Partners For Life Planning Den finanční gramotnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partners For Life Planning 2011. Den finanční gramotnosti"

Transkript

1 Den finanční gramotnosti

2 8. září jako Den finanční gramotnosti Partners se rozhodla požádat Organizaci OSN, respektive UNESCO o oficiální vyhlášení 8. září jako Dne finanční gramotnosti

3 8. září jako Den finanční gramotnosti Proč Partners? Největší finančně-poradenská spol v ČR leader trhu V oblasti finančního vzdělávání se dlouhodobě angažují Proč Den finanční gramotnosti? Finanční negramotnost obyvatel ČR se pohybuje v rozmezí 56 až 65 % (dle výzkumu OECD z května 2011), nad 50 % například v Polsku více než 65 %, ve Velké Británii 65 až 56 % či v Německu a Maďarsku 56 až 51 % Vyhlášení Dne finanční gramotnosti dodá potřebě zvyšovat finanční gramotnost obyvatel ekonomicky vyspělých zemí váhu Bude apelem na občany, firmy i vlády, aby investovali do řešení tohoto problému více úsilí a prostředků

4 8. září jako Den finanční gramotnosti Proč 8. září? Od roku 1966 připomínán jako Mezinárodní den gramotnosti s cílem podporovat boj mezinárodního společenství s negramotností lidí V ČR (a dalších vyspělých státech) je obecná negramotnost pouze okrajovým problémem, týkajícím se méně než 1 % populace

5 8. září jako Den finanční gramotnosti Partners a DFG Vyhlášení oficiálního Dne OSN nebo UNESCO je během na dlouhou trať Proto již 8. září 2011 startujeme s projekty na podporu finanční gramotnosti Letos jsme se zaměřili na mezigenerační srovnání znalostí z oblasti financí Na základě výzkumu jsme zjistili, že největší znalosti má střední generace 35 až 50 let a překvapivě nejmladší generace 15 až 25 na tom zdaleka není tak dobře, jak by se mohlo zdát Proto naše současné aktivity cílí na tuto věkovou skupinu

6 Finanční gramotnost Výzkum

7 Výzkum finanční gramotnosti Generace - rozdělení Výzkum měl za úkol zmapovat míru mezigenerační finanční gramotnosti v populaci ČR Porovnat jak se v oblasti finančních pojmů a produktů orientují tři generace Nejmladší: 15 až 25 let Střední: 35 až 50 let Nejstarší: 60 a více let Vzorek: n=900 (3x300)

8 Výzkum finanční gramotnosti Nejmladší generace v testu znalosti finančních pojmů překvapivě neuspěla, její chybovost byla 5,43 Nejlépe informovaná generace je ta střední (35-50 let), dosáhla nejlepších výsledků, nejhůře dopadli senioři Střední generace například měla o 27 % správných odpovědí více než generace nejmladší a o 50 % více než senioři

9 Výzkum finanční gramotnosti Střední generace o svých znalostech ví. A vědí to o ní i ostatní generace. Na 10stupňové škále hodnotí své znalosti na v průměru 6,4 (10 je nejlépe). Nejmladší se sami vidí na 4,2 a nejstarší se hodnotí na 4,09 Nejstarší generaci zbývající dvě podceňují, hodnotí ji na 3,61, naopak, střední generaci přeceňují a daly jí známku 6,94, u nejmladší pak znalosti hodnotí na 4,73 Nejvíce přeceňuje nejstarší generace tu nejmladší. Senioři jsou přesvědčeni, že nejmladší lidé se ve finančních produktech a termínech vyznají mnohem lépe

10 Výzkum finanční gramotnosti Skutečnost je ale jiná. Indexy nejmladších a nejstarších jsou od sebe jen málo vzdálené, neboť nejmladší generace měla nejvíce chybných odpovědí, čímž snížila svůj Index finanční gramotnosti (do blízkosti seniorů) Generace hodnota indexu finanční gramotnosti (běžné rozmezí -15 až 15) I FG (15-25) 1,58 I FG (35-50) 4,73 I FG (60+) 1,10 Dosažené výsledky byly zpracovány dle tzv. indexu finanční gramotnosti (IFG). Ten byl počítán za každého respondenta individuálně jako součet správných odpovědí snížený o chybné odpovědi (odpovědi nevím měly neutrální vliv na hodnotu indexu). Index byl následně zprůměrován za celou věkovou skupinu.

11 Výzkum finanční gramotnosti Odpověď nezajímám se o finance je výrazně vyšší u věkové kategorie 60+ let: 17 % oproti 6 % (střední), resp. 8 % u nižších věkových kategorií U respondentů s nižšími příjmy s čistým měsíčním příjmem domácnosti do Kč (17 % oproti 5-6 % u kategorie Kč a více) A u jednonebo dvoučlenných domácností (16 %, resp. 14 % oproti vícečlenným domácnostem 7-9 %)

12 Výzkum finanční gramotnosti Nejčastěji uváděným (57,3 %) zdrojem, z kterého lidé čerpají informace o finančních otázkách, jsou média (televize, rozhlas a tisk). 36,3 % respondentů uvádí internet, 32,2 % využívá příbuzných a 31,1 % přátele a známé

13 Výzkum finanční gramotnosti Z hlediska znalosti finančních pojmů byl kromě jedné otázky (co je to složené úročení) z celkových 15 podíl správných odpovědí vždy u respondentů v kategorii let nejvyšší. Respondenti ve věku 60 let a více měli podíl správných odpovědí nejnižší Otázka: Co je to složené úročení?

14 Výzkum finanční gramotnosti Největší znalost, tedy nejvyšší podíl správných odpovědí u témat: konsolidace úvěrů (77,4 %), dluhová past (76,3 %), nízké úrokové sazby (72,0 %), RPSN (62,9 %)

15 Výzkum finanční gramotnosti Nejnižší znalost je pak u témat: posouzení rizikovosti investice (20,9 % správných odpovědí), posouzení výhodnosti 1 % p.m. vs. 10 % p.a. (30,0 %), složené úročení (31,1 %), daňové úlevy (31,4 %), refinancování hypotéky (37,2 %) a bezúročné období ke kreditní kartě (39,6 %)

16 Výzkum finanční gramotnosti Celkově nejvyšší podíl odpovědí nevím byl u témat: posouzení výhodnosti 1 % p.m. vs. 10 % p.a. (35,6 %), složené úročení (35,2 %), refinancování hypotéky (29,3 %), zhodnocení úročení penzijních fondů (28,7 %), rozhodčí doložka (28,4 %), kdy se respondenti ani neodhodlali k tipování možné odpovědi

17 Výzkum finanční gramotnosti Pouze v jediné otázce (posouzení rizikovosti investice) byl podíl správných odpovědí mezi ženami vyšší než u mužů. U zbylých 14 vědomostních otázek byl podíl správných odpovědí vždy vyšší u mužů než u žen Otázka: Která z těchto investic do podílových fondů je obecně nejméně riziková? %, n = 437 %, n = 463

18 Výzkum finanční gramotnosti Jako problematické se též ukázaly výpočetní otázky, u nichž se zejména mladší generace neuměla rozhodnout Otázka: Který z těchto úvěrů je nejvýhodnější? Otázka: Je výhodnější úvěr za 1 % p.m. nebo za 10 % p.a.?

19 Otestuj mámu, tátu! Soutěž

20 Otestuj mámu, tátu! Výzkum prokázal, že finanční gramotnost u nejmladší generace není zdaleka tak vysoká, jak by se mohlo zdát Je třeba motivovat mladou generaci k zájmu o finanční vzdělávání, ale je důležité uchopit FINANČNÍ GRAMOTNOST JINAK Proto Partners vyhlašují soutěž o nejlepší video a komiks na téma financí a finanční (ne)gramotnosti Den finanční gramotnosti je projekt, který plně využívá web, on-line aplikace a sociální sítě

21 Otestuj mámu, tátu! Soutěžící natočí video s tématikou finanční gramotnosti Video umístí na web Na webu mohou návštěvníci pro jednotlivá videa hlasovat Výhercem se stane soutěžící, který bude mít u videa nejvíce pozitivních hlasů likeů Zároveň bude udělena cena Partners - odborná porota vybere video, které nejlépe vystihne problematiku finanční gramotnosti Soutěž bude trvat od 8. září do 8. listopadu 2011 Pro výherce jsou připraveny telefony iphone, Samsung a Nokia

22 Otestuj mámu, tátu!

23 Vytvoř vlastní komiks Soutěž

24 Vytvoř vlastní komiks Soutěžící vytvoří pomocí aplikace Comics Creator (http://comicscreator.cz/partners ) komiks na téma svět financí Soutěž na Hravou a kreativní formou na téma finanční gramotnosti Oslovení zejména mladé generace, ale i dalších věkových skupin Hlasování a ceny: stejný systém jako u videa

25 Webové stránky

26 Spuštěn 8. září 2011 Soutěže Otestuj mámu, tátu! A Vytvoř vlastní komiks videa a komiksy ke zhlédnutí Test finanční gramotnosti pro různé cílové skupiny Populárně naučné články z oblasti financí spolupráce s Partners media Sekce pro média články, poradny, testy Navázání na facebook a You Tube

27

28 Partners a finanční vzdělávání Realizované aktivity

29 Výukové programy I Výuka finanční gramotnosti na základních a středních školách finančními poradci Partners Do konce roku 2011 spolupráce na více než desítce školách po celé ČR

30 Výukové programy II Výuka finanční gramotnosti pro nevidomé Semináře Tomáše Prouzy pro nevidomé o tom, jak bezpečně zacházet se svými financemi, ve spolupráci se sdružením Okamžik

31 Výukové programy III Spolupráce s PEF Mendlovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně Prakticky zaměřený magisterský obor Finance a investiční management

32 Projekty I Hra Finanční svoboda pro klienty a jejich známé Pokročilá desková hra, ve které se účastníci uč základní principy finančního plánování a fungování jednotlivých produktů finančního trhu

33 Projekty II Spolupráce s organizací Learning4Life na projektu FinLiCo Náplní projektu FinLiCo, kterého se účastní 7 evropských zemí, je tvorba vzdělávacích modulů finanční gramotnosti (FG) pro dospělé, především 150 instruktážních videí Krotitel dluhů David Kučera jako odborný poradce při psaní scénářů

34 Projekty III Krotitelé dluhů v České televizi Účast poradců Partners v pořadu, který ukázal základní principy správy rodinného rozpočtu a opatrného zacházení s financemi Odborné zaštítění pořadu společností Partners od vzniku až do konce třetí série v roce 2010 Jeden díl sledovalo až 620 tisíc diváků

35 Publikační činnost I Servery Peníze.cz a Finmag.cz Vzdělávání široké veřejnosti čtivými články nejen o financích Kalkulačky a aplikace na různé oblasti rodinných financí Na weby Partners media přijde měsíčně čtenářů

36 Publikační činnost II Publikační činnost Ekonom Pavel Kohout a jeho čtivé texty, články, komentáře a knihy o financích, makroekonomice i investicích Projekt Kohout se ptá Kohouta Dušan Šídlo a knihy o pojištění Kniha Krotitelé dluhů

37 Děkujeme za pozornost Vaše dotazy?

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu c Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Znáte pořekadlo Peníze kazí charakter? Mnoho lidí má vlastně

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2014

Navigátor bezpečného úvěru 2014 Navigátor bezpečného úvěru 2014 Finální verze 25.listopadu 2014 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 5 1. ÚVOD... 6 2. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR A EU... 7 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR

FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR FINANČNÍ GRAMOTNOST V ČR Kvantitativní výzkum Finanční gramotnost obyvatel ČR Květen Říjen 00 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo financí ČR a Českou národní banku / Client Service

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2013

Navigátor bezpečného úvěru 2013 Navigátor bezpečného úvěru 2013 Finální verze 2. prosince 2013 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ ASPEKTY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ

Více

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách?

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách? B 2.21 1 Finanční gramotnost I n g. E v a R a t h o u s k á - G r m e l o v á, N Ú O V I n g P e t r K l í n s k ý, O b c h o d n í a k a d e m i e, H e r o l d o v y s a d y, P r a h a 1 0 Článek byl

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

PRŮZKUM A ANALÝZA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AKADEMICKÉ OBCE FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PRŮZKUM A ANALÝZA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AKADEMICKÉ OBCE FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Znalosti pro tržní praxi 2012 6. - 7. 9. 2012 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2011 Katedra aplikované ekonomie FF UP v Olomouci PRŮZKUM A ANALÝZA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI AKADEMICKÉ OBCE

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

České školství v mezinárodním srovnání

České školství v mezinárodním srovnání České školství v mezinárodním srovnání Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2014 OECD zveřejňuje 9. 9. 2014 v 11:00 publikaci Education at a Glance,

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost)

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost) Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Přestože považuje téměř absolutní většina veřejnosti za handicap neznalost v oblasti finančnictví a bankovnictví, necelé dvě třetiny

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

v ýroční zpr áva S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama

v ýroční zpr áva S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama v ýroční zpr áva 2010 S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama Finanční obsah poradenství jinak 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO 2015 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny Vážené dámy, vážení pánové, tak a máme tady třináctku. 13. ročník soutěže Zlatá koruna. Číslo pro někoho k zapomenutí a pro jiné naopak šťastné.

Více

Vím, co jím a piju o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Vím, co jím a piju o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vím, co jím a piju o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1. Úvod 2. Vznik a vize společnosti 3. Proč vznikla Vím, co jím a piju o.p.s. 4. Poslání společnosti 5. Hlavní obecně prospěšné činnosti 6. Cíle obecně

Více