Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice"

Transkript

1 Analýza občanských sdružení a iniciativ v České republice Jedním ze základních pilířů stabilní demokracie je fungující občanská společnost, založená na aktivní participaci a zapojení občanů do věcí veřejných skrze celou řadu institucí, spolků či sdružení. V českém prostředí byla tato nevolební participace umožněna až s přelomovým rokem 1989, kdy se postupem času začala objevovat nová sdružení apelující na právo občana podílet se na formování veřejného života ve své zemi. Do dneška bylo založeno přes osmdesát tisíc neziskových organizací, nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností apod. Přestože každá se zabývá odlišnými rovinami a možnostmi participace, společně tvoří zdravé jádro občanské společnosti. Tento text nabízí stručný přehled vybraných neziskových i obecně prospěšných společností orientovaných na občanskou participaci a zaměřených na zkvalitnění života v prostředí České republiky. Centrum pro demokratické učení Centrum pro demokratické učení je první platformou v České republice, která se systematicky a dlouhodobě věnuje metodické a vzdělávací podpoře výchovy k občanství na českých školách jak na úrovni pedagogické a metodické, tak na úrovni součinnosti občanských iniciativ, neziskového i firemního sektoru a vzdělávacích institucí. Činnost CEDU realizuje GEMINI o.s. vycházející z praktických zkušeností z výuky, zkušeností partnerských škol a zahraničních organizací. V těchto letech podporuje zejména práci učitelů se všemi formami žákovských samospráv, parlamentů a rad v životě školy. Mezi ústřední aktivity centra patří projekt Výchova k občanství (www.vychovakobcanstvi.cz). Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle, které podněcují žáky k porozumění významu aktivity občana, pokud chce ovlivňovat dění ve veřejném prostoru. Oblast navazuje na předešlé cíle zaměřené na vztahy mezi institucemi státu a občanskou společností a prohlubuje citlivost pro situace, v nichž by měl občan aktivně jednat a pomocí adekvátně zvolených postupů hájit zájmy společenství, v němž žije. 1

2 GEMINI o.s. - sdružení dětí, mládeže a dospělých Kosárkovo nábřeží , Praha 1 tel Centrum pro komunitní práci střední Morava Centrum pro komunitní práci vzniklo v roce 1996 jako nezisková organizace zaměřující se na podporu práva občana podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho obci, městě či regionu. V dnešní době funguje již šest zastoupení (CpKP střední Morava, CpKP jižní Čechy, CpKP západní Čechy a CpKP střední Čechy, CpKP Moravskoslezský kraj a CpKP východní Morava), které jsou samostatnými právními subjekty plně zodpovědnými za veškeré své aktivity. Posláním organizace je přispívat ke spokojenosti občanů a ke spolupráci mezi veřejnou správou a občany těmito činnostmi: vzdělávat zástupce veřejné správy a neziskového sektoru v oblastech zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje být konzultantem a poradcem veřejné správy v oblasti zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje být partnerem veřejné správy při zapojování veřejnosti vypracovávat expertní stanoviska, která vycházejí z principů participativní demokracie a Místní agendy 21 zprostředkovávat komunikaci u vícestranných jednání, týkajících se rozvoje komunit být nápomocen při psaní projektů v oblastech zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje vzdělávat veřejnost a zejména mládež v otázkách demokratických hodnot a principů, 2

3 zprostředkovávat informace a propagovat principy naší práce z oblasti zapojování veřejnosti a komunitního rozvoje Centrum pro komunitní práci realizuje svou činnost v pěti základních programech: Zapojování veřejnosti návrh a realizace programů účasti veřejnosti ve strategickém a investičním plánování a rozhodování (např. zapojení veřejnosti do plánování a navrhování veřejných prostranství apod.). Komunitní plánování sociálních služeb jedná se o formu zapojení veřejnosti do plánování jedné oblasti veřejných služeb (metodika v procesech přípravy i implementace komunitních plánů). Místní a udržitelný rozvoj poskytování konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. Výchova k občanství realizace projektů zaměřujících se na výchovu mládeže k občanství a principům demokracie. NNO a regionální rozvoj EU práce s dobrovolníky, organizace seminářů a vzdělávacích kurzů s cílem posílit neziskový sektor. Podpora mezioborové spolupráce neziskových organizací. Centrum pro komunitní práci - Pobočka Střední Morava Horní náměstí Přerov

4 Ekologický právní servis Jedná se o organizaci lidí, kteří zejména právními nástroji přispívají k rozvoji demokracie a občanské společnosti, a řeší závažné společenské problémy. Tato největší právní kancelář svého druhu v České republice vznikla již v roce 1995 (své pobočky má v Brně, Praze a Ostravě) a od roku 2005 působí i na evropské úrovni (sídlí v Krakově i Bruselu). Náplní činnosti Ekologického právního servisu je: prosazování právního řešení závažných společenských problémů spoluvytváření zákonů, které ruší propojení politiky a byznysu nezávislost financování hlavně granty zahraničních nadací řízení se Pravidly transparentnosti neziskových organizací spolupráce s občany, studenty, politiky i úředníky Organizace se skládá ze 4 sekcí: Právní servis pro občany pomoc lidem zorientovat se v jejich právech a umět je používat, podpora občansky angažovaných lidí. Odpovědný stát posílení nezávislosti rozhodování politiků a úředníků zejména legislativní cestou a dosažení lepšího hospodaření státu se zdravím i penězi každého občana. Odpovědné firmy změna evropské legislativy s cílem posílení právní odpovědnosti velkých firem a dlouhodobě tak předcházet závažným poškozením přírody a porušování lidských práv. Odpovědná energie cílem je přesvědčit evropské státy k hledání příležitosti v obnovitelné energetice s nastavení pravidel pro plynulý přechod k moderním způsobům získávání energie. EPS Brno Údolní Brno tel.: fax: Fórum %

5 Fórum 50 % vzniklo v roce 2004 v reakci na nevyrovnané zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování. Jde o reakci na situaci, kdy nedostatečné zastoupení žen na všech úrovních politického života ovlivňuje kvalitu demokracie a má dopad na vlastní fungování české společnosti - je tedy v zájmu všech odstranit současnou genderovou nerovnováhu v rozhodovacích procesech. Vizí Fóra 50% je společnost s vyrovnaným zastoupením žen a mužů ve veřejném životě. Svými aktivitami chce pomoci rozbít skleněný strop, který podporován společenskými genderovými stereotypy nedává ženám rovné příležitosti v zapojení se do politického rozhodování. Současné nedostatečné zastoupení žen je dle Fóra 50% nepřijatelné a neodůvodněné, a proto se snaží rozpoutat diskuzi napříč politickými stranami i veřejností, jaké jsou důvody pro tak nízké zastoupení žen, co brání v navýšení počtu žen, které by reprezentovaly politické strany např. na volebních kandidátkách apod. V rámci těchto diskuzí chce politickým stranám nabídnout řešení, jak současnou situaci změnit. Organizace Fórum 50 % vznikla s poměrně jednoznačným cílem, kterým je prosazení vyššího počtu žen do rozhodovacích pozic na všech úrovních. Usiluje o naplnění demokratických principů, ozdravení politického klimatu a nastolení politických témat, která byla dosud opomíjena. Dlouhodobým cílem je překročení kritické hranice 30 %, které je třeba dosáhnout, aby jakákoli skupina přestala být minoritou a byla schopna prosazovat své zájmy. Ve střednědobém horizontu usiluje o zavedení vyrovnávacích opatření a začlenění tématu rovných příležitostí do programu alespoň pěti politických stran a dále o přijetí legislativních změn ve prospěch vyrovnaného zastoupení žen a mužů a to například prostřednictvím Koalice za vyrovnané zastoupení žen a mužů. Bude usilovat o začlenění problematiky rovnosti žen a mužů do agendy samospráv prostřednictvím strategického dokumentu Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích. Základním principem činnosti organizace je nadstranickost. Představitelé/ky sdružení se domnívají, že jen na tomto principu je možné realizovat aktivity, které si předsevzali/y. Princip nadstranickosti zaručuje stejný přístup ke všem aktérům a cílovým skupinám, který je nutný k prosazení cílů organizace. Druhým principem je podpora všech žen do veřejného života, bez ohledu na věk, sociální postavení, etnicitu, sexuální orientaci a jiné charakteristiky. Jen tak může dojít k 5

6 zásadnímu zlomu ve vývoji politické participace žen. Třetím principem je zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Aktivity Fóra 50 %: Aktivity pro širokou veřejnost pořádání kulatých stolů, seminářů, konferencí; vydávání publikací. Organizace kampaní za aktivní voličství, využívání preferenčních hlasů a podporu žen do politiky. Sledování politických stran a snaha spolu s nimi hledat cesty k vyššímu zastoupení žen. Lobovaní za vyšší zastoupení žen v politice. Vyhlašování soutěže Strana otevřená ženám. Aktivity pro političky a ženy, které mají zájem se v politice angažovat organizace speciálních školení pro političky, ale i nestraničky se zájmem o věci veřejné. Nabídka politického vzdělávání, pořádání regionálních setkávání političek. Aktivity pro politické strany analýza kandidátní listiny, výsledků voleb a programů politických stran z hlediska zastoupení a postavení žen. Pořádání kulatých stolů a diskuzí s politiky a političkami na aktuální témata týkající se zastoupení žen v politice. Aktivity pro média pořádání pracovních schůzek s novináři a novinářkami. Publikování informací o nástrojích, které by napomohly vyrovnanému zastoupení žen a mužů v politice. Fórum 50 %, o. p. s. Plzeňská 846/ Praha 5 Tel.: Mobil:

7 Mikroregion Olomoucko Mikroregion Olomoucko tvoří město Olomouc a 25 okolních obcí, jejichž vlastní život je významně ovlivňován městem. Zatímco město znamená pro obyvatele obcí pracovní příležitosti, odbornou lékařskou péči, střední a vyšší vzdělání, široké spektrum služeb a částečně i kulturní a sportovní vyžití, obce naopak nabízejí obyvatelům Olomouce sportovní, rekreační a další volnočasové příležitosti a v neposlední řadě i pozemky připravované pro individuální výstavbu, případně plochy a objekty pro podnikání. Obce a město spolupracují na plnění strategického plánu ekonomického rozvoje tak, aby byla posílena konkurenceschopnost mikroregionu Olomoucko v rámci České republiky i v rámci procesů přibližování se k Evropské unii. Obce mikroregionu Olomoucko každoročně nabízejí návštěvníkům množství jedinečných turistických zajímavostí a přitažlivých folklorních a společenských akcí. Rovinatý ráz krajiny je ideální pro cykloturistiku. Kříží se zde dvě moravsko-slezské dálkové cyklotrasy (Moravská a Jantarová stezka km), které jsou součástí projektu EURO VELO, jež si klade za cíl propojit cyklotrasami celou Evropu. Olomoucký kraj považuje mikroregiony za významné aktéry rozvoje venkova, a proto od samého počátku Programu obnovy venkova Olomouckého kraje podporuje projekty mikroregionů. Za šest let samostatné existence programu, který navazuje na dotační titul zajišťovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, bylo Olomouckým krajem podpořeno 120 projektů mikroregionů v celkové hodnotě více než 53,4 mil. Kč, na které kraj přispěl necelými 28,6 mil. Kč. Magistrát města Olomouce Odbor koncepce a rozvoje Oddělení hospodářského rozvoje Hynaisova Olomouc Tel.: (+420) , (407), (406), (405) 7

8 Nadace Open Society Fund Od roku 1992 přispívá Nadace Open Society Fund Praha k rozvoji otevřené společnosti a prosazuje systémové změny vedoucí k posílení demokracie v České republice. Nadace OSF podporuje neziskové organizace, občanské iniciativy i jednotlivce, aby byli aktivními občany, kteří ovlivňují prostředí ve svém regionu a své zemi. V otevřených výběrových řízeních poskytuje granty na podporu lidských práv, transparentnosti, vzdělávání a dalších oblastí. Vlastními aktivitami také bojuje proti všem formám diskriminace a usiluje o zvyšování tolerance ve společnosti. Mezi lety 1992 a 2011 rozdělila Nadace OSF přes 1,2 miliardy korun na více než 9200 projektů. Nadace provozuje tzv. Fond Otakara Motejla. Ten podporuje občanské iniciativy, které dohlížejí na státní správu a upozorňují na její chyby, i ty, které zapojují občany do rozhodování a v partnerství se státní správou vytvářejí v Česku poctivější prostředí (souhrnně - watchdog organizace). Transparency International ČR se za podpory Nadace OSF snažila prosadit od roku 2003 nový zákon o střetu zájmů v účinné a vynutitelné podobě a připravila vlastní návrh. Po několikaletém úsilí a mnoha politických zvratech nakonec Poslanecká sněmovna v roce 2006 nový zákon schválila. Zákon zavedl majetková přiznání politiků a dalších veřejných funkcionářů a pomohl tak omezit korupci. Nadace OSF Praha pokládá aktivní a angažované občany za předpoklad stabilní demokracie. Před komunálními volbami a volbami do poslanecké sněmovny v roce 2010 proto vyhlásila dvě grantová kola s cílem podpořit aktivní občanskou společnost, která je schopna rychle reagovat na aktuální společenské dění a reflektovat politickou kulturu v ČR. Mezi úspěšné projekty patří například občanské sdružení Trojmezí, jež zamezilo tlaku developerů na zástavbu zelené plochy v jejich čtvrti, či organizace kontrolující práci radnic v řadě měst a obcí (Čelákovice, Ostrava, Trhové Sviny, Brno, Praha, Teplice aj.). Ve všech případech je cílem změna politického klimatu směrem k větší transparentnosti a otevřenosti, podpora kvalifikovaného rozhodování voličů ve volbách a zvýšení zájmu veřejnosti o politické dění jako takové. Nadace OSF dlouhodobě podporuje svobodný přístup občanů k informacím. Spolupracuje především s organizací Otevřená společnost o.p.s., jejíž program Otevřete" se zabývá uplatňováním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Ten ukládá úřadům a veřejným 8

9 institucím zveřejňovat informace o své činnosti jak na webu, tak požádá-li je občan. V rámci zlepšení přístupu občanů k informacím Nadace OSF podporuje i projekty, jež zpřehledňují politickou scénu (KohoVolit.eu, Našipolitici.cz ad.) a pomocí nových médií a online nástrojů zprostředkovávají veřejná data široké veřejnosti. Nadace Open Society Fund Praha Kontaktní adresa: Jeseniova 47, Praha 3 Fakturační adresa: Prokopova 197/9, , Praha 3 tel.: Otevřená společnost o.p.s. Otevřená společnost, o. p. s. (dále OS) byla založena v roce 1999 Nadací Open Society Fund Praha. Od té doby realizovala řadu projektů od multikulturního vzdělávání, přes zvyšování kapacity NNO, sociální podnikání, sociální vyloučení, community policing, kulturní politiku, gender až po právo na informace. Některé z těchto projektů jsou již ukončené nebo se osamostatnily, některé se staly tematickou páteří organizace. OS je provozovatelem webových stránek které slouží jako rozsáhlý informační zdroj o problematice svobodného přístupu k informacím v ČR jak pro občany, tak i pro úředníky, starosty a zastupitele. Stránky obsahují databázi povinných subjektů (tedy orgánů, které jsou povinné informace poskytovat), údaje o soudních sporech vedených ve věci porušení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a databázi rozsudků, právní analýzy a rozbory kauz a nejčastější chyby v procesu implementace. Dále OS pořádá soutěž Otevřeno x Zavřeno, která je součástí aktivit celosvětového hnutí FOIANet za podporu práva na informace, při které jsou 9

10 každoročně vyhlášeni a oceněni největší přátelé a nepřátelé svobody informacím a otevřenosti veřejné správy mezi úřady v České republice. Organizace je úspěšným watchdogem státní správy z hlediska prosazování politiky rovných příležitostí žen a mužů. Kromě řady policy paperů publikovala Stínové zprávy k vládním dokumentům. Dále v rámci politiky prevence tato o.p.s. proškolila na 50 policistů v efektivním managementu policejní práce. V oblasti státní správy se podílí na hodnocení měst a obcí v rámci projektu Zlatý Erb. Otevřená společnost je zakladatelem jediné NGO platformy v oblasti sociální inkluze FORINT, která prosadila vznik Agentury pro sociální začleňování, dnes již jediného státního nástroje, který preventivně působí v sociálně vyloučených lokalitách. Rovněž spolupracuje s řadou významných institucí a organizací: Nadace Open Society Fund Praha, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, British Council, US embassy, CEPOL, Liga lidských práv, Transparency International apod. Jedním z ústředních projektů organizace je Projekt Open City, jehož cílem je podpora chápání vzájemných vztahů mezi veřejným prostorem a občanskou společností; pojmenovat, co má vliv (pozitivní i negativní) na kulturu užívání městského veřejného prostoru a najít formy a nástroje k řešení; bezpečný a přátelský veřejný prostor pro všechny občany, nevyjímaje zdravotně postižené občany, seniory, rodiny s malými dětmi; sledování procesů změn a jejich vlivu na proměňování občanské společnosti, posunu v postojích veřejnosti i odborné praxe; spolupracovat s veřejnou správou, s odbornou a laickou veřejností, nestátními neziskovými organizacemi, dalšími subjekty a všemi, kteří se chtějí podílet na vytváření, správě a kultuře užívání veřejného prostoru a budování občanské společnosti. Otevřená společnost, o. p. s. Uruguayská 178/ 5, Praha 2, CZ tel

11 Oživení Občanské sdružení Oživení bylo založeno v roce Jeho vizí je fungující a sebevědomá občanská společnost naplňující principy udržitelného způsobu života. Cílem aktivit sdružení je: vyšší transparentnost rozhodování a efektivní hospodaření veřejné správy omezení výskytu korupčního chování a střetů zájmů úředníků i politiků vznik kvalitních protikorupčních zákonů a opatření zapojování občanů do rozhodování a správy věcí veřejných Občanům, aktivistům i zastupitelům nabízí Oživení semináře věnované praktickým postupům watchdogu kontroly samospráv. Občany sdružení seznamuje s náležitostmi zákona o svobodném přístupu k informacím a možnostech efektivní kontroly veřejných zakázek, zastupitele školí o možnostech přístupu k informacím z pozice člena zastupitelstva, zástupcům obcí je určen seminář o rozhodovacích procesích v obcích či postupech ve vydávání necenzurovaných radničních periodik. Ostatním veřejným funkcionářům Oživení nabízí vzdělávání v problematice střetu zájmů a etického kodexu či ochraně oznamovatelů korupčního chování. tel: mob:

12 ProAlt ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládou plánovaných reforem a na podporu alternativ. Sdružuje lidi všech profesí, generací i názorů, kteří odmítají necitlivé plošné škrty a reformy v oblasti důchodů, zdravotnictví, sociální a rodinné politiky, pracovního práva, školství, vědy a kultury, tak jak byly připravovány vládní koalicí v letech Krátkodobým cílem bylo zastavit nebo aspoň zmírnit reformy v těchto oblastech. Dlouhodobým cílem je vytvářet sebevědomou, aktivní, solidární a všestranně udržitelnou společnost. Činnost iniciativa zahájila v srpnu 2010 zveřejněním prohlášení Společnost se škrtnout nedá, které vyjadřuje základní hodnoty a ideály, k nimž se hlásí. V národním i mezinárodním měřítku hájí sociální spravedlnost, souměřitelnost ekonomického postavení společenských vrstev a skupin, ekologickou udržitelnost, solidaritu života na planetě a demokracii jako praktickou možnost každého občana ovlivňovat svůj život i věci veřejné. Odmítá nárůst sociálních a ekonomických nerovností, ekologickou bezohlednost, privatizaci veřejného prostoru, statků a služeb a odsouvání občanů do role těch, kdo bezmocně přihlížejí rozhodování uzavřených elit. Členové iniciativy se organizují v pracovních skupinách, které sledují a řeší problematiku jednotlivých reforem a důležitých oblastí veřejné politiky. Debaty v tematických oblastech a jejich výsledky se snaží propojovat. Kromě dlouhodobější práce na reformních tématech reagují i na aktuální politické události. Působí odborně i aktivisticky. Pracují na analýzách vládních návrhů, dávají je do kontextu evropského a světového vývoje a usilují o formulaci alternativ. Iniciativa publikuje v médiích a její členové veřejně vystupují, rozdávají letáky a organizují petice. Pořádají konference, demonstrace, happeningy a přímé akce. Mluvčí: Ondřej Lánský tel.: , web: 12

13 Rekonstrukce státu Jedná se o společný program poslanců a senátorů, renomovaných expertů, byznysmenů, komor a svazů. Rovněž za Rekonstrukcí státu stojí dvacet renomovaných protikorupčních organizací v čele s Transparency International, Ekologickým právním servisem a Oživením. Iniciativa se snaží získat také podporu kandidátů napříč politickým spektrem, kteří se mohou připojit podpisem Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu. Důraz je kladen na omezení korupce bez ohledu na osobní vztahy, politické názory nebo partikulární zájmy. Cílem je přijmout devět protikorupčních zákonů, které jsou neideologické, a ve veřejném zájmu by je měl podpořit každý politik. Požadované zákony: Průhledné financování politických stran a volebních kampaní již projednáváno ve výborech PS. Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce příprava poslaneckého návrhu. Smlouvy na internetu - již projednáváno ve výborech PS. Zrušení anonymních akcií již přijato PS. Odborné nominace do dozorčích rad vládní návrh. Odpolitizování státní správy příprava poslaneckého návrhu. Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování Sněmovna v 1. čtení. Průhledný legislativní proces Sněmovna 1. čtení. Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ. Do projektu Rekonstrukce státu se může zapojit každý občan. Jako tzv. ambasador oslovuje politiky ze svého volebního obvodu, pokouší se získat jejich podpis pod Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu, kterým se zaváží hlasovat pro potřebné protikorupční zákony. Občané tak vyvíjí zdravý tlak na své politické zástupce a zároveň kontrolují jejich činnost. V současné době Rekonstrukce státu rozjela mediální kampaň proti kandidátům či politikům, kteří odmítli navrhované protikorupční zákony, či nedodrželi svůj slib tyto zákony podpořit. Na webové stránce je seznam všech politiků, kteří se nechtějí zavázat, nebo sliby nedodrží. 13

14 Jiří Boudal Koordinátor projektu SPOV-spolek pro obnovu venkova Spolek pro obnovu venkova byl založen dne 1. června 1993 a je registrován jako občanské sdružení. Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení. Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova. Nejvýraznější akcí Spolku je soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná od roku 1995 společně se Svazem měst a obcí ČR, ministerstvy pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí a kultury. Ke spolupráci na soutěži se postupně připojily také Kancelář prezidenta republiky, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Asociace krajů ČR a Folklorní sdružení ČR. Spolek organizuje každý měsíc pravidelná setkání (spojená se semináři) členů a hostů střídavě v Praze a regionech, která jsou tematicky zaměřena na různé okruhy venkovského života a podílí se i na pořádání jiných seminářů a dalších akcí s odbornou a laickou veřejností. Tajemnice- Kateřina Kapková Rezkova 1675, Hranice tel

15 Zelený kruh Občanské sdružení Zelený kruh je asociace, která sdružuje 28 ekologických nevládních organizací působících na celém území ČR. Zelený kruh vznikl v listopadu 1989 a je tak jednou z nejstarších nevládních střešních organizací u nás. Po celou dobu své existence hájí společné zájmy ekologických nevládních organizací a usiluje o celkový rozvoj občanské společnosti. Zvyšuje povědomí veřejnosti o problematice ochrany životního prostředí, zasazuje se o aktivní zapojování veřejnosti do tvorby a realizace politiky ochrany životního prostředí, posiluje spolupráci mezi ekologickými organizacemi. Své cíle naplňuje Zelený kruh především prostřednictvím legislativní a informační činnosti. Cíle sdružení: rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních organizací zapojování veřejnosti do tvorby a implementace politiky životního prostředí zvyšování veřejného povědomí o činnosti environmentálních organizací a aktuálních problémech ochrany životního prostředí Od roku 2002 zajišťuje Zelený kruh také organizační zázemí pro oborovou platformu environmentálních NNO, která je tvořena jak členy Zeleného kruhu, tak dalšími 78 organizacemi. Členství v platformě není vázáno členskými příspěvky, platforma má podobu otevřené informační sítě. Zelený kruh se věnuje problematice účasti veřejnosti na rozhodování. V rámci projektu S vyloučením veřejnosti, nebo transparentně a kvalitně? usiluje o zachování možností veřejnosti vyjadřovat se ve správních řízeních k projektům, které významně ovlivňují životní prostředí. Důrazně oponoval návrhu novely stavebního zákona, který toto občanské právo zásadně omezoval a ze stavebních řízení veřejnost přímo vylučoval. Tato forma veřejné kontroly staveb ovlivňujících životní prostředí má přitom velký význam i jako prevence korupce. Sdružení vyvolalo veřejnou i odbornou diskusi, v jejímž důsledku ministerstvo pro místní rozvoj svůj návrh přepracovalo. Zástupci Zeleného kruhu deklarovali snahu i nadále přesvědčovat členy vlády a zákonodárce, aby nepřipustili osekání 15

16 občanských práv a uvolnění cesty korupci, ale naopak prosazovali opatření ke zkvalitnění a zefektivnění rozhodovacích procesů. Vedle toho Zelený kruh zpracoval partnerský projekt zaštítěný Respekt Institutem, o.p.s., který je zaměřený na rozvoj ekogramotnosti na úrovni druhého stupně základních škol a středních škol, s konkrétním zaměřením na oblast udržitelné spotřeby. Projekt vhodně kombinuje principy kreativity, zábavy, inovativnosti, překvapení, dostupnosti a vlastního zapojení žáků. Online multimediální hra v kombinaci s přímou prací proškolených pedagogů (v rámci projektu budou vytvořeny metodiky pro pedagogy) v rámci výuky a následné přímé zapojení studentů ve formě ekologických auditů komerčních subjektů v rámci týmové práce je moderním a účinným nástrojem pro zapojení cílové skupiny projektu. Zelený kruh Lublaňská Praha 2 Facebook: Tel: (+420)

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Vzdělávací kurz Sociální inovace v praxi. Šumperk, 5.-6. prosince 2013

Vzdělávací kurz Sociální inovace v praxi. Šumperk, 5.-6. prosince 2013 Vzdělávací kurz Sociální inovace v praxi Šumperk, 5.-6. prosince 2013 Kontaktní údaje CpKP Oficiální sídlo Centra pro komunitní práci Moravskoslezský kraj: V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava Mariánské Hory,

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Partner z donorské země. Ideas Bank Foundation (Norsko) The Ideas Bank Foundation (Norsko)

Partner z donorské země. Ideas Bank Foundation (Norsko) The Ideas Bank Foundation (Norsko) 3630037 Centrum pro komunitní práci západní Čechy Název Plzeň - město (politické) kultury: Podpora participativní demokracie na místní úrovni Ideas Bank Foundation 21 1 763 591 1 959 546 Plzeňský Cílem

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Představení ČRDM. Proměny ČRDM a organizací, které zastupuje. Přínos projektu Klíče pro život pro naplnění strategie ČRDM.

Představení ČRDM. Proměny ČRDM a organizací, které zastupuje. Přínos projektu Klíče pro život pro naplnění strategie ČRDM. Představení ČRDM. Proměny ČRDM a organizací, které zastupuje. Přínos projektu Klíče pro život pro naplnění strategie ČRDM. Posláním ČRDM je zajistit podmínky pro kvalitní a všestranný rozvoj dětí a mladých

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8

METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8 q METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8 Základní metodický dokument MA21 v městské části Praha 8 schválený ZMČ Praha 8 dne 11.3.2015 Zpracoval: Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Seznam zkratek. Role jednotlivých orgánů. NKM (MF) je zodpovědné za implementaci EHP a Norských fondů v ČR.

Seznam zkratek. Role jednotlivých orgánů. NKM (MF) je zodpovědné za implementaci EHP a Norských fondů v ČR. EHP a Norské fondy v České republice Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru

Více

Uplatňování principů Leader na Vysočině

Uplatňování principů Leader na Vysočině Uplatňování principů Leader na Vysočině 8. 6. 2015 Chocerady Uplatňování principů Leader na Vysočině Projekt - Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce PRV

Více

Stručný úvod do AEGEE

Stručný úvod do AEGEE Stručný úvod do AEGEE European Students Forum AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Většina vizuálních materiálů použitých v této publikaci

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

přihláška je vyžadována u všech uchazečů: do 31. 1. 2013 předání kompletního Auditu UR za municipalitu do 28. 2. 2013

přihláška je vyžadována u všech uchazečů: do 31. 1. 2013 předání kompletního Auditu UR za municipalitu do 28. 2. 2013 Pravidla hodnocení MA21 v roce 2013 Pravidla pro hodnocení MA12 v roce 2013 navazují na obecné Zásady hodnocení kvality MA21. V pravidlech jsou upřesněny termíny, postupy a standardy v posuzování MA21.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

se zaměřením na zdravotnictví

se zaměřením na zdravotnictví Čeho se účastníte... Seminář pořádaný asociací APUeN s názvem: Elektronizace nákupu standardizace a rozvoj výběrových řízení se zaměřením na zdravotnictví Kdo Vás pozval... Asociace Poskytovatelů a Uživatelů

Více

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015 Dnešní program Úvod a vzájemné seznámení Představení MA21 Informace o zapojení veřejnosti do přípravy strategickém plánu Participace na vytvoření seznamu služeb pro spolky a neziskové organizace a společnosti

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL MA21 v kategorii B za rok 2010 KRITÉRIA MA21. Politik MA21 informační seminář politika pro

DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL MA21 v kategorii B za rok 2010 KRITÉRIA MA21. Politik MA21 informační seminář politika pro DV P-L HO CH KOP LT VS stav prům. PROFIL M21 v kategorii B za rok Probíhají v rámci M21 1 KRITÉRI M21 Politik M21 informační seminář politika pro 2 D.1.1 zastupitele k M21 pravidelné porady politika s

Více

KOMUNITNÍ ROZPOČTOVÁNÍ. Co je komunitní rozpočtování a jak vzniklo? Jak začít s jeho prosazováním v České republice?

KOMUNITNÍ ROZPOČTOVÁNÍ. Co je komunitní rozpočtování a jak vzniklo? Jak začít s jeho prosazováním v České republice? KOMUNITNÍ ROZPOČTOVÁNÍ Co je komunitní rozpočtování a jak vzniklo? Jak začít s jeho prosazováním v České republice? CO JE KOMUNITNÍ ROZPOČTOVÁNÍ? Komunitní rozpočtování přináší do rozpočtové praxe měst

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Z EHP A NORSKÝCH FONDŮ v období 2014 2019

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Z EHP A NORSKÝCH FONDŮ v období 2014 2019 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Z EHP A NORSKÝCH FONDŮ v období 2014 2019 WWW.BPRESEARCH.EU Obsah Úvod / 3 Nač lze získat dotace? / 4 Otázky a odpovědi / 5 Tento materiál je neprodejný. Připravila společnost B&P

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Bc. Martina Brtnická, Ing. Jarmila Beránková, Ph.D. Projekt Zdravý kraj (PZK) Vstup: Jihomoravský kraj (dále jen

Více

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více