MORAVSKOSLEZSKÝ. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat"

Transkript

1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: V sociální a protidrogové politice kraj letos chystá novinky. strana 2 Náklad výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu Měsíčník pro občany Moravskoslezského kraje Ročník 5 / Číslo 6 / Červen Kraj radí obcím, jak na peníze EU. strana 3 Silnice budou brzy bezpečnější. strany 1 a 6 Sport: Kluby ustoupily ze slávy, ale bojují. strana 7 Rozhovor s krajskou zastupitelkou Růženou Šarišskou. strana 8 ÚVODNÍK Šance čerpat peníze z EU se opakovat nebude Vážení přátelé, rokem 2007 jsme vstoupili do významného období, které pro náš region znamená neopakovatelnou příležitost čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Pomocí těchto financí tak můžeme snadněji rozvíjet široké spektrum nejen ekonomických aktivit. V následujících sedmi letech má region Moravskoslezsko pro vlastní rozvoj k dispozici více než 20 miliard korun. Pro celou Českou republiku je připraveno celkem 747,2 miliard korun zde bude záležet jenom na nás, jak kvalitní projekty dokážeme v regionu připravit, abychom obstáli v celorepublikové konkurenci. Finanční prostředky budou směřovány nejen do komerčních rozvojových projektů, ale také do projektů kulturních, vzdělávacích a neziskových, které si obecně kladou za cíl zlepšit podmínky pro život v našem regionu. A právě z toho důvodu jsme se rozhodli začít mnohem intenzivněji informovat obce o možnostech čerpání a reálných objemech peněz, které z Evropské unie v letech mohou přijít. Pro obce je připraven vysvětlovací manuál jedná se o scénář možností EU pro obce do 10 tisíc obyvatel. První pracovní výjezd se uskutečnil 21. května 2007 do Rýmařova. Rýmařovsko jsme si jako první zastávku vybrali především z toho důvodu, že je to region s velkými problémy a občas slýchám, že lidé mají pocit, že se na ně trochu ve velké debatě o příchodu automobilky Hyundai zapomíná, ale není to pravda. Postupně nás čeká dalších asi dvacet míst v kraji a vždy chceme pozvat starosty přilehlých obcí. Jednoznačné je, že peněz je třeba maximálně dobře využít, protože taková šance se už opakovat nebude. Evžen Tošenovský, hejtman kraje Obce v okolí Nošovic dostanou další peníze Moravskoslezský kraj Další finanční pomoc pro obce v okolí průmyslové zóny Nošovice schválila začátkem června rada kraje. Doporučila zastupitelům, aby rozhodli o poskytnutí více než 5,1 milionu korun obci Nošovice na rekonstrukci chodníku a výměnu oken na základní škole. Dalších 6 milionů by měly dostat Nižní Lhoty na rekonstrukci přízemí obecního úřadu, veřejného osvětlení, dovybavení jednotky místních dobrovolných hasičů a zlepšení dopravní infrastruktury v obci. Také Vojkovice už dostaly dříve od kraje příslib na 3 miliony korun. 1,4 mil. Kč už vyčerpaly na rozšíření autobusové zastávky a 1,6 mil. použijí na opravu střechy bývalé budovy obecní školy, řekl náměstek hejtmana Pavel Drobil. První pomoc se stěhuje Pohotovost budou mít lékaři přímo v nemocnicích, změna už se osvědčila v Novém Jičíně Moravskoslezský kraj Jako velmi efektivní hodnotí kraj po půl roce fungování lékařské služby první pomoci (LSPP) v Novém Jičíně, kterou od ledna přesunul do areálu místní nemocnice. Změny proto chystá i v dalších okresech. LENKA HNILOVÁ Přesunem první pomoci do nemocnice lékaři získali kvalitnější zázemí pro poskytování péče a změna se tím pádem příznivě dotkla i pacientů. V Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně se po skončení ordinačních hodin střídají v pohotovosti praktičtí lékaři. Tato praxe se osvědčila natolik, že se podobné změny od července dočkají také v okresech Opava, Frýdek-Místek, Karviná a Bruntál. Od budou tedy ordinace LSPP provozovány jednotlivými nemocnicemi zřizovanými Moravskoslezským krajem s výjimkou města Bruntál, kde kraj nemocnici Lidé si často pletou záchrannou službu s lékařskou službou první pomoci. První by měla sloužit výhradně těm, kteří jsou v bezprostředním ohrožení života, nebo jim hrozí závažné postižení zdraví. Foto: Robert Mročka nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, prohlásil náměstek hejtmana Jiří Veverka (ODS). Změna se nedotkne okresu Ostrava, kde LSPP zůstane v kompetenci městské záchranné služby, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava. Novinka se týká také havířovské nemocnice, ve které začátkem června rada kraje odvolala z funkce jejího ředitele. Delší dobu jsme zaznamenávali a řešili problémy především v komunikaci s personálem nemocnice, které se v posledních týdnech stupňovaly. A protože poměry v nemocnici vyžadují komplexní řešení, bude kromě výběru nového ředitele vypsáno i řízení na všechny primariáty. Situaci v havířovské nemocnici je třeba velmi rychle zklidnit, v žádném případě se to nedotkne péče o pacienty, tlumočil rozhodnutí rady kraje náměstek Veverka. Ani změny v zabezpečení LSPP ve zmíněných okresech by se pacientů neměly dotknout. A když, tak jen v pozitivním slova smyslu. Tato Hraniční meandry Odry nabízejí nádhernou podívanou Moravskoslezský kraj První přírodní památku otevřel koncem května Moravskoslezský kraj. Ačkoli má už ve správě asi osm desítek dalších, tohle je první, kterou sám zřizuje a vyhlašuje. Je to zvláště chráněné území na území Bohumína s názvem Hraniční meandry Odry. Na rozloze přes 126 hektarů podél toku Odry žije řada chráněných živočichů a roste vzácná chráněná flóra. Především je to ale jediná rezervace ve střední Evropě s tak zachovanými neregulovanými korytotvornými procesy řeky tvoří meandry, slepá ramena, tůně. Hraniční meandry Odry představují ojedinělý přírodní fenomén, který už na evropských tocích téměř není. Na zhruba sedmikilometrovém úseku podél toku Odry mezi Kopytovem a Bohumínem si řeka zachovala přirozenou dynamiku. Projevuje se tvorbou mnoha štěrkových náplavů a lavic, odstavených částí meandrů, z nichž pak vznikají slepá ramena a tůně. Řeka tedy svým způsobem stále mírně mění státní hranici. Vazba některých druhů rostlin a živočichů na zdejší ekosystémy je unikátní v celoevropském měřítku. Území je proto součástí soustavy NATURA 2000 jako evropsky významná lokalita. Památka je samozřejmě přístupná veřejnosti. Silnice budou brzy bezpečnější Kraj přispěje obcím na vybudování chodníků, přechodů i osvětlení Především menší obce nemají dostatek finančních prostředků, aby mohly samy vybudovat opatření, která by zvýšila bezpečnost pro chodce a cyklisty. Foto: Robert Mročka Na slavnostním otevření první přírodní památky se 25. května sešli zástupci vedení kraje s novináři a významnými hosty. Foto: archiv Moravskoslezský kraj Každý rok se v regionu vážně zraní nebo zemřou desítky chodců a cyklistů. Moravskoslezský kraj proto i letos investuje miliony korun do zvýšení bezpečnosti silničního provozu. PENÍZE Z KRAJE POMOHLY Alespoň částečně zmírnit alarmující statistiky dopravních nehod si klade za cíl dotační titul zaměřený na zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích. Řadě tragédií se dá totiž předejít zdánlivě drobnými úpravami. Bezpečný dopravní prostor dokáže velice účinně eliminovat vznik dopravních nehod a snížit závažnost jejich následků jak při nehodách mimo zastavěné území, tak i v obcích. Vytváření bezpečného dopravního prostředí v sobě zahrnuje i výstavbu nízkonákladových dopravně inženýrských opatření, vysvětlil smysl projektu náměstek hejtmana Pavol Lukša (KDU-ČSL). Především menší obce ale často ve svém rozpočtu nenajdou dostatek prostředků, aby mohly podobné úpravy samy financovat. Kraj letos na tyto projekty vyčlenil 16 milionů korun. (Pokračování na str. 6) služba zůstane přinejmenším stejně kvalitní jako dosud, ujistil náměstek. Zároveň upozornil na problém, s nímž se zdravotníci setkávají: Občané totiž často zaměňují služby, které poskytuje zdravotnická záchranná služba a LSPP. Hlavní náplní zdravotnické záchranné služby je poskytování neodkladné péče, tedy péče o pacienty, kteří jsou přímo ohroženi na životě, nebo jim hrozí závažné postižení zdraví. LSPP naproti tomu poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případě náhlého onemocnění nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu, které však pacienta neohrožuje na životě a nevyžaduje neodkladný zásah zdravotnické záchranné služby. Ani lékaři LSPP však nenahrazují úlohu praktického lékaře ani ambulantního specialisty, nýbrž řeší pouze akutní stavy po skončení ordinačních hodin praktických lékařů. V případě zdravotních potíží, které snesou odklad, je pro pacienty vždy vhodnější vyčkat a vyhledat ošetření u svého registrujícího praktického lékaře nebo specialisty v jeho ordinačních hodinách, neboť ten zná jeho zdravotní anamnézu a má k dispozici pacientovu zdravotní dokumentaci. (Více na str. 3) Cena hejtmana 2007 Moravskoslezský kraj Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský udělí i letos cenu lidem, kteří svým dílem přispěli nebo do konce srpna přispějí k poznání života i potíží lidí, jež jsou zdravotně znevýhodněni. Cena hejtmana je udělována u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl literárních, publicistických, zpravodajských a dalších, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace zejména na území Moravskoslezského kraje, vysvětlila smysl projektu mluvčí kraje Tereza Hlaváčová. Udělení Ceny hejtmana 2007 je také plněním jednoho z úkolů vyplývajícího z Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním pojištěním. Přihlásit lze dílo zveřejněné v období od do Pro účast v soutěži je nutné poslat písemnou přihlášku s údaji, kdy a kde bylo dílo zveřejněno, výtvor samotný předložený ve třech kopiích (v písemné formě, na nosiči disketě, CD, DVD, videokazetě, případně jiným způsobem dle formy zveřejnění) a údaje o autorovi díla. Přihlášky je možné zasílat do na adresu Moravskoslezský kraj krajský úřad, odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, 28. října 117, Ostrava. Kontaktní osoba: Táňa Slavíková, tel.: , fax

2 2 Červen 2007 Téma, Z kraje TÉMA MĚSÍCE V nouzi se může ocitnout každý Moravskoslezský kraj Miliony korun plynou každoročně z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pomoc těm, kteří si sami pomoci neumějí nebo nemohou. Týká se to nejen lidí starých, nemocných či jinak handicapovaných, ale i těch, kteří se do svízelné situace dostali vlastní vinou. Ani osoby drogově závislé přece nelze nechat jejich vlastnímu osudu, ač se může mnohdy zdát, že o pomoc zvenčí nestojí. Každý jedinec se může v jistém životním okamžiku ocitnout v nepříznivé životní situaci, a proto je nutné, aby mu v tuto dobu bylo nabídnuto spektrum sociálních služeb, které budou reagovat na jeho konkrétní problém, budou dostupné a poskytované v odpovídající kvalitě, říká Dagmar Adamová (ODS), která je předsedkyní Komise Rady Moravskoslezského kraje pro občany se zdravotním postižením. Moravskoslezský kraj se snaží podporovat širokou škálu projektů zasahujících do různých oblastí života jeho občanů. Nemalá část finanční podpory je každoročně věnována na preventivní programy. Podstatným kritériem pro poskytování dotací, je především kvalita služeb a to, zda se už v minulosti osvědčily. Hodnotícím kritériem kvality těchto služeb je získání certifikací odborné způsobilosti, tedy posouzení a formální uznání, že daná služba odpovídá stanoveným kritériím kvality, odbornosti a komplexnosti, vysvětlil náměstek hejtmana Petr Adamec (KDU-ČSL). V Krnově provedli lékaři unikátní operaci kolene KARLOVA STUDÁNKA Je už jen málo míst v Moravskoslezském kraji, při jejichž návštěvě vám připadá, že se čas vrátil o stovky let zpátky. Do doby, kdy lidé neznali stres a shon, kdy příroda byla téměř neposkvrněná a vzduch čistý. Jednou z takových oáz klidu je bezesporu lázeňská obec Karlova Studánka. Brána do Jeseníků Na sociální služby půjdou miliony Moravskoslezský kraj už vypsal soutěž na dotační programy, letos chystá i novinky Moravskoslezský kraj Téměř třináct milionů korun poskytne letos kraj na dotační programy související se sociální a protidrogovou problematikou. S ohledem na legislativní změny chystá také několik novinek. LENKA HNILOVÁ Karlova Studánka se rozkládá v nadmořské výšce 800 metrů, a je tak nejvýše položenou obcí na Bruntálsku. Leží nedaleko Vrbna pod Pradědem, asi 25 kilometrů od okresního města. Je ideálním výchozím místem pro ty, kteří si to namíří na nejvyšší horu Jeseníků, Praděd. Pro turisty je v okolí připravena řada naučných stezek a turistických tras, v zimě si tady přijdou na své hlavně lyžaři. Karlova Studánka je atraktivní především svou ojedinělou dřevěnou architekturou. Ačkoli stálých obyvatel tady žije jen zhruba 250, další stovky ji každoročně navštíví jako pacienti zdejších lázní a rekreanti. Tajemství čistého vzduchu ZAJÍMAVÉ OBCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Nejohroženější skupinou z hlediska užívání drog jsou tradičně děti a mládež. Kraj se snaží přispívat nejen na prevenci, ale i na to, aby měli mladí dostatek jiného vyžití. Kluci sportují ve skateparku ve Frýdku-Místku. Foto: Robert Mročka NOVINKY Z NEMOCNIC Krnov Ortopedové krnovské nemocnice poprvé operovali kolenní kloub novým, moderním způsobem. Využili k tomu protézu, která není v tuzemsku zcela běžná. Při této unikátní operaci se nahrazuje jen část povrchu holenní a stehenní kosti na polovině kolena. Nemusí se jako u klasické totální náhrady vyřezávat větší množství kosti a opravuje se jen poškozená část. Pro pacienta je tento výkon šetrnější, protože řez je menší. Léčený člověk se dříve rozcvičí a vrátí do aktivního života. Tento typ protézy se ve větší míře používá v cizině. V naší republice se aplikuje jen na několika zdravotnických pracovištích, uvádí primář ortopedického oddělení Mojmír Svoboda. Pro nás zavedení tohoto typu náhrad kolenního kloubu znamená rozšíření spektra moderních výkonů v endoprotetice, dodává. S léčbou pacientů vyžadujících kloubní náhradu kyčlí a kolen má ortopedické oddělení krnovské nemocnice již dlouholeté zkušenosti. Používá nejmodernější metody a implantáty a inovuje postupy podle nejnovějších poznatků. Za rok 2006 jsme voperovali 212 umělých kloubních náhrad a uskutečnili 280 artroskopií kolenních a ramenních kloubů, shrnuje primář Svoboda s tím, že ortopedické oddělení poskytuje léčebnou péči pacientům s onemocněním a úrazy pohybového aparátu na 30 lůžkách. Čekací lhůty na operace spojené s totální výměnou kolenního kloubu či kyčle jsou přibližně šest až devět měsíců. Tomograf za deset milionů Frýdek-Místek Nový přístroj za bezmála deset milionů korun má od konce května k dispozici Nový počítačový tomograf ve frýdecko-místecké nemocnici stál bezmála deset milionů korun. Foto: archiv Nemocnice ve Frýdku-Místku. Počítačový tomograf, který všichni znají pod zkratkou CT, umožní lepší vyšetření pacientů všech oddělení frýdecko-místecké nemocnice. Ročně projde vyšetřením na CT až šest tisíc pacientů se širokou škálou nemocí. Nová generace spirálního CT nám umožní lépe rozpoznat nemoci mozku, plic, břicha, páteřního kanálu, dále také onemocnění cévního systému, popisuje Jan Pastrňák, primář radiodiagnostického oddělení, jehož medicínské pracoviště CT vyšetření provádí. CT nemocnice pořídila z vlastních prostředků a jeho koupě byla pro zdravotnické zařízení klíčová. Pořízení nového tomografu pro nás znamená obrovský krok ke zlepšení dalších služeb pro naše pacienty a jejich zdraví, dodává závěrem Petr Kacíř, ředitel nemocnice. Po operaci rovnou domů Opava Takzvanou jednodenní oční chirurgii uvedla přednedávnem do chodu opavská Slezská nemocnice. Nový moderní trend v péči o zrak, který se zavádí v celé Evropě, přináší řadu výhod pacientům. Režim jednodenní chirurgie znamená, že pacienti ráno přijdou na oddělení, po nezbytném předoperačním vyšetření jsou operováni a ještě tentýž den odpoledne, samozřejmě po kontrole, mohou jít domů, říká náměstek lékařské péče Slezské nemocnice v Opavě Jiří Hájek. Pro odpočinek pacientům před a po operaci slouží odpočinkový pokoj, tzv. dispensář. Pokud bude zapotřebí pacienty přece jen hospitalizovat, bude hospitalizace probíhat ve stávajících standardech a bude k ní využito lůžek operačních oborů, doplnil Hájek. Pacienti podle lékařů oceňují zejména zkrácený pobyt v nemocnici. Mladší lidé tento fakt vítají, protože se rychleji vracejí do pracovního procesu. Pro starší pacienty, kteří se špatně adaptují v cizím nemocničním prostředí, je pak podstatnou výhodou možnost následné rekonvalescence v domácím pohodlí. Oční oddělení navíc plánuje, že v následujících měsících zmodernizuje přístrojové vybavení a částečně zrekonstruuje oční sál. Hlas opozice k tématu: Alena Baráthová (KSČM) Jsem v zastupitelstvu již druhé volební období. V tom prvním jsme se ve výboru protidrogovou problematikou zabývali pouze okrajově. Od roku 2005 se však situace, z mého pohledu, výrazně zlepšila. Přínosem je, že byla zřízena funkce krajského protidrogového koordinátora. Moravskoslezský kraj v této oblasti spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí MSK v Ostravě, prostřednictvím programu Zdraví 21 v MS kraji. Jedním z hlavních cílů, obsaženým v tomto programu je, mimo jiné, snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem. Pod pojmem drogy totiž nesmíme vidět jen drogy, tak jak je chápe většina obyvatel, ale také společností tolerované a veřejně propagované alkohol a tabák. Nezastupitelné místo v plnění cílů Strategie protidrogové politiky mají nestátní subjekty zabývající se programy prevence a léčby, pro něž kraj každoročně vyhlašuje výběrové řízení na dotace ze svého rozpočtu. Dana Váhalová (ČSSD) Na dotační politiku kraje je stále více navázán systém financování služeb protidrogové prevence ze státního rozpočtu, kdy je podpora kraje vnímána a vyžadována jako důkaz potřebnosti a nezastupitelnosti dané služby v regionu. Problematické vidím nedostatečné krytí území v rámci kraje některými službami.v současné době je ohrožena další realizace služeb harm-reduction v okrese Karviná, s problémy s provozním zázemím se potýká K-centrum ve Frýdku Místku, na Novojičínsku pracuje pouze terénní výměnný program. Lze hovořit o nedostatečné podpoře ze strany některých obcí, ať už jde o finanční spoluúčast na realizaci projektů, či spolupráci při zajištění vhodných prostor pro tyto služby. Významné je zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb na úrovni celého kraje. Jako velmi účelné vidím otevření diskuse o možném vytvoření minimální sítě služeb protidrogové prevence v kraji s návazným systémem jejich víceletého financování z rozpočtů kraje i obcí. První dojem, který na vás silně zapůsobí hned po příjezdu do Karlovy Studánky, je až neuvěřitelně čistý vzduch. Bez toho, že byste absolvovali jakoukoli lázeňskou proceduru, působí sám o sobě doslova jako balzám. Čím to, že se ho zdejším obyvatelům daří uchovat i přes stále rostoucí automobilovou dopravu? Svůj podíl na tom jistě má její poloha i všudypřítomná zeleň, v níž je lázeňská vesnička jakoby utopena. To ale není vše. Obec vyřešila problém hluku, zplodin a problémy s parkováním, s nimiž se potýká většina měst a obcí, jednoduše nákladním autům je vjezd zakázán a přísná omezení platí i pro osobní vozidla a autobusy. Ty musejí řidiči odstavit jen na vyhrazených parkovištích. Z historie lázeňství U zrodu Karlovy Studánky stálo především lázeňství. Zprávy o prvních pokusech využívat zdejší prameny k léčebným účelům pocházejí ze 17. století. Lázně vznikly až o 100 let později, kdy byly provedeny první rozbory zdejších vod a zjištěno značné množství minerálních látek. První lázeňské domy začaly vznikat od roku 1782, a přestože interiéry prošly mnoha úpravami, jejich vnější podoba zůstala zachována. Minerální prameny v kombinaci s horským klimatem jsou ideální pro léčbu prašných onemocnění plic a netuberkulózních onemocnění cest dýchacích. Léčivé účinky zdejší vody jsou navíc opředeny mnoha mýty a legendami. Pověsti, mýty, pohádky Jednou z nich je legenda o statečném Karlovi, který se svými syny unikl nelítostnému osudu. Na útěku před panstvem, které pro něj chystalo krutou mstu za jeho neposlušnost, našel hluboko v lesích léčivý pramen, který mu po mnoha útrapách znovu vrátil zdraví a dřívější sílu. Pověst o místě, kde pramení léčivá voda, kde je dost zvěře, v potocích zlato a ve skalách stříbro, se brzy rozkřikla a lidé se sem začali postupně stěhovat. A jak praví pověst: Žijí tam i dnes. Tvrději než kde jinde, zima je tam dlouhá, ovoce se tam Výběrové řízení na dotační tituly vypsal Moravskoslezský kraj právě v těchto dnech. Jedna z oblastí je zaměřena na rozvoj sociálních služeb a protidrogové politiky kraje, druhá pak na vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. V rámci Programu rozvoje sociálních služeb chceme konkrétní subjekty podpořit v procesu zvyšování kvality poskytovaných služeb a ve vzdělávání jejich pracovníků. Rovněž je zájmem tohoto programu podpořit zavádění komunitního plánování v obcích, upřesnil náměstek hejtmana kraje Petr Adamec (KDU-ČSL). V oblasti sociálních služeb kraj vypsal deset dotačních titulů, na protidrogovou problematiku jsou zaměřeny další dva. Na podporu vyrovnávání příležitostí občanů se zdravotním postižením jsou v tuto chvíli vyhlášeny čtyři dotační tituly. Celková částka na všechny výše popsané programy na rok 2007 činí 12,75 milionu korun. Moravskoslezský kraj také reaguje na změny v zákonech. V této souvislosti jsme připravili dotační titul na podporu služeb zaměřených na pomoc osobám ohroženým domácím násilím, zejména v regionech, kde tato služba chybí. Dále bude nově podporována služba sociálního poradenství. Ve vztahu k sociálně právní ochraně dětí bude podpora směřovat k probačním programům zaměřeným na sociální začleňování mladistvých, dodal náměstek. Zdůraznil přitom, že kraj se snaží reagovat především na podněty zvenčí. Totéž potvrzují i ostatní odborníci. Hledání dalších možností řešení v oblasti sociální politiky je neustále se vyvíjející proces. V rámci zasedání Komise rady Moravskoslezského kraje pro občany se zdravotním postižením navštěvujeme různé organizace věnující se problematice lidí se specifickými potřebami. Vždy se snažíme přijímat názory a podněty přímých poskytovatelů sociálních služeb tak, abychom na ně mohli co nejlépe reagovat v praxi, přidává se i předsedkyně komise Dagmar Adamová (ODS). Lidem v kraji se žije lépe Moravskoslezský kraj Jako čím dál lepší hodnotí život v kraji většina jeho obyvatel. Vyplývá to alespoň z aktuálního průzkumu marketingové agentury Datamar, který si v rámci projektu budování dobré pověsti a značky nechaly zpracovat Agentura pro regionální rozvoj a Moravskoslezský kraj. Nejpřekvapivějším výsledkem dotazování téměř dvou tisícovek lidí je skutečnost, že 84 procent obyvatel kraje je dnes přesvědčeno, že se v kraji vše mění, a to k lepšímu. Podíl lidí, kteří v regionu žijí a vnímají jeho změny, během jediného roku stoupl o pětinu, přesněji o 23 procenta. To je výsledek, jaký jsme nečekali, uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro ekonomický rozvoj Pavel Drobil. Výzkum podle něj ukázal, že kraj díky své systematické, aktivní podpoře nových ekonomických příležitostí, podpoře rozvoje měst a obcí, díky výstavbě dálnice a silnic i celkovému zvyšování kvality života, mění svou image. Zatímco ve výzkumu, jehož výsledky zveřejnili marketingoví odborníci téměř přesně před rokem, převažovaly v názorech a asociacích lidí stále hlavně doly, hutě, dopady průmyslu, vysoká nezaměstnanost a sociální problémy, letos už lidé říkají, že vnímají rozšíření nabídky pracovních míst, zlepšení služeb i možností kulturního vyžití a celkový rozvoj k lepšímu. Výsledkem je, že jsou obyvatelé Moravskoslezského kraje spokojenější se životem v něm, poznamenal náměstek Drobil. Samotné krajské město Ostrava má dnes o 9 procent méně nespokojených obyvatel než Praha. Nejspokojenějšími Ostravany jsou přitom mladí do 25 let, tedy skupina lidí, kteří dříve v regionu nechtěli být a utíkali z něj právě do hlavního města. nerodí, ale kvete tam vzácná květina: lidské zdraví. Na památku statečného Karla Karlova Studánka. Karlova Studánka je typická hlavně svou architekturou, které dominuje dřevo. Pro turisty je tady dostatek možností občerstvení i ubytování v mnoha místních hospůdkách a penzionech. Foto: archiv

3 Aktuality Červen Kraj radí obcím, jak na peníze z EU Hejtman navštíví starosty osobně, kraj pomůže i s průběžným financováním Moravskoslezský kraj Obce a města Moravskoslezského kraje shánějí informace o možnostech čerpání peněz z EU. O tom, jaké konkrétní programy využít, kolik peněz mohou žádat, i o dalších podrobnostech, bude jednotlivé starosty informovat na pravidelných výjezdech vedení kraje. LENKA HNILOVÁ Pro první pracovní cestu si hejtman kraje Evžen Tošenovský se svými náměstky a ředitelem Úřadu regionální rady Davidem Sventkem vybrali Rýmařov. Celkem debatovali se sedmnácti starosty z okolních obcí. Rýmařovsko jsme jako první zastávku zvolili především proto, že je to region s velkými problémy a možná tam mají lidé pocit, že se na ně trochu ve velké debatě o příchodu automobilky Hyundai zapomíná, ale není to pravda, zdůraznil hejtman. Rýmařov je podle jeho starosty Pavla Kloudy (nez.) připraven. Máme na 60 akcí, které bychom Linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí stavu nouze. Tísňové volání je bezplatné, čísla jsou uvedena v telefonních seznamech: 150 Hasičský záchranný sbor ČR, 155 Zdravotnická záchranná služba ČR, 158 Policie ČR, 156 městská policie, 112 jednotné evropské číslo tísňového volání. Telefonní číslo 112 je určeno zejména pro volání cizinců a je přednostně obsazováno operátory s dobrými jazykovými znalostmi. V ČR funguje od roku 2005, postupně je zaváděno ve všech zemích EU a naši občané by jej měli při pobytu v cizině znát. Operátorům na všech tísňových linkách velmi komplikuje jejich práci zneužívání těchto linek. Ve značné míře se to týká i hasičů na území celého Moravskoslezského kraje. Ze statistik vyplývá, že za rok 2006 bylo na operační střediska jednotlivých územních odborů Hasičského záchranného sboru MS kraje přijato tísňových telefonických hovorů, z nichž jen hovorů vyvolalo řešení události. Na všech linkách tísňového volání bylo loni přijato hovorů, které si vyžádaly zásahů všech složek Integrovaného záchranného systému ČR (hasičů, záchranky, Policie ČR a strážníků MP). Velkou část HASIČI OBČANŮM rádi do soutěže o evropské peníze přihlásili a chceme si sáhnout na maximální peníze. Sami budeme žádat podporu z programů určených pro obce do 10 tisíc obyvatel, pak jako svazek obcí Rýmařovska Zdraví ovlivňuje životní styl Zneužití linky tísňového volání a máme programy i pro příhraniční spolupráci s Polskem. Jsme připraveni prakticky ihned některé z programů posílat Úřadu regionální rady, přiblížil Klouda. Další na řadě bude některý z regionů na Bruntálsku či Opavsku, postupně se zástupci kraje chystají do asi dvaceti míst a vždy chtějí pozvat starosty přilehlých obcí. Ti dostanou také vysvětlovací manuál přímo jim šitý na míru tedy scénář Moderní lanovka v lyžařském středisku v obci Bílá na Frýdecko-Místecku vznikla i díky financím Evropské unie. Pokud se obcím bude dařit s projekty, mohou pomýšlet i na takové atrakce pro turisty. Foto: archiv Moravskoslezský kraj Obecně známou skutečností, kterou je ale podle odborníků nutné si neustále připomínat, je fakt, že služby zdravotnictví mají jen minimální podíl na našem zdraví. Podstatný je především náš životní styl. Ten je podle zjištění zastoupen plnými 50 procenty, 20 tvoří genetický základ, z 15 procent je zdraví ovlivňováno životním prostředím. Podíl zdravotnických služeb nepřesahuje 15 procent, upozorňuje Zdeněk Moldrzyk, vedoucí odboru hodnocení vlivů na zdraví krajské hygienické stanice. Z toho vyplývá, že je vhodnější i ekonomicky efektivnější nemocem předcházet, než absolvovat vyšetření jakkoli moderní medicínskou technologií či podstoupit kvalifikované lékařské zákroky. Je nutné se proto soustředit na různé preventivní programy. Takovým programem je Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj, který je zaměřen na čtyři okruhy zdraví mladých, životní styl, zdravé stárnutí, bezpečné životní prostředí. Jeho počátek je datován rokem 2004, připomněl Zdeněk Moldrzyk. Loni kraj podpořil desítky projektů celkovou částkou 9,7 milionu korun. Mezi ty úspěšné lze řadit aktivity zaměřené na životní styl dětí i rodičů, jako například Centrum mladé rodiny Bobeš (Bohumín), Klub zdravého životního stylu (Akademie J. A. Komenského Karviná) či Má cesta za zdravím (Klokánek Ostrava). Svůj podíl na uskutečňování programu má také krajská hygienická stanice, která loni připravila několik seminářů pro odbornou veřejnost i pro občany. Každoročně také vydává Ročenku a Zpravodaj přinášející informace o zdravotním stavu obyvatel a stavu životního a pracovního prostředí. Veškeré podněty, připomínky či doporučení občanů i odborníků jsou vítány na webové adrese programu ostatních hovorů lze zařadit do kategorie tzv. zlomyslných volání. Značnou měrou se na nich podílejí děti a kvůli jejich jednání může být oddálena pomoc těm, kteří ji v dané chvíli budou potřebovat. Operátoři tísňových linek však nejsou zcela bezmocní. V dnešní době je součástí systémů pro příjem tísňových volání přesná identifikace čísla volajícího včetně adresy pevné telefonní stanice nebo identifikace místa, odkud volá uživatel mobilního telefonu. Tyto technologie pomohou pachatele odhalit. Kromě trestního zákoníku stanoví i zákon o požární ochraně, že fyzická osoba nesmí vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání. Za tento přestupek jí může být uložena pokuta až do výše Kč. Za konání dětí mladších 15 let jsou zodpovědní rodiče. Proto je nutné s dětmi o těchto věcech hovořit a vysvětlit jim, co mohou nevhodnými žerty způsobit. Zneužití linek tísňového volání řeší i trestní zákoník. Podle závažnosti konání může být osoba zneužívající tísňové volání potrestána odnětím svobody až na 5 let nepodmíněně! Příště Příjezdy a nástupní plochy pro požární techniku možností EU pro obce do 10 tisíc obyvatel. Pro tyto typy obcí jsou připraveny na rozvojové programy celkem 2 miliardy korun. Největší problém, který obce v souvislosti s evropskými dotacemi řeší, je průběžné financování projektů. Mnozí žadatelé nejsou tak solventní, aby mohli projekt zaplatit a pak Evropské unii naúčtovat náklady, vysvětlil hejtman Tošenovský. Nejlepší cestou by pro ně byly buď zálohové platby dopředu, nebo proplácení ještě neproplacených faktur, méně se už přiklánějí k variantě průběžných žádostí o peníze každé tři měsíce v době realizace projektů.,,toto je v jednání, o variantě rozhodnuto není. Jisté je, že je tu závazný přislib státu na spolufinancování všech projektů ve veřejném zájmu ve výši 7,5 procenta. Na některé projekty bude přispívat i kraj, prohlásil po setkání hejtman s tím, že je třeba peněz maximálně využít, protože taková šance se už opakovat nebude. SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI OD Okres pracoviště adresa telefon Bruntál Frýdek-Místek Karviná Opava Nový Jičín V Třinci odebírají plazmu Třinec Třinecká nemocnice se díky neustálé modernizaci a zvyšování komfortu pro pacienty řadí už dlouho mezi špičková zdravotnická zařízení Moravskoslezského kraje. Nyní přichází s další novinkou. Transfúzní oddělení třinecké nemocnice začalo od letošního června odebírat plazmu pomocí speciálního přístroje, tzv. plazmaferézu. Jde o odběr krve, při kterém se odebírá pouze její část a zbytek se, laicky řečeno, vrací dárci zpět. V tomto případě odebíráme pouze plazmu. Červené krvinky a další složky jsou díky napojení na přístroj dárci vráceny zpět do těla. Separace krve probíhá v přístroji, který pracuje automaticky, vysvětlila primářka transfúzního oddělení a klinické hematologie Věra Farbiaková. Celý proces odběru trvá přibližně 45 minut, může se ale opakovat častěji než klasický odběr. Darování plazmy může probíhat v cyklech, například sedm odběrů vždy jednou za 14 dnů. Protože jsou pro nás důležité v první řadě bezpečnost a zdraví dárce, provádíme vstupní vyšetření i průběžné kontroly v širším rozsahu než u odběru plné krve a rovněž kritéria pro tento druh dárcovství jsou mnohem přísnější než pro odběr plné krve, dodala primářka. Aferetický odběr plazmy lze provádět u dárců všech krevních skupin. Na rozdíl od odběrů plné krve je výhodný nižší počet červených krvinek v krvi dárce. Před sérií odebrání plazmy je proto dobré, když dárce nejprve daruje plnou krev a teprve potom naváže odběry plazmy. Krevní obraz tak zůstane v mezích normálních hodnot. Stavba třinecké nemocnice byla zahájena v roce 1954 a dokončena o osm let později. Vznik zdravotnického zařízení pod názvem Nemocnice s poliklinikou v Třinci je datován k , kdy v důsledku územní reorganizace došlo k rozčlenění území původního okresu Český Těšín mezi nové okresy Karviná a Frýdek-Místek. ordinační hodiny pracovní dny nepracovní dny a svátky ÚSZS MSK, p.o.,zeyerova 13, Bruntál LSPP stomatologická LSPP stomatologická ordinace soukromých stomatologů dle rozpisu Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., I. P. Pavlova 9, Krnov ordinace soukromých stomatologů dle rozpisu Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., E. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek x 8 12 hodin (444 dosp., 105 děti) x 8 12 hodin (994 děti) hodin 8 22 hodin LSPP stomatologická E. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek x h LSPP dospělí Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268, Třinec (304) (214 děti) LSPP stomatologická Kaštanová 268, Třinec x 8 13 hodin Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o., Vydmuchov 5, Karviná (113 děti) LSPP stomatologická Vydmuchov 5, Karviná x 8 15 hodin LSPP dospělí Masarykova 900, Orlová Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., Dělnická 24, Havířov , (555 děti) LSPP stomatologická Dělnická 26, Havířov x 8 15 hodin Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 86, Opava (999 děti) hodin 8 22 hodin LSPP stomatologická Olomoucká 86, Opava x h LSPP dospělí ČSA 6a, Hlučín hodin 8 22 hodin LSPP dospělí Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o., K nemocnici 76, Nový Jičín , (děti) Na první peníze si obce sáhnou poprvé patrně až v roce První programy budou sice vypsány ještě letos silniční infrastruktura by měla být vypsána v červnu, další programy pak v září, ale ještě předtím musí Česká republika uzavřít dohodu s Bruselem a musí být schválen regionální operační program. LSPP stomatologická K nemocnici 76, Nový Jičín x 8 13 hodin KRÁTCE Úředníci varují řidiče: povinnosti splňte včas! Moravskoslezský kraj Krajský úřad i jednotlivé magistráty upozorňují řidiče na povinnosti, které musejí splnit do konce letošního roku. Jednou z nich je výměna řidičských průkazů vydaných v letech 1964 až Většina motoristů však stále vyčkává. U nás to čeká bezmála 13 tisíc lidí, tedy více jak 80 procent řidičů, kterých se změna týká, upozornila například mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. Další povinnost se týká řidičů nákladních automobilů nad 7500 kg a vozidel řidičských skupin D a D+E a podskupin D1+E. Ti se musejí do konce roku 2007 podrobit dopravně psychologickému a neurologickému vyšetření, včetně EEG. Vyšetření jsou podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti a držitel uvedených řidičských oprávnění je povinen je absolvovat také před zahájením výkonu své činnosti, připomněl Jan Dospiva z odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu. Dalšímu z těchto vyšetření jsou řidiči povinni se podrobit nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let. Kurzy sblíží akademickou sféru s průmyslem Moravskoslezský kraj Zlepšit spolupráci pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky si klade za cíl projekt E-learningového vzdělávání. Je zaměřen na vytvoření speciálního vzdělávacího programu na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. Program je sestaven z kurzů, které umožní distanční formou získat znalosti a dovednosti nutné k efektivnímu naplnění spolupráce akademické sféry s průmyslem. Jejich náplní je například rozvoj manažerských či komunikačních dovedností, řízení projektů vědy a výzkumu, zásady a principy inovačního podnikání či vlastnická práva a ochrana duševního vlastnictví. První běh kurzů bude zahájen v září 2007 a je určen pro manažery VŠ, akademické pracovníky, VaV pracovníky VŠ, studenty VŠ a pracovníky institucí řešících vědeckovýzkumné aktivity. Bližší informace je možné získat na internetových stránkách U každého dárce může být plán odběrů zcela individuální, proto každý dárce bude poučen lékařem a vhodné termíny odběrů si domluví přímo s transfúzní sestrou. Minimální odstup mezi plazmaferézou a následným odběrem plné krve je 48 hodin, v opačném směru, tzn. nejdříve odběr plné krve a potom plazmaferéza, je jeden měsíc. Pro odběry plazmy budou vyhrazeny pondělky. Postupně, podle zájmu dárců, budeme zvažovat o rozšíření plazmaferéz i na další dny. Protože samotný odběr trvá poměrně dlouho, zachováme současnou podobu objednávkového systému s uvedením přesné hodiny odběru, uzavřela primářka a připomněla, že ve vztahu k ocenění dárců Jánského plaketou je plazmaferéza srovnatelná s odběrem plné krve. Mezi špičkově vybavené oddělení patří v Nemocnici s poliklinickou v Třinci i to dětské. To je zároveň uzpůsobeno tak, aby se v něm malí pacienti i jejich rodiče cítili co nejlépe. Foto: Robert Mročka

4 4 Červen 2007 SC 70963/1 SC /1 Hotovostní a spotřebitelské úvěry, vedení účetnictví s.r.o nabízíme NEBANKOVNÍ PŮJČKY od do schválení do 30 minut bez ručitele, pro zaměstnance, podnikatele, důchodce bankovní úvěry a půjčky hypotéky, americké hypotéky, konsolidace,přeúvěrování klientů, vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, kontaktujte nás, , , , , , Hledáme obchodní zástupce SC 71448/1 SC 71465/1 Inzerci na těchto stránkách vám ráda zprostředkuje Alena Bohatová: mobil: , Kraj pomůže podpořit sociální a protidrogové projekty a akce pro zdravotně handicapované Moravskoslezský kraj vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí účelových dotací na rok 2007 v sociální a protidrogové oblasti a oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Podpoří tak například rozvoj kvality poskytovaných sociálních služeb, vznik některých potřebných služeb např. služeb zaměřených na pomoc osobám ohroženým domácím násilím. O finanční podporu se mohou ucházet např. také zařízení věnující se práci s drogově závislými osobami nebo organizace podporující zaměstnávání osob s různým zdravotním postižením. Peníze poslouží projektům realizovaným v letošním roce. Uzávěrka příjmu žádostí o dotaci je stanovena na 11. července Podrobnější informace naleznou zájemci na internetových stránkách Měsíčník Moravskoslezský kraj vychází v nákladu 490 tisíc výtisků!!! SC 71450/1 Na internetu je k dostání vše, třeba i cihly Firem poskytujících své zboží prostřednictvím internetu je již dnes požehnaně. Jednou z prvních firem prodávajících přes internetový e-shop zboží ne zcela běžné, a to stavební materiály, je společnost Isodom, a. s. Již od roku 2005 je možné na webových stránkách zakoupit třeba takovou obyčejnou cihlu. Objednání, nákup, doprava i placení zakoupeného zboží je opravdu na vysoké úrovni. Velmi nás překvapila šíře nabízeného zboží a služeb i přehlednost a grafická úprava stránek, a tak jsme osobně navštívili provozovatele tohoto e-shopu. Naše dotazy nám ochotně zodpověděl předseda představenstva a ředitel společnosti Isodom, a. s., ing. Michal Němeček. Váš e-shop vypadá velmi zajímavě, jak svým provedením, tak nabízeným zbožím a službami. Můžete nám prozradit, jak se zrodil nápad provozovat takovýto projekt na internetu? Tak jako většina jiných, vznikl i tento nápad na základě zkušeností s prodejem našich výrobků přes internet, spokojenosti a zájmu našich zákazníků. Nechali jsme si zpracovat marketingovou studii prodeje stavebních materiálů za výhodné ceny na internetu a byli jsme překvapeni, že tato forma prodeje prakticky neexistovala a trh byl naprosto nepřehledný, zejména po cenové stránce. Rozhodli jsme se proto tuto mezeru na trhu vyplnit a nabídnout všem, ať stavebníkům či malým a středním firmám, kompletní sortiment stavebních materiálů za velmi zajímavé ceny bez ohledu na množství. Když se podíváme na vaši nabídku, je zajímavé, že u některých komodit nabízíte několik materiálů od různých výrobců a někde pouze jednoho výrobce. Má to nějaký důvod? Odpovím otázkou kdy potřebuje stavebník mít možnost výběru? Odpověď je, když je materiál pohledový. Čili v případě, že materiál není vidět, jako příklad uvedu třeba polystyreny, minerální vatu nebo sádrokartony, stačí pouze jediný výrobce. Pochopitelně se musí jednat o výrobce špičkového, prověřeného léty spolupráce a schopného plnit požadovaná množství i termíny, a právě takové my máme a k tomu ještě za nejlepší ceny. Druhý případ, kdy stavebník nebo projektant výběrem materiálu rozhoduje o vzhledu stavby, nás pochopitelně donutil tyto materiály nabídnout, abychom zákazníkům vyšli co nejvíce vstříc. Mezi tyto komodity patří například střešní krytiny nebo zdivo. Jaké jsou u vás dodací lhůty a platební podmínky? Jako u všech ostatních prodejců jsou základní produkty skladem a ostatní dodáváme v krátkých lhůtách převážně přímo na stavbu nebo jsme schopni dodávky i rozložit do různých termínů, dle potřeb zákazníka. Platební podmínky, stejně jako u všech ostatních internetových obchodů, jsou buď platba předem převodem nebo vkladem na náš účet a další možností je platba hotově při odběru zboží. Firmám a stavebníkům, kteří se stanou stálými zákazníky, jsme připraveni nabídnout rámcové smlouvy s možností platby na fakturu, objednávky i po telefonu a další výhody. Nebojí se vaši zákazníci zaplatit za zboží předem? Nebojí. Náš e-shop provozujeme na internetu již více než dva roky. A za tu dobu jsme získali značné množství spokojených zákazníků, kteří, stejně jako my, věří v naši práci, v naše reference (viz v zázemí mateřské firmy ve Vídni, založené již v roce 1893, a v neposlední řadě i naší právní formě, kterou je akciová společnost. Kdo jsou vaši internetoví zákazníci? V první řadě sami stavebníci, kteří staví sami nebo s něčí pomocí. Těm nabízíme, kromě výhodných cen, zdarma i technické poradenství a pomoc při volbě materiálů. V druhé řadě to jsou malé a střední stavební firmy, pro které jsou naše ceny a kvalitní servis zajímavé. A proto nakupují u nás, třeba i jen některé komodity. A v neposlední řadě to jsou specializované firmy z oblasti střech a fasád, pro které zajišťujeme kompletní dodávky materiálů za ceny, které jim pomohou uspět v dnešní tvrdé konkurenci. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně dalších spokojených zákazníků. -kmi-

5 Ředitelka Dětského domova Janovice MORAVSKOSLEZSKÝ u Rýmařova, KRAJ příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Rýmařov, část Janovice, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: DĚTSKÁ LÉKAŘKA Platové zařazení: 13. platová třída Požadované vzdělání: VŠ praktické lékařství pro děti a dorost Jiné požadavky: licence pro výkon funkce odborného zástupce uživatelská znalost práce s PC Kapacita domova je 21 dětí, úvazek lékaře 0,2 Uzávěrka přihlášek je , rozhovor s uchazeči se uskuteční ve středu od 8.00 hodin. Předpokládaný nástup: Podrobné informace na telefonu Červen SC 71459/1 SC 71239/1 45x65_I.indd :55:05 REFINANCOVÁNÍM HYPOTÉKY MŮŽETE UŠETŘIT Rychlý rozvoj trhu bydlení v České republice znamená také rozšíření možností v oblasti jeho financování. Banky dnes nabízejí zpravidla hned několik typů hypotečních úvěrů. Novinkou mezi nimi je i refinancování hypoték. Hypotéku můžete změnit I když hypoteční úvěr představuje dlouhodobý vztah mezi klientem a bankou, neznamená to, že nemůžete svoje splátky během trvání úvěru ovlivnit. Jejich výše je dána zejména smluvenou úrokovou sazbou a právě ta se může časem měnit. Její stálost po určité období vyjadřuje tzv. fixace úrokové sazby. Nejčastěji se stanovuje na období 3 5 let. Váš autorizovaný servisní partner Škoda: Refinancujte ve správnou chvíli Nezřídka se stane, že stávající banka nabídne klientovi po skončení fixace vyšší úrokovou sazbu. V takovém případě je vhodné informovat se na možnost refinancování hypotéky u jiné banky. Právě období ukončení fixace úrokové sazby je nejvhodnější dobou, kdy svoji hypotéku nebo rovnou banku můžete změnit. Refinancování hypotečního úvěru znamená, že nová banka splatí zbývající část hypotéky za vás a připraví vám návrh nového úvěru s jinou úrokovou sazbou či dobou splácení. AUTO Heller, s.r.o. Cihelní 481/49, Ostrava Tel.: , Bruntálská Opava-Jaktař Tel.: SC /1 SC 71478/1 Měsíčník Moravskoslezský kraj vychází v nákladu 490 tisíc výtisků!!! Výhodou je snadnost vyřízení Vyřízení refinancování může být snadnou záležitostí. Jsou banky, které akceptují původní dokumenty z předchozího úvěru (např. ocenění nemovitosti) a další dokumentaci obstarají za vás (výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapu atp.). Po předložení několika málo podkladů a původní úvěrové smlouvy se tak již nemusíte o nic dalšího starat. Refinancovaná hypotéka je levnější Z pohledu poplatků jsou refinancované hypotéky o něco levnější než standardní hypoteční úvěr. Čím více původních dokumentů nová banka akceptuje, tím jsou nižší i vaše finanční a časové náklady na jejich pořízení. Vyplatí se také sledovat speciální nabídky bank v oblasti slev na zpracovatelských poplatcích či snížených úrokových sazbách. Příkladem výhodných podmínek je i aktuální nabídka Volksbank. Pro refinancované hypotéky platí až do speciální úrokové sazby s 5letou fixací (od 3,99 % do 4,39 % p.a.) a nízkým poplatkem pro všechny úvěrové případy (pouze Kč). O refinancování hypotéky mohou požádat všichni, jejichž fixace skončí kdykoliv do konce roku Spočítejte si sami, jestli se vám refinancování vyplatí na Ing. Petr Žibřid, marketingový ředitel Volksbank CZ, a. s. SC 71460/1 NICOM, a.s. Autorizované školicí středisko firmou Microsoft a Autodesk Testovací středisko ECDL akreditace Ministerstva školství ISO 9001:2000 Nádražní 120, Ostrava tel: , Kurzy výpočetní techniky pro začátečníky, pokročilé i profesionály. Kurzy účetnictví. Firemní kurzy. Termíny kurzů Ostrava MS Excel prakt. využití pro pokročilé MS Word texty efektivně MS Windows MS Excel základní kurz AutoCAD základní kurz Adobe Photoshop MS Power Point Přípravný kurz ECDL Základní pojmy Podrobné informace získáte na našich telefonních číslech. Vydáváme osvědčení s celostátní a celosvětovou platností. Literatura v ceně kurzů. MS Word základní kurz AutoCAD přechod z předchozí verze AutoCAD FrotPage tvorba www stránek MS Word praktické využití pro pokroč Internet AutoCAD středně pokročilý AutoCAD - vytváření a prezentace 3D modelů CorelDraw základní kurz AutoCAD Architecture 2008: základy AutoCAD -navrhování a správa dynamických bloků MS Power Point MS Excel praktické využití pro pokročilé MS Project Zpracování digit. Fotografií MS Access Přípravný kurz ECDL - zákl.pojmy, pokroč. uživatel Na přání zákazníka připravíme Kurz na míru. Možnost pronájmu učebny. Zdarma zasíláme katalogy kurzů! Občerstvení v průběhu kurzů zdarma! SC 71308/1

6 6 Červen 2007 Z kraje Beskydy Sound přilákal české hvězdy Frýdek-Místek Vybudovat tradici velkého hudebního festivalu s účastí českých hvězd se pomalu ale jistě daří městu Frýdek-Místek. Nábřeží Ostravice se promění již podruhé v obří hudební scénu. Letos jsme záměrně vybírali kapely, které v posledním roce vydaly desku. Největším úlovkem jsou bezesporu Monkey Business, kteří čtyři dny před Beskydy Sound končí turné v pražské Sazka Areně a v letošním roce hrají na minimu festivalů. Věříme, že velkým tahákem bude také jejich show, kterou předvádějí pod širým nebem, prohlásil za organizátory Milan Anděl. Na pódiu hlavní scény se vystřídají také například Support Lesbiens či Mňága a Žďorp. Na vedlejší Chill Out Stage si přijdou na své příznivci hip hopu. Festival Beskydy Sound se koná v sobotu 23. června. Příbor opět hostí Music Freud Příbor Oblíbený hudební festival Music Freud v Příboře přivítá letos už potřetí své návštěvníky. Tradiční přehlídka rockových kapel vypukne v sobotu 23. června ve 13 hodin v místním amfiteátru. Vystoupí řada kvalitních interpretů, mimo jiné skupiny Tua, Public Relations, Poppy, 3Brats, Limbo, mm2, Lu, Nierika či Psychonaut. Zlatým hřebem večera bude křest nového singlu kapely Bugaboo s názvem Dionýz. Festival se koná ve spolupráci s městem Příbor. Silnice budou brzy bezpečnější Stovky lidí zemřou ročně na přechodech pro chodce. Moravskoslezský kraj přispívá obcím na to, aby byly jejich silnice pro pěší a cyklisty bezpečnější. Foto: Robert Mročka Festival Janáčkovy Hukvaldy bude pestrý so ne út pá so ne so so so so ne SENIOŘI MEZI NÁMI Univerzita třetího věku Hukvaldy Už počtrnácté se letos v rodišti skladatele Leoše Janáčka uskuteční mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy. Bude se konat od 30. června do 12. srpna. I nad tímto ročníkem festivalu, který pořádá Fond Janáčkovy Hukvaldy, převzala, stejně jako v letech předcházejících, záštitu paní Livia Klausová. Další informace o programu budou průběžně doplňovány a aktualizovány na internetových stránkách, předprodej vstupenek na koncert Jaromíra Nohavici bude zahájen 20. června h: Hrad motta Slavnostní zahájení QUARTET- TO DI GIOIA české kvarteto zahaj. koncert h: Amfiteátr Romeo a Julie, Těšínské divadlo Český Těšín h: Hrad motta Institut pro umělecká studia OU h: Amfiteátr Don Giovanni, Slezské divadlo Opava h: Památník L.J. společenská akce u příležitosti nar. L. J., Martina Bačová, housle h: Amfiteátr G. Verdi: Attila, Státní opera Banská Bystrica h: Hrad motta Janáčkův komorní orchestr h: Hrad motta Valašský vojvoda h: kostel v Rychalticích Moravský komorní sbor h: Amfiteátr Pavel Šporcl h: Amfiteátr Filharmonie Hradec Králové h: Hrad motta Houslový komorní koncert Lada Fedorová h: Amfiteátr Žalman & spol h: Hrad motta Dechové kvinteto Phoenix a Lukáš Daňhel h: Amfiteátr Jaromír Nohavica Změna programu vyhrazena Ostrava Novou moderní možností seberealizace pro ty, kteří už mají produktivní věk za sebou, připravuje od října letošního roku Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava. První ročník tříletého studia zahájí ve spolupráci s Obchodní akademií Orlová, kde je vybudováno Komunitní centrum a kde proběhne, pro místně příslušné, také část plánované výuky. Univerzita třetího věku nabízí seniorům a seniorkám ve věku nad 55 let v Ostravě a okolí zajímavé studium, omládnutí v důsledku studijních starostí a možná i splnění svého snu o vzdělání na vysokoškolské úrovni, láká budoucí studenty Miroslava Šromková z obchodní akademie. Jaké předpoklady je třeba splnit? Kromě výše uvedeného věku lze nabídnout studium osobám s minimálně středoškolským vzděláním, řádným podáním přihlášky ke studiu, zaplacením zápisného v hodnotě 200 Kč a školného v hodnotě 1000 Kč za jeden školní rok. Studium bude probíhat formou odpoledních přednášek, seminářů, cvičení a exkurzí v tříhodinových celcích, vždy jednou za 14 dní. Obsahem výuky budou například kapitoly z ekonomie a ekonomiky, okruhy z práva, včetně právních vztahů v sociálním zabezpečení, počítače, psychologie, etika či zdravověda, upřesnila Renáta Hótová z ekonomické fakulty. Pokud absolvent splní všechny podmínky studia, obdrží na závěr při slavnostní promoci certifikát vydaný VŠB-TU Ostrava. Podrobnější informace mohou senioři získat na internetové adrese nebo při návštěvě centra vzdělávání na Obchodní akademii v Orlové, které vznikne v září. (Pokračování ze str. 1) Přihlásit se do programu zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích mohly jednotlivé obce a města Moravskoslezského kraje. Žádosti o příspěvek se pohybovaly v rozmezí od sto tisíc do jednoho milionu korun. Letos se přihlásilo více než sedm desítek žadatelů. O rozdělení 16 milionů korun rozhodovala odborná komise, která na základě předem stanovených kritérií vybrala dvaadvacet projektů. Program je zaměřen na úpravy a modernizace zvyšující pasivní bezpečnost pro pěší a nemotorovou dopravu a přístupnost osobám se sníženou schopností orientace a pohybu. Jedná se například o bezpečný přechod pro chodce či cyklisty, a to včetně bezbariérového přístupu, dělícího ostrůvku s dopravním majákem, zvýrazněného retroreflexního dopravního značení a bodového osvětlení, řekl náměstek hejtmana Pavol Lukša. Jedním z kritérií výběru byla například frekvence dopravy či počet obyvatel, přičemž více bodů získaly obce s menším počtem obyvatel. Frýdek-Místek Mezinárodní folklorní festival rozezvučil a roztančil o víkendu Frýdek-Místek. V jeho pozadí stojí již 13 let Eva Geryková, mozek i srdce akce. Letos se díky ní na pódiu vystřídalo na 600 účinkujících. Přijeli z mnoha koutů České republiky i vzdálených zemí, jako například z Indonésie, Finska, Dánska či Turecka. Připravit tento festival je velice náročné. Vlastně je zapotřebí pracovat na něm celý rok. Sehnat soubory, vše sladit a především zajistit financování dá pořádně zabrat, připustila Eva Geryková. A jak se vlastně dostala k folkloru? Dědeček byl sběratel lidových písní, takže jsem k němu měla vždy blízko. Sama nejsem nadaná, ale moje dcera ano, takže když místní soubor Ostravička vyhlásil konkurz, přihlásila jsme ji a ona uspěla. Od té doby s Ostravičkou spolupracuji, jezdívám na vystoupení, starám se mimo festival o mnoho věcí, pokračovala. Díky tomu se dostala do řady zemí celého světa. Osoblažsko Již před druhou světovou válkou bylo Osoblažsko oblíbeným výletním místem. Dnes je tento krásný kout kraje poněkud zapomenutý. A přitom má spoustu pozoruhodností, které jinde nenajdete. Především je to rarita úzkorozchodné železnice, romantický vláček mířící z Třemešné ve Slezsku malebnou krajinou do Osoblahy. O víkendech jezdí historická souprava s parní lokomotivou. Mezi další zajímavosti patří turistická rozhledna v obci Liptáň, pohledné zámky ve Slezských Rudolticích (slezské Versailles) a Dívčím Hradě, zřícenina hradu Fulštejn v Bohušově či přírodní rezervace se vzácným ptactvem ve Slezských Pavlovicích. Ke koupání jsou k dispozici koupaliště v Osoblaze a přírodní rybník v Bohušově s kempy, tenisovými kurty, volejbalovými hřišti a dalším vyžitím. Ideální příležitostí k návštěvě Osoblažska bude sobota 23. června, kdy se koná Den železnice na úzko- Milionem korun přispěje kraj například Dolní Lutyni, kde se podle starosty Pavla Buzka (ODS) v poslední době výrazně zvýšil provoz především kamionové dopravy. Silnice procházející středem obce je skutečně velmi frekventovaná a riziko hrozí především dětem, které ji přecházejí. Nemáme dostatek financí na to, abychom z křižovatky vybudovali kruhový objezd. Situaci ale pomohou vyřešit ostrůvky, které zkrátí trasu přes cestu, osvětlení přechodů a také odbočovací pruhy, uvedl starosta. Příspěvek z kraje je pro obec velmi zásadní. Celkové náklady budou činit zhruba 3,3 milionu korun. Loni jsme se žádostí neuspěli, takže jsme moc rádi, že se to letos povedlo. Ideální by bylo, kdybychom úpravy stihli do podzimu, než půjdou děti zase do školy, dodal starosta Pavel Buzek. Úprav se dočká i další přechod v Dolní Lutyni, který už si v minulosti vyžádal několik obětí. Vážná zranění i úmrtí už má na svědomí i silnice II. třídy v Třanovicích na Frýdecko-Místecku. Podél části komunikace jsme se rozhodli vybudovat chodník, chceme tak zajistit větší bezpečnost především v místech se zvýšeným pohybem osob, jako jsou autobusové zastávky, podotkl starosta Třanovic Jan Tomiczek (nez.). Milion korun, který obec letos z krajského rozpočtu získá, tak pomůže dokončit druhou etapu stavby započaté v loňském roce. Finanční prostředky kraje přitom kryjí maximálně 75 procent celkových nákladů. Na zvýšení bezpečnosti na komunikacích v obcích tak vynaloží Moravskoslezský kraj společně s obecními samosprávami celkem 16 mil. korun. Ani neúspěšní žadatelé, kteří skončili takzvaně pod čarou, nemusejí zoufat. Moravskoslezský kraj hodlá program vypsat i pro příští rok. Podmínky soutěže, které musejí splnit, najdou potenciální zájemci na webových stránkách kraje. ZAJÍMAVÍ LIDÉ MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE Eva Geryková: Na děti jsem hrdá Mladí talenti převzali ocenění Moravskoslezský kraj Čtyřicet nejúspěšnějších žáků základních a středních škol, kteří soutěžili v krajských kolech olympiád v českém jazyce, matematice, fyzice a zeměpisu, převzalo v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ocenění. Slavnostního vyhlášení výsledků této významné akce, která podporuje talentované žáky, se mimo jiné zúčastnila náměstkyně hejtmana kraje Jaroslava Wenigerová či náměstek primátora statutárního města Ostrava Lubomír Pospíšil. Za své výkony převzali žáci knihy, knižní poukázky, DVD, CD a další prezentační materiály Moravskoslezského kraje. Nejúspěšnější účastníci krajských kol pak každoročně reprezentují kraj v ústředních, případně mezinárodních kolech. Osoblažsko zapomenutý kraj? TIP NA VÝLET PENÍZE Z KRAJE POMOHLY Kdo by chtěl závidět, tomu vzkazuje: Je to neskutečné, jak naše děti dokážou v cizině lidi zaujmout a nadchnout. Je to pokaždé ohromný zážitek. Na druhou stranu s Ostravičkou jezdím na úkor vlastní dovolené, a není to žádný odpočinek. Naopak, spousta obrovské zodpovědnosti, takže se mi pokaždé uleví, když se vrátíme domů. Eva Geryková pracuje na hygienické stanici coby vedoucí odboru hygieny dětí. To se jí hodí, v souboru funguje i jako zdravotník. Naše děti jsou nesmírně šikovné. Jsem na ně moc hrdá, usmívala se spokojeně. (mor) Je úterý a do vypuknutí folklorního festivalu zbývá několik hodin. Eva Geryková, prezidentka festivalu, vše zvládá s nadhledem. Foto: Robert Mročka Na oceňování přijeli žáci z 11 středních a 10 základních škol, nejvíce jich tradičně přijelo z Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci a Mendelova gymnázia v Opavě. Foto: archiv Výstava mapuje osudy migrantů Ostrava Velká fotografická výstava s názvem Práce je jinde bude až do 20. července k vidění v hale nádraží Ostrava-Svinov. Expozice, která představuje problematiku pracovní migrace ve střední Evropě, je výsledkem dvouletého projektu Kolik cest vede na Florenc. Mapuje osudy šestnácti konkrétních pracovních migrantů, které několik měsíců sledovali novináři z osmi zemí, včetně České republiky. Cílem projektu je obrátit pozornost veřejnosti na okolnosti pohybu pracovních sil; na existenci právních, kulturních a ekonomických překážek, stejně jako na důsledky na osobní život těch, kteří cestují za prací. Výstavu už mohli zhlédnout návštěvníci v Praze a Berlíně, po ostravském uvedení, kde nad ní převzal záštitu krajský hejtman, se na ni mohou těšit obyvatele německého Lipska. Slavnostní zahájení proběhne 20. června v 19 hodin v proskleném foyer vlakového nádraží Ostrava-Svinov. rozchodné trati s expozicí historických fotografií, dokumentů a map na nádraží v Osoblaze. Kromě toho bude zahájen první ročník turistického pochodu Osoblažskem. Zájemci si mohou podle náročnosti vybrat buď pěti, nebo dvacetikilometrovou trasu. Start je na nádraží Osoblaha od 8.30 do hodin. Kromě toho bude celý den v lesoparku Osoblaha probíhat Hasičský den s bohatým programem. Soutěže hasičských družstev a ukázky zásahu profesionálních hasičů doplní sportovní utkání, kolotoče, prodejní akce či vystoupení fakírů a kouzelníků. Odpoledne a v noci zahrají k tanci a poslechu hudební skupiny. V areálu kempu Bohušov se na svém tradičním srazu sjedou motorkáři z dalekého i blízkého okolí a pro milovníky historie bude otevřen zámek ve Slezských Rudolticích od hodin i s průvodcem. K návštěvě tohoto kraje vám stačí si zjistit vhodný vlakový spoj z Ostravy-Svinova do Třemešné ve Slezsku a přesednout na úzkokolejku do Osoblahy nebo autobusový spoj do Města Albrechtic a přesednout směr Osoblaha. (vk) Rozsáhlá síť cyklotras vás zavede například na zachovalý židovský hřbitov ze 17. století v Osoblaze. Foto: archiv

7 Sport, Listárna Červen Kluby ustoupily ze slávy, ale bojují Moravskoslezský kraj Otřepanou frázi o tom, že míč je kulatý a sport je jen sport asi každý zná. Jednou jste zkrátka nahoře a jednou dole. Sezona 2006/07 v kolektivních sportech nabídla hodně radosti, ale také zklamání. A to i pro kluby na severu Moravy a ve Slezsku. JAROSLAV ODSTRČILÍK Ostrava Ostravský boxer Petr Novotný může o letošní sezoně hovořit jako o nejúspěšnější ve své kariéře. Získal společně se svými kolegy stříbro v extralize a navíc dokázal obhájit titul mistra republiky ve váze do 81 kilogramů. Kolektivním sportům se v kraji příliš nedařilo. Hráči ani trenéři se ale nevzdávají Novotný potvrdil suverenitu Petr Novotný se svým trenérem Jiřím Kotibou se letos radovali dvakrát. Stříbro v extralize a zlato na mistrovství republiky ozdobily letošní sezonu. Foto: Aleš Krecl Výbuch volejbalistů DHL Ostrava ve čtvrtfinále play-off, neúčast hokejistů Vítkovic v bojích o medaile či propad takových stálic, jako jsou basketbalisté Mlékárny Kunín či florbalisté Pepina Ostrava, zaregistrovali všichni sportovní příznivci. Snad největší zklamání prožili ostravští volejbalisté, kteří zaznamenali historický úspěch v Lize mistrů a pak ve čtvrtfinále play- -off nestačili na průměrné Brno. Bylo to pro nás všechny obrovské zklamání a doufám, že i veliké ponaučení. V náročné sezoně jsme podávali dobré výkony, šli do vyřazovacích bojů z prvního místa, ale pak nás soupeř zaskočil a přehrál. Jsem moc rád, že nás tento neúspěch nestál přízeň hlavního sponzora, který i v dalším roce bude podporovat náš klub. Určitě se pokusíme vrátit zpět na stupně vítězů, tvrdí trenér Jaroslav Tomáš. Stejně jako on byla zklamaná i trenérka volejbalistek Sokolu Frýdek-Místek Táňa Krempaská. Její svěřenky vloni získaly stříbro, ovšem letos skončily už ve čtvrtfinále. Prohra s Přerovem byla naprosto zbytečná a nechápu, proč jsme nedokázaly do semifinále postoupit. Je to pro mne obrovské zklamání, prohlásila reprezentační trenérka. Futsalisté Jistebníku naproti tomu moc dobře věděli, že jim v cestě za titulem stojí mimořádně silný protivník. Chrudim se do závěrečných bojů posílila o dva špičkové hráče z ruské profesionální ligy. Odchovanci klubu bratři Marešové dovedli Východočechy ke zlatu, pro Jistebník zbylo jen druhé místo. Je pravdou, že neúspěchů bylo v sezoně víc než úspěchů. Ovšem například druhé místo florbalistů Pegresu Havířov či titul vicemistra republiky pro ostravské boxery jsou zcela určitě signálem toho, že ve sportovním světě se stále něco mění. Boxeři BC Ostrava potrápili suveréna posledních let SKP Ústí nad Labem a ve finále prohráli 1:2 na zápasy. V podobném duchu je možné hovořit také o vystoupení basketbalistů Nové huti. Byli to právě oni, kdo dokázali v sezoně dvakrát porazit novopečeného mistra z Nymburku. Fandové se nemají čeho bát, jestli byla ta letošní sezona trochu chudší na úspěchy, třeba bude ta příští o to zajímavější a úspěšnější. Má za sebou mimořádně náročný rok, protože jeho cílem je start na podzimním mistrovství světa a boj o letenku na olympiádu v Pekingu. Měl jsem ještě startovat v Dublinu na mistrovství Evropské unie, ale už toho mám opravdu plné zuby. Mám poraněné obě ruce a domácí šampionát jsem odboxoval s velkým sebezapřením. Zlatá medaile však za to stála, usmíval se po skončení mistrovství republiky v Ostravě. V sezoně zvládl celkem pětadvacet zápasů a jen sedmkrát našel přemožitele. Jednou v extralize a šestkrát na mezinárodních turnajích. Potvrdil svoji pozici české jedničky, a reprezentační dres mu hned tak nikdo nevezme. Boxoval jsem v zahraničí například s mistrem světa Makarenkem a cítil jsem, že mám na to dostat se přinejmenším do evropské špičky. Bez zkušeností na turnajích venku se boxer prosadit nemůže, tvrdí opora ostravského Boxing Clubu. Souboj s českými soupeři v Ostravě zvládl na jedničku. Porazil v semifinále mistrovství republiky nepříjemného Bursu a pak ve finále převálcoval vycházející hvězdu Řezníčka. Byl to mimořádně těžký zápas. Věděl jsem, že svého soupeře musím doslova uštvat, protože Řezníček byl skvěle připravený. Jsem moc rád, že se mi podařilo zopakovat triumf z loňského roku a potvrdit svoje postavení v domácím ringu. Ze skvělých výkonů ostravských boxerů měl pochopitelně obrovskou radost i zkušený trenér Jiří Kotiba, který tak úspěšnou sezonu už dlouho nepamatuje. Stříbro v extralize bylo skvělé a jen těžko se dá srovnat se třemi zlatými medailemi na individuálním mistrovství republiky. Myslím, že jsme udělali za dva roky obrovský kus práce a náš klub se i v budoucnu udrží mezi elitou. Vytvořili jsme tým, který možná už příští rok může sesadit Ústí nad Labem z českého boxerského trůnu. Letos jsme ve finále prohráli 1:2 na zápasy a na podzim vyrazíme tvrdě za titulem, řekl po skončení sezony trenér. (jod) Karvinští házenkáři jsou jedni z mála v kraji, kteří dál vládnou na domácích palubovkách. Fanoušci baníku se mohou i v příští sezoně těšit na boje v Lize mistrů. (více v rozhovoru) Foto: Aleš Krecl Karviná má nejvyšší ambice Karviná Házenkáři Karviné jsou bezkonkurenčně nejlepším českým týmem současnosti. Podeváté ve své klubové historii získali mistrovský titul a jsou jedním z klubů, který změny hráčského kádru a síla soupeřů téměř nezajímá. Manažer Michal Pelech o tom ví své. Každoročně odchází největší opory do zahraničí a každoročně musí vedení najít náhradu. Byla letošní sezona něčím výjimečná? Neřekl bych výjimečná, ale byla hodně náročná. Nedařilo se nám v Lize mistrů a z toho pramenilo malé sebevědomí hráčů. Prohrávali jsme zápasy v extralize, což se nám v minulosti nestávalo. Už jsme nebyli tak suverénní jako v minulých letech, ovšem stále jsme věřili, že se naše síla ukáže v závěru sezony. To se vám také povedlo, v play- -off jste neprohráli jediný zápas. Byl už to opět ten starý dobrý Baník? Určitě ano, v průběhu reprezentační přestávky na přelomu roku jsme si sedli s hráči a vyříkali si spoustu věcí. Soustředili jsme se na boj o titul a kluci dokázali odevzdat maximum. Myslím, že jsme všem ukázali, jak kvalitní práci umíme odvádět. V čem vlastně spočívá kouzlo karvinské házené? Těch důvodů je několik. V první řadě podpora města a našeho generálního sponzora. Díky nim máme nejlepší podmínky mezi českými kluby. Máme také skvělou mládež, protože každoročně nejméně dva hráči naskočí do seniorské extraligy a udrží si místo v sestavě. Dalším našim trumfem je zdravotní stav. Zatímco soupeři většinou dohrávají náročnou sezonu bez několika zraněných hráčů, my se snažíme celou sezonu hlídat jejich stav a okamžitě reagovat. Spolupracujeme s Lázněmi Darkov, kde máme špičkové zázemí. V tom jsou naše největší výhody. Mohou se fanoušci házené těšit i v příští sezoně na podobně úspěšný rok? Dostali jsme se díky našemu koeficientu přímo do základní skupiny Ligy mistrů, a to je moc dobře. Opět se budeme snažit o postup, ale reálnější asi bude hovořit o třetím místě ve skupině a tím postupu do Poháru vítězů pohárů. Konkurovat špičkovým týmům z Německa, Španělska nebo Francie opravdu nemůžeme. V domácí soutěži pochopitelně máme jeden cíl, a tím je zisk dalšího titulu. (jod) Baník chce opět pohár Ostrava Jsou to už tři roky, kdy se fanoušci ostravského Baníku radovali ze zisku mistrovského titulu ve fotbalové Gambrinus lize. Pak sice přišlo ještě vítězství v Poháru ČMFS, ale nastala chudá léta. Vloni skončili Ostravané šestí, letos si ještě o jednu příčku pohoršili. Naším cílem bylo páté místo, které dávalo teoretickou šanci hrát Intertoto Cup. To se nám bohužel nepodařilo, takže sezonu musíme hodnotit jako neúspěšnou, pověděl po jejím skončení trenér Karel Večeřa. Baník se až do posledních kol pral o svůj cíl, jaro však nevyšlo podle představ trenéra a hráčů. Prohra doma s Brnem, remíza ve Zlíně a hlavně porážka v Mladé Boleslavi odsunuly mužstvo z pohárových příček. Po sezoně se však dostal do funkce generálního manažera zkušený Werner Lička, který chce zapomenou na průměrné tři sezony a opět vybudovat tým, jenž se dokáže v lize prosadit. Bez obalu hovoří o tom, že posilování mužstva z vlastních zdrojů nestačí. Je potřeba pracovat podobně jako jiné české kluby. Poohlédnout se po hráčích v zahraničí. Do týmu se vrací po třech letech obránce René Bolf, dalšími posilami by mohli být cizinci. Během svého trenérského působení v Polsku jsem pracoval s různými skupinkami hráčů ze všech fotbalově vyspělých kontinentů a došel jsem k názoru, že v Evropě se nejlépe prosazují hráči z Asie. Zaměříme se proto na Japonsko a Koreu, odkud bychom chtěli získat třeba dva hráče do mužského týmu a dva do mládežnických, což by bylo lepší pro jejich aklimatizaci, vysvětluje Lička. Známý fotbalový analytik skládá mužstvo přesně podle jednotlivých postů a ví přesně, kde jsou největší nedostatky současného ostravského týmu. Zatímco Asiaty bych si uměl představit třeba na postech hbitého útočníka a levého záložníka, tak na levý kraj obrany budeme potřebovat někoho, kdo se rychle přizpůsobí a nebude mít velké problémy s jazykem. Pořád mi vychází, že nejvíce dostupných leváků působí v zemích bývalé Jugoslávie, tak se tam zkusíme po nich poohlédnout, plánuje letní hledání. Pokud dostane od vedení klubu volnou ruku a dokáže najít správné typy hráčů, mohou se fanoušci v Ostravě těšit na podzim na mužstvo, které bude hrát nejen atraktivní fotbal, ale také se pokusí opět probojovat do evropských pohárů. (jod) KŘÍŽOVKA LISTÁRNA V opavském okrese je městečko (1. tajenka), kde se můžete podívat na (2. tajenka). Najdete jej v Opavské ulici. Byl to švýcarský humanitní pedagog. Prkenný strop Moje Temnota Kompaktní disk Velké pole Autor: -elan- První díl 2. tajenky Vhodnost k ovládání Cože Patřící opům Plazivá bylina Předložka Předložka Pracovat s pluhem SPZ Ostravy Biblická hor Spadati svrchu Mlady člověk Kříženec velblouda Řecké pohoří Smuteční hostina 1. tajenka Tahle Název hlásky M Cizokrajný pták Staré krámy jíl Otupená Mužské jméno Zkratka trinitrotoluenu mák Škodlivý motýlek Dumat Norský ostrov Ženské jméno pták Tmel Pacientky zažily krásný Den matek Krásnou oslavu Dne matek připravilo pro pacientky oddělení následné péče (dříve léčebna dlouhodobě nemocných) vedení Nemocnice v Bílovci. Ve spolupráci s dobrovolnickým centrem ADRA zorganizovalo slavnostní koncert. Přestože byl určen maminkám a ženám, účast si vybojovali i někteří z pacientů, pro které byla tato neděle přinejmenším kulturním zážitkem. Atmosféra celé akce byla velmi příjemná, milá a srdečná, což ocenilo zpěvem a vřelým potleskem nejen přihlížející publikum, ale také pacientky, které zůstaly z důvodu imobility na svých pokojích, odkud naslouchaly známým lidovým písním. Dobrovolníci chtěli tuto atmosféru alespoň trochu přiblížit i pacientům na ostatních odděleních, rozhodli se proto navštívit i ostatní nemocné Nemocnice v Bílovci, kde hráli na chodbách písničky na přání pacientů. Tento jejich počin byl velmi vřele přivítán a dojetí některých maminek a žen, ale i mužů, bylo znatelné již po prvních minutách společného zpěvu. Kateřina Kyselá, tisková mluvčí Nemocnice v Bílovci Lyžařská větrovka Druhý díl 2. tajenky Římský pozdrav Hádanka Remíza v šachu řada Ženské jméno Tajenka minulé křížovky zní: VÍTKOV; HORNÍ MĚSTO; ZLATO; STŘÍBRO. Výherci: Jaroslav Schmidt, Dvořákova 22/1558, Karviná 6-Nové Město, ; manželé Lukačovičovi, Svazácká 14/2143, Ostrava-Zábřeh, ; Milan Janků, Těrlická 256, Albrechtice Řešení křížovky zasílejte do 27. července na adresu redakce: Strategic Consulting, Elišky Krásnohorské 150, Frýdek-Místek, nebo em na adresu Vylosovaní obdrží propagační materiály kraje. Hon Osobní zájmeno ze Část úst Smyslný člověk Druh palmy Římských 49 Úspěšná píseň Popravčí Tohle Osobní zájmeno Jednotka množství Topiti se Zde Pomůcky: Mužské jméno Anglicky netopýr Římský peníz bat, ita, orsej, Ospa, šama PTEJTE SE RADNÍCH Vážení a milí čtenáři. Zde na tomto místě máte možnost se každý měsíc ptát radních Moravskoslezského kraje na otázky, které Vás zajímají. Odpovídat vám budou radní v oblastech resortů, které mají na starost: hejtman Evžen Tošenovský (bezpečnost, legislativa, zahraniční vztahy, finance), Pavol Lukša (doprava, silniční hospodářství, životní prostředí), Jaroslava Wenigerová (školství), Petr Adamec (sociální záležitosti, kultura), Jiří Veverka (zdravotnictví) a Pavel Drobil (regionální rozvoj, evropské struktury, územní plánování). Otázky je možno zasílat také ostatním členům rady Vítu Slováčkovi, Dagmar Adamové, Václavu Pomikálkovi, Zbyňkovi Stanjurovi a Ivanu Týle. Dotazy můžete zasílat elektronicky na adresu nebo poštou na adresu: Strategic Consulting, Elišky Krásnohorské 150, Frýdek-Místek, Automaticky budou vyloučeny dotazy vulgární a prvoplánově urážlivé nebo ty, které nemají nic společného s Moravskoslezským krajem.

8 8 Červen 2007 Rozhovor ROZHOVOR Vážení čtenáři, v tomto vydání měsíčníku se v neformálním rozhovoru seznámíte s členkou Zastupitelstva Moravskoslezského kraje Růženou Šarišskou (KSČM). Chtěla bych do politiky vtáhnout více žen, říká zastupitelka Růžena Šarišská Můžete prozradit, kde žijete a něco o své rodině? Bydlím s manželem Jurajem a naší dalmatinkou Beruškou ve věžáku v centru Ostravy a líbí se nám tam. Manžel je Slovák a je hornický důchodce. Stará se o domácnost a jenom díky němu mohu pracovat a vykonávat funkce. Syn Evžen je lékařem ve fakultní nemocnici, syn Josef inženýr programátor. Odešel za prací do jižních Čech, čímž se vrátil do kraje mých dávných husitských předků. Jaké je vaše vzdělání a kde momentálně pracujete? Absolvovala jsem Lékařskou fakultu UK v Praze. Mám tři atestace internu, rehabilitaci a všeobecné lékařství. Nyní pracuji jako praktická lékařka pro dospělé. Proč jste si přibrala i práci zastupitelky kraje? Do funkcí jsem byla vtažena z vůle lidí, kteří mi dali ve volbách v roce 1990 tolik preferenčních hlasů, že jsem se umístila na prvním místě a stala se zastupitelkou města Ostravy, kde působím až dodnes. V roce 2000 jsem vyhrála první kolo senátních voleb. Ve druhém kole se pravice pochopitelně sjednotila, a tak jsem neuspěla. Byla jsem ale zvolena do krajského zastupitelstva, kde působím až dosud. Máte i další politické ambice? Chtěla bych do politiky vtáhnout více žen. Zatímco muži v politice myslí hlavně na vlastní profit, u žen je důležitější blaho občana. Bude to ještě dlouho těžké, dokud bude existovat možnost vydobýt si z veřejných funkcí určité výhody. V zastupitelstvu a ve výboru se věnujete oblasti zdravotnictví. Co konkrétně se vám podařilo prosadit, případně co se zatím nedaří? Jsme v opozici, takže nelze vlastně prosadit skoro nic. Ale podařilo se mi, myslím, přispět k přesměrování řešení problému k prospěchu občanů. Například navigovat řešení známe kauzy zdravotních středisek v Havířově k odkoupení městem Havířov. Nebo změnit pohled na schvalování přísedících soudců. Byla jsem proti převedení nemocnic na akciové společnosti, protože hrozí jejich rozprodání soukromým firmám, a tím zhoršení dostupnosti zdravotní péče občanům. Jako opozice máme větší šanci prosadit dobrou věc tím, že řešení našeptáme zastupitelům z jiných stran a my řešení podpoříme. Návrhy komunistů bývají primárně odsuzovány. Opusťme ale již práci. Jaké máte koníčky a záliby? Mým koníčkem je náš pes dalmatinka Beruška. Mým životním koněm je ale moje povolání a práce s lidmi. V mládí jsem dost sportovala, nyní je mým sportem politika. Čtete v současné době nějakou knihu? Čtu všechno, co mi přijde pod ruku a co mi čas dovolí. Takže nejvíc jsem naložená v knihách o dovolené. Nyní čtu Dívčí orchestr od Fania Fénelonové. A co další kultura, například hudba? Na další kulturu nemám dost času. Několikrát v roce navštívím koncerty Janáčkovy filharmonie. Hudbu z rádia či televize mám jako kulisu. Poslouchám vše chci mít přehled. Kam ráda jezdíte na dovolenou? Jednoznačně k moři. Hory mě nepřitahují. Do kterých zemí jste se již podívala a co vás uchvátilo? Maďarsko termální lázně, krásné zdvořilostní fráze (manžel umí maďarsky). Rumunsko místo pokut za špatné parkování policie natírala přední sklo lepidlem a nalepila plakát, který šel sundat jen s celým sklem. Bulharsko duševní čistota lidí, nádherné pláže. Řecko nejlepší moře na Rhodosu, neopakovatelná krása Santorinie, historie Kréty. Turecko pracovitost a skromnost lidí. Rakousko úspěšný Rakušan má české předky. Francie charismatická francouzština hlavně u mužů, silné odbory. Irsko příjemné klima, úcta ke každé kulturní památce. Německo obrovské letiště ve Frankfurtu a v něm světový unikát takřka neomylné zařízení na třídění zavazadel cestujících zkonstruované Čechem. Maroko skromnost lidí, kozy pasoucí se na stromech ve výšce (tráva na zemi kvůli suchu neroste). Tunisko neochota hotelového personálu odstranitelná správným bakšišem. Egypt protiteroristické zajištění hotelu. Chorvatsko sníh na začátku června na Makarské taková rarita, že se kdysi na jednom z ostrovů domnívali, že je to andělské peří seslané bohem a vystavěli tam na jeho počest chrám. Jaké jídlo máte nejraději ať již vlastnoručně uvařené či objednané někde v restauraci? Jím vše je to na mně vidět. V pracovní dny jím vlastně v poklusu. Doma mi chutná vše, co manžel uvaří. Jaké jsou vaše plány do budoucna? Čeho byste chtěla ještě dosáhnout a to jak v profesním, tak i osobním životě? Chtěla bych i nadále pracovat s lidmi. Řeknete nám na závěr vaše životní krédo či motto? Lépe je rozžehnout byť malé světýlko, než naříkat nad tím, že je tma. Hasiči evakuovali školku, děti měly radost Ostrava Na letošní Den dětí určitě nezapomenou caparti z mateřské školy v ulici Františka Formana v Ostravě-Dubině. V její budově vypukl požár a všech 140 dětí i s učitelkami museli hasiči evakuovat. Naštěstí to vše bylo jen jako. Hasiči ze stanice v Ostravě-Hrabůvce tímto cvičením a ukázkami svých dovedností a techniky dali dětem netradiční dárek k jejich svátku. Studenti tančili v rámech Ostrava Studentky prvního ročníku Střední umělecké školy Ostrava vymyslely a realizovaly neobvyklý nápad. Po dobu několika týdnů fotografovaly tanečníky ostravské konzervatoře, tanečního souboru Radost z Bohumína a další sólisty. Fotografie vystavují v galerii ostravské Vysoké školy báňské. Vernisáž pod názvem Tanec v rámech spojily s tanečním vystoupením fotografovaných tanečníků. Jako studentkám fotografie je nám tento obor pochopitelně blízký. A tanec máme moc rády. Připadalo nám zajímavé spojit pro diváky dva zážitky dva různé pohledy na totéž. Nejprve budou vnímat realitu, pak dokáží lépe pochopit ducha našich fotografií, nastínila autorka projektu Kateřina Kočí s tím, že chtěly dát tanec do rámu. Tanec v rámech je jedním z devíti projektů, které se na této škole realizují. Výstava fotografií potrvá do konce června. (mor) 140 let výročí založení lázní v Darkově Darkov Ve dnech června 2007 se v lázeňském parku v Darkově uskutečnil již 6. ročník malířsko-řezbářského plenéru. Jedenáct řezbářů a malířů zde vytvářelo svá díla tematicky zaměřená právě k výročí založení lázní. A tak se návštěvníci mohli potěšit pohledem na vznikající díla, jako např. No 140, Kamarádi z lázní, Pohoda v lázni, Po proceduře, Lázeňská lady, Byl jsem tady a další. Kdo přišel jednou, přišel zase, a mohl tak být při tom, jak zhmotnělé myšlenky autorů pomalu nabývají svých konečných podob. V neděli 10. června proběhla ve Společenském domě aukce prací, jejichž výtěžek bude věnován, jako již dva předešlé ročníky, ve prospěch charitativních aktivit. Letos se podařila vydražit částka 201 tisíc korun. (abo) Součástí cvičení byla i záchrana zraněného muže, který se nadýchal zplodin. Přímo před školkou a zraky desítek zvědavých očí mu poskytli první pomoc, včetně resuscitace. Markéta Dostálová a Rostislav Neuwirth z Klubu sportovního tance Kulturního domu Hlučín předvedli smyslnou sambu. Po skončení cvičení byly na programu ukázky hašení, děti si mohly nasednout do hasičské cisterny či vyzkoušet helmu. Nejvíc se jim vedle samotné evakuace očividně líbilo stříkání z hadic, u kterého se tvořila dlouhá fronta. Fota: HZS Fotografie vzbudily velký zájem. Autorky dokázaly zachytit krásu tance a pohybu velice zdařile. Fota: Robert Mročka Mezi nejpozoruhodnější díla patřila bezesporu 2,4 m vysoká plastika BYL JSEM TADY Jiřího Vyviala z Nové Bělé u Ostravy. Jak sám umělec říká: Byl jsem tady, abych zanechal stopu... Foto: Alena Bohatová Měsíčník Moravskoslezský kraj Vydává Moravskoslezský kraj ve spolupráci se Strategic Consulting, spol. s r.o. Předsedkyně redakční rady: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana MSK. Šéfredaktorka: Lenka Hnilová, mobil: , Inzerce: Alena Bohatová, Janáčkova 1452, Frýdlant nad Ostravicí, telefon/fax: , mobil: , DTP: Tomáš Coufal Adresa redakce: Strategic Consulting, spol. s r. o., E. Krásnohorské 150, Frýdek-Místek Internet: Nevyžádané příspěvky nevracíme Registrováno pod číslem: MK ČR E14474 Vyšlo: 17. června 2007

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: Dobrovolní hasiči jsou v kraji nepostradatelní. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Měsíčník pro

Více

V domovech důchodců se za přijetí neplatí

V domovech důchodců se za přijetí neplatí ČÍSLO 3/2005 ROČNÍK 3 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NÁKLAD 475.000 VÝTISKŮ OVĚŘEN AUDITORSKOU FIRMOU TÉMA MĚSÍCE V domovech důchodců se za přijetí neplatí S letištěm má kraj velké plány Mezinárodní

Více

Terénní pracovníci mají budoucnost

Terénní pracovníci mají budoucnost TÉMA MĚSÍCE Terénní pracovníci mají budoucnost Platí ještě i dnes, že řemeslo má zlaté dno? Učňovské školství zaznamenalo od devadesátých let několik významných změn. V průběhu let hrozilo, že některé

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

Školy uvítaly 11 tisíc prvňáčků

Školy uvítaly 11 tisíc prvňáčků TÉMA MĚSÍCE: Kraj podporuje rozvoj technického vzdělávání. Hejtman ocenil záchranáře. čtěte na straně 3 Vyjděte si do Beskyd na Čertův mlýn. čtěte na straně 6 Výškařka Romana Dubnova o olympiádě. čtěte

Více

UMĚLECKOU ŠKOLU POVEDE ŽENA

UMĚLECKOU ŠKOLU POVEDE ŽENA LITOMĚŘICE SLOVO STAROSTY Radniční zpravodaj DVOUMĚSÍČNÍK ČÍSLO 3 ROČNÍK VI 11. ČERVNA 2013 ZDARMA Milí Litoměřičané, zasáhla nás další velká povodeň. Svým rozsahem byla takřka na úrovni povodně z roku

Více

Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11

Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11 Plzeňský kraj Číslo 2 Únor 2013 Ročník 11 Rozhovor s posilami FC Viktoria Plzeň Dotační programy pro podporu mládeže a sportu Nemocnice podepsaly smlouvy Obsah 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Více

PRODEJ PC SERVIS PC VÝDEJNÍ MÍSTO A SERVIS V ZR. z04-rpcd. Pondělí - Pátek 09.00-12.00 13.00-16.00 po domluvě kdykoliv

PRODEJ PC SERVIS PC VÝDEJNÍ MÍSTO A SERVIS V ZR. z04-rpcd. Pondělí - Pátek 09.00-12.00 13.00-16.00 po domluvě kdykoliv KOMPLETNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY červen/ tel.: 739 045 634 www.rasyguard-facility.cz Po ádek d lá p átele z09-rasygz Hlasujte pro stavbu V soutěži Stavba Vysočiny 2014 má Žďár nad Sázavou dvojí zastoupení, rekreační

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Hejtman se brání krátkozraké politice ministra Ratha ŠKRTY VE ZDRAVOTNICTVÍ BY MOHLY ZLIKVIDOVAT AŽ TŘETINU LÉČEBNÝCH LÁZNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Hejtman se brání krátkozraké politice ministra Ratha ŠKRTY VE ZDRAVOTNICTVÍ BY MOHLY ZLIKVIDOVAT AŽ TŘETINU LÉČEBNÝCH LÁZNÍ V ČESKÉ REPUBLICE MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 4 číslo 3 20. 3. 2006/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Hejtman se brání

Více

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska Cestování Cestování vlakem se zkrátí. Vlaky na tratích z Nezvěstic do Rokycan, z Chrástu do Radnic, z Nýřan do Heřmanovy Hutě a z Pňovan do Bezdružic budou rychlejší. Ve špičkách pojedou častěji. strana

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

listopad 2006 ročník II

listopad 2006 ročník II listopad 2006 ročník II V Brodě mají nový dalekohled (strana 4) Zdravotnická záchranná služba ZK (strana 9) Hasiči se představují v muzeu (strana 11) Ragby ve Zlíně hrají i ženy (strana 13) Podívejte se

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Sněmovna schválila převod regionálních letišť na kraje

Sněmovna schválila převod regionálních letišť na kraje MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Silniční hospodářství kraje míří vinou státu k zániku FOTO: ZDENĚK VAIZ Karlovarský kraj má na údržbu silnic stále méně peněz. Komunikace II. a III. třídy na

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

DHK Baník Most letos v pětizápasové

DHK Baník Most letos v pětizápasové Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 7 číslo 12 červen 2014 www.tydeniky.cz Zveme vás na Aquadrom, Benedikt a Matyldu Aquadrom Most - po celé prázdniny otevřeny letní bazény s

Více

Festival nabídne to nejlepší ze světové kinematografie

Festival nabídne to nejlepší ze světové kinematografie únor 2011 2 vydava isy ls te Za tví CCB Časo p www.listyjm.cz eno 1991 l ož Jižní Moravou za prací i zábavou Regiontour přilákal desetitisíce návštěvníků Na třicet tisíc návštěvníků přilákal jubilejní

Více

Sčítací rok? Sčítání lidu, domů a bytů 2011 předchází 4 pravidelné sčítání zvěře...

Sčítací rok? Sčítání lidu, domů a bytů 2011 předchází 4 pravidelné sčítání zvěře... M Ě S Í Č N Í K P R O O B Č A N Y V Y S O Č I N Y R O Č N Í K 8 Č Í S L O 2 Ú n o r 2 0 1 1 N á k l a d 2 2 2 5 0 0 v ý t i s k ů w w w. k r - v y s o c i n a. c z Život jde dál... Po týdnech velice hektického

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více