Tvorba pracovních listů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba pracovních listů"

Transkript

1 Tvorba pracovních listů Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ )

2 Úvod Seznámení se Program školení Dnešní úkoly a cíle MS WORD a jeho efektivní využívání MS Excel MS Powerpoint

3 MS WORD MS Excel Příprava pracovních listů Prezentace v MS Powerpoint, případně podklady MS Powerpoint Další možnosti

4 Základní pravidla MS Word Ovládání aplikace viz příručka Dále Kompatibilita 95-97, 2003, 2007, 2010, Základní pravidla úprav textů (viz dále)

5 Použité termíny a značky PS psací stroje TE textové editory Word způsob zápisu v editoru Microsoft Word

6 Interpunkční znaménka Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník. K předcházejícímu slovu, zkratce, značce nebo číslu se připojují bez mezery. Za každé interpunkční znaménko náleží mezera kromě desetinné čárky a dalších případů uvedených dále.

7 Interpunkční znaménka Čalouníme nábytek. Chcete si vybrat látku? Obraťte se na nás! Následuje-li více interp. znamének za sebou, patří mezera za poslední z nich. KAKTUS, spol. s r. o., tel Tečka za zkratkou na konci věty platí také jako tečka za větou. Inzertní rubriky se týkají výměny bytů, nabídky služeb apod.

8 Tři tečky Nahrazují nevyslovený text (na začátku nebo na konci věty), vypuštěný text (například nepodstatnou část citátu) nebo pokračování výčtu. Sází se znakem trojtečka ( ), který má v proporcionálních písmech poněkud větší světlost než tři sousedící tečky (...).

9 Tři tečky Při náhradě části výčtu se trojtečka od předchozího textu odděluje mezerou, jinak se přisazuje těsně. Větná tečka se za trojtečkou již nepíše. Původně jsem si to také myslel, ale Leden, únor, březen, Word: Tři jednotlivé tečky jsou funkcí Automatické opravy nahrazeny automaticky, jinak CTRL +.

10 Spojovník pomlčka Spojovník spojuje dvě části slova nebo dva výrazy bez mezer: česko-polský slovník okres Plzeň-sever Frýdek-Místek Klára Suková-Rovenská budete-li Word: normální pomlčka nebo klávesa minus na numerické části klávesnice

11 Spojovník pomlčka Pomlčka se odděluje z obou stran mezerami. Lze použít širokou em-pomlčku ( ) nebo užší en-pomlčku ( ). Em-pomlčka má šířku čtverčíku čili aktuálně použitého stupně písma, šířka en-pomlčky je poloviční. V české typografii je dovoleno používat jednotně v celém dokumentu kteroukoliv z nich. Na psacích strojích pomlčka chybí, proto se nahrazuje spojovníkem (-). V tištěném textu je ovšem zaměňování pomlčky a spojovníku nepřípustné. Word: en-pomlčka CTRL + minus na numerické klávesnici em-pomlčka CTRL + Alt + minus na numer. kláv.

12 Spojovník pomlčka Použití pomlčky: oddělení větných celků Dobré pivo nejlépe Plzeň neodmítnu. vyjádření nedokončené myšlenky či její nevyslovené části Nech mě být, ty! Nebylo to úplně špatné, ale místo až, od do, proti (vztah, rozsah) C, utkání Sparta Slavia typografie v tomto případě mezery nepoužívá, i když norma ČSN ano

13 Neoddělitelné prvky K zalomení řádky nesmí dojít před jednociferným číslem bez měrné jednotky mezi řádovými skupinami cifer uvnitř čísla mezi číslem a značkou měrné jednotky mezi zkratkou akademického titulu a jménem mezi zkratkou jména a příjmením za dnem v číselné reprezentaci kalendářního data za jednopísmennou předložkou či spojkou (v nouzi je přípustnou výjimkou spojka a ). Řešení: vložení tvrdé mezery. Word: CTRL + Shift + mezerník

14 Závorky a uvozovky Přiléhají bez mezer k začátku a konci výrazu. Uzavírají-li celou větu, je ukončovací interpunkční znaménko v závorce. Závorky se přednostně používají kulaté. Pro děti od šesti do deseti let jsou vhodné stolní hry (fotbal, kulečník). (Některé hračky si kupují dospělí sami pro sebe.) Uvozovky: nebo» «Vnitřní uvozovky: Odpověděla: Tobě se nedá říci ne.

15 Zkratky častých slov Za zkratkami, které se tvoří začátkem slova, se píše tečka. p. (pan), popř., r. (rok), zvl. (zvláště) Jestliže se slovo zkrátí začátkem a koncem, tečka za zkratku nepatří. fa (firma), fy, fu, fou, pí (paní), cca (circa) Uvnitř zkratek více slov náleží za každou tečku mezera. a. s., t. r., v. r., Ústí n. Orl.

16 Zkratky častých slov Některé zkratky více slov se píší dohromady (event. je možný druhý způsob psaní). tj. (to je), atp., čj., č. p., čp. Za iniciálovými zkratkami (utvořenými z velkých počátečních písmen) se tečka nepíše. ČR, AV ČR, ČD, UNICEF, OSN

17 Značky měrných jednotek Píší se bez tečky, od číselné hodnoty se oddělují mezerou. 10 cm; 6 V; 8,78 kg; 7 5 m; 12 min; 30 s Tvoří-li značku dva nebo více znaků, následují za sebou bez mezery. +10 C; 300 kw; 100 kwh; 15 ma; 500 kpa Jestliže se číslicí a značkou vyjadřuje přídavné jméno, píše se takový výraz bez mezery. 6V baterie = 6voltová = šestivoltová baterie 100km rychlost = 100kilometrová = stokilometrová rychlost

18 Matematické značky Čísla se od matematických značek oddělují mezerami = = 30 a + b = c 5 16 = : 12 = 5 a b = x 5 16 = 80 ( ve Wordu: CTRL + ALT + ]) Pokud značky plus a minus vyjadřují hodnotu čísla, předsazují se bez mezery. +5 C; 10 C V textu se matematické značky vypisují slovně. Celkové množství minus 5 kusů vadných. Uvedená cena plus 645 Kč DPH.

19 Sestavy čísel, stejnítka V sestavách se píší jednotky pod jednotky, desítky pod desítky atd. Vychází se od desetinné čárky. Za desetinnou čárkou se uvádí vždy stejný počet míst. Pokud nejsou udány desetinné hodnoty, píší se nuly. V sestavách je možné opakovaný výraz na dalším řádku nahradit stejnítky (uvozovkami), které se píší pod první písmeno opakovaného slova. Opakovaná čísla stejnítky nahradit nelze. Kč 222,50 10,00 112,00 Kč 344,50

20 Desetinná čísla Desetinná místa se oddělují od jednotek desetinnou čárkou. Čísla, která mají více než tři místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky, se člení do skupin o třech místech jednou mezerou. Čtyřmístná čísla se mohou psát bez mezery ,8 m; obyvatel; 5,756 7 m 3 ; 2000 km

21 Datum, čas Datum: mezery mezi dnem, měsícem a rokem 16. prosince 1999; Běžný časový údaj: hodiny a minuty odděleny tečkou, u sportovních výkonů se používá dvojtečka. 2:08:45, h 10 h 30 min 15 s v 10 hodin

22 Zvýraznění textu V počítačově zpracovávaném textu se vyhýbáme p r o k l á d á n í znaků, zejména nemáme-li možnost tvrdých mezer. Podobně se vyhýbáme podtrhávání. V tisku podtržený text nevypadá nejlépe a profesionální typografie tento způsob nepoužívá. Možné je použít: PSANÍ VELKÝMI PÍSMENY, volbou písma kurzívního, tučného, zvětšeného, vyčleněním z textu (zvláštní řádek, odstavec). Při použití bohatě vybavených editorů je nutné se ovládat, nenechat se oslnit technickými možnostmi a nepřeplácat text množstvím typů písma.

23 Číselné označování částí textu 0 Úvod 1 Psací stroje 1.1 Rozdělení Podle pohonu Ruční Elektrické Podle účelu použití Kancelářské Přenosné Speciální Slepecké 2 Rozmnožovací stroje 10 Diktafony

24 Abecedně-číselné označování částí textu Buď pořadí: velká písmena, římské číslice, arabské číslice, malá písmena nebo: pouze arabské číslice, pouze malá písmena apod. Za malá písmena závorku, za ostatní tečku. Úvod A. Rozdělení psacích strojů I. Podle pohonu 1. Ruční psací stroje 2. Elektrické psací stroje a) elektromechanické b) elektronické II. Podle účelu použití

25 Úprava nadpisů PS: Nadpisy větších částí textu se od předcházejícího textu oddělují dvěma prázdnými řádky, od následujícího textu jedním prázdným řádkem. TE: Místo prázdných řádků se pro nadpis nastavují vertikální mezery před a za. Nadpis lze zvýraznit různým způsobem psaním velkými písmeny, podtržením, tučným tiskem, velikostí nebo druhem písma. Podtrhává se pouze text, nikoliv číselné nebo abecední označení.

26 Číslování tabulek a obrázků Ve vícestránkových dokumentech se tabulky a obrázky číslují průběžně v celém dokumentu. Tabulka 3, obrázek 5 Číslování stránek Stránky se kromě první stránky nebo úvodních stánek průběžně číslují arabskými číslicemi v záhlaví nebo zápatí stránky na horizontálním středu nebo na vnějších nebo na vnitřních okrajích textového sloupce.

27 Slovo viz Ačkoli slůvko viz mnozí považují za zkratku a píší za ním tečku, není k psaní tečky žádný důvod: nejde o zkratku, ale o rozkazovací způsob slovesa vidět. Dnes ho pociťujeme spíš jako ustrnulý výraz s odkazovacím významem. Po viz může následovat čtvrtý i první pád: viz stranu 35 i viz strana 35

28 Bibliografické citace (tzv. použitá literatura ) Od prosince roku 1996 platí pro bibliografické citace norma ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma, struktura. V lednu 2000 byla vydána norma pro citování elektronických dokumentů ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. ČSN ISO 690 obsahuje pravidla psaní a odkazování bibliografických citací monografických publikací a jejich částí, časopiseckých (seriálových) článků, příspěvků do monografií (např. sborníků z konferencí) a patentových dokumentů.

29 Bibliografické citace (tzv. použitá literatura ) ČSN ISO stanovuje způsoby citování elektronických monografií, databází a počítačových programů a jejich částí, elektronických seriálových publikací (časopisy) a jejich částí (články), elektronických nástěnek, diskusních fór a elektronických zpráv a to jak pro elektronické publikace na příslušných nosičích (CD ROM, disk), tak i pro on-line dokumenty, u nichž je třeba ještě uvést dostupnost v počítačové síti. příklady: další info + generátor citací:

30 Viz zadání lektora Praktická část I.

31 Základní pravidla MS Excel Ovládání aplikace viz příručka Dále Kompatibilita 95-97, 2003, 2007, 2010, Základní charakteristikou je práce v prostředí tabulkového procesoru Zpracování dat, výstupů tabulek, grafů

32 Základní pravidla MS Powerpoint Ovládání aplikace viz příručka Dále Lze využít pro multimediální prezentace Využití pro interaktivní tabuli Prezentace, interaktivní práce, podklady pro žáky

33 Viz zadání lektora Praktická část II.

34 Shrnutí, diskuze

35 Děkuji za pozornost Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/ )

36 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

37 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání. Praha 2010 Microsoft pro školství 2

38 Obsah 1. Úvod Cíl této publikace Cílová skupina čtenářů Co byste měli znát, než začnete publikaci číst? Čím budete obohaceni po prostudování následujících kapitol? Tabulkové kalkulátory Co je nového v Microsoft Office 2010? Co je součástí Office 2010? A nebylo by něco zdarma? Vzhůru do oblak Office 2010 a můj počítač Co nového v Excelu 2010? Práce se schránkou a její náhledy Nové možnosti vkládání buněk a využití náhledu Možnosti náhledu výstupů Ukázky vložené tabulky v různých podobách Cvičení Vkládání přes náhled schránky Minigrafy Tvorba minigrafu Úpravy a změny v minigrafech Cvičení Minigrafy Podmíněné formátování Nastavení podmíněného formátování Cvičení Podmíněné formátování Kontingenční tabulky Tvorba kontingenční tabulky Rozmístění sloupců kontingenční tabulky Seskupování polí Průřez kontingenční tabulkou Cvičení Kontingenční tabulky Kontingenční grafy a jejich průřezy Tvorba kontingenčního grafu Seskupení polí v kontingenčním grafu Microsoft pro školství 3

39 7.3. Průřezy v kontingenčním grafu Úprava a změna formátů průřezů Cvičení Kontingenční grafy Backstage Zobrazení Backstage Tisk Historie verzí Úprava pásu karet Tvorba vlastní karty Ukládání dat do oblak Uložení souboru na SkyDrive Web Apps Excel Závěr Microsoft pro školství 4

40 1. Úvod 1.1. Cíl této publikace Hlavním cílem obsahu následujících kapitol je představit čtenářům nové prostředí, funkce a možnosti tabulkového kalkulátoru Microsoft Office Excel Pomocí jednoduché a srozumitelné formy se publikace snaží svým čtenářům představit možnosti využití nových funkcí v rámci praktických informací a postupů Cílová skupina čtenářů Publikace Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 je určena všem pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí poznat nové vlastnosti aplikace Microsoft Office Excel 2010 a zjistit, jaké základní změny tato aplikace svým uživatelům přináší. Příručka obsahuje širokou škálu informací, které čtenářům poskytují možnosti praktického testování jednotlivých funkcí Co byste měli znát, než začnete publikaci číst? Příručka je určena všem pedagogickým pracovníkům, kteří se s novou verzí aplikace Microsoft Office Excel 2010 teprve seznamují a kteří mají zájem zjistit, jaké rozdíly tato verze nabízí oproti své předcházející verzi Excel Předpokladem pro úspěšné získání znalostí a dovedností je alespoň elementární znalost práce s touto aplikací Čím budete obohaceni po prostudování následujících kapitol? Publikace vám pomůže zorientovat se v novinkách aplikace Microsoft Office Excel 2010, naučí vás používat nové funkce této aplikace v řadě praktických příkladů a získáte přehled o řadě novinek, které vám pomohou urychlit vaši práci. Microsoft pro školství 5

41 2. Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory jsou druhým nejpoužívanějším kancelářským software a aplikace Excel patří mezi hlavního představitele těchto aplikací. Pomocí jednoduchých i pokročilých analýz, tvorby grafů, přehledů apod. teprve dávají často nicneříkající tabulky smysl a význam. V této příručce bude popisován Excel 2010, který je jednou z nejpoužívanějších aplikací z Microsoft Office a je také součástí každé sady. Ovládání aplikací, které jsou součástí tohoto balíku, se od verze 2007 výrazně změnilo a ve verzi 2010 bylo dále vylepšeno. Pokud jste používali předchozí verze Office (2003 a starší), bude vám zřejmě nějaký čas trvat, než si na nový způsob ovládání zvyknete. Nicméně po čase zjistíte, že změna v ovládání byla krokem k lepší, efektivnější práci a ke snadnějšímu hledání příslušných funkcí. Jsou tomu tři roky, co společnost Microsoft vydala revoluční balík kancelářských aplikací Microsoft Office Do té doby se vždy s vydáním nové verze jednalo spíše o kosmetické úpravy a na novinky nezbylo místo. S verzí 2007 se tento ustálený postup výrazně změnil, stejně jako se změnil celý kancelářský balík. Pro většinu uživatelů bylo nejvýraznější novinkou nové ovládání pomocí tzv. pásu karet, který se objevil v aplikacích Word, Excel a PowerPoint. To, co uživatelé zpočátku nepřijali příliš kladně, se po pár měsících ukázalo jako výborná myšlenka, která se objevila v produktech ostatních větších i menších softwarových společností. Další výraznou změnou byl nový formát souborů, založený na jazyku XML. Taktéž zpočátku nekompatibilita staršího a nového formátu byla pro mnoho uživatelů těžkým oříškem a opět i zde se ukázalo, že výhody tohoto formátu několikanásobně převyšují případné problémy. Novinek bylo samozřejmě více, jmenujme například SmartArt, nové možnosti formátování obrázků, titulní stránky, datové čáry apod. Od doby vydání Microsoft Office 2007 dali uživatelé nakonec za pravdu, že toto vydání bylo opravdovým přínosem, zejména co se efektivity a produktivity práce týče. Píše se rok 2010 a Microsoft ve svém tříletém cyklu uvádí Microsoft Office Kancelářský balík, který je spíše evolucí než revolucí. Nicméně evolucí několikanásobně větší, než tomu bylo ve verzích 2003 a starších. Pomocí pásu karet jsou nyní ovládány všechny aplikace tohoto nejpoužívanějšího balíku kancelářských aplikací na světě a novinek je samozřejmě více a o všech se v této příručce dočtete. Microsoft pro školství 6

42 2.1. Co je nového v Microsoft Office 2010? Existují novinky a změny, které jsou specifické pro každou aplikaci v tomto balíku, stejně tak jako jsou novinky a změny, které se objevují jen v rámci dané aplikace. Jaké to tedy jsou? Novinky společné pro všechny aplikace balíku Office 2010: 1. Možnost ukládání dat na zabezpečené webové úložiště SkyDrive Spolu s rozvojem a dostupností sítě Internet se Microsoft rozhodl, že nastupující trend tzv. cloud computingu (ukládání dat nikoliv na lokální počítač, ale na web) zabuduje i do svých aplikací. Proto je nyní možné z aplikací sady Office přímo ukládat svoje dokumenty na úložiště SkyDrive. Tato služba společnosti Microsoft je dostupná komukoliv zdarma a nabízí prostor pro uložení 25GB dat pro vaše dokumenty, obrázky, fotky apod. První výhodou je, že svoje dokumenty máte díky tomu zálohovány na webu a v případě ztráty PC/notebooku nebo poruchy disku počítače o svá data nepřijdete. Druhou podstatnou výhodou je, že svoje dokumenty máte dostupné z jakéhokoliv zařízení s možností přístupu na Internet. 2. Pásy karet ve všech aplikacích Zatímco v předchozí verzi Microsoft Office jste se mohli s pásem karet setkat jen ve třech nejpoužívanějších aplikacích, ostatní aplikace i nadále používaly pro své ovládání hlavní nabídky a panely nástrojů. Ve verzi 2010 tomu tak není a nyní již všechny aplikace v tomto balíku se ovládají jednotně pomocí pásu karet. 3. Zobrazení Backstage Zapomeňte na tlačítko Office z verze Spolu se sjednocením ovládání přichází nový způsob práce s dokumentem jako celkem. V tomto zobrazení máte přístup ke všem standardním funkcím práce se souborem (otevřít, uložit, tisk), ale navíc zde byly zabudovány další funkce, aby nebylo nutné otevírat různá okna s nastavením. V zobrazení Backstage tedy kromě klasických operací můžete nastavit parametry tiskárny, zobrazovat předchozí verze dokumentů, zobrazovat náhledy dokumentů před tiskem, ukládat soubory na SkyDrive a provádět mnoho dalších operací. 4. Společnými silami k lepším výsledkům V aplikacích Word, PowerPoint a OneNote nyní může více uživatelů najednou pracovat na jednom dokumentu. Výrazně se tak posiluje možnost spolupráce při vytváření dokumentů. Microsoft pro školství 7

43 5. V novém kabátě Design pásů karet byl lehce přepracován tak, aby jeho využití bylo ještě snazší než doposud. Některé prvky a nástroje dostaly nové, lépe vystihující názvy. Také prošla inovací novinka z roku 2007 objekty SmartArt. Do galerie těchto objektů přibyly nové tvary a pro ostatní grafické a multimediální objekty jsou připraveny větší možnosti úprav, ať už je to střih videa v aplikaci PowerPoint nebo nové minigrafy v Excelu. 6. Podívej se, co právě dělám V aplikacích umožňujících práci s grafickými objekty přibyla možnost vkládání snímků obrazovky počítače s právě otevřenými dokumenty. Již nebude pro uživatele problém vložit do dokumentu nebo prezentace výřez obrazovky a přidání vlastního popisu. 7. Není vkládání jako vkládání Nové Office si troufly inovovat i příkazy a operace staré již přes deset let. Všichni jistě znáte klasické operace pro práci se schránkou Vyjmout, Kopírovat, Vložit. A právě poslední z nich se stala předmětem zmiňované inovace. Při vkládání objektu ze schránky si můžete vybrat formát, v jakém bude objekt vložen. Odpadají tak častá nepříjemná překvapení v podobě zcela nových rozložení dokumentu při nevhodném vložení objektu. 8. Ukázala své kvality Aplikace OneNote je neprávem trochu opomíjená součást kancelářského balíku Office. Nicméně stále více uživatelů jí přichází na chuť a stává se velice oblíbeným nástrojem pro záznam poznámek a organizování informací. V předchozích verzích Office jste se s ní mohli setkat pouze ve vybraných edicích, tomu je teď konec a aplikaci OneNote najdete ve všech aplikacích sady Office. 9. Vývoj jde kupředu V oblasti IT se vyvíjejí nejenom softwarové nástroje, ale i samotný HW. Uživatelé používají výkonnější procesory, větší a rychlejší pevné disky a využívají více operační paměti. A právě pro tyto uživatele je připravena i nová, kompletně 64bitová verze kancelářského balíku Microsoft Office. Tato verze umožňuje využít při práci i více než 4GB operační paměti, a tak můžete například v Excelu zpracovávat tabulky o statisíce řádcích. Microsoft pro školství 8

44 10. K obrazu svému Ruku v ruce se společným ovládáním napříč všemi aplikacemi se objevuje i jedna podstatná novinka a tou je možnost vytvoření vlastní karty na pásu karet. Pokud z každé karty v rámci aplikace využíváte např. 2-3 příkazy, určitě uznáte, že neustálé přepínání karet není tím, co by přispělo k efektivitě práce. Nyní máte možnost si vytvořit novou vlastní kartu, pojmenovat si ji a umístit na ni libovolné příkazy z dané aplikace Co je součástí Office 2010? Aplikace, které se prodávají samostatně nebo jako součást vybraných edic: Word 2010 Excel 2010 PowerPoint 2010 Outlook 2010 Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager OneNote 2010 Publisher 2010 Access 2010 InfoPath 2010 Aplikace, které se prodávají pouze samostatně, tudíž je nenajdete v žádné edici: Visio Standard Visio Professional Visio Premium Project Standard Project Professional Microsoft pro školství 9

45 Aby bylo zřejmé, jaké aplikace se v které edici nacházejí, je pro vás připravena následující tabulka: Aplikace/Název sady Pro studenty a domácnosti Pro koncové zákazníky Pro podnikatele Professional Professional Academic Pro multilicenční zákazníky (školy, ) Standard Word * * * * * * Excel * * * * * * PowerPoint * * * * * * Outlook * * * * * OneNote * * * * * * Publisher * * * * Access * * * InfoPath Professional Plus * Popsat licencování tohoto kancelářského balíku by vystačilo na další příručku, nicméně alespoň dvě důležitá fakta: Edice Professional Academic je určena pouze pro vzdělávací instituce, jejich učitele a studenty, pro veřejná muzea, veřejné knihovny a charitativní organizace. Edice Office 2010 pro studenty a domácnosti je určena výhradně pro nekomerční použití v domácnostech. Není možné ji využívat ani v neziskových organizacích A nebylo by něco zdarma? Velká skupina uživatelů je zvyklá využívat software dostupný zdarma, nemusí sice za něj platit, ale jeho možnosti jsou často velice omezené, a to jak funkčně, tak například i podporou a dalšími doplňkovými aktivitami. Nicméně i Microsoft se snaží těmto uživatelům vyjít vstříc a přichází s novou edicí Microsoft Office Starter Tato edice obsahuje pouze dvě základní aplikace Word a Excel ve verzi Starter. Je považována za náhradu produktu Works a má umožnit aktivity i běžným uživatelům, kteří si čas od času potřebují napsat dokument nebo vytvořit tabulku. Office Starter ale nebude možné do počítače nijak doinstalovat, tato edice je dostupná pouze při koupi počítače nového. Aplikace Word a Excel mají ve verzi Starter samozřejmě oproti plným verzím některá omezení, zejména Microsoft pro školství 10

46 byly odstraněny pokročilé funkce, které běžní uživatelé nevyužijí, jako jsou např. revize, data, odkazy, tvorba obsahu, poznámky pod čarou, SmartArt, editor rovnic, komentáře, kontingenční tabulky a nelze přizpůsobit pás karet a panel nástrojů rychlý přístup Vzhůru do oblak O možnosti ukládat své dokumenty na web jste si mohli přečíst na předchozích stránkách. Jaké by to však bylo, kdybyste mohli využívat Word, Excel, PowerPoint a OneNote bez toho, aby bylo nutné je instalovat na váš počítač? I to je dnes možné a řešení se nazývá Office Web Apps. Jedná se o webové verze výše zmiňovaných aplikací, které poskytují základní funkcionalitu pro běžnou práci s dokumenty. Office Web Apps jsou součástí úložiště SkyDrive, a pokud v tomto prostoru máte uložen podporovaný typ souboru, je možné jej i s využitím internetového prohlížeče otevřít a s pomocí Office Web Apps i upravit Office 2010 a můj počítač S vydáním nových verzí všech softwarových produktů se často uživatelé ptají, zda jim nová verze poběží na jejich počítačích bez problémů. Office 2010 se svými nároky na HW konfiguraci počítače nikterak neliší od předchozí verze 2007, ve zkratce lze tedy říci, že pokud vám běží bez problému Office 2007, poběží i nové Office Pro úplnost jen dodáváme minimální konfiguraci počítače pro bezproblémový běh Office 2010: Procesor (CPU): 500MHz a rychlejší Operační paměť (RAM): 256MB, doporučeno 512MB Rozlišení monitoru: 1024x576 (vhodné i pro netbooky) Pevný disk (HDD): 3GB volného místa Operační systém (OS): Windows XP SP3 a novější 1 1 Neplatí pro Office Web Apps, které se spouští ve webovém prohlížeči, Office Starter 2010 vyžadují minimálně operační systém Windows Vista. Microsoft pro školství 11

47 2.6. Co nového v Excelu 2010? O aplikaci PowerPoint 2010 pojednává i tato příručka a o všech novinkách ve verzi 2010 v rámci této aplikace se v ní dočtete. Jaké tedy jsou ty nejhlavnější? Nové ovládání pomocí Backstage Vylepšené podmíněné formátování Nové funkce v kontingenčních tabulkách Tvorba minigrafů v buňkách a další Microsoft pro školství 12

48 3. Práce se schránkou a její náhledy Kopírování buněk v prostředí Microsoft Office Excel 2010 nebo jejich přesouvání nejsou žádnou novinkou. Stejně jako v minulosti můžete kopírovat i přesouvat buňky libovolně po listech či mezi listy nebo sešity. Příkazy a ovládání kopírovacího či přesouvacího mechanismu zůstávají beze změn a jejich možnosti si jistě sami vybavíte. Uveďme jen krátké příklady klávesových zkratek CTRL+C a CTRL+V nebo variantu kopírování buněk s využitím kontextové nápovědy, aktivuje se přes pravé tlačítko myši na označené oblasti buněk Nové možnosti vkládání buněk a využití náhledu V případě kopírování vybraných buněk je nutné nejdříve buňky označit (vybrat zdrojovou oblast), následně pak použít příkaz pro zkopírování či přesun do schránky. Využijete-li např. kopírování, samotnou operaci zajistíte za pomoci klávesové zkratky CTRL+C. Kontrolou vám bude plovoucí rámeček signalizující přesný výběr oblasti. Pro vložení buněk do cílové oblasti můžete využít standardního způsobu vkládání s příkazem CTRL+V. Tím dojde ke vložení buněk v obecném formátu. Novinkou aplikace Microsoft Excel 2010 je náhled výstupu buněk. Samotné vložení však může vypadat úplně jinak. Stačí, když se kurzorem myši nastavíte na počáteční buňku cílové oblasti a pak použijete nástroj na kartě Domů. Zde ve skupině Schránka aktivujte ikonu Vložit, viz Obrázek 1. Po aktivaci její spodní části se rozbalí sekce náhledů možností pro různé druhy vkládání a sami si pak vyberete, jak Obrázek 1 bude výsledek vypadat a pod jakým formátem se cílové buňky vloží. Tento způsob je doplněný dynamickým náhledem, což znamená, že při přecházení po jednotlivých druzích formátů se bude zobrazovat výsledek v cílových buňkách, aniž by byl cíl potvrzený Možnosti náhledu výstupů Náhled je rozdělený do tří skupin, viz Obrázek 2 Vložit jedná se o klasickou formu vložení výstupů s prvky mnohonásobně ulehčujícími práci. o Vložit (V) dojde ke standardnímu vložení včetně formátů i vzorců. o Vzorce (Z) vloží výsledné buňky bez formátů, ale vzorce zůstávají zachované. o Vzorce a formátování čísel (V) vloží výsledné buňky bez formátování buněk se zachovanými formáty čísel, vzorce zůstávají beze změn. o Zachovat formátování zdroje (C) v případě, že je v listu použitý jiný motiv, zůstává zachovaný motiv zdroje. Obrázek 2 o Bez ohraničení (B) výsledné buňky se vloží bez hraničních Microsoft pro školství 13

49 o čar i jejich barev. Ponechat šířky sloupců zdroje (O) šířky sloupců zůstávají stejné jako u zdrojové tabulky, v tomto případě odpadá častá nutnost vytvářet fyzické kopie listů. Vložit hodnoty častý případ žádoucího vložení hodnoty místo vzorce. o Hodnoty (H) pokud byly výsledné buňky vzorcem, vloží se jako hodnota s formátováním obecného čísla. o Hodnoty a formátování čísel (S) zdrojové vzorce se vloží jako hodnoty, v případě, že předem byly formátovány jako čísla, vkládají se s číselnými formáty. o Hodnoty a formátování zdroje (Z) vzorce se vkládají jako hodnota a jejich formátování zůstává identické jako zdrojová tabulka, včetně ohraničení a barev. Další možnosti vložení jedná se o speciální podoby vložení. o Formát (F) místo tabulek se vkládá pouze kopie formátu tabulky. o Obrázek (O) tabulka se na výsledné místo vloží jako obrázek. Tato volba je velmi vhodná při přenosu dat mezi aplikacemi, např. mezi Microsoft Office Excel 2010 a Microsoft Office PowerPoint Ukázky vložené tabulky v různých podobách Následující příklad na obrázku 3 zobrazuje zdrojovou tabulku ve vybraných formách vložení. Zdrojová tabulka Obrázek 3 Vzorce (Z) Obrázek 4 Formát (F) Obrázek 5 Microsoft pro školství 14

50 3.4. Cvičení Vkládání přes náhled schránky Zadání Tabulku s procentuálními výsledky z písemných prací za první čtvrtletí potřebujete zkopírovat a vložit do nového listu tak, aby byly zachovány všechny šířky sloupců, aniž byste museli upravovat šířku sloupců ručně Pracovní postup Použijete kopírování prostřednictvím schránky tak, že využijete konkrétní mo ž- nosti vložení z náhledu schránky. 1. Vytvořte tabulku se seznamem svých studentů a zadejte do ní data s výsledky písemných prací. 2. Tabulku naplňte daty, viz obrázek Označte celou tabulku výběrem. 4. Použijte klávesovou zkratku CTRL+C, abyste nakopírovali vybraný obsah do schránky. 5. Klikněte myší na cílovou buňku, kam chcete tabulku vložit. 6. Na kartě Domů aktivujte v sekci Schránka ikonu Vložit (v její spodní části), zobrazí se náhled možných výstupů, viz Obrázek Z nabídky vyberte Ponechat šířky sloupců zdroje (O). 8. Tabulka se vloží do cílového místa a šířky sloupců zůstanou zachované. Vkládání můžete opakovat po libovolnou dobu s různými druhy výsledků do okamžiku, kdy celý proces ukončíte např. stiskem tlačítka ESC. Obrázek 6 Microsoft pro školství 15

51 4. Minigrafy Jedná se o novinku aplikace Microsoft Office Excel Tato nová funkce dokáže zobrazit v jedné buňce grafické znázornění hodnot řádku, které se k ní vážou. Vše můžete velmi aktivně využívat při porovnávání většího množství dat. Ve škole lze takto velmi elegantně vidět např. kolísající prospěch studenta nebo sledování jeho absence. Nejedná se o pouhé základní zobrazení grafů, ale vše můžete dodatečně upravovat a případně doplňovat o různé možnosti, které minigrafy nabízí. Samotné porovnání je vhodné tvořit z více buněk, protože stejně jako u klasických grafů musí existovat srovnatelná řada jako zdroj pro minigraf Tvorba minigrafu Minigrafy naleznete na kartě Vložení ve skupině Minigrafy. Zde jsou k dispozici na výběr tři druhy minigrafů. Spojnicový tento minigraf zobrazuje porovnání hodnot v podobě spojené čáry. Sloupcový minigraf zobrazuje porovnání řady ve sloupcích. Obrázek 7 Vzestupy/poklesy výběr volte, pokud porovnáváte kladné i záporné hodnoty. Pro samotné vytvoření minigrafu je vhodné dopředu označit buňky, kterých se minigraf týká. Dále vyberete na kartě Vložení typ minigrafu. Následně se vám zobrazí dialogové okno s názvem Vytvořit minigrafy, viz Obrázek 8. Zde zkontrolujte oblast výběru a oblast umístění: Oblast dat je zdrojovou oblastí výběru buněk. Oblast umístnění je cílová buňka, kde bude minigraf umístěný. Vybraný minigraf se pak zobrazí v buňce, kterou jste zadali jako oblast umístění. Stejně jako grafy klasické, tak i minigrafy se dynamicky mění na základě změny hodnot zdroje. Kaž- Obrázek 8 dou buňku vyplněnou minigrafem můžete kopírovat stejně jako samotné vzorce, tedy prostřednictvím pravého spodního rohu buňky. Tabulku s aplikovanými spojnicovými minigrafy můžete vidět na Obrázek 9. Obrázek 9 zobrazuje grafické porovnání zameškaných hodin každého studenta samostatně. Obrázek 9 Microsoft pro školství 16

52 4.2. Úpravy a změny v minigrafech Po vytvoření minigrafu se automaticky aktivuje kontextová karta Nástroje minigrafu, ta obsahuje funkce k jejich editaci. Obrázek 10 Jak je zřejmé z Obrázek 10, můžete si vybrat z několika druhů minigrafů a následně měnit jejich styl. Jde o podobnou funkci jako u grafů klasických. Nabídka Barva Minigrafu slouží k nastavení barevných spojnic grafu Zvýraznění bodů Příjemnou funkcí je zvýraznění hraničních bodů grafu. Pro jejich ovládání a editaci slouží na kontextové kartě Návrh skupina Zobrazit. Zde můžete aktivovat různé hraniční body grafu, jako jsou například: Vysoký bod označí nejvyšší hodnotu v grafu. Nízký bod označí nejnižší hodnotu v grafu, viz Obrázek 11. Záporný bod vybírá záporné hodnoty grafu. Nabídka Barva zvýraznění ze skupiny Styl nabízí výběr barvy jednotlivých hraničních bodů. Obrázek Ostatní možnosti Pokud vytvoříte výstupní minigrafy z celé tabulky, viz Obrázek 9, zjistíte, že celá sekce minigrafů se automaticky označila do jedné skupiny. Takové nastavení je velmi výhodné, protože následná hromadná úprava je řešena pro celou oblast naráz, a ne po samostatných buňkách. Nastavení skupiny však nemusí být vždy žádoucí a je možné, že budete někdy potřebovat skupinu deaktivovat a nastavit minigrafy pro každou buňku zvlášť. V takovém případě zvolte v sekci Skupina ikonu Oddělit. Obdobně jako u seskupených obrázků dojde k oddělení skupiny a každý minigraf pak můžete editovat samostatně. Celou řadu možností také nabízí ikona Osa. Jejím úkolem je nabídnout maximální množství funkcí ovlivňujících zobrazení jednotlivých spojovacích os minigrafů. Microsoft pro školství 17

53 Odstranění minigrafů Zde máte opět výběr ze dvou možností. Odstranit lze jen jednu buňku nebo skupinu buněk, minigrafů. A to prostřednictvím ikony Vymazat vybrané minigrafy na kartě Nástroje minigrafu v sekci Skupina. Druhou variantou je odstranění celé skupiny minigrafů, k tomuto kroku vyberte ikonu Vymazat skupiny vybraných minigrafů Cvičení Minigrafy Zadání Chcete sledovat v tabulce s výsledky písemných prací i grafickou formu tak, aby byla jednoznačně jasná kolísavost známek studentů. V tabulce chcete vyznačit nejúspěšnější výsledky. Grafickou podobu tabulky dále budete představovat na třídních schůzkách Pracovní postup Použijte funkci minigrafů, kdy jednotlivé průměry doplníte i grafickým zobrazením. Navíc využijete vyznačení nejvyšších bodů v minigrafech, aby bylo jasné, kdy byl student nejaktivnější. 1. Vytvořte tabulku se seznamem svých studentů a zadejte do ní data s výsledky písemných prací. 2. Do tabulky přidejte sloupec pro zobrazení minigrafů. 3. Označte výběr buněk (C3:F3). 4. Pokračujte přechodem na kartu Vložení a zde aktivujte ikonu Spojnicový ze skupiny Minigrafy. 5. V dialogovém okně Vytvořit minigrafy doplňte buňku (H3) do Oblasti umístění. 6. Potvrďte operaci tlačítkem OK. Vytvoří se první minigraf. 7. Použijte kopírování buněk, stejně jako u vzorců, a rozkopírujte vytvořený minigraf až po buňku (H9). 8. Prostřednictvím kontextové karty Nástroje minigrafu aktivujte výběr Vysoký bod ze skupiny Zobrazit. 9. Za pomoci ikon kontextové karty Nástroje minigrafu - Barva zvýraznění a Barva minigrafu - nastavte barevné formáty minigrafů. Microsoft pro školství 18

54 Obrázek 122 Microsoft pro školství 19

55 5. Podmíněné formátování Rozsáhlé změny v podmíněném formátování byly uvedeny již ve verzi Microsoft Office Zde jste se mohli seznámit například s formátováním pomocí sad ikon nebo formátováním pomocí barevných škál nebo formátováním pomocí datových pruhů. Tyto změny byly ve verzi Microsoft Office Excel 2010 rozšířeny a prohloubeny. A to především v množství množností, v kterých podmíněné formátování můžete použít. Obrázek 14 Obrázek 13 Typickým příkladem rozšíření podmíněného formátování jsou možnosti zobrazení vzestupných nebo sestupných hodnot vzájemně provázanými symboly různobarevných šipek. Nebo využití odlišného formátování záporných a kladných hodnot za pomoci barevné škály. Ukázky si prohlédněte na Obrázek Nastavení podmíněného formátování Základem pro podmíněné formátování je existující oblast dat. Před nastavením podmíněného formátování překontrolujte, zda data nejsou přerušena prázdným řádkem nebo prázdným sloupcem. Pokud by byla oblast nastavena chybně, nezformátovaly by se všechny buňky oblasti, ale jen vybrané. Obrázek 15 Podmíněné formátování můžete vytvářet na základě nabízených možností z přednastavených podmíněných formátů nebo si můžete vytvořit vlastní podmíněné formátování. Veškeré možnosti podmíněných formátů naleznete na kartě Domů, kde se nachází ve skupinovém rámečku Styly, ikona Podmíněné formátování. Pokud chcete vytvářet sadu vlastních podmíněných formátů, zvolte ikonu Nové pravidlo. Zde se pak dají specifikovat nejrůznější druhy samostatných podmínek a jejich vlastností. Těmi jsou například sady ikon nebo barevné škály. Míru a výšku odstupňovaných kritérií nastavíte právě v dialogovém okně Nové pravidlo formátování. Zde specifikujete, kterých buněk se pravidlo týká a jaké bude mít vlastnosti. Z přednastavených druhů podmínek, které bývají zpravidla tři, můžete připravit pravidlo např. se dvěma samostatnými podmínkami. Vše se pak detailně zobrazuje v části dialogového okna Upravit popis pravidla. Microsoft pro školství 20

56 Veškerá vámi definovaná pravidla můžete v libovolné míře mazat za pomoci příkazu Vymazat pravidla. Samotný výmaz se pak může týkat jen vybraných buněk nebo všech pravidel definovaných na aktuálním listu Cvičení Podmíněné formátování Zadání Vaši studenti se účastní závodu v běhu, zpracováváte tabulku výsledků z tohoto závodu. Vše chcete zobrazit v tabulce a chcete využít i podmíněných formátů k rychlejšímu hledání i okamžitému přehledu Pracovní postup Použijte podmíněné formátování a nastavte vlastní formátování s podmínkou, že bude-li výkon studenta odpovídat průměru %, objeví se zelená šipka se vzrůstající tendencí. Bude-li výkon studenta odpovídat průměru 0 40 %, objeví se klesající šipka se sestupnou tendencí. 1. Vytvořte tabulku se seznamem studentů, kteří se zúčastnili závodu. 2. Označte jejich výsledky výběrem levého tlačítka myši. 3. Zvolte na kartě Domů ve skupinovém rámečku Styly ikonu Podmíněné formátování. 4. Vyberte příkaz Nové pravidlo. 5. Definujte vlastnosti svého pravidla ve spodní části dialogového okna. 6. Zvolte styl formátování Sady Ikon. Vyberte ikony šipek. 7. U (prostředního) žlutého symbolu pomlčky vyberte příkaz Žádná ikona buňky. 8. Nadefinujte hraniční hodnoty 40 % a 60 % v prostoru dialogového okna Hodnoty. 9. Vše potvrďte tlačítkem OK. Výsledek srovnejte s obrázkem 16. Obrázek 166 Microsoft pro školství 21

57 6. Kontingenční tabulky Kontingenční tabulky již v dnešní době nejsou tak velkou hrozbou, jakou bývaly před několika lety, kdy je řada uživatelů brala jako jev složitý a nedostupný. Dnes se opravdu nemusíte bát, kontingenční tabulka je velkým pomocníkem všem z vás, kteří pracujete s velkým objemem dat. Jedná se v podstatě o hromadně upravený filtr. Nejde však jen o klasický filtr dat, jak jej můžete znát z databází, jedná se spíše o jakousi změnu vzhledu tabulky z pohledu např. výměny pozice řádků a sloupců tabulky. Každý, kdo již v minulosti nějakou kontingenční tabulku vytvořil, ví, že existuje celá řada funkcí integrovaných do prostředí úprav kontingenčních tabulek. Od verze aplikace Microsoft Office Excel 2007 existuje například řada automatických formátů sloužících k rychlému výběru a formátování jednotlivých prvků výsledné koncové tabulky. V samotné tabulce pak můžete libovolně minimalizovat časová či číselná pole tak, aby se cíleně zobrazily např. souhrnné informace za určité období. Novinkou aplikace Microsoft Office Excel 2010 jsou dokonalejší filtry, tedy nástroj, pomocí něhož z vybraných polí zdrojové tabulky vyberete jedno, obsahující např. zemi, město či ve školním prostředí třeba třídu, a lehce se přepínáte mezi výslednými daty Tvorba kontingenční tabulky Základem kontingenční tabulky je zdrojová oblast, tedy databáze, bez které by nebylo možné takovou tabulku vůbec vytvořit. Zdroj musí mít minimálně jedno početní pole, které můžete jakýmkoliv způsobem sčítat, průměrovat atd. Dále zdrojová oblast musí obsahovat dostatečné množství dalších dat pro filtrování tak, aby bylo možné kontingenční tabulku vytvořit. Ukázku zdrojového seznamu můžete vidět na Obrázek 17. Nástroj pro vytvoření kontingenční tabulky naleznete na kartě Vložení v sekci Tabulky, viz obrázek 17. Na stejném místě si případně můžete vybrat i tvorbu Kontextových grafů, které jsou (a to je další novinka verze Obrázek 18 Microsoft Office Excel 2010) zcela nezávislé a nepropojené s Kontingenčními tabulkami, jak tomu bylo v minulé verzi. Samotná tvorba grafů je shodná s tvorbou kontingenčních tabulek. Obrázek 17 Microsoft pro školství 22

58 Při tvorbě tabulky si můžete vybrat její nové umístění. Tabulka může být na stávajícím listu pod zdrojovým seznamem, ale raději zvolte umístění na novém listu z důvodu přehlednosti Rozmístění sloupců kontingenční tabulky Ještě před vytvořením pracovního prostředí kontingenční tabulky pečlivě zkontrolujte oblast zdrojového seznamu v části dialogového okna Vytvořit kontingenční tabulku Tabulka/oblast, viz obrázek 19. Bývá velmi nepříjemné, když zjistíte (dodatečně), že zdrojový seznam obsahoval prázdný řádek nebo prázdný sloupec. Pak je výběr oblasti chybný a musíte jej dodatečně opravovat. Po zkontrolování potvrdíte vše tlačítkem OK a můžete pokračovat v práci. Obrázek 19 Jakmile se zobrazí prostředí pro rozmístění sloupců tabulek, viz obrázek 20, můžete sami zvolit, které sloupce budete chtít v kontingenční tabulce vidět. V pravém panelu Seznam polí kontingenční tabulky aktivujte pole, která požadujete do tabulky začlenit, jejich rozmístění je na vás. Ve spodní části panelu se postupně zobrazují použitá pole. V samotné tabulce pak tato rozmístění ovlivňují zobrazení a rozmístění řádků a sloupců. Obrázek 20 Filtr sestavy pole je umístěno nad tabulkou, obsahuje celkové filtry a dle jejich nastavení zobrazuje data v tabulce. Popisky řádků pole můžete mezi sebou přesouvat, čím výše je pole umístěno, tím vyšší prioritu seskupení získává. Popisky sloupců jakmile přesunete jedno z polí do této sekce, celá tabulka změní svůj tvar, vybraná přesunutá pole pak automaticky mění svou pozici a zobrazují se na pozici sloupce. Hodnoty v tomto místě mějte vždy umístěna výpočtová pole. Tedy pole určená k nejrůznějším druhům funkcí, jakými jsou např. suma, průměr, počet, maximum, minimum, součiny či rozptyly. Změnu funkce provedete klepnutím levého tlačítka myši na vybraném poli. Z kontextové nabídky vyberte Nastavení pole hodnot. Dále v dialogovém okně změňte funkci pro výpočet pole a vše potvrďte tlačítkem OK. Microsoft pro školství 23

59 6.3. Seskupování polí Máte-li kontingenční tabulku připravenou dle svých potřeb a vyhovují-li vám všechna rozmístění polí, pak je pravý čas zabývat se seskupováním vybraných polí. Pole pro seskupení naleznete na kontextové kartě Nástroje kontingenční tabulky v kartě Možnosti. Zde v sekci Aktivní pole naleznete ikony Sbalit celé pole a Rozbalit celé pole, které slouží pro seskupování dle vybraných polí. Obrázek 21 Chcete-li seskupit tabulku, např. za časové období nebo za kategorie, pak aktivujte vybrané pole pomocí levého tlačítka myši a následně zvolte příkaz pro sbalení celého pole, viz obrázek Průřez kontingenční tabulkou Patří mezi hlavní novinky sady Microsoft Office Jedná se o grafické ztvárnění filtru vybraného pole, kdy pouhými kliky myší ovlivňujete zobrazení konkrétních dat. Průřez nemusí být jen jeden. Příkaz je možné opakovat a graficky tak znázornit filtr různých zadání. Další velkou výhodou je možnost souvislého i nesouvislého označováni a výběru v průřezech. Na Obrázek 22 je zobrazen průřez výběru studentů s rokem narození 1992 nebo Zároveň je aktivní průřez za třídy, kde je vybrána pouze I.B. Dle tohoto zadání se také budou zobrazovat seznamy Obrázek 22 studentů, kteří odpovídají svými daty zadanému filtru. Průřez vytvoříte pouze v okamžiku, když máte Obrázek 23 kurzor umístěn v kontingenční tabulce. Pak vyhledejte kontextovou kartu Nástroje kontingenční tabulky, pokračujte dále na kartě Možnosti v sekci Seřadit a filtrovat, kde naleznete ikonu Vložit průřez, viz Obrázek 23. Microsoft pro školství 24

60 V případě, že pracujete s velkou tabulkou a průřezů máte více, můžete průřezy kombinovat a různě je mezi sebou vybírat. K takovému výběr pak slouží ikona Připojení průřezu. Po její aktivaci se nabídne dialogové okno s předem použitými průřezy Cvičení Kontingenční tabulky Zadání Máte databázi studentů, které vyučujete. V databázi je uvedeno jméno a příjmení studenta, dále třída, prospěch a zaměření. Podobnou tabulku vidíte na Obrázek 18. Z velkého množství dat chcete mít přehlednou tabulku obsahující jednoduché filtrace, lehce uživatelsky vytvořené Pracovní postup Použijete funkce a tvorby kontingenční tabulky, kde využijete aktivního výběru polí, průřezů, filtrů a seskupování polí. 1. Připravte si zdrojový seznam a v něm minimálně jedno výpočtové pole, např. průměr známek studenta. 2. Zkontrolujte si rozsah buněk, zda celý seznam odpovídá zdroji dat. 3. Aktivujte na kartě Vložení ikonu Kontingenční tabulka 4. V dialogovém okně Vytvořit kontingenční tabulku ještě jednou překontrolujte rozsah buněk a vyberte cílové umínění na Nový list. A potvrďte tlačítkem OK. 5. Na novém listu uvidíte prostor pro vytvořené kontingenční tabulky a v pravém panelu máte na výběr pole, která chcete vidět v cílové tabulce. Vyberte všechny pole a umístěte je tak, aby odpovídaly vašim představám. Pozor, průměr nechte v oblasti Hodnoty. 6. Pomocí levého tlačítka myši vyvolejte dialogové okno Nastavení pole hodnot. Pak vyberte funkci průměr. 7. Aktivujte seskupení polí, např. na skupinovém poli třída nebo rok narození. Použijte ikonu Sbalit celé pole nebo Rozbalit celé pole. 8. Aktivujte průřez tabulky z karty Nástroje kontingenční tabulky, pokračujte dále na kartě Možnosti v sekci Seřadit a filtrovat, kde naleznete ikonu Vložit průřez, zde si vyberte grafický výběr např. na Třídu. Výsledek porovnejte s Obrázek 24. Microsoft pro školství 25

61 Obrázek 24 Microsoft pro školství 26

62 7. Kontingenční grafy a jejich průřezy Filtry a různé druhy výběru můžete aplikovat i v podobě kontingenčních grafů. Jejich velikou výhodou je možnost využití všech možností klasických grafů, a navíc zobrazení jen vybraných polí s propojením dat do prostředí kontingenčních tabulek. Stejně jako kontingenční tabulky mají i grafy v nové verzi aplikace Microsoft Office 2010 novu funkci průřezů. S jejich pomocí se vám pak nabízí mnohem více druhů náhledů na kontingenční grafy. Dynamické změny průřezů ovlivňují zobrazení grafů, a to nejen v podobě ovlivnění zobrazení číselných řad, ale zároveň i ve změně formátů a hraničních bodů os Tvorba kontingenčního grafu Vytváření kontingenčních grafů je prakticky totožné s tvorbou kontingenční tabulky. Naprosto stejně musíte mít na začátku vstupní datovou tabulku, ze které si následně vybíráte konkrétní sloupce (pole) zobrazená ve výsledném grafu. Po výběru oblasti zdrojových dat pak zvolíte nástroj pro vytvoření kontingenčních grafů. Tento naleznete na kartě Vložení v sekci Tabulky, kde je na výběr ikona Kontingenční graf, a to na stejném místě jako výběr Kontingenční tabulka, viz Obrázek 25. Obrázek 25 Další postup je opět totožný jako u tvorby kontingenční tabulky, tedy procházíte dialogovým oknem Vytvořit kontingenční tabulku. Zde si vyberete umístění cílového grafu, a to například na nový list. Opět nezapomeňte zkontrolovat zdrojovou oblast grafu. Jakmile potvrdíte tento dialog prostřednictvím tlačítka OK, zobrazí se na novém listu prostředí pro cílovou oblast kontingenčního grafu a kromě základního výběru uvidíte i oblast grafu. Tedy okno, kde kontingenční graf bude zobrazen, viz Obrázek 26. Současně se v pravé části obrazovky nabízí panel pro výběr polí. Z těchto můžete vybírat libovolné množství a samotný graf se bude automaticky nastavovat dle potřeby. Možná jste již při práci s klasickými grafy zjistili, že velmi záleží na množství vybraných dat a je nutné citlivě vybírat, jaká data a srovnání potřebujete graficky znázornit. Právě z těchto Obrázek 26 důvodů byly zavedeny průřezy do kontingenčních tabulek a grafů, abyste dynamicky mohli pouhým kliknutím změnit výsledné zobrazení grafu. V minulé kapitole jste se Microsoft pro školství 27

63 mohli dočíst o seskupování společných polí. Je nutné zdůraznit, že seskupování funguje i u kontingenčních grafů a vzhledem k samotnému grafickému pojetí je zcela zřejmé, že právě v grafech dynamické změny budou mnohem lépe vidět Seskupení polí v kontingenčním grafu Pokud vyberete správná pole a rozumně sestavíte pohled na kontingenční tabulku, graf se zobrazí automaticky a porovná přesně pole, která požadujete. Sami pak můžete přesouvat pole tabulky a měnit jejich pozici prostřednictvím panelu Seznam polí kontingenční tabulky, viz minulá kapitola. Výsledným zobrazením a poskládáním polí tabulky můžete ovlivnit zobrazení kontingenčního grafu, který může vypadat obdobně jako obrázek 26. Graf při takovém zobrazení působí v základní velikosti celkem nepřehledně. V klasickém grafu byste museli zvolit speciální samostatnou oblast dat. Na rozdíl od grafu kontingenčního. Zde stačí nastavit filtr či seskupení dat a vše se okamžitě zobrazí a ovlivní kontingenční graf. Všimněte si výběrových polí filtru v grafu. Sa- Obrázek 27 motný výběr můžete provést přímo uvnitř kontingenčního grafu anebo v panelu Seznam polí kontingenční tabulky. Pokud využijete seskupování kontingenční tabulky, filtr vybraných dat ovlivní také zobrazení v grafu. Představte si například, že data seznamy studentů budete chtít vidět jen u třídy s určitým zaměřením nebo jen u některých ročníků. Stačí nastavit správné seskupení Obrázek 29 pole na kontextové kartě Nástroje kontingenční tabulky, karta Možnosti. Zde v sekci Aktivní pole naleznete ikony Sbalit celé pole a Rozbalit celé pole. Výsledek můžete srovnat na následujících obrázcích. Obrázek 28 Microsoft pro školství 28

64 7.3. Průřezy v kontingenčním grafu Průřezy jsou fenoménem nové verze Microsoft Office Excel Velmi elegantním způsobem můžete ještě dále graficky ovlivnit zobrazení kontingenčního grafu. Nastavení průřezu naleznete na kontextové kartě Nástroje kontingenčního grafu, karta Analýza. Zde v sekci Data naleznete ikonu Vložit průřez, viz Obrázek 30. Obrázek 30 Průřez doplňuje zobrazení grafu a nabízí dynamické změny v zobrazení dat. To vše za pomoci jednoduchého ovládání myší. Ve výsledku nemusíte mít nastaven pouze jeden průřez kontingenční tabulky nebo grafu. V případě nutnosti můžete průřezů nastavit i větší množství. Po výběru ikony Vložit průřez se vám zobrazí dialogové okno definující výběr pole, dle kterého chcete průřez tvořit. Například výběr všech dat za konkrétní třídu, viz Obrázek 31. Výběr (aktivace) konkrétní třídy ovlivní zobrazení dat v grafu, které se dynamicky projeví zároveň v tabulce. Přímo v okně průřezu je zároveň i graficky znázorněný výběr Obrázek 31 aktuálně vyfiltrovaných dat. V pravém horním rohu okna průřezu vidíte obrázek trychtýře. Pokud má u sebe červený kříž, filtr je zapnutý. V případě, že potřebujete veškeré podmínky zrušit a nechat tak zobrazená veškerá data tabulky, klikněte na symbol trychtýře a data se v grafu zobrazí všechna, bez podmínek Úprava a změna formátů průřezů Při práci s průřezy můžete využít i funkcí formátování, tedy například graficky sladit vzhled a formát průřezu se vzhledem kontingenční tabulky či grafu. Vše pak vypadá jednotně a kompaktně. Před využitím formátovacích funkcí průřezu musíte označit konkrétní souhrny, které chcete formátovat. Jak již bylo zmíněno, je možné využívat více průřezů hromadně. Pokud označíte vybraný průřez, automaticky se zobrazí kontextová karta Nástroje průřezu. Karta obsahuje převážně formátovací nástroje, jako jsou např.: Styly průřezu slouží k barevnému sladění průřezu, jejich změna při výběru probíhá dynamicky. Uspořádat - funkci využijete v okamžiku umístění průřezu na listu. Tlačítka ovlivňuje grafické rozložení jednotlivých výběrových částí průřezu. Microsoft pro školství 29

65 Velikost upravuje celkovou velikost okna průřezu. Průřez ovlivňuje technické nastavení souhrnu, tedy například abecední řazení dle obsahu Cvičení Kontingenční grafy Zadání Připravujete přehledný výstup pro ředitele školy představující srovnání znalostí v konkrétních tématech. Vzhledem k tomu, že znáte kontingenční grafy, snažíte se porovnání vytvořit za pomoci kontingenčního grafu s využitím průřezů. Samotný výstup chcete vytvořit maximálně efektně a dynamicky Pracovní postup Použijete tvorbu kontingenčního grafu, následně nastavíte průřez. Na závěr vše celkově zformátujete a sestavíte na jednu stránku. 1. Připravte si zdrojový seznam studentů a v něm minimálně jedno výpočtové pole, např. známky studentů v jednotlivých třídách či předmětech. 2. Aktivujte na kartě Vložení ikonu Kontingenční tabulka. 3. Dále vyberte Kontingenční graf. 4. V dialogovém okně Vytvořit kontingenční tabulku s kontingenčním grafem překontrolujte rozsah buněk a vyberte cílové umínění na Nový list. Potvrďte tlačítkem OK. 5. Na novém listu uvidíte prostor pro vytvořené kontingenční tabulky a v pravém panelu máte na výběr pole, která můžete vidět v cílové tabulce. Na rozdíl od tvorby kontingenční tabulky vidíte i prostor pro graf, který se zde bude automaticky vytvářet společně s kontingenční tabulkou. 6. Vyberte všechna požadovaná pole a umístěte je tak, aby odpovídala vašim představám. Pozor, průměr nechte v oblasti Hodnoty. 7. Pomocí klepnutí levého tlačítka myši na pole Součet z průměru aktivujte dialogové okno Nastavení pole hodnot. Pak vyberte funkci průměr. 8. Upravte pořadí polí v sekci Pole osy tak, aby pořadí polí dávalo smysl. 9. Klepněte myší na okno kontingenčního grafu a v kontextové kartě Nástroje kontingenčního grafu přejděte na kartu Analýza. 10. Ve skupině Data aktivujte ikonu Vložit průřez. 11. V dialogovém okně Vložit průřezy označte vybraná zdrojová data, dle kterých chcete vybírat a filtrovat. 12. Výběry potvrďte tlačítkem OK. Obrázek 32 Microsoft pro školství 30

66 13. Okna průřezů i grafu uspořádejte na stránce pomocí tahu levého tlačítka myši. 14. Nastavte správné filtry a graf se bude dynamicky měnit. 15. Klikněte myší postupně na všechny průřezy a upravte jejich grafický vzhled pomocí kontextové karty Nástroje průřezu. Výsledek porovnejte s Obrázek 32. Microsoft pro školství 31

67 8. Backstage 8.1. Zobrazení Backstage Toto dialogové okno nahrazuje tlačítko Office, které znáte z verze Jedná se o mnohem více interaktivní zobrazení, ve kterém máte možnost nastavovat např. parametry tisku, vzhled stránky či zobrazovat náhled dokumentu před vytištěním. Po klepnutí na tlačítko Soubor, které se nachází v levé horní části obrazovky, se zobrazí následující nabídka. Obrázek 33 Jak je vidět z předchozího obrázku, v rámci tohoto zobrazení máte rovnou možnost např. vybírat šablonu pro nový dokument. Není tak nutné jako v předchozích verzích otevírat nejprve samostatné okno pro výběr šablony a v něm teprve šablonu vybrat a otevřít. Microsoft pro školství 32

68 8.2. Tisk Obrázek 34 Podobné možnosti jsou např. i u tisku dokumentu, jak je vidět z obrázku 33. Kromě samotného provedení tisku (v horní části okna pomocí tlačítka Tisk) je i přímo v této nabídce např. možné nastavovat, na jaké tiskárně se dokument vytiskne, jaké stránky a v jakém počtu, zda se bude jednat o oboustranný tisk apod. Opět tedy není nutné otevírat samostatné okno pro tisková nastavení, vše lze provést snadno a jednoduše pomocí zobrazení Backstage Historie verzí Další novinkou v aplikaci Microsoft Office 2010 je tzv. verzování dokumentu. Tato vlastnost, která byla dříve dostupná spíše jen ve firemním prostředí, se nyní dostává i k běžným koncovým uživatelům. Asi už každý z vás někdy zažil situaci, že se potřeboval vrátit ke starší verzi dokumentu, než je ta, se kterou aktuálně pracoval. Díky nové funkci verzování ve spolupráci s funkcí automatického ukládání je toto nyní možné bez problému provést. Standardně je funkce automatického ukládání nastavena na 10minutový interval, který v dřívějších verzích Excelu sloužil k obnově dokumentu v případě havárie PC nebo pádu aplikace. Nyní se kromě automatického uložení a nabídky poslední verze zobrazuje možnost otevřít i verzi jakoukoliv předcházející. Možnost otevření dřívějších verzí dokumentu naleznete v zobrazení Backstage po klepnutí na tlačítko Soubor a následném výběru nabídky Informace. Ukázku využití verzí souboru můžete vidět na následujícím obrázku. Obrázek 35 Microsoft pro školství 33

69 9. Úprava pásu karet Nové ovládání pomocí pásu karet se v aplikaci Microsoft Office Excel 2010 objevilo již v předchozí verzi, tj. ve verzi Spolu s Excelem se dostalo tohoto ovládání také Wordu a PowerPointu. Od verze Microsoft Office 2010 je ovládání sjednoceno pro všechny aplikace v rámci této sady, tj. všechny aplikace se ovládají pomocí pásu karet. Pás karet prošel menší grafickou úpravou, aby působil kompaktnějším dojmem, a také výchozí barevné schéma se v sadě Office změnilo z modré na stříbrnou. Co je však úplnou novinkou, je možnost vytvořit si vlastní kartu na pásu a na ni přidat vlastní skupiny a příkazy, jaké vyhovují právě vám. Aplikace Microsoft Office Excel 2010 obsahuje stovky různých příkazů a operací, které je možné s dokumentem provádět. Nejdůležitější z nich jsou umístěné přehledně na kartách. Nicméně může nastat situace, kdy z každé karty při své každodenní práci využíváte např. pouze 2-3 příkazy. Potom může být i neustálé přepínání karet pro aktivaci zamýšleného příkazu zdlouhavé. Proto je nyní v Excelu možnost vytvořit si vlastní kartu a na ni umístit jakýkoliv příkaz, který je v aplikaci obsažen Tvorba vlastní karty 1. Klepněte na tlačítko Soubor a v dolní části zobrazení klepněte na položku Možnosti. 2. V otevřeném dialogovém okně Možnosti aplikace Excel klepněte na položku Přizpůsobit pás karet. 3. Otevře se další okno, které je rozděleno na dvě části. V levém sloupci se nachází všechny příkazy, kterými Excel disponuje, v pravé části potom aktuální stav pásu karet. 4. Pokud chcete vytvořit novou kartu, klepněte v pravém dolním rohu na tlačítko Nová karta a karta bude ihned v seznamu již existujících vytvořena. Pomocí příkazů Přejmenovat a Nová skupina si připravte kartu pro vložení vlastních příkazů. 5. Nyní si v levé části najděte požadovaný příkaz a pomocí tlačítka Přidat, které se nachází mezi sloupci, jej přidejte do vlastní karty a skupiny. Pokud v levém sloupci nemůžete hledaný příkaz najít, nad levým sloupcem se seznamem příkazů si vyberte namísto kategorie Oblíbené příkazy možnost Všechny příkazy. Excel nyní zobrazí seznam všech příkazů, které má v sobě naprogramovány. Microsoft pro školství 34

70 Obrázek 36 Microsoft pro školství 35

71 10. Ukládání dat do oblak Jednou z poměrně nových a velice úspěšných služeb společnosti Microsoft je webové úložiště dat s názvem SkyDrive. Jedná se o zabezpečené místo na Internetu, kam máte přístup jenom vy nebo ti, kterým přístup udělíte. Můžete sem ukládat fotky, hudbu, videa, dokumenty apod., a to až do celkové kapacity plně dostačujících 25GB dat. Výhodou je, že jakýkoliv soubor uložený na toto úložiště je dostupný z jakéhokoliv zařízení připojeného na Internet. Někteří uživatelé SkyDrive využívají také jako bezpečné úložiště pro zálohu svých dat. V případě havárie (např. pevného disku počítače) o data nepřijdou, protože je měli uloženy právě na úložišti SkyDrive. SkyDrive umožňuje také praktikovat vizi, která ještě donedávna byla spíše hudbou budoucnosti a díky přístupu k datům odkudkoliv se i psaní běžného dokumentu stane mnohem jednodušším. Představte si situaci, kdy ve svém zaměstnání máte rozepsaný dokument a potřebujete na něm ještě pracovat i doma. Dříve bylo nutné jej uložit na některé výměnné zařízení, toto zařízení si vzít s sebou domů, doma dokument z flash disku otevřít, dopracovat dokument, opět jej uložit, abyste ho v práci mohli využít. Celou tu dobu bylo samozřejmě nutné hlídat, aby vám jej nikdo nezcizil nebo jste ho díky malým rozměrům neztratili. Tohle je minulost. S aplikací Microsoft Office Excel 2010 se vám nabízí možnost rozpracovanou tabulku jedním klepnutím myši uložit na SkyDrive, cestou domů ve vlaku či v autobuse si ho ze SkyDrive otevřít, pracovat na něm a až si doma na svém počítači tuto tabulku ze SkyDrive otevřete, bude nejen ve stavu, v jakém jste ji uložili v práci, ale budou zde uložené i změny, které jste provedli cestou domů. Pro využití služby SkyDrive stačí mít svoje vlastní LiveID, což je zdarma dostupný účet pro všechny služby od společnosti Microsoft. Zřídit si jej můžete například na adrese Po jeho zřízení stačí přejít ve webovém prohlížeči na adresu a se službou SkyDrive začít pracovat. Můžete zde vytvářet složky, podsložky, nahrávat soubory a přidělovat oprávnění pro přístup pro vaše přátele. A díky plné integraci služby SkyDrive do aplikací sady Microsoft Office 2010 je možné i přímo z Excelu s těmito složkami pracovat. Ukážeme si, jak uložit rozepsaný dokument na úložiště SkyDrive přímo z aplikace Microsoft Office Excel Uložení souboru na SkyDrive 1. Otevřete si nebo vytvořte tabulku, kterou chcete uložit na SkyDrive. 2. Klepněte na tlačítko Soubor a vyberte položku Uložit a odeslat. 3. Ze zobrazené nabídky vyberte možnost Uložit na web a pomocí tlačítka Přihlásit zadejte svoje LiveID a heslo. 4. Vyberte si složku, do které chcete soubor uložit, a uložte jej. Microsoft pro školství 36

72 5. Po chvíli nahrávání souboru bude váš soubor uložen na úložišti SkyDrive a máte k němu přístup z jakéhokoliv zařízení připojeného k síti Internet. Obrázek 37 Výsledek porovnejte s Obrázek Web Apps Excel S úpravou a ukládáním na SkyDrive úzce souvisí zpracování informací přímo na webu. Máte-li rozpracovanou tabulku, kterou následně chcete upravit v místě, kde budete mít k dispozici Internet, ale nikoliv svůj počítač, je úprava přes Internet vhodným řešením. Po připojení do prostředí Windows Live aktivujte nabídku Office a z ní následně Dokumenty. Tímto postupem se dostanete do prostoru webového úložiště SkyDrive. Zde již uvidíte svůj předem uložený soubor aplikace Microsoft Office Excel. V případě, že potřebujete soubor zpracovávat a upravovat za pomoci obecných základních nástrojů, vám toto prostředí bohatě vystačí. Microsoft pro školství 37

73 V momentu výběru svého souboru uvidíte přehled všech činností, které s tímto souborem můžete provádět. Kromě prohlížení je zde také samozřejmě možnost jeho úprav, sdílení, přejmenování, verzování či odstranění. Všechny tyto činnosti jsou velmi podobné úpravám, evidenci a využití jako v prostředí Windows SharePoint. Při otevření souboru pomocí příkazu Upravit v prohlížeči se vám zobrazí základní okno aplikace obsahující nejpoužívanější funkce. Náhled na okno aplikace vidíte na Obrázek 38. Obrázek 38 Všimněte si, že ve webové aplikaci jsou přístupné vybrané nástroje z karty Domů a Vložení. Na kartě Domů naleznete základní nástroje pro úpravu písma a zarovnání, zpracování dat a vyhledávání. Z karty Vložení se pak jedná především o zpracování grafů a hypertextových odkazů. Po úpravě tabulky můžete její změny uložit přímo na web, a jakmile budete zpět u svého počítače a otevřete aplikaci Microsoft Office Excel 2010, budete moci soubor opět upravovat přímo v Excelu. Microsoft pro školství 38

74 11. Závěr Cílem této příručky bylo seznámit čtenáře s možnostmi, které svým uživatelům nabízí nejnovější verze tabulkového procesoru Microsoft Office Excel Pomocí praktických ukázek a cvičení pak také představit principy praktického uplatnění jednotlivých funkcí a novinek. Tato publikace je součástí edice metodických příruček pro školy k aplikacím sady Microsoft Office Mezi další tituly, které jsou čtenářům k dispozici zcela bezplatně na internetových stránkách (sekce Moderní Učitel), patří zejména: Microsoft Office Word 2010 Microsoft Office Outlook 2010 Microsoft Office PowerPoint 2010 Pevně věříme, že naleznete tuto edici metodických příruček za přínosnou nejen pro oblast rozvoje vlastních znalostí a dovedností v oblasti efektivního využívání sady aplikací Microsoft Office 2010, ale také pro práci s vašimi žáky a studenty. Jiří Chytil & Karel Klatovský Praha 2010 Microsoft pro školství 39

75 Microsoft pro školství 40

76 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010

77 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání. Praha, 2010 Microsoft pro školství 2

78 Obsah 1. Úvod Cíl této publikace Cílová skupina čtenářů Co byste měli znát, než začnete publikaci číst? Čím budete obohaceni po prostudování následujících kapitol? Prezentační software Co je nového v Microsoft Office 2010? Co je součástí Office 2010? A nebylo by něco zdarma? Vzhůru do oblak Office 2010 a můj počítač Co nového v PowerPointu 2010? Zobrazení Backstage Jak s ním pracovat Stažení a otevření šablon Tisk prezentace Objekty SmartArt Práce se SmartArtem Profesionální grafické zpracování obrázků Odebrání pozadí obrázku Další možnosti grafických úprav Snímky obrazovky Vložení snímku obrazovky do prezentace Profesionální přechody a animace Přechody Aplikace přechodu na snímek Střih a práce s videosnímky Střih videa Grafické úpravy videa Záložky ve videu Vložení videa z webu Oddíly Vytvoření oddílu Microsoft pro školství 3

79 9.2. Přejmenování oddílu Tisk oddílu Uložení prezentace jako filmu Vysílání prezentace po Internetu Jak na to? Úprava pásu karet Tvorba vlastní karty Ukládání dat do oblak Uložení souboru na SkyDrive Závěr Microsoft pro školství 4

80 1. Úvod 1.1. Cíl této publikace Hlavním cílem obsahu následujících kapitol je představit čtenářům nové prostředí, funkce a možnosti prezentačního software Microsoft Office PowerPoint Pomocí jednoduché a srozumitelné formy se publikace snaží svým čtenářům představit možnosti využití nových funkcí v rámci praktických informací a postupů Cílová skupina čtenářů Publikace Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 je určena všem pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí poznat nové vlastnosti aplikace Microsoft Office PowerPoint 2010 a zjistit, jaké základní změny tato aplikace svým uživatelům přináší. Příručka obsahuje širokou škálu informací, které čtenářům poskytují možnosti praktického testování jednotlivých funkcí Co byste měli znát, než začnete publikaci číst? Příručka je určena všem pedagogickým pracovníkům, kteří se s novou verzí aplikace Microsoft Office PowerPoint 2010 teprve seznamují a kteří mají zájem zjistit, jaké rozdíly tato verze textového editoru nabízí oproti své předcházející verzi PowerPoint Předpokladem pro úspěšné získání znalostí a dovedností je alespoň elementární znalost práce s touto aplikací Čím budete obohaceni po prostudování následujících kapitol? Publikace vám pomůže zorientovat se v novinkách aplikace Microsoft Office PowerPoint 2010, naučí vás používat nové funkce této aplikace v řadě praktických příkladů a získáte přehled o řadě novinek, které vám pomohou urychlit vaši práci. Microsoft pro školství 5

81 2. Prezentační software Prezentační software je velice specifický typ aplikace, který má své široké využití. Primárním cílem je vytvoření působivé prezentace, která má skupině či jednotlivci předat určitou informaci. Výsledkem práce v aplikaci PowerPoint je zpravidla prezentace, která má všestranné využití. Nejčastěji se používá při výuce, konferenci či seminářích a má za úkol podpořit vystoupení lektora nebo učitele. Nicméně v aplikaci PowerPoint je také možné velice snadným způsobem vytvářet například diplomy apod. V této příručce bude popisován PowerPoint 2010, který je jednou z nejpoužívanějších aplikací z Microsoft Office a je také součástí každé sady. Ovládání aplikací, které jsou součástí tohoto balíku, se od verze 2007 výrazně změnilo a ve verzi 2010 bylo dále vylepšeno. Pokud jste používali předchozí verze Office (2003 a starší), bude vám zřejmě nějaký čas trvat, než si na nový způsob ovládání zvyknete. Nicméně po čase zjistíte, že změna v ovládání byla krokem k lepší, efektivnější práci a ke snadnějšímu hledání příslušných funkcí. Jsou tomu tři roky, co společnost Microsoft vydala revoluční balík kancelářských aplikací Microsoft Office Do té doby se vždy s vydáním nové verze jednalo spíše o kosmetické úpravy a na novinky nezbylo místo. S verzí 2007 se tento ustálený postup výrazně změnil, stejně jako se změnil celý kancelářský balík. Pro většinu uživatelů bylo nejvýraznější novinkou nové ovládání pomocí tzv. pásu karet, který se objevil v aplikacích Word, Excel a PowerPoint. To, co uživatelé zpočátku nepřijali příliš kladně, se po pár měsících ukázalo jako výborná myšlenka, která se objevila v produktech ostatních větších i menších softwarových společností. Další výraznou změnou byl nový formát souborů, založený na jazyku XML. Taktéž zpočátku nekompatibilita staršího a nového formátu byla pro mnoho uživatelů těžkým oříškem a opět i zde se ukázalo, že výhody tohoto formátu několikanásobně převyšují případné problémy. Novinek bylo samozřejmě více, jmenujme například SmartArt, nové možnosti formátování obrázků, titulní stránky, datové čáry apod. Od doby vydání Microsoft Office 2007 dali uživatelé nakonec za pravdu, že toto vydání bylo opravdovým přínosem, zejména co se efektivity a produktivity práce týče. Píše se rok 2010 a Microsoft ve svém tříletém cyklu uvádí Microsoft Office Kancelářský balík, který je spíše evolucí než revolucí. Nicméně evolucí několikanásobně větší, než tomu bylo ve verzích 2003 a starších. Pomocí pásu karet jsou nyní ovládány všechny aplikace tohoto nejpoužívanějšího balíku kancelářských aplikací na světě a novinek je samozřejmě více a o všech se v této příručce dočtete. Microsoft pro školství 6

82 2.1. Co je nového v Microsoft Office 2010? Existují novinky a změny, které jsou specifické pro každou aplikaci v tomto balíku, stejně tak jako jsou novinky a změny, které se objevují jen v rámci dané aplikace. Jaké to tedy jsou? Novinky společné pro všechny aplikace balíku Office 2010: 1. Možnost ukládání dat na zabezpečené webové úložiště SkyDrive Spolu s rozvojem a dostupností sítě Internet se Microsoft rozhodl, že nastupující trend tzv. cloud computingu (ukládání dat nikoliv na lokální počítač, ale na web) zabuduje i do svých aplikací. Proto je nyní možné z aplikací sady Office přímo ukládat svoje dokumenty na úložiště SkyDrive. Tato služba společnosti Microsoft je dostupná komukoliv zdarma a nabízí prostor pro uložení 25GB dat pro vaše dokumenty, obrázky, fotky apod. První výhodou je, že svoje dokumenty máte díky tomu zálohovány na webu a v případě ztráty PC/notebooku nebo poruchy disku počítače o svá data nepřijdete. Druhou podstatnou výhodou je, že svoje dokumenty máte dostupné z jakéhokoliv zařízení s možností přístupu na Internet. 2. Pásy karet ve všech aplikacích Zatímco v předchozí verzi Microsoft Office jste se mohli s pásem karet setkat jen ve třech nejpoužívanějších aplikacích, ostatní aplikace i nadále používaly pro své ovládání hlavní nabídky a panely nástrojů. Ve verzi 2010 tomu tak není a nyní již všechny aplikace v tomto balíku se ovládají jednotně pomocí pásu karet. 3. Zobrazení Backstage Zapomeňte na tlačítko Office z verze Spolu se sjednocením ovládání přichází nový způsob práce s dokumentem jako celkem. V tomto zobrazení máte přístup ke všem standardním funkcím práce se souborem (otevřít, uložit, tisk), ale navíc zde byly zabudovány další funkce, aby nebylo nutné otevírat různá okna s nastavením. V zobrazení Backstage tedy kromě klasických operací můžete nastavit parametry tiskárny, zobrazovat předchozí verze dokumentů, zobrazovat náhledy dokumentů před tiskem, ukládat soubory na SkyDrive a provádět mnoho dalších operací. 4. Společnými silami k lepším výsledkům Microsoft pro školství 7

83 V aplikacích Word, PowerPoint a OneNote nyní může více uživatelů najednou pracovat na jednom dokumentu. Výrazně se tak posiluje možnost spolupráce při vytváření dokumentů. 5. V novém kabátě Design pásů karet byl lehce přepracován tak, aby jeho využití bylo ještě snazší než doposud. Některé prvky a nástroje dostaly nové, lépe vystihující názvy. Také prošla inovací novinka z roku 2007 objekty SmartArt. Do galerie těchto objektů přibyly nové tvary a pro ostatní grafické a multimediální objekty jsou připraveny větší možnosti úprav, ať už je to střih videa v aplikaci PowerPoint nebo nové minigrafy v Excelu. 6. Podívej se, co právě dělám V aplikacích umožňujících práci s grafickými objekty přibyla možnost vkládání snímků obrazovky počítače s právě otevřenými dokumenty. Již nebude pro uživatele problém vložit do dokumentu nebo prezentace výřez obrazovky a přidání vlastního popisu. 7. Není vkládání jako vkládání Nové Office si troufly inovovat i příkazy a operace staré již přes deset let. Všichni jistě znáte klasické operace pro práci se schránkou Vyjmout, Kopírovat, Vložit. A právě poslední z nich se stala předmětem zmiňované inovace. Při vkládání objektu ze schránky si můžete vybrat formát, v jakém bude objekt vložen. Odpadají tak častá nepříjemná překvapení v podobě zcela nových rozložení dokumentu při nevhodném vložení objektu. 8. Ukázala své kvality Aplikace OneNote je neprávem trochu opomíjená součást kancelářského balíku Office. Nicméně stále více uživatelů jí přichází na chuť a stává se velice oblíbeným nástrojem pro záznam poznámek a organizování informací. V předchozích verzích Office jste se s ní mohli setkat pouze ve vybraných edicích, tomu je teď konec a aplikaci OneNote najdete ve všech aplikacích sady Office. 9. Vývoj jde kupředu V oblasti IT se vyvíjejí nejenom softwarové nástroje, ale i samotný HW. Uživatelé používají výkonnější procesory, větší a rychlejší pevné disky a využívají více operační paměti. A právě pro tyto uživatele je připravena i nová, kompletně 64bitová verze kancelářského balíku Microsoft Office. Tato verze umožňuje využít při práci i více než 4GB operační paměti, a tak můžete například v Excelu zpracovávat tabulky o statisíce řádcích. Microsoft pro školství 8

84 10. K obrazu svému Ruku v ruce se společným ovládáním napříč všemi aplikacemi se objevuje i jedna podstatná novinka a tou je možnost vytvoření vlastní karty na pásu karet. Pokud z každé karty v rámci aplikace využíváte např. 2-3 příkazy, určitě uznáte, že neustálé přepínání karet není tím, co by přispělo k efektivitě práce. Nyní máte možnost si vytvořit novou vlastní kartu, pojmenovat si ji a umístit na ni libovolné příkazy z dané aplikace Co je součástí Office 2010? Aplikace, které se prodávají samostatně nebo jako součást vybraných edic: Word 2010 Excel 2010 PowerPoint 2010 Outlook 2010 Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager OneNote 2010 Publisher 2010 Access 2010 InfoPath 2010 Aplikace, které se prodávají pouze samostatně, tudíž je nenajdete v žádné edici: Visio Standard Visio Professional Visio Premium Project Standard Project Professional Microsoft pro školství 9

85 Aby bylo zřejmé, jaké aplikace se v které edici nacházejí, je pro vás připravena následující tabulka: Aplikace/Název sady Pro studenty a domácnosti Pro koncové zákazníky Pro podnikatele Professional Professional Academic Pro multilicenční zákazníky (školy, ) Standard Word * * * * * * Excel * * * * * * PowerPoint * * * * * * Outlook * * * * * OneNote * * * * * * Publisher * * * * Access * * * InfoPath Professional Plus * Popsat licencování tohoto kancelářského balíku by vystačilo na další příručku, nicméně alespoň dvě důležitá fakta: Edice Professional Academic je určena pouze pro vzdělávací instituce, jejich učitele a studenty, pro veřejná muzea, veřejné knihovny a charitativní organizace. Edice Office 2010 pro studenty a domácnosti je určena výhradně pro nekomerční použití v domácnostech. Není možné ji využívat ani v neziskových organizacích A nebylo by něco zdarma? Velká skupina uživatelů je zvyklá využívat software dostupný zdarma, nemusí sice za něj platit, ale jeho možnosti jsou často velice omezené, a to jak funkčně, tak například i podporou a dalšími doplňkovými aktivitami. Nicméně i Microsoft se snaží těmto uživatelům vyjít vstříc a přichází s novou edicí Microsoft Office Starter Tato edice obsahuje pouze dvě základní aplikace Word a Excel ve verzi Starter. Je považována za náhradu produktu Works a má umožnit aktivity i běžným uživatelům, kteří si čas od času potřebují napsat dokument nebo vytvořit tabulku. Office Starter ale nebude možné do počítače nijak doinstalovat, tato edice je dostupná pouze při koupi počítače nového. Aplikace Word a Excel mají ve verzi Starter samozřejmě oproti plným verzím některá omezení, zejména Microsoft pro školství 10

86 byly odstraněny pokročilé funkce, které běžní uživatelé nevyužijí, jako jsou např. revize, data, odkazy, tvorba obsahu, poznámky pod čarou, SmartArt, editor rovnic, komentáře, kontingenční tabulky, a nelze přizpůsobit pás karet a panel nástrojů rychlý přístup Vzhůru do oblak O možnosti ukládat své dokumenty na web jste si mohli přečíst na předchozích stránkách. Jaké by to však bylo, kdybyste mohli využívat Word, Excel, PowerPoint a OneNote bez toho, aby bylo nutné je instalovat na váš počítač? I to je dnes možné a řešení se nazývá Office Web Apps. Jedná se o webové verze výše zmiňovaných aplikací, které poskytují základní funkcionalitu pro běžnou práci s dokumenty. Office Web Apps jsou součástí úložiště SkyDrive, a pokud v tomto prostoru máte uložen podporovaný typ souboru, je možné jej i s využitím internetového prohlížeče otevřít a s pomocí Office Web Apps i upravit Office 2010 a můj počítač S vydáním nových verzí všech softwarových produktů se často uživatelé ptají, zda jim nová verze poběží na jejich počítačích bez problémů. Office 2010 se svými nároky na HW konfiguraci počítače nikterak neliší od předchozí verze 2007, ve zkratce lze tedy říci, že pokud vám běží bez problému Office 2007, poběží i nové Office Pro úplnost jen dodáváme minimální konfiguraci počítače pro bezproblémový běh Office 2010: Procesor (CPU): 500MHz a rychlejší Operační paměť (RAM): 256MB, doporučeno 512MB Rozlišení monitoru: 1024x576 (vhodné i pro netbooky) Pevný disk (HDD): 3GB volného místa Operační systém (OS): Windows XP SP3 a novější 1 1 Neplatí pro Office Web Apps, které se spouští ve webovém prohlížeči, Office Starter 2010 vyžadují minimálně operační systém Windows Vista. Microsoft pro školství 11

87 2.6. Co nového v PowerPointu 2010? O aplikaci PowerPoint 2010 pojednává i tato příručka a o všech novinkách ve verzi 2010 v rámci této aplikace se v ní dočtete. Jaké tedy jsou ty nejhlavnější? Nové grafické efekty Profesionální přechody a animace Střih videa přímo v aplikaci Oddíly prezentace Snadná úprava pásu karet Ukládání prezentace jako videa Microsoft pro školství 12

88 3. Zobrazení Backstage Toto dialogové okno nahrazuje kulaté tlačítko Office, které znáte z verze Jedná se o mnohem více interaktivní zobrazení, ve kterém máte možnost nastavovat např. parametry tisku, vzhled stránky či zobrazovat náhled dokumentu před vytištěním Jak s ním pracovat Se zobrazením Backstage a nabídkou Soubor se pracuje obdobně jako ve verzi Office 2007 po klepnutí na tlačítko Office. Po klepnutí na tlačítko Soubor, které se nachází v levé horní části obrazovky, se zobrazí následující nabídka, která obsahuje příkazy pro práci s prezentací jako celkem. Obrázek 1 - Zobrazení Backstage Jak je vidět z předchozího obrázku, v rámci tohoto zobrazení máte rovnou možnost např. vybírat šablonu pro novou prezentaci. Není tak nutné jako v předchozích verzích otevírat nejprve samostatné okno pro výběr šablony a v něm teprve šablonu vybrat a otevřít. Na následujícím příkladu si ukážeme, jak např. otevřít jednu ze stovek nabízených šablon. Microsoft pro školství 13

89 3.2. Stažení a otevření šablon Pro uživatele aplikace PowerPoint společnost Microsoft připravila stovky ihned dostupných šablon ke stažení a okamžitému použití. Většina šablon je dostupná i v českém jazyce a nachází se na webu Office.com. Abyste nemuseli stahovat šablony z tohoto webu pomocí internetového prohlížeče, je v PowerPointu zabudována podpora pro otevření šablon přímo z aplikace. Na příkladu si ukážeme, jak si stáhnout šablonu v úvodu zmiňovaného diplomu. 1. Klepněte na tlačítko Soubor a v zobrazení Backstage klepněte na položku Nový. 2. Zobrazí se možnosti pro vytvoření nového souboru a v dolní části se zobrazí kategorie šablon, které jsou na webu Office.com. Hledáme diplom, která se nachází ve stejnojmenné skupině - Diplomy. 3. Po klepnutí na tuto skupinu šablon se zobrazí nabídka diplomů. Vyberte si libovolný z nich a poklepejte na něj nebo jej označte a v pravé části klepněte na tlačítko Stáhnout. Pokud je vaše připojení k Internetu aktivní, během několika sekund se šablona stáhne a vy ji můžete ihned využít. Obrázek 2 - Stažení šablony Microsoft pro školství 14

90 3.3. Tisk prezentace Podobné možnosti jsou např. i u tisku prezentace, jak je vidět z obrázku č. 3. Kromě samotného provedení tisku v horní části okna pomocí tlačítka Tisk je i přímo v této nabídce např. možné nastavovat, na jaké tiskárně se dokument vytiskne, jaké snímky, zda se bude jednat o oboustranný tisk, počet kopií apod. Opět tedy není nutné otevírat samostatné okno pro tisková nastavení, vše lze provést snadno a jednoduše pomocí zobrazení Backstage. Obrázek 3 - Nastavení tisku Microsoft pro školství 15

91 4. Objekty SmartArt Jednou z největších novinek v sadě Office 2007 byly objekty SmartArt. Pomocí této funkce jste mohli vytvářet působivé diagramy, znázornění procesů, organizační struktury apod. Ve verzi Office 2010 byly do galerie objektů SmartArt přidány nové a některé stávající byly podstatným způsobem vylepšeny. Mezi nové objekty patří například šestiúhelníky, jejich ukázku vidíte na obrázku vpravo. Jak bylo výše uvedeno, tak i některé stávající objekty Obrázek 4 - Nový objekt SmartArt v rámci SmartArt byly vylepšeny. Jmenujme například organizační diagramy. Novinkou v nich je možnost přiřazovat každému poli i fotografii, takže se může jednat o hiearchickou strukturu v rámci školy včetně fotografií ředitele a jednotlivých učitelů Práce se SmartArtem Postup vytváření objektů SmartArt a práce s nimi jsou stejné jako ve verzi 2007: 1. Klepněte na místo v prezentaci, kam chcete objekt SmartArt vložit. 2. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na příkaz SmartArt. 3. Ze zobrazené nabídky diagramů si vyberte ten, který se pro váš účel hodí nejvíce, a poklepejte na něj. 4. Do prezentace na zvolené místo je vložen prázdný nenaformátovaný diagram, do kterého stačí dopsat požadovaný text. 5. Nyní stačí objekt s vlastním textem vhodně naformátovat. Nejčastěji se k tomu používají příkazy ve skupině Styly obrázků SmartArt na kontextové kartě Návrh. Tato karta se zobrazí teprve po klepnutí na vybraný objekt SmartArt. V této skupině naleznete často používané příkazy na rychlou změnu barev a 2D a 3D vzhledu objektu. Obrázek 5 - Příkazy pro úpravu SmartArt Microsoft pro školství 16

92 5. Profesionální grafické zpracování obrázků Již ve verzi 2007 byly v PowerPointu představeny poměrně pokročilé nástroje pro úpravu vložených grafických objektů, zejména klasických rastrových (bitmapových) obrázků a fotek. Ve verzi 2010 byla tato funkce ještě více rozšířena a přepracována a již není nutné před vložením obrázku do dokumentu jej upravovat nejprve v některém z nabízených grafických editorů. Po vložení obrázku do prezentace a klepnutí na něj se Obrázek 6 - Funkce pro úpravy obrázků zobrazí kontextová karta Formát. Novou funkcí je např. možnost odstranění pozadí z obrázku během několika sekund, ostatní funkce (automatické opravy, barva nebo grafické efekty) byly výrazným způsobem přepracovány a vylepšeny. Všechny tyto příkazy naleznete na kartě Formát ve skupině Upravit Odebrání pozadí obrázku První příkaz Odebrat pozadí je novinkou a pracuje se s ním následovně: 1. Vložte si do prezentace v PowerPointu 2010 obrázek, u kterého chcete odebrat pozadí, a klepněte na něj. 2. Na kontextové kartě Formát klepněte na první příkaz Odebrat pozadí. 3. PowerPoint zobrazí kartu Odebrání pozadí, na které máte možnost upřesnit, jakou část obrázku chcete ponechat a jakou odstranit. 4. Po vybrání vhodné části (někdy to ani není zapotřebí) klepněte na Zachovat změny, pozadí obrázku je automaticky odebráno a na snímku zůstane z obrázku pouze označená část. Celý proces zabere pouze několik sekund, výsledek si můžete prohlédnout na obrázku níže. Je samozřejmé, že zejména u složitějších obrázků bude proces odebrání pozadí náročnější, a to zejména na přesné označení oblasti, která má zůstat zachována. Microsoft pro školství 17

93 Obrázek 7 - Automatické odebrání pozadí 5.2. Další možnosti grafických úprav Další tři pokročilé funkce, které můžete v PowerPointu 2010 pro úpravu obrázku využít, jsou tyto: Automatické opravy slouží k nastavení zaostření, rozmazání, jasu a kontrastu obrázku. Obrázek 8 - Automatické opravy grafických objektů Microsoft pro školství 18

94 Barva používá se k nastavení sytosti, odstínu a přebarvení obrázku. Obrázek 9 - Nastavení barevného nádechu obrázků Grafické efekty kombinace různých nastavení úpravy obrázku, výsledkem jsou velice zajímavé grafické výstupy. Obrázek 10 - Galerie grafických efektů Microsoft pro školství 19

95 6. Snímky obrazovky Zřejmě jste se již při své práci někdy setkali se situací, ve které bylo zapotřebí do prezentace vložit výřez obrazovky počítače nebo okno některé aplikace. Dříve to bylo možné pouze přes další aplikaci (např. Malování nebo jiný grafický editor). Od verze PowerPointu 2010 je těmto zdlouhavým postupům konec, snímek obrazovky se stal dalším grafickým prvkem, který můžete do prezentace jednoduše vložit Vložení snímku obrazovky do prezentace Postup pro vložení snímku obrazovky do prezentace: 1. Klepněte na snímek, do kterého chcete vložit výřez obrazovky. 2. Na kartě Vložení ve skupině Obrázky klepněte na příkaz Snímek obrazovky. 3. Po klepnutí na ikonu tohoto příkazu se otevře malé podokno, ve kterém jsou zobrazeny miniatury všech aktivních aplikací. Stačí si jen vybrat a obrázek je do snímku vložen. 4. V případě, že nechcete vložit do prezentace snímek aplikace, ale určitý výřez obrazovky, slouží k tomu stejnojmenný příkaz ve spodní části otevřeného podokna. Po jeho vybrání máte možnost si určit přesnou oblast obrazovky, která bude do snímku vložena. Obrázek 11 - Vkládání snímku obrazovky Microsoft pro školství 20

96 7. Profesionální přechody a animace Jedním z pilířů tvorby prezentace v aplikaci PowerPoint jsou přechody a animace. Přechody jsou pohyblivé efekty, které se používají pro zatraktivnění přechodu jednoho snímku na druhý a jsou využity pro celý snímek jako takový. Oproti tomu animace jsou speciální efekty, které se používají na objekty v rámci jednoho snímku. Na každém snímku totiž můžete mít různé typy objektů (text, obrázek, klipart atd.) a každému objektu může být přiřazen jiný typ animace. Některý text může do snímku přiletět, obrázek se prolnout a klipart např. vplynout. V PowerPointu 2010 byly zejména přechody vylepšeny, a to velice podstatným způsobem Přechody Využití přechodů bylo popsáno v předchozím odstavci, je tedy čas si ukázat, jako novinky na vás v této oblasti čekají. Veškeré přechody naleznete na kartě Přechody. I na tomto příkladu je vidět, že přechody jsou důležitou součástí tvorby prezentace a mají svoji vlastní kartu. Nicméně nic se nemá přehánět a při tvorbě prezentace vždy myslete na to, že hlavním cílem prezentace je předat někomu informace, ne mu ukázat všech 34 přechodů v jedné prezentaci. Obrázek 12 - Galerie přechodů Microsoft pro školství 21

97 7.2. Aplikace přechodu na snímek Využití efektu přechodu a jeho nastavení na snímek je velice jednoduché a obdobné jako v předchozích verzích PowerPointu. 1. Klepněte na snímek, na který chcete nastavit efekt přechodu. Důležité je si uvědomit, že přechod nastavuje, jak se daný snímek poprvé v prezentaci objeví, tj. spouští se při přechodu z předchozího na aktuální snímek, u kterého chcete nastavit přechod. Pokud tedy nastavím přechod na snímku č. 2, zobrazí se, když prezentace přechází ze snímku č. 1 na snímek č Na kartě Přechody si vyberte např. efekt Prolnutí. Efekt se vybírá tak, že na něj jednoduše klepnete levým tlačítkem myši. Není tedy nutné nic potvrzovat a hledat tlačítko OK apod. 3. Po vybrání přechodu je možné přejít na jiný snímek a stejným způsobem nastavit další přechod u dalšího snímku. Protože již víte, že prezentace by měla působit kompaktním dojmem a nemělo by se jednat o přehlídku přechodů, je vhodné nastavit stejný přechod u všech snímků v prezentaci. Abyste tuto operaci nemuseli dělat ručně, zejména u větších prezentací je vhodné využít příkaz Použít u všech, který naleznete také na kartě Přechody ve skupině Časování. 4. Na této kartě je možné kromě použití přechodu na všechny snímky také nastavit tyto události: Zvuk slouží pro vybrání zvuku, který se přehraje společně s efektem přechodu. Doba trvání nastavuje, jak dlouho bude efekt přechodu trvat. Při kliknutí myši, Za nastavuje aktivační událost pro přechod na další snímek. Obrázek 13 - Nastavení časování přechodu U většiny přechodů máte po jejich aktivaci možnost upřesnit možnosti vybraného efektu. Nejčastěji se jedná o nastavení směru zobrazení přechodu apod. Veškerá tato nastavení týkající se daného přechodu naleznete pod příkazem Možnosti efektu ve skupině Přechod na tento snímek. Microsoft pro školství 22

98 Obrázek 14 - Možnosti efektu Microsoft pro školství 23

99 8. Střih a práce s videosnímky Velkou novinkou v PowerPointu 2010 je možnost další úpravy vloženého videa. V předchozích verzích se totiž video vložené do prezentace chovalo jako objekt, u kterého byly minimální možnosti nastavení a úprav (fakticky se jednalo jen o nastavení, kdy se video spustí). V nové verzi je možné vložené video upravit dle vlastních potřeb. Je možný například střih videa, kdy z celého vloženého videosnímku potřebujete použít pouze část, a stejně tak je možné využít a aplikovat na video grafické efekty a úpravy, které jsou popsány v páté kapitole Střih videa Aby bylo možné video oříznout dle vašich potřeb, je samozřejmě nejprve nutné jej do snímku vložit. To provedete na kartě Vložení ve skupině Mediální soubor pomocí příkazu Video. V následujících odstavcích bude využito video Divočina (Wildlife), které je jako ukázka filmového klipu součástí instalace operačního systému Windows 7. Po vložení se video zobrazí jako objekt na snímku a po klepnutí na něj se zobrazí dvě kontextové karty Formát a Přehrávání. A právě na kartě Přehrávání se nachází příkazy pro střih videa. Dejme tomu, že z ukázkového videa, které má délku 30 sekund, vás zajímá pouze prvních 10 sekund, tj. zbylých 20 sekund chcete smazat. Postup, jak toto provést je následovný: 1. Klepněte na objekt videa ve snímku a na kontextovou kartu Přehrávání. 2. Na této kartě ve skupině Úpravy klepněte na příkaz Střih videa. 3. PowerPoint zobrazí okno Střih videa, ve kterém pomocí posuvníků pod náhledem máte možnost upravit výsledný střih filmu. 4. Zelený posuvník značí začátek filmu, pro tento příklad s ním hýbat není potřeba, protože začátek filmu chceme zachovat. Obrázek 15 - Střih videa 5. Zamýšlenou úpravou je film zkrátit, a to tak, že odeberete posledních 20 vteřin filmu, tj. nastavte se červeným posuvníkem na hodnotu 10 vteřin. V případě potřeby je také možné přesné časové hodnoty zadat do příslušných polí. Po Microsoft pro školství 24

100 klepnutí na tlačítko OK je změna provedena a vložené video bude přehrávat pouze prvních 10 vteřin. PowerPoint samozřejmě umí i oboustranný střih videa, tj. umí oříznout video ze začátku i od konce najednou. V případě, že byste např. chtěli zachovat z tohoto 30-ti vteřinového snímku pouze část od 10 do 20 vteřin, stačilo by zelený posuvník značící začátek snímku posunout na hodnotu 10 vteřin a červený na hodnotu 20 vteřin. Výsledné video by bylo to, které zůstalo mezi těmito posuvníky, a zbytek by se nepřehrával Grafické úpravy videa Kromě výše uvedené úpravy délky videa je možné na vložené video aplikovat desítky grafických efektů a filtrů, které dodají filmu zcela jiný rozměr. Využíti je možné efekty stejné jako na grafické objekty obrázků. Všechny tyto efekty naleznete po klepnutí na objekt videa na kontextové kartě Formát. Upravovat můžete tyto vlastnosti: Barevný nádech videa nastavuje se ve skupině Upravit pomocí příkazu Barva. Tvar videa nastavuje se ve skupině Styly videa výběrem jedné ze šablon v galerii stylů Úvodní snímek nastavuje úvodní snímek prezentace, tj. jakým obrázkem bude objekt videa reprezentován v samotné prezentaci ještě před spuštěním videa. Je možné využít jakoukoliv část videa nebo externí grafický soubor. Ukázku originálního a upraveného videa vidíte na obrázku níže. Obrázek 16 - Grafické úpravy videa Microsoft pro školství 25

101 8.3. Záložky ve videu Zajímavou funkcí při práci s videem v PowerPointu je možnost definování záložek. Umožňuje vám přidání záložek k určitému momentu ve videu. Výhodou a principem využití záložek je možnost si nadefinovat určité momenty ve filmu a při přehrávání prezentace se namísto zdlouhavého a neprofesionálního hledání určité části filmu přepnout na danou záložku. Stačí se v režimu editace prezentace pomocí posuvníku pod objektem videa přesunout na požadovanou část filmu a na kartě Přehrávání ve skupině Záložky klepnout na příkaz Přidat záložku. Na vybrané místo se vloží kolečko, které reprezentuje právě vloženou záložku. Záložek můžete mít ve filmu i více. Při následném spuštění prezentace a samotného videa jsou i nadále záložky pomocí těchto koleček zobrazeny a při prezentování tak máte velice snadnou, rychlou a efektivní možnost se přesunout na předem definované místo ve filmu. Tato vlastnost se používá zejména u delších filmů, ve kterých máte pomocí záložek předem nadefinované zajímavé části nebo začínající novou kapitolu apod Vložení videa z webu Kromě standardního způsobu vložení videa ze souboru nebo klipartu je do PowerPointu také možné vložit video z externího zdroje webu. Mezi nejznámější takový web patří YouTube. Je nutné si ale předem uvědomit, že v tomto případě se video do prezentace nevkládá fyzicky, pouze se na něj odkazuje. To znamená, že pokud chcete video přehrát, je nutné mít aktivní připojení k Internetu. Jak tedy takové video vložit? 1. Přepněte se na snímek, do kterého chcete vložit video z webu. 2. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Mediální soubor na příkaz Video a ze zobrazené nabídky vyberte položku Video z webu. 3. PowerPoint zobrazí okno pro vložení odkazu na video. Pozor, nejedná se o odkaz na webovou stránku s videem, ale na odkaz na samotné video. Dejme tomu, že si na serveru YouTube naleznete video, jehož stránka má např. odkaz 4. Tento odkaz ale není možné použít, protože odkazuje na stránku. Proto je na YouTube pod každým videem tlačítko <Vložit>, která obsahuje právě kód, který lze použít i jinde a slouží pro přehrání videa. Pro výše uvedené video vypadá kód pro vložení konkrétně takto: Microsoft pro školství 26

102 5. Tento odkaz vložte do připraveného okna v aplikaci PowerPoint a po klepnutí na tlačítko OK bude vložený objekt odkazovat na toto video, pokud prezentaci spustíte a budete mít aktivní připojení k Internetu, budete moci video přehrát. Microsoft pro školství 27

103 9. Oddíly Zejména u delších prezentací je poměrně snadné, že se o vložených snímcích a obsahu ztrácí přehled. Proto je v PowerPointu 2010 implementována nová funkce, která umožňuje prezentaci rozdělit na oddíly. S těmito oddíly je následně možné efektivně pracovat a využívat toto rozdělení napříč celou aplikaci. Je například možné oddíl prezentace sdílet se spolupracovníky, oddíl jednoduše skrýt nebo zobrazit, případně oddíl vytisknout Vytvoření oddílu Vytvoření oddílu je velice jednoduché, stačí v přehledu snímku v levé části aplikace klepnout pravým tlačítkem na snímek, který má být prvním v oddílu, a ze zobrazené nabídky vybrat příkaz Přidat oddíl. Tímto způsobem je možné vytvořit i další oddíly v prezentaci. Nad snímkem se vytvoří záložka pro oddíl, pomocí které je možné dále s oddílem podrobněji pracovat. Po klepnutí na tuto záložku oddílu se zobrazí nabídka, ve které máte následující možnosti pro práci s oddílem: Obrázek 17 - Vytvoření oddílu Přejmenovat oddíl Odstranit oddíl Odstranit oddíl včetně snímků Odstranit všechny oddíly Přesunout oddíl Rozbalit vše Skrýt vše Microsoft pro školství 28

104 Pokud poklepete levým tlačítkem na záložku oddílu, oddíl se skryje a snímky, které do tohoto oddílu patří, nejsou v přehledu miniatur vidět. Zobrazení těchto snímku a rozbalení oddílu provedete opětovným poklepáním na záložku oddílu, která je vidět v každém případě Přejmenování oddílu Pro ukázku práce s oddílem bude popsán postup pro přejmenování oddílu. Nejprve je samozřejmě nutné mít oddíl vytvořen, postup je popsán na začátku této podkapitoly: 1. Klepněte pravým tlačítkem na záložku zatím nepojmenovaného oddílu a ze zobrazené nabídky vyberte příkaz Přejmenovat oddíl. 2. PowerPoint zobrazí okno pro zadání názvu oddílu, zadejte požadovaný název a klepněte na OK. Oddíl je přejmenován. Obrázek 18 - Přejmenování oddílu 9.3. Tisk oddílu Výhodou rozdělení prezentace do oddílu je i např. následný snazší tisk. V případě potřeby vytištění oddílu není nutné zadávat ručně rozsah snímků k vytištění, ale stačí vybrat pouze požadovaný oddíl. Postup je velice jednoduchý: 1. V prezentaci, ve které máte vytvořené oddíly, klepněte na tlačítko Soubor a v zobrazení Backstage vyberte položku Tisk. 2. Ve střední části možnosti konfigurace tisku Nastavení rozbalte první nabídku. V dolní části této nabídky jsou k dispozici všechny oddíly, které prezentace obsahuje. Vyberte si požadovaný oddíl a v horní části okna klepněte na tlačítko Tisk. PowerPoint vytiskne pouze snímky patřící do tohoto oddílu. Obrázek 19 - Tisk oddílu Microsoft pro školství 29

105 10. Uložení prezentace jako filmu Novinkou v PowerPointu, která se týká práce se souborem prezentace jako takovým, je možnost exportu ve formátu videa. Tato poměrně často používaná funkce byla dříve možná jen díky produktům třetích stran, od verze 2010 je přímo zabudována v aplikaci PowerPoint. Pokud chcete dát posluchačům k dispozici prezentaci v takové formě, aby si ji mohli prohlédnout, je právě tato možnost poměrně vhodným nástrojem. V praxi se k těmto účelům také často používá export do formátu PDF. Výsledný formát souboru je ve formátu WMV (Windows Media Video), které lze bez problému přehrát na všech počítačích s operačním systémem Windows a na většině dalších zařízení. Pokud máte prezentaci již kompletně vytvořenou a v podobě, v jaké ji chcete vyexportovat ve formátu videa, postupujte následovně: 1. Klepněte na tlačítko Soubor a v zobrazené nabídce Backstage klepněte na položku Uložit a odeslat. 2. Ve střední části zobrazení klepněte na položku Vytvořit video. PowerPoint v pravé části okna zobrazí další informace a možnosti nastavení pro vybraný export. Jedná se zejména o nastavení toho, jak dlouho má být každý snímek zobrazen a v jakém rozlišení (kvalitě). Obrázek 20 - Export prezentace Microsoft pro školství 30

106 3. Po nastavení požadovaných parametrů klepněte na tlačítko Vytvořit video, vyberte umístění a název pro výsledný soubor a klepněte na tlačítko Uložit. V závislosti na výkonu vašeho počítače a délce prezentace bude PowerPoint několik desítek vteřin vytvářet výsledný soubor, který si následně můžete přehrát například v aplikaci Windows Media Player. Uvědomte si, prosím, že s výslednou prezentací ve formátu WMV se velice těžko pracuje v případě potřeby úprav a mnohem jednodušší bude v tomto případě upravit prezentaci jako takovou a soubor znovu vyexportovat ve formátu videa. 11. Vysílání prezentace po Internetu Stále větší propojení klasických aplikací s Internetem dokazuje další novinka vysílání prezentace po Internetu. Používá se, když je zapotřebí více účastníkům najednou zobrazit prezentaci a tito účastnici jsou například součástí nějaké videokonference apod. Dokonce ani nemusí mít aplikaci PowerPoint nainstalovanou. Princip je totiž takový, že např. autor prezentace na svém počítači v aplikaci PowerPoint aktivuje vysílání prezentace po Internetu a všem účastníkům pošle odkaz na webovou stránku, kde je prezentace vysílána. Tito účastníci nezávisle na tom, jaké zařízení mají (počítač, netbook, notebook, smartphone), si stránku zobrazí. Nemohou však ovládat prezentaci jako takovou, tu ovládá pořád autor. Jakmile např. autor přejde ze snímku 3 na snímek 4, během okamžiku se přepne stejným způsobem prezentace na zařízení všech účastníků. Stejně tak může být tato funkce využita při výuce nebo konferenci, kde všichni účastníci nevidí na projekci nebo projekce není k dispozici, ale účastníci mají k dispozici zařízení připojené k Internetu Jak na to? Postup využití této novinky je ostatně jako u všech uvedených velice snadný: 1. Otevřete si prezentaci, kterou chcete vysílat po Internetu. 2. Na kartě Prezentace klepněte ve skupině Spustit prezentaci na příkaz Vysílat prezentaci. 3. PowerPoint zobrazí průvodce vysíláním, který vás tímto procesem postupně provede. 4. V prvním úvodním okně jsou jen základní informace o vysílání, klepněte tedy na tlačítko Spustit vysílání. Obrázek 21 - Průvodce vysíláním Microsoft pro školství 31

107 5. PowerPoint se začne připojovat ke službě PowerPoint Broadcast Service, která toto vysílání umožňuje. Po chvíli se zobrazí výsledné okno, kde je zobrazen důležitý odkaz na stránku s vysíláním. Tento odkaz si zkopírujte a pošlete svým kolegům. Také jej můžete pomocí příkazu Odeslat pomocí u odeslat přímo. Nakonec klepněte v dolní části prezentace na tlačítko Spustit prezentace, od této chvíle je vysílání prezentace aktivní. Kdokoliv, kdo se od této chvíle do ukončení prezentace podívá na uvedenou webovou stránku, uvidí vámi vysílanou prezentaci, kterou ale ovládáte vy. Pro aktivaci vysílání je nutné mít svůj LiveID účet. Obrázek 22 - Průvodce vysíláním Kromě toho PowerPoint při vysílání zobrazí kontextovou kartu Vysílání, na které naleznete další možnosti konfigurace a nastavení vysílání. Obrázek 23 - Karta Vysílání Microsoft pro školství 32

108 12. Úprava pásu karet Nové ovládání pomocí pásu karet se v aplikaci PowerPoint objevilo již v předchozí verzi, tj. ve verzi Spolu s PowerPointem se dostalo tohoto ovládání také Excelu a Wordu. Od verze Microsoft Office 2010 je ovládání sjednoceno pro všechny aplikace v rámci této sady, tj. všechny aplikace se ovládají pomocí pásu karet. Pás karet prošel menší grafickou úpravou, aby působil kompaktnějším dojmem, a také výchozí barevné schéma se v sadě Office změnilo z modré na stříbrnou. Co je však úplnou novinkou, je možnost vytvořit si vlastní kartu na pásu a na ni přidat vlastní skupiny a příkazy, jaké vyhovují právě vám. Aplikace PowerPoint obsahuje stovky různých příkazů a operací, které je možné s dokumentem provádět. Nejdůležitější z nich jsou umístěné přehledně na kartách. Nicméně může nastat situace, kdy z každé karty při své každodenní práci využíváte např. pouze 2-3 příkazy. Potom může být i neustálé přepínání karet pro aktivaci zamýšleného příkazu zdlouhavé. Proto je nyní v PowerPointu možnost vytvořit si vlastní kartu a na ni umístit jakýkoliv příkaz, který je v PowerPointu obsažen Tvorba vlastní karty 1. Klepněte na tlačítko Soubor a v dolní části zobrazení klepněte na položku Možnosti. 2. V otevřeném okně Možnosti aplikace PowerPoint klepněte na položku Přizpůsobit pás karet. 3. Otevře se další okno, které je rozděleno na dvě části. V levém sloupci se nachází všechny příkazy, kterými PowerPoint disponuje, v pravé části potom aktuální stav pásu karet. 4. Pokud chcete vytvořit novou kartu, klepněte v pravém dolním rohu na tlačítko Nová karta a karta bude ihned v seznamu již existujících vytvořena. Pomocí příkazů Přejmenovat a Nová skupina si připravte kartu pro vložení vlastních příkazů. 5. Nyní si v levé části najděte požadovaný příkaz a pomocí tlačítka Přidat mezi sloupci jej přidejte do vlastní karty a skupiny. Pokud v levém sloupci nemůžete hledaný příkaz najít, nad levým sloupcem se seznamem příkazů si vyberte namísto kategorie Oblíbené příkazy možnost Všechny příkazy. PowerPoint nyní zobrazí seznam všech příkazů, které má v sobě naprogramovány. Microsoft pro školství 33

109 Obrázek 24 - Přizpůsobení pásu karet 13. Ukládání dat do oblak Jednou z poměrně nových a velice úspěšných služeb společnosti Microsoft je webové úložiště dat s názvem SkyDrive. Jedná se o zabezpečené místo na Internetu, kam máte přístup jenom vy nebo ti, kterým přístup udělíte. Můžete sem ukládat fotky, hudbu, videa, dokumenty apod., a to až do celkové kapacity plně dostačujících 25GB dat. Výhodou je, že jakýkoliv soubor uložený na toto úložiště je dostupný z jakéhokoliv zařízení připojeného na Internet. Někteří uživatelé SkyDrive využívají také jako bezpečné úložiště pro zálohu svých dat. V případě havárie např. pevného disku počítače o data nepřijdou, protože je měli uloženy právě na úložišti SkyDrive. SkyDrive umožňuje také praktikovat vizi, která ještě donedávna byla spíše hudbou budoucnosti,a díky přístupu k datům odkudkoliv se i psaní běžného dokumentu stane mnohem jednodušším. Představte si situaci, kdy ve svém zaměstnání máte rozepsaný dokument a potřebujete na něm ještě pracovat i doma. Dříve bylo nutné jej uložit na některé výměnné zařízení, toto zařízení si vzít s sebou domů, doma dokument z flash disku otevřít, dopracovat dokument, opět jej uložit, abyste ho v práci mohli využít. Celou tu dobu bylo samozřejmě nutné hlídat, aby vám jej nikdo nezcizil nebo jste ho díky malým rozměrům neztratili. Tohle je minulost. Microsoft pro školství 34

110 S PowerPointem 2010 se vám nabízí možnost rozpracovaný dokument jedním klepnutím myši uložit na SkyDrive, cestou domů ve vlaku či v autobuse si ho ze SkyDrive otevřít, pracovat na něm a až si doma na svém počítači tento dokument ze SkyDrive otevřete, bude nejen ve stavu, v jakém jste jej uložili v práci, ale budou zde uložené i změny, které jste provedli cestou domů. Pro využití služby SkyDrive stačí mít svoje vlastní LiveID, což je zdarma dostupný účet pro všechny služby od společnosti Microsoft. Zřídit si jej můžete například na adrese Po jeho zřízení stačí přejít ve webovém prohlížeči na adresu a se službou SkyDrive začít pracovat. Můžete zde vytvářet složky, podsložky, nahrávat soubory a přidělovat oprávnění pro přístup pro vaše přátele. A díky plné integraci služby SkyDrive do aplikací sady Microsoft Office 2010 je možné i přímo z PowerPointu s těmito složkami pracovat. Ukážeme si, jak se dá uložit rozpracovaná prezentace na úložiště SkyDrive přímo z aplikace PowerPoint Uložení souboru na SkyDrive Postup uložení prezentace na web SkyDrive je snadný a je samozřejmě nutné mít aktivní připojení k síti Internet. 1. Otevřete si prezentaci, kterou chcete uložit na SkyDrive. 2. Klepněte na tlačítko Soubor a vyberte položku Uložit a odeslat. 3. Ze zobrazené nabídky vyberte možnost Uložit na web a pomocí tlačítka Přihlásit zadejte svoje LiveID a heslo. Vyberte si složku, do které chcete soubor uložit, a uložte jej. Po chvíli nahrávání souboru bude váš soubor uložen na úložišti SkyDrive a máte k němu přístup z jakéhokoliv zařízení připojeného k síti Internet. Obrázek 25- Uložení souboru na SkyDrive Microsoft pro školství 35

111 14. Závěr Cílem této příručky bylo seznámit čtenáře s možnostmi, které svým uživatelům nabízí nejnovější verze prezentačního software Microsoft Office PowerPoint Pomocí praktických ukázek a cvičení pak také představit principy praktického uplatnění jednotlivých funkcí a novinek. Tato publikace je součástí edice metodických příruček pro školy k aplikacím sady Microsoft Office Mezi další tituly, které jsou čtenářům k dispozici zcela bezplatně na internetových stránkách (sekce Moderní Učitel), patří: Microsoft Office Word 2010 Microsoft Office Excel 2010 Microsoft Office Outlook 2010 Microsoft Office OneNote 2010 Pevně věříme, že naleznete tuto edici metodických příruček za přínosnou nejen pro oblast rozvoje vlastních znalostí a dovedností v oblasti efektivního využívání sady aplikací Microsoft Office 2010, ale také pro práci s vašimi žáky a studenty. Jiří Chytil & Karel Klatovský Praha 2010 Microsoft pro školství 36

112 Microsoft pro školství 37

113 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010

114 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání. Praha, 2010 Microsoft pro školství 2

115 Obsah 1. Úvod Cíl této publikace Cílová skupina čtenářů Co byste měli znát, než začnete publikaci číst? Čím budete obohaceni po prostudování následujících kapitol? Textové editory Co je nového v Microsoft Office 2010? Co je součástí Office 2010? A nebylo by něco zdarma? Vzhůru do oblak Office 2010 a můj počítač Co nového ve Wordu 2010? Zobrazení Backstage Jak s ním pracovat Otevření a stažení šablon Tisk dokumentu Orientace a vyhledávání v dokumentu Navigační podokno Vyhledávání v dokumentu Nové vizuální textové efekty Použití textových efektů Objekty SmartArt Práce se SmartArtem Profesionální grafické zpracování obrázků Odebrání pozadí obrázku Další možnosti grafických úprav Historie verzí Cizojazyčné překlady dokumentů Přeložení dokumentu Snímky obrazovky Vložení snímku do dokumentu Úprava pásu karet Tvorba vlastní karty Microsoft pro školství 3

116 12. Ukládání dat do oblak Uložení souboru na SkyDrive Závěr Microsoft pro školství 4

117 1. Úvod 1.1. Cíl této publikace Hlavním cílem obsahu následujících kapitol je představit čtenářům nové prostředí, funkce a možnosti textového editoru Microsoft Office Word Pomocí jednoduché a srozumitelné formy se publikace snaží svým čtenářům představit možnosti využití nových funkcí v rámci praktických informací a postupů Cílová skupina čtenářů Publikace Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010 je určena všem pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí poznat nové vlastnosti aplikace Microsoft Office Word 2010 a zjistit, jaké základní změny tato aplikace svým uživatelům přináší. Příručka obsahuje širokou škálu informací, které čtenářům poskytují možnosti praktického testování jednotlivých funkcí Co byste měli znát, než začnete publikaci číst? Příručka je určena všem pedagogickým pracovníkům, kteří se s novou verzí aplikace Microsoft Office Word 2010 teprve seznamují a kteří mají zájem zjistit, jaké rozdíly tato verze textového editoru nabízí oproti své předcházející verzi Word Předpokladem pro úspěšné získání znalostí a dovedností je alespoň elementární znalost práce s textovým editorem Čím budete obohaceni po prostudování následujících kapitol? Publikace vám pomůže zorientovat se v novinkách aplikace Microsoft Office Word 2010, naučí vás používat nové funkce této aplikace v řadě praktických příkladů a získáte přehled o řadě novinek, které Vám pomohou urychlit vaši práci. Microsoft pro školství 5

118 2. Textové editory Textové editory jsou bezpochyby jedny z nejpoužívanějších programů na světě. Možnost napsat a následně upravit text je jedním ze základních požadavků běžného uživatele na osobní počítač. Textový editor je program určený k psaní, editaci a grafické úpravě textu prostřednictvím počítače s možností následného výstupu například na tiskárnu. V této příručce bude popisován Word 2010, který je jakožto nejpoužívanější aplikace z Microsoft Office součástí každé sady. Ovládání aplikací, které jsou součástí tohoto balíku, se od verze 2007 výrazně změnilo a ve verzi 2010 bylo dále vylepšeno. Pokud jste používali předchozí verze Office (2003 a starší), bude vám zřejmě nějaký čas trvat, než si na nový způsob ovládání zvyknete. Nicméně po čase zjistíte, že změna v ovládání byla krokem k lepší, efektivnější práci a ke snadnějšímu hledání příslušných funkcí. Jsou tomu tři roky, co společnost Microsoft vydala revoluční balík kancelářských aplikací Microsoft Office Do té doby se vždy s vydáním nové verze jednalo spíše o kosmetické úpravy a na novinky nezbylo místo. S verzí 2007 se tento ustálený postup výrazně změnil, stejně jako se změnil celý kancelářský balík. Pro většinu uživatelů bylo nejvýraznější novinkou nové ovládání pomocí tzv. pásu karet, který se objevil v aplikacích Word, Excel a PowerPoint. To, co uživatelé zpočátku nepřijali příliš kladně, se po pár měsících ukázalo jako výborná myšlenka, která se objevila v produktech ostatních větších i menších softwarových společností. Další výraznou změnou byl nový formát souborů, založený na jazyku XML. Taktéž zpočátku nekompatibilita staršího a nového formátu byla pro mnoho uživatelů těžkým oříškem a opět i zde se ukázalo, že výhody tohoto formátu několikanásobně převyšují případné problémy. Novinek bylo samozřejmě více, jmenujme například SmartArt, nové možnosti formátování obrázků, titulní stránky, datové čáry apod. Od doby vydání Microsoft Office 2007 dali uživatelé nakonec za pravdu, že toto vydání bylo opravdovým přínosem, zejména co se efektivity a produktivity práce týče. Píše se rok 2010 a Microsoft ve svém tříletém cyklu uvádí Microsoft Office Kancelářský balík, který je spíše evolucí než revolucí. Nicméně evolucí několikanásobně větší, než tomu bylo ve verzích 2003 a starších. Pomocí pásu karet jsou nyní ovládány všechny aplikace tohoto nejpoužívanějšího balíku kancelářských aplikací na světě a novinek je samozřejmě více a o všech se v této příručce dočtete. Microsoft pro školství 6

119 2.1. Co je nového v Microsoft Office 2010? Existují novinky a změny, které jsou specifické pro každou aplikaci v tomto balíku, stejně tak jako jsou novinky a změny, které se objevují jen v rámci dané aplikace. Jaké to tedy jsou? Novinky společné pro všechny aplikace balíku Office 2010: 1. Možnost ukládání dat na zabezpečené webové úložiště SkyDrive Spolu s rozvojem a dostupností sítě Internet se Microsoft rozhodl, že nastupující trend tzv. cloud computingu (ukládání dat nikoliv na lokální počítač, ale na web) zabuduje i do svých aplikací. Proto je nyní možné z aplikací sady Office přímo ukládat svoje dokumenty na úložiště SkyDrive. Tato služba společnosti Microsoft je dostupná komukoliv zdarma a nabízí prostor pro uložení 25GB dat pro vaše dokumenty, obrázky, fotky apod. První výhodou je, že svoje dokumenty máte díky tomu zálohovány na webu a v případě ztráty PC/notebooku nebo poruchy disku počítače o svá data nepřijdete. Druhou podstatnou výhodou je, že svoje dokumenty máte dostupné z jakéhokoliv zařízení s možností přístupu na Internet. 2. Pásy karet ve všech aplikacích Zatímco v předchozí verzi Microsoft Office jste se mohli s pásem karet setkat jen ve třech nejpoužívanějších aplikacích, ostatní aplikace i nadále používaly pro své ovládání hlavní nabídky a panely nástrojů. Ve verzi 2010 tomu tak není a nyní již všechny aplikace v tomto balíku se ovládají jednotně pomocí pásu karet. 3. Zobrazení Backstage Zapomeňte na tlačítko Office z verze Spolu se sjednocením ovládání přichází nový způsob práce s dokumentem jako celkem. V tomto zobrazení máte přístup ke všem standardním funkcím práce se souborem (otevřít, uložit, tisk), ale navíc zde byly zabudovány další funkce, aby nebylo nutné otevírat různá okna s nastavením. V zobrazení Backstage tedy kromě klasických operací můžete nastavit parametry tiskárny, zobrazovat předchozí verze dokumentů, zobrazovat náhledy dokumentů před tiskem, ukládat soubory na SkyDrive a provádět mnoho dalších operací. 4. Společnými silami k lepším výsledkům V aplikacích Word, PowerPoint a OneNote nyní může více uživatelů najednou pracovat na jednom dokumentu. Výrazně se tak posiluje možnost spolupráce při vytváření dokumentů. Microsoft pro školství 7

120 5. V novém kabátě Design pásů karet byl lehce přepracován tak, aby jeho využití bylo ještě snazší než doposud. Některé prvky a nástroje dostaly nové, lépe vystihující názvy. Také prošla inovací novinka z roku 2007 objekty SmartArt. Do galerie těchto objektů přibyly nové tvary a pro ostatní grafické a multimediální objekty jsou připraveny větší možnosti úprav, ať už je to střih videa v aplikaci PowerPoint nebo nové minigrafy v Excelu. 6. Podívej se, co právě dělám V aplikacích umožňujících práci s grafickými objekty přibyla možnost vkládání snímků obrazovky počítače s právě otevřenými dokumenty. Již nebude pro uživatele problém vložit do dokumentu nebo prezentace výřez obrazovky a přidání vlastního popisu. 7. Není vkládání jako vkládání Nové Office si troufly inovovat i příkazy a operace staré již přes deset let. Všichni jistě znáte klasické operace pro práci se schránkou Vyjmout, Kopírovat, Vložit. A právě poslední z nich se stala předmětem zmiňované inovace. Při vkládání objektu ze schránky si můžete vybrat formát, v jakém bude objekt vložen. Odpadají tak častá nepříjemná překvapení v podobě zcela nových rozložení dokumentu při nevhodném vložení objektu. 8. Ukázala své kvality Aplikace OneNote je neprávem trochu opomíjená součást kancelářského balíku Office. Nicméně stále více uživatelů jí přichází na chuť a stává se velice oblíbeným nástrojem pro záznam poznámek a organizování informací. V předchozích verzích Office jste se s ní mohli setkat pouze ve vybraných edicích, tomu je teď konec a aplikaci OneNote najdete ve všech aplikacích sady Office. 9. Vývoj jde kupředu V oblasti IT se vyvíjejí nejenom softwarové nástroje, ale i samotný HW. Uživatelé používají výkonnější procesory, větší a rychlejší pevné disky a využívají více operační paměti. A právě pro tyto uživatele je připravena i nová, kompletně 64bitová verze kancelářského balíku Microsoft Office. Tato verze umožňuje využít při práci i více než 4GB operační paměti, a tak můžete například v Excelu zpracovávat tabulky o statisíce řádcích. Microsoft pro školství 8

121 10. K obrazu svému Ruku v ruce se společným ovládáním napříč všemi aplikacemi se objevuje i jedna podstatná novinka a tou je možnost vytvoření vlastní karty na pásu karet. Pokud z každé karty v rámci aplikace využíváte např. 2-3 příkazy, určitě uznáte, že neustálé přepínání karet není tím, co by přispělo k efektivitě práce. Nyní máte možnost si vytvořit novou vlastní kartu, pojmenovat si ji a umístit na ni libovolné příkazy z dané aplikace Co je součástí Office 2010? Aplikace, které se prodávají samostatně nebo jako součást vybraných edic: Word 2010 Excel 2010 PowerPoint 2010 Outlook 2010 Outlook 2010 s aplikací Business Contact Manager OneNote 2010 Publisher 2010 Access 2010 InfoPath 2010 Aplikace, které se prodávají pouze samostatně, tudíž je nenajdete v žádné edici: Visio Standard Visio Professional Visio Premium Project Standard Project Professional Microsoft pro školství 9

122 Aby bylo zřejmé, jaké aplikace se v které edici nacházejí, je pro vás připravena následující tabulka: Aplikace/Název sady Pro studenty a domácnosti Pro koncové zákazníky Pro podnikatele Professional Professional Academic Pro multilicenční zákazníky (školy, ) Standard Word * * * * * * Excel * * * * * * PowerPoint * * * * * * Outlook * * * * * OneNote * * * * * * Publisher * * * * Access * * * InfoPath Professional Plus * Popsat licencování tohoto kancelářského balíku by vystačilo na další příručku, nicméně alespoň dvě důležitá fakta: Edice Professional Academic je určena pouze pro vzdělávací instituce, jejich učitele a studenty, pro veřejná muzea, veřejné knihovny a charitativní organizace. Edice Office 2010 pro studenty a domácnosti je určena výhradně pro nekomerční použití v domácnostech. Není možné ji využívat ani v neziskových organizacích A nebylo by něco zdarma? Velká skupina uživatelů je zvyklá využívat software dostupný zdarma, nemusí sice za něj platit, ale jeho možnosti jsou často velice omezené, a to jak funkčně, tak například i podporou a dalšími doplňkovými aktivitami. Nicméně i Microsoft se snaží těmto uživatelům vyjít vstříc a přichází s novou edicí Microsoft Office Starter Tato edice obsahuje pouze dvě základní aplikace Word a Excel ve verzi Starter. Je považována za náhradu produktu Works a má umožnit aktivity i běžným uživatelům, kteří si čas od času potřebují napsat dokument nebo vytvořit tabulku. Office Starter ale nebude možné do počítače nijak doinstalovat, tato edice je dostupná pouze při koupi počítače nového. Aplikace Word a Excel mají ve verzi Starter samozřejmě oproti plným verzím některá omezení, zejména Microsoft pro školství 10

123 byly odstraněny pokročilé funkce, které běžní uživatelé nevyužijí, jako jsou např. revize, data, odkazy, tvorba obsahu, poznámky pod čarou, SmartArt, editor rovnic, komentáře, kontingenční tabulky a nelze přizpůsobit pás karet a panel nástrojů rychlý přístup Vzhůru do oblak O možnosti ukládat své dokumenty na web jste si mohli přečíst na předchozích stránkách. Jaké by to však bylo, kdybyste mohli využívat Word, Excel, PowerPoint a OneNote bez toho, aby bylo nutné je instalovat na váš počítač? I to je dnes možné a řešení se nazývá Office Web Apps. Jedná se o webové verze výše zmiňovaných aplikací, které poskytují základní funkcionalitu pro běžnou práci s dokumenty. Office Web Apps jsou součástí úložiště SkyDrive, a pokud v tomto prostoru máte uložen podporovaný typ souboru, je možné jej i s využitím internetového prohlížeče otevřít a s pomocí Office Web Apps i upravit Office 2010 a můj počítač S vydáním nových verzí všech softwarových produktů se často uživatelé ptají, zda jim nová verze poběží na jejich počítačích bez problémů. Office 2010 se svými nároky na HW konfiguraci počítače nikterak neliší od předchozí verze 2007, ve zkratce lze tedy říci, že pokud vám běží bez problému Office 2007, poběží i nové Office Pro úplnost jen dodáváme minimální konfiguraci počítače pro bezproblémový běh Office 2010: Procesor (CPU): 500MHz a rychlejší Operační paměť (RAM): 256MB, doporučeno 512MB Rozlišení monitoru: 1024x576 (vhodné i pro netbooky) Pevný disk (HDD): 3GB volného místa Operační systém (OS): Windows XP SP3 a novější 1 1 Neplatí pro Office Web Apps, které se spouští ve webovém prohlížeči, Office Starter 2010 vyžadují minimálně operační systém Windows Vista. Microsoft pro školství 11

124 2.6. Co nového ve Wordu 2010? O aplikaci Word 2010 pojednává i tato příručka a o všech novinkách ve verzi 2010 v rámci této aplikace se v ní dočtete. Jaké tedy jsou ty nejhlavnější? Nový způsob vyhledávání v textu Ukládání dokumentů na Internet Nové vizuální efekty pro obrazce a text Nové diagramy SmartArt Pokročilá úprava grafických objektů Historie verzí dokumentu Obousměrné překlady dokumentů včetně českého jazyka Vkládání snímků obrazovek Formátování při vložení obsahu schránky Microsoft pro školství 12

125 3. Zobrazení Backstage Toto dialogové okno nahrazuje tlačítko Office, které znáte z verze Jedná se o mnohem více interaktivní zobrazení, ve kterém máte možnost nastavovat např. parametry tisku, vzhled stránky či zobrazovat náhled dokumentu před vytištěním Jak s ním pracovat Se zobrazením Backstage a nabídkou Soubor se pracuje obdobně jako ve verzi Office 2007 po klepnutí na tlačítko Office. Po klepnutí na tlačítko Soubor, které se nachází v levé horní části obrazovky, se zobrazí následující nabídka, která obsahuje příkazy pro práci s dokumentem jako celkem. Obrázek 1 - Zobrazení Backstage Jak je vidět z předchozího obrázku, v rámci tohoto zobrazení máte rovnou možnost např. vybírat šablonu pro nový dokument. Není tak nutné jako v předchozích verzích otevírat nejprve samo- Microsoft pro školství 13

126 statné okno pro výběr šablony a v něm teprve šablonu vybrat a otevřít. Na následujícím příkladu si ukážeme, jak např. otevřít jednu ze stovek nabízených šablon Otevření a stažení šablon Pro uživatele aplikace Word společnost Microsoft připravila stovky ihned dostupných šablon ke stažení a okamžitému použití. Většina šablon je dostupná i v českém jazyce a nachází se na webu Office.com. Abyste nemuseli stahovat šablony z toho webu pomocí internetového prohlížeče, je ve Wordu zabudována podpora pro otevření šablon přímo z aplikace. Na příkladu si ukážeme, jak si stáhnout šablonu smlouvy o dílo. 1. Klepněte na tlačítko Soubor a v zobrazení Backstage klepněte na položku Nový. 2. Zobrazí se možnosti pro otevření nového souboru a v dolní části se zobrazí kategorie šablon, které jsou na webu Office.com. Hledáme Smlouvu o dílo, která se nachází ve skupině Smlouvy. 3. Nalezněte příslušnou šablonu se stejnojmenným názvem, tedy Smlouva o dílo, a poklepejte na ni nebo ji vyberte a v pravé části klepněte na tlačítko Stáhnout. Pokud je vaše připojení k Internetu aktivní, během několika sekund se šablona stáhne a vy ji můžete ihned využít. Obrázek 2 - Stažení šablony Microsoft pro školství 14

127 3.3. Tisk dokumentu Podobné možnosti jsou např. i u tisku dokumentu, jak je vidět z obrázku č. 2. Kromě samotného provedení tisku v horní části okna pomocí tlačítka Tisk je i přímo v této nabídce např. možné nastavovat, na jaké tiskárně se dokument vytiskne, počet kopií, jaké stránky, zda se bude jednat o oboustranný tisk, apod. Opět tedy není nutné otevírat samostatné okno pro tisková nastavení, vše lze provést snadno a jednoduše pomocí zobrazení Backstage. Obrázek 3 - Nastavení tisku 4. Orientace a vyhledávání v dokumentu Jednou z nejvýraznějších novinek ve Wordu 2010 je kompletně přepracovaná možnost orientace v rámci dokumentu a vyhledávání textu v rámci dokumentu. To se provádí pomocí navigačního podokna, které si můžete zobrazit pomocí zaškrtávacího pole na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit. Toto podokno je také možné zobrazit pomocí klávesové zkratky Ctrl + F. Obrázek 4 - Nadpisy v dokumentu Microsoft pro školství 15

128 4.1. Navigační podokno Navigační podokno se zobrazí u levého okraje obrazovky a je rozděleno na tři záložky. První záložka slouží k zobrazení obsahu dokumentu, a to pomocí zobrazení nadpisů. Pro to, aby se v této záložce nadpisy objevovaly, je nutné využívat styly Nadpis1- Nadpis2 nebo vlastní styly na těchto stylech založené. Prostřední záložka slouží k zobrazení miniatur stránek, podobně jako je tomu např. u snímků v aplikaci PowerPoint. Uživatel tak má okamžitý náhled na celý dokument ve zmenšené formě a může se rychlým způsobem v dlouhém dokumentu orientovat a přesouvat se na vybrané stránky Vyhledávání v dokumentu Poslední záložka slouží k vyhledávání textového řetězce v rámci celého dokumentu. Po zadání tex- Obrázek 6 - Vyhledávání textového řetězce tového řetězce do dialogového okna se provede vyhledání tohoto řetězce v celém dokumentu. Novinkou v rámci vyhledávání je ve Wordu 2010 i to, že uživatel je ihned informován o počtu výskytu řetězce a zobrazí se také části textu, ve kterých se řetězec nachází. Uživatel tak má možnosti si ihned zobrazit, v jakém kontextu je řetězec v dokumentu použit. Klepnutím na libovolný výskyt řetězce se Word přepne ihned na jeho umístění v samotném textu. Obrázek 5 - Podrobné možnosti vyhledávání Microsoft pro školství 16

129 V rámci vyhledávání v dokumentu lze pomocí tohoto podokna vyhledávat nejenom textové řetězce, ale i grafické objekty, tabulky apod. Všechny tyto možnosti včetně nabídky pro podrobnější nastavení vyhledávání naleznete po klepnutí na šipku dolů v dialogovém okně. Navigační podokno si samozřejmě můžete přesunout na libovolné místo v aplikaci Word, a to chycením a přesunem pomocí myši za horní okraj tohoto okna. 5. Nové vizuální textové efekty V předchozích verzích aplikace Word jste mohli pro textové efekty využívat např. kompletní nabídku formátu písma nebo objekt WordArt. Nevýhodou prvního řešení byly omezené textové efekty, u druhého se zase jednalo o vložený grafický objekt a nebylo s ním možné pracovat jako s běžným textem. Kombinace výhod obou řešení objevíte ve Wordu 2010 pod názvem Textové efekty. Naleznete je na kartě Domů ve skupině Písmo pod ikonkou modrého písmene A. Obrázek 7 - Skupina příkazů pro formátování písma 5.1. Použití textových efektů Dejme tomu, že budete chtít aplikovat textový efekt na slovo Word Postup aplikace textového efektu na vybraný text je snadný: 1. Označte slovo nebo výraz, u kterého chcete aplikovat textový efekt. 2. Klepněte na ikonu Textových efektů (modré písmeno A). 3. Ze zobrazené nabídky si vyberte efekt, který se vám nejvíce líbí, a klepněte na něj. Efekt je ihned aplikován na vybraný text. Tento text ale zůstal i nadále textem a je možné Obrázek 8 - Nabídka textových efektů Microsoft pro školství 17

130 s ním dále pracovat. Všimněte si, že dolní část nabídky Textové efekty nabízí desítky dalších možností a nastavení, jak si textové efekty upravit k obrazu svému. 6. Objekty SmartArt Jednou z největších novinek v sadě Office 2007 byly objekty SmartArt. Pomocí této funkce jste mohli vytvářet působivé diagramy, znázornění procesů, organizační struktury apod. Ve verzi Office 2010 byly do galerie objektů SmartArt přidány nové a některé stávající byly podstatným způsobem vylepšeny. Mezi nové objekty patří například šestiúhelníky, jejich použití vidíte na obrázku vpravo. Jak bylo výše uvedeno, tak i některé stávající objekty v rámci SmartArt byly vylepšeny. Jmenujme například organizační diagramy. Novinkou v nich je možnost přiřazovat každému poli i fotografii, takže se může jednat o hiearchickou strukturu v rámci školy včetně fotografií ředitele a jednotlivých učitelů Práce se SmartArtem Obrázek 9 - Šestiúhelníkový objekt SmartArt Postup, jak pracovat a vytvářet objekty SmartArt je stejný jako ve verzi Word 2007: 1. Klepněte na místo v dokumentu, kam chcete objekt SmartArt vložit. 2. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na příkaz SmartArt. Microsoft pro školství 18

131 3. Ze zobrazené nabídky diagramů si vyberte ten, který se pro váš účel hodí nejvíce, a poklepejte na něj. 4. Do dokumentu na zvolené místo je vložen prázdný nenaformátovaný diagram, do kterého stačí dopsat požadovaný text. 5. Nyní stačí objekt s vlastním textem vhodně naformátovat. Nejčastěji se k tomu používají příkazy ve skupině Styly obrázků SmartArt na kontextové kartě Návrh. Tato karta se zobrazí teprve po klepnutí na vybraný objekt SmartArt. V této skupině naleznete příkazy na rychlou změnu barev a 2D a 3D vzhledu objektu. Obrázek 10 Styly obrázků SmartArt 7. Profesionální grafické zpracování obrázků Již ve verzi 2007 byly ve Wordu představeny poměrně pokročilé nástroje pro úpravu vložených grafických objektů, zejména klasických rastrových (bitmapových) obrázků a fotek. Ve Wordu 2010 byla tato funkce ještě více rozšířena a přepracována a již není nutné před vložením obrázku do dokumentu jej nejprve upravovat v některém z nabízených grafických editorů. Po vložení obrázku do dokumentu a klepnutí na něj se zobrazí kontextová karta Formát. Novou funkcí je možnost Obrázek 11 - Funkce pro úpravy obrázků odstranění pozadí z obrázku během několika vteřin, ostatní funkce (automatické opravy, barva nebo grafické efekty) byly výrazným způsobem přepracovány a vylepšeny. Všechny tyto příkazy naleznete na kartě Formát ve skupině Upravit Odebrání pozadí obrázku První příkaz Odebrat pozadí je novinkou a pracuje se s ním následovně: Microsoft pro školství 19

132 1. Vložte si do dokumentu ve Wordu 2010 obrázek, u kterého chcete odebrat pozadí, a klepněte na něj. 2. Na kontextové kartě Formát klepněte na první příkaz Odebrat pozadí. 3. Word zobrazí kartu Odebrání pozadí, na které máte možnost upřesnit, jakou část obrázku chcete ponechat a jakou odstranit. 4. Po vybrání vhodné části klepněte na Zachovat změny, pozadí obrázku je automaticky odebráno a v dokumentu zůstane z obrázku pouze označená část. Celý proces zabere jen několik vteřin, výsledek si můžete prohlédnout na obrázku č. 12. Je samozřejmé, že zejména u složitějších obrázků bude proces odebrání pozadí náročnější, a to zejména na přesné označení oblasti, která má zůstat zachována. Obrázek 12 - Automatické odebrání pozadí 7.2. Další možnosti grafických úprav Další tři pokročilé funkce, které můžete ve Wordu 2010 pro úpravu obrázku využít, jsou tyto: Automatické opravy slouží k nastavení zaostření, rozmazání, jasu a kontrastu obrázku. Microsoft pro školství 20

133 Obrázek 13 - Automatické opravy Barva používá se k nastavení sytosti, odstínu a přebarvení obrázku. Obrázek 14 - Nastavení barev obrázku Grafické efekty kombinace různých nastavení úpravy obrázku, výsledkem jsou velice zajímavé grafické výstupy. Microsoft pro školství 21

134 Obrázek 15 - Grafické efekty 8. Historie verzí Další novinkou ve Wordu 2010 je tzv. verzování dokumentu. Tato vlastnost, která byla dříve dostupná spíše jen ve firemním prostředí, se nyní dostává i k běžným koncovým uživatelům. Asi už každý z vás někdy zažil situaci, že se potřeboval vrátit ke starší verzi dokumentu, než je ta, se kterou aktuálně pracoval. Díky nové funkci verzování ve spolupráci s funkcí automatického ukládání je toto nyní možné bez problému provést. Standardně je funkce automatického ukládání nastavena na 10- minutový interval, který v dřívějších verzích Wordu sloužil k obnově dokumentu v případě havárie PC nebo pádu aplikace. Nyní se kromě automatického uložení a nabídky poslední verze zobrazuje možnost otevřít i verzi jakoukoliv předcházející. Možnost otevření dřívějších verzí dokumentu naleznete v zobrazení Backstage po klepnutí na tlačítko Soubor a následném výběru nabídky Informace. Microsoft pro školství 22

135 Obrázek 16 - Správa verzí 9. Cizojazyčné překlady dokumentů Velice zajímavou novou vlastností Wordu 2010 je integrace nástroje Microsoft Translator, který slouží k automatickým překladům textu. Nyní je tak možné přímo z prostředí aplikace Word vyvolat tento nástroj a nechat si rychle a zdarma přeložit celý dokument, ať má 10 nebo 150 stránek. V nabídce jsou desítky světových jazyků, a překlad je tak otázkou několika desítek vteřin. Je nutné si ale uvědomit, že žádný počítač nebo systém na světě není schopen bezchybného a gramaticky správného překladu, ale snaží se mu maximálně přiblížit. Proto je nutné brát výsledky překladu s určitou rezervou Přeložení dokumentu Postup pro přeložení dokumentu: 1. Otevřete si dokument, který chcete přeložit. 2. Na kartě Revize ve skupině Jazyk klepněte na položku Přeložit a z nabídky vyberte první položku Přeložit dokument. 3. Word zobrazí okno pro výběr jazyka pro přeložení, vyberte si tedy požadovaný jazyk. Jelikož se jedná o využití webové služby Microsoft Translator, je nutné, aby jej Word mohl odeslat do této služby. Proto se nyní zobrazí ještě jedno okno Microsoft pro školství 23

136 s dotazem, zda souhlasíte s odesláním textu na tuto webovou službu. Odeslaný text bude samozřejmě využit pouze pro jedinou operaci přeložení dokumentu. Po klepnutí na tlačítko Odeslat se otevře internetový prohlížeč rozdělený na dvě okna. V levé části se nachází původní dokument a v pravé části již ten přeložený do vámi zvoleného jazyka. Obrázek 17 - Cizojazyčný překlad dokumentu 10. Snímky obrazovky Zřejmě jste se již při své práci někdy setkali se situací, ve které bylo zapotřebí do dokumentu vložit výřez obrazovky počítače nebo okno některé aplikace. Dříve to bylo možné pouze přes další aplikaci (např. Malování nebo jiný grafický editor). Od verze Wordu 2010 je těmto zdlouhavým postupům konec, snímek obrazovky se stal dalším grafickým prvkem, který můžete do dokumentu vložit Vložení snímku do dokumentu Postup pro vložení snímku obrazovky do dokumentu: Microsoft pro školství 24

137 1. Nastavte se kurzorem v dokumentu na místo, na které chcete vložit výřez obrazovky. 2. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na příkaz Snímek obrazovky. 3. Po klepnutí na ikonu tohoto příkazu se otevře malé podokno, ve kterém jsou zobrazeny miniatury všech aktivních aplikací. Stačí si jen vybrat a obrázek je do dokumentu vložen. 4. V případě, že nechcete vložit do dokumentu snímek aplikace, ale určitý výřez obrazovky, slouží k tomu stejnojmenný příkaz ve spodní části otevřeného podokna. Obrázek 18 - Vkládání snímku obrazovky 11. Úprava pásu karet Nové ovládání pomocí pásu karet se v aplikaci Word objevilo již v předchozí verzi, tj. ve verzi Spolu s Wordem se dostalo tohoto ovládání také Excelu a PowerPointu. Od verze Microsoft Office 2010 je ovládání sjednoceno pro všechny aplikace v rámci této sady, tj. všechny aplikace se ovládají pomocí pásu karet. Pás karet prošel menší grafickou úpravou, aby působil kompaktnějším dojmem, a také výchozí barevné schéma se v sadě Office změnilo z modré na stříbrnou. Co je však úplnou novinkou, je možnost vytvořit si vlastní kartu na pásu a na ni přidat vlastní skupiny a příkazy, jaké vyhovují právě vám. Aplikace Word obsahuje stovky různých příkazů a operací, které je možné s dokumentem provádět. Nejdůležitější z nich jsou umístěné přehledně na kartách. Nicméně může nastat situace, Microsoft pro školství 25

138 kdy z každé karty při své každodenní práci využíváte např. pouze 2-3 příkazy. Potom může být i neustálé přepínání karet pro aktivaci zamýšleného příkazu zdlouhavé. Proto je nyní ve Wordu možnost vytvořit si vlastní kartu a na ni umístit jakýkoliv příkaz, který je ve Wordu obsažen Tvorba vlastní karty 1. Klepněte na tlačítko Soubor a v dolní části zobrazení klepněte na položku Možnosti. 2. V otevřeném okně Možnosti aplikace Word klepněte na položku Přizpůsobit pás karet. 3. Otevře se další okno, které je rozděleno na dvě části. V levém sloupci se nachází všechny příkazy, kterými Word disponuje, v pravé části potom aktuální stav pásu karet. 4. Pokud chcete vytvořit novou kartu, klepněte v pravém dolním rohu na tlačítko Nová karta a karta bude ihned v seznamu již existujících vytvořena. Pomocí příkazů Přejmenovat a Nová skupina si připravte kartu pro vložení vlastních příkazů. 5. Nyní si v levé části najděte požadovaný příkaz a pomocí tlačítka Přidat, které se nachází mezi sloupci, jej přidejte do vlastní karty a skupiny. Pokud v levém sloupci nemůžete hledaný příkaz najít, nad levým sloupcem se seznamem příkazů si vyberte namísto kategorie Oblíbené příkazy možnost Všechny příkazy. Word nyní zobrazí seznam všech příkazů, které má v sobě naprogramovány. Obrázek 19 - Přizpůsobení pásu karet Microsoft pro školství 26

139 12. Ukládání dat do oblak Jednou z poměrně nových a velice úspěšných služeb společnosti Microsoft je webové úložiště dat s názvem SkyDrive. Jedná se o zabezpečené místo na Internetu, kam máte přístup jenom vy nebo ti, kterým přístup udělíte. Můžete sem ukládat fotky, hudbu, videa, dokumenty apod., a to až do celkové kapacity plně dostačujících 25GB dat. Výhodou je, že jakýkoliv soubor uložený na toto úložiště je dostupný z jakéhokoliv zařízení připojeného na Internet. Někteří uživatelé SkyDrive využívají také jako bezpečné úložiště pro zálohu svých dat. V případě havárie např. pevného disku počítače o data nepřijdou, protože je měli uloženy právě na úložišti SkyDrive. SkyDrive umožňuje také praktikovat vizi, která ještě donedávna byla spíše hudbou budoucnosti, a díky přístupu k datům odkudkoliv se i psaní běžného dokumentu stane mnohem jednodušším. Představte si situaci, kdy ve svém zaměstnání máte rozepsaný dokument a potřebujete na něm ještě pracovat i doma. Dříve bylo nutné jej uložit na některé výměnné zařízení, toto zařízení si vzít s sebou domů, doma dokument z flash disku otevřít, dopracovat dokument, opět jej uložit, abyste ho v práci mohli využít. Celou tu dobu bylo samozřejmě nutné hlídat, aby vám jej nikdo nezcizil, nebo jste ho díky malým rozměrům neztratili. Tohle je minulost. S Wordem 2010 se vám nabízí možnost rozpracovaný dokument jedním klepnutím myši uložit na SkyDrive, cestou domů ve vlaku či v autobuse si ho ze SkyDrive otevřít, pracovat na něm a až si doma na svém počítači tento dokument ze SkyDrive otevřete, bude nejen ve stavu, v jakém jste jej uložili v práci, ale budou zde uložené i změny, které jste provedli cestou domů. Pro využití služby SkyDrive stačí mít svoje vlastní LiveID, což je zdarma dostupný účet pro všechny služby od společnosti Microsoft. Zřídit si jej můžete například na adrese Po jeho zřízení stačí přejít ve webovém prohlížeči na adresu a se službou SkyDrive začít pracovat. Můžete zde vytvářet složky, podsložky, nahrávat soubory a přidělovat oprávnění k přístupu pro vaše přátele. A díky plné integraci služby SkyDrive do aplikací sady Microsoft Office 2010 je možné i přímo z Wordu s těmito složkami pracovat. Ukážeme si, jak uložit rozepsaný dokument na úložiště SkyDrive přímo z aplikace Word Uložení souboru na SkyDrive 1. Otevřete si nebo napište dokument, který chcete uložit na SkyDrive. Microsoft pro školství 27

140 2. Klepněte na tlačítko Soubor a vyberte položku Uložit a odeslat. 3. Ze zobrazené nabídky vyberte možnost Uložit na web a pomocí tlačítka Přihlásit zadejte svoje LiveID a heslo. 4. Vyberte si složku, do které chcete soubor uložit, a uložte jej. 5. Po chvíli nahrávání souboru bude váš soubor uložen na úložišti SkyDrive a máte k němu přístup z jakéhokoliv zařízení připojeného k síti Internet. Obrázek 20 - Uložení souboru na SkyDrive 13. Závěr Cílem této příručky bylo seznámit čtenáře s možnostmi, které svým uživatelům nabízí nejnovější verze tabulkového procesoru Microsoft Office Word Pomocí praktických ukázek a cvičení pak také představit principy praktického uplatnění jednotlivých funkcí a novinek. Tato publikace je součástí edice metodických příruček pro školy k aplikacím sady Microsoft Office Mezi další tituly, které jsou čtenářům k dispozici zcela bezplatně na internetových stránkách (sekce Moderní Učitel), patří zejména: Microsoft Office PowerPoint 2010 Microsoft Office Excel 2010 Microsoft Office Outlook 2010 Pevně věříme, že naleznete tuto edici metodických příruček za přínosnou nejen pro oblast rozvoje vlastních znalostí a dovedností v oblasti efektivního využívání sady aplikací Microsoft Office 2010, ale také pro práci s vašimi žáky a studenty. Jiří Chytil & Karel Klatovský Praha 2010 Microsoft pro školství 28

Informační zdroje. Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory

Informační zdroje. Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory Informační zdroje Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory http://wes.wyda.cz/pocitace/texty/uprava/obsah.htm http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/obsah.html

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2010 Tato publikace

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Pracovní sešit MS Word pokročilý

Pracovní sešit MS Word pokročilý Veškerá reprodukce v částečné i úplné formě je bez autorského souhlasu protizákonná. Strana 0 MS Excel pokročilý 2013 Přehled novinek Rychlý přehled Šablony, statistické funkce a další nové nástroje Spolupráce

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

MS Excel 3: Pokročilý kurz

MS Excel 3: Pokročilý kurz MS Excel 3: Pokročilý kurz Materiály ke kurzu Lektor: Jiří Benedikt 09.10.17 www.jiribenedikt.com 1 Úvod Dobrý den, jsem rád, že jste se rozhodli se vzdělávat a věřím, že se v Excelu brzy stanete profíkem!

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

instaluj Naučte se víc...

instaluj Naučte se víc... instaluj Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k sadě aplikací Microsoft Office 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k sadě aplikací Microsoft Office 2007 Tato publikace

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Novinky napříč celým balíkem Office. Word. Excel. Power Point. Outlook

Novinky napříč celým balíkem Office. Word. Excel. Power Point. Outlook Novinky napříč celým balíkem Office Vylepšení pásu karet Vkládání screenshotů Úprava dokumentu více autory najednou Možnost umístění a spravování dokumentu na webu 64 bitová architektura Backstage Nové

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Analýza a prezentace dat

Analýza a prezentace dat 2015 Analýza a prezentace dat rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Analýza a prezentace dat Formátování buněk Nastavení vhodného formátu čísla Vytváření vlastních formátovacích

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

INFORMATIKA EXCEL 2007

INFORMATIKA EXCEL 2007 INFORMATIKA EXCEL 2007 Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Střední

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz www.grada.cz Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz O autorech Vedoucí autor knihy, Ing. Marek Laurenčík se (společně se spoluautorem Michalem Burešem) výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Novinky ve verzi Nastavení. Práce s textem a grafickými objekty. Vkládání textu. Vložte 2 strany latinského textu

Novinky ve verzi Nastavení. Práce s textem a grafickými objekty. Vkládání textu. Vložte 2 strany latinského textu Novinky ve verzi 2010 Inovovaný pás karet práce s obsahem dokumentu Nový režim Backstage tlačítko Soubor o Práce s finálním dokumentem o Speciální rozhraní programu o Snadněji dostupné některé často používané

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

PowerPoint lekce II.

PowerPoint lekce II. PowerPoint lekce II. Formát pptx Základem, všech dokumentů je xml formát Bez nutnosti nastavení, transformace či konverze nativní součást ukládání Ve skutečnosti souhrn dílčích souborů Text, obrázky, styly

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více