ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY Vykouzlit úsměv na tvářích dědů a babiček - to je úkol zdravotních klaunů, kteří Velký rozhovor o všem, co by Vás ohledně klaunské profese mohlo zajímat pro Vás pravidelně navštěvují Domov pro seniory Kamenec již od roku připravily Mgr. Veronika Delongová a Bc. Soňa Rúberová. Pokračování na str. 6 Vážení čtenáři, vítám Vás u podzimního čísla kameneckého zpravodaje. Ráda bych se všem představila. Jmenuji se Michaela Valdová a jsem novým garantem vydávání tohoto periodika. Jak si můžete povšimnout, ve zpravodaji nastalo pár změn v obsahu a struktuře. Doufám, že se Vám toto vydání bude líbit. Jsem otevřena Vašim námětům a připomínkám. Můžete mě najít na prvním patře našeho Domova v kanceláři volnočasových pracovnic. Mějte krásný podzim! Michaela Valdová redaktorka PANÍ MARIE FILIPSKÁ SLAVÍ 102 LET Paní Filipská dne 1. října 2013 oslaví krásné životní jubileum 102 let, ke kterému jí upřímně gratulujeme, a přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti. Naše oslavenkyně se narodila v Ostravě, měla pět sourozenců a vychovala jednoho syna. Celý život pracovala jako dělnice ve Vítkovických železárnách. V mládí chodila ráda k muzice, a proto mezi její hlavní koníčky patřil tanec, zábava ve společnosti, ale také psaní básniček. Na své mládí velmi ráda vzpomíná, nejvíce na oblíbené zelí od maminky a nedělní pivo po obědě. V našem domově pro seniory je od roku Mezi její nejoblíbenější činnosti patří canisterapie a klábosení se svou klíčovou pracovnicí p. Ivetou Horzinkovou a ostatními pracovníky domova. STRANA 1

2 VÍTÁME MEZI NÁMI Paní Kaločová Jiřina se narodila ve Studénce, odkud se následně přestěhovali do Ostravy, nejprve na Slezskou Ostravu a poté do Heřmanic, kde žila 65 let. Je vyučenou švadlenkou, avšak tomuto povolání se věnovala pouze dva roky. Po narození dvou dcer byla v domácnosti a pak nastoupila do Koksovny (Slezská Ostrava), kde obsluhovala středotlaké kotle, což byla velmi náročná a zodpovědná práce. Pracovala tam jako jediná žena mezi sedmi muži a to až do odchodu do důchodu celých 55 let. Jejím největším koníčkem bylo zahrádkaření. Pěstovala například růže, kterých měla přes 60 kusů a pak zeleninu, hlavně rajčata a okurky. Byla také ve výboru zahrádkářského svazu. S manželem rádi a často cestovali nebo navštěvovali divadlo sama také hrála v ochotnickém divadle. Mezi její koníčky samozřejmě též patřily ruční práce jako šití, pletení a háčkování. Nyní velmi ráda odpočívá, dívá se ve svém pokoji na televizi, hraje karty (pasiáns) a účastní se nabízených her v domově. Ze všeho nejradši má ale návštěvy svých dvou dcer. Ráda se účastní společenských akcí s ostatními uživateli domova. Navštívila už grilování, účastnila se sportovního dopoledne, kde se umístila na krásném 3. místě a těší se na další setkání. V našem domově je po všech stránkách velmi spokojená, nikam jinam už by nechtěla. Z Domova Obsah - Vítáme mezi námi - Senioři pomáhají -Jdeme s dobou -Komunikace s rodinou - Volby do PS ČR -Stáže ve firmách -Anketa společenské odpovědnosti -Hledáme aktivní seniory -Týden sociálních služeb -FC Baník Ostrava -Projekt pro FN Ostrava -Občanský zákoník -Přeshraniční spolupráce -Zdravý svět na stole Kultura - Rozhovor se zdravotními klauny -Co jsme prožili Zdraví -Jak se chránit v zimních měsících -Životní styl diabetiků -Fixační pomůcky - Fototerapie -Trénování paměti Paní Ing. Šárka Sladká nastoupila do našeho Domova na pozici finanční účetní. Její zálibou je čtení a lyžování. Ráda si poslechne hudební skupiny Elán a Kabát. Další posilou do našeho týmu je Ing. Dagmar Lapišová, která nastoupila na pozici vedoucí provozního útvaru. Mezi její zájmy patří především rodina. Ve volném čase pracuje na zahrádce. Má ráda zimní sporty, nejvíce lyžování, a v letních měsících hraje míčové hry. Přejeme všem výše uvedeným dámám, ať se jim u nás v Domově líbí a potkají tu jen dobré lidi. STRANA 2

3 ZPRAVODAJ DOMOVA PRO SENIORY KAMENEC! PODZIM 2013 I SENIOŘI MOHOU BÝT PROSPĚŠNÍ V rámci mezigenerační spolupráce se náš Domov se všemi jeho uživateli a zaměstnanci rozhodl podílet se na pomoci dětem, kterým život již od jeho počátku připravil těžké chvíle. Začali sbírat víčka PET lahví, které jsou určeny pro tříletou Elišku Němcovou, kterou postihla dětská mozková obrna. Naší účastí chceme Elišce pomoci zúčastnit se léčebného pobytu, který jí může pomoci zlepšit její stabilitu a motoriku. Jelikož je problematika stárnutí a stáří stále velmi ožehavá, chceme našim zapojením do projektu veřejnosti ukázat, že seniorům není lhostejný život nové generace. Sběrný box najdete v přízemí budovy naproti vrátnici. JDEME S DOBOU KOMUNIKACE S RODINOU Vážení uživatelé, překvapte své vnuky a vnučky. Napište jim dopis ovou poštou nebo komunikujte přes sociální sítě. Rádi bychom touto cestou požádali uživatele, zda by mohli oslovit své rodiny za účelem poskytnutí jejich ových adres. Nabízíme možnost zasílání hlavních novinek týkající se našeho zařízení em rodinným příslušníkům. V dnešní zmodernizované a rychlé době již mladí lidé nevyužívají krásu a romantiku posílání pohledů či dopisů. Vyjděte jim vstříc a napište jim pozdrav nebo dopis ovou poštou z počítače. Věřte, že je příjemně překvapíte. Vaše komunikace se může stát častější než dřív a vnuci budou pyšní na to, jaké mají moderní prarodiče. S realizací Vám rádi pomohou pracovníci aktivizačních činností či Tak bude mít nejen uživatel přehled o všech společenských akcích, které se u nás konají a kterých se může zúčastnit, ale také dostane informace o omezeních způsobenými např. provozními okolnostmi, o změnách v pracovní době a dále se dozví informace o naplánovaných schůzkách vedení s rodinnými příslušníky a mnoho dalších důležitých informací, které ovlivňují život v našem Domově. Pokud Váš rodinný příslušník projeví zájem o tuto službu, prosím předejte jeho ovou adresu vedoucímu na Vašem oddělení. VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR Nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 25. a 26. října Náš domov umožní svým uživatelům volit přímo v zařízení, jak tomu bylo již v minulosti. Více informací bude uživatelům předáno během měsíce října. STRANA 3

4 ZPRAVODAJ DOMOVA PRO SENIORY KAMENEC! PODZIM 2013 POSKYTUJEME ODBORNÉ STÁŽE Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, se zapojil do projektu Stáže ve firmách vzdělá-vání praxí, který je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce. Projekt je určen pro všechny občany České republiky (mimo OSVČ a osoby se statusem studenta) s trvalým pobytem mimo hlavní město Praha. Jedná se zejména o: absolventy bez praxe, nezaměstnané, osoby vracející se na DÁTE NÁM SVŮJ HLAS? Dlouhodobě vnímáme odpovědnost ke svým uživatelům, zaměstnancům, kvalitě prostředí a hlásíme se k myšlence společenské odpovědnosti. Proto jsme se přihlásili do Ankety společenské odpovědnosti v sekci neziskové organizace, jejíž 4. ročník byl vyhlášen. Až do 31. října 2013 tak můžete právě Vy, uživatelé a zájemci, ale i ostatní veřejnost, vyjadřovat svůj názor a společensky nejodpovědnější firmu, které můžete dát svůj hlas, a to prostřednictvím internetového hlasování na webových stránkách uvedených níže. Pokud věříte v potenciál našeho zařízení, přispějte svým hlasem k možnému vítězství v této občanské anketě. Najdete nás na stránkách w w w. i n s t i t u t s o. c o m v kolonce Neziskové organizace. STRANA 4 pracovní trh (např. rodiče po rodičovské dovolené), zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci. Více informací naleznete na nebo Vám je poskytne vedoucí sociálního útvaru. BUĎTE BABIČKOU NEBO DEDEČKEM I DALŠÍM DĚTEM! Hledáme aktivní seniory, kteří chtějí rozdávat radost našim nejmenším. Předejte své bohaté životní zkušenosti nové generaci, posilněte v dětech kladný vztah k seniorům, pomozte budovat úctu dětí k seniorům. Přijďte povyprávět našim nejmenším své příběhy z mládí. Známe děti z mateřské školky, které by se s Vámi rády poveselily přijďte jim vykouzlit úsměv na tváři. V případě Vašeho zájmu nebo pro podrobnější informace kontaktujte svého vedoucího oddělení.

5 TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální služby v České republice prošly v uplynulých letech celou řadou významných změn, ať již to byly změny legislativní, kvalitativní, kapacitní či změny v systému jejich financování. V uplynulých letech jsme byli s v ě d k y n á r ů s t u j a k p o č t u organizací poskytujících sociální služby, tak i jednotlivých typů služeb či jejich dostupnosti. Přes všechny tyto pozitivní trendy jsou širokou veřejností sociální služby a jejich poskytovatelé nedostatečně oceňováni; práce v sociálních službách není vnímána jako prestižní povolání či obor a lidé, kteří v sociálních službách pracují, patří mezi nejhůře odměňované skupiny obyvatel v České republice. Ještě stále relativně velkému množství lidí při termínu sociální služby vytane na mysli ústavní péče, mnoholůžkové pokoje, dovoz obědů, apod. Chceme jako poskytovatelé sociálních služeb ukázat veřejnosti, že varianty, kvalita a úroveň sociálních služeb v České republice zaznamenaly od 90. let minulého stoleté znatelné změny. Chceme upozornit širokou českou veřejnost na důležitost a nepostradatelnost sociálních služeb v každém moderním a vyspělém státě, tedy i v České republice. Chceme upozornit na to, že s očekávaným demografickým vývojem bude úloha sociálních služeb ještě důležitější a že by se tyto výzvy neměly podceňovat. V rámci 5. ročníku týdne sociálních služeb v ČR se i naše zařízení zapojí do činnosti vedoucí k většímu zviditelnění a prezentaci pobytové sociální služby pro seniory. Dveře Domova pro seniory Kamenec se otevřou v době od 9,00 do 16,00 hodin dne 9. října Během dne si mohou zájemci prohlédnout prostory Domova, bude jim poskytnuto poradenství o poskytované službě a o nabízených aktivitách, projektech a mnoho dalšího. Dále představíme širokou škálu výrobků uživatelů domova. V rámci dne otevřených dveří bude uspořádána také vernisáž výstavy laického malíře pana Miroslava Beneše, uživatele naší služby. Doprovodnými aktivitami bude dopolední vystoupení děti z MŠ, ukázka terapie mobilního snoezelenu, kterou jsme od konce roku 2012 rozšířili už tak bohatou nabídku sociálněterapeutických a aktivizačních činností a po celý den bude také přístupná výstava Ohlédnutí do minulosti. Jste srdečně zváni! STRANA 5

6 ZPRAVODAJ DOMOVA PRO SENIORY KAMENEC! PODZIM 2013 STAŇTE SE FANOUŠKY FC BANÍK OSTRAVA Podpořme společně náš ostravský klub a upevňujme tak přátelské sousedské vztahy. Jako člen fanklubu můžete čerpat výhody jako například: - setkání se sportovci - mezigenerační výměna zkušeností a pohledů na fotbal - zdarma vstupné na zápasy včetně dopravy - zdarma propagační materiály Více informací Vám poskytnou vedoucí oddělení. BABIČKY VÍTAJÍ BAČKŮRKAMI DĚTIČKY Vyzýváme všechny zručné seniorky našeho zařízení, aby se zapojily do projektu Babičky vítají bačkůrkami dětičky. Cílem projektu je obdarovat nedonošené děti ručně pletenými bačkůrkami, ponožkami a čepičkami, které se budou prezentovat na novorozeneckém oddělení Porodnicko-gynekologické ordinace Fakultní nemocnice Ostravy. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V tisku i televizi se s touto informací setkáváme poměrně často. Od příštího roku má být účinný nový občanský zákoník. Co to pro nás v praxi znamená? Nový občanský zákoník upravuje tzv. soukromé právo, které. jak výslovně uvádí v 3 odst.1: chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nezpůsobí bezdůvodně újmu jiným. Například možnost uplatnit po obdarovaném vrácení daru, která je podle stávající právní úpravy možná pouze v případě prokázání hrubého porušování dobrých mravů vůči dárci, či členům jeho rodiny, bude výrazně rozšířena. Podle nového občanského zákoníku bude mít dárce právo uplatnit nárok na vrácení daru nejen v případě ublíží-li mu obdarovaný tak, že zjevně poruší dobré mravy, ale i v případech nevděku a dostane-li se dárce do takové nouze, že nemá prostředky na nutnou výživu. JUDr. Pavel Procházka, advokát Poskytování právního poradenství je v našem Tato nová právní úprava se tedy dotkne Domově možné vždy první pátek v měsíci v každého z nás i v běžném životě. odpoledních hodinách. Jde o rozsáhlý právní předpis, který v mnoha První poradenství je poskytováno zdarma, případech mění dosavadní ochranu soukromých další právní služby dle platného ceníku advokáta. práv. Pro více informací kontaktujte svého vedoucího oddělení. STRANA 6

7 PŘEHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE - WSPÓŁPRACOWAĆ V rámci projektových aktivit se zaměřujeme na aktivizaci seniorů. Aktivní zapojení uživatelů do kulturního a společenského života posiluje jejich sebevědomí, zmírňuje jejich sociální izolaci a zvyšuje kvalitu života. V současné době se zaměřujeme spolu s dalšími zařízeními v rámci projektu česko-polské spolupráce na utváření příhraničních vztahů, seznamujeme se a srovnáváme způsob a míru financování sociálních služeb, kvalitu a způsob jejich poskytování a metodické zázemí. Od našich polských sousedů čerpáme inspiraci pro další zvyšování kvality poskytovaných služeb. ZDRAVÝ SVĚT SENIORA NA STOLE Péče o stravování je samozřejmě součástí základní zdravotní a sociální péče a z tohoto základu se zrodil nápad na realizaci projektu Zdravý svět seniora na stole. Cílem projektu je seznámení uživatelů Domova pro seniory Kamenec se zdravými jídly a jejich nutričními hodnotami. Jídlo a výživa by měly být ve vyšším věku požitkem, radostí a důvodem společenského setkávání. Akce bude uskutečněna v průběhu října Její součástí bude příprava jídel kuchařem před zraky účastníků, prezentace hotových pokrmů a samozřejmě ochutnávka připraveného menu. Bližší informace budou sděleny nutriční terapeutkou začátkem měsíce října ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY Pokračování ze strany 1 Co musí člověk udělat pro to, aby se stal zdravotním klaunem? Musí projít poměrně náročným, několika etapovým konkurzem, který probíhá formou vícedenní dílny (workshopu), kde se zkoumají jak umělecké předpoklady uchazečů o tuto práci, tak schopnosti sociálně psychologické, například míra empatie, pohotovosti, komunikační schopnosti, zvládání stresových a nečekaných situací atd. Poté, co člověk úspěšně projde tímto dlouhým konkurzem, ještě není klaunem, ale absolvuje zhruba tříměsíční přípravu, kdy se klaunskému řemeslu a dovednostem učí a hledá svou vlastní postavu klauna. STRANA 7

8 Zároveň dochází na náhledy do nemocnic chodí se dívat na klauniády zkušenějších kolegů, učí se pohybovat v nemocničním prostředí, učí se hygienickým pravidlům, učí se pozorováním klaunské práce v praxi. Pak, jelikož klauni pracují ve dvojici, se na pár návštěv ke dvojici už v klaunském kostýmu připojí a nakonec, když už pokročí v přípravě dál, začne regulérně docházet s klaunským kolegou na pravidelné návštěvy v nemocnicích. Která zařízení navštěvujete a za kým nejčastěji chodíte? V našich projektech se soustředíme na děti a na seniory. V celé České republice je 83 klaunů, chodíme do 65 nemocnic a 7 domovů pro seniory. Náš Severomoravský tým navštěvuje hospitalizované děti při pravidelných klauniádách ve všech ostravských nemocnicích a jezdíme také do Frýdku-Místku, Opavy, Karviné, Havířova, Třince, Vsetína a Valašského Meziříčí. Za seniory chodíme k vám do Kamence a ještě do Heřmanic. Máme také další projekty např. Malý záchranář dvojice klaunů spolu s dvojicí záchranářů osvětluje dětem na 1. stupni základních škol hravou formou pravidla první pomoci. Dalším projektem je projekt s názvem Přezůvky máme. Ten je určen dětem, které jsou v paliativní péči, chodíme k nim na návštěvu domů. Máme také projekt s názvem Kutálka, ve kterém se soustředíme na hendikepované děti. Nebo také Cirkus paciento, kdy klauni týden docházejí do nemocnice a dlouhodobě hospitalizované děti učí cirkusovým dovednostem a to vše vyústí do cirkusového vystoupení nemocných dětí spolu s klauny pro ostatní hospitalizované děti, rodiče i nemocniční personál. Projektů je hodně, ale všechny spojuje jedno přinést radost, odreagovat od nemoci, od bolesti, odvést pozornost od trápení, potěšit a vzbudit zájem o život a o humor. Plánujete rozšířit oblast působení i na další skupiny? Zatím se chceme soustředit na děti a seniory, ale máme také jeden projekt pro dospělé onkologické pacienty s názvem Koš plný humoru, kdy klauni navštěvují onkologická oddělení a dospělým pacientům přináší drobné dárky vesměs knihy s humornou tematikou a náš lék Humorin. Kolik je na Ostravsku Zdravotních klaunů a jaké je zastoupení mužů a žen? V našem Severomoravském týmu je 10 klaunů 6 žen a 4 muži. Co Vás motivovalo stát se Zdravotním klaunem? Motivovala mě má vnitřní potřeba dělat práci, která přinese radost nejenom mě samotné, ale také druhým. Potřeba dělat povolání, které je smysluplné. Naplňuje mě pracovat s lidmi, pro lidi a zabývat se humorem. A navíc, když mě před více než pěti lety Zdravotní klauni mezi sebe přijali, netušila jsem, jak báječnou společnost lidí potkám, a že najdu tolik nových přátel a poznám neuvěřitelné množství inspirativních a kreativních lidí. Práce Zdravotního klauna pro mě tedy také znamená pocit, že jsem opravdu v dobré společnosti. Jaká bývají např. civilní povolání Zdravotních klaunů? Většina klaunů má nějaké umělecké povolání jsou to herci, hudebníci. Máme mezi sebou ale také učitele dramatických škol, učitele, bývalou zdravotní sestru, faráře, překladatelku z holandštiny. STRANA 8

9 Jak si udržujete dobrou náladu, kterou předáváte dál při svých návštěvách? Dělám svou práci s láskou a na všechny klauniády se opravdu těším, takže si nic násilím udržovat nemusím. A baví mě vidět svět veselýma očima. Navíc smích prý prodlužuje život a já se opravdu ráda směju, tak doufám, že toto pořekadlo je pravdivé. Kde čerpáte inspiraci pro svá vystoupení? Jednak máme pravidelné dílny jak v Čechách, tak v zahraničí, kde s kolegy sdílíme zkušenosti a dovednosti a máme možnost se učit novým věcem, a také se snažíme vycházet z každodenního života a humor hledat v obyčejných a běžných detailech všedního dne. Vytváříte si kostýmy a další doplňky sami? Ano, každý si hledá svou klaunskou postavu se svým příběhem a pro ni vytváří adekvátní kostým. Co byste vzkázali našim uživatelům? Jana Vavřičková alias Gabriela : Ráda bych vzkázala, aby uživatelé Kamence přijímali návštěvy zdravotních klaunů bez obav, neboť kroky zdravotních klaunů za nimi míří nejen s čistými úmysly, ale především s chutí a energií, kterou mají na rozdávání a rádi ji předají právě jim. Sylvie Krupanská alias Zdenička : Uživatelům bych ráda vzkázala za Zdeničku, aby si užívali krásných a přitom obyčejných věcí, jako je třeba východ a západ slunce, vůně kávy, cvrlikot ptáčků za oknem a vůbec - barevnosti našeho světa v každém ročním období. Tereza Vilišová alias Tonička : Chtěla bych všechny uživatele opravdu srdečně pozdravit a vzkázat, že k Vám do domova velmi ráda chodím, protože se nám od Vás dostává vlídného a milého přijetí. A navíc Tonička, která je švadlenka a přitom velké kopyto dostává od uživatelů mnoho cenných rad do života nejenom co se týče šití. A Tonička také zjistila, že v Domově bydlí spousta seniorů, kteří tak nádherně zpívají a je to tedy pro ni přímo radost až na kost si společně zazpívat. A když ještě může obdivovat výtvarné dovednosti a schopnosti některých nesmírně šikovných dam jako například přenádherné vlčí máky z papíru, které teď objevila na 4. patře - to jsou pak opravdu krásné zážitky a za ně jako Tereza i Tonička děkuji. A speciální pozdrav patří dvěma pánům Janům z 1. patra to slíbené kafíčko si opravdu jednou u Vás ráda vypiju! Vláďa Kos - alias Rudolf : Přeji uživatelům krásné chvíle prožité s milými lidmi a zájmy, které naplní krásami všední dny a Rudolf přeje - hodně hudebních zážitků s mým krásným hlasem a ukulelem. Ludmila Forétková - alias Liběna Astrová : Děkuji za možnost vyjádřit za sebe i za své věrné lepší druhé já - za Liběnu - své pocity, které se mi vždy dostaví při návštěvě všech uživatelů na Kamenci i těch, kteří o ně perfektně a profesionálně pečují. Je to prosté - mám Vás všechny moc ráda a každé setkání s Vámi patří k těm nejhezčím z toho dne, kdy Vás mohu potěšit, pobavit, zaujmout či jakkoliv optimisticky naladit. Přiznávám, že to není zcela nezištné a je v tom z mé strany (i ze strany Liběny) trochu neškodné sobecké vypočítavosti, protože společná radost, která se dostaví u Vás, milí uživatelé, se naprosto zákonitě přenáší i na mě. Váš úsměv, pozorné oči, společné zpívání i sdílení našich drobných klaunských kalamit, jsou pro mne (no dobře, já vím, že i pro tebe Liběno) velkou radostí, odměnou, ale i závazkem, abych Vám všem ze sebe dala to nejlepší. Děkuji za to, že mohu být s Vámi, děkuji za to, že Vám mohu trochu zpestřit a občas narušit chvíle Vašeho zaslouženého odpočinku a už teď se na Vás moc těším. STRANA 9

10 ZPRAVODAJ DOMOVA PRO SENIORY KAMENEC! PODZIM 2013 pštrosů a lam. Pak jsme se odebrali k pavilonu šelem, kde většinou žádný pohyb nebyl. Šelmy, pokud byly venku, se jen líně povalovaly v kleci. Velice vděčným místem pro naši skupinu bylo pozorování opic. Tam bylo naopak rušno a Obě návštěvy proběhly za velmi horkých veselo, neb opičky různě skákaly, ručkovaly, dnů. Každé návštěvy se nebo šplhaly po všem, co měly zúčastnilo pět uživatelů na v kleci. Předposlední transportním vozíčku zastávkou pak byl pavilon s doprovodem. Na začátku slonů, které jsme mohli procházky jsme s uživateli pozorovat většinou jen z dálky. chvilku pozorovali nádherně Po přibližně dvouhodinovém zbarvené plameňáky. Poté chození jsme se občerstvili jsme si na krátký moment nejrůznějšími dobrotami a sedli u vodních zařízení, kde nápoji u stánku a při byly různé vodní pumpy, společném klábosení o našem hráze, mlýnky, které většinou vydařeném putování jsme se plnily účel, pro který byly vyrobeny. Procházka vydali zpět na Kamenec. pokračovala kolem stáda jelenů daňků. Krátkou zastávku s posezením jsme si udělali u koz, ovcí, NÁVŠTĚVY ZOOLOGICKÉ ZAHRADY OSTRAVA A GRILOVÁNÍ NA KAMENCI Konečně se ve středu 31. července uskutečnilo již 2 týdny z infekčních důvodů odkládané grilování párků a klobás. Personál svezl špatně pohyblivé obyvatele na vozíčcích na zahradu a pod altánky, kde se pohodlně rozesadili kolem přichystaných stolů. V ½3 náš pracovník Petr Polášek uvítal nám již z dřivějška známého harmonikáře pana Rakuse, který oblíbenou písní Jaromíra Vejvody Škoda lásky, zahájil slavnostní posezení. Dále následoval téměř nepřetržitý proud národních písní a šlágrů vesměs z našich mladých let po celou dobu 1½ hodiny. My jsme STRANA 10 zatím pokojně baštili předkládané výborně odborným personálem grilované párky a klobásy s hořčicí a kečupem a zapíjeli to šálkem horké kávy nebo dobře vychlazenou ovocnou šťávou. Jako dezert byly podávány banány, krásně vyzralé řezy červených, sladkých melounů a naporcované grepy a jablka. Bylo to velmi hezké letní odpoledne, které nám zůstane dlouho v paměti s přáním, uspořádat v příhodný čas zase něco podobného. Náš upřímný dík náleží samozřejmě panu Rakúsovi, nelze však opominout ani naše milé pečovatelky a volnočasové pracovnice, které jako pestrobarevní motýlci ve svých slušivých oblecích se lehce vznášely mezi námi a snažily se plnit naše přání a přitom se starat o přísun nachystaných dobrot do naší blízkosti. Svou pomocí přispěly i vedoucí úseků. Všichni se tak snažili měrou vrchovatou o naší dobrou náladu. Obyvatelé se jednak mezi sebou dobře bavili, jednak přizvukovali svými hlasy melodiím pana Rakuse. Počasí bylo vynikající, to, co si kdo přál se mu splnilo. Sluníčko občas prosvítalo mezi mraky, teplota byla příjemná a občas zafoukal i mírný větřík. Kolem půl páté se již shromaždění Škoda jen, že tuto radostnou obyvatelé postupně vraceli díky pohodu nesdílel s námi nikdo z ochotným pečovatelkám, do vedení. svých pokojů a slavnost pomalu Ing. Jan Kostruch končila.

11 OCENĚNÍ UŽIVATELŮ A VYSTOUPENÍ SKUPINY A TRIO Půl rok utekl jako voda. Jak už stalo tradicí, naše zařízení opět vyhodnocovalo naše uživatele, kteří byli přínosem pro naše zařízení a pro ostatní uživatele. Na tuto slavnostní chvíli byla pozvána kapela již námi vyzkoušená A Trio. Přesto, že v názvu kapely mají trio vystoupili ten den pouze dva hudebníci, neb zpěvačka trávila čas na dovolené. Začali hrát a naši uživatelé se tónů a textů jim blízkých a známých pomalu rozehřívali. Po několika písních nastala slavnostní chvíle předání pamětního listu a drobného dárku panem ředitelem Ing. Jurajem Chomičem. Ocenění byli tito uživatelé: paní Věra Vašíčková Marie Dočkalová, Lidia Hlubocká, Blažena Rakušanová, Marta Kahánková, Jiřina Kaločová, Veronika Lapišová a pan František Dočkal. Všichni odměnění sklidili zasloužený potlesk. Po té pokračovalo muzicírování skupiny A Trio. Při několika písní byli uživatelé hudebníky vyzváni, aby se zpěvem také přidali a také tak učinili. Během produkce zaměstnanci přinášeli na stoly pochutiny, které připravila naše kuchyně, za což jim patří veliký dík. Společně prožitý příjemný čas si užilo 52 uživatelů spolu se zaměstnanci. LOUČENÍ S LÉTEM - GORZYCE Z nedalekých polských Gorzyc přišlo do našeho domova pozvání na Loučení s létem. Akce se zúčastnilo 5 uživatelů paní Dusová, paní Rakušanová, paní Herinková, paní Hubová a pan Kněžík včetně mé maličkosti, pana ředitele a vedoucí sociálního útvaru paní Malůškové. Po krátké cestě jsme na místo dorazili nedlouho po desáté hodině, kde se nás hned ujali pozorní hostitelé. Pan ředitel byl pozván ke k ostatním vedoucím pracovníkům, jak z Polska, tak od nás. Akce začala projevem gorzyckého pana ředitele, který všechny významné hosty a návštěvníky ze zahraničí přivítal a vysvětlil, v jakém duchu se akce Loučení s létem koná. Podtext byl 70. léta. Tomuto duchu odpovídaly i některé rekvizity, např. rádia, kufry, televize a také hudba a průvodní slovo. Za poslechu hitů 70. let, hlavně pak polských, jsme společně příjemně konverzovali a konzumovali mnohé dobroty, které nám pozorní hostitelé nosili přímo pod nos. Občas jsme se zaposlouchali i do některých výstupů d v o u h u d e b n í k ů, k t e ř í d u c h sedmdesátých let velmi vtipně komentovali. Čas příjemně plynul až nastal okamžik, kdy jsme se museli rozloučit a vrátit se zpět na Kamenec. Na další pozvání z Gorzyc se ale už předem těšíme! Petr Polášek STRANA 11

12 KAMENECKÉ VINOBRANÍ Tento rok se konal již čtvrtý ročník Kameneckého vinobraní, jehož popularita je velmi vysoká. Krátké úvodní slovo a přání dobré zábavy a dobrého pochutnání na mnoha dobrotách a hlavně burčáku pronesl na začátku pan ředitel Ing. Juraj Chomič, MBA. Pan ředitel rovněž přivítal hosty z nedalekých Gorzyc z Polska, kterým se pak i věnoval. Hnedle po jeho krátkém vstupu přišel na řadu program. Na parket nastoupilo cca 20 dam v seniorském věku. Jednalo se o taneční soubor Slunečnice z blízké vesnice Kobeřice. Dámy nastoupily ve slušivých kostýmech a mezi svými čísly se stihly i převléknout. Krátkou pauzu mezi jejich vstupy jsme vyplnili poslechem lidových písniček. Po skončení produkce sklidili tanečnice bouřlivý potlesk. Pro velký úspěch pak následoval přídavek. S potleskem na rozloučenou se souborem Slunečnice do místnosti vstoupili členové cimbálové muziky Friš. Tito čtyři mladí muži zde hráli již v minulém roce. Pro velký úspěch byli pozváni i letos. Krátká přestávka byla opět vyplněna lidovými písněmi. Pánové doladili nástroje a dali se do hraní. Naši uživatelé se při tónech nejrůznějších lidových písní pomalu rozehřívali. Určitě to bylo způsobeno jak hudbou, tak burčákem, který personál zařízení začal podávat. Během vystoupení obou souborů měli možnost ochutnávat z bohaté nabídky, kterou připravilo srdce našeho domova kuchyně. Děvčata z kuchyně pod vedením svého šéfkuchaře a vedoucí stravovacího úseku ve spolupráci se sociálními pracovnicemi a pracovníky volnočasových aktivit sál pěkně vyzdobili a rovněž hezky naaranžovali stoly. Vše bylo už od počátku na svém místě, skleničky, hrníčky, talířky a hlavně spousta dobrot ovocné mísy, švestková buchta, koláče, sádlo, chlebík, káva, čaj, guláš a hlavně burčák. Po krátké přestávce se chlapcům z cimbálovky podařilo naše uživatele rozezpívat. Zazněly písně známé i méně známé, pomalé i rychlé Lidé debužírovali, mnozí zpívali a troufnu si tvrdit, že se všichni, nebo skoro všichni výborně bavili. Tak jako vše má svůj počátek, tak vše má i svůj konec. Muzikanti ohlásili poslední kousek, zahráli a za bouřlivého potlesku všech návštěvníků ukončili svou produkci. Nezbývá než znovu poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci akce podíleli, zvláště pak kuchyni! Těšíme se za rok na páté Kamenecké vinobraní s přáním, aby bylo ještě lepší, než to letošní. Petr Polášek STRANA 12

13 JAK CHRÁNIT ZDRAVÍ V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH Snad všichni během zimy bojujeme s kašlem, rýmou, chřipkami a angínami. Každý se snaží tělu dostatek vitamínů pro posílení imunity dodat různými způsoby. Někdo sází na televizní reklamy, někdo na babské rady. Určitě je v tomto směru nutné dodržovat zásadu všeho moc škodí. Nadbytkem vitamínů našemu tělu můžeme spíše uškodit. Mezi skvělé zdroje vitamínů v zimě můžeme uvést zeleninu, kterou lze uchovávat celou zimu v domech se sklepy. Jedná se zejména zelí, kapustu, červenou řepu, veškerou kořenovou zeleninu. V truhlících doma si můžeme pěstovat například pažitku nebo řeřichu. A k čemu jsou výše uvedené zeleniny a bylinky pro naše tělo dobré? Řeřicha lze ji snadno pěstovat na kousku vlhké vaty. Má výraznou chuť, obsahuje látky, které posilují imunitu. Jde zejména o vitamín C, vitamín B1 a karoten. Obsahuje také železo, hořčík, vápník, draslík. Řeřicha zbavuje ledviny a močové cesty toxických látek, podporuje tvorbu trávicích šťáv, posiluje činnost žlučníku a jater. Pochutnat si na ni můžete na chlebu s máslem, můžete si ji přidat do salátů, pomazánek, polévek. Bezinkové květy je výborné si nasušit na zimu květy. Čaj pomáhá při nachlazeních, chřipkách, je vynikající na důkladné vypocení. Česnek a cibule obsahují přírodní antibiotika, vitamíny a minerály. Můžeme je využívat v čerstvé i tepelně upravené podobě. Černá ředkev nepatří mezi nejznámější zeleniny. Můžeme z ní získat ale sirup, který pomáhá proti kašli. Bulvičku ředkve můžeme překrojit, na řezu vytvořit důlek a do něj nasypat trochu cukru. Za pár hodin vytáhne cukr šťávu a vytvoří sirup. Kyselé zelí obsahuje bakterie kyseliny mléčné, vitamíny skupiny B, vitamíny C a K, enzymy. Podporuje krvetvorbu a tvorbu hormonů. Pomáhá při únavě, zvyšuje odolnost organismu proti stresu. Výborná je také šťáva z kyselého zelí, která se dnes i dá koupit v obchodě. Výše uvedené je jen malá ukázka, jak můžeme využít vitamínů v přírodní podobě a chránit se tak v podzimních a zimních měsících. Nezapomínejme, že vše co jíme, by nám mělo také chutnat, a proto není vhodné se do některých potravin nutit jen proto, že jsou zdravé. Bc. Soňa Rúberová STRANA 13

14 ŽIVOTNÍ STYL DIABETIKŮ Na konci září proběhlo seznámení uživatelů s nabídkou otevření odborné poradny pro diabetiky od v Domově pro seniory Kamenec a seznámení s projektem Zdravý životní styl diabetiků, jehož garantem je MUDr. Chmura a s p o l e č n o s t M E N A R I N I zastoupenou RNDr. Zuzanou Ročkovou, Uživatelé s diabetem byli informováni o možnosti péče zaměřované na prevenci, poradenství, osvětu, přednášky. Dále o aktivním zapojení personálu DPS Kamenec všeobecných sester, nutričního terapeuta, fyzioterapeutů, všeobecné sestry pro rehabilitační, sociálních pracovníků pro přímou péči, sociálních pracovníků pro volnočasové aktivity. Uživatelům budou zajištovány pravidelné návštěvy diabetologa v ambulanci zařízení, v dopoledních hodinách. Uživatelé s diabetem mohou docházet přímo do ambulance našeho zařízení. Imobilní uživatele bude navštěvovat diabetolog na oddělení u lůžka. Ambulantní sestra ve spolupráci s všeobecnými sestrami oddělení D1, 2, 3 a 4 budou zajišťovat provedení odběrů před konzultací s lékařem, předpisy léků a inzulínů včetně dodání léčiv uživateli. Termíny ordinace diabetologa budou vyvěšovány v čekárně ambulance zařízení a v pracovnách všeobecných sester na oddělení. P r v n í s e t k á n í n a š i c h uživatelů s garantem projektu MUDr. Chmurou a RNDr. Zuzana Ročkovou Zdravý životní styl diabetiků je plánováno na 6. listopadu 2013 ve hod. FIXAČNÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Domov pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, zakoupil pro naše uživatele sociální služby nové fixační kompenzační pomůcky. Jedná se např. o podložku pod paži, podložku pod paži s pásy k zajištění polohy, stabilizer zad na transportní vozík nebo pěnovou podložku s abdukčním klínem. Manipulace s těmito kompenzačními pomůckami je velmi jednoduchá, lehce se mění. Při znečištění lze díky speciální úpravě celou pomůcku jednoduše vyprat nebo omýt a vydezinfikovat. Pomůcky nacházejí uplatnění u širokého spektra diagnóz lidí všech věkových kategorií, Jejich použití je bezpečné a účinné a významně snižují problémy v péči. Všechny nabízené kompenzační pomůcky byly podrobeny klinickému hodnocení zdravotnických prostředků s pozitivním výsledkem. Slouží především k fixaci části těla. Cílem je zajistit, aby způsob použití odpovídal požadavkům na kvalitu sociálních služeb, zejména aby vycházel z individuálně určených potřeb, zajišťoval ochranu práv uživatelů a předcházel riziku poranění. Používání fixačních zdravotnických pomůcek je dobrovolné, uživatelé vždy mohou odmítnout jejich použití, dohodnout si dobu, po kterou budou použity nebo aby byly použity jen na nezbytně nutnou dobu. V době použití pomůcky zaměstnanec odpovídá za zajištění pohodlí uživatele, nabízí a pomáhá uživateli s úpravou sedu, úpravou pomůcky, eventuelně s odstraněním pomůcky. Věříme, že nakoupené fixační kompenzační pomůcky pomohou zkvalitnit život našich uživatelů s tělesným handicapem. Bc. Karin Fojtíková STRANA 14

15 FOTOTERAPIE - LÉČBA ZÁŘENÍM V Domově pro seniory Kamenec nabízí své služby Léčebná rehabilitace nestátní ambulantní zdravotnické zařízení. Mezi širokou nabídku terapeutických a regeneračních možností zařazuje i nabídku fototerapie léčbu prováděnou elektromagnetickým zářením. Fototerapie je vědeckou medicínou uznávaná metoda prováděná pomocí přístrojů a zdrojů světla. Biostimul (lampa) je přístroj, který využívá ke svým léčebným účinkům konstantní (stálé) nebo pulzní polarizované světlo. Lze aplikovat celostně, kdy působí specificky na každý orgán těla. Infračervený zářič má světelný zdroj, který produkuje i teplo. Proto je podle účinků zařazen také k termoterapii léčbě teplem. Kombinaci světla a tepla lze aplikovat celostně, kdy intenzita světelné energie způsobuje nárůst energie tepelné. Působí specificky na každý orgán těla. Léčebná rehabilitace nabízí i celkové nabuzení organismu pomocí stimulátoru slunečního světla. Zdroj slunečního světla produkují zářiče, které nahrazují přirozené sluneční paprsky (viz foto), které podporují životní energii a zdraví. Mějme však všichni na paměti, že přístroje nejsou schopny nahradit přírodní zdroj životní energie a zdraví SLUNCE. Kdo žije a pohybuje se na světle denním a za svitu slunečního, zachovává nejzdravější oko i nejzdravější tělo. (Sebastian Kneipp) Eva Benešová Podpořte své zdraví, navštivte nás! Objednávky na tel.: STRANA 15 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - ANO ČI NE? ANO! Paměť jako taková patří k důležitým aspektům duševního života člověka. Díky dobře fungující paměti se můžeme lépe orientovat v těžkých životních situacích a lépe zvládat úkoly. Princip co nepoužíváš, o to přijdeš je pro paměť klíčový. Být v kondici je totiž důležité pro člověka v každém věku, i pro seniora. Udržovat se v kondici fyzické i psychické má velký význam. Trénink paměti v různých podobách by měl být důležitou součástí života každého seniora. Paměť můžeme prakticky trénovat v běžném životě. Lze však také doporučit individuální či skupinové cvičení a to u osob v každém věku. V našem domově probíhá individuální i skupinové trénování paměti, kterého se uživatelé mohou účastnit na Podlaží Den Čas D1 kulturní místnost pátek 10:00 11:00 D2 kulturní místnost středa 10:00 11:00 D3 kulturní místnost středa 10:00 11:00 D4 jídelna úterý 10:00 11:00

16 PROGRAM AKCÍ DO KONCE ROKU 2013 ŘÍJEN Právní poradna Den otevřených dveří Zážitkový seminář pro D Říjnové zpívánky s panem Paluzgem Zážitkový seminář pro D Kamenecká zabijačka Přednáška o lécích Volby do PS ČR 2013 LISTOPAD Zdravý svět seniora na stole termín bude upřesněn Bavme se společně bez rozdílu věku 1. setkání termín bude upřesněn Zážitkový seminář pro D Setkání vedení Domova s uživateli a rodinnými příslušníky Zdravý životní styl diabetiků Setkání vedení Domova se zaměstnanci Zážitkový seminář pro D Prezentace projektu Babičky vítají bačkůrkami dětičky na novorozeneckém oddělení Porodnicko-gynekologické ordinace Fakultní nemocnice Ostravy Divadelní kavárna PROSINEC Mikulášský den Vánoční jarmark Bavme se společně bez rozdílu věku 2. setkání termín bude upřesněn Silvestrovský den Zdravý svět seniora na stole termín bude upřesněn Domov pro seniory Kamenec pečuje od roku 1975 o seniory, kteří potřebují v důsledku věku či zdra-votního stavu pomoc druhých. Domov usiluje o to, aby jeho klienti a jejich blízcí prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného spole-čenství a objevovali drobné radosti života. I Vy můžete přispět na péči o klienty Domova finančním darem - bankovní spojení: KB č.ú.: /0100. Za Vaše příspěvky děkujeme! DOBROVOLNICTVÍ Dobrovolnická činnost v Domově vede ke zkvalitnění péče o naše klienty. Dobrovolníci dělají spoustu užitečných věcí, aniž by očekávali finanční odměnu. Dobrovolnictví otevírá Domov široké veřejnosti, vytváří prostor pro setkávání lidí všech generací, vede k prolínání světa zdravých a nemocných a umožňuje sdílení nejrůznějších životních osudů. Dlouhodobě v této oblasti spolupracujeme s dobro-volnickým centrem ADRA Ostrava, které k nám vysílá dobrovolníky pro pomoc osamělým seniorům. V případě zájmu o dobrovolnickou činnost konta-ktujte: Bc. Zuzanu Priesolovou, T: a nebo kontaktní osoba v DPS Kamenec. Najdete nás na Facebooku fbl.me/kamenec STRANA 16

Seniorský zpravodaj č. 30 1. zpravodaj. Léto 2013 č. 30. Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec

Seniorský zpravodaj č. 30 1. zpravodaj. Léto 2013 č. 30. Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec Seniorský Seniorský zpravodaj č. 30 1 zpravodaj Léto 2013 č. 30 Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec Vážení uživatelé, nejmilejších. přejeme krásné prožití letních dnů, plné pohody

Více

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014 1 1 / 2015 Milé čtenářky a milí čtenáři, vítám vás v roce 2015 a zároveň vám přeji, aby vás v něm provázelo vše jen to NEJ! I nadále se budu těšit na spolupráci s vámi, jež mi jistě pomůže vytvořit časopis,

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA

Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA Pomoc má mnoho tváří Hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář Diakonie ČCE hospic CITADELA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ČERVENEC 2014. Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy

ČERVENEC 2014. Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy ČERVENEC 2014 Běh pro Paraple 2014 Asistence jako cesta k nezávislosti Výcvik dobrovolníků Ohlasy na kurzy Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L E Inzerce nebojím se

Více

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH...

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník IV., číslo 4, prosinec 2011 ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě bylo

Více

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CITADELA. hospic

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CITADELA. hospic Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 hospic CITADELA Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář hospic CITADELA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Základní informace a údaje

Více

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, organizuje pro své cílové skupiny v průběhu celého roku různé volnočasové aktivity,

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 2010 VÝRO NÍ ZPRÁVA VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Poděkování ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s 3 Základní údaje a

Více

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult

Estéčko. zpravodaj společnosti ST Consult Estéčko zpravodaj společnosti ST Consult 1/2014 ÚVODNÍK Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní partneři, dovolte, abych vám na úvod poděkoval za výbornou spolupráci v roce 2013 a do nového roku vám

Více

e-makovice 6/2010 listopad 2010

e-makovice 6/2010 listopad 2010 listopad 2010 ÚVODNÍK DOPIS Můj dospělý bratr, otec tří malých dětí, je téměř dva roky po vážném úrazu mozku. Kvůli snad všem myslitelným komplikacím během akutní péče je nyní trvale uvázán na lůžko. Pokroky

Více

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity Vybíráme z obsahu TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ seznamuje neslyšící osoby s počítači a jejich využitím... str. 2 Užitečný a také poutavý časopis (nejen) pro lidi se selháním ledvin... str. 3 Vlaštovky přinášejí změnu

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU

HARMONIE TŘETÍHO VĚKU Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace HARMONIE TŘETÍHO VĚKU Číslo 48 Den dětí v Denním dětském rehabilitačním stacionáři, Středisku denní péče v ul. Františka Malíka 973 Naši

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Obsah. Co je cystická fibróza?

Obsah. Co je cystická fibróza? Obsah Úvodní slovo Poslání a činnosti Klubu CF Členská základna Členská schůze Sociální služby poskytované Klubem Základní a odborné sociální poradenství Krizová telefonická linka Víkendová setkání pro

Více

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014

informátor Program pro pěstounské rodiny Spolupráce s partnery Podpořte vydávání Informátoru str. 4 str. 7, 8 str. 10 1/2014 informátor 1/2014 Program pro pěstounské rodiny str. 4 Spolupráce s partnery str. 7, 8 Podpořte vydávání Informátoru str. 10 1 úvod Slezská diakonie vstoupila do roku 2014 docela s optimismem. Tento rok

Více

Vydání této publikace finančně podpořili:

Vydání této publikace finančně podpořili: okamžik brožura.indd 1 okamžik brožura.indd 2 Vydání této publikace finančně podpořili: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška Tato publikace vychází u příležitosti

Více

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava

Velikonoce: Výrobky našich uživatelů Přinášíme tipy na velikonoční výrobky našich uživatelů. DUHOVÝ DŮM Ostrava 1 úvod Milí čtenáři, přinášíme Vám opět novinky nejen ze života Slezské diakonie, ale sociálních služeb obecně. V tomto čísle se dotýkáme citlivého tématu, o které jste si psali, a to je péče o umírající

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více