Na 38. mimořádném zasedání ZO Dobratice dne bylo projednáno:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na 38. mimořádném zasedání ZO Dobratice dne 19. 8. 2013 bylo projednáno:"

Transkript

1 č. 7/2013 Na 38. mimořádném zasedání ZO Dobratice dne bylo projednáno: Program jednání: 1. Smlouva č. 744/2013, kde jako poskytoval je Státní fond dopravní infrastruktury a jako příjemce obec Dobratice, o poskytnutí finančních prostředků na stavební akci Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích 2 etapa. 2. Smlouva mezi obcí Dobratice, příjemcem a Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., poskytovatelem, ve věci poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,-Kč, z nadačního fondu Dobrý soused na Zájezd seniorů obce Dobratice, a Smlouva mezi obcí Dobratice, příjemcem a Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., poskytovatelem, ve věci poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,-Kč z nadačního fondu Dobrý soused na Den Dobratic. 3. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 1646/13, mezi Povodí Odry,s.p. jako povinným z věcného břemene a obcí Dobratice jako oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na umístění mostní konstrukce na části pozemku p.č. 444, vodní plocha, k.ú. Bukovice u Dobratic. 4. Znění Smlouvy o úhradě nákladů za užívání části silničního pozemku při realizaci stavby Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích I. a II. etapa, uzavřena dne mezi společnosti K2 stavební Moravia, s.r.o., jako stranou povinnou a obcí Dobratice jako stranou oprávněnou. 5. Ukončení dotační smlouvy č /2008/RRK na akci: Rekonstrukce budovy obecního úřadu a úpravy okolního prostranství.

2 Informační zpravodaj obce Dobratice Na 39. řádném zasedání ZO Dobratice dne bylo projednáno: 1. Smlouva o společné úhradě nákladů neinvestiční akce Oprava místní komunikace kolem Zagory, uzavřena mezi obcí Dobratice, obcí Komorní Lhotka a obcí Horní Tošanovice. 2. Rozpočtové opatření obce Dobratice č Zpráva z provedené kontroly hospodaření Sdružení obcí povodí Morávky k Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13N018S, uzavřena mezi obcí Dobratice a firmou Milan Holec stavební firma s.r.o. 5. Zpráva o uplatňování Územního plánu Dobratice. 6. Konání Sportovního dne v rámci Sdružení obcí povodí Morávky dne v obci Krásná. 7. Nákup konvektomatu pro Základní školu a mateřskou školu Dobratice, p.o. jídelna Vojkovice. 8. Zadání zakázky na zpracování žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu ŽP, na projekt Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Dobratice, firmě Innova Int. s.r.o., za cenu ,-Kč + DPH, po úspěšném získání dotace bude navíc uhrazena částka ,- + DPH. 9. Smlouva o užití silničního pozemku pro zvláštní užívání č. FM/40/a/2013/Koc uzavřena mezi obcí Dobratice a Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o., pro účely realizace stavební akce: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích část po ZŠ. 10. Smlouva o úhradě nákladů za užívání části silničního pozemku při realizaci stavební akce: Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích část po ZŠ, uzavřena mezi Obcí Dobratice a společnosti K2 stavební Moravia, s.r.o. 11. Výběr uchazeče na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na stavební akci s názvem: ČOV - MŠ Dobratice za cenu ,-Kč. 2

3 7/2013 Harmonogram sběru nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu v obci Dobratice Sběr proběhne v obci Dobratice v sobotu dne 5. října 2013 : prodejna Lisník hod. dolní kravín hod. bývalá prodejna Bukovice hod. Harenda hod. Zároveň bude prováděn se sběrem nebezpečného odpadu i sběr velkoobjemového odpadu. Nebezpečné odpady Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky. Rozbité či rozebrané Televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky. Velkoobjemové odpady Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace. Zpětný odběr elektrozařízení pouze kompletní nerozebrané!!! Lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče. 3

4 Informační zpravodaj obce Dobratice Očkování proti sezónní chřipce V říjnu proběhne očkování proti chřipce v ordinaci MUDr. Bohuslava Pitříka. Očkovat se bude během ordinačních hodin kdykoliv, zájemci o očkování musejí být zdraví, bez infekčních onemocnění. Očkovací vakcína je vhodná pro lidi starší 65 let, pacienty po transplantaci, pro diabetiky i ty, kteří mají vysoký krevní tlak nebo mají nízkou hladinu imunitních látek. Přijďte, ať jste v době chřipek chráněni! MUDr. Bohuslav Pitřík Našly se dioptrické brýle Při úklidu po akci Den Dobratic byly nalezeny dioptrické brýle. Majitel si je může vyzvednout na Obecním úřadu v Dobraticích. Uzavření pošty v době dovolených Někteří občané obce byli nemile překvapeni dvoutýdenním uzavřením pošty v obci v období letních dovolených. Vyslovili rovněž obavy, zda se nejedná o předzvěst uzavření trvalého. Manažer obvodu Frýdek-Místek Ing. Martin Chlebek situaci vysvětlil. Vyjádření k uzavření pobočky pošty v Dobraticích Pobočka pošty v Dobraticích byla uzavřena z kapacitních důvodů na nezbytně nutnou dobu od do V rámci obvodu Frýdek-Místek je 36 pošt stejného typu jako pobočka v Dobraticích, tedy 36 pošt s jedním zaměstnancem. V době běžného provozu dokážeme ve většině případů absenci pokrýt náhradním pracovníkem. V období prázdnin a čerpání dovolených, toto ve všech případech neumíme. Vždy se však snažíme o to, aby takové uzavření pošty bylo pouze na nezbytně nutnou dobu a aby veřejnost byla o tom v rámci možností předem informována. V žádném případě nechceme občanům situaci ztěžovat, proto také k oznámení o uzavření přikládáme základní informace k řešení potřeb občanů v souvislosti s poštou informace o uložení zásilek, o možnosti opakovaného doručování uložené zásilky, o možnosti uložení zásilky na jiné poště dle výběru občana (na poště v místě 4

5 7/2013 zaměstnání, apod.), telefonní číslo na infolinku, atd.. Jsme si vědomi také toho, že nejsložitější se tato situace stává pro starší spoluobčany. Z tohoto důvodu se snažíme před uzavřením pošty oslovit všechny důchodce, kteří si na poštu chodí pro důchod, s informací, že jim důchod ve výplatní den doručíme do místa jejich bydliště. Pošta jakožto státní podnik nepobírá od státu pro svůj provoz žádné dotace, působí dnes v plné konkurenci jak na balíkovém tak listovním trhu a funguje jako kterýkoliv jiný podnikatelský subjekt na trhu. Vlivem rozmachu internetu, mobilních telefonů, jiných alternativních možností zasílání plateb a dalších faktorů, klesá poptávka po klasických poštovních službách. Hledají se nové způsoby uplatnění podniku na trhu, od poskytování finančních služeb, pojištění, až po služby jako jsou CzechPoint, atd.. Od hospodaření firmy se pak také odvíjí celková situace v zaměstnanosti a tudíž i v množství zaměstnanců zajišťujících provoz na poštách v době absencí. Co se týče budoucnosti pobočky pošty v Dobraticích, pak v tuto chvíli nepřipravujeme žádnou změnu, která by znamenala uzavření kamenné pobočky. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že v r vyšla vyhláška 464/2012 o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování. V rámci této vyhlášky je řešena i otázka dostupnosti pošt. Obec Dobratice nesplňuje kritéria stanovené pro povinné provozování pobočky pošty v obcích , Ing. Martin Chlebek, manažer obvodu Frýdek-Místek, Česká pošta, s.p. Fond Dobrý soused 2013 Obec Dobratice získala v rámci programu Dobrý soused 2013, který vypisuje společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, finanční příspěvek na Zájezd seniorů obce Dobratice ve výši ,-Kč a finanční příspěvek ve výši ,-Kč na uspořádání kulturní akce Den Dobratic. Římskokatolická farnost Dobratice získala v rámci programu Dobrý soused finanční příspěvek ve výši 8.000,-Kč na Propagační tiskoviny kostela a zvlášť kulturních památek v kostele sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích. V pátek dne proběhlo předání symbolických šeků zástupcům obcí. 5

6 Informační zpravodaj obce Dobratice Zahajujeme nový školní rok 2013/2014 Letem světem Nový školní rok jsme slavnostně zahájili společně za přítomnosti starostky Dobratic RNDr. Aleny Kacířové, starostky Vojkovic, Hany Sobkové, Ing. Břetislava Blahuta a Mirky Kukuczkové za SRPŠ. Přivítali jsme 22 nových prvňáčků. V letošním roce jsme zahájili nový školní rok s mottem: Letem světem. Poletíme po světadílech a pokusíme seznamovat se s různými národnostmi a jejími zvyky. Čeká nás výuka v českém a anglickém jazyce, matematika, nauka o přírodě, vlasti a nezapomeňme na výchovu zaměřenou na kreativitu, hudbu a převážně se protáhneme v tělocvičně. Nový školní rok zahajujeme s upraveným Školním vzdělávacím programem, kde do předmětu matematiky byla začleněna Finanční gramotnost a byla přidána Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí s Dopravní výchovou. O prázdninách došlo ve škole k menším stavebním úpravám. Provedla se výmalba chodeb a velké učebny, ve které se vybudovala nová počítačová učebna. Zateplila se škola a dokončují se práce na nové fasádě. Pro zvýšenou bezpečnost nás všech byl před školou vybudován chodník a parkoviště, na kterém se provádí dokončovací práce. Proto prosím všechny děti, rodiče a pedagogy, aby dbali na bezpečnost při cestě do školy. Co se týče pedagogického sboru, došlo jenom k malé změně. Náš tým posílila paní Jana Kubíčková učitelka v Mateřské škole Dobratice. Třídní učitelkou 1. tř. je Mgr. Karla Peterková, 2. tř. Mgr. Ivana Ďugová, Marie Šokalová asistentka pedagoga, 3. tř. Mgr. Marta Mojáková, 4. tř. Mgr. Hana Radovesnická a 5. tř. Mgr. Ivana Grygarová. Po celý rok se bude starat o družinu Bc. Sylva Bednářová a p. učitelka Petra Badová. Samozřejmě škola by vůbec nefungovala bez školnice p. Evy Mikolášové a uklízečky Marcely Causidisové a topiče pana Petra Polínka. Přeji všem dětem mnoho nových vědomostí, zkušeností a úsměvu na tváři. Novým prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo, našli si nové kamarády. Rodičům přeji mnoho trpělivosti, učitelům hodně tvůrčích nápadů a zaměstnancům školy hezký školní rok. Zároveň bych chtěla poděkovat obecnímu úřadu za realizaci výstavby chodníku pro zlepšenou bezpečnost dětí a všem rodičům za sponzorské dary. Mgr. Karla Peterková ředitelka školy 6

7 7/2013 Sportovní den pořádaný Sdružením obcí povodí Morávky Srdečně zveme všechny příznivce sportu a dobré zábavy na již tradiční Sportovní den, pořádaný v rámci Sdružení obcí povodí Morávky, jejímž členem je i obec Dobratice. Akce se bude konat v sobotu 21. září 2013, tentokrát v obci Krásná Haťok, začátek od hodin. Pro děti budou připraveny různé atrakce a mimosoutěžní hry, samotné disciplíny sportovního dne budou prokládány doprovodným programem. Této sportovní akce se zúčastní i zástupci naší družební obce Zábiedovo. Sportovní den je určen pro širokou veřejnost a naše soutěžní týmy zajisté uvítají, když je přijdete podpořit a povzbudit. 7 hodin 12 kolektivù 48 žen a mužù 144 dìtí 1 vítìzná obec Sportovní den Sdružení obcí povodí Morávky Sobota 21. záøí 2013, 13:30 hod., Krásná - Ha ok atrakce pro dìti hod vejcem støelba a dalších 5 disciplín skok v pytli hasièi S O P M cimbálovka + pøekvapení Black&Brown 7

8 Informační zpravodaj obce Dobratice POZVÁNÍ A INFORMACE CÍRKVE ŘÍMSKOKATOLICKÉ V květnovém zpravodaji 2013 jsme oslovili občany Dobratic akcí pod názvem Adoptuj si svého anděla s prosbou o finanční pomoc na restaurování kulturní památky bočního oltáře P. Marie. V červnu jsme již popsali průběh restaurátorských prací a nyní s radostí nad dokončeným dílem můžeme zpívat Te Deum laudamus. Především chci poděkovat všem štědrým dárcům: 50 tis. Kč přispělo Ministerstvo kultury ČR, 40 tis. Kč obec Dobratice, 10 tis. Kč obec Nižní Lhoty, 60 tis. Kč jsme získali z prodeje publikací o historii farnosti, ale největší část 210 tis. Kč, pokryli svými dary z vlastních úspor lidé, kteří pravidelně navštěvují bohoslužby. Proto chci všem dárcům srdečně poděkovat. Mnozí, zvláště z širšího okolí, si přišli památky prohlédnout během Dne evropského kulturního dědictví 8. září. Kdo z Vás ještě neviděl tento nově restaurovaný oltář, neváhejte a přijďte také! Co nás čeká dál? V příštím roce bychom chtěli udělat alespoň část restaurátorských prací na druhém bočním oltáři a to oltáři sv. Expedita. Všechno bude záviset na finančních možnostech. 370 tis. nebude jednoduché shromáždit. Věříme také ve větší podíl obce. Vždyť na tento oltář jsme již dva krát psali žádosti o dotace do různých dotačních titulů, bohužel, bezúspěšně. Také jsou připraveny všechny podklady k restaurování obrazu sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého. Jde jen o to, kde získat Kč a Kč, když farní pokladna je prázdná? Do budoucna na záchranu v několika etapách bude také čekat hlavní nástěnný oltář včetně obrazu a soch, který je nyní vyčíslen na 718 tis. Kč. Kostelní sbírky na tento účel se konají každou první neděli. Můžete přispět také na účet farnosti: /0800 nebo /0300. Každá výdělečně činná osoba svému zaměstnavateli může doložit potvrzení o daru k odpočtu z daně, který vystavím. Kéž se nám místní historické bohatství i přes všechny těžkosti podaří zachránit pro příští generace! Ještě jednou děkuji. P. Jan Wojnar Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, průmyslové, lesnická a chovatelská pletiva. Výklopná od Kč. Dále dvoukřídlá, sekční. Manuální nebo s pohonem. Typizovaná i na míru. Dodáváme také vstupní dveře do účelových prostor. Zajistíme montáže. Thuje na živý plot od 10 Kč/kus. Množstevní slevy. Sazenice i vyšší stromky. Stínicí tkanina: 35 90% zastínění. Různé výšky. Mulčovací tkanina. Doprava po celé ČR. Chovejte KŘEPELKY: Prodáváme líhně, klece, krmivo, napáječky a další doplňky po chov drůbeže. Kompletní realizace střech střechy na klíč, opravy. Pokrývačství, klempířství, tesařství. ======================================= Vítězslav Kanclíř, Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bělá, tel.: Otevírací doba: Po-Pá

9 9 7/2013

10 Informační zpravodaj obce Dobratice Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org VYHLAŠUJE ve spolupráci s Obecním úřadem Dobratice SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m2 prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční : dne: 29. října 2013 (úterý) 1. listopadu 2013 (pátek) čas: v pracovní době Obecního úřadu Dobratice místo: Obecní úřad Dobratice Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : , Obuv veškerou nepoškozenou Hračky nepoškozené a kompletní Peří, péřové přikrývky a polštáře Právní záležitosti S občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu, mezi hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích a každou středu mezi hodinou v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nošovicích ( zelená budova potravin) JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv - včetně kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných břemen apod. Kontakt: tel. i fax mobil Hypotéky CHCETE BYDLET VE SVÉM? UVAŽUJETE O REKONSTRUKCI? Spolupracujeme s v tšinou bank na trhu a m žeme Vám tak nabídnout nejen srovnání úrokových sazeb mezi bankami, aniž byste museli trávit as návšt vou každé z bank, ale také Vám pom žeme nezávisle posoudit jejich podmínky. VYUŽIJTE NÍZKÝCH ÚROK HYPOTÉK! Hypotéky a úv ry ze stavebního spo ení Refinancování stávajících hypoték a snížení úroku Možnost hypotéky i bez prokazování p íjm Veškerou administrativu vy ídíme za Vás S realizací hypoték máme dlouhodobé zkušenosti V novat se Vám bude hypote ní specialista: Bc. Pavlína Kirschnerová tel eská spo itelna, SOB, Hypote ní banka, Komer ní banka, Raiffeisenbank, Stavební spo itelny 10

11 7/2013 Pozvání k prohlídce vzorkové prodejny RAKO. Firma Kerak-Kompt, spol. s r.o. prodejce obkladů a dlažeb RAKO, Paradyze, Opoczno, Marazzi a dalších, Vás srdečně zve k prohlídce nových druhů obkladů a dlažeb. Novinky jsou vystaveny v prodejně ve výstavních skříních na více jak 200 exponátech. Cenové relace u obkladů a dlažeb se pohybuje od 150kč/m2 až 1 200kč/m2. Obklady si můžete vybrat v rozměrech od 15x15cm až po 30x90cm v různých provedeních a barvách. Stále ještě probíhá výprodej obkladů a dlažeb, které se již nevyrábějí od 50kč za 1m2 až 100kč za 1 m2. Také nabízíme v doprodeji smaltované vany v barvě růžové a modré 160x70 za 500kč bez nožek. Tento výprodej je v omezené metráži s ks až do vyprodání zásob. Nabízíme mrazuvzdorné slinuté dlažby na balkony,terasy do garáží a sklepů v 5 barvách o rozměrech 30x30cm a 33x33cm v l.j. od 148kč/m2. Také prodáváme celý sortiment sanity a vany akrylátové i smaltované v různých rozměrech od několika výrobců. Vše si můžete i objednat, dodací lhůty jsou krátké. Zakoupené zboží rozvážíme k Vám domů zdarma. Také i naše prodejna nabízí slevy na zboží. Budeme rádi, jak navštívíte naší vzorkovou prodejnu RAKO a RAVAK. Fa. Karak-Kompt, spol. s r.o., se nachází ve Vyšních Lhotách 53, v areálu Spolstavu. Kontakt je Mládek , Prodejní doba je Pondělí - Pátek 8-17, Sobota STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE Martin Kaňok Dobrá 398 Zemní a výkopové práce pásovým minirypadlem Přesun a nakládka sypkých hmot kloubovým nakladačem Převoz materiálu do 2 tun na třístranné sklopce Pokládka kanalizačních přípojek dle projektu na klíč Realizace zámkových dlažeb a zpevněných ploch Stavba základových desek A mnoho dalších- stačí zavolat na

12 PÁLENICE FRÝDEK MÍSTEK se sídlem v bývalém SELIKU (Pionýr 839) v MÍSTKU za ne p ijímat ovoce k výrob destilátu a vykupovat od 12. srpna 2013 vždy od pond lí do pátku od 8.00 do hodin a v sobotu od 8.00 do hodin. Za dovezených 10 kg jablek, 12 kg švestek nebo 14 kg hrušek si za 30 dn odvezete 1 litr 50% jablkovice, slivovice, hruškovice a zaplatíte jen 140,- K. Cena za vypálení z vašeho vlastního kvasu 135,-/ litr 50% alc Cena za zpracování a vypálení z dodaného ovoce 140,-/ litr 50% alc Ceny jsou uvedeny v etn spot ební dan, DPH a likvidace odpadu. Také nabízíme: možnost odb ru destilát sto ených v lahvích ( + 10,- ) výkup ovoce (jablek, hrušek a švestek) aktuální cena bude vždy oznámena. zesta ení destilátu ultrazvukem uložení destilát v dubových sudech prodej lahví prodej destilát ( meru kovice, slivovice, hruškovice a jablkovice) Další informace najdete na nebo na telefonech: , , Obecní úřad Dobratice čp. 49, , Tel.: , , Fax: , ev. č. MK ČR E 14306, náklad 380 ks. Vyrábí tiskárna G-VARIADO PRINT s.r.o., Frýdek-Místek Výtisk zdarma

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 37. mimořádném zasedání dne 15. 7. 2013 projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 37. mimořádném zasedání dne 15. 7. 2013 projednalo: www.dobratice.cz č. 6/2013 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 37. mimořádném zasedání dne 15. 7. 2013 projednalo: 1) Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku : Údržba komunikací a pozemků v obci

Více

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. - 26. 10. 2013

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. - 26. 10. 2013 aška 10 / 2013 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. - 26. 10. 2013 Informace jednotlivých spolků a organizací Lampiónový průvod 8. 11. 2013 www.raskovice.cz

Více

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 114 www.repiste.eu Návrh rozpočtu obce Řepiště na rok 2013 Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 123 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 15. 9. 2010 č. 9/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat v pátek 8. 10. 2010 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 96 vyšel 25. 2. 2009 ZASTUPITELSTVO OBCE 12. zasedání zastupitelstva obce se konalo 8. prosince 2008 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o kontrole

Více

BARTOŠOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD / 2012

BARTOŠOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD / 2012 BARTOŠOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD / 2012 VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ okrsek č.1 Bartošovice Počet osob zapsaných do stálého seznamu voličů: 1052 Počet voličů: 299 Počet platných

Více

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 100 vyšel 24. 2. 2010 ZASTUPITELSTVO OBCE 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: Zprávu o

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 93 vyšel 24. 4. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 93 vyšel 24. 4. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 93 vyšel 24. 4. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 9. zasedání zastupitelstva obce se konalo 19. března 2008. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z předcházejících

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.5 / 2010 www.jundrov.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Slovo starosty 8/2013

Slovo starosty 8/2013 8/2013 Slovo starosty Vážení občané, v pondělí 22. července 2013 proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dobré další jednání zastupitelstva obce. Toto zasedání bylo svoláno mimořádně k projednání

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.4 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE letošní rok je ve znamení voleb, proto i v posledních zpravodajích se v mých řádcích téma voleb stále opakuje.

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010:

č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010: č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010: 16/380/1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 22.02.2010 16/381:1) volí předsedu návrhové

Více

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě Leden 2003 č. 1 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo zasedalo už podruhé V pondělí 16. prosince proběhlo už druhé zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku. Hned v úvodu

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou Inzerce 28 Restaurace a penzion U Fontány v Bolaticích Vám nabízí své prostory: Restaurace - polední menu - kuřácká a nekuřácká část - bezbariérový přístup - WIFI připojení k internetu zdarma Společenský

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 21. 3. 2011 č. 3/2011 Na 7. zasedání zastupitelstva obce Dobratice, které se konalo dne 14. 3. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice, bylo projednáno:

Více

ČERVEN 2013. XXI. ročník

ČERVEN 2013. XXI. ročník ČERVEN 2013 XXI. ročník Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti Jan Mitura 83 let Jan Melnar 70 let Pavel Boháč 60 let Jana Boháčová

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1 otrocineves@iol.cz Zpravodaj obce Otročiněves Číslo 1 ročník 3 zdarma l Živý Betlém je každoročním vyvrcholením společenského života v Otročiněvsi. Od svítících dýní po světlo betlémské Kdysi bývalo zvykem

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 97 vyšel 12. 8. 2009 jů. A potřebujete-li být hluční, dojděte prosím za vaším sousedem, jestli mu náhodou nepřijedou známí. Posezení u grilu pod pergolou nejde totiž se sekačkou

Více

Tichavský zpravodaj č. 1/2007

Tichavský zpravodaj č. 1/2007 Tichavský zpravodaj č. 1/2007 Usnesení č. 3/2007 - zasedání zastupitelstva obce Tichá ze dne 12. března 2007: 3/31: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 12. března 2007 3/32:

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 4 ročník XXIII. 28. 2. 2014 zdarma STRUČNĚ Anglická

Více

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O

Vážení spoluobčané, www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O www.hodslavice.cz duben 2011 Ú V O D N Í S L O V O Dagmar Pátková, komise pro životní prostředí Vážení spoluobčané, nastává nejkrásnější období roku, kdy delší sluneční svit způsobí ten každoroční zázrak

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více