POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo PROTI BODOVÉ KOROZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo 17-12-2 PROTI BODOVÉ KOROZI"

Transkript

1 POROVNÁNÍ ODOLNOSTI SVAROVÝCH SPOJU POTRUBÍ Z OCELÍ TYPU CrNiMo PROTI BODOVÉ KOROZI COMPARISON OF RESISTANCE TO PITTING CORROSION OF WELD JOINTS OF CrNiMo STEEL PIPINGS Stanislav Lasek, Marie Blahetová, Vladimír Cíhal, Zdena Krhutová, Drahomír Schwarz, František Beno* VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava Poruba *CEZ a.s., JE Dukovany Abstrakt V príspevku je porovnána odolnost proti bodové korozi vybraných svarových spoju (Sv04Ch19N11M3, Inertfil 19123nC)) potrubí z austenitických korozivzdorných ocelí typu CrNiMo (1.4404, , ) s dodaným povrchem (nábehové barvy) a po jeho metalografickém broušení. Na základe ponorových zkoušek, gravimetrických merení a elektrochemických metod byly stanoveny intervaly anebo hodnoty kritických teplot bodové koroze pro oblasti svarových spoju ve standardních roztocích a v technické vode z elektrárny. Struktura materiálu a lokální koroze svarových spoju byla hodnocena také metalograficky. Podle zaznamenaných polarizacních krivek byly zjišteny rozdíly v korozní odolnosti zkoušených oblasti svarových spoju, které jsou dokumentovány na metalografických i barevných stereomikroskopických snímcích. 1. ÚVOD Kritické teploty bodové koroze (CPT - critical pitting temperature) jsou duležité pro porovnání kvality a odolnosti vysokolegovaných ocelí a slitin proti bodové korozi. Pri teplotách pod CPT nedochází v daném prostredí k rozvoji bodové koroze, zatímco nad CPT probíhá šírení bodové koroze s možností perforace sten zarízení, potrubí apod., pritom korozní body (dulky) pusobí jako koncentrátory napetí usnadnující iniciaci korozního praskání anebo únavy. Široce používané vysokolegované austenitické oceli typu CrNiMo mají ve standardních roztocích [1,2] CPT v intervalu 10 až 25 C, pricemž v oblasti svarového spoje jsou zpravidla nižší až o 15 C [3]. Hodnoty CPT jsou hlavne závislé na složení ocelí (hlavne obsahu Cr, Mo a N) a množství chloridových iontu (obr.1). Obr. 1. Kritické teploty bodové koroze vysokolegovaných ocelí v závislosti na obsahu iontu Cl - ve vodném roztoku NaCl: austenitické oceli -? 05Cr18Ni9,? 08Cr18Ni12Mo2,7; duplexní oceli -? 08Cr18Ni5Mo3,? 02Cr22Ni5Mo3N [5]. Fig. 1. Critical pitting temperatures of high alloy steels in relation on the Cl - content in NaCl water solution [5]: austenitic steels? 05Cr18Ni9,? 08Cr18Ni12Mo2,7; duplex -? 08Cr18Ni5Mo3,? 2Cr22Ni5Mo3N. 1

2 Pro oceli typu CrNiMo ,5 ve vodném prostredí s obsahem chloridových iontu 50mg/l=50ppm lze odhadovat CPT 150 C (obr.1), avšak u svarového spoje s heterogenitami složení a struktury, s okujemi anebo oxidickými vrstvami, budou CPT výrazne nižší [4,5]. Pasivní filmy anebo vrstvy oxidu na povrchu korozivzdorných ocelí, výskyt necistot a minoritních fází, prídavky inhibitoru a teplota, mají vliv na odolnost materiálu proti bodové korozi. Vliv oxidu s ruznými nabíhacími barvami na hodnoty potenciálu pittingu indukovaného chloridy byl zkoumán pomocí chronoamperometrického testu na oceli a v rámci práce [6]. Byly zjišteny dva rozdílné kritické potenciály pittingu, které poskytují informaci o potenciálových rozmezích pro stabilní pasivitu, metastabilní (latentní) a stabilní pitting (obr. 2, krivky A, B). Vzorky s cistým povrchem získaným morením jsou výrazne více odolné proti bodové korozi ve srovnání se vzorky se žlutou nábehovou barvou, pritom rozdíly v korozní odolnosti mezi žlutými a modrými filmy jsou relativne malé. Velikost rozmezí kritického potenciálu pro bodovou korozi obecne stoupá s rostoucí tlouštkou oxidického filmu (vrstvy). Hodnoty kritických potenciálu jsou podle [6] málo ovlivneny obsahem Mo a zkušební teplotou, zatímco inhibitory (Na 2 SO 4, NO 3 - ) mají zde znacný vliv. 30 C 80 C Obr. 2. Hodnoty kritického potenciálu pittingu oceli , pro vodný roztok 0,01 M NaCl, teploty 30 C a 80 C. Stav povrchu a nábehové barvy: 1 - povrch kovove cistý po morení, 2 slámove žlutá (450 C/1h/vzduch), 3 fialove cervená (500 C/1h/vzduch), 4 modro-fialová (550 C/1h/vzduch) [6]. Fig. 2. Values of critical pitting potential of steel in 0,01 M NaCl water solution, at temperatures 30 C and 80 C. Surface state and oxide colours: 1 clean metal surface, 2 straw-yellow (450 C/1h/air), 3 - red-violet (500 C/1h/air), 4 - blue-violet (550 C/1h/air) [6]. Cílem práce je stanovení a porovnání kritických teplot bodové koroze (CPT) pro oblasti svarových spoju vybraných potrubí z vysokolegovaných ocelí typu CrNiMo ,5 na základe normovaných zkoušek a s použitím technické vody. Pritom pozornost je zamerena na vnitrní povrchy trubek v oblasti svarových spoju s charakteristickým zabarvením. 2. DODANÉ A ZKOUŠENÉ VZORKY Pro zkoušky odolnosti k bodové korozi byly použity vzorky odebrané z trubek vyrobených z austenitických korozivzdorných ocelí (X2CrNiMo 17-11,5-2,2), (X2CrNiMo 17,5-13-2,7) a (X4CrNiMoTi ,2) se svarovými spoji - svarovací materiál Inertfil nc nebo Sv04Ch19N11N3, metoda svarování 141. V tabulce 1 jsou uvedeny základní materiály, rozmery trubek, svarovací materiály, polohy svarování (PF, PC), a také stanovené hodnoty CPT (viz. dále kap.2). Z uvedených trubek byly dodány vzorky 2

3 obdélníkového tvaru (rozmery 30x60 mm, po 4 ks) se svarovými spoji umístenými približne ve stredu vzorku a orientovanými kolmo na delší stranu. Ztechto vzorku byly pripraveny standardní vzorky ( 25x50 mm), hlavne pro ponorové zkoušky. Pro korozní elektrochemické i expozicní zkoušky v širokém rozmezí teplot (-2 až 95 C) byly z dodaných vzorku z každé trubky odrezány také menší vzorky ve tvaru tycinek ( 50x5 mm) se svarovým spojem uprostred a vzorky základního materiálu bez svaru (cca 25x10mm). Pred vlastními zkouškami byly povrchy vzorku ocišteny a odmašteny. Jeden vzorek zkaždé série byl odložen jako referencní (srovnávací). Na vnitrní strane vetšiny trubek byly patrné obrábené plochy s nábehovými barvami (modré, fialové, hnedé, žluté) u svarového spoje v souvislosti se zbytkovým kyslíkem v argonové ochranné atmosfére. Vnitrní povrchy nekterých trubek (Ø168,3x4,5 mm; Ø88,9x4,05 mm; Ø33,4x2,77 mm, PF) byly šedivé a drsnejší, témer bez nábehových barev, pricemž u svaru na vnitrní strane trubek byly také patrné stopy po obrábení (soustružení). Tabulka 1. Zkoušené materiály a kritické teploty bodové koroze svarových spoju. Table 1. Tested materials and critical pitting temperatures of weld joints. základní materiál rozmery trubky v mm svarovací materiál?? 33,4 x 2,77 Sv04Ch19N11M3??168 x 3,4 Sv04Ch19N11M3??114 x 3,0 Inertfil nc??88,9 x 4,05 Inertfil nc??88,9 x 2,5 Inertfil nc??21,3 x 2,0 Inertfil nc??168,3 x 4,5 INERTFIL 19123nC??60,3 x 2,0 Sv04Ch19N11M3 + INERTFIL 19123nC??33,7 x 2,5 Sv04Ch19N11M3 + INERTFIL 19123nC poloha elektrochemická metoda ponorová zkouška svarování 1 M NaCl tech. voda 6% FeCl 3 tech. voda PF 4 C 80 C 6 10 C > 85 C PC 3,5 C 86 C 6 10 C > 85 C PF 1,5 C 76 C < 2 C > 85 C PC 0,5 C 80 C < 2 C > 85 C PF 5 C 87 C 2 6 C > 85 C PC 2,5-5,5 C 73 C 2 6 C > 85 C PF 3 C 92 C 3 3,5 C > 90 C PC 5 C 96 C 4,5 5 C > 90 C PF 0-2 C 94 C < 1 C > 90 C PC -1 2,5 C 86 C < 3 C > 90 C PF 4 5 C 70 C < 3 C > 90 C PC 6 C 89 C < 2 C > 90 C 0,5 C > 90 C 1 8 C > 90 C 0 C > 90 C < 2 C > 90 C 2 C > 90 C 0,5 C > 90 C 2. STANOVENÍ A POROVNÁNÍ KRITICKÝCH TEPLOT BODOVÉ KOROZE 2.1. Elektrochemická metoda pro stanovení kritických teplot Kritické teploty bodové koroze byly stanoveny hlavne podle ASTM G-150 [1] ve standardním roztoku 1 mol/l NaCl (od 2 C do 20 C) a také v dodané technické vode (obsahující 53 mg/l Cl -, 79 mg/l NO 3 -, 121 mg/l SO 4 2-, ph=7,7). Behem chronoamperometrického testu byla na zarízení merena a zaznamenávána závislost proudu, resp. proudové hustoty (J), na dobe zkoušky (t) a zároven byla merena stoupající teplota (T), tzn. J = f(t) = g(t). Potenciál vzorku udržován na hodnote 700 mv vzhledem k nasycené kalomelové elektrode (SCE) pomocí potenciostatu PGP-201 a zvyšování teploty probíhalo s rychlostí 0,5 až 1 C za minutu na prístroji RCT IKA v rozmezí teplot od 50 C do 90 C Za kritickou 3

4 teplotu je podle [1] považována teplota, pri které proudová hustota trvale prekrocí hodnotu 100?A/cm 2 a dále prudce stoupá v souvislosti s rozvojem aktivních korozních bodu. Pokud proudová hustota behem zkoušení nepoklesne pod uvedenou hodnotu, napr. u ocelí méne odolných anebo v oblasti svarových spoju, je možno podle normy [1] použít jiné kritérium pro stanovení anebo porovnání kritických teplot bodové koroze. Po zkoušce je pomocí mikroskopu sledován charakter korozního napadení, hlavne výskyt a velikost korozních bodu Ponorové zkoušky ve standardním roztoku a v technické vode Pred provádením zkoušek podle normy [2] byly provedeny teoretické výpocty CPT podle vztahu CPT = 2,5.Cr+7,6.Mo+31,9.N-41 pro nominální složení oceli , a Odpovídající teoretické hodnoty CPT jsou 20, 25 a 18 C. Expozicní zkoušky ve standardním roztoku 6%FeCl 3 probíhaly podle [2] zpravidla pri teplotách 2 C a 6 C (±0,5 C) a v nekolika prípadech pri 1 C, 8 C a 10 C po dobu 24 hodin na zvolené teplote v chladicím zarízení. Vybrané vzorky byly exponovány oddelene v objemu 500ml roztoku ve sklenené nádobce a byly umísteny na sklenených podložkách vodorovne vnitrní stranou nahoru. Zkoušky v technické vode byly provádeny obvykle pri teplote 80 C, 85 C a 90 C behem 72 hodin v termostatu U-10. Jednotlivé vzorky byly exponovány oddelene ve sklenených trubicích s vnitrními rozmery Ø37 x 300 mm se zátkou a sklenenou trubickou pro omezení vyparování. Po každém cyklu byly vzorky prohlíženy pod lupou anebo mikroskopem a projevy koroze byly zaznamenávány. Po ukoncení zkoušek byly vzorky dukladneji prohlíženy na svetelném mikroskopu a fotografovány na stereomikroskopu. Na vybraných vzorcích v obou prostredích byly také stanoveny hmotnostní úbytky Výsledky elektrochemické metody Zjištené hodnoty anebo odhady kritických teplot bodové koroze podle [1] ve standardním roztoku a v prostredí dodané technické vody jsou uvedeny v tab.1, kde pro srovnání jsou uvedeny také hodnoty CPT pro ponorovou zkoušku [2]. V prostredí technické vody bylo obtížné zjistit korozní body na puvodním (broušeném, nerovném, zoxidovaném) povrchu po testu. Pri teplotách C (doby min.) byly zaznamenávány urcité trendy zvyšování proudové hustoty s teplotou (napr. ocel , trubky Ø33,7, Ø60,3 a Ø168,3 mm), které pravdepodobne souvisejí s lokální (bodovou, šterbinovou) korozí, obr. 3. Obr. 3. Porovnání vybraných chronoamperometrických krivek J=f(t)=g(T) pro oblasti svaru PF oceli , Ø33 mm (strední J), , Ø114 mm(nejnižší J) a Ø 21 mm(nejvyšší J) v technické vode. Fig. 3. Comparison of selected chronoamperometric curves J=f(t)=g(T) of steel (medium J), (the lowest J) (the highest J) in technical water. 4

5 Na dodaných vzorcích s oxidickými vrstvami byly zpravidla namerené proudové hustoty vyšší než 0,1 ma/cm 2 v celém rozmezí zkušebních teplot v roztoku NaCl (ocel ) a na nekterých vzorcích v technické vode (1.4571, Ø33,7mm), takže kritické teploty bylo možno stanovit podle zlomu a prudkého nárustu proudové hustoty na chronoamperometrických krivkách J = f(t) = g(t) anebo podle pocátku stabilního nárustu proudové hustoty po dosažení minima na techto krivkách. S ohledem na prubeh polarizacních krivek a velikosti proudové hustoty bylo pro úcely srovnání CPT zvoleno jednotné kritérium. Hodnoty kritických teplot dodaných vzorku se svarovými spoji byly stanoveny podle kritéria minima na krivkách v intervalu 0 až 5 C, s malými rozdíly mezi jednotlivými zkoušenými svarovými spoji. Pri pozorování povrchu vzorku byly zjišteny korozní body po zkoušce s roztokem NaCl, což odpovídá prubehu chronoamperometrických krivek s charakteristickým zlomem u CPT. Na kovove cistém povrchu po metalografickém broušení byly dosaženy pomerne nízké hodnoty proudové hustoty v pasivním stavu (pod 100? A/cm 2 ) pod kritickou teplotou a jejich prudký nárust pri CPT. Na základní materiálu po odstranení povrchové vrstvy broušením byla zjištena hodnota CPT=14,5 C a podobne na oceli na dodaném vnitrním povrchu mimo oblast svaru CPT=14 C. Pozn.: Pri elektrochemických zkouškách byly na nekterých vzorcích izolovány lepicí páskou bocní kovove cisté (rezné anebo broušené) povrchy a vnejší oxidované povrchy pro presnejší stanovení parametru bodové koroze na vnitrním povrchu trubek. Pri ponorových korozních zkouškách bocní plochy vzorku nebyly chráneny izolacními vrstvami se zretelem k vyšší odolnosti základního materiálu proti bodové korozi ve srovnání s oblasti svarového spoje. Normy doporucují zkoušení vzorku s povrchem broušeným metalograficky za mokra. Stav a složení povrchu má zásadní vliv na iniciaci pittingu, zatímco jeho další šírení je podmíneno složením materiálu, hlavne obsahy Cr, Mo a N. V souvislosti s normou [1] jsou v tab 1. uvedeny potenciálove nezávislé hodnoty CPT, jejíž hodnoty nejsou ovlivneny stavem povrchu (nábehovými barvami), na rozdíl od potenciálove závislých hodnot CPT Zhodnocení výsledku ponorové zkoušky Ve standardním roztoku 6% FeCl 3 byly zjišteny pro svary trubek Ø33,7 a Ø60,3 mm z oceli (ozn. 1R282/2 a 1R283/1) kritické teploty pod 2 C (tab. 1) a v oblasti svaru na vnitrní strane trubky byly pozorovány korozní dulky o prumeru (hloubce) až 1 mm. Korozní makroskopické body se vyskytovaly zpravidla ve svarovém kovu anebo na jeho rozhraní se základním materiálem. Ponekud vyšší odolnost prokázal svarový spoj trubky Ø168,3mm (1.4571, 1R285/2) s kritickou teplotou pravdepodobne nad 2 C, pritom na vnitrní strane svaru nebyla zjištena bodová koroze. Vyšší odolnost byla také zjištena u svaru trubky Ø33,4x2,77mm z oceli (CPT=6-10 C) Pro tento svarový spoj byly také namereny nižší hmotnostní úbytky ve srovnání s ostatními zkoušenými svary, resp. jejich vzorky, tab. 2. Na vzorcích s hladším povrchem (napr. trubky Ø60,3 x 2 mm a Ø33,7 x 2,5 mm) vznikala snadneji šterbinová koroze mezi kovem a sklenenou podložkou. Na vzorcích zkoušených v technické vode vznikaly rezavé skvrny anebo pásma vedle svarových spoju na vnejší strane od teploty zkoušení 50 C resp. 80 C. Napr. na vnitrní strane vzorku trubky Ø60,3x2mm (1.4571) vzniklo nekolik rezavých korozních bodu, na jeho vnejší strane rezavé skvrny a body na rozhraní mezi svarem a základním materiálem. Na vnitrní strane trubky Ø168,3x2 mm (1.4571) byly pozorovány rezavé skvrny o velikostech do 20x3mm) u svaru i na svaru, a na vnejší strane rezavé skvrny na rozhraní spoje a základního materiálu, ve svaru (2x6 mm) a nekolik rezavých bodu. Na vnitrní strane vz. Ø33,7x2,5 mm byly ojedinelé rezavé body (na povrchu o prumeru 0,5 mm), na jeho vnejší strane rezavé pásy (20x1,5 mm) na rozhraní a skvrna (5x2 mm) ve svaru. Rezavé skvrny, resp. body a pásy byly 5

6 jen povrchové, snadno odstranitelné vatou a nepokracovaly dovnitr materiálu. Na bocních kovove cistých plochách po rezech nebyly zjišteny žádné projevy koroze. Tabulka 2. Korozní hmotnostní úbytky vybraných vzorku Table 2. Corrosion losses in weight of selected samples základní materiál svarovací poloha rozmery úbytek [g] v 6% FeCl 3 tech. voda 90 C materiál svarování vzorku v mm 2 C 6 C úbytek rozmery [g] [mm] Sv04Ch19N11M3 PF 49 x 18 0,0116 0,0323 PC 58 x 19 0,0218 0,0489 Sv04Ch19N11M3 PF 48 x 24 0,1109 * - PC 56 x 26 0,2005 * - Inertfil Nc PF 51 x 26 0,0280 0,0645 * PC 52 x 24 0,0198 0,0493 Inertfil Nc PF 49 x 21 0,0481 0, x 30 PC 49 x 22 0,0782 0, x 25 Inertfil Nc PF 50 x 23 0,1297 0, x 25 PC 52 x 22 0,3663 0, x 29 Inertfil Nc PF 46 x 25 0,3003 0, x 34 PC 51 x 25 0,2800 0, x 34 INERTFIL 19123nC 49 x 24 0,0947 0, x 30 Sv04Ch19N11M x 26 0,1021 INERTFIL 19123nC 0, x 26 Sv04Ch19N11M x 19 0,1999 INERTFIL 19123nC 0, x 22 Pozn.: Bodová koroze svarového kovu * ) Korozní mikroskopické body bylo obtížné identifikovat pomocí mikroskopu z ohledem na clenitost (drsnost) povrchu v oblasti svaru, výskyt okují a ruzných tmavých anebo barevných bodu vzniklých na povrchu pred vlastní korozní zkouškou, hlavne pri svarování. Na základe provedených ponorových zkoušek a pozorování je možno konstatovat že kritické teploty CPT v technické vode jsou minimálne 90 C (tab.1). Z analýzy dodané technické vody vyplývá, že obsah chloridu je 52 mg/l (0,0052%), což z hlediska použití testovaného materiálu nemusí být nepríznivé, pokud provozní teploty nebudou pomerne vysoké a nevznikne oxidacní prostredí. Zjištené dusicnany (79 ppm) a sírany (121 ppm) mohou pusobit inhibicním úcinkem proti nežádoucímu vlivu chloridových iontu. Podle obr. 1 a provedených zkoušek je možno predikovat, že v prípade provozu v dané technické vode budou kritické teploty bodové koroze dodaného testovaného základního materiálu v oblasti nad 100 C. Nižší odolnost a CPT je možno ocekávat v kyselém prostredí s chloridy. V technické vode pri potenciálu +700mV SCE simulujícím strední oxidacní podmínky byly zjišteny CPT pod 100 C (tab.1), zatímco merený korozní potenciál zkoušených materiálu v technické vode byl v rozmezí 400mV až 200mV SCE a tedy pravdepodobne CPT>100 C (což je v relaci s výsledky uvedenými v tab.1). Pokud CPT <10 C norma [2] nepredepisuje další postupy pro rozlišení odolnosti jednotlivých materiálu a vzorku proti bodové korozi, napr. na základe polarizacních merení. Celkové prumerné poradí odolnosti svarovaných trubek odpovídá poradí odolnosti základních materiálu podle jejich chemického složení, tj. poradí , a , resp. jejich CPT. Malé rozdíly mezi hodnotami CPT jsou v relaci s malými rozdíly v chemickém složení základních materiálu a svarových kovu. 6

7 3. METALOGRAFICKÝ ROZBOR K metalografické analýze byly vybrány jednak vzorky bez svarových spoju a jednak vzorky se svarovými spoji po korozních zkouškách podle norem [1,2] (vcetne zkoušek v technické vode do 95 C) a také vzorky referencní s dodaným povrchem. Cílem bylo zjistit možné korozní napadení v oblasti tepelne ovlivnené zóny svarového spoje. Pozornost byla zamerena na vnitrní povrchy trubek (vzorku) se svary Príprava metalografických vzorku: Vzorky byly po oddelení rezáním rucní pilkou zalisovány do vodivého bakelitu a pripraveny mokrým broušením a mechanickým vyleštením. Metalografické vzorky byly pripraveny jako prícné rezy zahrnující celou tlouštku steny. Mikrostruktura materiálu byla vyvolána elektrolytickým leptáním v 10% kyseline štavelové. K pozorování a fotodokumentaci byl využit optický metalografický mikroskop NEOPHOT Popis výsledku 1) Vzorky bez svarových spoju po korozní zkoušce v 1 M NaCl [1] - u trubek Ø33,4x2,8 mm (1.4404) a Ø114x3mm (1.4435) byl zjišten obdobný charakter korozního poškození vnitrního okraje - melké dulky a oblasti s náznakem bodové koroze, zatímco u vzorku z Ø168x3,4mm byly pozorovány dulky s charakterem bodové koroze. 2) Vzorky se svarovými spoji u vzorku z trubky Ø114x3mm (1.4435, PC) byla zjištena bodová koroze na rozhraní svarového kovu a teplotne ovlivnené zóny (v oblasti natavení). Do oblasti svarového kovu se rozširuje mezidentritické korozní poškození (ne trhliny, spíše dutiny). U vzorku z potrubí Ø33,4x2,8 mm (1.4404, PF) byly zjišteny melké dulky v oblasti tepelne ovlivnené zóny a náznak zcitlivení hranic austenitických zrn. Vzorek Ø168x3,4mm (1.4404, PF) byl charakteristický výskytem jednak melkých dulku v bezprostrední blízkosti licí struktury svaru a také výskytu bodové koroze v oblasti tepelne ovlivnené zóny (obr. 4). Byla zaznamenána precipitace po hranicích zrn v oblasti tepelne ovlivnené zóny. Nebyly zjišteny korozní trhliny u žádného z hodnocených vzorku. Referencní vzorek Ø 114x3mm (1.4435) byl bez korozního ovlivnení, takže dokumentovaný povrch predstavuje nerovnosti po mechanickém opracování. 3) Na všech vzorcích je patrná polyedrická struktura základního materiálu s výskytem dvojcat, a dendritická struktura svarového spoje (obr. 4). Zhrubnutí zrna na rozhraní svarového spoje bylo zjišteno na oceli (Ø21,3x2mm). 4) Na vzorcích po zkoušce v technické vode nebylo zjišteno lokální (bodové, šterbinové, mezikrystalové) napadení na zkoušených vzorcích. Po zkoušce vroztoku 1 M NaCl byla bodová koroze pozorována již pri malém zvetšení pod lupou a metalograficky je dokumentována jako melké nevýrazné dulky (obr.4). Podobná bodová koroze byla pozorována v oblasti základního materiálu (Ø21,3x2mm). Obr. 4. Struktura oceli (Ø168 mm, PC) u svarového spoje a korozní dulky po zkoušce v roztoku NaCl [1]. Zv. 100x. Fig. 4. Structure of steel (Ø168 mm, PC) at weld joint and corrosion pits after test using NaCl solution [1]. Mag. 100x. 7

8 3.2. Fotodokumentace vnitrního povrchu v oblasti svarových spoju Možné korozní napadení vnitrních povrchu vzorku, vcetne svarových spoju bylo sledováno pod stereomikroskopem OLYMPUS SZX 12 pri zvetšení 3,5 až 50-krát. Stav povrchu vzorku po zkouškách ve srovnání s výchozím stavem je dokumentován na obr. 5. Obr. 5. Svarový spoj (ocel , Ø168 mm, PC) po zkoušce v roztoku FeCl 3 (6%, 2 C, 24h). Zv. 3x. Fig. 5. Weld joint (steel , Ø168 mm, PC) after standard test in solution FeCl 3 (6%, 2 C, 24h). Mag. 3x. 4. ZÁVERY Na základe zkoušek podle norem (ASTM G-48 a G-150) ve standardních roztocích a technické vode byly zjišteny pomerne malé rozdíly v hodnotách kritických teplot bodové koroze (1 až 5 C) vybraných svarových spoju trubek z ocelí , a Uvedené rozdíly jsou v relaci s malými rozdíly v chemickém složení techto ocelí, resp. svarových kovu. U vetšiny svarových spoju trubek byla mírne vyšší korozní odolnost zjištena pro polohu svarování PF ve srovnání s PC. V oblasti svarových spoju behem zkoušení v technické vode za zvýšených teplot vznikaly rezavé neprilnavé skvrny. Metalograficky byly zjišteny zhrubnutá zrna u svarového spoje a melké korozní dulky po zkoušení v roztoku NaCl a vetší dulky po zkoušení v roztoku FeCl 3. Vzhled oblasti svarových spoju pred a po korozní expozici byl také dokumentován na barevných snímcích ze stereomikroskopu. LITERATURA 1. ASTM G : Standard Test Method for Electrochemical Critical Pitting Temperature Testing of Stainless Steels. Annual Book of ASTM Standards, 2001, pp ASTM G 48 00: Standard Test Method for pitting and crevice Corrosion resistance of Stainless Steels and Related alloys by Use of Ferric Chloride Solution. Annual Book of ASTM Standards, 2001, pp PLANT, W.H.D. Nickel stainless steels and high-nickel alloys for flue gas desulfurisation systems. Werkstoffe und Korrosion, 1992, 43, pp HUANG, W. et.al. Improving pitting corrosion resistance of type 304 austenitic stainless steel pipe weldments using purging gases with low amount of oxygen. In Sixth International Symposium on Environmenttal Degradation of Materials in Nuclear Power Systems Water Reactors. The Minerals, Metals, Materials Society, 1993, pp CÍHAL, V. Korozivzdorné oceli a slitiny. 1. vyd. Praha: Academia, 1999, 437 s. 6. DIAB, A.S.M.- SCHWENK W.: Influence of thin oxide films on pitting corrosion of CrNi steels. Werkstoffe und Korrosion, 1993, 44, p Realizováno ve spolupráci s CSÚ Ostrava a za financní podpory ze státních prostredku prostrednictvím GA CR v rámci grantového projektu reg. C. 106/02/

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET.

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDY OF ELECTROCHEMICAL CORROSION PHENOMENA OF DUPLEX STAINLESS STEELS BY USE OF SRET METHODS Petr Kubečka a Vladimír

Více

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. 1,2 Ing. Martin Sondel, Ph.D. 1,2 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. 1,2 1 VŠB-TU Ostrava 2 Český svářečský ústav

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o.

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o. PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o., Praha V důsledku dlouhodobého provozu za podmínek tečení vznikají ve svarových

Více

K PROBLEMATICE VOLBY MATERIÁLŮ PRO KOMPONENTY ODSÍŘENÍ SPALIN TO THE PROBLEMS CHOOSING OF MATERIALS COMPONENTS FOR THE FLUE GAS DESULPHURISATION

K PROBLEMATICE VOLBY MATERIÁLŮ PRO KOMPONENTY ODSÍŘENÍ SPALIN TO THE PROBLEMS CHOOSING OF MATERIALS COMPONENTS FOR THE FLUE GAS DESULPHURISATION K PROBLEMATICE VOLBY MATERIÁLŮ PRO KOMPONENTY ODSÍŘENÍ SPALIN TO THE PROBLEMS CHOOSING OF MATERIALS COMPONENTS FOR THE FLUE GAS DESULPHURISATION Autoři: Ing. Zdenka Krhutová, Prof. Ing. Vladimír Číhal.

Více

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Abstract Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Zbyšek Nový 1, Miroslav Urbánek 1 1 Comtes FTH Lobezská E981, 326 00 Plzeň, Česká republika, znovy@comtesfht.cz, murbanek@comtesfht.cz The

Více

Sledování koroze kovů měřením elektrochemického šumu a měřením akustické emise

Sledování koroze kovů měřením elektrochemického šumu a měřením akustické emise Sledování koroze kovů měřením elektrochemického šumu a měřením akustické emise Miroslav Varner, ČKD Blansko Strojírny, a. s., Blansko Abstrakt Poškozování kovů obvyklými typy koroze (celková, bodová, štěrbinová,

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ Radek Nemec, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt Príspevek se zabývá

Více

VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE OPRAVY SVAROVÝCH SPOJŮ POMOCÍ WELD OVERLAY (WOL)

VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE OPRAVY SVAROVÝCH SPOJŮ POMOCÍ WELD OVERLAY (WOL) VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE OPRAVY SVAROVÝCH SPOJŮ POMOCÍ WELD OVERLAY (WOL) Ing. Zdeněk Čančura, ČEZ, a. s. Ing. Jaroslav Brom, ČEZ, a. s. Ing. Lubomír Junek, PhD., Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

Více

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů V. Vodárek Vítkovice-Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice 1. ÚVOD Návrhová životnost

Více

Výskyt koroze a úsad při ohřevu vody ve výměnících tepla a jejich vliv na nerezovou ocel a provoz výměníku - 1.část.

Výskyt koroze a úsad při ohřevu vody ve výměnících tepla a jejich vliv na nerezovou ocel a provoz výměníku - 1.část. Výskyt koroze a úsad při ohřevu vody ve výměnících tepla a jejich vliv na nerezovou ocel a provoz výměníku - 1.část. Zdenek Vosmík Ing. info@vosmik-vymeniky.cz Záměrem je naznačit provozním technikům,

Více

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ Marie KOLAŘÍKOVÁ, Ladislav KOLAŘÍK ČVUT v Praze, FS, Technická 4, Praha 6, 166 07, tel: +420 224 352 628, email:

Více

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Obsah Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Rovnaníková P. Stavební fakulta VUT v Brně Použití pozinkované výztuže do betonu je doporučováno normou ČSN 731214, jako jedna z možností

Více

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová VLIV TEPELNÉHO PŘEPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ A ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI TENKÝCH PLECHŮ Z AL-SLITIN INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS Ivo Černý Dagmar

Více

Poškozování korozivzdorných ocelí za prestupu tepla. Damage mechanisms of stainless steels under heat transfer.

Poškozování korozivzdorných ocelí za prestupu tepla. Damage mechanisms of stainless steels under heat transfer. Poškozování korozivzdorných ocelí za prestupu tepla. Damage mechanisms of stainless steels under heat transfer. Jaroslav Bystrianský; Pavel Novák; Tomáš Prošek; Ludek Joska a Luboš Junek; Marek Slovácek

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL Ladislav Kander Karel Matocha VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol s r.o., Pohraniční 31, 706 02 Ostrava

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

Hodnocení změn povrchových vlastností systémů s tenkými vrstvami po elektrochemickém měření

Hodnocení změn povrchových vlastností systémů s tenkými vrstvami po elektrochemickém měření Hodnocení změn povrchových vlastností systémů s tenkými vrstvami po elektrochemickém měření Analysis of Surface Properties of Systems with Thin Films after Electrochemical Measurement Klára Jačková, Ivo

Více

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS Tomáš Vlasák 1, Jan Hakl 1, Jozef Pecha 2 1 SVUM a.s., Areál VÚ Běchovice, 190 11 Praha, ČR,

Více

KERAMICKÉ PODLOŽKY. Základní informace o použití keramických podložek... F1 Přehled druhů v nabídce... F2

KERAMICKÉ PODLOŽKY. Základní informace o použití keramických podložek... F1 Přehled druhů v nabídce... F2 KERAMICKÉ PODLOŽKY Základní informace o použití keramických podložek... F1 Přehled druhů v nabídce... F2 Základní informace o použití keramických podložek Použití keramických podložek přináší mnoho výhod

Více

P. Verner, V. Chrást

P. Verner, V. Chrást ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST 2011 Bc. Miroslav Zajíček Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Kolejová vozidla procházejí

Více

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY Jakub HORNÍK, Pavlína HÁJKOVÁ, Evgeniy ANISIMOV Ústav materiálového inženýrství, fakulta strojní ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13, 121 35, Praha 2, CZ,

Více

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS Filipová Marcela 1, Podjuklová Jitka 2, Siostrzonek René 3

Více

Směrnice pro použití patinujících ocelí

Směrnice pro použití patinujících ocelí Aktuální výsledky atmosférických a laboratorních zkoušek ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Směrnice pro použití patinujících ocelí K. Kreislová, L. Rozlívka, V. Křivý, D. Knotková,

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle

Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle Czech Associa on of Corrosion Engineers TECHNOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI A ÈLÁNKY Z PRAXE Provozní korozní zkoušky ohybù austenitických ocelí pro nadkritické uhelné kotle Operation corrosion test of austenitic

Více

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů

Více

NIKL A NIKLOVÉ SLITINY NICKEL AND NICKEL ALLOYS

NIKL A NIKLOVÉ SLITINY NICKEL AND NICKEL ALLOYS NIKL A NIKLOVÉ SLITINY NICKEL AND NICKEL ALLOYS Edice 2013 Korozně odolné niklové slitiny Nickel 200 (UNS N02200, W.Nr.2.4060/2.4066) (Ni 99,6 C 0,04) Komerčně čistý tvářený nikl s dobrými mechnickými

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS Rudolf Foret a Petr Matušek b a FSI-VUT v Brne,Technická

Více

MODERNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO VÝROBU ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K PRÁCI V KOROZIVNÍM PROSTŘEDÍ

MODERNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO VÝROBU ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K PRÁCI V KOROZIVNÍM PROSTŘEDÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MODERNÍ

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition

Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition Ing, M. Kašparová 1,2,*, Ing., F. Zahálka 1, Ing., Š. Houdková, PhD. 1 1 ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 57, 316

Více

Příčiny snížené korozní odolnosti korozivzdorných ocelí a slitin

Příčiny snížené korozní odolnosti korozivzdorných ocelí a slitin Příčiny snížené korozní odolnosti korozivzdorných ocelí a slitin Degradation of stainless steels in water environments at elevated temperature and under heat transfer Jaroslav Bystrianský a a ÚKMKI, VŠCHT

Více

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití.

2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití. 2. Materiály a jejich charakteristiky Austenitické, duplexní, feritické, martenzitické a precipitačně vytvrzené oceli. Značení, vlastnosti a použití. Materiál Nerezové (korozivzdorné) oceli patří mezi

Více

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT PROPERTIES OF METAL LAYERS DEPOSITED BY MAGNETRON SPUTTERING ON GLASS SUBSTRATE David Petrýdes a Ivo Štepánek b a

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE V ENERGETICE

HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE V ENERGETICE HETEROGENNÍ SVAROVÉ SPOJE V ENERGETICE prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Ing. Martin Sondel, Ph.D. Český svářečský ústav s.r.o. Areál VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15,

Více

Vysokoteplotní koroze vybraných žárově stříkaných. povlaků, vytvořených technologií HVOF,

Vysokoteplotní koroze vybraných žárově stříkaných. povlaků, vytvořených technologií HVOF, Vysokoteplotní koroze vybraných žárově stříkaných povlaků vytvořených technologií HVOF - High Velocity Oxygen Fuel Povlaky Cr 3 C 2 -NiCr, Cr 3 C 2 -CoNiCrAlY, TiMoCN-Ni (experimentální povlak), Stellite

Více

Vliv obsahu chloridů v neutrálních vodách na korozní únavu nerezavějící oceli typu Cr17Ni4

Vliv obsahu chloridů v neutrálních vodách na korozní únavu nerezavějící oceli typu Cr17Ni4 Vliv obsahu chloridů v neutrálních vodách na korozní únavu nerezavějící oceli typu Ing. Miroslav Varner, ČKD Blansko Strojírny, a. s., tel. 516 402 023 e-mail oam@ckdblansko.cz Abstrakt Results of evaluation

Více

1.4 Protikorozní ochrana kovů

1.4 Protikorozní ochrana kovů 1.4 Protikorozní ochrana kovů Pavel Novák, Jaroslav Bystrianský, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství Existuje pět základních skupin protikorozních opatření, jimiž je možné korozní poškození

Více

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL DETAILNÍ STUDIUM SPECIFICKÝCH PORUŠENÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PŘI VRYPOVÉ INDENTACI EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL Kateřina Macháčková,

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

PROTOKOL. č. C2858c. Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování 1 POPIS PRAKTICKÉHO CVIČENÍ. 1.

PROTOKOL. č. C2858c. Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování 1 POPIS PRAKTICKÉHO CVIČENÍ. 1. PROTOKOL č. C2858c Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování Předmět: Znehodnocování a povrchové úpravy materiálů - cvičení Datum: Téma: Kvantifikace koroze a stanovení tolerancí

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 2004 Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky ČSN EN 593 13 3901 Prosinec Industrial valves - Metallic butterfly valves Robinetterie industrielle - Robinets

Více

trnem a DB LFM 10 s kovovým trnem

trnem a DB LFM 10 s kovovým trnem 1. Popis výrobku a rozsahu jejich použití 1.1 Popis výrobku Plastová hmoždinka WKRET-MET-ŁFN Ø10 se skládá z plastového pouzdra ŁF10, vyrobeného z polypropylenu, a z hřebíku TŁF5,3, který funguje jako

Více

STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích

STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní Katedra mechanické technologie STOČ Nástřik a testování přilnavosti nátěrových systémů na kovových a sklolaminátových površích Student: DINEV IVAN Ostrava

Více

Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování. Bc.Pavel Pávek

Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování. Bc.Pavel Pávek Srovnávací analýza technologií používaných v galvanickém zinkování Bc.Pavel Pávek Diplomová práce 2013 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1***

Více

NEREZOVÉ TVAROVKY technický katalog

NEREZOVÉ TVAROVKY technický katalog STRANA 1 Nerezová ocel třídy AISI 316 Tvarovky jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli s označením CF8M, což odpovídá třídě AISI 316. Již základní třída oceli 304 má vynikající vlastnosti vůči korozi v

Více

Tváření,tepelné zpracování

Tváření,tepelné zpracování tváření, tepelné zpracování Optimalizace řízeného válcování nové konstrukční oceli se zvláštními užitnými vlastnostmi Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů V současnosti je pro zjišťování materiálového složení kovových archeologických předmětů nejčastěji využíváno

Více

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,

Více

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH METAL 26 23.5.5.26, Hradec nad Moravicí VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION AND KINETICS OF CRYSTALLIZATION ON ORIGINATION

Více

SurTec 650 chromital TCP

SurTec 650 chromital TCP SurTec 650 chromital TCP Vlastnosti pasivace bez chromu(vi) pro hliník vhodný pro utěsnění eloxu 1) vhodný pro pasivaci hořčíku 1) kapalný koncentrát na bázi trojmocného chromu vynikající ochrana proti

Více

obsahu køemíku, oleje/tuku, fosfátu a kyslíku. Navíc nesmí voda obsahovat ádné organické látky.

obsahu køemíku, oleje/tuku, fosfátu a kyslíku. Navíc nesmí voda obsahovat ádné organické látky. Odborné informace ANALYZÁTOR VODY LOOS Dipl.-Ing. Markus Tuffner, LOOS INTERNATIONAL Moderní úpravny vody a analytické sledování kvality vody pro prùmyslová kotlová zaøízení Pøi kadém pouití, kdy se voda

Více

HODNOCENÍ VLIVU VYBRANÝCH IZOLACÍ ZE SKELNÝCH VLÁKEN NA KOROZNÍ PRASKÁNÍ VZORKŮ POTRUBÍ Z OCELI X8CrNiTi18-10 POMOCÍ UPRAVENÉ METODY DET

HODNOCENÍ VLIVU VYBRANÝCH IZOLACÍ ZE SKELNÝCH VLÁKEN NA KOROZNÍ PRASKÁNÍ VZORKŮ POTRUBÍ Z OCELI X8CrNiTi18-10 POMOCÍ UPRAVENÉ METODY DET HODNOCENÍ VLIVU VYBRANÝCH IZOLACÍ ZE SKELNÝCH VLÁKEN NA KOROZNÍ PRASKÁNÍ VZORKŮ POTRUBÍ Z OCELI X8CrNiTi18-10 POMOCÍ UPRAVENÉ METODY DET EVALUATION OF SELECTED GLASS FIBRE INSULATIONS INFLUENCE ON CORROSION

Více

NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY. Kontaktní e-mail: bui@cvrez.cz

NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY. Kontaktní e-mail: bui@cvrez.cz NOVÁ METODIKA PŘÍPRAVY 1 MM FÓLIÍ PRO TEM ANALÝZU AUSTENITICKÝCH OCELÍ OZÁŘENÝCH NEUTRONY Petra Bublíková 1, Vít Rosnecký 1, Jan Michalička 1, Eliška Keilová 2, Jan Kočík 2, Miroslava Ernestová 2 1 Centrum

Více

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a METAL 23 2.-22.5.23, Hradec nad Moravicí VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a a VŠB Technická

Více

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu

Více

Klapka zpětná A43 DN , Pp 20 MPa Swing check valve A43 DN , Pp 20 MPa

Klapka zpětná A43 DN , Pp 20 MPa Swing check valve A43 DN , Pp 20 MPa DN 50 350, Pp 20 MPa DN 50 350, Pp 20 MPa Použití Samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro radioaktivní vodu, vodní páru, plyny a další provozní tekutiny, zejména

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Téma: Fyzikální metody obrábění 2. Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Téma: Fyzikální metody obrábění 2 Autor: Ing. Kubíček

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 6-1 - P Kapalina brzdová DOT-4 NATO Code: H - 542 Odpovídá normě: SAE J 1703, DOT-4 STANAG

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

Mikrostrukturní analýza svarového spoje oceli P92 po creepové expozici

Mikrostrukturní analýza svarového spoje oceli P92 po creepové expozici Mikrostrukturní analýza svarového spoje oceli P92 po creepové expozici Naděžda ŽVAKOVÁ, Petr MOHYLA, Zbyňek GALDIA, Flash Steel Power, a. s., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava - Martinov, Česká republika,

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavní skupinu materiálů, pouţívanou pro výrobu

Více

NEDESTRUKTIVNÍ HODNOCENÍ MATERIÁLU ENERGETICKÝCH KOMPONENT NONDESTRUCTIVE EVALUATION OF POWER PLANT PARTS Zbyněk BUNDA a,b, Josef VOLÁK a,b

NEDESTRUKTIVNÍ HODNOCENÍ MATERIÁLU ENERGETICKÝCH KOMPONENT NONDESTRUCTIVE EVALUATION OF POWER PLANT PARTS Zbyněk BUNDA a,b, Josef VOLÁK a,b Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic NEDESTRUKTIVNÍ HODNOCENÍ MATERIÁLU ENERGETICKÝCH KOMPONENT

Více

VISUAL TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy vizuální metody dle systému ISO 9712 1 / 4 STUPEŇ / TECHNIKA

VISUAL TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy vizuální metody dle systému ISO 9712 1 / 4 STUPEŇ / TECHNIKA VISUAL TESTING Sylabus pro kurzy vizuální metody dle systému ISO 9712 VT PROCES SYSTÉM METODA ÚVOD STUPEŇ / TECHNIKA SEKTOR CODE PLATNÉ OD ZPRACOVAL NDT 9712 VT 1, 2, 2d, 3 MS, w, c, t, l - 4 / 2015 ŠKEŘÍK

Více

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 Ing. Jan Řehoř, Ph.D. Ing. Tomáš Nikl ZČU v Plzni Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň e-mail: rehor4@kto.zcu.cz Abstract The

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

KURZ. průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11. 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou.

KURZ. průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11. 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou. KURZ průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou. Průvarová technologie umožňuje bodové spojení tenkých ocelových

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

Anodické polarizaèní køivky austenitické oceli Super304H v roztoku kyseliny sírové

Anodické polarizaèní køivky austenitické oceli Super304H v roztoku kyseliny sírové Czech Associa on of Corrosion Engineers VÝZKUMNÉ ÈLÁNKY Anodické polarizaèní køivky austenitické oceli Super304H v roztoku kyseliny sírové Anodic polarization curves of austenitic steel Super304H in sulphuric

Více

RTA ohebné trubky: polyamidové SFP

RTA ohebné trubky: polyamidové SFP RTA ohebné trubky: polyamidové SFP připojovací a odbočovací příslušenství STANDARD AUTOMATIZACE Ohebné trubky Ohebné trubky TR Technické charakteristiky (str. 20) Ø vnitřní (mm) Ohebné trubky s opletením

Více

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment Asociace pro tepelné zpracování kovů Association for Heat Treatment of Metals ECOSOND s.r.o. Česká společnosti pro nové materiály a technologie Czech Society for New Materials and Technologies Ústav fyziky

Více

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Czech Phycology, Olomouc, 2: 115-124, 22 115 Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Changes of the trophic potential and

Více

Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na slitinách titanu

Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na slitinách titanu Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na slitinách titanu Bc. Jan Krčil Vedoucí práce: Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou tvorby a charakterizace tenké oxidické vrstvy

Více

CHANGING OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF SURFACES OF BIOCOMPATIBLE SYSTEMS THIN FILM - SUBSTRATE AFTER ELECTROCHEMICAL CORROSION

CHANGING OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF SURFACES OF BIOCOMPATIBLE SYSTEMS THIN FILM - SUBSTRATE AFTER ELECTROCHEMICAL CORROSION ZMĚNY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ POVRCHŮ BIOKOMPATIBILNÍCH SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PO ELEKTROCHEMICKÉM PŮSOBENÍ CHANGING OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF SURFACES OF BIOCOMPATIBLE

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

Koroze. Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí

Koroze. Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí Koroze Samovolně probíhající nevratný proces postupného narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy prostředí Korozní činitelé Vnitřní: čistota kovu chemické složení způsob

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM Pavla Rovnaníková, Jitka Meitnerová Stavební fakulta VUT v Brně Abstract: The properties of flue

Více