portfolio Michaela Casková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "portfolio Michaela Casková"

Transkript

1 portfolio Michaela Casková

2 Životopis Je to prostor mimo prostor. Trošku v lese nebo na poli, trošku na periferii města, nejlíp ve staré boudě nebo v opuštěném pokojíku. Často se tam najde červená skvrnka. Malá stopa života ve zdánlivě tichém a opuštěném světě. Možná malý záblesk přítomnosti, který se sám sebe ptá: Kde? A jak? (RH) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Na začátku je vždy nějaký prostor, místo, které nese svůj příběh. Pomocí textů, knih a myšlenkových map proběhne rekonstrukce toho původního příběhu. To, co se pak vynoří, je možná vytváření nového mýtu, ale možná taky ne. Pro mne jsou to staré příběhy a pravdy v nových souvislostech. Nezáleží na tom, v jakém uskupení linka teče. Často sahám po tužce, provázcích a větvích. Kresba jako neoddělitelná součást. Jako kód ke čtení. A mapy, chytání zvuků, lovení předmětů, které už samy o sobě jsou nositely potřebných informací a symbolů. Témata se vztahují a stáčí k udržitelnému způsobu života, jak v rovině myšlenkové, praktické žité, tak v používání starých příběhů a babských rad a rituálů přenesením do současného prostředí. Vzniká nepřeberné množství nových kombinací, na jejichž konci často vidím knihu. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> To, co bylo nástrojem k uchopení světa se stalo klíčem k odemykání světů jiných. Cesta, která nejde spoutat. Vaří z hromádky cukru, pigmentu a hlíny. Ze stejného základu lze vařit pořád. A stále nové a nové výtvory. Vím, kam se poděly ty příběhy a záblesky. Cyklí se a probouzejí stále dokola v obměnách. Je to hra. Prostě hra. A někdy strach. Z těch malých válek, co roztáčí kola. Svět v představivosti se zvětšuje, proměňuje a mizí, aby se na papíru objevil zevnitř. Místo kakaa káva. Místo vařečky tužka. Neumí vařit podle receptu a přece vaří. Říká se, že dělá knížky. Ale ve skutečnosti jsou to příběhy. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Vzdělání 2014/2015 pracovní stáž v rezidenčním centru pro umělce Mustarinda, Finsko Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ, Katedra výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci, magisterské navazující studium (diplomová práce u doc. Vladimíra Havlíka) 6 10/2013 pracovní stáž v rezidenčním centru pro umělce Mustarinda, Finsko 2010/2011 studijní pobyt na Mákslas Akadémija Ríga, Ateliér grafiky, Lotyšsko 2007/2012 Ateliér Obalového a knižního designu, Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, bakalářské i magisterské navazující studium (doc. Eliška Čabalová) 2003/2007 Střední škola uměleckých řemesel v Brně, Propagační výtvarnictví výstavnictví (doc. Jiří Sobotka) V éteru 6/2015 koncepce a realizace projektu veřejného výměníku semínek (otevřená semínková bank) a knihovny ve spolupráci s komunitní Za(o)hradou v Olomouci 6/2015 realizace projektu Multijazyčná pouliční mobilní knihobudka v rámci projektu InBáze o. z. cílené na integraci cizinců v Praze. 2014/2015 grafička, lektorka edukačních projektů, koordinátorka rezidenčních programů, Mustarinda, Finsko (mustarinda.fi) vede dialog a aktivity na poli ekologie, současného umění, vědy. 2014/2015 lektorka animačních programů pro Dům umění města Brna 2014/2015 ilustrátorka a grafička výtvarných dílen Tabula Fabula v Praze 2012 současnost externí lektor výtvarného ateliéru a projektů Inbáze o. z. se sídlem v Praze nezisková organizace zaměřená na práci s migranty 2012 současnost externí grafička pro edukační a socializační projekty Ateliéru Inbáze o. z. (Bedýnky příběhů, Ethnokuchařka pro děti ad.) 2010 současnost vedení mnoha workshopů zaměřených především na ilustraci, papír, knihu a knižní vazbu 2010 současnost externí grafička a ilustrátorka mnoha projektů, spolupráce s Martinem E. Kyšperským (kapela Květy), Pokojík, Artmap knihkupectví, Page Five, Mustarinda Off The Grid, Inbáze, o. z., Katedra antrolpologie ZČU v Plzni, komunitní Za(o)hrada Olomouc, časopis Psí víno, Prague Micro Festival festival současné poezie, ad.

3 Vybrané výstavy 2014 Výstava diplomantů Katedry výtvarné výchovy, Konvikt, Olomouc 2014 samostatná výstava Líně v hlíně, Flop galerie, Olomouc 2014 samostatná výstava Ochutnávač vody v Galerii Prokopka, Praha 2013 samostatná výstava Zazimování, Galerie Horká, Olomouc 2013 samosatná online výstava Basta a flóra, Galerie Bastaflora 2013 Ksiazkowy design, Czeski Festival w Giwicach, Gliwice, Polsko 2013 Mustarinda artists-in-residence, Mustarinda.fi, Finsko 2013 Tiasentorpa, Finsko 2013 Art Books Wanted, Tabook festival, Tábor 2013 Art Books Wanted, Design Blok, Praha 2013 samostatná výstava >Naposedu<, kavárna 3+1, Praha 2013 Nejkrásnější kniha roku, Památník národního písemnictví, Praha 2013 Úplně jiný příběh, výstava katedry výtvarné výchovy, MK Litovel 2013 Grafika roku, Praha 2012 Trienále studentské ilustrační tvorby, Museum umění Havlíčkův Brod 2012 Sympozium Šumakárt, Šumava 2012 Diplomky, Hala Gong, Ostrava-Vítkovice 2012 samostatná výstava Stačí studený nohy, kratší větev jiný paroží, Ostrava 2012 Komiks fest Brno 2012 Galerie Art Wall, v galerii DOX, Praha 2012 Galerie Armaturka 2012 Knihahahaři, Galerie Zamostek, Opole, Polsko 2011 Nejkrásnější kniha roku, Památník národního písemnictví, Praha 2011 Ateliér knižního designu, Katowice, Polsko 2011 samostatná výstava Eržiko! Dům u tří knížat, Brno 2011 Book Fair, Důl Hlubina, Ostrava 2011 Ateliér Studánka, zámek Belcredi, Brno 2011 Virtualizácija, Galéria L, Riga, Lotyšsko 2011 A-kod, Ostrava 2011 Knižní veletrh, Ostrava Černá louka 2010 Projektowanie graficzne z Ostravy, Krakow 2010 Dva razy inaczej, Galerie ZNACZY SIE, Krakow 2010 Pirohy vítají knedle, skupinová výstava Ateliéru Obalového a knižního designu FAU, Krakow, Polsko Ocenění 2013 čestné uznání za knihu Samozvání, Art Books Wanted, Edition Lidu, Praha 2012 čestné uznání v kategorii ilustrace na Fenoménu Kniha, Brno Kontakt Michaela Casková Čápkova 30, Brno, nebo: Ve vrchu 280, Liteň-Běleč,

4 Za bidlo vání 2014 spolupráce > Honza Šípek Projekt Za bidlo vání se zabývá procesem hledání a zabydlování místa, jehož jednotlivé kroky vedou k cíli, který nazýváme domovem. Tento proces se snažím chápat podle významu od vzdálenějších a obecnějších kruhů budoucího a myšleného teritoria. Radius se postupně zmenšuje a zmenšuje. Od významu krajiny a prostoru se postupně dostávám až na samou hranici, kde se mi místo stává domovem, územím, jehož středobodem je dům a obyvately smečka. Domek na kolečkách s kresbami a texty schovanými uvnitř jsou osobní výpovědí toho, co pro mne místa, půda, krajina znamenají. Jaký je můj pohyb a přemýšlení o prostoru, který obývám a v jaké fázi na cestě za hledáním místa, kde zapustit kořeny, se nacházím. Touha najít místo > pohyblivost > rozhled nad krajinou > bezpečný prostor > útočiště Malý domov. Zmenšenina velké představy. Zabydlování místa a prostoru mi je v této práci (a také v následujících a rozpracovaných projektech) klíčovým procesem. Je to však natolik široké téma, že není možné vyhnout se pojmům jako je krajina, domov, duch a místo. Pro následující stránky jsem se pomocí deníku a sesbíraných zápisků pokusila sepsat několik klíčových slov, která se mi často promítají do kreseb, instalací i textů: Zabydlování, místo, prostor, domov, dům, architektura, hledání, chýše, přístřešky, doupě, teritorium, vnitřní > veřejné, krajina, les, půda, nomádství, kompost (rostlinný i myšlenkový), nora, stopa, mapa, chůze, větev, příběhy, knihy, zvuky.

5

6

7 Je třeba pomalu našlapovat a pozorovat. Čím víc se místo stává partnerem, tím míň je majetkem. Sterilita mne nezajímá. Zato vrstevnatost s tisícem možných variant, ano. Vrstevnatost je plná příběhů, lidí a jejich příběhů, míst. Nechám místo se všemi svými příběhy do sebe vstoupit, každý krok po jeho půdě bude ono doma. Lidé vytvářejí věci a ty pak určují okolní svět. Vrstvy duše a potřeb jsou paralelou nejrůznějším formám a funkcím příbytků. Teritoria, doupata, domy, chatrče, stany, chýše, skrýše, maringotky, věže. A já jsem sběračkou i chutnávačem. Ochutnávačem vody a míst.

8 Ochutnávač vody 2013 Tiasentorpa, Finsko Je to hra. O vodu. Patří všem a nikomu. Spojuje a vede válku. Hledám ji v místech mezi městem a ničím. V poetice suburbií. Tam, kde jsou králové. Ve Společenství sběru, slavností a hostí. Do studny zakopali tajemství a z proutku teče příběh. Na posedu čekatel. Nebo lovec. Konec světa už byl. Ale dokud bude voda, bude i on. Ochutnávač vody. Neukončenému dlouhodobému projektu Ochutnávač vody předcházelo několikaměsíční studium knih o všemožných způsobech hledání vody. Od odborných publikací k těm o proutkaření vedl chatrný most. Vydala jsem se za několika starými muži, kteří se pod fousy smějí a pokradmu pokukují, jestli jim věříme nebo ne. Nechala jsem si vyprávět příběhy, kde voda není pouhým zdrojem a přesto k ezoterii měli tito muži daleko. Časosběrný projekt, ve kterém vzniká postupně série kreseb, instalací, zvuků. Záchytnými body projektu jsou místo, voda, válka a průzkum proutku jako nositele symbolů a mytologických významů napříč dějinami lidstva.

9 Mustarinda Off the Grid 2013 Layout, ilustrace, koncepce, 83 stran Text: Mustarinda kolektiv a hosté For Mustarinda-seura association, Finland Tato publikace (nejen) o energetické soběstačnosti, ekologických a environmentálních otázkách, vznikla spolu s kresbami v průběhu mé pracovní stáže v rezidenčním centru pro umělce, uprostřed finských lesů, na Mustarindě, v roce Také v roce 2014/15 budu nadále spolupracovat jak na projektu Mustarinda Off the Grid, tak na projektu Mustarinda Gardening (organické, komunitní, udržitelné, lokální zemědělství), spolukurátorovat výstavy a jako doposud koordinovat rezidenční programy pro umělce a edukační projekty zaměřené na propojení současného umění, vědy a prostředí. Mustarinda je nezisková organizace zabývající se otázkami udržitelného způsobu života, ekologickými, environmentálními otázkami a posilováním kulturní rozmanitosti napříč současným uměním, vědou, výzkumem. Středobodem veškerých aktivit je právě komunikační proud mezi umělci, vědci a následně veřejností. Pokládat otázky otevírající diskuse, spolupráce napříč obory a hlavně nacházet řešení. Dále se Mustarinda sanží otevírání dialogu na poli nezávislého a kritického umění, výzkumu a vzdělávání. Všechny aktivity se soustředí v budově bývalé školy, v blízkosti přírodní rezervace Paljakka v severní části Finska. Kromě residenčních pobytů a aktivit spojených s ochranou přírody, zde vznikají výstavy, workshopy, kulturní akce... Organizace byla založena právě z obavy před klesající ekologickou a kulturní diverzitou po celém světě v lokálním měřítku se Mustarinda snaží uchránit jeden z posledních neporušených ekosystémů Finska a podporovat svými aktivitami místní (regionální) kulturní podhoubí.

10

11

12

13 Stačí studený nohy, kratší větev, jiný paroží Na začátku je text, na konci příběh jednoho pokoje, který se stal knihou. Cesta ke knížkám je přes slova, přes příběhy, co se vypráví a žijí. Přes svý vlastní představy a sny, co se jen tak můžou změnit. V co chci. Kdykoliv. Můžou se říkat pořád dokola a přece je pokaždé zažijeme jinak. Stačí studený nohy, kratší větev, jiný paroží, třešňová šťáva. Krabice jsou plný příběhů, police taky. Všechno je příběh. Ten můj se postupně vrstvil na stěnách modrého pokoje. Ve vrstvách barevných omítek se ukrývaly ty bytosti a proškrabáváním na hlubší a barevnější nátěry jsem je spouštěla ven. Pod větví je liška, slyším chrapot mlýnku na skořici, čtu texty Petra Váně a v denících a na stěnách tak vznikají další a další ilustrace těch textů. Lepení, vrstvení, skřípot a škrábání. Oni jsou tady. Na paletě odvážejí knihu Samozvání. > installation of diploma work

14

15

16 Kniha Samozvání s texty Petra Váně jako výsledek projektu Stačí studený nohy, kratší větev, jiný paroží. Ilustrace, grafická úprava, vazba Michaela Casková Digitální plnobarevný tisk, 96 stran, 2012 > illustration and design for book Samozvání (Petr Váně)

17 Chýše skrýše 2013 současnost Dlouhodobý projekt. Série kreseb a instalací zabývající se tématem skrýší, doupat, přístřešků. Studium malé i velké architektury a různých forem příbytků. Zajímají mne způsoby jejich zabydlování a vymezování se v prostoru, komunikace s okolním světem a člověkem. Tyto stavby nacházím v odlehlých lesích, postavené jakoby mimochodem v ulicích měst, v zahradách, periferii, pustině. Často to jsou stavby, které by jiní označili za hromadu krámů. Já v nich hledám souvislosti a odpovědi, co znamená živá a soběstačná architektura s tisícem možných funkcí a podob. Hesla: skleník, kompost, pařeňák, oheň, hlína, stan, záhrab, dětské bunkry, stromové domy, housebót, maják, bouda, smetiště, stodola, soběstačnost, získávání a využívání zdrojů.

18

19

20

21

22

23 Světluška je ve skutečnosti docela vošklivej brouk 2012 Šumava, Šumakárt sympozium Vypozorovat ošklivost, kterou před vámi tajili celé dětství. Demytizace a překoročení do jiného modu. Něco mezi banalitou a zázrakem. Následuj světýlko a uvidíš shnilou houbu. Instalace-svatyně a autorská kniha hodná ošklivosti jednoho brouka. >>>>>>

24

25

26

27 Latvija kafija 2011 Porcelán, analogové fotografie, epoxid Ríga, Lotyšsko It was a cold winter. Thousands of old porcelain dishes are around and old russian grandma had been sitting in the middle and singing russian song. Memories fell into the bottom. We met once. No more. She had dissapeard and I could not never find her selling place again, neither my lost tea cup.

28

29 Skicák výběr kreseb a instalací napříč projekty >>>>>>>>>>>>>>>

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Sochařský objekt v kulturní krajině

Sochařský objekt v kulturní krajině FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VUT V BRNĚ Sochařský objekt v kulturní krajině Reflexe nejen veřejného prostoru Sculptural object in cultural landscape Reflections on not only public space MgA. Pavla Kačírková

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník dobré praxe Projekt: Animace nová výuková metoda pro školy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací. Kolektiv autorů

Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací. Kolektiv autorů Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací Kolektiv autorů PŘÍPADOVÉ STUDIE PROJEKTŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍCH INOVACÍ Kolektiv autorů Vydal Ústav sociálních inovací Brno

Více

ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce

ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY. Školní statek. Waldorfské školy Příbram. Závěrečná práce ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY Školní statek Waldorfské školy Příbram Závěrečná práce Kateřina Bryndová Slavíčková Příbram 2013 ANOTACE V závěrečné práci se zabývám

Více

ARTATAK KATALOG 2013/2014

ARTATAK KATALOG 2013/2014 ARTATAK KATALOG 2013/2014 O galerii Galerie ARTATAK - www.artatak.cz byla založena v roce 2010 v Hale 12 industriálního areálu v Praze 9 v Horních Počernicích jako jakási enkláva současného výtvarného

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 7 Červenec 2001 O B S A H Část normativní - Mimořádné opatření (uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka) Část metodická

Více

Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024

Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024 Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro MČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., Olga Škochová a Jakub Deml Spolupráce na zpracování

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAKTICKÝ MANUÁL PRO

Více

novinky Ostravské univerzity z oblasti vědy i kultury otevření budovy Lékařské fakulty v Ostravě.

novinky Ostravské univerzity z oblasti vědy i kultury otevření budovy Lékařské fakulty v Ostravě. novinky Ostravské univerzity z oblasti vědy i kultury 022014 otevření budovy Lékařské fakulty v Ostravě. MODERNÍ UNIVERZITA S MODERNÍM ZÁZEMÍM ERASMUS NA ZKUŠENOU DO SVĚTA OSTRAVA JE INSPIRATIVNÍ MÍSTO

Více

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy

Výtvarné umění ve výtvarné výchově. na 1. stupni základní školy Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Výtvarné umění ve

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Arts management Nový model kulturního centra Vypracoval: Ondřej Kašpárek

Více

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vnitřní prostor

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vnitřní prostor Univerzita Palackého Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Magisterská diplomová práce Vnitřní prostor Autor: Bc. Monika Beková Vedoucí práce: Mgr. et MgA. Jan Krtička Olomouc 2011 Prohlašuji, že

Více

Česká kancelář programu Kultura Jan Bartoš (titulní fotografie)

Česká kancelář programu Kultura Jan Bartoš (titulní fotografie) Praha 2012 Česká kancelář programu Kultura Jan Bartoš (titulní fotografie) Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie při příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační

Více

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory impulsy příspěvek k diskusi o animaci kultury / managementu kultury / managementu umění v českém i evropském kontextu AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory

Více

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře,

Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, Milí uživatelé a uživatelky tohoto plánovacího diáře, výtisk, který držíte v rukou, spojuje příjemné s užitečným. Jako plánovací diář vám umožní dopodrobna si naplánovat vaše aktivity na celý kalendářní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno nám. 28. října 22, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY OSMEC Obsah Obsah Osmec - škola, která je tu pro Vás Slovo ředitelky školy Osmec tenkrát a dnes Zajímavá

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie Site specific a Divadlo Continuo Diplomová práce Autor práce: BcA. Matěj Sýkora Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013

Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013 Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013 Obsah: 1. semináře a kurzy pro pedagogy PodObal inspirace pro výuku s globálním rozměrem (učitelé 8. a 9. tř. ZŠ, SŠ) Dvoudenní seminář

Více

Archiv. Kateřina Orlíková

Archiv. Kateřina Orlíková Archiv Kateřina Orlíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá významem archivů pro současnou umělecko-designérskou činnost a mapuje z historického hlediska jejich obsah i metody,

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze Diplomová práce BcA. Pavel Svoboda MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Katedra scénografie Studijní obor: Scénografie Vedoucí diplomové

Více

Věstník. Fotbal? Skočte si do muzea! Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz

Věstník. Fotbal? Skočte si do muzea! Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Fotbal? Skočte si do muzea! http://www.cz-museums.cz 5 2004 Věstník AMG 42004 Úvodník Máme co nabídnout V newyorském American Museum of Natural History

Více