NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 NADACE VIA PRO MÍSTNÍ INICIATIVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 NADACE VIA PRO MÍSTNÍ INICIATIVY"

Transkript

1 NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 NADACE VIA PRO MÍSTNÍ INICIATIVY

2 nadace via, jelení 200/3, praha 1, tel: , fax: ,

3 obsah: úvodní slovo o naší nadaci naši dárci a partneři nabídka dárcům programové pilíře podpora místních iniciativ rozvoj neziskového sektoru rozvoj filantropie publikační aktivity základní údaje správní rady, poradní výbory, zaměstnanci seznam grantů udělených v roce finanční zpráva a výrok auditora Nadace VIA pro místní iniciativy Nadace VIA Nadace VIA podporuje aktivity, jimiž se lidé snaží ovlivňovat chod věcí veřejných a život kolem sebe. Podporujeme ty, kdo se rozhodli nečekat s rukama v klíně, až změnu zařídí někdo jiný, a začali sami jednat. Snažíme se pomáhat jim penězi, zprostředkováním vzdělání, dobrých rad i potřebných kontaktů. Snažíme se, aby se o tom, co se na jednom místě podařilo, dozvěděli i jinde - snažíme se, aby jednou prošlapaná cesta už znova nezarostla, ale aby se po ní vydávalo čím dál víc lidí.

4 úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme vám další roční bilanci práce Nadace VIA. V této souvislosti bych se chtěla ve stručnosti zmínit o událostech, které tuto práci v roce 2001 významně poznamenaly. Rok 2001 se pro nás stal administrativně důležitým, protože po dvou dlouhých letech uspělo naše odvolání v souvislosti s přeregistrací Nadace VIA. Celý proces mohl tedy být, a také byl, úspěšně završen sloučením dvou sesterských subjektů - Nadace VIA na straně jedné a Nadace VIA pro místní iniciativy na straně druhé. Od 1. ledna 2002 o nás tedy opět slyšíte a setkáváte se s námi pouze pod původním názvem, a to Nadace VIA. Do našeho nadačního jmění jsme z Nadačního investičního fondu získali příspěvek na rozvoj regionálního a komunitního života v celkové výši téměř 17 milionů Kč. Naše činnost se po dobu administrativních bolístek samozřejmě nezastavila a v roce 2001 jsme některé naše dlouhodobé programy dokončili, v mnohých jsme pokračovali a nové se nám podařilo uvést do života: V březnu jsme zakončili tříletý program United Nations Development Programme Podpora místních iniciativ konferencí na téma udržitelného rozvoje na Pražském hradě. Pokračovali jsme ve všech programech zaměřených na podporu komunitního rozvoje, profesionalizaci neziskových organizací a kultivaci dárcovství. Během celého roku jsme pracovali na navazování kontaktů s krajany v USA, hlavně ve městech Chicago, Pittsburgh, Washington D.C. a Baltimore. Akcí v Českém centru v New Yorku za účasti velvyslance České republiky Martina Palouše, velvyslance Slovenské republiky Martina Butory a členů správní rady The Foundation for a Civil Society jsme úspěšně zahájili naši kampaň v USA. Pořádáním seminářů o firemním dárcovství jsme zahájili práci s firemními dárci výsledkem je např. podpora obnovy veřejných prostranství významným finančním ústavem. V roce 2001 jsme rozdělili více než 12 milionů Kč v nadačních příspěvcích, které směřovaly do celé České republiky. Osobně si myslím, že poslání Nadace VIA, kterým je podpora rozvoje dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními zastupitelstvy a podnikateli a podpora rozvoje dárcovství i rozvoje neziskových organizací samotných, jsme v roce 2001 beze zbytku plnili a že na výsledky své práce můžeme být právem hrdí. Chtěla bych za úspěšný rok poděkovat hlavně všem pracovníkům Nadace VIA, bez jejichž obětavosti a pracovního nasazení bych se zde s vámi nemohla dělit o dosažené výsledky. Můj dík patří i mým kolegyním a kolegům ve správní radě a také těm, bez nichž by naše práce nebyla myslitelná našim dárcům. S pozdravem, Ivana Svobodová předsedkyně správní rady úvodní slovo 1

5 o naší nadaci historie Nadace VIA vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v České republice od roku Od svého vzniku do konce roku 2001 rozdělila Nadace VIA 690 grantů v celkové výši Kč, a zařadila se tak mezi největší a nejaktivnější české nadace. Nadace VIA získává pro své projekty podporu četných zahraničních dárců, pro něž se stala jedním z nejdůvěryhodnějších místních nadačních subjektů. Od roku 2001 Nadace VIA rozšířila své fundraisingové aktivity a s nimi spojené služby pro dárce rovněž směrem k firemním dárcům v České republice a ke krajanské komunitě v USA. o naší nadaci 2 Nízkoprahový klub pro mládež provozovaný občanským sdružením Ratolest v Brně poslání Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. Podporujeme rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protože jsme přesvědčeni, že právě to je cesta, na níž lidé mohou převzít odpovědnost za prostředí kolem sebe společně o něm přemýšlet a hovořit, společně plánovat změny a poté společně měnit plány ve skutečnost. Podporujeme rozvoj neziskových organizací, protože jsou na cestě k občanské společnosti nenahraditelné. Podporujeme rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícených jednotlivců, firem a institucí.

6 povaha naší činnosti Od samého počátku své existence vycházíme z přesvědčení, že pro rozvoj občanské společnosti v zemi, která má za sebou čtyřicet let totality, je důležité kombinovat finanční podporu s vytvářením knowhow. Proto našimi hlavními pracovními nástroji zůstávají jednak granty, jednak posilování kapacity neziskových organizací. Poskytujeme neziskovým organizacím konzultace, organizujeme semináře a setkání, které slouží k výměně zkušeností, zprostředkováváme informace i přístup k různým typům vzdělávání a odborné pomoci. Kombinování přímé finanční pomoci s asistencí vzdělávacího a osvětového typu je jedním z charakteristických rysů Nadace VIA. Kejklíři na hradě Zbořený Kostelec; součást aktivit občanského sdružení Řád rytířů bílého kříže, které se zabývá revitalizací bývalého kosteleckého panství. Dalším charakteristickým rysem je skutečnost, že většinu grantů rozdělujeme v otevřených grantových řízeních. Nadační příspěvky dostávají organizace, které získaly doporučení nezávislých hodnotících komisí. Podporujeme nejen známé organizace ve velkých městech, ale především místní sdružení, která působí na regionální či lokální úrovni po celé České republice. Postup grantového řízení je stanoven závaznými grantovými pravidly, do nichž může nahlédnout každý, kdo se o způsob rozdělování nadačních příspěvků zajímá. V posledních letech se naše nadace profiluje rovněž jako kvalifikovaný prostředník mezi osvícenými dárci přispívajícími na obecně prospěšné aktivity a těmi, kdo takové aktivity uskutečňují. Mechanismus dárcovských fondů se osvědčuje jako účinný způsob, jak pomoci dárcům uskutečnit filantropické záměry a zároveň jim poskytnout záruky, že jejich dar bude využit co nejefektivněji. Neziskovým organizacím prospívá tím, že zvyšuje množství finančních prostředků, které jsou pro obecně prospěšné projekty k dispozici. o naší nadaci 3

7 naši dárci a partneři Individuální dárci Monika Abbott Mr.&Mrs. Stuart Auchincloss Alfred a Isabel Bader Michael Castlen Robert Doubek Hannah Evans Thomas Gibian Milos Halouzka Carol Hochman Cony Kadlec, na počest pana Rogera Dvořáka Mr.&Mrs. Frank Huber Lois Hybl James Isenberg Roger Kolar Michael Krompholz Steven Mayer Mr.&Mrs. Vratislav Nenicka Hana Romovacek Mr.&Mrs. Charles Supik Magdalena Vavakova Nadace VIA by nemohla již pátým rokem naplňovat své poslání, nebýt podpory a pomoci řady českých i zahraničních dárců a partnerů. Děkujeme všem dárcům, kteří nás v roce 2001 finančně podpořili: Nadace a zahraniční neziskové organizace Central European Linkage Program - Air & Waste Management Associaton Charity Know How/Allavida Czechoslovak American Congress Eisenhower Exchange Fellowships Freedom House z prostředků US AID Heinz Endowments Nadace Partnerství Nadace Open Society Fund Praha Skoll Community Fund The Atlantic Philanthropies The Charles Stewart Mott Foundation The Rockefeller Brothers Fund The Trust for Mutual Understanding/The Foundation for a Civil Society The United States Agency for International Development/ The Foundation for a Civil Society Westminster Foundation for Democracy naši dárci a partneři 4 Vlády a mezivládní programy pomoci Britské Ministerstvo pro místní rozvoj (DFID) Velvyslanectví Nizozemského království Vláda Kanady Romské komunitní centrum v Broumově Firmy a firemní nadace Cabot Corporation Foundation/The Foundation for a Civil Society Citigroup Foundation/The Foundation for a Civil Society Danone Čokoládovny, a.s. Levi Strauss Foundation/Levi Strauss & Co. Pashek Associates

8 Děkujeme všem firemním partnerům, kteří se podílejí na naší práci a pomáhají nám šířit v České republice myšlenky filantropie a osvíceného dárcovství: Společnost Newton IT poskytuje zdarma Nadaci VIA každodenní monitoring médií k tématům neziskového sektoru. Galerie Tvrdohlaví zapůjčila prostory pro diskusní kulatý stůl Vyplatí se firmám dobročinnost?, který se konal 25. září Na realizaci semináře Dárcovství jako investice do budování firemní značky, který se konal 4. září 2001, se s námi podíleli: Společnost PricewaterhouseCoopers propůjčila prostory a technické zázemí a postarala se o občerstvení. PR-klub poskytl záštitu a poradenství. Agentura Proximity Prague byla jedním z partnerů. Připravila pozvánky, inzerát a jmenovky pro účastníky. Týdeník Marketing & Média byl jedním z partnerů. Děkujeme všem partnerům ve Spojených státech, kteří nám pomáhají získávat tamní podporu pro obecně prospěšné aktivity v České republice: Mnohé organizace nám zprostředkovaly důležité kontakty v česko-americké komunitě a pomohly nám otisknout články o filantropii v České republice v amerických médiích: American Friends of the Czech Republic CSA Fraternal Life Czech and Slovak Heritage Society of Maryland Czech Center, New York Czech Embassy, Washington, D.C. Czechoslovak American Congress Czechoslovak National Council Pittsburgh SVU Chapter The Foundation for a Civil Society Naše poděkování rovněž patří všem jednotlivcům, kteří nám nezištně věnovali svůj čas, nápady a náměty: Děkujeme spolupracovníkům, kteří se významně podíleli na našich programech: Finlay Craig Henry Hanson Jim Pashek Náš zvláštní dík patří Peterovi Hero, prezidentu Silicon Valley Community Foundation, za jeho dlouholetou, všestrannou a neutuchající pomoc, skvělé rady i finanční podporu, jimž vděčíme za mnohé, čeho jsme dosáhli. Peter Hero, prezident Silicon Valley Community Foundation Martin Butora Jay Carson Milton Cerny Robert Doubek Ivan Dubovický Hannah Evans Petr Gandalovič Megan Guay Peter Hero Carol Hochman Mary Jalonick Irena Kovářová William Lafe Wendy Luers Peter McFadden Miloslav Novak Martin Palouš Peter Rafaeli Miloslav Rechcigl John Richard Michael Rokos Lenka a Jan Surotchak Julia Szanton Vera Wilt Deborah Zeman naši dárci a partneři 5

9 nabídka dárcům nabídka v české republice Pro firmy, které chtějí aktivně rozvinout svou dárcovskou strategii a využít přitom znalostí a zkušeností spolehlivého nadačního partnera, vytvořila Nadace VIA nabídku Dárcovských fondů a s nimi spojených služeb. Firmy mohou využívat následujících fondů: Z veřejné debaty na téma Vyplatí se firmám dobročinnost?, kterou uspořádala Nadace VIA v galerii Tvrdohlaví. Jednalo se o otevření diskuse zabývající se otázkou, proč média v České republice nechtějí uvádět jména firemních sponzorů veřejně prospěšných projektů, když informují o činnostech, které by bez podpory firem nevznikly. Václav Marhoul v rozhovoru se šéfredaktorem Týdne Daliborem Balšínkem a šéfredaktorem časopisu Média & Marketing Danielem Köpplem. Fond dárce - je spojován se jménem dárce, který rozhoduje o jeho názvu i zaměření, zatímco agenda spojená s dárcovstvím přechází na Nadaci VIA. Účelový fond - sdružuje prostředky od více dárců, a tak umožňuje vypsat otevřené výběrové řízení, které by u samostatných menších částek nebylo účelné. I menším darem se tak dárce může podílet na realizaci významného projektu. Nadace VIA nabízí účast ve čtyřech účelových fondech: Fond místního rozvoje Fond životního prostředí Fond mládeže Fond kulturního dědictví Adresný fond - umožňuje dárci podpořit konkrétní organizaci či projekt, který si sám zvolil, a převést na nadaci řízení a správu celého procesu včetně kontroly využití daru. Fond nadačního jmění - dary do tohoto fondu podporují stabilitu Nadace VIA. Nadační jmění je základním kapitálem nadací; je nedotknutelné a pro dosahování svého poslání nadace může využívat pouze jeho výnosy. nabídka dárcům 6

10 kampaň v usa Během roku 2001 pokračovaly rovněž naše aktivity zaměřené na oslovení česko-americké komunity v USA. Kampaní VIA is the Way to Help Czech Communities chceme jednak přispět k obnovení zpřetrhaných pout mezi děním v České republice a našimi krajany ve Spojených státech, jednak hledáme nové dárce pro české neziskové organizace a projekty. Těm, kdo chtějí přispět k oživení demokratických a filantropických tradic v Čechách a na Moravě, nabízíme jednoduchý způsob, jak podpořit kvalitní dobročinné projekty v oblastech komunitního rozvoje, kulturního dědictví, dětí a mládeže a životního prostředí, tj. v oblastech, které odpovídají našim Dárcovským fondům. Bližší informace případným dárcům poskytuje v České republice Nadace VIA, v USA je kontaktní osobou Carol Hochman, Friends of VIA, 1541 Pinehurst Drive, Pittsburgh, PA , tel. (412) Informace jsou uvedeny též na Všechny dary jsou daňově osvobozené. Naše aktivity v USA by nebyly možné bez podpory The United States Agency for International Development a The Foundation for a Civil Society. Tímto jim děkujeme. Naše poděkování patří rovněž všem členům mezinárodních poradních výborů, kteří nám s kampaní pomáhají. VIA International Advisory Board: Adrian Basora, Philadelphia Clare Brooks, Londýn Milton Cerny, Washington, D.C. Miloš Forman, New York Peter Hero, San José, CA William Luers, New York Wendy Luers, New York Jaroslava Moserová, Praha Friends of VIA Campaign Committee: Ivan Dubovický, Praha Hannah Evans, Toronto Carol Hochman, Pittsburgh Irena Kovářová, New York William Lafe, Pittsburgh Michael Rokos, Baltimore Julia Szanton, Praha V listopadu 2001 jsme v Českém centru v New Yorku spolu s našimi partnery bratislavskou nadací Pontis a newyorskou The Foundation for a Civil Society oslavili společnou historii a veřejně zahájili naši kampaň. Součástí setkání byla i panelová diskuse, jíž se zúčastnili velvyslanci České a Slovenské republiky v USA Martin Palouš a Martin Butora. Na fotografii: Členové správní rady The Foundation for a Civil Society Adrian Basora, člen poradního výboru Nadace VIA, a Timothy Phillips v rozhovoru s paní Deborah Harding, viceprezidentkou Open Society Institute. nabídka dárcům 7

11 programové pilíře programové pilíře Do programového pilíře Podpora místních iniciativ spadaly v roce 2001 následující programy: Fondy Fond místního rozvoje Fond mládeže Levi Strauss & Co. Fond romských iniciativ Místa a lidé Veřejné parky a prostranství Program zahraničních poradců Udržitelná dopravní řešení Doprava pro 21. století podpora místních iniciativ Pomoc bližnímu i péče o okolní prostředí jsou ve městech a obcích probuzených k aktivnímu veřejnému životu přirozené a spontánní. Nadace VIA proto prostřednictvím svých fondů finančně podporuje takové obecně prospěšné projekty, které vznikají přičiněním místních sdružení, samospráv a za účasti obyvatel. V příštích letech budou finanční zdroje pro tento účel významně posíleny díky příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF), jehož výnosy jsou určeny k podpoře rozvoje regionálního a komunitního života. Kromě podpory prostřednictvím grantů vytváříme v rámci programového bloku Místa a lidé i vlastní programy podporující otevřený dialog, vytváření partnerství a obnovu komunitního života. Poukazujeme na to, že obecně prospěšná činnost v komunitách není výsledkem práce uzavřené skupiny lidí, ale společným dílem, na němž se podílejí neziskové organizace, podniky, veřejná správa i místní obyvatelé. V roce 2001 jsme se zaměřili zejména na vytváření a obnovu veřejných prostranství a na oblast šetrné dopravy. Výstavba parku v Ořechu. 8

12 příklady projektů, které jsme podpořili: Fond mládeže Levi Strauss & Co: Projekt Nízkoprahový klub PVC Blansko realizuje Prevcentrum Ulita Blansko, o.p.s. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež se nachází v centru Blanska, v areálu zvaném Stará fabrika. Od roku 1999 zde funguje klub, který slouží jako otevřený prostor s minimálními vstupními pravidly a s nabídkou pestré škály volnočasových aktivit pro neorganizovanou mládež ve věku jedenáct až devatenáct let. Scházejí se v něm děti, které jinak tráví veškerý volný čas s kamarády mimo domov, pociťují nechuť k organizovaným zájmovým aktivitám a mají špatné, až tragické rodinné zázemí. Klub pro ně mj. uspořádal bubenickou školu kapel zkoušejících v klubové zkušebně, setkání těch, kdo holdují in-line bruslení a skateboardingu, zavedl dámské středy hovory o ženskejch věcičkách a muzice, čtení literárních děl návštěvníků klubu a zkoušky divadelních autorských představení. Kromě zábavy poskytuje klub mladým lidem i pomoc s řešením jejich každodenních problémů. Jen v roce 2001 uskutečnili jeho pracovníci téměř 1700 sociálních intervencí, poradenství a mediací mezi klientem, školou, rodinou či úřady. Přestože se takovýto styl práce s mládeží velmi osvědčuje jako účinný způsob, jak předcházet kriminalitě mladistvých a upevňovat v mladých lidech pozitivní hodnoty, nízkoprahové kluby dosud těžce zápolí o existenci. Na rozdíl od tradičních aktivit typu Domů dětí a mládeže, Pionýra či školních zájmových kroužků nezískávají tak snadno přístup ke grantům od ministerstev a samospráv. Cílená podpora z Fondu mládeže Levi Strauss & Co. spravovaného Nadací VIA tudíž významně přispěla k tomu, že sedm podpořených klubů mělo k dispozici prostředky nezbytné pro provoz, odměny pracovníků a vybavení. Nízkoprahový klub pro mládež Prevcentra Ulita Blansko programové pilíře 9

13 programové pilíře Veřejné parky a prostranství: Projekt Plánování a vybudování parku za aktivní účast veřejnosti realizovalo ČSOP Spálené Poříčí. Když přejdete v Poříčí most přes říčku Bradavu a zatočíte vpravo, dojdete po pár stech metrech k zarostlému svahu. Tedy - vlastně to platilo dřív. V poslední říjnovou sobotu se tu sešli poříčtí občané a do terénu připraveného firmou montovali kusy hřiště, které si před několika měsíci sami vymysleli. Lavičky, houpadla, brouzdaliště... Že by nová akce Z? Ne, jen zkušenost, že když si lidé něco sami vymyslí a alespoň částečně postaví, chovají se k tomu pak mnohem šetrněji. Funguje to? V pátek odpoledne přišlo pětasedmdesát lidí, v sobotu sto dvacet. Petr Pelikán, místní multiředitel, chodil mezi pracujícím davem v tričku s nápisem Velký šéf. Takže s tou místní starostí o věci veřejné to zase tak špatné není. (Tomáš Feřtek, Deset let zelené vlády, Reflex, ) Kristýna Píchová z Nadace VIA při plánování parku ve Spáleném Poříčí Ve spolupráci s Nadací VIA a dvěma zahradními architekty z amerického Pittsburghu přivedla pobočka ČSOP ve Spáleném Poříčí místní obyvatele k tomu, že si ve svém městečku společně naplánovali a vybudovali park. Pro neziskovou organizaci, která měla za sebou nemálo ekologických projektů, ale prakticky žádnou zkušenost v práci s veřejností, znamenala stavba parku vítanou příležitost vyzkoušet si techniky participačního plánování. Na jaře proběhlo setkání, na němž účastníci společně promysleli, prodiskutovali a navrhli funkce a podobu budoucího parku. Všechny náměty a připomínky se zapisovaly: Co se mi na místě, jak je teď, líbí či nelíbí, co bych chtěl nebo chtěla v parku dělat, co by v parku nemělo chybět atp. Na základě těchto námětů lidé ve skupinkách vytvořili počáteční návrhy, které potom použil architekt jako podklad pro vypracování konečného projektu. Po schválení projektu místními občany a radnicí ČSOP připravilo vše potřebné k vlastní stavbě. O jednom podzimním víkendu se pak všichni znovu sešli, tentokrát aby park postavili. Na instalaci dřevěných prolézaček ve tvaru hada, laviček, vybudování brouzdaliště a sázení stromků a keřů se podílelo přes 120 lidí včetně dětí, studentů a seniorů. Hned po dokončení se park stal oblíbeným místem dětí, které se začaly scházet u hada, ale i dospělých, kteří se začali zajímat, zda se i do budoucna chystá něco podobného. Podpora Nadace VIA tak přispěla nejen ke zkrášlení Spáleného Poříčí, ale i k upevnění vztahů v místní komunitě a zvýšení schopnosti tamních lidí společně zlepšovat život v městečku, kde žijí. 10

14 Činnost spolku Zvony, který působí od roku 2000, je zaměřena na propojení života jednotlivých obcí v horském mikroregionu Tanvaldsko a na zlepšení vzájemné komunikace mezi občany a představiteli místních samospráv. Spolek se toho snaží dosáhnout osvětovou činností, vytvářením příležitostí pro společné akce spolků a organizací ze všech devíti obcí mikroregionu a pořádáním akcí vlastních. Na žádost Městského úřadu v Desné spolek připravil projekt pro výběr možných tras pro cyklostezky a zelené stezky. V rámci podzimního festivalu Prolínání Sen o Jizerských horách vytvořil s pomocí místních lidí mapu míst, které v Desné a okolí stojí za to navštívit, využít, případně upravit či opravit. Mapa byla poté předána zástupcům městského úřadu. Projekt nejen vytvořil studnici nápadů pro Desnou, ale zároveň zprostředkoval spolku Zvony důležitou zkušenost s jednoduchou formou akčního plánování, kterou bude moci využít k projektům většího rozsahu. Neplánovaným, leč vítaným výsledkem bylo vytvoření místní dětské komunity, k níž se hlásí žáci základní školy a studenti tanvaldského gymnázia. Sdružení v nich získalo ochotné spolupracovníky pro další projekty. Paní Ivana Hujerová ze spolku k tomu podotýká: Děti, které jsme oslovili, jsou velice komunikativní a mají zájem téměř o cokoli, co zaplní jejich volný čas; jsou důvěřivé, ochotné pomáhat. Dospěli jsme k závěru, že budeme při jakémkoli projektu využívat tento obrovský potenciál, neboť v konečné fázi se přes děti vše dostane tam, kam to patří k dospělým, kteří mohou rozhodovat. Za pár let toto právo rozhodovat budou mít právě děti, které s námi spolupracují. Považujeme za důležité dát jim možnost podílet se co nejdříve, a tím je učit, že zajímat se o místo, kde žijí, má smysl. Fond místního rozvoje: Projekt Studnice nápadů pro Desnou" realizoval Spolek občanské sounáležitosti Zvony z Velkých Hamrů. Vztahu k místu, kde žijí, chtějí učit pořadatelé víkendového festivalu nazvaného Prolínání Sen o Jizerských horách (...) Touto akcí bychom rádi lidem řekli, že jen nadávat nestačí. Každý člověk by měl začít sám u sebe, zamyslet se nad tím, kde a jak žije, a udělat něco, aby jemu i ostatním bylo lépe, řekla za občanské sdružení Zvony Ivana Hujerová. (Tanvaldský zpravodaj, 7/2001) programové pilíře 11

15 Z aukce uměleckých děl, kterou uskutečnil Bílý kruh bezpečí. Do programového pilíře Rozvoj neziskových organizací spadaly v roce 2001 následující programy: Cesta ke stabilitě Média a neziskové organizace Projekt pro mladé novináře Zpráva o stavu neziskového sektoru rozvoj neziskových organizací Neziskové organizace jsou katalyzátorem při zapojování občanů do správy věcí veřejných, a proto pokládáme za důležité podporovat je na cestě k co největší profesionalitě. Nadace VIA jako jediná nadace v České republice systematicky vytváří programy orientované na rozvoj neziskových organizací. Jejich účastníci získávají přístup ke vzdělávání a odborné pomoci, ale zároveň i příležitost ucházet se o grant, který jim umožní zužitkovat nabyté znalosti v praxi. Svou podporu směřujeme především do oblasti organizačního rozvoje, fundraisingu a práce s médii. Nadace VIA se podílí též na aktivitách, které usilují o rozvoj českého neziskového sektoru jako celku a o jeho propojení s partnery v dalších zemích. Mimo jiné každoročně spolupracujeme s The United States Agency for International Development na projektu nazvaném NGO Sustainability Index, v jehož rámci vznikají zprávy o stavu neziskového sektoru v různých zemích světa. programové pilíře Středisko Diakonie ČCE Betlém 12

16 příklad projektu, který jsme podpořili: Posláním Střediska Diakonie ČCE Betlém je poskytovat domov a láskyplnou péči dospělým lidem s těžkým tělesným postižením a dětem s mentální retardací. Realita je ovšem taková, že i na realizaci toho nejbohulibějšího úmyslu je zapotřebí dostatek peněz. V případě střediska Betlém - stejně jako u mnoha dalších neziskových organizací vedla absence aktivního fundraisingu k přílišné závislosti na prostředcích od státu. Betlém proto s podporou Nadace VIA sestavil plán na využití různorodých zdrojů a začal jej úspěšně uskutečňovat. Jeho pracovníci se zaměřili především na získávání příznivců z nejbližší komunity. Prostřednictvím dopisů a telefonátů se obrátili na obyvatele čtyř okolních vesnic s prosbou, aby jim pomohli financovat dostavbu chráněné zahrady u domova Narnie, který středisko spravuje. Zároveň rozeslali pohlednice na podporu pracovní terapie svých klientů a upozornili na pořad o středisku Betlém a jeho stacionářích vysílaný v místní kabelové televizi. Uspořádali aukci výrobků svých klientů, které se zúčastnili místní obyvatelé, podnikatelé i zástupci samosprávy. Cesta ke stabilitě: Projekt Nastartování rozvoje individuálního dárcovství realizuje Středisko Diakonie České církve evangelické Betlém v Kloboukách u Brna. Zkušenosti ze světa říkají, že každá organizace musí alespoň zčásti stát na vlastních nohou, získat pravidelné podporovatele, mít svého člověka, který se shánění peněz soustavně věnuje. A jestliže si přece jen leckde zvykli na to, že dělat fundraisera není nic podezřelého, jen málokde už pochopili, že fundraiser není jakýsi Jánošík vyzbrojený výroční zprávou místo valašky, který donese odkudsi peníze bez ohledu na to, na co je získává. Poznání, že fundraising není jen získávání peněz, ale spíš dlouhodobý způsob komunikace s veřejností včetně té podnikatelské a zámožnější, do České republiky dorazilo jen výjimečně. Proto je příběh moravského fundraisera docela poučný. (Tomáš Feřtek, To strašné slovo fundraising, Bariéry 3-4/2002) V průběhu projektu získal Betlém nejen více peněz, než plánoval, ale i skoro čtyři sta nových dárců a navíc výrazně zlepšil své vztahy s místní komunitou. Poprvé za jedenáct let své existence postupoval ve fundraisingu podle komplexního plánu. Projekt však činí výjimečným především fakt, že díky němu padla najednou řada předsudků zakořeněných již po dlouhá léta: předsudek o tom, že v České republice nelze získávat peníze od jednotlivých lidí, předsudek o tom, že na vesnici není možné dělat aktivní fundraising, a také předsudek o nemožnosti získat peníze na nepohodlná témata, jakým postižení lidé bezesporu jsou. Betlém všechny tyto mýty úspěšně vyvrátil. Klienti Střediska Diakonie ČCE Betlém. programové pilíře 13

17 rozvoj filantropie Obecně prospěšná činnost neziskových organizací nemůže existovat bez dárců, sponzorů a mecenášů z řad podnikatelů a firem. Partnerství podnikatelského sektoru a neziskových organizací je cestou, jak se v oblasti obecně prospěšné činnosti stát nezávislými na zahraniční pomoci. Nadace VIA se proto prostřednictvím seminářů, diskusí a pracovních setkání snaží přiblížit odborníkům z podnikatelského prostředí výhody, které jim může poskytnout spolupráce s neziskovým sektorem. Kromě toho usiluje o kultivaci dárcovského prostředí pomocí udílení cen nejlepším dárcům i nejlepším podpořeným projektům. programové pilíře Do tohoto programového pilíře spadaly v roce 2001 následující programy a aktivity: Cena VIA Bona pro dárce, kteří zvlášť významně pomáhají neziskovým organizacím, spojená s veřejnou debatou Vyplatí se firmám dobročinnost? Cena Prorok za nejlepší projekt roku realizovaný neziskovou organizací, kterou Nadace VIA organizuje společně s Nadací Civilia, Nadací rozvoje občanské společnosti a Nadací Open Society Fund Praha. Seminář Dárcovství jako investice do budování hodnoty firemní značky. Wendy Luers předává cenu VIA Bona majitelce brněnské firmy Altik Aleně Tiokové za podporu chráněné dílny sdružení Práh. 14

18 cena via bona 2001 V roce 2001 byla již počtvrté udělována ocenění VIA Bona, jejichž záměrem je vyjádřit díky a uznání štědrým firmám i individuálním dárcům, kteří podpořili obecně prospěšnou činnost, ale také zviditelnit konkrétní dar i myšlenku spolupráce podnikatelského sektoru a mecenášů s neziskovými organizacemi při vytváření obecně prospěšných hodnot. Hlavní cena: Veba, a.s. Hlavní cenu získala společnost Veba za osvícený přístup k současným i budoucím potřebám regionu a uvážlivou finanční a morální podporu projektu občanského sdružení Tuž se, Broumovsko! Veba je generálním sponzorem vznikajícího kulturního a společenského střediska v Broumově. Uzavřela s realizátorem projektu smlouvu na pětiletou podporu v roční výši minimálně Kč. Peníze jsou věnovány na rozjezd fundraisingové a propagační kampaně, což je ze strany firemního dárce neobvyklé a prozíravé gesto. Další ocenění: MESIT holding, a.s. Altik, s.r.o. VIA Bona znamená latinsky dobrá cesta. Ti, kteří přijali z rukou amerického velvyslance Craiga Stapletona, předsedy Senátu Petra Pitharta, pražského primátora Jana Kasla a dalších předávajících symbolické ceny za podporu potřebných, po ní bezpečně vykročili. Věříme, že budou mít v příštích ročnících hodně následovníků. (Xantypa, 12/2001) Velká firma by rozhodně měla mít nějakou strategii, kterou by měla plánovat stejně pečlivě jako svou obchodní strategii. Otázka nezní pouze Komu to dáme?, ale také Čeho tím chceme dosáhnout? Dobročinnost je také obchodní rozhodnutí. Rozhodujete o něčem, co je důležité i pro vaši firmu, co formuje její image. Celkem nedávno dostala firma Cisco Systems od americké vlády souhlas k tomu, aby rozšířila své prostory a částečně je přenesla na jiné místo. Bylo to také proto, že je vnímána jako dobrý korporátní občan, který má kladný vztah ke svému okolí. (Z rozhovoru s Peterem Hero, Charita vyžaduje strategické myšlení, Strategie, 16/2002) Čestná uznání: Ladislav Čerych Milan Horvát Velvyslanec USA Craig Stapleton, pražský primátor Jan Kasl a předseda Senátu ČR Petr Pithart při předávání cen VIA Bona. programové pilíře 15

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 obsah: úvodní slovo............................................................... 1 o naší nadaci.............................................................. 2 naši dárci

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2012/2013

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2012/2013 Výroční zpráva Nadace Vodafone 212/213 výroční zpráva nadace vodafone 212/13 2 Obsah 2 úvodní slovo 3 poslání, cíle a struktura 4 programy 4 rok jinak 7 technologie pro společnost 1 vpohybu 16 blesková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Dokument zpracovaný pro Ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evropského parlamentu jako podklad pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ FOND JARMILY SCHULZOVÉ PRO POMOC DĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ FOND JARMILY SCHULZOVÉ PRO POMOC DĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 10 ŘÍJEN 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Jak může spolupráce s neziskovými organizacemi pozitivně

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět!

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! Výroční zpráva 2012 Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! OBSAH OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ...

Více

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2012 Již dvacet let Rozvíjíme hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice POSláNí Od roku 1992 přispívá Nadace Open Society Fund Praha k rozvoji

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor 1/2011 letter Nová ekonomika, o.p.s. www.nova-ekonomika.cz www.socialni-ekonomika.cz www.public-procurement.cz www.diversity-management.cz 02 editorial 01 sociální podnikatel 01 ROZHOVORY 01 ODBORNÝ PŘÍSPĚVEK

Více

a 2009 Výroční zpráv

a 2009 Výroční zpráv Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 4 Členové správní rady 5 Ředitel NF 5 Základní data 5 Účel NF 6 Hodnoty NF 6 Mapa nadačních projektů 7 Projekty NF 2009 8 MiNiGRANTY VEOLIA 2009 9 Podpořené projekty NF

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

Výroční zpráva Nadace Via 2014. Jaký byl rok 2014?

Výroční zpráva Nadace Via 2014. Jaký byl rok 2014? Výroční zpráva Nadace Via 2014 Jaký byl rok 2014? Obsah 4 Úvodní slovo 6 Rok 2014 v číslech 8 Kdo jsme a co děláme 12 Dárci a partneři Nadace Via 26 Portrét dárce: Martina Břeňová 28 Podpora místních

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE Výroční zpráva Annual Report 2006 Úvodem o roce 2006 v ČRDM Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2001 DROM, ROMSKÉ STŘEDISKO Bratislavská 41, 602 00 Brno Tel.: +420 (5) 45 21 15 76 Fax.: +420 (5) 45 57 43 46 E mail: drom@iol.cz VE SPOLUPRÁCI S KIC BRNO ORGANIZOVAL DROM, ROMSKÉ STŘEDISKO VYSTOUPENÍ KOŠICKÉHO

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s 2011 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT!. 1 OBSAH OBSAH...... 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 HISTORIE......

Více

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo

Obsah. Milí přátelé, 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost. 02 úvodní slovo Výroční zpráva Nadace Vodafone 2013/2014 02 Obsah 02 úvodní slovo 03 poslání, cíle a struktura 04-07 rok jinak 08-11 technologie pro společnost 12-17 vpohybu 18-19 blesková pomoc 20-21 zapojení zaměstnanců

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Obsah Úvodní slovo.......................................................................3 O nás....................................................................................4

Více

O Místní akční skupině Sdružení Růže

O Místní akční skupině Sdružení Růže Druhé číslo Regionálního zpravodaje, které právě držíte v ruce, mapuje ve zkratce některé aktivity a události na území mikroregionu Sdružení Růže v období 2004-2006. V minulém čísle jste si mohli přečíst

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s. 211 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Výroční zpráva 211 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2002 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE do roku 2003 15. valné shromáždění črdm nelze kázat vodu a pít víno z korespondence črdm go & regiontour 2003 bambiriáda 2003 archa v roce

Více