U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/ /RM. Usn. č. 599/ /RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se uskutečnilo ve středu v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/ /RM Usn. č. 597/ /RM schvaluje program 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se uskutečnilo ve středu v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou s tím, že původní program bude doplněn o body č Schválená verze programu - viz. písemný materiál. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 27/ Tisk 598/ /RM Usn. č. 598/ /RM schvaluje zápis z 27. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se uskutečnilo ve středu ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou. Viz. písemný materiál. 3. Návrh mimořádné odměny pro paní Milušku Grulichovou, ředitelku příspěvkové organizace města Němčice nad Hanou Mateřské školy Němčice nad Hanou Tisk 599/ /RM Usn. č. 599/ /RM schvaluje mimořádnou odměnu pro paní Milušku Grulichovou, ředitelku příspěvkové organizace města Němčice nad Hanou Mateřské školy Němčice nad Hanou, a to v souladu s 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Finance na mimořádnou odměnu budou poskytnuty z rozpočtu příspěvkové organizace města Němčice nad Hanou Mateřské školy Němčice nad Hanou, vydaného Krajským úřadem Olomouckého kraje. Mimořádná odměna bude vyplacena ve výplatě za měsíc prosinec Písemný materiál s uvedením výše mimořádné odměny je založen na mzdové účtárně Městského úřadu Němčice nad Hanou. 4. Žádost Základní školy Němčice nad Hanou o souhlasné stanovisko ze strany zřizovatele, tj. města Němčice nad Hanou přijetí účelového daru pro Základní školu Němčice nad Hanou od občanského sdružení Přátelé otevřené školy, Němčice nad Hanou, a to na rozvoj a podporu školství Tisk 600/ /RM 1

2 Usn. č. 600/ /RM schvaluje přijetí účelového daru ve výši ,- Kč pro Základní školu Němčice nad Hanou od občanského sdružení Přátelé otevřené školy, Tyršova 360, Němčice nad Hanou, IČ: , a to na rozvoj a podporu školství. Žádost Základní školy Němčice nad Hanou o souhlasné stanovisko ze strany zřizovatele, tj. města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál. 5. Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub RADOST, Prostějov o poskytnutí finančního příspěvku daru ze strany města Němčice nad Hanou pro rok 2012, a to na uhrazení části nákladů spojených s akcí Vánoce s Mikulášem Tisk 601/ /RM Usn. č. 601/ /RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - daru ze strany města Němčice nad Hanou, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s., Klubu RADOST, Wolkerova 22, Poštovní schránka 145, Prostějov, IČ: , pro rok 2012, a to na uhrazení části nákladů spojených s akcí Vánoce s Mikulášem. Služby předmětné organizace nevyužívá žádný občan města Němčice nad Hanou. Žádost - viz. písemný materiál. 6. Žádost Fondu ohrožených dětí, občanské sdružení, Praha o poskytnutí finančního příspěvku daru ze strany města Němčice nad Hanou, a to na činnost tohoto sdružení. Žádost Sdružení Linka bezpečí, Praha o poskytnutí finančního příspěvku daru ze strany města Němčice nad Hanou, a to na činnost tohoto sdružení (krizová telefonická pomoc dětem) Tisk 602/ /RM Usn. č. 602/ /RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - daru ze strany města Němčice nad Hanou, Fondu ohrožených dětí, občanské sdružení, Na Poříčí 1038/6, Praha 1, IČ: , a to na činnost tohoto sdružení. Žádost - viz. písemný materiál, neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku - daru ze strany města Němčice nad Hanou, Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 95, Praha 8, IČ: , a to na činnost tohoto sdružení (krizová telefonická pomoc dětem). Žádost - viz. písemný materiál. 2

3 7. Žádost Charity Kojetín, o schválení-povolení změny účelu využití finančního příspěvku-daru ve výši ,- Kč, poskytnutého této organizaci v roce 2012 městem Němčice nad Hanou, a to na vybudování zařízení určeného pro seniory a zdravotně postižené nad 50 let - Pobytové odlehčovací služby v Kojetíně Tisk 603/ /RM Usn. č. 603/ /RM neschvaluje změnu účelu využití finančního příspěvku-daru ve výši ,- Kč, který byl poskytnut Charitě Kojetín, Kroměřížská 198, Kojetín (IČ: ) v roce 2012 městem Němčice nad Hanou, a to na vybudování zařízení určeného pro seniory a zdravotně postižené nad 50 let - Pobytové odlehčovací služby v Kojetíně. Požadovaná změna účelu využití finančního příspěvku-daru: na částečnou úhradu nákladů za vypracování projektové dokumentace akce: Odlehčovací služby Charity Kojetín, Dům svatého Josefa, Komenského nám. 49 v Kojetíně. Žádost Charity Kojetín viz. písemný materiál. Návaznost viz. RM č. 17/ ze dne , bod č. 3, Usn.č. 380/ /RM schvaluje změnu termínu ke splnění účelu využití a změnu termínu pro případné navrácení finančního příspěvku-daru ve výši ,- Kč, který byl poskytnut Charitě Kojetín, Kroměřížská 198, Kojetín (IČ: ) v roce 2012 městem Němčice nad Hanou, a to na vybudování zařízení určeného pro seniory a zdravotně postižené nad 50 let - Pobytové odlehčovací služby v Kojetíně. Původní klauzule uvedená v platné darovací smlouvě: V případě, že zařízení určené pro seniory a zdravotně postižené nad 50 let - Pobytové odlehčovací služby v Kojetíně nebude vybudováno do , navrátí Charita Kojetín poskytnuté finanční prostředky ve výši ,- Kč do zpět městu Němčice nad Hanou. Nová klauzule: V případě, že zařízení určené pro seniory a zdravotně postižené nad 50 let - Pobytové odlehčovací služby v Kojetíně nebude vybudováno do , navrátí Charita Kojetín poskytnuté finanční prostředky ve výši ,- Kč do zpět městu Němčice nad Hanou. Výše uvedené změny budou zapracovány do dodatku č. 1 k darovací smlouvě. Návaznost viz. RM č. 17/ ze dne , bod č. 3, Usn.č. 380/ /RM ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít s Charitou Kojetín, v souladu s výše uvedeným usnesením, dodatek č. 1 k darovací smlouvě, uzavřené ze strany města Němčice nad Hanou dne a ze strany Charity Kojetín dne Návrh Dohody o sdružení, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou a obcí Pavlovice u Kojetína zabezpečení akceschopnosti JSDH Němčice nad Hanou pro obec Pavlovice u Kojetína Tisk 604/ /RM Usn. č. 604/ /RM 3

4 souhlasí s návrhem a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit uzavření Dohody o sdružení, v souladu se zakladatelskou smlouvou svazku obcí Mikroregion Němčicko, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou a obcí Pavlovice u Kojetína, Pavlovice u Kojetína č.p. 55, zastoupenou starostou panem Milanem Lešikarem. Předmětem dohody je zabezpečení akceschopnosti JSDH Němčice nad Hanou pro obec Pavlovice u Kojetína = sdružení prostředků smluvních stran v souladu s ust. 69a odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ) na společnou jednotku požární ochrany a zřízení společné jednotky požární ochrany, které náleží práva a povinnosti stanovené zákonem o PO pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Účelem dohody je zajištění plnění povinností stanovených zákonem o PO obcím. Společnou jednotkou požární ochrany je v souladu s ust. 69a a 65 odst. 1 písm. c) zákona o PO jednotka sboru dobrovolných hasičů města Němčice nad Hanou (JSDH Němčice nad Hanou), a to o velikosti jednoho požárního družstva. Obec Pavlovice u Kojetína bude poskytovat městu Němčice nad Hanou, na plnění povinností vyplývajících z předmětné dohody, příspěvek ve výši ,- Kč/rok s dobou splatnosti do příslušného roku. Obec Pavlovice u Kojetína bude hradit finanční náklady spojené se zásahem JSDH Němčice nad Hanou ve svém katastrálním území, a to na základě vyúčtování do 3 měsíců od zásahu. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od Viz. písemný materiál, Němčice nad Hanou k projednání výše uvedený návrh dohody o sdružení a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 9. Návrh krátkodobé pronájmy osobního automobilu VW Transporter 9ti místný, registrační značka 3M , který je v majetku města Němčice nad Hanou /Inventární číslo: 1877/, a to příspěvkovým organizacím města Němčice nad Hanou a neziskovým organizacím působícím ve městě Němčice nad Hanou. Návrh krátkodobé pronájmy osobního automobilu Škoda FABIA, registrační značka 3M , který je v majetku města Němčice nad Hanou /Inventární číslo: 1876/, a to příspěvkovým organizacím města Němčice nad Hanou Tisk 605/ /RM Usn. č. 605/ /RM schvaluje krátkodobé pronájmy osobního automobilu VW Transporter 9ti místný, registrační značka 3M , který je v majetku města Němčice nad Hanou /Inventární číslo: 1877/, a to příspěvkovým organizacím města Němčice nad Hanou a neziskovým organizacím působícím ve městě Němčice nad Hanou. Předmětný majetek automobil bude pronajímán na základě uzavřené smlouvy o nájmu dopravního prostředku vzor viz. písemný materiál. Nájemné je stanoveno ve výši 6,- Kč/1 km dle skutečně ujetých kilometrů (částka připadající na spotřebované pohonné hmoty + opotřebení). Za překročení doby nájmu, uvedené v uzavřené smlouvě, náleží pronajímateli smluvní pokuta ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu. Toto usnesení rady města nabývá účinnosti dne

5 Dnem pozbývá platnosti usnesení Rady města Němčice nad Hanou: Usn.č. 1019/ /RM ze dne , RM č. 48/ , bod č. 21, schvaluje krátkodobé pronájmy osobního automobilu Škoda FABIA, registrační značka 3M , který je v majetku města Němčice nad Hanou /Inventární číslo: 1876/, a to příspěvkovým organizacím města Němčice nad Hanou. Předmětný majetek automobil bude pronajímán na základě uzavřené smlouvy o nájmu dopravního prostředku vzor viz. písemný materiál. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/1 km dle skutečně ujetých kilometrů (částka připadající na spotřebované pohonné hmoty + opotřebení). Za překročení doby nájmu, uvedené v uzavřené smlouvě, náleží pronajímateli smluvní pokuta ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním předmětu nájmu. Toto usnesení rady města nabývá účinnosti dne Návrh Smlouvy o poskytnutí služebního vozidla města Němčice nad Hanou pro služební i soukromé účely, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou a paní Ivanou Dvořákovou, Němčice nad Hanou /uživatel/ - poskytování osobního automobilu Škoda OCTAVIA, registrační značka 3M5 1839, který je v majetku města Němčice nad Hanou /Inventární číslo: 1486/, a to uživateli pro služební i soukromé účely Tisk 606/ /RM Usn. č. 606/ /RM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí služebního vozidla města Němčice nad Hanou pro služební i soukromé účely, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným místostarostou panem Ing. Janem Vránou /Město/ a paní Ivanou Dvořákovou, starostkou města Němčice nad Hanou,., Němčice nad Hanou /uživatel/. Předmětem smlouvy je poskytování osobního automobilu Škoda OCTAVIA, registrační značka 3M5 1839, který je v majetku města Němčice nad Hanou /Inventární číslo: 1486/, a to uživateli pro služební i soukromé účely. Přílohy smlouvy: - Výkaz o vyúčtování použití služebního vozidla k soukromým účelům - Předávací protokol Uživatel bude za poskytnutí služebního vozidla hradit finanční prostředky (zvláštní příjem) v souladu s platnou legislativou (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) viz. smlouva. Tato smlouva nabývá účinnosti dne předáním vozidla dle předávacího protokolu. Viz. písemný materiál, ukládá místostarostovi města Němčice nad Hanou, panu Ing. Janu Vránovi, uzavřít výše uvedenou smlouvu o poskytnutí služebního vozidla města Němčice nad Hanou pro služební i soukromé účely. 11. Návrh prodeje části pozemku parc. č. 163/2, ostatní plocha, jiná plocha, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, z majetku města Němčice nad Hanou. Konkrétně se jedná, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku číslo plánu: /2012, o pozemek parc.č. 163/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m2. Předmětná část pozemku parc. č. 163/2 se nachází v ulici Trávnická, Němčice nad Hanou Tisk 607/ /RM Usn. č. 607/ /RM 5

6 souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit prodej části pozemku parc. č. 163/2, ostatní plocha, jiná plocha, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, z majetku města Němčice nad Hanou, a to panu/paní, za cenu 44,- Kč/1m2 (celková cena předmětné části pozemku činí 352,- Kč). Konkrétně se jedná, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku číslo plánu: /2012, o pozemek parc.č. 163/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m2. Předmětná část pozemku parc. č. 163/2 se nachází v ulici Trávnická, Němčice nad Hanou. Prodej bude uskutečněn na základě uzavřené kupní smlouvy návrh viz. písemný materiál. Záměr prodeje výše uvedené části pozemku byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Němčice nad Hanou ve dnech od do Návaznost viz. ZM č. 16/ ze dne , bod č. 12, Usn.č. 261/ /ZM Němčice nad Hanou k projednání výše uvedený návrh prodeje části pozemku včetně návrhu kupní smlouvy a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 12. Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3674/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m2, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, který je v majetku města Němčice nad Hanou. Předmětná část pozemku parc. č. 3674/5 se nachází na Komenského náměstí, Němčice nad Hanou viz. situační mapa Tisk 608/ /RM Usn. č. 608/ /RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3674/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m2 (celková výměra předmětného pozemku činí m2), nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, který je v majetku města Němčice nad Hanou, a to za cenu 2,- Kč/1m2/1 den. Předmětná část pozemku parc. č. 3674/5 se nachází na Komenského náměstí, Němčice nad Hanou viz. situační mapa. Podmínka pronájmu: pronajímaná část pozemku bude po ukončení smluvního vztahu uvedena ze strany nájemce do původního stavu, ukládá paní Ing. Marii Plchotové, tajemnici Městského úřadu Němčice nad Hanou, zabezpečit vyvěšení výše uvedeného záměru pronájmu části pozemku na úřední desce Městského úřadu Němčice nad Hanou. 13. Návrh Smlouvy o obchodním zastoupení Tipař, mezi smluvními stranami: Českou spořitelnou, a.s., Praha 4 /banka/ a městem Němčice nad Hanou /obchodní zástupce/ - možnost zprostředkování úvěru zájemcům, prostřednictvím města Němčice nad Hanou, na výstavbu či koupi nemovitosti (dům, pozemek) v k.ú. Němčice nad Hanou, a to u České spořitelny, a.s. (aktualizace smlouvy změna provizních podmínek) Tisk 609/ /RM Usn. č. 609/ /RM 6

7 souhlasí s návrhem a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit uzavření Smlouvy o obchodním zastoupení Tipař, mezi smluvními stranami: Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 /banka/ a městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /obchodní zástupce/. Předmětem smlouvy je výkon zprostředkovávání úvěru zájemcům, prostřednictvím města Němčice nad Hanou, na výstavbu či koupi nemovitosti (dům, pozemek) v k.ú. Němčice nad Hanou, a to u České spořitelny, a.s. Město Němčice nad Hanou, za zprostředkování úvěru obdrží od České spořitelny, a.s., provizi ve výši dle typu uzavřené smlouvy. Bližší informace - viz. písemný materiál. Jedná se o aktualizaci (změna provizních podmínek, trestní odpovědnost právnické osoby) Smlouvy o obchodním zastoupení Tipař, uzavřené ze strany České spořitelny, a.s., dne a ze strany města Němčice nad Hanou dne viz. ZM č. 15/ ze dne , bod č. 15, Usn.č. 224/ /ZM. Uzavřením předmětného návrhu smlouvy, dle Článku VII., bodu 7.6, tato stávající smlouva pozbývá platnosti, Němčice nad Hanou k projednání výše uvedený návrh smlouvy o obchodním zastoupení - Tipař a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 14. Společnost V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o., Ivanovice na Hané stanovení ceny vodného a stočného za 1 m 3 pro rok 2013 pro město Němčice nad Hanou Tisk 610/ /RM Usn. č. 610/ /RM bere na vědomí oznámení společnosti V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o., Rostislavova 528, Ivanovice na Hané, týkající se stanovení ceny vodného a stočného za 1 m 3 pro rok 2013 pro město Němčice nad Hanou. Celková cena vodného a stočného pro rok 2013 ve městě Němčice nad Hanou činí 69,48 Kč (včetně 15 % DPH)/m 3. Viz. písemný materiál. 15. Zápis č. 5 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 611/ /RM Usn. č. 611/ /RM bere na vědomí Zápis č. 5 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne , jehož součástí je plán činnosti Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou na rok 2013 a Jednací řád Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál, 7

8 doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou uložit Kontrolnímu výboru města Němčice nad Hanou, při plnění jeho činnosti dle 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, postupovat v souladu s ustanoveními přijatého Jednacího řádu Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou. Ve vztahu k požadavkům kontrolního výboru směřovaným k orgánům města se jedná zejména o dodržování ustanovení čl. III uvedeného jednacího řádu, tedy o formulování závěrů v zápise z jednání kontrolního výboru ve formě usnesení k jednotlivým rozhodovaným věcem, Němčice nad Hanou k projednání předmětný zápis-plán činnosti-jednací řád včetně odpovědí na dotazy a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 16. Město Němčice nad Hanou podpora výzvy Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy Tisk 612/ /RM Usn. č. 612/ /RM souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit podporu výzvy Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy. Bližší informace viz. písemný materiál, Němčice nad Hanou k projednání výše uvedenou problematiku a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 17. Návrh Smlouvy o pronájmu certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK k administraci veřejných zakázek, mezi smluvními stranami: společností Osigeno s.r.o., Vikýřovice, office: Šumperk /poskytovatel/ a městem Němčice nad Hanou /objednatel/ - poskytnutí služby pod názvem Certifikovaný elektronický nástroj pro administraci veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006, Sb. E-ZAK, dle rozsahu a za podmínek uvedených v předmětné smlouvě Tisk 613/ /RM Usn. č. 613/ /RM schvaluje návrh Smlouvy o pronájmu certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK k administraci veřejných zakázek, mezi smluvními stranami: společností Osigeno s.r.o., Petrovská 594, Vikýřovice, office: Jesenická 1772/65, Šumperk, zastoupenou jednatelem panem Ing. Tomášem Rýcem /poskytovatel/ a městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /objednatel/. Předmětem smlouvy je poskytnutí služby pod názvem Certifikovaný elektronický nástroj pro administraci veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006, Sb. E-ZAK, dle rozsahu a za podmínek uvedených v předmětné smlouvě. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Viz. písemný materiál, 8

9 ukládá místostarostovi města Němčice nad Hanou, panu Ing. Janu Vránovi, podat Radě města Němčice nad Hanou zprávu vyhodnocení funkčnosti certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK k administraci veřejných zakázek, a to do konce měsíce srpna 2013, ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedenou smlouvu o pronájmu certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK k administraci veřejných zakázek. 18. Návrh prodeje částí pozemku parc. č. 3674/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, z majetku města Němčice nad Hanou. Konkrétně se jedná, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku číslo plánu: /2012, o tyto pozemky: parc.č. 3674/27, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 79 m2 a parc.č. 3674/34, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 m2. Předmětné části pozemku parc. č. 3674/5 se nachází na Komenského náměstí, Němčice nad Hanou Tisk 614/ /RM Usn. č. 614/ /RM souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit prodej částí pozemku parc. č. 3674/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, z majetku města Němčice nad Hanou, a to panu/paní., za cenu 67,- Kč/1m2 (celková cena předmětných částí pozemku činí 6 700,- Kč). Konkrétně se jedná, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku číslo plánu: /2012, o tyto pozemky: parc.č. 3674/27, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 79 m2 a parc.č. 3674/34, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 m2. Předmětné části pozemku parc. č. 3674/5 se nachází na Komenského náměstí, Němčice nad Hanou. Prodej bude uskutečněn na základě uzavřené kupní smlouvy návrh viz. písemný materiál. Záměr prodeje výše uvedených částí pozemku byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Němčice nad Hanou ve dnech od do Návaznost viz. ZM č. 17/ ze dne , bod č. 12, Usn.č. 279/ /ZM Němčice nad Hanou k projednání výše uvedený návrh prodeje částí pozemku včetně návrhu kupní smlouvy a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 19. Návrh prodeje pozemku parc. č. 901/13, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 968 m2, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, z majetku města Němčice nad Hanou. Předmětný pozemek se nachází v lokalitě Nad cukrovarem, Němčice nad Hanou Tisk 615/ /RM Usn. č. 615/ /RM souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit prodej pozemku parc. č. 901/13, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 968 m2, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, 9

10 z majetku města Němčice nad Hanou, a to, za cenu 400,- Kč/1m2 (celková cena předmětného pozemku činí ,- Kč). Předmětný pozemek se nachází v lokalitě Nad cukrovarem, Němčice nad Hanou viz. Geometrický plán pro rozdělení pozemků číslo plánu: 623-7/2012. Prodej bude uskutečněn na základě uzavřené kupní smlouvy. Záměr prodeje výše uvedeného pozemku byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Němčice nad Hanou ve dnech od do Návaznost viz. ZM č. 7/ ze dne , bod č. 15, Usn.č. 103/ /ZM viz. ZM č. 15/ ze dne , bod č. 34, Usn.č. 243/ /ZM Němčice nad Hanou k projednání výše uvedený návrh prodeje pozemku včetně návrhu kupní smlouvy a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 20. Žádost pana P. Mgr. Tomáše Strogana, administrátora Římskokatolické farnosti Němčice nad Hanou, o prominutí části dluhu-půjčky a prodloužení lhůty splatnosti části dluhu-půjčky Tisk 616/ /RM Usn. č. 616/ /RM souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit prominutí části dluhubezúročné půjčky ve výši ,- Kč, poskytnuté Římskokatolické farnosti Němčice nad Hanou ze strany města Němčice nad Hanou, a to na opravu-restaurování lavic v kostele sv. Maří Magdalény v Němčicích nad Hanou, souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit prodloužení lhůty splatnosti části dluhu-bezúročné půjčky ve výši ,- Kč, poskytnuté Římskokatolické farnosti Němčice nad Hanou ze strany města Němčice nad Hanou, na opravu-restaurování lavic v kostele sv. Maří Magdalény v Němčicích nad Hanou, a to z termínu na termín (Zbylá část dluhu-bezúročné půjčky ve výši ,- Kč bude městu Němčice nad Hanou navrácena ze strany Římskokatolické farnosti Němčice nad Hanou do , a to v souladu se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce ze dne ) Výše uvedené skutečnosti jsou zapracovány v Dodatku č. 2 ke Smlouvě o půjčce návrh viz. písemný materiál. Žádost pana P. Mgr. Tomáše Strogana, administrátora Římskokatolické farnosti Němčice nad Hanou, o prominutí části dluhu-půjčky a prodloužení lhůty splatnosti části dluhu-půjčky viz. písemný materiál. Návaznost viz. ZM č. 37/ ze dne , bod č. 5, Usn.č. 722/ /ZM viz. ZM č. 8/ ze dne , bod č. 16, Usn.č. 121/ /ZM viz. ZM č. 17/ ze dne , bod č. 7, Usn.č. 274/ /ZM Němčice nad Hanou k projednání výše uvedenou problematiku a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 10

11 21. Žádost FK Němčice nad Hanou o souhlas ze strany vlastníka pozemku a objektu, tj. města Němčice nad Hanou umístění fotovoltaického systému (připojení elektrického zdroje s instalovaným výkonem 10kWp) na objekt č.p. 500, ulice Sokolská, Němčice nad Hanou, nacházející se na pozemku parc.č. st. 581 v k.ú. Němčice nad Hanou odběrné místo Tisk 617/ /RM Usn. č. 617/ /RM schvaluje umístění fotovoltaického systému (připojení elektrického zdroje s instalovaným výkonem 10kWp) na objekt č.p. 500, ulice Sokolská, Němčice nad Hanou, nacházející se na pozemku parc.č. st. 581 v k.ú. Němčice nad Hanou odběrné místo Tento souhlas je podmínkou pro získání rezervace výkonu k dodávce vyrobené elektrické energie do distribuční sítě společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. Souhlas se uděluje na formulář D22 Žádost výrobce elektřiny o připojení zařízení k distribuční soustavě NN společnosti E.ON Distribuce, a.s. Žádost FK Němčice nad Hanou o souhlas ze strany vlastníka pozemku a objektu, tj. města Němčice nad Hanou a bližší informace viz. písemný materiál, ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, dohodnout se zástupci FK Němčice nad Hanou, před realizací, podmínky následného využívání fotovoltaického zařízení. 22. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 901/26, ostatní plocha, manipulační plocha, nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, z majetku města Němčice nad Hanou. Předmětná část pozemku se nachází za domem č.p. 278, ulice Nádražní, Němčice nad Hanou viz. situační mapa Tisk 618/ /RM Usn. č. 618/ /RM souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Němčice nad Hanou schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 901/26, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře cca 160 m2 (celková výměra předmětného pozemku činí 349 m2), nacházejícího se v k.ú. Němčice nad Hanou, z majetku města Němčice nad Hanou, za cenu 55,- Kč/1 m2. Předmětná část pozemku se nachází za domem č.p. 278, ulice Nádražní, Němčice nad Hanou viz. situační mapa. Geometrický plán bude zpracován až na základě schválení předmětného záměru Zastupitelstvem města Němčice nad Hanou, na základě něhož dojde, mimo jiné, k upřesnění výměry. Podmínka prodeje: využití předmětné části pozemku jako zahrada, Němčice nad Hanou k projednání výše uvedený záměr prodeje části pozemku a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 23. Nařízení města Němčice nad Hanou č. 1/2012, Tržní řád podomní prodej Tisk 619/ /RM 11

12 Usn. č. 619/ /RM vydává Nařízení města Němčice nad Hanou č. 1/2012, Tržní řád podomní prodej. Toto nařízení města Němčice nad Hanou nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení. Viz. písemný materiál. 24. Zápis z jednání Investiční komise města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 620/ /RM Usn. č. 620/ /RM bere na vědomí Zápis z jednání Investiční komise města Němčice nad Hanou, konaného dne viz. písemný materiál. 25. Žádost pana Ladislava Gazdaga, ředitele Základní umělecké školy Němčice nad Hanou, o souhlasné stanovisko ze strany zřizovatele, tj. města Němčice nad Hanou navýšení cílové kapacity žáků Základní umělecké školy Němčice nad Hanou, a to k Tisk 621/ /RM Usn. č. 621/ /RM schvaluje navýšení cílové kapacity žáků Základní umělecké školy Němčice nad Hanou, z 596 žáků na 631 žáků, a to k Žádost pana Ladislava Gazdaga, ředitele Základní umělecké školy Němčice nad Hanou, o souhlasné stanovisko ze strany zřizovatele, tj. města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál, ukládá panu Ladislavu Gazdagovi, řediteli Základní umělecké školy Němčice nad Hanou, zajistit potřebné administrativní kroky k provedení této změny v rejstříku škol, v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. 26. Vnitřní směrnice města Němčice nad Hanou s názvem: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tisk 622/ /RM Usn. č. 622/ /RM schvaluje vnitřní směrnici města Němčice nad Hanou s názvem: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 12

13 Tato směrnice nahrazuje vnitřní směrnici města Němčice nad Hanou s názvem: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla schválena Radou města Němčice nad Hanou dne a nabyla účinnosti dnem Tato směrnice nabývá účinnosti dnem Viz. písemný materiál. 27. Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou /zákazník/ a společností E.ON Energie, a.s., České Budějovice /dodavatel/ Tisk 623/ /RM Usn. č. 623/ /RM bere na vědomí Rozhodnutí o výběru nejlepší nabídky - Veřejná zakázka město Němčice nad Hanou centrální dodávka elektrické energie pro město Němčice nad Hanou, jeho příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má město 100% podíl. Viz. písemný materiál, schvaluje návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /Zákazník/ a společností E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou na základě plné moci panem Ing. Janem Maškem Key Account Manager, Lidická 36, Brno /Dodavatel/. Předmětem smlouvy je: 1. Závazek Dodavatele dodávat Zákazníkovi elektrickou energii (dále jen elektřina ) vymezenou množstvím a časovým průběhem, zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet dopravu elektřiny do odběrných míst uvedených ve Smlouvě a související služby. 2. Závazek Zákazníka zaplatit Dodavateli za dodávku elektřiny, dopravu elektřiny a související služby (dále jen sdružené služby dodávky elektřiny) dle této Smlouvy. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od do bez možnosti automatického prodlužování. Viz. písemný materiál, ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedenou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C, Němčice nad Hanou na vědomí výše uvedené rozhodnutí a smlouvu a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 28. Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu pro maloodběratele, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou /zákazník/ a společností E.ON Energie, a.s., České Budějovice /dodavatel/ Tisk 624/ /RM Usn. č. 624/ /RM 13

14 bere na vědomí Rozhodnutí o výběru nejlepší nabídky Veřejná zakázka město Němčice nad Hanou centrální dodávka zemního plynu pro město Němčice nad Hanou, jeho příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má město 100% podíl. Viz. písemný materiál, schvaluje návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu pro maloodběratele, mezi smluvními stranami: městem Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, zastoupeným starostkou paní Ivanou Dvořákovou /Zákazník/ a společností E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou na základě plné moci panem Ing. Janem Maškem Key Account Manager, Lidická 36, Brno /Dodavatel/. Předmětem smlouvy je: 1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje dodat zákazníkovi zemní plyn (dále jen plyn ) pro jeho vlastní spotřebu v max. úrovni (pásmu) odběru do 630MWh/rok do každého odběrného místa zákazníka a za tímto účelem se dále zavazuje zajistit vlastním jménem a na vlastní účet přepravu plynu, uskladnění plynu a distribuci plynu do odběrných míst uvedených ve smlouvě (dále jen sdružená služba dodávky). 2. Zákazník se zavazuje odebírat zemní plyn s omezením do max. úrovně odběru a zaplatit za něj dodavateli dohodnutou cenu, a to vše za podmínek dále uvedených v této smlouvě. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od do bez možnosti automatického prodlužování. Viz. písemný materiál, ukládá starostce města Němčice nad Hanou, paní Ivaně Dvořákové, uzavřít výše uvedenou Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu pro maloodběratele, Němčice nad Hanou na vědomí výše uvedené rozhodnutí a smlouvu a seznámit ho se stanoviskem Rady města Němčice nad Hanou k dané záležitosti. 29. Diskuse 30. Závěr V Němčicích nad Hanou dne Zapsala: Hana Sopuchová Ivana Dvořáková starostka Ing. Jan Vrána místostarosta 14

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 529/2010-2014/RM. Usn. č. 529/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 529/2010-2014/RM. Usn. č. 529/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 12. 9. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 18. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 15.6.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 19. 5. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 928/2010-2014/RM. Usn. č. 928/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 928/2010-2014/RM. Usn. č. 928/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 48. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v úterý 18. 3. 2014 v 15:00 hodin ve firmě BENTRANS Benedikt Lavrinčík, závod: Tyršova 629,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 20. 2. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 6. 5.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 280/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 280/ /ZM U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 13. 12.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 23. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 10.8.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 13. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 4.5.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 16.5.2016 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM

USNESENÍ. 1.1. Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 59/2014-2018/RM USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19.1.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

A. Přezkoumané písemnosti

A. Přezkoumané písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 25. 10.

Více

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení:

12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: 12. schůze rady města konaná dne 24.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Schválení

Více

4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12063533

4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12063533 čj. MCH 2496/2013 spisová značka 2490/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 75. zasedání dne 22. května 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 5 / 1 3 program

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 5. 12.

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM Usnesení z 65. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19. 12. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení. z 57. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období

Usnesení. z 57. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období Usnesení z 57. mimořádného zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19. 9. 2016 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1.

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se U S N E S E N Í ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 15. 1. 2014 v 15:00 hodin ve společnosti SITA CZ a.s., Divize JIH, Novosady č.p.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko.

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko. Rada města Konice dne 25.5.2015: Usnesení č.11/2015 1. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit smlouvu na vzájemný prodej pozemků p.č. 1583/2 a 2065/2 v k.ú, Čunín mezi městem Konice

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Usnesení z 9. schůze Rady města Moravský Beroun konané dne 14.02.2011 číslo 220 /9/2011-237/9/2011 Ing. Zdenka Szukalská starostka města Ing. Petr Otáhal místostarosta Za správnost:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550892194 na odběrné místo Palackého nám. 87/41, byt č. 3 7. schůze rady města konaná dne 9.3.2016 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Oprava

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Ing. Pavel místostarosta

Ing. Pavel místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 50. jednání Rady města

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 5180/2013 spisová značka 5178/2013/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 89. zasedání dne 20. listopadu 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/89/13 program

Více

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Květa Havelková, Martina Kadlecová, Tomáš Měřínský, Martin Ševic, Petr Švehla 22 hostů dle

Více

Usnesení R M 1 / 5 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 4 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5312/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 54. zasedání dne 3. září 2008 R M 1 / 5 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 353/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 353/ /ZM U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 27. 6.

Více

BOSEŇ. Zborovská 11 15021 Praha 5. Stejnopis č.j; SZ_023424/2012/KUSK 000206120 13/KUSK. Čj.: IČ: 00509191 za rok 2012

BOSEŇ. Zborovská 11 15021 Praha 5. Stejnopis č.j; SZ_023424/2012/KUSK 000206120 13/KUSK. Čj.: IČ: 00509191 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_023424/2012/KUSK 000206120 13/KUSK Stejnopis č.j; Zpráva o výsledku přezkoumání BOSEŇ IČ: 00509191 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 33. zasedání dne 12.11.2007 RM 1/33/07 RM 2/33/07 RM 3/33/07 RM 4/33/07 1. snížení částky za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 14.768,- Kč předchozím

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení:

16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení: 16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o výpůjčce Model města Ivančic v r. 1875 Muzeum Brněnska RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 11/2006/MIV s Muzeem Brněnska,

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 30.03.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Petr Becha, Mgr. Jan Hauerland Přítomni: Richard

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488) 1 U S N E S E N Í z 46. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. srpna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk

Více

čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 10. května 2011 R M 1 / 1 6 / 1 1 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 17. června 2003 v 15:00 hodin v sále vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

MĚSTO ZLIV. č. XII. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací. Materiál projednán: Datum: 10.04.2013 Podpis:

MĚSTO ZLIV. č. XII. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací. Materiál projednán: Datum: 10.04.2013 Podpis: č. X Konané dne: 10.04.2013 Bod jednání: 6 Předmět jednání: Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Předkládá: Datum: 10.04.2013 Podpis: Zpracoval: Ing. Ilona Řimnáčová Datum: 05.04.2013 Podpis:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 48/1.1 Plnění úkolu uloženého radou města dne 27.3.2012

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011. U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. září 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Vážený zákazníku, 123ušetři.cz

Vážený zákazníku, 123ušetři.cz Vážený zákazníku, velice si vážíme Vašeho zájmu o naše služby. Pro zdárné provedení změny dodavatele je potřeba doručit nám níže uvedené dokumenty poštou, a to ve DVOU vyhotoveních. Po vyplnění oba podepsané

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

Z Á P I S č. 8. Návrh programu::

Z Á P I S č. 8. Návrh programu:: Z Á P I S č. 8 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. prosince 2007 od 17,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 1090/ /RM. Usn. č. 1090/ /RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 1090/ /RM. Usn. č. 1090/ /RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 1. 10. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 Číslo Číslo usn. mat. 327 1 Kontrola plnění usnesení 328 2 Problematika Smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: a I. Smluvní strany Indra-Šebesta v.o.s. se

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 Usnesení č. 30/0512/11 Žádost o změnu účelu grantu Mateřské centrum Slavičín uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 52/2011

Více

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 220/ /ZM

Usnesení. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 220/ /ZM Usnesení z 24. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se konalo ve čtvrtek 22. 9. 2016 v 17:30 hodin v Sokolovně v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení,

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2777/62/2010 volí ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informaci pana RNDr. Zb. Navrátila, ředitele Městského muzea, o škodě

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 31 rady města konané 15.08.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth Ing.

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ 14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Smlouva

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015

Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015 Soubor usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 15. 12. 2015 Usnesení č. 1/12/2015 schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 ve znění Přílohy tohoto Usnesení.

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 16.04.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. Knot, Mgr. Hořánek,

Více