PŘÍRUČKA PRO AUTORY Pro práci s AN používejte prosím Firefox

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO AUTORY Pro práci s AN používejte prosím Firefox"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO AUTORY Pro práci s AN používejte prosím Firefox Hlavní stránka po přihlášení seznam úloh... 2 Založení nové úlohy... 3 Editace úlohy... 4 Stav úlohy... 4 Okno editoru... 5 HTML tabulka... 6 Informace o úloze... 7 Komentáře... 7 Editace informací... 8 Seznam revizí a potomci... 9 Potomek úlohy Seznam relací Načítání objektů (obrázek, Excel, audio, video, obecný soubor) Založit objekt, když obrázek nebo nahrávka není k dispozici Načíst soubory Poslechové úlohy Operace s objekty Vložení objektu Velikost vkládaných obrázků Obtékání textu okolo obrázku YouTube video PDF (a jiné typy souborů) Matematické vzorce Speciální znaky Příklady úloh Výběr z možností Textová (pro společná zadání nebo sdílené instrukce) Otevřená Seřazovací Zařazovací Polootevřená Přiřazovací Výběrová doplňovačka Škála-posuvník Schovávací Označovací Obrázková mapa Bibliografie Úlohy e-learningu Nápověda k úlohám Odkaz na studijní materiály Personalizace červenec 2015

2 HLAVNÍ STRÁNKA PO PŘIHLÁŠENÍ SEZNAM ÚLOH 1. Filtry vyhledávání: podle autora, názvu úlohy, podle kategorií (předměty, témata, subtémata, obtížnosti), projektu, typu úlohy, stavu a parametrů úlohy; k dispozici je též textové vyhledávání 2. Vyčistit filtr 3. Rychlý přechod k úloze podle jejího ID 4. Rychlý náhled 5. Editace úlohy 6. Seřazení úloh podle sloupce kliknutím na záhlaví sloupce; kliknutím na trojúhelníček vedle záhlaví (, ) změníte seřazení na vzestupné/sestupné 7. Seskupení úloh podle sloupce přetažením záhlaví do prostoru nad ním; trojúhelníček (, ) změní seřazení na vzestupné/sestupné, (X) zruší seskupení 8. Založení nové úlohy 9. Zobrazit seznam úloh 10. Příručky a manuály, editace účtu a odhlášení Automatické odhlášení Přibližně po 40 minutách nečinnosti vás systém automaticky, bez varování, odhlásí. Pokud se vám to stane během editace (při pokusu o uložení úlohy dostanete chybovou hlášku): vraťte se v prohlížeči Zpět k rozpracované úloze otevřete AN v novém panelu nebo okně a znovu se přihlaste nyní se můžete vrátit k původnímu oknu a úlohu uložit 2

3 ZALOŽENÍ NOVÉ ÚLOHY 1. Vyplňte název (nepovinný, ale užitečný) 2. Vyberte typ úlohy z nabídky: Výběr z možností výběr jedné, nebo více správných odpovědí Textová používá se pro společná zadání (text, obrázek společný pro více úloh) a sdílené instrukce Otevřená krátká odpověď, úlohy typu cloze Seřazovací přetahování bloků (text nebo obrázky) do správného pořadí Zařazovací přetahování bloků (text nebo obrázky) na správné místo v seznamu Polootevřená používá se pro dotazníky; lze vybrat více možností; poslední možnost je otevřená, text vepíše respondent Přiřazovací přetahování bloků (text nebo obrázky) k pevným elementům v levém sloupci Výběrová doplňovačka výběr odpovědi z nabídky Škála-posuvník Likertova škála hodnocení používaná v dotaznících Schovávací zadání úlohy, které po vypršení časového limitu zmizí; následuje úloha, která se vztahuje k právě zmizelému zadání Označovací označování v textu, v tabulce nebo označování obrázků Obrázková mapa výběr oblasti v obrázku 3. Vyberte projekt (v nabídce jsou jen vaše projekty, mohou být jiné než na obrázku) 4. Rozklikněte předmět a vyberte kategorie (a obtížnost úlohy); obtížnost nevyplňujte pro společná zadání (typ Textová) 5. Vytvořit úlohu 3

4 EDITACE ÚLOHY 1. Oblast informací o úloze 2. Možné akce 3. Smazat úlohu 4. Zadání úlohy 5. Oblast odpovědí (distraktory v případě výběru z možností) 6. Dodatečné podmínky 7. Nápovědy pro úlohy e-learningu 8. Uložit změny Funkce ikonek Editovat (otevře editor zadání nebo odpovědi) Smazat (smaže danou odpověď/distraktor) STAV ÚLOHY Po založení je úloha ve stavu K editaci. Hotovou úlohu můžete Odeslat garantům ke schválení. Odeslaná úloha je ve stavu Ke schválení garanty. Pokud není garant s úlohou spokojen, může ji Odeslat autorovi k přepracování, nebo Vyřadit. Kliknutím na Schválit předá garant úlohu do další fáze vývojového cyklu úlohy. 4

5 OKNO EDITORU Otevře se po kliknutí na 1. Nástroje formátování Zvýraznění - v náhledu se zobrazuje tučně (může se lišit od zobrazení v testech) Kurzíva Podtržení Odborný termín - v náhledu se zobrazuje kurzivou (může se zobrazovat jinak v testech) Citace - v náhledu se zobrazuje v uvozovkách Nástroje zarovnání textu Dolní index (Subscript) Horní index (Superscript) Seznam s odrážkami Číslovaný seznam Vložit nedělitelnou mezeru Vložit speciální znak Další funkce Vložit jako prostý text (zapnout/vypnout) - pro kopírování textu z Wordu Zpět Znovu Vložit/upravit hypertextový odkaz Odebrat hypertextový odkaz Vložit odkaz na soubor - umožní stažení souboru přiloženého k úloze Média - vložení obrázku, audia, videa Vložit YouTube video Bibliografický zdroj (reference) - viz kapitolu BIBLIOGRAFIE Zobrazit/upravit HTML zdroj Vložit nový dvousloupcový blok - lze použít k porovnávání textů nebo obrázků Personalizace úloh e-learningu - viz kapitolu ÚLOHY E-LEARNINGU Vložit oslovení Vložit text závislý na pohlaví Vložit odkaz na studijní materiály 5

6 2. Vytvoření a úpravy HTML tabulky 3. Přijmout změny 4. Zrušit editaci 5. Cesta v HTML kódu HTML TABULKA Vložit novou/upravit stávající tabulku; zadejte počet sloupců a řádků, šířku rámečku Vzhled tabulky v editoru: (1) prázdná, (2) vyplněná Vzhled tabulky v náhledu: (1) standardně s rámečkem, (2) bez rámečku Vlastnosti řádku tabulky Vlastnosti buňky Vložit řádek před Vložit řádek za Odstranit řádek tabulky Vložit sloupec před Vložit sloupec za Odstranit sloupec tabulky Rozdělit buňky Sloučit buňky 6

7 INFORMACE O ÚLOZE 1. Přidat instrukci (typ Textová) 2. Přidat společné zadání (typ Textová) 3. Náhled úlohy 4. Přidat komentář KOMENTÁŘE Prostřednictvím komentářů komunikuje autor s garantem a testařem, přispívat může i oponent. Autor do komentářů zapisuje: Poznámky k úloze komunikace s garantem Instrukce pro testaře Garant zapisuje: Připomínky k úloze komunikace s autorem Struktura komentářů je podobná online fórům, počet vláken komentářů není omezen. 1. Přidat komentář (nové vlákno) 2. Reagovat na předchozí komentář 3. Editovat vlastní komentář, na který dosud nikdo nereagoval 7

8 EDITACE INFORMACÍ Zde můžete upravit název, projekt a kategorie úlohy. 1. Název 2. Typ úlohy 3. Projekt 4. Kategorie 5. Smazat pole kategorií 6. Uložit změny 8

9 SEZNAM REVIZÍ A POTOMCI Kliknutím na ID revize se zobrazí její náhled 1. Informace o revizi 2. Vytvořit potomka úlohy 3. Náhled revize 4. Zobrazit předchozí revizi 5. Zobrazit následující revizi 9

10 POTOMEK ÚLOHY Dialogové okno je téměř identické s oknem ZALOŽENÍ NOVÉ ÚLOHY. Potomek zdědí všechny atributy rodiče, ty následující je možné změnit: 1. Název úlohy 2. Projekt 3. Kategorie 4. Vytvořit potomka 10

11 SEZNAM RELACÍ Podřazená úloha Vaše aktuální zobrazení tlačítek závisí na projektu, stavu úlohy a vašich přístupových právech. 1. Přidat instrukci (k podřazené úloze je možné přiřadit více než jednu instrukci, ale pouze jedno společné zadání; tlačítko Přidat společné zadání je viditelné, pokud úloha společné zadání nemá) - vyplňte ID instrukce nebo společného zadání 2. Vytvořit potomka z poslední revize (viz POTOMEK ÚLOHY) 3. Vytvořit klon 4. Přiřadit klon - označit jinou úlohu jako klon této úlohy 5. Vytvořit demo úlohu 6. Nastavit exkluzi - tato úloha nebude použita v testu společně s uvedenými úlohami 7. Nastavit inkluzi - tato úloha bude použita v testu společně s uvedenými úlohami 8. Pozičně před - tato úloha bude použita v testu před uvedenou úlohou 9. Pozičně za - tato úloha bude použita v testu za uvedenou úlohou 10. Má společné zadání (SZ) 11. Má sdílené instrukce (IN) 12. Je v inkluzi s uvedenými úlohami 13. ID přiřazených úloh; kliknutím na ID přejdete na úlohu; úlohu odstraní Poznámka: tyto funkce jsou i v náhledu úlohy, záložka INFORMACE O ÚLOZE Potomek, klon, demo úloha Postup při vytváření klona či demo úlohy je podobný jako při vytváření potomka (viz POTOMEK ÚLOHY). Rozdíl je pouze ve využití vytvořených úloh. Potomci se používají v jiných projektech Klony (variace úlohy) jsou pro použití ve stejném projektu Demo úlohy jsou pro použití v demo testu 11

12 Společné zadání nebo sdílená instrukce (typ Textová) 1. Přidat jako instrukci k úloze 2. Přidat jako společné zadání k podřazené úloze 3. Vytvořit potomka z poslední revize (viz POTOMEK ÚLOHY) 4. Je společným zadáním k úlohám 5. Je instrukcí pro úlohy 6. ID přiřazených úloh; kliknutím na ID přejdete na úlohu; úlohu odstraní 12

13 NAČÍTÁNÍ OBJEKTŮ (OBRÁZEK, EXCEL, AUDIO, VIDEO, OBECNÝ SOUBOR) Přiřazené objekty najdete v záložce EDITACE ÚLOHY dole 1. Založit objekt (vložit přepis/popis) když obrázek nebo nahrávka není k dispozici 2. Načíst soubor 3. Objekt bez obrázku nebo nahrávky A - nahrané obrázky (podporované formáty JPG, PNG, GIF) B - soubory Excel (XLS) C - zvukové nahrávky (MP3) D - video nahrávky (MP4) 13

14 ZALOŽIT OBJEKT, KDYŽ OBRÁZEK NEBO NAHRÁVKA NENÍ K DISPOZICI Tlačítko (1.) Vložit přepis Toto je běžná situace pro autory poslechových úloh. Autor vytvoří text nebo scénář audio či video nahrávky, ta bude dodatečně po nahrání k objektu přidána. Prázdný objekt můžete též založit, než najdete vhodný obrázek nebo než v Excelu vytvoříte graf či tabulku. 1. Název objektu (povinný) 2. Výběr typu objektu Audio Video Obrázek Excel pokud potřebujete do úlohy graf nebo tabulku 3. Popis 4. Přepis/scénář audio či video nahrávky 5. Odkaz na zdroj textu, pokud je převzat odjinud 14

15 NAČÍST SOUBORY Tlačítko (2.) Nahrát nové soubory Toto tlačítko použijete, když máte k dispozici soubory k načtení. Aplikace rozezná, o jaký objekt jde, a zařadí jej do příslušné skupiny. Název načteného souboru je použit pro název objektu. Popis, přepis a zdroj, pokud jsou potřeba, doplníte dodatečně (viz následující kapitola OPERACE S OBJEKTY). Typy souborů: Obrázek (podporované formáty JPG, PNG, GIF) Excel (XLS) pokud potřebujete do úlohy graf nebo tabulku (např. jízdní řád, pracovní doba aj.), můžete ji vytvořit v Excelu, uložit a soubor nahrát; načte se buď tabulka na prvním listu souboru, nebo označená oblast tisku Audio (MP3) Video (MP4) Obecný soubor přílohy k úloze, soubory v jakémkoliv jiném formátu Max. velikost načítaného souboru je 50 MB Můžete vybrat a načíst i více souborů najednou. Nový objekt (nebo objekty) je přidán; název souboru je použit pro název objektu POSLECHOVÉ ÚLOHY Existují tři situace. (1) nejběžnější, když máte pouze text nebo scénář nahrávky (2) máte k dispozici nahrávky v požadovaných formátech, zvukovou ve formátu MP3 nebo video ve formátu MP4; (3) našli jste vhodný audio či video klip na internetu, je ale v jiném formátu. Situace (1) - použijete tlačítko Vložit přepis Situace (2), (3) - použijete tlačítko Nahrát nové soubory Soubor nahraný v jiném formátu následně stáhneme a převedeme na vhodný formát. 15

16 OPERACE S OBJEKTY Pod každým objektem jsou tři ikonky, které umožňují následující operace: Stáhnout soubor Editovat objekt (změnit název, popis, přepis, nahradit soubor) Vymazat objekt Editace objektu Na obrázku je příklad audio nahrávky. Můžete změnit nebo dodatečně vložit: 1. Název objektu 2. Popis 3. Přepis 4. Zdroj 5. Načíst soubor nebo nahradit soubor novým 6. Vybrat nový soubor 16

17 VLOŽENÍ OBJEKTU Otevřete OKNO EDITORU a s kurzorem v místě, kam chcete vložit objekt, stiskněte Klikněte na objekt, který chcete vložit; objekt se zobrazí v okně editoru 17

18 VELIKOST VKLÁDANÝCH OBRÁZKŮ S ohledem na to, že úlohy mohou být použity i v papírových testech, potřebujeme ilustrace v co největší kvalitě. Zaznamenejte prosím též zdroj obrázku, tj. odkaz na webovou stránku nebo publikaci. Obrázky stažené z Internetu Pokud existuje možnost výběru, stáhněte obrázek s největším rozlišením. Při vyhledávání obrázků např. přes Google, je potřeba zadat parametr velké obrázky v rozšířeném vyhledávání. Snímky obrazovky Ukládejte v původním rozlišení. Pokud snímek obsahuje převážně text nebo jednoduchou grafiku, uložte ve formátu PNG. Jinak uložte ve formátu JPG v alespoň 90 % kvalitě. Skenované obrázky Rozlišení skenovaných obrázků by mělo být přinejmenším 300 DPI. Pokud skenujete text nebo jednoduchou grafiku, ukládejte obrázky ve formátu TIFF nebo PNG, fotografie ukládejte ve formátu JPG. Pokud není jiný výběr, formát PDF je též přijatelný. Obrázky TIFF nebo PDF načtěte do autorského nástroje v původním formátu, v komentáři požádejte svého garanta, aby se postaral o kvalitní konverzi do podporovaného formátu. Po vložení obrázku do úlohy nastavte jeho velikost tak, aby úloha a ilustrace v ní vypadaly dobře na obrazovce, pokud možno bez nutnosti posouvání. Následující velikosti jsou orientační, vaše aktuální požadavky se mohou lišit: Velká ilustrace do zadání úlohy - 20 až 40 řádků Ilustrace do distraktorů - 4 až 10 řádků Ilustrace do elementů přiřazovacích, zařazovacích a seřazovacích úloh - 4 až 10 řádků Nastavení velikosti obrázků. V okně editoru vyberte obrázek (1) a klikněte na (2) Výška obrázku se nastavuje v jednotkách řádků písma (3). 18

19 OBTÉKÁNÍ TEXTU OKOLO OBRÁZKU V okně editoru vyberte obrázek (1), klikněte na (2) a vyberte způsob obtékání (3) Výsledný vzhled 19

20 YOUTUBE VIDEO Otevřete OKNO EDITORU a s kurzorem v místě, kam chcete vložit objekt, stiskněte 1. Vložte odkaz na video 2. Nastavte šířku a výšku objektu pokud potřebujete jiné než původní 3. Povolit zobrazení na celou obrazovku PDF (A JINÉ TYPY SOUBORŮ) V úloze se zobrazuje jako hypertextový odkaz. Kliknutím na odkaz lze soubor otevřít nebo stáhnout. Otevřete OKNO EDITORU a s kurzorem v místě, kam chcete vložit odkaz, stiskněte Vyberte PDF objekt a upravte text odkazu 20

21 MATEMATICKÉ VZORCE Kvalitního zobrazení matematických vzorečků v úlohách pomocí JavaScriptu dosáhneme jejich zapisováním v notacích ASCIIMath nebo LaTeX. Notace ASCIIMath je velmi blízká notaci běžně používané v jednoduchých textových editorech a je vcelku čitelná i v prohlížeči s vypnutým JavaScriptem. Vzorce v ASCIIMath musí být ohraničeny symbolem ` ( grave accent, na začátku i na konci). Tento symbol najdete na klávesnici (přepnuté do US angličtiny) v horní řadě zcela vlevo. Příklad vzorce: `x=(-b pm sqrt(b^2-4ac))/(2a)` Text v editoru Ke vložení symbolu můžete též použít kombinaci kláves ALT+96. Vzhled v záložce Editace úlohy po uložení Vzhled v náhledu (záložka Informace o úloze) Pro komplexnější vzorce můžete použít následující online editory, které vygenerují nebo vám pomohou najít správný syntax, ASCIIMath nebo LaTeX

22 SPECIÁLNÍ ZNAKY Řecká písmena můžete do matematických vzorců vložit i slovem (viz. beta na obrázku). Vzhled v záložce Editace úlohy po uložení Vzhled v náhledu (záložka Informace o úloze) 22

23 Příklady úloh VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ 1. Zadání úlohy 2. Distraktory 3. Možnosti distraktorů Distraktory zadané autorem (standartní) Předdefinované distraktory: ano, ne Předdefinované distraktory pro porovnání dvou hodnot: levá > pravá, <, =, nelze určit 4. Přidat distraktor 5. Označení správných odpovědí 6. Minimální počet požadovaných odpovědí 7. Maximální počet požadovaných odpovědí 8. Náhodně míchat distraktory v testech 9. Náhled a (10.) řešení úlohy v záložce INFORMACE O ÚLOZE Pořadí distraktorů můžete snadno změnit jejich přesunutím. Požadované odpovědi V úlohách s jednou správnou odpovědí zadejte 1 pro minimum i maximum. V úlohách s více správnými odpověďmi zadejte 1 pro minimum, celkový počet distraktorů pro maximum. Pro použití v dotazníku zadejte aktuální počty požadovaných odpovědí na položku. 23

24 TEXTOVÁ (PRO SPOLEČNÁ ZADÁNÍ NEBO SDÍLENÉ INSTRUKCE) Pro společný text či nahrávku nebo obrázek je nutné použít položku Textová, kterou následně přiřadíte k závislým úlohám (viz záložka SEZNAM RELACÍ). Editace úlohy Náhled 24

25 OTEVŘENÁ 1. Instrukce 2. Zadání 3. Správné odpovědi 4. Alternativní správné odpovědi 5. Přidat další alternativní odpověď 6. Přidat další textové pole 7. Rozlišovat malá/velká písmena 8. Ignorovat diakritiku 9. Které prázdné znaky započítat do odpovědi (Žádné/Pouze zleva/pouze zprava/všechny) 10. Velikost pole pro odpověď Standardní (vynechané slovo, krátká odpověď) Jeden znak (vynechané písmeno) Velké pole (delší, i několikařádková odpověď) Náhled 25

26 Vložení textového pole do textu (v okně editoru) S kurzorem v požadovaném místě v textu: 1. Otevřete okno vložení textového pole 2. Vyberte text box 3. Vložte 26

27 SEŘAZOVACÍ 1. Zadání 2. Distraktory (pohyblivé elementy) 3. Přidat element 4. Označte element, který má být vyřazen 5. Uspořádání (zobrazení elementů) horizontální/vertikální 6. Povolit vyřazování když je povoleno, nehodící se elementy může žák hodit do koše 7. Základ míchání standardně ID úlohy Elementy vložte ve správném pořadí, v testech se zobrazí zamíchané. Pořadí elementů můžete snadno opravit jejich přesunutím. Míchání elementů Při každém zobrazení úlohy jsou elementy zamíchány pseudonáhodně, ale vždy stejně. Pořadí je určeno číslem základu míchání, tzv. osivem (7). Pro základ míchání je standardně použito ID číslo úlohy. Pokud se stane, že jsou elementy v náhledu nedostatečně nebo nešikovně zamíchány, zadejte jiné, libovolně zvolené číslo. 27

28 ZAŘAZOVACÍ 1. Zadání 2. Distraktory (elementy) 3. Přidat element 4. Označte vkladatelný (pohyblivý) element 5. Uspořádání (zobrazení elementů) horizontální/vertikální 6. Základ míchání standardně ID úlohy Elementy vložte ve správném pořadí, v testech se pohyblivé elementy zobrazí zamíchané. Pořadí elementů můžete snadno opravit jejich přesunutím. Míchání elementů Při každém zobrazení úlohy jsou pohyblivé elementy zamíchány pseudonáhodně, ale vždy stejně. Pořadí je určeno číslem základu míchání, tzv. osivem (6). Pro základ míchání je standardně použito ID číslo úlohy. Pokud se stane, že jsou elementy v náhledu nedostatečně nebo nešikovně zamíchány, zadejte jiné, libovolně zvolené číslo. 28

29 POLOOTEVŘENÁ Tento typ úlohy se používá v dotaznících. Nabízí výběr odpovědí; poslední možnost je otevřená, text vepíše respondent. 1. Zadání 2. Distraktory (nabídka odpovědí) 3. Přidat odpověď 4. Minimální počet požadovaných odpovědí 5. Maximální počet požadovaných odpovědí Pořadí distraktorů můžete snadno změnit jejich přesunutím. Požadované odpovědi Zadejte aktuální počty požadovaných odpovědí na položku. 29

30 PŘIŘAZOVACÍ 1. Zadání 2. Distraktory (páry elementů) 3. Přidat dvojici elementů 4. Pevný element (v levém sloupci) 5. Přiřazovací element (pohyblivý, v pravém sloupci), který k pevnému patří; v testech se pohyblivé elementy zobrazí zamíchané Pořadí dvojic elementů můžete snadno změnit jejich přesunutím. 30

31 VÝBĚROVÁ DOPLŇOVAČKA Náhled (tato úloha má společnou instrukci) 1. Zadání 2. Volby (Dropdown listy nebo radio buttons) 3. Přidat volbu 4. Přidat distraktor (pořadí distraktorů můžete snadno dodatečně změnit jejich přesunutím) 5. Označení správné odpovědi 6. Typ distraktoru Poznámka: První distraktor v drop down listu by měl být neutrální (např ), aby bylo testovanému zřejmé, kterou volbu dosud nezodpověděl. 31

32 Vložení volby do textu (v okně editoru) S kurzorem v požadovaném místě v textu: 4. Otevřete okno vložení volby 5. Vyberte volbu 6. Vložte 32

33 ŠKÁLA-POSUVNÍK Likertova škála hodnocení používaná v dotaznících 1. Zadání 2. Šablona škály 3. Spodní hodnota škály 4. Horní hodnota škály 5. Krokování škály Spodní hodnotu (3.), horní hodnotu (4.) a krokování škály (5.) lze libovolně nastavit pouze pro generickou škálu. Šablony se smajlíky mají tyto parametry zafixované. Náhled (škála se smajlíky) Náhled generické škály 33

34 SCHOVÁVACÍ Zadání úlohy, které po vypršení časového limitu zmizí; následuje úloha, která se vztahuje k právě zmizelému zadání. Používá se pro měření koncentrace a krátkodobé paměti. 1. Zadání 2. Časový limit - doba zobrazení v sekundách V náhledu po vypršení časového limitu zadání zmizí Úloha, která musí po schovávacím zadání následovat, může být jakéhokoliv typu. Zapište prosím ID a název následující úlohy do komentáře. Tuto informaci potřebuje testař pro sestavení testu. 34

35 OZNAČOVACÍ 1. Instrukce 2. Zadání úlohy 3. Správná odpověď - kliknutím do oblasti odpovědi se otevře editor výběru; při najetí kurzorem se blok zabarví žlutě, kliknutím vyberete, druhým kliknutím jej odeberete z výběru; vybrané bloky zůstanou zvýrazněny 4. Typ označovací úlohy: Označování v textu Označování v tabulce Označování obrázku 5. Text na výběr 1. Výběr slov 2. Výběr vět 3. Výběr odstavců 6. Když je zaškrtnuto, testující musí vybrat přesně ty bloky, které vybral autor; např. pouze první výskyt určitého slova 7. Konvertovat na malá písmena 8. Ignorovat tečky a čárky 35

36 OBRÁZKOVÁ MAPA Označování a výběr oblastí obrázků 1. Zadání 2. Správné odpovědi (v našem příkladě bloky 1 a 3) 3. Barva bloku označeného autorem jako správná odpověď 4. Podbarvení bloku při najetí myší 5. Podbarvení bloku označeného testujícím 6. Šířka rámečku kolem podbarvení (pixelů) 7. Barva rámečku 8. Když zaškrtnete, testující musí označit bloky ve stejném pořadí jako autor 9. Bloky (oblasti obrázků) 10. Přidat blok 11. Vyberte tvar bloku (Obdélník/Kruh/Mnohoúhelník) 12. Souřadnice bloku; s kursorem v tomto poli je vyberete kliknutím do obrázku: Obdélník - levý horní roh a pravý dolní roh Kruh - klikněte na střed kruhu a kdekoliv na obvodu Mnohoúhelník - klikněte na každý roh mnohoúhelníku 13. Název oblasti (není povinný) - zobrazí se jako nápověda při najetí myší na oblast 14. ID obrázku, ve kterém se oblast nachází Barvy bloku a rámečku můžete změnit výběrem z palety, která se otevře, když kliknete na přilehlý barevný čtverec. 36

37 Správná odpověď - kliknutím do oblasti odpovědi se otevře editor výběru Při najetí kurzorem se blok zabarví žlutě (levý obrázek), kliknutím vyberete, druhým kliknutím jej odeberete z výběru; vybrané bloky zůstanou zvýrazněny (trojúhelník a hvězda v pravém obrázku). Náhled - trojúhelník je vybraný, kurzor najel na hvězdu 37

38 BIBLIOGRAFIE Vkládání odkazů na použité zdroje (záložka EDITACE ÚLOHY) 1. Přidejte bibliografii 2. Vyplňte formulář 3. V okně editoru vložte odkaz do textu úlohy 38

39 4. Kliknutím na Použité zdroje v náhledu úlohy se zdroj zobrazí 39

40 Úlohy e-learningu NÁPOVĚDA K ÚLOHÁM Nápovědu pro úlohy určené do e-learningu můžete nastavit v záložce Editace úlohy. Zde můžete nastavit počet pokusů (1.) a přidat až dva druhy nápovědy (2.) Typ nápovědy Pomoc po každém pokusu se zobrazí jiná nápověda. V ilustraci napovíme po prvním pokusu jedno písmeno, po druhém část správné odpovědi a po posledním pokusu odpověď celou. Nápovědy se budou zobrazovat v reakci na špatnou odpověď podle pořadí v úloze (shora dolů). Nápověda označená jako poslední/vysvětlení se zobrazí i v případě správné odpovědi. Počet nápověd by měl být stejný, jako počet pokusů. Závislá na konkrétní odpovědi nápověda se zobrazí jako reakce na konkrétní odpověď. 40

41 ODKAZ NA STUDIJNÍ MATERIÁLY Vložení odkazu na textovou úlohu se studijními materiály 41

42 PERSONALIZACE Student při vstupu do e-learningu zadá svoje jméno a pohlaví. Tyto údaje mohou být použity pro personalizaci oslovení a na rodu závislého textu v úloze. 1. Vložte oslovení 2. Vložte text závislý na pohlaví 42

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management verze 6 Příručka pro administrátory verze 6 Obsah 1. Úvodem 1.1. Struktura UNIWEBSET 1.2. Šablonový systém 1.2.1. Layouty 1.2.2. Šablony 1.2.3. Stránky 2. Stránky 2.1. Vytvoření nové stránky 2.2. Nastavení

Více

Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka

Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU katedry.czu.cz Uživatelská příručka Úvodní informace o webovém portálu kateder a útvarů Webový portál kateder a útvarů je určen k

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4

Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4 Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4 2 03/2015 Představení HTML editor je jednoduchý textový editor pro webové stránky. Nabízí většinu hlavních funkcí jako mají velké editory typu Word pro použití

Více

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda Moodle pokročilá správa Marek Neruda Autor: Marek Neruda Název díla: Moodle pokročilá správa Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0 Nápověda administrace internetového obchodu verze 2.5.0 Obsah_ Vstup do administrace 1. Přihlášení...5 Základní menu administrace Advanced eshop 2. Katalog...5 2.1. Kategorie...5 2.2. Zboží...6 2.3. Položky...6

Více

Uživatelský manuál k programu

Uživatelský manuál k programu Uživatelský manuál k programu Martin Roubec I Manuál programu Formix Obsah 0 Kapitola I Program FORMIX SE 1 Kapitola II Licence, registrace atd 3 Kapitola III Spouštěcí parametry programu 4 Kapitola IV

Více

Návod na administraci eshopu

Návod na administraci eshopu Návod na administraci eshopu Poslední aktualizace: 13.4. 2015 Obsah 1. Registrace... 12 2. Přihlášení... 13 3. Úvod... 14 3.1. Logo... 14 3.2. Přihlášený uživatel... 14 3.2.1. Změna hesla... 15 3.3. Hlavní

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu

Aktualizovaná cvičebnice textového editoru, tabulkového kalkulátoru a prezentačního programu KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000,

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter Prosím napište zde sériové číslo (serial key) vašeho CD. Možná ho budete někdy v budoucnu potřebovat. Při registraci produktu zadejte prosím svůj e-mail, abyste mohli dostávat informace

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více