Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek) Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY str. - zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... 2 str. - stalo se a proběhlo v roce str. - připravujeme na leden až květen str. - nevládní organizace v kraji... 4 str. - obecně o ČSOP... 4 str. - Regionální centrum a základní organizace ČSOP v kraji... 5 str. Vydalo Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 70./RS v prosinci 2006 Vydání tohoto Zpravodaje je financováno ze zdrojů EU z programu Transition Facility Evropské unie. strana 1

2 Informace o programu Transition Facility 2004 Program Transition Facility (Přechodový nástroj) byl vytvořen Evropskou komisí pro nově přistupující země jako pokračování pomoci v oblastech, kde administrativní a institucionální kapacita dosud není dostačující ve srovnání se stávajícími členskými zeměmi. Program je zaměřen na oblasti, které není možné financovat ze strukturálních fondů, v období let V rámci tohoto programu byl podpořen projekt podaný Českým svazem ochránců přírody Posilování činnosti nestátních neziskových organizací monitorujících a prosazujících zájmy občanů. Cílem projektu je zlepšení informovanosti a hlubší zapojení občanů do řešení problémů ochrany přírody a krajiny v ČR. Konkrétně se jedná o zlepšení informování veřejnosti o aktualitách v ochraně přírody a krajiny v jednotlivých krajích; podporu řešení standardních problémů v oblasti ochrany přírody a krajiny; zapojení veřejnosti do akcí a programů ČSOP a celkové posílení spolupráce subjektů z veřejného i neziskového sektoru. Cílovými skupinami jsou ekologické neziskové organizace v ČR, krajské, městské a obecní úřady, správy velkoplošných chráněných území a veřejnost. V rámci projektu budou realizovány následující výstupy: - vydání a distribuce tiskovin (krajské informační zpravodaje, rádce pro řešení problémů v oblasti OPK, leták Natura 2000, manuál Vzorové projekty z praktické péče o přírodu) - zprovoznění informačních služeb na krajské úrovni - školení zástupců NNO - zapojování veřejnosti do akcí ČSOP - příprava společných projektů na krajské úrovni Přínos projektu pro cílové skupiny: - zvýšení informovanosti o problematice ochrany přírody a krajiny v ČR - posilování partnerství mezi jednotlivými cílovými skupinami a subjekty zapojenými do řešení projektu prostřednictvím přípravy společných projektů - posilování vlastních aktivit cílových skupin v oblasti ochrany přírody a krajiny s využitím výstupů projektů. Zajímavosti, nové projekty v ochraně přírody a krajiny Orel skalní se vrací do Beskyd Myšlenka vrátit orla skalního jako hnízdní druh do České republiky zrála v hlavách autorů projektu Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd několik desetiletí. Po celé řadě složitých, několikaletých jednání se zainteresovanými orgány ochrany přírody v ČR a Slovenské republiky a odborné přípravě se podařilo na sklonku roku 2004 projekt. Orel skalní (Aquila chrysaetos) je v České republice zařazen mezi kriticky ohrožené druhy a přísná ochrana se na něj vztahuje také z příslušné směrnice Evropské unie. Orel skalní je velmi konzervativní druh ve vztahu ke svému rodišti a je na něj přísně vázán. To je také základní moment proč bylo k projektu přistoupeno, proč došlo a po dobu pěti let bude docházet k vypouštění mláďat, k jejich repatriaci v Beskydách. Mláďata se musí v této oblasti narodit, vzít ji jako své místo narození, musí u nich dojít k vtištění rodiště. Více jak 100 let však již orel skalní na území ČR nehnízdí a hnízdní populace byla v minulosti zlikvidována člověkem. To je také další důležitý moment, který nás vedl k uskutečnění tohoto projektu, je tu tedy i morální a etické hledisko. Jedním z dalších důvodů je pak skutečnost, že tento vrcholový predátor v našich horských biotopech chybí a jeho stálý výskyt může přispět k rovnováze těchto ekosystémů. Na počátku května 2006 byla převzata ze Slovenska k vypuštění první čtyři mláďata. Tato mláďata, tři samice Cecilka, Anča, Babka a samec David byla odchována adoptována samicí orla skalního Dinou, která o ně pečovala a vstup člověka-chovatele do vývoje mláďat byl tak minimalizován. Dne 4. července 2006 byla mláďata, stará okolo 60 dnů, převezena ze záchranné stanice v Bartošovicích do vypouštěcí voliéry (10x8x4m) situované v okrajové části Beskyd. Po měsíčním pobytu ve vypouštěcí voliéře byla slavnostně, za přítomnosti řady hostů a na projektu přímo zainteresovaných lidí, vypuštěna do volné přírody. Všichni orli mají připevněny baťůžky s vysílačkou a jejich pohyb, disperze by měla být sledovaná pomocí radiotelemetrie po dobu 4 až 5 let. Mláďata jsou okroužkována, mají implantován mikročip a všem byla také odebrána krev na DNA test. Velmi potěšující pro nás je zjištění, že se v oblasti vypuštění již několik měsíců zdržuje divoký, dvou až tříletý samec orla skalního, který je s našimi orly v přímém kontaktu a lze předpokládat, že právě oni jsou důvodem jeho dlouhodobého pobytu v daném prostoru. strana 2

3 ZPRAVODAJ - Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Repatriace orlů skalních bude probíhat až do roku 2010, každoročně se vypustí 4 až 5 mláďat, darovaných pro tento účel slovenskou státní ochranou přírody. Nedílnou součástí projektu je také samozřejmě poměrně velká informační a propagační kampaň. Nositelem projektu je nevládní organizace - ZO Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně, která provozuje Záchrannou stanici a centrum ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě. Na projektu přímo participuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Beskydy, Zoologická zahrada Ostrava, Lesní správa LČR ve Frenštátě pod Radhoštěm a z mediálního hlediska pak úzce spolupracujeme s webovým serverem Aktuálně.cz a ČTV Ostrava. Jde o mezinárodní projekt, který je možno naplňovat jenom díky pochopení a úzké spolupráci se slovenskými kolegy, předními odborníky na tento druh na světě. Řadu cenných zkušeností jsme také získali od našich irských kolegů, kde obdobný projekt, velmi úspěšně, probíhá již od roku Petr Orel, manažer projektu Slavnost nového zvonění Dárci, rodáci z Blahutovic a další hosté se sešli v obci v neděli V Komunitním centru Klášter totiž po padesáti letech znovu zazvonil zvon, který byl zavěšen na nově postavenou zvonici bývalé klášterní kaple.tu se podařilo obnovit ve své historické podobě díky finanční a materiální podpoře řady našich i zahraničních dárců a Slavnost nového zvonění byla poděkováním za podporu projektu obnovy tohoto zajímavého místa. Stará kovárna ožije Vytvořit nové klubové a společenské prostory chce ZO ČSOP Studénka ve Staré Kovárně nedaleko nádraží ve Studénce. Projekt připravuje společně s dalšími dvěma místními NNO a kromě společného zázemí mají v plánu malý divadelní sál, ekocentrum a prostory pro levné ubytování. Poradenská činnost PRO-BIO Podrobné informace o možnostech přechodu na ekologický způsob hospodaření včetně poradenství týkajícího se půdněklimatických podmínek, vhodných ovocných odrůd a péče o ně je možno získat v Informačním centru pro ekologické zemědělství a agroenvironmentální programy, Divadelní 9, Nový Jičín, tel.: ; ; probio. Nová infocentra v chráněných krajinných oblastech Cílem projektu je vytvořit síť informačních a vzdělávacích center v chráněných krajinných oblastech, vytvořit v sedmi infocentrech nová pracovní místa a zvýšit kvalifikaci pracovníků všech infocenter. Cílovou skupinou projektu jsou: 1. pracovníci infocenter, 2. místní občané, samospráva, 3. návštěvníci. Služby infocenter budou zaměřeny na konečné cílové skupiny místní občany, samosprávu, zemědělce, majitele lesních pozemků a návštěvníky CHKO. Nová infocentra budou vytvořena v CHKO Bílé Karpaty, Beskydy, Poodří, Žďárské vrchy, Český les, Moravský kras a Český ráj. Projekt je spolufinancován z ESF a státním rozpočtem ČR. Větrný mlýn v Ostravě-Porubě Nevím, jestli si na to ještě někdo vzpomene. V Ostravě-Porubě, v její části zvané Stará Poruba, poblíž koupaliště na místě nazývaném místními Za humny stával pozoruhodný větrný mlýn. Byla to významná krajinná dominanta. Po revoluci v roce 1991 mlýn záhadně shořel. Do roku 1992 jej ještě stát vede jako významnou technickou památku. Dnes na místě, kde hrdě čněla jeho křídla, stěží najdete zarostlou hromádku suti. Z tváře města pomaloučku mizí ty nejvýraznější dominanty. U Frýdlantských mostů byla v roce 1974 stržena šachetní věž dolu Šalamoun, kterou projektovala Eiffelova konstrukční kancelář. O kousek dále bylo při likvidací hřbitova na Fifejdách v roce 1979 zbouráno unikátní Hofmanovo kubistické krematorium. Po roce 1989 jsou devastovány významné ostravské kavárny: Fénix, Palace (navštěvovali Werich s Voskovcem) a Elektra. Vlivem výstavby hypermarketů v centrech města a městských částí, dochází k likvidaci drobných obchůdků a na jejich místa se tlačí bezduché varianty asijských bleších trhů, jež nemají se středoevropskou kulturou nic společného a na západ od našich hranic by byly úřady do týdne uzavřeny. Připočteme-li ztráty zeleně, zjistíme, že město má nakročeno k tuctové betonové džungli bez historie a kultury. Každá ztráta něčeho jedinečného zanechá citelnou jizvu na duši místa. Nebylo by vhodné alespoň některé rány zacelit? Naše organizace je dohodnuta s majitelem porubského větřáku panem Ing. Tichým na postupu při obnově mlýna. Jen je třeba někde sehnat peníze. Doufáme, že najdeme pochopení. Co myslíte? Mgr. Petr Polášek, předseda ZO ČSOP Nová Ostrava strana 3

4 Stalo se, proběhlo v roce 2006 Nadace Partnertví podpořila výsadby stromů v Regionu Poodří Výsadby stromů byly podpořeny v rámci programu Strom života který již několik let usiluje o navracení stromů do krajiny i sídel. Během jara se členům Českého svazu ochránců přírody z Jeseníku nad Odrou ve spolupráci s obcemi, školami, spolky a dobrovolníky podařilo vysadit více než čtyři sta stromů. Ovocnými dřevinami původních starých krajinných odrůd byly doplněny staré ovocné aleje, sady i selské zahrady a byly vysazeny i nové aleje javorů kolem místních komunikací, které využívají místní lidé i turisté. Část poskytnutých financí bude využita i na zachování tradičních postupů při zpracování ovoce z extenzivních sadů a osvětu v této oblasti. Informačně naučná stezka v Blahutovicích Stezka seznamuje návštěvníky s přírodními a historickými zajímavostmi místa a okolí. Jde o celkem pět zastavení a celou trasu lze projít za necelou hodinu. V případě zastavení a prohlídky historických objektů kolem kterých vede (klášter, kaple) je nutné počítat s další časovou rezervou. Projekt byl realizován v rámci celostátního programu ČSOP Místo pro přírodu, podpořeném Ministerstvem životního prostředí. Výroční cenu Nadace Veronica získal projekt Raduňský mokřad Projekt realizovala ZO ČSOP Ochránce v oblasti obce Raduň. Bylo vykoupeno 1,3 ha pozemků a zbudováno zde několik nádrží a plocha mokřadního charakteru. Došlo zde k vysokému nárůstu množení obojživelníků a lokalita slouží také plazům a ptákům. Připravujeme na leden až květen 2007 ZO ČSOP Odry zve v sobotu na tradiční SČÍTÁNÍ KÁNÍ po trase ze Svatoňovic přes Čermnou ve Slezsku a Klokočov do Klokočůvku. Pojedeme vlakem s odj. v 7.14 hod. ze Suchdolu n. O., v 7.38 hod. z Oder nebo v 7.46 hod. z Jakubčovic n. O. do Svatoňovic, odkud se vydáme pěšky (nebo na běžkách, pokud bude dost sněhu) i mimo cesty do Klokočůvku (cca 15 km) a pak do Heřmánek na vlak s odj. ve 13.14, v nebo v hod. na Suchdol n. O. Na sčítání kání se oblečte podle počasí. Obuv si vezměte terénní a nepromokavou a nezapomeňte na jídlo a pití. Podívejte se i k sousedům Český svaz ochránců přírody ve Valašském Meziříčí, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Čadca, statutární zástupci družebních měst Valašské Meziříčí a Čadca a starosta obce Francova Lhota Vás zvou na výstavu významného slovenského fotografa Jaroslava Veličky: Příroda Kysuc. Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 27. ledna 2007 v hod. v galerii Infocentra Pulčín (Francova Lhota) a potrvá do 5. dubna 2007 Nevládní organizace působící v oblasti ŽP v Moravskoslezském kraji Pobočka Arniky v Ostravě vznikla 16. listopadu Arnika Ostrava pracuje na kampaních v ochraně přírody, na snížení znečištění toxickými látkami a pomáhá aktivním občanům chránit jejich životní prostředí v rámci činnosti místní pobočky Centra pro podporu občanů. Arnika Ostrava, Bohumínská 63, Ostrava 2, tel.: , www: Společenství VITA - Nezisková informační agentura Posláním Neziskové informační agentury je podpora neziskového sektoru v Moravskoslezském kraji. Tuto podporu uskutečňuje prostřednictvím informačního servisu, konzultací, poradenství a vzdělávacích seminářů. Pravidelně zasílá neziskovým organizacím regionální grantové uzávěrky (formou grantových kalendářů) a nabídky ke vzdělávání. NIA Nezisková informační agentura Nádražní 29, Ostrava Tel.: Český svaz ochránců přírody Český svaz ochránců přírody je největším českým sdružením zabývajícím se ochranou přírody, krajiny a životního prostředí s velmi rozmanitou činností. Ta se týká péče o přírodně cenná území, provádění přírodovědných průzkumů a mapování, přes programy zaměřené na ochranu biodiverzity, péči o handicapované živočichy, ochranu kulturních památek, práci s dětmi, mládeží, osvětu veřejnosti až po účast ve správních řízeních. V roce 2006 Český svaz ochránců přírody oslavil již 27. výročí svého vzniku. strana 4

5 ZPRAVODAJ - Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Specifikem, kterým se ČSOP odlišuje od většiny obdobně zaměřených organizací, je fakt, že svoje činnosti provádí především v základních organizacích a prostřednictvím dobrovolníků. K dnešnímu dni máme řádně zaregistrováno 360 základních organizací s 5217 členy, v kolektivech Mladých ochránců přírody, kterých je 121, je zaregistrováno 3357 dětí a mládeže. Spolu s individuálními členy, kterých je 66, členská základna čítá členů. Představujeme naše programy: ČSOP dlouhodobě pečuje o více než 3500 hektarů přírodně cenných ploch, 200 památných stromů, 320 hektarů historických parků a více než 30 památkových objektů. po dlouhá léta se základní organizace ČSOP starají o podporu ohrožených druhů rostlin a živočichů v rámci programu Ochrana biodiverzity. V rámci programu tak bylo např. provedeno mapování výskytu orchidejí, vážek, obojživelníků, ledňáčků, ale také starých krajových odrůd ovocných dřevin. Mimo mapování, která přinášejí cenné informace pro ochranu přírody, byly realizovány rozmanité podpůrné činnosti určené pro vybrané druhy organizmů. Například byly čištěny, opravovány a nově instalovány různé hnízdní podložky a budky pro dravé či zpěvné ptáky i pro netopýry. Pro obojživelníky byly zbudovány tůňky a mokřady, pro plazy zase suché kamenné zídky a pro ledňáčky bylo upraveno několik břehových úseků podél vodních toků. V loňském roce se do realizace 280 projektů zapojilo 77 základních organizací ČSOP, 11 jiných občanských sdružení a 2 jednotlivci. zařízení Národní sítě stanic pro zraněné a handicapované živočichy ročně přijmou téměř 10 tisíc zraněných volně žijících živočichů 180 druhů, z nichž se po vyléčení do přírody navrací přes 50 %. Na podporu jejich činnosti a získání finančních prostředků byla vyhlášena veřejná sbírka Zvíře v nouzi. do tradiční přírodovědně ekologické soutěže Zelená stezka - Zlatý list se pravidelně zapojuje 4 tisíce dětí ČSOP každoročně organizuje českou část akce UNEP Ukliďme svět. Od roku 1993, kdy ČSOP tuto akci koordinuje, se do ní zapojilo 600 subjektů (nejen z ČSOP), uklízet přišlo obyvatel (dětí, mládeže a dospělých) a sebralo se kg odpadu. nechceme také jen nečinně přihlížet změnám, kterými naše příroda a krajina vinou člověka procházejí. Chceme výrazně a aktivně přispět k zachování a obnově našeho přírodního a kulturního dědictví. Proto jsme vyhlásili dlouhodobou celostátní kampaň Místo pro přírodu. Cílem kampaně je získání finančních prostředků na výkupy přírodně a krajinářsky cenných pozemků (přírodě blízkých lesů, mokřadů, stepních lokalit, květnatých luk a dalších ohrožených stanovišť) s cílem zajištění jejich trvalé ochrany, pozemků tvořícím součást navrženého územního systému ekologické stability za účelem jejich postupného převedení do přírodního stavu (především výsadeb zeleně), pozemků v okolí vodních toků vhodných k jejich postupnému převedení do přírodního stavu v rámci programu tzv. revitalizací (obnova mokřadů, nivních luk, břehových porostů apod.) rozsáhlá je i naše publikační činnost. Vydáváme metodiky zaměřené na rostlinnou a živočišnou říši. Z posledních nejzajímavějších to jsou: Péče o dřeviny rostoucí mimo les, Ochrana velkých šelem v České republice, Ježci vše podstatné o ježcích a jejich ochraně. Nezapomínáme ani na naše členy. Pro ty vydáváme členský časopis Krása našeho domova. Český svaz ochránců přírody se neomezuje jen na ochranu přírody v rámci České republiky. Aktivně spolupracujeme se Slovenských zväzom ochrancov prirody a krajiny a dalšími zahraničními partnery. Regionální centrum a základní organizace ČSOP v Moravskoslezském kraji Regionální centrum Českého svazu ochránců přírody pro Moravskoslezský kraj je jednou z aktivit Ekocentra RS ČSOP Novojičínska, které působí v regionu od roku Koncem roku 2004 přenesla organizace své sídlo z Nového Jičína do Komunitního centra Klášter v Blahutovicích do nově opravených prostor. Tyto prostory, kancelář a knihovnu s ostatním zázemím využívá organizace společně s dvěma NNO ZO ČSOP Jeseník n/o a občanským sdružením Bayerův odkaz. Z těchto organizací se také podílí na činnosti Ekocentra nejvíce dobrovolníků. Do projektů, které řešíme zapojujeme také studenty, samosprávy i firmy. Zabýváme se environmentálními a probačními programy, projekty rozvoje obcí a komunit se zapojením veřejnosti, poradenstvím a v těchto oblastech nabízíme i své služby. V objektu, kterým je původní dvě stě let starý venkovský statek, později přestavěný a užívaný desítky let jako klášter, je možnost pořádání pobytových akcí, společenských setkání a seminářů s využitím technického zázemí (kuchyň, turistická ubytovna, jídelna, nádvoří, minikemp, zahrady, hřiště). strana 5

6 Kontakty a další údaje o organizacích ČSOP v kraji ZO ČSOP 67/01 Adresa: ZO ČSOP Sosnová, Sosnová 187, , tel.: Aktivity, zkušenosti: údržba a výsadba zeleně, akce pro veřejnost, přehlídka trampské a country písně ZO ČSOP 67/07 Adresa: ZO ČSOP Sovinecko, Stránské 55, Břidličná, tel.: , Aktivity, zkušenosti: Ornitologické programy, provoz záchranné stanicce dravců a sov, šetrný cestovní ruch, údržba chráněných území ZO ČSOP 67/09 Adresa: 67/06 SEKOS Jeseníky, Petrovická 251, Krnov, tel.: , Aktivity, zkušenosti: udržba malplošných chráněných území, úpravy zeleně, arboristické práce ZO ČSOP 67/08 Adresa: Centrum ekologické výchovy Bruntál, Lhotka u Litultovic 27, , Litultovice tel.: , Aktivity, zkušenosti: práce s dětmi a mládeží ZO ČSOP 67/10 Adresa: ZO ČSOP Ryžoviště, 5. května Ryžoviště, tel.: , Aktivity, zkušenosti: realizace prvků USES, údržba chráněných území, opravy drobných kulturních památek ZO ČSOP 67/11 Adresa: ZO ČSOP Brantice u Krnova, Čsl. Armády 942, Krnov 1, tel.: , Aktivity, zkušenosti: arboristické práce, ošetřování a výsadby zeleně ZO ČSOP 68/01 Adresa: ZO 68/01 ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná 543, , tel.: , , cz, wwwpodbeskydí.wz.cz Aktivity, zkušenosti: projekty podporující biodiverzitu, údržba chráněných území, invazní a nepůvodní druhy rostlin, pozemkový spolek Beskydy ZO ČSOP 68/06 Adresa: ZO ČSOP Myricaria, Dobrá 369, Dobrá ZO ČSOP 68/07 Adresa: ZO ČSOP Ostravice, K Přívozu 347, Brozany, tel.: , Aktivity, zkušenosti: údržba chráněných území ZO ČSOP 68/12 Adresa: ZO ČSOP Lubno, Komenského 1128, Frýdlant nad Ostravicí tel.: , Aktivity zkušenosti: práce s dětmi i veřejností, správní řízení, výstavy, výroba ptačích budek, přírodovědné průzkymy a mapování ZO ČSOP 68/15 Adresa: ZO ČSOP Skalka 68/15, Kunčice pod Ondřejníkem 197, Kunčice pod Ondřejníkem, tel.: , Aktivity, zkušenosti: environmentální výchova dětí a mládeže ZO ČSOP 69/01 Adresa: ZO ČSOP 69/01, Jana Wericha 1/399, Havířov-město, tel.: , , Aktivity, zkušenosti: údržba chráněných území, práce s dětmi a mládeží ZO ČSOP 69/04 Adresa: ZO ČSOP při MŠ Frýdecké, A. Jiráska 11, Havířov-Podlesí, tel.: Aktivity, zkušenosti: práce s dětmi a mládeží, projekty na podporu biodiverzity, údržba chráněných území ZO ČSOP 69/06 Adresa: 69/06 ZO ČSOP Doubrava, Doubrava 6, , tel.: , Aktivity, zkušenosti: ochrana přírody, ornitologie ZO ČSOP 69/07 Adresa: ZO ČSOP Petřvald, Hornická 691, Petřvald u Karviné strana 6

7 ZPRAVODAJ - Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZO ČSOP 69/10 Adresa: ZO ČSOP OLZA Návsí, Olšová Dlouhá 46, Návsí, tel.: , Aktivity, zkušenosti: správní řízení, práce s dětmi a mládeží oddíl MOP, údržba chráněných území ZO ČSOP 69/12 Adresa: ZO ČSOP Dětmarovice, Dětmarovice 741, Dětmarovice, Aktivity, zkušenosti: práce s dětmi a mládeží, environmentální osvěta RS ČSOP 70/RS Adresa: Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska, Blahutovice 34, Nový Jičín, regionální centrum ČSOP pro Moravskoslezský kraj, tel.: , Aktivity, zkušenosti: environmentální a probační programy, projekty rozvoje obcí a komunit, poradenství, kampaně, semináře, přednášky ZO ČSOP 70/01 Adresa: ZO ČSO 70/01 Fulnek, Masarykova 396, Fulnek, tel.: , Aktivity, zkušenosti: udržba chráněných území, práce s dětmi i mládeží, správní řízení ZO ČSOP 70/02 Adresa: ZO ČSOP Nový Jičín. Palackého ul. 74, Nový Jičín, další kontakt: ZO ČSOP Nový Jičín Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy Bartošovice na Moravě č.p. 146, Bartošovice na Moravě, tel.: , , , y: Aktivity, zkušenosti: záchranná stanice pro volně žijící živočichy, centrum ekologické výchovy, záchranné centrum CITES, stálá expozice Lidé a krajina Poodří ZO ČSOP 70/03 Adresa: ČSOP ZO 70/03 Studénka, Panská 229, Studénka, tel.: , , www. csopstudenka.cz Aktivity, zkušenosti: udržba chráněných území, cyklostezky, naučné stezky, pozemkový spolek, posudky, strategie UR, centrum Stará kovárna, práce s dětmi a mládeží ZO ČSOP 70/04 Adresa: 70/04 ZO ČSOP Bartošovice, Bartošovice na Moravě 373, Bartošovice na Moravě, tel.: , , Aktivity, zkušenosti: staré krajové odrůdy ovocných dřevin, údržba chráněných území, práce s dětmi a mládeží ZO ČSOP 70/05 Adresa: ZO ČSOP Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou 246, , tel.: , , cz, Aktivity, zkušenosti: práce s dětmi a mládeží, pozemkový spolek Domov, projekty podporující biodiverzitu, údržba chráněných území, informační a naučné stezky, regionální časopis ZO ČSOP 70/07 Adresa: ZO ČSOP APOLLO, Drážné 833, Štramberk, tel.: , , jiri. Aktivity, zkušenosti: údržba chráněných území, práce s dětmi a mládeží, ochrana biodiverzity, naučná stezka ZO ČSOP 70/13 Adresa: ZO ČSOP Odry 70/13, Sídliště Míru13, Odry, tel.: , csop-odry.webpark. cz Aktivity, zkušenosti: údržba chráněných území, interpretace místního přírodního a kulturního dědictví informační a naučné stezky, provoz terénní základny, regionální časopis ZO ČSOP 70/19 Adresa: ZO ČSOP Vestia Ženklava, Ženklava 68, , tel.: , Aktivity, zkušenosti: údržba významných krajinných prvků, přírodovědné průzkymu a monitoring ZO ČSOP 72/01 Adresa: 1. ZO ČSOP Opava, Husova 17, Opava, tel.: , , Aktivity, zkušenosti: projekty podporující biodiverzitu, práce s dětmi ZO ČSOP 72/04 Adresa: ZO 72/04 Větrný mlýn, Čapkova 13, Opava 1, tel.: , Aktivity, zkušenosti: údržba chráněných ploch, ochrana kulturní památky strana 7

8 ZO ČSOP 72/05 Adresa: ZO ČSOP Areka, Nádražní okruh 5 (Sněmovní 2), Opava1, tel.: (Po a Út), , web.quick.cz/areka_opava/ Aktivity, zkušenosti: environmentální výchova a osvěta dětí a mládeže, tábory, akce pro veřejnost ZO ČSOP 72/06 Adresa: 72/06 ZO ČSOP Opava, Edvarda Beneše 5, Opava 5, tel.: , , Aktivity, zkušenosti: provoz akreditovaného Ekocentra Vikštejn ZO ČSOP 72/07 Adresa: ZO ČSOP Levrekův ostrov, Průkopnická 18, Vřesina u Hlučína, tel.: , Aktivity, zkušenosti: údržby maloplošných chráněných území a dalších přírodně zajímavých lokalit ZO ČSOP 72/08 Adresa: ZO ČSOP Ochránce, Horní schody 5, Opava 1, tel.: , Aktivity, zkušenosti: projekty na ochranu biodiverzity ZO ČSOP 72/23 Adresa: ZO ČSOP 72/23, Opavská 86, Velká Polom ZO ČSOP 72/26 Adresa: ZO ČSOP NIVA Hradec nad Moravicí, Podolská 88, Hradec nad Moravicí, tel.: , Aktivity, zkušenosti: environmentální osvěta, údržba chráněných a cenných území ZO ČSOP 72/27 Adresa: ZO ČSOP Hlučín, Opavská 20, Bolatice, ZO ČSOP 73/01 Adresa: ZO ČSOP 73/01 C.R.A.B. Ostrava, Chittusiho 10, Ostrava, ZO ČSOP 73/03 Adresa: Nová Ostrava, Vřesinská 185, Ostrava-Poruba, tel.: , sweb.cz Aktivity, zkušenosti: správní řízení, ochrana zeleně ZO ČSOP 73/05 Adresa: ZO ČSOP Olza, Závada 198, Petrovice u Karviné, tel.: , Aktivity, zkušenosti: poradenství ve správních řízeních, posudky - ornitologie, transfery, průzkumy, fotografování, besedy, přednášky, výstavy, vyroba a instalace budek a hnízdních podložek ZO ČSOP 73/18 Adresa: ZO ČSOP ALCES Čkalovova 10, , Ostrava-Poruba, tel: , Aktivity, zkušenosti: projekty podporující biodiverzitu, správní řízení, práce s mládeží Podpořte ochranu přírody a krajiny v Moravskoslezském kraji Můžete se sami aktivně zapojit do spolkového života zelenýoch nevládních oraganizací, můžete využít jejich poradenských či odborných kapacit při řešení Vašich záměrů, projektů či problémů, můžete podpořit jeich činnost materiální, organizační nebo finanční pomocí, můžete jen tak strávit čas na některé z jejich akcí určené pro veřejnost a potkat tak nové lidi, nové prostředí, nové možnosti. Můžete... Vydává Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska, regionální centrum ČSOP pro Moravskoslezský kraj IČO: Adresa redakce: Blahutovice 34, Nový Jičín, tel.: , , Tištěno na recyklovaném papíře. Vychází dvakrát ročně. ISSN Evidenční číslo MK ČR: E Podpořeno Nadací rozvoje občanské společnosti. strana 8

ZPRAVODAJ. Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj. Z obsahu: Novinky a zajímavosti

ZPRAVODAJ. Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj. Z obsahu: Novinky a zajímavosti Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Z obsahu: Novinky a zajímavosti Stalo se Připravujeme Seznam ZO ČSOP v kraji Komunitní centrum

Více

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity 3 stalo

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek). Obsah ZPRAVODAJE Novinky a zajímavosti...3 Financování ochrany přírody a krajiny v

Více

Rozvoj Karpatské ekologické sítě Posílit schopnost Iniciativy pro karpatský ekoregion (CERI) podporovat implementaci Karpatské úmluvy

Rozvoj Karpatské ekologické sítě Posílit schopnost Iniciativy pro karpatský ekoregion (CERI) podporovat implementaci Karpatské úmluvy Č. 2 prosinec 2006 Vydává CERI pro ty, kdož mají obavy a chtějí jednat. CERI je koalice NNO a výzkumných institucí společně pracující pro společnou vizi ochrany a udržitelného rozvoje Karpat. Foto: B.

Více

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti z činnosti, nabídka programů 3

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: Novinky a zajímavosti z činnosti 3 Stalo se 4 5 Setkání s přírodou 6 Živá zahrada 7 Kampaň Místo

Více

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč?

Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? Jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč? POZEMKOVÉ SPOLKY Český svaz ochránců přírody 2009 Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí a úřadů Obsah Pozemkové spolky partner vlastníků, obcí

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

příspěvků z konference

příspěvků z konference S b o r n í k příspěvků z konference na téma PODÍL ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD PŘI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTĚ Ostrava, 11. prosince 2007 OBSAH Environmentální výchova v Zoo Ostrava... 3 Šárka

Více

Českého svazu ochránců přírody

Českého svazu ochránců přírody 1/2011 ZPRAVODAJ Českého svazu ochránců přírody ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ÚVOD Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou vydává Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje díky podpoře

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz, www.blanicti-rytiri.cz,

Více

Příklady dobré praxe. v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU

Příklady dobré praxe. v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a dalších zemích EU 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 úvod Následující publikace představuje 20 vybraných projektů z České

Více

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Seminární práce z předmětu Péče o životní prostředí Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů Zpracovali: Vít Kolečkář,

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice

výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice výroční zpráva 2010 český svaz ochránců přírody kněžice ZO ČSOP Kněžice je součástí celostátní organizace Českého svazu ochránců přírody, který je zaměřen na ochranu přírody a ekologickou výchovu, vzdělávání

Více

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM

Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základní údaje o ČSOP Vlašim. Další organizační údaje ČSOP VLAŠIM ČSOP VLAŠIM Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz,

Více

MAS Krkonoše zapůjčuje 3 prodejní stánky kontakt: pí Eva Trýznová, +420 608 050 063, tryznova@mas-krkonose.cz

MAS Krkonoše zapůjčuje 3 prodejní stánky kontakt: pí Eva Trýznová, +420 608 050 063, tryznova@mas-krkonose.cz Newsletter 3 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, představujeme Vám třetí vydání newsletteru Centra rozvoje Česká Skalice, kde naleznete aktuální výzvy grantových programů, tiskové zprávy o proběhlých

Více

ČSOB a Era pro podporu regionů

ČSOB a Era pro podporu regionů Vítězné projekty Menších komunitních grantů ČSOB : JIHOČESKÝ KRAJ Krajina Mikuláše Rutharda Obnova starých krajinných struktur na Chlumecku a jejich hospodářské využití aneb Přiveď ovečku na pastvu a vysaď

Více

LESY A DOBROVOLNICTVÍ

LESY A DOBROVOLNICTVÍ LESY A DOBROVOLNICTVÍ ÚVOD METODICKÉHO MATERIÁLU 2 6 Úvodní slovo ředitelka Dobrovolnického centra Mgr. Lenka Černá Úvodní slovo ministr zemědělství ČR Ing. Petr Bendl Úvodní slovo ministr životního prostředí

Více

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva

Český svaz ochránců přírody. Výroční zpráva Český svaz ochránců přírody Výroční zpráva 2011 Obsah Kdo jsme............................................................. 1 Členové, základní organizace a jejich aktivity...............................

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO Výroční zpráva Pozemkový spolek & Ekocentrum & Ekologická poradna KOSENKA 2005 zřizovatel: 57/01 ZO Český svaz ochránců přírody KOSENKA Valašské Klobouky sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PSČ 766 01

Více

Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj

Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj 1 Ročník II, číslo 1, leden 2008 Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina Zpravodaj Obsah: Projekt Zapojování veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina str.2 4 Stalo se a proběhlo v druhé polovině

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova úspěšné projekty Programu rozvoje venkova Vážení přátelé venkova, Slovo ministra dostává se Vám do rukou publikace, ve které jsou představeny úspěšné projekty Programu rozvoje venkova. Zmíněný programový

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více