PŘÍRUČKA PRO AUTORY Pro práci s AN používejte prosím Firefox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO AUTORY Pro práci s AN používejte prosím Firefox"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO AUTORY Pro práci s AN používejte prosím Firefox Hlavní stránka po přihlášení seznam úloh... 2 Založení nové úlohy... 3 Editace úlohy... 4 Stav úlohy... 4 Okno editoru... 5 HTML tabulka... 6 Informace o úloze... 7 Komentáře... 7 Editace informací... 8 Seznam revizí a potomci... 9 Potomek úlohy Seznam relací Načítání objektů (obrázek, Excel, audio, video, obecný soubor) Založit objekt, když obrázek nebo nahrávka není k dispozici Načíst soubory Poslechové úlohy Operace s objekty Vložení objektu Velikost vkládaných obrázků Obtékání textu okolo obrázku YouTube video PDF (a jiné typy souborů) Matematické vzorce Speciální znaky Příklady úloh Výběr z možností Textová (pro společná zadání nebo sdílené instrukce) Otevřená Seřazovací Zařazovací Polootevřená Přiřazovací Výběrová doplňovačka Škála-posuvník Schovávací Označovací Obrázková mapa Bibliografie Úlohy e-learningu Nápověda k úlohám Odkaz na studijní materiály Personalizace červenec 2015

2 HLAVNÍ STRÁNKA PO PŘIHLÁŠENÍ SEZNAM ÚLOH 1. Filtry vyhledávání: podle autora, názvu úlohy, podle kategorií (předměty, témata, subtémata, obtížnosti), projektu, typu úlohy, stavu a parametrů úlohy; k dispozici je též textové vyhledávání 2. Vyčistit filtr 3. Rychlý přechod k úloze podle jejího ID 4. Rychlý náhled 5. Editace úlohy 6. Seřazení úloh podle sloupce kliknutím na záhlaví sloupce; kliknutím na trojúhelníček vedle záhlaví (, ) změníte seřazení na vzestupné/sestupné 7. Seskupení úloh podle sloupce přetažením záhlaví do prostoru nad ním; trojúhelníček (, ) změní seřazení na vzestupné/sestupné, (X) zruší seskupení 8. Založení nové úlohy 9. Zobrazit seznam úloh 10. Příručky a manuály, editace účtu a odhlášení Automatické odhlášení Přibližně po 40 minutách nečinnosti vás systém automaticky, bez varování, odhlásí. Pokud se vám to stane během editace (při pokusu o uložení úlohy dostanete chybovou hlášku): vraťte se v prohlížeči Zpět k rozpracované úloze otevřete AN v novém panelu nebo okně a znovu se přihlaste nyní se můžete vrátit k původnímu oknu a úlohu uložit 2

3 ZALOŽENÍ NOVÉ ÚLOHY 1. Vyplňte název (nepovinný, ale užitečný) 2. Vyberte typ úlohy z nabídky: Výběr z možností výběr jedné, nebo více správných odpovědí Textová používá se pro společná zadání (text, obrázek společný pro více úloh) a sdílené instrukce Otevřená krátká odpověď, úlohy typu cloze Seřazovací přetahování bloků (text nebo obrázky) do správného pořadí Zařazovací přetahování bloků (text nebo obrázky) na správné místo v seznamu Polootevřená používá se pro dotazníky; lze vybrat více možností; poslední možnost je otevřená, text vepíše respondent Přiřazovací přetahování bloků (text nebo obrázky) k pevným elementům v levém sloupci Výběrová doplňovačka výběr odpovědi z nabídky Škála-posuvník Likertova škála hodnocení používaná v dotaznících Schovávací zadání úlohy, které po vypršení časového limitu zmizí; následuje úloha, která se vztahuje k právě zmizelému zadání Označovací označování v textu, v tabulce nebo označování obrázků Obrázková mapa výběr oblasti v obrázku 3. Vyberte projekt (v nabídce jsou jen vaše projekty, mohou být jiné než na obrázku) 4. Rozklikněte předmět a vyberte kategorie (a obtížnost úlohy); obtížnost nevyplňujte pro společná zadání (typ Textová) 5. Vytvořit úlohu 3

4 EDITACE ÚLOHY 1. Oblast informací o úloze 2. Možné akce 3. Smazat úlohu 4. Zadání úlohy 5. Oblast odpovědí (distraktory v případě výběru z možností) 6. Dodatečné podmínky 7. Nápovědy pro úlohy e-learningu 8. Uložit změny Funkce ikonek Editovat (otevře editor zadání nebo odpovědi) Smazat (smaže danou odpověď/distraktor) STAV ÚLOHY Po založení je úloha ve stavu K editaci. Hotovou úlohu můžete Odeslat garantům ke schválení. Odeslaná úloha je ve stavu Ke schválení garanty. Pokud není garant s úlohou spokojen, může ji Odeslat autorovi k přepracování, nebo Vyřadit. Kliknutím na Schválit předá garant úlohu do další fáze vývojového cyklu úlohy. 4

5 OKNO EDITORU Otevře se po kliknutí na 1. Nástroje formátování Zvýraznění - v náhledu se zobrazuje tučně (může se lišit od zobrazení v testech) Kurzíva Podtržení Odborný termín - v náhledu se zobrazuje kurzivou (může se zobrazovat jinak v testech) Citace - v náhledu se zobrazuje v uvozovkách Nástroje zarovnání textu Dolní index (Subscript) Horní index (Superscript) Seznam s odrážkami Číslovaný seznam Vložit nedělitelnou mezeru Vložit speciální znak Další funkce Vložit jako prostý text (zapnout/vypnout) - pro kopírování textu z Wordu Zpět Znovu Vložit/upravit hypertextový odkaz Odebrat hypertextový odkaz Vložit odkaz na soubor - umožní stažení souboru přiloženého k úloze Média - vložení obrázku, audia, videa Vložit YouTube video Bibliografický zdroj (reference) - viz kapitolu BIBLIOGRAFIE Zobrazit/upravit HTML zdroj Vložit nový dvousloupcový blok - lze použít k porovnávání textů nebo obrázků Personalizace úloh e-learningu - viz kapitolu ÚLOHY E-LEARNINGU Vložit oslovení Vložit text závislý na pohlaví Vložit odkaz na studijní materiály 5

6 2. Vytvoření a úpravy HTML tabulky 3. Přijmout změny 4. Zrušit editaci 5. Cesta v HTML kódu HTML TABULKA Vložit novou/upravit stávající tabulku; zadejte počet sloupců a řádků, šířku rámečku Vzhled tabulky v editoru: (1) prázdná, (2) vyplněná Vzhled tabulky v náhledu: (1) standardně s rámečkem, (2) bez rámečku Vlastnosti řádku tabulky Vlastnosti buňky Vložit řádek před Vložit řádek za Odstranit řádek tabulky Vložit sloupec před Vložit sloupec za Odstranit sloupec tabulky Rozdělit buňky Sloučit buňky 6

7 INFORMACE O ÚLOZE 1. Přidat instrukci (typ Textová) 2. Přidat společné zadání (typ Textová) 3. Náhled úlohy 4. Přidat komentář KOMENTÁŘE Prostřednictvím komentářů komunikuje autor s garantem a testařem, přispívat může i oponent. Autor do komentářů zapisuje: Poznámky k úloze komunikace s garantem Instrukce pro testaře Garant zapisuje: Připomínky k úloze komunikace s autorem Struktura komentářů je podobná online fórům, počet vláken komentářů není omezen. 1. Přidat komentář (nové vlákno) 2. Reagovat na předchozí komentář 3. Editovat vlastní komentář, na který dosud nikdo nereagoval 7

8 EDITACE INFORMACÍ Zde můžete upravit název, projekt a kategorie úlohy. 1. Název 2. Typ úlohy 3. Projekt 4. Kategorie 5. Smazat pole kategorií 6. Uložit změny 8

9 SEZNAM REVIZÍ A POTOMCI Kliknutím na ID revize se zobrazí její náhled 1. Informace o revizi 2. Vytvořit potomka úlohy 3. Náhled revize 4. Zobrazit předchozí revizi 5. Zobrazit následující revizi 9

10 POTOMEK ÚLOHY Dialogové okno je téměř identické s oknem ZALOŽENÍ NOVÉ ÚLOHY. Potomek zdědí všechny atributy rodiče, ty následující je možné změnit: 1. Název úlohy 2. Projekt 3. Kategorie 4. Vytvořit potomka 10

11 SEZNAM RELACÍ Podřazená úloha Vaše aktuální zobrazení tlačítek závisí na projektu, stavu úlohy a vašich přístupových právech. 1. Přidat instrukci (k podřazené úloze je možné přiřadit více než jednu instrukci, ale pouze jedno společné zadání; tlačítko Přidat společné zadání je viditelné, pokud úloha společné zadání nemá) - vyplňte ID instrukce nebo společného zadání 2. Vytvořit potomka z poslední revize (viz POTOMEK ÚLOHY) 3. Vytvořit klon 4. Přiřadit klon - označit jinou úlohu jako klon této úlohy 5. Vytvořit demo úlohu 6. Nastavit exkluzi - tato úloha nebude použita v testu společně s uvedenými úlohami 7. Nastavit inkluzi - tato úloha bude použita v testu společně s uvedenými úlohami 8. Pozičně před - tato úloha bude použita v testu před uvedenou úlohou 9. Pozičně za - tato úloha bude použita v testu za uvedenou úlohou 10. Má společné zadání (SZ) 11. Má sdílené instrukce (IN) 12. Je v inkluzi s uvedenými úlohami 13. ID přiřazených úloh; kliknutím na ID přejdete na úlohu; úlohu odstraní Poznámka: tyto funkce jsou i v náhledu úlohy, záložka INFORMACE O ÚLOZE Potomek, klon, demo úloha Postup při vytváření klona či demo úlohy je podobný jako při vytváření potomka (viz POTOMEK ÚLOHY). Rozdíl je pouze ve využití vytvořených úloh. Potomci se používají v jiných projektech Klony (variace úlohy) jsou pro použití ve stejném projektu Demo úlohy jsou pro použití v demo testu 11

12 Společné zadání nebo sdílená instrukce (typ Textová) 1. Přidat jako instrukci k úloze 2. Přidat jako společné zadání k podřazené úloze 3. Vytvořit potomka z poslední revize (viz POTOMEK ÚLOHY) 4. Je společným zadáním k úlohám 5. Je instrukcí pro úlohy 6. ID přiřazených úloh; kliknutím na ID přejdete na úlohu; úlohu odstraní 12

13 NAČÍTÁNÍ OBJEKTŮ (OBRÁZEK, EXCEL, AUDIO, VIDEO, OBECNÝ SOUBOR) Přiřazené objekty najdete v záložce EDITACE ÚLOHY dole 1. Založit objekt (vložit přepis/popis) když obrázek nebo nahrávka není k dispozici 2. Načíst soubor 3. Objekt bez obrázku nebo nahrávky A - nahrané obrázky (podporované formáty JPG, PNG, GIF) B - soubory Excel (XLS) C - zvukové nahrávky (MP3) D - video nahrávky (MP4) 13

14 ZALOŽIT OBJEKT, KDYŽ OBRÁZEK NEBO NAHRÁVKA NENÍ K DISPOZICI Tlačítko (1.) Vložit přepis Toto je běžná situace pro autory poslechových úloh. Autor vytvoří text nebo scénář audio či video nahrávky, ta bude dodatečně po nahrání k objektu přidána. Prázdný objekt můžete též založit, než najdete vhodný obrázek nebo než v Excelu vytvoříte graf či tabulku. 1. Název objektu (povinný) 2. Výběr typu objektu Audio Video Obrázek Excel pokud potřebujete do úlohy graf nebo tabulku 3. Popis 4. Přepis/scénář audio či video nahrávky 5. Odkaz na zdroj textu, pokud je převzat odjinud 14

15 NAČÍST SOUBORY Tlačítko (2.) Nahrát nové soubory Toto tlačítko použijete, když máte k dispozici soubory k načtení. Aplikace rozezná, o jaký objekt jde, a zařadí jej do příslušné skupiny. Název načteného souboru je použit pro název objektu. Popis, přepis a zdroj, pokud jsou potřeba, doplníte dodatečně (viz následující kapitola OPERACE S OBJEKTY). Typy souborů: Obrázek (podporované formáty JPG, PNG, GIF) Excel (XLS) pokud potřebujete do úlohy graf nebo tabulku (např. jízdní řád, pracovní doba aj.), můžete ji vytvořit v Excelu, uložit a soubor nahrát; načte se buď tabulka na prvním listu souboru, nebo označená oblast tisku Audio (MP3) Video (MP4) Obecný soubor přílohy k úloze, soubory v jakémkoliv jiném formátu Max. velikost načítaného souboru je 50 MB Můžete vybrat a načíst i více souborů najednou. Nový objekt (nebo objekty) je přidán; název souboru je použit pro název objektu POSLECHOVÉ ÚLOHY Existují tři situace. (1) nejběžnější, když máte pouze text nebo scénář nahrávky (2) máte k dispozici nahrávky v požadovaných formátech, zvukovou ve formátu MP3 nebo video ve formátu MP4; (3) našli jste vhodný audio či video klip na internetu, je ale v jiném formátu. Situace (1) - použijete tlačítko Vložit přepis Situace (2), (3) - použijete tlačítko Nahrát nové soubory Soubor nahraný v jiném formátu následně stáhneme a převedeme na vhodný formát. 15

16 OPERACE S OBJEKTY Pod každým objektem jsou tři ikonky, které umožňují následující operace: Stáhnout soubor Editovat objekt (změnit název, popis, přepis, nahradit soubor) Vymazat objekt Editace objektu Na obrázku je příklad audio nahrávky. Můžete změnit nebo dodatečně vložit: 1. Název objektu 2. Popis 3. Přepis 4. Zdroj 5. Načíst soubor nebo nahradit soubor novým 6. Vybrat nový soubor 16

17 VLOŽENÍ OBJEKTU Otevřete OKNO EDITORU a s kurzorem v místě, kam chcete vložit objekt, stiskněte Klikněte na objekt, který chcete vložit; objekt se zobrazí v okně editoru 17

18 VELIKOST VKLÁDANÝCH OBRÁZKŮ S ohledem na to, že úlohy mohou být použity i v papírových testech, potřebujeme ilustrace v co největší kvalitě. Zaznamenejte prosím též zdroj obrázku, tj. odkaz na webovou stránku nebo publikaci. Obrázky stažené z Internetu Pokud existuje možnost výběru, stáhněte obrázek s největším rozlišením. Při vyhledávání obrázků např. přes Google, je potřeba zadat parametr velké obrázky v rozšířeném vyhledávání. Snímky obrazovky Ukládejte v původním rozlišení. Pokud snímek obsahuje převážně text nebo jednoduchou grafiku, uložte ve formátu PNG. Jinak uložte ve formátu JPG v alespoň 90 % kvalitě. Skenované obrázky Rozlišení skenovaných obrázků by mělo být přinejmenším 300 DPI. Pokud skenujete text nebo jednoduchou grafiku, ukládejte obrázky ve formátu TIFF nebo PNG, fotografie ukládejte ve formátu JPG. Pokud není jiný výběr, formát PDF je též přijatelný. Obrázky TIFF nebo PDF načtěte do autorského nástroje v původním formátu, v komentáři požádejte svého garanta, aby se postaral o kvalitní konverzi do podporovaného formátu. Po vložení obrázku do úlohy nastavte jeho velikost tak, aby úloha a ilustrace v ní vypadaly dobře na obrazovce, pokud možno bez nutnosti posouvání. Následující velikosti jsou orientační, vaše aktuální požadavky se mohou lišit: Velká ilustrace do zadání úlohy - 20 až 40 řádků Ilustrace do distraktorů - 4 až 10 řádků Ilustrace do elementů přiřazovacích, zařazovacích a seřazovacích úloh - 4 až 10 řádků Nastavení velikosti obrázků. V okně editoru vyberte obrázek (1) a klikněte na (2) Výška obrázku se nastavuje v jednotkách řádků písma (3). 18

19 OBTÉKÁNÍ TEXTU OKOLO OBRÁZKU V okně editoru vyberte obrázek (1), klikněte na (2) a vyberte způsob obtékání (3) Výsledný vzhled 19

20 YOUTUBE VIDEO Otevřete OKNO EDITORU a s kurzorem v místě, kam chcete vložit objekt, stiskněte 1. Vložte odkaz na video 2. Nastavte šířku a výšku objektu pokud potřebujete jiné než původní 3. Povolit zobrazení na celou obrazovku PDF (A JINÉ TYPY SOUBORŮ) V úloze se zobrazuje jako hypertextový odkaz. Kliknutím na odkaz lze soubor otevřít nebo stáhnout. Otevřete OKNO EDITORU a s kurzorem v místě, kam chcete vložit odkaz, stiskněte Vyberte PDF objekt a upravte text odkazu 20

21 MATEMATICKÉ VZORCE Kvalitního zobrazení matematických vzorečků v úlohách pomocí JavaScriptu dosáhneme jejich zapisováním v notacích ASCIIMath nebo LaTeX. Notace ASCIIMath je velmi blízká notaci běžně používané v jednoduchých textových editorech a je vcelku čitelná i v prohlížeči s vypnutým JavaScriptem. Vzorce v ASCIIMath musí být ohraničeny symbolem ` ( grave accent, na začátku i na konci). Tento symbol najdete na klávesnici (přepnuté do US angličtiny) v horní řadě zcela vlevo. Příklad vzorce: `x=(-b pm sqrt(b^2-4ac))/(2a)` Text v editoru Ke vložení symbolu můžete též použít kombinaci kláves ALT+96. Vzhled v záložce Editace úlohy po uložení Vzhled v náhledu (záložka Informace o úloze) Pro komplexnější vzorce můžete použít následující online editory, které vygenerují nebo vám pomohou najít správný syntax, ASCIIMath nebo LaTeX

22 SPECIÁLNÍ ZNAKY Řecká písmena můžete do matematických vzorců vložit i slovem (viz. beta na obrázku). Vzhled v záložce Editace úlohy po uložení Vzhled v náhledu (záložka Informace o úloze) 22

23 Příklady úloh VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ 1. Zadání úlohy 2. Distraktory 3. Možnosti distraktorů Distraktory zadané autorem (standartní) Předdefinované distraktory: ano, ne Předdefinované distraktory pro porovnání dvou hodnot: levá > pravá, <, =, nelze určit 4. Přidat distraktor 5. Označení správných odpovědí 6. Minimální počet požadovaných odpovědí 7. Maximální počet požadovaných odpovědí 8. Náhodně míchat distraktory v testech 9. Náhled a (10.) řešení úlohy v záložce INFORMACE O ÚLOZE Pořadí distraktorů můžete snadno změnit jejich přesunutím. Požadované odpovědi V úlohách s jednou správnou odpovědí zadejte 1 pro minimum i maximum. V úlohách s více správnými odpověďmi zadejte 1 pro minimum, celkový počet distraktorů pro maximum. Pro použití v dotazníku zadejte aktuální počty požadovaných odpovědí na položku. 23

24 TEXTOVÁ (PRO SPOLEČNÁ ZADÁNÍ NEBO SDÍLENÉ INSTRUKCE) Pro společný text či nahrávku nebo obrázek je nutné použít položku Textová, kterou následně přiřadíte k závislým úlohám (viz záložka SEZNAM RELACÍ). Editace úlohy Náhled 24

25 OTEVŘENÁ 1. Instrukce 2. Zadání 3. Správné odpovědi 4. Alternativní správné odpovědi 5. Přidat další alternativní odpověď 6. Přidat další textové pole 7. Rozlišovat malá/velká písmena 8. Ignorovat diakritiku 9. Které prázdné znaky započítat do odpovědi (Žádné/Pouze zleva/pouze zprava/všechny) 10. Velikost pole pro odpověď Standardní (vynechané slovo, krátká odpověď) Jeden znak (vynechané písmeno) Velké pole (delší, i několikařádková odpověď) Náhled 25

26 Vložení textového pole do textu (v okně editoru) S kurzorem v požadovaném místě v textu: 1. Otevřete okno vložení textového pole 2. Vyberte text box 3. Vložte 26

27 SEŘAZOVACÍ 1. Zadání 2. Distraktory (pohyblivé elementy) 3. Přidat element 4. Označte element, který má být vyřazen 5. Uspořádání (zobrazení elementů) horizontální/vertikální 6. Povolit vyřazování když je povoleno, nehodící se elementy může žák hodit do koše 7. Základ míchání standardně ID úlohy Elementy vložte ve správném pořadí, v testech se zobrazí zamíchané. Pořadí elementů můžete snadno opravit jejich přesunutím. Míchání elementů Při každém zobrazení úlohy jsou elementy zamíchány pseudonáhodně, ale vždy stejně. Pořadí je určeno číslem základu míchání, tzv. osivem (7). Pro základ míchání je standardně použito ID číslo úlohy. Pokud se stane, že jsou elementy v náhledu nedostatečně nebo nešikovně zamíchány, zadejte jiné, libovolně zvolené číslo. 27

28 ZAŘAZOVACÍ 1. Zadání 2. Distraktory (elementy) 3. Přidat element 4. Označte vkladatelný (pohyblivý) element 5. Uspořádání (zobrazení elementů) horizontální/vertikální 6. Základ míchání standardně ID úlohy Elementy vložte ve správném pořadí, v testech se pohyblivé elementy zobrazí zamíchané. Pořadí elementů můžete snadno opravit jejich přesunutím. Míchání elementů Při každém zobrazení úlohy jsou pohyblivé elementy zamíchány pseudonáhodně, ale vždy stejně. Pořadí je určeno číslem základu míchání, tzv. osivem (6). Pro základ míchání je standardně použito ID číslo úlohy. Pokud se stane, že jsou elementy v náhledu nedostatečně nebo nešikovně zamíchány, zadejte jiné, libovolně zvolené číslo. 28

29 POLOOTEVŘENÁ Tento typ úlohy se používá v dotaznících. Nabízí výběr odpovědí; poslední možnost je otevřená, text vepíše respondent. 1. Zadání 2. Distraktory (nabídka odpovědí) 3. Přidat odpověď 4. Minimální počet požadovaných odpovědí 5. Maximální počet požadovaných odpovědí Pořadí distraktorů můžete snadno změnit jejich přesunutím. Požadované odpovědi Zadejte aktuální počty požadovaných odpovědí na položku. 29

30 PŘIŘAZOVACÍ 1. Zadání 2. Distraktory (páry elementů) 3. Přidat dvojici elementů 4. Pevný element (v levém sloupci) 5. Přiřazovací element (pohyblivý, v pravém sloupci), který k pevnému patří; v testech se pohyblivé elementy zobrazí zamíchané Pořadí dvojic elementů můžete snadno změnit jejich přesunutím. 30

31 VÝBĚROVÁ DOPLŇOVAČKA Náhled (tato úloha má společnou instrukci) 1. Zadání 2. Volby (Dropdown listy nebo radio buttons) 3. Přidat volbu 4. Přidat distraktor (pořadí distraktorů můžete snadno dodatečně změnit jejich přesunutím) 5. Označení správné odpovědi 6. Typ distraktoru Poznámka: První distraktor v drop down listu by měl být neutrální (např ), aby bylo testovanému zřejmé, kterou volbu dosud nezodpověděl. 31

32 Vložení volby do textu (v okně editoru) S kurzorem v požadovaném místě v textu: 4. Otevřete okno vložení volby 5. Vyberte volbu 6. Vložte 32

33 ŠKÁLA-POSUVNÍK Likertova škála hodnocení používaná v dotaznících 1. Zadání 2. Šablona škály 3. Spodní hodnota škály 4. Horní hodnota škály 5. Krokování škály Spodní hodnotu (3.), horní hodnotu (4.) a krokování škály (5.) lze libovolně nastavit pouze pro generickou škálu. Šablony se smajlíky mají tyto parametry zafixované. Náhled (škála se smajlíky) Náhled generické škály 33

34 SCHOVÁVACÍ Zadání úlohy, které po vypršení časového limitu zmizí; následuje úloha, která se vztahuje k právě zmizelému zadání. Používá se pro měření koncentrace a krátkodobé paměti. 1. Zadání 2. Časový limit - doba zobrazení v sekundách V náhledu po vypršení časového limitu zadání zmizí Úloha, která musí po schovávacím zadání následovat, může být jakéhokoliv typu. Zapište prosím ID a název následující úlohy do komentáře. Tuto informaci potřebuje testař pro sestavení testu. 34

35 OZNAČOVACÍ 1. Instrukce 2. Zadání úlohy 3. Správná odpověď - kliknutím do oblasti odpovědi se otevře editor výběru; při najetí kurzorem se blok zabarví žlutě, kliknutím vyberete, druhým kliknutím jej odeberete z výběru; vybrané bloky zůstanou zvýrazněny 4. Typ označovací úlohy: Označování v textu Označování v tabulce Označování obrázku 5. Text na výběr 1. Výběr slov 2. Výběr vět 3. Výběr odstavců 6. Když je zaškrtnuto, testující musí vybrat přesně ty bloky, které vybral autor; např. pouze první výskyt určitého slova 7. Konvertovat na malá písmena 8. Ignorovat tečky a čárky 35

36 OBRÁZKOVÁ MAPA Označování a výběr oblastí obrázků 1. Zadání 2. Správné odpovědi (v našem příkladě bloky 1 a 3) 3. Barva bloku označeného autorem jako správná odpověď 4. Podbarvení bloku při najetí myší 5. Podbarvení bloku označeného testujícím 6. Šířka rámečku kolem podbarvení (pixelů) 7. Barva rámečku 8. Když zaškrtnete, testující musí označit bloky ve stejném pořadí jako autor 9. Bloky (oblasti obrázků) 10. Přidat blok 11. Vyberte tvar bloku (Obdélník/Kruh/Mnohoúhelník) 12. Souřadnice bloku; s kursorem v tomto poli je vyberete kliknutím do obrázku: Obdélník - levý horní roh a pravý dolní roh Kruh - klikněte na střed kruhu a kdekoliv na obvodu Mnohoúhelník - klikněte na každý roh mnohoúhelníku 13. Název oblasti (není povinný) - zobrazí se jako nápověda při najetí myší na oblast 14. ID obrázku, ve kterém se oblast nachází Barvy bloku a rámečku můžete změnit výběrem z palety, která se otevře, když kliknete na přilehlý barevný čtverec. 36

37 Správná odpověď - kliknutím do oblasti odpovědi se otevře editor výběru Při najetí kurzorem se blok zabarví žlutě (levý obrázek), kliknutím vyberete, druhým kliknutím jej odeberete z výběru; vybrané bloky zůstanou zvýrazněny (trojúhelník a hvězda v pravém obrázku). Náhled - trojúhelník je vybraný, kurzor najel na hvězdu 37

38 BIBLIOGRAFIE Vkládání odkazů na použité zdroje (záložka EDITACE ÚLOHY) 1. Přidejte bibliografii 2. Vyplňte formulář 3. V okně editoru vložte odkaz do textu úlohy 38

39 4. Kliknutím na Použité zdroje v náhledu úlohy se zdroj zobrazí 39

40 Úlohy e-learningu NÁPOVĚDA K ÚLOHÁM Nápovědu pro úlohy určené do e-learningu můžete nastavit v záložce Editace úlohy. Zde můžete nastavit počet pokusů (1.) a přidat až dva druhy nápovědy (2.) Typ nápovědy Pomoc po každém pokusu se zobrazí jiná nápověda. V ilustraci napovíme po prvním pokusu jedno písmeno, po druhém část správné odpovědi a po posledním pokusu odpověď celou. Nápovědy se budou zobrazovat v reakci na špatnou odpověď podle pořadí v úloze (shora dolů). Nápověda označená jako poslední/vysvětlení se zobrazí i v případě správné odpovědi. Počet nápověd by měl být stejný, jako počet pokusů. Závislá na konkrétní odpovědi nápověda se zobrazí jako reakce na konkrétní odpověď. 40

41 ODKAZ NA STUDIJNÍ MATERIÁLY Vložení odkazu na textovou úlohu se studijními materiály 41

42 PERSONALIZACE Student při vstupu do e-learningu zadá svoje jméno a pohlaví. Tyto údaje mohou být použity pro personalizaci oslovení a na rodu závislého textu v úloze. 1. Vložte oslovení 2. Vložte text závislý na pohlaví 42

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Zjednodušený návod na práci s webem

Zjednodušený návod na práci s webem Zjednodušený návod na práci s webem Wordpress Obsah Jak se v administrátorském rozhraní pohybovat 2 Vytvoření, úpravy a smazání stránek 3 Vytvoření, úpravy a smazání aktualit a termínů 4 Úpravy v textu

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz Czech Republic

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz Czech Republic DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 29 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Překlady... 8 3.1.1. Editace překladu... 9 3.2. Uživatelé... 10 3.2.1.

Více

Uživatelská příručka. Manuál k používání administračního systému CMSko.cz. 2011 CMSko.cz

Uživatelská příručka. Manuál k používání administračního systému CMSko.cz. 2011 CMSko.cz Uživatelská příručka Manuál k používání administračního systému CMSko.cz 2011 CMSko.cz 1 2 Obsah Obsah... 3 1. Začínáme... 5 1.1. Základní položky menu... 5 1.2. Význam symbolů... 6 1.3. Přihlášení do

Více

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL

ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL ADMINISTRAČNÍ ROZHRANÍ - MANUÁL OBSAH ÚVODNÍ STRÁNKA... 2 PRODUKTY... 3 Nový produkt, upravit produkt... 3 Listování produkty... 4 KATEGORIE... 6 Nová kategorie, upravit kategorii... 6 Listování kategoriemi...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS Návod k e-learningové aplikaci Netventic Learnis LMS OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 ADMINISTRAČNÍ SEKCE... 5 1.2 ZÁKLADNÍ OPERACE V ADMINISTRAČNÍ SEKCI... 7 2 TVORBA KURZŮ A LEKCÍ... 9 2.1 VLASTNOSTI KURZU... 17

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Registr HL-CZ. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr HL-CZ. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr HL-CZ Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah On-line sběr dat - obecná charakteristika... 3 On-line projekt HL-CZ... 4 Postup při vkládání

Více

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil

Word pro začátečníky 1/6. Zbyněk Sušil Word pro začátečníky 1/6 Zbyněk Sušil Průběh kurzu Základní funkce Historie Základní informace Účinné postupy při úpravách dokumentů Word 2 Základní funkce K čemu slouží MS Word? 3 Základní funkce Tvorba

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA K E-LEARNINGU

METODICKÁ PŘÍRUČKA K E-LEARNINGU Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.49/02.0019 METODICKÁ PŘÍRUČKA K E-LEARNINGU Obsah Doporučené požadavky na uživatele a systém...3 Přihlášení uživatele...4 Neúspěšné přihlášení...5 Zapomenuté heslo...5

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více