1 VIZUÁLNÍ POSOUZENÍ OKEN, VENKOVNÍCH (VCHODOVÝCH) DVEŘÍ A FASÁDNÍCH PRVKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 VIZUÁLNÍ POSOUZENÍ OKEN, VENKOVNÍCH (VCHODOVÝCH) DVEŘÍ A FASÁDNÍCH PRVKŮ"

Transkript

1 1 VIZUÁLNÍ POSOUZENÍ OKEN, VENKOVNÍCH (VCHODOVÝCH) DVEŘÍ A FASÁDNÍCH PRVKŮ 1.1 Plastové profily Zkouška obecného vzhledu na optické vady se provádí ve vzdálenosti tří metrů. Vnější konstrukční části by se měly kontrolovat při roztroušeném denním světle, vnitřní konstrukční části při přiměřeném světle pro využití příslušné místnosti v úhlu 90 vzhledem k povrchu Vlastnosti povrchu Barva profilů má být na všech plochách viditelných po montáži stejná a jednotná. Povrchy mají být hladké a bez sraženin a neodstranitelných nečistot, hrany mají být bez otřepků a mají být rovné. Rýhy a matná místa podmíněna procesem extruze jsou přípustná pokud není za shora uvedených předpokladů narušen vizuální dojem při sledování. Zdroj: Norma ÖNORM EN 12608; Stupeň lesku Pro posouzení lesku rozsáhlého povrchu neexistuje žádné vhodné měřítko. Měření lesku pomocí měřících přístrojů se provádí v bodech. Posouzení rozsáhlého povrchu je možné provádět pouze pomocí statistických prostředků. Vhodnější je posuzování prostým okem. Kvůli výrobnímu procesu je téměř nevyhnutelný různý lesk na celém povrchu. Rozdíly ale při sledování dle shora uvedené metody nesmí působit rušivě. Rozdíly v lesku nemění chování profilu při stárnutí, proto se tyto rozdíly po montáži okna relativně rychle ztratí Znečištění Znečištění mohou být způsobena po zabudování výrobním procesem, montáží a různými okolními vlivy. Při základním čištění po ukončení vestavby musí být možné odstranit všechny zbytky po výrobě pomocí běžných čistících prostředků. Výrobce oken k tomuto nabízejí odpovídající čistící prostředky. Ochranné fólie na plastových profilech slouží výlučně k ochraně profilů při přepravě a při montáži. Nesmí zůstávat na okně delší dobu a musí být ihned po montáži odstraněny. Fólie se musí rovněž odstranit, jakmile je nezabudovaný prvek vystaven intenzivnímu slunečnímu záření.

2 1.1.4 Dekorační povrchy Plastové profily se často kašírují dekoračními fóliemi, aby bylo možné nanést barvy a struktury. Fólie musí na všech plochách viditelných v uzavřeném, zabudovaném stavu okna, přiléhat bez skladů a bublin. Okraje se v oblasti viditelné v zavřeném stavu smí zvedat od profilu pouze tak, aby se tím nepodporovalo znečištění a aby nebylo zabráněno čištění. Fólie nesmí vykazovat žádné oddělení jednotlivých vrstev (tvorbu bublin uvnitř fólie). Ve zkoseních je i u profilů oken s dekorem viditelný základní materiál plastového profilu. Tuto spáru většina výrobců lakuje vhodnou barvou Barva Barva plastových profilů se může lehce odlišovat, tyto barevné rozdíly se většinou opět přizpůsobí vlivem přirozených povětrnostních podmínek. Tento rozdíl v barvách je možné určit pomocí spektrálního fotometru. Přípustné odchylky viz RAL GZ 716/1. Vizuální porovnání barvy se provádí podle normy DIN ISO 105 A03, odchylka přitom nesmí činit více než jeden stupeň stupnice šedi Vzhled zkosení a postavení profilů navzájem Profily z PVC se spojují svařováním v rozích. Dodatečně vypracovaný šev nesmí vykazovat žádné díry nebo vměstky. Barva má co možná nejvíce odpovídat barvě profilů. Na místě svárů jsou viditelné i nejmenší rozdíly v geometrii profilů. Tolerance polohy viditelných pohledových ploch profilů smí u hloubky profilu do 80 mm činit max. 0,6 mm, u hloubky profilů nad 80 mm max. 1 mm. Zdroj: Norma ÖNORM EN 12608; Rozměry a přípustné odchylky; Opravy provedené odborníkem Lehká poškození povrchu, deformace a matná místa může odstranit odborník pomocí použití odpovídajících nástrojů a čistících prostředků. Kvůli opravě provedené odborníkem není omezena trvanlivost profilů. Pro posuzování opravy platí shora uvedená kritéria.

3 Zdroje: Norma ÖNORM EN 12608; Profily z polyvinylchloridu neobsahujícího změkčovadla (PVC-U) pro výrobu oken a dveří Klasifikace, požadavky a zkušební postupy Norma ÖNORM EN 513: Profily z polyvinylchloridu neobsahujícího změkčovadla (PVC-U) pro výrobu oken a dveří Určení stálosti a odolnosti vlivem počasí prostřednictvím vystavení umělým povětrnostním vlivům RAL GZ 716/1: Systémy profilů plastových oken Zajištění jakosti Odstavec I: Profily plastových oken DIN EN A03: Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část A03: Stupnice šedi pro hodnocení zapouštění 1.2 Hliníkové profily Posouzení dekorativního vzhledu ohledně jednotnosti barvy, lesku a struktury se musí provádět při rozptýleném denním světle na venkovní straně ve vzdálenosti > 3 m, pro vnitřní konstrukční části ve vzdálenosti > 2 m. Pro posouzení jednotnosti fasády lze doporučit větší vzdálenosti pro pozorování Vrstvené povrchy příznaky popř. chyby Krátery, bubliny Vměstky Odprýskání Stékání barvy Oranžová kůže Rozdíl v lesku Barevné odchylky jsou podmíněně přípustné na viditelných stranách profilů: Ø < 0,5 mm, 10 kusů na m popř. m2 jsou podmíněně přípustné na viditelných stranách profilů: Ø < 0,5 mm, 5 kusů na m popř. m2 není na viditelné straně profilů přípustné není na viditelné straně profilů přípustné na viditelné straně profilů přípustná v jemné struktuře, přípustná i v hrubé struktuře, pokud je tloušťka vrstvy > 120 µm dána konstrukčně nebo podmíněně zakázkou přípustný na viditelné straně profilů, pokud se nachází v rámci dále uvedených tolerancí: Měřičské hodnocení průmyslových vrstvení prostřednictvím reflexního měření podle normy DIN (ISO2813) (geometrie měření 60 ) s následujícími tolerancemi - lesklý povrch 71 až 100E (+/- 10E) - hedvábně lesklý povrch 31 až 70E (+/- 10E) - matný povrch 0 až 30 E (+/- 10E) přípustné na viditelné straně profilů, pokud nepůsobí nápadně a pokud jsou pojednány podle

4 Rýhy po broušení, prohlubinky, sváry Mechanická poškození podmíněná výrobou (např. prohlubně, boule, škrábance) směrnic pro pozorování. U metalických barevných tónů je nutno počítat s většími barevnými odchylkami, těmto nelze zabránit kvůli výrobě a nepředstavují žádnou vadu. přípustné na viditelné straně profilů, kromě toho je sjednáno jemné broušení. přípustná na viditelné straně profilů, pokud nepůsobí nápadně a pokud jsou dodrženy směrnice pro pozorování Anodicky oxidované (eloxované) povrchy příznaky popř. chyby Vylučování křemíku na viditelných stranách profilů není přípustné Otisky vložky na viditelných stranách profilů podmíněně přípustné, pokud existuje moření E0/E6 podle normy ÖNORM C2531 (DIN 17611) Předběžná koroze na viditelných stranách profilů podmíněně přípustné, pokud existuje moření E0/E6 podle normy ÖNORM C2531 (DIN 17611) Rozdíly v lesku přípustné na viditelné straně profilů, pokud se nachází v rámci dále uvedených tolerancí: Při reflexním měření podle normy DIN (geometrie měření 85 ) platí normálně rozdíly 20 jednotek ve smontovaných dílech. Přitom se mohou navzájem srovnávat profily nebo plechy, které mají přírodní barvu nebo které byly eloxovány metodou jednoho popř. dvou stupňů. Barevné odchylky přípustné na viditelné straně profilů, pokud nepůsobí nápadně a pokud jsou dodrženy směrnice pro pozorování. Rýhy po broušení, prohlubinky, sváry přípustné na viditelných stranách profilů, kromě toho je výslovně sjednáno jemné broušení nebo pokud nepůsobí nápadně při moření E0/E6 podle Mechanická poškození podmíněná výrobou (např. prohlubně, boule, škrábance) normy ÖNORM C2531 (DIN 7611) přípustná na viditelné straně profilů, pokud nepůsobí nápadně a pokud jsou dodrženy směrnice pro pozorování Vzhled zkosení a postavení profilů navzájem Posouzení se provádí u zabudovaného a uzavřeného prvku.

5 Tupé naražení bez mechanického spojení Zkosení hliníkových ochranných krytů, které jsou nasazeny na plastové prvky, musí mít u tupě naražených spojů možnost tepelného roztažení plastu. Proto je vytvoření škvíry závislé na teplotě stanoveno konstrukčně a je přípustné. Tupé naražení s mechanickým spojením Na stycích profilů nesmí zbývající škvíra překročit 0,2 mm a u osazení nesmí překročit 0,3 mm. Svařená spojení Dodatečně opracovaný šev nesmí vykazovat žádné díry nebo vměstky. Na místě sváru jsou v závislosti na výrobě viditelné i malé rozdíly v geometrii profilů Odchylky profily/panely/krycí plechy Na základě různých materiálů a metod zpracování se mohou vyskytnout odchylky v barvě, stupni lesku, struktuře atd. také u stejného výchozího barevného tónu. Takové odchylky jsou přípustné doporučujeme sjednání mezních vzorků Filiformní koroze koroze na zpracováních profilů bez vrstvení Tato koroze (vykvétání) se vyskytuje na holých místech v závislosti na výrobě (vrty, řezy, frézování atd.), tato místa jsou podmíněna materiálem a nelze jim zabránit. Ovšem pomocí očištění dvakrát za rok a pomocí návazné konzervace je možné tuto chemickou reakci zpomalit. Obzvláště ohrožené jsou oblasti s vysokou koncentrací soli popř. s vysokou vlhkostí vzduchu (posypová sůl, blízkost moře atd.). Zdroje: Norma ÖNORM EN : Hliník a hliníkové slitiny Vytlačované lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 Část 2: Mezní odchylky a tolerance tvaru. Norma ÖNORM C 2531: Anodicky oxidované výrobky z hliníku a z hliníkových slitin Technické dodací podmínky DIN : Reflektometr jako pomůcka pro posuzování lesku na rovných natřených a plastových površích 1.3 Laminované dřevěné povrchy tlustovrstvá lazura Zkouška obecného vzhledu na optické vady se provádí generelně ze vzdálenosti tří metrů, speciální vzdálenosti pro posuzování viz následující tabulka. Vnější konstrukční části by se měly zkoušet při rozptýleném denním světle, vnitřní konstrukční části při přiměřeném světle pro užívání příslušné místnosti v úhlu 90 vzhledem k povrchu.

6 Pro posuzování se rozlišuje mezi pohledovou plochou (vnitřní a vnější), hranou překlopení na křídle popř. slepým rámem, oblastí drážky a oblasti zabudování slepého rámu.

7 1.4 Skleněný povrch Izolační sklo může na základě vlastního druhu použitých materiálů, ale i na základě výroby vykazovat různé příznaky. Takovými příznaky mohou být: vlasové škrábance, škrábance, bubliny, tečky, skvrny, zbytky, vměstky atd. Vždy podle druhu příznaků, podle jejich četnosti, velikosti a polohy na tabuli izolačního skla je nutno posoudit, zda existuje vada jakosti. Posouzení se provádí dle normy ÖNORM B 3738 Sklo ve stavebnictví Izolační sklo Požadavky na vizuální kvalitu podle dále popsaných zásad pro zkoušky pomocí přípustností uvedených v tabulce 1. Posouzení speciálních prosklení, jako jsou např. prosklení zabraňující vloupání, poplašné sklo, požární sklo atd., je na základě této směrnice pro kvalitu možné pouze omezeně. Popřípadě je k posouzení takových skel nutno zohlednit i pokyny výrobce. Nejprve se tabule izolačního skla rozdělí na zónu drážky F, na krajovou zónu R a na hlavní zónu H podle obr. 1. Na každou z těchto dílčích ploch jsou kladeny různě vysoké požadavky: nejvyšší požadavky na hlavní zónu H, nejmenší požadavek je kladen přirozeně na krajovou zónu R. Potom se podle tabulky 1 přezkoumá, které příznaky jsou přípustné a které jsou nepřípustné.

8 Legenda k obr.: Scheibenbreite = šířka tabule lichtes Breitenmaß b = světlá šířka b Hauptzone (praktisches Sichtfeld) = hlavní zóna (praktické výhledové pole) Hauptzone = hlavní zóna lichtes Hohenmaß h = světlá výška h Scheibenhöhe = výška tabule Zde znamená: F R H Zóna drážky: 18 mm (s výjimkou sjednaných zvláštních konstrukcí jakož i konstrukcí podle statických požadavků) Krajová zóna: až do plochy tabule 5 m2 jedna desetina (10 %), u plochy tabule nad 5 m2 jedna šestina (16,66 %) příslušné světlé šířky a výšky Hlavní zóna: praktické výhledové pole posouzení Obr. 1 Posuzované zóny pro vizuální zkoušku

9 1.4.1 Příznaky sklo Generelně je při zkoušce na vady rozhodující průhled tabulí, tzn. pozorování pozadí a ne náhled. Přitom nesmí být reklamace značkovány zvlášť. Zkouška jednotek prosklení podle tabulky 1 se musí provádět ve vzdálenosti přibližně 1 m od sledovaného povrchu ze zorného úhlu, který odpovídá obecně obvyklému užívání prostoru. Zkoušky se provádějí za rozptýleného denního světla (např. při zatažené obloze) bez přímého slunečního světla nebo umělého osvětlení.

10 Zóna (podle obr. 1) F R H Tabulka 1 Přípustné vady u izolačního skla z plaveného skla Přípustné na jednotku (2-tabulové izolační sklo) Vně se nacházející plochá poškození kraje popř. mušle, které neomezují pevnost skla a nepřekračují krajové spojení. Uvnitř se nacházející mušle bez volných střepů, které vypadly kvůli těsnící hmotě. Bodové a plošné zbytky a škrábance jakož i nerovnoměrný a/nebo zvlněný nános butylu, bez omezení. Vměstky, bubliny, tečky, skvrny apod. Plocha tabule Počet Průměr / plocha 1 m2 max. 4 kusy Ø 3 mm > 1 m2 maximálně 1 kus s Ø 3 mm na průběžný metr délky hrany Zbytky (tečkovité) v prostoru mezi tabulemi (SZR) 1 m2 max. 4 kusy Ø 3 mm > 1m2 maximálně 1 kus s Ø 3 mm na průběžný metr délky hrany Zbytky (plošné) v SZR (bělošedé popř. transparentní): do 5 m2 max. 1 kus 3 cm2 na každých dalších 5 m2 vždy po 1 kuse 3 cm2 Škrábance Plocha tabule Jednotlivá délka Součet všech jednotlivých délek do 5 m2 max. 30 mm max. 90 mm > 5 m2 max. 30 mm proporční extrapolace POZNÁMKA Proporční extrapolace se vztahuje na Součet všech jednotlivých délek a ne na jejich velikost nebo na jednotlivou délku. Vlasové škrábance: v případě neshlukování jsou dovoleny Vměstky, bubliny, tečky, skvrny apod.: Plocha tabule Počet Průměr / plocha 1 m2 max. 2 kusy Ø 2 mm > 1 m2 2 m2 max. 3 kusy Ø 2 mm > 2 m2 5 m2 max. 5 kusů Ø 2 mm > 5 m2 proporční extrapolace Ø 2 mm POZNÁMKA Proporční extrapolace se vztahuje na Počet jednotlivých chyb na plochu tabule od > 2 m2 do 5 m2 a ne na maximální velikost. Škrábance Plocha tabule Jednotlivá délka Součet všech jednotlivých délek do 5 m2 max. 15 mm max. 45 mm > 5 m2 max. 15 mm proporční extrapolace POZNÁMKA Proporční extrapolace se vztahuje na Součet všech jednotlivých délek chyb a ne na jejich velikosti nebo jednotlivé délky. Vlasové škrábance: v případě neshlukování jsou dovoleny Reklamace 0,5 mm se nezohledňují. Stávající rušivá pole (kruh) nesmí být větší než 3 mm. Přípustný počet příslušných chyb se zvyšuje u 3-tabulového izolačního skla o 50 % a u 4-tabulového izolačního skla o 100 %. Vrstvené sklo (VG) a vrstvené bezpečnostní sklo (VSG): 1) Přípustnosti zón R a H se zvyšují v četnosti na jednotku vrstveného skla o 50 %. 2) U tabulí z lité pryskyřice se mohou vyskytnout zvlnění podmíněná výrobou. Tvrzené bezpečnostní sklo (ESG) a částečně předpjaté sklo (TVG): 1) Místní deformace na ploše skla nesmí překročit 0,5 mm, vztaženo k naměřené délce 300 mm. 2) U ESG s jmenovitou tloušťkou od 3 mm do 19 mm a u TVG s jmenovitou tloušťkou od 3 mm do 12 mm, z plaveného skla nesmí být generelní deformace, vztaženo k délce hran nebo diagonál, větší než 3 mm na 1000 mm. 3) Pokud se VG nebo VSG vyrábí z předpjatých jednotek, je nutno použít shora uvedené hodnoty deformací, s připočtením 50 %.

11 1.4.2 Spojování krajů Těsnící nebo lepící hmota prvku smí u tabulí z plaveného skla přečnívat maximálně o 2 mm nad spojením krajů v prostoru mezi tabulemi a na skleněnou tabuli. Distanční držáky mají probíhat pokud možno paralelně s hranou skla. Přípustné odchylky paralelity distančního držáku/distančních držáků od hrany skla jakož i ohledně dalších distančních držáků (např. u 3-tabulového izolačního skla) jsou uvedeny v tabulce 2. Tabulka 2 Přípustné odchylky Materiál Délka hrany Délka hrany > 2 m distančního držáku 2 m Hliník a ocel 3 mm 3 mm + 1 mm na každý maximálně ale 5 mm započatý metr Ušlechtilá ocel s tloušťkou 3 mm 3 mm + 1 mm na každý maximálně ale 5 mm stěny 0,2 mm započatý metr Ušlechtilá ocel s tloušťkou 3 mm 3 mm + 1,5 mm na každý maximálně ale 6 mm stěny < 0,2 mm započatý metr Plast 4 mm 4 mm + 1,5 mm na každý započatý metr maximálně ale 6 mm Ve viditelné oblasti distančního držáku a krajové zóny mohou být u izolačního skla na rámu distančního držáku příznaky podmíněné výrobou jakož i nepatrné zbytky prostředků na sušení. V rámci odvíjené délky rámu distančního držáku 5 m se v závislosti na výrobě nacházejí a jsou tedy přípustná maximálně dvě rozkouskování mimo rohové oblasti na každý rám distančního držáku Efekt dvojskla Izolační sklo má uzavřený objem plynu, jehož stav se v podstatě určuje tlakem vzduchu, výškou výrobny nad normální nulou jakož i teplotou vzduchu v současné době a v místě výroby. Při používání izolačního skla v jiných výškách, v případě teplotních změn a kolísání tlaku vzduchu (vysoký a nízký tlak) vznikají nucená prohnutí jednotlivých tabulí a tím i optická zkreslení. Tento jev je fyzikální zákonitostí všech jednotek izolačního skla. Efekt dvojskla nepředstavuje žádnou závadu v kvalitě, tabule se ale nesmí dotýkat Vlastní barva Všechny materiály používané u skleněných výrobků mají vlastní barvy podmíněné surovinami, které mohou se zvyšující se tloušťkou vystupovat zřetelněji. Také povrstvená skla mají vlastní barvu. Tato vlastní barva může být různě viditelná v průhledu a/nebo v náhledu. Kolísání barevného dojmu jsou možná na základě obsahu oxidu železa ve skle, procesu nanášení, nanášeného materiálu jakož i kvůli změnám tloušťky skla a výstavby tabule a není možné jim zabránit.

12 1.4.5 Izolační sklo s příčkami nacházejícími se uvnitř Viditelné řezy pilou a nepatrná oprýskání barvy podmíněné výrobou v oblast řezu jsou přípustné. Odchylky od pravoúhlosti polí jsou přípustné při zohlednění shora pojednávaného tématu Zkouška. Účinkům změn délek podmíněných teplotou u příček v prostoru mezi tabulemi (např. škvíra zkosení, prohnutí atd.) nelze zásadně zabránit a jsou proto přípustné. Zachování barvy příček může být omezeno nanesenými vrstvami popř. vlastní barvou skla Smáčivost U vlhkých skleněných povrchů v důsledku zkondenzované vody, deště nebo čistící vody je možné spatřovat různou smáčivost. Tento jev se může vyskytnout např. kvůli otiskům válečků, etiket, vakuových odsávačů, hladících prostředků atd. a nepředstavuje žádnou závadu. Tento jev se zpravidla s dalším využíváním snižuje Optické jevy (anizotropie) u USG (tvrzené sklo) a TVG (dílčí předpjaté sklo) Při výrobě tepelně ošetřených skel (ESG a TVG) vznikají různá vlastní napětí, takzvané anizotropie. Tyto jsou viditelné při určitém dopadu světla ve formě tmavých barevných kroužků a proužků. Toto je nevyhnutelný fyzikální efekt podmíněný výrobou a nepředstavuje žádný důvod pro reklamaci. Zdroj: Norma ÖNORM B 3738 Sklo ve stavebnictví Izolační sklo, Požadavky na vizuální kvalitu; Vydání IZOLAČNÍ SKLO 2.1 Řinčení příček Kvůli okolním vlivům (např. efekt dvojskla) jakož i kvůli otřesům nebo manuelně vyvolaným kmitům mohou u příček tu a tam vznikat chřestivé zvuky. Tyto efekty nepředstavují žádnou vadu (viz norma ÖNORM B 3738).

13 2.2 Prasknutí termickým napětím Prasknutí termickým napětím vzniká, pokud kvůli nerovnoměrnému zahřívání, odstínění nebo zakrytí vzniknou v rámci jedné skleněné tabule teplotní rozdíly přesahující 40 C, které vedou k napětím a naposledy k prasknutí skleněné tabule. Prasknutí termickým napětím není chyba při zpracování nebo závada produktu, nýbrž nevyhnutelná vlastnost materiálu a nepodléhá záruce. Používáním skla ESG značně snížíte riziko termických trhlin napětím a se srovnatelně nízkými náklady zvýšíte odolnost svých skleněných ploch. 2.3 Tvorba kondenzační vody na konstrukční části izolačního skla Kondenzát (kondenzační voda) se může na vnějších sklených površích tvořit poté, kdy je skleněný povrch chladnější než sousedící vzduch. Tvorba kondenzované vody na vnějších površích tabule izolačního skla je určena hodnotou U, vlhkostí vzduchu, prouděním vzduchu jakož i vnitřní a venkovní teplotou. Tvorba kondenzační vody na povrchu tabule ze strany místnosti je podporována v případě zamezení cirkulace vzduchu, např. kvůli hlubokým vnitřním plochám klenby, kvůli závěsům, květináčům, vnitřním žaluziím atd. jakož i kvůli nevhodnému uspořádání topných těles nebo podobně. U izolačního skla s vysokou tepelnou izolací se může na povrchu skla ze strany vystavené povětrnostním vlivům přechodně vytvářet kondenzační voda popř. námraza, pokud bude venkovní vlhkost (relativní vlhkost vzduchu venku) vysoká a teplota vzduchu bude vyšší než teplota povrchu tabule. Proto je přípustná tvorba kondenzační vody podle normy ÖNORM B Potom je nutno pomocí vhodných opatření zajistit, aby nebyla navazující konstrukční část provlhčena. Podrobnosti viz kapitola 5. Zdroj: Norma ÖNORM B Tepelná ochrana v pozemním stavitelství, Část 2 Difúze vodních par a ochrana proti kondenzaci; Vydání Rozkouskování, distanční držáky mimo oblasti rohů Výrobou podmíněná a tedy přípustná jsou maximálně dvě rozkouskování mimo rohové oblasti na každém rámu distančního držáku.

14 3 MONTÁŽ Kvalita provedení montáže popř. konstrukční styčná spára je klíčem pro schopnost používání konstrukčního prvku. Montáž se musí provádět při zohlednění roztahování, upevnění a statiky a konstrukční styčná spára ke konstrukčnímu tělesu musí být provedena dle technických pravidel. 3.1 Připevnění Všechny síly vznikající na okně se musí bezpečně odvádět do konstrukčního tělesa. Toto se děje výběrem druhu a uspořádání opěr montovaného dílu a připevňovacích prostředků. Výběr připevňovacích prostředků se musí provádět při zohlednění přenášených sil, sousedících konstrukčních částí a pohybu vyskytujícího se ve styčné spáře. 3.2 Konstrukční styčná spára Konstrukční styčná spára se musí konstrukčně naplánovat je nutno stanovit následující body: Stanovení materiálu profilu rámu Povrch sousedících konstrukčních částí, které přispívají ke tvorbě spáry Izolační materiál, který je nutno stanovit Vnější/vnitřní profily výplně Utěsnění Výplň meziprostoru spár Odpovídající fólie na ochranu proti větru a/nebo dešti jakož i postupné parotěsné zábrany Stanovení materiálu zabudované části Požadavky na montáž a připevnění zabudované části a součásti spár Tolerance otvorů ve stěnách a zabudovaných částech Koordinační míry Nominální míry spár Je nutno dbát na technicky a hospodářsky odůvodněnou velikost spár! Podklad (povrchy nástěnných konstrukčních částí v oblasti připojení oken) musí být čisté, nosné, hladké, rovné, pevné, bez trhlin a bez cizích látek tak, aby bylo možné vyloučit snížení přilnavosti těsnících materiálů. Prohloubení, jako jsou vylomení, štěrková hnízda, dutiny v odlitku a podobně musí být trvale vyrovnány. Maltové spáry musí být provedeny rovně a přímo k cihle. Popřípadě je nutno nanést hladký nátěr. Oběžné a proti zatékání utěsněné připojení fasády ke konstrukci okna, nezávislé na provedení parapetu je předpokladem pro řádné připojení konstrukce. Napojení

15 parapetu musí být ke stavebnímu tělesu a k rámu okna provedeno s utěsněním proti zatékání. Dále je nutno zohledňovat různé tepelné roztažení stýkajících se materiálů. 3.3 Pokyny pro konstrukční fázi Po provedené montáži je nutno pomocí seřízení kování zajistit funkci prvků. Během konstrukční fáze působí na okna a dveře rozmanitá mechanická, klimatická a chemická zatížení. Proto je nutno chránit konstrukční části pomocí zakrytí/zalepení a pomocí dostatečného větrání zajistit odvod nadbytečné vlhkosti. Problémy se vyskytují specielně při omítacích a betonářských pracích.tímto zvýšená vlhkost vzduchu může vést ke škodám na prvcích a styčné spáře. Proto je nutno dostatečně větrat. Na ochranu povrchu je nutno používat vhodné lepící pásy. Tyto musí být snášenlivé s povrchy. Pásy se musí co možná nejrychleji opět odstranit. Pokud by i přes velkou pečlivost zůstaly na konstrukčních částech nečistoty, musí být tyto ihned po vzniku beze zbytku odstraněny pomocí neagresivních prostředků (ph mezi 5 a 8). Je nutno zabránit tvorbě příliš vysoké vlhkosti vzduchu (max. 60 %). Tato vede k následným škodám, jako je nabobtnání dřevěných částí, deformace konstrukčních částí, poškození korozí na dílech kování, uvolnění tlustovrstvé lazury, tvorba plísně a nezdravé klima pro bydlení. 3.4 Vizuální posouzení dokončené vnitřní konstrukční styčné spáry Kvůli různým pohybům materiálů, které se navzájem setkávají v oblasti připojení, mohou vzniknout škvíry a trhliny i při odborné montáži. Konstrukční styčná spára provedená podle normy ÖNORM B 5320 tento pohyb absorbuje proto nedochází k omezení funkce. Takové škvíry a trhliny nepředstavují žádnou vadu konstrukční styčné spáry. Zdroj: Norma ÖNORM B 5320 Konstrukční styčná spára pro okna, balkónové dveře, dveře a branky ve venkovních konstrukčních částech Podklady pro plánování a provádění;

16 4 ČIŠTĚNÍ, OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA Všechny povrchy musí být zásadně čištěny, ošetřovány a udržovány pravidelně dle směrnice výrobců. Pouze takto je možné zaručit dlouhodobou použitelnost a kvalitu povrchu. Norma ÖNORM B obsahuje kritéria posuzování stavu oken jakož i pokyny a zadání ohledně opatření pro údržbu a ohledně iniciování opatření pro udržování. Pravidelné čištění a přizpůsobení intervalů čištění dle znečištění zabraňuje tvorbě těžko odstranitelných nečistot. Při ošetřování se často pracuje na místech nebezpečných z hlediska zřícení. Před započetím práce je proto nutno zkontrolovat, zda jsou zaručeny bezpečné pracovní podmínky. 4.1 Povrchy plastových prvků Výrobci nabízejí pro čištění různé produkty, které byly vyvinuty specielně pro čištění plastových povrchů a jejichž snášenlivost je prokázána. Principielně jsou vhodné čisticí prostředky obsahující mýdlo. Drhnoucí čistící prostředky a prostředky obsahující rozpouštědla mohou poškodit povrchy a smí je proto používat pouze odborný personál. Používání prostředků pro stvrzení lesku může prodloužit intervaly čištění a čištění zjednodušit Znečištění a vlivy životního prostředí Na plastových površích se mohou tvořit znečištění, která je možné odstranit pouze s vysokými náklady. Příčina spočívá ve společném působení slunečního svitu, vody a usazenin, jako jsou pyl, pel, trus hmyzu nebo také oděr z brzdných obkladů a železničních kolejnic atd. po delší období Dekorační povrchy Dekorační povrchy se čistí stejnými čistícími prostředky jako plastové povrchy. V žádném případě se ale nesmí používat drhnoucí prostředky. V odborných obchodech jsou nabízeny speciální ošetřovací produkty pro dekorační povrchy, které při pravidelném používání povrch vyčistí a oživí. 4.2 Povrch dřevěných prvků s tlustovrstvou lazurou Povrch dřevěných prvků se musí dvakrát za rok kontrolovat na poškození a projevy odvětrávání (trhliny, prohloubeniny, bubliny).

17 V případě mechanického poškození např. kroupy se musí otevřené místo ihned opravit dvojím přetřením tlustovrstvou lazurou. Otevřené spojovací spáry na spojení rámů musí být ihned uzavřeny pomocí vhodných těsnících látek Ošetřování tlustovrstvé lazury Výrobci nabízejí pro čištění různé produkty, které byly vyvinuty specielně pro čištění tlustovrstvých lazurovaných dřevěných povrchů a jejichž snášenlivost je prokázána. Principielně jsou vhodné čisticí prostředky obsahující mýdlo. Drhnoucí čistící prostředky a prostředky obsahující rozpouštědla mohou poškodit povrchy a smí je proto používat pouze odborný personál. Používání speciálních ošetřovacích prostředků může prodloužit intervaly údržby. Kvůli přirozenému zvětrávání nátěru dochází k uvolnění částeček barvy. Toto zvětrávání nepředstavuje žádnou závadu. 4.3 Hliníkové prvky a hliníkové ochranné kryty Intervaly čištění a čistící prostředky Při běžných zatížení v oblastech bydlení se musí čištění provádět dvakrát ročně pomocí výrobcem doporučeného čistícího a ošetřovacího prostředku. Čistící prostředky musí odpovídat směrnici pro čistící prostředky GRM RAL-GZ Konzervace Pro prodloužení intervalů čištění a pro zjednodušení čištění jsou nabízeny konzervační prostředky, které zablokují agresivní vlivy z atmosféry Dlouhodobé chování práškových povrchů Zvětrávání/uvolnění křídy z práškových povrchů Uvolnění křídy je v odborném jazyce výrobců barev/laků a malířů jiný výraz pro zvětrávání. Zvětrávání se pozná podle bělavého matného povrchu vrstvení. Při lehkém otěru rukou zůstává na ruce bělavý zbytek. Tento zbytek se skládá ze zvětralých polymerových zbytků a z plniv, z pigmentů atd. (dříve se jako plnivo používala výlučně křída, proto také uvolnění křídy). Zvětrávání není možné zaměňovat s vyblednutím. Vyblednutí je změna barvy pigmentu, uvolnění křídy naopak zničení spojovacího skeletu. Tmavé barvy, jako např. RAL 9005, 8017, 7016, 6005, kvůli zesílené absorpci UVzáření zásadně podléhají většímu zatížení než světlé barvy, takže zde může zvětrání

18 nastat dříve. Další stresové faktory jsou dány polohou objektu a orientací vzhledem k obloze. Jak nyní dojde k uvolňování křídy? UV-světlem se poškozují hlavně polymery/pojiva, skelet laku. Pigmenty jsou dnes do značné míry vůči UV stabilní. Toto poškození skeletu je nyní zodpovědné za to, že se na povrchu nacházejí plniva a pigmenty, že již nemají žádnou pevnost a že zvětrávají (bílý povlak). Vždy podle stupně poškození skeletu plniva a pigmenty ze svazku vypadnou, lak se jeví jako stále světlejší. Čištění/ošetřovací prostředky Dále doporučení k čištění: Čištění minimálně 2 x za rok: Pouze čistá voda, popřípadě s přidáním malého množství neutrálních pracích prostředků, např. lze použít běžné mycí prostředky, s pomocí měkkých, neabrazivních (stíracích, drhnoucích) kusů látek, hadříků nebo průmyslové vaty. Je nutno upustit od silného drhnutí. Bezprostředně po každém procesu čištění opláchněte čistou, studenou vodou. Konzervace minimálně 1 x za rok: Po čištění, produktem podle údaje výrobce. Odstranění mastných, olejových nebo začazených substancí je možné provádět pomocí denaturovaného lihu nebo isopropylalkoholu (Ipa). Tímto způsobem je možné rovněž odstranit zbytky lepidel, silikonového kaučuku, lepících pásek atd. Nepoužívejte žádná rozpouštědla laků/zředění, škrábající nebo abrazivní čistící prostředky/hadříky! Nepoužívejte žádné silně kyselé nebo alkalické čistící a smáčecí prostředky. Doporučujeme neutrální čističe! Nepoužívejte žádné čistící prostředky neznámého složení. Kvůli nebezpečí změny barevného tónu popř. efektu je nutno provést zkoušku vhodnosti. Čisticí prostředky smějí vykazovat maximálně 25 C. Nepoužívejte žádné vysokotlaké popř. parní injektorové přístroje. Teplota povrchu fasádních prvků nesmí rovněž během čištění překročit 25 C. Maximální doba účinnosti těchto čistících prostředků nesmí překročit jednu hodinu, po minimálně 24 hodinách je možné, pokud je to zapotřebí, celý čistící proces opakovat. Vždy podle stupně stávajícího zvětrání se používají produkty specifické dle výrobce. Tyto produkty se musí používat dle zadání výrobce!

REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění

REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění I. Úvodní ustanovení I.1 Tento Reklamační řád H & M spol. s

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBSAH: I. Všeobecná ustanovení II. Délka a plynutí záruční doby III. Podmínky poskytování záruk IV. Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací IV.1 Plastové profily

Více

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché Zpracování a technická data Jednoduše originální, originálně jednoduché 1 OBSAH PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ 4 všeobecně STANOVENÍ ROZMĚRŮ DESEK 5 všeobecně POKLÁDKA DESEK 6 všeobecně INFORMACE KE SPECIÁLNÍM

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Okenní a dveřní systémy 2 PŘEDMLUVA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral výrobky společnosti FINSTRAL. Aby zůstala Vaše okna a dveře dlouhodobě pěkná

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK

REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA TECHNICKÉ INFORMACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA

Více

NÁVOD NA MANIPULACI, SKLADOVÁNÍ A MONTÁŽ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ

NÁVOD NA MANIPULACI, SKLADOVÁNÍ A MONTÁŽ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ NÁVOD NA MANIPULACI, SKLADOVÁNÍ A MONTÁŽ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ společnosti ArcelorMittal Construction Slovakia s.r.o. IČO: 35 742 470 se sídlem Rožňavská 24 Bratislava 821 04, Slovenská republika zapsaná

Více

reklamační řád společnosti OKNO, spol. s r.o., IČO: 60 69 79 71, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, dále jen "OKNO, spol. s r.o."

reklamační řád společnosti OKNO, spol. s r.o., IČO: 60 69 79 71, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, dále jen OKNO, spol. s r.o. Reklamační řád společnosti OKNO, spol. s r.o., IČO: 60 69 79 71, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, dále jen "OKNO, spol. s r.o." Čl. 1 Obecná ustanovení Tento v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s. PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s. PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ Poslední aktualizace ke dni: 1. ledna 2013 OBSAH ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK A REKLAMAČNÍHO ŘÁDU PRO

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s. PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s. PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ Poslední aktualizace ke dni: 13. listopadu OBSAH ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK A REKLAMAČNÍHO ŘÁDU PRO

Více

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více

Moto: Okno může být pouze tak dobré, jak dobře je namontováno

Moto: Okno může být pouze tak dobré, jak dobře je namontováno Moto: Okno může být pouze tak dobré, jak dobře je namontováno Se vstupem moderních systémů řešení výplní stavebních otvorů došlo k prudkému zvýšení kvality zabudovávaných oken a dveří zejména v oblasti

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

Odborná montáž oken se značkou greenteq

Odborná montáž oken se značkou greenteq Q01 Odborná montáž oken se značkou greenteq Vydání I 2011 greenteq silná značka od VBH. Vysoká kvalita. Dobrý poměr mezi cenou a výkonem. Jednoduše vše, tuto část hesla z našeho Jméno pro tuto značku vznikl

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Česky NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REKLAMAČNÍ ŘÁD SERVISNÍ ZÁZNAMY Plastová okna a dveře 800 155 156 www.sulko.cz SULKO 3 Vážený zákazníku, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval

Více

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST Společnost würth, spol. s r.o. - ČR působí na českém trhu již od roku 1991. Za tuto dobu se rozrostla na 310 zaměstnanců. Z toho je 246 obchodních zástupců s působností

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Montážní předpis pro montáž výrobků

Montážní předpis pro montáž výrobků Montážní předpis pro montáž výrobků Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti Window Holding a.s. Jeho šíření nebo postupování třetím osobám je možné jen se souhlasem majitelů. Obsah Obsah...

Více

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI úvod Tato příručka pro instalaci tepelně izolačního systému MAPEI slouží k usnadnění práce řemeslníků i stavbyvedoucího.

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C Evropa izoluje nazeleno Styrodur C Tepelná izolace zdí 1 Tepelná izolace Styrodur C 3 2 Tepelné mosty 4 2.1 Geometrické tepelné mosty 5 2.2 Konstrukční a materiálové tepelné mosty 5 2.3 Nepříznivé vlivy

Více

41Technická část obchodních podmínek pro zhotovení stavby - zateplení domu a výměnu oken

41Technická část obchodních podmínek pro zhotovení stavby - zateplení domu a výměnu oken 41Technická část obchodních podmínek pro zhotovení stavby - zateplení domu a výměnu oken Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 ÚVOD 1 2 KLASIFIKACE A ROZMĚRY TRUBEK 1 3 TRANSPORT 3 4 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4 5 UKLÁDÁNÍ 4 6 SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ 4 7 ORIENTACE

Více

Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH

Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH Předmluva Předkládaná publikace je první ze série příruček, které Státní úřad pro jadernou bezpečnost bude postupně vydávat.

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více