Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy"

Transkript

1 Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy

2 Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený Joelem Brosem a Světlanou Nálepkovou, s moravským, v podání Gabriely Vermelho či FS Jakub, se uskutečnil díky projektu Gymnázia JAK Naše Evropa-Můj kraj. Více str. 13. Foto: Markéta Švehlíková První dáma českého folku Pavlína Jíšová zahrála a zazpívala společně se svou dcerou Adélou Jonášovou. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková Výstava, která za pár dní končí v Q-studiu, představuje obrazy a kresby Zdeny Höhmové a skleněné objekty Karla Fuksy. Na vernisáži se objevil i herec Arnošt Goldflam a rektor JAMU Ivo Medek. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Komorně laděná výstava Karla Táborského pohladila návštěvníky Café Clubu. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Folklorní soubor Holúbek se s pásmem Pěkná je ta naše královna probojoval do národního kola v Jihlavě. Více str. 14. Foto: Markéta Švehlíková Děti z výtvarného oboru ZUŠ připravily pozoruhodnou výstavu plnou barev a fantazie, jejíž vernisáž doplnily krásným divadelně-tanečním vystoupením. Více str. 15. Foto: Markéta Švehlíková Brodský zpravodaj

3 fotogalerie Delegace Uherského Brodu vedená místostarostou Petrem Vránou se v polském Lešnu zúčastnila festivalu Dialog Kultur i Narodów. Foto: Markéta Gajdůšková Majálesu příliš nepřálo počasí, přesto si to studenti pěkně užili. Králem se letos stal Jan Sladký Komenský, který s přehledem vyhrál všechny soutěžní disciplíny. Foto: Elen Sladká Knihovna uspořádala tradiční pasování prvňáků na čtenáře. Foto: Markéta Švehlíková V kině Máj proběhla předpremiéra pohádky Kovář z Podlesí. Zúčastnili se také autoři v čele s brodským režisérem Pavlem Göblem. Foto: Elen Sladká V areálu dopravního hřiště u ZŠ Na Výsluní se konala okrsková soutěž školních družin, která se v našem městě pořádá již dvacet sedm let. Více na Foto: Markéta Švehlíková ŠD Pod Vinohrady uspořádala preventivní akci s názvem Pomáhat a chránit. Více str. 12. Foto: archiv ŠD Vítání ptačího zpěvu na Maršově. Více na Foto: archiv DDM Brodský zpravodaj

4 pozvánky TJ TATRAN Havřice Vás srdečně zve na den plný soutěží, tance, her a překvapení Hurá prázdniny s bratry Chabičovskými v sobotu na fotbalovém hřišti TJ TATRAN v Havřicích začátek soutěžení je ve 12,30 hod, poslední soutěžící vyběhne na trasu v 14,30 hod. prázdniny Dùm dìtí a mládeže Uherský Brod Pøemysla Otakara II.è.38, tel.: Letní SLUNÍÈKOVÝ TÁBOR Pobytový pro rodièe s dìtmi v hotelu Jelenovská u Valašských Klobúk. Výlety, hry, výuka plavání, cena: 4.520Kè/dospìlý, 3.070Kè/dítì do 12 let, 650Kè/dítì do 3let (bez nároku na lùžko). Info: M. Kadlecová TAJEMSTVÍ PÁNA POKLADÙ Pøímìstský tábor pro dìti od 6 let. Staò se udatným bojovníkem èi pøekrásnou princeznou a najdi ukradený poklad...cena: 1.150Kè, info: M. Jílková BOJ O PØEŽITÍ DRAÈÍ DOUPÌ SOUSTØEDÌNÍ DRAMA ÁÈKÙ Pobytový tábor na Maršovì pro dìti od 10 let. Vyzkoušej svoji odvahu, tábornické dovednosti v pøírodì s kamarády. Cena: 1.900Kè, info: M. Kadlecová Pøímìstský tábor pro dìti od 6 let. Boj se zlem o záchranu èarovné øíše a jejích legendárních hrdinù. Cena: 1.300Kè, info: M. Jílková Pøímìstský tábor nejen pro dìti z divadelních kroužkù DDM, základy hraní pøed publikem, práce s trémou, výlet na Maršov. Vždy od do ve velkém sále. Cena: 300Kè, info: M. Mlèochová KYTAROVÝ CAMP TÝDEN ZDRAVÍ Pobytový kytarový tábor. Dobrodružství na ranèi ROVNÁ, lanové aktivity, jízda na koni, hry, kamarádi. Cena: 2.900Kè, info: J. Smítal Prožitkové setkání s vynikajícími terapeuty. Posílení zdraví, zlepšení stavu páteøe, psychiky, léèení pøírodou, arteterapie. Cena: 3.550Kè (lektorné, pná penze, pomùcky), info: L. Skoèovská KOÒSKÝ TÁBOR ÈESKOAMERICKÝ TÁBOR Cena: 1.100Kè, info: J. Smítal CESTOU POKLADÙ KERAMICKÉ DÍLNY Pobytový sportovnì výtvarný pro dìti od 8 let na Vyškovci. Cena: 3.800Kè, kapacita max.12 dìtí, info: P. Bzirská Pøímìstský 4-denní sportovní s fotbalisty z USA SUPERHRDINOVÉ VOLEJBALOVÉ SOUSTØEDÌNÍ BLÁZNIVÉ PRÁZDNINY S MADAGASKAREM 2013 Cyklogeocachingový tábor pro zdatnìjší dìti a zájemce o GPS. Ubytování v chatkách autokempu Salaška, cena: 2.300Kè, info: M. Kadlecová Tradièní tvoøení v keramické dílnì DDM pro zaèáteèníky a pokroèilé od 6 do 99let. Pøihlášky a platby pøedem (kapacita dílny max.12lidí), info: R.Benešová Pøímìstský tábor. Staò se superhrdinou, pojï s námi do bitvy dobra proti zlu. Týmové hry s kamarády, výlety, ukázky moderní vojenské techniky. Cena: 1.200Kè, info: M. Mlèochová Pobytový tábor v chatkách v Sidonii. Cena: 2.800Kè, zahrnuje dopravu, stravu, trenéry, sportovní materiál. Info: M. Kadlecová Pøímìstský 5-denní tábor. Dobrodružství se zvíøátky. Pomoz jim vytvoøit vlastní tropický ostrov a zachránit kamarády. Cena: 1.200Kè, info: J. Smítal PØIHLÁŠKY na všechny akce odevzdávejte a ZÁLOHY pla te PØEDEM v recepci DDM! INFO tamtéž nebo KNIHOVNA V ÚJEZDCI 120. výročí fotbalu v Uherském Brodě Výstava potrvá celý červen a můžete ji navštívit každou středu od do a každou neděli od 9.00 do Vážení přátelé, přijměte pozvánku na 1. veřejné setkání ke komunitnímu plánování sociálních služeb (KPSS) města Uherský Brod, které se uskuteční 18. června 2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti ZM městského úřadu (přízemí, vchod z boční strany). PROGRAM: 1. Úvodní slovo: Bc. Gabriela Fellingerová (CpKP východní Morava) 2. Představení projektu: Bc. Gabriela Fellingerová (CpKP východní Morava) Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Uherský Brod. 3. Přínosy a principy komunitního plánování sociálních služeb: Mgr. Josef Zdražil (metodik KPSS) 4. Diskuse a doprovodný program: v 16 hod vystoupení dětského folklorního souboru Dovoluji si Vás tímto co nejsrdečněji pozvat. Připojte se k našemu cíli dlouhodobého zvýšení kvality, dostupnosti a efektivnosti poskytovaných sociálních služeb současně s naplánováním a zavedením nových forem sociální pomoci. Může to být velká šance pro Vaše organizace, klienty, přátele, známé a všechny lidi dobré vůle, kteří mají zájem aktivně se podílet na dění kolem sebe. Těšíme se na spolupráci s Vámi. Centrum pro komunitní práci východní Morava 4 Brodský zpravodaj

5 Vážení spoluobčané, v čísle 11/2011 Brodského zpravodaje jsem vás seznámil s pravidly zavedení zpoplatnění komunikací v centru našeho města. Po víc jak roce a půl fungování tohoto systému si můžeme otevřeně říci, že pokud navštívíte centrum, tak vždy pohodlně zaparkujete. Protože každá novinka, která se zavádí, má jisté nedostatky, dospělo se k názoru provést změny na základě poznatků vás, občanů řidičů. Ceny parkovacích karet do 1 a 2 zóny zůstaly stejné. Změna nastala pro občany, kteří mají trvalé bydliště v ulicích, které sousedí s ulicí zpoplatněnou. Tito občané mají nyní možnost si zakoupit kartu na kalendářní rok za 300 Kč. Novinkou je zavedení karet s platností na 15 nebo 30 dní. Placené stání v lokalitě sídliště Střed zlevnilo díky přechodu na druhou zónu. Platí se zde ve všední dny od 8 hodin do 17 hodin. Na patrovém parkovišti v této lokalitě je ve všední dny první hodina parkování zdarma. Další započatá hodina stojí 10 Kč. V sobotu, neděli a ve svátky je zde parkování zdarma. První parkovací zóna se zúžila pouze na Masarykovo náměstí a ulici Bří Lužů po křižovatku s ulicí Seichertova. Zde se platí ve všední dny od 8 do 17 hodin. V sobotu od 8 do 11 hodin, ale za sazbu zóny č. 2, tedy první dvě hodiny za 10 Kč. Druhá zóna se rozšířila, jednoduše řečeno, o ulice uvnitř hradeb, kde to bylo vzhledem k dostatečné šířce komunikace možné. Ke zrušení placeného stání došlo v ulici Přemysla Otakara II. nad muzeem. Vznikla parkovací zóna č. 3, a to parkoviště u starého hřbitova. Zde se platí za celý den 10 Kč. Podle mých dosavadních zkušeností jako strážníka Městské policie i řidiče bych chtěl navrhnout, aby zde došlo ke změně režimu, a to tak, že první hodina parkování na tomto parkovišti bude také zdarma. Toto parkoviště se stalo frekventovaným záchytným parkovištěm pro střed města a občané již k němu mají plnou důvěru. Dále bych chtěl navrhnout převedení té části ul. Hradišťská, která je mimo památkovou zónu, do třetí parkovací zóny. úvodník/zpravodajství Vzhledem k nárůstu automobilové dopravy v našem městě Rada města zřídila v dubnu tohoto roku jako svůj poradní a iniciativní orgán Dopravní komisi. Její členové budou vytvářet podklady pro koncepci, strategii a politiku v oblasti dopravy, iniciovat změny a nové návrhy. Dopravní komise bude vyhodnocovat a předkládat kvalifikovaná stanoviska a aktuální informace a podklady pro rozhodování Rady města. Bude se také zabývat projednáváním návrhů, podnětů a stížnosti občanů či organizací a příslušných odborů působících na území města v oblastech, které spadají do působnosti komise (pokud se na komisi přímo obrátí). Svou práci bude vykonávat Dopravní komise prostřednictvím svých členů; v případě potřeby si může na konkrétní problematiku přizvat experty. Jejím předsedou byl zvolen Dalibor Jiříček. Členy Dopravní komise byli jmenováni Ing. Miroslav Borák, MUDr. Miroslav Černý, Mgr. Vít Doležálek, Mgr. Jan Hýžďal, Ing. Michal Mrákota a Ing. Daniel Kolařík. Dopravní komise se ihned pustila do práce. V současné době se zabývá zejména zjednosměrněním ulice Pořádí a tím zlegalizování parkování v této lokalitě, rozšířením komunikace v ulici Na Chmelnici a umožnění parkování v souvislosti s plánovanou okružní křižovatkou v napojení na lokalitu Nad Zámkem. Jednala také o uzavření myší díry na příjezdu na sídliště Olšava pod komunikací I/50 nebo o umístění parabolického zrcadla v místě nepřehledné zatáčky za mostem Bajovec. Další problematikou, kterou se nově vzniklá komise zabývá, je zrušení stání vozidel v ulici Hradišťská u bývalé prodejny Dony, či řešení nebezpečných dopravních situacích, vznikajících při dovozu a odvozu dětí do Mateřské školky Svatopluka Čecha. Dalibor Jiříček Městský úřad vypisuje výběrové Město zavádí sběr bioodpadu řízení na prodej Zastupitelstvo města schválilo zavedení volné bytové jednotky č. 18 v bytovém domě č.p. 1817, ul. Rychtalíkova Specifikace bytu: byt velikosti 2+1 ve 3. NP celková podlahová plocha 57,72 m 2 (2 x pokoj, předsíň, kuchyně, koupelna, WC, šatna, sklep. kóje, balkon). Minimální nabídková cena Kč. volné bytové jednotky č. 9 v bytovém domě č.p. 2216, sídl. Olšava. Specifikace bytu: byt velikosti 3+1 ve 4. NP celková podlahová plocha 72,81 m 2 (3x pokoj, předsíň, kuchyně, koupelna, WC, balkon, komora, sklep.kóje). Minimální nabídková cena Kč. Obě výběrová řízení končí Podrobné podmínky jsou umístěny na úřední desce města a na webu města. Bližší informace poskytne odbor majetku města pí Eva Chludová, tel systému odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRO), a to od Na sběr bioodpadu budou použity plastové nádoby o objemu 120 l (k rodinným domům) a 240 litrů (k bytovým domům). Nádoby zajistí a odpad bude svážet společnost Rumpold UHB. Četnost svozu směsného komunálního odpadu (SKO) bude ve všech lokalitách snížena na polovinu, čímž dojde k úsporám včetně nižšího poplatku za menší množství SKO ukládaného na skládku. Úspora může být tak velká, že pokryje náklady se zaváděním odděleného sběru BRO. Zavedení sběru BRO má snížit množství skládkovaného odpadu o cca t ročně. Město tak reaguje na nařízení vlády (které vychází ze směrnice EU), v němž požaduje snižování biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na venkovní skládky. V současné době mají občané zdarma rozděleno 1000 ks zahradních kompostérů, na území města je pro sběr bioodpadu rozmístěno 24 kontejnerů o objemu 660l a další sběr probíhá v rámci sběrných dvorů a při údržbě veřejné zeleně. Vše pak zpracovává kompostárna Králov. mva- Naše zprávy přímo na váš mail! POZOR - Informace o veškerých nových zprávách, článcích a upozorněních, které zveřejníme na portálu ub.cz, si můžete nechat bezplatně zasílat přímo do vaší ové stránky. Stačí zadat svoji ovou adresu. Službu najdete na webu města (zcela dole v šedém rámečku pod názvem Mailing list) nebo po zadání do vašeho vyhledávače. Uzavření přechodové lávky Upozorňujeme občany, že ve dnech června nebo ve dnech června (v závislosti na počasí) bude uzavřena přechodová lávka. Budou zde probíhat reklamační opravy pochůzí hydroizolace. VYCHÁZÍ PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 10. ČERVENCE 2013, DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 25. ČERVENCE 2013 Brodský zpravodaj - vydává město Uherský Brod jako měsíčník. Adresa vydavatele: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod, IČ: Registrační číslo MK ČR E Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: , Redaktor: Markéta Švehlíková. Redakční rada: Ing. Petr Vrána - předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Mgr. Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Aleš Řezníček, Mgr. Petr Gabriel. Korektury: Mgr. Lenka Šišperová. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Sazba, Grafická úprava: Q studio s.r.o., Osvit, Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o., tel.: Brodský zpravodaj

6 zpravodajství Představujeme odbory městského úřadu Odbor majetku města Obor majetku města (OMM) sídlí přímo ve druhém patře historické budovy radnice na Masarykově náměstí 100. Jeho vedoucím je Ing. Ivo Štěpánek, který pracuje na městském úřadě od listopadu Má 52 let, je ženatý a má syna. Mezi jeho koníčky patří sport, konkrétně fotbal a lyžování, chalupa a fotografování. Žije a bydlí v Uherském Brodě. Čím se váš odbor zabývá? Náš odbor tvoří dvě samostatná oddělení, a to oddělení majetkoprávní a oddělení správy a údržby majetku města. Oddělení majetkoprávní vede evidenci nemovitého majetku města, vyřizuje majetkoprávní záležitosti týkající se užívání nemovitého majetku (pronájmy a výpůjčky), nabývání a převody nemovitého majetku (výkupy, prodeje, dary, směny, nepeněžité vklady), zřizování věcných břemen a zástavních práv. Také zpracovává podklady k projednání těchto záležitostí v Radě a Zastupitelstvu města. Zveřejňuje záměry města a vypisuje výběrová řízení na prodej a pronájem nemovitého majetku města. Vede evidenci bytů v majetku města a vyřizuje a chystá pro Radu města žádosti o byty, bytové náhrady a směny bytů. Na základě pověření starostou zastupuje město vlastníka nemovitého majetku - jako účastníka v řízeních dle stavebního zákona. Přebírá do správy realizované investiční akce města a řídí a kontroluje dispozice s movitým a nemovitým majetkem města vloženým do obchodních společností založených městem nebo vložených do správy příspěvkovým organizacím a org. složkám města. Oddělení správy a údržby majetku měs- ta zajišťuje, jak ostatně vyplývá z názvu, opravy a údržbu nemovitého majetku města, zabezpečuje drobné opravy kulturních památek. Spravuje nemovitý majetek, a co hlavně zajišťuje opravy budov a vnitřního zařízení, kontroluje odběry energií, kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů, zajišťuje chod rekreačního zařízení Lopeník, spravuje vodohospodářské stavby, spravuje dopravní stavby (silnice, chodníky, mosty, parkoviště), spravuje veřejné osvětlení (zajišťuje jeho chod, opravy, odběry el. energie, revize). Zabezpečuje a odpovídá za správné označení ulic a domů. Je provozovatelem a zajišťuje správu městských hřbitovů. Provádí kompletní administraci veřejných zakázek, které jsou financovány z rozpočtu odboru. Zabezpečuje provoz a údržbu veřejných WC. Zajišťuje údržbu a opravy místních a účelových komunikací, včetně chodníků, jejich strojní a ruční čištění, zimní údržbu, údržbu a změny dopravního značení. Ve spolupráci s Odborem životního prostředí zajišťuje také údržbu veřejné zeleně a dětských hřišť. Tyto činnosti přímo vykonává Místní hospodářství, které je také součástí Odboru majetku města. S jakými problémy nejčastěji občanům pomáháte, s jakými otázkami se na vás obracejí? Často vyřizujeme občanům výpůjčky nebo nájmy pozemků města, které jsou spojeny se stavebním řízením. Jedná se o vjezdy, přípojky energií apod. Mnoho občanů také žádá o nájmy v městských bytech, v ubytovacím zařízení č.p nebo v domech s pečovatelskou službou (DPS). Dále přijímáme a vyřizujeme podněty občanů týkající se špatného stavu chodníků a místních i účelových komunikací, nedostatků na hřbitovech, poruch veřejného osvětlení. Také se vyjadřujeme k dočasným záborům veřejného prostranství, hlavně chodníků a komunikací. Kolik pracovníků má váš odbor? OMM má 22 stálých zaměstnanců - vedoucího, 6 zaměstnanců v oddělení majetkoprávním, 4 zaměstnance v oddělení správy a údržby majetku. Místní hospodářství má 14 stálých zaměstnanců a sezónně 9-15 pracovníků, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce. Na odboru každoročně vykonává praxi stážista. Jaký největší nebo nejdůležitější úkol řešíte v současné době? V současné době na oddělení majetkoprávním vypořádáváme nemovitosti dotčené stavbami Dopravní terminál Uherský Brod II. etapa, cyklistická stezka Újezdec - napojení na cyklostezku do Šumic, chodník ke hvězdárně, revitalizace Nivničky a obnova mlýnského náhonu, ZTV Lokalita Nad Zámkem. Dále připravujeme vypořádání nemovitostí dotčených plánovanými stavbami Protipovodňová opatření na řece Olšava, Odkanalizování některých částí Uherského Brodu, Parkoviště Na Chmelnici, ZTV Lokalita Díly, Veřejné osvětlení pro lokalitu Králov a dále směnu nemovitostí v areálu u sokolovny, převod ZTV v lokalitě Hořenůšky do majetku města, další etapu nepeněžitých vkladů vodohospodářského majetku do společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., výběrová řízení na provozovatele Čistírny odpadních vod Uherský Brod a provozovatele restaurace a kavárny Domu kultury Uherský Brod. V oblasti bytové byla s platností od schválena nová Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem, která přinesla změnu v systému přidělování obytných místností a bytů. Probíhají výběrová řízení na prodej bytů a připravujeme prodeje dalších bytů formou elektronických aukcí. Spolupracujeme s Odborem rozvoje města a správcem REGIO UB, s.r.o. při průběhu realizace stavby Rekonstrukce bytového domu č.p. 1382, Větrná. Na Oddělení správy a údržby majetku města se připravuje přechod provozování městských hřbitovů z externího správce přímo na město Uherský Brod. Bylo ukončeno výběrové řízení na opravy a údržbu pěších komunikací pro rok 2013 a práce již byly zahájeny. V letošním roce proběhne oprava komunikace ul. Škrlovec, u bytových domů v ul. Osvoboditelů (devadesátka), úprava prostoru malých schodů, úprava části komunikace ul. Nerudova a další drobné opravy komunikací. Připravuje se výběrové řízení na zimní údržbu komunikací. V červnu až srpnu 2013 bude realizováno nasvětlení přechodů pro chodce u finančního úřadu, u Šmigurovy vily, v ul. Vlčnovská u LIDLu, v křižovatce u železničního přejezdu a v křižovatce u obchodního domu Kvanto. To vše v rámci stavby Rekonstrukce veřejného osvětlení 3. etapa. Dokončila se oprava rekreačního zařízení chaty Lopeník, které bude provozováno v souladu s rozhodnutím rady města externím správcem. V lokalitě Větrná připravujeme rozšíření skladových a manipulačních prostor pro provoz místního hospodářství. V budově radnice proběhne v roce 2013 kompletní rekonstrukce sociálního zařízení. V bytovém domě v č.p letos proběhnou opravy vnitřních instalací, v bytových domech Neradice zateplení stropů nad garážemi a sklepy a oprava hydroizolace. Elen Sladká UPOZORNĚNÍ MěÚ Uherský Brod upozorňuje všechny občany, že poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději do Brodský zpravodaj

7 Město zahájí začátkem prázdnin zateplení dalších objektů s dotací EU z OPŽP V současné době jsou ve městě zatepleny již 4 základní školy: Pod Vinohrady, Výsluní, Újezdec a Havřice. Z mateřských škol se jedná o školky Olšava, Obchodní, Svatopluka Čecha a Mariánské náměstí. Na podzim budou dokončeny práce na zateplení dalších dvou školek a jedné školy ve městě. Jedná se o MŠ Těšov, MŠ Primátora Hájka a ZŠ Mariánské náměstí. Kromě školských zařízení bude v letošním roce zateplena také budova Domu s pečovatelskou službou, Za Humny Všechny projekty jsou finančně podpořeny v rámci Operačního programu životní prostředí, podoblast podpory Realizace úspor energie. Projekt MŠ Těšov a MŠ Primátora Hájka, Uherský Brod - realizace úspor energie je zaměřen na stavební úpravy obálek budov, vedoucí ke zlepšení jejich energetických vlastností. V MŠ Těšov budou zatepleny obvodové stěny, strop a vyměněna okna a dveře. V MŠ Primátora Hájka bude kromě obvodových stěn zateplena také střecha. Samozřejmostí je výměna oken a dveří. Realizací projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 21 t/rok a k úspoře energie cca 371 GJ/rok. Stavební práce budou zahájeny 1. července a dokončeny 24. října tohoto roku. Celkové náklady na realizaci u obou školek činí 4,1 mil. Kč, z toho je dotace 2,1 mil. Kč. Dotace je tvořena z 85 % příspěvkem z Fondu soudržnosti a 5 % ze Státního fondu Životního prostředí (EU + SFŽP). Další ze zahajovaných projektů ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod realizace úspor energie řeší stavební úpravy na objektu jídelny, konkrétně vnější zateplení obvodových stěn, zateplení střešní konstrukce a výměnu vstupních dveří. Realizací projektu dojde ke snížení emisí CO2 o cca 14 t/ rok a k úspoře energie cca 258 GJ/rok. Celkové náklady na zateplení dosahují 1,7 mil. Kč s dotací (EU+SFŽP) ve výši téměř 1,1 mil. Kč. Práce na zateplení budou zahájeny 24. června a dokončeny 23. srpna Souběžně se zateplováním objektu jídelny bude zahájena výměna oken, dveří a stavební úpravy sociálních zařízení. Výměna oken a dveří je rozdělena do dvou realizačních etap s dokončením v srpnu Sociální zařízení budou dokončena do konce prázdnin Okna, dveře a sociální zařízení plně hradí město Uherský Brod ze svého rozpočtu. Jedná se o částku téměř 8,8 mil. Kč. Posledním letos realizovaným projektem bude DPS Za Humny 2292, Uherský Brod realizace úspor energie. Projekt řeší výměnu oken, dveří a zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem. Realizací se sníží emise CO2 o cca 52 t/rok a uspoří energie cca 946 GJ/rok. Celkové náklady na tyto stavební úpravy činí 10,4 mil. Kč. Podíl dotace (EU + SFŽP) činí přibližně 4,1 mil. Kč. Realizace bude probíhat do 24. října Realizované projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Oddělení dotací a rozvoje města zpravodajství Výzva k podání žádosti o poskytnutí podpory z fondu kultury V rámci podpory je možno podporovat především projekty zaměřené na: - doprovodné programy k 100. výročí úmrtí JUDr. Václava Roberta hraběte z Kounic - doprovodné programy k tradiční Růžencové pouti - programy, sborníky a materiály prezentující město Uherský Brod a rozšiřující povědomí o životě města - tradiční kulturní akce pravidelně pořádané na území města - pořádání kulturních akcí souvisejících s významnými svátky Žádosti jsou přijímány do na předepsaných formulářích způsobem stanoveným Fondem kultury. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění na adrese Mimořádná výzva k podání žádosti o poskytnutí VFP pro kulturní spolky V rámci podpory je možno podporovat především žádosti zaměřené na: - obnovu, opravy a pořízení neinvestičního majetku - příspěvek na dopravu a ubytování členů spolku při prezentaci zájmové umělecké činnosti spolku mimo území města Uherský Brod - propagaci spolku Žádosti jsou přijímány do na předepsaných formulářích způsobem stanoveným Pravidly pro poskytování VFP pro kulturní spolky. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění na adrese Uklízejte po svých psech! Sáčky jsou k dispozici zdarma Stále se bohužel v ulicích města setkáváme s pejskaři, kteří si vůbec nelámou hlavu s úklidem exkrementů po svém miláčkovi. Zřejmě spoléhají na to, že je nikdo nevidí a možná si ani neuvědomují, že za takové jednání jim hrozí postih za znečišťování veřejného prostranství. Přesný počet psů na území města zjistit nelze, poplatek za psa či více psů odvádí ročně průměrně 680 občanů. Po zaplacení má každý možnost si kdykoliv vyzvednout speciální zelené sáčky určené pro sběr exkrementů. Sáčky jsou k dispozici na pokladně MěÚ (kachlíkárna) nebo na Odboru životního prostředí v Nerudově ulici. Problematiku znečišťování veřejného prostranství sleduje a řeší Městská policie. Odhalit původce tohoto nešvaru není snadné, málokdy se totiž stane, že by občan po svém psovi neuklidil, když vidí strážníka. Podaří-li se však strážníkovi takového provinilce přistihnout, hrozí mu postih v podobě blokové pokuty, případně přestupkové řízení, protože se podle příslušného paragrafu zákona o přestupcích jedná o přestupek. Praxe je taková, že strážníci při kontrolní činnosti, v případě, že zastihnou majitele s vyprazdňujícím se psem, upozorní majitele na nutnost úklidu a ten zpravidla uposlechne, říká velitel Městské policie Radek Šustek. Městská policie také dohlíží na dodržování vyhlášky města, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. V souvislosti se psy jsme od počátku letošního roku zaznamenali celkem 9 přestupků, přičemž všechny byly řešeny blokovou pokutou, dodává Radek Šustek. Úklid exkrementů po nezodpovědných majitelích pak zajišťuje město pomocí speciálních vysavačů, které se používají např. i na úklid cigaretových nedopalků. Největší nápor, co se úklidu týká, je samozřejmě po zimních měsících, když roztaje sníh. Zaměřujeme se hlavně na oblast sídliště Pod Vinohrady, Olšava, Střed, Úlehly a prostor za muzeem, říká vedoucí Oddělení místního hospodářství MěÚ Drahomír Nevařil. V současné době je to s úklidem trochu složitější kvůli vysokému travnímu porostu. Naši zaměstnanci však provádí sběr odpadků v nejfrekventovanějších územích města denně a samozřejmě pokud narazí na exkrement na chodníku, neprodleně jej odstraní, dodává Drahomír Nevařil. Markéta Švehlíková Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod Oddělení pro dospělé čtenáře vás zve na v 9.30 hodin Těšíme se na vás v čítárně knihovny! Brodský zpravodaj

8 zpravodajství Kam na výlet? Přece do Uherského Brodu Ačkoliv jaro na sebe nechalo letos čekat poněkud déle, turistická sezona byla zahájena a Městské informační centrum (MIC) připravilo několik novinek. V současné době pracuje MIC na aktualizaci webových stránek Turista. Byla zprovozněna nová úvodní strana, kde je možné zveřejňovat novinky a zprávy týkající se Městského informačního centra, turistiky, ale také kultury a dalších zajímavostí. Průběžně probíhá aktualizace jednotlivých informací, týkajících se např. ubytování, přírody, tipů na výlet, propagačních materiálů, kultury a také doplnění fotografií. Budou přidány také další složky určené pro turisty, jako doprava ve městě, parkování, pověsti. Byla provedena inovace turistické mapy. Byly přidány nové vrstvy: folklor, hipoturistika, vinařské stezky a běžkařské trasy. Nyní pracují pracovnice MIC na aktualizaci informací jednotlivých obcí ORP. MIC ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy připravilo nový propagační materiál s názvem Tip na výlet Uherský Brod a okolí. Materiál je zaměřen především na školy a byl rozeslán zhruba do základních škol z Moravy (4 moravské kraje) a středních škol Bojujme společně proti černým skládkám Problematika černých skládek trápí dlouhodobě prakticky každou obec a nejinak je tomu i u nás. Z nezabezpečené černé skládky mohou unikat škodlivé či jedovaté látky do ovzduší, půdy i vody, což může vážně poškozovat lokální ekosystém a ohrožovat např. zdroje pitné vody. Na těchto skládkách, pokud obsahují zbytky potravin nebo vytváří vhodné úkryty, se často vyskytují hlodavci, kteří mohou přenášet různá infekční onemocnění. Podle druhu materiálu může hrozit i nebezpečí samovznícení skládky a následného požáru okolí (suché trávy, lesa, budov apod.). Odstraňování černých skládek je poměrně nákladnou záležitostí (odstraňování ve většině případů provádí specializované firmy) a váže finanční prostředky, které by mohly být využity smysluplnějším způsobem. Naše město se jako jedno z prvních zapojilo do iniciativy ZmapujTo.cz, což je ekologický projekt, jehož cílem je boj proti nelegálním skládkám odpadu v České republice. Zúčastnit se ho může každý, komu se nelíbí černé skládky v našem městě, v přírodě v okolí našeho města a především chce alespoň nějakým způsobem s řešením tohoto problému pomoci. Díky mobilní aplikaci ZmapujTo dokáže každý uživatel chytrého telefonu jednoduše a rychle nahlásit objevenou černou skládku. V této chvíli je mobilní aplikace ZmapujTo dostupná pro platformy Android a iphone (další platformy přibudou postupně). Uživatelé si ji mohou stáhnout zcela zdarma přímo z jejich telefonu. Mobilní aplikace byla vytvořena s přihlédnutím na potřeby uživatelů a umožňuje každému uživateli bezprostředně po nainstalování černou skládku nahlásit. Netrvá to ani 30 sekund, přičemž každé hlášení obsahuje GPS po- lohu, fotografie, velikost a typy odpadů nelegální skládky a případně může i obsahovat volitelný komentář. Kromě mobilní aplikace lze nelegální skládky nahlásit také i přímo na webových stránkách projektu pomocí webového formuláře. Vaše mobilní hlášení se po nezbytné kontrole automaticky objeví na mapě černých skládek na webu ZmapujTo.cz a je také zobrazeno v administraci našeho úřadu a my tak můžeme na základě obdržených informací neprodleně zahájit kroky ke zjednání nápravy. Znamená to především kontaktování vlastníka pozemku, zjištění původce odpadu a snaha o zjednání nápravy. Případně poté, po selhání všech předchozích možností (pokud bude charakter skládky přímo ohrožovat životní prostředí nebo zdraví lidí), zajistit její úklid na náklady města. Přestože systém nezabrání zcela vzniku nových skládek, zrychlí se díky němu vzájemná komunikace, nově vznikající skládky jsou dříve odhaleny a předejde se tak jejich nekontrolovanému rozrůstání. Nově můžete také do systému ZmapujTo.cz hlásit i přeplněné kontejnery. Pokud Vám není životní prostředí v našem městě lhostejné, neváhejte a mobilní aplikaci si nainstalujte, nikdy nevíte, kdy a kde na černou skládku narazíte. Pro ostatní občany připomínáme telefonní kontakt na Odbor životního prostředí našeho úřadu: , kde černou skládku můžete nahlásit také. Prostřednictvím systému ZmapujTo nám můžete ohlásit nález černé skládky nejen ve městě, ale i na celém území správního obvodu města Uherský Brod. Další informace o mapování černých skládek naleznete na v České republice. Tipy na výlet obsahují stručný popis města Uherský Brod a rozvržení programu, který je však možné upravovat a doplňovat. Následuje popis jednotlivých pamětihodností a objektů, které je možné navštívit v Uherském Brodě, a také přehled atraktivit v okolí. Mimo tradiční objekty jako Muzeum J. A. Komenského, dominikánský kostel či Pivovar Uherský Brod nově nabízíme také prohlídku města a židovského hřbitova (musí být schválen jednotný ceník). Daný materiál je vhodný také pro rodiny s dětmi, pro skupiny seniorů a sportovců. Proto je postupně rozesílán do okolních informačních center, lázní, center seniorů aj. a prezentován na různých akcích, např. Dny Země, Na kole vinohrady, Miniveletrh cestovního ruchu na Slovácku. Byla vydána aktualizovaná cyklomapa Na kole Uherskobrodskem a informační leták Orloje Uherskobrodska. Průběžně probíhá aktualizace letáků Stezky městskou památkovou zónou. Všechny prospekty jsou dostupné v elektronické podobě na webu a jako letáky v MIC. Letos bude doplněna virtuální prohlídka města, a to o 20 nových 3D pohledů. Celkem jich tedy bude již 24. Zmapovány budou nově jednotlivé pamětihodnosti a objekty města, např. Japonská zahrada přátelství, chrám Mistra Jana Husa, kostely města, ale také Dům kultury, Hvězdárna DK aj. Další novinkou, kterou realizuje MIC ve spolupráci s firmou DARUMA, je inovace informačních a orientačních panelů ve Zlíně, kde má Uherský Brod prezentaci. Zvukový průvodce umožní atraktivní multimediální prezentaci s video a audio spoty. Vznikne tak ucelená a moderní prezentace města přímo na ulici (součástí je text o Uherském Brodě, fotografie, navigace aj.). Otevírací doba Městského informačního centra je denně od 7.30 do 16:30 hodin. Od června do září je poté prodloužena o víkendy, kdy je otevřeno v sobotu a neděli od 8.00 do hodin. Na turistickou sezonu má MIC připraveny také novinky prodejního sortimentu, naleznete zde nové pohlednice, magnety, publikace, keramiku, mapy a další předměty. Ke 100. výročí úmrtí JUDr. Václava Roberta hraběte z Kounic, které připadá na 14 října, bude zpracován materiál o jeho životě. -es- Anketa rozhodla o dětském hřišti na Babí Louce Do prázdnin se děti z lokality Babí Louka dočkají nového dětského hřiště. Vyroste za bytovým domem C a jeho součástí bude i pískoviště. V rozpočtu města je na realizaci vyčleněna částka Kč. O vybudování hřiště, jeho umístění i herních prvcích, se rozhodlo na základě anketního šetření mezi obyvateli celkem 9 bytových domů v lokalitách Babí Louka a části ulice Švermova (po schodiště k České zbrojovce). Žádost o vybudování vzešla přímo z řad obyvatel domů na Babí Louce v roce Na veřejném projednání, které bylo uspořádáno v souladu s principem místní Agendy 21, kdy se do rozhodování zapojuje veřejnost, byli obyvatelé seznámeni s návrhy umístění hřiště a herními prvky. Návrhy zohledňovaly bezpečnost dětí, sklon terénu i orientaci na zastíněnou stranu. Po diskuzi s obyvateli se do dotazníku zapracovala další dvě navrhovaná umístění hřiště, z nichž jedno bylo posléze kvůli podzemnímu vedení vyřazeno. Všechny návrhy a připomínky, které vzešly z téměř dvouhodinového projednávání, byly zapracovány do ankety. Z 92 roznesených dotazníků se vrátilo vyplněných 48. Podrobnější informace najdete na webu města. -mva-, -kg- Spoustu nových fotogalerií najdete na 8 Brodský zpravodaj

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Turistický portál www.region-vysocina.cz komplexní informace pro návštěvníky turistické atraktivity tipy na výlety možnosti koupání, lyžování volnočasové

Více

Program rozvoje města Uherský Brod

Program rozvoje města Uherský Brod Program rozvoje města Uherský Brod Akční plán na rok 2015 27. února 2015 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský Brod Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: RegioPartner, s.r.o. Prosecká

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více