Testování webového rozhraní oční kamerou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testování webového rozhraní oční kamerou"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Testování webového rozhraní oční kamerou Semestrální projekt C2 předmětu A7B39TUR Řešitelé: Veronika Černohorská, Luboš Černý, Václav Dobeš, Jakub Dražan Vypracovali: Veronika Černohorská, Václav Dobeš

2 Obsah 1 ÚVOD CÍLOVÁ SKUPINA PŘÍPRAVA TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY TESTOVANÁ ROZHRANÍ Blancheporte A Blancheporte B SCREENER TESTOVÉ ÚKOLY POTESTOVÉ DOTAZOVÁNÍ TESTOVÁNÍ POPIS ZPŮSOBU TESTOVÁNÍ TESTOVACÍ PROSTORY POUŽITÉ NÁSTROJE TESTOVACÍ VZOREK VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ LOGY POST DOTAZNÍKY TEPLOTNÍ MAPY (HEAT MAPY) ZÍSKANÉ Z PROGRAMU I4TRACKING DATA PARTICIPANTA Č.8 WEB VERZE A DATA PARTICIPANTA Č.16 SPODNÍ ČÁST WEBU A DATA PARTICIPANTA Č.14 WEB B VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ ZÁVĚR PŘÍLOHY TESTOVANÁ ROZHRANÍ Blancheporte A Blancheporte B TESTOVÁNÍ Screener Testovací úkoly Post-test dotazník

3 1 Úvod Tento projekt vznikl jako semestrální práce do předmětu Testování uživatelských rozhraní, v zimním semestru 2012 na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Naším cílem bylo za pomoci technologie vyvinuté na naší fakultě, ústrojí kamery pro snímání pohybu oka, zanalyzovat chování většího množství uživatelů na webových stránkách obchodu Blancheporte. K tomuto webu nám byly předloženy dvě varianty úvodní stránky a naším úkolem bylo otestovat je z hlediska přehlednosti a grafického zpracování. Na základě nasbíraných dat ze vzorku uživatelů definovaných v bodě 2, jsme potvrdili, či vyvrátili hypotézy, určené zadavatelem tohoto projektu, jejichž znění je v bodě Cílová skupina Internetový obchod Blancheporte je zaměřen na ženy ve věku let. V internetovém prostředí tento věkový rozsah znamená určitou uživatelskou bariéru z důvodu dovedností této skupiny s užíváním osobního počítače. Vzhledem k omezeným možnostem, především po stránce motivační pro participanty, jsme se snažili tento vzorek nasimulovat z řad studentů naší fakulty, kteří s předmětem TUR nepřišli nikdy do styku. Stejně tak naši participanti pocházeli z řad široké veřejnosti našich známých a přátel, tak, abychom se co nejvíce přiblížili požadované cílové skupině našeho testovaného produktu. Na základě screeneru jsme se pak z této množiny snažili vybrat rovnoměrně rozprostřený vzorek lidí, kteří mají s nákupy oblečení na internetu zkušenosti a naopak, a zároveň také udržet odpovídající poměr ženy/muži. 3 Příprava testování Na začátku tohoto projektu bylo určit, jakých cílů chceme testováním a analýzou dat dosáhnout. Ty se vztahují na níže uvedené hypotézy, které se z nasbíraných dat snažíme potvrdit, nebo vyvrátit. 3.1 Hypotézy Před začátkem testování bylo nutné stanovit hypotézy, které následně utvářely směr celého testu. Tyto hypotézy jsme dostali od zadavatele a v závislosti na nich následně vytvořili sadu úloh pro participanty tak, abychom byli na konci testování schopni vyvodit závěry a tyto hypotézy buď potvrdit, nebo vyvrátit Hypotéza 1 Uživatelé, kteří na web přicházejí s potřebou vybrat a koupit nějaké zboží, například kalhoty, ignorují výrazné promo nabídky na úvodní stránce Hypotéza 2 Umístění vyhledávacího pole v hlavní obsahové části stránky zlepšuje jeho okamžitou 3

4 nalezitelnost Hypotéza 3 Odkazy umístěné v horní části záhlaví, nad logem webu, jsou pro uživatele velmi špatně nalezitelné Hypotéza 4 Výrazné barevné odlišení hlavní horizontální navigace navede uživatele rychleji na cestu k výběru zboží z nabízených kategorií Hypotéza 5 Delším textovým blokům uživatelé při řešení typických úloh (nákup zboží) nevěnují pozornost Hypotéza 6 Identifikace formuláře pro přihlášení k odběru novinek je pro uživatele rychlejší, pokud je na stránce rovnou vidět vstupní pole formuláře. 3.2 Testovaná rozhraní Pro test byla zadavatelem dodána dvě různá rozhraní, na kterých měl test probíhat Blancheporte A Rozhraní (viz příloha A) pro tento test označované jako A, bylo z důvodu omezených možností programu určeného pro testování oční kamerou a z toho plynoucí nečitelnosti nutno upravit. Touto úpravou je myšleno rozdělení na horní a dolní polovinu tak, aby se texty a obrázky na použitém monitoru daly přečíst a rozeznat Blancheporte B S rozhraním (viz příloha B) označovaném jako B se při přípravě testu pracovalo mnohem snáze. 3.3 Screener Pro výběr participantů testu jsme vytvořili předtestový dotazník (screener). Tento dotazník má dvě verze. Jednu předávanou uživateli k vyplnění a druhou pro moderátory a zadavatele ukazující požadované rozvržení testovacího vzorku. 4

5 SCREENER rozvržení Otázka Vaše pohlaví? Váš věk? Jak často nakupujete na internetu? Nakupujete na internetu oblečení? Jaké znáte e-shopy s oblečením? Jaké je Vaše zaměstnání? Odpověď Počet lidí, kteří takto odpověděli Muž 9 Žena Jednou týdně 0 Jednou měsíčně 9 Jednou za půlrok 7 vůbec 1 5 Ne 12 Jiné než Blancheporte 17 Student 16 Ostatní Testové úkoly y vytvořené pro testování měli za cíl potvrdit či vyvrátit zadané hypotézy. Úloha číslo jedna byla zaměřena na hypotézy 1 a 4. V druhé úloze byla testována hypotéza číslo 2. Třetí úloha ověřovala hypotézu 3 a čtvrtá úloha měla za cíl hypotézu 6. Pro ověření hypotézy číslo 5 se využijí výsledky uživatele při práci na úkolech na daném rozhraní. 3.5 Potestové dotazování Tento dotazník (viz 5.2.3) je určen pro potvrzení zjištění z hlavního testu. Otázky, jak jsou formulovány, si kladou za cíl ověření pravdivosti výsledků u hypotéz 1, 2, 3 a 5. 5

6 4 Testování Testování webového rozhraní oční kamerou Před samotným začátkem testu bylo nutné specifikovat minimální požadavky na prostředí, ve kterém se bude testovat. Z důvodu vysoké citlivosti oční kamery bylo nutné, aby participant, účastnící se testu, seděl na pevné židli. Pro testování byla zvolena kvantitativní metoda umožňující srovnání určitých ukazatelů. 4.1 Popis způsobu testování Testování bylo vedenou formou moderovaného sezení s participantem, kterému byly moderátorem v průběhu testu předkládány úlohy, o jejichž splnění se následně participant snažil. Participant následně o splnění úlohy moderátora informoval. 4.2 Testovací prostory Pro testování byla použita laboratoř Usability Lab Katedry počítačové grafiky a interakce na Karlově náměstí 13. Laboratoř je rozdělena do dvou částí. Část pro participanty je vybavena dvěma kamerami na zdech, reproduktory, mikrofonem, webkamerou a počítačem. Vedlejší místnost, určená pro přihlížející a vedoucí testu, je vybavena projektorem, monitory pro zobrazení záznamu přenášeného z kamer na zdech vedlejší místnosti, počítačem pro ovládání kamer a logování a záznam činnosti participanta, mikrofonem a pultem pro ovládání zvuku. 4.3 Použité nástroje Testování probíhalo na notebooku značky Dell s připojeným monitorem značky Sun a oční kamerou. Rozlišení bylo nastaveno na 1280x1024. V rámci testování byly využity aplikace I4Tracking pro záznam a vyhodnocení pohybu oka a Morae pro záznam a logování celého průběhu testu. 4.4 Testovací vzorek Pro testování byla vybrána skupina lidí většinou z řad studentů s pravidelně rozloženým množstvím můžu a žen. Uživatel ze skupiny má zkušenostmi s nákupem na internetu. 6

7 4 Výsledky testování Všechny videozáznamy testování byly znovu zhlédnuty, jelikož při logování v ULABu nebylo možné stihnout zapsat vše důležité, co se událo a často se stalo, že se log ani nepovedl. 4.1 Logy V následujících tabulkách označuje A1 úkol zakoupení libovolných kalhot, A2 zakoupení kalhot konkrétní značky, A3 objednání tištěného katalogu a A4 přihlášení se k odběru novinek (stejně číslované úkoly i pro variantu B). Jelikož úkoly pro oba weby byly stejné, zadávali jsme je participantům v různém pořadí, abychom předešli tomu, že se participant na prvním webu naučí, jak daný úkol splnit, a pak u druhého webu už bude vědět jak na to. Bohužel jsme přišli o videa s participanty P Při zálohování dat ve Windows nastala chyba a videa zmizela, ale teplotní mapy jednotlivých testování se dochovaly. Participant 1 A1 01:23 01:24 1 A2 01:38 01:39 1 Za použití vyhledávacího políčka. A3 01:49 01:52 3 A4 02:00 02:03 3 B3 02:34 02:35 1 B4 02:42 03:16 34 Dlouho nemohl najít, písmo je jiného stylu, než ostatní odkazy B2 03:25 03:37 12 Za použití vyhledávacího políčka. B1 03:47 03:49 2 Participant 2 B1 00:07 00:11 4 B2 00:20 00:25 - Nepoužil by vyhledávač. B3 00:40 00:42 2 B4 00:49 01: :55 přihlásil by se a tam by hledal odběr novinek => nápověda A3 01:32 01:35 3 A4 01:41 01:54 13 Našel v dolní části stránky. A2 03:00 03:05 - Bez vyhledávacího políčka. A1 03:06 03:07 1 7

8 Participant 3 Testování webového rozhraní oční kamerou B1 04:34 04:50 16 B2 05:03 05:12 9 Přes vyhledávač. B3 05:19 05:27 - Nalezeno v dolní části. B4 05:33 05:46 13 A3 06:20 06:24 4 A1 06:31 06:37 6 A4 06:43 06:55 12 Nalezeno v dolní části A2 07:01 07:08 7 Přes vyhledávač Participant 4 A1 00:35 00:45 10 A2 00:56 01:00 4 Přes vyhledávač. A3 01:11 01:40 29 Hledal by to v liště, tam to nenašel, koukl na dolní část, ale nakonec to našel nahoře. A4 01:49 01:51 2 B :45 30 Delší dobu hledal. B1 02:52 02:53 1 B2 02:58 03:00 2 Přes vyhledávač. B3 03:08 03:09 1 Našel nahoře i dole. Participant 5 B1 00:27 00:30 3 B4 00:41 01:18 37 Zaregistrovala by se => nápověda. B2 01:28 01:31 3 Přes vyhledávač. B3 01:42 01:45 3 A2 01:57 01:59 2 Přes vyhledávač. A4 02:04 02:18 14 A1 02:34 02:36 2 A3 02:44 02:48 4 Participant 6 B1 00:24 00:28 4 B2 00:40 00:44 B3 01:09 01:10 1 B4 01:24 01:29 5 A3 01:53 01:54 1 A1 02:00 02:02 2 Přes dámskou modu, moderátor se zeptá, jestli je i jiný způsob, odpoví, že přes vyhledávač. 8

9 A2 02:06 02:10 - Přes dámskou modu. A4 02:17 02:19 2 Participant 7 A1 00:34 00:38 4 A2 00:48 00:50 2 Přes vyhledávač. A3 01:10 01:14 4 A4 01:26 01:30 - Zalogoval by se nahoře, nápověda, že je to dole. B4 01:50 02:00 10 B1 02:10 02:12 2 B2 02:20 02:22 2 Přes vyhledávač. B3 02:39 02:41 2 Participant 8 A1 00:24 00:30 6 A2 00:42 00:45 3 Přes vyhledávač. A3 00:59 01:13 14 Nalezeno nahoře. A4 01:20 01:22 2 Nalezeno dole. B3 01:40 01:42 2 B1 01:48 01:49 1 B2 01:58 02:00 2 Přes vyhledávač. B4 02:06 02:14 8 Participant 9 B1 03:46 03:53 7 B2 04:02 04:04 2 Přes vyhledávač. B3 04:16 04:19 3 B4 04:30 04:36 6 A2 04:57 05:00 3 Přes vyhledávač. A4 05:04 05:24 20 Našel dole v textu. A3 05:36 05:55 19 Našel nahoře. A1 06:00 06:01 1 Participant 10 B1 01:45 01:48 3 B2 01:55 02:00 5 Přes dámskou módu, nebo přes vyhledávač. B3 02:17 02:18 1 B4 02:33 02:41 8 A3 03:08 03:11 3 Nalezeno nahoře. A2 03:15 03:16 1 Přes vyhledávač. 9

10 A4 03:28 03:37 9 A1 03:49 03:50 1 Scroll dolu, pak zase nahoru, protože si vzpomněl, že to viděl vlevo nahoře. Participant 11 B1 00:12 00:17 5 B2 00:28 00:31 3 Přes vyhledávač. B3 00:42 00:46 4 Nalezeno nahoře. B4 00:56 01:08 12 A3 01:35 01:44 9 Scroll dolu, zpět nahoru. A4 02:07 02:27 20 Scroll dolu, nalezeno v textu. A1 02:35 02:36 1 A2 02:40 02:42 2 Přes vyhledávač. 4.2 Post dotazníky Zde jsou výsledky dotazníků, které byly vyplňovány bezprostředně po ukončení hlavního testu. Participant 1 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Ne Na spodní část webu vůbec nekoukal. Participant 2 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Žena Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře, všiml si toho později. Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Nahoře. Přeskakuje texty. Participant 3 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? -25% sleva Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Nahoře i dole Všimli jste si na webu textového odstavce a o čem byl? Všiml, ale nečetl. Participant 4 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Žena Víte kde je vyhledávací pole na webu? 10

11 Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? V lištách Participant 5 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? -25% sleva Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Nahoře nebo dole(u prvního webu na obou místech, u 2 asi dole) Participant 6 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Přesně obsah reklamy neví Víte kde je vyhledávací pole na webu? Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? V zápatí Participant 7 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Nevšímal si toho. Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Vpravo nahoře, nebo dole. Participant 8 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Slečna Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? V lištách Participant 9 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Víte kde je vyhledávací pole na webu? Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Dole, pravá strana. Všimli jste si na webu textového odstavce a o čem byl? Všiml, ale nečetl. Participant 10 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Víte kde je vyhledávací pole na webu? Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Vpravo nahoře 11

12 Participant 11 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Žena Víte kde je vyhledávací pole na webu? Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Tlačítko kontakty Všimli jste si na webu textového odstavce a o čem byl? Nacházely se v něm odkazy. Participant 12 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Participant 13 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Pani a nabídky oblečení. Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Nahoře Participant 14 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Vybavuji si jen tu paní. Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? V lištách Participant 15 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Spodní prádlo, slevu si nevybavuji. Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Úplně dole, nebo úplně nahoře Všimli jste si na webu textového odstavce a o čem byl? Všiml, ale nečetl. Participant 16 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Víc nevím, koukal jsem jen na tu pani. Víte kde je vyhledávací pole na webu? U webu se starší paní přesně ví. Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? U webu se starší paní přesně ví. 12

13 5 Teplotní mapy (heat mapy) získané z programu I4Tracking Z důvodu velkého množství obrázků zde budou uvedeny pouze ukázkové mapy. Zbytek se nachází v příloze HeatMaps.zip. Heat mapy participantů číslo 2, 9, 11, 13 byly vyřazeny, protože z nich bylo zřejmé, že se participanti v průběhu testu hýbali, rozhodili zkaliborvané kamery a data byla tím pádem nepoužitelná. 5.1 Data participanta č.8 web verze A 13

14 5.2Data participanta č.16 spodní část webu A 5.3 Data participanta č.14 web B 14

15 6 Vyhodnocení hypotéz Hypotéza 1 Uživatelé, kteří na web přicházejí s potřebou vybrat a koupit nějaké zboží, například kalhoty, ignorují výrazné promo nabídky na úvodní stránce. Na ověření této hypotézy byl zaměřen úkol 1 + první otázka v post dotazníku. Tuto hypotézu můžeme potvrdit, jelikož pouze dva participanti zaregistrovali obsah promo nabídky. Odpověď, že tam byla nějaká žena, nebereme jako dostatečnou. Heat mapy ukazují, že participanti tuto oblast očima narychlo projeli, avšak nečetli obsah. Hypotéza 2 Umístění vyhledávacího pole v hlavní obsahové části stránky zlepšuje jeho okamžitou nalezitelnost. Na ověření této hypotézy byl určen úkol 2 + druhá otázka v post dotazníku. Tato hypotéza neplatí. Porovnali jsme časy do nalezení vyhledávacího pole na webu varianty A a B. Tyto časy se výrazně neliší. V některých případech participanti nalezli políčko rychleji ve variantě A, jiní ve variantě B, jejich počet je přibližně stejný. Hypotéza 3 Odkazy umístěné v horní části záhlaví, nad logem webu, jsou pro uživatele velmi špatně nalezitelné. Na ověření této hypotézy byl určen úkol 3 + třetí otázka v post dotazníku. Tuto hypotézu můžeme potvrdit. Porovnávali jsme časy k nalezení odkazu pro objednání tištěného katalogu, který se nacházel na obou variantách v horní (u varianty B i v dolní) části. Z výsledků je patrné, že nalezení odkazu ve variantě B bylo výrazně rychlejší, než u varianty A, kde se odkaz nacházel až nad logem webu. Z heat map varianty A je patrné, že participanti sledovali obsah lišty a dále směrem dolů. Hypotéza 4 Výrazné barevné odlišení hlavní horizontální navigace navede uživatele rychleji na cestu k výběru zboží z nabízených kategorií. Na ověření této hypotézy byl určen úkol 1 + třetí otázka v post dotazníku. Tuto hypotézu můžeme vyvrátit. Porovnali jsme časy i heat mapy obou variant. Rozdíl mezi nimi není. Participanti ihned věděli, kde hledat odkaz pro zakoupení kalhot. Barevné odlišení nehrálo roli, protože lišty v obou variantách se nachází v místech, na která jsou uživatelé internetových obchodů zvyklí. Hypotéza 5 Delším textovým blokům uživatelé při řešení typických úloh (nákup zboží) nevěnují pozornost. Na ověření této hypotézy byla zaměřena otázka v post dotazníku číslo 4, popřípadě úkol 4, protože u varianty A se participanti mohli přihlásit k odběru novinek přes odkaz, který se 15

16 nacházel uprostřed textového odstavce. Tuto hypotézu můžeme potvrdit. Pouze jeden participant si letmo přečetl, co bylo v odstavci nabízeno, a to pouze odkaz, který byl barevně zvýrazněn. Hypotéza 6 Identifikace formuláře pro přihlášení k odběru novinek je pro uživatele rychlejší, pokud je na stránce rovnou vidět vstupní pole formuláře. Na ověření této hypotézy byl určen úkol 4. Tuto hypotézu můžeme vyvrátit. Časy mezi nalezením formuláře na webu A a B se výrazně neliší. U webu B měli někteří participanti problém odkaz najít a to především kvůli jeho umístění uprostřed stránky. U webu A vstupní pole neovlivnilo lepší viditelnost, někteří participanti dokonce našli odkaz uprostřed textového odstavce, který byl výrazně méně viditelný, než velké políčko Newsletter v dolní části stránky. 7 Závěr Shrnutí výsledků je v následující tabulce. Hypotéza Uživatelé, kteří na web přicházejí s potřebou vybrat a koupit nějaké zboží, například kalhoty, ignorují výrazné promo nabídky na úvodní stránce. Umístění vyhledávacího pole v hlavní obsahové části stránky zlepšuje jeho okamžitou nalezitelnost. Odkazy umístěné v horní části záhlaví, nad logem webu, jsou pro uživatele velmi špatně nalezitelné. Výrazné barevné odlišení hlavní horizontální navigace navede uživatele rychleji na cestu k výběru zboží z nabízených kategorií. Delším textovým blokům uživatelé při řešení typických úloh (nákup zboží) nevěnují pozornost. Identifikace formuláře pro přihlášení k odběru novinek je pro uživatele rychlejší, pokud je na stránce rovnou vidět vstupní pole formuláře. Platí? ANO NE ANO NE ANO NE 16

17 8 Přílohy 8.1 Testovaná rozhraní Blancheporte A 17

18 8.1.2 Blancheporte B Testování webového rozhraní oční kamerou 8.2 Testování Screener SCREENER Participant No 1. Vaše Pohlaví? a) Muž b) Žena 2. Váš věk? a) b) c) d) e) f) g) Jak často nakupujete na internetu? a) jednou týdně b) jednou měsíčně 18

19 c) jednou za půlrok d) vůbec 4. Nakupujete na internetu oblečení? a) b) Ne 5. Jaké znáte e-shopy s oblečením? 6. Jaké je Vaše zaměstnání? Testovací úkoly 1. Chcete si koupit kalhoty, jak budete postupovat? 2. Chcete si koupit kalhoty Guess Lambada, zvolíte jiný postup? 3. Chcete si objednat tištěný katalog, jak budete postupovat? 4. Přihlaste se k odběru novinek em, jak budete postupovat? Post-test dotazník 1. Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? ANO / NE Doplňující odpověď: 2. Víte kde je vyhledávací pole na webu? ANO / NE Doplňující odpověď: 3. Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? ANO / NE Doplňující odpověď: 4. Všimli jste si na webu textového odstavce a o čem byl? ANO / NE Doplňující odpověď: 19

Eye Tracking. Testování uživatelského rozhraní internetového obchodu Blancheporte za pomoci oční kamery

Eye Tracking. Testování uživatelského rozhraní internetového obchodu Blancheporte za pomoci oční kamery Eye Tracking Testování uživatelského rozhraní intertového obchodu Blancheporte za pomoci oční kamery Vypracovali: Jiří Troup, Adam Švec, Lidziya Pabalavets, Petr Fišer Úvod Předmětem testování byly dvě

Více

Test s uživatelem - Synkron

Test s uživatelem - Synkron Test s uživatelem - Synkron Odevzdání práce B2 vypracováno v rámci předmětu Testování uživatelského rozhraní v letním semestru 2011 Jan Fabián, Jan Kalíšek, Václav Hoštička, Michal Vrba 1 1 Úvod Předmětem

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování programu Free Easy CD/DVD Burner 5.1.0 Semestrální práce B2 z předmětu A7B39TUR Vypracovali: David Rozenberg Tomáš Pavlík Pavel Chráska

Více

Kvalitativní test s uživatelem - VLC Media Player

Kvalitativní test s uživatelem - VLC Media Player České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce C Testování uživatelského rozhraní - A4B39TUR Kvalitativní test s uživatelem - VLC Media Player Jakub Groll Jaroslav Skala

Více

Městská cyklonavigace [IM-WMC]

Městská cyklonavigace [IM-WMC] ČVUT, FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ A4M39NUR - Návrh uživatelského rozhraní Městská cyklonavigace [IM-WMC] Deliverable D1 Veronika Černohorská, Václav Dobeš, Věra Okruhlicová cernover@fel.cvut.cz, dobesvac@fel.cvut.cz,

Více

Test s uživatelem Ashampoo Burning Studio

Test s uživatelem Ashampoo Burning Studio Test s uživatelem Ashampoo Burning Studio vypracováno v rámci předmětu Testování uživatelského rozhraní v zimním semestru 2011 Jan Červenka, František Bauma, Tadeáš Brzák, Viktor Schumann, Tomáš Klejna

Více

Semestrální práce C1- Test s uživatelem

Semestrální práce C1- Test s uživatelem Testování uživatelského rozhraní Semestrální práce C1- Test s uživatelem Testovaná služba: Google+ Tým číslo 3: Lukáš Löwinger David Král Aleksandr Primak Kamil Hendrich Vladislav Telehuz 2013 Úvod Předmětem

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Testování uživatelského rozhraní test s uživateli. VLC media player

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Testování uživatelského rozhraní test s uživateli. VLC media player České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování uživatelského rozhraní test s uživateli VLC media player Semestrální práce C1 v rámci předmětu A4B39TUR Tomáš Flek, Ondřej Okluský,

Více

Testování webové aplikace

Testování webové aplikace Testování uživatelských rozhraní Semestrální práce C1 Testování webové aplikace www.dpp.cz Jakub Ištoňa, Petr Vích, Milan Bodlák, Ivan Šofránek istonjak@fel.cvut.cz, vichpetr@fel.cvut.cz, bodlamil@fel.cvut.cz,

Více

Rozhraní YouTube.com! Semestrální práce C! Testování použitelnosti v laboratoři!

Rozhraní YouTube.com! Semestrální práce C! Testování použitelnosti v laboratoři! Rozhraní YouTube.com Semestrální práce C Testování použitelnosti v laboratoři Piero Šesták ČVUT FEL Michal Stanke Otevřená informatika Lukáš Toman LS 2013/2014 Jan Vrátník A4B39TUR Obsah 1. Úvod... 3 2.

Více

Uživatelský test desktopové aplikace Google Maps

Uživatelský test desktopové aplikace Google Maps Uživatelský test desktopové aplikace Google Maps Testování uživatelského rozhraní - A4B39TUR Jan Šimůnek, Dominik Siegel, Jan Vidašič, Richard Sadloň Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Popis aplikace... 4 1.2 Cíle

Více

Testování použitelnosti webové aplikace Studentagency.cz. Tomáš Ivanič Ondřej Chvíla Lukáš Chvátal Jakub Berka Petr Frantál

Testování použitelnosti webové aplikace Studentagency.cz. Tomáš Ivanič Ondřej Chvíla Lukáš Chvátal Jakub Berka Petr Frantál Testování použitelnosti webové aplikace Studentagency.cz Tomáš Ivanič Ondřej Chvíla Lukáš Chvátal Jakub Berka Petr Frantál 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Předmět testování... 4 1.2. Stručný popis testování...

Více

Navigace na webových stránkách

Navigace na webových stránkách Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména

Více

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB 1 Obsah 1. Popis aplikace... 3 2. Instalace aplikace na zařízení... 3 3. První spuštění aplikace... 3 4. Úvodní obrazovka aplikace... 3 5. Sekce kamer...

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

Testování s uživateli - KMPlayer

Testování s uživateli - KMPlayer České vysoké učení technické v Praze Testování s uživateli - KMPlayer Předmět: Testování uživatelského rozhraní (A4B39TUR) Autoři: Marek Hajer Tomáš Jiran Věra Okruhlicová Vladimír Pokorný Martin Svatoš

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. http://shop.sonepar.cz

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. http://shop.sonepar.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nakupování v internetovém obchodì http://shop.sonepar.cz V pøípadì jakýchkoliv nejasností ohlednì nak upování v našem internetovém obchodì, k ontaktujte svého obchodního zástupce.

Více

Seminární práce obecné a technické pokyny

Seminární práce obecné a technické pokyny Seminární práce obecné a technické pokyny Rozsah běžné seminární práce Orientačně 10 normovaných stran skutečného textu (Úvod, Hlavní část, Závěr). Obvyklá struktura seminární práce Vlastní struktura,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY. Studijní program: B8206 Výtvarná umění. Obor: Vizuální komunikace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY. Studijní program: B8206 Výtvarná umění. Obor: Vizuální komunikace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Studijní program: B8206 Výtvarná umění Obor: Vizuální komunikace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JAN VALENTA Vedoucí bakalářské práce: Doc. Stanislav Zippe

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování programu Free Easy CD/DVD Burner podklady pro analýzu - B1 Semestrální práce v rámci předmětu A7B39TUR Vypracovali: David Rozenberg

Více

Seminární práce z fyziky stručné pokyny

Seminární práce z fyziky stručné pokyny Seminární práce z fyziky stručné pokyny Rozsah a obvyklá struktura seminární práce Orientační rozsah seminární práce je 10 normovaných stran vlastního textu (tím se rozumějí kapitoly Úvod, Hlavní část,

Více

Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol

Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol 1. Co jsou Shopletáky.cz... 2 2. Jak webová služba Shopletáky.cz funguje... 3 3. Registrační údaje...... 5 4. Podmínky použití webu Shopletáky.cz... 6

Více

www.insolvencnispravce.info

www.insolvencnispravce.info Insolvenční správce Informační newsletter ze světa vašeho software Nová verze informačního systému Insolvenční správce vyjde na začátku listopadu 2012 Na začátek listopadu 2012 jsme pro vás, naše zákazníky,

Více

Rychlý průvodce Barbone Boss. Prohlídka notebooku Barbone Boss. Pohled zepředu

Rychlý průvodce Barbone Boss. Prohlídka notebooku Barbone Boss. Pohled zepředu Rychlý průvodce Barbone Boss V tomto rychlém průvodci naleznete užitečné informace a seznámíte se s tím, jak zařízení vypadá a funguje. Průvodce je rozdělen do několika částí podle toho, kterou oblast

Více

Obrazovka. Návod k aplikaci

Obrazovka. Návod k aplikaci Návod k aplikaci Změněno: St, 18 Květen, 2016 at 4:24 PM Uživatelská příručka pro aplikaci není k dispozici v tištěné podobě, protože je neustále aktualizována tak, aby odpovídala dalším funkcím průběžných

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Inspiron 13. Nastavení a technické údaje. řada 5000 2 v 1. Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001

Inspiron 13. Nastavení a technické údaje. řada 5000 2 v 1. Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001 Inspiron 13 řada 5000 2 v 1 Nastavení a technické údaje Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité

Více

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Základní uživatelský manuál OBSAH 1. Úvod 2. Základní nastavení 3. Administrátorské nastavení 4. Rezervace 4.1 Registrace do rezervačního systému 4.2 Přihlášení

Více

Testování webových stránek

Testování webových stránek Testování uživatelského rozhraní (A4B39TUR) C1 Testování webových stránek www.booking.com. OBSAH 1 ÚVOD...3 1.1 Popis objektu testování...3 2 METODOLOGIE...3 2.1 Test použitelnosti...3 2.2 Usability lab...4

Více

Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps

Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps Testování uživatelského rozhraní - A4B39TUR Semestrální práce A2 Tom Nováček novacto2@fel.cvut.cz

Více

Testování zařízení Emtec D850h Movie Cube. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Testování zařízení Emtec D850h Movie Cube. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce A2 A4B39TUR TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Testování zařízení Emtec D850h Movie Cube V Českém Brodě vypracoval Jaroslav

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Semestrální práce A2 A4B39TUR TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Testované zařízení Amazon Kindle 3 Keyboard 1 Hejduk Jiří 2. ročník Ak. rok

Více

CTUGuide (XXX-KOS) D1

CTUGuide (XXX-KOS) D1 CTUGuide (XXX-KOS) D1 Verze: 1.0 Předmět: PDA Mentor: Zdeněk Míkovec Autor: Petr Tarant, Martin Štajner, Petr Husák Datum: 14. 02. 2013 Obsah CTUGUIDE verze 1.0 1. Úvod... 3 1.1. Úvod do problematiky...

Více

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech).

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech). Obchodní podmínky objednávky: o Výrobce si vyhrazuje právo na změny u vyobrazených produktů. Barevnosti jsou pouze orientační. Umístění loga, letopočtu, dekorativní ražby a dalších prvků diáře bude s každým

Více

Využití webových kapacit v cestovním ruchu

Využití webových kapacit v cestovním ruchu Využití webových kapacit v cestovním ruchu CÍL KAPITOLY Cíl 1. Představit základy projektů tvorby webových stránek Cíl 2. Představit řešení pro online ukládání a sdílení souborů Cíl 3. Představit základy

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství IČ: 00020478

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství IČ: 00020478 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název zakázky: Komplexní realizace výstavního stánku regionálních potravin a zajištění souvisejícího doprovodného programu na výstavě Země živitelka

Více

emachines D620 řady Stručné pokyny

emachines D620 řady Stručné pokyny emachines D620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 09/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

DHL Freight MICROSITE

DHL Freight MICROSITE DOKUMENTACE Ukázku navrhované Microsite DHL Freight lze shlédnout na adrese www.theq.cz/dhl. Je zde dále ke stažení také tento dokument ve formě PDF a v neposlední řadě Wordovský dokument pod názvem Microsite_structure.doc,

Více

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37012 Název projektu: Na svobodu připraven! Období realizace: 1.1.2015 31.10.2015 Řešení bylo vyvinuto v rámci realizace

Více

1 Obsah. Obsah. 3.1.4 Scénář č. 3 nalezení kalendáře akcí... 13

1 Obsah. Obsah. 3.1.4 Scénář č. 3 nalezení kalendáře akcí... 13 Obsah 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 3 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 3 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH LÍDRŮ NA INTERNETU... 3 1.3 ZAHRNUTÍ INTERNETU DO PŘEDVOLEBNÍ KOMUNIKACE...

Více

Testová ní zář í zení HTC Desiře HD

Testová ní zář í zení HTC Desiře HD ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Testová ní zář í zení HTC Desiře HD Inteřnetový přohlížeč opeřáčního systému Google Android 2.2 Zadal Ing. Adam Sporka Zpracoval Marek Pytela

Více

1. krok Přihlaste se. Klikněte na políčko Přihlášení

1. krok Přihlaste se. Klikněte na políčko Přihlášení 1. krok Přihlaste se Klikněte na políčko Přihlášení 1. krok Přihlaste se Zadejte své uživatelské jméno a heslo Rada: Pokud si heslo nepamatujete, použijte nápovědu Zapomněli jste své heslo?. 2. krok Aktualizujte

Více

Testujeme notebook pro opravdové hráče: Toshiba X200

Testujeme notebook pro opravdové hráče: Toshiba X200 Stránka č. 1 z 5 Testujeme notebook pro opravdové hráče: Toshiba X200 26.9.2007 - Procesor Intel Core 2 Duo 2,4 GHz a nekompromisní výkon grafické karty NVidia 8700M GT jsou hlavními zbraněmi nové řady

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje IČO: 75151545 Sídlo/místo podnikání:

Více

Testováni AIMP3. Martin Vrabel, Danylo Tkachenko, Sergey Krasotin, Lukas FIgura. Akademicky rok: 2014/2015

Testováni AIMP3. Martin Vrabel, Danylo Tkachenko, Sergey Krasotin, Lukas FIgura. Akademicky rok: 2014/2015 Testováni AIMP3 Vypracovali: Martin Vrabel, Danylo Tkachenko, Sergey Krasotin, Lukas FIgura Akademicky rok: 2014/2015 Vyučující: Ing. Adam J. Sporka, Ph.D. Datum odevzdáni: 11.05.2015 1 Obsah Obsah 1.

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE NÁSTŘEL VYPRACOVALI: PETR JAROŠ, MARTIN PŘÍHODA, RADIM VESELÝ, MIROSLAV PAPÍRNÍK

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE NÁSTŘEL VYPRACOVALI: PETR JAROŠ, MARTIN PŘÍHODA, RADIM VESELÝ, MIROSLAV PAPÍRNÍK TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE NÁSTŘEL VYPRACOVALI: PETR JAROŠ, MARTIN PŘÍHODA, RADIM VESELÝ, MIROSLAV PAPÍRNÍK V PRAZE DNE 5. PROSINCE 2012 1 Obsah Obsah... 2 1.

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 WORD 2013 práce s textovými soubory Autoři: Jan Heller a David Peterka 1 Obsah Úvodní slovo realizačního týmu... 4 Úvod... 6 1. Prostředí MS Word 2013...

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Moderní způsob výuky fyziky

Moderní způsob výuky fyziky Vyhodnocení workshopu Moderní způsob výuky fyziky Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 20. 11. 2012 Místo konání:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE PŘIPOJENÍ KLÁVESNICE PS/2/USB konektor pro připojení klávesnice je umístěn na zadní straně zařízení. Konektor klávesnice připojte do odpovídající zástrčky. Vždy připojujte

Více

Modul výsledky zkoušek

Modul výsledky zkoušek Modul výsledky zkoušek Zápis známek a zápočtů pro učitele Studijní informační Systém (SIS) Obsah: Úvod... 3 Modul Výsledky zkoušek obecně... 5 Filtr na předměty... 5 Předměty... 5 Hodnocení... 5 Filtr

Více

VHF/UHF demodulátor (TV pøijímaè) videosignálu a monofonního zvuku v I.-V. pásmu TV s digitálním ladìním kanálù

VHF/UHF demodulátor (TV pøijímaè) videosignálu a monofonního zvuku v I.-V. pásmu TV s digitálním ladìním kanálù VSD-103SDH Kód: 080016 VHF/UHF demodulátor (TV pøijímaè) videosignálu a monofonního zvuku v I.-V. pásmu TV s digitálním ladìním kanálù Popis VSD-103SDH je VHF/UHF demodulátor PAL videosignálu a monofonního

Více

E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 )

E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 ) E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 ) Filozofie vývoje nové řady E.C.S. CNC klade důraz především na vyspělou technologii a nadčasový vzhled. Vývoji nového

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

Stav: červen 2008. TRACK-Guide

Stav: červen 2008. TRACK-Guide Stav: červen 2008 TRACK-Guide Obsah TRACK-Guide... 1 1 Úvod... 3 1.1 Rozsah funkcí...3 1.2 Zadávání číslic a písmen...3 1.3 Úvodní maska...4 2 Navigace... 5 2.1 Spuštění navigace...5 2.2 Maska navigace...6

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 11 Co Internet nabízí a co se dozvíte v této knize 12

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 11 Co Internet nabízí a co se dozvíte v této knize 12 Obsah Úvodem 11 Komu je kniha určena 11 Forma výkladu 11 Co Internet nabízí a co se dozvíte v této knize 12 Kapitola 1 Světem Internetu s prohlížečem 13 Kde se Internet v počítači bere 13 Prohlížíme Internet

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Určování tlaku v praktických životních situacích Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (nemusí

Více

TESTOVÁNÍ S UŽIVATELEM Ashampoo Burning Studio

TESTOVÁNÍ S UŽIVATELEM Ashampoo Burning Studio TESTOVÁNÍ S UŽIVATELEM Ashampoo Burning Studio - 1 - Luboš Doležal Michael Drdlíček Pavel Reiter Tomáš Velechovský Michal Vlček 2.12.2011 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Testování s uživatelem obecně... 3 1.2 Popis

Více

Prostorová orientace. Dítě pojmenovává, co je na obrázku nahoře, co dole, co je vpravo, vlevo; co je vpravo nahoře, vlevo dole

Prostorová orientace. Dítě pojmenovává, co je na obrázku nahoře, co dole, co je vpravo, vlevo; co je vpravo nahoře, vlevo dole Barbora vedl pastelky setmělým parkem. Obě viděly, že Barborovi tma vůbec nevadí a že všichni dobře dojdou k cíli. I Božence se zdála cesta s Barborou jednoduchá. Připomněla jí, jak s Máňou kreslily obrázky

Více

Planeta facebook. obsah 6/10. Kompletní průvodce programem

Planeta facebook. obsah 6/10. Kompletní průvodce programem 6/10 Co dělají přátelé? Všechna výše uvedená nastavení se týkají především vašich vlastních aktivit na Facebooku. Mnohem častěji ale budete pracovat s částí označenou Hlavní stránka. Hlavní stránka je

Více

v posluchárně CH1 Návod k obsluze ovládacího panelu EXTRON MLC226

v posluchárně CH1 Návod k obsluze ovládacího panelu EXTRON MLC226 Návod k obsluze ovládacího panelu EXTRON MLC226 v posluchárně CH1 Při ovládání není nutné dlouze držet jednotlivá ovládací tlačítka, ale postačí krátký stisk. Pouze u regulace hlasitosti je přímá úměra

Více

Studentský projekt s odvážnými ambicemi Aneb Zlaté české ručičky nejsou jen mýtus...

Studentský projekt s odvážnými ambicemi Aneb Zlaté české ručičky nejsou jen mýtus... Studentský projekt s odvážnými ambicemi Aneb Zlaté české ručičky nejsou jen mýtus... istavitel.cz je nový internetový projekt, který vstoupil na trh v dubnu tohoto roku a již od svého počátku rozvířil

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Semestrální práce z předmětu A7B36TUR. Testování aplikace Tuba

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Semestrální práce z předmětu A7B36TUR. Testování aplikace Tuba ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Semestrální práce z předmětu A7B36TUR Testování aplikace Tuba Vypracoval: Andrey Ufimtsev Zimní semestr 2013/2014 1 Obsah 1. Uvod 3 1.1 Popis aplikace 3 1.2 Cílová

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Správa Národního parku Podyjí IČO: 00837971 Sídlo/místo podnikání: Na Vyhlídce 1581/5

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

COLORMANAGEMENT Potřebujeme konzistentní barvy?

COLORMANAGEMENT Potřebujeme konzistentní barvy? COLORMANAGEMENT Potřebujeme konzistentní barvy? aneb Jak to udělat, aby grafik měl klidné spaní a tiskař nedělal zbytečnou práci? Úvod do problematiky barvy Barva je v polygrafii necitlivější veličinou

Více

PORTÁL ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH TEXTŮ

PORTÁL ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH TEXTŮ PORTÁL ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH TEXTŮ Martin Ledínský, Ústav výpočetní techniky UK Praha Portál Elektronické studijní texty (viz Obrázek 1; dále jen EST nebo portál) vytváří Ústav informačních studií

Více

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více

Radka Vyoral Krakovská - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 29.12.2015, 23:27

Radka Vyoral Krakovská - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 29.12.2015, 23:27 Obchodní podmínky - nákupní řád Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže uvedenými podmínkami

Více

AVG_ANTIVIR. Semestrální projekt předmětu Návrh uživatelských rozhraní Julie Partyková, partyjul@fel.cvut.cz Ondřej Mirtes, mirteond@fel.cvut.

AVG_ANTIVIR. Semestrální projekt předmětu Návrh uživatelských rozhraní Julie Partyková, partyjul@fel.cvut.cz Ondřej Mirtes, mirteond@fel.cvut. AVG_ANTIVIR Semestrální projekt předmětu Návrh uživatelských rozhraní Julie Partyková, partyjul@fel.cvut.cz Ondřej Mirtes, mirteond@fel.cvut.cz Zadání Tento projekt se zabývá zpřístupněním uživatelského

Více

1. ZKOPÍROVÁNÍ VZOROVÉHO GOOGLE

1. ZKOPÍROVÁNÍ VZOROVÉHO GOOGLE 1. ZKOPÍROVÁNÍ VZOROVÉHO GOOGLE SHEETU 1. Otevřete vzorový Google sheet pro zobrazení výsledků skriptu. 2. Vytvořte si kopii tohoto sheetu na svůj Google Drive (musíte být přihlášeni v Google účtu). Uděláte

Více

DARAL grafický manuál

DARAL grafický manuál Grafický manuál Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama, podoba webových stránek, apod. Každý komunikační prvek přispívá

Více

Metodický materiál. Cvičné příklady a témata pro soutěž OFFICE - ZŠ. Ing. Zdeněk Matúš, Mgr. Čestmír Glogar, 2015,

Metodický materiál. Cvičné příklady a témata pro soutěž OFFICE - ZŠ. Ing. Zdeněk Matúš, Mgr. Čestmír Glogar, 2015, KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín, 595-538-000,

Více

Řada Aspire 7540. Stručné pokyny

Řada Aspire 7540. Stručné pokyny Řada Aspire 7540 Stručné pokyny Copyright 2009. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7540 Původní vydání: 07/2009 Notebook řady Aspire 7540 Číslo modelu:

Více

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant:

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant: TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC T&CC, s.r.o. Březen duben 2008 Nabídku zpracoval: Odborný garant: Mgr. Tomáš Adámek Mgr. Jakub Hermánek Akreditované centrum Institute of Leadership

Více

Obsah. Kapitola 1 Stažení a instalace... 13. Kapitola 2 Orientace v programu a základní nastavení... 23. Úvod... 9

Obsah. Kapitola 1 Stažení a instalace... 13. Kapitola 2 Orientace v programu a základní nastavení... 23. Úvod... 9 Obsah Úvod......................................................... 9 Co vás čeká a co GIMP umí............................................... 9 Co s GIMPem dokážete?............................................................10

Více

Semestrální práce A2 z předmětu A7B36TUR. Testování uživatelského rozhrání internetového serveru YouTube.com

Semestrální práce A2 z předmětu A7B36TUR. Testování uživatelského rozhrání internetového serveru YouTube.com Semestrální práce A2 z předmětu A7B36TUR Testování uživatelského rozhrání internetového serveru YouTube.com Vypracoval(a): Daria Silivonenko e-mail: silivdar@fel.cvut.cz TUR ZS 2016/2017 Obsah Obsah...

Více

- doplnění dotazu před provedením výmazu dlaždice nebo všech dlaždic

- doplnění dotazu před provedením výmazu dlaždice nebo všech dlaždic V01.35-24 14.02.2015 - první uvolněná verze programu V01.35-25 15.02.2015 - doplnění dotazu před provedením výmazu dlaždice nebo všech dlaždic - po stisku pravého tlačítka myši s ukazatelem nad dlaždicí

Více

NUR. Simple Terminal and SmartTV [NVS-STS] Vypracovává. Pod vedením Ing. Miroslav Macík. Adam Lysák, Jiří Troup 28.12.2014

NUR. Simple Terminal and SmartTV [NVS-STS] Vypracovává. Pod vedením Ing. Miroslav Macík. Adam Lysák, Jiří Troup 28.12.2014 NUR [NVS-STS] Simple Terminal and SmartTV D4 Vypracovává Adam Lysák, Jiří Troup Pod vedením Ing. Miroslav Macík 28.12.2014 1. Prototyp Původně jsme uvažovali o vytvoření fyzického zařízení, které by přimo

Více

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě http://obchod.portal.cz, provozovaném obchodní společností Portál, s.r.o., Klapkova 2, Praha 8, 182 00,

Více

Kongresy Konference Tiskové konference Kulturní a firemní akce Filmové festivaly Technické vybavení výstavních stánků Ozvučení vnitřních i vnějších

Kongresy Konference Tiskové konference Kulturní a firemní akce Filmové festivaly Technické vybavení výstavních stánků Ozvučení vnitřních i vnějších Kongresy Konference Tiskové konference Kulturní a firemní akce Filmové festivaly Technické vybavení výstavních stánků Ozvučení vnitřních i vnějších prostor Projekce z videa a počítačů Audio-video záznamy

Více

Notebooky, monitory a grafické terminály

Notebooky, monitory a grafické terminály Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka na dodávku Notebooky, monitory a grafické terminály 1. Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Obsah. Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Forma výkladu 9 Co Internet nabízí a co se dozvíte v této knize 10

Obsah. Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Forma výkladu 9 Co Internet nabízí a co se dozvíte v této knize 10 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Forma výkladu 9 Co Internet nabízí a co se dozvíte v této knize 10 Kapitola 1 Světem Internetu s prohlížečem 11 Kde se Internet v počítači bere 11 Prohlížíme Internet

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 2015 SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 Obsah On-page faktory...4 1. Technický stav stránek www.stranka.cz...4 2. Hodnocení on-page

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤĚNÍ MEDIÁLNÍ KAMPANĚ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE FORMOU INFOBUSU. Smluvní strany

SMLOUVU O ZAJIŠŤĚNÍ MEDIÁLNÍ KAMPANĚ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE FORMOU INFOBUSU. Smluvní strany Evid. číslo smlouvy objednatele: Evid. číslo smlouvy dodavatele: SMLOUVU O ZAJIŠŤĚNÍ MEDIÁLNÍ KAMPANĚ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE FORMOU INFOBUSU Smluvní strany Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí

Více

SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU

SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU Město Jeseník vyhlašuje SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.,

Více

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni:

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 4 Tvorba prezentací Cíl kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: vytvořit jednoduchou prezentaci v Microsoft PowerPoint 2010, vkládat nové snímky, měnit návrh, rozvržení a přechody

Více

Zpráva o činnosti projektu Hudebny SH za období 2014/15 a cíle projektu pro rok 2016

Zpráva o činnosti projektu Hudebny SH za období 2014/15 a cíle projektu pro rok 2016 STUDENTSKÁ UNIE ČVUT KLU B SILICON HILL Zikova 4, 166 36 Praha 6 Zpráva o činnosti projektu Hudebny SH za období 2014/15 a cíle projektu pro rok 2016 Autor dokumentu: Jan Pilař, 1.12.2015 Projekt Hudebny

Více

Testování programu FreeFileSync podklady pro analýzu

Testování programu FreeFileSync podklady pro analýzu České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování programu FreeFileSync podklady pro analýzu Semestrální práce v rámci předmětu A4B39TUR Petr Mezek - mezekpet@fel.cvut.cz Petr Hnilička

Více