování předal také panu profesorovi MUDr. Jiřímu Vidimskému, CSc., vedoucímu oddělení C, a celému kolektivu tohoto oddělení, zejména MUDr. Tomáši Indrovi, mému ošetřujícímu lékaři. Ještě jednou děkuji. dr. František Kulina příběhy pacientů Vážení pacienti, návštěvníci, přátelé, jestliže jste ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze zažili něco hezkého, byli jsme s Vámi v těžkých chvílích, v těžké nemoci pomohli k uzdravení, postarali jsme se o Vaše blízké a byli jste s poskytovanými službami v naší nemocnici spokojeni, budeme velice rádi, když se s námi o své zážitky podělíte a napíšete nám svůj krátký příběh. Na základě Vašeho laskavého svolení bychom Váš příběh uveřejnili v časopise Nemocnice a umožnili tím pacientům, lékařům, zdravotním sestrám a ostatním zaměstnancům nemocnice, aby se mohli Vaším příběhem potěšit. A možná, že i Váš příběh pomůže někomu v boji s vážným onemocněním a dá naději v uzdravení. Předem Vám děkujeme. Váš příběh nám, prosím, zašlete na adresu: nebo

17 z VFN až na konec světa cestování 33 Tahiti a Nová Kaledonie po stopách kapitána Cooka Když jsem v roce 2009 dostal pozvání k přednáškám v Austrálii, vytáhl jsem globus a začal přemýšlet, kde se cestou zastavím. Při pohledu na asijskou stranu zeměkoule mě nic zajímavého nenapadlo, ale zato druhá strana globusu ukázala Jižní Ameriku a spoustu rozesetých malých ostrůvků v Tichém oceánu. Vzpomněl jsem si na knihy a na popisy objevných cest kapitána Jamese Cooka a také na jednoho ze svých oblíbených malířů, Paula Gauguina. A hned bylo jasno jede se na Tahiti. Tahiti je největší z ostrovů Francouzské Polynésie (Společenství ostrovů, Iles de la Societe) a leží téměř uprostřed Tichého oceánu. Na okraji ostrova se nalézají pláže a civilizace, střed ostrova je pokrytý často neprostupnými deštnými pralesy a horami. K dalším ostrovům Společenství patří Huahine, Raiatea, Moorea a Bora-bora. Všechny ostrovy jsou sopečného původu s podílem korálu. Tahiti a celé Společenství ostrovů bylo civilizováno Francouzi v 18. a 19. století a od roku 1946 je Francouzským zámořským územím. Francouzi přinesli na Tahiti nejen civilizaci, ale i alkohol, prostituci, pohlavní nemoci, tyfus a chřipku, které za deset let po objevení ostrova stačily vyhubit více než dvě třetiny domorodců. Paradoxně má toto souostroví a jeho občané, i když je od Paříže vzdálené km, všechna práva součásti Evropské unie a český občan sem může cestovat bez jakéhokoli víza stejně jako do Německa nebo do Rakouska. Jediný rozdíl je, že zde neplatí Euro, ale speciální místní platidlo, polynéský frank (1 CFF je přibližně 5 Kč). Dnes si domorodí obyvatelé Autor u atraktivních vodopádů na ostrově Moorea žijí celkem pohodlně z turistiky a dotací poskytovaných francouzskou vládou. Už při přestupu v Los Angeles do letadla polynéské letecké společnosti Tahiti Air Nui mě mile překvapily usměvavé a příjemné letušky s květinou ve vlasech. A dobrá nálada mě provázela vlastně celých mých osm dní na Tahiti. Při devítihodinovém letu do Papeete, hlavního města Francouzské Polynésie, jsme křižovali několik časových pásem a nakonec jsme přistáli v ranních hodinách. Na malém papeetském letišti Faa a začíná přistávací dráha rovnou z moře, takže při přistávání vypukla na palubě trochu panika chvíli to vypadalo, že se jumbo řítí rovnou do vln Tichého oceánu. Protože jedním z mých cílů na Tahiti byl taky trekking v místních horách, hned druhý den jsem se vydal do vnitrozemí ostrova. Nebe bylo jako vymetené a proti obloze se tyčily často pitoreskní tvary horských štítů ostrova. Nejvyšší horou Tahiti je Mont Orohena s výškou 2241 metrů n. m., ležící přímo v centru většího poloostrova Tahiti Nui, ale ta je pro trekkera v pohorkách a bez lana nepřístupná. Druhá nejvyšší hora ostrova se jmenuje Mount Aorai (2066 metrů n. m.) a vede na ni uzoučká trekková stezka, udržovaná vojáky z francouzské základny, která leží na úpatí hory. Při stoupání byla stezka úzká, ale dobře viditelná, nebe azurové a otevíraly se nádherné výhledy na Tahiti i sousední ostrov Moorea. Postupem času se stezka stávala užší a krkolomnější a najednou k večeru se zatáhlo a spustil se docela slušný liják. Čekal mě bivak ve výšce asi 1700 metrů plechová bouda s dřevěnou pryčnou, stojící na okraji asi stometrového skaliska, noc v ní byla téměř k nepřežití. Vítr boudou cloumal tak, že to vypadalo, že se každou chvíli zřítí dolů do údolí. Ráno bylo vidět asi na tři metry a pořád hustě pršelo. Stezka se změnila v blátivou, rozmoklou skluzavku a cesta nahoru byla nemožná. Ještě že to šlo s několika pády aspoň dolů. Další dva dny jsem strávil na ostrově Moorea. Je menší než Tahiti, ale příroda je tady ještě krásnější. Ostrov je kromě několika vesniček téměř neobydlený a poskytuje nádherná místa pro chození, šnorchlování a potápění. Všechny ostrovy Společenství jsou obklopené korálovou bariérou, která tvoří někde vnitřní laguny, někde pás úplně klidného moře mezi pobřežím a bariérou. Na ostrově Moorea je poměrně známé lagunárium ze začátku jsem nevěděl, co si mám pod tím pojmem představit. Až když mě malý člun dovezl k ostrůvku asi 400 metrů od pobřeží, pochopil jsem. Od ostrůvku až ke korálové bariéře byla natažena v různé hloubce pod vodou lana, po kterých se člověk pohybuje, potápí se a sleduje ryby, korály a ostatní faunu a flóru dna Tichého oceánu. Fascinující je, že při šnorchlování plave kolem velké množství ryb, ale žádná se člověka nedotkne.

18 34 cestování z VFN až na konec světa O to horší je dotek s korálem, jeho hrany jsou ostré, způsobují drobná řezná poranění, která se potom špatně hojí a hnisají. Na ostrůvku je občerstvení, které je v ceně návštěvy lagunária, a možnost pohodového odpočinku na dřevěných lehátkách nebo v chatičkách. Strávil jsem v lagunáriu fascinující půlden, který byl následující dny ještě umocněn špatně se hojícími škrábanci po korálech a úplně spálenými zády, jak mne slunce při šnorchlování grilovalo přes mořskou vodu. Další den na Moorei se odehrál ve znamení poznávání ostrova návštěvy slavné zátoky Cook Bay, u které přistál James Cook se svou lodí HMS Resolution v roce 1777, procházením se po písčitých čistých plážích téměř bez lidí, cachtáním se pod monumentálními vodopády ve vnitrozemí ostrova nebo obdivováním architektury místních kostelíků, zasazených do tropické krajiny. Uvnitř ostrova je několik nádherných vodopádů, kde voda stéká z výšky i sto metrů do lagun mezi divokou tropickou vegetací. A všude je spousta ptáků. Na ostrovech Společenství nejsou ale téměř žádná nebezpečná zvířata, jako je tomu třeba v Austrálii jedovatí hadi, škorpioni, jedovatí pavouci nebo aligátoři. Na Tahiti je kromě krásné přírody k vidění také muzeum malíře Paula Gauguina. Ten přicestoval na ostrovy v roce 1891 znechucen evropskou civilizací a svými dluhy z Francie a hledal na Tahiti, které považoval za nedotčený tropický ráj, klid a inspiraci pro své obrazy. Paul Gauguin zůstal na Tahiti a Markézách až do své smrti v roce 1903, která byla pravděpodobně způsobena předávkováním morfinem. Sžil se s domorodým obyvatelstvem, často domorodce maloval a také rebeloval proti francouzské koloniální vládě. Nejznámější jsou Gauguinovy postimpresionistické obrazy mladých krásných tahitských žen, ze kterých dýchá pohoda a muzikálnost místních obyvatel. A opravdu se za těch 120 let toho příliš nezměnilo místní domorodci jsou pořád stejně milí, usměvaví, přátelští a na každém rohu v Papeete je možné vidět malá seskupení muzikantů, kteří hrají a zpívají jen tak, pro radost. Ani klobouky nebo otevřené futrály od nástrojů na peníze od kolemjdoucích před sebou často nemají. Jediné, co se od dob Paula Gauguina změnilo, je hmotnost mladých Tahiťanek. Všudypřítomné americké hamburgrárny a KFC udělaly své. Muzeum Paula Gauguina je položeno těsně vedle botanické zahrady, asi hodinu jízdy autem od hlavního města Papeete. Obsahuje kolekci Gauguinových obrazů, především těch, které namaloval na Tahiti. Loučení s Tahiti bylo dost překotné, letadlo odlétalo o dvě hodiny dříve. Z Tahiti na Novou Kaledonii létá třikrát týdně letadlo kaledonských aerolinek Aircalin. Byl jsem trochu na vážkách, jestli zvolit tuto neznámou leteckou společnost, ale všechno bylo perfektní. Airbus, piloti i letušky Francouzi, ochota a profesionalita na každém kroku. Vzdálenost mezi Tahiti a Novou Kaledonií je asi 4700 km, let trvá přibližně 6 hodin, ale protože letíte proti otáčení zeměkoule a přes tzv. datovou čáru, která prochází po 180. poledníku, po pár hodinách přiletíte na Novou Kaledonii a zjistíte, že je najednou o jeden den víc. A o Nové Kaledonii vám budu vyprávět v příštím čísle Nemocnice. Text a foto: doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D Všechny ostrovy Společenství jsou obklopené korálovou bariérou. 2 Křesťanský kostelík v Haapiti na jihovýchodní straně ostrova Moorea. 3 Na každém rohu v Papeete je možné vidět malá seskupení muzikantů, hrají a zpívají jen tak, pro radost. 4 Zdejší skalní masivy upozorňují na sopečnou minulost ostrovů. 5 Hřbitov na Moorea pěkné místo k poslednímu odpočinku 6 Gauguinovy motivy vždy a všude, takové je dnešní Tahiti. Omluva: Technickým nedopatřením nebylo v těchto místech v minulém čísle uvedeno jméno autora posledního příspěvku, nazvaného Tajemný Mustang. Panu primáři MUDr. Petru Popovovi z Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK se jménem celé redakce časopisu Nemocnice velice omlouváme. redakce 5 6

19

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Křest knihy Experimental Surgery

Křest knihy Experimental Surgery 1 V úterý 20. 9. proběhl v konferenčním sále Muzea knihtisku a knihy v Plzni v Plovární ulici křest knihy Experimental Surgery (Experimentální chirurgie). Ve slavnostní náladě se zde sešla jak velká část

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 Celoživotnímu vzdělávání lékařů Česká lékařská komora věnuje mimořádnou pozornost a péči. Za poslední roky se podařilo vytvořit funkční, samonosný systém, který

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí. Čl. I Základní ustanovení

Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí. Čl. I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí Zpracovali: PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.,

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

listopadu 2017 Velké Bílovice Seminární hotel Akademie. Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

listopadu 2017 Velké Bílovice Seminární hotel Akademie. Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNY s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. - 16. listopadu 2017 Velké Bílovice Seminární hotel Akademie Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno Pod

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie Posudek oponenta odborného materiálu na jmenovací řízení profesorem Doc. MUDr. Michala Javorku, Ph.D. Z Fyziologického ústavu Jesseniova Lékařská fakulta UK v Martine Studijní obor 7.1.3 normální a patologická

Více

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY? X. ROČNÍK mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty: UMĚNÍ KOMUNIKACE Brockovo centrum řeči Wernickeovo centrum porozumění řeči MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

Více

Aktivity ČLS JEP v oblasti ehealth

Aktivity ČLS JEP v oblasti ehealth Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Z á p i s z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 15. zasedání Akademické rady AV

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Sekce pro studium a výuku

Sekce pro studium a výuku Sekce pro studium a výuku V případě akutní potřeby jednání (neodkladné záležitosti týkající se zdravotního stavu, sociální situace, potřeby akutní právní pomoci apod.) lze kontaktovat proděkana pro výuku

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM. Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM. Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM Top Hotel Praha 4.10. 2010 Konferenční sál III. 15:00 20:00 hod Téma: FYZIKÁLNÍ LÉČBA METODOU MESODIENCEFALICKÉ MODULACE V LÉKAŘSKÉ PRAXI ODBORNÝM GARANTEM LÉKAŘSKÉHO SYMPOZIA: Prof.

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 5. 7. října 2016 Prezident kongresu Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Vědecký

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY ZA OBDOBÍ OD XXIX. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od XXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR V období

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Sdružení celiaků ČR, z. s. Výroční zpráva 2016

Sdružení celiaků ČR, z. s. Výroční zpráva 2016 Sdružení celiaků ČR, z. s. Výroční zpráva 2016 Sídlo: Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2 Poštovní adresa: P. O. Box 20, 252 63 Roztoky Kancelář: Vyšehradská 49, 120 00 Praha 2 E-mail: info@celiac.cz Telefon:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Zdravotnická škola v Hradci Králové

Zdravotnická škola v Hradci Králové Nabízíme přátelské prostředí, umíme naslouchat. Vychováváme odborníky. Jsme centrem celoživotního vzdělávání. Nabízíme jistotu uplatnění na trhu práce. Zdravotník má místo jisté Naše škola je zařazena

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR

XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR 23. dubna 2015 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR Hlavní body Úvod Zpráva o činnosti Akademické rady v období od XLV. zasedání Akademického sněmu Výsledky výzkumné

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více