VÝROČNÍ ZPRÁVA ANIMA VIVA o.s. Obsah. Slovo úvodem...3 Základní údaje o organizaci...5 Poslání, cílová skupina...7 Pracovníci sdružení...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. ANIMA VIVA o.s. Obsah. Slovo úvodem...3 Základní údaje o organizaci...5 Poslání, cílová skupina...7 Pracovníci sdružení..."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANIMA VIVA o.s. Obsah Slovo úvodem Základní údaje o organizaci Poslání, cílová skupina Pracovníci sdružení Změny v r Pracoviště Sociální poradna Centrum ANIMA Opava Projekt OP RLZ (říjen 2006) OP RLZ - Výuka PC OP RLZ - Pracovní rehabilitace Kavárna Animka 22 Klub Kafe Ostrava Kafárna Další aktivity Zpráva o hospodaření Finanční partneři.34 Poděkování sponzorům a spolupracujícím organizacím

2 SLOVO ÚVODEM Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle Gotthold Ephraim Leasing Rok 2007 v našem sdružení může dostat hned několik přívlastků. Oslavný organizace dosáhla pěti let věku a my jsme společně strávili s našimi uživateli, jejich rodiči a hosty velmi příjemné odpoledne. Začínající po necelém roce, kdy byla založena Kafárna, vznikla naše již třetí Kavárna ANIMKA. Administrativní zjistili jsme, kolik hodin u počítače je třeba k realizaci evropského projektu. Prosazující hájili jsme práva naší organizace na řádné a čestné vedení. Prověřující prostřednictvím četných kontrol jsme se vypořádávali s chybami z minulosti. Zkušenostní tolik poznání se vlezlo do jednoho roku, že jsme tomu nechtěli sami věřit. Podporující díky vzájemné pomoci, radám a úsměvům jsme vítali své síly zpět. Ale hlavně pomáhající protože díky našim uživatelům víme, že to všechno stálo za to!!! Děkuji moc všem svým kolegyním, kolegům a našim uživatelům za to, že se nám neztrácí cíl z očí Mgr. Darja Šlahorová Předsedkyně sdružení 3 4

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ANIMA VIVA o.s. Registrace MV: , číslo registrace VS/1-1/50 054/02-R právní forma občanské sdružení IČO Bankovní spojení: ČSOB Opava, číslo účtu /0300 Orgány sdružení: Sídlo: Valná hromada, Výbor, Revizní komise Liptovská 21, Opava - Kylešovice, Web: Výbor sdružení Mgr.Darja Šlahorová Ing.Vladimír Žák Alena Reiská Bc.Lucie Stanjurová Mgr.Petra Tesařová Předseda sdružení Mgr.Darja Šlahorová Revizní komise Jarmila Honová Alexandra Trcková Pracoviště ANIMA VIVA o.s. Centrum ANIMA Opava Adresa: Liptovská 21, Opava - Kylešovice, Tel.: , mobil: , Sociální poradna Adresa: Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 86, Opava Tel.: , mobil: , Klub Kafe Ostrava Adresa: Centrum Gabriel, Čujkovova 40a/3165 (nám. SNP) Ostrava - Jih Tel.: , mobil: , Kafárna Adresa: U Oblouku 10/501, Ostrava - Poruba Tel.: , mobil: , Kavárna Animka Adresa: Liptovská 21, Opava - Kylešovice, Tel.: , mobil: ,

4 POSLÁNÍ, CÍLOVÁ SKUPINA Posláním nestátní neziskové organizace ANIMA VIVA o.s. je poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním a jejich rodinným příslušníkům nebo osobám blízkým v přijetí života s duševní nemocí. Působíme na území Moravskoslezského kraje a nabízíme poradenství, náplň volného času, přípravu k zaměstnání, vzdělávání, svépomocné a klubové aktivity. Našim hlavním cílem je podpora a rozvíjení schopností nemocného a jeho blízkých v návratu do přirozeného společenského prostředí. Sdružení bylo založeno na základě potřeby svépomocné skupiny rodičů a pečovatelů lidí s duševním onemocněním. Postupně se organizace a její činnost profesionalizovala. přispívat k pochopení a destigmatizaci duševního onemocnění směrem k veřejnosti podílet se na rozvoji sítě sociální pomoci aktivizovat sociální a pracovní schopnosti a dovednosti lidí s duševním onemocněním přispívat ke snížení rizika návratu projevů nemoci Poskytované služby Sociální a pracovní rehabilitace (Centrum denních sociálních služeb Opava, Klub Kafe Ostrava, Kafárna), odborné sociální poradenství (Sociální poradna při Psychiatrické léčebně v Opavě) Cílové skupiny: 1) Lidé s dlouhodobým duševním onemocněním (ne v kombinaci se smyslovým postižením, mentální retardací, probíhající závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách, s přetrvávajícím agresivním a hrubým chováním, u tělesných postižení závisí na poptávané službě) 2) Rodinní příslušníci, pečovatelé a příbuzní takto nemocných Cíle sdružení: umožnit navazování sociálních kontaktů a vzájemnou podporu lidí se zkušeností duševního onemocnění zprostředkovat získávání a předávání informací o nemoci, její pochopení a přijetí Pracovníci ANIMA VIVA o.s. 7 8

5 PRACOVNÍCI SDRUŽENÍ Mgr. Darja Šlahorová Lucie Stanjurová Mgr. Petra Tesařová, DiS. Bc. Kateřina Jedličková, DiS. Hana Brňáková (od května) Bc.Daniela Hýlová (od října) Bc.Pavla Premusová Ing. Miroslava Kurowská Eva Ryplová (od července) Mgr. Eva Šimoňáková Helena Fukalová, DiS. Kateřina Morysová (od října) Věra Kudeljnjaková Mgr. Silvie Tomášová (do října) Mgr.Petra Holenková (od září do listopadu) Mgr.Markéta Rašková (od října do ledna) Mgr.Dagmar Hrivňáková (od prosince) Drahomíra Kusá Externí pracovníci: Mgr. Nina Grossmanová Mgr. Karin Janková Ing. Jiří Mikolajek Mgr.Andrea Špačková Změny v roce 2007 Rozvoj projektu pod záštitou ESF CHRÁNĚNÉ PRACOVIŠTĚ CENTRA DENNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v rámci programu OP RLZ - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Zprovoznění nového chráněné pracoviště Kavárna Animka od na dočasné adrese: Diagnostické centrum, Sokolská tř.49, Moravská Ostrava a Přívoz V souvislosti s novými projekty jsme rozšířili svůj pracovní tým o nové zaměstnance, došlo ke změnám ve složení pracovního kolektivu a pracovních pozic. Na všech pracovištích se aktivně věnujeme zavádění standardů kvality sociálních služeb, dva zaměstnanci se účastní dlouhodobého vzdělávání QOstrava - Standardy kvality sociálních služeb. Aktivně se účastníme Komunitního plánování v Ostravě a také Komunitního plánování v Opavě. Po dobrých zkušenostech s Úřadem práce Ostrava se nám podařilo navázat spolupráci na pracovní rehabilitaci s dalšími úřady práce Opava, Nový Jičín, Frýdek Místek. Naše služby jsou tak dostupnější i pro uživatele dojíždějící z okolních měst. 9 10

6 SOCIÁLNÍ PORADNA Sociální poradna při Psychiatrické léčebně v Opavě slouží jako informační a komunikační centrum pro osoby duševně nemocné, rodinné příslušníky a odborníky (psychiatři, psychologové, sociální pracovnice, psychiatrické sestry aj.). Bylo vybudováno za účelem poskytování odborného sociálního poradenství uživatelům opouštějícím Psychiatrickou léčebnu Opava i dosud hospitalizovaným. Zaměřuje se především na poradenství spojené s návaznou mimoústavní péčí a službami. Poskytované služby: Sociálně právní poradenství (pomoc při jednání s úřady, nárok na dávky) Pomoc při hledání bydlení a zaměstnání v chráněných i reálných podmínkách Pomoc při řešení problémových situací (rodinné vztahy, finance, nemoc aj.) Informace o rekvalifikacích, vzdělávání a volnočasových aktivitách Zprostředkování návazných služeb ANIMA VIVA o.s. Zprostředkování informací a kontaktů na další organizace Doprovody uživatelů k jednání v návazné péči Centrum spolupráce pro o.s. ESTER Javorník/Zálesí (chráněné a tréninkové bydlení) Prezentace pro oddělení PL zabývající se terapií psychóz (před. 17 C, 17 B, 13, 19, 16, 9) a ambulantní psychology a psychiatry v Opavě Pracovníci Sociální poradny Mgr. Petra Tesařová, DiS. Statistika žádaných služeb z hlediska počtu zájemců Počet osob žádajících službu: 120 Počet kontaktů: 320 Průměrný počet osob žádajících službu za 1 měsíc: 16 osob Počet stážistek/praktikujících studentek: 5 osob Klientela žádající poradenské služby v roce 2007 se ve srovnání s loňským rokem 2006 zvýšila trojnásobně, přibývají zájemci o poradenství z řad rodičů a příbuzných nemocných a také ambulantní klienti mimo léčebnu. Kontaktní dny: Pondělí a středa 9 12 a hod. 11 Den sociálních služeb Opava 12

7 Služba Počet klientů Bydlení 55 Práce 50 Volný čas a vzdělávání 39 Pracovní rehabilitace 21 Právní otázky 21 Finance 20 Sociální dávky 17 Nemoc 14 Důchod 12 Doprovod 10 Rodinné vztahy 7 TK, DC apod. (alkohol,drogy) 2 Poskytnuté informace Počet klientů o službách O.s. ANIMA Opava 48 o službách jiných organizací 13 obecné informace 12 obecné informace o službách jiných organizací Poskytnuté informace Počet osob žádajících službu v % za období leden-prosinec 2007 Bydlení o službách O.s. ANIMA Opava 5% 4% 4% 3% 1% 20% Práce Volný čas a vzdělávání Pracovní rehabilitace Právní otázky Počet osob 6% Finance Sociální dávky 7% 8% 19% Nemoc Důchod Doprovod 8% 15% Rodinné vztahy TK, DC apod. (alkohol,drogy) 13 14

8 CENTRUM ANIMA OPAVA Centrum ANIMA Opava (dále CAO) slouží oběma cílovým skupinám, poskytuje služby lidem s duševním onemocněním i jejich pečovatelům. V roce 2007 došlo k dalšímu rozvoji aktivit v Centru ANIMA Opava díky projektu pod záštitou ESF CHRÁNĚNÉ PRACOVIŠTĚ CENTRA DENNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Návštěvnost centra oproti loňskému roku významně stoupla a mnohé naše aktivity se staly velmi oblíbené. Hlavní aktivity probíhající v CAO: Vzdělávací programy výuka PC Program Výuky PC zahrnuje individuální výuku uživatelů v užívání PC a osvojení si počítačové gramotnosti od základů až po pokročilejší uživatelskou úroveň. Garantem Výuky PC je lektor, který do CAO dochází 1x týdně, kdy vede také vlastní lekce. Ostatní počítačovou výuku má na starosti pracovní terapeut. Pokud se absolventům kurzů podaří dokončit blok výuky podle individuálního plánu a vhodným způsobem jej zakončit (test, vypracování zadaného úkolu, projektu, prezentace), obdrží osvědčení k absolvovanému kurzu PC. Kurz je rozdělen na několik bloků: Přípravný kurz MS OFFICE základní kurz (WORD, EXCEL, WINDOWS, Internet) MS OFFICE pokročilý kurz (WORD, EXCEL, WINDOWS, Internet pokročilejší úroveň) 15 Internet (vyhledávání a stahování informací z www stránek, elektronická pošta, komunikace na internetu) Najdi práci výuka pro zájemce hledající práci (tvorba životopisu, inzerce, vizitka, žádost, o místo) Speciály MS Power point (prezentace), MS Front Page (www stránky), Multimédia (obrázky, fotky, video, hudba, aj.) Do programu výuky PC se v průběhu roku 2007 zapojilo 28 uživatelů. Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu obdržel 1 klient. Výuka PC je financována dotací z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci programu OP RLZ - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí, realizací projektu CHRÁNĚNÉ PRACOVIŠTĚ CENTRA DENNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Výuka AJ a NJ Výuka němčiny a angličtiny byla určena zejména pro začátečníky, mírně a středně pokročilé. Oba jazyky byly vyučovány 2x týdně pracovními terapeuty, od listopadu se na výuce podíleli také 2 dobrovolníci. Výtvarný kurz Výtvarný kurz byl zahájen od listopadu 2007 pod vedením terapeutky společně s jedním z uživatelů. Kurz je zaměřen na seznámení se a vyzkoušení si různých výtvarných technik. Uživatelé se učí základům kresby a 16

9 malby, např. tužkou, tuší, uhlem, křídami, malbu temperou, akvarelem, akrylem aj. Kutílna S využitím výtvarných technik dochází u uživatelů k rozvoji kognitivních a smyslových funkcí, sebeuplatnění a rozvoji kreativity - mezi použité techniky v uplynulém roce patřily především malba na sklo a Windows Color, využití přírodních materiálů, koláže, ubrousková technika, batikování, výroba ze samotvrdnoucí hmoty aj. Pracovní rehabilitace Program Pracovní rehabilitace zahrnuje činnosti zaměřené na schopnosti udržovat domácnost (vaření, praní prádla, žehlení, úklid) a provozní práce (údržbu domu a zahrady). Cílem pracovní rehabilitace je nácvik pracovních dovedností a souvisejících činností (pravidelné vstávání a docházka, plánování služeb, spolupráce), zlepšení úrovně komunikace, zvýšení sebevědomí, umožnění sociálního kontaktu a předcházení izolovanosti psychicky nemocného, zmobilizování pocitu odpovědnosti a užitečnosti, naplnění volného času smysluplnou činností, předcházení relapsu nemoci. Průběh rehabilitace uživatelé pracují pod přímým vedením pracovních terapeutů ve spolupráci s vedoucím rehabilitace terapie je poskytována celoročně pondělí čtvrtek od 9.00 do hod., a to na základě individuálního plánu sestaveného podle potřeb uživatele služby. uživatelé služby nepobírají za odvedenou práci mzdu, mohou však mít ze své pracovní činnosti užitek v podobě společného oběda za minimální náklady nebo např. možnost vyprání prádla max. doba rehabilitace je 1 rok, zkušební doba je 1 měsíc po absolvování pracovní rehabilitace může uživatel v návaznosti získat práci v chráněném pracovišti - Kavárně ANIMKA, která byla otevřena v roce Do programu pracovní rehabilitace se v minulém roce zapojilo celkem 11 uživatelů, z toho byli 4 muži a 7 žen. 3 uživatelé následně přešli v průběhu roku 2007 do chráněné práce v Kavárně ANIMKA. Klub uživatelů Besedy uživatelů s psycholožkou na vybraná témata, psychoedukace ve skupině, rozvoj komunikačních dovedností a sebepoznávání. Fungoval do června, jeho činnost byla přerušena. Klub rodinných příslušníků Svépomocná skupina - setkávání, vzájemná podpora, sdílení životních situací a výměna zkušeností týkající se péče a soužití s psychicky nemocným členem rodiny

10 Volnočasové aktivity Internetová kavárna, relaxace při hudbě, cvičení na gumových míčích, plávání, sportovní dopoledne (volejbal, badminton, petangue), pořádání výletů a kulturních akcí, vaření Pracovní rehabilitace je financována dotací z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR v rámci programu OP RLZ - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí, realizací projektu CHRÁNĚNÉ PRACOVIŠTĚ CENTRA DENNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Otevírací doba Pondělí středa Čtvrtek Pátek (aktivity mimo Centrum ANIMA Opava) Pracovníci CDSS Mgr. Darja Šlahorová Hana Brňáková (od května 2007) Bc. Kateřina Jedličková, DiS. Mgr. Petra Tesařová, DiS. Bc. Lucie Stanjurová (v únoru 2007 přechod do ANIMKY) Mgr. Andrea Špačková (od do ) Bc. Daniela Hýlová (od října 2007) Ing. Miroslava Kurowská Eva Ryplová (od července 2007) Drahomíra Kusá Externí pracovníci Mgr. Nina Grossmannová Ing. Jiří Mikolajek Mgr.Andrea Špačková Statistika služeb poskytovaných v CAO Počet osob s duševním onemocněním: 168 Počet kontaktů: 2309 Počet rodičů: 19 Služba Počet uživatelů Výuka PC 28 Pracovní rehabilitace 11 Vaření a stolování 19 Internetová kavárna 31 Výuka NJ 6 Výuka AJ 13 Plavání 38 Kutílna výtvarná dílna 35 Výtvarný kurz 4 Klub uživatelů 9 Klub rodičů 24 Relaxace 21 Výlety, kulturní akce, sport 42 Informace

11 Zájem o služby poskytované CAO 45 Výuka PC Pracovní rehabilitace KAVÁRNA ANIMKA Vaření a stolování Internetová kavárna Výuka NEJ Výuka ANJ Plavání Kutílna výtvarná dílna Výtvarný kurz Klub uživatelů Klub rodičů Relaxace Pracoviště Kavárna Animka bylo otevřeno jako chráněné pracoviště pro osoby s duševním onemocněním dne 5. března 2007 v prozatímních prostorách Diagnostického centra v Ostravě. Kavárna byla od začátku projektu koncipována pro Opavu a opavské klienty. V červnu 2007 bylo zahájeno jednání s Magistrátem města Opavy o poskytnutí nebytových prostor konkrétně o prostory v areálu Minoritského kláštera, které spravuje Statutární město Opava. Přes naše doposud vynaložené snažení jsme se v jednáních o tyto prostory neshledali s úspěchem. 0 1 Výlety, kulturní akce, sport Informace V kavárně probíhá pracovní a sociální rehabilitace, jejímž cílem je napomoci osobám s dlouhodobým duševním onemocněním k znovuzískání pracovních a sociálních návyků, které ztratili v důsledku své nemoci a delšího pobytu v psychiatrické léčebně. Její náplní jsou úklidové práce prostor kavárny, příprava teplých nápojů a občerstvení hostům a následně jejich obsluha, roznos obědů a umývání nádobí. Nedílnou součástí jsou také individuální a skupinové rozhovory klientů s terapeuty, při kterých se řeší jejich každodenní problémy a plánují se v rámci individuálního plánu další aktivity směřující ke zlepšení psychického stavu. K setkáním s ostatními klienty a zaměstnanci dochází na občasných výletech či návštěvách kulturních akcí. Jednou měsíčně probíhá komunitní setkání. Obědy v CAO Na našem pracovišti probíhá kromě rehabilitace také chráněná práce, na kterou klienti přecházejí po úspěšném 21 22

12 absolvování minimálně 3 měsíců rehabilitace a osvojení si návyků nutných pro samostatnou práci. Stávají se tak zaměstnanci našeho sdružení. Pro lepší informovanost, provázanost a efektivitu naší práce spolupracujeme také s ošetřujícími psychiatry a rodinnými příslušníky. Pracovníci sdružení mají pravidelnou supervizi s psycholožkou, kde mohou konzultovat kasuistiky klientů. Kavárna Animka - Pracovní rehabilitace a chráněná práce je financována dotací z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci programu OP RLZ Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí, realizací projektu CHRÁNĚNÉ PRACOVIŠTĚ CENTRA DENNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Otevírací doba Pondělí čtvrtek Pátek (v případě akcí dle dohody) Pracovníci Mgr. Darja Šlahorová Bc. Lucie Stanjurová (od března) Bc. Pavla Premusová (od října) Statistika Naším pracovištěm prošlo v roce klientů: 5 absolvovalo pracovní a sociální rehabilitaci z nichž 1 již pokračuje v chráněné práci, 3 nastoupili přímo do chráněné práce po rehabilitaci v CAO.. 23 KLUB KAFE OSTRAVA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ REHABILITACE Klub Kafe Ostrava je pracovištěm, které bylo založeno Do probíhala pracovní a sociální rehabilitace v prostorách kavárny v Diagnostickém centru na Sokolské třídě v Ostravě. V únoru 2007 jsme využili nabídky Charity Ostrava a přesunuli se do nových prostor Centra Gabriel. Nový provoz jsme zahájili Záměrem této sociální služby je aktivizovat pracovní i sociální schopnosti a dovednosti duševně nemocných lidí, podpořit jejich návrat do reálných pracovních podmínek a omezit sociální izolovanost, která vyplývá z jejich onemocnění. Pod dohledem pracovních terapeutů a dalších odborných profesionálů zde probíhá obnovování pracovních a sociálních dovedností a příprava na vstup do nechráněného zaměstnání. Různé formy sociální rehabilitace jsou důležitou součástí mimoústavní léčby. Pracovní rehabilitace probíhá formou úklidových prací kavárny, kuchyně i všech přilehlých prostor, dále pomocných prací v kuchyni a obsluhy příchozích hostů. Na novém pracovišti spolupracujeme s pracovníky Charity Ostrava. Charita Ostrava zde provozuje služby pro seniory a pro matky s dětmi. Naše organizace poskytuje klientům Domovinky a zaměstnancům Charity obědy a zajišťuje úklidové práce ve společných prostorách. Přirozeným způsobem tak dochází ke kontaktu skupin seniorů a lidí s duševním onemocněním. Ve spolupráci s uživateli vytváří terapeut individuální rehabilitační plán. Na splnění cílů potom každý pracuje za 24

13 podpory odborného personálu. Pracovní terapeut také dohlíží na plnění zadaných úkolů v rámci pracovního procesu. Sociální pracovnice se stará o dokumentaci uživatelů i celého pracoviště a je uživatelům nápomocná při řešení jejich sociálních problémů. Na projektu spolupracuje také psycholog. Pracovní rehabilitace probíhá formou 4 hodinových služeb jednou až třikrát týdně, vždy ve všední dny od 9.00 do hod. První měsíc je adaptační dobou. Uživateli této sociální služby mohou být klienti nejdéle po dobu jednoho roku. Vykonaná práce není finančně odměňována, uživatelé zde dostávají zdarma oběd a nealkoholické nápoje. Statistické údaje Od zahájení provozu Klubu Kafe Ostrava prošlo pracovní rehabilitací celkem 51 uživatelů. V roce 2007 využívalo možnosti pracovní rehabilitace 18 uživatelů. Z tohoto počtu bylo 11 mužů a 7 žen. V roce 2007 bylo 229 provozních dní. Celkově bylo všemi uživateli odpracováno 642 dní a hodin. Pracovníci KKO: Mgr.Eva Šimoňáková Helena Fukalová, Dis. Kateřina Morysová (od října) Pokračujeme ve spolupráci s Úřadem práce v Ostravě na základě 72 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Po absolvování pracovní rehabilitace přestupují někteří uživatelé na přípravu k práci, která umožňuje zvýšit pravděpodobnost následného uplatnění na trhu práce. Působnost spolupráce jsme rozšířili také na další úřady práce dle trvalého bydliště zájemců o službu (např. ÚP Nový Jičín, ÚP Opava, ÚP Frýdek-Místek). Vždy na závěr měsíce probíhá komunitní setkání všech pracovníků a uživatelů, které se věnuje událostem předešlého období. Zhruba jednou měsíčně jsou pořádány společné mimopracovní aktivity, jedná se např. o výlety, návštěvy divadla či kina. Komunitní setkání 25 26

14 KAFÁRNA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ REHABILITACE Pracoviště Kafárna zahájilo provoz Probíhá zde pracovní a sociální rehabilitace lidí s duševním onemocněním a to formou pracovní činnosti (pomocné práce v kuchyni, úklidové práce, příprava nápojů a obsluha hostů) ve veřejně přístupné kavárně. Kafárna nabízí 2.stupeň pracovní a sociální rehabilitace, tzn. že je to návazná služba na Klub Kafe Ostrava a umožňuje uživatelům větší samostatnost, zodpovědnost a finanční ohodnocení za vykonanou práci (prostřednictvím úřadu práce v rámci programu přípravy k práci). V roce 2007 Kafárna vchází do povědomí veřejnosti i sociálních služeb. Konají se zde různé společenské a kulturní akce. Dochází k pevnější spolupráci mezi ostravskými organizacemi, které se věnují následné péči lidí s duševním onemocněním. Do programu přípravy k práci je zařazena složka vaření, pečení a nákupů. Uživatelé mohou pracovat v Kafárně po dobu jednoho roku. Komunitní setkání probíhá jednou za dva měsíce. Statistické údaje Od zahájení provozu Kafárny ( ) prošlo přípravou k práci 12 uživatelů. V roce 2007 využívalo možnosti pracovní rehabilitace 11 uživatelů. Z tohoto počtu bylo 7 mužů a 4 ženy. V roce 2007 bylo 238 provozních dní. Celkově bylo všemi uživateli odpracováno 699 dní a hodin. Pracovníci: Věra Kudeljnjaková Mgr. Silvie Tomášová (do října) Mgr.Petra Holenková (od září do listopadu) Mgr.Markéta Rašková (od října do ledna) Mgr.Dagmar Hrivňáková (od prosince) Tuto sociální službu mohou využít lidé, kteří mají zájem pracovat, ale z důvodu svých zdravotních a sociálních omezení zatím nejsou schopni být zaměstnáni v reálných pracovních podmínkách. Současně tato služba napomáhá k obnovení denního řádu, získávání a udržení sociálních a pracovních dovedností a zvýšení sebevědomí uživatele. Rehabilitace zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a uživatelé jsou v každodenním kontaktu s veřejností, což vede ke zlepšení komunikačních dovedností. Uživatelé docházejí na služby 2x 3x týdně dopoledne nebo odpoledne. Délka jedné směny trvá 4 hodiny. Den duševního zdraví 27 28

15 DALŠÍ AKTIVITY LEDEN Vítání Nového roku v Centru denních služeb ANIMA Opava (celá ANIMA) Den židovské kuchyně (CDSS) Exkurze do KKO a KAF (CDSS) Návštěva výstav v Domě umění (CDSS) Výlet na Haldu Emu (celá ANIMA) ÚNOR Den rybích specialit (CDSS) Po stopách opavských historických památek procházka Opavou (CDSS) Návštěva hřebčína v Opavě-Kateřinkách (CDSS) Den řecké kuchyně (CDSS) KVĚTEN Výlet kolem jistebnických rybníků (KKO,KAF) Besídka na téma Austrálie země klokanů (CDSS) Turnaj v bowlingu (CDSS) Návštěva výstavy 10 nejohroženějších druhů zvířat (Model obaly) (CDSS) ĆERVEN Oslava 5. výročí založení občanského sdružení ANIMA Opava (celá Anima) Turnaj v minigolfu (CDSS) Den bulharské kuchyně (CSDSS) Výlet ke Kapli sv. Anny (CDSS) Výlet do Staré Bělé na Jízdárnu (KKO,KAF) BŘEZEN Návštěva výstavy v Charitě Opava (CDSS) Prohlídka výstavy v Domě umění (CDSS) Návštěva solné jeskyně Sulanka v Opavě (CDSS) Návštěva filmového představení (KAF) DUBEN Turnaj v kuželkách spolu s ostatními sdruženími péče o duševně nemocné (KKO,KAF) Den turecké kuchyně (CDSS) Velikonoční posezení a přivítání jara (CDSS) Den portugalské kuchyně (CDSS) Výlet na Landek 29 30

16 ĆERVENEC 1x týdně volejbal (CDSS) Odpoledne společenských her a mléčných koktejlů (CDSS) Sportovní dopoledne na Stříbrném jezeře (akce společně s Charitou Opava) (CDSS) SRPEN Výlet do Hradce nad Moravicí (celá ANIMA) 1x týdně volejbal (CDSS) Den egyptské kuchyně (CDSS) Výlet na zámek v Raduni (CDSS) Turnaj v bowlingu (akce společně s Charitou Opava) (CDSS) Pochod údolím řeky Moravice po trase zřícenina hradu Vikštějn-Podhradí-Žimrovice (akce společně s Charitou Opava) (CDSS) ZÁŘÍ Návštěva o.s Mens Sana (KKO) Turnaj v kuželkách spolu s ostatními sdruženími péče o duševně nemocné (KKO,KAF) Den italské kuchyně (CDSS) Návštěva Arboreta v Novém Dvoře (CDSS) Návštěva výstavy ORBIS PICTUS v kostele Sv. Václava v Opavě (CDSS) Divadelní představení Saturnin v divadle Jiřího Myrona (KAF) ŘÍJEN Přednáška primáře MUDr. Taraby na téma Jak žít s úzkostmi a fobiemi (pořádané Klubem rodičů) (CDSS) Prezentace o. s. ANIMA Opava na Dni sociálních služeb pořádaném Magistrátem města Opavy (CDSS) Posezení v kavárně + bowling (CDSS) Návštěva zámku v Kravařích (CDSS) LISTOPAD Výlet na Landek (celá ANIMA) Filmové dopoledne promítání filmu FRIDA (CDSS) Návštěva výstavy Petera Hudrana Fragmenty (CDSS) Akce v CAO Pojďte s námi batikovat (CDSS) Den maďarské kuchyně (CDSS) Dopolední herní klub Přijďte si s námi zahrát stolní hry (CDSS) PROSINEC Turnaj v kuželkách spolu s ostatními sdruženími péče o duševně nemocné (KKO,KAF) Vánoční komunitní setkání Návštěva Mikulášského jarmarku (CDSS) Dny otevřených dveří aneb ADVENT V ANIMĚ (CDSS) 31 32

17 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ VÝDAJE Kč A. Provozní náklady Vybavení (DHM a DNHM) Kancelářské potřeby Odborná literatura Provozní režie Nájemné a služby s tím spojené Telekomunikační a poštovní služby Kurzovné Cestovné Nákup zboží a služeb Ostatní výdaje B. Mzdové náklady Mzdy zaměstnanců Zdravotní a sociální pojistné C. Ostatní náklady CELKEM PŘÍJMY Kč A. Příjmy z vedlejší činnosti B. Dotace Dotace MPSV ČR, MM, ESF + SR ČR Příspěvky Úřadů práce C. Členské příspěvky D. Dary fyzických a právnických osob E. Příjmy z úroků z vkladu F. Ostatní příjmy CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Kč FINANČNÍ PARTNEŘI ESF a státní rozpočet ČR MPSV Statutární město Ostrava Statutární město Opava 33 34

18 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM Úřad práce v Ostravě, v Opavě a v Novém Jičíně ČSOB a.s., Poštovní spořitelna Velmi děkujeme všem, kteří pomáhají našemu sdružení. Podporujete nás proto, abychom mohli podporovat my. Každá pomoc, rada, pochopení, věcný či finanční dar má pro nás i naše klienty nevyčíslitelnou hodnotu, protože umožňuje změnit lidské osudy k lepšímu. Velmi děkujeme a vážíme si Vašich činů! Členství v organizacích AKS Asociace komunitních služeb péče o duševní zdraví SPDN ČR Sdružení pomoci duševně nemocným ČR Seznam spolupracujících organizací CRPDZ, Ostrava Dům duševního zdraví, Ostrava CHARITA Opava CHARITA Ostrava Ilona Vítková Komunitní plánování města Opavy Komunitní plánování města Ostravy Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava MENS SANA, Ostrava Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 45, Praha Národní vzdělávací fond, Praha O.s. Ester Javorník / Zálesí Psychiatrická léčebna Opava Psychiatrické a psychologické ambulance v Opavě: MUDr. E. Dvořáková, Mgr. N. Grossmannová, PhDr. Holubová, PHDr. Koláčková, MUDr. P. Kušnír, MUDr. E. Koláčková, MUDr. M. Rampáček, MUDr. J. Tatarko, MUDr. P. Taraba, MUDr. T. Václavek 35 36

19 Psychiatrické ambulance v Ostravě: MUDr. Beránková, MUDr. Bosák, MUDr.Dobrá, MUDr. Dušková, MUDr. Hlavinka, MUDr. Staňková, MUDr. Starý, MUDr. Stroupková, MUDr. Turková Statutární město Opava- Magistrát města Opavy Statutární město Ostrava- Magistrát města Ostravy ÚMOb Ostrava- Jih ÚMOb Ostrava- Poruba Úřady práce Ostrava, Opava, Nový Jičín, Frýdek-Místek Sponzoři AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku AUDIT PROFESIONAL, spol. s r.o. AZ pneu s.r.o. ČSOB, a.s. DUMAG, Dušan Vostál, Opava HON- okna, dveře, s.r.o., Opava CHANCE a.s., Frýdek Místek CHARITA OSTRAVA ILONA VÍTKOVÁ, Hlučín KOFOLA a.s., Krnov OPTYS, spol. s r.o., Opava OSTROJ a.s. Řeznictví RAIDA Vlastimil, Opava Severomoravská energetika a.s. Jiří Halla Mgr. René Mohyla Ing. Petr Tichý 37 38

20 Jarkovická 50/7, Opava-Vlaštovičky , Česká republika Nabízí»Kvalitní dřevěná okna a vchodové dveře»profesionální servis»přívětivé obchodní partnery»dlouholetou záruku»příznivou cenu»široký sortiment Zárukou kvality našich oken je již 80-letá tradice v tomto oboru. Firma HON okna, dveře, s.r.o. podporuje sociální a pracovní rehabilitaci lidí s duševním onemocněním

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s. 2007 Obsah: Úvodní slovo... 3 Základní údaje o MENS SANA o.s.... 4 Projekty v roce 2007... 6 Poskytované služby... 7 Další zajímavé akce... 13 Školení, semináře, služební

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VZbaobabactualised.indd 2 3.7.2009 8:08:51 Obsahvýroční zprávy 2008 Úvodní slovo 5 Historie sdružení 6 Poslání, cílová skupina a cíle 7 Struktura

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 2 ESET HELP, občanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 11 IČO: 629 37 26 Bank. spoj.: GE Capital Company č.ú.: 31737 54/6 Tel.: 272 94 879 8 Fax: 272 94 88 E mail: info@esethelp.cz,

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK FOKUS PÍSEK 0 FOKUS PÍSEK 1 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2008 byl pro naše sdružení rokem velkých změn. Zahájili jsme činnost v nových prostorech na Kollárově ulici, které nám umožňují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 2 Výroční zpráva 2008 Green Doors, o. s. Text: Lucie Broukalová, Miroslava Bubela, Eliška Kapounová,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více