GE~ ", heroal 5U:.i.~;Er.a,.. ~,A, ~...,....,.."".. I.~ E::S r'.1. ',~." name="description"> GE~ ", heroal 5U:.i.~;Er.a,.. ~,A, ~...,....,.."".. I.~ E::S r'.1. ',~.">

r',110ntplast uhcr ský Brod s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "r',110ntplast uhcr ský Brod s.r.o."

Transkript

1 r',110ntplast uhcr ský Brod s.r.o. u..olšavy 254", 688 0"_ Uhersk'~' Brod ICO: Dle: CZ I~[~",,:. r ~ :.'r~: r> GE~ ", heroal 5U:.i.~;Er.a,.. ~,A, ~...,....,.."".. I.~ E::S r'.1. ',~. C c:":'"e P L.':::"s T Co,;' y C H A HLI N I f'~o \1 Y C H o t'( E r'j A ov E R I ::. Pf" CoF I L U T R I Co r...:, Telefon: , fax: Číslo nabídky: /9157 Zaka2l1ik Adresa: Tueton: p. &amel< Nalxdka c: o: /9157 NABíDKA Řím9<okatol ická farnost Hra:Jčovice č.p.1 HRADČOVICE OKEN A DVEŘí Vyhotovil: Bc.Kopecká Martina Važeny zákazníku OekUjEmCVdJl1.že jste o ovili naši firmu, ktera se zabývá výrobou plastových oken a dveři z vysxe kvaitruho němockého prof IIového SI (mu GEA LA N S BOOO IQ, který patří mezi přední výrobce prof IU pro výrobu oken. Okeoru fjwflly GEALAN už po desetiletím uživáii prokazují barevnou stálost a síeoilitu materiálu. V dusedku spa::iálního u- rcdall kumor prof IIu máprofil výborné tepelně izoleční vlastnosti. Díky četným přeoážkan a stavební hloubce 74 mm a83 min proul stiíjillluj Id laké zlepsují pevnost rohových svárů. Dále Vám mužeme v zákla:lní nabídce nabídnout 19 dekoru jednostranné i obousn arjne utulace dřeva a probarvené a::rylcolorové prolily do hloubky 0,5 mm dlevzorkovníku RAL. Okna GEALAN jsou vyrehena v 5 CI 6 KOMOROVÉM provedení, dle Vašeho výběru. V9.A:lmy výrobky jsuuokovány celoobvodovým ková1ím AUBI TITAN AF /SRN/, které má výhody především v šroké možnosti dodeiecneho sefiz 11',ruzných bezpečnostnich stupních a hlavně v otočných uzávěrech, které umožňuj í Sla:lnější ovláíáu a zvy9jj I zivou KS ULé\l.i11 celch proukuso na ramu. Kování umožňuj e tři druhy větrání / star,dartní, zimní a spárové). Okna] u élilcjartr~ zasklena izolačním dvojsklem DITERM PT. U= 1,1 W/mK, čímž dosahují vynlké3jícl tepelně izolecru vlastnosn a vyrazne SlIŽ 1l1rizika roseni vrutřruch skel. Sklo je pro lepší pohodu zdarma plněno argon 1ll. Nc.l':i.; "yruuhy byly.kouseoy ve statnl zkušebně anorizovmou osoboo č.212. Centrum stavebního inženýrství, as. Praha, pracov.aě Zlili Loux f. vyddl2 -;erllr Ikat č.cv /Z na vchodové dveře, CV /Z plastová okna a balkonové dveře S 8000, a c 1'tlflkat C CV 0~-0681/Z na plrotuva okna a balkonové dvaře S 7000 (středové tésnénř). f-ihivia JE DRllTELEM CERTIFIKÁTU ISO 9001 DaSi Inturma:811a/eznete na našich webových stránka::h: Všechny obr ázky j sou vyobr azeny jako pohled zevnitř. StréJla 1

2 MONTPLAST Uhff~y Brod s.r.o. U OISé:lVy2541, UhffsKy Brod abldkačlslo. /9157 Telefon: , fax: Pozice. Dvoukř idlé okno s nadsvětl ikem --- ~ _._--- M nožstvi: 3 ks Šířka/výška 1125/2010 mm Prolily: GEAlAN SBooO10~dorazovétěsně Stavební otvor: 1145 x 2070 mm Ší řka prof. komb nece: 116 mm Bava BílÁ Kováni: SIEGENIA~AUBI 9<10: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=1,1 W(m2.K) Float 4 mm ~ Ch.Ultra 16 mm RAl iplus Top 1,1-4 mm - plněno plynem argon Kastlove SuUCclSllCI::f ly!jťjli ce j e OKENNí KLIKA COMPACT BílA 37 mm 47% 3 ks VYl uud<. Ceniková cena Sle.ta Cena za kus M nožstvi Cel kova Clo'ia Dvoukudie okno s Ilabvěll íkem 9102,00 Kč 47% 4833,00 Kč 3 ks 14499,00 Kc Prl~u~::nstvl O-lU 0126 Drtvotnsk. parapa 550 mm Bílý, 1350 mm 709,00 Kč 0% 709,00 Kč 3 ks 2127,00 Kč 397 Přechodova hsta k parepau pozink, 1125 mm 134,00 Kč 0% 134,00 Kč 3 ks 402,00 Kč PlUlti U nyzova Slt ka 5: OKENNí vajcovaná BílÁ 339,00 Kč 0% 339,00 Kč 3 ks 1 017,00 «e Zal uzie 6: ISOTRA syst~, HIT. otv.l. Č. 872/18 slonová 299,00 Kč 0% 299,00 Kč 3 ks Kč ku. klycl pr, ved. BilA 9010 ZdluLle7 ISOTRA system HIT, otv.p. Č. 872,18s1onová 299,00 Kč 0% 299,00 Kč 3 ks Kč ko_ klyci pr. V tj BILA 9010 ZaldLIL 8. ISOTRA syst~n, HIT, otv.p, Č slonová 383,00 Kč 0% 383,00 Kč 3 ks Kč ku. krycl rr, ve í. BilA 9010 C!(u C! cena vcetné doplňku 6996,00 Kč 3 ks Kč Strarla 2

3 MONTPLAST Uha-:::ký Brod S.r.o. U OI!:x3Vy2!:> Uhersky Brod Nébldka čiso: /9157 Teíeíon: fax: Pozice. Dvou~t idl ~ _ok_n_o_s nadsvět l:..:.ci kc::,ern-'-'- _ M nožství. Šíř ka/výška 1125/2010 mm Profily: GEAlAN S8oo0 IQ-dorazovélěslě OKNA BílÁ S 80001Q Stavební otvor: 1145 x 2070 mm Šířka prof. kombi nace: 116 mm Bava BílÁ Sda: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=l.l W(m2.K) Roat 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplus Top mm - plněno plynern argon K astlove Soucesn ceny p0z1ce J e OKENNí KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyrube!< Dvockřiole okno s nadsvetlíkern Pr I U!:ld i VI Drevotřrsk. pa-apá 550 mm Bily, 1350 mm 397 PrechocJovaIíšta k parapáu pozi nk, 1125 mm Želuzie G ISOTRA Sý em HIT. otv.l, Č. 872/18 slonová kost. krycí pro... ved. BílÁ 9010 Žc.úUZlG7: ISOTRA system HIT. otv.p, č. 872/18 slonová kost. krve: pro... ved. BílÁ 9010 Zal uzie 8: ISOTRA Sýstern HIT. otv.p, č. 872/18s1onová kos. kryc: pro..., ved. BílÁ 9010 CeJkova cena vcetnědoplňku 47% Ceníkova cena Sleva Cena za kus Množství 9102,00 Kč 47~0 4833,00 Kč Kč ,00 Kč Kč O~o 134,00 Kč Kč O'lo 299,00 Kč 299,00 Kč 0% Kč Kč 0'70 383,00 Kč 6657,00 Kč Celková cena Kč I<c Kč Kč Kč Kč 6657,001<é Strana 3

4 MONTPLAST Uhe ~ý Brod s.r.o. U Ol~y <:'!:J41, 6ElE01 Uhersky Brod Nd!JI<Jkac;lsiu Te eíon: , fax: 5726: POZiCe: Dvoukř ídjé_o_kno_snadsv_a_'_i~em,-,-,-- _ M nožstvi 4 ks Šířka/výška 1125/2010 mm Profily: GEAlAN SBOOOIO-dorazovétěsně Stavební otvor: 1145 x 2070 mm Šířka prof. kombinace: 116 mm Bava sllá Kování: SIEGENIA-AUBI 9<10: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=1,1 W(m2.K) Float 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop 1,1-4 mm - plněno plynem argon Kasílove SuUCa311 ceny pozice je OKENNí KLlI<'A COMPACT BílA 37 mm 47% 4 ks Vyrubek Ceníková cena Sleva Cena za kus Množství Cel ková cena Dvoukndle oknu s najsvětl ikem 9102,00 Kč 47% 4833,00 Kč 4 ks 19332,00 Kč Př lsi usenství OOB Dřevotnsk. parapet 400 mm Bíly mm 569,00 Kč 0% 569,00 Kč 4 ks 2276,00 Kč 397 Prechodova lista k parapetu pozink, 1125 mm 134,00 Kč 0% 134,00 Kč 4 ks 536,00 Kč Zaluzie 6: ISOTRA system HIT, otv.l. č. 872/18 slonová 299,00 Kč 0% 299,00 Kč 4 ks 1196,00Kč kos. krycí pro..., ved. BílÁ 9010 Žaluzie 7: ISOTRA systern HIT, otv.p, č. 872/18 slonová 299,00 Kč 0% 299,00 Kč 4 ks 1 196,00 «e kost, krycí pr..., ved. BílÁ 9010 Žaluzie 8: ISOTRA system HIT, otv.p, č. 872 /18 slonová 383,00 Kč 0% 383,00 Kč 4 ks 1532,00 Kč kost, krycí pro..., ved, BílÁ 9010 Cel ková cena včetně dopl ňkú 6517,00 Kč 4 ks 26068,00 Kč Strana 4

5 MONTPLAST Uhersky Brod sr.o. U Olsavy Uherský Rrod eoidka čt o: 9157 Telefon: , fax: POZice. Dvoukřidléokno snadsvál.:.:..ik:.:::em:..:.:.- _ M nožstvi: Šíř ka/výška 1125/ 2010 mm Profily: GEAlAN 88oo010-dorazovétěsně Stavební otvor: 1145 x 2070 mm Šířka prof. kombinace: 116 mm Barva: BílÁ S<lo: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=l,l W(m2.K) Float 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplus Top 1,1-4 mm - plnéno plynem argon K c:6t1ove ucct..:,t1 l.oil pozice J e OKENNI KLIKA COMPACT BílA 37 mm VylobG-'k Dvoukřtdle ukl IU ~ nadsvětl íkem Při' U~lství Dřevotnsk. par~el 450 mm Bílý, 1350 mm 397 Prechodova Iisa k parapelu pozink, 1125 mm Žaluzie 6: ISOTRA system HIT, otv.l, Č. 872/18 slonová kost, kryo pr..ved. BílÁ 9010 ZaiuLle 7: ISOrRA Sýstem HIT, otv.p, č. 872/18 sonová kos. kryci pr.. ved. BílÁ 9010 ZaJULle8' ISOTRA Sýs:em HIT, otv.p, č. 872/18 slonová kost. kryci pr.. VOO BílÁ 9010 C kova cuia vcetné doplůku 47% Ceníková cena Sleva Cena zakus Množství Celkova cena 9102,00 Kč 47% 4833,00 Kč 4833,00 Kč 614,00 Kč ,00 Kč 614,00 Kč 134,00 Kč 0% 134,00 Kč 134,00 Kč 299,00 Kč 0% 299,00 Kč Kč 299,00 Kč 0 0 " 299,00 Kč 299,00 Kc 383,00 Kč 0% 383,00 Kč Ke 6562,00 Kč 6562,00 Kč 5 POZice Dvoukřrdlé okno snadsválikem M nozstvi Šiř ka/výšk a 925/1610 mm Profily: GEAlAN 88oo010-dorazovetěsně Stavební otvor: 945 x 1670 mm Šiřka prof. kombinace: 116 mm Barva: BílÁ S<lo: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=1,l W(m2.K) Float 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop mm - pl néno pl ynem argon SuUt&l1 l.uly puli ce J e OKENNí KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyrobek Dvoukndíe okno s IlaJsvetllkem Přlslwi~l:::Ívl Drevotř:.. parapel 350 mm Bily mm 397 Přcx;liodová lišta k parapetu oozmk, 925 mm Cakova CI::I1Ci vcetné doplňku 47% Ceníková cena Sleva Cena za kus Množství Celková cena 7604,00 Kč 47% 4032,00 Kč Kč 530,00 Kč 0% 530,00 Kč 530,00 Ke 110,00 Kč 0% 110,00 Kč 110,00 Kč 4672,00 Kč 4672,00 Ke Strana 5

6 MONT PLAST Uhtf9<-y Brod s.r.o. U Olsavy UhffS<ý Brod Nébldka čiao: Telefon: , fax: POZice: Jednodilné okno M nožstvi: Šířka/vý~a 700 /870 mm Profily: GEAlAN S8000 IO-dorazové těsně OK NA al lá S Stavební otvor: 720 x 920 mm Šířka prof. kombinoce: 116 mm Bava BílÁ Sdo: IZOLAčNí DVOJSKlO Ug=l,l W(m2.K) Roat 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop 1,1-4 mm - plněno plynan argon Prooellla kas.luve Soucas I ceny pozi ce J e OKE~ NI KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyr obek JOOnod,Ine okno Při us lslvl ú Drevotři. parapei 350 mm Bílý, 900 mm 397 Prechodova hsta k parapeiu pozi nk, 700 mm Celková cena včetně dopl ňku Ceníková cena SleJa Cena zakus M nožslví Cel kova cena 3059,00 Kč ,00 Kč 1628,00 Kč 375,00 Kč 0% 375,00 Kč 375,00 Kč 83,00 Kč 0% 83,00 Kč 83,00 Kč 2086,00 Kč 2086,00 Kč 7. POZice. M nožstvi. i i"u -,,- j J Šlřka/vý~a 1190 /1350 mm Profily: GEAlAN S8000 l Ovdor azové tésné Stavební otvor: 1210 x 1400 mm Šířka prof. kombinace: 116 mm Barva BílÁ Kování: SIEGENIA-AUBI 9<10: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=l,l W(m2.K) Roat 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop mm - pl něno plynan argon Klubovna dvur - kas.luve Soucasn ceny pozi ce J e OKENNí KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyr ob Dvojdune okno (stulp) Při' use i VI Drevotřisk. pck'apa 300 mm Bllý, 1400 mm 397 Prechodova i Išl.ak parapau pozrnk mm Ceikova cena vcetnědopiňku 47% Ceníková cena SleJa Cena za kus Množství Celkova cena 7427,00 Kč 47% 3941,00 Kč 3941,OOKé Kč 0% 456,00 Kč 456,00 Kč 141,00 Kč 0% 141,00 Kč 141,OOKé 4538,00 Kč 4538,00 Kč Siréna 6

7 MONTPLAST UllerS\ý Brod s.r.o. U Olsavy Uherský Brod NéVldkaČlslo Teláon: fax: Pozice: Dvoukřidléoknosnadsvalik.-'em"-'-'-. M nožstvi: 2 ks Šířka/výška 985/1420 mm Profily: GEAlAN SBOooIQ-dorazovétěsně OKNA Bí lá S 80001Q Stavební otvor: 1005 x 1470 mm Šířka prof. kombi nace; 116 mm Bava Bí lá Kovéni: SIEGENIA-AUBI Sklo: IZOLAčNí DVOJSKlO Ug=1.1 W(m2.K) Float 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop mm - pl něno plynem argon K Iubuvna - kasi Iove Soucasn ceny pozice je OKENNí KLIKA COMPACT BílA 37 mm Výrobek Dvoukřidle okno s nadsvětl íkem Prl U&nslVI Dřevotřísk. pa-cpa 250 mm Bílý mm 397 Přechodova lišta k perapau pozink, 985 mm Žaluzie 6: ISOTRA system HIT. otv.l, Č. 872/18 sonová kost. kryo pro... val. BílÁ 9010 Žaluzie 7: ISOTRA system HIT. otv.p. č. 872/18 sonová kos. kryci pr... val. Bí lá 9010 Žaluzie 8: ISOTRA system HIT. otv.p. č. 872 /18 slonová kost. kryo pro.. val. BílÁ 9010 Celkuva cella včetně doplňku 47% 2 ks Ceníková cena Sleva Cena za kus Množství Celková cena Kč 47% Kč 2 ks Kč Kč 0% Kč 2 ks Kč Kč 0% Kč 2 ks Kč Kč 0% Kč 2 ks Kč Kč 0% Kč 2 ks Kč 316,00 Kč 0% Kč 2 ks Kč Kč 2 ks Kč 9 Pozice Dvoukř idlé okno s nadsvétl ikem M nožstvi. Šířka/výška 1125/2000 mm Profily: GEAlAN IQ-dorazovétěsně OKNA BílÁ S8000lQ Stavební otvor: 1145 x 2060 mm Šiřka prof. kombi nace: 116 mm Bava Bí lá Sklo: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=l,l W(m2.K) Roat 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplustop mm - pl něno pl ynem argon SchuuIsle - kasílove SouČdSti ceny jjozi ce j e OKENNI KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyrobek Ovoukndle okno S nadsvétl íkem Př IslUŠ8,st v i Drevolrisk. parapa 350 mm Bílý mm 397 Přecbodova lista k paraoau pozmk, 1125 mm Celk ova Ct.'fld vcetné doplňku 47% Ceniková cena Sleva Cena za kus Množství Celková cena 9069,00 Kč 47% 4814,00 Kč Kč Kč 0% Kč Kč Kč 0% Kč Kc Kč Kč Strana 7

8 NlONTPLAST UhffsXÝ Brod s.r.o. U Olšavy 2541, Uhff~Ý Brod Nabidkačíslo: /9157 Taeřon: , fax POZice _._ M nožstvi: Šířka/výška 1060/1405 mm Profily: GEAlAN dorazovétěsně Stavební otvor: 1080 x 1455 mm Šířka prof. kombi nace: 116 mm Barva BílÁ Sklo: IZOLAČNí DVOJSKlO Ug=1,1 W(m2.K) Float 4 mm - Ch.Ultra 16 mm RAl iplus Top 1,1-4 mm - pl něno plynem argon Schodi StĚ: - i--a:illove Soutast I ceny pozi ce ]e OKENNI KLIKA COMPACT BílA 37 mm Vyr obek Dvcj dli 118 oknu ( ul p) Pf Islu~ns. vi Ořevolři~. parapeot350 mm Bílý mm 397 PrEChodovall9.ak pa epau pozink, 1060 mm Cdkova cena včetně doplňků 47% Ceníková cena Sleva 7 182,00 Kč 47% 478,00 Kč 0% 125,00 Kč 0% Cena za kus 3803,00 Kč 478,00 Kč 125,00 Kč 4406,00 Kč Množství Celková Ct11él 3803,00 Kč 478,00 Kč 125,00 Kč 4406,00 Kč Vycisem ceny vcetné dopl ňkú Cena pozi c před slevou Sieva47 00 Cdkova SUl! lčlpozic Sumar izace pozic Zakla:JIII cena (okna, dveře) PCf"apetyvrutřru ParélfJ8[Yvenkovní Prouhrnyzovc Sirky Žalu ie M nožstvi. 16 ks 16 ks 16 ks 3 ks 33 ks Kč ,00 Kč ,00 Ke Celková CC1la 69383,00 Ke 8821,00 Kč 2035,00 Kč 1 017,00 Kč Kč Instalacni prace Montáž Cena za dopravu M oruaz zaluzi i M ontaz prouhmyzovych Sllěk Denontaž Ekul 091cka Ii kvi dace odpadu Zednicke LCl!J1 averu Z vni iřni strany - kinl ová okna Výpočet DPH Cella bez D PH ZiJJ\laJpro DPH 21.0 o" DPH c1.0 0 Vysiedna Cel lér vcet ne DPH 10860,00 Kč ZDARMA 1 320~00 Kč ZDARMA 2906,00 Ke 3200,00 Ke 22630,00 Kč ,UOKč ,00 Kč 27877,00 Kč ,00 K č POZaJUV cf Id.čjul ta ve vys ,00 Kč Strana 8

9 - MONTPLAST UherEXý Brod s.r.o. U Olšavy 2541, mm 01 Uherský Brod Nabldkačlslo: '9157 Telefon: , fax: G9 Datum Naše firma Vám dále nabízí: - danontaž Slavajících oken - ekologickou likvidaci odpaíu - rnontaž nuvých oken - zedrucke za» dvelí špalet včetně mat. - parapetní desky ajejlch montáž - žaluzle a roletové systemy - sítě proti hmyzu - SEKČNí GARÁŽOVÁ VRATA TRIDO SELEKTRO POHONEM. Plaíeoru podrrunkv : - zdioha 70~oz cti kove ceny zakázky (nebo dl e dohody) - do~ldlek po prenletl zakázky Cena nwbsahuj e de nontáž starých oken a zednické zapravení a montáž parapetu pokud nejsju uvedeny v kal kul eci. Na nase výrobk y poskytuj erlle následuii ci záruky: - na barevnou stálost profilu 10 let - Zdi uka na picclové vyrobky aj ejich funkčnost 5 let - na rnontaz, zedrucke zapraveni a přísušensvi (krytky,kování,sitě proti hmyzu, žaíuzie garážova vrata, rletovásystémy 2 roky. Dudd:1 Ihuty 3 4 tydny ode dne zaplaceni zálohy. (nebo dle dohody) Z duvodu nes sorlrty kurzu EU R je nabídka platná 1 měsíc ode dne jejího vystavení. Firma J8 vedena u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka nljja<jlle Uulc.lZyVam rádi zodpovíme na našich telefonních číslech, nebo Vás osobně navštíví některý z našich techniku. S pozdraven Bc.Kopecká Martina Strana 9

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ EXPOL INDUSTRYspol.s.r.o., Telefon: 271 742 422, 602 727 658, fax: 271 742 422 Zákazník: Adresa: Telefon: 271 742 422 Fax: EXPOL INDUSTRY spol. s r.o. - "VÝPRODEJ" NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ Nabídka: N 8560

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Místo: Objekt: Instalace: Nabídka je vyhotovena v tomto provedení: - šesti komorový profil GEALAN S 8000 - stavební hloubka profilu - 74 mm, Uw -1,2 - izolační sklo s Ug-1,1

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Kontaktní adresa obchodního místa: Ing.Gajdoš Petr Stará 241 272 01 KLADNO Telefon: 312 250 525 E-mail: kladno@vorlicek-plast.cz Centra a.s. Tauchmann Jan Radlická 2000/3 152 00 PRAHA 5 725 915 715 Nabídka

Více

GOPLAST spol. s r. o. plastová okna - dveře - zimní zahrady Ruská 1120,47001 Česká Lípa Číslo nabídky: 6849

GOPLAST spol. s r. o. plastová okna - dveře - zimní zahrady Ruská 1120,47001 Česká Lípa Číslo nabídky: 6849 Telefon: +420487 525 152 Mobil 606 640 108 Zákaznik: Adresa: Telefon: 731 222 225 Fax: vaclav.havliktěsemam:cz Firma SPORT Česká Lípa. Barvířská 2690 ČESKÁ LÍPA 47001 Nabídka: 6849 ID: 5396 Objekt: akce:

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA u PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA s.r.o. Svatopetrská /7, 617 BRNO tel.: +42 4 221 8, +42 4 2 ww.artokna.com obchod@artokna.com PRAHA BRNO - HRADEC KRÁLOVÉ OLOMOUC LIBEREC - ŽĎÁR nad SÁZAVOU

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

OUTLET Bayerwald. Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích.

OUTLET Bayerwald. Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích. OUTLET Bayerwald vchodové dveře okna Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích. Rezervace a informace u pana Lukáše Zýky - 777 911 340, info@arnold.cz.

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427. VEKRA, spol. s r.o. Obchodní zastoupení JAROV Hlavní 456 Konvova 251 250 89 Lázn Touše 1 00 Praha 3 Bankovní spojení: obch. zástupce: Bohuslav Martínek Citibank Europe plc. GSM: 606 648 154.ú. 2049860203/2600

Více

Vaše poptávka: plastová okna a dveře NEDROPLAST

Vaše poptávka: plastová okna a dveře NEDROPLAST Čs. Armády 29 261 01 Příbram tel.: 777 119 970 euroform@nedroplast.cz www.oknapribram.cz EUROFORM s.r.o., Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany, IČ 463 480 26, DIČ CZ46348026 Vaše poptávka: plastová okna a dveře

Více

Nabídka č. 462/2013. www.gospolsro.cz www.gospol.eu

Nabídka č. 462/2013. www.gospolsro.cz www.gospol.eu Zákazník Zákazník-ID 1001 Gospol s.r.o. Špindlerova Třída 780 41301 Roudnice nad Labem Tel.: 800 190909 Datum 8.4.2013 Doba platnosti nabídky 22.4.2013 Okna a dveře jsou vyrobeny z kvalitního neměckého

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

AKCE - VÝMĚNA OKEN STAVBA Ubytovna Brno, Tř. Generála Píky 4, Brno INVESTOR Armádní Servisní p.o. - Podbabská 1589/1, 160 00 Praha

AKCE - VÝMĚNA OKEN STAVBA Ubytovna Brno, Tř. Generála Píky 4, Brno INVESTOR Armádní Servisní p.o. - Podbabská 1589/1, 160 00 Praha INVESTOR Armádní Servisní p.o. - Podbabská 589/, 60 00 Praha 00 4-0297 No. SCHÉMA POPIS POČET KUSŮ DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OKNO, Rozměry: 220x60 4-0297-0 60 O+OS Vnitřní parapet: PVC, hloubka 200 mm 05 220

Více

Cenová nabídka číslo: 11211BB Stavba: BD Nikoly Tesly Nikoly Tesly 11 160 00 Praha 6

Cenová nabídka číslo: 11211BB Stavba: BD Nikoly Tesly Nikoly Tesly 11 160 00 Praha 6 Cenová nabídka číslo: 11211BB Stavba: BD Nikoly Tesly Nikoly Tesly 11 160 00 Praha 6 Vážený pane, Dovoluji si Vám nabídnout dodávku a montáž plastových oken Slovaktual v profilovém systému na bázi středového

Více

PRAMOS, a. s. Nabídka: SL120430 SL120430

PRAMOS, a. s. Nabídka: SL120430 SL120430 SL120430 PRAMOS, a. s. Sídlo společnosti: Brněnská 577, 691 76 Šitbořice *** P O B O Č K A S L A V K O V *** Brněnská 642, 684 01 Slavkov tel.: 775 591 330 fax: 544 220 022 e-mail: slavkov@pramos. cz Bankovní

Více

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR:

1 kpl. 9 ks. 9 ks. 1 ks + 1 ks AKCE: OBJEKT: INVESTOR: č. 0 - UDOVA SPRÁVY VĚZNICE INVESTOR: VS ČR VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ZLATÁ č.p.5, P.O.OX 0 357 5 KYNŠPERK NAD OHŘÍ VYŘIZUJE: TELEFON: MOIL: FAX: E-MAIL: PETR ŽALMAN / PAVEL ŠTOCHL 35 306 33 (5) / 35 306

Více

Poptávka okna Všenory Komárkovi

Poptávka okna Všenory Komárkovi Poptávka okna Všenory Komárkovi Dobrý den, prosíme o vypracování nabídky na výměnu oken v rodinném domě ve Všenorech ( středočeský kraj ). Primárně máme zájem o dřevěná smrková okna, tak aby jejich tepelně

Více

Nabídka: N150487. Adresa stavby:

Nabídka: N150487. Adresa stavby: Okna Lakam, s.r.o. Lutovítova 594 Kralupy n. Vltavou 278 01 tel.: 315 721 694 fax: 315 721 695 e-mail: stastna-okna@lakam.cz Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 266232829/0300 IČ: 03277585 DIČ: CZ03277585 Vedená

Více

Projekt: 13406 - byt.dům Fr.Křižíka 461/11

Projekt: 13406 - byt.dům Fr.Křižíka 461/11 Strana: 1 z 14 Datum: 16.8.2013 Sídlo: Bídov 463, 798 52 Konice, Olomoucký kraj Tel.: +420 582 396 717, Fax: +420 582 397 717 IČ: 27740358 DIČ : CZ27740358 E-mail: mrnka@mrnka.cz Web: www.mrnka.cz ZÁKAZNÍK:

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 3 k č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500 Technická specifikace Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). 1. Stávající stav Okna administrativní části traktu A Současná špaletová

Více

SPECIFIKACE NABÍDKY:

SPECIFIKACE NABÍDKY: Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši poptávku a zájem o naše výrobky. Naše firma působí na trhu s plastovými okny od roku 1994. Za tuto dobu jsme realizovali bezpočet výměn a montáží oken, dveří a doplňků

Více

Sklo: Rám: Sloupek: Křídlo: Zazdívací lišta: Montáž: Klika: Výš ka kliky: Popis: Sklo: Rám: Práh: Křídlo: Pevné příčky: Montáž: Klika: Kování: Popis:

Sklo: Rám: Sloupek: Křídlo: Zazdívací lišta: Montáž: Klika: Výš ka kliky: Popis: Sklo: Rám: Práh: Křídlo: Pevné příčky: Montáž: Klika: Kování: Popis: Pozice: 1/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství Rozměry rámu: 2070,0 x 1550, 0 mm Stavební otvor: 2090,0 x 1600,0 mm Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem Barva (int/ext): Bílá 14 986,00 Kč

Více

stylos H 260 Plastová okna

stylos H 260 Plastová okna Plastová okna 08 09 Kvalita, která přesvědčí... Nejmodernější technika pro váš dům Funkčnost v každém detailu Zešikmení profilů u systému stylos působí opticky velmi harmonicky. Systém je vhodný pro instalaci

Více

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD BACHL, spol. s r.o. SKLAD Bohumilice divize OKNA A DVEŘE Bohumilice 70 384 81 Čkyně tel: +420 388 303 225 fax: +420 388 303 227 e-mail: okna@bachl.cz CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD Vyřizuje Mobil E-Mail Pavel Rychtař

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

STAR okna, s.r.o. Mahulenina 1856/16, 162 00 Praha 6

STAR okna, s.r.o. Mahulenina 1856/16, 162 00 Praha 6 STAR okna, s.r.o. Mahulenina 1856/16, 162 00 Praha 6 Zakázková kancelář Praha: Bělohorská 143 169 00 Praha 6 - Břevnov Tel./Fax: 220 517 319 602 661 363 e-mail: okna@star-okna.cz IČ 28900995 DIČ CZ28900995

Více

CENOVÁ NABÍDKA č.: ZZ_DRAFT

CENOVÁ NABÍDKA č.: ZZ_DRAFT CENOVÁ NABÍDKA č.: ZZ_DRAFT Informace dle 1811 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tyto informace se uplatní pouze ve vztahu ke kupujícímu / objednateli, který je spotřebitelem) VANEO cz, s.r.o. IČ:

Více

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 3/2004 Notifikovaná osoba 1020 Pobočka 0100 Praha PROTOKOL o zkoušce typu výrobku podle 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování

Více

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Kutná Hora Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Kutná Hora Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora Č.j.: Vyřizuje: Pavel Procházka Tel.: 327 70 89 E-mail: prochazkap@mu.kutnahora.cz Datum:. 7. 203 Skart. znak. Spis. znak: Dodavatel: DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

************************************************************************ R I O K N A a. s.,středisko: Bzenec

************************************************************************ R I O K N A a. s.,středisko: Bzenec ************************************************************************ R I O K N A a. s.,středisko: Bzenec Úkolky 055 696 8 Bzenec ********************************************************************VJ**

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu h l i n í k o v á o k n a zimní zahrady Hliníkové zimní zahrady vyrábíme s použitím kvalitních hliníkových profilů tradičních německých značek Heroal nebo Schüco

Více

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000 h l i n í k o v á o k n a BENEŠOV Křižíkova 1703 tel.: 773 360 015 BEROUN Plzeňská 341 tel.: 773 360 069 ČESKÝ BROD Palackého 491 tel.: 773 360 008 Vrchlabí DOBŘICHOVICE V Zahradách 1084 tel.: 773 360

Více

certifikátů ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 NEJLEPŠÍ FIRMA okresu Příbram za rok 2007 Cenová nabídka číslo: O2907094 ze dne 23.01.

certifikátů ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 NEJLEPŠÍ FIRMA okresu Příbram za rok 2007 Cenová nabídka číslo: O2907094 ze dne 23.01. Windoors Příbram s.r.o. Prodejna Benešov list č. 1 Benešov 256 01, Tyršova 2071 IčO 262 04 088 Tel/fax: 317 700 746 DIč CZ 262 04 088 Mobil: 724 895 702 číslo účtu: 207 998 947/0300 čsob a.s. VOLEJTE ZDARMA

Více

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!!

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!! V7 SO 0 (7) X Poznámky :. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor při vnější straně okna, tedy na místě vybourání vnější špalety. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti

Více

Dveře HÖRMANN rozměry CZ

Dveře HÖRMANN rozměry CZ Dveře HÖRMANN rozměry CZ Obsah bez požární odolnosti rozměry CZ Popis Cena Vnitřní dveře ZK - rozměry CZ Strana Strana ZK-1 standard - výplň voština (výška 1970) 587, 595 252 ZK-2 standard - výplň voština

Více

PRAMOS, a. s. Nabídka: BP151069 BP151069

PRAMOS, a. s. Nabídka: BP151069 BP151069 PRAMOS, a. s. Sídlo společnosti: Brněnská 577, 691 76 Šitbořice *** P O B O Č K A B R N O *** Komárovská 3, 617 00 Brno tel.: 775 591 341 fax: 543 235 920 e-mail: l. kucerova@pramos.cz Bankovní spojení:

Více

let na trhu let záruka splátky bez navýšení

let na trhu let záruka splátky bez navýšení C H Y T Ř E Z A T E P L E N Á O K N A 15 5 0 % let na trhu let záruka splátky bez navýšení M Á M E P R O V Á S Vážený zákazníku, C H Y T R É Ř E Š E N Í! vážíme si důvěry, kterou jste nám svým zájmem o

Více

příloha č.2 SPECIFIKACE ZAKÁZKY 2013 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU ZŠ ŠKOLNÍ 5, DĚČÍN Veřejná zakázka malého rozsahu

příloha č.2 SPECIFIKACE ZAKÁZKY 2013 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU ZŠ ŠKOLNÍ 5, DĚČÍN Veřejná zakázka malého rozsahu příloha č.2 SPECIFIKACE ZAKÁZKY 2013 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU ZŠ ŠKOLNÍ 5, DĚČÍN Veřejná zakázka malého rozsahu Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková

Více

Ceník oken a dveří profil REHAU pro rok 2012

Ceník oken a dveří profil REHAU pro rok 2012 Ceník oken a dveří profil REHAU pro rok 202 Jednokřídlé okno zvenku ořech/ zevnitř bílá 6.00 ks - dílný prvek Rám 68 BRILL 600 Křídlo 60 BR Oblé barva : 02 Ořech/Bílá kování: OS Pravé 600 rozměry :600

Více

14.00 ks Žaluzie vnitřní * pouze do spodních křídel * 7.00 ks ohýbaný parapet 210mm nástřik RAL červená (dle výběru investora)

14.00 ks Žaluzie vnitřní * pouze do spodních křídel * 7.00 ks ohýbaný parapet 210mm nástřik RAL červená (dle výběru investora) Léčebné lázně Kynžvart akce: LD Libuše p.malina malina@lazne-kynzvart.cz Lázeňská 295 354 9 Lázně Kynžvart tel.: 354 672 42 7.00 ks 520 barva : Bílá kování: O pravé, O levé, O levé 2 020 *.NP * 2270 750

Více

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku

PROTOKOL o zkoušce typu výrobku Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 15/2004 Notifikovaná osoba 1020 Pobočka 0100 Praha PROTOKOL o zkoušce typu výrobku podle 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování

Více

certifikátů ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 NEJLEPŠÍ FIRMA okresu Příbram za rok 2007 Cenová nabídka číslo: O1003784 ze dne 23.01.

certifikátů ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 NEJLEPŠÍ FIRMA okresu Příbram za rok 2007 Cenová nabídka číslo: O1003784 ze dne 23.01. Windoors Příbram s.r.o. Prodejna Benešov list č. 1 Benešov 256 01, Tyršova 2071 IčO 262 04 088 Tel/fax: 317 700 746 DIč CZ 262 04 088 Mobil: 724 895 702 číslo účtu: 207 998 947/0300 čsob a.s. VOLEJTE ZDARMA

Více

BAZAROVÁ OKNA OKNOSTYL group s.r.o.

BAZAROVÁ OKNA OKNOSTYL group s.r.o. BAZAROVÁ OKNA OKNOSTYL group s.r.o. Bližší info a prodej: Jiří Mareš - vedoucí skladu T: 775 872 715 (provoz linky PO - PÁ 8-15) E: sklad@oknostyl.cz Všeobecná specifikace oken a dveří: V naší nabídce

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

OUTLET Bayerwald. Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích a showroomu Praha.

OUTLET Bayerwald. Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích a showroomu Praha. OUTLET Bayerwald vchodové dveře okna Vchodové dveře i okna Bayerwald jsou vystaveny v Prodejní galerii ARNOLD v Českých Budějovicích a showroomu Praha. Rezervace a informace u pana Lukáše Zýky - 777 911

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

PMP Prostějov, s.r.o. Kojetínská 4221/15 796 01 Prostějov IČ: 26262029, DIČ: CZ26262029

PMP Prostějov, s.r.o. Kojetínská 4221/15 796 01 Prostějov IČ: 26262029, DIČ: CZ26262029 PMP Prostějov, s.r.o. Kojetínská 422/5 796 0 Prostějov IČ: 26262029, DIČ: CZ26262029 Všechna okna v našem bazaru jsou nová, nepoužitá (zbytky ze stavby, špatně vyrobený rozměr, zrušená zakázka, apod.),

Více

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE EFFEKT T Profilová série: VEKA SOFTLINE AD T Členění profilu: 5 komorový (rám i křídlo) T Těsnění: dvě dorazová T Stavební hloubka: 70 mm T Výztuha: pozinkovaná ocelová T Kování:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Vyladěná okna a dveře...

Vyladěná okna a dveře... Vyladěná okna a dveře... 1 Vyberte si takové okna a dveře, které jsou vyladěny na míru Vašim představám. Obsah Uvědomujeme si, že každý z Vás má vlastní pohled na svět, a proto si také volíte odlišné a

Více

OKNA PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

OKNA PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI OKNA PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI OKNA PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT Vážení zákazníci, Profil společnosti dovolujeme si Vám touto cestou v krátkosti představit naši společnost, výrobky a služby,

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové vstupní dveře řady H900 pro rodinné domy Hliníkové vstupní dveře od společnosti HOCO BAUELEMENTE, spol. s r.o. zajistí dokonalou

Více

ČSN EN 14 351-1: 2006

ČSN EN 14 351-1: 2006 OKNO - TREND s.r.o. Maxe Švabinského 10 370 08 České Budějovice IČO: 639 065 46 09 ČSN EN 14 351-1: 2006 Plastová okna a balkonové dveře z profilů Kömmerling systém EURO FUTUR-ELEGANCE Okno jednokřídlé,

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Město Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 2 Kolín I tel.: +420 32 748 25, fax: +420 32 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město Městský rozvojový fond Pardubice a.s. u Divadla 828. 530 02 Pardub ic.e Zapsáno v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddil B. vložka 1822 MRFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ

Více

Plastové okno 71 - technické řezy Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 - technické řezy Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 - technické řezy Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) P K S o k n a a. s. ; w w w. p k s o k n a.cz ; o k n a @ p k s. c z Stránka 2.1 Profilová mapa P K S o k n a

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu p l a s t o v á o k n a plastová okna CLASSIC 76 aluclip s izolačním trojsklem a hliníkovým opláštěním profilového systému TROCAL o stavební hloubce 76 mm, opatřená

Více

B VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ - IV. ETAPA NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK

B VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ - IV. ETAPA NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK B VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ - IV. ETAPA NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk Zodp.

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy A (i.č. akce SMVS : 113V222002201) c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 5, 5 8 Praha 5 tel.: +4 57 6, fax: +4 57 6 86 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

Více

CENÍK DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY

CENÍK DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY CENÍK DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY BOHEMIA OKNO a.s., Stará cesta 1090, Vsetín 755 01 Datum poslední revize: 18.10.2010 Vypracoval: B.Kratina OBSAH: Strana: 1)Dveřní doplňky - Dveřní Kliky + madla

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken,

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken, Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou a montáží plastových a hliníkových oken, dveří, prosklených stěn a zimních zahrad, ale i poradenstvím, odbornými

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Truhlářská výroba Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Základní druhy: Jednoduché okno- s jedním rámem a jedním nebo několika křídly vedle sebe. Např. jednoduché okno dvoukřídlé.

Více

ACO Markant Víceúčelová plastová okna a příslušenství Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem

ACO Markant Víceúčelová plastová okna a příslušenství Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem ACO Markant Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem Produktové informace ACO Produktové výhody s izolačním zasklením (4 x 6 x 4 mm) součinitel prostupu

Více

slevě/ks Popis pozice: bez skla, 1xL, 1xP

slevě/ks Popis pozice: bez skla, 1xL, 1xP po 01 Okno 1 2 527,27 1 39 2 527,27 1200 800, 1xL, 1xP Šířka x Výška [mm]: 800 x 1200 Barva rám: Dekor dřeva křídlo: Dekor dřeva 1 x MIKRO + DFE 1 39 okno jednokřídlé 800x1200 mm, barva: Birke rose-birke

Více

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby.

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby. Stránka 1 z 7 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, DIČ: CZ00005622 zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Česká Lípa dne 3. února

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

Pol. množství Popis cena/ks celkově Kč

Pol. množství Popis cena/ks celkově Kč BOHEMIA PLAST GOUP s.r.o. Železárenská 35 272 0 Kladno tel. 32 247 684 e-mail: info@bohemiaplast.cz GSM 605 283 58 web: www.bohemiaplast.cz OKNA A DVEŘE IHNED K ODBĚRU!!! Pohledy na okna a dveře jsou zobrazovány

Více

sítě proti hmyzu chrání vaše soukromí.

sítě proti hmyzu chrání vaše soukromí. sítě proti hmyzu Sítě proti hmyzu Stačí v průběhu letního větrání na moment rozsvítit v místnosti světlo a pokoj je plný hmyzu. Sítě proti hmyzu do oken tento problém spolehlivě odstraní. Pro moderní okna

Více

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO.

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO. Plastová okna jsou v dnešní době výhodným řešením pro Vaše bydlení. Plastová okna mají výborné izolační vlastnosti, díky nimž ušetříte na vytápění Vašeho domu či bytu. Ať už bydlíte v bytě nebo rodinném

Více

VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice č.p.166 v Žamberku

VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice č.p.166 v Žamberku VÝZVA veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace VZ/001/2015/REUP Výměna oken v přístavbě radnice

Více

Specifická váha 1,46 g/cm 3 Napětí na mezi kluzu 43 N/mm 2

Specifická váha 1,46 g/cm 3 Napětí na mezi kluzu 43 N/mm 2 1.15.1 Profilový systém ALFA Plastová okna ALFA jsou vyráběna z německého profilového systému SALAMANDER 2D. Vyniká zářivě bílou barvou v odstínu RAL9003. Systém zahrnuje okna, balkónové dveře a posuvné

Více

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 / 4+kk s garáží Progres 13-A var. 3 1/7 Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 /

Více

PLASTOVÁ OKNA WINTECH CENÍK. Dovozce pro ČR:

PLASTOVÁ OKNA WINTECH CENÍK. Dovozce pro ČR: PLASTOVÁ OKNA WINTECH CENÍK Dovozce pro ČR: www. aluris.cz 1.4.2008 OBSAH POPIS STRANA 1x okno jednodílné otevíratelné+sklopné (dále O+S) 1 2x okno dvoukřídlé O+S / O+S se středovým sloupkem nebo bez sloupku

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Zhotovitel: BRILLANT 5ti komorový profil REHAU PROFILINE 6ti komorový profil REHAU uvedené ceny jsou bez DPH. Pol. množství Popis cena/ks celkem

Zhotovitel: BRILLANT 5ti komorový profil REHAU PROFILINE 6ti komorový profil REHAU uvedené ceny jsou bez DPH. Pol. množství Popis cena/ks celkem CENOVÁ NABÍDKA č.: 3I0444A Zhotovitel: IVAPLAST s.r.o.ivančice Oslavanská 942 664 9 Ivančice OKNA SKLADEM obchodní oddělení: Němčice 73, Ivančice **************************************** tel: 546 45 297

Více

6 moderních motivů. Domovní dveře Comfort. Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem

6 moderních motivů. Domovní dveře Comfort. Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem 6 moderních motivů Domovní dveře Comfort Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem Protože tady jste doma Pohoda začíná u domovních dveří Domovní dveře plní více funkcí: chrání,

Více

PODLAHOVÉ KRYTINY - RD RODINA

PODLAHOVÉ KRYTINY - RD RODINA PODLAHOVÉ KRYTINY - RD RODINA PLOVOUCÍ PODLAHA EUROWOOD Laminátová plovoucí podlaha Classic touch Síla 7mm, třída odolnosti 31 (obr. dekor švestka) Cena plovoucí podlaha: lišta obvodová: lišta přechodová:

Více

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM CENÍK KOVOVÝCH DVEŘÍ SMART dle ČSN V CENĚ: AKUSTICKÁ VOŠTINA Rw=31 db KOVÁNÍ Všechny dveřní jsou opatřeny ochrannou folií (po montáži nutné odstranit) a poté zabaleny. SKLO Standartně jsou dveřní vyráběny

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7

Albertov 6 - rekonstrukce 4.NP - západní křídlo. NÁTĚRU ON 746413 2 Rostex Exklusive, západka dle barevného ON 746413 7 DVEŘE OZN. Truhlářské výrobky SCHÉMA ROZMĚRY T-/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné pravé, plné, bez T-/L 600 x 970 Dveře dřevěné hladké otočné levé, plné, bez T-2/P 600 x 970 Dveře dřevěné hladké

Více

D 1 6 = 2 = D p 2 D 3 3 VCHoDoVÉ DVEŘE

D 1 6 = 2 = D p 2 D 3 3 VCHoDoVÉ DVEŘE VCHoDOVÉ DVEŘE VCHODOVÉ DVEŘE Dveře tvoří nedílnou součást našeho domova stejně tak jako jeho bezpečnost. Základní řada vchodových dveří firmy Stadler splňuje ty nejpřísnější nároky z hlediska bezpečnosti,

Více