SBORNÍK. Metody popularizace vědy. Konference. Olomouc září 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK. Metody popularizace vědy. Konference. Olomouc 10. 11. září 2009"

Transkript

1 SBORNÍK Konference Metody popularizace vědy Olomouc září 2009 Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc 2009

2 Sborník vychází s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Národního programu výzkumu II. 1. vydání ed. Eva Stejskalová, 2009 ISBN

3 Obsah: Program konference Společný program I. dne Společný program II. dne Praktické příklady popularizace Posterová sekce

4 Program konference METODY POPULARIZACE VĚDY den konference ( ) 8:00 10:00 Registrace účastníků 10:00 10:30 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 12:00 12:00 12:30 12:30 13:30 Oběd 13:30 15:30 Přivítání účastníků - Prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc., řešitel projektu METPOPULI Představení projektu METPOPULI, shrnutí výsledků analýz uskutečněných v rámci projektu Mgr. Gabriela Pokorná, řešitelka projektu METPOPULI NEJVĚTŠÍ POPULARIZAČNÍ AKCE V ČR Techmania Plzeň Ing. Barbora Černíková, kontaktní osoba Noc vědců Ing. Barbora Černíková, kontaktní osoba Academia film Olomouc Mgr. Petr Bilík, Ph.D., ředitel Týden vědy a techniky PhDr. Veronika Kratochvílová, kontaktní osoba Prezentace praktických příkladů popularizace v jednotlivých oblastech OBLAST ZDRAVÍ Ukázka projektového zpracování a zdravý životní styl - RNDr. Mgr. Drahomíra Holubová Moderní přístroje v biomechanické diagnostice pohybu Doc. RNDr. Miroslav Janura, Dr. OBLAST SPOLEČENSKÉ VĚDY Využití interaktivních tabulí ve výuce angličtiny - PhDr. Alena Kašpárková Bohemistika obor pro 3. tisíciletí - PhDr. Jan Schneider, Ph.D., PhDr. Petr Pořízka Dějiny umění - věda a její popularizace - Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 15:30 16:00 Coffee break OBLAST PŘÍRODNÍ VĚDY Internetové stránky výzkumné instituce pro veřejnost - zkušenosti Ústavu experimentální botaniky AV ČR - Mgr. Jan Kolář, Ph. D. 16:00 18:00 Den vědy na PřF UJEP v Ústí nad Labem - Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. Metody a zkušenosti z popularizace řízené termojaderné fúze - Ing. Milan Řípa, CSc. OBLAST NOVÉ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY Nanotechnologie v životním prostředí a medicíně - Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Extrémní kosmické záření - projekt Pierre Auger Observatory Mgr. Miroslav Pech 20:00 Společenský večer s hudební skupinou Jafar Jazz

5 METODY POPULARIZACE VĚDY den konference ( ) 08:00 9:00 Registrace účastníků INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE POPULARIZACÍ 09:00 09:30 Evropská Komise Ing. Jana Ševcová, kontaktní osoba v ČR pro EU Contest for Young Scientists 09:30 10:00 MŠMT Ing. Jitka Svatošová, projektový manažer IPN (individuální projekt národní) zaměřeného na popularizaci a podporu technických a přírodovědných oborů 10:00 10:30 Coffee break 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 12:00 12:00 12:30 12:30 13:30 Oběd ÚLOHA MÉDIÍ V OBLASTI POPULARIZACE Česká televize Ing. Šárka Speváková, dramaturgyně a redaktorka pořadu PORT Internetový bulletin Svět biotechnologií - prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc., spoluautor Český rozhlas Leonardo Luboš Veverka, šéfredaktor Internetový časopis OSEL Ing. Josef Pazdera, CSc., Mgr. Dagmar Gregorová, redaktoři FINANCOVÁNÍ POPULARIZAČNÍCH AKTIVIT 13:30 14:00 Strukturální fondy 2007/2013 Dr. Aleš Vlk, odborný konzultant MŠMT 14:00 14:30 7. Rámcový program Science in Society Mgr. Michal Pacvoň, NCP AV ČR 14:30 16:00 Veletrh nápadů a networking

6 Společný program I. dne Představení projektu METPOPULI Největší popularizační akce v ČR: Techmania Plzeň Noc vědců Academia film Olomouc Týden vědy a techniky

7 Představení projektu METPOPULI Shrnutí výsledků analýz uskutečněných v rámci projektu Mgr. Gabriela Pokorná

8 Techmania Plzeň Mgr. Monika Kovandová Společnost ŠKODA HOLDING a. s. a Západočeská univerzita v Plzni založily v roce 2005 obecně prospěšnou společnost Regionální technické muzeum o. p. s. se záměrem vybudovat v Plzni v areálu průmyslového závodu Škoda moderní interaktivní muzeum (ve světě označované jako science center ). ŠKODA HOLDING a.s. do projektu vložila budovu o ploše m 2. Techmania science center slavnostně otevřela první třetinu budovy 3. listopadu 2008 za účasti významných osobností z města Plzeň, Plzeňského kraje a představitelů vlády České republiky. Hlavním cílem je propagace vědy a techniky a zvýšení zájmu o technické obory u dětí a mládeže. EXPOZICE Techmania science center připravila pro širokou veřejnost čtyři expozice: Edutorium 60 interaktivních exponátů z oblasti fyziky; MáToHáček drobné hlavolamy, hračky a hříčky s vědeckou tématikou; Expozici Škoda: věnující se společnosti ŠKODA, její minulosti, současnosti, i budoucnosti a Patentováno přírodou představuje lidské vynálezy, na které má původní patent příroda. Cílem Techmanie je expozice pravidelně obnovovat, aby návštěvníci měli motivaci se vracet. Proto expozice Patentováno přírodou bude od listopadu 2009 nahrazena novou expozicí s názvem TOP SECRET. Připomeňme, že Techmania se za rok své existence stala absolutním vítězem kategorie Ceny turistických regionů v soutěži agentury CzechTourism. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace krajů ČR.

9 PROGRAMY PRO ŠKOLY Techmania připravila žáky a studenty základních a středních škol celkem 18 programů. Programy umožňují názorně pochopit vybrané jevy, například z fyziky, biologie, matematiky. Žáci a studenti se zábavnou formou seznamují s vybranými pojmy, principy a fungováním jevů v praxi. Například v programu Vlastnosti čočky se žáci dozví, jaké má vlastnosti. Na exponátu Modely očí mohou pozorovat různé vady očí a způsoby jejich korekce. Zjistí, jaký je rozdíl mezi spojnou a rozptylnou čočkou. Na exponátu Mizející sklo objeví závislost rychlosti šíření světla na indexu lomu. Poznají, jakou čočku vytvoří kulová nádoba napuštěná vodou. Je možné zvolit i program ŠKODA, kde se návštěvníci seznámí s historickým vývojem firmy ŠKODA od jejího založení až do současné podoby. Projdou se po časové ose a zastaví se u stěžejních okamžiků. Aktivní formou vyhledají a získají informace z obrazových panelů, audio-video sekvencí a dalších zdrojů, ze kterých si vytvoří představu o světovém věhlasu společnosti ŠKODA. PROJEKTY Techmania science center pořádá akce, které mají za cíl popularizovat vědu pro širokou veřejnost. Od roku 2006 se připojila k celoevropské akci Noc vědců pořádanou iniciativou Evropské komise Researchers in Europe. Jejím cílem je bořit mýty o vědcích coby podivínech a představit je jako obyčejné lidi. Techmania se stala letos podruhé národním

10 koordinátorem Noci vědců. Letošní akce proběhla v Techmanii dne 25. září s mottem Není vědec jako vědec. Návštěvníci se mohli seznámit a diskutovat jak se současnými vědci, tak s kostýmovanými postavami vědců z historie. Techmania neomezuje aktivity pouze na svou budovu, ale expanduje i do ulic města Plzně. Letos potřetí realizovala projekt Pouť k planetám. Cílem bylo seznámit veřejnost s poměry vzdáleností a velikostí v naší sluneční soustavě. Pokud bychom chtěli vytvořit stejný model v místnosti, musely by planety být menší než zrnka prachu. Pouze na tak velké ploše, jako je město, je možné věrně znázornit modely sluneční soustavy. Model sluneční soustavy byl v měřítku 1: nejen pro vzdálenosti, ale i pro velikosti, což znamená, že 1 metr představuje 1 milión kilometrů. Plzeňské Slunce s nejvzdálenější planetou Neptun byly od sebe vzdáleny 4,5 kilometru. Základem modelu bylo Slunce, které mělo průměr 1,4 metru. Dalších osm disků, představující jednotlivé planety, mělo také průměr 1,4 metru. Na každém disku byl navíc trojrozměrný model reprezentující danou planetu, proto každý návštěvník mohl na první pohled vidět rozdíl mezi velikostí planety a Slunce. Například průměr planety Merkur v modelu byl oproti modelovému Slunci velký pouze 4, 9 milimetrů.

11 KLUBY, KROUŽKY, PŘEDNÁŠKY V dosud nerekonstruované části objektu (7 000 m 2 ) Techmania plánuje vytvořit zázemí pro kluby a kroužky zaměřené na rozvoj znalostí v oborech: elektrotechnika, matematika, kybernetika, astronomie atd. Techmania počítá také s laboratořemi zaměřenými na fyzikální a chemické pokusy a dílny zaměřené na rozvoj manuálních dovedností. STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Techmania science center nabízí pro středoškoláky Studijní stipendijní program s možností získání certifikátu edutainera ( vzdělávací bavič ; průvodce, který se vyzná v základních přírodních principech a zákonitostech a tyto dokáže předat ostatním zábavnou formou.) Tento program je omezen na dobu 150 hodin. Součástí programu je úvodní 15ti hodinový trénink, kde se pomocí různých her ukazuje, jak funguje řeč těla. Probírají se zajímavosti a praktické rady týkající se jednání s lidmi a společně se vymýšlí způsoby, jak nejlépe oslovit návštěvníka a zábavnou formou mu podat korektní informace o exponátech. Hlavní myšlenka vzdělávání je založena na tzv. peer-to-peer learning, což v praxi znamená to, že se učí všichni vzájemně, jeden od druhého. TECHMANIA TALENT Snahou je i podpořit talentovanou mládež prostřednictvím programu Techmania Talent. Ten je určen především pro děti a mládež, konkrétněji pak pro ty z nich, kteří mají chuť a zájem vymýšlet, navrhnout nebo postavit něco nového a neobvyklého, a kteří pro realizaci svých nápadů postrádají tolik potřebné zázemí. Techmania Talent nabízí v tomto ohledu unikátní příležitost. Žadatelé mají dvě možnosti, buď si vybrat z našich témat, nebo navrhnout své vlastní. Jedinečný je tento projekt především tím, že vybraným účastníkům se po dobu jednoho roku budou individuálně věnovat odborní lektoři. Mladí lidé tak získají nedocenitelnou možnost spolupracovat na svých projektech se zkušenými profesionály a nechat se jimi vést. Program je sponzorován firmou Vigour a.s. a ZF Engineering Plzeň s. r. o. SCIENCE COMMUNICATION Techmania science center a Západočeská univerzita v Plzni realizují projekt nazvaný SCICOM - Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy. Tento projekt se věnuje science communication. Jak už název napovídá, jedná se o vědeckou komunikaci, nebo přesněji komunikaci o vědě. Věda má tendenci se uzavírat a často není občanům schopná vysvětlit, co vlastně dělá. A to je samozřejmě chyba věda se v České republice dělá stále ještě především ve státních institucích a je financována z veřejných zdrojů. Občan, jako daňový poplatník, by tedy měl být srozumitelnou formou seznámen s tím, do jakých výzkumů jsou jeho peníze investovány a proč se tak děje. Podstata projektu SCICOM - Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy tedy spočívá ve snaze přiblížit vědecké bádání a jeho výsledy veřejnosti, vytvořit užší vztah mezi občany a často komplikovanými vědeckými poznatky, zkrátka komunikovat vědu jasným, zajímavým a užitečným způsobem. Snaha přiblížit vědu občanům samozřejmě není nějakou revoluční myšlenkou poslední doby. Vědci byli v podstatě vždy v historii nuceni s veřejností

12 komunikovat, aby vysvětlili své záměry a získali pro ně podporu. V České republice se ovšem na profesionální úrovni této problematice věnuje až projekt SCICOM - Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy. Techmania science center pořádá první českou konferenci o science communication. Globálním cílem je seznámení s aktuálním stavem science communication v České republice a ve světě. Účastníci se dozví příklady úspěšných realizovaných projektů science communication. Seznámí se s postavením vědy u české společnosti a s potenciálem vědy jako tématu, a dále s jinými komunikačními kampaněmi v ČR i v jiných oblastech. Konference se koná 4. prosince 2009 v Techmanii a vstup na ni je zdarma.

13 Noc vědců Researchers Night Ing. Barbora Černíková Popularizační akce s podporou Evropské komise Noc vědců je rozsáhlým setkáním veřejnosti s vědeckovýzkumnými pracovníky při společných aktivitách, při nichž mohou návštěvníci nahlédnout do zákulisí vědeckých pracovišť. Vědci sami při této akci vystupují v roli průvodců, moderátorů, demonstrátorů ale také hudebníků či herců. Noc vědců se koná po celé Evropě již od roku 2005, vždy zároveň v jediný den v roce poslední pátek v září. Cílem této akce je představit vědce veřejnosti jako obyčejné lidi, ukázat, že věda může být zábava a přesvědčit návštěvníky, že možná i oni se mohou zkusit věnovat vědecké kariéře. Akci zaštiťuje iniciativa Evropské komise Researchers in Europe. Noc vědců spadá mezi tzv. koordinační a podpůrné akce programu Lidé jednoho z pěti specifických programů 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj. Program Lidé zajišťuje podporu pro mobilitu výzkumných pracovníků a rozvoj jejich kariéry. Je realizován prostřednictvím souboru akcí Marie Curie. V zájmu toho, aby byla bariéra mezi vědci a veřejností co nejvíce snížena, je vstup ne všechny akce Noci vědců vždy zdarma. V rámci projektu Noc vědců mohou být podpořeny jakékoli aktivity zaměřené na širokou veřejnost, představující vědce jako obyčejné lidi. Vždy se má jednat o vyváženou směs aktivit vědeckých a zábavných. Příklady obvyklých aktivit: praktické pokusy vědecké demonstrace návštěvy laboratoří a dalších podobných míst, která jsou obvykle pro veřejnost uzavřena akce pro děti (jak postavit robota, provést pokus apod.) soutěže (vědecké kvízy, soutěže aj.) vystoupení hudebních skupin nebo divadelní představení s účastí vědců V roce 2009 je koordinátorem Noci vědců v České republice Techmania science center. TSC se účastnilo Noci vědců již dva roky před svým otevřením, po otevření převzalo činnost koordinátora, což je logickým krokem pro instituci, jejíž prvotní náplní a cílem je popularizace vědy na rozdíl od akademických pracovišť, která především bádají a učí. Další partneři v roce 2009: Masarykova univerzita Fakulta chemická VUT v Brně Česká astronomická společnost (*) Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy Přírodovědecká fakulta JU Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (*) partner ČAS zahrnuje Astronomický ústav v Ondřejově a dalších 22 poboček ČAS nebo místních hvězdáren

14 Letošním mottem plzeňské Noci vědců bylo "Není vědec jako vědec." Návštěvníci se v prostorách Techmania science centra setkali s kostýmovanými postavami z historie vědy. Během vědecko-technických show si osahali kapalinu, která může téct i být tvrdá jako kámen, viděli zapalování ohně vodou, vyzkoušeli interaktivní dotykový stůl nebo robotickou ruku. Proběhlo zde také vyhlášení vítězů soutěže Vytvoř plakát na Noc vědců Česká astronomická společnost se svými pobočkami a mnoho hvězdáren a planetárií po celé republice připravily bohatý astronomický program, který není během pravidelných otevíracích hodin na hvězdárnách obvyklý. Kromě pozorování oblohy byla k vidění řada výstav, přednášek a promítání. Na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově bylo možno navštívit pracoviště s největším dalekohledem v republice a otestovat si své znalosti kosmonautiky. V Praze na Štefánikově hvězdárně byly pro pozorování oblohy k dispozici všechny dalekohledy observatoře, návštěvníci si mohli osobně vyzkoušet práci astronomů na několika místech v objektu hvězdárny. Přijel také Astrobus mobilní astronomická observatoř, která během školního roku navštěvuje školy v přírodě. O výzkumu elementárních částic, z nichž je tvořena veškerá hmota ve vesmíru, pohovořili vědci z evropské laboratoře CERN. V Českých Budějovicích se již dá hovořit o tradici, když uvedeme, že tamní Noc vědců v klubu c.k. Solnice je pojatá jako rockový koncert. K tomu organizátoři z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity přidali produkci DJs v Electronic Science Music Night v Marty s clubu, doplněnou vědeckou videoprojekcí. V Brně se do akce zapojily Fakulta chemická VUT a Masarykova univerzita a akce se zde konala na čtyřech místech. Připravena byla interaktivní show s fyzikálními a chemickými experimenty. Návštěvníci mohli prozkoumat běžné potraviny kolik skutečného džusu je v koupené krabici, z čeho všeho se skládají uzeniny, jak rychle se v potravinách množí mikroorganismy? Zabrousit mohli i do medicíny, pokud shlédli videoprezentaci nových chirurgických metod bez použití skalpelu nebo on-line zobrazení stavu nožní klenby a mechaniky chůze. Akci doprovodila cimbálová muzika a mažoretky. Zakončena byla ohni, dýmy a výbuchy ovšem v rukách odborníků, a tedy bezpečnými.

15 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabídla nejen recesistické přednášky na téma Vliv vína na globální oteplování Země nebo Čarodějnické modlitby jako specifický produkt čarodějnických procesů. V experimentální sekci předvedla měření na Van de Graaffově generátoru, ukázku destilace alkoholu a 3D-tiskárnu. Pedagogové univerzity se postarali i o hudební doprovod a předvedli malé divadelní představení. Celkový počet návštěvníků Noci vědců v ČR překročil Rozpočet na tuto akci činil , z toho příspěvek EU pokryl Vývoj počtu účastníků Noci vědců v Evropě: Noc vědců v České republice: Rok Počet zemí Počet míst Rok Projekty/partneři Příspěvek EK není známo projekty partnerů partnerů partnerů přes partnerů Údaje o financování: Rozpočet 7. RP: milionů program Lidé: milionů Noc vědců 2009: 3 miliony Noc vědců 2009 v ČR: Zájemci o účast na akci Noc vědců získají informace na stránkách Cordis internetových stránkách vyhrazených výzkumu, podporovanému EU. Tam je ke stažení Příručka pro žadatele a další potřebné dokumenty. Žádost o grant se podává v AJ, žadatel komunikuje přímo s EK na rozdíl od některých jiných grantových programů, kde mezi žadatelem a evropskými penězi stojí národní mezičlánek v podobě ministerstva nebo agentury.

16 Kontakty: Noc vědců v ČR: Výzvy k předkládání návrhů: Informace o 7. RP: České stránky o 7. RP: Koordinátor Noci vědců 2009 v ČR: Techmania science center Regionální technické muzeum o.p.s. Tylova 1/ Plzeň Tel Fax Kontaktní osoba: Ing. Barbora Černíková

17 ACADEMIA FILM OLOMOUC / AFO Mezinárodní festival populárně vědeckého a dokumentárního filmu Mgr. Petr Bilík Umělecké centrum Univerzity Palackého (Konvikt) Pořadatel AFO je společným organizačním a dramaturgickým projektem hlavního pořadatele, Univerzity Palackého v Olomouci (především Filozofické fakulty a Katedry divadelních, filmových a mediálních studií), a občanského sdružení JSAF (pořádající mimo jiné Mezinárodní festival dokumentárního filmů Jihlava). AFO je realizováno v součinnosti s Olomouckým krajem, Statutárním městem Olomouc a Muzeem umění Olomouc. Dramaturgie AFO je festival s mimořádnou tradicí a cílem organizačního týmu je rozvinout jeho potenciál do podoby světově respektované filmové události. Ve střední Evropě dnes výrazně chybí respektovaný filmový festival orientující se programově na populárně-vědecký film a audiovizi jako médium poznání a vědění. AFO je festivalem oslovujícím stejnou měrou akademické pracovníky a filmové profesionály, studenty i veřejnost. Loňský ročník navštívilo přes 14 tisíc diváků. Film a věda Důsledné soustředění se na populárně-vědecký film umožňuje v průběhu festivalu otevřít širokou sérii tematických diskusí, přednášek, výstav a dílen respektujících různorodé podloží fakult a kateder Univerzity Palackého. Právě dialogický charakter, tolik vlastní univerzitnímu prostředí, by měl podstatným způsobem oživit diváckou interaktivitu. Otevřenost filmu vědě a vědy filmu by měla vést k významnému poznání světa, jehož přiblížení laickému publiku zároveň povede k pevnější pozici vědy v širším společenském a politickém kontextu. Festival je zřetelnou platformou k propagaci vědy a výsledků odborného zkoumání.

18 Program, ocenění, hosté Součástí programu je Česká a Mezinárodní soutěž, udělována je Cena studentské poroty a Cena diváků, v rámci festivalu jsou udělovány i nestatutární ceny časopisem Vesmír či Dějiny a současnost pro filmy přírodovědného, respektive humanitně vědeckého zaměření. Udělována je i Cena za přínos populárně-vědecké kinematografii. Nesoutěžní sekce Studio se zaměřuje na vybrané tematické bloky či retrospektivy významných osobností propagujících vědu a poznání skrze audiovizuální tvorbu, součástí festivalu je i řada doprovodných akcí, jakými jsou výstavy, koncerty či tematizovaná divadelní představení a workshopy. Festival v posledních letech coby hosté navštívili nejen tuzemské osobnosti z oblasti vědy a audiovizuální tvorby, ale pravidelně přijíždí i zahraniční odborníci evropského a světového věhlasu (například Nigel Marven, Lisa Cartwright, Peter Furtado, Peter Lynch, Albert Barillé, Jeff Lieberman, Andrew Holtz a další). Ohlasy V současné době se AFO stává významnou událostí, o které referují nejen regionální a celostátní média, ale i zahraniční tisk. Festival již má i své festivalové minuty na programu České televize. Ozvěny festivalu se po jeho skončení konají ve formě projektu AFO do kraje, kdy je výběr programu prezentován v řadě míst Olomouckého kraje, ale v posledních letech se podařilo AFO prezentovat formou ozvěn i v několika evropských zemích (Rakousko, Belgie, Polsko, Slovensko, Francie). Doc.Port Součástí festivalu je rozsáhlá videotéka všech přihlášených filmů (čítající několik set položek nových filmů ročně), která je v jeho průběhu přístupná všem akreditovaným návštěvníkům. Po skončení jsou filmy k dispozici v Univerzitní knihovně UP. Videotéka nazvaná Doc.Port slouží také jako trh vědecko-populárních a dokumentárních filmů a snahou organizačního týmu je do budoucna vytvořit on-line databázi vzdělávacích audiovizuálních materiálů přístupnou světovým univerzitám a dalším vzdělávacím a badatelským institucím.

19 Evropská komise Mezinárodní soutěže podporované Evropskou Unií Ing. Jana Ševcová Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Praha, Na Poříčí 4 Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (NIDM MŠMT) participuje na dvou soutěžích pořádaných Evropskou Unií, na které vysílá studenty. První z nich EUSO - European Union Science Olympiad (Přírodovědná olympiáda zemí Evropské unie), která je určená pro mladší studenty a integruje v sobě poznatky z biologie, fyziky a chemie. Druhá Eucontest for Young Scientists (Evropská soutěž pro mladé vědce) je určena starším studentům, navazuje na celostátní přehlídku prací Středoškolské odborné činnosti. European Union Science Olympiad - Přírodovědná olympiáda zemí Evropské unie (EUSO) patří mezi ty mladší soutěže, podporované z EU. Byla založena v roce 2002 Dr. Michaelem A. Cotterem z Dublin City University, který přišel s myšlenkou týmové přírodovědné soutěže pro studenty ze zemí Evropské unie. Inicioval schůzku zástupců šesti zemí EU (Irska, Belgie, Německa, Řecka, Lucemburska a Španělska), na které se vytvořil řídící orgán soutěže a byla formulována pravidla této nové soutěže první ústava EUSO. Olympiáda byla koncipována jako multidisciplinární týmová soutěž, která si neklade za cíl být konkurencí k jednooborovým olympiádám z fyziky, chemie a biologie, nýbrž chce integrovat tyto vědní discipliny v jeden logicky propojený celek, a tak vhodně doplnit jednooborové mezinárodní olympiády. Unikátní na této soutěži je fakt, že se jedná o soutěž, která je určená pro 17-leté a mladší studenty ze zemí EU, tím se liší od mezinárodních olympiád, na kterých soutěží starší studenti (s věkovým omezením 20 let). Další rozdíl oproti zavedeným mezinárodním, oborovým olympiádám spočívá hlavně v tom, že ty jsou čistě individuální, EUSO je týmová soutěž, respektující věk studentů, obsah a dobu jejich studia. Na mezinárodních předmětových olympiádách se zpravidla řeší jak teoretické, tak i praktické úlohy. EUSO je zaměřena pouze na řešení praktických úloh z biologie, fyziky a chemie. Každá země EU může vyslat maximálně dva týmy ve složení biolog, fyzik, chemik a tři mentory. Úkolem hostující země je kromě logistického zajištění soutěže i příprava úloh pro jednotlivé soutěžní oblasti, které bývají v úlohách rovnoměrně zastoupeny.

20 Cílem soutěže je: probudit zájem o studium přírodních věd u co největšího počtu mladých lidí, rozvíjet tvořivost a týmovou spolupráci při řešení úloh, podpořit vědeckou kariéru mladých nadaných studentů, rozvíjet jejich talent, nabídnout příležitost k porovnání sylabů a vzdělávacích trendů v přírodovědném vzdělávání se členskými státy EU, pomoci zlepšit přírodovědné vzdělávání na národních úrovních, vést studenty, školy a širší veřejnost k zájmu o studium přírodních věd První ročník soutěže se konal v roce 2003 v irském Dublinu za významné podpory irské vlády. Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo sedm zemí EU a jeden stát vyslal pozorovatele. Původně mohl každý stát do soutěže vyslat devět studentů, tři mentory a jednoho koordinátora. Po druhém ročníku, který se konal v roce v nizozemském Groningenu, došlo k úpravě základního dokumentu soutěže - ústavy a bylo stanoveno, že každá zúčastněná země může vyslat pouze šest studentů, tři mentory, národní koordinátor plní funkci jednoho z mentorů. Vývoj v počtu soutěžících na jednotlivých ročnících EUSO udává následující tabulka: Počet účastníků v jednotlivých letech Ročník Místo konání Počet týmů Počet studentů 1st 2003 Dublin, Ireland 14 * 42 2nd 2004 Groningen, the Netherlands 19* 57 3rd 2005 Galway, Ireland th 2006 Brussels, Belgium th 2007 Potsdam, Germany th 2008 Nicosia, Cyprus th 2009 Murcia, Spain * původně se účastnily 3 týmy Od roku 2007 (tedy 5. ročníku EUSO) se zúčastňuje soutěže i Česká republika. 5. ročník soutěže se konal v Německu v Postupimi, ČR vyslala 2 týmy, mentory pro biology, fyziku a chemii a koordinátora pro ČR. České týmy získaly bronzové medaile. 6. ročník se konal v kyperské Nikosii a za ČR soutěžily 2 týmy a soutěže se zúčastnili mentoři za jednotlivé oblasti. V tomto roce jsme získali stříbrné medaile. Letošní 7. ročník této významné evropské

21 soutěže se konal od do ve španělské Murcii. Česká republika se zúčastnila potřetí, nominovala 2 týmy, ale pouze 2 mentory, jejichž práce spočívala v překladech úloh pro jednotlivé soutěžní dny, moderaci úloh, opravě vyřešených úloh a v neposlední řadě v jednání s odbornou jury, v níž zasedají autoři jednotlivých úloh. Při své třetí účasti v letošním roce dosáhli čeští studenti absolutního vítězství mezi 41 týmy. Vzhledem ke skvělé reputaci České republiky jako spoluzakladatele celé řady mezinárodních předmětových olympiád, vynikajícímu výsledku našich studentů na 7. ročníku této soutěže a právě ukončenému předsednictví EU, byla naše delegace požádána o organizaci 9. ročníku této mezinárodní soutěže pro rok Příští ročník této soutěže se koná ve švédském Gothenburgu. V současné době je podána žádost na MŠMT o podporu konání této prestižní akce v ČR. Eucontest for Young Scientists - Evropská soutěž pro mladé vědce navázala na soutěž Philips Contest, která probíhala v letech V roce 1987 se uskutečnila jednání Evropské komise s prezidentem EU Jacquem Delorsem, na nichž bylo dohodnuto, že tato soutěž bude pod patronací EU. Její první ročník se konal v roce 1989 v Bruselu za účasti 15 zemí. Přehled dalších států, které pořádaly tuto soutěž, uvádí následující tabulka: 1989 Brussels, Belgium 2000 Amsterdam, The Netherlands 1990 Copenhagen, Denmark 2001 Bergen, Norway 1991 Zurich, Switzerland 2002 Vienna, Austria 1992 Seville, Spain 2003 Budapest, Hungary 1993 Berlin, Germany 2004 Dublin, Ireland 1994 Luxembourg, Luxembourg 2005 Moscow,The Russian 1995 Newcastle, United Kingdom Federation 1996 Helsinki, Finland 2006 Stockholm, Sweden 1997 Milano, Italy 2007 Valencia, Spain 1998 Porto, Portugal 2008 Copenhagen, Denmark 1999 Thessaloniki, Greece 2009 Paris, France Cílem této soutěže je: podpořit myšlenku spolupráce a vzájemné výměny zkušeností mladých vědců, poskytnout příležitost soutěžit s nejlepšími studenty na evropské úrovni,

22 zprostředkovat mladým vědcům setkání s dalšími studenty podobných zájmů a schopností a mít možnost setkání s prominentními vědci Evropy. Soutěže se účastní mladí zájemci o vědu, kteří byli vybráni svou národní porotou, soutěž vyžaduje umístění na 1. místě národní přehlídky, každá země může přihlásit 3 projekty a maximálně 6 soutěžících ve věku let. Soutěž nerozlišuje, zda se jedná o práce týmové či individuální. Česká republika na této soutěži participuje od roku 2000, kdy na tuto soutěž vysílá nejlepší studenty, kteří se zúčastní Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Výběr studentů provádí odborná porota, která předkládá své návrhy Ústřední porotě SOČ a předsednictvu Ústřední komise SOČ. Kritéria výběru jsou dána: Originalitou práce, jejím provedením a přínosem, Jazykovou vybaveností adepta, schopností vysvětlit a popsat daný problém; jeho časovými možnostmi, Výběr je objektivní, nezávislý, motivovaný snahou po možném úspěchu soutěžících. V následující tabulce jsou uvedeny úspěchy našich soutěžících od roku 2000: Ročník, místo konání Jméno účastníka Název práce ocenění 12. ročník, 2000 Amsterdam, The Netherlands Václav Řehák Prisoners dilemma: modelling of social phenomena using cellular automata. 2. hl. cena 15. ročník, 2003 Budapest, Hungary David Sehnal Math studio - a computer algebra systém. 2. hl. cena 17. ročník, 2005 Moscow,The Russian Federation Zdeněk Janovský Vegetation dynamics of the small forest and open-landscape ponds and its historical cause. 2. hl. cena Zuzana Tvarůžková New possibilities to control fungal diseases of wheat and barley by use of plant extracts. zvláštní cena

23 18. ročník, 2006 Stockholm, Sweden Jan Záhornadský Prisoner's dilemna and self-learning algorithms. zvláštní cena 19. ročník, 2007 Valencia, Spain Eva Černohorská Generalization of method of tiling in triangular and hexagonal grid 3. místo 20. ročník, 2008 Copenhagen, Denmark Michael Mikát Ecology and Ethology of family Lestidae (Insecta: Odonata) 2. místo V letošním roce se konal 21. ročník v Paříži, za ČR byli nominováni tito studenti se svými projekty: Michal Řepík: Příprava geopolymerů; Markéta Korcová: Neuroanatomie učení a paměti; Anna Krejčí, Thuy An Nguyen : Banánové děti: Mladá vietnamská generace v ČR, bohužel se nikomu z našich soutěžících nepodařilo získat medaili, ale už jen účast v této prestižní soutěži je velkým úspěchem.

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Komunikace vědy v rámci mezioborové spolupráce

Komunikace vědy v rámci mezioborové spolupráce Komunikace vědy v rámci mezioborové spolupráce Blanka Krejčí ČHMÚ, pobočka Ostrava Vize a výzvy V době, kdy si každý může několika kliknutími vytvořit svou vlastní předpověď počasí, nabývá na významu dovednost

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

Česká kosmická kancelář (CSO)

Česká kosmická kancelář (CSO) Česká kosmická kancelář (CSO) Cíl činnosti 1. Přispívat k dosažení a udržení co nejširšího a nejúčinnějšího zapojení ČR do kosmických programů a projektů, 2. Podporovat uplatňování přínosů kosmonautiky

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Vzdělávací programy Vzdělávání pro studenty středních i vysokých škol, včetně doktorských programů FYBICH INSTITUT Contipro Cíle Představit

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu. Výroční zpráva 2013

Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu. Výroční zpráva 2013 Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo zakladatele Fond vznikl s vizí, že věda by měla být podporována také ze soukromých prostředků mecenášů, kteří mohou

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. ) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

21. kartografická konference registrace spuštěna

21. kartografická konference registrace spuštěna č. 1/2015 www.czechmaps.cz 21. kartografická konference registrace spuštěna Ve dnech 3. a 4. září 2015 pořádá Kartografická společnost České republiky spolu s Kartografickou společností Slovenské republiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999. Centrum AMAVET Junior Brno. Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999. Centrum AMAVET Junior Brno. Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 Centrum AMAVET Junior Brno Dornych 2, 656 20 Brno Česká republika Copyright PC Soft Úvod Vážení

Více

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards 2015 Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards O soutěži CEA je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty,

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78 Č.j.: 25613/2010-25-616 ROZHODNUTÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: POD STROMEM

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 47. ročník školní rok 2012-2013 P R O P O Z I C E Praha 2012 Tematické zaměření ročníku Kategorie C a D: Ekosystémy

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více