PŘÍRUČKA PRO AUTORY Pro práci s AN používejte prosím Firefox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO AUTORY Pro práci s AN používejte prosím Firefox"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO AUTORY Pro práci s AN používejte prosím Firefox Hlavní stránka po přihlášení seznam úloh... 2 Založení nové úlohy... 3 Editace úlohy... 4 Stav úlohy... 4 Okno editoru... 5 HTML tabulka... 6 Informace o úloze... 7 Komentáře... 7 Editace informací... 8 Seznam revizí a potomci... 9 Potomek úlohy Seznam relací Načítání objektů (obrázek, Excel, audio, video, obecný soubor) Založit objekt, když obrázek nebo nahrávka není k dispozici Načíst soubory Poslechové úlohy Operace s objekty Vložení objektu Velikost vkládaných obrázků Obtékání textu okolo obrázku YouTube video PDF (a jiné typy souborů) Matematické vzorce Speciální znaky Příklady úloh Výběr z možností Textová (pro společná zadání nebo sdílené instrukce) Otevřená Seřazovací Zařazovací Polootevřená Přiřazovací Výběrová doplňovačka Škála-posuvník Schovávací Označovací Obrázková mapa Bibliografie Úlohy e-learningu Nápověda k úlohám Odkaz na studijní materiály Personalizace červenec 2015

2 HLAVNÍ STRÁNKA PO PŘIHLÁŠENÍ SEZNAM ÚLOH 1. Filtry vyhledávání: podle autora, názvu úlohy, podle kategorií (předměty, témata, subtémata, obtížnosti), projektu, typu úlohy, stavu a parametrů úlohy; k dispozici je též textové vyhledávání 2. Vyčistit filtr 3. Rychlý přechod k úloze podle jejího ID 4. Rychlý náhled 5. Editace úlohy 6. Seřazení úloh podle sloupce kliknutím na záhlaví sloupce; kliknutím na trojúhelníček vedle záhlaví (, ) změníte seřazení na vzestupné/sestupné 7. Seskupení úloh podle sloupce přetažením záhlaví do prostoru nad ním; trojúhelníček (, ) změní seřazení na vzestupné/sestupné, (X) zruší seskupení 8. Založení nové úlohy 9. Zobrazit seznam úloh 10. Příručky a manuály, editace účtu a odhlášení Automatické odhlášení Přibližně po 40 minutách nečinnosti vás systém automaticky, bez varování, odhlásí. Pokud se vám to stane během editace (při pokusu o uložení úlohy dostanete chybovou hlášku): vraťte se v prohlížeči Zpět k rozpracované úloze otevřete AN v novém panelu nebo okně a znovu se přihlaste nyní se můžete vrátit k původnímu oknu a úlohu uložit 2

3 ZALOŽENÍ NOVÉ ÚLOHY 1. Vyplňte název (nepovinný, ale užitečný) 2. Vyberte typ úlohy z nabídky: Výběr z možností výběr jedné, nebo více správných odpovědí Textová používá se pro společná zadání (text, obrázek společný pro více úloh) a sdílené instrukce Otevřená krátká odpověď, úlohy typu cloze Seřazovací přetahování bloků (text nebo obrázky) do správného pořadí Zařazovací přetahování bloků (text nebo obrázky) na správné místo v seznamu Polootevřená používá se pro dotazníky; lze vybrat více možností; poslední možnost je otevřená, text vepíše respondent Přiřazovací přetahování bloků (text nebo obrázky) k pevným elementům v levém sloupci Výběrová doplňovačka výběr odpovědi z nabídky Škála-posuvník Likertova škála hodnocení používaná v dotaznících Schovávací zadání úlohy, které po vypršení časového limitu zmizí; následuje úloha, která se vztahuje k právě zmizelému zadání Označovací označování v textu, v tabulce nebo označování obrázků Obrázková mapa výběr oblasti v obrázku 3. Vyberte projekt (v nabídce jsou jen vaše projekty, mohou být jiné než na obrázku) 4. Rozklikněte předmět a vyberte kategorie (a obtížnost úlohy); obtížnost nevyplňujte pro společná zadání (typ Textová) 5. Vytvořit úlohu 3

4 EDITACE ÚLOHY 1. Oblast informací o úloze 2. Možné akce 3. Smazat úlohu 4. Zadání úlohy 5. Oblast odpovědí (distraktory v případě výběru z možností) 6. Dodatečné podmínky 7. Nápovědy pro úlohy e-learningu 8. Uložit změny Funkce ikonek Editovat (otevře editor zadání nebo odpovědi) Smazat (smaže danou odpověď/distraktor) STAV ÚLOHY Po založení je úloha ve stavu K editaci. Hotovou úlohu můžete Odeslat garantům ke schválení. Odeslaná úloha je ve stavu Ke schválení garanty. Pokud není garant s úlohou spokojen, může ji Odeslat autorovi k přepracování, nebo Vyřadit. Kliknutím na Schválit předá garant úlohu do další fáze vývojového cyklu úlohy. 4

5 OKNO EDITORU Otevře se po kliknutí na 1. Nástroje formátování Zvýraznění - v náhledu se zobrazuje tučně (může se lišit od zobrazení v testech) Kurzíva Podtržení Odborný termín - v náhledu se zobrazuje kurzivou (může se zobrazovat jinak v testech) Citace - v náhledu se zobrazuje v uvozovkách Nástroje zarovnání textu Dolní index (Subscript) Horní index (Superscript) Seznam s odrážkami Číslovaný seznam Vložit nedělitelnou mezeru Vložit speciální znak Další funkce Vložit jako prostý text (zapnout/vypnout) - pro kopírování textu z Wordu Zpět Znovu Vložit/upravit hypertextový odkaz Odebrat hypertextový odkaz Vložit odkaz na soubor - umožní stažení souboru přiloženého k úloze Média - vložení obrázku, audia, videa Vložit YouTube video Bibliografický zdroj (reference) - viz kapitolu BIBLIOGRAFIE Zobrazit/upravit HTML zdroj Vložit nový dvousloupcový blok - lze použít k porovnávání textů nebo obrázků Personalizace úloh e-learningu - viz kapitolu ÚLOHY E-LEARNINGU Vložit oslovení Vložit text závislý na pohlaví Vložit odkaz na studijní materiály 5

6 2. Vytvoření a úpravy HTML tabulky 3. Přijmout změny 4. Zrušit editaci 5. Cesta v HTML kódu HTML TABULKA Vložit novou/upravit stávající tabulku; zadejte počet sloupců a řádků, šířku rámečku Vzhled tabulky v editoru: (1) prázdná, (2) vyplněná Vzhled tabulky v náhledu: (1) standardně s rámečkem, (2) bez rámečku Vlastnosti řádku tabulky Vlastnosti buňky Vložit řádek před Vložit řádek za Odstranit řádek tabulky Vložit sloupec před Vložit sloupec za Odstranit sloupec tabulky Rozdělit buňky Sloučit buňky 6

7 INFORMACE O ÚLOZE 1. Přidat instrukci (typ Textová) 2. Přidat společné zadání (typ Textová) 3. Náhled úlohy 4. Přidat komentář KOMENTÁŘE Prostřednictvím komentářů komunikuje autor s garantem a testařem, přispívat může i oponent. Autor do komentářů zapisuje: Poznámky k úloze komunikace s garantem Instrukce pro testaře Garant zapisuje: Připomínky k úloze komunikace s autorem Struktura komentářů je podobná online fórům, počet vláken komentářů není omezen. 1. Přidat komentář (nové vlákno) 2. Reagovat na předchozí komentář 3. Editovat vlastní komentář, na který dosud nikdo nereagoval 7

8 EDITACE INFORMACÍ Zde můžete upravit název, projekt a kategorie úlohy. 1. Název 2. Typ úlohy 3. Projekt 4. Kategorie 5. Smazat pole kategorií 6. Uložit změny 8

9 SEZNAM REVIZÍ A POTOMCI Kliknutím na ID revize se zobrazí její náhled 1. Informace o revizi 2. Vytvořit potomka úlohy 3. Náhled revize 4. Zobrazit předchozí revizi 5. Zobrazit následující revizi 9

10 POTOMEK ÚLOHY Dialogové okno je téměř identické s oknem ZALOŽENÍ NOVÉ ÚLOHY. Potomek zdědí všechny atributy rodiče, ty následující je možné změnit: 1. Název úlohy 2. Projekt 3. Kategorie 4. Vytvořit potomka 10

11 SEZNAM RELACÍ Podřazená úloha Vaše aktuální zobrazení tlačítek závisí na projektu, stavu úlohy a vašich přístupových právech. 1. Přidat instrukci (k podřazené úloze je možné přiřadit více než jednu instrukci, ale pouze jedno společné zadání; tlačítko Přidat společné zadání je viditelné, pokud úloha společné zadání nemá) - vyplňte ID instrukce nebo společného zadání 2. Vytvořit potomka z poslední revize (viz POTOMEK ÚLOHY) 3. Vytvořit klon 4. Přiřadit klon - označit jinou úlohu jako klon této úlohy 5. Vytvořit demo úlohu 6. Nastavit exkluzi - tato úloha nebude použita v testu společně s uvedenými úlohami 7. Nastavit inkluzi - tato úloha bude použita v testu společně s uvedenými úlohami 8. Pozičně před - tato úloha bude použita v testu před uvedenou úlohou 9. Pozičně za - tato úloha bude použita v testu za uvedenou úlohou 10. Má společné zadání (SZ) 11. Má sdílené instrukce (IN) 12. Je v inkluzi s uvedenými úlohami 13. ID přiřazených úloh; kliknutím na ID přejdete na úlohu; úlohu odstraní Poznámka: tyto funkce jsou i v náhledu úlohy, záložka INFORMACE O ÚLOZE Potomek, klon, demo úloha Postup při vytváření klona či demo úlohy je podobný jako při vytváření potomka (viz POTOMEK ÚLOHY). Rozdíl je pouze ve využití vytvořených úloh. Potomci se používají v jiných projektech Klony (variace úlohy) jsou pro použití ve stejném projektu Demo úlohy jsou pro použití v demo testu 11

12 Společné zadání nebo sdílená instrukce (typ Textová) 1. Přidat jako instrukci k úloze 2. Přidat jako společné zadání k podřazené úloze 3. Vytvořit potomka z poslední revize (viz POTOMEK ÚLOHY) 4. Je společným zadáním k úlohám 5. Je instrukcí pro úlohy 6. ID přiřazených úloh; kliknutím na ID přejdete na úlohu; úlohu odstraní 12

13 NAČÍTÁNÍ OBJEKTŮ (OBRÁZEK, EXCEL, AUDIO, VIDEO, OBECNÝ SOUBOR) Přiřazené objekty najdete v záložce EDITACE ÚLOHY dole 1. Založit objekt (vložit přepis/popis) když obrázek nebo nahrávka není k dispozici 2. Načíst soubor 3. Objekt bez obrázku nebo nahrávky A - nahrané obrázky (podporované formáty JPG, PNG, GIF) B - soubory Excel (XLS) C - zvukové nahrávky (MP3) D - video nahrávky (MP4) 13

14 ZALOŽIT OBJEKT, KDYŽ OBRÁZEK NEBO NAHRÁVKA NENÍ K DISPOZICI Tlačítko (1.) Vložit přepis Toto je běžná situace pro autory poslechových úloh. Autor vytvoří text nebo scénář audio či video nahrávky, ta bude dodatečně po nahrání k objektu přidána. Prázdný objekt můžete též založit, než najdete vhodný obrázek nebo než v Excelu vytvoříte graf či tabulku. 1. Název objektu (povinný) 2. Výběr typu objektu Audio Video Obrázek Excel pokud potřebujete do úlohy graf nebo tabulku 3. Popis 4. Přepis/scénář audio či video nahrávky 5. Odkaz na zdroj textu, pokud je převzat odjinud 14

15 NAČÍST SOUBORY Tlačítko (2.) Nahrát nové soubory Toto tlačítko použijete, když máte k dispozici soubory k načtení. Aplikace rozezná, o jaký objekt jde, a zařadí jej do příslušné skupiny. Název načteného souboru je použit pro název objektu. Popis, přepis a zdroj, pokud jsou potřeba, doplníte dodatečně (viz následující kapitola OPERACE S OBJEKTY). Typy souborů: Obrázek (podporované formáty JPG, PNG, GIF) Excel (XLS) pokud potřebujete do úlohy graf nebo tabulku (např. jízdní řád, pracovní doba aj.), můžete ji vytvořit v Excelu, uložit a soubor nahrát; načte se buď tabulka na prvním listu souboru, nebo označená oblast tisku Audio (MP3) Video (MP4) Obecný soubor přílohy k úloze, soubory v jakémkoliv jiném formátu Max. velikost načítaného souboru je 50 MB Můžete vybrat a načíst i více souborů najednou. Nový objekt (nebo objekty) je přidán; název souboru je použit pro název objektu POSLECHOVÉ ÚLOHY Existují tři situace. (1) nejběžnější, když máte pouze text nebo scénář nahrávky (2) máte k dispozici nahrávky v požadovaných formátech, zvukovou ve formátu MP3 nebo video ve formátu MP4; (3) našli jste vhodný audio či video klip na internetu, je ale v jiném formátu. Situace (1) - použijete tlačítko Vložit přepis Situace (2), (3) - použijete tlačítko Nahrát nové soubory Soubor nahraný v jiném formátu následně stáhneme a převedeme na vhodný formát. 15

16 OPERACE S OBJEKTY Pod každým objektem jsou tři ikonky, které umožňují následující operace: Stáhnout soubor Editovat objekt (změnit název, popis, přepis, nahradit soubor) Vymazat objekt Editace objektu Na obrázku je příklad audio nahrávky. Můžete změnit nebo dodatečně vložit: 1. Název objektu 2. Popis 3. Přepis 4. Zdroj 5. Načíst soubor nebo nahradit soubor novým 6. Vybrat nový soubor 16

17 VLOŽENÍ OBJEKTU Otevřete OKNO EDITORU a s kurzorem v místě, kam chcete vložit objekt, stiskněte Klikněte na objekt, který chcete vložit; objekt se zobrazí v okně editoru 17

18 VELIKOST VKLÁDANÝCH OBRÁZKŮ S ohledem na to, že úlohy mohou být použity i v papírových testech, potřebujeme ilustrace v co největší kvalitě. Zaznamenejte prosím též zdroj obrázku, tj. odkaz na webovou stránku nebo publikaci. Obrázky stažené z Internetu Pokud existuje možnost výběru, stáhněte obrázek s největším rozlišením. Při vyhledávání obrázků např. přes Google, je potřeba zadat parametr velké obrázky v rozšířeném vyhledávání. Snímky obrazovky Ukládejte v původním rozlišení. Pokud snímek obsahuje převážně text nebo jednoduchou grafiku, uložte ve formátu PNG. Jinak uložte ve formátu JPG v alespoň 90 % kvalitě. Skenované obrázky Rozlišení skenovaných obrázků by mělo být přinejmenším 300 DPI. Pokud skenujete text nebo jednoduchou grafiku, ukládejte obrázky ve formátu TIFF nebo PNG, fotografie ukládejte ve formátu JPG. Pokud není jiný výběr, formát PDF je též přijatelný. Obrázky TIFF nebo PDF načtěte do autorského nástroje v původním formátu, v komentáři požádejte svého garanta, aby se postaral o kvalitní konverzi do podporovaného formátu. Po vložení obrázku do úlohy nastavte jeho velikost tak, aby úloha a ilustrace v ní vypadaly dobře na obrazovce, pokud možno bez nutnosti posouvání. Následující velikosti jsou orientační, vaše aktuální požadavky se mohou lišit: Velká ilustrace do zadání úlohy - 20 až 40 řádků Ilustrace do distraktorů - 4 až 10 řádků Ilustrace do elementů přiřazovacích, zařazovacích a seřazovacích úloh - 4 až 10 řádků Nastavení velikosti obrázků. V okně editoru vyberte obrázek (1) a klikněte na (2) Výška obrázku se nastavuje v jednotkách řádků písma (3). 18

19 OBTÉKÁNÍ TEXTU OKOLO OBRÁZKU V okně editoru vyberte obrázek (1), klikněte na (2) a vyberte způsob obtékání (3) Výsledný vzhled 19

20 YOUTUBE VIDEO Otevřete OKNO EDITORU a s kurzorem v místě, kam chcete vložit objekt, stiskněte 1. Vložte odkaz na video 2. Nastavte šířku a výšku objektu pokud potřebujete jiné než původní 3. Povolit zobrazení na celou obrazovku PDF (A JINÉ TYPY SOUBORŮ) V úloze se zobrazuje jako hypertextový odkaz. Kliknutím na odkaz lze soubor otevřít nebo stáhnout. Otevřete OKNO EDITORU a s kurzorem v místě, kam chcete vložit odkaz, stiskněte Vyberte PDF objekt a upravte text odkazu 20

21 MATEMATICKÉ VZORCE Kvalitního zobrazení matematických vzorečků v úlohách pomocí JavaScriptu dosáhneme jejich zapisováním v notacích ASCIIMath nebo LaTeX. Notace ASCIIMath je velmi blízká notaci běžně používané v jednoduchých textových editorech a je vcelku čitelná i v prohlížeči s vypnutým JavaScriptem. Vzorce v ASCIIMath musí být ohraničeny symbolem ` ( grave accent, na začátku i na konci). Tento symbol najdete na klávesnici (přepnuté do US angličtiny) v horní řadě zcela vlevo. Příklad vzorce: `x=(-b pm sqrt(b^2-4ac))/(2a)` Text v editoru Ke vložení symbolu můžete též použít kombinaci kláves ALT+96. Vzhled v záložce Editace úlohy po uložení Vzhled v náhledu (záložka Informace o úloze) Pro komplexnější vzorce můžete použít následující online editory, které vygenerují nebo vám pomohou najít správný syntax, ASCIIMath nebo LaTeX

22 SPECIÁLNÍ ZNAKY Řecká písmena můžete do matematických vzorců vložit i slovem (viz. beta na obrázku). Vzhled v záložce Editace úlohy po uložení Vzhled v náhledu (záložka Informace o úloze) 22

23 Příklady úloh VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ 1. Zadání úlohy 2. Distraktory 3. Možnosti distraktorů Distraktory zadané autorem (standartní) Předdefinované distraktory: ano, ne Předdefinované distraktory pro porovnání dvou hodnot: levá > pravá, <, =, nelze určit 4. Přidat distraktor 5. Označení správných odpovědí 6. Minimální počet požadovaných odpovědí 7. Maximální počet požadovaných odpovědí 8. Náhodně míchat distraktory v testech 9. Náhled a (10.) řešení úlohy v záložce INFORMACE O ÚLOZE Pořadí distraktorů můžete snadno změnit jejich přesunutím. Požadované odpovědi V úlohách s jednou správnou odpovědí zadejte 1 pro minimum i maximum. V úlohách s více správnými odpověďmi zadejte 1 pro minimum, celkový počet distraktorů pro maximum. Pro použití v dotazníku zadejte aktuální počty požadovaných odpovědí na položku. 23

24 TEXTOVÁ (PRO SPOLEČNÁ ZADÁNÍ NEBO SDÍLENÉ INSTRUKCE) Pro společný text či nahrávku nebo obrázek je nutné použít položku Textová, kterou následně přiřadíte k závislým úlohám (viz záložka SEZNAM RELACÍ). Editace úlohy Náhled 24

25 OTEVŘENÁ 1. Instrukce 2. Zadání 3. Správné odpovědi 4. Alternativní správné odpovědi 5. Přidat další alternativní odpověď 6. Přidat další textové pole 7. Rozlišovat malá/velká písmena 8. Ignorovat diakritiku 9. Které prázdné znaky započítat do odpovědi (Žádné/Pouze zleva/pouze zprava/všechny) 10. Velikost pole pro odpověď Standardní (vynechané slovo, krátká odpověď) Jeden znak (vynechané písmeno) Velké pole (delší, i několikařádková odpověď) Náhled 25

26 Vložení textového pole do textu (v okně editoru) S kurzorem v požadovaném místě v textu: 1. Otevřete okno vložení textového pole 2. Vyberte text box 3. Vložte 26

27 SEŘAZOVACÍ 1. Zadání 2. Distraktory (pohyblivé elementy) 3. Přidat element 4. Označte element, který má být vyřazen 5. Uspořádání (zobrazení elementů) horizontální/vertikální 6. Povolit vyřazování když je povoleno, nehodící se elementy může žák hodit do koše 7. Základ míchání standardně ID úlohy Elementy vložte ve správném pořadí, v testech se zobrazí zamíchané. Pořadí elementů můžete snadno opravit jejich přesunutím. Míchání elementů Při každém zobrazení úlohy jsou elementy zamíchány pseudonáhodně, ale vždy stejně. Pořadí je určeno číslem základu míchání, tzv. osivem (7). Pro základ míchání je standardně použito ID číslo úlohy. Pokud se stane, že jsou elementy v náhledu nedostatečně nebo nešikovně zamíchány, zadejte jiné, libovolně zvolené číslo. 27

28 ZAŘAZOVACÍ 1. Zadání 2. Distraktory (elementy) 3. Přidat element 4. Označte vkladatelný (pohyblivý) element 5. Uspořádání (zobrazení elementů) horizontální/vertikální 6. Základ míchání standardně ID úlohy Elementy vložte ve správném pořadí, v testech se pohyblivé elementy zobrazí zamíchané. Pořadí elementů můžete snadno opravit jejich přesunutím. Míchání elementů Při každém zobrazení úlohy jsou pohyblivé elementy zamíchány pseudonáhodně, ale vždy stejně. Pořadí je určeno číslem základu míchání, tzv. osivem (6). Pro základ míchání je standardně použito ID číslo úlohy. Pokud se stane, že jsou elementy v náhledu nedostatečně nebo nešikovně zamíchány, zadejte jiné, libovolně zvolené číslo. 28

29 POLOOTEVŘENÁ Tento typ úlohy se používá v dotaznících. Nabízí výběr odpovědí; poslední možnost je otevřená, text vepíše respondent. 1. Zadání 2. Distraktory (nabídka odpovědí) 3. Přidat odpověď 4. Minimální počet požadovaných odpovědí 5. Maximální počet požadovaných odpovědí Pořadí distraktorů můžete snadno změnit jejich přesunutím. Požadované odpovědi Zadejte aktuální počty požadovaných odpovědí na položku. 29

30 PŘIŘAZOVACÍ 1. Zadání 2. Distraktory (páry elementů) 3. Přidat dvojici elementů 4. Pevný element (v levém sloupci) 5. Přiřazovací element (pohyblivý, v pravém sloupci), který k pevnému patří; v testech se pohyblivé elementy zobrazí zamíchané Pořadí dvojic elementů můžete snadno změnit jejich přesunutím. 30

31 VÝBĚROVÁ DOPLŇOVAČKA Náhled (tato úloha má společnou instrukci) 1. Zadání 2. Volby (Dropdown listy nebo radio buttons) 3. Přidat volbu 4. Přidat distraktor (pořadí distraktorů můžete snadno dodatečně změnit jejich přesunutím) 5. Označení správné odpovědi 6. Typ distraktoru Poznámka: První distraktor v drop down listu by měl být neutrální (např ), aby bylo testovanému zřejmé, kterou volbu dosud nezodpověděl. 31

32 Vložení volby do textu (v okně editoru) S kurzorem v požadovaném místě v textu: 4. Otevřete okno vložení volby 5. Vyberte volbu 6. Vložte 32

33 ŠKÁLA-POSUVNÍK Likertova škála hodnocení používaná v dotaznících 1. Zadání 2. Šablona škály 3. Spodní hodnota škály 4. Horní hodnota škály 5. Krokování škály Spodní hodnotu (3.), horní hodnotu (4.) a krokování škály (5.) lze libovolně nastavit pouze pro generickou škálu. Šablony se smajlíky mají tyto parametry zafixované. Náhled (škála se smajlíky) Náhled generické škály 33

34 SCHOVÁVACÍ Zadání úlohy, které po vypršení časového limitu zmizí; následuje úloha, která se vztahuje k právě zmizelému zadání. Používá se pro měření koncentrace a krátkodobé paměti. 1. Zadání 2. Časový limit - doba zobrazení v sekundách V náhledu po vypršení časového limitu zadání zmizí Úloha, která musí po schovávacím zadání následovat, může být jakéhokoliv typu. Zapište prosím ID a název následující úlohy do komentáře. Tuto informaci potřebuje testař pro sestavení testu. 34

35 OZNAČOVACÍ 1. Instrukce 2. Zadání úlohy 3. Správná odpověď - kliknutím do oblasti odpovědi se otevře editor výběru; při najetí kurzorem se blok zabarví žlutě, kliknutím vyberete, druhým kliknutím jej odeberete z výběru; vybrané bloky zůstanou zvýrazněny 4. Typ označovací úlohy: Označování v textu Označování v tabulce Označování obrázku 5. Text na výběr 1. Výběr slov 2. Výběr vět 3. Výběr odstavců 6. Když je zaškrtnuto, testující musí vybrat přesně ty bloky, které vybral autor; např. pouze první výskyt určitého slova 7. Konvertovat na malá písmena 8. Ignorovat tečky a čárky 35

36 OBRÁZKOVÁ MAPA Označování a výběr oblastí obrázků 1. Zadání 2. Správné odpovědi (v našem příkladě bloky 1 a 3) 3. Barva bloku označeného autorem jako správná odpověď 4. Podbarvení bloku při najetí myší 5. Podbarvení bloku označeného testujícím 6. Šířka rámečku kolem podbarvení (pixelů) 7. Barva rámečku 8. Když zaškrtnete, testující musí označit bloky ve stejném pořadí jako autor 9. Bloky (oblasti obrázků) 10. Přidat blok 11. Vyberte tvar bloku (Obdélník/Kruh/Mnohoúhelník) 12. Souřadnice bloku; s kursorem v tomto poli je vyberete kliknutím do obrázku: Obdélník - levý horní roh a pravý dolní roh Kruh - klikněte na střed kruhu a kdekoliv na obvodu Mnohoúhelník - klikněte na každý roh mnohoúhelníku 13. Název oblasti (není povinný) - zobrazí se jako nápověda při najetí myší na oblast 14. ID obrázku, ve kterém se oblast nachází Barvy bloku a rámečku můžete změnit výběrem z palety, která se otevře, když kliknete na přilehlý barevný čtverec. 36

37 Správná odpověď - kliknutím do oblasti odpovědi se otevře editor výběru Při najetí kurzorem se blok zabarví žlutě (levý obrázek), kliknutím vyberete, druhým kliknutím jej odeberete z výběru; vybrané bloky zůstanou zvýrazněny (trojúhelník a hvězda v pravém obrázku). Náhled - trojúhelník je vybraný, kurzor najel na hvězdu 37

38 BIBLIOGRAFIE Vkládání odkazů na použité zdroje (záložka EDITACE ÚLOHY) 1. Přidejte bibliografii 2. Vyplňte formulář 3. V okně editoru vložte odkaz do textu úlohy 38

39 4. Kliknutím na Použité zdroje v náhledu úlohy se zdroj zobrazí 39

40 Úlohy e-learningu NÁPOVĚDA K ÚLOHÁM Nápovědu pro úlohy určené do e-learningu můžete nastavit v záložce Editace úlohy. Zde můžete nastavit počet pokusů (1.) a přidat až dva druhy nápovědy (2.) Typ nápovědy Pomoc po každém pokusu se zobrazí jiná nápověda. V ilustraci napovíme po prvním pokusu jedno písmeno, po druhém část správné odpovědi a po posledním pokusu odpověď celou. Nápovědy se budou zobrazovat v reakci na špatnou odpověď podle pořadí v úloze (shora dolů). Nápověda označená jako poslední/vysvětlení se zobrazí i v případě správné odpovědi. Počet nápověd by měl být stejný, jako počet pokusů. Závislá na konkrétní odpovědi nápověda se zobrazí jako reakce na konkrétní odpověď. 40

41 ODKAZ NA STUDIJNÍ MATERIÁLY Vložení odkazu na textovou úlohu se studijními materiály 41

42 PERSONALIZACE Student při vstupu do e-learningu zadá svoje jméno a pohlaví. Tyto údaje mohou být použity pro personalizaci oslovení a na rodu závislého textu v úloze. 1. Vložte oslovení 2. Vložte text závislý na pohlaví 42

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Internetový portál Elektrotechnika 2. školení

Internetový portál Elektrotechnika 2. školení Internetový portál Elektrotechnika 2. školení Tento projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky č. CZ.1.07/1.3.09/01.0021, D/0059/2009/ŘDP 1 Opakování Přihlášení

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ 1. ÚVOD...2 2. VLOŽENÍ NOVÉ AKCE PROJEKTU...3 3. EDITACE UVEŘEJNĚNÉ AKCE PROJEKTU...7 4. WORKFLOW...9 4.1 Notifikace... 11 4.2 Komunikace k akci projektu... 12

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Uzávěrka časopisu PEXeso

Uzávěrka časopisu PEXeso Uzávěrka časopisu PEXeso Uživatelský manuál Verze 1.0.1. Vytvořeno: 20. 3. 2013 1 1. Úvod... 3 1.1. Technické požadavky... 3 2. Uzávěrka... 3 2.1. Kde provést uzávěrku časopisu?... 3 2.2. Postup tvorby

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. Alternativní způsob předání. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. Alternativní způsob předání. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR Metodika NZIS Sběr dat výkazů resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR Alternativní způsob předání Uživatelská příručka verze CUV-A_20170216 Tuto kompletní metodiku sběru dat vydal, na základě

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Uživatelská příručka aplikace. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Uživatelská příručka aplikace SPRÁVA NEMOVITOSTÍ pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Příručka pro práci s aplikací Správa nemovitostí pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Více

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky Publikační platforma apilot První kroky Přihlášení https://domena.apilot.cz Po přihlášení Po přihlášení Nástěnka - aktualizace platformy novinky - tipy, triky (nastavení poštovních klientů) - aktivita

Více

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení:

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení: DUM 02 téma: Tabulky v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Administrace webových stránek

Administrace webových stránek Administrace webových stránek Obsah Kontakt technické podpory... 2 Přihlášení... 2 Změna textového obsahu... 3 Nahrávání/mazání obrázků... 5 Vložení obrázku do textu... 6 Nastavení pozice obrázku vůči

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr RENIS Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Obsah... 2 1 Vstup do registru... 3 2 Základní okno registru... 4 3 Registrace nového pacienta...

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

Překlad obsahu. Obsahy je možné přeložit pro zařazení do anglické verze stránek.

Překlad obsahu. Obsahy je možné přeložit pro zařazení do anglické verze stránek. Obsah Pro koho je příručka určena?...3 Přihlášení do systému...3 Prostředí systému...4 Toolbar...4 Rychlý přístup k editaci obsahu...4 Tvorba obsahu stránek...5 Přehled typů obsahů...5 Aktuality...5 Publikace...5

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Self Service Application. Importy zásilek, zákazníků a importů

Self Service Application. Importy zásilek, zákazníků a importů Self Service Application Importy zásilek, zákazníků a importů Self Service Application Importy zásilek, zákazníků a importů OBSAH 1 Úvod... 3 2 Import souborů... 4 2.1 Import zásilek, zákazníků a importů...

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eaukční síně. V případě

Více

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus

Tematická příručka. k informačnímu systému Cygnus KONTAKT Hot-linka: 543 213 606 E-mail: servis@iscygnus.cz Tematická příručka k informačnímu systému Cygnus Přehled přítomnosti verze 7.17 2 Obsah 1 Přehled přítomnosti... 4 1.1 Jak zadat klientovi nepřítomnost?...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Údržbové prostředí Rebeca44

Údržbové prostředí Rebeca44 Údržbové prostředí Rebeca44 ÚVOD STRUKTURA VZNIKAJÍCÍCH WEB-STRÁNEK SPRÁVCE STRÁNEK Přihlášení Odhlášení POPIS PRVKŮ ÚDRŽBY Titulek Cestička Základní popis práce s modulem Menu Navigace Na úvodní stránku

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Přihlášení k webmailu a jeho nastavení

Přihlášení k webmailu a jeho nastavení Přihlášení k webmailu a jeho nastavení Obsah Kontakt technické podpory... 2 Přihlášení k webmailu... 2 Změna hesla... 2 Nastavení podpisu... 4 Nastavení automatické odpovědi... 7 Jak odesílat e-mailem

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Manuál k editaci webu NUDZ

Manuál k editaci webu NUDZ Manuál k editaci webu NUDZ Obsah Úvod 2 Vstup do redakčního systému a na intranet 4 Uživatelé (všichni zaměstnanci) Editace osobních stránek 5 9 Publikace, projekty 10 Fotogalerie 11 12 Zobrazení stránky

Více

Manuál k redakčnímu systému

Manuál k redakčnímu systému Manuál k redakčnímu systému 1. OBSAH 2. Úvod... 3 3. Příspěvky... 5 4. Média... 8 5. Stránky... 10 6. Menu... 12 7. Profil... 13 2 2. ÚVOD PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU Přihlášení do redakčního systému WordPress

Více