Vážený zákazníku, Milan Kolář Managing partner/legal Executive Head

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený zákazníku, Milan Kolář Managing partner/legal Executive Head"

Transkript

1

2

3 Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si pořídil tísňové zařízení naší společnosti do svého vozidla. Díky tomuto unikátnímu systému máte možnost využít další služby, které Vám naše společnost touto cestou nabízí. Služby uvedené v této brožuře jsou určeny nejenom pro fyzické osoby, ale i pro organizace mající ve svém portfoliu větší množství osobních a nebo nákladních vozidel. Příslušné služby které si vyberete mohou sloužit na základě uzavřené smlouvy s naší organizací k zajištění slev u pojišťovny, u které má klient vozidlo pojištěné. Výše slev je plně v pravomoci příslušného pojišťovacího ústavu a pohybují se v rozmezí od 10 do 40% z ročního pojištění vozidla. Služba kterou si zvolíte je ve většině případů schopná splnit veškeré Vaše požadavky. V případě, že máte speciální přání, které daná služba není schopná plně uspokojit Vaše přání, jsme připraveni jí s Vámi individuálně projednat a pro Vaší organizaci či osobu zavést. Tísňový systém který je součástí zařízení má primární funkci, kdy v okamžiku, kdy dojde k dopravní nehodě odpojí na příslušnou dobu službu kterou jste si u nás objednal a přednostně zabezpečí řidiče včetně vozidla a to ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem v tom které státě, kde se událost stala. Jelikož je v současné době plánováno zavedení tísňového systému v rámci EU do konce roku , bude Vaše vozidlo připraveno tyto podmínky naplnit. Věříme, že i Vy chcete přispět k vyšší míře bezpečnosti Vašich vozidel a řidičů na pozemních komunikacích a proto budeme rádi, když v této oblasti budete s naší společností spolupracovat. Milan Kolář Managing partner/legal Executive Head

4 Press GLOBAL ASSISTANCE 112 Prvky systému ecall 1. Jednotka ecall - SIRIUS 2. Reproduktor 3. Mikrofon 4. GSM anténa 5. GPS anténa Aktivace systému ecall v případě nehody či krizové události - po vystřelení airbagů - při aktivaci nárazového čidla - při manuálním spuštění tlačítka uvnitř vozu v případě poruchy vozidla - komunikace na vybraných telefonních linkách - určení polohy vozidla v případě odcizení vozidla - komunikace na vybraných telefonních linkách - určení polohy vozidla - komunikace s policií 112 Komunikační shéma systému ecall ecall centrum monitoruje pohyb či polohu vozidla prostřednictvím satelitní navigace - v případě nehody či krizové události systém automaticky či mechnicky aktivuje tísňové volání na linku systém zajišťuje ústní komunikaci klienta s operátorem udává polohu havarovaného vozidla pro asistenční služby systému

5 GLOBAL ASSISTANCE 112 Komunikace systému s operátorem ecall ecall centrum monitoruje pohyb či polohu vozidla prostřednictvím satelitní navigace - udává polohu havarovaného vozidla pro záchranné a asistenční složky systému Komunikace systému s operátorem je-li možná komunikace s klientem, zjišťuje závažnost situace - vysílá složky záchranného systému na lokalizované místo Pomoc na silnici v případě poruchy nebo nehody - k zákazníkovi vyšle do požadovaného místa mechanika s vozidlem silniční služby, který poskytne potřebnou technickou pomoc.odtahová služba - v případě, že vozidlo není možné opravit na místě, zajistí odtah nepojízdného vozidla - pokud je třeba vozidlo zajistí před poškozením, ztrátou nebo zcizením jeho vybavení, zajistíjeho uschování ve střeženém a v případě potřeby i krytém objektu

6

7 Bezpečnostní služby ecall V případech, kdy má klient aktivován v systému ecall bezpečnostní služby,lze tyto služby využívat nejenom v místě kde má klient své sídlo a nebo bydliště, ale i v ostatních státech EU. Tyto služby lze využívat jak bezplatně, tak za příslušný poplatek a to dle příslušného programu zabezpečení vozidla. Pokud máte zájem si tuto službu aktivovat, je nezbytné vytočit příslušné telefonní číslo uvedené na rubu plastové karty, která je nedílnou součástí balení zařízení které jste si zakoupil. Na tomto čísle Vás operátor provede aktivačními kroky a to tak, aby jste od okamžiku kdy ukončíte hovor s příslušným pracovníkem call centra ecall mohl tuto službu okamžitě využívat. Službu si lze aktivovat rovněž i prostřednictvím přiloženého aktivačního formuláře. V tomto případě formulář odešlete na adresu uvedenou na spodní části formuláře. Po obdržení Vaší písemné žádosti prostřednictvím Aktivačního formuláře o aktivování bezpečnostních služeb Vás bude příslušný pracovník call centra kontaktovat a požadovat na Vás číslo uvedené na plastikové kartě. Bez této identifikace Vám nebude možné tuto službu aktivovat!!

8 Programy bezpečnostních služeb Veškeré bezpečnostní a monitorovací služby lze vzájemně kombinovat tak, aby co nejvíc vyhovovali Vaším požadavkům. Podle povahy využívání Vašeho vozidla si můžete aktivovat tyto služby: ecall STANDARD Jedná se o pasivní hlídání vozidla na území jednoho státu. To znamená, že v případě, že dojde-li k odcizení motorového vozidla, kontaktujete příslušného operátora v daném státu na čísle uvedeném na plastikové kartě, nahlásíte vaše číslo vyražené na kartě a sdělíte operátorovi veškeré potřebné údaje nutné k zajištění lokalizace odcizeného vozidla. Operátor pak následně kontaktuje vozidlo a informace o poloze vozidla předá Policii. Tato služba je bezplatná a lze jí využít pouze na území, kde máte registrováno vozidlo. Cena: 0,-Kč ecall GLOBAL Jedná se o pasivní hlídání vozidla na území EU. To znamená, že v případě, že dojde-li k odcizení motorového vozidla, kontaktujete příslušného operátora v daném státu na čísle uvedeném na plastikové kartě, nahlásíte Vaše číslo vyražené na kartě a sdělíte operátorovi veškeré potřebné údaje nutné k zajištění lokalizace odcizeného vozidla. Operátor pak následně kontaktuje vozidlo a informace o poloze vozidla předá Policii. Tato služba je zpoplatněná a lze jí využít na území států EU. Cena: 2 500,-Kč/rok za jedno registrované vozidlo

9 ecall EU Jedná se o aktivní hlídání vozidla na území EU. To znamená, že v případě, že dojde-li k odcizení motorového vozidla, vozidlo automaticky ohlásí vniknutí neoprávněné osoby do vozidla a nahlásí na příslušné pracoviště systému ecall. Následně po identifikování vozidla Vás kontaktuje pracovník call centra ecall a bude Vás informovat o dané situaci. V případě, že se potvrdí odcizení motorového vozidla, operátor provede všechny nezbytné úkony k zajištění vozidla a to ve spolupráci s příslušnou Policií daného státu kde došlo k odcizení vozidla. Tato služba je zpoplatněna a lze jí využít na území států EU. Cena: 4 500,-Kč/rok za jedno registrované vozidlo

10 Monitorovací služby ecall Programy monitorovacích služeb Podle povahy využívání Vašeho vozidla si můžete aktivovat tyto služby: ecall EUMON Jedná se o monitorování vozidel na území EU. Tato služba je určena převážně pro organizace, mající zájem o průběžné sledování svého vozového parku. Odpovědná osoba organizace má možnost buď prostřednictvím dodaného software a nebo na internetové aplikaci průběžně sledovat své vozidlo. Tato služba je zpoplatněna a lze jí využít na území států EU. Bližší informace o této službě lze obdržet na vyžádání u příslušného provozovatele systému ecall. Cena: 100,-Kč/měsíc za jedno registrované vozidlo

11 ecall EUSTAV Jedná se o průběžné monitorování speciální techniky na území EU. Tato služba je určena převážně pro organizace provozující speciální dopravní prostředky jako je například stavební technika. Služba je založena na monitorování odstavených a nebo jinak nepoužívaných stavebních strojů či jiné speciální techniky, kdy hrozí její odcizení převážně z míst kde se provádí stavební úpravy. Služba je zpoplatněna a lze jí využít na území států EU. Cena: 1500,-Kč/měsíc za jedno registrované vozidlo ecall EUSAN Jedná se o průběžné monitorování nebezpečných nákladů na území EU. Tato služba je určena převážně pro organizace přepravující nebezpečné náklady. Služba je zpoplatněna a lze jí využít na území států EU. Cena: 500,-Kč/den za jedno registrované vozidlo

12 Asistenční služby ecall Programy asistenčních služeb Asistenční služby SIRIUS ASSISTANCE Asistenční služby poskytované systémem ecall slouží klientovi k zajištění servisního komfortu na cestách v případě poruchy motorového vozidla. Tyto služby jsou poskytovány dle povahy události buď bezplatně a nebo dle příslušného ceníku vydaného příslušným provozovatelem systému ecall v daném státu.

13 Porucha je technická závada na vozidle, zapříčiňující jeho nepojízdnost nebo nezpůsobilost k provozu podle příslušných předpisů, z důvodů opotřebení nebo poškození jeho součástí, způsobeného jejich vlastní funkci, chybnou montáží a únavou materiálu, včetně situace kdy je nebezpečí, že by další jízdou mohlo být vozidlo poškozeno. Za poruchu je považován i stav, který si uživatel způsobí sám, např. vybitá baterie, prázdné pneu, nedostatek paliva, ztráta nebo rozbití klíče k vozidlu. Za poruchu nejsou považovány činnosti související s odstraňováním nedostatků v povinné výbavě a příslušenství vozidla. Poruchy nebo selhání přívěsů vozidla nejsou předmětem poskytování této asistenční služby. Nehoda, vandalské poškození vozidla Je poškození vozidla způsobené vnějšími vlivy nebo třetími osobami, jehož důsledkem se stalo nepojízdným nebo nezpůsobilým provozu na pozemních komunikacích podle příslušných předpisů. Asistenční krytí Je systém rozvinutí, realizace a financování asistenčních služeb dle programu ecall ASSISTANCEna území EU. V praxi půjde o přijetí požadavku klienta, organizaci a vlastní výkon zásahu (pomoci) v nouzových situacích, poskytnutí servisní služby nebo výhod, to vše zabezpečené partnery prostřednictvím vlastních a partnerských smluvních kapacit na území EU. Asistenční krytí pro uživatele vozidel je zaručeno smlouvou mezi provozovatelem systému ecall a příslušným partnerem na daném území EU a platí po dobu na kterou bylo toto krytí pro příslušné vozidlo příslušným operačním pracovištěm ecall vystaveno. Vozidlo Míní se tím osobní a lehké užitkové automobily (kategorie M1 a N1), vlastněné a nebo užívané klienty ecall vybavené identifikačními dokumenty asistenčního programu ecall ASSISTANCE.

14 Jedná se o osobní a lehké užitkové automobily s následujícími parametry: Maximálně 9 sedadel (včetně místa řidiče) Maximální šířka 2,5 m Maximální délka 6,5 m Maximální výška 3,2 m Maximální celková hmotnost kg Do této kategorie nespadají vozidla určená pro speciální účely jako jsou např. závodní automobily. a. Silniční služba (oprava na místě): Organizace a výkon zásahu mobilního servisního vozidla na místě poruchy k rychlému zpojízdnění vozidel klientů. Asistence bude poskytována na veřejných komunikacích nebo na stanovišti vozidla. V terénu jen tehdy, pokud bude k vozidlu přístup možný a právně přístupný. Výkon služby zahrnuje příjezd servisního vozidla, až 60 minut práce mechanika a odjezd zásahového vozidla na základnu, nezahrnuje však dodávku náhradních dílů, PHM či jiných náplní (tu si hradí klient sám). Součástí služby může být i krátký odtah nepojízdného vozidla na místo bezpečného stání. b. Odtah nepojízdného vozidla: Nemůže-li být vozidlo klienta opraveno silniční službou, zorganizuje příslušný operátor jeho převoz do nejbližšího značkového servisu, popřípadě do nejbližšího kvalitního servisu nebo na místo jeho bezpečného uložení. Součástí služby je příjezd speciálního vozidla, naložení nepojízdného vozidla, jeho převoz a složení, odjezd spec. vozidla na základnu. Vzdálenost odtahu je limitována do 30 km od místa stání vozidla. Součástí služby není vyprošťování vozidla z terénu. c. Přechodné bezpečné uloženi vozidla: V případech, kdy nebude možné bezprostředně vozidlo předat k provedení dílenské opravy (porucha se například vyskytne ve volný den, ale příslušný servis pracuje až v pracovní dny), zajistí operátor ecall ve spolupráci s příslušným partnerem jeho uložení na bezpečném místě, a to až do doby další akce (oprava.převoz a.p.) Doba uložení je limitována maximálně na dobu tří dnů.

15

16

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete s Vaším pojištěním plně

Více

Asistenční služby k Osobnímu účtu České spořitelny

Asistenční služby k Osobnímu účtu České spořitelny Asistenční služby k Osobnímu účtu České spořitelny 2 Asistenční služby Úvod Dnešní doba klade stále větší nároky na rychlá řešení. Máme všichni méně času a každé zdržení nám přináší nějaké těžkosti. Pokud

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

První pomoc zraněnému při nehodě. Důležitá telefonní čísla:

První pomoc zraněnému při nehodě. Důležitá telefonní čísla: První pomoc zraněnému při nehodě V případě, že hrozí výbuch paliva havarovaného vozidla, vyprostěte zraněné a odtáhněte je co nejdále od vozidla. Jinak doporučujeme se zraněnými manipulovat pouze tehdy,

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zajišťování Asistenčních služeb klientům ACA1213 a.s. (dále jen ACA1213)

Všeobecné obchodní podmínky pro zajišťování Asistenčních služeb klientům ACA1213 a.s. (dále jen ACA1213) Všeobecné obchodní podmínky pro zajišťování Asistenčních služeb klientům ACA1213 a.s. (dále jen ACA1213) 1. Zaměření činnosti ACA1213 1.1. ACA1213 zajišťuje služby motoristické veřejnosti a držitelům asistenčních

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete se svým pojištěním plně

Více

DPP/SafeLine/15. Doplňkové pojistné podmínky k pojištění Asistence vozidel. Obsah

DPP/SafeLine/15. Doplňkové pojistné podmínky k pojištění Asistence vozidel. Obsah UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Doplňkové pojistné podmínky k pojištění Asistence vozidel

Více

Pojištění a asistence

Pojištění a asistence Pojištění a asistence 1 Pojištění a asistence ke kreditním kartám Vaše kreditní karta Vám jako další benefit nabízí atraktivní pojištění a asistenci v různých životních situacích. Přehled pojištění a

Více

ÚVOD. Vážená paní, vážený pane,

ÚVOD. Vážená paní, vážený pane, DRIVER SET ÚVOD Vážená paní, vážený pane, vítáme vás jako nového řidiče využívajícího služeb společnosti ŠkoFIN. Dovolujeme si vám předložit instrukce určené řidiči, tzv. driver set. Naleznete zde údaje

Více

Speciální pojistné podmínky pro doplňková pojištění a asistenční služby

Speciální pojistné podmínky pro doplňková pojištění a asistenční služby Speciální pojistné podmínky pro doplňková pojištění a asistenční služby T013/ 13 Obsah ČÁST I. Doplňková pojištění Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Pojištění zavazadel 1 Článek 3: Pojištění úrazu

Více

VPP FOPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a další pojištění OBSAH

VPP FOPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a další pojištění OBSAH ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

UCZ/As/15. Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní část. Obsah

UCZ/As/15. Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní část. Obsah UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 2221 (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE) OBSAH Předmluva Před použitím systému 1. ZÁKLADNÍ PYNY 1.1 Přednastavené komunikační prostředky 2. PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM CONNEX: ZÁKAZNICKÁ

Více

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy

1. Všeobecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA 1.1. VOP OBSAH. 1.2. Autonapůl a Vy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTONAPŮL, DRUŽSTVA PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY OBSAH 1. Všeobecná ustanovení 1 1.1. VOP 1 1.2. Autonapůl a Vy 1 2. Sdílení vozidel 2 3. Jak s Vámi Autonapůl komunikuje 2

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014 Článek 1 1. Pojistitelem se rozumí Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika, IČ: 45272956,

Více

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven POJISTI SI SVÉ AUTO Průvodce havarijním pojištěním Česká asociace pojišťoven Gemini B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika Tel.: + 420 222 350 150, fax: + 420 221 413 400 E-mail: info@cap.cz,

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VOZIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VOZIDLA JAK VYUŽÍT JAK VYUŽÍT JAK VYUŽÍT OBSAH: Na úvod... 2 Předání vozidla... 2 Naše služby... 2 Technický servis... 2 Pneuservis... 4 Pick up & Delivery... 5 Asistenční služby... 5 Silniční daň / Zákonné poplatky

Více

ASISTENČNÍ PODMÍNKY. K HAVARIJNÍMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DO 3,5 t. mezi. KOOPERATIVA poisťovňou, a.s. a Inter Partner Assistance S.A.

ASISTENČNÍ PODMÍNKY. K HAVARIJNÍMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DO 3,5 t. mezi. KOOPERATIVA poisťovňou, a.s. a Inter Partner Assistance S.A. ASISTENČNÍ PODMÍNKY K HAVARIJNÍMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DO 3,5 t mezi KOOPERATIVA poisťovňou, a.s. a Inter Partner Assistance S.A. 2005 OBSAH: DEFINICE POJMŮ...4 KAPITOLA 1... 5 1.1 PŘEDCESTOVNÍ ASISTENCE

Více

Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 )

Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Důležitá upozornění: Údaje v Pokynech AF 2014 jsou pravidelně aktualizovány informacemi zasílanými

Více

Záruční knížka Toyota. Prodloužená záruka Toyota Extracare Záruka k programu Toyota Certifikováno Silniční asistenční služby Toyota Eurocare

Záruční knížka Toyota. Prodloužená záruka Toyota Extracare Záruka k programu Toyota Certifikováno Silniční asistenční služby Toyota Eurocare Záruční knížka Toyota Prodloužená záruka Toyota Extracare Záruka k programu Toyota Certifikováno Silniční asistenční služby Toyota Eurocare Certifikát Záruky Identifikační údaje (Prodejce vyplní úplně

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů

Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů Zabezpečení motorových vozidel pomocí mechanických, elektronických a vyhledávacích systémů Securing Vehicles with Mechanical, Electronic and Tracking Retrieval Systems Tomáš Podola Bakalářská práce 2013

Více

Vážený kliente, Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů s autopojištěním u Allianz pojišťovny, a. s.

Vážený kliente, Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů s autopojištěním u Allianz pojišťovny, a. s. Vážený kliente, dovolte, abychom Vám na tomto místě poděkovali za Vaše rozhodnutí uzavřít pojistnou smlouvu komplexního autopojištění u Allianz pojišťovny, a. s. Rádi bychom Vás informovali o nejzajímavějších

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK

Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

530.04.382 LANCIA CZ 1ed 28-02-2012 10:44 Pagina 11 BEZPLATNÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

530.04.382 LANCIA CZ 1ed 28-02-2012 10:44 Pagina 11 BEZPLATNÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 530.04.382 LANCIA CZ 1ed 28-02-2012 10:44 Pagina 11 530.04.382 LANCIA CZ 1ed 28-02-2012 10:44 Pagina 12 EVERYWHERE ASSISTANCE Po celou dobu platnosti smluvní záruky nabízí organizace Lancia silniční asistenci,

Více