SBORNÍK. Metody popularizace vědy. Konference. Olomouc září 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK. Metody popularizace vědy. Konference. Olomouc 10. 11. září 2009"

Transkript

1 SBORNÍK Konference Metody popularizace vědy Olomouc září 2009 Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc 2009

2 Sborník vychází s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Národního programu výzkumu II. 1. vydání ed. Eva Stejskalová, 2009 ISBN

3 Obsah: Program konference Společný program I. dne Společný program II. dne Praktické příklady popularizace Posterová sekce

4 Program konference METODY POPULARIZACE VĚDY den konference ( ) 8:00 10:00 Registrace účastníků 10:00 10:30 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 12:00 12:00 12:30 12:30 13:30 Oběd 13:30 15:30 Přivítání účastníků - Prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc., řešitel projektu METPOPULI Představení projektu METPOPULI, shrnutí výsledků analýz uskutečněných v rámci projektu Mgr. Gabriela Pokorná, řešitelka projektu METPOPULI NEJVĚTŠÍ POPULARIZAČNÍ AKCE V ČR Techmania Plzeň Ing. Barbora Černíková, kontaktní osoba Noc vědců Ing. Barbora Černíková, kontaktní osoba Academia film Olomouc Mgr. Petr Bilík, Ph.D., ředitel Týden vědy a techniky PhDr. Veronika Kratochvílová, kontaktní osoba Prezentace praktických příkladů popularizace v jednotlivých oblastech OBLAST ZDRAVÍ Ukázka projektového zpracování a zdravý životní styl - RNDr. Mgr. Drahomíra Holubová Moderní přístroje v biomechanické diagnostice pohybu Doc. RNDr. Miroslav Janura, Dr. OBLAST SPOLEČENSKÉ VĚDY Využití interaktivních tabulí ve výuce angličtiny - PhDr. Alena Kašpárková Bohemistika obor pro 3. tisíciletí - PhDr. Jan Schneider, Ph.D., PhDr. Petr Pořízka Dějiny umění - věda a její popularizace - Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 15:30 16:00 Coffee break OBLAST PŘÍRODNÍ VĚDY Internetové stránky výzkumné instituce pro veřejnost - zkušenosti Ústavu experimentální botaniky AV ČR - Mgr. Jan Kolář, Ph. D. 16:00 18:00 Den vědy na PřF UJEP v Ústí nad Labem - Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. Metody a zkušenosti z popularizace řízené termojaderné fúze - Ing. Milan Řípa, CSc. OBLAST NOVÉ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY Nanotechnologie v životním prostředí a medicíně - Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Extrémní kosmické záření - projekt Pierre Auger Observatory Mgr. Miroslav Pech 20:00 Společenský večer s hudební skupinou Jafar Jazz

5 METODY POPULARIZACE VĚDY den konference ( ) 08:00 9:00 Registrace účastníků INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE POPULARIZACÍ 09:00 09:30 Evropská Komise Ing. Jana Ševcová, kontaktní osoba v ČR pro EU Contest for Young Scientists 09:30 10:00 MŠMT Ing. Jitka Svatošová, projektový manažer IPN (individuální projekt národní) zaměřeného na popularizaci a podporu technických a přírodovědných oborů 10:00 10:30 Coffee break 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 12:00 12:00 12:30 12:30 13:30 Oběd ÚLOHA MÉDIÍ V OBLASTI POPULARIZACE Česká televize Ing. Šárka Speváková, dramaturgyně a redaktorka pořadu PORT Internetový bulletin Svět biotechnologií - prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc., spoluautor Český rozhlas Leonardo Luboš Veverka, šéfredaktor Internetový časopis OSEL Ing. Josef Pazdera, CSc., Mgr. Dagmar Gregorová, redaktoři FINANCOVÁNÍ POPULARIZAČNÍCH AKTIVIT 13:30 14:00 Strukturální fondy 2007/2013 Dr. Aleš Vlk, odborný konzultant MŠMT 14:00 14:30 7. Rámcový program Science in Society Mgr. Michal Pacvoň, NCP AV ČR 14:30 16:00 Veletrh nápadů a networking

6 Společný program I. dne Představení projektu METPOPULI Největší popularizační akce v ČR: Techmania Plzeň Noc vědců Academia film Olomouc Týden vědy a techniky

7 Představení projektu METPOPULI Shrnutí výsledků analýz uskutečněných v rámci projektu Mgr. Gabriela Pokorná

8 Techmania Plzeň Mgr. Monika Kovandová Společnost ŠKODA HOLDING a. s. a Západočeská univerzita v Plzni založily v roce 2005 obecně prospěšnou společnost Regionální technické muzeum o. p. s. se záměrem vybudovat v Plzni v areálu průmyslového závodu Škoda moderní interaktivní muzeum (ve světě označované jako science center ). ŠKODA HOLDING a.s. do projektu vložila budovu o ploše m 2. Techmania science center slavnostně otevřela první třetinu budovy 3. listopadu 2008 za účasti významných osobností z města Plzeň, Plzeňského kraje a představitelů vlády České republiky. Hlavním cílem je propagace vědy a techniky a zvýšení zájmu o technické obory u dětí a mládeže. EXPOZICE Techmania science center připravila pro širokou veřejnost čtyři expozice: Edutorium 60 interaktivních exponátů z oblasti fyziky; MáToHáček drobné hlavolamy, hračky a hříčky s vědeckou tématikou; Expozici Škoda: věnující se společnosti ŠKODA, její minulosti, současnosti, i budoucnosti a Patentováno přírodou představuje lidské vynálezy, na které má původní patent příroda. Cílem Techmanie je expozice pravidelně obnovovat, aby návštěvníci měli motivaci se vracet. Proto expozice Patentováno přírodou bude od listopadu 2009 nahrazena novou expozicí s názvem TOP SECRET. Připomeňme, že Techmania se za rok své existence stala absolutním vítězem kategorie Ceny turistických regionů v soutěži agentury CzechTourism. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace krajů ČR.

9 PROGRAMY PRO ŠKOLY Techmania připravila žáky a studenty základních a středních škol celkem 18 programů. Programy umožňují názorně pochopit vybrané jevy, například z fyziky, biologie, matematiky. Žáci a studenti se zábavnou formou seznamují s vybranými pojmy, principy a fungováním jevů v praxi. Například v programu Vlastnosti čočky se žáci dozví, jaké má vlastnosti. Na exponátu Modely očí mohou pozorovat různé vady očí a způsoby jejich korekce. Zjistí, jaký je rozdíl mezi spojnou a rozptylnou čočkou. Na exponátu Mizející sklo objeví závislost rychlosti šíření světla na indexu lomu. Poznají, jakou čočku vytvoří kulová nádoba napuštěná vodou. Je možné zvolit i program ŠKODA, kde se návštěvníci seznámí s historickým vývojem firmy ŠKODA od jejího založení až do současné podoby. Projdou se po časové ose a zastaví se u stěžejních okamžiků. Aktivní formou vyhledají a získají informace z obrazových panelů, audio-video sekvencí a dalších zdrojů, ze kterých si vytvoří představu o světovém věhlasu společnosti ŠKODA. PROJEKTY Techmania science center pořádá akce, které mají za cíl popularizovat vědu pro širokou veřejnost. Od roku 2006 se připojila k celoevropské akci Noc vědců pořádanou iniciativou Evropské komise Researchers in Europe. Jejím cílem je bořit mýty o vědcích coby podivínech a představit je jako obyčejné lidi. Techmania se stala letos podruhé národním

10 koordinátorem Noci vědců. Letošní akce proběhla v Techmanii dne 25. září s mottem Není vědec jako vědec. Návštěvníci se mohli seznámit a diskutovat jak se současnými vědci, tak s kostýmovanými postavami vědců z historie. Techmania neomezuje aktivity pouze na svou budovu, ale expanduje i do ulic města Plzně. Letos potřetí realizovala projekt Pouť k planetám. Cílem bylo seznámit veřejnost s poměry vzdáleností a velikostí v naší sluneční soustavě. Pokud bychom chtěli vytvořit stejný model v místnosti, musely by planety být menší než zrnka prachu. Pouze na tak velké ploše, jako je město, je možné věrně znázornit modely sluneční soustavy. Model sluneční soustavy byl v měřítku 1: nejen pro vzdálenosti, ale i pro velikosti, což znamená, že 1 metr představuje 1 milión kilometrů. Plzeňské Slunce s nejvzdálenější planetou Neptun byly od sebe vzdáleny 4,5 kilometru. Základem modelu bylo Slunce, které mělo průměr 1,4 metru. Dalších osm disků, představující jednotlivé planety, mělo také průměr 1,4 metru. Na každém disku byl navíc trojrozměrný model reprezentující danou planetu, proto každý návštěvník mohl na první pohled vidět rozdíl mezi velikostí planety a Slunce. Například průměr planety Merkur v modelu byl oproti modelovému Slunci velký pouze 4, 9 milimetrů.

11 KLUBY, KROUŽKY, PŘEDNÁŠKY V dosud nerekonstruované části objektu (7 000 m 2 ) Techmania plánuje vytvořit zázemí pro kluby a kroužky zaměřené na rozvoj znalostí v oborech: elektrotechnika, matematika, kybernetika, astronomie atd. Techmania počítá také s laboratořemi zaměřenými na fyzikální a chemické pokusy a dílny zaměřené na rozvoj manuálních dovedností. STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Techmania science center nabízí pro středoškoláky Studijní stipendijní program s možností získání certifikátu edutainera ( vzdělávací bavič ; průvodce, který se vyzná v základních přírodních principech a zákonitostech a tyto dokáže předat ostatním zábavnou formou.) Tento program je omezen na dobu 150 hodin. Součástí programu je úvodní 15ti hodinový trénink, kde se pomocí různých her ukazuje, jak funguje řeč těla. Probírají se zajímavosti a praktické rady týkající se jednání s lidmi a společně se vymýšlí způsoby, jak nejlépe oslovit návštěvníka a zábavnou formou mu podat korektní informace o exponátech. Hlavní myšlenka vzdělávání je založena na tzv. peer-to-peer learning, což v praxi znamená to, že se učí všichni vzájemně, jeden od druhého. TECHMANIA TALENT Snahou je i podpořit talentovanou mládež prostřednictvím programu Techmania Talent. Ten je určen především pro děti a mládež, konkrétněji pak pro ty z nich, kteří mají chuť a zájem vymýšlet, navrhnout nebo postavit něco nového a neobvyklého, a kteří pro realizaci svých nápadů postrádají tolik potřebné zázemí. Techmania Talent nabízí v tomto ohledu unikátní příležitost. Žadatelé mají dvě možnosti, buď si vybrat z našich témat, nebo navrhnout své vlastní. Jedinečný je tento projekt především tím, že vybraným účastníkům se po dobu jednoho roku budou individuálně věnovat odborní lektoři. Mladí lidé tak získají nedocenitelnou možnost spolupracovat na svých projektech se zkušenými profesionály a nechat se jimi vést. Program je sponzorován firmou Vigour a.s. a ZF Engineering Plzeň s. r. o. SCIENCE COMMUNICATION Techmania science center a Západočeská univerzita v Plzni realizují projekt nazvaný SCICOM - Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy. Tento projekt se věnuje science communication. Jak už název napovídá, jedná se o vědeckou komunikaci, nebo přesněji komunikaci o vědě. Věda má tendenci se uzavírat a často není občanům schopná vysvětlit, co vlastně dělá. A to je samozřejmě chyba věda se v České republice dělá stále ještě především ve státních institucích a je financována z veřejných zdrojů. Občan, jako daňový poplatník, by tedy měl být srozumitelnou formou seznámen s tím, do jakých výzkumů jsou jeho peníze investovány a proč se tak děje. Podstata projektu SCICOM - Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy tedy spočívá ve snaze přiblížit vědecké bádání a jeho výsledy veřejnosti, vytvořit užší vztah mezi občany a často komplikovanými vědeckými poznatky, zkrátka komunikovat vědu jasným, zajímavým a užitečným způsobem. Snaha přiblížit vědu občanům samozřejmě není nějakou revoluční myšlenkou poslední doby. Vědci byli v podstatě vždy v historii nuceni s veřejností

12 komunikovat, aby vysvětlili své záměry a získali pro ně podporu. V České republice se ovšem na profesionální úrovni této problematice věnuje až projekt SCICOM - Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy. Techmania science center pořádá první českou konferenci o science communication. Globálním cílem je seznámení s aktuálním stavem science communication v České republice a ve světě. Účastníci se dozví příklady úspěšných realizovaných projektů science communication. Seznámí se s postavením vědy u české společnosti a s potenciálem vědy jako tématu, a dále s jinými komunikačními kampaněmi v ČR i v jiných oblastech. Konference se koná 4. prosince 2009 v Techmanii a vstup na ni je zdarma.

13 Noc vědců Researchers Night Ing. Barbora Černíková Popularizační akce s podporou Evropské komise Noc vědců je rozsáhlým setkáním veřejnosti s vědeckovýzkumnými pracovníky při společných aktivitách, při nichž mohou návštěvníci nahlédnout do zákulisí vědeckých pracovišť. Vědci sami při této akci vystupují v roli průvodců, moderátorů, demonstrátorů ale také hudebníků či herců. Noc vědců se koná po celé Evropě již od roku 2005, vždy zároveň v jediný den v roce poslední pátek v září. Cílem této akce je představit vědce veřejnosti jako obyčejné lidi, ukázat, že věda může být zábava a přesvědčit návštěvníky, že možná i oni se mohou zkusit věnovat vědecké kariéře. Akci zaštiťuje iniciativa Evropské komise Researchers in Europe. Noc vědců spadá mezi tzv. koordinační a podpůrné akce programu Lidé jednoho z pěti specifických programů 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj. Program Lidé zajišťuje podporu pro mobilitu výzkumných pracovníků a rozvoj jejich kariéry. Je realizován prostřednictvím souboru akcí Marie Curie. V zájmu toho, aby byla bariéra mezi vědci a veřejností co nejvíce snížena, je vstup ne všechny akce Noci vědců vždy zdarma. V rámci projektu Noc vědců mohou být podpořeny jakékoli aktivity zaměřené na širokou veřejnost, představující vědce jako obyčejné lidi. Vždy se má jednat o vyváženou směs aktivit vědeckých a zábavných. Příklady obvyklých aktivit: praktické pokusy vědecké demonstrace návštěvy laboratoří a dalších podobných míst, která jsou obvykle pro veřejnost uzavřena akce pro děti (jak postavit robota, provést pokus apod.) soutěže (vědecké kvízy, soutěže aj.) vystoupení hudebních skupin nebo divadelní představení s účastí vědců V roce 2009 je koordinátorem Noci vědců v České republice Techmania science center. TSC se účastnilo Noci vědců již dva roky před svým otevřením, po otevření převzalo činnost koordinátora, což je logickým krokem pro instituci, jejíž prvotní náplní a cílem je popularizace vědy na rozdíl od akademických pracovišť, která především bádají a učí. Další partneři v roce 2009: Masarykova univerzita Fakulta chemická VUT v Brně Česká astronomická společnost (*) Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy Přírodovědecká fakulta JU Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (*) partner ČAS zahrnuje Astronomický ústav v Ondřejově a dalších 22 poboček ČAS nebo místních hvězdáren

14 Letošním mottem plzeňské Noci vědců bylo "Není vědec jako vědec." Návštěvníci se v prostorách Techmania science centra setkali s kostýmovanými postavami z historie vědy. Během vědecko-technických show si osahali kapalinu, která může téct i být tvrdá jako kámen, viděli zapalování ohně vodou, vyzkoušeli interaktivní dotykový stůl nebo robotickou ruku. Proběhlo zde také vyhlášení vítězů soutěže Vytvoř plakát na Noc vědců Česká astronomická společnost se svými pobočkami a mnoho hvězdáren a planetárií po celé republice připravily bohatý astronomický program, který není během pravidelných otevíracích hodin na hvězdárnách obvyklý. Kromě pozorování oblohy byla k vidění řada výstav, přednášek a promítání. Na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově bylo možno navštívit pracoviště s největším dalekohledem v republice a otestovat si své znalosti kosmonautiky. V Praze na Štefánikově hvězdárně byly pro pozorování oblohy k dispozici všechny dalekohledy observatoře, návštěvníci si mohli osobně vyzkoušet práci astronomů na několika místech v objektu hvězdárny. Přijel také Astrobus mobilní astronomická observatoř, která během školního roku navštěvuje školy v přírodě. O výzkumu elementárních částic, z nichž je tvořena veškerá hmota ve vesmíru, pohovořili vědci z evropské laboratoře CERN. V Českých Budějovicích se již dá hovořit o tradici, když uvedeme, že tamní Noc vědců v klubu c.k. Solnice je pojatá jako rockový koncert. K tomu organizátoři z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity přidali produkci DJs v Electronic Science Music Night v Marty s clubu, doplněnou vědeckou videoprojekcí. V Brně se do akce zapojily Fakulta chemická VUT a Masarykova univerzita a akce se zde konala na čtyřech místech. Připravena byla interaktivní show s fyzikálními a chemickými experimenty. Návštěvníci mohli prozkoumat běžné potraviny kolik skutečného džusu je v koupené krabici, z čeho všeho se skládají uzeniny, jak rychle se v potravinách množí mikroorganismy? Zabrousit mohli i do medicíny, pokud shlédli videoprezentaci nových chirurgických metod bez použití skalpelu nebo on-line zobrazení stavu nožní klenby a mechaniky chůze. Akci doprovodila cimbálová muzika a mažoretky. Zakončena byla ohni, dýmy a výbuchy ovšem v rukách odborníků, a tedy bezpečnými.

15 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabídla nejen recesistické přednášky na téma Vliv vína na globální oteplování Země nebo Čarodějnické modlitby jako specifický produkt čarodějnických procesů. V experimentální sekci předvedla měření na Van de Graaffově generátoru, ukázku destilace alkoholu a 3D-tiskárnu. Pedagogové univerzity se postarali i o hudební doprovod a předvedli malé divadelní představení. Celkový počet návštěvníků Noci vědců v ČR překročil Rozpočet na tuto akci činil , z toho příspěvek EU pokryl Vývoj počtu účastníků Noci vědců v Evropě: Noc vědců v České republice: Rok Počet zemí Počet míst Rok Projekty/partneři Příspěvek EK není známo projekty partnerů partnerů partnerů přes partnerů Údaje o financování: Rozpočet 7. RP: milionů program Lidé: milionů Noc vědců 2009: 3 miliony Noc vědců 2009 v ČR: Zájemci o účast na akci Noc vědců získají informace na stránkách Cordis internetových stránkách vyhrazených výzkumu, podporovanému EU. Tam je ke stažení Příručka pro žadatele a další potřebné dokumenty. Žádost o grant se podává v AJ, žadatel komunikuje přímo s EK na rozdíl od některých jiných grantových programů, kde mezi žadatelem a evropskými penězi stojí národní mezičlánek v podobě ministerstva nebo agentury.

16 Kontakty: Noc vědců v ČR: Výzvy k předkládání návrhů: Informace o 7. RP: České stránky o 7. RP: Koordinátor Noci vědců 2009 v ČR: Techmania science center Regionální technické muzeum o.p.s. Tylova 1/ Plzeň Tel Fax Kontaktní osoba: Ing. Barbora Černíková

17 ACADEMIA FILM OLOMOUC / AFO Mezinárodní festival populárně vědeckého a dokumentárního filmu Mgr. Petr Bilík Umělecké centrum Univerzity Palackého (Konvikt) Pořadatel AFO je společným organizačním a dramaturgickým projektem hlavního pořadatele, Univerzity Palackého v Olomouci (především Filozofické fakulty a Katedry divadelních, filmových a mediálních studií), a občanského sdružení JSAF (pořádající mimo jiné Mezinárodní festival dokumentárního filmů Jihlava). AFO je realizováno v součinnosti s Olomouckým krajem, Statutárním městem Olomouc a Muzeem umění Olomouc. Dramaturgie AFO je festival s mimořádnou tradicí a cílem organizačního týmu je rozvinout jeho potenciál do podoby světově respektované filmové události. Ve střední Evropě dnes výrazně chybí respektovaný filmový festival orientující se programově na populárně-vědecký film a audiovizi jako médium poznání a vědění. AFO je festivalem oslovujícím stejnou měrou akademické pracovníky a filmové profesionály, studenty i veřejnost. Loňský ročník navštívilo přes 14 tisíc diváků. Film a věda Důsledné soustředění se na populárně-vědecký film umožňuje v průběhu festivalu otevřít širokou sérii tematických diskusí, přednášek, výstav a dílen respektujících různorodé podloží fakult a kateder Univerzity Palackého. Právě dialogický charakter, tolik vlastní univerzitnímu prostředí, by měl podstatným způsobem oživit diváckou interaktivitu. Otevřenost filmu vědě a vědy filmu by měla vést k významnému poznání světa, jehož přiblížení laickému publiku zároveň povede k pevnější pozici vědy v širším společenském a politickém kontextu. Festival je zřetelnou platformou k propagaci vědy a výsledků odborného zkoumání.

18 Program, ocenění, hosté Součástí programu je Česká a Mezinárodní soutěž, udělována je Cena studentské poroty a Cena diváků, v rámci festivalu jsou udělovány i nestatutární ceny časopisem Vesmír či Dějiny a současnost pro filmy přírodovědného, respektive humanitně vědeckého zaměření. Udělována je i Cena za přínos populárně-vědecké kinematografii. Nesoutěžní sekce Studio se zaměřuje na vybrané tematické bloky či retrospektivy významných osobností propagujících vědu a poznání skrze audiovizuální tvorbu, součástí festivalu je i řada doprovodných akcí, jakými jsou výstavy, koncerty či tematizovaná divadelní představení a workshopy. Festival v posledních letech coby hosté navštívili nejen tuzemské osobnosti z oblasti vědy a audiovizuální tvorby, ale pravidelně přijíždí i zahraniční odborníci evropského a světového věhlasu (například Nigel Marven, Lisa Cartwright, Peter Furtado, Peter Lynch, Albert Barillé, Jeff Lieberman, Andrew Holtz a další). Ohlasy V současné době se AFO stává významnou událostí, o které referují nejen regionální a celostátní média, ale i zahraniční tisk. Festival již má i své festivalové minuty na programu České televize. Ozvěny festivalu se po jeho skončení konají ve formě projektu AFO do kraje, kdy je výběr programu prezentován v řadě míst Olomouckého kraje, ale v posledních letech se podařilo AFO prezentovat formou ozvěn i v několika evropských zemích (Rakousko, Belgie, Polsko, Slovensko, Francie). Doc.Port Součástí festivalu je rozsáhlá videotéka všech přihlášených filmů (čítající několik set položek nových filmů ročně), která je v jeho průběhu přístupná všem akreditovaným návštěvníkům. Po skončení jsou filmy k dispozici v Univerzitní knihovně UP. Videotéka nazvaná Doc.Port slouží také jako trh vědecko-populárních a dokumentárních filmů a snahou organizačního týmu je do budoucna vytvořit on-line databázi vzdělávacích audiovizuálních materiálů přístupnou světovým univerzitám a dalším vzdělávacím a badatelským institucím.

19 Evropská komise Mezinárodní soutěže podporované Evropskou Unií Ing. Jana Ševcová Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Praha, Na Poříčí 4 Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (NIDM MŠMT) participuje na dvou soutěžích pořádaných Evropskou Unií, na které vysílá studenty. První z nich EUSO - European Union Science Olympiad (Přírodovědná olympiáda zemí Evropské unie), která je určená pro mladší studenty a integruje v sobě poznatky z biologie, fyziky a chemie. Druhá Eucontest for Young Scientists (Evropská soutěž pro mladé vědce) je určena starším studentům, navazuje na celostátní přehlídku prací Středoškolské odborné činnosti. European Union Science Olympiad - Přírodovědná olympiáda zemí Evropské unie (EUSO) patří mezi ty mladší soutěže, podporované z EU. Byla založena v roce 2002 Dr. Michaelem A. Cotterem z Dublin City University, který přišel s myšlenkou týmové přírodovědné soutěže pro studenty ze zemí Evropské unie. Inicioval schůzku zástupců šesti zemí EU (Irska, Belgie, Německa, Řecka, Lucemburska a Španělska), na které se vytvořil řídící orgán soutěže a byla formulována pravidla této nové soutěže první ústava EUSO. Olympiáda byla koncipována jako multidisciplinární týmová soutěž, která si neklade za cíl být konkurencí k jednooborovým olympiádám z fyziky, chemie a biologie, nýbrž chce integrovat tyto vědní discipliny v jeden logicky propojený celek, a tak vhodně doplnit jednooborové mezinárodní olympiády. Unikátní na této soutěži je fakt, že se jedná o soutěž, která je určená pro 17-leté a mladší studenty ze zemí EU, tím se liší od mezinárodních olympiád, na kterých soutěží starší studenti (s věkovým omezením 20 let). Další rozdíl oproti zavedeným mezinárodním, oborovým olympiádám spočívá hlavně v tom, že ty jsou čistě individuální, EUSO je týmová soutěž, respektující věk studentů, obsah a dobu jejich studia. Na mezinárodních předmětových olympiádách se zpravidla řeší jak teoretické, tak i praktické úlohy. EUSO je zaměřena pouze na řešení praktických úloh z biologie, fyziky a chemie. Každá země EU může vyslat maximálně dva týmy ve složení biolog, fyzik, chemik a tři mentory. Úkolem hostující země je kromě logistického zajištění soutěže i příprava úloh pro jednotlivé soutěžní oblasti, které bývají v úlohách rovnoměrně zastoupeny.

20 Cílem soutěže je: probudit zájem o studium přírodních věd u co největšího počtu mladých lidí, rozvíjet tvořivost a týmovou spolupráci při řešení úloh, podpořit vědeckou kariéru mladých nadaných studentů, rozvíjet jejich talent, nabídnout příležitost k porovnání sylabů a vzdělávacích trendů v přírodovědném vzdělávání se členskými státy EU, pomoci zlepšit přírodovědné vzdělávání na národních úrovních, vést studenty, školy a širší veřejnost k zájmu o studium přírodních věd První ročník soutěže se konal v roce 2003 v irském Dublinu za významné podpory irské vlády. Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo sedm zemí EU a jeden stát vyslal pozorovatele. Původně mohl každý stát do soutěže vyslat devět studentů, tři mentory a jednoho koordinátora. Po druhém ročníku, který se konal v roce v nizozemském Groningenu, došlo k úpravě základního dokumentu soutěže - ústavy a bylo stanoveno, že každá zúčastněná země může vyslat pouze šest studentů, tři mentory, národní koordinátor plní funkci jednoho z mentorů. Vývoj v počtu soutěžících na jednotlivých ročnících EUSO udává následující tabulka: Počet účastníků v jednotlivých letech Ročník Místo konání Počet týmů Počet studentů 1st 2003 Dublin, Ireland 14 * 42 2nd 2004 Groningen, the Netherlands 19* 57 3rd 2005 Galway, Ireland th 2006 Brussels, Belgium th 2007 Potsdam, Germany th 2008 Nicosia, Cyprus th 2009 Murcia, Spain * původně se účastnily 3 týmy Od roku 2007 (tedy 5. ročníku EUSO) se zúčastňuje soutěže i Česká republika. 5. ročník soutěže se konal v Německu v Postupimi, ČR vyslala 2 týmy, mentory pro biology, fyziku a chemii a koordinátora pro ČR. České týmy získaly bronzové medaile. 6. ročník se konal v kyperské Nikosii a za ČR soutěžily 2 týmy a soutěže se zúčastnili mentoři za jednotlivé oblasti. V tomto roce jsme získali stříbrné medaile. Letošní 7. ročník této významné evropské

21 soutěže se konal od do ve španělské Murcii. Česká republika se zúčastnila potřetí, nominovala 2 týmy, ale pouze 2 mentory, jejichž práce spočívala v překladech úloh pro jednotlivé soutěžní dny, moderaci úloh, opravě vyřešených úloh a v neposlední řadě v jednání s odbornou jury, v níž zasedají autoři jednotlivých úloh. Při své třetí účasti v letošním roce dosáhli čeští studenti absolutního vítězství mezi 41 týmy. Vzhledem ke skvělé reputaci České republiky jako spoluzakladatele celé řady mezinárodních předmětových olympiád, vynikajícímu výsledku našich studentů na 7. ročníku této soutěže a právě ukončenému předsednictví EU, byla naše delegace požádána o organizaci 9. ročníku této mezinárodní soutěže pro rok Příští ročník této soutěže se koná ve švédském Gothenburgu. V současné době je podána žádost na MŠMT o podporu konání této prestižní akce v ČR. Eucontest for Young Scientists - Evropská soutěž pro mladé vědce navázala na soutěž Philips Contest, která probíhala v letech V roce 1987 se uskutečnila jednání Evropské komise s prezidentem EU Jacquem Delorsem, na nichž bylo dohodnuto, že tato soutěž bude pod patronací EU. Její první ročník se konal v roce 1989 v Bruselu za účasti 15 zemí. Přehled dalších států, které pořádaly tuto soutěž, uvádí následující tabulka: 1989 Brussels, Belgium 2000 Amsterdam, The Netherlands 1990 Copenhagen, Denmark 2001 Bergen, Norway 1991 Zurich, Switzerland 2002 Vienna, Austria 1992 Seville, Spain 2003 Budapest, Hungary 1993 Berlin, Germany 2004 Dublin, Ireland 1994 Luxembourg, Luxembourg 2005 Moscow,The Russian 1995 Newcastle, United Kingdom Federation 1996 Helsinki, Finland 2006 Stockholm, Sweden 1997 Milano, Italy 2007 Valencia, Spain 1998 Porto, Portugal 2008 Copenhagen, Denmark 1999 Thessaloniki, Greece 2009 Paris, France Cílem této soutěže je: podpořit myšlenku spolupráce a vzájemné výměny zkušeností mladých vědců, poskytnout příležitost soutěžit s nejlepšími studenty na evropské úrovni,

22 zprostředkovat mladým vědcům setkání s dalšími studenty podobných zájmů a schopností a mít možnost setkání s prominentními vědci Evropy. Soutěže se účastní mladí zájemci o vědu, kteří byli vybráni svou národní porotou, soutěž vyžaduje umístění na 1. místě národní přehlídky, každá země může přihlásit 3 projekty a maximálně 6 soutěžících ve věku let. Soutěž nerozlišuje, zda se jedná o práce týmové či individuální. Česká republika na této soutěži participuje od roku 2000, kdy na tuto soutěž vysílá nejlepší studenty, kteří se zúčastní Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Výběr studentů provádí odborná porota, která předkládá své návrhy Ústřední porotě SOČ a předsednictvu Ústřední komise SOČ. Kritéria výběru jsou dána: Originalitou práce, jejím provedením a přínosem, Jazykovou vybaveností adepta, schopností vysvětlit a popsat daný problém; jeho časovými možnostmi, Výběr je objektivní, nezávislý, motivovaný snahou po možném úspěchu soutěžících. V následující tabulce jsou uvedeny úspěchy našich soutěžících od roku 2000: Ročník, místo konání Jméno účastníka Název práce ocenění 12. ročník, 2000 Amsterdam, The Netherlands Václav Řehák Prisoners dilemma: modelling of social phenomena using cellular automata. 2. hl. cena 15. ročník, 2003 Budapest, Hungary David Sehnal Math studio - a computer algebra systém. 2. hl. cena 17. ročník, 2005 Moscow,The Russian Federation Zdeněk Janovský Vegetation dynamics of the small forest and open-landscape ponds and its historical cause. 2. hl. cena Zuzana Tvarůžková New possibilities to control fungal diseases of wheat and barley by use of plant extracts. zvláštní cena

23 18. ročník, 2006 Stockholm, Sweden Jan Záhornadský Prisoner's dilemna and self-learning algorithms. zvláštní cena 19. ročník, 2007 Valencia, Spain Eva Černohorská Generalization of method of tiling in triangular and hexagonal grid 3. místo 20. ročník, 2008 Copenhagen, Denmark Michael Mikát Ecology and Ethology of family Lestidae (Insecta: Odonata) 2. místo V letošním roce se konal 21. ročník v Paříži, za ČR byli nominováni tito studenti se svými projekty: Michal Řepík: Příprava geopolymerů; Markéta Korcová: Neuroanatomie učení a paměti; Anna Krejčí, Thuy An Nguyen : Banánové děti: Mladá vietnamská generace v ČR, bohužel se nikomu z našich soutěžících nepodařilo získat medaili, ale už jen účast v této prestižní soutěži je velkým úspěchem.

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Drahomíra HOLUBOVÁ Abstrakt: Příspěvek pohlédne do

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Vzor anotace prezentace schváleného projektu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace,

Více

Autodesk Academia Fórum Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně

Autodesk Academia Fórum Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně Autodesk Academia Fórum 2013 Hledáme mladé talentované vědce Ing. Vlastimil Bejček, CSc. Centrum podpory projektů VUT v Brně http://www.vutbr.cz Agenda Univerzity/Vysoké školy - partneři pro VVI/VOŠ/SŠ/ZŠ/MŠ

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

11:20-11:40 Počítačová hra jako nástroj komunikace vědy, Lubor Kopecký, České hry, o.p.s.

11:20-11:40 Počítačová hra jako nástroj komunikace vědy, Lubor Kopecký, České hry, o.p.s. Program jednání 18. května 2011* 8:30-9:30 Registrace 9:30-9:40 Zahájení 9:40-11:10 Jak komunikovat vědu s médii, Martin Maruniak, Markíza 11:10-11:20 Přestávka 11:20-11:40 Počítačová hra jako nástroj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Představení projektu sciencezoom2 Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2014 11.11.2014 O projektu Název: sciencezoom 2 popularizace VaV na JU Příjemce: Jihočeská univerzita

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

V poznani je sila! Techmania Science Center

V poznani je sila! Techmania Science Center Euroman!! V poznani je sila! Člověk nemusí být zrovna superhrdinou, aby věděl, že svět kolem nás je plný fascinujících jevů a fenoménů, přírodních sil, které můžeme ovládnout pokud je poznáme. V poznání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají Hvězdárna

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE SHRNUTÍ PRVNÍHO ROČNÍKU PROGRAMU Martina Fucimanová Kateřina Cidlinská Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Praha 2017 ÚČASTNICE A ÚČASTNÍCI PRVNÍHO

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Individuální projekt národní Příjemce: MŠMT, odbor Evropských programů 72 Tato prezentace je spolufinancována Evropským

Více

Úspěch filmové produkce Akademie věd

Úspěch filmové produkce Akademie věd TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 4. 2016 Úspěch filmové produkce Akademie věd Na letošním 51. ročníku mezinárodního festivalu populárně vědeckých filmů Academia film Olomouc se stal jedním z filmů nominovaných na na

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od 11. 5. 2008 do 24. 8. 2009 Většinu z nich lze nalézt podle data a vyposlechnout na internetové adrese http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/. Pořady:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Č. j.: MSMT- 30638/2013-2 Příloha č. 6 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Metodický výklad výzvy 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

P12 Ukázka rozhovoru s podrobným kódováním. P14 Ukázka rozhovoru s barevným kódováním. P15 Internetové odkazy na muzea, projekty a vědecká pracoviště

P12 Ukázka rozhovoru s podrobným kódováním. P14 Ukázka rozhovoru s barevným kódováním. P15 Internetové odkazy na muzea, projekty a vědecká pracoviště Přílohy 1 Seznam příloh P1 Informační dopis pro rodiče P2 Obrázek vědce (Ivan) P3 Obrázek vědce (Karel) P4 Obrázek vědce (Anna) P5 Obrázek vědce (Bára) P6 Obrázek vědce (Cecil) P7 Obrázek vědce (David)

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV?

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Co je to BOV? BOV = Badatelsky Orientovaná Výuka Inquiry Based Science Education (IBSE) Inguiry = bádání, zkoumání, hledání pravdy cílevědomý proces formulování problémů, kritického

Více

č. 8 - Březen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV Operačního programu VAVPI Prioritní osa 2 KARIÉRNÍ ŘÁD vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Regionálního centra c VaV

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity: Povinná klíčová aktivita každého projektu:

V rámci výzvy byly podporovány tyto aktivity: Povinná klíčová aktivita každého projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Přehled projektů podaných za Univerzitu Palackého v Olomouci do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj,

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Biotechnology Research and Technology Transfer BioReTT Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Musí historie být i jedinou budoucností Ostravy? Kdyžne -můžeme si dovolit např. toto? Asi ještě ne Můžeme

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt IRICoN Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Název prioritního tématu: Rozvoj

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Řešení projektu OPVK Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje

Řešení projektu OPVK Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje Řešení projektu OPVK Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje na UTB ve Zlíně vstupuje do své závěrečné části Projekt OPVK

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH V ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Číslo výzvy: Číslo a název Prioritní osy: Číslo a název oblasti podpory:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. ) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

DEM! Program DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE. dem.brno.cz

DEM! Program DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE. dem.brno.cz DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE Program 15. 21. 5. 2017 dem.brno.cz Brno je unikátní metropole v oboru elektronové mikroskopie, a to nejen v České republice, ale i v celosvětovém měřítku. V současné době se

Více

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Aula A203, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE PŘEDNÁŠKY OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více