BAREVNÝ TELEVIZOR STF /7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 BAREVNÝ TELEVIZOR STF /7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 -

2 Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění televizoru Naladění manuálně Nastavení automatického vypnutí televizoru Upravování vlastností vámi uložených programů Zvláštní funkce Funkce dálkového ovladače Režimy AV Obsah balení Technická data Stručný průvodce ovládáním televizoru Teletext - 2 -

3 Děkujeme za zakoupení tohoto barevného televizoru. Přečtěte si pozorně následující pokyny, kde zjistíte jak tento televizor požívat a co udělat pro to, aby vám co nejdéle vydržel. Tipy k ovládání televizoru Bezpečnost: Nepokládejte na televizor žádné předměty a zajistěte, aby okolo televizoru byl minimálně deseticentimetrový prostor, který by zajišťoval dostatečné odvětrávání přístroje. Pokud je síťový kabel nebo přímo zástrčka televizoru poškozena, nebo je zapotřebí ji vyměnit z jiného důvodu, vypněte televizor, vyndejte zástrčku ze zásuvky a zavolejte kvalifikovaného servisního technika. Televizor umisťujte pouze na pevném a rovném povrchu. Televizor nikdy neumisťujte na doma vyrobených stojanech upevněný dřevěnými vruty. Tento televizor je zkonstruován pro provoz v mírném klimatickém pásmu (ne v tropech). Provoz tohoto televizoru jinde, než zde uvedeno může vést k poškození přístroje. Nevystavujte tento přístroj vodě v jakékoliv formě. Zajistěte, aby nikdo, zvláště děti, nestrkal malé předměty do odvětrávacích štěrbin televizoru. Síťový kabel zaveďte tak, aby nemohl být nijak poškozen (např. aby po něm nikdo nechodil). Během bouřek vždy odpojte síťový kabel ze zásuvky a anténu ze sítě. Nepoužívejte televizor v blízkosti vody, například u vany, umyvadla či bazénu, a ani v jiném vlhkém prostředí. Na přístroj nepokládejte žádné vodou naplněné předměty, jako například vázu s kytkami. Pokud jste na televizor vylili vodu, či nefunguje správně, vypněte jej, síťový kabel vypojte ze zásuvky a zavolejte kvalifikovaného servisního technika. Za žádných okolností neodnímejte zadní kryt televizoru. Zajistěte, aby na ventilačních štěrbinách nebyly umístěny žádné předměty, jako například noviny, ubrusy, záclony apod., které by bránili odvětrávání. Nepokládejte na televizor žádné hořící předměty, jako například zapálené svíčky. Použité baterie vyhazujte způsobem, který by neškodil přírodě. Pomáhejte i vy chránit přírodu. Varování: Pokud je baterie nevhodně vložena, hrozí nebezpečí jejího výbuchu. Stávající baterii nahrazujte pouze baterií stejného typu. Tento přístroj je zkonstruován tak, aby vyhovoval bezpečnostní normě EN Umístění: Televizor umístěte tak, aby na obrazovku nedopadalo přímé sluneční záření a aby byl mimo dosah zdrojů tepla. Nepokládejte žádné předměty, které vyzařují magnetické pole, do blízkosti televizoru, což by mohlo nepříznivě ovlivnit podání barev obrazu. Čištění K čištění používejte jedině lehce navlhčený, jemný hadřík před samotným čištěním televizor vypněte a vypojte jej ze sítě. Nepoužívejte žádné chemické prostředky; ty by mohly poškodit kryt televizoru

4 Režim standby Dle potřeby můžete váš televizor přepnout pomocí dálkového ovladače do režimu standby. K zachování optimální kvality obrazu (odmagnetizováním obrazovky) vám doporučujeme během procesu odmagnetizování obrazovky vypnout televizor pomocí přepínače on/off. Zapnutí televizoru 1. Sejměte kryt na dálkovém ovladači a vložte do prostoru pro baterie dvě baterie typu AAA dle schématu uvedeném uvnitř. Zasuňte krytku zpět na své místo. 2. Zapojte anténu do televizoru. 3. Zapojte televizor do sítě 230 V (střídavý proud). 4. Televizor zapněte tlačítkem na čelním panelu přístroje. Rozsvítí se červená kontrolka (televizor je zapnutý). Pokud se neobjeví obraz, stiskněte na televizoru tlačítko P- nebo P+, nebo kterékoliv z následujících tlačítek ne dálkovém ovladači: P-, P+, číselná tlačítka nebo tlačítko POWER. Poznámky: 1. Pokud televizor zapnete pomocí tlačítka na čelním panelu, přístroj se přepne do stejného režimu, ve kterém byl předtím, než byl tímto tlačítkem vypnut. Pokud byl televizor vypnut pomocí tlačítka POWER na dálkovém ovladači, přepne se po zapnutí automaticky do režimu standby a kontrolka na čelním panelu se rozsvítí červeně. 2. Poté, co z režimu standby televizor zapnete, kontrolka na čelním panelu se rozsvítí zeleně. Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Váš televizor je ovládán pomocí MENU tabulek Picture, Audio, Install a Setup. Tyto tabulky zobrazíte na obrazovce televizoru pomocí tlačítka MENU na dálkovém ovladači (stlačte jednou, několikrát). Tabulky obsahují hodnoty parametrů vašeho televizoru. Pomocí tlačítka P+ nebo P- na dálkovém ovladači označte požadovaný řádek v tabulce a tlačítkem VOL+ nebo VOL- parametr na takto zvoleném řádku změňte. Zobrazení tabulek MENU na obrazovce zrušíte jedním, či několikerým stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači, nebo tabulka automaticky zmizí po 5 vteřinách od naposledy provedené akce. Poznámka: Označený řádek v tabulce je zobrazen v červeném poli

5 Výběr jazyka v menu Výběr jazyka pro menu provedete následovně: 1. Na dálkovém ovladači stiskněte čtyřikrát tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí menu SETUP. 2. Pomocí tlačítka P+ nebo P- vyberte položku Language. 3. Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se tabulka s nabídkou dostupných jazyků. 4. Pomocí tlačítka P+ nebo P- zvolte vámi požadovaný jazyk. 5. Dvakrát stiskněte tlačítko MENU zmizí menu Setup. Nastavení obrazu a zvuku 1. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Menu. Na obrazovce se zobrazí menu Picture. Pomocí tlačítka P+ nebo P- na dálkovém ovladači označte požadovanou vlastnost obrazu a pomocí tlačítka VOL+ nebo VOL- hodnoty tohoto parametru změňte. 2. Stiskněte dvakrát na dálkovém ovladači tlačítko MENU (pokud chcete zobrazit menu Picture, stiskněte jej pouze jednou). Na obrazovce se zobrazí menu Audio. Pomocí tlačítka P+ nebo P- na dálkovém ovladači označte požadovanou vlastnost zvuku a pomocí tlačítka VOL+ nebo VOL- hodnoty tohoto parametru změňte

6 ) Nastavení zvuku 1. Stiskněte dvakrát na dálkovém ovladači tlačítko MENU (pokud chcete zobrazit menu Picture, stiskněte jej pouze jednou). Na obrazovce se zobrazí menu Audio. Pomocí tlačítka P+ nebo P- na dálkovém ovladači označte požadovanou vlastnost zvuku a pomocí tlačítka VOL+ nebo VOL- hodnoty tohoto parametru změňte. 2. Volume (hlasitost): pomocí tlačítka VOL+ nebo VOL- nastavujete úroveň hlasitosti. 3. Balance (vyváženost): pomocí tlačítka VOL+ nebo VOL- nastavujete vyváženost zvuku. 4. Equalizer: označte řádek Equalizer a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se tabulka frekvence Ekvalizéru. Pomocí tlačítka P+ nebo P- vyberte požadovanou frekvenci a tlačítkem VOL+ nebo VOL- nastavte úroveň této frekvence. Stisknutím tlačítka MENU se navrátíte zpět do menu Audio. 5. Loudness (hlasitost): pomocí tlačítka OK tuto funkci zapnete (on) nebo vypnete (off). 6. Surround: pomocí tlačítka OK funkci Surround zapnete (Movie nebo Music) nebo vypnete. Naladění televizoru Máte na výběr dva možné způsoby jak naladit váš televizor: automaticky nebo manuálně. Automatické naladění provedete následovně: 1. Stiskněte třikrát tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí menu Install. 2. Pomocí tlačítka P+ nebo P- na dálkovém ovladači označte řádek Auto tune. 3. Stiskněte tlačítko OK. Televizor nyní automaticky naladí a uloží všechny místní televizní stanice. Tato akce může trvat i několik minut. Poté, co je ukončeno automatické ladění, televizor sám spustí prvně uložený program. Na následující programy můžete přepínat pomocí tlačítka P+, P-, číselných tlačítek na dálkovém ovladači, nebo tlačítka P+, P- na čelním panelu. 4. Pojmenovávání, přemisťování a skrývání uložených programů je možno provádět v menu Organize. Podrobnosti o provádění těchto nastavení je popsáno níže. Poznámky: 1. Pokud chcete lepší kvalitu obrazu, měli byste zapojit váš videorekordér či satelitní přijímač do konektoru SCART na vašem televizoru

7 2. Pokud neprovedete zapojení do konektoru SCART, pro přijímání signálů z videorekordéru přes konektor antény doporučujeme naladit program číslo 99. Naladění manuálně Provedení ručního naladění je nezbytné pouze v případě: a) pokud byste rádi naladili jeden, konkrétní program, b) pokud je přijímaný signál programu příliš slabý. Naladění manuálně provedete následujícím způsobem: 1. Stiskněte na dálkovém ovladači třikrát tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí menu Install. 2. Pomocí tlačítka P+ nebo P- na dálkovém ovladači označte v menu Install řádku Manual Tune. 3. Pomocí tlačítka VOL+ nebo VOL- spusťte vyhledávání vpřed či vzad. Po každé, kdy je nalezen program, vyhledávání se přeruší. vyhledávání opakovaně spouštějte, dokud nenaleznete požadovaný program. Tento program poté musí být uložen do paměti. 4. Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí menu Install. 5. Pomocí tlačítka P+ nebo P- označte v menu Install řádku Store. 6. Stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí menu Install s zvýrazněnou řádkou Store. 7. Pomocí tlačítka P+ nebo P- na dálkovém ovladači označte řádku Program Pr-. 8. Pomocí tlačítka VOL+ nebo VOL- na dálkovém ovladači vyberte číslo požadovaného programu (například Program Pr10). 9. Pomocí tlačítka P+ nebo P- na dálkovém ovladači označte řádku Store a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí nápis OK uložení programu proběhlo úspěšně. Poznámka: Pro uložení dalších programů stiskněte tlačítko MENU a opakujte kroky 2 až 9. Nastavení automatického vypnutí televizoru 1. Stiskněte na dálkovém ovladači čtyřikrát tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí menu Setup. Pomocí tlačítka P+ nebo P- vyberte položku Timer. 2. Stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí menu Time. Pomocí tlačítka VOL+ nebo VOL- zadejte aktuální čas. Hodiny (00 až 23) nastavujete tlačítkem VOL- a minuty (0 až 59) pomocí VOL

8 3. Pomocí tlačítka P+ nebo P- označte položku On Timer a tlačítkem VOL- nebo VOL+ zadejte čas, ve který se má televizor automaticky zapnout z režimu standby. 4. Pomocí tlačítka P+ nebo P- označte položku Off Timer a tlačítkem VOL- nebo VOL+ zadejte čas, ve který se má televizor automaticky přepnout do režimu standby. 5. Pomocí tlačítka P+ nebo P- označte položku On Timer Pr... a tlačítkem VOL- nebo VOL+ zadejte číslo programu, který se má spustit po automatickém zapnutí televizoru. 6. Stiskněte dvakrát tlačítko MENU. Tabulky menu zmizí a na obrazovce je zobrazen pouze aktuálně sledovaný program. Poznámka: 1. Pokud jste během nastavování udělali chybu, či jen chcete zrušit automatické vypnutí televizoru, označte v menu Setup položku Time a stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. 2. Aby se mohl televizor automaticky vypnout či zapnout dle výše nastaveného času, musíte jej předem vypnout pomocí tlačítka na dálkovém ovladači. Pokud televizor vypnete pomocí tlačítka na čelním panelu, nastavený čas automatického vypnutí/zapnutí bude zrušen a budete jej muset znovu zadat. Upravování vlastností vámi uložených programů Máte možnost měnit pořadí uložených programů, zadávat jejich názvy (Label), volit normy barev (Colour) a zvuku (RF Std.), či skrývat programy uložené v seznamu (Skip). 1. Stiskněte na dálkovém ovladači čtyřikrát tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí menu Setup. Pomocí tlačítka P+ nebo P- vyberte položku Program. 2. Stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce se zobrazí menu Program. Změna pořadí uložených programů 3. Pomocí tlačítka P+ nebo P- na dálkovém ovladači označte v menu Program položku Pra tlačítkem VOL+nebo VOL- nastavte číslo programu, který si přejete přesunout. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko PP. Barva označené řádky se změní na modrou. 4. Pomocí tlačítka VOL+nebo VOL- vyberte cílové místo, kam chcete program přesunout. Poté stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko PP. Program se přesune do nově nastaveného místa. Změna parametrů signálu - 8 -

9 5. Pomocí tlačítka P+ nebo P- vyberte parametr, který si přejete změnit: Label (název programu), Colour (systém barev), RF Std. (zvuková norma), Skip (skrytí programů). 6. Název programu: Pomocí tlačítka VOL+ zvolte pozici přidávaného znaku a tlačítkem P+ nebo P- vyberte znak: písmeno A až Z, +, -, mezera, čísla od 0 do 9. Název programu může být maximálně čtyřmístný. Poté, co vyberete jednotlivý znak, přesuňte se pomocí tlačítka VOL+ na následující, či VOL- na předchozí pozici v názvu a tlačítkem P+ nebo P- zvolte další znak názvu, atd. 7. Barva: Pomocí tlačítka VOL+nebo VOL- zvolte systém barev: AUTO, PAL / NTSC Doporučujeme zvolit možnost AUTO. 8. RF Std. (zvuková norma): Pomocí tlačítka VOL+nebo VOL- zvolte zvukovou normu: BG, DK. Pokud toto nastavení provedete nesprávně, televizor nebude vysílat žádný zvuk. 9. Skip (skrytí programů): Pomocí tlačítka VOL+nebo VOL- zvolte možnost ano (yes) nebo ne (no). Pokud zvolíte možnost ano, televizor tento program přeskočí vždy, pokud budete listovat programy pomocí tlačítka P+ nebo P-. Na tento program budete moci přepnout pouze přímou volbou, pomocí číselných tlačítek 0, Stiskněte dvakrát tlačítko MENU. Tabulky menu zmizí a na obrazovce je zobrazen pouze aktuálně sledovaný program. Zvláštní funkce Zobrazení modré obrazovky pokud televizor nepřijímá žádný signál 1. Stiskněte na dálkovém ovladači čtyřikrát tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí menu Setup. Pomocí tlačítka P+ nebo P- vyberte položku Function a stiskněte tlačítko OK. 2. Na obrazovce se zobrazí menu Function. Pomocí tlačítka P+ nebo P- označte položku Blue Back a tlačítkem VOL+ nebo VOL- zapněte (yes) či vypněte (no) funkci modré obrazovky. Aktivace zámku 3. Pomocí tlačítka P+ nebo P- označte položku Lock a tlačítkem VOL+ nebo VOL- aktivujte (yes) zámek. Na obrazovce se objeví nápis Key Pomocí číselných tlačítek 0, zadejte třímístný kód, který si však musíte zapamatovat. Z menu Setup vystupte tak, že pětkrát stisknete tlačítko MENU. 5. Pokud jste takto aktivovali zámek, budete muset vždy po zapnutí televizoru tento kód zadat pomocí číselných tlačítek 0, Pro zrušení tohoto zámku otevřete menu Setup Function, v něm vyberte položku Lock a pomocí tlačítek VOL+ nebo VOL- funkci zámku zrušte (no). Poznámka: Pokud jste zapomněli kód číselného zámku nebo jej chybně zadali, stiskněte na dálkovém ovladači třikrát tlačítko P.P. Následně můžete funkci zámku zrušit nebo zadat jiný kód

10 Funkce dálkového ovladače POWER MUTE TV/TXT Tlačítko, kterým televizor přepínáte do režimu standby (částečné vypnutí přístroje). V tomto případě se kontrolka na čelním panelu rozsvítí červeně. Pokud budete chtít televizor z tohoto režimu zapnout, stiskněte tlačítko P+, P-, číselná tlačítka 0, či POWER na dálkovém ovladači, nebo tlačítko P+, P- na čelním panelu. Vypíná zvuk. Úroveň zvuku obnovíte dalším stisknutím tlačítka MUTE nebo pomocí tlačítka VOL+ nebo VOL-. Tlačítka teletextu. Stisknutím tohoto tlačítka zobrazujete, nebo rušíte teletext

11 0, Pomocí těchto číselných tlačítek volíte požadované programy nebo teletextové stránky. MENU Stisknutím vyvolává tabulky MENU. Pokud chcete stávající menu vypnout, stiskněte toto tlačítko ještě jednou, či dvakrát. OK Potvrzovací tlačítko. Stisknutím vstoupíte do dalšího, vámi zvoleného menu. P+, P- Tlačítka pro výběr programů, která přepínají na následující či předchozí předvolbu. Slouží také k volbě požadovaných funkcí v menu nebo k nalistování následující či předchozí stránky v teletextu. - / - - Výběr čísla programu (jednomístné či dvoumístné číslo). RECALL Tlačítko, které slouží k návratu na naposledy sledovaný program. VOL+, VOL- Nastavuje úroveň hlasitosti. Slouží také k provádění různých nastavení v menu. Barevná tlačítka RED (červená), GREEN (zelená), YELLOW (žlutá), BLUE (modrá) slouží k rychlému načtení témat v teletextu (záleží i na obsahu a vlastnostech teletextu konkrétního programu). SIZE Tlačítko, které zvětšuje zobrazení stránky teletextu. Stiskněte jej jednou - zvětší se horní polovina stránky, podruhé zvětšíte dolní polovinu. Dalším stisknutím zobrazíte stránku v normální velikosti. MIX Tlačítko, které zobrazí na jedné polovině obrazovky stránky teletextu a na druhé obraz televizní stanice. Dalším stisknutím se navrátíte na stránky teletextu. AV Tlačítko režimů AV. Postupným mačkáním tohoto tlačítka přepínáte mezi režimu AV1, AV2 RGB, TV (více podrobností se dozvíte v kapitole Režimy AV ). SUBCODE V teletextu stisknutím tohoto tlačítka vyberete podstránku (některé teletextové stránky obsahují více podstránek). Toto tlačítko vám tedy umožňuje přímé zobrazení kterékoliv z těchto podstránek. Stiskněte tlačítko SUBCODE a zadejte čtyřmístné číslo odpovídající číslu požadované podstránky (například, pro volbu podstránky číslo 2 byste zadali 0002). Poté, co byla tato stránka načtena je automaticky zobrazena. Dalším stisknutím tlačítka SUBCODE se navrátíte k normálnímu zobrazení teletextové stránky. STOP Stisknutím tohoto tlačítka na určité stránce v teletextu zamezíte (a poté znovu spustíte) automatickou obměnu podstránek. CANCEL Pokud jste zadali číslo teletextové stránky a nyní čekáte na její zobrazení, tímto tlačítkem přepnete na přepnete na obraz televizního programu (na obrazovce začne blikat číslo hledané stránky). Pokud je stránka nalezena, číslo stránky přestane blikat. dalším stisknutím tohoto tlačítka nalezenou teletextovou stránku zobrazíte. REVEAL V teletextu tímto tlačítkem zobrazíte skrytý text na stránce (například odpovědi na křížovkářské stránce). Dalším stisknutím tohoto tlačítka text opět skryjete. INDEX Stisknutím tohoto tlačítka v teletextu spustíte opětovné vyhledávání zobrazené stránky. P.P Pomocí tohoto tlačítka přepínáte mezi čtyřmi druhy obrazových nastavení: Favourite, Standard, Soft a Dynamic. Nastavení Favourite proveďte v menu Picture. P.S Pomocí tohoto tlačítka přepínáte mezi čtyřmi druhy zvukových nastavení: Favourite, Standard, News a Music. Nastavení Favourite proveďte v menu Audio. I/II Toto tlačítko slouží k výběru zvukových norem STEREO/MONO a DUAL I/DUAL II. ANALOG SLEEP Přímá volba kontroly obrazu. Stisknutím tohoto tlačítka budete moci nastavit čas, za který se televizor automaticky přepne do režimu standby. každým stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte čas o 10 minut (nastavit můžete maximálně 2 hodiny). Pro zrušení

12 STATUS této funkce opakovaně mačkejte toto tlačítko, dokud se nastavovaný čas nevrátí na nulu. Nastavený čas se zobrazí po každém stisknutí tlačítka na obrazovce po dobu několika vteřin. Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte číslo právě sledovaného programu, normu barev a zvuku. Následujícím stisknutí zobrazíte aktuální čas (pokud byl nastaven). Hodiny skryjete dalším stisknutím tlačítka STATUS. Režimy AV Stisknutím tlačítka AV na dálkovém ovladači můžete zvolit požadovaný zdroj vstupního signálu (v závislosti na modelu). AV1, AV2 Front AV RGB Výběr obrazových a zvukových vstupů na konektorech SCART1 a SCART2. Používá se pro přímé zapojení videorekordéru, satelitního přijímače, apod. Pomocí konektoru AV zapojte přímo audio nebo video zařízení, například videokameru. Mějte na paměti, že Scart konektor AV 2 je paralelně propojený s konektorem Front AV a tyto dva vstupy nesmějí být používány současně. Pokud toto nedodržíte, může se stát, že bude docházet k rušenému přehrávání. Vstup signálů RGB na konektoru SCART1. Tohoto připojení se využívá u DVD přehrávačů, herních zařízení a dalších přístrojů. Obsah balení Televizor Návod k obsluze Dálkový ovladač Kartón 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks Technická data TV normy PAL, SECAM, BG/DK, NICAM, STEREO Úhlopříčka obrazovky 29 (68 cm) TV kanály VHF-L: E2 E4, S1 S10 VHF-H: E5 E12, S11 S41 UHF: E21 E69 Anténní vstup 75 Ohmů, nesymetrický Počet předvoleb 99 Maximální výstupní výkon zvuku 2 x 5 W

13 Napájení Spotřeba energie za normálního stavu Rozměry (Š x V x H) / hmotnost V (střídavý proud), 50 Hz 100 W 79 x 57 x 51 cm / 41 kg

14 Stručný průvodce ovládáním televizoru 1. Umístěte baterie do dálkového ovladače dle schématu nakresleném na dně prostoru pro baterie. 2. Připojte anténu k televizoru. 3. Zapojte televizor do sítě a zapněte jej pomocí tlačítka na čelním panelu. Pokud zůstane obrazovka černá, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko P+, P- nebo jakékoliv číselné tlačítko. Tímto se televizor zapne z režimu standby. 4. Dvakrát na dílkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se zobrazí menu Install. 5. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko OK. Váš televizor nyní automaticky naladí a uloží lokální TV stanice. Tato akce může zabrat i několik minut. Po skončení akce některé přístroje zobrazí menu Organize, kde můžete programy zkontrolovat, pojmenovat, či přesunout na jiné místo: pro podrobnější informace jak tyto změny provádět naleznete výše, v kapitole Upravování vlastností vámi uložených programů (tato nastavení však není nutné provést ihned). Pokud chcete skrýt menu Organize a sledovat stanici, stiskněte dvakrát tlačítko MENU. 6. Pomocí tlačítka P+ nebo P- nebo číselných tlačítek přepínáte mezi programy. UPOZORNĚNÍ: Pokud jste zapomněli kód číselného zámku nebo jej chybně zadali, stiskněte na dálkovém ovladači třikrát tlačítko P.P. Následně můžete funkci zámku zrušit nebo zadat jiný kód. Viz též kapitola Zvláštní funkce. Podrobnější informace o mnoha dalších možnostech televizoru najdete v jednotlivých kapitolách tohoto manuálu. Poznámka: Pokud se rozsvítí obrazovka v modré barvě, není na anténním konektoru žádný signál

15 Teletext 1. Pomocí tlačítek na dálkovém ovladači přepněte na program, který je vybaven teletextem. 2. Stisknutím tlačítka TV/TXT zobrazte teletext. 3. Pomocí číselných tlačítek 0, na dálkovém ovladači zadejte číslo stránky, které je vždy trojciferné. Požadovaná stránka začne být vyhledávána a zobrazí se okamžitě poté, co je nalezena. V dolní části obrazovky, v barevných obdélnících, se zobrazí čísla stránek, která můžete zvolit přímo (aniž byste museli tato čísla zadávat) stisknutím tlačítka, jehož barva odpovídá barvě obdélníku. 4. Stisknutím tlačítka TV/TXT zrušíte zobrazení teletextu. Poznámky: 1. Pokud sledovaná televizní stanice neobsahuje teletext, po stisknutí tlačítka TV/TXT se v horní části obrazovky zobrazí pouze číslo stránky v černém poli. 2. Podrobnosti o tom jak a jakými dalšími tlačítky ovládat teletext jsou popsány v kapitole Funkce dálkového ovladače. 3. Pokud je zobrazen teletext, nelze nastavovat hlasitost

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DTR 1520 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSKA SUOMI ESPAÑOL DANSK ČESKY OBSAH 4 Obecné informace 4 Rozsah dodávky 4 Příjem digitálních programů 4 Zvláštnosti digitálního přijímače

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení UR 89 Univerzální ovladač (CZ) Návod k použití Vivanco UR 89 dálkový ovladač pro téměř všechna TV, audio, video a ostatní zařízení s infra-červeným ovládáním Vkládání baterií Otevřete krytku baterií na

Více

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO CZ-GMM0200 OBSAH Základní informace Obsah balení Příjem digitálních stanic Zvláštnosti vašeho digitálního přijímače Umístění a zabezpečení Vnější pohled Digitální

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN

NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN barevný televizor s úhlopříčkou 63 cm OBSAH 1. ÚVOD 1.1 VLASTNOSTI 1.2 BEZPEČNOSTNÍ PYNY 1.3 POPIS OVLADAČŮ TLAČÍTKA A PŘIPOJOVACÍ PANELY 1.3. 1 PŘEDNÍ OVLÁDACÍ PANEL 1.3.2

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

Rádiobudík Sonoclock 760

Rádiobudík Sonoclock 760 Rádiobudík Sonoclock 760 CZ-GKR1500 BEZPEČNOST Tento přístroj je určen pro přehrávání zvukových signálů. Jakékoliv další použití je výslovně zakázáno. Chraňte přístroj před vlhkostí (deštěm, tekoucí vodou).

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku.

Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku. Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku. Vlastnosti Vysoce kvalitní obraz (HQ) Zobrazení menu na obrazovce (OSD) Stereofonní

Více

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku,

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, Přijímač pozemní digitální TV DigitMod T1 Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, srdečně vám blahopřejeme k vašemu rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací,

Více

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 LCD Obrazovka... 3 Zapojení do televizního rozvodového systému (kabelová televize atd.) z ladiče... 4 Licenční upozornění (volitelné)...

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT Návod k použití Koscom DTR 4000 Digitální přijímač DVBT 0 Obsah Bezpečnost...3 Předmluva...4 Obsah Slovník...5 Dálkové ovládání...6 Přední panel / Zadní panel...8 Připojení...9 Normální provoz...10 1.

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220 ZÁRUČNÍ LIST na výrobek DVB-T PŘIJÍMAČ Strong SRT 5220.. Výrobní číslo.. Datum prodeje... Razítko a podpis prodejce ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu

Více

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili přístroj The Little Black Box. Níže uvedené rady by vám měly pomoci s jeho instalací.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili přístroj The Little Black Box. Níže uvedené rady by vám měly pomoci s jeho instalací. Děkujeme vám, že jste si zakoupili přístroj The Little Black Box. Níže uvedené rady by vám měly pomoci s jeho instalací. Prvotní instalace Přístroj nejprve správně zapojte dle dodávaného návodu. Důležité:

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. CTV 25276 SN barevný televizor

NÁVOD K OBSLUZE. CTV 25276 SN barevný televizor NÁVOD K OBSLUZE CTV 25276 SN barevný televizor OBSAH 1. ÚVOD 1.1 VLASTNOSTI 1.2 BEZPEČNOSTNÍ PYNY 1.3 POPIS OVLADAČŮ TLAČÍTKA A PŘIPOJOVACÍ PANELY 1.3. 1 PŘEDNÍ OVLÁDACÍ PANEL 1.3.2 ZADNÍ PANEL A BOČNÍ

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Rádiobudík Sonoclock 360/360 L

Rádiobudík Sonoclock 360/360 L Rádiobudík Sonoclock 360/360 L CZ-GKR1200 Poznámka týkající se životního prostředí Tento produkt je vyroben z vysoce kvalitních součástí, které mohou být znovu použity a recyklovány. Proto neodhazujte

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu,

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu, Návod k použití 1 2 3 OBSAH Úvod Certifikace výrobku Přehled produktu Vlastnosti Nastavení výrobku Obsah balení a příslušenství Obsah balení Volitelné příslušenství Popis funkcí 1. Začínáme 2. Změna režimu

Více

SLT 1630DVBT SLT 1930DVBT

SLT 1630DVBT SLT 1930DVBT SLT 1630DVBT SLT 1930DVBT LCD televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ OBSAH Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV...3 Důležité bezpečnostní instrukce...4 Úvod...7 Funkce TV...7 Dálkové ovládání...8 Funkce dálkového

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod k obsluze CZ 2 Úvod Děkujeme vám za zakoupení MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná se o speciální kameru k natáčení filmů z pohledu řidiče auta. Širokoúhlá čočka, HD video

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

LT-20E50SU TELEWIZOR Z EKRANEM LCD ŠIROKOÚHLÝ PLOCHÝ LCD TV PANEL LCD PANEL TV INSTRUKCJA OBSLUGI 1004MKH-VT-VT POLSKI ÈESKY MAGYAR

LT-20E50SU TELEWIZOR Z EKRANEM LCD ŠIROKOÚHLÝ PLOCHÝ LCD TV PANEL LCD PANEL TV INSTRUKCJA OBSLUGI 1004MKH-VT-VT POLSKI ÈESKY MAGYAR POLSKI ÈESKY MAGYAR LT-20E50SU TELEWIZOR Z EKRANEM LCD ŠIROKOÚHLÝ PLOCHÝ LCD TV PANEL LCD PANEL TV INSTRUKCJA OBSLUGI PØ ÍRUÈKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 50059885

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K SET-TOP BOXU MOTOROLA 1. Vypnutí/Zapnutí set-top boxu 2. Menu, zobrazení hlavního menu STB, seznam televizních kanálů 3. Info, zobrazení informací o právě sledovaném

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SRP5016. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SRP5016. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips SRP5016 Příručka pro uživatele Obsah 1 Váš univerzální dálkový

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR27 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Obsah balení...2 1. Popis tlačítek dálkového ovladače...2 2. Popis tlačítek řídící jednotky...3 3. Návod k instalaci...4

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

DTR 540 DVB-T přijímač

DTR 540 DVB-T přijímač DTR 540 DVB-T přijímač Návod k obsluze Montážní pokyny Obsah Obsah...3 Všeobecně...4 Upozornění k bezpečnosti a instalaci...4 Ovládací prvky, indikátory a přípojky...6 Připojení přijímače...7 Dálkové

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

SLE 2601M4. LED televizor Návod k obsluze

SLE 2601M4. LED televizor Návod k obsluze SLE 2601M4 LED televizor Návod k obsluze Před uvedením televizoru do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte ho pro pozdější potřebu. Poznamenejte si číslo modelu a výrobní číslo televizoru.

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více