Prosinec msíce (%) Zaátek roku (%)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "26. - 30. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)"

Transkript

1 TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden roku PX 1, ,196 CZK/EUR CZK/USD PRIBOR 6M 1.82% -2 bp. -32 bp. -84 bp bp. 1.81% 2.87% 10-letý SD 3.75/ % 9 bp. -91 bp. 3 bp. -15 bp. 4.21% 5.90% Zavírací cena Týden TEF O CEZ Unipetrol PMCR 8, KB 3, Erste Orco CME ECM Pegas AAA Auto VIG NWR Akcie Dluhopisy mil. CZK 7,927 33,074 mil. EUR ,252.7 Titulky EZ: Turecko letos plánuje prodej až pti elektráren CME: Úvrová linka ve výši 3 mld. K CME: Pokles reklamy na Nov, letos se eká rst reklamního trhu Unipetrol: Dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem Erste Bank: eská spoitelna chce zvýšit podíl na trhu ECM prodala City Tower za 130 mil. EUR ECM: Stavba dvou ínských projekt dokonena Banky nechystají snížení rizikové prémie, oekávají rst nesplácených úvr Loni ceny novostaveb klesly o 15 % Nesplácené hypotéky mohou letos vést k poklesu cen S&P potvrdila rating R na stupni A 0 1/12 3/12 7/12 9/12 11/12 15/12 17/12 21/12 23/12 29/12 Výhled na tento týden Se zaátkem nového roku je tu opt otázka, co mžeme oekávat na finanních trzích v letošním roce. roku vidíme stále mírn optimisticky, pedpokládáme totiž, že likvidita a s ní i ti, kteí na konci ulého roku vybrali své zisky, by mohli být pipraveni na návrat na akciové trhy. Pro druhou polovinu roku jsme však již opatrnjší a pedpokládáme, že by trh ml být více rozkolísaný v souvislosti s averzí k riziku spojenou s nejistotou, která se týká masivní mnové a rozpotové expanze a udržitelnosti ekonomického oživení. Domníváme se, že rok 2010 bude o vyhledávání fundamentáln silných a spíše defenzivních titul. Pokud jde o domácí scénu, oekáváme, že zdejší trh bude do velké míry ovlivnn celosvtovými trhy, piemž jednu z nejdležitjších rolí by mly hrát údaje z amerického trhu. Aktivitu by mohla v prvním pololetí zvýšit oekávaná primární emise akcií SOB, dceiné spolenosti KBC, o objemu zhruba 2 mld. EUR. Na základ pedpokladu, že investoi budou vybírat akcie na základ fundamentu a upednostní spíše defenzivní tituly, oekáváme, že v centru pozornosti se ocitne EZ, Telefónica, PMR a NWR. Spíše z technického hlediska bychom také oekávali zájem o akcie Unipetrolu. U tohoto titulu vidíme solidní zájem o akcie na úrovních K a zdá se, že tyto akcie tvoí vtší podíl, což by mohlo zpsobit nedostatek voln obchodovaných akcií na trhu, a tedy vést k vyšší volatilit s omezeným rizikem poklesu za pedpokladu, že souasný kupec vytrvá alespo na souasných úrovních. Tento týden by ml trh otevít relativn zvolna a navázat na klidnjší období z konce loského roku. Postupn by se nicmén aktivita mla mírn zvýšit. Údajem týdne bude americká nezamstnanost za prosinec, která by mla vnést více svtla do investorského výhledu pro stabilizaci ekonomiky (trh práce). Oddlení analýz Tel.: Reuters: ATLK Fax: Bloomberg: ATLK <GO> 6,000 4,000 2,000 mil. K PX Index 1,300 1,200 1,100 1,000

2 Akciový trh Zprávy z trhu Poslední obchodní týden roku (obchodovalo se jen do stedy) se na burze nesl v duchu povánoní atmosféry. Na burze v Praze tak panoval naprostý poklid a likvidita byla tém nulová. Index PX uzavel rok na 1117 bodech (+0,5 % t/t) a za rok 2009 pidal celkem 26,3 %. V uplynulém týdnu nebyly zveejnny žádné významné korporátní zprávy, které by ovlivovaly obchodování. Nejvtší rst zaznamenaly akcie Orka (170 K, +7,7 % t/t), a to bez jakýchkoli zpráv a pi imální likvidit. Výraznji posílily i akcie PMR (+5,5 % t/t). Nejvýraznji oslabily akcie AAA Auto (-2,7 % t/t). Tituly s nejvtší váhou (EZ a Erste Bank) v posledních dnech roku 2009 stagnovaly. EZ uzavel rok na 864 K (-0,4 % t/t) a Erste Bank na 699 K (+1,0 % t/t). Index Zavírací cena Týden roku PX 1, ,195.7 DJIA 10, , ,548.5 NASDAQ 2, , ,291.3 Euro Stoxx 50 2, , ,957.5 Varšava (WIG 20) 2, , ,448.3 Budapeš (BUX) 21, , ,612.6 Zdroj: Burzy Zprávy ze spoleností EZ Dle slov generálního editele spolenosti AkEnerji (spolený podnik EZu a holdingu Akkok, EZ drží 37,4% podíl) Ahmeta Danismana bude v letošním roce v Turecku na prodej 4-5 velkých elektráren (pevážn uhelných), piemž spolenost bude tato aktiva velice peliv sledovat. Dvodem prodeje energetických zdroj je stav státních financí v Turecku. Souástí strategie AkEnerji je v dalších letech výrazn rozšíit svou výrobní základnu, takže oekáváme, že spolenost bude tyto tendry bedliv sledovat. AkEnerji nyní staví ti vodní elektrárny za celkem 120 mil. USD. Cílem spolenosti je zvýšit svou výrobní kapacitu na 3000 MW (ze souasných 373 MW). CME CME se dohodla s UniCredit, Erste Bank a BNP na úvrové lince ve výši 3 mld. K (163,2 mil. USD) na refinancování stávajícího dluhu a na splátku vnitních pjek. Splatnost je do 30. dubna 2012 (možno prodloužit o rok). Úroková sazba byla stanovena na 4,9 % nad PRIBOR. Prostedky v rámci této úvrové linky budou použity na refinancování stávajícího dluhu a na splácení mezipodnikového dluhu v rámci skupiny CET 21. Generální editel televize Nova (dceiná spolenost CME) Petr Dvoák v rozhovoru pro Hospodáské Noviny uvedl, že loský pokles spotové reklamy iní zhruba 20-21% meziron. Dále ekl, že další nové projekty v R si vedou lépe, než bylo plánováno. V tomto roce Dvoák odhaduje rst reklamního trhu o 5-6% meziron, nicmén podotkl, že pro Novu to nebude znamenat významné zlepšení oproti roku Dané informace pouze potvrzují již díve zveejnná data. Unipetrol Ukrajina a Rusko se dohodly na nových podmínkách tranzitu ruské ropy pes Ukrajinu do Evropy. Odstranilo se tak riziko perušení dodávek ropy do eské republiky. eská republika má zásoby ropy zhruba na ti msíce a je možné využít tranzitu z ropovodu Ingolstadt. Oekávalo se, že k dohod nakonec dojde a dodávky nebudou narušeny. Erste Podle deníku E15 chce letos eská spoitelna (S; dceiná spolenost Erste) zvýšit svj podíl ve všech segmentech, ekl generální editel S Gernot Mittendorfer. Dále bude snahou prohloubit vztahy se souasnými zákazníky. Mittendorfer také ekl, že portfolio úvr se vyvíjí lépe, než se ekalo.

3 ECM ECM v tiskové zpráv oznámila, že prodala City Tower, nejvyšší kanceláskou budovu v eské republice. Prodejní cena dosáhla 52 mil. EUR (7,6 K na akcii), z ehož 36,2 mil. EUR spolenost dostane v hotovosti a 15,8 mil. EUR prostednictvím dluhopis, které ECM vydalo v roce Dokonením transakce se tak zárove sníží celkový dluh spolenosti. ECM dále dokonila stavbu dvou projekt v ín, nákupního centra ECMall a kanceláské budovy Metropolis Tower. V tchto projektech, které ECM staví ve spolupráci s konsorciem HSBC NF a Metro Singapore, má spolenost 49,9% podíl. Otevení budov je naplánováno na první tvrtletí píštího roku. Banky Námstek generálního editele eské Spoitelny (souást Erste Bank) Pavel Kysilka dle Hospodáských novin ekl, že banky nebudou i pes zlepšení ekonomického sentimentu, které je letos oekáváno, rychle snižovat rizikové pirážky u úvr. Normalizaci by Kysilka oekával až koncem roku. Dvodem, pro banky budou držet úroky z úvr na této výši, je oekávaný nárst nesplácených úvr u domácností, na které se banky musí vytvoit rezervy. Podle studie UniCredit Bank jejich pomr ke všem úvrm v R vzroste na 7,3 %, což je v souladu i s naším oekáváním. Zatímco pomr nesplácených podnikatelských úvr se již stabilizoval, v pípad domácností tento pomr nadále roste, což souvisí s vysokou mírou nezamstnanosti a s tím, jak lidé postupn vyerpávají své úspory. Dle našich odhad by celkový pomr nesplácených úvr ml dosáhnout vrcholu v polovin tohoto roku lehce nad hranicí 7 %. Reality Realitní kancelá AAAbyty.cz dle Hospodáských novin uvedla, že ceny novostaveb v roce 2009 klesly o 15 % a ceny panelových dom se dokonce propadly o ptinu až tetinu. Dvodem je zejména silný pokles v dsledku ekonomické recese. Celkov ceny byt klesly prmrn o 11,7 %. V roce 2010 se oekává spíše stagnace cen, piemž ke konci roku by mohlo dojít mírnému rstu cen. V pípad poptávky se oekává také stagnace i díky neochot bank snížit úrokové sazby u hypoték (rst rizikové pirážky). Dle deníku E15 ekl nejmenovaný šéf tuzemské banky, že nucené prodeje byt ze strany bank (jako realizace zástav u špatných úvr) i prodej dosud neprodaných byt ze strany developer by mohly vést k poklesu cen byt až o 20 % v roce 2010.

4 Trh v íslech Objem trhu Zmna Zmna Zmna (mil. K) (mil. Eur) (mil. USD) 7, Poznámka: Procentní zmna oproti 6-msínímu prmru týdenního objemu. Zavírací Týden historie Týdenní objem cena rel. rel. mil. K rel. TEF O CEZ , Unipetrol PMCR 8, ,200 9, KB 3, ,520 4, Erste Orco CME ECM Pegas AAA Auto VIG , NWR Poznámka: Procentní zmna oproti *indexu PX-D **6-msínímu prmru týdenního objemu. Pomry Cena / Zisk Cena / Tržby EV / EBITDA EV / Tržby Cílová Dlouhod. Krátkod e e e e cena doporu. výhled TEF O Revize Revize Neutrální CEZ Držet Neutrální Unipetrol Koupit Neutrální PMCR Koupit Neutrální CETV USD Prodat Neutrální Orco Nehodnoceno Prodat Negativní ECM Prodat Negativní Pegas Držet Neutrální AAA Auto Prodat Neutrální NWR Revize Revize Revize Pomry Cena / Zisk Cena / Úetní hodnota Cílová Dlouhodobé Krátkodobý e e cena doporuení výhled KB Držet Neutrální Erste EUR Prodat Neutrální VIG ,7 EUR Držet Neutrální Poznámka: EV = Hodnota spolenosti, EBITDA = Hospodáský výsledek ped odetením úrok, daní, odpis a amortizací

5 Ekonomika Koruna se na závr roku držela ve velmi úzkém pásmu 26,30-26,50 CZK/EUR. Konec roku se projevil jen klidným obchodováním a mlký trh tentokrát nepinesl velké výkyvy jako v ulosti. Obecn obchodování na devizových trzích v regionu na konci roku bylo velmi klidné. Oekáváme, že koruna bude na zaátku ledna pozvolna posilovat a posune se k úrovni 26 korun za euro, kterou by mla postupn prorazit. Pro celý letošní rok oekáváme pozvolné posilování koruny až ke 24,2 CZK/EUR na konci roku. Koruna k dolaru se stabilizovala na 18,40 CZK/USD a krátce poklesla až na 5msíní imum 18,50 CZK/USD. Stabilita koruny k dolaru byla dána klidným vývojem koruny k euru a souasn dolaru k euru. Pedpokládáme, že koruna k dolaru se udrží v pásmu 18,0-18,5 CZK/USD s tendencí posilovat k úrovni 18 korun za dolar. V letošním roce oekáváme, že by se koruna k dolaru mla držet v pásmu CZK/USD. Kurz dolaru k euru se v posledním týdnu roku stabilizoval v pásmu 1,43-1,44 USD/EUR a pohyboval se bez jasného trendu. Po pedvánoním posílení mže na zaátku roku dojít k mírné korekci k 1,45 v závislosti na nervozit na finanních trzích. Bhem roku spíše oekáváme mírné posilování dolaru k úrovni 1,40 USD/EUR. Ratingová agentura Standard & Poor s potvrdila své hodnocení eské republiky na stupni A se stabilním výhledem, tj. v nejbližší dob by nemlo dojít ke zmn ratingu. Agentura hodnocení zdvodnila stabilní ekonomikou a i pes nárst stále pijatelnou výší státního dluhu. Naopak jako rizika S&P uvedla absenci široké politické shody na fiskálních reformách (penzijní reforma, zdravotnictví) a vysoký podíl mandatorních výdaj (80 %) na výdajové stran rozpotu. S&P pipouští, že stabilizace veejných reforem po parlamentních volbách mže vést i ke zvýšení ratingu, naopak zhoršení fiskální disciplíny mže vést k jeho snížení USD Koruna 3/12 7/12 9/12 11/12 15/12 17/12 21/12 23/12 25/12 29/12 PRIBOR 1/12 3/12 7/12 9/12 11/12 15/12 17/12 21/12 23/12 29/12 Výnosová kivka penžního trhu USD EUR 2T 6M 30/12/ /11/2009 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y EUR Smnné kurzy Zavírací hodnota Týden roku Forward 1 msíc Forward 6 msíc CZK/EUR CZK/USD USD/EUR PRIBOR Fixing Týden (bb) (bb) roku (bb) (bb) 3-msíní FRA 2T n.a. 3M M rok n.a. Indikátor Poslední hodnota Období e Reálný HDP %, r/r -4.1 '3Q/ Prmyslová výroba %, r/r reál -7.3 '10/ Spotebitelská inflace %, r/r 0.6 '11/ Obchodní bilance mld. CZK 17.5 '10/ Bžný úet % HDP -3.1 ' Nezamstnanost % 8.6 '11/

6 Dluhopisový trh Objem trhu (mil. K) Zmna (mil. Eur) Zmna (mil. USD) Zmna 33, , , Poznámka: Procentní zmna oproti 6-msínímu prmru týdenního objemu. Oznaení Splatnost Cena Týden Objem VDS Týden Durace (bb) (mil. K) (bb) SD 6.55/11 5-Oct SD 3.70/13 16-Jun , SD 3.80/15 11-Apr SD 4.60/18 18-Aug SD 3.75/20 12-Sep Komodity Zavírací hodnota Týden roku ropa - Brent ropa - WTI Zlato Elektina n.a. n.a. n.a Úhlí n.a. n.a. n.a. n.a. n.a Hliník M Pšenice Kukuice Komoditní trhy ulý týden vzrostly a hlavní indexy posílily o 1-2 % t/t. Dolar bhem týdne zastavil své posilování a stabilizoval se na úrovni 1,43 USD/EUR. Silný dolar na pelomu listopadu a prosince srážel ceny komodit. Nejvyšší rsty si opt pipsaly energie. Ropa pidala 2 % a piblížila se již hranici 80 dolar za barel. Impulzem se stalo chladnjší poasí a zlepšující se ekonomický výhled, když oba faktory by mly posílit poptávku po rop. Zlato se stabilizovalo na úrovni 1100 dolar za unci. Z technických kov zaznamenala výraznjší pohyb m (+4,3 % t/t). Ve stedu zájmu investor zstávají zemdlské plodiny, a to pedevším obiloviny pšenice (+3 %), kukuice (+2 %) a sója (+4 % t/t). M - USD/t 7500 Kukuice - USD/100bu 420 Uhlí 1Y ARA - USD/t 95 Elektina - EUR/MWh 54 Ropa - Brent USD/bbl 85 Zlato - USD/oz 1, , , M Kukuice /12 4/12 8/12 10/12 14/12 16/12 18/12 22/12 25/12 29/ Uhlí Elektina 75 2/12 4/12 8/12 10/12 14/12 16/12 18/12 22/12 25/12 29/ Ropal - Brent Zlato 65 1,080 2/12 4/12 8/12 10/12 14/12 16/12 18/12 22/12 25/12 29/12 1,120

7 Kalendá Datum as Zem Indikátor / Spolenost Období AFT Trh Poslední 4/1/ :00 Eurozóna Index nákupních manažer prmyslu 12/09f /1/ :00 USA ISM - podnikatelská dvra prmyslu 12/ /1/ R Státní rozpoet 12/ mld. CZK 5/1/2009 9:00 Maarsko PPI 11/ % y/y 5/1/2009 9:00 Rumunsko PPI 11/ % y/y 5/1/2009 9:55 Nmecko Nezamstnanost 12/09-8.1% 8.1% 5/1/ Rumunsko Centrální banka- úrokové sazby % 8.00% 6/1/ :00 Eurozóna Index firemní aktivity služeb 12/09f /1/ :00 Eurozóna PPI 11/09-0.2% m/m 0.2% m/m 6/1/ :00 Eurozóna PPI 11/ % y/y -6.7% y/y 6/1/ :00 USA ISM - podnikatelská dvra služeb 12/

8 Kontakty Obchodování s cennými papíry Jméno Specializace Telefon Jan Langmajer Obchodování domácí a zahraniní spolenosti Radúz Šrom Obchodování domácí spolenosti Barbora Stieberová Obchodování domácí spolenosti Tereza Jalvková Obchodování domácí spolenosti David Nový Prodej a Obchodování Jan Jirout Prodej a Obchodování Prodej a klientské služby Jméno Specializace Telefon Andrea Keprtová Správa aktiv Dalibor Hampejs Podílové fondy Hana Kejpská Klientské služby Oddlení analýz Analytik Specializace Telefon Milan Vaníek Strategie, farmaceutika, telekomunikace Petr Novák Energetika, stavebnictví, tžba a metalurgie, chemie Patrick Vyroubal Nemovitosti, TV Milan Lávika Bankovnictví, finanní služby Petr Sklená Makroekonomika, dluhopisy Portfolio Management Jméno Pozice Telefon Petr Posker Vedoucí pro investice Martin Kujal Portfolio manažer Marek Janeka Portfolio manažer Robert Šíbl Portfolio manažer ATLANTIK finanní trhy, a.s. Praha: Vinohradská Praha 10 Tel.: Fax: Brno: Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: Tel: Bloomberg: ATLK <GO> Reuters: ATLK

9 PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ: ATLANTIK finanní trhy, a.s. (dále jen ATLANTIK ) je licencovaný obchodník s cennými papíry a len Burzy cenných papír Praha, (tvrce trhu market maker všech titul obchodovaných v segmentu SPAD na BCPP, a.s. ) a.s. oprávnný poskytovat investiní služby ve smyslu zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. ATLANTIK v souladu s právními pedpisy, vnitními pedpisy spolenosti a vyhláškou. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investiních doporuení pipravuje a rozšiuje investiní doporuení. innost ATLANTIKu podléhá dozoru eské národní banky, Na Píkop 28, Praha 1 - ATLANTIK poskytuje zákazníkm investiní doporuení a analýzy o vývoji a situaci na kapitálových trzích. Samotná investiní rozhodnutí jsou vždy na zákazníkovi, který za n nese plnou odpovdnost. Veškeré názory, prognózy a jiná stanoviska obsažená v tomto dokumentu jsou výhradn informativní a ATLANTIK žádným zpsobem nezavazují. Investiní doporuení sdlují názor analytik ATLANTIKu ke dni jeho zveejnní, piemž toto mže být zmnno bez pedchozího upozornní. ATLANTIK nenese žádnou odpovdnost za ztrátu, ušlý zisk zpsobený tetí osob na základ použití informace obsažené v tomto doporuení. Investiní doporuení nepedstavují v žádném pípad nabídku k nákupu i prodeji investiních nástroj. Jednotlivé investiní nástroje nebo strategie v investiních doporueních zmínné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporuení tam uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klient, jejich finanní situaci, cíle nebo poteby. Investoi jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investiních nástroj rozhodovat samostatn, a to na základ náležitého zvážení ceny, pípadného nebezpeí a rizik, jejich vlastní investiní strategie a vlastní finanní situace. Hodnota i cena jakýchkoliv investic se mže v ase mnit. V souladu s tím mohou investoi získat prostedky menší než byla jejich pvodní investice. Úspšné investice v ulosti nezaruují píznivé výsledky v budoucnu. ATLANTIK a s ním propojené osoby a osoby, které k nim mají právní nebo faktický vztah, vetn len statutárních orgán, vedoucích zamstnanc anebo jiných zamstnanc, mohou v souladu s vnitními pedpisy spolenosti obchodovat s investiními nástroji i uskuteovat jiné investice a obchody s nimi související a mohou je v rozhodné dob nakupovat nebo prodávat, nebo k nákupu anebo prodeji nabízet, a již jako komisioná, zprostedkovatel i v jiném právním postavení, na regulovaném trhu i jinde. Makléi a ostatní zamstnanci ATLANTIK a/nebo s ní propojené osoby mohou poskytovat ústní nebo písemný komentá k vývoji na kapitálovém trhu nebo obchodní strategie svým klientm a vlastnímu oddlení obchodování, které odráží názory jež jsou v rozporu s názory vyjádenými v investiních doporueních. ATLANTIK mže poskytovat nebo nabízet investiní služby emitentm o nichž nebo o jejichž investiních nástrojích bylo ATLANTIKem vydáno investiní doporuení. Spolenost nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu žádného emitenta investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích s investiními nástroji. Žádný emitent investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu spolenosti.spolenost nemá s žádným emitentem investiních nástroj uzavenu dohodu týkající se tvorby a šíení investiních doporuení. Emitenti investiních nástroj kótovaných na regulovaných trzích nejsou spoleností seznamováni s investiními doporueními ped jejich vydáním. Odmna osob, které se podílejí na tvorb investiních doporuení, je závislá zejména na kvalit odvedené práce, dosažených výsledcích a celkového zisku spolenosti. Osoby, které se podílejí na tvorb investiních doporuení nejsou finann ani jinak motivovány k vydání investiních doporuení konkrétního smru a stupn. Tento dokument nebo jeho ást nemže být dále zveejována bez pedchozího souhlasu ATLANTIKu. Bližší informace o spolenosti, poskytovaných investiních službách a investiních doporuení je možno nalézt na

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 2. - 6. červen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 138.5 8.4 8.8 31.8 44.3 113.9 64.8 138.5 ropa - Brent 137.7 8.0 7.8 34.5 46.7 100.7 68.6

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 14. - 18. duben 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 116.7 1.6 5.9 28.8 21.6 82.0 61.5 116.7 ropa - Brent 113.9 1.3 4.8 27.7 21.4 71.3 64.4

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 19. - 23. květen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 132.2 1.1 4.7 33.8 37.7 102.7 63.2 133.2 ropa - Brent 131.6 0.8 5.3 35.6 40.2 86.1 67.8

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 30. červen - 4. červenec 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 145.3 0.0 3.6 36.8 51.4 99.5 69.3 145.3 ropa - Brent 144.4-1.1 2.9 37.7 53.9

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,205-5.4-15.2-33.6-36.0 1,168 1,936 CZK/EUR 24.81-1.6-5.0 6.8 10.0 22.95 27.57 CZK/USD 18.02-7.9-19.8 0.3 7.7 14.43 19.57 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,899 0.9 1.0 19.5 28.7 1,475 1,904 CZK/EUR 27.51 0.2 3.8-0.1 2.6 27.41 28.78 CZK/USD 19.40 0.6 6.7 8.5 14.0 19.32 22.60 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,815 1.8-0.1 14.2 14.7 1,565 1,936 CZK/EUR 26.62-1.3 3.5 3.1 3.3 26.00 28.78 CZK/USD 18.08 1.1 7.2 14.8 13.7 17.71 21.82 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,478-5.2-5.5-18.6-19.8 1,405 1,936 CZK/EUR 23.84 1.1 5.9 10.5 17.0 23.84 28.78 CZK/USD 15.10 2.9 5.8 16.5 29.2 15.10 21.34 PRIBOR

Více

1. - 5. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

1. - 5. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 951 10.0 47.8 10.8-41.7 629 1,634 CZK/EUR 27.01-0.2 2.6-0.6-9.9 22.95 29.57 CZK/USD 19.34-1.6 11.8-0.6-24.1 14.43 23.49 PRIBOR

Více

23. - 27. Listopad 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

23. - 27. Listopad 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,112-3.4-1.9 29.5 28.8 629 1,196 CZK/EUR 26.11-0.7-2.8 2.7-2.9 25.13 29.57 CZK/USD 17.43 0.1 1.8 9.3 12.8 17.00 23.49 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 5. - 9. květen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 126.0 1.8 8.3 37.3 31.2 102.0 62.4 126.0 ropa - Brent 125.4 2.1 9.5 36.4 33.6 87.6 66.8

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. listopad 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 55.0-3.7-12.0-51.3-42.7-41.9 55.0 145.3 ropa - Brent 52.3-3.6-11.5-53.3-44.3-43.3 52.0

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden roku PX 870 2.8-27.8-52.1-50.6 700 1,760 CZK/EUR 26.89-1.5-8.4-1.4-2.9 22.95 26.89 CZK/USD 19.31-2.1-7.2-6.1-9.0 14.43 20.66 PRIBOR 6M 3.71% -3 bp. -32 bp. 105 bp.

Více

30. Bezen - 3. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

30. Bezen - 3. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 824 4.6-5.3-4.0-47.4 629 1,711 CZK/EUR 26.47 3.4 1.6 1.4-5.4 22.95 29.57 CZK/USD 19.63 4.8-1.6-2.1-23.0 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 774 3.1-11.8-9.8-49.8 700 1,711 CZK/EUR 27.92 0.0-16.2-4.0-7.9 22.95 27.97 CZK/USD 21.80-1.3-15.5-13.5-24.8 14.43 21.80 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 8. - 12. září 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 101.2 0.3-4.8-25.0 5.4 27.9 79.0 145.3 ropa - Brent 97.6-0.1-6.3-27.5 4.0 28.0 76.2 146.1

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. březen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 110.2-0.1 4.8 25.4 14.8 91.5 56.6 110.3 ropa - Brent 106.2-1.2 3.7 20.6 13.2 75.0 60.2

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 7. - 11. leden 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 92.7-1.1-5.3 17.3-3.4 66.6 50.5 99. ropa - Brent 91.1-1.2-5.9 18.9-3.0 65.0 51.6 97. zemní

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 1. - 5. prosinec 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 40.8-6.5-25.0-61.6-57.5-53.8 40.8 145.3 ropa - Brent 39.7-6.0-25.7-61.8-57.7-55.2 39.7

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 5. - 9. květen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 126.0 1.8 8.3 37.3 31.2 102.0 62.4 126.0 ropa - Brent 125.4 2.1 9.5 36.4 33.6 87.6 66.8

Více

17. - 21. Srpen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

17. - 21. Srpen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,139-2.7 23.1 32.8-21.7 629 1,478 CZK/EUR 25.48 0.8 4.4 5.1-4.4 23.78 29.57 CZK/USD 17.79 1.7 6.6 7.4-7.8 16.19 23.49 PRIBOR

Více

6. - 10. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

6. - 10. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 841 2.1-4.1-2.0-45.2 629 1,711 CZK/EUR 26.40 0.3 0.8 1.7-5.8 22.95 29.57 CZK/USD 19.75-0.7-0.1-2.8-25.1 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 11. - 15. srpen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 113.8-1.1-1.2-9.9 18.5 58.1 69.3 145.3 ropa - Brent 112.6-0.1-0.7-10.0 19.9 59.8 68.7

Více

25. - 29. Kvten 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

25. - 29. Kvten 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 865-6.6 34.9 0.7-48.7 629 1,685 CZK/EUR 26.95-1.1 4.1-0.4-7.7 22.95 29.57 CZK/USD 19.04 0.0 14.2 0.9-18.3 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,564 3.1-13.9-13.9-8.2 1,405 1,936 CZK/EUR 25.33 0.4 4.9 4.9 9.7 24.90 28.78 CZK/USD 16.04 2.7 11.3 11.3 23.8 15.95 21.46 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 3. - 7. listopad 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 61.0 0.4-10.0-47.0-36.4-36.6 60.8 145.3 ropa - Brent 57.4-0.1-12.2-49.4-38.9-38.5 57.4

Více

25. - 29. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

25. - 29. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,177-0.6 3.1 5.3 52.0 629 1,220 CZK/EUR 26.24-0.6 1.1 0.7 6.0 25.13 29.57 CZK/USD 18.93-2.6-5.0-2.7 13.2 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 824-4.6-40.1-54.6-55.3 700 1,856 CZK/EUR 25.88-2.0-4.1 2.8 0.9 22.95 26.62 CZK/USD 20.34-1.8-16.8-12.5-14.1 14.43 20.66 PRIBOR

Více

1. - 5. Únor 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

1. - 5. Únor 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,094-7.0-3.6-2.1 49.1 629 1,220 CZK/EUR 26.19 0.2-1.8 0.9 6.2 25.13 29.57 CZK/USD 19.15-1.2-10.4-3.9 11.2 17.00 23.49 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) 7. - 11. Leden 2008 TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,657-5.8-12.7-8.7 4.3 1,565 1,936 CZK/EUR 25.89 0.9 5.9 2.8 6.5 25.89 28.78 CZK/USD 17.52 1.1 9.7 3.1 17.7

Více

19. - 23. Leden 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

19. - 23. Leden 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 751-10.8 0.0-12.5-51.1 700 1,711 CZK/EUR 27.92-1.3-11.7-4.0-7.9 22.95 27.97 CZK/USD 21.52-3.6-8.6-12.0-22.1 14.43 21.52 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 13. - 17. říjen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 71.9 2.9-7.5-44.3-25.1-18.9 69.9 145.3 ropa - Brent 69.6 4.9-6.1-46.5-25.8-16.9 66.3 146.1

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,843 3.9 3.7 16.0 14.2 1,565 1,936 CZK/EUR 26.13 0.4 5.3 4.9 6.6 26.13 28.78 CZK/USD 17.83 0.6 11.6 16.0 15.3 17.82 21.82 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,566 0.1-11.1-13.8-10.1 1,405 1,936 CZK/EUR 25.10 0.9 3.9 5.7 10.0 24.90 28.78 CZK/USD 15.95 0.5 10.0 11.8 23.2 15.88 21.46 PRIBOR

Více

3. - 7. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3. - 7. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,157 3.6 0.8 3.6 32.0 629 1,196 CZK/EUR 26.28 0.6-1.5 0.5 1.2 25.13 29.57 CZK/USD 18.24 1.2-3.8 1.0 7.6 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 810-9.3-44.4-55.4-54.8 700 1,856 CZK/EUR 25.32-0.9-3.2 4.9 5.0 22.95 26.81 CZK/USD 20.07-1.8-20.1-11.0-10.4 14.43 20.38 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,537-1.6-19.5-15.3-6.3 1,405 1,936 CZK/EUR 25.88 1.3 3.6 2.8 7.9 25.84 28.78 CZK/USD 17.63 1.7 5.6 2.5 18.3 17.38 21.82 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,274-3.2-13.8-29.8-29.9 1,168 1,936 CZK/EUR 24.41-2.0-2.4 8.3 11.3 22.95 27.58 CZK/USD 16.70-0.9-10.6 7.6 13.6 14.43 19.57 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,633-3.1 11.2-10.1-11.3 1,405 1,936 CZK/EUR 24.59 1.8 1.8 7.7 13.5 24.59 28.78 CZK/USD 15.58 3.1 4.5 13.8 26.3 15.58 21.46 PRIBOR

Více

13. - 17. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

13. - 17. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden roku PX 944 6.2 11.7 10.0-33.7 629 1,478 CZK/EUR 25.90 0.4 3.3 3.5-12.6 22.95 29.57 CZK/USD 18.37 1.6 10.6 4.4-26.6 14.43 23.49 PRIBOR 6M 2.29% 0 bp. -38 bp. -37

Více

7. - 11. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

7. - 11. Prosinec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,110-3.5-2.8 29.3 34.9 629 1,196 CZK/EUR 25.84-0.7-1.5 3.8 0.9 25.13 29.57 CZK/USD 17.67-2.3-1.1 8.0 9.4 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,882 3.6-0.3 18.4 29.3 1,439 1,904 CZK/EUR 27.57-0.2 4.0-0.3 2.0 27.41 28.78 CZK/USD 19.51-1.0 7.6 8.0 12.0 19.32 22.60 PRIBOR

Více

20. - 24. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

20. - 24. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 834-1.3 11.1-2.8-47.0 629 1,711 CZK/EUR 26.63 0.6 4.6 0.8-5.5 22.95 29.57 CZK/USD 20.11 2.1 6.5-4.6-24.5 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

8. - 12. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

8. - 12. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 957 0.7 38.3 11.5-39.7 629 1,634 CZK/EUR 26.65 1.4-0.9 0.8-10.2 22.95 29.57 CZK/USD 19.01 1.7 6.9 1.1-21.0 14.43 23.49 PRIBOR

Více

ODHADY DIVIDEND ZA ROK 2008

ODHADY DIVIDEND ZA ROK 2008 ODHADY DIVIDEND ZA ROK 2008 8. dubna 2009 V píštích týdnech vlastníci firem obchodovaných na pražské burze rozhodnou (v pípad Telefóniky O2 CR již rozhodli) o dividendách ze zisk za rok 2008. Dividenda

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 877 0.8-1.3 2.2-47.1 700 1,711 CZK/EUR 26.60 1.1-7.0 0.9-2.7 22.95 26.89 CZK/USD 19.74-2.2-6.4-2.7-12.6 14.43 20.66 PRIBOR 6M

Více

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Cílová cena: Nehodnoceno Tržní cena: 157 K Dlouhodobé doporuení: Prodat Krátkodobý výhled: Negativní ORCO PROPERTY GROUP Soudní ochrana ped viteli Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Spolenost

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,701 3.9 10.3-6.3-6.2 1,405 1,936 CZK/EUR 25.03 0.0 0.7 6.0 11.1 24.74 28.78 CZK/USD 16.06 0.7 6.4 11.2 23.0 15.61 21.46 PRIBOR

Více

TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota

TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok min max PX 1,234 0.6 6.7 10.5 46.8 812 1,243 CZK/EUR 25.20 0.7 4.1 4.6 4.5 25.13 27.09 CZK/USD 18.67 0.7-2.3-1.3 5.5 17.00 20.95 PRIBOR

Více

28. Záí - 2. íjen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

28. Záí - 2. íjen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,116-2.3 27.4 30.0-7.4 629 1,205 CZK/EUR 25.46-1.1 1.7 5.2-2.6 23.78 29.57 CZK/USD 17.46-1.9 5.7 9.1 3.1 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,478 1.6-12.3-18.6-17.4 1,399 1,936 CZK/EUR 24.80-1.6 0.9 6.9 10.5 22.95 27.70 CZK/USD 16.90-2.4-5.0 6.5 16.8 14.43 20.33 PRIBOR

Více

15. - 19. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

15. - 19. erven 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 932-2.7 27.7 8.6-40.2 629 1,559 CZK/EUR 26.21 1.7 1.7 2.4-8.7 22.95 29.57 CZK/USD 18.80 1.1 4.2 2.2-20.9 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

9. - 13. Únor 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

9. - 13. Únor 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 724-1.4-10.7-15.7-53.1 700 1,711 CZK/EUR 28.65-2.6-13.1-6.7-13.7 22.95 28.68 CZK/USD 22.27-3.2-11.0-15.9-29.7 14.43 22.29 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,562-5.8-16.8-14.0-3.7 1,562 1,936 CZK/EUR 26.21-1.2 3.7 1.5 5.8 25.84 28.78 CZK/USD 17.93-2.3 5.8 0.9 16.8 17.38 21.82 PRIBOR

Více

14. - 18. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

14. - 18. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,156 1.2 24.0 34.7-12.2 629 1,316 CZK/EUR 25.14 1.3 4.1 6.4-5.0 23.78 29.57 CZK/USD 17.09 2.2 9.1 11.1-3.2 16.19 23.49 PRIBOR

Více

29. erven - 3. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

29. erven - 3. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 876-2.1 6.3 2.1-38.3 629 1,478 CZK/EUR 25.89 0.5 2.2 3.6-9.6 22.95 29.57 CZK/USD 18.52-0.1 5.6 3.6-23.1 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v ruce s akciovými Chladné poèasí žene ceny obilovin

Více

18. - 22. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

18. - 22. Leden 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,183-0.2 0.7 5.9 57.6 629 1,220 CZK/EUR 26.08-0.5-0.7 1.3 6.6 25.13 29.57 CZK/USD 18.45-2.2-6.9-0.1 14.3 17.00 23.49 PRIBOR 6M

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 7. - 11. duben 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 110.1 0.0 3.7 18.8 14.8 73.1 61.5 110.9 ropa - Brent 108.8 0.5 3.7 19.4 15.9 58.5 64.4

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 863 15.9-41.6-52.4-51.3 700 1,856 CZK/EUR 25.37 1.3-2.3 4.7 3.3 22.95 26.62 CZK/USD 19.99 2.1-18.3-10.6-11.5 14.43 20.66 PRIBOR

Více

3 měsíce (%) Začátek roku (%)

3 měsíce (%) Začátek roku (%) TÝDENNÍ PŘEHLED 31. květen - 4. červen 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,135-2.9-1.2 1.6 21.8 876 1,315 CZK/EUR 25.87 0.0-0.4 2.2 4.1 25.06

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 28. duben - 2. květen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 116.3 3.4-1.9 30.8 21.2 87.8 61.5 118.8 ropa - Brent 114.6 3.7-1.5 28.1 22.1 75.4

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 24. - 28. květen 2010. Výhled na tento týden

TÝDENNÍ PŘEHLED. 24. - 28. květen 2010. Výhled na tento týden TÝDENNÍ PŘEHLED 24. - 28. květen 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,170 2.9 2.8 4.7 29.8 865 1,315 CZK/EUR 25.88-1.1 0.1 2.2 4.0 25.06 27.01

Více

Investiní výhled Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha, 15. ervence 2010

Investiní výhled Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha, 15. ervence 2010 Investiní výhled 2010 Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha, 15. ervence 2010 Penžní a dluhopisové trhy Ve výhledu dlouhodob nízkých základních sazeb jak v EMU tak v R

Více

30. června 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) Index země závěr d/d (%)

30. června 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) Index země závěr d/d (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 9,870-2.6-4.1-6.4 S&P 500 USA 1,041-3.1-4.9-7.6 Nasdaq USA 2,135-3.8-5.6-6.8 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,556-4.2-6.9-13.8 DAX Německo

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,637-1.4 9.5-9.8-10.7 1,405 1,936 CZK/EUR 25.03 1.0 2.9 6.0 11.4 24.74 28.78 CZK/USD 16.17 1.3 9.1 10.6 22.8 15.61 21.46 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,572 0.7 2.3-13.4-13.6 1,405 1,936 CZK/EUR 25.24-0.6 2.4 5.2 10.1 24.74 28.78 CZK/USD 16.15-1.8 8.4 10.7 21.8 15.61 21.46 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,454 0.5-11.2-19.9-17.0 1,399 1,936 CZK/EUR 24.36-2.0 2.7 8.5 13.2 22.95 28.05 CZK/USD 16.23-5.8-0.4 10.2 20.8 14.43 20.73 PRIBOR

Více

ČERVENEC 2010. zpravodajství z kapitálových trhů. 30.6.2010 30.7.2010 Relativní změna

ČERVENEC 2010. zpravodajství z kapitálových trhů. 30.6.2010 30.7.2010 Relativní změna Fio report měsíční zpravodajství z kapitálových trhů ČERVENEC 2010 Souhrn / Červenec roku 2010 se pro riziková aktiva vyvíjel velmi dobře, neboť dynamicky zhodnotily akciové trhy a komoditám se taktéž

Více

10. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%)

10. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 11,675-0.2 0.8 0.9 S&P 500 USA 1,272-0.2 1.1 1.1 Nasdaq USA 2,703-0.2 1.9 1.5 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,808-1.0 0.6 0.0 DAX Německo

Více

14. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) t/t (%)

14. ledna 2011 PŘEHLED INDEXŮ. Index země závěr d/d (%) t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 11,732-0.2 0.3 1.4 S&P 500 USA 1,284-0.2 0.8 2.1 Nasdaq USA 2,735-0.1 0.9 2.7 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,916 1.3 2.8 3.9 DAX Německo

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

CME KOUPIT. Akcie na ročních minimech je příležitostí 26 USD 19,16 USD. 1. prosince 2010

CME KOUPIT. Akcie na ročních minimech je příležitostí 26 USD 19,16 USD. 1. prosince 2010 CME Akcie na ročních minimech je příležitostí 1. prosince 2010 US GAAP, kons. (mil. USD) 2008 2009 e2010 e2011 Tržby 1020 714 726 836 r/r 22% -30% 2% 15% OIBDA 297 75 103 199 r/r 11% -75% 37% 93% EBIT

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 926 2.7 42.8 7.9-44.6 629 1,685 CZK/EUR 26.65 0.9 7.6 0.7-6.3 22.95 29.57 CZK/USD 19.04 4.4 15.3 0.9-19.7 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 889-26.3-38.5-51.0-53.2 889 1,936 CZK/EUR 24.87-0.2-6.1 6.6 9.6 22.95 27.57 CZK/USD 18.55-3.0-26.1-2.6 4.4 14.43 19.45 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,542 3.2-14.1-15.1-9.0 1,405 1,936 CZK/EUR 25.21 2.2 5.4 5.3 10.5 25.21 28.78 CZK/USD 17.17 3.5 5.5 5.0 20.5 17.17 21.60 PRIBOR

Více

15. - 19. Bezen 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

15. - 19. Bezen 2010. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,189 0.0 7.2 6.4 62.9 730 1,220 CZK/EUR 25.41 0.5 3.4 3.8 4.7 25.13 27.59 CZK/USD 18.76-1.2-2.3-1.8 4.4 17.00 20.95 PRIBOR 6M

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,375-7.0-15.8-24.3-22.0 1,375 1,936 CZK/EUR 24.85-0.2-1.1 6.6 9.8 22.95 27.67 CZK/USD 17.42-3.1-11.8 3.6 13.0 14.43 20.04 PRIBOR

Více

Souhrn dění prosinec 2013

Souhrn dění prosinec 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.12. 31.12.2013 Souhrn dění prosinec 2013 Souhrn Riziková aktiva se v prosinci vyvíjela smíšeně, přičemž rostly akciové indexy na rozvinutých trzích, ovšem

Více

7. - 11. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

7. - 11. Záí 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,141-0.6 19.2 33.0-11.6 629 1,316 CZK/EUR 25.46 0.1 4.5 5.2-5.4 23.78 29.57 CZK/USD 17.47 1.9 8.1 9.1-2.9 16.19 23.49 PRIBOR

Více

2. - 6. Únor 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

2. - 6. Únor 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 734-5.2-17.9-14.5-50.9 700 1,711 CZK/EUR 27.91 0.0-11.2-3.9-8.3 22.95 28.55 CZK/USD 21.57 1.1-9.4-12.2-21.2 14.43 22.06 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,447 0.9-12.8-20.3-18.4 1,399 1,936 CZK/EUR 23.88-0.5 5.5 10.3 14.9 22.95 28.21 CZK/USD 15.35-1.3 6.3 15.1 24.7 14.43 20.73 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,444 1.7-5.8-20.4-22.5 1,405 1,936 CZK/EUR 23.43 0.8 6.1 12.0 16.9 23.43 28.30 CZK/USD 14.70 2.2 6.9 18.7 28.1 14.70 20.73 PRIBOR

Více

Mìsíèní zpráva klientùm 2

Mìsíèní zpráva klientùm 2 Mìsíèní zpráva klientùm 5 Z Nìmecka pøichází optimismus Americké dluhopisy v dubnu vzrostly o 0,5 % Silný rùst PX pokraèoval i v dubnu Zemìdìlské plodiny jsou pøíležitostí k nákupu Kvìten 007 EKONOMIKA

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 1. - 5. září 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 106.2-1.5-8.0-23.3 10.7 38.5 76.7 145.3 ropa - Brent 104.1-2.1-8.7-24.4 10.9 38.7 75.1 146.1

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 901-8.3 24.5 5.0-47.0 629 1,711 CZK/EUR 26.89-0.7 6.1-0.2-7.4 22.95 29.57 CZK/USD 19.93-1.7 10.5-3.7-24.1 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

Leden msíce (%) Zaátek roku (%)

Leden msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden roku PX 1,186 2.9 2.6 6.1 40.8 629 1,199 CZK/EUR 25.96 1.3-0.5 1.7 5.8 25.13 29.57 CZK/USD 18.05 1.8-4.1 2.1 13.1 17.00 23.49 PRIBOR 6M 1.80% -1 bp. -33 bp. -86

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 20. - 24. říjen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 64.2-5.4-10.7-48.0-33.2-30.2 64.2 145.3 ropa - Brent 62.1-5.9-10.8-50.2-33.9-30.0 62.1

Více

26. - 30. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

26. - 30. Duben 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 881 5.6 13.7 2.6-46.9 629 1,711 CZK/EUR 26.67-0.1 4.5 0.7-5.5 22.95 29.57 CZK/USD 20.09 0.1 7.8-4.6-22.6 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

27. - 31. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

27. - 31. ervenec 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,066 8.7 21.0 24.2-26.3 629 1,478 CZK/EUR 25.55-0.3 4.2 4.8-7.0 23.78 29.57 CZK/USD 17.92 0.1 10.8 6.7-16.8 15.35 23.49 PRIBOR

Více

Souhrn dění únor 2013

Souhrn dění únor 2013 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1.2. 28.2.2013 Souhrn dění únor 2013 Souhrn Únor roku 2013 se pro riziková aktiva vyvíjel úspěšně, neboť některé akciové indexy zhodnocovaly a jiné včetně

Více

23. - 27. Bezen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%)

23. - 27. Bezen 2009. 3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 788 7.9-7.0-8.2-49.6 629 1,711 CZK/EUR 27.40-2.8-3.9-2.1-8.2 22.95 29.57 CZK/USD 20.62-5.1-9.7-7.3-28.6 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

Srpen msíce (%) Zaátek roku (%)

Srpen msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,141 7.1 16.1 33.0-21.5 629 1,478 CZK/EUR 25.82-1.0 3.4 3.8-6.0 23.78 29.57 CZK/USD 18.20-1.6 7.1 5.3-12.2 15.93 23.49 PRIBOR

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,685 0.8 7.6-7.2-8.1 1,405 1,936 CZK/EUR 25.03 0.2 0.3 6.0 11.5 24.74 28.78 CZK/USD 16.09-1.1 2.7 11.0 23.5 15.61 21.46 PRIBOR

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 28. červenec - 1. srpen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 125.1 0.8 1.5 7.5 30.3 65.7 69.3 145.3 ropa - Brent 124.2 0.2-0.3 8.4 32.3 66.1

Více

íjen msíce (%) Zaátek roku (%)

íjen msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 1,148 2.8 29.1 33.7 29.2 629 1,196 CZK/EUR 25.90-1.7 0.4 3.5-4.1 23.78 29.57 CZK/USD 17.58-0.7 5.8 8.5 5.2 17.00 23.49 PRIBOR

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

3 msíce (%) Zaátek roku (%)

3 msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 751-10.9-47.6-58.6-60.7 751 1,936 CZK/EUR 25.00-0.4-5.3 6.1 6.9 22.95 26.98 CZK/USD 19.81-6.6-30.8-9.6-6.1 14.43 20.38 PRIBOR

Více

erven msíce (%) Zaátek roku (%)

erven msíce (%) Zaátek roku (%) TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX 895-4.0 13.6 4.3-39.5 629 1,484 CZK/EUR 26.01 0.8 5.1 3.1-9.1 22.95 29.57 CZK/USD 18.50 1.6 10.3 3.7-22.5 14.43 23.49 PRIBOR 6M

Více

CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 %

CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 % . TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED 26. října 2009 CME dorovnalo předchozí pád, hlavní index PX minulý týden vzrostl o 1,7 % 26. října 2009 Český akciový trh, měřeno indexem PX, minulý týden posílil o 1,7 procenta

Více