Nová řešení pro komfortní práci s EIZ: správa online přístupů, vzdálený přístup a přístup k periodikům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová řešení pro komfortní práci s EIZ: správa online přístupů, vzdálený přístup a přístup k periodikům"

Transkript

1 Nová řešení pro komfortní práci s EIZ: správa online přístupů, vzdálený přístup a přístup k periodikům Vladimír Karen * 1 Úvod Abstrakt: Především díky grantovým programům MŠMT (LI, 1N) jsou na akademických a výzkumných pracovištích v ČR již pátým rokem poměrně velmi dobře dostupné přední elektronické informační zdroje. Úroveň jejich využití však často není považována za dostatečnou. K tomu, aby se tato situace změnila, mohou posloužit nadstavbové nástroje, které umožňují snazší a tím efektivnější využívání elektronických informačních zdrojů. K takovým řešením patří nástroje pro správu přístupů k online informačním zdrojům umožňující např. práci na dálku a uživatelsky přívětivá řešení pro přístup k periodickým titulům. Klíčová slova: elektronické informační zdroje, vzdálený přístup, OpenURL resolver, linking, metavyhledávač Především díky grantovým programům MŠMT (LI, 1N) jsou na akademických a výzkumných pracovištích v ČR již pátým rokem poměrně velmi dobře dostupné přední elektronické informační zdroje. Úroveň jejich využití však často není považována za dostatečnou. K tomu, aby se tato situace změnila, mohou posloužit nadstavbové nástroje, které umožňují snazší a tím efektivnější využívání elektronických informačních zdrojů. K takovým řešením patří nástroje pro správu přístupů k online informačním zdrojům umožňující např. práci na dálku a uživatelsky přívětivá řešení pro přístup k periodickým titulům. 2 Současná situace využití EIZ v praxi 2.1 EIZ z pohledu uživatelů Za hlavní faktory ovlivňující míru využití EIZ z pohledu uživatelů považujeme: u cizojazyčných zdrojů jazykovou bariéru, psychologické překážky v používání počítačů, Internetu apod., míru obeznámenosti s EIZ dostupnými na pracovišti a s jejich výhodami oproti volnému Internetu (tzv. googlemánie), snadnost orientace v nabídce dostupných EIZ, omezení dostupnosti EIZ na fyzické pracoviště (resp. konkrétní IP adresy sítě). První dva faktory leží mimo působnost knihoven, ačkoli v případě psychologických bariér používání výpočetní techniky pořádají některé knihovny kurzy počítačové gramotnosti pro čtenáře [2, 3]. Míru obeznámenosti lze ovlivnit především aktivní prací s uživateli, pořádáním školení a především propracovanou komunikační a marketingovou strategií knihovny vůči uživatelům [4]. V případě poslední dvojice faktorů je lze již dnes situaci zlepšit technickými prostředky, o nichž bude řeč v tomto příspěvku. * Albertina icome Praha s.r.o., Štěpánská 16, Praha 1 [1] 1

2 2.2 EIZ z pohledu knihovníků K problémům souvisejícím s boomem elektronických zdrojů z pohledu knihovníků patří mj. koordinace akvizice zdrojů v různých formátech, chybějící informace pro kvalifikovaná rozhodnutí o nákupech časopisů, problematické začleňování EIZ do katalogů, oblast autorizace/autentifikace pro přístup k EIZ (měnící se IP adresy apod.), problematika statistického vyhodnocování využití EIZ. Knihovny nakupují elektronické seriály z různých zdrojů a přistupují k nim různým způsobem především na serverech u původních vydavatelů (Elsevier, AMS, ACS ), jako k agregovaným databázím (ProQuest, EBSCO, Gale ) a na serverech zprostředkovatelů předplatného (EBSCO, Suweco, Minerva ). 2.3 Důsledky tohoto stavu uživatelé přehlížejí významné elektronické zdroje, využití EIZ je nižší než očekávané, knihovníci a uživatelé ztrácejí čas hledáním časopisů, dochází k duplicitám a naopak k výpadkům v akvizici seriálů, katalog knihovny je (co se týče EIZ) nekompletní uživatelé dostávají chybné odpovědi, využívají se služby MVS, MMVS a DDS, aby uživatel získal článek, který je k dispozici v nabídce místní knihovny. V souvislosti s využitím zdrojů je na místě podotknout, že EIZ vůbec poprvé umožňují knihovníkům udělat si úplnější obrázek o skutečném využití fondů. Absenční a částečně prezenční výpůjčky byly sledovatelné vždy, ale volný výběr do studovny, který se většinou týká nejzajímavější a nejaktuálnější části fondu, bylo možno dosud hodnotit pouze subjektivně. A to už vůbec nehovoříme o těch periodikách a monografiích, které sice knihovna (v lepším případě) katalogizovala, ale byly trvale vypůjčeny důležitými osobnostmi instituce a tudíž pro ostatní uživatele prakticky nedostupné. Knihovníci si tento nepříznivý stav uvědomují, proto vznikají různé aktivity a projekty s cílem vyřešit alespoň některé problémy [5]. V principu však často nejsou dlouhodobě udržitelné knihovníci nemají čas ani prostředky na vývoj a především údržbu vlastních řešení. V tomto příspěvku se soustředím na představení produktů a služeb společností Serials Solutions a H+H Software. 3 Serials Solutions řešení pro práci s e-seriály a jejich management Služby společnosti Serials Solutions [6] představují komplexní sadu nástrojů pro řešení práce s e-seriály a jejich management. Společnost založil v USA knihovník s cílem nabídnout ostatním knihovníkům řešení problémů, s nimiž se setkával ve své každodenní práci. Dnes je společnost součástí ProQuest International & Learning a její hlavní služby jsou: E-Journal A.M.S. (Access & Management Suite), Article Linker, Full MARC Records, Central Search. 2

3 Všechny tyto služby jsou online na serverech Serials Solutions a nevyžadují proto na straně zákazníka žádné investice do hardware nebo software. 3.1 E-Journal A.M.S. (Access Management Suite) Srdcem služby E-Journal A.M.S. je klientské centrum, ale z pohledu uživatelů je nejdůležitější E-Journals Portal a A-to-Z Title Lists. Obr. 1. E-Journals Portal: ukázka implementace E-Journals Portal představuje jednotný vstupní bod pro vyhledání časopisu nebo článku. Jeho vzhled lze kompletně přizpůsobit grafickému stylu stránek knihovny. Implementace portálu je velmi snadná na zákazníkovi je pouze údržba seznamu databází a časopisů, které předplácí, o vše ostatní se stará provozovatel. Data o titulech dostupných v agregovaných databázích a odkazy na plné texty jsou aktualizovány každou noc. V portálu lze vyhledávat v názvech časopisů a v předmětových heslech, která vycházejí z hesel databáze Ulrich s Periodicals Directory (ulrichsweb.com), s níž je služba E-Journal A.M.S. oboustranně propojena. Toto propojení lze využít za předpokladu, že zákazník má aktivní předplatné obou služeb naráz. Součástí předplatného E-Journal A.M.S. je i jednoduchý OpenURL Link Resolver Journal Linker, který poskytuje odkazy na úroveň časopisu (bohužel nikoli až na úroveň článků, k tomu slouží služba Article Linker viz dále). Akvizičním pracovníkům je určena služba Overlap analysis, která umožňuje analýzu duplicitních titulů dostupných v různých službách. 3

4 Obr. 2. Overlap Analysis: přehled pokrytí konkrétního časopisu v předplácených službách Obr. 3. Overlap Analysis: ukázka analytického výstupu Poslední součástí služby E-Journal A.M.S. jsou Usage Stats, které zpřístupňují statistiky využití jednotlivých zdrojů v rámci E-Journals A.M.S. Shrnutí výhod E-Journal A.M.S.: NEJAKTUÁLNĚJŠÍ data na trhu, nástroje pro management, vč. Overlap Analysis, Journal Linker link resolver na úrovni časopisů, flexibilní možnosti přizpůsobení, technická podpora, snadná implementace a údržba, jedno předplatné řada služeb, online služba nevyžaduje žádný hardware ani software na straně zákazníka. 3.2 Article Linker Typický uživatel pracující s bibliografickou databází nalezne abstrakt nebo bibliografický záznam, který ho zajímá, a potřebuje vyhledat plný text článku. V tom je mu potřeba pomoci, protože většinou neví kde začít nabízí se mu často několik databází nebo online služeb, je pro něj poměrně složité dostat se až k cílovému článku a tato cesta ne vždy musí skončit úspěchem, čímž vzniká tzv. frustrace ze slepých uliček. Pokud článek není v elektronickém fondu knihovny, vše začíná znovu je třeba objednat MVS, DDS, hledat v souborném katalogu apod. Vydavatelé bibliografických databází tento problém znají již léta a nabízejí proto prolinkovávací služby průkopníkem na tomto poli byl již v roce 1997 SilverLinker společnosti SilverPlatter. Na první pohled se může zdát, že tedy není co řešit, ale v praxi je 4

5 situace mnohem složitější. Typicky totiž knihovna předplácí bibliografické zdroje od různých vydavatelů a úroveň těchto služeb na jednotlivých platformách je značně nevyvážená. Především ale údržba všech propojení v různých systémech je velmi náročná. Proto vznikla řešení typu OpenURL Link Resolver, tedy vyhledávač propojení na bázi OpenURL. Obr. 4. Princip OpenURL Link Resolveru Article Linker je OpenURL Link Resolver od Serials Solutions. Je to robustní a vyzkoušené řešení, jehož hlavní výhody jsou: snadno použitelné rozhraní, snadná přizpůsobitelnost, nejpřesnější a nejaktuálnější data na trhu, nejrychlejší a nejsnadnější implementace, trvalá údržba, nejvyšší procento nalezení podle názvu a ISSN, příznivá cena, může pokrývat i tištěné fondy a mikroformáty, online služba nevyžaduje žádný hardware ani software na straně zákazníka. Předpokladem implementace link resolveru do prostředí konkrétního vydavatele je schopnost předat a přijmout data pomocí OpenURL. Tuto podmínku dnes již většina renomovaných vyhledávacích prostředí splňuje. Vedle nalezeného bibliografického odkazu je pak zobrazen odkaz na link resolver, po kliknutí na něj se zobrazí nabídka dostupných zdrojů. Tato nabídka je plně přizpůsobitelná požadavkům zákazníka a vedle odkazů na plné texty může obsahovat např. odkazy na MVS, DDS i volně dostupné www služby (vč. Google). Pořadí a podmínky zobrazení jednotlivých odkazů jsou nastavitelné. 5

6 Obr. 5. Article Linker: ukázka zobrazení nabídky odkazů 3.3 Full MARC Records Dalším problémem je implementace nakupovaných e-časopisů do katalogu knihovny. Je pochopitelně žádoucí, aby se e-zdroje v katalogu objevily a aby jejich záznamy obsahovaly funkční odkazy. Knihovny proto nakupují nebo získávají záznamy v Marcu zdarma od různých poskytovatelů, ale různí poskytovatelé používají různé typy záznamů v Marc a různí zákazníci mají různé OPACy. Upload takto posbíraných záznamů do OPACu je proto velmi časově náročný a hlavně vyžaduje průběžnou údržbu mění se časopisy zahrnuté v jednotlivých online službách i jejich URL. Výsledkem je frustrace na straně katalogizátorů i uživatelů, kteří po nalezení časopisu v OPACu narážejí na nefunkční odkazy. Hlavní výhody Full MARC Records: snížení pracnosti v knihovnách, jednoduchá a efektivní metodu pro začlenění e-seriálů do knihovního katalogu, všechna správa fondů a katalogizace je na straně Serials solutions, noví předplatitelé mohou systém využít během několika dnů. Full MARC Records používají např. společnosti Innovative Interfaces, Endeavor, SIRSI, Ex Libris, Dynix, VTLS a další. 6

7 3.4 Central Search Řešení typu metavyhledávač (federated search engine, meta searching) jsou určena především ke snížení bariér pro nacházení požadovaných záznamů při velkém množství dostupných zdrojů. Odlišnost tohoto přístupu od dříve popsaného portálového řešení lze charakterizovat následovně: E-Journal A.M.S. / E-Journals Portal umožňuje hledání známých položek na základě předmětové kategorie, názvu časopisu, jména autora a ISSN, metavyhledávač Central Search umožňuje vyhledávání neznámých položek prostřednictvím klíčových slov. Můžeme si trochu postesknout, že uživatelé metavyhledávačů přicházejí o řadu fines jednotlivých vyhledávacích rozhraní, na nichž vydavatelé strávili roky vývoje a které umožňují významně efektivnější vyhledávání. Na druhou stranu i za tuto cenu je vhodné uživatele nalákat k využívání předplácených zdrojů. Je potom věcí další propagace a školení, abychom uživatele seznámili s pokročilými technikami a možnostmi. Při vývoji služby Central Search, která byla na trh uvedena v letošním roce, museli vývojáři Serials Solutions vyřešit celou řadu zásadních problémů. K těm patří např. nutnost prezentovat srozumitelnou formou obrovské množství informací, jednotlivé databáze poskytují různé množství a kvalitu metadat a pracují s různými komunikačními protokoly (Z39.50, XML, HTTP). Propojení na konkrétní služby bylo vyvinuto na základě technologie překladačů (translator) společně Serials Solutions a WebFeat TM. Seznam kompatibilních lužeb zahrnuje plnotextové databáze, agregované a bibliografické databáze, OPAC, katalogy a tradiční www vyhledávače. Jedním z hlavních cílů byla rovněž snadná a rychlá implementace u zákazníka a snadná administrace. Obr. 6. Central Search: základní (jednoduché) vyhledávací rozhraní 7

8 Vyhledávací prostředí Central Search umožňuje uživatelům rychle dosáhnout výsledků. Důraz je kladen na možnost volby výběr zdrojů, zadání dotazu, indikace stavu, zobrazení citací, možnosti řazení a filtrace, ukládání a export. Pokročilí uživatelé mohou používat booleovské operátory ke zpřesnění výsledků. Obr. 7. Central Search: detail pokročilého vyhledávací rozhraní Obr. 8 Central Search: zobrazení/export výsledků s odkazy na Article Linker Po vyhledání jsou odstraněny duplicity a výsledky jednotně zobrazeny. Uživatel má možnost výsledky třídit a filtrovat podle různých prvků metadat a nabízí se i několik možností pro export a ukládání. Do přehledu nalezených záznamů lze přímo integrovat odkazy na Link Resolver (Article Linker) pro snadné propojení na plné texty v případě, kdy zdrojová data pocházejí z bibliografického zdroje. Vzhledem k tomu, že Central Search běží online na serveru Serials Solutions, ušetří zákazník náklady na hardware a software. Správa Central Search je společná s ostatními službami Serials Solutions, které navzájem sdílí informace o nastavení a není proto třeba je zadávat několikrát. Výsledkem je hladký start během několika málo týdnů, nikoli měsíců, jak 8

9 tomu bývá u konkurenčních služeb. Řešení je ideální pro jednotlivé knihovny i pro implementaci na více místech naráz (konsorcia). Důležitými prvky jsou opět snadné přizpůsobení vzhledu aplikace www stránkám knihovny a statistiky využití. Předplatné Central Search automaticky zahrnuje kompletní E-Journals A.M.S.! 4 HAN řešení pro řízení přístupu k e-zdrojům a internetu Hlavní problémy, které pomáhá řešit server pro správu přístupů: přístup žádný/omezený/problematický přístup k EIZ mimo pracoviště (kampus), bezpečnost problematická distribuce přístupových hesel, komfort zapamatování si individuálních hesel pro každý e-časopis/e-službu, autorská práva vyhovění požadavkům vydavatelů EIZ ohledně kontroly přístupu. Řešení těchto problémů představuje softwarový produkt HAN (Hidden Automatic Navigator) společnosti H+H Software [7] z Goettingenu v SRN. Tato společnost byla založena v roce 1989 a postupně se stala předním poskytovatelem technických řešení pro správu informačních zdrojů a aplikací pro knihovny a velké podniky na německy mluvícím trhu. Její produkt Virtual CD je však známý po celém světě a používá jej více než dva milióny zákazníků. Obr. 9. HAN (Hidden Automatic Navigator) základní schéma HAN poskytuje tyto hlavní výhody: přístup k online zdrojům odkudkoli z celého světa, přístupové údaje/hesla jsou pro uživatele neviditelné a nemohou tak být zneužity, tzv. Single Sign-On systém přístup přes standardní síťové heslo, standardizované statistiky pomáhají optimalizovat nákup licencí podle skutečných potřeb uživatelů (kdo, jak dlouho, jak často). Z pohledu vydavatelů/provozovatelů online služeb vystupuje HAN jako jediný člen vašeho kampusu u poskytovatelů stačí registrovat IP adresu serveru HAN, všichni uživatelé pak vůči poskytovatelům vystupují IP adresou HAN. Z pohledu uživatelů se HAN může tvářit jako megavydavatel všech e-časopisů a zdrojů. Z pohledu systémového administrátora je pak HAN integrovaný pomocník ve většině úkolů souvisejících se správou EIZ a internetových zdrojů. 9

10 Obr. 10 HAN: schéma autorizace vůči poskytovatelům EIZ Přístupová práva k jednotlivým zdrojům mohou být založena na uživatelských jménech, skupinách uživatelů anebo na konkrétních IP adresách. HAN je propojen s lokálním systémem pro správu síťových účtů, resp. s knihovním systémem. HAN podporuje a kontroluje všechny licenční modely (max. počet uživatelů současně, omezení na konkrétní pracoviště nebo fyzická PC, omezení na konkrétní osoby). Pokud by např. došlo k překročení max. počtu současně pracujících uživatelů, HAN nejčerstvěji připojeného uživatele o tomto stavu informuje a zařadí jej do fronty. Jakmile se některý z dalších uživatelů odpojí, HAN automaticky umožní přístup čekajícímu uživateli. HAN umožňuje správci automatizovat navigační sekvence umí zaznamenat cestu od výchozí (login) k cílové stránce pomocí systému internet makro recording. Tak je možno vytvářet odkazy na přesná místa (např. na konkrétní jednotlivé databáze nebo časopisy) v rámci komplexních online služeb. HAN rovněž umožňuje modifikovat charakteristiky různých zdrojů naráz (např. všech časopisů jednoho vydavatele). Umožňuje správci rovněž zadání a kontrolu období předplatného, řazení fondu podle různých kritérií. HAN vytváří jednotné standardizované statistiky o využití každého zdroje ve formátu kompatibilním s ICOLC. Nejdůležitější vlastností je zde schopnost identifikace využití jednotlivými konkrétními uživateli resp. jejich skupinami, což umožňuje detailní statistické vyhodnocování činnosti jednotlivců, které žádný provozovatel nesleduje, a přitom je z pohledu efektivity vložených prostředků velmi důležité. Na závěr uveďme jako zajímavost symbiózu HAN se službou EZB Univerzity v Regensburgu, která je v německy mluvících zemích hojně využívána a kterou již používají i některé knihovny u nás. HAN umožňuje přímý import záznamů o fondech z EZB a řeší také jejich aktualizaci. 10

11 5 Obr. 11. Schéma symbiózy HAN a EZB (EJL) Regensburg K předním uživatelům systému HAN patří např. BAYER AG, BASF, Bayerische Staatsbibliothek, University of Graz nebo Credit Suisse. Systém HAN je nabízen jako softwarový produkt, který se instaluje na server na bázi Windows XP s www serverem Apache. HAN je k dispozici samostatně anebo jako volitelná součástí systému NetMan od stejné firmy. NetMan umožňuje mj. řešit také sdílení aplikací a CD-ROM/DVD-ROM disků v lokálních sítích a na Internetu. Závěr Důležitost elektronických informačních zdrojů stále stoupá. E-časopisy postupně začínají tvořit větší část časopiseckého fondu větších knihoven, jsou tedy příliš důležité na to, aby nebyly plně využívány. Nárůst počtu e-časopisů způsobuje dramatický růst velikosti fondu, který je pro knihovny těžké zvládnout. Prvořadým úkolem už není růst fondu, ale řízení a přístup k němu je třeba znát, řídit a co nejlépe využívat hodnotu fondu. Jelikož e-zdroje jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, má smysl podniknout taková opatření, aby je uživatelé mohli plně využívat bez ohledu na to, zda jsou momentálně na svém pracovišti, na služebním pobytu nebo pracují z domova. Technická řešení od Serials Solutions a H+H Software spolu s technickou podporou od AiP nabízejí prostředky k tomu, jak tyto obtížné úkoly efektivně a spolehlivě zvládnout. A pokud na tato pokročilá řešení momentálně ještě nemáte prostředky, pak pro vás máme dobrou zprávu stále je zde ještě služba Infozdroje.cz [8], která poskytuje vám i vašim uživatelům elementární přehled o zdrojích, které máte k dispozici a to zcela zadarmo. 11

12 Použitá literatura a WWW odkazy 1. Albertina icome Praha s.r.o.: 2. Quinn, Brian. Overcoming psychological obstacles to optimal online search performance. Electronic Library, 2003, vol. 21, issue 2, p. 142 (12 pages). 3. TKAČÍKOVÁ Daniela. Online přístup k obrovskému množství zdrojů problém dostupnosti informací je vyřešen Máme však dostatečně gramotné uživatele? In Inforum 2002 : 8. konference o profesionálních informačních zdrojích : května 2002 [online]. Praha : Albertina icome Praha, Dostupné na World WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2002/prednaska40.htm>. 4. TICHÁ, Ludmila. Jak přinutit uživatele k využívání elektronických informačních zdrojů. INFORUM 2000 konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 2000 [online]. Dostupné na WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2000/prednasky/jakprinutit.htm>. 5. FOWLER, David C. E-serials collection management : transitions, trends, and technicalities. New York : Haworth Press, s. ISBN Serials Solutions: 7. H+H Software: 8. InfoZdroje.cz: 12

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ trtikova@vc.cvut.cz Knihovny ČVUT systém knihoven ČVUT knihovny fakult, VŠ ústavů + oddělení knihoven VIC jednotné online služby

Více

The bridge to knowledge 28/05/09

The bridge to knowledge 28/05/09 The bridge to knowledge DigiTool umožňuje knihovnám vytvářet, administrovat, dlouhodobě uchovávat a sdílet digitální sbírky. DigiTool je možno využít pro institucionální repozitáře, sbírky výukových materiálu

Více

INFOS 2013. Objevte discovery!

INFOS 2013. Objevte discovery! INFOS 2013 Objevte discovery! Ing. Vladimír Karen Albertina icome Praha s.r.o. Obsah Proč discovery služby? Jak discovery služby vypadají? Další možnosti discovery služeb Jaké jsou objektivní přínosy?

Více

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání 1 z 5 Nápověda 360 Search Co je 360 Search? 360 Search je metavyhledávač, který slouží k paralelnímu prohledávání všech dostupných informačních zdrojů prostřednictvím jednotného rozhraní. Nástroj 360 Search

Více

NÁSTROJE NA PODPORU VYUŽITÍ E-ZDROJŮ A JEJICH AKVIZICE A KATALOGIZACE

NÁSTROJE NA PODPORU VYUŽITÍ E-ZDROJŮ A JEJICH AKVIZICE A KATALOGIZACE NÁSTROJE NA PODPORU VYUŽITÍ E-ZDROJŮ A JEJICH AKVIZICE A KATALOGIZACE Jana Machonská Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o. Knihovny obvykle vypracovávají řadu přehledů nakoupených titulů a předplácených

Více

Kde hledat odborné články?

Kde hledat odborné články? Kde hledat odborné články? Martina Machátová E-mail: machat@mzk.cz Tel.: 541 646 170 Poslední aktualizace: 8. června 2015 The Free Library http://www.thefreelibrary.com/ Obsahuje skoro 25 milionů článků

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

Akvizice periodické literatury

Akvizice periodické literatury Vnější vlivy Vydavatelská sféra Čtenáři / uživatelé Vnitřní vlivy Profil fondu knihovny (oborové zaměření) Finanční možnosti knihoven Definice seriálu Publikace na jakémkoliv médiu, vydávaná v částech

Více

- luxus nebo nezbytnost?

- luxus nebo nezbytnost? Nadstavbové nástroje - luxus nebo nezbytnost? Vladimír Karen Albertina icome Praha s.r.o. Seč 16.-18.9.2008 Obsah Místo úvodu jak si stojí knihovny ve věku Internetu AquaBrowser jak přilákat Google generation

Více

Sto tisíc e-dokumentů na dosah. Hana Nová Jindřiška Pospíšilová

Sto tisíc e-dokumentů na dosah. Hana Nová Jindřiška Pospíšilová Sto tisíc e-dokumentů na dosah Hana Nová Jindřiška Pospíšilová Inforum 2011, 25.5.2011 Informační zdroje pro výzkum (INFOZ) navazuje na předchozí projekty MŠMT zajišťující přístup k EIZ LI2000 (2000-2003)

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK

Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Máte to? Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Milan Janíček milan.janicek at techlib.cz odd. rozvoje elektronických služeb Národní technická knihovna Praha Obsah 1) Proč další systém? 2) Metavyhledávač

Více

Primo Central. Martin Vojnar MULTIDATA Praha s.r.o.

Primo Central. Martin Vojnar MULTIDATA Praha s.r.o. Primo Central Martin Vojnar MULTIDATA Praha s.r.o. www.multidata.cz Kapitola 1: místo činu V roli knihovny sbírá dokumenty zpřístupňuje je uživatelům pečuje o své uživatele stejně jako o své sbírky? co

Více

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Eva Cerniňáková (cernin@jabok.cz) Setkání knihovníků teologických knihoven Vranov u Brna, 13.-14.5.2015 Co je to Evergreen Moderní a

Více

Máte to? - Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK

Máte to? - Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Máte to? - Summon jako základní vyhledávací nástroj NTK Milan JANÍČEK Národní technická knihovna, Praha milan.janicek@techlib.cz INFORUM 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

ICOLC 13 th Fall Meeting

ICOLC 13 th Fall Meeting ICOLC 13 th Fall Meeting 18. 9. 21. 9. 2011 Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni ICOLC International Coalition of Library Consortia Cíle ICOLC: Koordinace a spolupráce knihovnických konsorcií

Více

Produkty Ex Libris komplexnířešení pro Vaši knihovnu

Produkty Ex Libris komplexnířešení pro Vaši knihovnu Produkty Ex Libris komplexnířešení pro Vaši knihovnu Aleph SFX MetaLib Verde DigiTool pokročilý knihovní systém přímé linkování na plný text přesné paralelní vyhledávání komplexní správa e-zdrojů digitální

Více

NTK Discovery. Od katalogu k centralizovanému vyhledávání

NTK Discovery. Od katalogu k centralizovanému vyhledávání NTK Discovery Od katalogu k centralizovanému vyhledávání Strategie NTK v oblasti zpřístupňování fondů Strategická priorita 3.4.2: Optimalizace uživatelské přívětivosti všech knihovních služeb NTK Implementace

Více

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny

Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny Požadavky na systém pro automatizaci muzejní knihovny aneb Pohled zvenčí Petr Žabička Moravská zemská knihovna v Brně zabak@mzk.cz Obsah Knihovny muzeí a galerií Katalogy knihoven Standardizace Výběr knihovního

Více

SCOPUS a WEB OF SCIENCE

SCOPUS a WEB OF SCIENCE SCOPUS a WEB OF SCIENCE 7. února 2012 Osnova 1. Typy ve vyhledávání v databázi SCOPUS 2. Typy ve vyhledávání v databázi Web of Science 3. Nástroje pro vyhledávání v jednom vyhledávacím prostředí: Metavyhledávače

Více

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009 Pardubice 16-17. září 2009 Eva Svobodová - Danuše Vyorálková Národní

Více

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Archívy konsorcií z projektů NTK v režimu Posttermination Access radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Proč archivy 210 mm rychle se měnící skladba

Více

ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB

ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB Petra Pěnkavová, Karolína Košťálová (Národní knihovna ČR) Služba EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek = Elektronická knihovna časopisů) umožňuje přístup k plnotextovým

Více

MEDVIK Medicínská virtuální knihovna - integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky

MEDVIK Medicínská virtuální knihovna - integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky MEDVIK Medicínská virtuální knihovna - integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna,

Více

Elektronické zdroje Národní technické knihovny

Elektronické zdroje Národní technické knihovny Elektronické zdroje Národní technické knihovny http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/elektronicke-zdroje/ 1 Elektronické zdroje NTK 24 databází obsahují bibliografické informace 15 zdrojů včetně

Více

Jak pomáháme našim klientům

Jak pomáháme našim klientům Jak pomáháme našim klientům Praha 6. 10. 2015 Bc. Ludmila Stuchlá Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Počet

Více

Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze

Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze Jana Matějková, Jiří Pavlík Univerzita Karlova v Praze jana.matejkova@ff.cuni.cz, pavlik@cuni.cz INFORUM 2011: 17. konference o profesionálních informačních

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Elektronické inf. zdroje

Elektronické inf. zdroje Elektronické inf. zdroje Internet, tj. samostatné stránky, články atd. Předmětové katalogy Plnotextové báze, digitální knihovny Katalogy knihoven Internet Vyhledávače najdou jen dokumenty, které předtím

Více

Online přístupné odborné knihy neztrácejí na půvabu

Online přístupné odborné knihy neztrácejí na půvabu Online přístupné odborné knihy neztrácejí na půvabu Filip Vojtášek Albertina icome Praha Ostrava Albertina icome Praha Zprostředkovává přístup do zdrojů odborných informací (včetně e-knih) Zastupuje významné

Více

LINKOVACÍ SYSTÉMY, JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI A PROPOJENÍ S GOOGLE SCHOLAR

LINKOVACÍ SYSTÉMY, JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI A PROPOJENÍ S GOOGLE SCHOLAR LINKOVACÍ SYSTÉMY, JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI A PROPOJENÍ S GOOGLE SCHOLAR MICHAEL ZACH, KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE SEMINÁŘ DISCOVERY A LINKOVACÍ TECHNOLOGIE LINK SERVER FUNKCE LINKOVACÍHO SERVERU Prolinkování

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR. Aleph

Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR. Aleph Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR Aleph 9.5.2012 Program Co je nového v Alephu Změny v bázi autorit Elektronické knihy a Vufind Aleph a Google Přechod na vyšší verzi Alephu Aleph základní

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Centrální portál knihoven a knihovní systémy Petr Žabička, v Brně Obsah 1. Centrální portál knihoven 2. Agregace metadat 3. Standard Z39.83 4. Identity uživatelů 5. Online platby Centrální portál knihoven

Více

Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX. PhDr. Ondřej Fabián Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX. PhDr. Ondřej Fabián Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Úvod Nadstavbové služby pro elektronické informační zdroje s použitím technologie SFX PhDr. Ondřej Fabián Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně fabian@rektorat.utb.cz Ing. Lukáš Budínský Univerzita Tomáše Bati

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

CSA Library School Program RefWorks v ČR. Eva Marvanová Národní knihovna ČR

CSA Library School Program RefWorks v ČR. Eva Marvanová Národní knihovna ČR CSA Library School Program RefWorks v ČR Eva Marvanová eva.marvanova@nkp.cz Národní knihovna ČR Společnost RefWorks byla založena v roce 2001 týmem odborníků v oblasti bibliografických databází. RefWorks

Více

ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR

ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR Obsah dnešní přednášky Představení ANL+ Co v bázi ANL+ naleznete Zajištění ANL+ v knihovnách ANL+ v rozhraní Primo ANL+ v rozhraní JIB Dotazy Co je ANL+ Zdroj

Více

Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih

Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih Radka Syrová Tomáš Vejvoda Knihovna Jana Palacha FF UK Obsah e-knihy FF UK využívání e-knih preference propagace Nabídka e-knih FF UK 350 000 elektronických

Více

Oborová brána TECH tech.jib.cz

Oborová brána TECH tech.jib.cz Oborová brána TECH tech.jib.cz Seminář Okna oborů dokořán! Proč a jak využívat oborové brány & jak dál v CPK? Praha, NTK 2.12.2014 PhDr. Lenka Hvězdová Příběh oborové brány TECH, tech.jib.cz - * 2008,

Více

Discovery systémy. stručný přehled. Mgr. Petr Novák Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze

Discovery systémy. stručný přehled. Mgr. Petr Novák Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze Discovery systémy stručný přehled Mgr. Petr Novák Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze Program proč discovery co je discovery komerční systémy opensource systémy aktuality budoucnost Proč discovery?

Více

Jak vypadá opravdová discovery služba

Jak vypadá opravdová discovery služba Jak vypadá opravdová discovery služba K čemu Summon? Chybí jasné a přitažlivé místo pro vyhledávání Potíže s určením vhodných zdrojů Současné nástroje neodpovídají očekáváním uživatelů Nejlepší místo,

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE

Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE Elektronické informační zdroje z oboru GEOLOGIE Benátská 2 Knihovna botaniky (přízemí) Knihovna ÚŽP (přízemí) Viničná 7 Knihovna filosofie a dějin přírodních věd (přízemí) Knihovna biologie (1. patro)

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Tabulka č. 1 e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Název funkčního místa Kvalifikační požadavky Platová třída Úvazek / FTE Pracoviště podle organizační struktury NK ČR - pod názvem je vždy hypertextový

Více

Anotace. Klíčová slova. 1. Úvod

Anotace. Klíčová slova. 1. Úvod SLUŽBA TYPU GOOGLE V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ. Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Filip Kříž, Vladimíra Solová Anotace Národní lékařská knihovna zpřístupňuje pomocí internetových technologií medicínské

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

EBSCO Information Services a více než 60ti letá tradice. Ostrava, Vysoká škola báňská, TU

EBSCO Information Services a více než 60ti letá tradice. Ostrava, Vysoká škola báňská, TU Společnost EBSCO Information Services a více než 60ti letá tradice Vás srdečně vítá na konferenci Ostrava, Vysoká škola báňská, TU Přináší více zdrojů pro Vaši knihovnu pouze více problémů? EBSCO ví, jak

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky

E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky Filip Vojtášek Albertina icome Praha ČVUT Obsah Academic Complete - shrnutí Nákup dalších e-knih Osobní účet Bookshelf Offline

Více

Referenční služby NTK

Referenční služby NTK Referenční služby NTK Mgr. Alena Pavelová, alena.pavelova@techlib.cz vedoucí oddělení speciálních služeb NTK Moderní referenční služby 1 Referenční středisko STK Moderní referenční služby 2 Referenční

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Jak si obstarám informace? informační exploze mnoho informací a jak

Více

JAK PRACOVAT S CENTRÁLNÍM KATALOGEM UK?

JAK PRACOVAT S CENTRÁLNÍM KATALOGEM UK? JAK PRACOVAT S CENTRÁLNÍM KATALOGEM UK? Centrální katalog knihoven Univerzity Karlovy (CKIS) Vám nabízí možnost online vyhledávání v centrálním katalogu i v katalozích jednotlivých knihoven a správu Vašeho

Více

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Sledování využívání elektronických informačních zdrojů Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Obsah Význam měření využívání EIZ Zahraniční projekty k měření využívání

Více

Digitální nabídka veřejných knihoven. Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011

Digitální nabídka veřejných knihoven. Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011 Digitální nabídka veřejných knihoven Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011 Jsou knihovny ještě vůbec potřeba? Každý má přece přístup na internet! Foto: www.flickr.com/photos/poperotico/3921069882/

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Vysvětlení některých pojmů Informace V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Služby portálu elektronických zdrojů NLK

Služby portálu elektronických zdrojů NLK Služby portálu elektronických zdrojů NLK Mgr. Filip KŘÍŽ - Mgr. Ondřej HORSÁK - Mgr. Lenka MAIXNEROVÁ - PhDr. Helena BOUZKOVÁ Národní lékařská knihovna, Praha Abstrakt Národní lékařská knihovna

Více

Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní. Martin Vojnar. CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011. vojnar@multidata.

Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní. Martin Vojnar. CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011. vojnar@multidata. Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011 Martin Vojnar vojnar@multidata.cz 1 1. jednotné vyhledávání 2. (centrální) index 3. ANL+ 4. bx 5. a jedna

Více

VYUŽÍVANOST DISCOVERY SYSTÉMU SUMMON V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ NAŠE DVOULETÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM SLUŽBY

VYUŽÍVANOST DISCOVERY SYSTÉMU SUMMON V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ NAŠE DVOULETÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM SLUŽBY VYUŽÍVANOST DISCOVERY SYSTÉMU SUMMON V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ NAŠE DVOULETÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM SLUŽBY Adam Kolín Anotace Národní lékařská knihovna umožňuje přístup k medicínským plnotextovým a bibliografickým

Více

Informační zdroje v síti ČVUT

Informační zdroje v síti ČVUT Informační zdroje v síti ČVUT Fakulta strojní ČVUT v Praze Mgr. Zdeňka Civínová Ústřední knihovna ČVUT v Praze Říjen 2016 rešeršní strategie jak hledat knihy jak hledat články jak hledat na webu služby

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Datový list Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Další informace najdete zde: http://www.google.com/enterprise/search/ Co získáte Relevance

Více

Jednotná informační brána jako nástroj vyhledávání informací Jindřiška Pospíšilová, Karolína Košt álová, Hana Nemeškalová, Národní knihovna ČR

Jednotná informační brána jako nástroj vyhledávání informací Jindřiška Pospíšilová, Karolína Košt álová, Hana Nemeškalová, Národní knihovna ČR Jednotná informační brána jako nástroj vyhledávání informací Jindřiška Pospíšilová, Karolína Košt álová, Hana Nemeškalová, Národní knihovna ČR Projekt Jednotné informační brány vznikl v roce 2002 jako

Více

Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - výzva 21. století

Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - výzva 21. století Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - výzva 21. století Abstrakt Filip Kříž, Ondřej Horsák, Lenka Maixnerová, Jana Zindulková, Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Helena

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2004 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky

Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky Inovační knihovnický kurz Modul 3: Služby Referenční služby

Více

STATISTIKY VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ

STATISTIKY VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ STATISTIKY VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ Adéla Jarolímková STANDARDY VE SBĚRU STATISTIK E-ZDROJŮ Projekt COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) konsistentní a kompatibilní

Více

8. Konference o šedé literatuře a repozitářích 21. říjen 2015, Praha

8. Konference o šedé literatuře a repozitářích 21. říjen 2015, Praha 8. Konference o šedé literatuře a repozitářích 21. říjen 2015, Praha Dobrica Savić d.savic@iaea.org Nuclear Information Section IAEA, Vienna Prezentace je dostupná pod licencí Creative Commons, licence:

Více

Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO. od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu

Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO. od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu Knihovny současnosti 2007 Obsah prezentace Co je systém PRIMO Příklad fungování systému Komponenty systému Princip fungování

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Vyhledávání a georeferencování map

Vyhledávání a georeferencování map Vyhledávání a georeferencování map Petr Žabička petr.zabicka@mzk.cz Petr Přidal petr.pridal@mzk.cz Obsah Co nového jsme vyvinuli Geografické hledání map Online georeferencování map Obsah Co nového jsme

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Elektronické informační zdroje (VIKBA25)

Elektronické informační zdroje (VIKBA25) Elektronické informační zdroje (VIKBA25) 1. úvod do problematiky Martin Krčál EIZ - kurz pro studenty KISK FF MU Brno, 25. září 2015 Harmonogram kurzu každý pátek 9:10 10:50 přednášky pro kombinované:

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

E-knihy na ZČU , SEMINÁŘ AKVŠ, VŠE PRAHA

E-knihy na ZČU , SEMINÁŘ AKVŠ, VŠE PRAHA E-knihy na ZČU BARBORA KATOLICKÁ, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA UNIVERZITNÍ KNIHOVNA 20. 4. 2017, SEMINÁŘ AKVŠ, VŠE PRAHA E-knihy na ZČU současný stav Odborné e-knihy celkem 1599 titulů 1517 zahraničních (platformy

Více

Modul MWA - Publikace a články

Modul MWA - Publikace a články Modul MWA - Publikace a články Stávající webová aplikace ČMI podporuje prostředníctvím Modulu RIV publikaci výstupů vykazovaných v Rejstříku informací o výsledkcích (dále jen RIV). Nový modul Publikace

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Zkušenosti s e-knihami Flexibooks. Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková

Zkušenosti s e-knihami Flexibooks. Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková Zkušenosti s e-knihami Flexibooks Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková Základní informace o knihovně Vznik v roce 2013 sloučením 5 fakultních knihoven (ocenění Knihovna

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ostrava 14.3.2013 Národní ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace knihovních

Více

Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK. aneb. jak efektivně hledat užitečné vědecké informace.

Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK. aneb. jak efektivně hledat užitečné vědecké informace. Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK aneb jak efektivně hledat užitečné vědecké informace Radka Lukášová K čemu je dobrá knihovna? Pomáhá: ušetřit peníze: - možno zapůjčit

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Úvod do elektronických informačních zdrojů

Úvod do elektronických informačních zdrojů Ústřední knihovna FSS MU Nikola Dynybylová Úvod do elektronických informačních zdrojů FSS MU, 2. 4. 2011 Osnova Stručně o EIZ Tvorba dotazu a vyhledávání E-databáze E-knihy Portál e-časopisů a Metalib

Více

Stručný návod pro práci s knihovním katalogem OPAC

Stručný návod pro práci s knihovním katalogem OPAC Stručný návod pro práci s knihovním katalogem OPAC http://aleph.lib.vutbr.cz CO VŠECHNO SE ZDE MŮŽETE DOZVĚDĚT? Co je to Online Public Access Catalogue (OPAC). Jak se přihlásíte. Jak vyhledáte knihu. Jak

Více

Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR. Aleph 17.6.2013

Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR. Aleph 17.6.2013 Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR Aleph 17.6.2013 Aleph základní informace 49 knihoven má on line katalog 27 knihoven má i on line výpůjčku záznamy všech knihoven jsou v Souborném katalogu AV

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH TEXTŮ ČESKÝCH LÉKAŘSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH ČASOPISŮ Konference Knihovny současnosti 2010 Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák Úvod V roce 2004 zapojení do programu

Více

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 Místo konání výzkumu: Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol (Knihovna 2. LF UK

Více

Efektivní a efektní knihovna. Radka Římanová, Národní technická knihovna

Efektivní a efektní knihovna. Radka Římanová, Národní technická knihovna Efektivní a efektní knihovna Radka Římanová, Národní technická knihovna Efektivní informační služby pro veřejnost a státní správu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Evropské unie Evropský sociální

Více

České e-knihy a tipy k akvizici e-knih

České e-knihy a tipy k akvizici e-knih České e-knihy a tipy k akvizici e-knih Jana Matějková, Jiří Pavlík Univerzita Karlova v Praze jana.matejkova@ff.cuni.cz, pavlik@cuni.cz INFORUM 2012 Abstrakt Na českém trhu je k dispozici kolem čtyř tisíc

Více

CD-ROM, MULTIMÉDIA A INTERNET VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH

CD-ROM, MULTIMÉDIA A INTERNET VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH CD-ROM, MULTIMÉDIA A INTERNET VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH Vladimír Karen 1. Veřejné knihovny v informačním věku V poslední době se to v našem i zahraničním tisku hemží rozhovory, polemikami a anketami na téma

Více

10 klíčových otázek týkající se e-knih (a jedna navíc)

10 klíčových otázek týkající se e-knih (a jedna navíc) 10 klíčových otázek týkající se e-knih (a jedna navíc) Filip Vojtášek Albertina icome Praha Brno Obsah E-knihy a jejich obecné vlastnosti 10 otázek (a možné odpovědi na ně), příklady Diskuse 2 Co je e-kniha?

Více

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům?

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Tamara Pršínová Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice prsinova @cbvk.cz Knihovny současnosti Olomouc 2014 Historie průkopník

Více

Discovery systém v AV ČR. Jaroslav Meixner oddělení EIZ KNAV 17. června 2013

Discovery systém v AV ČR. Jaroslav Meixner oddělení EIZ KNAV 17. června 2013 Discovery systém v AV ČR Jaroslav Meixner oddělení EIZ KNAV 17. června 2013 Discovery systémy produkty na trhu v ČR, struktura EBSCO Discovery Service EDS (EBSCO) Primo Central (ExLibris) Summon (Serials

Více