Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů:"

Transkript

1

2 1. Systém vzdělávání Pro realizaci předloženého projektu, zaměřeného na další vzdělávání obyvatelstva z rurálních oblastí, byl zvolen modulární systém výuky. Celá výuka bude rozdělena do 4 oblastí (finanční gramotnost, základy podnikání, IT dovednosti a právní vzdělávání). Každá oblast obsahuje určitý omezený (3 nebo 4) počet modulů zaměřený na konkrétní problematiku. Celkem je sestaveno 15 modulů, přičemž každý modul bude proškolen 4-5x, a to v závislosti na poptávce. Celkový počet odškolených modulů bude 64. Tyto moduly budou tvořit širší základ dané problematiky (1. stupeň). Pro vybrané zájemce pak budou připraveny další tzv. nadstavbové moduly (2. stupeň), které budou probíhat po proškolení veškerých základních modulů. Tyto nadstavbové moduly již nebudou školit interní lektoři, ale budou využity osoby z praxe, které mají rozsáhlé znalosti dané problematiky. Díky tomu budou schopni nejen lektorovat, ale zároveň poskytovat účastníkům cenné rady z praxe. Tento systém by měl nastavit funkční model, díky němuž dojde k selekci osob, jež mají skutečný zájem o problematiku, která bude v daném oblasti vzdělávána. 2. Finanční gramotnost Rozšiřování nabídky finančních nástrojů, rostoucí množství poskytovatelů finančních služeb, informační asymetrie a souběžně s tím konzervativní postoj k úsporám, tendence k rychlé spotřebě i ochota občanů se zadlužovat jsou zcela v souladu se začleňováním se České republiky mezi moderní tržní ekonomiky. Je nutné brát v úvahu i změny v životním stylu, jako například častější změny zaměstnání, rostoucí rozvodovost nebo život bez partnera, zvyšující se využívání poskytovaných úvěrů, prodlužování délky života a podobně. Tyto aspekty současného života vyvolávají potřebu orientace občanů ve světě financí. Znalost rizik a dlouhodobých důsledků svých rozhodnutí bývá velmi často důvod, který si značná část občanů i přes velmi snadný přístup k informacím v dnešní době neuvědomuje, a proto je finanční gramotnost na velmi nízké úrovni. Toho velmi často využívají společnosti pohybující se v šedé zóně ekonomiky a parazitují právě na neznalosti základních finančních pojmů a úkonů obyvatel. Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů: - bankovnictví je regulováno v prostředí globální ekonomiky, která je stále složitější - rozvoj sofistikovaných marketingových metod a postupů, ovlivňování spotřebitele reklamou, výhodnými nabídkami, bonusy, slevou s možností rychlé dostupnosti úvěru, konzumní přístup k životu - nedostatečné finanční vzdělávání na všech stupních škol (ZŠ, SŠ, VŠ) Ohroženou skupinou jsou především mladí lidé, kteří jsou obecně méně konzervativní a ochotni více riskovat. Z aktuálních grafů společnosti CCB (Czech Credit Bureau) vyplývá, že za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno osobních bankrotů, což je o bankrotů více než o rok dříve. Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil pouze o 10 %, dynamika je tedy podstatně nižší než v předchozích letech. Nejvíce osobních bankrotů bylo v uplynulém roce vyhlášeno ve Středočeském kraji (2 489), nejrychleji se jejich počet meziročně zvýšil v Jihomoravském a Zlínském kraji. V pěti krajích se však počet osobních bankrotů meziročně snižoval, nejvíce v Plzeňském a v Karlovarském kraji, dále pak v kraji Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém. 1 1 Zdroj: osobn%c3%adch-a-479-firemn%c3%adch-bankrot%c5%af-.aspx 1

3 Graf 1: Osobní bankroty Mimo výše uvedené body ovlivňuje značně finanční gramotnost i vzdělanost. Z hlediska sociálních skupin představují velmi rizikovou skupinu především osoby, které nově vstoupily na trh práce a po ukončení studia mají značné finanční problémy. Dle průzkumů se finanční situace právě u mladých lidí během posledních pěti let rapidně zhoršila. Mimoto existuje logická vazba finanční gramotnosti i na geografické rozmístění. Nižší finanční gramotnost je především v rurálních oblastech, kde občané neřeší běžné finanční úkony, což snižuje jejich potenciál v této oblasti. Z výše uvedených statistik a také na základě výzkumů vyplývá, že lidé pociťují finanční problémy, čímž roste potřeba finančně vzdělaného obyvatelstva. Zájem o zvyšování finanční gramotnosti vychází tedy nejen z potřeb samotných občanů, ale také ze státních finančních institucí. Připravené vzdělávání do oblasti finanční gramotnosti je rozdělení do následujících modulů: Finanční gramotnost Modul 1 Vše o hypotékách Modul 2 Jak udělat a optimalizovat daňové přiznání Modul 3 Rodinný rozpočet Modul 4 Dluhy a exekuce 2

4 SYLABUS Název vzdělávacího modulu: Vše o hypotékách Seminář by měl pomoci v základní orientaci při využití tohoto bankovního produktu, jeho čerpání, zajištění, splácení a řešení v případě výpadků splátek. V rámci semináře budou posluchačům nastíněny následující pojmy: úvod do problematiky hypotečních úvěrů; účely čerpání hypotečního úvěru; zajištění hypotečního úvěru a jeho vliv na úrokovou sazbu; anuitní a degresní typ splácení; scoring, žádost a registry; podmínky čerpání hypotečního úvěru u výstavby, dostavby; koupě a refinancování; smluvní dokumentace; splácení hypotečního úvěru, předčasné splacení a sankce; možnosti řešení hypotečního úvěru v případě výpadku příjmů; refinancování hypotečního úvěru a náklady s ním spojené. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma finanční gramotnosti a hypoték. Během prezentace budou mít účastníci možnost seznámit se s jednotlivými formuláři a náležitostmi jejich vyplňování. Na základě reklamních letáků jednotlivých poskytovatelů služeb se pak účastníci naučí pomocí konstruktivního myšlení metody efektivní komparace. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen občanům a podnikatelům z řad fyzických osob, kteří uvažují o hypotečním úvěru nebo hypoteční úvěr již mají; finančním poradcům a všem ostatním, kteří se o tuto problematiku zajímají. Seminář si bere za cíl seznámit širokou veřejnost se základními a nejdůležitějšími náležitostmi hypotečního financování. Účastníci budou na základě semináře schopni porovnat nabídky jednotlivých poskytovatelů hypotéčních úvěrů a vybrat si ten nejvýhodnější. Název vzdělávacího modulu: Jak udělat a optimalizovat daňové přiznání Obsah semináře bude rozdělen do dvou bloků, kdy v prvním dojde k teoretickému výkladu a posluchači budou seznámeni s tím, kdo má povinnost podat daňové přiznání, princip zdaňování fyzických osob, jednotlivé druhy příjmů, příjmy osvobozené od daně, příjmy spolupracujících osob, způsoby uplatňování výdajů (ve skutečné výši, procentem z příjmů), odčitatelné a nezdanitelné částky od základu daně, slevy na dani. V praktické části bude představena metodika zpracování daňového přiznání na konkrétním příkladě. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma finanční gramotnosti a daňového přiznání. K praktickému procvičení vyplnění daňového přiznání budou připraveny přehledy příjmů fiktivních osob, postihující nejběžnější případy z praxe. Samotné vyplňování daňových přiznání bude probíhat na základě promítané a komentované instruktáže lektora. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem, kteří budou vyplňovat sami přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 a rádi by se naučili, jak správně postupovat; účetním, ekonomickým pracovníkům a daňovým poradcům Účastníci semináře budou schopni samostatně vyplnit přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 dle platné zákonné úpravy. 3

5 Název vzdělávacího modulu: Rodinný rozpočet Rodinný rozpočet je ucelený přehled o finančním fungování domácnosti sloužící jako podklad pro sestavení plánu hospodaření. Jeho vytvoření a samotné vedení je předpokladem k efektivnějšímu fungování ekonomické situace dané rodiny a snižuje riziko zadlužování. Jedním ze základních aspektů problémů většiny domácností není nedostatečný příjem, ale nedisciplinovanost v oblasti financí, zejména pak výdajů. Obtížnější kontrola rodinných financí je částečně způsobena vzrůstajícím množstvím virtuálních plateb a převodů. Cílem kurzu je seznámení účastníků se zásadami tvorby rodinného rozpočtu za účelem zvýšení finanční gramotnosti, optimalizace rodinných výdajů a tvorby rezerv pro významnější výdaje či investice v budoucnosti. Účastníci budou seznámeni s klasifikací a analýzou výdajů (nezbytné, nutné a zbytné), nástroji pro tvorbu rodinného rozpočtu, stanovováním cílů a ohroženími rodinného rozpočtu. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma finanční gramotnosti a rodinného rozpočtu. Dále pomohou lektoři účastníkům osvojit si nejmodernější ekonomické postupy tvorby rodinného rozpočtu prostřednictvím osobních počítačů, které budou mít účastníci k dispozici, a tabulkového editoru. Na základě předem vytvořených rozpočtů budou představeny metody kritického myšlení a analýzy, které pomohou účastníkům klasifikovat jednotlivé typy výdajů a dle výsledku rozpočtu stanovit cíle, jakožto východiska pro finanční plánování. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem, kteří chtějí optimalizovat rodinné výdaje a příjmy; plánují velkou investiční akci v budoucnosti; finančním poradcům, a všem ostatním, kteří se o tuto problematiku zajímají. Účastníci semináře získají praktické dovednosti tvorby rodinného rozpočtu, který slouží jako podklad pro zajištění finanční stability rodiny a budoucích investičních akcí. Seminář si bere za cíl zvýšení finanční gramotnosti jedinců, zvláště pak v klasifikaci výdajů a jejich nezbytnosti. Název vzdělávacího modulu: Dluhy a exekuce Problematika dluhů a exekucí je v současné době velmi aktuální, především mezi slabšími sociálními skupinami, a velmi souvisí se současnou ekonomickou situací občanů a jejich nízkou finanční gramotností. Náplň kurzu si bere za cíl poskytnou komplexní znalosti v oblasti prevence nadměrného zadlužování, práv a povinností v případě neschopnosti dlužníka splácet své závazky až ke krajnímu případu uvalení exekuce - podmínky nařízení exekuce, důvody a lhůty opravných prostředků, práva oprávněného a povinného v rámci exekuce. Na praktických příkladech budou uvedeny zásady vedení rozpočtu a správy dluhů, možnosti ochrany majetku, náležitosti odvolání a splátkového kalendáře, důsledků osobního bankrotu. Ve stěžejní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma finanční gramotnosti, dluhů a exekucí. Dále budou účastníků prakticky představeny metody rozpočtování a správy dluhů v tabulkovém editoru. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem, kteří mají v současné době závazky, kterým nejsou schopni dostát; kteří se nacházejí v obtížné finanční situaci; finančním poradcům; sociálním pracovníkům a všem ostatním, kteří se o tuto problematiku zajímají. Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnou komplexní znalosti v oblasti prevence nadměrného zadlužování. Účastníci si osvojí metody rozpočtování a správy dluhů, které k tomuto cíli mají přispět. V případě již vzniklých dluhů se posluchači dozví nejdůležitější náležitosti, které napomohou k zamezení dalšího růstu dluhu. 4

6 3. Základy podnikání Pracovní trh lze označit jako specifický trh, kde se střetává nabídka s poptávkou. Trh práce je velmi heterogenní trh, jelikož zde existuje velké množství poptávajících práci a zároveň i velké množství práci nabízející. V současné době se velmi často setkáváme se situací, kdy nabídka výrazně převyšuje poptávku po práci, čímž vzniká nezaměstnanost. Nezaměstnanost je běžný jev pro společnost působící v tržním hospodářství a dle některých názorů se jedná o běžný jev reflektující fungování trhu práce. Avšak v případě vysoké míry nezaměstnanosti, která přetrvává delší dobu, se stává z toho běžného projevu vážný ekonomický a zároveň sociální problém. Státy za účelem snížení nezaměstnanosti formulují strategie, kterými se řídí a které pomáhají alespoň částečně tento negativní projev eliminovat. V České republice se jedná například o Státní politiku nezaměstnanosti, která stanoví opatření pro zajištění rovnováhy na trhu práce. Cílem je dosáhnout plné zaměstnanosti. V současné době se nezaměstnanost v České republice pohybuje na úrovni 8,6 % Jednou z možností jak efektivně eliminovat nezaměstnanost je zahájení vlastní podnikatelské aktivity. Dle výzkumu provedeného European Foundation for the improvement of living and working conditions existují mnohé motivace k výkonu SVČ. Osoby volí formu sebezaměstnání, protože zde cítí větší uspokojení z práce než v případě pracovního úvazku. Pro mnohé z nich je důležitý tvůrčí charakter své činnosti a svoboda při rozhodování. Jak bylo již popsáno výše, vliv na rozhodování jedinců má situace na trhu práce a poptávka po zboží a službách, ale také dosažitelnost finančních prostředků ve formě úvěrů a přístup státu k podpoře podnikání. Sebezaměstnaní mají téměř trojnásobně vyšší možnost ovlivnit svoji pracovní dobu než ostatní pracovníci. Pro rozšíření podnikatelského prostředí a znalostí o samotném podnikání byly zvoleny tyto moduly: Základy podnikání Modul 1 Základní pravidla o zakládání právnických osob Modul 2 Získání finančních prostředků pro realizaci podnikatelského záměru Modul 3 Sociální podnikání Modul 4 Přehled dotačních příležitostí pro podnikatele 5

7 Název vzdělávacího modulu: Základní pravidla o zakládání právnických osob V rámci kurzu budou posluchači seznámeni s právními aspekty a důležitými dokumenty spojenými s procesem zakládáním obchodních společností - společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a družstva. V procesu zakládání společnosti budou probrány náležitosti uzavření společenské smlouvy, splacení vkladů a jejich správa, získání podnikatelského oprávnění, doložení právního důvodu sídla, na které navazují náležitosti samotného vzniku společnosti - zápis do obchodního rejstříku, přílohy, poplatky a lhůty. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma zakládání právnických osob. Účastníci kurzu budou mít možnost si prostudovat náležitosti jednotlivých smluv, které s procesem zakládání a vzniku společnosti souvisí, a pod vedením lektora si je vyplnit. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem občanům a podnikatelům z řad fyzických osob, kteří mají v úmyslu založit jednu z výše zmíněných společností; finančním poradcům a všem ostatním, kteří se o tuto problematiku zajímají. V rámci semináře získají účastníci znalosti, které uplatní při zakládání obchodních společností za účelem komerčního rozvoje svých podnikatelských záměrů. Název vzdělávacího modulu: Získání finančních prostředků pro zahájení podnikání V rámci kurzu budou probrány jednotlivé možnosti zahájení podnikání z hlediska získání vstupního kapitálu. Nejdříve bude posluchačům vysvětlen princip tvorby podnikatelského záměru, jeho druhy a vliv na získání finančních prostředků. Ty lze získat od přátel a příbuzných, bankovního sektoru, obchodních partnerů (dodavatelé, odběratelé), leasingových společností (rozdíl mezi leasingem a úvěrem), prostřednictvím dotací (poradenské agentury), úřadů práce a od soukromých investorů. U jednotlivých poskytovatelů budou probrány náležitosti související s žádostí o poskytnutí finančních prostředků a způsoby jednání zvyšující Vaši šanci na jejich získání. Seminář se také zaměří na služby podnikatelských inkubátorů pro začínající podnikatele a vysvětlí pojmy jako start up, business angels, atd. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma zahájení podnikání z hlediska získání vstupního kapitálu. Na základě přednášky budou mít uchazeči za úkol sestavit cvičný elevator pitch, pro fiktivní podnikatelský záměr. Ten bude následně podroben hodnocení lektorů a skupinové diskuzi. Součástí kurzu bude práce se smluvními podmínkami jednotlivých poskytovatelů finančních prostředků, jež bude mít za úkol osvojení si praktik účelné komparace nabídky poskytovaných produktů a jejich optimálního výběru. Za účelem získání investora pro vlastní podnikatelský záměr budou u posluchačů rozvíjeny soft skills především v oblasti komunikace a sebeprezentace inscenačními formami výuky. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem občanům a podnikatelům z řad fyzických osob, kteří mají v úmyslu založit vlastní společnost a hledají způsob financování; všem s podnikatelskými záměry; finančním poradcům a všem ostatním, kteří se o tuto problematiku zajímají. Posluchači získají komplexní znalosti možností získání finančních prostředků pro zahájení vlastního podnikání. Budou schopni kvalitně zpracovat podnikatelský záměr a efektivně ho prosazovat u jednotlivých poskytovatelů. 6

8 Název vzdělávacího modulu: Sociální podnikání V rámci kurzu budou posluchači seznámeni s pojmy, vymezením, smyslem a cíli, jakož i konkrétními atributy sociálního podnikání a sociálních podniků. Blíže budou rozvedeny výhody tohoto druhu podnikání, jeho právní formy, možnosti financování a podpory ze strany veřejných rozpočtů. Účastníkům budou představeny úspěšně působící společnosti na lokálních trzích a jejich sdružení, na kterých budou popsány faktory úspěchu a postupy při zakládání sociálního podnikání. Kurz si bere za cíl akcentovat pozornost sociálního rozměru podnikání jako možného nástroje naplňování nejen podnikatelských, ale i veřejně-prospěšných cílů. Stěžejní část kurzu bude probíhat formou přednášky vedené lektorem na téma sociálního podnikání v ČR. Účastníci se pod vedením lektora seznámí s náležitostmi financování ze strany veřejných rozpočtů a tvorbou žádosti o poskytnutí finančních prostředků. V průběhu kurzu dojde k diskuzi s úspěšnými podnikateli v této oblasti. V závěrečné části bude poskytnut prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem občanům, kteří mají v úmyslu založit sociální podnik nebo podnikatelům z řad fyzických osob, kteří by rádi rozšířili své podnikání o jeho aspekty; finančním poradcům, sociálním pracovníkům a všem ostatním, kteří se o tuto problematiku zajímají. Posluchači získají ucelený přehled o sociálním podnikání a náležitostech při jeho založení. Z hlediska financování budou schopni identifikovat dotační možnosti ze strany veřejných rozpočtů a sestavit žádost o jejich poskytnutí. Název vzdělávacího modulu: Přehled dotačních příležitostí pro podnikatele V rámci kurzu budou účastníci seznámeni s dotačními příležitostmi, které jsou poskytovány z národních či evropských zdrojů. Bude jim vysvětleno, jak funguje dotační systém, na jaké aktivity bylo v minulosti možné žádat a na jaké budou moci žádat v budoucnu. Také zde bude nastíněna možnost propojení těchto dotací s konkrétními podnikatelskými oblastmi. Hlavní část celého kurzu bude probíhat formou přednášky vedené lektorem na téma evropské a národní dotace. Účastníci se pod vedením lektora seznámí s náležitostmi získání konkrétních dotačních prostředků. V průběhu kurzu dojde k diskuzi v této oblasti. V závěrečné části bude poskytnut prostor pro dotazy či případné individuální konzultace, kde již budou zodpovězeny dotazy, ke konkrétním možnostem dotací pro určité podniky či podnikatelské záměry. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem občanům, kteří mají v úmyslu začít podnikat či podpořit své současné podnikání nebo zájemcům z řad fyzických osob, které by se rádi dozvěděli něco nového o dotačních možnostech; finančním poradcům a všem ostatním, kteří se o tuto problematiku zajímají. Posluchači získají ucelený přehled o dotačních možnostech pro podnikatele a náležitostech při jejich získání. Z hlediska financování budou schopni identifikovat dotační možnosti ze strany veřejných rozpočtů. 7

9 4. IT dovednosti Dle základních informací ČSÚ mají téměř všechny domácnosti, které mají doma počítač zároveň i připojení k internetu. V roce 2012 mělo celkem 65 % domácností připojení k internetu, tj. 97 % z těch, co měli doma osobní počítač ve srovnání s rokem 2005 došlo k výraznému růst, neboť v tomto roce byly pouze dvě třetiny domácností vybavené počítačem zároveň připojeny k internetu. V roce 2007 bylo k internetu připojeno 32 % domácnosti, tedy o 1,4 milionu domácností méně než v roce V roce 2012 používalo osobní počítač 6 milionů jednotlivců, tj. 70 % populace starší 16 let. Za posledních 5 let počet uživatelů osobního počítače vzrostl o 1,5 milionu. V roce 2012 navíc poprvé všichni uživatelé osobního počítače uváděli, že zároveň používají také internet Stejně jako v případě osobního počítače, i v případě internetu tedy platí, že jej používalo sedm z deseti dospělých. K hlavnímu rozmachu v používání internetu však u nás došlo především v posledních cca deseti letech. Na počátku nového tisíciletí měla přístup k internetu jen relativně omezená skupina lidí. Nejčastěji šlo o studenty vysokých škol, IT odborníky, ale také o vybrané zaměstnance podniků s připojením k internetu. V roce 2002, tj. před deseti lety, používala internet pouze pětina, tj. přibližně 1,9 milionu jednotlivců. Nejrychleji přibývají uživatelé internetu v těch skupinách populace, které informační technologie používaly nejméně. Internet nejčastěji používáme ke komunikaci a vyhledávání různých informací. Pro uživatele internetu se dnes stalo samozřejmostí nejen používání elektronické pošty, ale čím dál více lidí využívá internet i k telefonování. Jestliže v roce 2005 využilo tuto možnost přibližně půl milionu našich občanů, v roce 2012 se jednalo již o 3,2 milionů. Mezi další časté činnosti prováděné jednotlivci na internetu patří i čtení on-line zpráv, novin a časopisů, které v roce 2012 provádělo 58% dospělé populace (85 % z uživatelů internetu). Obrovský rozmach v posledních letech zaznamenalo užívání sociálních sítí. Ve 2. čtvrtletí roku 2012 je u nás využívalo již 2,7 milionu jednotlivců starších 16 let oproti půl milionu před třemi roky. Zatímco využívání u je napříč všemi věkovými skupinami vyrovnané, využití sociálních sítí jednoznačně převládá u mladších věkových skupin a mezi studenty. V podnicích nedochází k významnému nárůstu počtu osob, které k e své práci využívají počítač. Z 40% v roce 2011 narostl tento počet na 43 %. Zaměstnanci nejčastěji používají internet, kancelářské balíky a specifické systémové aplikace jako jsou například účetní softwary apod. Společnost AVG Technologies, poskytovatel internetové a mobilní bezpečnosti, soukromí a optimalizace pro 150 milionů aktivních uživatelů, zveřejnila výsledky výzkumu Parents, Schools and the Digital Divide. Podle výsledků výzkumu by 86 % zúčastněných rodičů uvítalo školení v oblasti online bezpečnosti mohlo by tak zaplnit mezeru mezi svým vzděláním a znalostmi svých dětí. Rodiče by potom bylo schopni svoje děti lépe poučit o online bezpečnosti. Z výzkumu provedeného na rodičů dále vyplývá, že se zvyšuje význam, který je online bezpečnosti v rodině přisuzován. Jeden z deseti rodičů dokonce přiznává, že kdyby měl v současné době hledat pro svoje dítě novou školu, byla by pro něj výuka online bezpečnosti klíčovým bodem. Výběr vzdělávacích modulů pro oblast IT vycházel z výše uvedených faktů, a to že internet funguje nejčastěji jako prostředek pro komunikaci. Dále, že v rámci pracovní náplně je velmi častým požadavkem zaměstnavatele znalost práce s kancelářským balíkem. Poslední modul se pak zaměřuje na bezpečnost na internetu, kterou vzhledem k výš popsanému exponenciálnímu růstu připojených domácnosti na web vnímá velká část rodičů jako reálný problém. 8

10 Modul 1 Základy ovládání PC se zaměřením na komunikační a sociální aplikace IT vzdělávání Modul 2 Práce s kancelářskými balíky MS Office Modul 3 IT bezpečnost pro rodiče Název vzdělávacího modulu: Základy ovládání PC se zaměřením na komunikační a sociální aplikace V rámci kurzu budou posluchači seznámeni s běžně užívanými komunikačními a sociálními aplikacemi a osvojí si techniky jejich účelného ovládání a užití. Pro účely soukromé komunikace a navazování vztahů dojde k představení programu Skype (vytvoření profilu, základní nastavení a synchronizace s periferiemi, vyhledání konkrétního kontaktů a jeho přidání, systematizace kontaktů do skupin, jednoduchý hovor, konferenční hovor) a sociálních sítí Facebook (založení účtu, možnosti personalizace, jednotlivé funkcionality, vytvoření vlastní skupiny/stránky, zabezpečení apod.), Twitter a Google+. Pro navazování pracovních kontaktů a účelnější profesní sebeprezentaci budou účastníci seznámeni s profesní sociální sítí LindkeIn. Každý z účastníků kurzu bude mít k dispozici svůj vlastní počítač, na kterém bude probíhat výuka formou praktických cvičení. V rámci kurzu bude umožněno účastníkům si založit vlastní účty popř. využít univerzální, pro získání dovedností práce v prostředí jednotlivých aplikací. Dále budou prakticky představeny jednotlivé funkce a způsoby jejich využití. Během kurzu bude poskytována individuální podpora a konzultace všem účastníkům. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem, kteří chtějí rozšířit své znalosti v dané problematice, za účelem navazování kontaktů a rozšiřování komunikačních dovedností pro růst v oblasti osobního a profesního života. Účastníci semináře získají základní orientaci v komunikačních a sociálních aplikacích a rozdílech v jejich každodenním použit. Umožní jim tak rozvíjet své komunikační dovednosti za účelem navázání nových sociálních a profesních vztahů. Název vzdělávacího modulu: Práce s kancelářskými balíky MS Office Na kurzu skupiny kancelářských balíků Microsoft Office budou posluchači seznámeni se třemi v praxi nejvíce využívanými produkty Excel, Word a Powerpoint. V programu Microsoft Excel se účastníci naučí vytvářet tabulky, pohybovat se po tabulkách, plnit je daty, formátovat vzhled buněk a textu a celé tabulky graficky upravovat. Budou schopni provádět výpočty pomocí vlastních vzorců a funkcí a seznámí se s tvorbou a formátováním grafů. Naučí se také filtrovat seznamy na listu a vytvářet kontingenční tabulky. V programu Microsoft Word získají základy vytváření textových dokumentů, pohybu v nich a jejich formátování. Osvojí si pokročilé techniky práce s dlouhými dokumenty, vytvoření obsahu, rejstříků a seznamu obrázků a tabulek. V programu Microsoft PowerPoint se naučí vytvářet prezentace, do nichž budou schopni vkládat text, obrázky, grafy, tabulky, diagramy a další objekty. Naučí se také vytvářet šablony, barevná schémata a předlohy. 9

11 Každý z účastníků kurzu bude mít k dispozici svůj vlastní počítač, na kterém bude probíhat výuka formou praktických cvičení. Základem pro práci budou předem připravené texty, tabulky, obrázky a další materiály, které budou účastníci v návaznosti na promítanou a komentovanou instruktáž lektora využívat pro osvojení si jednotlivých postupů a metod práce s kancelářskými balíky MS Office. Během kurzu bude poskytována individuální podpora a konzultace všem účastníkům. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem bez nebo se základní znalostí s prací v kancelářských balících MS Office; kteří potřebují programy MS Office k výkonu své práce. Na základě absolvování kurzu získají účastníci praktické zkušenosti s prací v kancelářských balících, které nacházejí uplatnění především při výkonu práce. Budou schopni zvládat i náročnější operace, které pomohou ke zvýšení úrovně jejich sebeprezentace a efektivity práce. Název vzdělávacího modulu: IT bezpečnost pro rodiče Uživatelskou znalost moderních IT zařízení v dnešní době získávají děti již v průběhu předškolního vzdělávání, což s sebou přináší různé sociální a patologické problémy. Proto, abyste mohli maximálně zabránit situaci ohrožující vaše dítě, je nutné umět rozpoznat rizika. Čím lépe víte, co ho může na internetu potkat, tím lépe můžete na situaci reagovat a vašemu dítěti pomoci. Seznamte se s typologií a charakteristikou rizikových jevů spojených s užíváním internetu a nových technologií (zveřejňování fotografií a osobních údajů dětí, kyberšikana, kyberstalking, sexting, nebezpečný a nezákonný obsah, online hraní a závislosti) a citlivě s nimi seznamte i vaše dítě. Pokud vaše dítě s riziky předem seznámíte, nebezpečnou situaci může detekovat samo, a třeba se jí tak i vyhnout. V rámci kurzu budou účastníci také seznámeni se zásadami tvorby domácích pravidel pro používání internetu, komunikace na téma IT bezpečnosti a doporučeními, jak zabránit přístupu k rizikovému obsahu. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma IT bezpečnosti pro rodiče. Dále budou na základě praxe představeny jednotlivé formy rizikových jevů a jejich možné důsledky. Důležitou součástí kurzu bude inscenační výuka, která pomůže k rozvoji komunikačních dovedností účastníků, tak aby dokázali vhodnou formou seznámit své děti s riziky a důvody proč se jim vyhýbat. Odborní lektoři pomohou během partnerské výuky ve dvojicích najít individuální chyby v komunikaci a snažit se je napravit. V rámci kurzu také dojde k práci s počítačem, kdy budou pomocí odborné instruktáže představeny metody využití softwarové ochrany před nežádoucími prvky internetu. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen pro rodiče, učitele a ředitele ZŠ, SŠ, psychology, psychiatry, výchovné poradce, metodiky prevence, sociální pracovníky a všechny ostatní, kteří se o tuto problematiku zajímají. Účastníci budou detailně seznámeni s nebezpečími informačních a komunikačních technologií spojených s užíváním internetu a mobilních telefonů. Na základě získaných znalostí tak budou schopni efektivněji chránit své děti před nebezpečným obsahem internetu. 10

12 4. Právní vzdělávání Právní oblast je velice široká a velmi často pro běžného člověka nesrozumitelná. V případě, že se dostaneme do určitých problémů, obracíme se nejčastěji na osobu v této oblasti fundovanou, tzn. právníka. Ti si však za své služby nechávají velmi dobře platit, což potom znamená navýšení nákladů. Velmi často se však jedná o chyby vzniklé absolutní neznalostí dané problematiky. Na základě toho byly pro tuto oblast vybrány a zkombinovány moduly, které budou pro účastníky nejen zajímavé, ale zároveň i přínosné. Právní vzdělání Modul 1 Katastr nemovitostí a související informace Modul 2 Sousedské vztahy Modul 3 Nová pravidla v oblasti dědického práva Modul 4 Vypořádání majetku při rozvodovém řízení Název vzdělávacího modulu: Katastr nemovitostí a související informace Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem a předmětem evidence katastru nemovitostí po přijetí nového občanského zákoníku, přechodem z dosavadního stavu na nový stav, novými pojmy a názvoslovím, druhy zápisů, průběhem jednotlivých řízení před katastrálním úřadem, rozsahem přezkumné činnosti úřadu. Seminář je zaměřen na nové pojetí nemovitosti, sepisování a obsah smluv a jejich podání úřadu, jakož i problematiky vlastnických a jiných věcných práv evidovaných v katastru v kontextu praktických příkladů a případových studií v souvislosti s novou právní úpravou spadající do nového Občanského zákoníku. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma změn v oblasti katastru nemovitostí v novém Občanském zákoníku. Poté účastníci na základě instruktáže lektora a studijních materiálů identifikují klíčové atributy jednotlivých formulářů a smluv. Na připravených počítačích pak budou mít možnost seznámit se s katastrální mapou jejich území, základní orientací v ní a informacemi, které obsahuje. Na základě nabytých znalostí a zkušeností budou účastníkům zadány k řešení praktické příklady a případové studie, které budou poté diskutovány. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen vlastníkům nemovitostí a bytových družstev; všem, kteří se chtějí seznámit se změnami, které přináší nový Občanský zákoník a potřebují jej k výkonu své práce Poskytnout ucelený přehled o fungování a nové právní úpravě evidence katastru nemovitostí a vysvětlení rozdílů proti současnému právnímu stavu. 11

13 Název vzdělávacího modulu: Sousedské vztahy Nový Občanský zákoník přináší v oblasti vlastnictví a dalších věcných práv několik úprav, jež pomáhají rozhodovat sousedské spory, které nemohou být vyřešeny prostou domluvou. Zásadou zachování pozitivních sousedských vztahů je, aby každý vlastník pozemku dodržoval určité hranice a nezatěžovat imisemi vlastníka druhého pozemku. Tyto imise mohou být přímé (svod vody na cizí pozemek), které jsou primárně zakázané, nebo nepřímé (vnikání kouře, prachu či hluku na cizí pozemek), jež blíže upravují změny v NOZ a které budou blíže představeny v tomto kurzu. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma změn v oblasti vlastnictví a dalších věcných práv v novém Občanském zákoníku. Na názorných příkladech z právní praxe dojde k vysvětlení nových institutů a jejich využitelnosti v praxi. Zapojení účastníků bude provedeno pomocí situační metody, kdy na základě sběru problémových případů z jejich osobního života nebo dalších případů z praxe budou mít možnost v kooperaci nastudovat jednotlivé možnosti řešení a navrhnout ty optimální, které budou podrobeny skupinové diskuzi. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen vlastníkům nemovitostí a bytových družstev; všem, kteří se chtějí seznámit se změnami, které přináší nový Občanský zákoník a potřebují jej k výkonu své práce Účastnící budou seznámeni se svými právy, povinnostmi a způsoby, jakými se jich lze domáhat, se zdůrazněním změn oproti úpravě v předchozím Občanském zákoníku. Název vzdělávacího modulu: Nová pravidla v oblasti dědického práva Oblast nového Občanského zákoníku, která prošla nejvíce změnami oproti současnému stavu. Změny v oblasti dědického práva byly vytvořeny za účelem zvýšení respektu k vůli zůstavitele. V novém kodexu jsou oproti minulé úpravě ukotveny nové instituty, které zakládají širší rozsah práv jak zůstaviteli, tak pozůstalým. V rámci kurzu budou probrány následující oblasti: zřeknutí se dědického práva, vzdání se dědictví, dědění ze zákona, závěť, dědická smlouva, odkaz, dědické substituce, odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele, právo na povinný díl a nepominutelný dědic, vydědění V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma změn v oblasti dědického práva v novém Občanském zákoníku. Na názorných příkladech z právní praxe dojde k vysvětlení nových institutů a jejich využitelnosti v praxi. Zapojení účastníků bude provedeno pomocí situační metody, kdy na základě sběru problémových případů z jejich osobního života nebo dalších případů z praxe budou mít možnost v kooperaci nastudovat jednotlivé možnosti řešení a navrhnout ty optimální, které budou podrobeny skupinové diskuzi. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem, kteří mají v rodině osobu v neproduktivním věku; ekonomicky aktivní důchodce; kteří se chtějí seznámit se změnami, které přináší nový Občanský zákoník a potřebují jej k výkonu své práce Účastníci kurzu budou seznámeni s východisky a zásadami nového dědického práva, novými instituty a změny ve stávajících institutech. Budou tak schopni vhodným způsobem klasifikovat a využít nástroj pro optimální sestavení poslední vůle a distribuci majetku mezi pozůstalé. 12

14 Název vzdělávacího modulu: Vypořádání majetku při rozvodovém řízení Zavedením Nového občanského zákoníku vstoupila v platnost nová úprava majetku manželů a jeho vypořádání v případě rozvodu. Nový kodex pomůže manželům přizpůsobit majetkové uspořádání více svým potřebám a předcházet tak nepříjemným, dlouhotrvajícím soudním sporům v případě vypořádání. Majetek, který manželé vlastní, může nabývat dvou forem a to společného jmění a výlučného vlastnictví. V rámci kurzu budou vysvětleny rozdíly mezi těmito formami a jejich role ve vypořádání. Dále budou vysvětleny režimy společného jmění manželů, jejich výjimky, veřejný seznam a obvyklé vybavení domácnosti. Důležitou součástí nového kodexu je ochrana třetích stran v případě zadlužení domácnosti, stejně tak jako ochrana manžela nedlužníka. V případě rozvodu budou představeny formy dohody manželů o vypořádání a jednotlivé lhůty, které jsou závazné pro rozdělení majetku. V úvodní části kurzu dojde k hromadné výuce formou přednášky vedené lektorem na téma problematiky společného jmění manželů. Dále budou účastníci rozděleni do menších skupin, v kterých na základě materiálů budou identifikovat jednotlivé druhy majetku a seznámí se s různými typy manželských smluv. V závěrečné části kurzu budou mít účastníci možnost individuálně vypracovat manželskou smlouvu a diskutovat její atributy s lektorem. Na závěr kurzu bude prostor pro dotazy či případné individuální konzultace. určitý stupeň vzdělání a vstoupili popř. vstupují na trh práce. Blíže je pak kurz určen všem, kteří mají v úmyslu vstoupit do manželského svazku nebo již v manželském svazku jsou. Kurz si bere za cíl přinést osvětu do režimů společného jmění manželů, za účelem zlepšení ochrany soukromého vlastnictví. Účastníci kurzu tak budou schopni vyhodnotit potřebu a případně i podniknout nezbytné kroky, ve formě uzavření smlouvy mezi snoubenci či manželi, pro zajištění ochrany svého majetku v případě zániku manželství. 13

15 5. Dotazníkové šetření V rámci této části jsou uvedeny výstupy realizovaného dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření bylo provedeno v obcích do 2000 obyvatel, a to v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Metoda dotazování Formou přímého oslovení Cílová skupina Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v obcích do 2000 obyvatel Oblast zjišťování Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj Realizátor šetření Institut pro regionální spolupráci o.p.s. za spolupráce Sdružení měst a obcí Východní Moravy Celkový počet respondentů Pohlaví respondentů Pohlaví respondentů muž žena 2. Věkové složení respondentů Věkové složení respondentů let let let

16 3. Navštívil jste za poslední rok nějaký kurz? Navštívil jste za poslední rok nějaký vzdělávací kurz? 14 NE ANO plánujete v následujícím roce navštívit nějaký kurz? Plánujete v následujícím roce navštívit nějaký kurz? 25 ANO NE Jaký typ kurzu plánujete v tomto roce navštívit? Jaký typ kurzu plánujete v tomto roce navštívit? Profesní školení Rozvojvý kurz 15

17 6. Z jakého důvodu neplánujete navštívit v následujícím roce žádný kurz? Z jakého důvodu neplánujete navštívit v následujícím roce žádný kurz? Nedostatek finančních prostředků Málo informací Nezájem o další vzdělávání Nedostatek času Nedostatečná nabídka dalšího Jaká je dle Vašeho názoru nabídka dalšího vzdělávání ve Vašem okolí? Jaká je dle Vašeho názoru nabídka dalšího vzdělávání ve Vašem okolí? nevím dostatečná spíše dostatečná spíše nedostatečná nedostatečná V případě, že by ve Vaší obci byl realizován zdarma kurz dalšího vzdělávání, měl/a byste zájem se ho účastnit? V případě, že by ve Vaší obci byl realizován zdarma kurz dalšího vzdělávání, měl/a byste zájem se ho účastnit? ANO NE 16

18 9. O jaké oblasti vzdělávání byste měl/a zájem? O jaké oblasti vzdělávání byste měl/a zájem? Finanční gramotnost Základy podnikání IT dovednosti Spotřebitelská gramotnost Právní vzdělávání Závěr: Závěrem lze konstatovat, že dotazovaní reagovali na nabídku dalšího vzdělávání, která by byla realizována přímo v obci velmi pozitivně. Výsledky navíc poukazují na to, že žadatel zvolil vhodnou kombinaci oblastí, o který bude v případě realizace zájem ze strany cílové skupiny. 6. Vazba projektu na koncepční dokumenty Průnik náplně projektu se strategickými dokumenty jednotlivých krajů: STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ( ) Priorita 1. Rozvoj lidského kapitálu Opatření Celoživotní učení pro všechny a jeho realizace Cílem tohoto opatření je usnadnění přístupu k získání vzdělání a lepší uplatnitelnosti populace na trhu práce. KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Tento strategický dokument identifikuje v SWOT analýze jako jednu ze slabých stránek Jihomoravského kraje nedostatečně rozvinuté systémy celoživotního vzdělávání, zejména v oblasti vzdělávání dospělých. Priorita 1. Adaptabilita a rozvoj lidského kapitálu Opatření Celoživotní učení pro všechny a jeho realizace Další rozvoj neformálního a formálního vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Priorita 3. Rozvoj a podpora politiky zaměstnanosti Opatření Udržení vhodné struktury nabídky kurzů dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu práce 17

19 Podpora profesní mobility cestou zvyšování rozvoje odborných znalostí a dovedností využitelných na trhu práce v Jihomoravském kraji. STRATEGIE ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA LÉTA Priorita 2 - Dobré vzdělání a vysoká zaměstnanost - příležitost pro všechny Opatření Být evropským lídrem v systémovém rozvoji měkkých kompetencí u všech skupin obyvatel Jedním z dílčích cílů je pak především rozvoj podnikavosti a podnikání v MS kraji. STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE Priorita 2 - Úspěšná společnost Opatření Zvýšit konkurenceschopnost pracovní síly v prostředí ekonomiky založené na znalostech Zvýšit podíl populace zapojené do systému celoživotního vzdělávání. 18

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 hodiny na každý seminář) Příloha č. 11 OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 hodiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání 1. Pracovní právo v kontextu novely občanského zákoníku 2. Přehled důležitých

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Vývoj příjmů a výdajů

Vývoj příjmů a výdajů Hospodaření města sledované z hlediska příjmů a výdajů celkem byla ve sledovaném období 2000-2006 ztrátové ve výši 17,2 mil. Kč. Celkové výdaje převýšily příjmy zejména v letech 2000-2003. V letech 2004

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Vzdělávání na venkově

Vzdělávání na venkově Vzdělávání na venkově Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0176 Vážení občané, zveme Vás na semináře, které jsou financovány z výše uvedeného projektu. Zúčastnit se mohou všichni, kteří bydlí

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

MOŽNOSTI PODPORY PROJEKTŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Informace k připravované výzvě v rámci prioritní osy č.1 Adaptabilita, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v programovacím období 2007-2013

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Žák chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Účetní, ekonomické a právní kurzy

Účetní, ekonomické a právní kurzy Příloha č. 3: Obsah vzdělávacích aktivit Účetní, ekonomické a právní kurzy Kurzy jsou pro neekonomy. Požadujeme oborové zaměření kurzů (zejména DPH na knižním sortimentu, u e-knih a audioknih, účtování

Více

VÝZVA Č. 043 PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

VÝZVA Č. 043 PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VÝZVA Č. 043 PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 1 IDENTIFIKACE VÝZVY Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priorita: 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí

Finanční gramotnost pro ZŠ Životní etapy z pohledu financí Životní etapy Dětství a dospívání (0-25 let) Mladší produktivní věk (25-50 let) Pozdější produktivní věk (50-75 let) Čas odpočinku (75- ) Životní etapy I. Dětství a dospívání Podpora rodičů zajištění Velice

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA KDE JSME Česká republika má v oblasti poskytování služeb e-governmentu stále velký kus cesty před sebou. Dosavadní nízká úroveň hodnocení rozvoje elektronických

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Mainstreamingová strategie NTS B

Mainstreamingová strategie NTS B Mainstreamingová strategie NTS B 1) Úvodní dokument Krok 3-7 CO? Oblast zájmu/ aktivit projektu z hlediska mainstreamingu ZAMĚŘENÍ? Jaká je cílová skupina z hlediska mainstreamingu? JAK? Jak získáte pozornost

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

Sídlo Opletalova 25, Praha 1, 110 00

Sídlo Opletalova 25, Praha 1, 110 00 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel Obchodní firma/ název OMD Czech, a.s Právní forma Akciová společnost Osoba oprávněná jednat Ing. Ivana Jeřábková Csc. jménem zadavatele IČ 64948439 DIČ CZ64948439

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

ZVÝŠENOU ODPOVĚDNOSTÍ K VZÁJEMNÉ SPOKOJENOSTI

ZVÝŠENOU ODPOVĚDNOSTÍ K VZÁJEMNÉ SPOKOJENOSTI OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVÝŠENOU ODPOVĚDNOSTÍ K VZÁJEMNÉ SPOKOJENOSTI Reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/50.0177 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název:

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Zaměstnanost 55+ Konference PPO VŠE

Zaměstnanost 55+ Konference PPO VŠE Zaměstnanost 55+ Konference PPO VŠE 21.9.2012 22.9.2012 Institut řízení lidských zdrojů PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA 1 Prodlužování věku odchodu do důchodu a narůstání počtu předčasných důchodů Z

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská nauka /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/0 Práce ve stravování - Provoz společného stravování Počet hodin celkem:

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák:

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák: Příloha č. 1 Finanční gramotnost Č.j.: ZŠKAP/0173/2013 Praktické činnosti, 6. ročník - vysvětlí pojmy domácnost, majetek, příjmy a výdaje, rozpočet Domácnost a rozpočet OSV rozvoj schopností poznávání

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více