NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 NADACE VIA PRO MÍSTNÍ INICIATIVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 NADACE VIA PRO MÍSTNÍ INICIATIVY"

Transkript

1 NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 NADACE VIA PRO MÍSTNÍ INICIATIVY

2 nadace via, jelení 200/3, praha 1, tel: , fax: ,

3 obsah: úvodní slovo o naší nadaci naši dárci a partneři nabídka dárcům programové pilíře podpora místních iniciativ rozvoj neziskového sektoru rozvoj filantropie publikační aktivity základní údaje správní rady, poradní výbory, zaměstnanci seznam grantů udělených v roce finanční zpráva a výrok auditora Nadace VIA pro místní iniciativy Nadace VIA Nadace VIA podporuje aktivity, jimiž se lidé snaží ovlivňovat chod věcí veřejných a život kolem sebe. Podporujeme ty, kdo se rozhodli nečekat s rukama v klíně, až změnu zařídí někdo jiný, a začali sami jednat. Snažíme se pomáhat jim penězi, zprostředkováním vzdělání, dobrých rad i potřebných kontaktů. Snažíme se, aby se o tom, co se na jednom místě podařilo, dozvěděli i jinde - snažíme se, aby jednou prošlapaná cesta už znova nezarostla, ale aby se po ní vydávalo čím dál víc lidí.

4 úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme vám další roční bilanci práce Nadace VIA. V této souvislosti bych se chtěla ve stručnosti zmínit o událostech, které tuto práci v roce 2001 významně poznamenaly. Rok 2001 se pro nás stal administrativně důležitým, protože po dvou dlouhých letech uspělo naše odvolání v souvislosti s přeregistrací Nadace VIA. Celý proces mohl tedy být, a také byl, úspěšně završen sloučením dvou sesterských subjektů - Nadace VIA na straně jedné a Nadace VIA pro místní iniciativy na straně druhé. Od 1. ledna 2002 o nás tedy opět slyšíte a setkáváte se s námi pouze pod původním názvem, a to Nadace VIA. Do našeho nadačního jmění jsme z Nadačního investičního fondu získali příspěvek na rozvoj regionálního a komunitního života v celkové výši téměř 17 milionů Kč. Naše činnost se po dobu administrativních bolístek samozřejmě nezastavila a v roce 2001 jsme některé naše dlouhodobé programy dokončili, v mnohých jsme pokračovali a nové se nám podařilo uvést do života: V březnu jsme zakončili tříletý program United Nations Development Programme Podpora místních iniciativ konferencí na téma udržitelného rozvoje na Pražském hradě. Pokračovali jsme ve všech programech zaměřených na podporu komunitního rozvoje, profesionalizaci neziskových organizací a kultivaci dárcovství. Během celého roku jsme pracovali na navazování kontaktů s krajany v USA, hlavně ve městech Chicago, Pittsburgh, Washington D.C. a Baltimore. Akcí v Českém centru v New Yorku za účasti velvyslance České republiky Martina Palouše, velvyslance Slovenské republiky Martina Butory a členů správní rady The Foundation for a Civil Society jsme úspěšně zahájili naši kampaň v USA. Pořádáním seminářů o firemním dárcovství jsme zahájili práci s firemními dárci výsledkem je např. podpora obnovy veřejných prostranství významným finančním ústavem. V roce 2001 jsme rozdělili více než 12 milionů Kč v nadačních příspěvcích, které směřovaly do celé České republiky. Osobně si myslím, že poslání Nadace VIA, kterým je podpora rozvoje dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními zastupitelstvy a podnikateli a podpora rozvoje dárcovství i rozvoje neziskových organizací samotných, jsme v roce 2001 beze zbytku plnili a že na výsledky své práce můžeme být právem hrdí. Chtěla bych za úspěšný rok poděkovat hlavně všem pracovníkům Nadace VIA, bez jejichž obětavosti a pracovního nasazení bych se zde s vámi nemohla dělit o dosažené výsledky. Můj dík patří i mým kolegyním a kolegům ve správní radě a také těm, bez nichž by naše práce nebyla myslitelná našim dárcům. S pozdravem, Ivana Svobodová předsedkyně správní rady úvodní slovo 1

5 o naší nadaci historie Nadace VIA vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v České republice od roku Od svého vzniku do konce roku 2001 rozdělila Nadace VIA 690 grantů v celkové výši Kč, a zařadila se tak mezi největší a nejaktivnější české nadace. Nadace VIA získává pro své projekty podporu četných zahraničních dárců, pro něž se stala jedním z nejdůvěryhodnějších místních nadačních subjektů. Od roku 2001 Nadace VIA rozšířila své fundraisingové aktivity a s nimi spojené služby pro dárce rovněž směrem k firemním dárcům v České republice a ke krajanské komunitě v USA. o naší nadaci 2 Nízkoprahový klub pro mládež provozovaný občanským sdružením Ratolest v Brně poslání Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. Podporujeme rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protože jsme přesvědčeni, že právě to je cesta, na níž lidé mohou převzít odpovědnost za prostředí kolem sebe společně o něm přemýšlet a hovořit, společně plánovat změny a poté společně měnit plány ve skutečnost. Podporujeme rozvoj neziskových organizací, protože jsou na cestě k občanské společnosti nenahraditelné. Podporujeme rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícených jednotlivců, firem a institucí.

6 povaha naší činnosti Od samého počátku své existence vycházíme z přesvědčení, že pro rozvoj občanské společnosti v zemi, která má za sebou čtyřicet let totality, je důležité kombinovat finanční podporu s vytvářením knowhow. Proto našimi hlavními pracovními nástroji zůstávají jednak granty, jednak posilování kapacity neziskových organizací. Poskytujeme neziskovým organizacím konzultace, organizujeme semináře a setkání, které slouží k výměně zkušeností, zprostředkováváme informace i přístup k různým typům vzdělávání a odborné pomoci. Kombinování přímé finanční pomoci s asistencí vzdělávacího a osvětového typu je jedním z charakteristických rysů Nadace VIA. Kejklíři na hradě Zbořený Kostelec; součást aktivit občanského sdružení Řád rytířů bílého kříže, které se zabývá revitalizací bývalého kosteleckého panství. Dalším charakteristickým rysem je skutečnost, že většinu grantů rozdělujeme v otevřených grantových řízeních. Nadační příspěvky dostávají organizace, které získaly doporučení nezávislých hodnotících komisí. Podporujeme nejen známé organizace ve velkých městech, ale především místní sdružení, která působí na regionální či lokální úrovni po celé České republice. Postup grantového řízení je stanoven závaznými grantovými pravidly, do nichž může nahlédnout každý, kdo se o způsob rozdělování nadačních příspěvků zajímá. V posledních letech se naše nadace profiluje rovněž jako kvalifikovaný prostředník mezi osvícenými dárci přispívajícími na obecně prospěšné aktivity a těmi, kdo takové aktivity uskutečňují. Mechanismus dárcovských fondů se osvědčuje jako účinný způsob, jak pomoci dárcům uskutečnit filantropické záměry a zároveň jim poskytnout záruky, že jejich dar bude využit co nejefektivněji. Neziskovým organizacím prospívá tím, že zvyšuje množství finančních prostředků, které jsou pro obecně prospěšné projekty k dispozici. o naší nadaci 3

7 naši dárci a partneři Individuální dárci Monika Abbott Mr.&Mrs. Stuart Auchincloss Alfred a Isabel Bader Michael Castlen Robert Doubek Hannah Evans Thomas Gibian Milos Halouzka Carol Hochman Cony Kadlec, na počest pana Rogera Dvořáka Mr.&Mrs. Frank Huber Lois Hybl James Isenberg Roger Kolar Michael Krompholz Steven Mayer Mr.&Mrs. Vratislav Nenicka Hana Romovacek Mr.&Mrs. Charles Supik Magdalena Vavakova Nadace VIA by nemohla již pátým rokem naplňovat své poslání, nebýt podpory a pomoci řady českých i zahraničních dárců a partnerů. Děkujeme všem dárcům, kteří nás v roce 2001 finančně podpořili: Nadace a zahraniční neziskové organizace Central European Linkage Program - Air & Waste Management Associaton Charity Know How/Allavida Czechoslovak American Congress Eisenhower Exchange Fellowships Freedom House z prostředků US AID Heinz Endowments Nadace Partnerství Nadace Open Society Fund Praha Skoll Community Fund The Atlantic Philanthropies The Charles Stewart Mott Foundation The Rockefeller Brothers Fund The Trust for Mutual Understanding/The Foundation for a Civil Society The United States Agency for International Development/ The Foundation for a Civil Society Westminster Foundation for Democracy naši dárci a partneři 4 Vlády a mezivládní programy pomoci Britské Ministerstvo pro místní rozvoj (DFID) Velvyslanectví Nizozemského království Vláda Kanady Romské komunitní centrum v Broumově Firmy a firemní nadace Cabot Corporation Foundation/The Foundation for a Civil Society Citigroup Foundation/The Foundation for a Civil Society Danone Čokoládovny, a.s. Levi Strauss Foundation/Levi Strauss & Co. Pashek Associates

8 Děkujeme všem firemním partnerům, kteří se podílejí na naší práci a pomáhají nám šířit v České republice myšlenky filantropie a osvíceného dárcovství: Společnost Newton IT poskytuje zdarma Nadaci VIA každodenní monitoring médií k tématům neziskového sektoru. Galerie Tvrdohlaví zapůjčila prostory pro diskusní kulatý stůl Vyplatí se firmám dobročinnost?, který se konal 25. září Na realizaci semináře Dárcovství jako investice do budování firemní značky, který se konal 4. září 2001, se s námi podíleli: Společnost PricewaterhouseCoopers propůjčila prostory a technické zázemí a postarala se o občerstvení. PR-klub poskytl záštitu a poradenství. Agentura Proximity Prague byla jedním z partnerů. Připravila pozvánky, inzerát a jmenovky pro účastníky. Týdeník Marketing & Média byl jedním z partnerů. Děkujeme všem partnerům ve Spojených státech, kteří nám pomáhají získávat tamní podporu pro obecně prospěšné aktivity v České republice: Mnohé organizace nám zprostředkovaly důležité kontakty v česko-americké komunitě a pomohly nám otisknout články o filantropii v České republice v amerických médiích: American Friends of the Czech Republic CSA Fraternal Life Czech and Slovak Heritage Society of Maryland Czech Center, New York Czech Embassy, Washington, D.C. Czechoslovak American Congress Czechoslovak National Council Pittsburgh SVU Chapter The Foundation for a Civil Society Naše poděkování rovněž patří všem jednotlivcům, kteří nám nezištně věnovali svůj čas, nápady a náměty: Děkujeme spolupracovníkům, kteří se významně podíleli na našich programech: Finlay Craig Henry Hanson Jim Pashek Náš zvláštní dík patří Peterovi Hero, prezidentu Silicon Valley Community Foundation, za jeho dlouholetou, všestrannou a neutuchající pomoc, skvělé rady i finanční podporu, jimž vděčíme za mnohé, čeho jsme dosáhli. Peter Hero, prezident Silicon Valley Community Foundation Martin Butora Jay Carson Milton Cerny Robert Doubek Ivan Dubovický Hannah Evans Petr Gandalovič Megan Guay Peter Hero Carol Hochman Mary Jalonick Irena Kovářová William Lafe Wendy Luers Peter McFadden Miloslav Novak Martin Palouš Peter Rafaeli Miloslav Rechcigl John Richard Michael Rokos Lenka a Jan Surotchak Julia Szanton Vera Wilt Deborah Zeman naši dárci a partneři 5

9 nabídka dárcům nabídka v české republice Pro firmy, které chtějí aktivně rozvinout svou dárcovskou strategii a využít přitom znalostí a zkušeností spolehlivého nadačního partnera, vytvořila Nadace VIA nabídku Dárcovských fondů a s nimi spojených služeb. Firmy mohou využívat následujících fondů: Z veřejné debaty na téma Vyplatí se firmám dobročinnost?, kterou uspořádala Nadace VIA v galerii Tvrdohlaví. Jednalo se o otevření diskuse zabývající se otázkou, proč média v České republice nechtějí uvádět jména firemních sponzorů veřejně prospěšných projektů, když informují o činnostech, které by bez podpory firem nevznikly. Václav Marhoul v rozhovoru se šéfredaktorem Týdne Daliborem Balšínkem a šéfredaktorem časopisu Média & Marketing Danielem Köpplem. Fond dárce - je spojován se jménem dárce, který rozhoduje o jeho názvu i zaměření, zatímco agenda spojená s dárcovstvím přechází na Nadaci VIA. Účelový fond - sdružuje prostředky od více dárců, a tak umožňuje vypsat otevřené výběrové řízení, které by u samostatných menších částek nebylo účelné. I menším darem se tak dárce může podílet na realizaci významného projektu. Nadace VIA nabízí účast ve čtyřech účelových fondech: Fond místního rozvoje Fond životního prostředí Fond mládeže Fond kulturního dědictví Adresný fond - umožňuje dárci podpořit konkrétní organizaci či projekt, který si sám zvolil, a převést na nadaci řízení a správu celého procesu včetně kontroly využití daru. Fond nadačního jmění - dary do tohoto fondu podporují stabilitu Nadace VIA. Nadační jmění je základním kapitálem nadací; je nedotknutelné a pro dosahování svého poslání nadace může využívat pouze jeho výnosy. nabídka dárcům 6

10 kampaň v usa Během roku 2001 pokračovaly rovněž naše aktivity zaměřené na oslovení česko-americké komunity v USA. Kampaní VIA is the Way to Help Czech Communities chceme jednak přispět k obnovení zpřetrhaných pout mezi děním v České republice a našimi krajany ve Spojených státech, jednak hledáme nové dárce pro české neziskové organizace a projekty. Těm, kdo chtějí přispět k oživení demokratických a filantropických tradic v Čechách a na Moravě, nabízíme jednoduchý způsob, jak podpořit kvalitní dobročinné projekty v oblastech komunitního rozvoje, kulturního dědictví, dětí a mládeže a životního prostředí, tj. v oblastech, které odpovídají našim Dárcovským fondům. Bližší informace případným dárcům poskytuje v České republice Nadace VIA, v USA je kontaktní osobou Carol Hochman, Friends of VIA, 1541 Pinehurst Drive, Pittsburgh, PA , tel. (412) Informace jsou uvedeny též na Všechny dary jsou daňově osvobozené. Naše aktivity v USA by nebyly možné bez podpory The United States Agency for International Development a The Foundation for a Civil Society. Tímto jim děkujeme. Naše poděkování patří rovněž všem členům mezinárodních poradních výborů, kteří nám s kampaní pomáhají. VIA International Advisory Board: Adrian Basora, Philadelphia Clare Brooks, Londýn Milton Cerny, Washington, D.C. Miloš Forman, New York Peter Hero, San José, CA William Luers, New York Wendy Luers, New York Jaroslava Moserová, Praha Friends of VIA Campaign Committee: Ivan Dubovický, Praha Hannah Evans, Toronto Carol Hochman, Pittsburgh Irena Kovářová, New York William Lafe, Pittsburgh Michael Rokos, Baltimore Julia Szanton, Praha V listopadu 2001 jsme v Českém centru v New Yorku spolu s našimi partnery bratislavskou nadací Pontis a newyorskou The Foundation for a Civil Society oslavili společnou historii a veřejně zahájili naši kampaň. Součástí setkání byla i panelová diskuse, jíž se zúčastnili velvyslanci České a Slovenské republiky v USA Martin Palouš a Martin Butora. Na fotografii: Členové správní rady The Foundation for a Civil Society Adrian Basora, člen poradního výboru Nadace VIA, a Timothy Phillips v rozhovoru s paní Deborah Harding, viceprezidentkou Open Society Institute. nabídka dárcům 7

11 programové pilíře programové pilíře Do programového pilíře Podpora místních iniciativ spadaly v roce 2001 následující programy: Fondy Fond místního rozvoje Fond mládeže Levi Strauss & Co. Fond romských iniciativ Místa a lidé Veřejné parky a prostranství Program zahraničních poradců Udržitelná dopravní řešení Doprava pro 21. století podpora místních iniciativ Pomoc bližnímu i péče o okolní prostředí jsou ve městech a obcích probuzených k aktivnímu veřejnému životu přirozené a spontánní. Nadace VIA proto prostřednictvím svých fondů finančně podporuje takové obecně prospěšné projekty, které vznikají přičiněním místních sdružení, samospráv a za účasti obyvatel. V příštích letech budou finanční zdroje pro tento účel významně posíleny díky příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF), jehož výnosy jsou určeny k podpoře rozvoje regionálního a komunitního života. Kromě podpory prostřednictvím grantů vytváříme v rámci programového bloku Místa a lidé i vlastní programy podporující otevřený dialog, vytváření partnerství a obnovu komunitního života. Poukazujeme na to, že obecně prospěšná činnost v komunitách není výsledkem práce uzavřené skupiny lidí, ale společným dílem, na němž se podílejí neziskové organizace, podniky, veřejná správa i místní obyvatelé. V roce 2001 jsme se zaměřili zejména na vytváření a obnovu veřejných prostranství a na oblast šetrné dopravy. Výstavba parku v Ořechu. 8

12 příklady projektů, které jsme podpořili: Fond mládeže Levi Strauss & Co: Projekt Nízkoprahový klub PVC Blansko realizuje Prevcentrum Ulita Blansko, o.p.s. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež se nachází v centru Blanska, v areálu zvaném Stará fabrika. Od roku 1999 zde funguje klub, který slouží jako otevřený prostor s minimálními vstupními pravidly a s nabídkou pestré škály volnočasových aktivit pro neorganizovanou mládež ve věku jedenáct až devatenáct let. Scházejí se v něm děti, které jinak tráví veškerý volný čas s kamarády mimo domov, pociťují nechuť k organizovaným zájmovým aktivitám a mají špatné, až tragické rodinné zázemí. Klub pro ně mj. uspořádal bubenickou školu kapel zkoušejících v klubové zkušebně, setkání těch, kdo holdují in-line bruslení a skateboardingu, zavedl dámské středy hovory o ženskejch věcičkách a muzice, čtení literárních děl návštěvníků klubu a zkoušky divadelních autorských představení. Kromě zábavy poskytuje klub mladým lidem i pomoc s řešením jejich každodenních problémů. Jen v roce 2001 uskutečnili jeho pracovníci téměř 1700 sociálních intervencí, poradenství a mediací mezi klientem, školou, rodinou či úřady. Přestože se takovýto styl práce s mládeží velmi osvědčuje jako účinný způsob, jak předcházet kriminalitě mladistvých a upevňovat v mladých lidech pozitivní hodnoty, nízkoprahové kluby dosud těžce zápolí o existenci. Na rozdíl od tradičních aktivit typu Domů dětí a mládeže, Pionýra či školních zájmových kroužků nezískávají tak snadno přístup ke grantům od ministerstev a samospráv. Cílená podpora z Fondu mládeže Levi Strauss & Co. spravovaného Nadací VIA tudíž významně přispěla k tomu, že sedm podpořených klubů mělo k dispozici prostředky nezbytné pro provoz, odměny pracovníků a vybavení. Nízkoprahový klub pro mládež Prevcentra Ulita Blansko programové pilíře 9

13 programové pilíře Veřejné parky a prostranství: Projekt Plánování a vybudování parku za aktivní účast veřejnosti realizovalo ČSOP Spálené Poříčí. Když přejdete v Poříčí most přes říčku Bradavu a zatočíte vpravo, dojdete po pár stech metrech k zarostlému svahu. Tedy - vlastně to platilo dřív. V poslední říjnovou sobotu se tu sešli poříčtí občané a do terénu připraveného firmou montovali kusy hřiště, které si před několika měsíci sami vymysleli. Lavičky, houpadla, brouzdaliště... Že by nová akce Z? Ne, jen zkušenost, že když si lidé něco sami vymyslí a alespoň částečně postaví, chovají se k tomu pak mnohem šetrněji. Funguje to? V pátek odpoledne přišlo pětasedmdesát lidí, v sobotu sto dvacet. Petr Pelikán, místní multiředitel, chodil mezi pracujícím davem v tričku s nápisem Velký šéf. Takže s tou místní starostí o věci veřejné to zase tak špatné není. (Tomáš Feřtek, Deset let zelené vlády, Reflex, ) Kristýna Píchová z Nadace VIA při plánování parku ve Spáleném Poříčí Ve spolupráci s Nadací VIA a dvěma zahradními architekty z amerického Pittsburghu přivedla pobočka ČSOP ve Spáleném Poříčí místní obyvatele k tomu, že si ve svém městečku společně naplánovali a vybudovali park. Pro neziskovou organizaci, která měla za sebou nemálo ekologických projektů, ale prakticky žádnou zkušenost v práci s veřejností, znamenala stavba parku vítanou příležitost vyzkoušet si techniky participačního plánování. Na jaře proběhlo setkání, na němž účastníci společně promysleli, prodiskutovali a navrhli funkce a podobu budoucího parku. Všechny náměty a připomínky se zapisovaly: Co se mi na místě, jak je teď, líbí či nelíbí, co bych chtěl nebo chtěla v parku dělat, co by v parku nemělo chybět atp. Na základě těchto námětů lidé ve skupinkách vytvořili počáteční návrhy, které potom použil architekt jako podklad pro vypracování konečného projektu. Po schválení projektu místními občany a radnicí ČSOP připravilo vše potřebné k vlastní stavbě. O jednom podzimním víkendu se pak všichni znovu sešli, tentokrát aby park postavili. Na instalaci dřevěných prolézaček ve tvaru hada, laviček, vybudování brouzdaliště a sázení stromků a keřů se podílelo přes 120 lidí včetně dětí, studentů a seniorů. Hned po dokončení se park stal oblíbeným místem dětí, které se začaly scházet u hada, ale i dospělých, kteří se začali zajímat, zda se i do budoucna chystá něco podobného. Podpora Nadace VIA tak přispěla nejen ke zkrášlení Spáleného Poříčí, ale i k upevnění vztahů v místní komunitě a zvýšení schopnosti tamních lidí společně zlepšovat život v městečku, kde žijí. 10

14 Činnost spolku Zvony, který působí od roku 2000, je zaměřena na propojení života jednotlivých obcí v horském mikroregionu Tanvaldsko a na zlepšení vzájemné komunikace mezi občany a představiteli místních samospráv. Spolek se toho snaží dosáhnout osvětovou činností, vytvářením příležitostí pro společné akce spolků a organizací ze všech devíti obcí mikroregionu a pořádáním akcí vlastních. Na žádost Městského úřadu v Desné spolek připravil projekt pro výběr možných tras pro cyklostezky a zelené stezky. V rámci podzimního festivalu Prolínání Sen o Jizerských horách vytvořil s pomocí místních lidí mapu míst, které v Desné a okolí stojí za to navštívit, využít, případně upravit či opravit. Mapa byla poté předána zástupcům městského úřadu. Projekt nejen vytvořil studnici nápadů pro Desnou, ale zároveň zprostředkoval spolku Zvony důležitou zkušenost s jednoduchou formou akčního plánování, kterou bude moci využít k projektům většího rozsahu. Neplánovaným, leč vítaným výsledkem bylo vytvoření místní dětské komunity, k níž se hlásí žáci základní školy a studenti tanvaldského gymnázia. Sdružení v nich získalo ochotné spolupracovníky pro další projekty. Paní Ivana Hujerová ze spolku k tomu podotýká: Děti, které jsme oslovili, jsou velice komunikativní a mají zájem téměř o cokoli, co zaplní jejich volný čas; jsou důvěřivé, ochotné pomáhat. Dospěli jsme k závěru, že budeme při jakémkoli projektu využívat tento obrovský potenciál, neboť v konečné fázi se přes děti vše dostane tam, kam to patří k dospělým, kteří mohou rozhodovat. Za pár let toto právo rozhodovat budou mít právě děti, které s námi spolupracují. Považujeme za důležité dát jim možnost podílet se co nejdříve, a tím je učit, že zajímat se o místo, kde žijí, má smysl. Fond místního rozvoje: Projekt Studnice nápadů pro Desnou" realizoval Spolek občanské sounáležitosti Zvony z Velkých Hamrů. Vztahu k místu, kde žijí, chtějí učit pořadatelé víkendového festivalu nazvaného Prolínání Sen o Jizerských horách (...) Touto akcí bychom rádi lidem řekli, že jen nadávat nestačí. Každý člověk by měl začít sám u sebe, zamyslet se nad tím, kde a jak žije, a udělat něco, aby jemu i ostatním bylo lépe, řekla za občanské sdružení Zvony Ivana Hujerová. (Tanvaldský zpravodaj, 7/2001) programové pilíře 11

15 Z aukce uměleckých děl, kterou uskutečnil Bílý kruh bezpečí. Do programového pilíře Rozvoj neziskových organizací spadaly v roce 2001 následující programy: Cesta ke stabilitě Média a neziskové organizace Projekt pro mladé novináře Zpráva o stavu neziskového sektoru rozvoj neziskových organizací Neziskové organizace jsou katalyzátorem při zapojování občanů do správy věcí veřejných, a proto pokládáme za důležité podporovat je na cestě k co největší profesionalitě. Nadace VIA jako jediná nadace v České republice systematicky vytváří programy orientované na rozvoj neziskových organizací. Jejich účastníci získávají přístup ke vzdělávání a odborné pomoci, ale zároveň i příležitost ucházet se o grant, který jim umožní zužitkovat nabyté znalosti v praxi. Svou podporu směřujeme především do oblasti organizačního rozvoje, fundraisingu a práce s médii. Nadace VIA se podílí též na aktivitách, které usilují o rozvoj českého neziskového sektoru jako celku a o jeho propojení s partnery v dalších zemích. Mimo jiné každoročně spolupracujeme s The United States Agency for International Development na projektu nazvaném NGO Sustainability Index, v jehož rámci vznikají zprávy o stavu neziskového sektoru v různých zemích světa. programové pilíře Středisko Diakonie ČCE Betlém 12

16 příklad projektu, který jsme podpořili: Posláním Střediska Diakonie ČCE Betlém je poskytovat domov a láskyplnou péči dospělým lidem s těžkým tělesným postižením a dětem s mentální retardací. Realita je ovšem taková, že i na realizaci toho nejbohulibějšího úmyslu je zapotřebí dostatek peněz. V případě střediska Betlém - stejně jako u mnoha dalších neziskových organizací vedla absence aktivního fundraisingu k přílišné závislosti na prostředcích od státu. Betlém proto s podporou Nadace VIA sestavil plán na využití různorodých zdrojů a začal jej úspěšně uskutečňovat. Jeho pracovníci se zaměřili především na získávání příznivců z nejbližší komunity. Prostřednictvím dopisů a telefonátů se obrátili na obyvatele čtyř okolních vesnic s prosbou, aby jim pomohli financovat dostavbu chráněné zahrady u domova Narnie, který středisko spravuje. Zároveň rozeslali pohlednice na podporu pracovní terapie svých klientů a upozornili na pořad o středisku Betlém a jeho stacionářích vysílaný v místní kabelové televizi. Uspořádali aukci výrobků svých klientů, které se zúčastnili místní obyvatelé, podnikatelé i zástupci samosprávy. Cesta ke stabilitě: Projekt Nastartování rozvoje individuálního dárcovství realizuje Středisko Diakonie České církve evangelické Betlém v Kloboukách u Brna. Zkušenosti ze světa říkají, že každá organizace musí alespoň zčásti stát na vlastních nohou, získat pravidelné podporovatele, mít svého člověka, který se shánění peněz soustavně věnuje. A jestliže si přece jen leckde zvykli na to, že dělat fundraisera není nic podezřelého, jen málokde už pochopili, že fundraiser není jakýsi Jánošík vyzbrojený výroční zprávou místo valašky, který donese odkudsi peníze bez ohledu na to, na co je získává. Poznání, že fundraising není jen získávání peněz, ale spíš dlouhodobý způsob komunikace s veřejností včetně té podnikatelské a zámožnější, do České republiky dorazilo jen výjimečně. Proto je příběh moravského fundraisera docela poučný. (Tomáš Feřtek, To strašné slovo fundraising, Bariéry 3-4/2002) V průběhu projektu získal Betlém nejen více peněz, než plánoval, ale i skoro čtyři sta nových dárců a navíc výrazně zlepšil své vztahy s místní komunitou. Poprvé za jedenáct let své existence postupoval ve fundraisingu podle komplexního plánu. Projekt však činí výjimečným především fakt, že díky němu padla najednou řada předsudků zakořeněných již po dlouhá léta: předsudek o tom, že v České republice nelze získávat peníze od jednotlivých lidí, předsudek o tom, že na vesnici není možné dělat aktivní fundraising, a také předsudek o nemožnosti získat peníze na nepohodlná témata, jakým postižení lidé bezesporu jsou. Betlém všechny tyto mýty úspěšně vyvrátil. Klienti Střediska Diakonie ČCE Betlém. programové pilíře 13

17 rozvoj filantropie Obecně prospěšná činnost neziskových organizací nemůže existovat bez dárců, sponzorů a mecenášů z řad podnikatelů a firem. Partnerství podnikatelského sektoru a neziskových organizací je cestou, jak se v oblasti obecně prospěšné činnosti stát nezávislými na zahraniční pomoci. Nadace VIA se proto prostřednictvím seminářů, diskusí a pracovních setkání snaží přiblížit odborníkům z podnikatelského prostředí výhody, které jim může poskytnout spolupráce s neziskovým sektorem. Kromě toho usiluje o kultivaci dárcovského prostředí pomocí udílení cen nejlepším dárcům i nejlepším podpořeným projektům. programové pilíře Do tohoto programového pilíře spadaly v roce 2001 následující programy a aktivity: Cena VIA Bona pro dárce, kteří zvlášť významně pomáhají neziskovým organizacím, spojená s veřejnou debatou Vyplatí se firmám dobročinnost? Cena Prorok za nejlepší projekt roku realizovaný neziskovou organizací, kterou Nadace VIA organizuje společně s Nadací Civilia, Nadací rozvoje občanské společnosti a Nadací Open Society Fund Praha. Seminář Dárcovství jako investice do budování hodnoty firemní značky. Wendy Luers předává cenu VIA Bona majitelce brněnské firmy Altik Aleně Tiokové za podporu chráněné dílny sdružení Práh. 14

18 cena via bona 2001 V roce 2001 byla již počtvrté udělována ocenění VIA Bona, jejichž záměrem je vyjádřit díky a uznání štědrým firmám i individuálním dárcům, kteří podpořili obecně prospěšnou činnost, ale také zviditelnit konkrétní dar i myšlenku spolupráce podnikatelského sektoru a mecenášů s neziskovými organizacemi při vytváření obecně prospěšných hodnot. Hlavní cena: Veba, a.s. Hlavní cenu získala společnost Veba za osvícený přístup k současným i budoucím potřebám regionu a uvážlivou finanční a morální podporu projektu občanského sdružení Tuž se, Broumovsko! Veba je generálním sponzorem vznikajícího kulturního a společenského střediska v Broumově. Uzavřela s realizátorem projektu smlouvu na pětiletou podporu v roční výši minimálně Kč. Peníze jsou věnovány na rozjezd fundraisingové a propagační kampaně, což je ze strany firemního dárce neobvyklé a prozíravé gesto. Další ocenění: MESIT holding, a.s. Altik, s.r.o. VIA Bona znamená latinsky dobrá cesta. Ti, kteří přijali z rukou amerického velvyslance Craiga Stapletona, předsedy Senátu Petra Pitharta, pražského primátora Jana Kasla a dalších předávajících symbolické ceny za podporu potřebných, po ní bezpečně vykročili. Věříme, že budou mít v příštích ročnících hodně následovníků. (Xantypa, 12/2001) Velká firma by rozhodně měla mít nějakou strategii, kterou by měla plánovat stejně pečlivě jako svou obchodní strategii. Otázka nezní pouze Komu to dáme?, ale také Čeho tím chceme dosáhnout? Dobročinnost je také obchodní rozhodnutí. Rozhodujete o něčem, co je důležité i pro vaši firmu, co formuje její image. Celkem nedávno dostala firma Cisco Systems od americké vlády souhlas k tomu, aby rozšířila své prostory a částečně je přenesla na jiné místo. Bylo to také proto, že je vnímána jako dobrý korporátní občan, který má kladný vztah ke svému okolí. (Z rozhovoru s Peterem Hero, Charita vyžaduje strategické myšlení, Strategie, 16/2002) Čestná uznání: Ladislav Čerych Milan Horvát Velvyslanec USA Craig Stapleton, pražský primátor Jan Kasl a předseda Senátu ČR Petr Pithart při předávání cen VIA Bona. programové pilíře 15

19 publikační aktivity Nadace VIA vydává a zdarma zájemcům rozesílá publikace, které bezprostředně souvisí s programovými aktivitami. Jejich úplný seznam spolu se seznamem a anotacemi dalších publikací, které jsou zájemcům prezenčně k dispozici v Nadaci VIA, je uveden na Šálkova a Feřtekova kniha nás těžko přesvědčí, že jsou novináři hodní, ale rozhodně poskytne všem, kdo jejich pomoc potřebují, slušný návod k upotřebení. A koneckonců ani příslušníkům žurnalistického cechu neuškodí, když se do ní podívají. Možná jim to pomůže rozpomenout se, k čemu jsou na světě. (Z recenze Novináři že nejsou zlí?, Lidové noviny, 14. dubna 2001) programové pilíře Získáte-li dojem, že novinář smýšlí o textu poněkud jinak než vy, nezoufejte. Když vám leží na srdci záchrana čolků v Ouholické rokli ohrožených stavbou přečerpávací nádrže, ale přitom zjistíte, že novináře víc zajímáte vy, vaše iniciativa a váš příběh (byť třeba jako bojovníka s čolky), nezatracujte jej. Nabízíte-li jako téma záchranu kapličky za humny, ale novinář je víc zvědavý na to, jak při této příležitosti spolupracovalo vaše sdružení, radnice a místní firmy, nerozmlouvejte mu to a nalaďte se na jeho vlnu. Jen za vás udělal to, v čem jste ho mohli sami předejít: přemyslel téma tak, aby uspělo na redakční poradě. (Marek Šálek, Tomáš Feřtek: Novináři nejsou zlí) str. 26 Plánovací víkend má podobný cíl jako Design Charette. Pořádá se opět s úmyslem zapojit širokou veřejnost do diskuse o projektu, získat náměty občanů a rozpracovat počáteční návrhy do projektu. Plánovací víkend se však od předchozí techniky liší nejméně ve dvou bodech. Trvá déle, obvykle 2 až 3 dny prodloužený víkend umožňuje diskutovat o více problémech a i hlouběji rozpracovat vzešlé náměty. Víkendové plánování obvykle probíhá od rána do večera, aby se co nejvíce lidí nejrůznějšího zaměření mohlo kdykoliv v jeho průběhu zúčastnit diskuse a podle potřeby zase odejít. Tato technika se při různých projektech osvědčila ve Velké Británii a USA, kde se používá od 60. let. (Helena Lenda-Chaloupková, Moje obec, moje město - věc veřejná, Techniky k zapojování veřejnosti do místních plánovacích procesů, str. 47) 16

20 základní údaje Nadace VIA Vznikla 4. září Dne podala odvolání proti rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze o zamítnutí návrhu přeregistrace. Vrchní soud odvolání vyhověl a Nadace VIA byla zapsána dne do nadačního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl N, vložka 395. Sídlo: Jelení 200/3, Praha 1, IČO: DIČ: Nadační jmění: Kč V roce 2001 jménem Nadace VIA samostatně jednali a podepisovali členové správní rady Ivana Svobodová a Pavel Bílek. Výkonnou ředitelkou Nadace VIA byla v roce 2001 Táňa Hlavatá. Nadace VIA pro místní iniciativy Vznikla 19. května 1999 jako programová pokračovatelka činnosti Nadace VIA a byla zapsána v nadačním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl N, vložka 300. Ke dni došlo na základě smlouvy o sloučení, uzavřené dne mezi Nadací VIA, jako nadací přejímající, a Nadací VIA pro místní iniciativy, jako nadací slučovanou, ke zrušení Nadace VIA pro místní iniciativy bez likvidace, jejím sloučením s Nadací VIA. Tímto dnem přešlo na Nadaci VIA celé nadační jmění slučované Nadace VIA pro místní iniciativy. Sídlo: Jelení 200/3, Praha 1, IČO: DIČ: Nadační jmění ke dni : Kč Jménem Nadace VIA samostatně jednají a podepisují členové správní rady Ivana Svobodová a Ondřej Klofáč. Výkonným ředitelem Nadace VIA je Jiří Bárta. Sídlo: Jelení 200/3, Praha 1, IČO: DIČ: Nadační jmění: Kč V roce 2001 jménem Nadace VIA pro místní iniciativy samostatně jednali a podepisovali členové správní rady Ivan Dvořák a Ondřej Klofáč Výkonným ředitelem Nadace VIA pro místní iniciativy byl v roce 2001 Jiří Bárta. základní údaje 17

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 obsah: úvodní slovo............................................................... 1 o naší nadaci.............................................................. 2 naši dárci

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva Nadace ICN 2005

Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Výroční zpráva Nadace ICN 2005 Sídlo: Karolíny Světlé 4, 110 00 Praha 1 Aktuální kontaktní adresa: Mánesova 39, 120 00 Praha, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 739 655 236 Poslání Nadace ICN Hlavním cílem Nadace

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009 Obsah Výroční Základní informace o sdružení Teze sdružení Informace o činnosti v roce 2009 Bilance činnosti v roce 2009 zpráva Projekt časopis Otevřené Úvaly Projekt zelené Slovany Záchrana sochy sv. Jana

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

VIA BONA. cena za firemní a individuální filantropii

VIA BONA. cena za firemní a individuální filantropii VIA BONA cena za firemní a individuální filantropii Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Každý rok ve spolupráci s americkým velvyslanectvím oceňujeme firmy a jednotlivce, kteří

Více

NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI!

NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI! NYNÍ I VE STŘEDOČESKÉM KRAJI! projekt Burza filantropie cesta k propojení veřejného, soukromého a neziskového sektoru Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Sdružení VIA V ý ro č n í z p rá va 2 0 07

Sdružení VIA V ý ro č n í z p rá va 2 0 07 Sdružení VIA Výroční zpráva 2007 Obsah Úvodní slovo...4 O sdružení...5 Dárci a partneři Sdružení VIA...6 Naši dárci v roce 2007...6 Naši partneři v roce 2007...6 Programová činnost sdružení...7 Cash Flow

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka Zápis z veřejného projednání v rámci tvorby Integrované strategie MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka Datum: 15.5.2014, 17:00-19:00 Místo: Humpolec, Klub kina, Havlíčkovo náměstí 91 Téma a cíl Veřejného

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Seznam příloh: Příloha A NUTS Příloha B Seznam dokumentů podrobených analýze v průběhu akčního výzkumu Příloha C Seznam možných donorů Příloha D

Seznam příloh: Příloha A NUTS Příloha B Seznam dokumentů podrobených analýze v průběhu akčního výzkumu Příloha C Seznam možných donorů Příloha D Seznam příloh: Příloha A NUTS Příloha B Seznam dokumentů podrobených analýze v průběhu akčního výzkumu Příloha C Seznam možných donorů Příloha D Projekt diplomové práce 108 Příloha A NUTS Regionální uspořádání

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje ČESKÝ MERÁN obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČO: 26458420 VÝROČNÍ ZPRÁVA r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice?

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice? 1:1 Moje životní radost Chcete, aby naše země, obce i instituce fungovaly lépe? Záleží vám na zachování kulturních hodnot a tradic pro další generace? Rádi byste společně s ostatními měnili své okolí k

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj 739 53 Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj Obnova venkova: zastřešující pojem pro zachování protipólu k městu, zachování alternativního způsobu a přístupu k životu. Prof. Ing. arch. Miroslav

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY ODPOLEDNÍ BLOK 13:45 14:35 VÝSLEDKY, DOBRÁ PRAXE A DALŠÍ ČINNOST MAS ORLICKO MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION A MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS PARDUBICKÉHO

Více

KŘESADLO. Cena pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

KŘESADLO. Cena pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KŘESADLO Cena pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Motto: Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Národní demokratický institut pro vedoucí národních romských agentur

Národní demokratický institut pro vedoucí národních romských agentur Rada vlády pro záležitosti romské menšiny Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny Sekretariát Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny Výbor pro spolupráci se samosprávami a

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Dovolená na jižní Moravě

Dovolená na jižní Moravě Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem V Dolních Dunajovicích dne 3. října 2008 Realizátor projektu: Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Místo realizace: NUTS 2 Jihovýchod, kraj

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Environmentální výchova -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Vymezení pojmů Výchova a vzdělávání zaměřená na životní prostředí 90. léta - pojem ekologická,

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Centrum pro podporu a rozvoj občanských iniciativ PISOP. Boris 2013

Centrum pro podporu a rozvoj občanských iniciativ PISOP. Boris 2013 Centrum pro podporu a rozvoj občanských iniciativ PISOP Boris 2013 Centrum pro podporu a rozvoj občanských iniciativ PISOP Konzultace Informace Trénink Nevládní organizace Začátek Centrum PISOP bylo založeno

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA Vytvoření

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více