Workshop Ostrava, kulturní dům Akord Dne Zápis z diskuze se skupinou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Workshop Ostrava, kulturní dům Akord Dne 14. 4. 2015. Zápis z diskuze se skupinou"

Transkript

1 Příležitost dělá (t) zaměstnance Workshop Ostrava, kulturní dům Akord Dne Zápis z diskuze se skupinou Diskusní kluby: ZAMĚSTNAVATELÉ vedoucí skupiny: Bc. Irena Sentenská, pracovní poradce Ostrava ÚŘAD PRÁCE - vedoucí skupiny: Ing. Lucie Norysová, vedoucí referátu projektů EU NEZISKOVÉ ORGANIZACE OSTRAVA - vedoucí skupiny: Mgr. Martin Navrátil Ph.D., lokální konzultant NEZISKOVÉ ORGANIZACE vedoucí skupiny: Vlasta Šindlerová, DiS., pracovní poradce Karviná OBCE, ASISTENTI PREVENCE KRIM. vedoucí skupiny: Ing. Petra Prouzová, projektový manažer ZAMĚSTNAVATELÉ vedouc í skupiny: Eliška Zemanová, pracovní poradce Odry Výstup jednání: 1. Lze vyplatit klientům výplatu v hotovosti? Všichni ze skupiny zaměstnavatelů se shodli na tom, že způsob výplaty si určuje zaměstnanec. Je však potřeba upozornit potencionální zaměstnance, že dluhy a exekuce se platí i z výplaty v hotovosti. Sociální správa registruje každého zaměstnance a pak většinou je výplata v hotovosti ponížena o exekuce. V případě blokovaného účtu má však výplata v hotovosti význam. Zaměstnavatelé uvedli, že poskytuji svým zaměstnancům v prvním měsíci zálohu na jízdné, aby nejezdili na černo. 2. Jak je to s pracovními pomůckami? Zaměstnavatelé uvedli, že první měsíc po nástupu do práce vyžadují pracovní pomůcky po zaměstnancích, pokud se osvědčí již další měsíc, jsou plně vybaveni. Tyto ochranné pomůcky jsou pořizovány na ½ roku. K tomu dostávají prací prášky, hygienické pomůcky mýdlo, ručník apod. Všichni respektují zák. práce a chtějí předejít možným úrazům. 3. Dokládání docházky pro výplatu jízdného Zaměstnavatelé byli požádání o vypisování pracovní doby do předložených tabulek v případě, že zaměstnanec požádá svého pracovního poradce o proplácení jízdného. Zaměstnavatelé navrhli dokládat kopií docházky potvrzenou zaměstnavatelem, což bylo s vděkem přijato. Přesto požádali o zaslání ovou poštou o zmíněnou tabulku. Veronika Štěrbová slíbila zaslání.

2 4. OSVČ Jan Šuster Poděkoval za organizaci workshopu a především uvedl, že velkou úctu a uznání si zaslouží pracovní poradci, kteří odvedli kus práce s potencionálními zaměstnanci a především s umístěnými zaměstnanci. Uvedl: Děkuji Vám poradcům, bez Vás by to skutečně nešlo. 5. Organizace SDO Brontosauři Zaměstnavatelé se připojili k poděkování i za své poslední zaměstnance. Uvedli, že jsou oba velmi spokojeni a zaměstnavatelé jsou spokojeni s nimi. Nyní je vzali s sebou do obchodu, kde jim nakoupili veškeré pracovní pomůcky. Jsou však k nim velmi benevolentní, ale vyžadují splnění udělené práce. Nyní jim nabídli školení v oboru a oba se ho zúčastní. Zmínili se i o tom, že pokud jim pracovní elán vydrží, rádi by si je nechali i déle než jen ½ roku. 6. Platnost bezdlužností novela zákona o zaměstnanosti Zaměstnavatelé vznesli i jednu připomínku: platnost dokladu o bezdlužnosti (1 měsíc) je naprosto neakceptovatelná. Žádají o prodloužení na 3 měsíce. Ve veřejné diskuzi uvádí vedoucí zaměstnanosti Krp Ostrava Ing. Jiří Krhut, že tato platnost vyplývá ze zákona, přesto ÚP podává na tento fakt připomínku směrem k MPSV. 7. Problematika sociálních podniků Sociální podniky se potýkají se značnou fluktuací svých zaměstnanců, nízkou udržitelností v zaměstnání, zaměstnanci nemají rozvinuté pracovní návyky, chodí často na nemocenské. Proto je u sociálních podniků velký problém vypočítat evidenční počet zaměstnanců, uvedl sociální podnikatel p. Bršťák, firma StavZem, s. r. o. 8. Metodika zpracování evidenčního počtu zaměstnanců Metodika výpočtu je velmi náročná, zaměstnavatelé si s výpočtem neví rady. Bojují s velkou administrativou, na kterou nebyli zvyklí, případně musí na administrativu uvolnit speciálního pracovníka, který se bude o vše starat. 9. Zkušenosti zaměstnavatele s účastníky projektu S účastníky projektu mají pozitivní i negativní zkušenosti. Často narážejí na nutnost zapracování těchto lidí a nutnost pracovního dozoru. Každý měsíc řeší poskytování záloh a následné vyúčtování. Setkávají se s různými argumenty účastníků, díky kterým se snaží o zálohu zažádat. 10. Doporučení změn, které by se mohly objevit v návazném projektu Rozšíření sociálně vyloučených lokalit na území Oder. Některé ulice, kde bydlí sociálně slabé rodiny, nejsou uvedeny v seznamu SVL.

3 Upravit kritéria pro CS. U některých uchazečů existuje velmi tenká hranice mezi tím, zda je zařadit do projektu nebo ne. Pokud by se rozšířil počet SVL, měli by možnost splnit kritéria pro vstup do projektu i ti lidé, kteří zde bydlí, ale chybí jim splnit právě 3 znaky sociálního vyloučení. 11. Role APK Asistenti prevence kriminality působí v Karviné (byl napsán návazný projekt) aktuálně 2 terénní pracovníci. Požadavkem na tuto pracovní pozici: ZŠ, čistý TR, přirozená autorita a respekt, znalost lokality. Náplň práce využitelné pro projekt: hledání klientů, spolupráce na terénní práci, exkurze. Nově jsou APK také v Bruntále do debaty se zapojila E. Kubišová, pracovní poradce z Bruntálu, toto je využitelné pro příští projekt. Otázka, na koho se obrátit pro navázání spolupráce. V Ostravě skončil projekt na APK v prosinci 2014, od té doby nejsou. Chystá se návazný projekt. Potenciál do budoucna. 12. Spolupráce s hmotnou nouzí ÚP ČR Sociální pracovnice MMO navrhla navázání bližší spolupráce s hmotnou nouzí na ÚP ČR. Do příštího projektu určitě představit projekt na hmotné nouzi a pokusit se sdílet informace. 13. Sdílení informací o klientech Diskuse ohledně ochrany osobních údajů klienta, ale také potřebě sdílet informace o klientovi některé informace má sociální pracovník města, některé sociální pracovník NNO, některé zprostředkování a některé pracovní poradce RT po dohodě by mohli soc. pracovníci s poučeným souhlasem klienta poskytnout RT výpis z karty klienta. Nelze údaje poskytnout na základě memorand. 14. Zdravotní prohlídka RT navrženo vyslání klientů na zdravotní prohlídku dle názoru zúčastněných v tom nevidí problém ani překážku předejde se tak nejasnostem při zdravotních omezeních klientů. 15. Intenzita aktivit pro klienty M. Vavříková považuje zapojení klientů za málo intenzivní ve chvíli, kdy si klienti na sebe zvyknou ve skupině na motivačním kurzu, tak už končí (pouze 24h). Doporučuje pozvolněji klienty zapojovat na počátku a pak zintenzivňovat práci. Za obzvlášť důležité považuje nastavení pravidelnosti pro klienty tedy aktivity např. stejné dny v týdnu vždy pondělí, středa, pátek. Dále paní Vavříková navrhla, aby se s klienty zkoušelo, zda vydrží 8h pracovat např. celodenní úklid pod dohledem.

4 16. Načasování projektu Motivační kurzy by se měly odehrávat zejména přes zimu nejsou sezónní práce, méně brigád tak, aby nebyla velká absence klientů. 17. Motivace k účasti na rekvalifikaci Měl by být více svázán proces, kdy klienti buď před nástupem na RK budou mít již jistou práci, nebo nastoupí do práce a teprve při zaměstnání si dodělávají rekvalifikaci. 18. Síť zaměstnanosti Měla by fungovat síť či klíčoví lidé, kteří budou umět klientům navrhnout nejlepší projekt pro ně samé mladé (bez větších omezení) směřovat do Odborných praxí, více znevýhodněné na trhu práce do projektu pro sociálně znevýhodněné, starší lidé do projektu Nabourání rutiny klientů Pro klienty je obtížná změna přechod mezi (několika-letou) pasivitou nezaměstnaného člověka do zaměstnání na HPP -> proto je nutné maximálně využít prostupné zaměstnávání a jiné přizpůsobení (např. pro ženy s dětmi zkrácené úvazky). 20. Proplácení přímé podpory Pro klienty není vždy vyhovující až následná refundace cestovného nebo výpisů z RT a dalších potvrzení. Otázka, zda by ÚP nemohl platit dopředu. Tato varianta je nerealizovatelná dále bude muset probíhat formou refundace. Dá se uvažovat o častější refundaci. Už nyní jsou ale pracovní poradci co nejvíce flexibilní, tzn. proplácí častěji, nebo přímo chodí s klienty proplácet přímou podporu rovnou z pokladničky. 21. Odměna za práci Dle zkušeností Mgr. Foldynové považují klienti za práci, za kterou by jim měla náležet odměna, i praxe při rekvalifikaci. Klienti často odmítají dělat cokoli zdarma proto tréninková práce (bezplatná stáž) u nich nepřichází v úvahu. Při práci na černo dostávají klienti zaplaceno hned nebo týdně. Rozdíl oproti legální práci zde často čekají měsíc a půl. Klienti při legální práci nevidí okamžitý finanční výsledek své pracovní snahy. 22. Prosperita klienta Účast klienta v projektu na zaměstnávání předpokládá zvýšení životní úrovně klienta. Je nutné se ve spolupráci s hmotnou nouzí dopočítat scénáře finančně pozitivního vývoje pro klienta po nástupu do zaměstnání. Pokud se práce nevyplatí, je to demotivující, nemá to pro ně smysl.

5 23. Publicita projektu Nutno informace o projektu uzpůsobovat klientům podat přímou a jednoduchou informaci. Pracovní poradci mohli při náboru přenášet míru složitosti výběru klientů do projektu na klienty samotné (vysvětlováním, co všechno musí podepsat, zařídit ) Administrace projektu je náročná, ale vůči klientů, ale i vůči veřejnosti (NNO, obce) musí jít co nejjasnější a stručná informace. Procesní detaily ke klíčovým aktivitám uvést na letáčcích. 24. Práce s klientem v projektu Nejlepší přístup je takový, kdy účast klienta v projektu je vázána na 1 člověka (pracovní ho poradce). Není dobré si předávat klienta mezi dalšími osobami. 25. Zkušenosti z neziskových organizací Klienti jsou dlouhodobě nezaměstnaní, často se jim nedaří nacházet pro ně pracovní uplatnění. Neziskové organizace by měly více apelovat na pracovní uplatnění klienta a tlačit klienty do zaměstnání. Důležité je sdílení informace o klientech mezi pracovními poradci projektu a mezi sociálními pracovníky NNO. 26. Case management Představení možnosti fungování spolupráce NNO a RT projektu dle case managementu tedy schůzky pracovníků, práce s celými rodinami. 27. S čím jste byli/nebyli spokojeni? Jaké zkušenosti máte osobně s projektem Příležitost dělá(t) zaměstnance? Skupina NNO došla k závěru, že o projektu měli informací málo, dostávaly se k nim spíše nahodile a neformální cestou přes jiné pracovníky či klienty samotné. Shodli se, že by uvítali větší propagaci a přikláněli se k možnosti osobních konzultací, kde by bylo možné doptávat se. Připomínka např. ze strany zástupkyně PMS Ostrava mezi velkým množstvím letáků v ové poště se další propagační materiál ztratí. Jinak si spolupráci s ÚP nemůže PMS vynachválit. Sepsána nová deklarace. Rozhodně by dali přednost tomuto projektu, neboť vnímají, že jde o komplexní program práce s klienty ze sociálně vyloučených lokalit. Další připomínka se týkala VPP (zaměstnavatel nahlásí lidi, které už zná). Za MěÚ Krnov (konzultantka pro soc. začleňování) se o projektu dověděli na poslední chvíli pozvání proběhlo v měsíci lednu Dále chtěli podpořit lidi z výkonu trestu, ovšem problém s čistým trestním rejstříkem. Z výpisu TR nejde zjistit, o jaký druh provinění šlo všeobecně uveden jen, který nic neřekne. Určitě by uvítali větší (informaci) komunikaci se zaměstnavateli, mívají různé přístupy k zaměstnávání této cílové skupiny dotace státu versus zaměstnavatelé (OSVČ, právnické osoby) nejde to z mé kapsy, tak ať pracují méně. Realizační tým prověřujeme zaměstnavatelé po stránce bezdlužnosti. Zástupci NNO uvedli, že jejich klientela opravdu práci neodmítá. Tito lidé se chtějí vymanit z obtížné sociální situace, jen jim v tom často brání objektivní

6 překážky a předsudky druhých lidí. ÚP vnímají stále jako organizaci s represivními nástroji menší důvěra. 28. Co přesněji byste potřebovali zlepšit? Pracovní skupina se shodla na tom, že by měli být jednotlivé aktivity intenzivnější, v kratší době, aby klienti neztratili motivaci. Délka 4 vyučovacích hodin je ideální a to pro udržení pozornosti klientů. Možná by bylo přínosnější zakomponovat více modelových situací (pohovory, telefonický styk, jednání apod.). Dát větší důraz na individuální schůzky, aby se rozvinula důvěra. Určitě zajistit exkurze u zaměstnavatelů. 29. Padla rovněž otázka ohledně návazného projektu V diskuzi padla otázka, zdali bude realizační tým, manažeři připravovat další projekt, který naváže na tento pilotní. Zodpovězeno ano, chystáme verzi č.2. Poté vyvstala tedy otázka, zdali se do něj budou moci zařadit klienti z této verze? Není zatím jasné, jak bude projekt č II nastaven, ale podpořit dotačně nebude možné stejné klienty. 30. Dobrovolnost účasti klientů v projektu versus IAP Klientům zařazeným do projektu povinně IAP sjednávat; pokud by nebyl sjednán IAP, pak ale uchazeči zaslat/předat před VŘ doporučenku na pracovní místo. Pokud by došlo ke zmaření aktivity klientem jasné předpoklady k sankčnímu vyřazení klienta. 31. Aktivní politika zaměstnanosti příspěvky zaměstnavatelům V oblasti APZ ÚP a SÚPM diskuse k pracovním poměrům na dobu určitou (do roku 2014 byla platná podmínka doba neurčitá, což se pro rok 2015 změnilo): Oba ÚP se vyjádřily, že s tímto nesouhlasí, z politiky APZ se vytrácí sociální aspekt tohoto zaměstnávání a podporuje se účelový přístup zaměstnavatelů (opakované čerpání dotací na sezónní práce, tyto nástroje nevedou k trvalejšímu zaměstnání klienta). Souvisí to i s omezenými zdroji na APZ a velkým zájmem zaměstnavatelů o příspěvky. Nicméně v našem projektu pro SVL má tato podmínka (doba určitá) své opodstatnění klienti jsou bez příspěvků nezaměstnatelní a i krátkodobé zaměstnání může mít význam v jejich situaci. Pokud by zaměstnavatel měl mít na výběr, zda zaměstnat klienta z SVL nebo jen dlouhodobě nezaměstnaného, vybere si dlouhodobě nezam. Ze směrnic APZ by RIPy měly být vyjmuty nebo mít své výjimky. 32. Spolupráce s obcemi veřejně prospěšné práce Konkrétní úroveň v realizaci VPP a spolupráci s městy, radnicemi (NJ, FM) je důležitá spolupráce ÚP s těmito institucemi jako důležitými aktéry při zaměstnávání znevýhodněných osob, také SVL osob. Nemůžeme vyžadovat zaměstnávání těchto osob po podnikatelských subjektech, prvotně se očekává zaměstnávání těmito institucemi příp. v rámci neziskových organizací. Spolupráce s městy není na dobré úrovni jsou nositeli pouze několika desítek míst na VPP. Zkušenosti potvrzují, že neformální vazby a politická reprezentace hrají velkou roli při zaměstnávání osob s více hendikepy na trhu práce.

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 12 číslo 4 13. 4. 2015 SENIOŘI Příprava na stárnutí populace v České republice se ještě zintenzivní HANDICAP Úřad práce ČR začal vydávat nové

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 13. 3. 2015 Časové rozvržení: 9:30 12:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Metodika Individuální Sociální Práce - manuál

Metodika Individuální Sociální Práce - manuál 44olu ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ HEDERA www.soze.cz/workinczech *** ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ HELIX wip.opu.cz Metodika Individuální Sociální Práce - manuál Tato metodika vznikla v rámci iniciativy EQUAL Projektu

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu 5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji a Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Kroky 2012 Tato brožura vznikla ve spolupráci členů realizačních týmů projektů, které se věnují oblasti práce s lidmi vracejících se z vězení. Jedná se o projekty: PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU STUDIE VÝCHOZÍ SITUACE OBJEDNAVATEL Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování Milan Greineder DODAVATEL NABÍDKY M AM ALOCA, o.s. Havelská

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 8 číslo 5 11. 5. 2011 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PROJEKT INSPEKCE PRÁCE EURES Táto, jak na to? podporuje otce doma i v práci Rádiové

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele

Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele výstup veřejné zakázky Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním

Více

Zaměstnanostní projekty a fundraising

Zaměstnanostní projekty a fundraising Zaměstnanostní projekty a fundraising Zaměstnanostní projekty: Milena Pešoutová Fundraising a nestátní neziskové organizace: Mgr. Zuzana Ramajzlová; Mgr. Tomáš Hirt Editace: Mgr. Laďka Ortová Mgr. Lucie

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU VÍTEJ! Ústecká zkušenost - uplatňování nezaměstnaných v rámci akreditované dobrovolnické služby.

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU VÍTEJ! Ústecká zkušenost - uplatňování nezaměstnaných v rámci akreditované dobrovolnické služby. ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU VÍTEJ! Ústecká zkušenost - uplatňování nezaměstnaných v rámci akreditované dobrovolnické služby. 1 Úvod str. 4 - Úvodní slovo vedoucí projektu Vítej! Mgr. Lenka Černá - Proč

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Závěrečná evaluace projektu Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Autoři: Lukáš Radostný, Hana Štěpánková, Daniel Vališ Jaro 2015 OBSAH CHARAKTERISTIKA

Více