Návod k obsluze a údržbě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze a údržbě"

Transkript

1 Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří

2 Vážený zákazníku Děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro nákup oken a dveří od společnosti ELA-PLAST s.r.o. Jde o výrobky vysoké technické, konstrukční a estetické hodnoty, které jsou vyrobeny podle mezinárodně uznávaných norem a požadavků na jakost. Při jejich užívání Vám doporučujeme respektovat následující pokyny, aby Vám naše výrobky mohly bezchybně sloužit a uchovaly si dlouhodobě veškeré funkce i vzhled. Návod k obsluze a údržbě si přečtěte a uschovejte. Informujte také ostatní spoluuživatele o jeho obsahu. Obsluha oken Okna jsou vybavena celoobvodovým kováním, které je ovládáno klikou, má několik poloh a zajišťuje zavírání, otevírání, mikroventilaci a ventilaci oken. Polohy kování oken a balkonových dveří 1. zavřeno křídlo je přitaženo k rámu pomocí západek po jeho obvodu 2. otevřeno okno se otevírá na stranu 3. mikroventilace mírné oddálení křídla od rámu, tzv. spárové větrání Polohu mikroventilace mají pouze okna s kováním umožňujícím otevírání a sklápění (OS), mimo oken menších než 600x600 mm, atypických a jiných, kde toto kování nelze z jakéhokoliv důvodu použít. 4. ventilace křídlo se nahoře sklopí směrem dovnitř Nastavení kliky pro jednotlivé polohy křídla S klikou manipulujte pouze při zavřeném okně!

3 Bezpečnostní pokyny pro uživatele Aby byla zachována dlouhá funkčnost oken a zároveň zajištěna jejich provozní bezpečnost, je nutné dodržovat následující pokyny: Důležitá upozornění Okna neotvírejte násilím, mohlo by dojít k poškození kování či okna! Na poškození vzniklá nevhodnými podmínkami, nadměrným a nešetrným používáním se nevztahuje záruka.

4 Správné větrání Pro plastová okna je typická jejich vysoká těsnost, která neumožňuje tzv. přirozenou výměnu vzduchu netěsnostmi mezi rámem a křídlem, která je běžná u starých typů dřevěných oken. Důsledkem je hromadění vlhkosti v místnostech. Správným větráním zabráníte korozi a poškození funkce kování, vlhnutí zdiva kolem zabudovaného okna nebo dveří, vlhnutí rohů místností, vzniku plísní a snížíte rosení oken a dveří. Z tohoto důvodu je nutné s novými okny změnit způsob větrání. Zde jsme pro vás připravili několik základních rad: Zejména v zimě větrejte účinně, tj. jednorázově, plným otevřením jednoho nebo více oken na dobu několika minut (podle venkovní teploty). Tím dosáhnete rychlé výměny vzduchu aniž by došlo k ochlazení stěn. Po uzavření oken se teplota velmi rychle vrátí do normálu, aniž by bylo nutné zvyšovat výkon topení. Při poklesu venkovní teploty pod 0 C nepoužívejte pro větrání ventilaci ani mikroventilaci. V letním období je naopak možné větrat dlouhodobě pomocí ventilační polohy okna nebo mikroventilace. Při stavebních pracích, jako je omítání, betonování, malování apod., zajistěte velmi intenzivní větrání. Rosení skel a prevence U všech typů oken a dveří může docházet v chladném období k rosení skel zevnitř místnosti. Vodní páry, vzniklé uvnitř domu, které nemají díky těsnosti okna kudy uniknout, se srazí na nejchladnějším místě domu. Tím bývá zpravidla okno nebo dveře, ať už jsou osazeny jakýmkoliv sklem. Stává se tak většinou u starých vlhkých domů, bytů, novostaveb, v málo vytápěných místnostech, nebo v místnostech s vysokou vlhkostí. Několik praktických rad, jak zabránit nebo snížit rosení skel uvnitř místnosti: 3-4x denně intenzivně větrejte (5-10 minut). Omezte zdroje vlhkosti v místnosti nebo domě. Pokud je to možné, nesušte prádlo v bytě. Při vaření používejte digestoř a zavírejte dveře do dalších místností. Dveře do koupelny při koupání nebo sprchování udržujte zavřené. Čím víc rostlin, tím víc vlhkosti Každou místnost pravidelně větrejte. Ložnici obzvlášť a hlavně před spaním. Snažte se udržovat relativní vlhkost na 50%. Optimální pokojová teplota by neměla klesat pod 21 o C. Topná tělesa je potřeba umístit pod okna, aby přirozenou cirkulací docházelo k omývání studených oken teplým vzduchem. Vnitřní žaluzie na skle velmi omezují pohyb vzduchu podél zasklení, mohou vznikat tzv. studené kapsy a v nich dojde ke kondenzaci. V chladných dnech raději žaluzie vytahujte do horní polohy. Květiny na parapetu a těžké závěsy rovněž mohou omezit přístup vzduchu ke sklu. Na vznik kondenzátu (rosení) a následná poškození se nevztahuje záruka, jedná se o běžný fyzikální jev způsobený místními podmínkami.

5 Údržba oken Čisticí prostředky Plastové okenní a dveřní profily se vyrábějí z materiálů odolných vůči vodě a povětrnostním vlivům. Povrch plastových materiálů se snadno ošetřuje. Správné a pravidelné čištění je důležité pro zachování původního vzhledu a vlastností okna. Pokyny pro čištění platí jak pro bílá, tak i pro barevná okna. Při čištění nikdy nepoužívejte chemické prostředky jako benzín, ředidla, kyseliny a jiné agresivní a abrazivní látky, které by mohly způsobit poškození povrchu plastu nebo které mají korozivní vliv na kovové části kování (SAVO). K čištění nepoužívejte hrubé čistící prostředky s obsahem drobného písku a rovněž je zakázané používat různé umělé, nebo kovové drátěnky na čištění nádobí apod. Vhodné jsou běžné čistící prostředky na okna a podlahy (např. Mr. Proper, Clin a podobně). Čištění oken a dveří po montáži a ukončení stavebních prací Po ukončení stavebních prací ihned odstraňte zbytky malty z oken, dveří, skel, těsnění a parapetů. Vše čistěte velmi opatrně, vždy za vydatného smáčení vodou. Zatvrdlé zbytky malty je nutné očistit velmi opatrně, aby nedošlo k poškrábání povrchu výrobku. Odstraňte zbytky malty z obvodového kování, zejména se zaměřte na horní části křídel a rámů, kde se zbytky malty často přehlédnou. Nečistoty po zednickém zapravení a jiné nečistoty v kování oken a balkonových dveří a v zámku vstupních dveří způsobují zhoršení jejich ovládání, rychlejší opotřebení a špatnou funkci. Mohou však způsobit také zablokování a poškození celého kování nebo zámku, proto je udržujte stále čisté. Kování v případě potřeby namažte, používejte olejový sprej nebo jiný vhodný mazací prostředek (bezbarvou vazelínu, silikonový nebo jiný řídký olej). Věnujte prosím pozornost také vyčištění odvodňovacích drážek, které jsou umístěny ve spodním rámu okna (při pohledu z venku je poznáte podle plastových krytek). Tyto drážky slouží k odvodu vody, která může vzniknout vysrážením z vlhkého vzduchu v zimním období. Při ucpání odvodňovacích drážek se voda udržuje v rámu okna, což může vést ke špatné funkci výrobku. Viditelné plochy rámů a křídel jsou z výroby chráněny snímatelnou fólií, která je má chránit proti poškození zejména při transportu z výroby na místo montáže. Tuto fólii doporučujeme odstranit ihned po ukončení zednických prací, nejpozději však do 6-ti týdnů od data montáže. Vlivem působení slunečního záření po čase dochází ke ztvrdnutí ochranné fólie a její odstranění po překročení doporučené lhůty může být velmi pracné (fólie se trhá, lepidlo z fólie zůstává na rámu oken). Čištění a údržba oken a dveří v průběhu užívání Pravidelná údržba je rychlá a nenáročná, předchází větším škodám, prodlužuje životnost výrobků a interval jejich renovace. Okna, dveře a doplňky čistěte nejméně 2x za rok a to velmi opatrně. Povrch plastových oken, dveří, skel a doplňků omyjte čistou vodou s běžným saponátem. Výrobky a jejich části nikdy nečistěte na sucho a nepoužívejte agresivní látky, rozpouštědla, kyseliny, louhy a abrazivní prostředky. Vyvarujte se také mechanického čištění, aby nedošlo k poškrabání povrchu výrobků. Čištění PVC profilů Části výrobku, které jsou vyrobeny z plastových profilů (rámy oken a dveří a plastové výplně dveří) mohou být snadno čištěny vlažnou vodou s přidáním běžného mycího prostředku. Plastový materiál profilů má sklon k tvorbě elektrostatického náboje. Čištěním a leštěním rámů a křídel oken na sucho, se tento jev ještě zvýrazňuje. Vhodným čistícím

6 prostředkem s obsahem antistatické složky lze tvoření elektrostatického náboje výrazně omezit, a tím i snížit tendenci ke zvýšenému znečištění oken usazováním prachu. Čištění skel Prvních pět mytí skel je nutné provádět pouze čistou vodou a následně Okenou nebo jiným obdobným přípravkem na bázi alkoholu. Nesmí se používat odmašťovací prostředky, které samy obsahují mastnotu (JAR apod.), jinak se na sklech mohou objevit mastné skvrny. Pro další čištění již můžete běžné čistící prostředky použít. Čištění a ochrana těsnění Obvodové těsnění v průběhu užívání čistěte vodou se saponátem. Nepoužívejte špičaté a ostré předměty, aby nemohlo dojít k poškození těsnění. Po očištění lehce namažte těsnění silikonovým olejem. Čištění odtokových drážek Na rámu ve spodní části okna jsou otvory pro odvod vody z prostoru mezi křídlem a rámem. Občas je vyčistěte a propláchněte vodou, aby nedošlo k jejich zanesení. Údržba kování oken Okna jsou vybavena kvalitním kováním, které zaručuje bezproblémové ovládání, vysoký komfort a dlouhou životnost. Aby byla funkce kování zachována, je třeba zajistit následující údržbu. 1. Zamezte vniknutí malty, písku či jiných materiálů do prostoru kování. Pokud přece jen dojde ke znečištění, vše důkladně očistěte a vyzkoušejte funkci kování. V případě drhnutí ve vnitřních částech kování se obraťte na výrobce. 2. Jednou ročně promažte všechny pohyblivé části dle obrázku. Mazací místa jsou označena symbolem olejničky. Pravidelným mazáním (mazací tuk, silikonový olej, olej na šicí stroje) zachováte lehký chod kování, a zároveň kování chráníte před předčasným opotřebením. Ocelové bezpečnostní rámové uzávěry je nutné ošetřovat olejem intenzivně, aby nedošlo k jejich zbytečnému a předčasnému opotřebení. 3. Spolu s promazáním zkontrolujte pozice jednotlivých vrutů. Povolené vruty, nebo vruty s odlomenými hlavami je nutné utáhnout nebo vyměnit. 4. Pravidelné seřizování okna není nutné. Přesto však může vzniknout potřeba seřízení okenního kování, např. vlivem dilatace stavby nebo dlouholetým používáním okna. Pokud jste dostatečně zruční, můžete si provést seřízení sami. V opačném případě se raději obraťte na výrobce. 5. Kování na okně je poměrně nákladné, je proto nutné všechny závady odstranit co nejdříve, aby nedošlo k jeho trvalému poškození.

7 Mazací místa Důležité upozornění Na veškeré vady způsobené nesprávnou ochranou, čištěním a udržováním výrobků se nevztahuje záruka.

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Česky NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REKLAMAČNÍ ŘÁD SERVISNÍ ZÁZNAMY Plastová okna a dveře 800 155 156 www.sulko.cz SULKO 3 Vážený zákazníku, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval

Více

Plastová. okna a dveře. Návod k obsluze a údržbě Reklamační řád Servisní záznamy. česky 1/2015

Plastová. okna a dveře. Návod k obsluze a údržbě Reklamační řád Servisní záznamy. česky 1/2015 Plastová okna a dveře 1 Návod k obsluze a údržbě Reklamační řád Servisní záznamy česky 1/2015 Vážení zákazníci, děkujeme vám, že jste se rozhodli pro nákup plastových oken a dveří od firmy Okna Macek

Více

OBSAH. Venkovní AL parapety Údržba a čistění venkovních AL parapetů... 10

OBSAH. Venkovní AL parapety Údržba a čistění venkovních AL parapetů... 10 Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup oken a dveří značky LIMA okna. plast. Jedná se o výrobky vysoké technické a kvalitativní hodnoty, které jsou vyrobeny podle platných a všeobecně

Více

Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Záruční list

Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Záruční list Okna s novým rozměrem Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Záruční list Plastová okna HORIZONT PS penta plus Plastové dveře HORIZONT PS penta Venkovní parapety Vnitřní parapety Žaluzie a sítě

Více

VÝMĚNA OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ A JEJICH UŽÍVÁNÍ

VÝMĚNA OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ A JEJICH UŽÍVÁNÍ VÝMĚNA OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ A JEJICH UŽÍVÁNÍ Obsah cenové nabídky: - v ceně oken kliky okenní, štěrbinové větrání (viz rozměrovou specifikaci v nabídce), pojistka proti chybné manipulaci, ložiska(závěsy,

Více

1. Plastová okna úvod

1. Plastová okna úvod 1. Plastová okna úvod Plastová okna a balkonové dveře nachází široké využití v rodinných domech, bytech, obytných a kancelářských budovách a školách. Moderní řešení, které výrazně napomáhá v ekonomické

Více

Návod k obsluze a údržbě plastových výrobků

Návod k obsluze a údržbě plastových výrobků Návod k obsluze a údržbě plastových výrobků Společnost KOBLA, spol. s r.o. Zásady a pokyny při užívání výrobků společnosti KOBLA, spol. s r.o. Pro zachování dlouhé funkčnosti výrobků, zajištění jejich

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Okenní a dveřní systémy 2 PŘEDMLUVA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral výrobky společnosti FINSTRAL. Aby zůstala Vaše okna a dveře dlouhodobě pěkná

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ Pro okna a dveře OBSAH 1. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ...4 1.1. Informace o produktech... 5 1.2. Nesprávné používání otvíravých prvků... 5 1.3. Nesprávné používání klik...

Více

Uživatelská příručka. www.vpo.cz

Uživatelská příručka. www.vpo.cz Uživatelská příručka www.vpo.cz Vážený zákazníku, výrobky VPO Protivanov, a.s. plastová okna a dveře jsou navrženy, zhotoveny a instalovány v souladu s posledními konstrukčními a technologickými poznatky

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

ZÁRUČNÍ LIST ČÍSLO... (VÝROBNÍ ČÍSLO)

ZÁRUČNÍ LIST ČÍSLO... (VÝROBNÍ ČÍSLO) Poskytovatel záruky : Výrobce - Z.P.H.U. ALSECCO sp. z o.o. ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa,Polsko PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE záruční karta podmínky záruky karta oprav ZÁRUČNÍ LIST ČÍSLO... (VÝROBNÍ ČÍSLO) Č. faktury...

Více

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I Manuál uživatele Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba Bytový areál Jahodnice Objekt I Za společnost Skanska Reality a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění

REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění I. Úvodní ustanovení I.1 Tento Reklamační řád H & M spol. s

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

POKYNY PRO ÚDRŽBU A OBSLUHU OKEN A DVEŘÍ

POKYNY PRO ÚDRŽBU A OBSLUHU OKEN A DVEŘÍ POKYNY PRO ÚDRŽBU A OBSLUHU OKEN A DVEŘÍ ÚDRŽBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY GORI Vážení zákaznící, gratulujeme Vám k zakoupení nových oken nebo vchodových dveří TP EUROokna. Vaše okna a dveře byla vyrobena nejnovějšími

Více

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA 1 2 2 FINEP BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA Právě se stáváte majitelem nové bytové

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanová jednohořákový vařič VÍKEND mini Propan-butanový dvouhořákový vařič SPORT Propan-butanový dvouhořákový vařič LIPNO Propan-butanový dvouhořákový vařič

Více

Montážní předpis pro montáž výrobků

Montážní předpis pro montáž výrobků Montážní předpis pro montáž výrobků Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti Window Holding a.s. Jeho šíření nebo postupování třetím osobám je možné jen se souhlasem majitelů. Obsah Obsah...

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Vážený zákazníku, dovolujeme si se na Vás tímto obrátit, abychom Vám poskytli alespoň základní množství důležitých infromací týkajících se montáže,

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

KASKÁDY BARRANDOV III

KASKÁDY BARRANDOV III KASKÁDY BARRANDOV III PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV III 1 Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové) jednotky

Více

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list U krbových vložek OMEGA je pro přepravu a manipulaci zajištěno závaží ve své horní poloze. Před instalací, pro kontrolu

Více

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.2 v ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 5 SCHÉMA KOTLE 7 PARAMETRY 8 MONTÁŽ A INSTALACE 9 Umístění 9 Přívod vzduchu

Více

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI)

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) 1 Kaskády Barrandov II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV II Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové)

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU model LanitGarden Clips - CALYPSO 6 x 10-5800 6 x 12-7300 Tento návod obsahuje 22 stran. Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod 1 NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více