Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky"

Transkript

1 Přílha č. 2 Specifikace předmětu veřejné zakázky Obsah: A/ POPIS STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ZADAVATELE... 2 Ad 1a): Systém pr správu a evidenci karet IREDO... 3 Ad 1b): Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO... 4 Ad 1c): Systém certifikační autrity IREDO... 4 Ad 1d): Systém pr persnalizaci čipvých karet... 5 Ad 1e): Systém dispečerskéh řízení IREDO... 5 Ad 1f): Prtál e-shpu... 6 Ad 2a): Vybavení kntaktních míst IREDO... 6 Ad 2b): Upgrade dbavvacích systémů jedntlivých dpravců... 7 Ad 2c): Ostatní systémy pr platby a dbavení cestujících (např. revizrská zařízení)... 8 Ad 3a): V rámci realizace prjektu zadavatel zajistil testvací čipvé karty Mifare DESFire ev1,... 9 Ad 3b): Ddavatel prvedl analýzu a prgramvání tarifníh systému d EOC d elektrnické pdby,... 9 Ad 3c): Ddavatel prvedl značení všech přizvaných zařízení dle pravidel publicity ROP SV... 9 B/ POPIS ROZHRANÍ JEDNOTLIVÝCH SUBSYSTÉMŮ Ad 1: Systém pr správu a evidenci karet IREDO Ad 2: Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO Ad 3: Systém dispečerskéh řízení IREDO Ad 4: Terminal management systém C/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Ad a: Exteriérvý infrmační panel: Ad b: Rzšíření systému dispečinku: Ad c: Rzšíření pracviště dispečinku: Ad d: Rzšíření systému webvých služeb - QR kódy: Ad e: Rzšíření dbavvacích systémů - rzšíření dbavvání pr náhradní dpravu, malá vzidla veřejné dpravy, vybavení pr revizi jízdenek: Ad f: Sftware a příslušenství pr rzšíření dbavvacích systémů: Ad g: Sftware pr rzšíření centrálních systémů OREDO: Ad h: Hardware pr rzšíření centrálních systémů OREDO: Ad i: Označení všech přizvaných zařízení dle pravidel publicity ROP SV /55

2 A/ POPIS STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ZADAVATELE Základní infrmace splečnsti OREDO s.r.., rganizátr reginální dpravy Shrmažďuje pdklady hrmadných přepravních ptřebách v jedntlivých částech kraje, vyhdncuje je a předkládá rgánům kraje varianty řešení pdle kmfrtu dpravní bslužnsti a příslušných financí. Navrhuje ke schválení pravidla a nrmy vztahující se k zajištění dpravní bslužnsti kraje. Mnitruje stav dpravní bslužnsti v jedntlivých reginech, navrhuje a realizuje patření k zajištění ptimálníh vztahu mezi přidělenými finančními zdrji a rzsahu dpravní bslužnsti. (Průběžná ptimalizace.). Prakticky realizuje rzhdnutí zřizvatelů (knkrétní činnsti spjené s realizace schválené varianty dpravní bslužnsti pr příslušné bdbí). Obrázek 1 Systém integrvané dpravy V sučasné dbě je ve splečnsti OREDO implementván dpravně infrmační systém přizvaný v rámci prjektu Mdernizace dbavvacíh systému krajské integrvané dpravy Králvéhradeckéh a Pardubickéh kraje", ISVZUS ev. č , registrační čísl prjektu: CZ.1.13/1.2.00/ Dále jsu uvedeny pdstatné rysy implementvanéh řešení, které mají vliv na nvě navrhvané rzšíření prjektu II.fázi. Celkvá funkční architektura IREDO vychází z mžnstí zvlené technlgie čipvé karty (Mifare DESFire EV1), z pžadavků na integraci s statními systémy, IDS, technlgiemi a zejména s In- Kartu Českých drah, dále pak z ptřeb participujících subjektů i s hledem na jejich sučasné vybavení. Architektura je navržena tak, aby mhla být pužita metda pstupnéh budvání infrastruktury a využívání IREDO, kde v první části bude budvána dpravní aplikace (tj. aplikace bsahující časvé jízdenky, přestupní jízdenky a infrmace předchzích realizvaných spjích neb jízdě) 2/55

3 s elektrnicku peněženku, tj. využití karty jak nsitele elektrnickéh jízdnéh. Funkční architektura se bude skládat z následujících kmpnent: 1) Systémy pr centrální správu IREDO: a) Systém pr správu a evidenci karet IREDO, b) Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO, c) Systém certifikační autrity IREDO, i) Správa SAM, ii) HSM (Rt, Prvzní, Persnalizační). d) Systém pr persnalizaci čipvých karet, e) Systém dispečerskéh řízení IREDO, f) Prtál e-shpu. 2) Odbavvací systémy, a) Vybavení kntaktních míst IREDO b) Upgrade dbavvacích systémů jedntlivých dpravců, c) Ostatní systémy pr platby a dbavení cestujících (např. revizrská zařízení). 3) Ostatní ddané kmpnenty a) Elektrnická čipvá karta b) Prgramvání tarifníh systému d EOC c) Označení všech přizvaných zařízení dle pravidel publicity ROP SV Každá z těcht kmpnent řeší specificku blast systému IREDO a dále jsu uvedeny jejich základní funkce: Ad 1a): Systém pr správu a evidenci karet IREDO Ddaný sftware pr aplikace je dstatečně dimenzvaný a umžňuje ptimalizaci na různé kmbinace pčtu záznamů a pčtu uživatelů. Pdpruje vydávání a správu karet v nejméně 10 lkalitách (kntaktních místech) a t vše s kamžitým sdílením infrmací. kmpletní správa infrmací zákaznících, čipvých kartách, aplikacích a dkladech, kmpletní správa živtníh cyklu čipvých karet Mifare DESFire (zejm. bsluha dbíjení tarifních kupónů, dbíjení peněženky), existence nástrjů pr kmpletní administraci systému (číselníky uživatelů, uživatelských skupin, statních systémvých entit, nastavení kmplexních vlastnstí systému), imprt/exprt dat z/d externích systémů, 3/55

4 řízení živtníh cyklu aplikací (správa aplikací IREDO jízdní dklady, EP, aj.), správa suvisejících klíčů aplikací, řízení distribuce karet, genervání výstupních tiskvých sestav, reklamace neb neknzistentní stavy. Ppis kmunikace Systému pr správu a evidenci karet IREDO s klními systémy je uveden v tét přílze 2, části B. Ad 1b): Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO Systém umžňuje zpracvávat data různých partnerů, zpřístupňuje puze nezbytná a předem dhdnutá data. Zajišťuje rzúčtvání závazků, vyplývajících z pužívání EP, přestupních a časvých jízdenek u různých dpravců v rámci IREDO a t včetně křížvéh vydávání a dbíjení přestupných a časvých jízdenek. Zajišťuje zabezpečený přens dat mezi partnery zapjených d systému IREDO. Mezi hlavní vlastnsti patří: Zalžení neb zrušení (deaktivace) účtu, Zablkvání neb dblkvání účtu, Zúčtvání (clearing), Správa číselníků (bce, terminály, zařízení, zóny, daňvé sazby, bdbí, atd.), Správa tarifů (tvrba, editace, rušení, tarifní tabulky), Finanční vypřádání suhrnnéh účtu dpravce s CS, Reklamace. Systém dále zabezpečuje: Hlídá záknem stanvené limity (dle 19 zákna č. 124/2002 Sb. O platebním styku, dst. 1) Vytvření záknem vyžadvané sestavy suvisející s pužíváním elektrnických peněz (dle 19 zákna č. 124/2002 Sb. O platebním styku, dst. 2) Pskytnutí pdkladů pr vyrvnání závazků partnerů v clearingvém systému vzniklých na základě pskytnutí služby prti platbě z EP neb z vydání, dbití nebeb pužití přestupní jízdenky neb časvé jízdenky. Zamítnutí transakcí prvedenu blkvanu (neplatnu) kartu p uplynutí dhdnuté dby d blkace. Přijmut transakce v přesně specifikvaném frmátu, který je udržván v aktuálním stavu a je publikvaný všem subjektům zapjeným d IREDO. Ppis kmunikace Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO s klními systémy je uveden v tét přílze 2, části B. Ad 1c): Systém certifikační autrity IREDO Jedntný kncept bezpečnstní infrastruktury zabezpečuje následující kriteria: 4/55

5 Technick-bezpečnstním jádrem systému jsu HSM mduly, SAM mduly a jejich vzájemná splupráce. SAM mduly v terminálech a čtečkách služí jak úlžiště klíčů k jedntlivým aplikacím. Jejich nahrání d SAM mdulů je zajištěn prstřednictvím zabezpečené kmunikace s HSM. Jsu pužity flexibilní čipy s peračním systémem v suladu se standardy GlbalPlatfrm a JavaCard, které uchvávají v bezpečném prstředí čipu data, klíče i aplikační kódy (Java aplety). Je zřízen jeden důvěryhdný centrální subjekt, který spravuje SAM mduly a jejich bsah. Centrální bezpečnstní infrastruktura uchvává kryptgrafické klíče v kryptgrafických HW mdulech (HSM), zajišťuje inicializaci SAM v jedntlivých terminálech a přím nline prvádí některé citlivé perace s kartu. Zajišťuje zabezpečení a nezpchybnitelnu dpvědnsti v celém systému (zejm. ve vazbě na dbavení, fungvání jedntlivých zařízení, vyčítání dat, přensy dat, clearingvé perace, nakládání s BČK) Systém se skládá z těcht dílčích částí: Správa SAM SAM mdul je persnalizván výrbcem SAM, následně předán prvzvateli IREDO, který prvede vlastní inicializaci SAM mdulu (autentizuje k HSM, nahrání strých klíčů). Každý SAM je identifikvaný evidenčním číslem, existuje jejich evidence. V případě ztráty neb zcizení SAM vytváří tzv. blacklist SAM mdulů. Správa HSM (Hardware Security Mdule) pr zajištění bezpečné správy a fungvání systému je v rámci certifikační autrity implementvána v následujícím prvedení: Rt Servisní HSM HSM pr správu klíčů celéh systému. Persnalizační HSM HSM pr pdpru bezpečné persnalizace karty. Prvzní HSM HSM služící ke vzdálené správě kryptgrafických kmpnent systému a verifikaci transakcí realizvaných kartami s elektrnicku peněženku. Ad 1d): Systém pr persnalizaci čipvých karet Pužívají se bezkntaktní čipvé karty Mifare DesFire EV1 8kB. Byl ddán 5 tisíc předpersnalizvaných a předtištěných testvacích karet pr ptřeby ladění systému IREDO a vydávání karet v rámci piltní fáze prjektu. Karty jsu ddané pdle dhdnutéh vzru. U ddaných karet prbíhá datvá persnalizace a dtisk údajů a t na persnalizačním pracvišti OREDO. V rámci ddanéh systému pr persnalizaci čipvých karet tedy prbíhá: Dtisk předpersnalizvaných a předtištěných karet. Průběžná evidence karet. Ad 1e): Systém dispečerskéh řízení IREDO V rámci ddávky systému dispečerskéh řízení IREDO byly ddány SW a HW 5/55

6 kmpnenty, služící k vládání GSM zařízení ve vze a jeh kmunikaci s centrálním systémem. Systém dispečerskéh řízení tedy umžňuje: Mžnst sledvání plhy vzidel pr perátry (WEB aplikace). On-line kntrlu ddržvání jízdních řádů a t včetně mžnsti prhlížení archívu. Zabezpečený vstup d systému pmcí hesla a certifikátu. Sledvání prvzu IDS. Operativní řešení nahdilých situací (nehdy, pruchy, zpždění, atd.). Mžnst kmunikace s dispečinky jedntlivých dpravců. Ppis kmunikace Systému dispečerskéh řízení IREDO s klními systémy je uveden v tét přílze 2, části B. Ad 1f): Prtál e-shpu Mžnst pdání žádsti kartu elektrnicky na prtálu OREDO. Ad 2a): Vybavení kntaktních míst IREDO Kntaktní míst IREDO zabezpečuje:práci s bezkntaktní čipvu kartu IREDO, umžňuje akceptaci, pdání žádsti kartu IREDO a další standardní správu a evidenci karet IREDO. Vzdáleně pracuje se systémem správy a evidence karet IREDO. Akceptaci stávajících karet dpravců. Akceptvat další stávající karty prvzvané v rámci dbavení cestujících ve veřejné dpravě, knkrétně akceptace karet In-karta (České dráhy a.s.) a karet MHD (Dpravní pdnik města Hradec Králvé, a.s. a Dpravní pdnik města Pardubice a.s.). Dále kntaktní míst IREDO umžňuje: Akceptace přestupní jízdenky (prdej z EP, vrácení při strn peraci, atd.). Dbíjení časvé jízdenky, reklamace, vracení části jízdnéh, atd. Pskytvání becných infrmací k IREDO. Seznam kntaktní míst IREDO: Lkalita Prvzvatel Adresa umístění Králvéhradecký kraj Brumv Prkpcvá Zdenka Rybářská 301, Brumv Přadlácká 62 Hřice v P. BusLine a.s. Havlíčkva 2168 Na rvinkách 211, Semily autbusvé nádraží Hradec Králvé České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svbdy 1222/12, Praha Riegrv nám. 914/2 6/55

7 Jičín Náchd Rychnv n. Kn. Vrchlabí Trutnv Nvý Bydžv Dvůr Králvé nad Labem Svbda n.úpu BusLine a.s. Na rvinkách 211, Semily CDS Náchd, Kladská 286, Náchd AUDISBUS, Sukenická 242, Rychnv n. Kn. KAD Vrchlabí, Vápenická Vrchlabí GW Train Regi a.s.,u Stanice 827/9, Ústí nad Lab. Střední škla technická a řemeslná Dr. M. Tyrše Nvý Bydžv OSNADO, Nádražní 501, Svbda n. Úpu OSNADO, Nádražní 501, Svbda n. Úpu 17. listpadu 861 Kladská 286 Sukenická 242 Lánvská 1527 Říční 56 Masarykv náměstí Listpadu 1076 Nádražní 501 Lkalita Prvzvatel Adresa umístění Pardubický kraj Chrudim ČSAD BUS Chrudim a.s. Na strvě 177, Chrudim Čs. armády 702 Jevíčk ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebvská 330, ÚO Brněnská 558 Česká Třebvá České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svbdy 1222/12, 110 Náměstí Jana Pernera Praha Lanškrun ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebvská 330, ÚO Nádražní 165 Litmyšl ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebvská 330, ÚO Mařákva 1087 Pardubice České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svbdy 1222/12, 110 Nám. Jana Pernera Praha Přeluč České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svbdy 1222/12, 110 Dukelské náměstí Praha Svitavy ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebvská 330, ÚO Malé náměstí 24 Ústí n. O. ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebvská 330, ÚO Lchmanva 177 Hlice ČSAD BUS Chrudim a.s. Na strvě 177, Chrudim Bratří Čapků č.p. 951 Vyské Mýt ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebvská 330, ÚO Jiříh z Pděbrad 526 Plička CK K-Tur Ladislav Cacek, Palackéh nám. 160, Plička Palackéh nám. 160 Ad 2b): Upgrade dbavvacích systémů jedntlivých dpravců Upgrade dbavvacích systémů jedntlivých dpravců zabezpečil stejné technické vybavení u jedntlivých dpravců, které umžní vzájemnu interperabilitu bezkntaktní čipvé karty IREDO v celém reginu. Řešení se týká dbavení cestujících v autbusech veřejné linkvé dpravy a dále pak dbavení v železniční dpravě na pkladnách i u průvdčíh. Odbavvací systém mim jiné umžňuje: Akceptaci tarifníh systému IREDO. Akceptace přestupní jízdenky (prdej z EP, vrácení při strn peraci, atd.), Akceptace (příp. nabíjení) časvé jízdenky. 7/55

8 Prdej papírvých jízdenek. Ad 2c): Ostatní systémy pr platby a dbavení cestujících (např. revizrská zařízení) Ostatní systémy pr platby a dbavení cestujících rvněž splňují pdmínky na sjedncení technickéh vybavení jedntlivých dpravců a umžňují vzájemnu interperabilitu bezkntaktní čipvé karty IREDO v celém reginu. Řešení se týká dbavení cestujících v autbusech veřejné linkvé dpravy a dále pak dbavení v železniční dpravě na pkladnách i u průvdčíh a rvněž revizrskéh systému. Ostatní systémy mim jiné umžňují: Akceptaci tarifníh systému IREDO. Akceptace přestupní jízdenky (prdej z EP, vrácení při strn peraci, atd.), Akceptace (příp. nabíjení) časvé jízdenky. Prdej papírvých jízdenek. Přepravní kntrla (seznam revizrů a revizrských terminálů, přehled prvedených kntrl, výsledky prvedených kntrl, aktualizace terminálů). Vzhledem k tmu, že všechna zařízení jsu dluhdbě ve správě a prvzu zadavatele, je celý systém vzidlvých zařízení jedntně dhlížen systémem (Terminal management system), který sleduje funkčnst zařízení. Ppis kmunikace Terminal management systemu s klními systémy je uveden v tét přílze 2, části B. Přehled dpravců, kteří splňují pdmínky pr akceptaci bezkntaktní čipvé karty IREDO (stav listpad 2012): Dpravce Pčet vzidel pr bsluhu IREDO 1 AP Tur - dpravní spl. s r AUDIS BUS s.r BUS Vysčina -Frant. Pytlík 12 4 BusLine a.s CAR - TOUR spl. s r CDS, s.r ČSAD Ústí nad Orlicí Hnát Jarslav 3 9 KAD spl. s r Klupka Petr - O.S.K. Chrast 2 11 Martin Transprt s.r Matějka Jsef 2 8/55

9 13 Melničuk 3 14 Okresní autbusvá dprava Klín, s.r ORLOBUS, a.s OSNADO spl. s r Pinkas Jsef 7 18 P-transprt s.r Prchal Pavel - Autbusvá dprava 2 20 Seifert Václav 2 21 TRANSCENTRUM bus s.r Turbus 2 23 Trutnvská autbusvá dprava s.r Velia Transprt Výchdní Čechy a.s VYDOS bus a.s ZDAR, a.s Zlatvánek s.r Fejfar 2 29 Bartš Radek 2 30 Matcha Mirslav 2 Celkem 643 Ad 3a): V rámci realizace prjektu zadavatel zajistil testvací čipvé karty Mifare DESFire ev1, Ad 3b): Ddavatel prvedl analýzu a prgramvání tarifníh systému d EOC d elektrnické pdby, Ad 3c): Ddavatel prvedl značení všech přizvaných zařízení dle pravidel publicity ROP SV Označení všech zřizvaných kntaktních míst, Označení všech přizvaných vzidlvých zařízení. 9/55

10 Místem plnění předmětu Smluvy jsu prvzvny dpravců, zajišťujících dpravu veřejnu linkvu autbusvu a drážní dpravu na území Králvéhradeckéh a Pardubickéh kraje, dále sídl Zadavatele a jeh pracviště v Pardubicích. 10/55

11 B/ POPIS ROZHRANÍ JEDNOTLIVÝCH SUBSYSTÉMŮ Zadavatel přejímá dpvědnst za zajištění tevřensti rzhraní stávajících systémů pr všechny uchazeče ddávku díla ve shdě s tut zadávací dkumentací. Pr mžnst řádné přípravy nabídky každéh uchazeče jsu dále uvedeny ppisy rzhraní jedntlivých subsystémů, na které je nutné připjit díl ddávané ve shdě se zadáním. Dále jsu uvedené ppisy jedntlivých subsystémů stávajícíh řešení: 1. Systém pr správu a evidenci karet IREDO, 2. Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO, 3. Systém dispečerskéh řízení IREDO, 4. Terminal management systém. Ad 1: Systém pr správu a evidenci karet IREDO E-shp 5 Revizrský systém Externí Clearing 4 2 Server CardManagement persnalizační pracviště 3 1 Persnalizace Kntaktní míst Obrázek 2 Schéma systému správy a evidence karet CardManagemet (dále CM) je zalžen na technlgii klient server, kde jak klient je pužita standardní spustitelná exe aplikace, tedy jedná se tzv. tlustéh klienta, který kmunikuje s databázvým serverem. Na server jsu ukládány veškeré infrmace, které byly prstřednictvím vstupních brazvek přizvány neb měněny, v pačném směru pak všechny infrmace, které jsu CM uživateli prezentvány. Na některých kntaktních místech, která jsu vybavena termsublimační tiskárnu, je mžn prvádět také persnalizaci karet na místě. CM zasílá d revizrskéh systému data zavedených revizrech a přidělených čtečkách a přijímá data prvedených kntrlách revizrů, ze kterých jsu v CM zpracvávány výstupní sestavy kntrlní činnsti revizrů. Technlgicky prbíhá předávání dat prstřednictvím Web Services. D externíh persnalizačníh pracviště jsu zasílána data pr výrbu karet (tzv. výrbní dávky), 11/55

12 v pačném směru jsu zasílána data s infrmací prvedené výrbě. Na základě těcht infrmací je v CM nastavván stav karty v živtním cyklu. Technlgicky prbíhá kmunikace frmu předávání XML subrů, Na Clearing jsu z CM zasílány infrmace aktivaci karty, umístění karty na blacklist, a veškeré transakce, které byly na kartě prvedeny, ať již se jedná transakce při práci s kupóny neb při práci s EP.a zpět z Clearingu jsu zasílány infrmace úspěšnsti přijetí těcht dat, případně infrmace transakcích pr účely řešení reklamací a vystavvání duplikátů. V sučasné dbě je mžn na eshpu prvádět registraci uživatele a předvyplnění žádsti kartu, v buducnu bude mžn na eshpu sledvat veškeré transakce prvedené na kartě a bude umžněn také zakupení kupónů prstřednictvím www stránek s platbu pmcí platební karty. Technlgicky je eshp prvzván na www serveru IIS, který kmunikuje s DB serverem CM. Ad 2: Systém pr rzúčtvání tržeb v IREDO 12/55

13 Obrázek 3 Ppis datvých tků Clearingvéh centra OREDO 13/55

14 Clearing OREDO Dpravce Cestující (držitel karty) OREDO Obrázek 4 - Schéma datvých tků CC OREDO Typy předávání DAT i. Prstřednictvím www rzhraní ii. iii. iv. Předávání dat (infrmací) prstřednictvím www je myšlen získání infrmací prhlížením příslušné webvé stránky na adrese clearing.oredo.cz. Prstřednictvím xls subru Předávání dat (infrmací) prstřednictvím xls subru je myšlen získání infrmací z příslušné webvé stránky, na které je umžněn stažení dané infrmace ve frmátu xls a ulžení a PC uživatele. Prstřednictvím u Týká se puze zasílání hesla, hesl přijde na vu adresu, která je zadáná v aktivačních údajích, zasílaných na server ve větě OREDO ve frmátu XML. Prstřednictvím XML subru Kmunikace prstřednictvím XML subru je hlavním kmunikačním kanálem Clearingu pr kmunikaci s dpravci. Jedná se zaslání XML subru dle specifikace věty OREDO na adresu clearing.oredo.cz/readdata.aspx metdu POST. 14/55

15 V metdě POST jsu zasílány celkem 3 parametry name, passwd a XMLdata. První dva bsahují infrmace Lginu a Heslu. Pslední parametr bsahuje XML frmát zprávy pr CC OREDO dle specifikace věty OREDO. Na každu takt zaslanu XML zprávu server dpví pět dle specifikace věty OREDO. Příklad: POST clearing.oredo.cz/readdata.aspx HTTP/1.1 Cache-Cntrl: n-cache Cnnectin: Keep-Alive Cntent-Length: 4539 Cntent-Type: multipart/frm-data; bundary=----frmdata---- Accept: text/html, image/gif, image/jpeg, *; q=.2, */*; q=.2 Hst: User-Agent: Java/1.6.0_ FrmData---- Cntent-Dispsitin: frm-data; name="name" ttt FrmData---- Cntent-Dispsitin: frm-data; name="passwd" ttt FrmData---- Cntent-Dispsitin: frm-data; name="xmldata"; filename="message.xml" Cntent-Type: text/xml <?xml versin="1.0" encding="utf-8"?> <transactins lang="cs" versin="1.0" device-id="1550" samn="10435" cashn="1" paycunt="0" depzitcunt="1" sumcunt="1" vat="20" sign=""> <transactin tx-id="1" card-id="04084eea052280" appl-id="0" type="dep" amunt-type="card" transtype="mhdp" jumbaccunt="n" when=" :31:02" baseamunt="767" amunt="767" currency="czk" vat="20" tariff="(d) 365" tariff-type="jedntlivý" persn-type="p" transtypetext="dpi" lyalty="0" nte="oredostresstest" tranret="a1" /> </transactins> 15/55

16 ------FrmData---- Datvý tk mezi CC OREDO a dpravcem Datvý tk d CC OREDO k dpravci a) Prstřednictvím www rzhraní Infrmace všech uživatelích danéh dpravce v systému. Infrmace všech kartách danéh dpravce v systému. Infrmace všech zařízeních danéh dpravce v systému. Infrmace všech transakcích danéh dpravce v systému. Infrmace všech dávkách zaslaných daným dparvcem d systému. Black list. Histrie přihlášení uživatelů danéh dpravce. Zůstatky na EP danéh dpravce. Zařízení bez transakcí danéh dpravce. b) Prstřednictvím xls subrů Rzúčtvání pdle linek, zón a bcí danéh dpravce. c) Prstřednictvím XML subru Black list karet dle specifikace věty OREDO. Green listy dle specifikace věty OREDO. Seznam všech karet danéh dpravce v systému dle specifikace věty OREDO. Odpvěď s výsledkem perace pr aktivaci zařízení dle specifikace věty OREDO. Odpvěď s výsledkem perace pr aktivaci karet dle specifikace věty OREDO. Odpvěď s výsledkem perace pr přijetí jedntlivých transakcí dle specifikace věty OREDO. Odpvěď s výsledkem perace zablkvaní, dblkvání a pzastavení karet dle specifikace věty OREDO. Odpvěď s výsledkem perace změna parametrů karet dle specifikace věty OREDO. Odpvěď s výsledkem perace zablkvaní a dblkvání zařízení dle specifikace věty OREDO. Datvý tk d dpravce k CC OREDO a) Prstřednictvím XML subrů Aktivace zařízení dle specifikace věty OREDO. Aktivace karet dle specifikace věty OREDO. 16/55

17 Veškeré transakce dle specifikace věty OREDO. Zablkvaní, dblkvání a pzastavení karet dle specifikace věty OREDO. Změna parametrů karet dle specifikace věty OREDO. Změna stavů transakcí umístěných v greenlistech (změna stavu kupónu v případě nahrání předplacenéh kupónu na kartu a změna stavu dbití EP v případě dbítí EP prstřednictvím e- shpu) Zablkvaní a dblkvání zařízení dle specifikace věty OREDO. Žádst blacklist dle specifikace věty OREDO. Žádst greenlisty dle specifikace věty OREDO. Žádst seznam všech karet danéh dpravce v systému dle specifikace věty OREDO. Datvý tk mezi CC OREDO a cestujícím Clearing pskytuje data cestujícímu držiteli karty: a) Prstřednictvím www rzhraní Tat data jsu pskytnuta na základě zadání správných přihlašvacích údajů: základní infrmace kartě (vydavatel, čísl karty, aktivace karty), přehled jízd prvedených na danu kartu, přehled kupónů zakupených na danu kartu, phyby na elektrnické peněžence. b) Prstřednictvím u přístupvé hesl Datvý tk d cestujícíh k CC OREDO Cestující nepsílá na Clearing žádná data. Datvý tk d CC OREDO ke OREDO a) Prstřednictvím www rzhraní Infrmace všech uživatelích v systému. Infrmace všech kartách v systému. Infrmace všech zařízeních v systému. Infrmace všech transakcích v systému. Infrmace všech dávkách zaslaných v systému. Black list. 17/55

18 Histrie přihlášení. Reprt pr ČNB. Zůstatky na EP. Billing EP. Statistiku držitelů karet pdle prfilů. Supis pdezřelých transakcí. Zařízení bez transakcí. b) Prstřednictvím xls subrů Rzúčtvání pdle linek, zón a bcí za všechny dpravce. Rzúčtvání pdle spjů. c) Prstřednictvím XML subru Black list. Datvý tk d OREDO k CC OREDO Zavedení dpravců d systému - data jsu zaváděna prstřednictvím www rzhraní. Rzúčtvání dle Blue Pixel data jsu předávána ve frmátu xls. Ad 3: Systém dispečerskéh řízení IREDO Pužité datvé typy Byte Int16 Int32 Int64 String UInt16 UInt32 1 byte (neznaménkvá hdnta) 2 byty 4 byty 8 bytů textvý řetězec prměnlivé délky 2 byty (neznaménkvá hdnta) 4 byty (neznaménkvá hdnta) Údaje zeměpisné plze jsu v tvaru SSsssss, který vznikne vynásbením údaje ve stupních vyjádřených desetinným číslem SS,sssss číslem Kde SS jsu stupně a sssss sttisíciny stupně Příklad: 18/55

19 Hdnta znamená 48 52ʹ08,832ʺ / = 48,86912 stupňů, tj. 48 stupňů a 0,86912 stupně = 52,1472 minuty, tj. 52 minut a 0,1472 minuty = 8,832 sekundy. Hdnta znamená 8 29ʹ11,616ʺ / = 8,48656 stupňů, tj. 8 stupňů a 0,48656 stupňě = 29,1936 minuty, tj. 29 minut a 0,1936 minuty = 11,616 sekundy. Frmát zprávy Zprávy budu desílány prtklem UDP na určenu IP adresu a prt v kamžiku jejich dručení na server systému G-Tel. Jedntlivé zprávy jsu v binární pdbě psílány prstřednictvím UDP paketu. V jednm UDP paketu bude bsažena vždy alespň jedna zpráva. V případě, že se bude přenášet více zpráv v jednm UDP paketu, tak následující zpráva bude následvat vždy bezprstředně za zprávu předchzí. Zprávy jsu vkládány d jednh UDP paketu vždy tak, aby tent UDP paket bsahval i pslední zprávu vždy celu. Pkud se následující zpráva už d aktuálně desílanéh UDP paketu nevejde celá, tak se pšle až v následujícím UDP paketu. Neměl by tedy djít k situaci, že pslední zpráva bude bsažena z části v jednm UDP paketu a zbytek v dalším. CRC16-CCITT Každá zpráva je zabezpečena pmcí CRC16-CCITT (Plynm=0x1021, [x^16+x^12+x^5+1]) s IV=0x0000 a ve výpčtu se nepužívá finální XOR. crctable: 0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7, 0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef, 0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72f7, 0x62d6, 0x9339, 0x8318, 0xb37b, 0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c, 0xf3ff, 0xe3de, 0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485, 0xa56a, 0xb54b, 0x8528, 0x9509, 0xe5ee, 0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d, 0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6, 0x5695, 0x46b4, 0xb75b, 0xa77a, 0x9719, 0x8738, 0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d, 0xc7bc, 0x48c4, 0x58e5, 0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823, 0xc9cc, 0xd9ed, 0xe98e, 0xf9af, 0x8948, 0x9969, 0xa90a, 0xb92b, 0x5af5, 0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96, 0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12, 0xdbfd, 0xcbdc, 0xfbbf, 0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a, 0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4, 0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03, 0x0c60, 0x1c41, 0xedae, 0xfd8f, 0xcdec, 0xddcd, 0xad2a, 0xbd0b, 0x8d68, 0x9d49, 19/55

20 0x7e97, 0x6eb6, 0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13, 0x2e32, 0x1e51, 0x0e70, 0xff9f, 0xefbe, 0xdfdd, 0xcffc, 0xbf1b, 0xaf3a, 0x9f59, 0x8f78, 0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb, 0xd10c, 0xc12d, 0xf14e, 0xe16f, 0x1080, 0x00a1, 0x30c2, 0x20e3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067, 0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xb3da, 0xc33d, 0xd31c, 0xe37f, 0xf35e, 0x02b1, 0x1290, 0x22f3, 0x32d2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256, 0xb5ea, 0xa5cb, 0x95a8, 0x8589, 0xf56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d, 0x34e2, 0x24c3, 0x14a0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405, 0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8, 0xe75f, 0xf77e, 0xc71d, 0xd73c, 0x26d3, 0x36f2, 0x0691, 0x16b0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634, 0xd94c, 0xc96d, 0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9, 0xb98a, 0xa9ab, 0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18c0, 0x08e1, 0x3882, 0x28a3, 0xcb7d, 0xdb5c, 0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a, 0x4a75, 0x5a54, 0x6a37, 0x7a16, 0x0af1, 0x1ad0, 0x2ab3, 0x3a92, 0xfd2e, 0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d, 0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9, 0x7c26, 0x6c07, 0x5c64, 0x4c45, 0x3ca2, 0x2c83, 0x1ce0, 0x0cc1, 0xef1f, 0xff3e, 0xcf5d, 0xdf7c, 0xaf9b, 0xbfba, 0x8fd9, 0x9ff8, 0x6e17, 0x7e36, 0x4e55, 0x5e74, 0x2e93, 0x3eb2, 0x0ed1, 0x1ef0 Default hdnty Pkud některé parametry (jejich hdnty ) nejsu v kamžiku deslání zprávy k dispzici je vyplněny defaultními hdntami dle níže uvedené tabulky: Plžka Default Datum a čas GPS 0 Latitude 0 Lngitude 0 Speed 0 Curse 0 Čísl PP (evidenční čísl) 0xFFFFFFFF neb (čísl vzu) 0 Linka 0 Spj 0 Turnus 0 Řidič 0 20/55

21 Plžka Default Vzidl 0 Aktuální zastávka 0 Knečná zastávka 0 21/55

22 Typy zpráv Zprávy plze a stavu z vzidel Vhledem k mezení bjemu přenesených dat jsu zprávy rzděleny d dvu typů. Jedná se zprávu dvislu d událsti změny plhy neb phybu vzidla Zpráva GPS a kmbinvanu zprávu vzniklu d událsti v řídící jedntce vzidla (palubním pčítači) Zpráva PP. i. Zpráva GPS Tat zpráva se vysílá v kamžiku dsažení některéh z následujících parametrů Ujetí stanvené vzdálensti v metrech např. 200m Uplynutí času d pslední zprávy v sekundách např. 120s Změny azimutu jízdy ve stupních např. 90 Překrčení maximální rychlsti v km/hd např. 90 km/hd Rzjezd vzidla (překrčení stanvené rychlsti) v km/hd např. 5 km/hd Vjezd neb výjezd z kruhu zastávky dán suřadnicemi zastávky a bdélníkvým klím zastávky suřadnice WDS a rzměry klí v metrech Zprávy se desílají i v případě neplatné plhy GPS Plžky datvé zprávy v přadí deslání. Plžka Datvý typ Význam Prefix zprávy Byte[2] Knstanta 0x47, 0xB8 Verze Byte Mmentálně verze 1 Typ zprávy Byte 0 zpráva GPS IMEI String[15] Jedinečné čísl mdemu Přadvé čísl zprávy UInt32 Přadí d startu mdemu splečné pr všechny zprávy Typ událsti GPS Byte Maska 0x01 ujetí vzdálensti 0x02 překrčení max.rychlsti 0x04 uplynutí časvéh intervalu 0x08 rzjezd 0x10 dchýlení d kurzu 0x20 změna platnsti GPS 0x40 vjezd/výjezd zastávky 22/55

23 Plžka Datvý typ Význam Stav GPS Byte Maska 0x01 platnst GPS plhy 0 neplatná 1 - platná Datum a čas GPS UInt32 Pčet sekund d UTC Latitude UInt32 Zeměpisná šířka (viz datvé typy) Lngitude UInt32 Zeměpisná délka (viz datvé typy) Speed Byte Rychlst v km/hd Curse Int16 Aktuální směr ve stupních CRC UInt16 CRC d Verze prtklu p Curse včetně ii. Zpráva PP Tat zpráva se vysílá v kamžiku změny parametrů palubníh pčítače Změna nastavení údajů linka, spj, č. řidiče, SPZ vzidla Změna čísla výchzí, aktuální neb cílvé zastávky Změna statusu palubníh pčítače neb každu třicátu zprávu. Zpráva bsahuje jak infrmace plze (zpráva GPS) tak Infrmace z palubníh pčítače. Plžky datvé zprávy v přadí deslání. Plžka Datvý typ Význam Prefix zprávy Byte[2] Knstanta 0x47, 0xB8 Verze Byte Mmentálně verze 1 Typ zprávy Byte 1 zpráva PP IMEI String[15] Jedinečné čísl mdemu Přadvé čísl zprávy UInt32 Přadí d startu mdemu splečné pr všechny zprávy 23/55

24 Plžka Datvý typ Význam Typ událsti GPS Byte Maska Stav GPS Byte Maska 0x01 ujetí vzdálensti 0x02 překrčení max.rychlsti 0x04 uplynutí časvéh intervalu 0x08 rzjezd 0x10 dchýlení d kurzu 0x20 změna platnsti GPS 0x40 vjezd/výjezd zastávky 0x01 platnst GPS plhy 0 neplatná 1 - platná Datum a čas GPS UInt32 Pčet sekund d UTC Latitude UInt32 Zeměpisná šířka (viz datvé typy) Lngitude UInt32 Zeměpisná délka (viz datvé typy) Speed Byte Rychlst v km/hd Curse Int16 Aktuální směr ve stupních Čísl PP UInt32 Evidenční čísl palubníh pčítače Typ událsti PP UInt16 Maska 0x01 změna linky, spje, turnusu, řidiče 0x02 změna aktuální neb kncvé zastávky 0x04 změna statusu PP (zatím nespecifikván) 0x08 zpráva zbrazena 0x10 zpráva ptvrzena bsluhu Parametr UInt32 Obecný parametr vztahující se k typu událsti. V případe událsti 0x08 a 0x10 je t přadvé čísl zprávy deslané d PP Linka UInt32 Aktuálně nastavené čísl linky Spj UInt16 Aktuálně nastavené čísl spje Turnus UInt32 Aktuálně nastavený turnus 24/55

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 2016

VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 2016 Různé BČK u ČD VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 2016 Ing. Tmáš Pjsl 1 Elektrnické dbavení cestujících v IDS 2 Čipvé karty IDS v dbavvacích systému ČD - dnes IDOL Opuscard, karta IREDO, karta ODISka každé řešení

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky Klknerva 26, pšt. přihr.69, 148 01 Praha 414 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky M V-73255-2/IO

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Kmunikační infrastruktura pr pzemní mbilní zařízení (CALM) vrstva rzhraní

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Praktická cesta k ekologickému e- governmentu

Praktická cesta k ekologickému e- governmentu Praktická cesta k eklgickému e- gvernmentu 1 Budujeme egvernment v ČR Elektrnizujeme Agendy jsu spravvány v infrmačních systémech Skladujeme více a více dkumentů elektrnicky Vyvěšujeme zpětně mnžství infrmací

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Řízení a podpora logistiky ve výrobních areálech

Řízení a podpora logistiky ve výrobních areálech Řízení a pdpra lgistiky ve výrbních areálech Příklad řešení včetně mbilních technlgií Autr: Mirslav Franc, ixperta SE tel. 602 795 736 mirslav.franc@ixperta.cm Agenda 1. Představení řešení pr řízení a

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Kontaktní informace. kancelář: (Po Pá od 07:00 15:00) mobil: (kdykoli)

Kontaktní informace. kancelář: (Po Pá od 07:00 15:00) mobil: (kdykoli) Martin Adamec Kntaktní infrmace pr. Bc. Martin Adamec HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbr peračníh řízení Pracviště technickéh zabezpečení Integrvané výjezdvé centrum Mravskslezskéh kraje

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál Desktp Security System Instalační manuál Desktp Security System Vážený uživateli,

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Systém kritických bodů, HACCP

Systém kritických bodů, HACCP C je HACCP? Systém kritických bdů, HACCP HACCP nejsu kritické bdy Preventivní systém pr zajištění zdravtní nezávadnsti Významné by měla být pdstata, tj. spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s.

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s. Nvinky a změny POEM verze 5.3 16. 7. 2012 Cpyright 2012 VIAVIS a.s. Obsah 1. Obecné změny v POEM verze 5.3... 3 2. Nvinky a změny v jedntlivých mdulech... 5 2.1. Prjekty... 5 2.2. Partneři... 5 2.3. Kalendář...

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Splečnst WEBCOM a. s. Vám nabízí kmpletní pkrytí Vašich pžadavků na zajištění služeb technické pdpry Micrsft Dynamics přesně pdle Vašich ptřeb a v pžadvaném časvém hrizntu

Více