Testování webového rozhraní oční kamerou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testování webového rozhraní oční kamerou"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Testování webového rozhraní oční kamerou Semestrální projekt C2 předmětu A7B39TUR Řešitelé: Veronika Černohorská, Luboš Černý, Václav Dobeš, Jakub Dražan Vypracovali: Veronika Černohorská, Václav Dobeš

2 Obsah 1 ÚVOD CÍLOVÁ SKUPINA PŘÍPRAVA TESTOVÁNÍ HYPOTÉZY TESTOVANÁ ROZHRANÍ Blancheporte A Blancheporte B SCREENER TESTOVÉ ÚKOLY POTESTOVÉ DOTAZOVÁNÍ TESTOVÁNÍ POPIS ZPŮSOBU TESTOVÁNÍ TESTOVACÍ PROSTORY POUŽITÉ NÁSTROJE TESTOVACÍ VZOREK VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ LOGY POST DOTAZNÍKY TEPLOTNÍ MAPY (HEAT MAPY) ZÍSKANÉ Z PROGRAMU I4TRACKING DATA PARTICIPANTA Č.8 WEB VERZE A DATA PARTICIPANTA Č.16 SPODNÍ ČÁST WEBU A DATA PARTICIPANTA Č.14 WEB B VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ ZÁVĚR PŘÍLOHY TESTOVANÁ ROZHRANÍ Blancheporte A Blancheporte B TESTOVÁNÍ Screener Testovací úkoly Post-test dotazník

3 1 Úvod Tento projekt vznikl jako semestrální práce do předmětu Testování uživatelských rozhraní, v zimním semestru 2012 na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Naším cílem bylo za pomoci technologie vyvinuté na naší fakultě, ústrojí kamery pro snímání pohybu oka, zanalyzovat chování většího množství uživatelů na webových stránkách obchodu Blancheporte. K tomuto webu nám byly předloženy dvě varianty úvodní stránky a naším úkolem bylo otestovat je z hlediska přehlednosti a grafického zpracování. Na základě nasbíraných dat ze vzorku uživatelů definovaných v bodě 2, jsme potvrdili, či vyvrátili hypotézy, určené zadavatelem tohoto projektu, jejichž znění je v bodě Cílová skupina Internetový obchod Blancheporte je zaměřen na ženy ve věku let. V internetovém prostředí tento věkový rozsah znamená určitou uživatelskou bariéru z důvodu dovedností této skupiny s užíváním osobního počítače. Vzhledem k omezeným možnostem, především po stránce motivační pro participanty, jsme se snažili tento vzorek nasimulovat z řad studentů naší fakulty, kteří s předmětem TUR nepřišli nikdy do styku. Stejně tak naši participanti pocházeli z řad široké veřejnosti našich známých a přátel, tak, abychom se co nejvíce přiblížili požadované cílové skupině našeho testovaného produktu. Na základě screeneru jsme se pak z této množiny snažili vybrat rovnoměrně rozprostřený vzorek lidí, kteří mají s nákupy oblečení na internetu zkušenosti a naopak, a zároveň také udržet odpovídající poměr ženy/muži. 3 Příprava testování Na začátku tohoto projektu bylo určit, jakých cílů chceme testováním a analýzou dat dosáhnout. Ty se vztahují na níže uvedené hypotézy, které se z nasbíraných dat snažíme potvrdit, nebo vyvrátit. 3.1 Hypotézy Před začátkem testování bylo nutné stanovit hypotézy, které následně utvářely směr celého testu. Tyto hypotézy jsme dostali od zadavatele a v závislosti na nich následně vytvořili sadu úloh pro participanty tak, abychom byli na konci testování schopni vyvodit závěry a tyto hypotézy buď potvrdit, nebo vyvrátit Hypotéza 1 Uživatelé, kteří na web přicházejí s potřebou vybrat a koupit nějaké zboží, například kalhoty, ignorují výrazné promo nabídky na úvodní stránce Hypotéza 2 Umístění vyhledávacího pole v hlavní obsahové části stránky zlepšuje jeho okamžitou 3

4 nalezitelnost Hypotéza 3 Odkazy umístěné v horní části záhlaví, nad logem webu, jsou pro uživatele velmi špatně nalezitelné Hypotéza 4 Výrazné barevné odlišení hlavní horizontální navigace navede uživatele rychleji na cestu k výběru zboží z nabízených kategorií Hypotéza 5 Delším textovým blokům uživatelé při řešení typických úloh (nákup zboží) nevěnují pozornost Hypotéza 6 Identifikace formuláře pro přihlášení k odběru novinek je pro uživatele rychlejší, pokud je na stránce rovnou vidět vstupní pole formuláře. 3.2 Testovaná rozhraní Pro test byla zadavatelem dodána dvě různá rozhraní, na kterých měl test probíhat Blancheporte A Rozhraní (viz příloha A) pro tento test označované jako A, bylo z důvodu omezených možností programu určeného pro testování oční kamerou a z toho plynoucí nečitelnosti nutno upravit. Touto úpravou je myšleno rozdělení na horní a dolní polovinu tak, aby se texty a obrázky na použitém monitoru daly přečíst a rozeznat Blancheporte B S rozhraním (viz příloha B) označovaném jako B se při přípravě testu pracovalo mnohem snáze. 3.3 Screener Pro výběr participantů testu jsme vytvořili předtestový dotazník (screener). Tento dotazník má dvě verze. Jednu předávanou uživateli k vyplnění a druhou pro moderátory a zadavatele ukazující požadované rozvržení testovacího vzorku. 4

5 SCREENER rozvržení Otázka Vaše pohlaví? Váš věk? Jak často nakupujete na internetu? Nakupujete na internetu oblečení? Jaké znáte e-shopy s oblečením? Jaké je Vaše zaměstnání? Odpověď Počet lidí, kteří takto odpověděli Muž 9 Žena Jednou týdně 0 Jednou měsíčně 9 Jednou za půlrok 7 vůbec 1 5 Ne 12 Jiné než Blancheporte 17 Student 16 Ostatní Testové úkoly y vytvořené pro testování měli za cíl potvrdit či vyvrátit zadané hypotézy. Úloha číslo jedna byla zaměřena na hypotézy 1 a 4. V druhé úloze byla testována hypotéza číslo 2. Třetí úloha ověřovala hypotézu 3 a čtvrtá úloha měla za cíl hypotézu 6. Pro ověření hypotézy číslo 5 se využijí výsledky uživatele při práci na úkolech na daném rozhraní. 3.5 Potestové dotazování Tento dotazník (viz 5.2.3) je určen pro potvrzení zjištění z hlavního testu. Otázky, jak jsou formulovány, si kladou za cíl ověření pravdivosti výsledků u hypotéz 1, 2, 3 a 5. 5

6 4 Testování Testování webového rozhraní oční kamerou Před samotným začátkem testu bylo nutné specifikovat minimální požadavky na prostředí, ve kterém se bude testovat. Z důvodu vysoké citlivosti oční kamery bylo nutné, aby participant, účastnící se testu, seděl na pevné židli. Pro testování byla zvolena kvantitativní metoda umožňující srovnání určitých ukazatelů. 4.1 Popis způsobu testování Testování bylo vedenou formou moderovaného sezení s participantem, kterému byly moderátorem v průběhu testu předkládány úlohy, o jejichž splnění se následně participant snažil. Participant následně o splnění úlohy moderátora informoval. 4.2 Testovací prostory Pro testování byla použita laboratoř Usability Lab Katedry počítačové grafiky a interakce na Karlově náměstí 13. Laboratoř je rozdělena do dvou částí. Část pro participanty je vybavena dvěma kamerami na zdech, reproduktory, mikrofonem, webkamerou a počítačem. Vedlejší místnost, určená pro přihlížející a vedoucí testu, je vybavena projektorem, monitory pro zobrazení záznamu přenášeného z kamer na zdech vedlejší místnosti, počítačem pro ovládání kamer a logování a záznam činnosti participanta, mikrofonem a pultem pro ovládání zvuku. 4.3 Použité nástroje Testování probíhalo na notebooku značky Dell s připojeným monitorem značky Sun a oční kamerou. Rozlišení bylo nastaveno na 1280x1024. V rámci testování byly využity aplikace I4Tracking pro záznam a vyhodnocení pohybu oka a Morae pro záznam a logování celého průběhu testu. 4.4 Testovací vzorek Pro testování byla vybrána skupina lidí většinou z řad studentů s pravidelně rozloženým množstvím můžu a žen. Uživatel ze skupiny má zkušenostmi s nákupem na internetu. 6

7 4 Výsledky testování Všechny videozáznamy testování byly znovu zhlédnuty, jelikož při logování v ULABu nebylo možné stihnout zapsat vše důležité, co se událo a často se stalo, že se log ani nepovedl. 4.1 Logy V následujících tabulkách označuje A1 úkol zakoupení libovolných kalhot, A2 zakoupení kalhot konkrétní značky, A3 objednání tištěného katalogu a A4 přihlášení se k odběru novinek (stejně číslované úkoly i pro variantu B). Jelikož úkoly pro oba weby byly stejné, zadávali jsme je participantům v různém pořadí, abychom předešli tomu, že se participant na prvním webu naučí, jak daný úkol splnit, a pak u druhého webu už bude vědět jak na to. Bohužel jsme přišli o videa s participanty P Při zálohování dat ve Windows nastala chyba a videa zmizela, ale teplotní mapy jednotlivých testování se dochovaly. Participant 1 A1 01:23 01:24 1 A2 01:38 01:39 1 Za použití vyhledávacího políčka. A3 01:49 01:52 3 A4 02:00 02:03 3 B3 02:34 02:35 1 B4 02:42 03:16 34 Dlouho nemohl najít, písmo je jiného stylu, než ostatní odkazy B2 03:25 03:37 12 Za použití vyhledávacího políčka. B1 03:47 03:49 2 Participant 2 B1 00:07 00:11 4 B2 00:20 00:25 - Nepoužil by vyhledávač. B3 00:40 00:42 2 B4 00:49 01: :55 přihlásil by se a tam by hledal odběr novinek => nápověda A3 01:32 01:35 3 A4 01:41 01:54 13 Našel v dolní části stránky. A2 03:00 03:05 - Bez vyhledávacího políčka. A1 03:06 03:07 1 7

8 Participant 3 Testování webového rozhraní oční kamerou B1 04:34 04:50 16 B2 05:03 05:12 9 Přes vyhledávač. B3 05:19 05:27 - Nalezeno v dolní části. B4 05:33 05:46 13 A3 06:20 06:24 4 A1 06:31 06:37 6 A4 06:43 06:55 12 Nalezeno v dolní části A2 07:01 07:08 7 Přes vyhledávač Participant 4 A1 00:35 00:45 10 A2 00:56 01:00 4 Přes vyhledávač. A3 01:11 01:40 29 Hledal by to v liště, tam to nenašel, koukl na dolní část, ale nakonec to našel nahoře. A4 01:49 01:51 2 B :45 30 Delší dobu hledal. B1 02:52 02:53 1 B2 02:58 03:00 2 Přes vyhledávač. B3 03:08 03:09 1 Našel nahoře i dole. Participant 5 B1 00:27 00:30 3 B4 00:41 01:18 37 Zaregistrovala by se => nápověda. B2 01:28 01:31 3 Přes vyhledávač. B3 01:42 01:45 3 A2 01:57 01:59 2 Přes vyhledávač. A4 02:04 02:18 14 A1 02:34 02:36 2 A3 02:44 02:48 4 Participant 6 B1 00:24 00:28 4 B2 00:40 00:44 B3 01:09 01:10 1 B4 01:24 01:29 5 A3 01:53 01:54 1 A1 02:00 02:02 2 Přes dámskou modu, moderátor se zeptá, jestli je i jiný způsob, odpoví, že přes vyhledávač. 8

9 A2 02:06 02:10 - Přes dámskou modu. A4 02:17 02:19 2 Participant 7 A1 00:34 00:38 4 A2 00:48 00:50 2 Přes vyhledávač. A3 01:10 01:14 4 A4 01:26 01:30 - Zalogoval by se nahoře, nápověda, že je to dole. B4 01:50 02:00 10 B1 02:10 02:12 2 B2 02:20 02:22 2 Přes vyhledávač. B3 02:39 02:41 2 Participant 8 A1 00:24 00:30 6 A2 00:42 00:45 3 Přes vyhledávač. A3 00:59 01:13 14 Nalezeno nahoře. A4 01:20 01:22 2 Nalezeno dole. B3 01:40 01:42 2 B1 01:48 01:49 1 B2 01:58 02:00 2 Přes vyhledávač. B4 02:06 02:14 8 Participant 9 B1 03:46 03:53 7 B2 04:02 04:04 2 Přes vyhledávač. B3 04:16 04:19 3 B4 04:30 04:36 6 A2 04:57 05:00 3 Přes vyhledávač. A4 05:04 05:24 20 Našel dole v textu. A3 05:36 05:55 19 Našel nahoře. A1 06:00 06:01 1 Participant 10 B1 01:45 01:48 3 B2 01:55 02:00 5 Přes dámskou módu, nebo přes vyhledávač. B3 02:17 02:18 1 B4 02:33 02:41 8 A3 03:08 03:11 3 Nalezeno nahoře. A2 03:15 03:16 1 Přes vyhledávač. 9

10 A4 03:28 03:37 9 A1 03:49 03:50 1 Scroll dolu, pak zase nahoru, protože si vzpomněl, že to viděl vlevo nahoře. Participant 11 B1 00:12 00:17 5 B2 00:28 00:31 3 Přes vyhledávač. B3 00:42 00:46 4 Nalezeno nahoře. B4 00:56 01:08 12 A3 01:35 01:44 9 Scroll dolu, zpět nahoru. A4 02:07 02:27 20 Scroll dolu, nalezeno v textu. A1 02:35 02:36 1 A2 02:40 02:42 2 Přes vyhledávač. 4.2 Post dotazníky Zde jsou výsledky dotazníků, které byly vyplňovány bezprostředně po ukončení hlavního testu. Participant 1 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Ne Na spodní část webu vůbec nekoukal. Participant 2 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Žena Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře, všiml si toho později. Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Nahoře. Přeskakuje texty. Participant 3 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? -25% sleva Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Nahoře i dole Všimli jste si na webu textového odstavce a o čem byl? Všiml, ale nečetl. Participant 4 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Žena Víte kde je vyhledávací pole na webu? 10

11 Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? V lištách Participant 5 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? -25% sleva Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Nahoře nebo dole(u prvního webu na obou místech, u 2 asi dole) Participant 6 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Přesně obsah reklamy neví Víte kde je vyhledávací pole na webu? Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? V zápatí Participant 7 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Nevšímal si toho. Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Vpravo nahoře, nebo dole. Participant 8 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Slečna Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? V lištách Participant 9 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Víte kde je vyhledávací pole na webu? Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Dole, pravá strana. Všimli jste si na webu textového odstavce a o čem byl? Všiml, ale nečetl. Participant 10 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Víte kde je vyhledávací pole na webu? Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Vpravo nahoře 11

12 Participant 11 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Žena Víte kde je vyhledávací pole na webu? Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Tlačítko kontakty Všimli jste si na webu textového odstavce a o čem byl? Nacházely se v něm odkazy. Participant 12 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Participant 13 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Pani a nabídky oblečení. Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Nahoře Participant 14 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Vybavuji si jen tu paní. Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? V lištách Participant 15 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Spodní prádlo, slevu si nevybavuji. Víte kde je vyhledávací pole na webu? Nahoře Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? Úplně dole, nebo úplně nahoře Všimli jste si na webu textového odstavce a o čem byl? Všiml, ale nečetl. Participant 16 Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? Ne Víc nevím, koukal jsem jen na tu pani. Víte kde je vyhledávací pole na webu? U webu se starší paní přesně ví. Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? U webu se starší paní přesně ví. 12

13 5 Teplotní mapy (heat mapy) získané z programu I4Tracking Z důvodu velkého množství obrázků zde budou uvedeny pouze ukázkové mapy. Zbytek se nachází v příloze HeatMaps.zip. Heat mapy participantů číslo 2, 9, 11, 13 byly vyřazeny, protože z nich bylo zřejmé, že se participanti v průběhu testu hýbali, rozhodili zkaliborvané kamery a data byla tím pádem nepoužitelná. 5.1 Data participanta č.8 web verze A 13

14 5.2Data participanta č.16 spodní část webu A 5.3 Data participanta č.14 web B 14

15 6 Vyhodnocení hypotéz Hypotéza 1 Uživatelé, kteří na web přicházejí s potřebou vybrat a koupit nějaké zboží, například kalhoty, ignorují výrazné promo nabídky na úvodní stránce. Na ověření této hypotézy byl zaměřen úkol 1 + první otázka v post dotazníku. Tuto hypotézu můžeme potvrdit, jelikož pouze dva participanti zaregistrovali obsah promo nabídky. Odpověď, že tam byla nějaká žena, nebereme jako dostatečnou. Heat mapy ukazují, že participanti tuto oblast očima narychlo projeli, avšak nečetli obsah. Hypotéza 2 Umístění vyhledávacího pole v hlavní obsahové části stránky zlepšuje jeho okamžitou nalezitelnost. Na ověření této hypotézy byl určen úkol 2 + druhá otázka v post dotazníku. Tato hypotéza neplatí. Porovnali jsme časy do nalezení vyhledávacího pole na webu varianty A a B. Tyto časy se výrazně neliší. V některých případech participanti nalezli políčko rychleji ve variantě A, jiní ve variantě B, jejich počet je přibližně stejný. Hypotéza 3 Odkazy umístěné v horní části záhlaví, nad logem webu, jsou pro uživatele velmi špatně nalezitelné. Na ověření této hypotézy byl určen úkol 3 + třetí otázka v post dotazníku. Tuto hypotézu můžeme potvrdit. Porovnávali jsme časy k nalezení odkazu pro objednání tištěného katalogu, který se nacházel na obou variantách v horní (u varianty B i v dolní) části. Z výsledků je patrné, že nalezení odkazu ve variantě B bylo výrazně rychlejší, než u varianty A, kde se odkaz nacházel až nad logem webu. Z heat map varianty A je patrné, že participanti sledovali obsah lišty a dále směrem dolů. Hypotéza 4 Výrazné barevné odlišení hlavní horizontální navigace navede uživatele rychleji na cestu k výběru zboží z nabízených kategorií. Na ověření této hypotézy byl určen úkol 1 + třetí otázka v post dotazníku. Tuto hypotézu můžeme vyvrátit. Porovnali jsme časy i heat mapy obou variant. Rozdíl mezi nimi není. Participanti ihned věděli, kde hledat odkaz pro zakoupení kalhot. Barevné odlišení nehrálo roli, protože lišty v obou variantách se nachází v místech, na která jsou uživatelé internetových obchodů zvyklí. Hypotéza 5 Delším textovým blokům uživatelé při řešení typických úloh (nákup zboží) nevěnují pozornost. Na ověření této hypotézy byla zaměřena otázka v post dotazníku číslo 4, popřípadě úkol 4, protože u varianty A se participanti mohli přihlásit k odběru novinek přes odkaz, který se 15

16 nacházel uprostřed textového odstavce. Tuto hypotézu můžeme potvrdit. Pouze jeden participant si letmo přečetl, co bylo v odstavci nabízeno, a to pouze odkaz, který byl barevně zvýrazněn. Hypotéza 6 Identifikace formuláře pro přihlášení k odběru novinek je pro uživatele rychlejší, pokud je na stránce rovnou vidět vstupní pole formuláře. Na ověření této hypotézy byl určen úkol 4. Tuto hypotézu můžeme vyvrátit. Časy mezi nalezením formuláře na webu A a B se výrazně neliší. U webu B měli někteří participanti problém odkaz najít a to především kvůli jeho umístění uprostřed stránky. U webu A vstupní pole neovlivnilo lepší viditelnost, někteří participanti dokonce našli odkaz uprostřed textového odstavce, který byl výrazně méně viditelný, než velké políčko Newsletter v dolní části stránky. 7 Závěr Shrnutí výsledků je v následující tabulce. Hypotéza Uživatelé, kteří na web přicházejí s potřebou vybrat a koupit nějaké zboží, například kalhoty, ignorují výrazné promo nabídky na úvodní stránce. Umístění vyhledávacího pole v hlavní obsahové části stránky zlepšuje jeho okamžitou nalezitelnost. Odkazy umístěné v horní části záhlaví, nad logem webu, jsou pro uživatele velmi špatně nalezitelné. Výrazné barevné odlišení hlavní horizontální navigace navede uživatele rychleji na cestu k výběru zboží z nabízených kategorií. Delším textovým blokům uživatelé při řešení typických úloh (nákup zboží) nevěnují pozornost. Identifikace formuláře pro přihlášení k odběru novinek je pro uživatele rychlejší, pokud je na stránce rovnou vidět vstupní pole formuláře. Platí? ANO NE ANO NE ANO NE 16

17 8 Přílohy 8.1 Testovaná rozhraní Blancheporte A 17

18 8.1.2 Blancheporte B Testování webového rozhraní oční kamerou 8.2 Testování Screener SCREENER Participant No 1. Vaše Pohlaví? a) Muž b) Žena 2. Váš věk? a) b) c) d) e) f) g) Jak často nakupujete na internetu? a) jednou týdně b) jednou měsíčně 18

19 c) jednou za půlrok d) vůbec 4. Nakupujete na internetu oblečení? a) b) Ne 5. Jaké znáte e-shopy s oblečením? 6. Jaké je Vaše zaměstnání? Testovací úkoly 1. Chcete si koupit kalhoty, jak budete postupovat? 2. Chcete si koupit kalhoty Guess Lambada, zvolíte jiný postup? 3. Chcete si objednat tištěný katalog, jak budete postupovat? 4. Přihlaste se k odběru novinek em, jak budete postupovat? Post-test dotazník 1. Co bylo nabízeno na úvodním velkém poutači? ANO / NE Doplňující odpověď: 2. Víte kde je vyhledávací pole na webu? ANO / NE Doplňující odpověď: 3. Kde byste hledal/a kontaktní údaje obchodu? ANO / NE Doplňující odpověď: 4. Všimli jste si na webu textového odstavce a o čem byl? ANO / NE Doplňující odpověď: 19

Eye Tracking. Testování uživatelského rozhraní internetového obchodu Blancheporte za pomoci oční kamery

Eye Tracking. Testování uživatelského rozhraní internetového obchodu Blancheporte za pomoci oční kamery Eye Tracking Testování uživatelského rozhraní intertového obchodu Blancheporte za pomoci oční kamery Vypracovali: Jiří Troup, Adam Švec, Lidziya Pabalavets, Petr Fišer Úvod Předmětem testování byly dvě

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování programu Free Easy CD/DVD Burner 5.1.0 Semestrální práce B2 z předmětu A7B39TUR Vypracovali: David Rozenberg Tomáš Pavlík Pavel Chráska

Více

Rozhraní YouTube.com! Semestrální práce C! Testování použitelnosti v laboratoři!

Rozhraní YouTube.com! Semestrální práce C! Testování použitelnosti v laboratoři! Rozhraní YouTube.com Semestrální práce C Testování použitelnosti v laboratoři Piero Šesták ČVUT FEL Michal Stanke Otevřená informatika Lukáš Toman LS 2013/2014 Jan Vrátník A4B39TUR Obsah 1. Úvod... 3 2.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Testování uživatelského rozhraní test s uživateli. VLC media player

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Testování uživatelského rozhraní test s uživateli. VLC media player České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování uživatelského rozhraní test s uživateli VLC media player Semestrální práce C1 v rámci předmětu A4B39TUR Tomáš Flek, Ondřej Okluský,

Více

Městská cyklonavigace [IM-WMC]

Městská cyklonavigace [IM-WMC] ČVUT, FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ A4M39NUR - Návrh uživatelského rozhraní Městská cyklonavigace [IM-WMC] Deliverable D1 Veronika Černohorská, Václav Dobeš, Věra Okruhlicová cernover@fel.cvut.cz, dobesvac@fel.cvut.cz,

Více

Semestrální práce C1- Test s uživatelem

Semestrální práce C1- Test s uživatelem Testování uživatelského rozhraní Semestrální práce C1- Test s uživatelem Testovaná služba: Google+ Tým číslo 3: Lukáš Löwinger David Král Aleksandr Primak Kamil Hendrich Vladislav Telehuz 2013 Úvod Předmětem

Více

Testování použitelnosti webové aplikace Studentagency.cz. Tomáš Ivanič Ondřej Chvíla Lukáš Chvátal Jakub Berka Petr Frantál

Testování použitelnosti webové aplikace Studentagency.cz. Tomáš Ivanič Ondřej Chvíla Lukáš Chvátal Jakub Berka Petr Frantál Testování použitelnosti webové aplikace Studentagency.cz Tomáš Ivanič Ondřej Chvíla Lukáš Chvátal Jakub Berka Petr Frantál 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Předmět testování... 4 1.2. Stručný popis testování...

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB 1 Obsah 1. Popis aplikace... 3 2. Instalace aplikace na zařízení... 3 3. První spuštění aplikace... 3 4. Úvodní obrazovka aplikace... 3 5. Sekce kamer...

Více

Seminární práce obecné a technické pokyny

Seminární práce obecné a technické pokyny Seminární práce obecné a technické pokyny Rozsah běžné seminární práce Orientačně 10 normovaných stran skutečného textu (Úvod, Hlavní část, Závěr). Obvyklá struktura seminární práce Vlastní struktura,

Více

Testování s uživateli - KMPlayer

Testování s uživateli - KMPlayer České vysoké učení technické v Praze Testování s uživateli - KMPlayer Předmět: Testování uživatelského rozhraní (A4B39TUR) Autoři: Marek Hajer Tomáš Jiran Věra Okruhlicová Vladimír Pokorný Martin Svatoš

Více

Inspiron 13. Nastavení a technické údaje. řada 5000 2 v 1. Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001

Inspiron 13. Nastavení a technické údaje. řada 5000 2 v 1. Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001 Inspiron 13 řada 5000 2 v 1 Nastavení a technické údaje Model počítače: Inspiron 13-5368 Regulační model: P69G Regulační typ: P69G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité

Více

Seminární práce z fyziky stručné pokyny

Seminární práce z fyziky stručné pokyny Seminární práce z fyziky stručné pokyny Rozsah a obvyklá struktura seminární práce Orientační rozsah seminární práce je 10 normovaných stran vlastního textu (tím se rozumějí kapitoly Úvod, Hlavní část,

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

Rychlý průvodce Barbone Boss. Prohlídka notebooku Barbone Boss. Pohled zepředu

Rychlý průvodce Barbone Boss. Prohlídka notebooku Barbone Boss. Pohled zepředu Rychlý průvodce Barbone Boss V tomto rychlém průvodci naleznete užitečné informace a seznámíte se s tím, jak zařízení vypadá a funguje. Průvodce je rozdělen do několika částí podle toho, kterou oblast

Více

Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol

Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol 1. Co jsou Shopletáky.cz... 2 2. Jak webová služba Shopletáky.cz funguje... 3 3. Registrační údaje...... 5 4. Podmínky použití webu Shopletáky.cz... 6

Více

Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps

Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps Testování uživatelského rozhraní - A4B39TUR Semestrální práce A2 Tom Nováček novacto2@fel.cvut.cz

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Využití webových kapacit v cestovním ruchu

Využití webových kapacit v cestovním ruchu Využití webových kapacit v cestovním ruchu CÍL KAPITOLY Cíl 1. Představit základy projektů tvorby webových stránek Cíl 2. Představit řešení pro online ukládání a sdílení souborů Cíl 3. Představit základy

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY. Studijní program: B8206 Výtvarná umění. Obor: Vizuální komunikace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY. Studijní program: B8206 Výtvarná umění. Obor: Vizuální komunikace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Studijní program: B8206 Výtvarná umění Obor: Vizuální komunikace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JAN VALENTA Vedoucí bakalářské práce: Doc. Stanislav Zippe

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Semestrální práce A2 A4B39TUR TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Testované zařízení Amazon Kindle 3 Keyboard 1 Hejduk Jiří 2. ročník Ak. rok

Více

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech).

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech). Obchodní podmínky objednávky: o Výrobce si vyhrazuje právo na změny u vyobrazených produktů. Barevnosti jsou pouze orientační. Umístění loga, letopočtu, dekorativní ražby a dalších prvků diáře bude s každým

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství IČ: 00020478

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství IČ: 00020478 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název zakázky: Komplexní realizace výstavního stánku regionálních potravin a zajištění souvisejícího doprovodného programu na výstavě Země živitelka

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

Metodický materiál. Cvičné příklady a témata pro soutěž OFFICE - ZŠ. Ing. Zdeněk Matúš, Mgr. Čestmír Glogar, 2015,

Metodický materiál. Cvičné příklady a témata pro soutěž OFFICE - ZŠ. Ing. Zdeněk Matúš, Mgr. Čestmír Glogar, 2015, KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín, 595-538-000,

Více

TESTOVÁNÍ S UŽIVATELEM Ashampoo Burning Studio

TESTOVÁNÍ S UŽIVATELEM Ashampoo Burning Studio TESTOVÁNÍ S UŽIVATELEM Ashampoo Burning Studio - 1 - Luboš Doležal Michael Drdlíček Pavel Reiter Tomáš Velechovský Michal Vlček 2.12.2011 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Testování s uživatelem obecně... 3 1.2 Popis

Více

www.insolvencnispravce.info

www.insolvencnispravce.info Insolvenční správce Informační newsletter ze světa vašeho software Nová verze informačního systému Insolvenční správce vyjde na začátku listopadu 2012 Na začátek listopadu 2012 jsme pro vás, naše zákazníky,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje IČO: 75151545 Sídlo/místo podnikání:

Více

Zpráva o činnosti projektu Hudebny SH za období 2014/15 a cíle projektu pro rok 2016

Zpráva o činnosti projektu Hudebny SH za období 2014/15 a cíle projektu pro rok 2016 STUDENTSKÁ UNIE ČVUT KLU B SILICON HILL Zikova 4, 166 36 Praha 6 Zpráva o činnosti projektu Hudebny SH za období 2014/15 a cíle projektu pro rok 2016 Autor dokumentu: Jan Pilař, 1.12.2015 Projekt Hudebny

Více

Kongresy Konference Tiskové konference Kulturní a firemní akce Filmové festivaly Technické vybavení výstavních stánků Ozvučení vnitřních i vnějších

Kongresy Konference Tiskové konference Kulturní a firemní akce Filmové festivaly Technické vybavení výstavních stánků Ozvučení vnitřních i vnějších Kongresy Konference Tiskové konference Kulturní a firemní akce Filmové festivaly Technické vybavení výstavních stánků Ozvučení vnitřních i vnějších prostor Projekce z videa a počítačů Audio-video záznamy

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE PŘIPOJENÍ KLÁVESNICE PS/2/USB konektor pro připojení klávesnice je umístěn na zadní straně zařízení. Konektor klávesnice připojte do odpovídající zástrčky. Vždy připojujte

Více

Testování uživatelského rozhraní

Testování uživatelského rozhraní Testování uživatelského rozhraní Kingdom Come: Deliverence Fakulta Elektrotechnická, ČVUT v Praze Letní semestr 2015/2016 Vladimír Dvořák, Štěpán Dvořák, Adam Johanides, Ondřej Sedlár 1. Úvod Předmětem

Více

emachines D620 řady Stručné pokyny

emachines D620 řady Stručné pokyny emachines D620 řady Stručné pokyny Copyright 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. emachines D620 řady Stručné pokyny Původní vydání: 09/2008 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky

Více

AVG_ANTIVIR. Semestrální projekt předmětu Návrh uživatelských rozhraní Julie Partyková, partyjul@fel.cvut.cz Ondřej Mirtes, mirteond@fel.cvut.

AVG_ANTIVIR. Semestrální projekt předmětu Návrh uživatelských rozhraní Julie Partyková, partyjul@fel.cvut.cz Ondřej Mirtes, mirteond@fel.cvut. AVG_ANTIVIR Semestrální projekt předmětu Návrh uživatelských rozhraní Julie Partyková, partyjul@fel.cvut.cz Ondřej Mirtes, mirteond@fel.cvut.cz Zadání Tento projekt se zabývá zpřístupněním uživatelského

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DV 2003 A SPECIFIKACE DVEØNÍ VIDEOSYSTÉM. obrazový pøenos komunikaèní systém otevírání dveøí zvonek. 4 BW (èerno- bílý)

NÁVOD K POUŽITÍ DV 2003 A SPECIFIKACE DVEØNÍ VIDEOSYSTÉM. obrazový pøenos komunikaèní systém otevírání dveøí zvonek. 4 BW (èerno- bílý) SPECIFIKACE MONITOR 4 BW (èerno- bílý) Napájení vstup: 18V DC Pracovní teplota 0 C - 50 C Komunikaèní systém Duplex Handset Conversation Zvuk zvonku Dvou-tónový Èas hovoru Automat.vypnutí po cca 110s Vodièe

Více

PORTÁL ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH TEXTŮ

PORTÁL ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH TEXTŮ PORTÁL ELEKTRONICKÝCH STUDIJNÍCH TEXTŮ Martin Ledínský, Ústav výpočetní techniky UK Praha Portál Elektronické studijní texty (viz Obrázek 1; dále jen EST nebo portál) vytváří Ústav informačních studií

Více

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Základní uživatelský manuál OBSAH 1. Úvod 2. Základní nastavení 3. Administrátorské nastavení 4. Rezervace 4.1 Registrace do rezervačního systému 4.2 Přihlášení

Více

Testujeme notebook pro opravdové hráče: Toshiba X200

Testujeme notebook pro opravdové hráče: Toshiba X200 Stránka č. 1 z 5 Testujeme notebook pro opravdové hráče: Toshiba X200 26.9.2007 - Procesor Intel Core 2 Duo 2,4 GHz a nekompromisní výkon grafické karty NVidia 8700M GT jsou hlavními zbraněmi nové řady

Více

Radka Vyoral Krakovská - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 29.12.2015, 23:27

Radka Vyoral Krakovská - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 29.12.2015, 23:27 Obchodní podmínky - nákupní řád Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže uvedenými podmínkami

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

Testová ní zář í zení HTC Desiře HD

Testová ní zář í zení HTC Desiře HD ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Testová ní zář í zení HTC Desiře HD Inteřnetový přohlížeč opeřáčního systému Google Android 2.2 Zadal Ing. Adam Sporka Zpracoval Marek Pytela

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Notebooky, monitory a grafické terminály

Notebooky, monitory a grafické terminály Výzva k předložení nabídky veřejná zakázka na dodávku Notebooky, monitory a grafické terminály 1. Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle vnitřního předpisu města Dvůr

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo

Více

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě http://obchod.portal.cz, provozovaném obchodní společností Portál, s.r.o., Klapkova 2, Praha 8, 182 00,

Více

DPC-D244-R DPC-D244-FR

DPC-D244-R DPC-D244-FR DPC-D244-R DPC-D244-FR 2-drátová dveřní stanice Uživatelský manuál Mechanické časti a jejich funkce Montáž Připojení kabelů JP/LK: Přepínač typu ovládaní zámku, interní napájení/ovládacím relé DIP přepínač::

Více

Testování uživatelského rozhraní programu TeamSpeak 3

Testování uživatelského rozhraní programu TeamSpeak 3 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Testování uživatelského rozhraní programu TeamSpeak 3 Testování uživatelského rozhraní v Usability Lab Ladislav Mejzlík, Pavel Matyáš, Ondřej Netík, Jakub Moravec Obsah 1 Úvod...

Více

DHL Freight MICROSITE

DHL Freight MICROSITE DOKUMENTACE Ukázku navrhované Microsite DHL Freight lze shlédnout na adrese www.theq.cz/dhl. Je zde dále ke stažení také tento dokument ve formě PDF a v neposlední řadě Wordovský dokument pod názvem Microsite_structure.doc,

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

TEL. 737 239 672, 233 354 417 TEL. 737 239 672, 233 354 417. DVD srpen 2010 OBJEKT SO 01 - BUDOVA KCEV DATUM. F.1.4.i

TEL. 737 239 672, 233 354 417 TEL. 737 239 672, 233 354 417. DVD srpen 2010 OBJEKT SO 01 - BUDOVA KCEV DATUM. F.1.4.i ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL AUTOR ARCHITEKTONICKÉ I AUTOR I ) - PROSTOROVÁ AKUSTIKA A VYBAVENÍ SÁLŮ AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNOLOGIE OBSAH DOKUMENTACE OD 1xA4 tabelární část TECHNICKÁ ZPRÁVA TZ 6xA4 textová

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele Version 4.0 14/04/2010 1 Tato příručka slouží všem uživatelům bez ohledu na jejich pracovní pozici a popisuje funkce, které poskytuje

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤĚNÍ MEDIÁLNÍ KAMPANĚ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE FORMOU INFOBUSU. Smluvní strany

SMLOUVU O ZAJIŠŤĚNÍ MEDIÁLNÍ KAMPANĚ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE FORMOU INFOBUSU. Smluvní strany Evid. číslo smlouvy objednatele: Evid. číslo smlouvy dodavatele: SMLOUVU O ZAJIŠŤĚNÍ MEDIÁLNÍ KAMPANĚ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE FORMOU INFOBUSU Smluvní strany Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí

Více

v posluchárně CH1 Návod k obsluze ovládacího panelu EXTRON MLC226

v posluchárně CH1 Návod k obsluze ovládacího panelu EXTRON MLC226 Návod k obsluze ovládacího panelu EXTRON MLC226 v posluchárně CH1 Při ovládání není nutné dlouze držet jednotlivá ovládací tlačítka, ale postačí krátký stisk. Pouze u regulace hlasitosti je přímá úměra

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU

SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU Město Jeseník vyhlašuje SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.,

Více

1. krok Přihlaste se. Klikněte na políčko Přihlášení

1. krok Přihlaste se. Klikněte na políčko Přihlášení 1. krok Přihlaste se Klikněte na políčko Přihlášení 1. krok Přihlaste se Zadejte své uživatelské jméno a heslo Rada: Pokud si heslo nepamatujete, použijte nápovědu Zapomněli jste své heslo?. 2. krok Aktualizujte

Více

Planeta facebook. obsah 6/10. Kompletní průvodce programem

Planeta facebook. obsah 6/10. Kompletní průvodce programem 6/10 Co dělají přátelé? Všechna výše uvedená nastavení se týkají především vašich vlastních aktivit na Facebooku. Mnohem častěji ale budete pracovat s částí označenou Hlavní stránka. Hlavní stránka je

Více

Inspiron 15. Řada 7000. Pohledy. Technické údaje

Inspiron 15. Řada 7000. Pohledy. Technické údaje Inspiron 15 Řada 7000 Pohledy Copyright 2015 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento produkt je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Dell a logo

Více

Technické podmínky pro technický automobil chemický

Technické podmínky pro technický automobil chemický Technické podmínky pro technický automobil chemický 1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho technického automobilu chemického pro detekci chemických látek. Automobil umožňuje odběr, zpracování,

Více

Testování programu FreeFileSync podklady pro analýzu

Testování programu FreeFileSync podklady pro analýzu České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování programu FreeFileSync podklady pro analýzu Semestrální práce v rámci předmětu A4B39TUR Petr Mezek - mezekpet@fel.cvut.cz Petr Hnilička

Více

below belly button gynekologická ambulance mudr. simona vlčková

below belly button gynekologická ambulance mudr. simona vlčková Paní doktorka Simona Vlčková oslovila Krasavice inteligentní, aby pro ni vytvořily redesign jejích merkantilií. V té době ambulance neměla ani název, ani to, co bychom mohli označit za jednotný vizuální

Více

E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 )

E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 ) E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 ) Filozofie vývoje nové řady E.C.S. CNC klade důraz především na vyspělou technologii a nadčasový vzhled. Vývoji nového

Více

Moderní způsob výuky fyziky

Moderní způsob výuky fyziky Vyhodnocení workshopu Moderní způsob výuky fyziky Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 20. 11. 2012 Místo konání:

Více

Obchodní podmínky pro prodej zboží

Obchodní podmínky pro prodej zboží 1/ Tyto Obchodní podmínky pro prodej zboží zákazníkům GoMobil (dále též jen OP ) upravují vztahy při nákupu v internetovém obchodě umístěném v rámci internetové prezentace společnosti TERMS a.s. (eshop)

Více

NĚKTERÉ Z MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ POČÍTAČE OVLÁDANÉHO HLASEM VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE

NĚKTERÉ Z MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ POČÍTAČE OVLÁDANÉHO HLASEM VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE NĚKTERÉ Z MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ POČÍTAČE OVLÁDANÉHO HLASEM VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE Věra Strnadová - Jan Nouza Když byl na konferenci Handicap 94 " na liberecké Technické univerzitě předveden prototyp systému

Více

Řada Aspire 7540. Stručné pokyny

Řada Aspire 7540. Stručné pokyny Řada Aspire 7540 Stručné pokyny Copyright 2009. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 7540 Původní vydání: 07/2009 Notebook řady Aspire 7540 Číslo modelu:

Více

Typová expozice Basic - TYP B2, 3 x 2 m, celková cena Kč 19 400,- + DPH

Typová expozice Basic - TYP B2, 3 x 2 m, celková cena Kč 19 400,- + DPH C 1 BASIC 96 m 2 Typová expozice Basic - TYP B2, 3 x 2 m, celková cena Kč 19 400,- + DPH Cena zahrnuje: výstavní plochu 6 m2, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle uvedeného soupisu, základní

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Kultivační stanovení: Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22 C a 36 C Vypracováno v rámci projektu:

Více

Aspire 8530 řady. Stručné pokyny

Aspire 8530 řady. Stručné pokyny Aspire 8530 řady Stručné pokyny Copyright 2009 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Aspire 8530 řady Stručné pokyny Původní vydání: 01/2009 Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně

Více

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37012 Název projektu: Na svobodu připraven! Období realizace: 1.1.2015 31.10.2015 Řešení bylo vyvinuto v rámci realizace

Více

Instalační manuál 366511

Instalační manuál 366511 Instalační manuál 3665 PRI 3 4 6 0 0 0 PRI 30V~ 50-60Hz 60mA - } 7V,A IP30 03 06 TK 346830 PS PI Video sada 30 Vac V 30 Vac Původní systém se zvonkem Stávající systém se 3 vodiči a zvonkem Nový systém

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Určování tlaku v praktických životních situacích Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (nemusí

Více

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění - 1 - Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění Přílohy : A Technická dokumentace a popis díla B Kalkulace ceny díla 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této smlouvy,

Více

EVIDENČNÍ FORMULÁŘ. FTVS-UK evidence VaV výsledků nepodléhající řízení o zápisu u ÚPV v Praze

EVIDENČNÍ FORMULÁŘ. FTVS-UK evidence VaV výsledků nepodléhající řízení o zápisu u ÚPV v Praze EVIDENČNÍ FORMULÁŘ Název výsledku: Software pro ovládání měřiče mechanických vlastností měkkých tkání 1. Informace o projektu Název projektu, v rámci kterého předkládaný výsledek vznikl: TAČR - TA 01010806,

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS)

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS) 1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před

Více

Zpravodajský web pro televizi Michal Hanzlík hanzlmi4@fel.cvut.cz

Zpravodajský web pro televizi Michal Hanzlík hanzlmi4@fel.cvut.cz Zpravodajský web pro televizi Michal Hanzlík hanzlmi4@fel.cvut.cz Návrh a implementace uživatelského rozhraní (NUR) Zadání Navrhněte webový výstup zpravodajského serveru pro televizní prostředí řešte zejména

Více

Způsob výběru participantů a popis výsledné skupiny

Způsob výběru participantů a popis výsledné skupiny Testování v ulabu B1 Obsah - participanti - náš Screener - hodnocení Screeneru - způsob hodnocení Screeneru - tabulky o Screener o Pre-Test o Post-Test o zajímavé logy Způsob výběru participantů a popis

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Obsah. Kapitola 1 Stažení a instalace... 13. Kapitola 2 Orientace v programu a základní nastavení... 23. Úvod... 9

Obsah. Kapitola 1 Stažení a instalace... 13. Kapitola 2 Orientace v programu a základní nastavení... 23. Úvod... 9 Obsah Úvod......................................................... 9 Co vás čeká a co GIMP umí............................................... 9 Co s GIMPem dokážete?............................................................10

Více

Kapitola 1 15. Kapitola 2 29

Kapitola 1 15. Kapitola 2 29 Obsah Kapitola 1 15 Jak dostat obrázky do Lightroomu Postup importu zařídit, aby se Lightroom automaticky spustil při vložení paměťové karty? 16 maximálně urychlit zobrazení miniatur? 17 při importu přidat

Více

Obsah. Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Forma výkladu 9 Co Internet nabízí a co se dozvíte v této knize 10

Obsah. Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Forma výkladu 9 Co Internet nabízí a co se dozvíte v této knize 10 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Forma výkladu 9 Co Internet nabízí a co se dozvíte v této knize 10 Kapitola 1 Světem Internetu s prohlížečem 11 Kde se Internet v počítači bere 11 Prohlížíme Internet

Více

Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva

Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva Co budete k natáčení potřebovat? - kameru, nebo jiné zařízení schopné zaznamenávat video) - externí mikrofon - stativ - náhradní baterie

Více

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka

HP ProBook Notebook PC. Uživatelská příručka HP ProBook Notebook PC Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívaná společností Hewlett- Packard Company

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

Solidní zpracování. Výbava

Solidní zpracování. Výbava Notebooky Dell Latitude spolu s notebooky IBM, dnes již Lenovo, ThinkPad patří jednoznačně již řadu let mezi legendární manažerské notebooky proslulé svoji fyzickou výdrží i nejrůznějšími vychytávkami.

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č.1 žákovská verze Téma: Orientace v terénu podle GPS a zjištění vybraných parametrů tekoucí vody v místním regionu, pozorování v krajině a invazní

Více

Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? AKTUALITY zvláštní stránka s aktualitami v AJ (budou zde jen ty důležitější)

Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? AKTUALITY zvláštní stránka s aktualitami v AJ (budou zde jen ty důležitější) JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická AKTUALITY Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? KONTAKTY AKTUALITY zvláštní stránka s aktualitami v AJ (budou zde jen ty

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 WORD 2013 práce s textovými soubory Autoři: Jan Heller a David Peterka 1 Obsah Úvodní slovo realizačního týmu... 4 Úvod... 6 1. Prostředí MS Word 2013...

Více

Obsah. Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Co si v knize přečtete 9

Obsah. Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Co si v knize přečtete 9 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Co si v knize přečtete 9 Kapitola 1 Seznamte se se svým počítačem 11 Co je před vámi 11 Máte stolní počítač? 11 Pořídili jste si některé z přenosných zařízení? 12

Více

DARAL grafický manuál

DARAL grafický manuál Grafický manuál Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama, podoba webových stránek, apod. Každý komunikační prvek přispívá

Více

2.7.17 Nerovnice s neznámou pod odmocninou

2.7.17 Nerovnice s neznámou pod odmocninou .7.7 Nerovnice s neznámou pod odmocninou Předpoklady: 05, 75 Pedagogická poznámka: Tato hodina patří mezi největší masakry během celého studia. Její obtížnost spočítává hlavně ve dvou věcech: a) Je nutné,

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více