Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:"

Transkript

1 USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: Radim Kozlovský usnesením č. 10/293/2008 zprávu ke kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. usnesením č. 10/294/2008 zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města 2) schválilo na doporučení finančního výboru výsledky kontrol s názvem Kontrola plnění rozsahu oprávnění rady města provádět rozpočtová opatření". usnesením č. 10/295/2008 1) vzalo na vědomí informaci informaci o úpravách rozpočtu města schválených na Radě města Třince konané dne , per rollam dne , , a ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 4 usnesením č. 10/296/2008 rozpočtová opatření č. 1 s 3 s, 6 s 9 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 1 (celkem 8)

2 2) schválilo vlastní rozpočtová opatření č. 1 10, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 usnesením č. 10/297/2008 o poskytnutí finančních neinvestičních dotací v sociální oblasti pro rok 2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) rozhodlo o uzavření smluv č. 2008/08/003/Km až 2008/08/036/Km o poskytnutí finančních neinvestičních dotací z rozpočtu města Třince v sociální oblasti pro rok 2008 mezi městem Třinec a subjekty uvedenými v návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 usnesením č. 10/298/2008 o poskytnutí účelových finančních příspěvků pro kulturu a sport pro rok 2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1 a 2. přednesu, doporučeného komisí pro rozdělení účelových finančních příspěvků pro kulturu a sport pro rok ) rozhodlo o uzavření smluv č. 2008/06/008/Še až 2008/06/240/Še na poskytnutí finančních příspěvků pro kulturu a sport pro rok usnesením č. 10/299/2008 realizaci projektu Zázemí", zaměřeného na vytvoření materiálové základny pro neziskové organizace působící na území města Třince, jehož nositelem a předkladatelem je Asociace TOM ČR, TOM 1303 Maracaibo, Na Vyhlídce 1098, Třinec, IČ , 2) rozhodlo o finanční spoluúčasti města Třince v projektu Zázemí", jehož nositelem a předkladatelem je Asociace TOM ČR, 1303 TOM Maracaibo, Na Vyhlídce 1098, Třinec, IČ , ve výši 7,5 % celkových nákladů, tj. do maximální výše ,-- Kč, a to s podmínkou získání dotace z regionálního operačního programu pro léta usnesením č. 10/300/2008 žádost o státní účelovou dotaci na tyto dílčí projekty: a) rozšíření kamerového systému Městské policie Třinec - budova na nám. T.G.M., čp. 388, Třinec ( SAPRO") - budova na ul. Lidické, čp. 795, Třinec ( Dům hrůzy") - budova na ul. 1. máje, čp. 540 (budova RK STING) b) pořízení hardware pro preventivní a bezpečnostní účely pro obvodní oddělení Policie České republiky v Třinci c) rekonstrukce a modernizace školního hřiště u ZS Kaštanová d) zpracování koncepce prevence kriminality na léta Strana 2 (celkem 8)

3 usnesením č. 10/301/2008 opatření obecné povahy - Změnu č. 5 a 6 územního plánu města Třinec". usnesením č. 10/302/2008 opatření obecné povahy Změnu č. 6 a 7 územního plánu Třinec - část Oldřichovice". usnesením č. 10/303/2008 opatření obecné povahy Změnu č. 2 a 3 územního plánu města Třinec - část Nebory". usnesením č. 10/304/2008 opatření obecné povahy Změnu č. 2 a 3 územního plánu města Třinec - část Karpentná". usnesením č. 10/305/2008 1) zrušilo a) usnesení 5. zasedání dne , kterým byl schválen regulační plán Třinec Staré Město b) usnesení 20. zasedání dne , kterým byly schváleny změny č. 1 a 2 regulačního plánu Třinec Staré Město 2) vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky města Třince č. 4/99 - regulativy územního rozvoje městské zóny Třinec Staré Město, a č. 5/02, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/99, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 usnesením č. 10/306/2008 obecně závaznou vyhlášku, kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace na území města Třince ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 usnesením č. 10/307/2008 kontrolní řád města Třince ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 usnesením č. 10/308/2008 1) stanovilo zásady poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Třinec ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 Strana 3 (celkem 8)

4 usnesením č. 10/309/2008 1) odvolalo z funkce člena finančního výboru Ing. Tomáše Byrtuse 2) zvolilo do funkce člena finančního výboru Ing. Kamila Turka usnesením č. 10/310/2008 1) zřídilo osadní výbor v městské části Třinec - Oldřichovice 2) určilo maximální počet členů výboru, a to 9 (předseda + 8 členů) 3) zvolilo určené členy osadního výboru městské části Třinec - Oldřichovice: - Bohdana Kadlubiece (nar. 1963) - Dalibora Marosze (nar. 1975) - Jana Martynka (nar. 1956) - Bohdana Mrózka (nar. 1971) - Mariana Plucnara (nar. 1971) - Dalibora Pyszka (nar. 1977) - Jaroslava Rajcu (nar. 1947) - Rudolfa Sagana (nar. 1943) - Henryka Szlaura (nar. 1961) 4) zvolilo do funkce předsedy osadního výboru Třinec - Oldřichovice pana Mariana Plucnara (nar. 1971), bytem Třinec - Oldřichovice. usnesením č. 10/311/2008 uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,-- Kč na provoz inkubátoru STEEL IT, čj. 2008/03/002/Za, mezi městem Třinec a občanským sdružením Institut EuroSchola, se sídlem nám. Svobody 527, Třinec, IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 usnesením č. 10/312/2008 poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,-- Kč pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, PSČ , a to výhradně na náklady spojené s rekonstrukcí hygienického zařízení koupelny a WC pro hasiče a dovybavení Hasičské stanice Třinec (dotace je kryta ze schváleného rozpočtu města Třinec pro rok 2008 organizační jednotky č odbor vnitřních věcí) 2) schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2008/12/004/Žo mezi městem Třinec a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, PSČ Strana 4 (celkem 8)

5 usnesením č. 10/313/2008 uzavření smlouvy č. 2008/06/007/Še o poskytnutí finančního příspěvku, ve výši ,-- Kč, mezi městem Třinec a občanským sdružením FOTBAL TŘINEC se sídlem ul. Tyršova 214, Třinec, IČ , k podpoře organizování činností fotbalu dětí a mládeže pro rok 2008, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 usnesením č. 10/314/2008 uzavření smlouvy č. 2008/06/004/Še o poskytnutí finančního příspěvku, ve výši ,-- Kč, mezi městem Třinec a občanským sdružením HC OCELÁŘI TŘINEC žáci, se sídlem ul. Lesní 60, Třinec, IČ , k podpoře hlavního předmětu jeho činnosti v roce 2008, konkrétně na organizaci a pořádání sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 usnesením č. 10/315/2008 uzavření smlouvy č. 2008/06/006/Še o poskytnutí finančního příspěvku, ve výši ,-- Kč, mezi městem Třinec a občanským sdružením HC OCELÁŘI TŘINEC dorost, se sídlem ul. Lesní 60, Třinec, IČ , k podpoře hlavního předmětu jeho činnosti v roce 2008, konkrétně na organizaci a pořádání sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 usnesením č. 10/316/2008 uzavření smlouvy č. 2008/06/005/Še o poskytnutí finančního příspěvku, ve výši ,-- Kč, mezi městem Třinec a občanským sdružením HC OCELÁŘI TŘINEC junioři, se sídlem ul. Lesní 60, Třinec, IČ , k podpoře hlavního předmětu jeho činnosti v roce 2008, konkrétně na organizaci a pořádání sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 usnesením č. 10/317/2008 1) neschválilo poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města roku 2008 obci Hnojník, Hnojník 222, IČ , na pořízení rekonstruované cisternové automobilové stříkačky typu Karosa CAS K 25-L 101 pro Sbor dobrovolných hasičů Hnojník. usnesením č. 10/318/2008 dodatek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace spočívající ve zřízení dalších Strana 5 (celkem 8)

6 míst poskytování vzdělávání nebo školských služeb, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 usnesením č. 10/319/2008 dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 usnesením č. 10/320/2008 dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Třince s účinností od , dle přílohy č. 1 usnesením č. 10/321/2008 vzdát se práva a prominout úroky z prodlení panu D. K., bytem Třinec ve výši 75 % z dlužné částky. usnesením č. 10/322/2008 o odepsání poplatků a úroků z prodlení bývalých nájemců městských bytů uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesením č. 10/323/2008 o prominutí poplatku z prodlení nájemcům městských bytů, a to: a) paní M. P., bytem Třinec, ve výši 75% b) manželům P. P. a S. P., bytem Třinec, ve výši 100%. usnesením č. 10/324/2008 a) postoupit pohledávku ve výši ,-- Kč, kterou má město Třinec za panem J. B., bytem Třinec, na zaplacení nájemného a úhrad za plnění spojená s tímto nájmem včetně nedoplatku vyúčtování či nároku na přeplatek z vyúčtování a nákladů soudního řízení za úplatu, jejíž výše se rovná součtu dluhu na nájemném, úhradách za plnění spojená s tímto nájmem a nákladů soudního řízení, tj. není v ní obsažen poplatek z prodlení a výdaje spojené s opravami po dlužníkovi, žadatelům v tomto pořadí: 1. panu J. T., bytem Třinec 2. panu R. W., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2008/05/020/Ha. Strana 6 (celkem 8)

7 usnesením č. 10/325/2008 a) postoupit pohledávku ve výši ,-- Kč, kterou má město Třinec za paní I. B., bytem Třinec, na zaplacení nájemného a úhrad za plnění spojená s tímto nájmem včetně nedoplatku vyúčtování či nároku na přeplatek z vyúčtování a nákladů soudního řízení za úplatu, jejíž výše se rovná součtu dluhu na nájemném, úhradách za plnění spojená s tímto nájmem a nákladů soudního řízení, tj. není v ní obsažen poplatek z prodlení a výdaje spojené s opravami po dlužníkovi, žadatelům v tomto pořadí: 1. panu B. F a paní M. F., bytem Třinec 2. paní Z. Z. a panu R. Z., bytem Třinec 3. paní Š. C., bytem Třinec b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2008/05/040/Ha. usnesením č. 10/326/2008 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 2006/05/454 ze dne s panem P. K., bytem Třinec, Horní Líštná, na posunutí termínu pro předložení stavebního povolení, a to do usnesením č. 10/327/2008 a) o odprodeji pozemku parc. č. 1461/3 ve výměře 26 m 2 v k. ú. Třinec panu J. O., bytem Třinec, za odhadní cenu b) uzavřít kupní smlouvu č. 2008/05/050/Srov. usnesením č. 10/328/2008 a) o odprodeji části pozemku parc. č. 1935/1 ve výměře cca 4 m 2 v k. ú. Konská (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) paní L. B., bytem Třinec, za odhadní cenu b) uzavřít kupní smlouvu č. 2008/05/049/Sk. usnesením č. 10/329/2008 o záměru odprodeje pozemků parc. č. 2600/44 ve výměře 46 m 2, parc. č. 2600/42 ve výměře 19 m 2, parc. č. 2600/41 ve výměře 19 m 2, parc. č. 2600/40 ve výměře 19 m 2, parc. č. 2600/39 ve výměře 19 m 2, parc. č. 2600/38 ve výměře 19 m 2, parc. č. 2600/27 ve výměře 19 m 2, parc. č. 2600/26 ve výměře 23 m 2, parc. č. 2600/24 ve výměře 20 m 2, parc. č. 2600/23 ve výměře 20 m 2 a části pozemku parc. č. 2600/45 o výměře 19 m 2, to vše v k. ú. Lyžbice a pozemek parc. č. 1231/15 ve výměře 1 m 2 v k. ú. Třinec. usnesením č. 10/330/2008, že nemá záměr odprodat část pozemku parc. č. 3125/1 ve výměře 50 m 2 v k. ú. Lyžbice. Strana 7 (celkem 8)

8 usnesením č. 10/331/2008 o záměru odprodeje pozemků parc. č. 1171/2 ve výměře 241 m 2 a parc. č. 3391/1 ve výměře 229 m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince. usnesením č. 10/332/2008 o záměru odprodeje části pozemku parc. č. 1643/5 ve výměře cca 350 m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Oldřichovice u Třince. usnesením č. 10/333/2008 o záměru odprodeje pozemku parc. č. 1341/4 ve výměře 502 m 2 v k. ú. Guty RNDr. Věra Palkovská Radim Kozlovský STAROSTKA MĚSTA OVĚŘOVATEL USNESENÍ... Mgr. Ivo Klen PŘEDSEDA NÁVRHOVÉ KOMISE Strana 8 (celkem 8)

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem U s n e s e n í 28. jednání Rady města Ústí nad Labem konaného dne 24. listopadu 2011 Usnesení č. 642/11 671/11 ================================================================

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Příbora konané dne 9. prosince 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více