SBORNÍK. Metody popularizace vědy. Konference. Olomouc září 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK. Metody popularizace vědy. Konference. Olomouc 10. 11. září 2009"

Transkript

1 SBORNÍK Konference Metody popularizace vědy Olomouc září 2009 Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc 2009

2 Sborník vychází s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Národního programu výzkumu II. 1. vydání ed. Eva Stejskalová, 2009 ISBN

3 Obsah: Program konference Společný program I. dne Společný program II. dne Praktické příklady popularizace Posterová sekce

4 Program konference METODY POPULARIZACE VĚDY den konference ( ) 8:00 10:00 Registrace účastníků 10:00 10:30 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 12:00 12:00 12:30 12:30 13:30 Oběd 13:30 15:30 Přivítání účastníků - Prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc., řešitel projektu METPOPULI Představení projektu METPOPULI, shrnutí výsledků analýz uskutečněných v rámci projektu Mgr. Gabriela Pokorná, řešitelka projektu METPOPULI NEJVĚTŠÍ POPULARIZAČNÍ AKCE V ČR Techmania Plzeň Ing. Barbora Černíková, kontaktní osoba Noc vědců Ing. Barbora Černíková, kontaktní osoba Academia film Olomouc Mgr. Petr Bilík, Ph.D., ředitel Týden vědy a techniky PhDr. Veronika Kratochvílová, kontaktní osoba Prezentace praktických příkladů popularizace v jednotlivých oblastech OBLAST ZDRAVÍ Ukázka projektového zpracování a zdravý životní styl - RNDr. Mgr. Drahomíra Holubová Moderní přístroje v biomechanické diagnostice pohybu Doc. RNDr. Miroslav Janura, Dr. OBLAST SPOLEČENSKÉ VĚDY Využití interaktivních tabulí ve výuce angličtiny - PhDr. Alena Kašpárková Bohemistika obor pro 3. tisíciletí - PhDr. Jan Schneider, Ph.D., PhDr. Petr Pořízka Dějiny umění - věda a její popularizace - Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 15:30 16:00 Coffee break OBLAST PŘÍRODNÍ VĚDY Internetové stránky výzkumné instituce pro veřejnost - zkušenosti Ústavu experimentální botaniky AV ČR - Mgr. Jan Kolář, Ph. D. 16:00 18:00 Den vědy na PřF UJEP v Ústí nad Labem - Prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. Metody a zkušenosti z popularizace řízené termojaderné fúze - Ing. Milan Řípa, CSc. OBLAST NOVÉ TECHNOLOGIE A MATERIÁLY Nanotechnologie v životním prostředí a medicíně - Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Extrémní kosmické záření - projekt Pierre Auger Observatory Mgr. Miroslav Pech 20:00 Společenský večer s hudební skupinou Jafar Jazz

5 METODY POPULARIZACE VĚDY den konference ( ) 08:00 9:00 Registrace účastníků INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE POPULARIZACÍ 09:00 09:30 Evropská Komise Ing. Jana Ševcová, kontaktní osoba v ČR pro EU Contest for Young Scientists 09:30 10:00 MŠMT Ing. Jitka Svatošová, projektový manažer IPN (individuální projekt národní) zaměřeného na popularizaci a podporu technických a přírodovědných oborů 10:00 10:30 Coffee break 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 12:00 12:00 12:30 12:30 13:30 Oběd ÚLOHA MÉDIÍ V OBLASTI POPULARIZACE Česká televize Ing. Šárka Speváková, dramaturgyně a redaktorka pořadu PORT Internetový bulletin Svět biotechnologií - prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc., spoluautor Český rozhlas Leonardo Luboš Veverka, šéfredaktor Internetový časopis OSEL Ing. Josef Pazdera, CSc., Mgr. Dagmar Gregorová, redaktoři FINANCOVÁNÍ POPULARIZAČNÍCH AKTIVIT 13:30 14:00 Strukturální fondy 2007/2013 Dr. Aleš Vlk, odborný konzultant MŠMT 14:00 14:30 7. Rámcový program Science in Society Mgr. Michal Pacvoň, NCP AV ČR 14:30 16:00 Veletrh nápadů a networking

6 Společný program I. dne Představení projektu METPOPULI Největší popularizační akce v ČR: Techmania Plzeň Noc vědců Academia film Olomouc Týden vědy a techniky

7 Představení projektu METPOPULI Shrnutí výsledků analýz uskutečněných v rámci projektu Mgr. Gabriela Pokorná

8 Techmania Plzeň Mgr. Monika Kovandová Společnost ŠKODA HOLDING a. s. a Západočeská univerzita v Plzni založily v roce 2005 obecně prospěšnou společnost Regionální technické muzeum o. p. s. se záměrem vybudovat v Plzni v areálu průmyslového závodu Škoda moderní interaktivní muzeum (ve světě označované jako science center ). ŠKODA HOLDING a.s. do projektu vložila budovu o ploše m 2. Techmania science center slavnostně otevřela první třetinu budovy 3. listopadu 2008 za účasti významných osobností z města Plzeň, Plzeňského kraje a představitelů vlády České republiky. Hlavním cílem je propagace vědy a techniky a zvýšení zájmu o technické obory u dětí a mládeže. EXPOZICE Techmania science center připravila pro širokou veřejnost čtyři expozice: Edutorium 60 interaktivních exponátů z oblasti fyziky; MáToHáček drobné hlavolamy, hračky a hříčky s vědeckou tématikou; Expozici Škoda: věnující se společnosti ŠKODA, její minulosti, současnosti, i budoucnosti a Patentováno přírodou představuje lidské vynálezy, na které má původní patent příroda. Cílem Techmanie je expozice pravidelně obnovovat, aby návštěvníci měli motivaci se vracet. Proto expozice Patentováno přírodou bude od listopadu 2009 nahrazena novou expozicí s názvem TOP SECRET. Připomeňme, že Techmania se za rok své existence stala absolutním vítězem kategorie Ceny turistických regionů v soutěži agentury CzechTourism. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace krajů ČR.

9 PROGRAMY PRO ŠKOLY Techmania připravila žáky a studenty základních a středních škol celkem 18 programů. Programy umožňují názorně pochopit vybrané jevy, například z fyziky, biologie, matematiky. Žáci a studenti se zábavnou formou seznamují s vybranými pojmy, principy a fungováním jevů v praxi. Například v programu Vlastnosti čočky se žáci dozví, jaké má vlastnosti. Na exponátu Modely očí mohou pozorovat různé vady očí a způsoby jejich korekce. Zjistí, jaký je rozdíl mezi spojnou a rozptylnou čočkou. Na exponátu Mizející sklo objeví závislost rychlosti šíření světla na indexu lomu. Poznají, jakou čočku vytvoří kulová nádoba napuštěná vodou. Je možné zvolit i program ŠKODA, kde se návštěvníci seznámí s historickým vývojem firmy ŠKODA od jejího založení až do současné podoby. Projdou se po časové ose a zastaví se u stěžejních okamžiků. Aktivní formou vyhledají a získají informace z obrazových panelů, audio-video sekvencí a dalších zdrojů, ze kterých si vytvoří představu o světovém věhlasu společnosti ŠKODA. PROJEKTY Techmania science center pořádá akce, které mají za cíl popularizovat vědu pro širokou veřejnost. Od roku 2006 se připojila k celoevropské akci Noc vědců pořádanou iniciativou Evropské komise Researchers in Europe. Jejím cílem je bořit mýty o vědcích coby podivínech a představit je jako obyčejné lidi. Techmania se stala letos podruhé národním

10 koordinátorem Noci vědců. Letošní akce proběhla v Techmanii dne 25. září s mottem Není vědec jako vědec. Návštěvníci se mohli seznámit a diskutovat jak se současnými vědci, tak s kostýmovanými postavami vědců z historie. Techmania neomezuje aktivity pouze na svou budovu, ale expanduje i do ulic města Plzně. Letos potřetí realizovala projekt Pouť k planetám. Cílem bylo seznámit veřejnost s poměry vzdáleností a velikostí v naší sluneční soustavě. Pokud bychom chtěli vytvořit stejný model v místnosti, musely by planety být menší než zrnka prachu. Pouze na tak velké ploše, jako je město, je možné věrně znázornit modely sluneční soustavy. Model sluneční soustavy byl v měřítku 1: nejen pro vzdálenosti, ale i pro velikosti, což znamená, že 1 metr představuje 1 milión kilometrů. Plzeňské Slunce s nejvzdálenější planetou Neptun byly od sebe vzdáleny 4,5 kilometru. Základem modelu bylo Slunce, které mělo průměr 1,4 metru. Dalších osm disků, představující jednotlivé planety, mělo také průměr 1,4 metru. Na každém disku byl navíc trojrozměrný model reprezentující danou planetu, proto každý návštěvník mohl na první pohled vidět rozdíl mezi velikostí planety a Slunce. Například průměr planety Merkur v modelu byl oproti modelovému Slunci velký pouze 4, 9 milimetrů.

11 KLUBY, KROUŽKY, PŘEDNÁŠKY V dosud nerekonstruované části objektu (7 000 m 2 ) Techmania plánuje vytvořit zázemí pro kluby a kroužky zaměřené na rozvoj znalostí v oborech: elektrotechnika, matematika, kybernetika, astronomie atd. Techmania počítá také s laboratořemi zaměřenými na fyzikální a chemické pokusy a dílny zaměřené na rozvoj manuálních dovedností. STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Techmania science center nabízí pro středoškoláky Studijní stipendijní program s možností získání certifikátu edutainera ( vzdělávací bavič ; průvodce, který se vyzná v základních přírodních principech a zákonitostech a tyto dokáže předat ostatním zábavnou formou.) Tento program je omezen na dobu 150 hodin. Součástí programu je úvodní 15ti hodinový trénink, kde se pomocí různých her ukazuje, jak funguje řeč těla. Probírají se zajímavosti a praktické rady týkající se jednání s lidmi a společně se vymýšlí způsoby, jak nejlépe oslovit návštěvníka a zábavnou formou mu podat korektní informace o exponátech. Hlavní myšlenka vzdělávání je založena na tzv. peer-to-peer learning, což v praxi znamená to, že se učí všichni vzájemně, jeden od druhého. TECHMANIA TALENT Snahou je i podpořit talentovanou mládež prostřednictvím programu Techmania Talent. Ten je určen především pro děti a mládež, konkrétněji pak pro ty z nich, kteří mají chuť a zájem vymýšlet, navrhnout nebo postavit něco nového a neobvyklého, a kteří pro realizaci svých nápadů postrádají tolik potřebné zázemí. Techmania Talent nabízí v tomto ohledu unikátní příležitost. Žadatelé mají dvě možnosti, buď si vybrat z našich témat, nebo navrhnout své vlastní. Jedinečný je tento projekt především tím, že vybraným účastníkům se po dobu jednoho roku budou individuálně věnovat odborní lektoři. Mladí lidé tak získají nedocenitelnou možnost spolupracovat na svých projektech se zkušenými profesionály a nechat se jimi vést. Program je sponzorován firmou Vigour a.s. a ZF Engineering Plzeň s. r. o. SCIENCE COMMUNICATION Techmania science center a Západočeská univerzita v Plzni realizují projekt nazvaný SCICOM - Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy. Tento projekt se věnuje science communication. Jak už název napovídá, jedná se o vědeckou komunikaci, nebo přesněji komunikaci o vědě. Věda má tendenci se uzavírat a často není občanům schopná vysvětlit, co vlastně dělá. A to je samozřejmě chyba věda se v České republice dělá stále ještě především ve státních institucích a je financována z veřejných zdrojů. Občan, jako daňový poplatník, by tedy měl být srozumitelnou formou seznámen s tím, do jakých výzkumů jsou jeho peníze investovány a proč se tak děje. Podstata projektu SCICOM - Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy tedy spočívá ve snaze přiblížit vědecké bádání a jeho výsledy veřejnosti, vytvořit užší vztah mezi občany a často komplikovanými vědeckými poznatky, zkrátka komunikovat vědu jasným, zajímavým a užitečným způsobem. Snaha přiblížit vědu občanům samozřejmě není nějakou revoluční myšlenkou poslední doby. Vědci byli v podstatě vždy v historii nuceni s veřejností

12 komunikovat, aby vysvětlili své záměry a získali pro ně podporu. V České republice se ovšem na profesionální úrovni této problematice věnuje až projekt SCICOM - Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy. Techmania science center pořádá první českou konferenci o science communication. Globálním cílem je seznámení s aktuálním stavem science communication v České republice a ve světě. Účastníci se dozví příklady úspěšných realizovaných projektů science communication. Seznámí se s postavením vědy u české společnosti a s potenciálem vědy jako tématu, a dále s jinými komunikačními kampaněmi v ČR i v jiných oblastech. Konference se koná 4. prosince 2009 v Techmanii a vstup na ni je zdarma.

13 Noc vědců Researchers Night Ing. Barbora Černíková Popularizační akce s podporou Evropské komise Noc vědců je rozsáhlým setkáním veřejnosti s vědeckovýzkumnými pracovníky při společných aktivitách, při nichž mohou návštěvníci nahlédnout do zákulisí vědeckých pracovišť. Vědci sami při této akci vystupují v roli průvodců, moderátorů, demonstrátorů ale také hudebníků či herců. Noc vědců se koná po celé Evropě již od roku 2005, vždy zároveň v jediný den v roce poslední pátek v září. Cílem této akce je představit vědce veřejnosti jako obyčejné lidi, ukázat, že věda může být zábava a přesvědčit návštěvníky, že možná i oni se mohou zkusit věnovat vědecké kariéře. Akci zaštiťuje iniciativa Evropské komise Researchers in Europe. Noc vědců spadá mezi tzv. koordinační a podpůrné akce programu Lidé jednoho z pěti specifických programů 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj. Program Lidé zajišťuje podporu pro mobilitu výzkumných pracovníků a rozvoj jejich kariéry. Je realizován prostřednictvím souboru akcí Marie Curie. V zájmu toho, aby byla bariéra mezi vědci a veřejností co nejvíce snížena, je vstup ne všechny akce Noci vědců vždy zdarma. V rámci projektu Noc vědců mohou být podpořeny jakékoli aktivity zaměřené na širokou veřejnost, představující vědce jako obyčejné lidi. Vždy se má jednat o vyváženou směs aktivit vědeckých a zábavných. Příklady obvyklých aktivit: praktické pokusy vědecké demonstrace návštěvy laboratoří a dalších podobných míst, která jsou obvykle pro veřejnost uzavřena akce pro děti (jak postavit robota, provést pokus apod.) soutěže (vědecké kvízy, soutěže aj.) vystoupení hudebních skupin nebo divadelní představení s účastí vědců V roce 2009 je koordinátorem Noci vědců v České republice Techmania science center. TSC se účastnilo Noci vědců již dva roky před svým otevřením, po otevření převzalo činnost koordinátora, což je logickým krokem pro instituci, jejíž prvotní náplní a cílem je popularizace vědy na rozdíl od akademických pracovišť, která především bádají a učí. Další partneři v roce 2009: Masarykova univerzita Fakulta chemická VUT v Brně Česká astronomická společnost (*) Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy Přírodovědecká fakulta JU Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (*) partner ČAS zahrnuje Astronomický ústav v Ondřejově a dalších 22 poboček ČAS nebo místních hvězdáren

14 Letošním mottem plzeňské Noci vědců bylo "Není vědec jako vědec." Návštěvníci se v prostorách Techmania science centra setkali s kostýmovanými postavami z historie vědy. Během vědecko-technických show si osahali kapalinu, která může téct i být tvrdá jako kámen, viděli zapalování ohně vodou, vyzkoušeli interaktivní dotykový stůl nebo robotickou ruku. Proběhlo zde také vyhlášení vítězů soutěže Vytvoř plakát na Noc vědců Česká astronomická společnost se svými pobočkami a mnoho hvězdáren a planetárií po celé republice připravily bohatý astronomický program, který není během pravidelných otevíracích hodin na hvězdárnách obvyklý. Kromě pozorování oblohy byla k vidění řada výstav, přednášek a promítání. Na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově bylo možno navštívit pracoviště s největším dalekohledem v republice a otestovat si své znalosti kosmonautiky. V Praze na Štefánikově hvězdárně byly pro pozorování oblohy k dispozici všechny dalekohledy observatoře, návštěvníci si mohli osobně vyzkoušet práci astronomů na několika místech v objektu hvězdárny. Přijel také Astrobus mobilní astronomická observatoř, která během školního roku navštěvuje školy v přírodě. O výzkumu elementárních částic, z nichž je tvořena veškerá hmota ve vesmíru, pohovořili vědci z evropské laboratoře CERN. V Českých Budějovicích se již dá hovořit o tradici, když uvedeme, že tamní Noc vědců v klubu c.k. Solnice je pojatá jako rockový koncert. K tomu organizátoři z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity přidali produkci DJs v Electronic Science Music Night v Marty s clubu, doplněnou vědeckou videoprojekcí. V Brně se do akce zapojily Fakulta chemická VUT a Masarykova univerzita a akce se zde konala na čtyřech místech. Připravena byla interaktivní show s fyzikálními a chemickými experimenty. Návštěvníci mohli prozkoumat běžné potraviny kolik skutečného džusu je v koupené krabici, z čeho všeho se skládají uzeniny, jak rychle se v potravinách množí mikroorganismy? Zabrousit mohli i do medicíny, pokud shlédli videoprezentaci nových chirurgických metod bez použití skalpelu nebo on-line zobrazení stavu nožní klenby a mechaniky chůze. Akci doprovodila cimbálová muzika a mažoretky. Zakončena byla ohni, dýmy a výbuchy ovšem v rukách odborníků, a tedy bezpečnými.

15 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabídla nejen recesistické přednášky na téma Vliv vína na globální oteplování Země nebo Čarodějnické modlitby jako specifický produkt čarodějnických procesů. V experimentální sekci předvedla měření na Van de Graaffově generátoru, ukázku destilace alkoholu a 3D-tiskárnu. Pedagogové univerzity se postarali i o hudební doprovod a předvedli malé divadelní představení. Celkový počet návštěvníků Noci vědců v ČR překročil Rozpočet na tuto akci činil , z toho příspěvek EU pokryl Vývoj počtu účastníků Noci vědců v Evropě: Noc vědců v České republice: Rok Počet zemí Počet míst Rok Projekty/partneři Příspěvek EK není známo projekty partnerů partnerů partnerů přes partnerů Údaje o financování: Rozpočet 7. RP: milionů program Lidé: milionů Noc vědců 2009: 3 miliony Noc vědců 2009 v ČR: Zájemci o účast na akci Noc vědců získají informace na stránkách Cordis internetových stránkách vyhrazených výzkumu, podporovanému EU. Tam je ke stažení Příručka pro žadatele a další potřebné dokumenty. Žádost o grant se podává v AJ, žadatel komunikuje přímo s EK na rozdíl od některých jiných grantových programů, kde mezi žadatelem a evropskými penězi stojí národní mezičlánek v podobě ministerstva nebo agentury.

16 Kontakty: Noc vědců v ČR: Výzvy k předkládání návrhů: Informace o 7. RP: České stránky o 7. RP: Koordinátor Noci vědců 2009 v ČR: Techmania science center Regionální technické muzeum o.p.s. Tylova 1/ Plzeň Tel Fax Kontaktní osoba: Ing. Barbora Černíková

17 ACADEMIA FILM OLOMOUC / AFO Mezinárodní festival populárně vědeckého a dokumentárního filmu Mgr. Petr Bilík Umělecké centrum Univerzity Palackého (Konvikt) Pořadatel AFO je společným organizačním a dramaturgickým projektem hlavního pořadatele, Univerzity Palackého v Olomouci (především Filozofické fakulty a Katedry divadelních, filmových a mediálních studií), a občanského sdružení JSAF (pořádající mimo jiné Mezinárodní festival dokumentárního filmů Jihlava). AFO je realizováno v součinnosti s Olomouckým krajem, Statutárním městem Olomouc a Muzeem umění Olomouc. Dramaturgie AFO je festival s mimořádnou tradicí a cílem organizačního týmu je rozvinout jeho potenciál do podoby světově respektované filmové události. Ve střední Evropě dnes výrazně chybí respektovaný filmový festival orientující se programově na populárně-vědecký film a audiovizi jako médium poznání a vědění. AFO je festivalem oslovujícím stejnou měrou akademické pracovníky a filmové profesionály, studenty i veřejnost. Loňský ročník navštívilo přes 14 tisíc diváků. Film a věda Důsledné soustředění se na populárně-vědecký film umožňuje v průběhu festivalu otevřít širokou sérii tematických diskusí, přednášek, výstav a dílen respektujících různorodé podloží fakult a kateder Univerzity Palackého. Právě dialogický charakter, tolik vlastní univerzitnímu prostředí, by měl podstatným způsobem oživit diváckou interaktivitu. Otevřenost filmu vědě a vědy filmu by měla vést k významnému poznání světa, jehož přiblížení laickému publiku zároveň povede k pevnější pozici vědy v širším společenském a politickém kontextu. Festival je zřetelnou platformou k propagaci vědy a výsledků odborného zkoumání.

18 Program, ocenění, hosté Součástí programu je Česká a Mezinárodní soutěž, udělována je Cena studentské poroty a Cena diváků, v rámci festivalu jsou udělovány i nestatutární ceny časopisem Vesmír či Dějiny a současnost pro filmy přírodovědného, respektive humanitně vědeckého zaměření. Udělována je i Cena za přínos populárně-vědecké kinematografii. Nesoutěžní sekce Studio se zaměřuje na vybrané tematické bloky či retrospektivy významných osobností propagujících vědu a poznání skrze audiovizuální tvorbu, součástí festivalu je i řada doprovodných akcí, jakými jsou výstavy, koncerty či tematizovaná divadelní představení a workshopy. Festival v posledních letech coby hosté navštívili nejen tuzemské osobnosti z oblasti vědy a audiovizuální tvorby, ale pravidelně přijíždí i zahraniční odborníci evropského a světového věhlasu (například Nigel Marven, Lisa Cartwright, Peter Furtado, Peter Lynch, Albert Barillé, Jeff Lieberman, Andrew Holtz a další). Ohlasy V současné době se AFO stává významnou událostí, o které referují nejen regionální a celostátní média, ale i zahraniční tisk. Festival již má i své festivalové minuty na programu České televize. Ozvěny festivalu se po jeho skončení konají ve formě projektu AFO do kraje, kdy je výběr programu prezentován v řadě míst Olomouckého kraje, ale v posledních letech se podařilo AFO prezentovat formou ozvěn i v několika evropských zemích (Rakousko, Belgie, Polsko, Slovensko, Francie). Doc.Port Součástí festivalu je rozsáhlá videotéka všech přihlášených filmů (čítající několik set položek nových filmů ročně), která je v jeho průběhu přístupná všem akreditovaným návštěvníkům. Po skončení jsou filmy k dispozici v Univerzitní knihovně UP. Videotéka nazvaná Doc.Port slouží také jako trh vědecko-populárních a dokumentárních filmů a snahou organizačního týmu je do budoucna vytvořit on-line databázi vzdělávacích audiovizuálních materiálů přístupnou světovým univerzitám a dalším vzdělávacím a badatelským institucím.

19 Evropská komise Mezinárodní soutěže podporované Evropskou Unií Ing. Jana Ševcová Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Praha, Na Poříčí 4 Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (NIDM MŠMT) participuje na dvou soutěžích pořádaných Evropskou Unií, na které vysílá studenty. První z nich EUSO - European Union Science Olympiad (Přírodovědná olympiáda zemí Evropské unie), která je určená pro mladší studenty a integruje v sobě poznatky z biologie, fyziky a chemie. Druhá Eucontest for Young Scientists (Evropská soutěž pro mladé vědce) je určena starším studentům, navazuje na celostátní přehlídku prací Středoškolské odborné činnosti. European Union Science Olympiad - Přírodovědná olympiáda zemí Evropské unie (EUSO) patří mezi ty mladší soutěže, podporované z EU. Byla založena v roce 2002 Dr. Michaelem A. Cotterem z Dublin City University, který přišel s myšlenkou týmové přírodovědné soutěže pro studenty ze zemí Evropské unie. Inicioval schůzku zástupců šesti zemí EU (Irska, Belgie, Německa, Řecka, Lucemburska a Španělska), na které se vytvořil řídící orgán soutěže a byla formulována pravidla této nové soutěže první ústava EUSO. Olympiáda byla koncipována jako multidisciplinární týmová soutěž, která si neklade za cíl být konkurencí k jednooborovým olympiádám z fyziky, chemie a biologie, nýbrž chce integrovat tyto vědní discipliny v jeden logicky propojený celek, a tak vhodně doplnit jednooborové mezinárodní olympiády. Unikátní na této soutěži je fakt, že se jedná o soutěž, která je určená pro 17-leté a mladší studenty ze zemí EU, tím se liší od mezinárodních olympiád, na kterých soutěží starší studenti (s věkovým omezením 20 let). Další rozdíl oproti zavedeným mezinárodním, oborovým olympiádám spočívá hlavně v tom, že ty jsou čistě individuální, EUSO je týmová soutěž, respektující věk studentů, obsah a dobu jejich studia. Na mezinárodních předmětových olympiádách se zpravidla řeší jak teoretické, tak i praktické úlohy. EUSO je zaměřena pouze na řešení praktických úloh z biologie, fyziky a chemie. Každá země EU může vyslat maximálně dva týmy ve složení biolog, fyzik, chemik a tři mentory. Úkolem hostující země je kromě logistického zajištění soutěže i příprava úloh pro jednotlivé soutěžní oblasti, které bývají v úlohách rovnoměrně zastoupeny.

20 Cílem soutěže je: probudit zájem o studium přírodních věd u co největšího počtu mladých lidí, rozvíjet tvořivost a týmovou spolupráci při řešení úloh, podpořit vědeckou kariéru mladých nadaných studentů, rozvíjet jejich talent, nabídnout příležitost k porovnání sylabů a vzdělávacích trendů v přírodovědném vzdělávání se členskými státy EU, pomoci zlepšit přírodovědné vzdělávání na národních úrovních, vést studenty, školy a širší veřejnost k zájmu o studium přírodních věd První ročník soutěže se konal v roce 2003 v irském Dublinu za významné podpory irské vlády. Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo sedm zemí EU a jeden stát vyslal pozorovatele. Původně mohl každý stát do soutěže vyslat devět studentů, tři mentory a jednoho koordinátora. Po druhém ročníku, který se konal v roce v nizozemském Groningenu, došlo k úpravě základního dokumentu soutěže - ústavy a bylo stanoveno, že každá zúčastněná země může vyslat pouze šest studentů, tři mentory, národní koordinátor plní funkci jednoho z mentorů. Vývoj v počtu soutěžících na jednotlivých ročnících EUSO udává následující tabulka: Počet účastníků v jednotlivých letech Ročník Místo konání Počet týmů Počet studentů 1st 2003 Dublin, Ireland 14 * 42 2nd 2004 Groningen, the Netherlands 19* 57 3rd 2005 Galway, Ireland th 2006 Brussels, Belgium th 2007 Potsdam, Germany th 2008 Nicosia, Cyprus th 2009 Murcia, Spain * původně se účastnily 3 týmy Od roku 2007 (tedy 5. ročníku EUSO) se zúčastňuje soutěže i Česká republika. 5. ročník soutěže se konal v Německu v Postupimi, ČR vyslala 2 týmy, mentory pro biology, fyziku a chemii a koordinátora pro ČR. České týmy získaly bronzové medaile. 6. ročník se konal v kyperské Nikosii a za ČR soutěžily 2 týmy a soutěže se zúčastnili mentoři za jednotlivé oblasti. V tomto roce jsme získali stříbrné medaile. Letošní 7. ročník této významné evropské

21 soutěže se konal od do ve španělské Murcii. Česká republika se zúčastnila potřetí, nominovala 2 týmy, ale pouze 2 mentory, jejichž práce spočívala v překladech úloh pro jednotlivé soutěžní dny, moderaci úloh, opravě vyřešených úloh a v neposlední řadě v jednání s odbornou jury, v níž zasedají autoři jednotlivých úloh. Při své třetí účasti v letošním roce dosáhli čeští studenti absolutního vítězství mezi 41 týmy. Vzhledem ke skvělé reputaci České republiky jako spoluzakladatele celé řady mezinárodních předmětových olympiád, vynikajícímu výsledku našich studentů na 7. ročníku této soutěže a právě ukončenému předsednictví EU, byla naše delegace požádána o organizaci 9. ročníku této mezinárodní soutěže pro rok Příští ročník této soutěže se koná ve švédském Gothenburgu. V současné době je podána žádost na MŠMT o podporu konání této prestižní akce v ČR. Eucontest for Young Scientists - Evropská soutěž pro mladé vědce navázala na soutěž Philips Contest, která probíhala v letech V roce 1987 se uskutečnila jednání Evropské komise s prezidentem EU Jacquem Delorsem, na nichž bylo dohodnuto, že tato soutěž bude pod patronací EU. Její první ročník se konal v roce 1989 v Bruselu za účasti 15 zemí. Přehled dalších států, které pořádaly tuto soutěž, uvádí následující tabulka: 1989 Brussels, Belgium 2000 Amsterdam, The Netherlands 1990 Copenhagen, Denmark 2001 Bergen, Norway 1991 Zurich, Switzerland 2002 Vienna, Austria 1992 Seville, Spain 2003 Budapest, Hungary 1993 Berlin, Germany 2004 Dublin, Ireland 1994 Luxembourg, Luxembourg 2005 Moscow,The Russian 1995 Newcastle, United Kingdom Federation 1996 Helsinki, Finland 2006 Stockholm, Sweden 1997 Milano, Italy 2007 Valencia, Spain 1998 Porto, Portugal 2008 Copenhagen, Denmark 1999 Thessaloniki, Greece 2009 Paris, France Cílem této soutěže je: podpořit myšlenku spolupráce a vzájemné výměny zkušeností mladých vědců, poskytnout příležitost soutěžit s nejlepšími studenty na evropské úrovni,

22 zprostředkovat mladým vědcům setkání s dalšími studenty podobných zájmů a schopností a mít možnost setkání s prominentními vědci Evropy. Soutěže se účastní mladí zájemci o vědu, kteří byli vybráni svou národní porotou, soutěž vyžaduje umístění na 1. místě národní přehlídky, každá země může přihlásit 3 projekty a maximálně 6 soutěžících ve věku let. Soutěž nerozlišuje, zda se jedná o práce týmové či individuální. Česká republika na této soutěži participuje od roku 2000, kdy na tuto soutěž vysílá nejlepší studenty, kteří se zúčastní Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Výběr studentů provádí odborná porota, která předkládá své návrhy Ústřední porotě SOČ a předsednictvu Ústřední komise SOČ. Kritéria výběru jsou dána: Originalitou práce, jejím provedením a přínosem, Jazykovou vybaveností adepta, schopností vysvětlit a popsat daný problém; jeho časovými možnostmi, Výběr je objektivní, nezávislý, motivovaný snahou po možném úspěchu soutěžících. V následující tabulce jsou uvedeny úspěchy našich soutěžících od roku 2000: Ročník, místo konání Jméno účastníka Název práce ocenění 12. ročník, 2000 Amsterdam, The Netherlands Václav Řehák Prisoners dilemma: modelling of social phenomena using cellular automata. 2. hl. cena 15. ročník, 2003 Budapest, Hungary David Sehnal Math studio - a computer algebra systém. 2. hl. cena 17. ročník, 2005 Moscow,The Russian Federation Zdeněk Janovský Vegetation dynamics of the small forest and open-landscape ponds and its historical cause. 2. hl. cena Zuzana Tvarůžková New possibilities to control fungal diseases of wheat and barley by use of plant extracts. zvláštní cena

23 18. ročník, 2006 Stockholm, Sweden Jan Záhornadský Prisoner's dilemna and self-learning algorithms. zvláštní cena 19. ročník, 2007 Valencia, Spain Eva Černohorská Generalization of method of tiling in triangular and hexagonal grid 3. místo 20. ročník, 2008 Copenhagen, Denmark Michael Mikát Ecology and Ethology of family Lestidae (Insecta: Odonata) 2. místo V letošním roce se konal 21. ročník v Paříži, za ČR byli nominováni tito studenti se svými projekty: Michal Řepík: Příprava geopolymerů; Markéta Korcová: Neuroanatomie učení a paměti; Anna Krejčí, Thuy An Nguyen : Banánové děti: Mladá vietnamská generace v ČR, bohužel se nikomu z našich soutěžících nepodařilo získat medaili, ale už jen účast v této prestižní soutěži je velkým úspěchem.

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava

Tomáš Gráf, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy VŠB-Technická univerzita Ostrava SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Slovo úvodem Téma komunikace vědy začalo být v naší republice v posledních dvou letech velmi módní. Možná je to dáno skutečností, že je to problematika, která je podporována řadou projektů

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Zajímavé články Informace pro návštěvníky Studijní stipendijní program pro středoškoláky

Zajímavé články Informace pro návštěvníky Studijní stipendijní program pro středoškoláky 1 09 Zajímavé články Informace pro návštěvníky Studijní stipendijní program pro středoškoláky PLAKÁT UVNITŘ 2 Úvodník Informace pro návštěvníky Vážený čtenáři, vážená čtenářko, právě v rukou držíte první

Více

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy ZRCADLO VÝŽIVY metodická příručka Teoretická část A B C D 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy Metodická příručka ZRCADLO VÝŽIVY svým obsahem plně respektuje nově schválené kurikulární dokumenty

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI.

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. Akademik VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. 2012 3 Z obsahu Úspěšní absolventi... 16-19 Ivo Vondrák: Networking mezi univerzitou a aplikační sférou je klíčový... 10 Studenti

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM bulletin 1 akademický AKADEMIE VĚD ČR a b 201 FOTO: JAN CERHA, ARCHIV ÚFA AV ČR Snímek pořízený na věži meteorologické stanice observatoře Milešovka, kterou provozuje Ústav fyziky atmosféry AV ČR, zachycuje

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více