U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:"

Transkript

1 U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno: 33/VII/55;38/VII/23a,23b,33;39/VI/28,37,38,40,49;40/VII/4,5,6,7,11,12,17,18,26,30;41/VI/11,12, 13,15,16,17,18,19,20,24a,24b,27,30;42/VI/1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17,21; Trvá: 14/IV/13;17/IV/7;21/IX/13,40;30/VI/7;33/VII/46,53,64,65;35/VI/23;37/VII/25,26,30;38/VIII/23c, 29,32,34,37;39/VI/32,33,36,39,41,48,51;40/VII/16,22,23,27,37;41/VI/14,23,24c,29,35;42/VI/3,14, 15,18,19,20,22,23,24,25,26,27;43/II/1,2; 2. Informaci o úhradě dlužné částky a žádost o zrušení výpovědi z bytu pí. Xxxx, Sokolská 733, Stříbro. 3. Žádost pana Xxxx o snížení nájmu v nebytových prostorech Stříbro, Dostojevského ul. č.p Žádost občanského sdružení Stříbrský veterán club v AČR, se sídlem Stříbro, Soběslavova 1293, o možné využití pozemku města Stříbra za účelem setkání příznivců historických vozidel ve Stříbře. 5. Informaci SMMS s.r.o. o neuzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu č.p. Masarykovo nám. ve Stříbře. 6. Žádosti Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni, pracoviště Tachov, odloučeného pracoviště Stříbro a žádost Charitativní ošetřovatelské služby, pobočky Stříbro o přehodnocení pronájmu nebytových prostor sdružení KOTEC s ohledem na střet zájmů v prostorách budovy Stříbro, Mánesova Informaci ředitele Městského muzea o poškození majetku města a škodě vzniklé v důsledku krádeže 8. Informaci ředitele Městského muzea o poškození majetku živelnou událostí a informaci o poškození majetku v důsledku působení klimatických podmínek. 9. Žádost TJ Baník Stříbro o snížení nájmu KD z nájmu pro akci Šibřinky Žádost o finanční příspěvek pro Základní kynologickou organizaci č.751, Stříbro na Stříbrskou přehlídku psů aneb II.Ročník RAFANFESTU pro psy bez průkazu původu, která proběhne dne v areálu Stříbrské Střelnice. 11. Žádost Občanského sdružení LUNGTA o projednání připojení se k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet. 12. Pozvání starosty města Slaný k účasti na 15. ročníku Městských husitských slavností konaných ve dnech 17. a 18. května 2013 II. SCHVALUJE: 1. Majetkoprávní úkony uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. 2. Osnovu zápisu do kroniky města Stříbra za rok 2012 dle předloženého návrhu. 3. Prodloužení a uzavření nových nájemních smluv u bytů v majetku města Stříbra nájemcům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 4. Přidělení nájemního bytu č. 1 (1+ 1 po paní Xxxx) v domě s pečovatelskou službou Havlíčkova 512 Stříbro, manželům Xxxx a Xxxx, bytem Havlíčkova 512, Stříbro, výměnou od a přidělení nájemního bytu č. 11 (1 + 1 po paní Xxxx) v domě s pečovatelskou službou, Třešňová 1437, Stříbro, manželům Xxxx a Xxxx, bytem Západní předměstí 887, Stříbro od Usnesení 44.RM ze dne

2 5. Využití pozemku města Stříbra, určeného k výcviku členů SDH Stříbro lokalita Sokolská ul. Stříbro, k účelu setkání příznivců historických vozidel ve Stříbře- druhý ročník Májové jízdy historických vozidel. Termín setkání Uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 2/IT/2010 ve věci snížení počtu používaných analogových portů v telefonní ústředně o 13 kusů mezi městem Stříbrem a firmou HITEL s.r.o., se sídlem ul. 5. května 831, Klatovy, IČ uvedený v příloze č. 3 tohoto usnesení. 7. Ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové rozloze 407 m 2 v objektu haly na st.p.č k.ú. Stříbro pro potřeby dočasného umístění výjezdního místa a techniky Sboru dobrovolných hasičů Stříbro dohodou ke dni Sazebník úkonů Pečovatelské služby města Stříbra platný od uvedený v příloze č. 4 tohoto usnesení. 9. Prodej materiálu z oplocení bývalých kasáren Stříbro v celkové délce cca. 200 m za cenu ,- Kč včetně DPH, panu Xxxx, trvale bytem Palackého 631, Stříbro. 10. Text a uzavření smlouvy o dílo s ČR Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, kterou se bude zajišťovat pozáruční opravy dýchacích přístrojů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Stříbro, uvedenou v příloze č. 5 tohoto usnesení. 11. a) Pronájem nebytových prostor v objektu Masarykovo nám. č. 62 ve Stříbře vyšší nabídce z obou navržených nájemců. b) Pronájem nebytových prostor Třešňová č. 1438, ve Stříbře paní Xxxx, Soběslavova 809, Stříbro. 12. Ukončení nájemní smlouvy č. 511/132/99 a smlouvy na poskytování služeb č pro žadatele Ing. Xxxx, Na vyhlídce 1559, Stříbro, ke dni Navržený postup ředitelem MM panem dr. Zb. Navrátilem. Tj. u škod fyzických ( kamenné dveřní ostění, dveřní prvky ) zajistit opravu firmou Granát. 14. Navržený postup ředitelem MM panem dr. Zb. Navrátilem. Tj. u škod způsobených živelnou událostí postupovat společně s odborem hmotného a investičního majetku jako u pojistné události Rada města souhlasí s dočasným uzavřením terasy v blízkosti kostela sv.máří Magdaleny a po vyjádření projektanta ( ing. Woltz ) rozhodnout o řešení 15. Navržený postup právním zástupcem ve sporu se společností NAVA TISK 16. Vyřazení zastaralého, poškozeného,nefunkčního movitého majetku města Stříbra, dle inventarizačního zápisu a návrhu ÚIK č.04/2012 na vyřazení majetku ze dne v celkové výši ,32 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 6 tohoto usnesení. 17. Vyřazení zastaralého, poškozeného,nefunkčního movitého majetku města Stříbra, dle inventarizačního zápisu a návrhu ÚIK č.03/2012 na vyřazení majetku ze dne v celkové výši ,38 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 7 tohoto usnesení. 18. Vyřazení ztraceného movitého majetku města Stříbra, dle inventarizačního zápisu a návrhu ÚIK č.03/2012 na vyřazení majetku ze dne v celkové výši 984,40 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 8 tohoto usnesení. 19. Vyřazení zastaralého, poškozeného,nefunkčního movitého majetku města Stříbra, dle inventarizačního zápisu a návrhu ÚIK č.02/2012 na vyřazení majetku ze dne v celkové výši ,45 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 9 tohoto usnesení. 20. Vyřazení nefunkčního movitého majetku svěřeného do správy a hospodaření MMS PO, Masarykovo náměstí 21, Stříbro dle inventarizačního zápisu DIK ze dne a protokolu o vyřazení majetku v celkové výši ,00 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 10 tohoto usnesení. 21. Vyřazení nefunkčního, rozbitého, zastaralého movitého majetku svěřeného do správy a hospodaření MŠ PO Stříbro, Soběslavova 1003, Stříbro dle inventarizačních zápisů DIK a protokolů o vyřazení majetku v celkové výši ,40 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 11 tohoto usnesení. 22. Udělení výjimky dle Směrnice - Organizačního řádu - přílohy č.11 Města Stříbra o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu bez použití postupu této směrnice a uzavření SOD s firmou SAFE TREES, s.r.o., Rosice u Brna na pokračování pasportu "Projekt péče o stromy Stříbro" z roku Před oslovením zmíněné firmy zjistit nabídku na zajištění zpracovaní pasportu zeleně od jiných firem.výsledek poptávky předložit do porady vedení. 23. a) Udělení výjimky, dle čl. V. Směrnice upřesňující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která je přílohou Organizačního řádu MěÚ Stříbro, v platném znění, na výběr zhotovitele díla Restaurování Mariánské statue ve Stříbře. Usnesení 44.RM ze dne

3 b) Smlouvu o dílo č.3/2013 na akci Restaurování Mariánské statue ve Stříbře restaurování 2 ks soch - sv. Šebestiána a sv. Antonína Paduánského s firmou NEGEBU s.r.o., Lhota 183, Plzeň, uvedenou v příloze. č. 12 tohoto usnesení. 24. Rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2013 uvedené v příloze č. 13 tohoto usnesení. 25. Přílohu č. 9 Organizačního řádu - Směrnice, kterou se stanovují sazby stravného na pracovních cestách pro pracovníky městského úřadu a členy Zastupitelstva města Stříbře dle předloženého návrhu, uvedenou v příloze č. 14 tohoto usnesení Přílohu č. 8 Organizačního řádu - Směrnice o zajišťování stravování zaměstnanců MěÚ Stříbro dle předloženého návrhu, uvedenou v příloze č. 15 tohoto usnesení Znění a uzavření smlouvy o marketingové spolupráci s firmou PharmaMedia Czech s.r.o.,příkop 838/6, Brno, ICO: , DIC:CZ v zastoupení p. Andreasem Van den Akerem, uvedenou v příloze. č. 16 tohoto usnesení. 28. a) Vyřazení zastaralého majetku města Stříbra v účetní hodnotě MD 8.148,- Kč, původně uloženého jako materiál civilní ochrany (dále jen CO ) v CO skladu města Stříbra. b) Doplnění textu Organizačního řádu MěÚ Stříbro dle předloženého návrhu., c) Změnu textu přílohy č. 22 k Organizačnímu řádu MěÚ Stříbro dle předloženého návrhu 29. Znění a uzavření Dodatku č.6 ke stávající Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro mezi městem Stříbrem a firmou Ing.Petr Velička, Vrchovecká 49/1, Velké Meziříčí, uvedeného v příloze č. 17 tohoto usnesení. 30. Text a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností Wolters Kluwer ČR, a.s., (dříve ASPI a.s.), U Nákladového nádraží 6, Praha 3, IČ: dle předloženého návrhu uvedeného v příloze č. 18 tohoto usnesení. 31. a) Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Základní škole Mánesova ul. č.p. 485, Stříbro, k zajištění přepravy žáků této školy na akci s partnerskou školou - Weiden (SRN), konanou dne Způsob náhrady nákladů vozidla varianta A ). b) Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Domu dětí a mládeže Stříbro, příspěvkové organizaci, Masarykovo nám. č.p. 17 k zajištění pravidelné letní táborové akce DDM Stříbro v italských Dolomitech. Táborová akce se koná od Způsob náhrady nákladů vozidla varianta B). 32. Přijetí finančního daru příspěvkovou organizací Mateřská škola Stříbro, příspěvková organizace, od dárců - zaměstnanců společnosti KERMI s r.o., v celkové výši Kč jako finanční dar určený pro vybavení zahrad MŠ herními prvky. 33. Použití loga města Stříbra na potřebných materiálech ( plakáty, ceny, katalogy; oficiální dokumentace pořádané soutěže ) souvisejících s přípravou, průběhem a vyhodnocením 2O. bodovací výstavy chovatelů Základní organizace Českého svazu chovatelů. 34. Uvedené termíny s nominací jednotlivých oddávajících: Dr. B. Červený ; ; ; , Mgr.M.Nenutil ; 1.06.; ; , Bc. K. Lukeš ; ; ; , Vl. Souček ; ; ; Předložený plán zahraničních cest zastupitelů města Stříbra, zástupců městských organizací a občanských sdružení působících ve Stříbře pro kalendářní rok 2013, uvedený v příloze č. 19 tohoto usnesení. 36. Proplacení nevyčerpané dovolené zastupitele města Stříbra, starosty města Bohuslava Červeného, za kalendářní rok 2012, z rozpočtu města Stříbra. III. NESCHVALUJE: 1. Rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2013 uvedené v příloze č. 13 tohoto usnesení. IV. ODROČUJE: 1. Majetkoprávní úkony uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. 2. Snížení nájemného z nebytových prostor Stříbro, Dostojevského ul. 191, panu Xxxx. 3. Úpravu Organizačního řádu MěÚ Stříbro Spisový a skartační řád. 4. Zapůjčení služebního vozidla města Stříbra ( VW Transporter ) Tělovýchovné jednotě Baník Stříbro, oddílu atletiky, Palackého 1269, Stříbro k zajištění přepravy členů atletického oddílu na atletické soustředění do italského města Fano. Soustředění se koná od Způsob Usnesení 44.RM ze dne

4 náhrady nákladů vozidla varianta? ). 44. Rada města Stříbra dne 18. února 2013 V. INFORMUJE : 1. Nestátní organizace o možnosti zapojit se 10. března 2013 do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet. VI. UKLÁDÁ : 1. Ředitelce MKS dodržovat podmínky platné zřizovací listiny a postupovat při plnění svého hlavního účelu včetně uložených závazných ukazatelů pro rozpočtový r dle právních norem souvisejících tak, aby bylo vždy dosaženo účelu akce. Z: ředitelka MKS T:průběžně 2. Zpracovat zápis do kroniky města Stříbra za rok 2012 dle předloženého návrhu. Z: J. Netrvalová, kronikářka T: Zajistit zveřejnění na úřední desce účelový záměr pronájmu části poz.p.č. 1402/136 o výměře 70m 2 orná půda kat.území Stříbro k zahrádkářské činnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem, za roční nájemné 210,-Kč. 4. Zajistit zveřejnění na úřední desce účelový záměr pronájmu části poz.p.č. 1784/2 o výměře 68m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro k zahrádkářské činnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem, za roční nájemné 204,-Kč. 5. Zajistit zveřejnění na úřední desce účelový záměr pronájmu poz.p.č. 1788/9 o výměře 247m 2 orná půda kat.území Stříbro k zahrádkářské činnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem, za roční nájemné 741,-Kč.. 6. Zajistit zveřejnění na úřední desce účelový záměr pronájmu části poz.p.č. 1238/3 o výměře 185m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro k zahrádkářské a rekreační činnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou v souladu s Občanským zákoníkem, za roční nájemné 555,-Kč. 7. Předložit Radě města Stříbra písemně řádné, aktuální a úplné informace k pronájmům pozemkových parcel k zemědělské činnosti a zdůvodnit povinnost města - řídit se při pronájmu těchto poz. parcel k zemědělské činnosti 22 odst.9) zák.č. 229/1991 Sb. a vyhláškou č.412/2008 v platném znění se všemi změnami a doplňky. T: Zajistit zveřejnění na úřední desce záměr směny nájemní smlouvy č /2003 na pronájem části poz.p.č. 1849/1 o výměře 58m 2 kat.území Stříbro a nájemní smlouvy č /2003 na pronájem části poz.p.č. 1849/1 o výměře 54m 2 kat.území Stříbro, za roční nájemné 336,-Kč za nájemní smlouvu č /2010 na pronájem části poz.p.č. 1849/1 o výměře 44m 2 kat.území Stříbro, za roční nájemné 174,-Kč. 9. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 3203/1 o výměře 77m 2 ostatní plocha Usnesení 44.RM ze dne

5 kat.území Stříbro manželům Xxxx bytem Stříbro, Gagarinova 1188, vlastníkům sousedního rod. domku čp. 266, s účinností od na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, za účelem zajištění přístupu do rod. domku čp. 266 a zřízení zahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena s podmínkou, že v případě opravy městských hradeb umožní vstup na pronajatý pozemek za tímto účelem. Z důvodu, že se pozemek nachází v městské památkové zóně, provede nájemce oplocení pozemku dle rozhodnutí Památkové péče Odboru výstavby a ÚP MěÚ Stříbro. Roční nájemné činí 231,-Kč, tj.3,-kč/m 2 /rok. 10. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 2867/21 o výměře 137m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro k rozšíření zahrádky k rod. domku čp. 725 paní Xxxx bytem Stříbro, Kladrubská ul Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od na dobu určitou 10-ti let s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku za roční nájemné ve výši 411,-Kč, tj. 3,- Kč/m 2 /rok. 11. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 2681/15 o výměře 9458m 2 orná půda, poz.p.č. 2681/16 o výměře 3682m 2 orná půda a poz.p.č. 2681/17 o výměře 46548m 2 orná půda kat.území Stříbro k zemědělské činnosti s panem Ing. Xxxx bytem Planá, Planá u M.L. Nádražní ul Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 2.382,-Kč v souladu s 22 odst.9) zák.č. 229/1991 Sb. a vyhláškou č.412/2008 v platném znění se všemi změnami a doplňky do výše 1% z průměrné ceny pozemku za m 2 ročně, která pro kat.území Stříbra činí 3,99 Kč/m 2 /rok. 12. Předložit Radě města Stříbra písemně řádné, aktuální a úplné informace k pronájmům pozemkových parcel k zemědělské činnosti a povinnost města - řídit se při pronájmu těchto poz. parcel k zemědělské činnosti 22 odst.9) zák.č. 229/1991 Sb. a vyhláškou č.412/2008 v platném znění se všemi změnami a doplňky. T: Zajistit sepsání dohody o ukončení nájemní smlouvy č /2003 na pronájem části poz.p.č. 245/1 o výměře 52m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro dohodou, ke dni s panem Xxxx bytem Stříbro, Západní předm Zajistit sepsání dohody o ukončení nájemní smlouvy č /2004 na pronájem části poz.p.č.1402/136 o výměře 70m 2 orná půda kat.území Stříbro dohodou ke dni s manželi Xxxx bytem Stříbro, Kruhová ul Zajistit sepsání dohody o ukončení nájemní smlouvy č /2003 na pronájem části poz.p.č. 1784/2 o výměře 68m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro dohodou, ke dni s manželi Xxxx nyní bytem Stříbro, Mánesova ul. čp Zajistit sepsání dohody o ukončení nájemní smlouvy č /2007 na pronájem části poz.p.č. 1238/3 o výměře 185m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro dohodou, ke dni paní Xxxx bytem Stříbro, Na Vyhlídce Zajistit administrativní náležitosti spojené s prodloužením a uzavřením nových nájemních smluv nájemcům u bytů v majetku města Stříbra Z: ředitel SMMS, s.r.o T: Usnesení 44.RM ze dne

6 18. Zajistit administrativní záležitosti spojené s přidělením bytu č. 11, v DPS Třešňová 1437, Stříbro a bytu č. 1 v DPS Havlíčkova 512, Stříbro schváleným žadatelům Z: ředitel SMMS s.r.o. T: Informovat žadatele, p. Xxxx, o rozhodnutí Rady města Stříbra. Z: p. K.Lukeš T: Informovat žadatele, o.s. Stříbrský veterán club v AČR, o rozhodnutí Rady města Stříbra. Z: tajemník T: Zajistit administrativní úkony související s uzavřením dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 2/IT/2010 ve věci snížení počtu používaných analogových portů v telefonní ústředně o 13 kusy mezi městem Stříbrem a firmou HITEL s.r.o., se sídlem ul. 5. května 831, Klatovy, IČ V pracovním pořádku zajistí Lukáš Novák, informatik MěÚ Stříbro. Z: starosta T: Zajistit administrativní náležitosti spojené s uzavřením dohody o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu na st.p.č. k.ú. Stříbro. Z: vedoucí OVÚP T: 1. března Zajistit informování klientů pečovatelské služby o změně sazebníku, realizovat účtování služeb PS od v souladu s novým sazebníkem. Z: vedoucí SOC T: trvale 24. Zajistit administrativní náležitosti spojené s uzavřením smlouvy na prodej nepotřebného materiálu. Z: vedoucí OVÚP T: 1. března Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené se schválením smlouvy o dílo s ČR Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, kterou se bude zajišťovat pozáruční opravy dýchacích přístrojů Jednotky dobrovolných hasičů Stříbro. Z: vedoucí JSDH 26. Vyzvat oba žadatele o písemné vyjádření nabídky nájemného ( čp. 62, Masarykovo nám. Stříbro) s tím, že bude nebytový prostor pronajat žadateli, který nabídne vyšší nabídku. Z: ředitel SMMS 27. Provést administrativní a jiné úkony spojené se schválením pronájmu nebytových prostor Třešňová č. 1438, ve Stříbře paní Xxxx, Soběslavova 809, Stříbro. Z: ředitel SMMS 28. Zpracovat administrativní náležitosti spojené s ukončením nájemní smlouvy. Z: vedoucí ZZOS T: Jednat s vedením občanského sdružení Kotec o smluvních podmínkách pronájmu nebytových prostor v budově Stříbro, Mánesova Z:starosta T: Zajistit opravu kamenného dveřního ostění a dveřních prvků věž kostela Všech Svatých ve Stříbře firmou Granát a současně, řešit škodní událost formou pojistné události. Ředitel MM Usnesení 44.RM ze dne

7 T: Zajistit opravu materiálních škod způsobených živelnou událostí v prostorách MM; řešit škodní událost formou pojistné události a zajistit dočasné znepřístupnění a uzavření terasy v blízkosti kostela sv.máří Magdaleny. Po vyjádření projektanta ( ing. Woltz ) předložit RM možné řešení k dalšímu bezpečnému využití prostor kostela sv.máří Magdaleny. Ředitel MM T: Informovat právního zástupce o rozhodnutí ve věci postupu v soudním sporu se společností NAVATISK. Z: starosta 33. Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením zastaralého, poškozeného, nefunkčního movitého majetku města Stříbra, dle návrhu ÚIK a protokolu o vyřazení v celkové výši ,32 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 6 tohoto usnesení. 34. Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením zastaralého, poškozeného, nefunkčního movitého majetku města Stříbra, dle návrhu ÚIK a protokolu o vyřazení v celkové výši ,38 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 7 tohoto usnesení. 35. Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením ztraceného movitého majetku města Stříbra, dle návrhu ÚIK a protokolu o vyřazení v celkové výši 984,40 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 8 tohoto usnesení. 36. Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením zastaralého, poškozeného, nefunkčního movitého majetku města Stříbra, dle návrhu ÚIK a protokolu o vyřazení v celkové výši ,45 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 9 tohoto usnesení. 37. Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením nefunkčního movitého majetku města Stříbra, svěřeného do správy a hospodaření MMS PO, Masarykovo náměstí 21, Stříbro dle návrhu DIK ze dne a protokolu o vyřazení v celkové výši ,00 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 10 tohoto usnesení. Z: ředitel MMS 38. Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vyřazením nefunkčního, rozbitého, zastaralého movitého majetku města Stříbra, svěřeného do správy a hospodaření MŠ PO, Soběslavova 1003, Stříbro dle protokolů o vyřazení v celkové výši ,40 Kč a jeho likvidaci v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 11 tohoto usnesení. Z: ředitelka MŠ Stříbro 39. Na základě udělení výjimky dle Směrnice - Organizačního řádu - přílohy č.11 Města Stříbra o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu bez použití postupu této směrnice uzavřít SOD s firmou SAFE TREES, s.r.o. na pokračování pasportu "Projekt péče o stromy Stříbro" z roku Před oslovením zmíněné firmy zjistit nabídku na zajištění zpracovaní pasportu zeleně od jiných firem.výsledek poptávky předložit do porady vedení. Z: HIO T: Usnesení 44.RM ze dne

8 40. Zajistit administrativní úkony s uzavření smlouvy o dílo č.3/2013 na akci Restaurování Mariánské statue ve Stříbře restaurování 2 ks soch - sv. Šebestiána a sv. Antonína Paduánského. Z: ORR T: Zajistit zhotovení detailního restaurátorského záměru na celkovou obnovu mariánské statue, včetně harmonogramu prací, rozpočtu a koordinovaného řešení obnovy po částech pro potřeby vyhlášených dotačních programů. 42. Zapracovat schválené rozpočtové opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok 2013 uvedené v příloze č. 13 tohoto usnesení. Z: vedoucí FO T: únor Zapracovat změnu přílohy č. 09 Organizačního řádu - Směrnice, kterou se stanovují sazby stravného na pracovních cestách pro pracovníky městského úřadu a členy Zastupitelstva města Stříbře Z: vedoucí FO T: březen Zapracovat změnu přílohy č. 08 Organizačního řádu - Směrnice o zajišťování stravování zaměstnanců MěÚ Stříbro dle předloženého návrhu. Z: vedoucí FO T: březen Oznámit žadateli o příspěvek řádné nesplnění podmínek žádosti o příspěvek. Z: vedoucí FO T: březen Zpracovat administrativní náležitosti spojené se smluvním vztahem (ZZoS). Z: vedoucí ZZOS T: Administrativní a jiné úkony spojené se schválením vyřazení zastaralého majetku původně uloženého jako materiál CO v CO skladu města Stříbra. Z: vedoucí FO + HIO T: Administrativní a jiné úkony spojené se zapracováním schválených změn dle bodu 2-4 RM schvaluje do textu platného organizačního řádu MěÚ Stříbro a jeho příloh. Z: tajemník MěÚ T: Zajistit uzavření Dodatku č. 6 ke stávající Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro mezi městem Stříbrem a firmou Ing.Petr Velička, Vrchovecká 49/1, Velké Meziříčí. T: Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené se schválením textu a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností Wolters Kluwer ČR, a.s., (dříve ASPI a.s.), U Nákladového nádraží 6, Praha 3, IČ: dle předloženého návrhu uvedeného v příloze č. tohoto usnesení Z: tajemník 51. Informovat žadatele ( ZŠ Stříbro, TJ Baník Stříbro, oddíl atletiky a DDM Stříbro) a administrativně zapracovat využití služebního vozidla města Stříbra. Z: tajemník MěÚ p. M. Šulc - technik MěÚ T: Usnesení 44.RM ze dne

9 52. Ředitelce přijmout finanční dar příspěvkové organizaci Mateřská škola Stříbro, příspěvková organizace, od dárců - zaměstnanců společnosti KERMI s r.o., v celkové výši Kč jako finanční dar určený pro vybavení zahrad MŠ herními prvky. Z: ředitelka MŠ 53. Informovat žadatele ( ČSCH Stříbro) o rozhodnutí Rady města Stříbra Z: starosta T: Informovat obvyklým způsobem o mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Z: starosta T: Postupovat v souladu se schváleným rozpisem oddávajících. V případě nutné změny zabezpečit dohodou a výměnou termínový rozpis. Z: matrikářka pí. M.Zelenková T: v průběhu r Administrativně zajistit proplacení nevyčerpané dovolené zastupitele města Stříbra, starosty města Bohuslava Červeného, za kalendářní rok 2012, z rozpočtu města Stříbra. Z: tajemník T: březen 2013 Ing. Petr Strankmüller pověřený člen Rady města Stříbra. Dr. Bohuslav Červený starosta Usnesení 44.RM ze dne

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 25. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.01.2012 od 15:30 hodin. I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 46. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.04.2013 od 14:07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.09.2015 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.09.2015 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.09.2015 od 14:10 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Petici občanů části města Stříbra Těchlovic ze dne 24.08.2015 02.

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informaci pana RNDr. Zb. Navrátila, ředitele Městského muzea, o škodě

Více

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 29.10.2012 od 14:10 hodin 31.10. 2012 do 8:15 hod. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 29.10.2012 od 14:10 hodin 31.10. 2012 do 8:15 hod. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 29.10.2012 od 14:10 hodin 31.10. 2012 do 8:15 hod. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu 19.09.2011 od 14:30 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu a doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost paní Xxxx o přidělení městského bytu. 02. Informace o vývoji

Více

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.12.2015 od 14:20 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavřenou s Plzeňským krajem

Více

U S N E S E N Í. 17. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 22.08.2011 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 17. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 22.08.2011 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 17. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 22.08.2011 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost paní Xxxx o prominutí části nájmu za využívání nebytových

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost pana Xxxx o prominutí smluvní pokuty a poplatku z prodlení.

Více

U S N E S E N Í. 10. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.04.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 10. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.04.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 10. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.04.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Žádost pí. Xxxx a pí. Xxxx o výměnu bytů v lokalitě Stříbro, Revoluční

Více

U S N E S E N Í. 11 schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu dne 04. dubna 2011 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 11 schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu dne 04. dubna 2011 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 11 schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu dne 04. dubna 2011 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 68. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 16:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 68. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 16:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 68. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.06.2014 od 16:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 62. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 10.03.2014 od 14:55 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 35. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.07.2012 od 14:50 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 35. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.07.2012 od 14:50 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 35. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 16.07.2012 od 14:50 hodin. I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

Pracovní materiál č. 2.0. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STŘÍBRA

Pracovní materiál č. 2.0. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STŘÍBRA Pracovní materiál č. 2.0. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STŘÍBRA Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20.01.2016 Zpracoval: Erika Hubková, DiS., tajemnice Kontrolního

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 15.02.2016 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Předložené nabídky k záměru pronájmu nebytových prostor v objektu

Více

U S N E S E N Í. 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 08. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 16.02.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informace ředitele Městského muzea ve Stříbře, příspěvkové organizace,

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Příloha č. 1. usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 19. května 2014

Příloha č. 1. usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 19. května 2014 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 19. května 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č. 132 o výměře 124m 2 a poz.p.č. 1651

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

U S N E S E N Í. 26. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.11.2015 od 14:15 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 26. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.11.2015 od 14:15 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 26. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.11.2015 od 14:15 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 02. Výroční zprávu za školní rok 2014/2015 Domu dětí a mládeže Stříbro,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení R M 1 / 5 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 4 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5312/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 54. zasedání dne 3. září 2008 R M 1 / 5 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

U S N E S E N Í. 53. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.09.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 53. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.09.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 53. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.09.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č.

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č. Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.3.2013 od 8:00:00 do 13:05:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 01. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 01. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 01. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 19.11.2014 od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Složení Bezpečnostní rady a Krizového štábu obce s rozšířenou působností

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 66. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 66. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 05.05.2014 od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 34. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 34. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 34. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.03.2016 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Informaci ředitele Městského muzea ve Stříbře, příspěvkové organizace,

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 5. 12. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Město Horažďovice Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Projednané návrhy: 30. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 52. schůze Rady města Hostinné, konané dne 20.04.2016 788/52/RM/2016 Schválení programu 52. schůze rady města program 52. schůze: 1. Schválení

Více

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 7. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 7. 2. 2011

Město Horažďovice. Usnesení ze 7. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 7. 2. 2011 Město Horažďovice Usnesení ze 7. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 7. 2. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

Zápis. z 9. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 9. 2. 2016 od 19.00 hodin v kulturním domě.

Zápis. z 9. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 9. 2. 2016 od 19.00 hodin v kulturním domě. Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 9. 2. 2016 od 19.00 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Návrh rozpočtu na rok 2016 3. Rozpočtový výhled na r. 2017

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

U S N E S E N Í. 71. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu dne od 07:15 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 71. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu dne od 07:15 hodin. Rada města Stříbra: 71. Rada města Stříbra dne 6. srpna 2018 U S N E S E N Í 71. schůze Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu dne 06.08.2018 od 07:15 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Žádost ředitelky

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 18. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 15.6.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Smlouva o dílo 107/2013

Smlouva o dílo 107/2013 Smlouva o dílo 107/2013 uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 S t ř í b r o, zastoupené starostou města Dr. Bohuslavem Červeným bankovní spojení: ČSOB 112595926/0300

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 29 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 17. března 2009 ve společenské místnosti Hasičské zbrojnice v Kajlovci. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Hasenkopfová,

Více

Usnesení 2, Rady města Podbořany 13.. února 2008 - veřejné znění strana 1 (celkem 7} Usnesení

Usnesení 2, Rady města Podbořany 13.. února 2008 - veřejné znění strana 1 (celkem 7} Usnesení Usnesení 2, Rady města Podbořany 13.. února 2008 - veřejné znění strana 1 (celkem 7} Usnesení z 2. zasedání Rady města, které se konalo ve středu dne 13. února 2008 od 15,00 hod. v kanceláří starosty na

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS,

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2010 (RM č. 18) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 63. schůze Rady města Stříbra konané dne 7. dubna 2010 od 14.10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 63. schůze Rady města Stříbra konané dne 7. dubna 2010 od 14.10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 63. schůze Rady města Stříbra konané dne 7. dubna 2010 od 14.10 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ : Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:59/V/22,23,30,31,60/VI/37,38,61/VII/16,27,29,32,33,62/VII/25,26,27,28,30,31,32,33,35,36,

Více

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014

Příloha č. 1. usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Příloha č. 1 usnesení z zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 27. listopadu 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č.3409 o výměře 12m 2 kat.území Stříbro není

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015 U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 11.02.2015 30. Rada města schvaluje vnitřní směrnici č. 2/2015 Dodatek č. 6 vnitřní směrnice č. 2/2006 podmínky pro stravování. 31.

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více