EVROPSKÉ VOLBY. DUBEN ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÉ VOLBY. DUBEN 2014 24. ročník"

Transkript

1 4. DUBEN ročník EVROPSKÉ VOLBY V minulých zpravodajích jsme se věnovali obecním službám, tomu, co by obec měla dělat jako servis pro své občany. Dnes bych chtěl toto téma přerušit a věnovat se obecnějšímu tématu Evropě, neboť jsou před námi volby do Evropského parlamentu. Jsme už přes 10 let v Evropské unii a stále mi to připadá neuvěřitelné. Už jsme zapomněli na to, že když jsme vyrazili na první poznávací zájezdy do Lince a Benátek, byli jsme překvapeni úplně vším. Čistotou ulic, barevností domů, kavárnami s venkovními zahrádkami, převislými muškáty na oknech i posečenou trávou. Byli jsme šokováni obrovskou nabídkou zboží v obchodech, vkusností bytového vybavení, auty ale i cenami. Ceny zboží byly pro nás astronomické. Dnes po pár letech máme vše velmi podobné jako v Německu či Rakousku, cestujeme bez pasů a mnozí dokonce říkají, že Evropa je prý nudná, protože je všude stejná a tak raději jezdí do exotičtějších zemí. Jak k této změně došlo? Tím zásadním bylo to, že jsme přestali být izolovaní, zadrátovaní kolem dokola. Z ciziny k nám přišly nové vědomosti, znalosti, zkušenosti ve všech oblastech tzv. know-how. Nebylo to zadarmo. Cizí firmy postupně koupily naše zastaralé podniky. Některé zkrachovaly, jiné se zmodernizovaly. Moderně vybavené továrny začaly vyrábět, vyvážet, lidem se postupně zvyšovaly platy a tím si lidé mohli kupovat dražší evropské zboží. Naši podnikatelé se naučili nové postupy a dnes již není vidět žádný rozdíl v tom, patří - li podnik Čechovi či cizinci. Hlavně, když zaměstnává a prosperuje. Větší vývoz umožnil placení vyšších daní a tak stát mohl zvyšovat kvalitu zdravotnictví, mohl zvyšovat důchody a spolu s obcemi zlepšovat i ostatní veřejné služby. Patříme k zemím s nejmenšími sociálními problémy, patříme k zemím, které umí zabezpečit seniory i sociálně potřebné. Jsme vyspělou evropskou zemí, která má samozřejmě i podobné evropské problémy jako země sousední. O těch ale nepíšu, těm se dostatečně věnují jiní. Když jsme se dostali ekonomicky z nejhoršího, byli jsme přijati do Evropské unie. Bez jakýchkoliv bariér jsme mohli prodávat a pracovat v celé Evropě, investoři u nás více investovali, znamenalo to nový rozvoj. Dokonce jsme pocítili evropskou solidaritu. Jako chudší země jsme měli nárok na evropské dotace. Tyto dotace umožnily řešit finančně 1

2 náročnější stavby a dokonce i některé investice do budoucnosti. Stačí se rozhlédnout u nás po Spáleném Poříčí a okolí. Kolik zde máme modrých cedulek se znakem EU. Jen namátkou : s pomocí Evropy jsme stavěli např. vodovod, opravovali školu, zdravotní středisko, zateplovali školu, obě školky, renovovali náměstí, špejchar, hotel, mnohé asfaltové cesty, nyní stavíme vodovod ve 4 obcích a tak bych mohl pokračovat dál. Začal jsem věcmi ekonomickými, jak je u nás zvykem. Ale pak je mnoho dalšího. Velmi si cením toho, že nás Evropa vychovává svými zákony, svým směrováním. Naši politici si nemohou dělat, co chtějí. A to je dobře. Dovedete si představit, jaké nejrůznější nápady a zlepšováky by se daly do zákonů, kdyby nebyly směrnice EU? Vždyť na některém ministerstvu se vyměnilo za 20 let možná 15 ministrů velmi různé úrovně. Co by se stalo, kdyby si každý z nich mohl dát do zákona nějaký svůj nápad? Aplikovali bychom ve všech oblastech naši známou cestu od příkopu k příkopu. Někdy se říká, že Evropa je těžkopádná, že se tam o všem dlouho dohadují. Schválně si to ale zkusme. Dejme dohromady při nějaké sešlosti 28 lidí např. příbuzných jako je členů unie a zkusme se třeba dohodnout, že dohromady koupíme dům, nebo že pojedeme společně na dovolenou, nebo že se budeme pravidelně scházet nebo společně podpoříme některé z nadaných dětí na studiích... Určitě by to nebylo jednoduché popovídání. A podobné je to v EU a přesto se Evropa na zásadních věcech vždy shodne. Dokonce společně překonala krizi, zachránila euro, odpustila mnohé dluhy slabším a snaží se vyrovnávat rozdíly mezi členy. A nyní to nejdůležitější. Evropská unie zaručuje mír. Členské státy si navzájem nevyhlašují válku, jako to dělaly celá staletí předtím. Stále je mezi námi mnoho pamětníků poslední války, která začala v Evropě a koneckonců obsazení Československa statisíci vojáků a 6300 tanky v roce 1968 také nebyla žádná legrace. Evropská unie se stala zárukou míru. Až si na to zvykla jako na samozřejmost a omezila svou obranu. Měla by v ní přidat. Na světě vždycky budou lidé a síly, které budou chtít rozšiřovat své území. Vždy se budou snažit chránit své menšiny v jiných zemích a rozšiřovat svůj životní prostor či bojovat za mír. Stejné zdůvodnění bylo používáno za 2.světové války, v době studené války a používá je i dnešní Putinovo Rusko. Ale abych nekončil pochmurně. Když se objevíte v nějaké vzdálenější zemi, je na vás hned vidět, že jste odjinud. A tak se vás okamžitě někdo zeptá, odkud jste. A když odpovíte z Evropy, hned s pochopením řekne : Aha a začne se usmívat. Občas chce ještě upřesnění. Česko mu většinou nic neříká, tak řeknete, že jsme vedle Německa a že prezidentem Česka byl Havel. To se pak skoro každý chytne. Jsme všichni prostě z Evropy a nyní budeme volit naše evropské poslance. Zvolme dobře. Zvolme ty, kteří chtějí pracovat pro lepší a silnější Evropu. I když není našich poslanců mnoho, mohou dokázat mnoho dobrého, pokud to budou lidé se zkušenostmi a s nadšením. Pro to jaká bude naše Evropa, je důležitý každý hlas. O Evropě se bude ve volbách rozhodovat v každé obci, v každém volebním okrsku. Prosím, přijďte. P.Čížek Studenti Domova mládeže CSOŠ ve Spáleném Poříčí tímto děkují všem dárcům starých nástěnných kalendářů, které využijí na různé techniky ručních prací. 2

3 Poplatky ze psů a za svoz komunálního odpadu: Vyzýváme občany Spáleného Poříčí a příslušných obcí, kteří ještě nemají tento poplatek zaplacený, aby jej zaplatili v pokladně Městského úřadu Spálené Poříčí. Poplatky ze psů a za svoz komunálního odpadu byly splatné k Poplatky za psa: ve Spál.Poříčí - u rodinného domu 150 Kč / rok v ostatních místních částech 100 Kč / rok bytové domy 400 Kč / rok důchodci 100 Kč / rok za druhého a každého dalšího psa o 50% navíc k základnímu poplatku V podatelně / pokladně Městského úřadu Spálené Poříčí jsou k dispozici formuláře k přihlášení a odhlášení psa z evidence. Formulář na přihlášení psa vyplňoval od začátku roku 2014 každý držitel psa při platbě poplatku na rok Formulář je nutné vyplnit i v případě držení nového psa. Držitel psa je povinen přihlásit psa do evidence do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je povinen ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti. Přihlásit psa je povinen i držitel, který bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození od poplatku. Formuláře jsou přístupné také na webových stránkách Města Spálené Poříčí v sekci Formuláře města Evidence psů. Každý pes je označen evidenční známkou, kterou držitel psa obdrží od správce poplatku při prvním přihlášení psa do evidence. Evidenční známka slouží při kontrole k prokázání skutečnosti, že je pes evidován. Pokud pes známku ztratí nebo poškodí, je držitel psa povinen nahlásit tuto skutečnost správci poplatku, který vydá známku novou. Poplatky za svoz komunálního odpadu: 1 osoba s trvalým pobytem: Kč / rok nemovitost určená k rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba Kč / rok Poplatky za svoz komunálního odpadu byly splatné k Do této doby bylo možné uplatnit následující úlevy: 50,- Kč při svozu 1x za 14 dnů po celý rok = žlutá známka rodinná úleva (4 a více osob v domácnosti): - svoz 1x týdně v zimě a 1x za 14 dní v létě 2300 Kč / rok a domácnost - svoz 1x za 14 dnů po celý rok 2100 Kč / rok a domácnost Tyto úlevy již není možné od 1. dubna 2014 uplatnit. Ti, kteří poplatek neuhradili včas, budou nyní platit poplatek v plné výši. Mgr.Hana Šimanová 3

4 Bujarým sokolům 4 Tento nápis má na stuze vyšitý historický prapor Sokola Hodonín a právě sokolovna v Hodoníně byla domovem účastníků výletu na Moravu 12. a 13. dubna Letošní výlet měl dva hlavní cíle, aktivní účast na Festivalu vín na Podluží a prohlídku Punkevní jeskyně a Macochy v Moravském krasu. Vinaři Na Podluží nabízeli návštěvníkům kvalitní moravská vína hned ve čtyřech vesnicích Moravská Nová Ves, Prušánky, Hrušky, Nový a Starý Poddvorov, vítalo nás 38 sklípků, 400 vzorečků a vinaři, kteří ochotně vysvětlovali zajímavosti o pěstování a výrobě vína. Svým vyprávěním mnohdy otevírali i svá soukromí, neodmyslitelně spjatá s prací kolem vína. K určení svého favorita ochutnal každý návštěvník značné množství vzorečků. Celkovou pohodu a dobrou náladu putovní degustace dotvářely písně cimbálové kapely a to až do sobotního večera. Návštěva Punkevní jeskyně v Moravském krasu nás potěšila romantickými scenériemi krápníků, které dotvářelo efektní nasvícení, podmanivá hudba i vesele pojatá plavba po podzemní říčce Punkvě. Viděli jsme i pravou jeskynní tmu! Velice zajímavá, až intenzivní byla i nedělní návštěva pivovaru v Havlíčkově Brodě,

5 má nosné pivo Rebel a šikovného sládka. Prohlídka pivovaru s degustací, i úžasný tříchodový degustační oběd s vhodným druhem piva pro každý chod, byl pro všechny skvělou tečkou za víkendovými zážitky. Bujarý výlet na Moravu naplnil doslova každý smysl všech účastníků a objasnil nám, proč nese historický prapor sokola Hodonín z roku 1885 nápis Bujarým sokolům. Moravo, nashledanou! Václav Ziegler 5

6 Velikonoční jarmark V sobotu 5.dubna 2014 se v rámci jarních trhů ve Spáleném Poříčí uskutečnil dobročinný jarmark pro Mateřskou školu ve Spáleném Poříčí. S nápadem uspořádat dobročinný jarmark přišly před třemi lety maminky dětí a jarmark se zařadil mezi tradiční akce mateřské školy. Rodiče, prarodiče i příznivci mateřské školy přispěli na tento jarmark mnoha výrobky domácím pečivem, koláči, velikonočními beránky, jarní dekorací, pomlázkami, proutěnými košíky, bižuterií a mnoha dalšími věcmi Děti a paní učitelky připravily k prodeji zápichy s velikonoční tématikou a nacvičily pásmo jarních písní. Vystoupení se dětem moc povedlo. Počasí nám přálo, a tak se přišlo podívat hodně lidí a díky šikovným prodávajícím se prodalo téměř všechno zboží. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům organizátorům, i těm, kdo nám přinesli nějaké výrobky, všem kupujícím, městu, p.pasekové z infocentra, studentům a vychovatelkám Domova mládeže při CSOŠ Spálené Poříčí, p.věšínové z knihovny. Z 3.ročníku dobročinného jarmarku se pro MŠ Spálené Poříčí získalo , - Kč. Uvedené peněžní prostředky budou použity na nákup hraček a vybavení mateřské školy. Marie Benetková, ved.učitelka MŠ 6

7 6 let aktivní činnosti MAS sv. Jana z Nepomuku Na webu je v rubrice Dokumenty / Info bulletiny ke stažení souhrnná výroční zpráva MAS za období Díky působení MAS v území se podařilo především podpořit 85 rozvojových projektů v mnoha oblastech, v celkové částce 30,3 mil. Kč. Tím ale činnost naší organizace zdaleka nekončila. Spolu s partnerskými MAS jsme získali finanční prostředky na pět tzv. projektů spolupráce, které jsou buď již úspěšně zrealizovány, nebo se dosud realizují. Oblíbenými se staly rovněž i naše dva vlastní grantové programy - Startér a Maličkosti. Díky Startérovským projektům jsme v minulém období mohli podpořit 21 zajímavých projektů neformálních skupin mladých či žen, které za sebou v mnoha případech zanechali v regionu velmi hmatatelnou stopu. Díky kulturním a vzdělávacím akcím regionu, které jsme organizovali nebo spoluorganizovali, se mohli návštěvníci podívat do běžně nepřístupných zámků, zažít nevšední představení, okusit řemesla a vůni venkova na vlastní kůži, pravidelně se vydávat s kolem a mapou za poznáním krajiny, vzít do ruky fotoaparát a zachytit krásy regionu ve dvou fotografických soutěžích, či se vydat do zahraničí, do Litvy, Polska nebo Finska. Rovněž se nám podařilo zpracovat a vydat celou sérii regionálních brožur a publikací, které sklízejí velký ohlas nejen v rámci regionu. Vážíme si, že jsme mohli spolupracovat na jejich tvorbě s takovými Mistry, jako byl např. Otakar Brousek st., který pro nás namluvil celkem devět regionálních pověstí na CD nosič. Od roku 2008, kdy byla naše MAS vybrána k realizaci svého rozvojového plánu, se podařilo úspěšně projít celou řadou složitých administrativních procesů a úkonů, které naší organizaci ukládala jak legislativa ČR, tak i pravidla a požadavky administrátorů Programu rozvoje venkova, ze kterého byly dotační prostředky pro region Nepomucka a Spálenopoříčska poskytnuty. Z vlastní zkušenosti při realizaci projektů podpořených z dotačních titulů mohu říci, že vyhovět a splnit všechny nutné administrativní úkony je velmi náročné. Pracovníci kanceláře naší MAS kromě uvedených činností navíc nad rámec svých povinností všem podpořeným žadatelům z našeho území poskytovali a stále poskytují poradenství a pomoc při administraci a realizaci projektů. Především díky této pomoci nebyly při kontrolách již realizovaných projektů zjištěny zásadní problémy a přislíbené dotace byly Státním zemědělským intervenčním fondem proplaceny. Nejen za uvedenou podporu realizátorům projektů, ale především za práci odvedenou pro naši organizaci v uplynulých letech patří pracovníkům kanceláře MAS velké poděkování. K tomu, zda bude naše organizace působit v regionu i v dalším unijním období, může nyní napomoci každý z nás. Věříme, že se to podaří a za dalších 6 let přineseme souhrnnou výroční zprávu třeba i v rozsáhlejší podobě. Ing. Jindřich Jindřich, předseda MAS 7

8 Dýcháme za Tojickou hrušeň V průběhu jara byly na obecním úřadu v Tojicích realizovány tematické přednášky/workshopy, vztahující se k projektu Dýcháme za Tojickou hrušeň podpořenému Nadací VIA ve Fondu místních iniciativ. Aktivitu občanského sdružení Pod Zelenou Horou podpořila také obec Tojice finančním darem ve výši 5000,- Kč či poskytnutím zázemí zcela zdarma. Kurzy pravidelně navštěvovalo zhruba 15 místních i přespolních žen, které se pod vedením lektorky Mgr. Ivany Sieberové z městského muzea v Klatovech dozvěděly nejen mnoho zajímavostí na téma přírody, stromů a jejich ochrany, ale také se naučily na souvisejících rukodělných kurzech několik řemeslných technik, které budou moci v budoucnu využít nejen pro radost, ale třeba i drobný přivýdělek. Další fáze projektu zahrnovaly například dobrovolnickou práci při úpravě tojické aleje do Louček, vznik speciálního landartového díla - kmene, na kterém jsou obtisknuty dlaně všech osob, zapojených do projektu a Jaroslavem Hodkem ze Spáleného Poříčí vyřezána tematická plastika, či v neposlední řadě výsadbu nové hrušně, která by měla poskytnout budoucím generacím Tojičáků úrodu i stín, tak jako se tomu stalo před zhruba 300 lety, kdy byla vysazena hrušeň původní - vyvrácená v roce 2007 orkánem Kyrill a přesto následně ověnčená Nadací partnerství titulem Strom hrdina. Příběh Tojické hrušně na byl publikován na podzim 2013 i v těchto novinách. Pavel Motejzík, předseda OS Pod Zelenou Horou Tip na knihu o poustevnách a poustevnících Kde všude žili dle legend či písemných pramenů v Plzeňském kraji poustevníci? A co konkrétně na jižním Plzeňsku? Jaké poustevny po nich zbyly, a jaké příběhy se o nich vyprávějí? To vše se dozvíte v nové publikaci, která zahrnuje i oblast jižního Plzeňska, konkrétně např. Žinkovy, Prádlo, Hradiště u Blovic, Chynín, Seč, Dožice, Vrčeň, Zelenou Horu a další a další místa. Do konce května zároveň probíhá i tematická výstava v Muzeu církevní diecéze ve Františkánské ulici v Plzni, kde si můžete publikaci rovněž zakoupit. Doporučená prodejní cena je 230,-Kč. Kontakt na nakladatele: 8 P.Motejzík

9 9

10 Čtenář roku Z Městské knihovny ve Spáleném Poříčí Březen měsíc čtenářů 2014 I v letošním roce SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR) vyhlásil soutěž o Čtenáře roku Městská knihovna ve Spáleném Poříčí se již tradičně k této aktivitě přihlašuje. Pro letošní rok (20.výročí Mezinárodního roku rodiny) byla vyhlášena kategorie Čtenářská rodina. V naší knihovně, bohužel, velký výběr v této kategorii nemáme. A tak byla vybrána trochu netypická rodina. Rodina Schořovských. Slečna Jana Schořovská navštěvuje naší knihovnu již 28 let. Je náruživou čtenářkou, v loňském roce měla 107 výpůjček knih (mimo různé časopisy). Přivedla do knihovny i své dvě neteře. Když Adélka začala navštěvovat základní školu, již první týden si nechala vystavit členský průkaz. V roce 2013, jako žákyně druhé třídy, měla 29 vypůjčených knih, které doopravdy přečetla! Malá Terezka netrpělivě čeká až bude umět číst a bude mít svůj čtenářský průkaz. Děvčata se s tetou do knihovny vždy těší. Věcné dárky a pamětní list byl rodině Schořovských předán na malé slavnosti v naší knihovně 13.března 2014 za účasti pana místostarosty Ing. J. Jindřicha. V celém seznamu našich čtenářů je registrováno a pravidelně do knihovny dochází pouze šest maminek s dětmi (ale bez tatínků). Můžeme jen závidět knihovně v Jindřichově Hradci, která se pyšní takovými čtenáři jako je nejlepší čtenářská rodina z celé republiky. Veronika, Pavla a Jiří Nymburští (s babičkou) si zde v minulém roce vypůjčili dohromady 499 titulů. Celostátní vítěz byl vybrán z vítězů krajských kol a mohl si v Paláci knih Neoluxor zakoupit knihy podle svého výběru v hodnotě Kč. Čtenářská rodina byla představena v rámci předávání cen Magnesia Litera 8.dubna 2014 na ČT ART. Také naše rodinka se zúčastnila krajského kola ve Studijní a vědecké knihovně v Plzni. Toto příjemné setkání se čtenáři jiných knihoven, s paní ředitelkou Městské knihovny v Plzni, s panem ředitelem SVKPL a s pracovníky a specialisty knihovny, bylo doplněno hudebním programem a prohlídkou historické budovy Studijní a vědecké knihovny. Velmi zajímavá byla ukázka restaurování starých tisků. Vyvrcholením byla možnost si v bílých rukavičkách prolistovat tisky z 16. století, Hájkovu kroniku a Mattioliho herbář. Být dobrým čtenářem se určitě vyplatí. Čtenář roku Měst. knihovna Spálené Poříčí Nejlepší v Plzeňském kraji Studijní a vědecká knihovna Plzeň 10 Milena Věšínová, knihovnice

11 V polovině května přiletí do Strašic drak Knihu o jedné drzé holce a dvouhlavém drakovi pokřtí ve středu 14. května od 18 hodin ve Strašicích v Malém sále Společenského domu. Kniha O Vendulce a drakovi, kterou napsal ilustrátor a spisovatel Vhrsti, však už za sebou jednu velkou premiéru má: den po vydání z ní v rámci programu Noci s Andersenem četlo najednou šedesát tisíc dětí na více než tisícovce míst po celém světě! Opravdového křtu se však kniha dočká právě ve Strašicích, místě autorova bydliště. Stejně jako na loňském křtu Vhrstiho předchozí knihy Chci být dospělý dostanou i letos ve Strašicích příležitost ukázat se místní mladí hudebníci pod vedením strašického muzikanta Miloslava Orcígra. Připraveno je i losování jeden z návštěvníků křtu si odnese knížku O Vendulce a drakovi i s věnováním domů zdarma. Vstupné na akci bude dobrovolné. Kniha O Vendulce a drakovi je výjimečná tím, že si ji Vhrsti poprvé sám neilustroval. Stejně jako já ilustruji knihy jiných autorů, už dlouho jsem toužil po tom, aby i mně jednou ilustroval knížku někdo jiný. Požádal jsem proto svého skvělého kolegu Lukáše Fibricha a z výsledku naší spolupráce jsem naprosto nadšený. Věřím, že nadšení budou i čtenáři, svěřuje se Vhrsti. Zkušený ilustrátor Lukáš Fibrich je mezi dětmi známý především jako autor kocoura Mourrisona kresleného maskota časopisu ABC. Pohádkový příběh O Vendulce a drakovi je určený dětem od 7 let. A na co se mohou malí čtenáři těšit? Když se starostova dcera Vendulka dozví, že v městské knihovně se usídlila lítá saň, nedá jí to a rozhodne se podívat se na ni zblízka. Z dobrodružné výpravy do knihovny si odnese domů nejen nezapomenutelné zážitky, ale i právě vylíhlého dráčka, který nestihl odletět s maminkou. Začne mu říkat Ferdo, cvičit ho jako psa a všude ho vodit s sebou. Jenže i draci mají pubertu a ta v nich probouzí pravé dračí pudy a schopnosti, včetně chrlení ohně. Takže když Ferda doroste do mládežnického věku, přestane být roztomilým domácím mazlíčkem. A začne mela! Ještě že tu jsou Vendulčini spolužáci, vychloubačný Mirek a záhadný Gracián. Osmatřicetiletý Vhrsti má za sebou už celou řadu ilustrovaných knih včetně vlastní trilogie Už se nebojím tmy, Prázdniny v nebi a Chci být dospělý. Dostal Cenu učitelů za přínos dětskému čtenářství a série výukových materiálů českého jazyka s jeho ilustracemi získala stříbrnou medaili za druhou nejlepší učebnici v Evropě. Televizní seriál Bílá paní na hlídání, kterému Vhrsti vtiskl svou výtvarnou tvář, se stal jedním z nejúspěšnějších nových večerníčků posledních let. K. Juríková Sdělení Městská knihovna ve Spáleném Poříčí bude 2.června - 9.června 2014 uzavřena! 11

12 O poště Když ještě děti a studenty učívali učitelé a profesoři a ne mašiny, byť sebedokonalejší, bývala úvodní věta mnohých dějepisných hodin : Už staří Římané... Dodnes to platí o poště. Už staří Římané zřídili pro dopravu zpráv ze všech koutů své ohromné říše do Říma stabilní síť stanic. V nich si profesionální poslové měnili koně. Říkalo se jim latinsky posita. Od toho je už jen krůček k české poště a k dalším podobným post, postále, počta v azbuce. Chystaná výstava ke 100. výročí vzniku Velké války na svatou Annu roku 1914 vám předvede poštu a její zásilky v mimořádné a dá se říci přímo šílené době. Na frontách po celé Evropě, později i na Sibiři na sebe střílely miliony vojáků. Mezi nimi a jejich domovy poletovaly lístky polní pošty, zajatecké pošty, úředních sdělení byl raněn, zabit, zemřel. Z domova naopak sdělení máme hlad, jsme nemocní, šaty se nám trhají, děti chodí do školy bosé. Něco z této zvláštní pošty vám ukážeme na připravované výstavce. Významné dny a výročí Nechal jsem si vytisknout seznam s tímto názvem a bylo toho jedenáct stran. Kupodivu, že jsem zde našel Den učitelů výročí narození Jana Ámose Komenského v roce Tak moje dodatečná gratulace paní učitelky a páni učitelé. Ovšem kompletní seznam oněch dnů obsahuje 229 položek, z toho je 14 státních svátků, památných a významných dnů České republiky. Je zde také jeden dost zvláštní a tím je Den Antonína Dvořáka 13.9., vyhlášený v roce 1997 Radou města New York je Dnem horské služby a je to den, kdy v roce 1913 zahynuli v Krkonoších za sněhové bouře závodníci Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Pro dnešek uzavírám několika podivnostmi. O nich se domnívám, že jsou docela dobrým vtipem. Je to například 1.6. Mezinárodní den trpaslíků (bez udání zřizovatele či původce). Dále je Světový den pozdravů a 2.7. je Světový den UFO (neidentifikovatelné létající předměty). O dalších raritách příště. Bohumil Hrabal a Spálené Poříčí? Musím začít trošku ze široka. Mívali jsme v naší projekční kanceláři dobrou partu. Při kreslení bylo možno docela dobře komunikovat a vždy bylo o čem hovořit. Jednou přišel kolega do práce a sdělil, že byl včera na krásném filmu Postřižiny a že se v něm herečka Vašáryová koupala v pivovaře docela nahá. Vřele nám kino doporučil. Samozřejmě, že jsme se šli postupně také podívat. V tehdejších raných létech osmdesátých to bylo dost odvážné, ale tady už se dostávám k našemu Poříčí. Magdalena byla skutečně nádherná, ale moje oči vedle ní zaujaly scénky z práce kolem piva a zejména kolem sudů. Hned mi přišlo na mysl, že když se v poříčském pivovaře smolily sudy, my děti jsme to nesměly zmeškat. Dodnes si pamatuji, jak starý pan František Přibáň naléval rozžhavenou smolu do sudu, jak s ním pak točil, koulel ho po líhách, aby smola přilnula na všech stěnách sudu. A ta úžasná vůně kolem. Dělo se to tehdá za domečkem vpravo od varny na volném prostoru. Vzpomínám si i na bednáře, snad prý to byl pan Hanzlík ze Zámecké ulice, který před smolením utahoval železné kování sudů. Autor předlohy Hrabal o pivovarech věděl všechno, protože v pivovaru v Nymburku léta bydlel. Má na jeho zdi i pamětní desku, o níž si vymínil, že musí být hodně při zemi. Prý proto, aby ji mohli očůrávat psi. Byl to zvláštní člověk. Režisér Postřižin i dalších Hrabalových filmů Jiří Menzel mu jistě rozuměl a jeho nápady ztvárnil geniálně. Však za ně dostal několik světových ocenění. Díky, pane Hrabale a Menzele i za náš Spálenopoříčský pivovar a je škoda, že nepřežil rok Sto let Hrabalova narození oslavila přesně na den Česká televize jeho Postřižinami a já jsem si rád zavzpomínal na své mládí. Ing.M.Tupý 12

13 STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ Tajemství závěti Adama st. Vratislava z Mitrovic díl část druhá V závěti Adama st. Vratislava bylo odkázáno městysu Poříčí 500 kop míš., které měly být do roka vyplaceny. V tom případě, že by tak držitel statku poříčského neučinil,.. měli mie Poříčtí s domy a grunty svými i se vším témuž městysi náležícím příslušenstvím dle toho kšaftu ihned zcela svobodni býti a žádnou dále poddaností vázáni býti neměli. (Dále opisuji dokumenty, proto mně milí čtenáři našeho Zpravodaje promiňte slovosled a tehdejší psaný projev). Že však vdova po Adamu Vratislavovi st., která za nezletilého syna Jiřího Zdeňka Vratislava statek Pořícký spravovala, po roce tuto sumu splatiti nemohla, teda učinila o sv. Bartoloměji r.1628 závazek, že od toho dne za rok celý odkaz i souroky Poříckým zaplatí. Kdyby se tak nestalo, svolila jménem svým i syna svého, aby Poříčtí dle kšaftu stali se úplna svobodnými a své vrchnosti žádným poddanstvím nadále vázáni nebyli. Tato úmluva zní doslova takto: Já Salomena Vratislavova z Prostého, na Poříčí a Bratronicích na místě Jiřího Zdeňka Vratislava syna mého nezletilého i jiných dítek svých. Wyznávám tímto listem vůbec před vším zvláště tu kdyby toho potřeba ukazovalo : Jakož jest dobré paměti urozený a statečný rytíř pan Adam st. Vratislav z Mitrovic na Poříčí, pan manžel můj nejmilejší učinil kšaft a pořízení na list mocný královský v statku svém a témž kšaftu odkázal lidem poddaným svým miestečku Poříčí piet set kop míš. Nařídiv to tak, aby jim v roce ode dne smrti pořát sběhlým na hotově vydány byly, jak týž kšaft jehož datum léta Božího 1617 v sobotu dne Sv. Jana Křtitele božího a do desk zemských vložen jest do Kwatambru Trhového nového žlutého leta 1624 a pátek po Sv. Marku Evangelistovi Páně M.27. to vše v sobě dále obsahuje a zavírá. I majíc já na místě nadepsaného Syna mého nezletilého jakožto mocná a otcovská poručnice týmž lidem a miestečku Poříčí takovou sumu pět set kop míš. dnešního dne odvezti dáti. Nemohoucí pak bezelstně pro mnohé a rozličné vydání tak ihned skládati takovou sumu pět set kop míš.: Tímto listem otevřeným purkmistru a konšelům i vší obci městečka Poříčí na místě syna mého nezletilého i jiných dětí mých pojišťuji a tu sumu na den Sv. Bartoloměje, nejprve příštího leta 1629 i s ourokem obyčejným cozbykoliv v tomn času ho vzešlo a konečnost dáti slibuji a připovídám, žádné v tom dále obrání ani nic jiného což by lidská lest vymýšleti mohla neužívajíce a tudíž téhož kšaftu v nejmenším punktu a klausuli v ničem neprotrhujíc. (Krásná čeština a slovosledy naší vrchnosti) - pozn. autora. Konec druhé části. Jaroslav Hodek, Měšťanská beseda Ta Šumava si to opravdu zaslouží! Možná, že jste si řekli : Šumava? To je přece místo, kde se jde pořád nahoru a pak zase pořád dolů a pro vás (máte-li malé děti, možná už i léta a nějaké to píchání v noze) a tak ta Šumava? Nic pro nás! Ale věnujte nám trochu pozornosti a my vám na oplátku dáme dobrý tip na pohodový výlet. (Cesta vede kolem Vchynicko-tetovského plavebního kanálu zde můžete vidět voraře, kteří převážejí šumavské dříví). U kanálu vás určitě zaujme, že u Srní obejdete nesplavný úsek Vydry pod Antýglem úsek představuje délku asi tak 13 km a spojuje úsek této známé říčky s neméně známou říčkou Křemelnou. Zde slouží přívod vody pro vodní elektrárnu na Čenkové Pile. A teď náš výlet! Začínáme u obce Srní; zde se rozhodneme pro žlutou značku ta vás povede kolem tohoto úžasného vodního díla k rozcestníku U Sedla. Zde budete určitě obdivovat Vodní zámek (to je v podstatě železobetonová věž, která slouží jako místo uzávěru vody pro tu

14 naši elektrárnu... Nu a pak už vás čeká nádherný výlet na Povydří a Pootaví. (Zde nezapomeňte na chvilku oddechu a na svačinku! Zde je pro to ta nejlepší příležitost). A potom už jen cesta zpět, na krásnou a velmi poutavou Klostermannovu vyhlídku zde máte před sebou jako na dlani celé údolí Otavy. A to už je cesta zpět, kolem vodní nádrže, až do Srní! A to už je asi tak všechno nějakých 9 km střední obtížnosti, vhodné i pro děti. Nebudete litovat! prom.ped.václav Karásek NOVÁ SBĚRNA PRÁDELNY A ČISTÍRNY: Textilní zboží Jana Loudová Masarykovo nám. 117, Blovice - praní - žehlení - mandlování - chemické čištění a barvení. Info:

15 INZERÁTY Velkoformátový tisk Nabízím možnost velkoformátového tisku na plotrovacím zařízení HP. Maximální velikost výkresu 610 mm x 1897 mm. Zakázky přijímám mailovou formou v běžných tiskových formátech (nejlépe PDF). Cena bude stanovena dohodou dle objemu a charakteru zakázky (orientačně černobílé výkresy 40 Kč/1m 2, barevné výkresy bez výplní 60 Kč/1m 2, barevné výkresy s velkými výplněmi po individuální dohodě). Ing. Libor Toman, tel , Finanční a pojišťovací poradenství Ušetřete až tisíce korun měsíčně - Refinancování hypoték od 6 bank - Pojištění nemovitosti,domácnosti,odpovědnosti - Zákonné a havarijní pojištění vozidel - Životní a úrazové pojištění osob včetně dětí - Penzijní a stavební spoření - Investice - Likvidace pojistných událostí vozidel - Zapůjčení náhradního vozidla zdarma Kontaktujte poradce Jan Krieg tel. : PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ ZLATNICTVÍ - ŠPERKY Blovice - Tyrkys Jarmila Dindová Tel.: , dindova.cz VÁM NABÍZÍ : * svatební šaty a doplňky * šaty pro družičky * šaty do tanečních * svatební oznámení a pro maturantky * velký výběr snubních prstenů FIRMA ŽMIJÁK HOŘEHLEDY VRTÁNÍ STUDNÍ, PROHLUBOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ STUDNÍ, PRÁCE S MINIBAGREM Tel.: Servicios Internacionales, s.r.o. Zdeněk PŘIBYL - Náměstí 317 P R O D E J * červeného suchého španělského vína * 5 druhů medoviny a medu * bílého a růžového vína a 3 druhů olivového oleje P R O D E J N Í D O B A : ST h PÁ h SO 8 12 h Prodej je možný i mimo otevírací hodiny. Pronájem pozemku Pronajmu (i dlouhodoběji) stavební pozemek ve Štítovské ulici ve Spáleném Poříčí (naproti stavebninám). Pozemek je vhodný pro drobné podnikání, mezisklad materiálu apod. Informace na čísle tel

16 P r o d e j s l e p i č e k Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří : týdnů. Cena ,- Kč/ ks - dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 15. května a 12. června 2014 Spálené Poříčí - za kostelem hod. Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Případné bližší informace : Po - Pá hod. tel. : , ,

17 17

18 Konvoj historických vojenských vozidel již tradičně ve Spáleném Poříčí! Letos k nám vozidla členů Klubu 3. armády Plzeň společně s Old car rangers Praha zavítají ve čtvrtek 1. května 2014 v 10,30 hodin na náměstí. Jste srdečně zváni k návštěvě přehlídky! 18

19 19

20 MĚŠŤANSKÁ BESEDA A SOKOL SPÁLENÉ POŘÍČÍ VÁS ZVOU 24. KVĚTNA 2014 DO SOKOLOVNY VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ OD 19:00 HODIN NA COUNTRY VEČER S LAZAR BANDEM PROGRAM OBOHATÍ TANEČNÍ SKUPINA BOTA A KARAMELKY PŘIJĎTE SI ZAZPÍVAT I ZATANČIT A NEBO POUZE POPOVÍDAT S PŘÁTELI VSTUPNÉ DOSPĚLÍ 50,-, DĚTI A MLÁDEŽ 20,- 20

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník 10. Ř Í J E N 2013-23. ročník OPRAVY SILNIC Jeden z největších problémů, které jsme v letošním roce řešili, byl stav krajských silnic. Po zimě byl nejhorší stav silnic Lipnice Těnovice Záluží Lučiště Číčov,

Více

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara.

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 3. BŘEZEN 2015 25. ročník PŘÁNÍ Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 1 POMOC POTŘEBNÝM Je velmi dobře, když se každý z nás snaží pomoci něčemu dobrému.

Více

Spálenopoříčský zpravodaj

Spálenopoříčský zpravodaj Spálenopoříčský zpravodaj 14. ročník 12. prosinec 2004 V Á N O Č N Í V Y D Á N Í ************************************************************************************* Vážení občané. Prožíváme advent. Dobu

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Spálenopoříčský zpravodaj 11.

Spálenopoříčský zpravodaj 11. Spálenopoříčský zpravodaj 11. FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ 15. ročník VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ SOKOLOVNA 24. 11. 26. 11. 2005 Listopad 2005. *************************************************************************************

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/ Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 5 Květen 2014 Časopis města Vrchlabí (více na straně 27) MEZZOSOPRANISTKA Edita Adlerová sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 DĚTSKÉ MAŠKARNÍ KARNEVALY str. 3 PŘEŠTICE V ČASE str.

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem V současnosti startuje i v našem městě zcela nový projekt, který bude užitečným pomocníkem

Více

5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013

5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013 LISTY 5/2013 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 5 /2013 Lidická tragédie stále živá a varující Malebná česká vesnička, nacházející se nedaleko Kladna,

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 7 10. července 2014. Fotostrana

Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 7 10. července 2014. Fotostrana Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 4 číslo 7 10. července 2014 Aktuality Aktuality Fotostrana Sport Kraj městu nedal Lovosice mají nové Červnové festivaly

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

mšenskéročník 5/2013 Cena 10 Kč

mšenskéročník 5/2013 Cena 10 Kč mšenskéročník n o v i n y XIX 5/2013 Cena 10 Kč www.mseno.eu baráčníci a sokolové v krojích stánky s občerstvením, rukodělnými výrobky pouťové atrakce v areálu ZZN historické traktory z Košátek výtvarný

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 12 Prosinec 2013 Časopis města Vrchlabí Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert ZUŠ Karla Halíře 12. 12. /KD Střelnice

Více