Nová řešení pro komfortní práci s EIZ: správa online přístupů, vzdálený přístup a přístup k periodikům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová řešení pro komfortní práci s EIZ: správa online přístupů, vzdálený přístup a přístup k periodikům"

Transkript

1 Nová řešení pro komfortní práci s EIZ: správa online přístupů, vzdálený přístup a přístup k periodikům Vladimír Karen * 1 Úvod Abstrakt: Především díky grantovým programům MŠMT (LI, 1N) jsou na akademických a výzkumných pracovištích v ČR již pátým rokem poměrně velmi dobře dostupné přední elektronické informační zdroje. Úroveň jejich využití však často není považována za dostatečnou. K tomu, aby se tato situace změnila, mohou posloužit nadstavbové nástroje, které umožňují snazší a tím efektivnější využívání elektronických informačních zdrojů. K takovým řešením patří nástroje pro správu přístupů k online informačním zdrojům umožňující např. práci na dálku a uživatelsky přívětivá řešení pro přístup k periodickým titulům. Klíčová slova: elektronické informační zdroje, vzdálený přístup, OpenURL resolver, linking, metavyhledávač Především díky grantovým programům MŠMT (LI, 1N) jsou na akademických a výzkumných pracovištích v ČR již pátým rokem poměrně velmi dobře dostupné přední elektronické informační zdroje. Úroveň jejich využití však často není považována za dostatečnou. K tomu, aby se tato situace změnila, mohou posloužit nadstavbové nástroje, které umožňují snazší a tím efektivnější využívání elektronických informačních zdrojů. K takovým řešením patří nástroje pro správu přístupů k online informačním zdrojům umožňující např. práci na dálku a uživatelsky přívětivá řešení pro přístup k periodickým titulům. 2 Současná situace využití EIZ v praxi 2.1 EIZ z pohledu uživatelů Za hlavní faktory ovlivňující míru využití EIZ z pohledu uživatelů považujeme: u cizojazyčných zdrojů jazykovou bariéru, psychologické překážky v používání počítačů, Internetu apod., míru obeznámenosti s EIZ dostupnými na pracovišti a s jejich výhodami oproti volnému Internetu (tzv. googlemánie), snadnost orientace v nabídce dostupných EIZ, omezení dostupnosti EIZ na fyzické pracoviště (resp. konkrétní IP adresy sítě). První dva faktory leží mimo působnost knihoven, ačkoli v případě psychologických bariér používání výpočetní techniky pořádají některé knihovny kurzy počítačové gramotnosti pro čtenáře [2, 3]. Míru obeznámenosti lze ovlivnit především aktivní prací s uživateli, pořádáním školení a především propracovanou komunikační a marketingovou strategií knihovny vůči uživatelům [4]. V případě poslední dvojice faktorů je lze již dnes situaci zlepšit technickými prostředky, o nichž bude řeč v tomto příspěvku. * Albertina icome Praha s.r.o., Štěpánská 16, Praha 1 [1] 1

2 2.2 EIZ z pohledu knihovníků K problémům souvisejícím s boomem elektronických zdrojů z pohledu knihovníků patří mj. koordinace akvizice zdrojů v různých formátech, chybějící informace pro kvalifikovaná rozhodnutí o nákupech časopisů, problematické začleňování EIZ do katalogů, oblast autorizace/autentifikace pro přístup k EIZ (měnící se IP adresy apod.), problematika statistického vyhodnocování využití EIZ. Knihovny nakupují elektronické seriály z různých zdrojů a přistupují k nim různým způsobem především na serverech u původních vydavatelů (Elsevier, AMS, ACS ), jako k agregovaným databázím (ProQuest, EBSCO, Gale ) a na serverech zprostředkovatelů předplatného (EBSCO, Suweco, Minerva ). 2.3 Důsledky tohoto stavu uživatelé přehlížejí významné elektronické zdroje, využití EIZ je nižší než očekávané, knihovníci a uživatelé ztrácejí čas hledáním časopisů, dochází k duplicitám a naopak k výpadkům v akvizici seriálů, katalog knihovny je (co se týče EIZ) nekompletní uživatelé dostávají chybné odpovědi, využívají se služby MVS, MMVS a DDS, aby uživatel získal článek, který je k dispozici v nabídce místní knihovny. V souvislosti s využitím zdrojů je na místě podotknout, že EIZ vůbec poprvé umožňují knihovníkům udělat si úplnější obrázek o skutečném využití fondů. Absenční a částečně prezenční výpůjčky byly sledovatelné vždy, ale volný výběr do studovny, který se většinou týká nejzajímavější a nejaktuálnější části fondu, bylo možno dosud hodnotit pouze subjektivně. A to už vůbec nehovoříme o těch periodikách a monografiích, které sice knihovna (v lepším případě) katalogizovala, ale byly trvale vypůjčeny důležitými osobnostmi instituce a tudíž pro ostatní uživatele prakticky nedostupné. Knihovníci si tento nepříznivý stav uvědomují, proto vznikají různé aktivity a projekty s cílem vyřešit alespoň některé problémy [5]. V principu však často nejsou dlouhodobě udržitelné knihovníci nemají čas ani prostředky na vývoj a především údržbu vlastních řešení. V tomto příspěvku se soustředím na představení produktů a služeb společností Serials Solutions a H+H Software. 3 Serials Solutions řešení pro práci s e-seriály a jejich management Služby společnosti Serials Solutions [6] představují komplexní sadu nástrojů pro řešení práce s e-seriály a jejich management. Společnost založil v USA knihovník s cílem nabídnout ostatním knihovníkům řešení problémů, s nimiž se setkával ve své každodenní práci. Dnes je společnost součástí ProQuest International & Learning a její hlavní služby jsou: E-Journal A.M.S. (Access & Management Suite), Article Linker, Full MARC Records, Central Search. 2

3 Všechny tyto služby jsou online na serverech Serials Solutions a nevyžadují proto na straně zákazníka žádné investice do hardware nebo software. 3.1 E-Journal A.M.S. (Access Management Suite) Srdcem služby E-Journal A.M.S. je klientské centrum, ale z pohledu uživatelů je nejdůležitější E-Journals Portal a A-to-Z Title Lists. Obr. 1. E-Journals Portal: ukázka implementace E-Journals Portal představuje jednotný vstupní bod pro vyhledání časopisu nebo článku. Jeho vzhled lze kompletně přizpůsobit grafickému stylu stránek knihovny. Implementace portálu je velmi snadná na zákazníkovi je pouze údržba seznamu databází a časopisů, které předplácí, o vše ostatní se stará provozovatel. Data o titulech dostupných v agregovaných databázích a odkazy na plné texty jsou aktualizovány každou noc. V portálu lze vyhledávat v názvech časopisů a v předmětových heslech, která vycházejí z hesel databáze Ulrich s Periodicals Directory (ulrichsweb.com), s níž je služba E-Journal A.M.S. oboustranně propojena. Toto propojení lze využít za předpokladu, že zákazník má aktivní předplatné obou služeb naráz. Součástí předplatného E-Journal A.M.S. je i jednoduchý OpenURL Link Resolver Journal Linker, který poskytuje odkazy na úroveň časopisu (bohužel nikoli až na úroveň článků, k tomu slouží služba Article Linker viz dále). Akvizičním pracovníkům je určena služba Overlap analysis, která umožňuje analýzu duplicitních titulů dostupných v různých službách. 3

4 Obr. 2. Overlap Analysis: přehled pokrytí konkrétního časopisu v předplácených službách Obr. 3. Overlap Analysis: ukázka analytického výstupu Poslední součástí služby E-Journal A.M.S. jsou Usage Stats, které zpřístupňují statistiky využití jednotlivých zdrojů v rámci E-Journals A.M.S. Shrnutí výhod E-Journal A.M.S.: NEJAKTUÁLNĚJŠÍ data na trhu, nástroje pro management, vč. Overlap Analysis, Journal Linker link resolver na úrovni časopisů, flexibilní možnosti přizpůsobení, technická podpora, snadná implementace a údržba, jedno předplatné řada služeb, online služba nevyžaduje žádný hardware ani software na straně zákazníka. 3.2 Article Linker Typický uživatel pracující s bibliografickou databází nalezne abstrakt nebo bibliografický záznam, který ho zajímá, a potřebuje vyhledat plný text článku. V tom je mu potřeba pomoci, protože většinou neví kde začít nabízí se mu často několik databází nebo online služeb, je pro něj poměrně složité dostat se až k cílovému článku a tato cesta ne vždy musí skončit úspěchem, čímž vzniká tzv. frustrace ze slepých uliček. Pokud článek není v elektronickém fondu knihovny, vše začíná znovu je třeba objednat MVS, DDS, hledat v souborném katalogu apod. Vydavatelé bibliografických databází tento problém znají již léta a nabízejí proto prolinkovávací služby průkopníkem na tomto poli byl již v roce 1997 SilverLinker společnosti SilverPlatter. Na první pohled se může zdát, že tedy není co řešit, ale v praxi je 4

5 situace mnohem složitější. Typicky totiž knihovna předplácí bibliografické zdroje od různých vydavatelů a úroveň těchto služeb na jednotlivých platformách je značně nevyvážená. Především ale údržba všech propojení v různých systémech je velmi náročná. Proto vznikla řešení typu OpenURL Link Resolver, tedy vyhledávač propojení na bázi OpenURL. Obr. 4. Princip OpenURL Link Resolveru Article Linker je OpenURL Link Resolver od Serials Solutions. Je to robustní a vyzkoušené řešení, jehož hlavní výhody jsou: snadno použitelné rozhraní, snadná přizpůsobitelnost, nejpřesnější a nejaktuálnější data na trhu, nejrychlejší a nejsnadnější implementace, trvalá údržba, nejvyšší procento nalezení podle názvu a ISSN, příznivá cena, může pokrývat i tištěné fondy a mikroformáty, online služba nevyžaduje žádný hardware ani software na straně zákazníka. Předpokladem implementace link resolveru do prostředí konkrétního vydavatele je schopnost předat a přijmout data pomocí OpenURL. Tuto podmínku dnes již většina renomovaných vyhledávacích prostředí splňuje. Vedle nalezeného bibliografického odkazu je pak zobrazen odkaz na link resolver, po kliknutí na něj se zobrazí nabídka dostupných zdrojů. Tato nabídka je plně přizpůsobitelná požadavkům zákazníka a vedle odkazů na plné texty může obsahovat např. odkazy na MVS, DDS i volně dostupné www služby (vč. Google). Pořadí a podmínky zobrazení jednotlivých odkazů jsou nastavitelné. 5

6 Obr. 5. Article Linker: ukázka zobrazení nabídky odkazů 3.3 Full MARC Records Dalším problémem je implementace nakupovaných e-časopisů do katalogu knihovny. Je pochopitelně žádoucí, aby se e-zdroje v katalogu objevily a aby jejich záznamy obsahovaly funkční odkazy. Knihovny proto nakupují nebo získávají záznamy v Marcu zdarma od různých poskytovatelů, ale různí poskytovatelé používají různé typy záznamů v Marc a různí zákazníci mají různé OPACy. Upload takto posbíraných záznamů do OPACu je proto velmi časově náročný a hlavně vyžaduje průběžnou údržbu mění se časopisy zahrnuté v jednotlivých online službách i jejich URL. Výsledkem je frustrace na straně katalogizátorů i uživatelů, kteří po nalezení časopisu v OPACu narážejí na nefunkční odkazy. Hlavní výhody Full MARC Records: snížení pracnosti v knihovnách, jednoduchá a efektivní metodu pro začlenění e-seriálů do knihovního katalogu, všechna správa fondů a katalogizace je na straně Serials solutions, noví předplatitelé mohou systém využít během několika dnů. Full MARC Records používají např. společnosti Innovative Interfaces, Endeavor, SIRSI, Ex Libris, Dynix, VTLS a další. 6

7 3.4 Central Search Řešení typu metavyhledávač (federated search engine, meta searching) jsou určena především ke snížení bariér pro nacházení požadovaných záznamů při velkém množství dostupných zdrojů. Odlišnost tohoto přístupu od dříve popsaného portálového řešení lze charakterizovat následovně: E-Journal A.M.S. / E-Journals Portal umožňuje hledání známých položek na základě předmětové kategorie, názvu časopisu, jména autora a ISSN, metavyhledávač Central Search umožňuje vyhledávání neznámých položek prostřednictvím klíčových slov. Můžeme si trochu postesknout, že uživatelé metavyhledávačů přicházejí o řadu fines jednotlivých vyhledávacích rozhraní, na nichž vydavatelé strávili roky vývoje a které umožňují významně efektivnější vyhledávání. Na druhou stranu i za tuto cenu je vhodné uživatele nalákat k využívání předplácených zdrojů. Je potom věcí další propagace a školení, abychom uživatele seznámili s pokročilými technikami a možnostmi. Při vývoji služby Central Search, která byla na trh uvedena v letošním roce, museli vývojáři Serials Solutions vyřešit celou řadu zásadních problémů. K těm patří např. nutnost prezentovat srozumitelnou formou obrovské množství informací, jednotlivé databáze poskytují různé množství a kvalitu metadat a pracují s různými komunikačními protokoly (Z39.50, XML, HTTP). Propojení na konkrétní služby bylo vyvinuto na základě technologie překladačů (translator) společně Serials Solutions a WebFeat TM. Seznam kompatibilních lužeb zahrnuje plnotextové databáze, agregované a bibliografické databáze, OPAC, katalogy a tradiční www vyhledávače. Jedním z hlavních cílů byla rovněž snadná a rychlá implementace u zákazníka a snadná administrace. Obr. 6. Central Search: základní (jednoduché) vyhledávací rozhraní 7

8 Vyhledávací prostředí Central Search umožňuje uživatelům rychle dosáhnout výsledků. Důraz je kladen na možnost volby výběr zdrojů, zadání dotazu, indikace stavu, zobrazení citací, možnosti řazení a filtrace, ukládání a export. Pokročilí uživatelé mohou používat booleovské operátory ke zpřesnění výsledků. Obr. 7. Central Search: detail pokročilého vyhledávací rozhraní Obr. 8 Central Search: zobrazení/export výsledků s odkazy na Article Linker Po vyhledání jsou odstraněny duplicity a výsledky jednotně zobrazeny. Uživatel má možnost výsledky třídit a filtrovat podle různých prvků metadat a nabízí se i několik možností pro export a ukládání. Do přehledu nalezených záznamů lze přímo integrovat odkazy na Link Resolver (Article Linker) pro snadné propojení na plné texty v případě, kdy zdrojová data pocházejí z bibliografického zdroje. Vzhledem k tomu, že Central Search běží online na serveru Serials Solutions, ušetří zákazník náklady na hardware a software. Správa Central Search je společná s ostatními službami Serials Solutions, které navzájem sdílí informace o nastavení a není proto třeba je zadávat několikrát. Výsledkem je hladký start během několika málo týdnů, nikoli měsíců, jak 8

9 tomu bývá u konkurenčních služeb. Řešení je ideální pro jednotlivé knihovny i pro implementaci na více místech naráz (konsorcia). Důležitými prvky jsou opět snadné přizpůsobení vzhledu aplikace www stránkám knihovny a statistiky využití. Předplatné Central Search automaticky zahrnuje kompletní E-Journals A.M.S.! 4 HAN řešení pro řízení přístupu k e-zdrojům a internetu Hlavní problémy, které pomáhá řešit server pro správu přístupů: přístup žádný/omezený/problematický přístup k EIZ mimo pracoviště (kampus), bezpečnost problematická distribuce přístupových hesel, komfort zapamatování si individuálních hesel pro každý e-časopis/e-službu, autorská práva vyhovění požadavkům vydavatelů EIZ ohledně kontroly přístupu. Řešení těchto problémů představuje softwarový produkt HAN (Hidden Automatic Navigator) společnosti H+H Software [7] z Goettingenu v SRN. Tato společnost byla založena v roce 1989 a postupně se stala předním poskytovatelem technických řešení pro správu informačních zdrojů a aplikací pro knihovny a velké podniky na německy mluvícím trhu. Její produkt Virtual CD je však známý po celém světě a používá jej více než dva milióny zákazníků. Obr. 9. HAN (Hidden Automatic Navigator) základní schéma HAN poskytuje tyto hlavní výhody: přístup k online zdrojům odkudkoli z celého světa, přístupové údaje/hesla jsou pro uživatele neviditelné a nemohou tak být zneužity, tzv. Single Sign-On systém přístup přes standardní síťové heslo, standardizované statistiky pomáhají optimalizovat nákup licencí podle skutečných potřeb uživatelů (kdo, jak dlouho, jak často). Z pohledu vydavatelů/provozovatelů online služeb vystupuje HAN jako jediný člen vašeho kampusu u poskytovatelů stačí registrovat IP adresu serveru HAN, všichni uživatelé pak vůči poskytovatelům vystupují IP adresou HAN. Z pohledu uživatelů se HAN může tvářit jako megavydavatel všech e-časopisů a zdrojů. Z pohledu systémového administrátora je pak HAN integrovaný pomocník ve většině úkolů souvisejících se správou EIZ a internetových zdrojů. 9

10 Obr. 10 HAN: schéma autorizace vůči poskytovatelům EIZ Přístupová práva k jednotlivým zdrojům mohou být založena na uživatelských jménech, skupinách uživatelů anebo na konkrétních IP adresách. HAN je propojen s lokálním systémem pro správu síťových účtů, resp. s knihovním systémem. HAN podporuje a kontroluje všechny licenční modely (max. počet uživatelů současně, omezení na konkrétní pracoviště nebo fyzická PC, omezení na konkrétní osoby). Pokud by např. došlo k překročení max. počtu současně pracujících uživatelů, HAN nejčerstvěji připojeného uživatele o tomto stavu informuje a zařadí jej do fronty. Jakmile se některý z dalších uživatelů odpojí, HAN automaticky umožní přístup čekajícímu uživateli. HAN umožňuje správci automatizovat navigační sekvence umí zaznamenat cestu od výchozí (login) k cílové stránce pomocí systému internet makro recording. Tak je možno vytvářet odkazy na přesná místa (např. na konkrétní jednotlivé databáze nebo časopisy) v rámci komplexních online služeb. HAN rovněž umožňuje modifikovat charakteristiky různých zdrojů naráz (např. všech časopisů jednoho vydavatele). Umožňuje správci rovněž zadání a kontrolu období předplatného, řazení fondu podle různých kritérií. HAN vytváří jednotné standardizované statistiky o využití každého zdroje ve formátu kompatibilním s ICOLC. Nejdůležitější vlastností je zde schopnost identifikace využití jednotlivými konkrétními uživateli resp. jejich skupinami, což umožňuje detailní statistické vyhodnocování činnosti jednotlivců, které žádný provozovatel nesleduje, a přitom je z pohledu efektivity vložených prostředků velmi důležité. Na závěr uveďme jako zajímavost symbiózu HAN se službou EZB Univerzity v Regensburgu, která je v německy mluvících zemích hojně využívána a kterou již používají i některé knihovny u nás. HAN umožňuje přímý import záznamů o fondech z EZB a řeší také jejich aktualizaci. 10

11 5 Obr. 11. Schéma symbiózy HAN a EZB (EJL) Regensburg K předním uživatelům systému HAN patří např. BAYER AG, BASF, Bayerische Staatsbibliothek, University of Graz nebo Credit Suisse. Systém HAN je nabízen jako softwarový produkt, který se instaluje na server na bázi Windows XP s www serverem Apache. HAN je k dispozici samostatně anebo jako volitelná součástí systému NetMan od stejné firmy. NetMan umožňuje mj. řešit také sdílení aplikací a CD-ROM/DVD-ROM disků v lokálních sítích a na Internetu. Závěr Důležitost elektronických informačních zdrojů stále stoupá. E-časopisy postupně začínají tvořit větší část časopiseckého fondu větších knihoven, jsou tedy příliš důležité na to, aby nebyly plně využívány. Nárůst počtu e-časopisů způsobuje dramatický růst velikosti fondu, který je pro knihovny těžké zvládnout. Prvořadým úkolem už není růst fondu, ale řízení a přístup k němu je třeba znát, řídit a co nejlépe využívat hodnotu fondu. Jelikož e-zdroje jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, má smysl podniknout taková opatření, aby je uživatelé mohli plně využívat bez ohledu na to, zda jsou momentálně na svém pracovišti, na služebním pobytu nebo pracují z domova. Technická řešení od Serials Solutions a H+H Software spolu s technickou podporou od AiP nabízejí prostředky k tomu, jak tyto obtížné úkoly efektivně a spolehlivě zvládnout. A pokud na tato pokročilá řešení momentálně ještě nemáte prostředky, pak pro vás máme dobrou zprávu stále je zde ještě služba Infozdroje.cz [8], která poskytuje vám i vašim uživatelům elementární přehled o zdrojích, které máte k dispozici a to zcela zadarmo. 11

12 Použitá literatura a WWW odkazy 1. Albertina icome Praha s.r.o.: 2. Quinn, Brian. Overcoming psychological obstacles to optimal online search performance. Electronic Library, 2003, vol. 21, issue 2, p. 142 (12 pages). 3. TKAČÍKOVÁ Daniela. Online přístup k obrovskému množství zdrojů problém dostupnosti informací je vyřešen Máme však dostatečně gramotné uživatele? In Inforum 2002 : 8. konference o profesionálních informačních zdrojích : května 2002 [online]. Praha : Albertina icome Praha, Dostupné na World WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2002/prednaska40.htm>. 4. TICHÁ, Ludmila. Jak přinutit uživatele k využívání elektronických informačních zdrojů. INFORUM 2000 konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 2000 [online]. Dostupné na WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2000/prednasky/jakprinutit.htm>. 5. FOWLER, David C. E-serials collection management : transitions, trends, and technicalities. New York : Haworth Press, s. ISBN Serials Solutions: 7. H+H Software: 8. InfoZdroje.cz: 12

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ trtikova@vc.cvut.cz Knihovny ČVUT systém knihoven ČVUT knihovny fakult, VŠ ústavů + oddělení knihoven VIC jednotné online služby

Více

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání 1 z 5 Nápověda 360 Search Co je 360 Search? 360 Search je metavyhledávač, který slouží k paralelnímu prohledávání všech dostupných informačních zdrojů prostřednictvím jednotného rozhraní. Nástroj 360 Search

Více

INFOS 2013. Objevte discovery!

INFOS 2013. Objevte discovery! INFOS 2013 Objevte discovery! Ing. Vladimír Karen Albertina icome Praha s.r.o. Obsah Proč discovery služby? Jak discovery služby vypadají? Další možnosti discovery služeb Jaké jsou objektivní přínosy?

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

Kde hledat odborné články?

Kde hledat odborné články? Kde hledat odborné články? Martina Machátová E-mail: machat@mzk.cz Tel.: 541 646 170 Poslední aktualizace: 8. června 2015 The Free Library http://www.thefreelibrary.com/ Obsahuje skoro 25 milionů článků

Více

NÁSTROJE NA PODPORU VYUŽITÍ E-ZDROJŮ A JEJICH AKVIZICE A KATALOGIZACE

NÁSTROJE NA PODPORU VYUŽITÍ E-ZDROJŮ A JEJICH AKVIZICE A KATALOGIZACE NÁSTROJE NA PODPORU VYUŽITÍ E-ZDROJŮ A JEJICH AKVIZICE A KATALOGIZACE Jana Machonská Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o. Knihovny obvykle vypracovávají řadu přehledů nakoupených titulů a předplácených

Více

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Eva Cerniňáková (cernin@jabok.cz) Setkání knihovníků teologických knihoven Vranov u Brna, 13.-14.5.2015 Co je to Evergreen Moderní a

Více

ICOLC 13 th Fall Meeting

ICOLC 13 th Fall Meeting ICOLC 13 th Fall Meeting 18. 9. 21. 9. 2011 Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni ICOLC International Coalition of Library Consortia Cíle ICOLC: Koordinace a spolupráce knihovnických konsorcií

Více

Produkty Ex Libris komplexnířešení pro Vaši knihovnu

Produkty Ex Libris komplexnířešení pro Vaši knihovnu Produkty Ex Libris komplexnířešení pro Vaši knihovnu Aleph SFX MetaLib Verde DigiTool pokročilý knihovní systém přímé linkování na plný text přesné paralelní vyhledávání komplexní správa e-zdrojů digitální

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

SCOPUS a WEB OF SCIENCE

SCOPUS a WEB OF SCIENCE SCOPUS a WEB OF SCIENCE 7. února 2012 Osnova 1. Typy ve vyhledávání v databázi SCOPUS 2. Typy ve vyhledávání v databázi Web of Science 3. Nástroje pro vyhledávání v jednom vyhledávacím prostředí: Metavyhledávače

Více

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny aneb Pohled zvenčí Petr Žabička Moravská zemská knihovna v Brně zabak@mzk.cz Obsah Knihovny muzeí a galerií Katalogy knihoven Standardizace Výběr knihovního

Více

ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB

ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB Petra Pěnkavová, Karolína Košťálová (Národní knihovna ČR) Služba EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek = Elektronická knihovna časopisů) umožňuje přístup k plnotextovým

Více

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Archívy konsorcií z projektů NTK v režimu Posttermination Access radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Proč archivy 210 mm rychle se měnící skladba

Více

MEDVIK Medicínská virtuální knihovna - integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky

MEDVIK Medicínská virtuální knihovna - integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky MEDVIK Medicínská virtuální knihovna - integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna,

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze

Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze Jana Matějková, Jiří Pavlík Univerzita Karlova v Praze jana.matejkova@ff.cuni.cz, pavlik@cuni.cz INFORUM 2011: 17. konference o profesionálních informačních

Více

Online přístupné odborné knihy neztrácejí na půvabu

Online přístupné odborné knihy neztrácejí na půvabu Online přístupné odborné knihy neztrácejí na půvabu Filip Vojtášek Albertina icome Praha Ostrava Albertina icome Praha Zprostředkovává přístup do zdrojů odborných informací (včetně e-knih) Zastupuje významné

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

LINKOVACÍ SYSTÉMY, JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI A PROPOJENÍ S GOOGLE SCHOLAR

LINKOVACÍ SYSTÉMY, JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI A PROPOJENÍ S GOOGLE SCHOLAR LINKOVACÍ SYSTÉMY, JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI A PROPOJENÍ S GOOGLE SCHOLAR MICHAEL ZACH, KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE SEMINÁŘ DISCOVERY A LINKOVACÍ TECHNOLOGIE LINK SERVER FUNKCE LINKOVACÍHO SERVERU Prolinkování

Více

Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX. PhDr. Ondřej Fabián Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX. PhDr. Ondřej Fabián Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Úvod Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX PhDr. Ondřej Fabián Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně fabian@rektorat.utb.cz Ing. Lukáš Budínský Univerzita Tomáše Bati

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Centrální portál knihoven a knihovní systémy Petr Žabička, v Brně Obsah 1. Centrální portál knihoven 2. Agregace metadat 3. Standard Z39.83 4. Identity uživatelů 5. Online platby Centrální portál knihoven

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE

Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE Benátská 2 Knihovna botaniky (přízemí) Knihovna ÚŽP (přízemí) Viničná 7 Knihovna filosofie a dějin přírodních věd (přízemí) Knihovna biologie (1. patro)

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Jednotná informační brána jako nástroj vyhledávání informací Jindřiška Pospíšilová, Karolína Košt álová, Hana Nemeškalová, Národní knihovna ČR

Jednotná informační brána jako nástroj vyhledávání informací Jindřiška Pospíšilová, Karolína Košt álová, Hana Nemeškalová, Národní knihovna ČR Jednotná informační brána jako nástroj vyhledávání informací Jindřiška Pospíšilová, Karolína Košt álová, Hana Nemeškalová, Národní knihovna ČR Projekt Jednotné informační brány vznikl v roce 2002 jako

Více

Discovery systémy. stručný přehled. Mgr. Petr Novák Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze

Discovery systémy. stručný přehled. Mgr. Petr Novák Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze Discovery systémy stručný přehled Mgr. Petr Novák Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze Program proč discovery co je discovery komerční systémy opensource systémy aktuality budoucnost Proč discovery?

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Jak vypadá opravdová discovery služba

Jak vypadá opravdová discovery služba Jak vypadá opravdová discovery služba K čemu Summon? Chybí jasné a přitažlivé místo pro vyhledávání Potíže s určením vhodných zdrojů Současné nástroje neodpovídají očekáváním uživatelů Nejlepší místo,

Více

Anotace. Klíčová slova. 1. Úvod

Anotace. Klíčová slova. 1. Úvod SLUŽBA TYPU GOOGLE V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ. Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Filip Kříž, Vladimíra Solová Anotace Národní lékařská knihovna zpřístupňuje pomocí internetových technologií medicínské

Více

E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky

E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky Filip Vojtášek Albertina icome Praha ČVUT Obsah Academic Complete - shrnutí Nákup dalších e-knih Osobní účet Bookshelf Offline

Více

Oborová brána TECH tech.jib.cz

Oborová brána TECH tech.jib.cz Oborová brána TECH tech.jib.cz Seminář Okna oborů dokořán! Proč a jak využívat oborové brány & jak dál v CPK? Praha, NTK 2.12.2014 PhDr. Lenka Hvězdová Příběh oborové brány TECH, tech.jib.cz - * 2008,

Více

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Sledování využívání elektronických informačních zdrojů Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Obsah Význam měření využívání EIZ Zahraniční projekty k měření využívání

Více

Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih

Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih Radka Syrová Tomáš Vejvoda Knihovna Jana Palacha FF UK Obsah e-knihy FF UK využívání e-knih preference propagace Nabídka e-knih FF UK 350 000 elektronických

Více

Digitální nabídka veřejných knihoven. Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011

Digitální nabídka veřejných knihoven. Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011 Digitální nabídka veřejných knihoven Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011 Jsou knihovny ještě vůbec potřeba? Každý má přece přístup na internet! Foto: www.flickr.com/photos/poperotico/3921069882/

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Služby portálu elektronických zdrojů NLK

Služby portálu elektronických zdrojů NLK Služby portálu elektronických zdrojů NLK Mgr. Filip KŘÍŽ - Mgr. Ondřej HORSÁK - Mgr. Lenka MAIXNEROVÁ - PhDr. Helena BOUZKOVÁ Národní lékařská knihovna, Praha Abstrakt Národní lékařská knihovna

Více

Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní. Martin Vojnar. CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011. vojnar@multidata.

Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní. Martin Vojnar. CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011. vojnar@multidata. Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011 Martin Vojnar vojnar@multidata.cz 1 1. jednotné vyhledávání 2. (centrální) index 3. ANL+ 4. bx 5. a jedna

Více

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Datový list Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Další informace najdete zde: http://www.google.com/enterprise/search/ Co získáte Relevance

Více

Referenční služby NTK

Referenční služby NTK Referenční služby NTK Mgr. Alena Pavelová, alena.pavelova@techlib.cz vedoucí oddělení speciálních služeb NTK Moderní referenční služby 1 Referenční středisko STK Moderní referenční služby 2 Referenční

Více

8. Konference o šedé literatuře a repozitářích 21. říjen 2015, Praha

8. Konference o šedé literatuře a repozitářích 21. říjen 2015, Praha 8. Konference o šedé literatuře a repozitářích 21. říjen 2015, Praha Dobrica Savić d.savic@iaea.org Nuclear Information Section IAEA, Vienna Prezentace je dostupná pod licencí Creative Commons, licence:

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Vysvětlení některých pojmů Informace V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho

Více

Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky

Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky Inovační knihovnický kurz Modul 3: Služby Referenční služby

Více

Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - výzva 21. století

Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - výzva 21. století Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - výzva 21. století Abstrakt Filip Kříž, Ondřej Horsák, Lenka Maixnerová, Jana Zindulková, Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Helena

Více

STATISTIKY VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ

STATISTIKY VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ STATISTIKY VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ Adéla Jarolímková STANDARDY VE SBĚRU STATISTIK E-ZDROJŮ Projekt COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) konsistentní a kompatibilní

Více

Do knihovny skrze webový prohlížeč

Do knihovny skrze webový prohlížeč Do knihovny skrze webový prohlížeč Milan Janíček milan.janicek at techlib.cz odd. rozvoje el. služeb Národní technická knihovna Praha Knihovny současnosti, Seč, 15. 9. 2010 Do knihovny skrze webový prohlížeč

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK. aneb. jak efektivně hledat užitečné vědecké informace.

Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK. aneb. jak efektivně hledat užitečné vědecké informace. Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK aneb jak efektivně hledat užitečné vědecké informace Radka Lukášová K čemu je dobrá knihovna? Pomáhá: ušetřit peníze: - možno zapůjčit

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Zkušenosti s e-knihami Flexibooks. Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková

Zkušenosti s e-knihami Flexibooks. Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková Zkušenosti s e-knihami Flexibooks Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková Základní informace o knihovně Vznik v roce 2013 sloučením 5 fakultních knihoven (ocenění Knihovna

Více

Efektivní a efektní knihovna. Radka Římanová, Národní technická knihovna

Efektivní a efektní knihovna. Radka Římanová, Národní technická knihovna Efektivní a efektní knihovna Radka Římanová, Národní technická knihovna Efektivní informační služby pro veřejnost a státní správu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Evropské unie Evropský sociální

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR. Aleph 17.6.2013

Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR. Aleph 17.6.2013 Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR Aleph 17.6.2013 Aleph základní informace 49 knihoven má on line katalog 27 knihoven má i on line výpůjčku záznamy všech knihoven jsou v Souborném katalogu AV

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

CD-ROM, MULTIMÉDIA A INTERNET VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH

CD-ROM, MULTIMÉDIA A INTERNET VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH CD-ROM, MULTIMÉDIA A INTERNET VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH Vladimír Karen 1. Veřejné knihovny v informačním věku V poslední době se to v našem i zahraničním tisku hemží rozhovory, polemikami a anketami na téma

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Discovery systém v AV ČR. Jaroslav Meixner oddělení EIZ KNAV 17. června 2013

Discovery systém v AV ČR. Jaroslav Meixner oddělení EIZ KNAV 17. června 2013 Discovery systém v AV ČR Jaroslav Meixner oddělení EIZ KNAV 17. června 2013 Discovery systémy produkty na trhu v ČR, struktura EBSCO Discovery Service EDS (EBSCO) Primo Central (ExLibris) Summon (Serials

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH TEXTŮ ČESKÝCH LÉKAŘSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH ČASOPISŮ Konference Knihovny současnosti 2010 Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák Úvod V roce 2004 zapojení do programu

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Vlastimil Krejčíř, krejcir@ics.muni.cz Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno INFORUM 2006, Praha Obsah přednášky Úvod Fedora DSpace EPrints CDSware

Více

MEDVIK - medicínská virtuální knihovna integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky

MEDVIK - medicínská virtuální knihovna integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky MEDVIK - medicínská virtuální knihovna integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky MEDVIK - medical virtual library - integrated information environment for medical libraries

Více

Akvizice knihoven ČVUT

Akvizice knihoven ČVUT Akvizice knihoven ČVUT Informační zabezpečen ení studia, vědy v a výzkumu Systém m knihoven ČVUT Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury Ústřední knihovna Fakulty strojní Ústřední knihovna

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

České e-knihy a tipy k akvizici e-knih

České e-knihy a tipy k akvizici e-knih České e-knihy a tipy k akvizici e-knih Jana Matějková, Jiří Pavlík Univerzita Karlova v Praze jana.matejkova@ff.cuni.cz, pavlik@cuni.cz INFORUM 2012 Abstrakt Na českém trhu je k dispozici kolem čtyř tisíc

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

10 klíčových otázek týkající se e-knih (a jedna navíc)

10 klíčových otázek týkající se e-knih (a jedna navíc) 10 klíčových otázek týkající se e-knih (a jedna navíc) Filip Vojtášek Albertina icome Praha Brno Obsah E-knihy a jejich obecné vlastnosti 10 otázek (a možné odpovědi na ně), příklady Diskuse 2 Co je e-kniha?

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE?

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? Libuše Machačová, Vědecká knihovna Olomouc Úvod Vědecká knihovna v Olomouci (dále jen VKOL) patří ke knihovnám s právem povinného výtisku, proto většinu přírůstků

Více

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 Místo konání výzkumu: Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol (Knihovna 2. LF UK

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Virtuální ekonomická knihovna Econlib

Virtuální ekonomická knihovna Econlib Virtuální ekonomická knihovna Econlib Václav ŠUBRTA Vysoká škola ekonomická, Praha subrta@vse.cz Radovan KAČÍN Vysoká škola ekonomická, Praha kacin@vse.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Portál Elektronických Periodik - PEC http://www.cuni.cz/pec/hledej.php

Portál Elektronických Periodik - PEC http://www.cuni.cz/pec/hledej.php Portál Elektronických Periodik - PEC http://www.cuni.cz/pec/hledej.php Marie Paráková marie.parakova@ruk.cuni.cz Ústřední knihovna Univerzity Karlovy Petr Boldiš petr.boldis@ff.cuni.cz Ústav informačních

Více

Studijní informační zdroje

Studijní informační zdroje Studijní informační zdroje (a jak se k nim dostat) Informační blok k předmětu Jazykový projev (2012/13) http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.odp Důležité

Více

VÝZNAM INFORMAČNÍHO CENTRA VYSOKÉ ŠKOLY. Ing.Jiří Potáček, CSc. Ing. Věra Svobodová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

VÝZNAM INFORMAČNÍHO CENTRA VYSOKÉ ŠKOLY. Ing.Jiří Potáček, CSc. Ing. Věra Svobodová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně VÝZNAM INFORMAČNÍHO CENTRA VYSOKÉ ŠKOLY Ing.Jiří Potáček, CSc. Ing. Věra Svobodová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Informační potřeby -věda, výzkum, pedagogika - studium - ostatní - zájmové

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic.

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic. ENDNOTE BASIC Bibliografické, nazývané také citační nebo referenční, manažery jsou užitečné nástroje sloužící k vytváření osobních bibliografií, a to především pomocí jednoduchého stažení vybraných záznamů

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter Služby Internetu Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV E-booky v nabídce knihoven Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV co je to e-book? kniha v digitální podobě většinou ve formátu PDF nebo epub online podobné použití jako u časopiseckých databází offline DRM

Více

E-booky v nabídce knihoven. co je to e-book? co je to e-book?

E-booky v nabídce knihoven. co je to e-book? co je to e-book? E-booky v nabídce knihoven Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV co je to e-book? kniha v digitální podobě většinou ve formátu PDF nebo epub online podobné použití jako u časopiseckých databází offline DRM

Více

Objevte discovery. Vladimír Karen ČVUT, 19. 3. 2013

Objevte discovery. Vladimír Karen ČVUT, 19. 3. 2013 Objevte discovery Vladimír Karen ČVUT, 19. 3. 2013 Obsah Proč discovery služby? Jsou přínosy objektivně měřitelné? Summon Ukázka Aktuální novinky (s překvapením) Shrnutí Uživatelé mění své zvyky rychleji

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Jak lze zefektivnit monitoring médií

Jak lze zefektivnit monitoring médií Jak lze zefektivnit monitoring médií Pavel Maška www.anopress.cz www.facebook.com/anopress Anopress IT, a.s působí v ČR od roku 1997 jako dodavatel profesionálního monitoringu médií a mediálních analýz.

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ

RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ RD.CZ : EVIDENCE DIGITALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ A SLEDOVÁNÍ PROCESU ZPRACOVÁNÍ Pavel Kocourek, Incad Praha Přestože mnohé knihovny v České republice digitalizují své dokumenty a další se na to chystají, neprobíhá

Více