Nová řešení pro komfortní práci s EIZ: správa online přístupů, vzdálený přístup a přístup k periodikům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová řešení pro komfortní práci s EIZ: správa online přístupů, vzdálený přístup a přístup k periodikům"

Transkript

1 Nová řešení pro komfortní práci s EIZ: správa online přístupů, vzdálený přístup a přístup k periodikům Vladimír Karen * 1 Úvod Abstrakt: Především díky grantovým programům MŠMT (LI, 1N) jsou na akademických a výzkumných pracovištích v ČR již pátým rokem poměrně velmi dobře dostupné přední elektronické informační zdroje. Úroveň jejich využití však často není považována za dostatečnou. K tomu, aby se tato situace změnila, mohou posloužit nadstavbové nástroje, které umožňují snazší a tím efektivnější využívání elektronických informačních zdrojů. K takovým řešením patří nástroje pro správu přístupů k online informačním zdrojům umožňující např. práci na dálku a uživatelsky přívětivá řešení pro přístup k periodickým titulům. Klíčová slova: elektronické informační zdroje, vzdálený přístup, OpenURL resolver, linking, metavyhledávač Především díky grantovým programům MŠMT (LI, 1N) jsou na akademických a výzkumných pracovištích v ČR již pátým rokem poměrně velmi dobře dostupné přední elektronické informační zdroje. Úroveň jejich využití však často není považována za dostatečnou. K tomu, aby se tato situace změnila, mohou posloužit nadstavbové nástroje, které umožňují snazší a tím efektivnější využívání elektronických informačních zdrojů. K takovým řešením patří nástroje pro správu přístupů k online informačním zdrojům umožňující např. práci na dálku a uživatelsky přívětivá řešení pro přístup k periodickým titulům. 2 Současná situace využití EIZ v praxi 2.1 EIZ z pohledu uživatelů Za hlavní faktory ovlivňující míru využití EIZ z pohledu uživatelů považujeme: u cizojazyčných zdrojů jazykovou bariéru, psychologické překážky v používání počítačů, Internetu apod., míru obeznámenosti s EIZ dostupnými na pracovišti a s jejich výhodami oproti volnému Internetu (tzv. googlemánie), snadnost orientace v nabídce dostupných EIZ, omezení dostupnosti EIZ na fyzické pracoviště (resp. konkrétní IP adresy sítě). První dva faktory leží mimo působnost knihoven, ačkoli v případě psychologických bariér používání výpočetní techniky pořádají některé knihovny kurzy počítačové gramotnosti pro čtenáře [2, 3]. Míru obeznámenosti lze ovlivnit především aktivní prací s uživateli, pořádáním školení a především propracovanou komunikační a marketingovou strategií knihovny vůči uživatelům [4]. V případě poslední dvojice faktorů je lze již dnes situaci zlepšit technickými prostředky, o nichž bude řeč v tomto příspěvku. * Albertina icome Praha s.r.o., Štěpánská 16, Praha 1 [1] 1

2 2.2 EIZ z pohledu knihovníků K problémům souvisejícím s boomem elektronických zdrojů z pohledu knihovníků patří mj. koordinace akvizice zdrojů v různých formátech, chybějící informace pro kvalifikovaná rozhodnutí o nákupech časopisů, problematické začleňování EIZ do katalogů, oblast autorizace/autentifikace pro přístup k EIZ (měnící se IP adresy apod.), problematika statistického vyhodnocování využití EIZ. Knihovny nakupují elektronické seriály z různých zdrojů a přistupují k nim různým způsobem především na serverech u původních vydavatelů (Elsevier, AMS, ACS ), jako k agregovaným databázím (ProQuest, EBSCO, Gale ) a na serverech zprostředkovatelů předplatného (EBSCO, Suweco, Minerva ). 2.3 Důsledky tohoto stavu uživatelé přehlížejí významné elektronické zdroje, využití EIZ je nižší než očekávané, knihovníci a uživatelé ztrácejí čas hledáním časopisů, dochází k duplicitám a naopak k výpadkům v akvizici seriálů, katalog knihovny je (co se týče EIZ) nekompletní uživatelé dostávají chybné odpovědi, využívají se služby MVS, MMVS a DDS, aby uživatel získal článek, který je k dispozici v nabídce místní knihovny. V souvislosti s využitím zdrojů je na místě podotknout, že EIZ vůbec poprvé umožňují knihovníkům udělat si úplnější obrázek o skutečném využití fondů. Absenční a částečně prezenční výpůjčky byly sledovatelné vždy, ale volný výběr do studovny, který se většinou týká nejzajímavější a nejaktuálnější části fondu, bylo možno dosud hodnotit pouze subjektivně. A to už vůbec nehovoříme o těch periodikách a monografiích, které sice knihovna (v lepším případě) katalogizovala, ale byly trvale vypůjčeny důležitými osobnostmi instituce a tudíž pro ostatní uživatele prakticky nedostupné. Knihovníci si tento nepříznivý stav uvědomují, proto vznikají různé aktivity a projekty s cílem vyřešit alespoň některé problémy [5]. V principu však často nejsou dlouhodobě udržitelné knihovníci nemají čas ani prostředky na vývoj a především údržbu vlastních řešení. V tomto příspěvku se soustředím na představení produktů a služeb společností Serials Solutions a H+H Software. 3 Serials Solutions řešení pro práci s e-seriály a jejich management Služby společnosti Serials Solutions [6] představují komplexní sadu nástrojů pro řešení práce s e-seriály a jejich management. Společnost založil v USA knihovník s cílem nabídnout ostatním knihovníkům řešení problémů, s nimiž se setkával ve své každodenní práci. Dnes je společnost součástí ProQuest International & Learning a její hlavní služby jsou: E-Journal A.M.S. (Access & Management Suite), Article Linker, Full MARC Records, Central Search. 2

3 Všechny tyto služby jsou online na serverech Serials Solutions a nevyžadují proto na straně zákazníka žádné investice do hardware nebo software. 3.1 E-Journal A.M.S. (Access Management Suite) Srdcem služby E-Journal A.M.S. je klientské centrum, ale z pohledu uživatelů je nejdůležitější E-Journals Portal a A-to-Z Title Lists. Obr. 1. E-Journals Portal: ukázka implementace E-Journals Portal představuje jednotný vstupní bod pro vyhledání časopisu nebo článku. Jeho vzhled lze kompletně přizpůsobit grafickému stylu stránek knihovny. Implementace portálu je velmi snadná na zákazníkovi je pouze údržba seznamu databází a časopisů, které předplácí, o vše ostatní se stará provozovatel. Data o titulech dostupných v agregovaných databázích a odkazy na plné texty jsou aktualizovány každou noc. V portálu lze vyhledávat v názvech časopisů a v předmětových heslech, která vycházejí z hesel databáze Ulrich s Periodicals Directory (ulrichsweb.com), s níž je služba E-Journal A.M.S. oboustranně propojena. Toto propojení lze využít za předpokladu, že zákazník má aktivní předplatné obou služeb naráz. Součástí předplatného E-Journal A.M.S. je i jednoduchý OpenURL Link Resolver Journal Linker, který poskytuje odkazy na úroveň časopisu (bohužel nikoli až na úroveň článků, k tomu slouží služba Article Linker viz dále). Akvizičním pracovníkům je určena služba Overlap analysis, která umožňuje analýzu duplicitních titulů dostupných v různých službách. 3

4 Obr. 2. Overlap Analysis: přehled pokrytí konkrétního časopisu v předplácených službách Obr. 3. Overlap Analysis: ukázka analytického výstupu Poslední součástí služby E-Journal A.M.S. jsou Usage Stats, které zpřístupňují statistiky využití jednotlivých zdrojů v rámci E-Journals A.M.S. Shrnutí výhod E-Journal A.M.S.: NEJAKTUÁLNĚJŠÍ data na trhu, nástroje pro management, vč. Overlap Analysis, Journal Linker link resolver na úrovni časopisů, flexibilní možnosti přizpůsobení, technická podpora, snadná implementace a údržba, jedno předplatné řada služeb, online služba nevyžaduje žádný hardware ani software na straně zákazníka. 3.2 Article Linker Typický uživatel pracující s bibliografickou databází nalezne abstrakt nebo bibliografický záznam, který ho zajímá, a potřebuje vyhledat plný text článku. V tom je mu potřeba pomoci, protože většinou neví kde začít nabízí se mu často několik databází nebo online služeb, je pro něj poměrně složité dostat se až k cílovému článku a tato cesta ne vždy musí skončit úspěchem, čímž vzniká tzv. frustrace ze slepých uliček. Pokud článek není v elektronickém fondu knihovny, vše začíná znovu je třeba objednat MVS, DDS, hledat v souborném katalogu apod. Vydavatelé bibliografických databází tento problém znají již léta a nabízejí proto prolinkovávací služby průkopníkem na tomto poli byl již v roce 1997 SilverLinker společnosti SilverPlatter. Na první pohled se může zdát, že tedy není co řešit, ale v praxi je 4

5 situace mnohem složitější. Typicky totiž knihovna předplácí bibliografické zdroje od různých vydavatelů a úroveň těchto služeb na jednotlivých platformách je značně nevyvážená. Především ale údržba všech propojení v různých systémech je velmi náročná. Proto vznikla řešení typu OpenURL Link Resolver, tedy vyhledávač propojení na bázi OpenURL. Obr. 4. Princip OpenURL Link Resolveru Article Linker je OpenURL Link Resolver od Serials Solutions. Je to robustní a vyzkoušené řešení, jehož hlavní výhody jsou: snadno použitelné rozhraní, snadná přizpůsobitelnost, nejpřesnější a nejaktuálnější data na trhu, nejrychlejší a nejsnadnější implementace, trvalá údržba, nejvyšší procento nalezení podle názvu a ISSN, příznivá cena, může pokrývat i tištěné fondy a mikroformáty, online služba nevyžaduje žádný hardware ani software na straně zákazníka. Předpokladem implementace link resolveru do prostředí konkrétního vydavatele je schopnost předat a přijmout data pomocí OpenURL. Tuto podmínku dnes již většina renomovaných vyhledávacích prostředí splňuje. Vedle nalezeného bibliografického odkazu je pak zobrazen odkaz na link resolver, po kliknutí na něj se zobrazí nabídka dostupných zdrojů. Tato nabídka je plně přizpůsobitelná požadavkům zákazníka a vedle odkazů na plné texty může obsahovat např. odkazy na MVS, DDS i volně dostupné www služby (vč. Google). Pořadí a podmínky zobrazení jednotlivých odkazů jsou nastavitelné. 5

6 Obr. 5. Article Linker: ukázka zobrazení nabídky odkazů 3.3 Full MARC Records Dalším problémem je implementace nakupovaných e-časopisů do katalogu knihovny. Je pochopitelně žádoucí, aby se e-zdroje v katalogu objevily a aby jejich záznamy obsahovaly funkční odkazy. Knihovny proto nakupují nebo získávají záznamy v Marcu zdarma od různých poskytovatelů, ale různí poskytovatelé používají různé typy záznamů v Marc a různí zákazníci mají různé OPACy. Upload takto posbíraných záznamů do OPACu je proto velmi časově náročný a hlavně vyžaduje průběžnou údržbu mění se časopisy zahrnuté v jednotlivých online službách i jejich URL. Výsledkem je frustrace na straně katalogizátorů i uživatelů, kteří po nalezení časopisu v OPACu narážejí na nefunkční odkazy. Hlavní výhody Full MARC Records: snížení pracnosti v knihovnách, jednoduchá a efektivní metodu pro začlenění e-seriálů do knihovního katalogu, všechna správa fondů a katalogizace je na straně Serials solutions, noví předplatitelé mohou systém využít během několika dnů. Full MARC Records používají např. společnosti Innovative Interfaces, Endeavor, SIRSI, Ex Libris, Dynix, VTLS a další. 6

7 3.4 Central Search Řešení typu metavyhledávač (federated search engine, meta searching) jsou určena především ke snížení bariér pro nacházení požadovaných záznamů při velkém množství dostupných zdrojů. Odlišnost tohoto přístupu od dříve popsaného portálového řešení lze charakterizovat následovně: E-Journal A.M.S. / E-Journals Portal umožňuje hledání známých položek na základě předmětové kategorie, názvu časopisu, jména autora a ISSN, metavyhledávač Central Search umožňuje vyhledávání neznámých položek prostřednictvím klíčových slov. Můžeme si trochu postesknout, že uživatelé metavyhledávačů přicházejí o řadu fines jednotlivých vyhledávacích rozhraní, na nichž vydavatelé strávili roky vývoje a které umožňují významně efektivnější vyhledávání. Na druhou stranu i za tuto cenu je vhodné uživatele nalákat k využívání předplácených zdrojů. Je potom věcí další propagace a školení, abychom uživatele seznámili s pokročilými technikami a možnostmi. Při vývoji služby Central Search, která byla na trh uvedena v letošním roce, museli vývojáři Serials Solutions vyřešit celou řadu zásadních problémů. K těm patří např. nutnost prezentovat srozumitelnou formou obrovské množství informací, jednotlivé databáze poskytují různé množství a kvalitu metadat a pracují s různými komunikačními protokoly (Z39.50, XML, HTTP). Propojení na konkrétní služby bylo vyvinuto na základě technologie překladačů (translator) společně Serials Solutions a WebFeat TM. Seznam kompatibilních lužeb zahrnuje plnotextové databáze, agregované a bibliografické databáze, OPAC, katalogy a tradiční www vyhledávače. Jedním z hlavních cílů byla rovněž snadná a rychlá implementace u zákazníka a snadná administrace. Obr. 6. Central Search: základní (jednoduché) vyhledávací rozhraní 7

8 Vyhledávací prostředí Central Search umožňuje uživatelům rychle dosáhnout výsledků. Důraz je kladen na možnost volby výběr zdrojů, zadání dotazu, indikace stavu, zobrazení citací, možnosti řazení a filtrace, ukládání a export. Pokročilí uživatelé mohou používat booleovské operátory ke zpřesnění výsledků. Obr. 7. Central Search: detail pokročilého vyhledávací rozhraní Obr. 8 Central Search: zobrazení/export výsledků s odkazy na Article Linker Po vyhledání jsou odstraněny duplicity a výsledky jednotně zobrazeny. Uživatel má možnost výsledky třídit a filtrovat podle různých prvků metadat a nabízí se i několik možností pro export a ukládání. Do přehledu nalezených záznamů lze přímo integrovat odkazy na Link Resolver (Article Linker) pro snadné propojení na plné texty v případě, kdy zdrojová data pocházejí z bibliografického zdroje. Vzhledem k tomu, že Central Search běží online na serveru Serials Solutions, ušetří zákazník náklady na hardware a software. Správa Central Search je společná s ostatními službami Serials Solutions, které navzájem sdílí informace o nastavení a není proto třeba je zadávat několikrát. Výsledkem je hladký start během několika málo týdnů, nikoli měsíců, jak 8

9 tomu bývá u konkurenčních služeb. Řešení je ideální pro jednotlivé knihovny i pro implementaci na více místech naráz (konsorcia). Důležitými prvky jsou opět snadné přizpůsobení vzhledu aplikace www stránkám knihovny a statistiky využití. Předplatné Central Search automaticky zahrnuje kompletní E-Journals A.M.S.! 4 HAN řešení pro řízení přístupu k e-zdrojům a internetu Hlavní problémy, které pomáhá řešit server pro správu přístupů: přístup žádný/omezený/problematický přístup k EIZ mimo pracoviště (kampus), bezpečnost problematická distribuce přístupových hesel, komfort zapamatování si individuálních hesel pro každý e-časopis/e-službu, autorská práva vyhovění požadavkům vydavatelů EIZ ohledně kontroly přístupu. Řešení těchto problémů představuje softwarový produkt HAN (Hidden Automatic Navigator) společnosti H+H Software [7] z Goettingenu v SRN. Tato společnost byla založena v roce 1989 a postupně se stala předním poskytovatelem technických řešení pro správu informačních zdrojů a aplikací pro knihovny a velké podniky na německy mluvícím trhu. Její produkt Virtual CD je však známý po celém světě a používá jej více než dva milióny zákazníků. Obr. 9. HAN (Hidden Automatic Navigator) základní schéma HAN poskytuje tyto hlavní výhody: přístup k online zdrojům odkudkoli z celého světa, přístupové údaje/hesla jsou pro uživatele neviditelné a nemohou tak být zneužity, tzv. Single Sign-On systém přístup přes standardní síťové heslo, standardizované statistiky pomáhají optimalizovat nákup licencí podle skutečných potřeb uživatelů (kdo, jak dlouho, jak často). Z pohledu vydavatelů/provozovatelů online služeb vystupuje HAN jako jediný člen vašeho kampusu u poskytovatelů stačí registrovat IP adresu serveru HAN, všichni uživatelé pak vůči poskytovatelům vystupují IP adresou HAN. Z pohledu uživatelů se HAN může tvářit jako megavydavatel všech e-časopisů a zdrojů. Z pohledu systémového administrátora je pak HAN integrovaný pomocník ve většině úkolů souvisejících se správou EIZ a internetových zdrojů. 9

10 Obr. 10 HAN: schéma autorizace vůči poskytovatelům EIZ Přístupová práva k jednotlivým zdrojům mohou být založena na uživatelských jménech, skupinách uživatelů anebo na konkrétních IP adresách. HAN je propojen s lokálním systémem pro správu síťových účtů, resp. s knihovním systémem. HAN podporuje a kontroluje všechny licenční modely (max. počet uživatelů současně, omezení na konkrétní pracoviště nebo fyzická PC, omezení na konkrétní osoby). Pokud by např. došlo k překročení max. počtu současně pracujících uživatelů, HAN nejčerstvěji připojeného uživatele o tomto stavu informuje a zařadí jej do fronty. Jakmile se některý z dalších uživatelů odpojí, HAN automaticky umožní přístup čekajícímu uživateli. HAN umožňuje správci automatizovat navigační sekvence umí zaznamenat cestu od výchozí (login) k cílové stránce pomocí systému internet makro recording. Tak je možno vytvářet odkazy na přesná místa (např. na konkrétní jednotlivé databáze nebo časopisy) v rámci komplexních online služeb. HAN rovněž umožňuje modifikovat charakteristiky různých zdrojů naráz (např. všech časopisů jednoho vydavatele). Umožňuje správci rovněž zadání a kontrolu období předplatného, řazení fondu podle různých kritérií. HAN vytváří jednotné standardizované statistiky o využití každého zdroje ve formátu kompatibilním s ICOLC. Nejdůležitější vlastností je zde schopnost identifikace využití jednotlivými konkrétními uživateli resp. jejich skupinami, což umožňuje detailní statistické vyhodnocování činnosti jednotlivců, které žádný provozovatel nesleduje, a přitom je z pohledu efektivity vložených prostředků velmi důležité. Na závěr uveďme jako zajímavost symbiózu HAN se službou EZB Univerzity v Regensburgu, která je v německy mluvících zemích hojně využívána a kterou již používají i některé knihovny u nás. HAN umožňuje přímý import záznamů o fondech z EZB a řeší také jejich aktualizaci. 10

11 5 Obr. 11. Schéma symbiózy HAN a EZB (EJL) Regensburg K předním uživatelům systému HAN patří např. BAYER AG, BASF, Bayerische Staatsbibliothek, University of Graz nebo Credit Suisse. Systém HAN je nabízen jako softwarový produkt, který se instaluje na server na bázi Windows XP s www serverem Apache. HAN je k dispozici samostatně anebo jako volitelná součástí systému NetMan od stejné firmy. NetMan umožňuje mj. řešit také sdílení aplikací a CD-ROM/DVD-ROM disků v lokálních sítích a na Internetu. Závěr Důležitost elektronických informačních zdrojů stále stoupá. E-časopisy postupně začínají tvořit větší část časopiseckého fondu větších knihoven, jsou tedy příliš důležité na to, aby nebyly plně využívány. Nárůst počtu e-časopisů způsobuje dramatický růst velikosti fondu, který je pro knihovny těžké zvládnout. Prvořadým úkolem už není růst fondu, ale řízení a přístup k němu je třeba znát, řídit a co nejlépe využívat hodnotu fondu. Jelikož e-zdroje jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, má smysl podniknout taková opatření, aby je uživatelé mohli plně využívat bez ohledu na to, zda jsou momentálně na svém pracovišti, na služebním pobytu nebo pracují z domova. Technická řešení od Serials Solutions a H+H Software spolu s technickou podporou od AiP nabízejí prostředky k tomu, jak tyto obtížné úkoly efektivně a spolehlivě zvládnout. A pokud na tato pokročilá řešení momentálně ještě nemáte prostředky, pak pro vás máme dobrou zprávu stále je zde ještě služba Infozdroje.cz [8], která poskytuje vám i vašim uživatelům elementární přehled o zdrojích, které máte k dispozici a to zcela zadarmo. 11

12 Použitá literatura a WWW odkazy 1. Albertina icome Praha s.r.o.: 2. Quinn, Brian. Overcoming psychological obstacles to optimal online search performance. Electronic Library, 2003, vol. 21, issue 2, p. 142 (12 pages). 3. TKAČÍKOVÁ Daniela. Online přístup k obrovskému množství zdrojů problém dostupnosti informací je vyřešen Máme však dostatečně gramotné uživatele? In Inforum 2002 : 8. konference o profesionálních informačních zdrojích : května 2002 [online]. Praha : Albertina icome Praha, Dostupné na World WWW: < 4. TICHÁ, Ludmila. Jak přinutit uživatele k využívání elektronických informačních zdrojů. INFORUM 2000 konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 2000 [online]. Dostupné na WWW: < 5. FOWLER, David C. E-serials collection management : transitions, trends, and technicalities. New York : Haworth Press, s. ISBN Serials Solutions: 7. H+H Software: 8. InfoZdroje.cz: 12

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ trtikova@vc.cvut.cz Knihovny ČVUT systém knihoven ČVUT knihovny fakult, VŠ ústavů + oddělení knihoven VIC jednotné online služby

Více

NÁSTROJE NA PODPORU VYUŽITÍ E-ZDROJŮ A JEJICH AKVIZICE A KATALOGIZACE

NÁSTROJE NA PODPORU VYUŽITÍ E-ZDROJŮ A JEJICH AKVIZICE A KATALOGIZACE NÁSTROJE NA PODPORU VYUŽITÍ E-ZDROJŮ A JEJICH AKVIZICE A KATALOGIZACE Jana Machonská Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o. Knihovny obvykle vypracovávají řadu přehledů nakoupených titulů a předplácených

Více

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Archívy konsorcií z projektů NTK v režimu Posttermination Access radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Proč archivy 210 mm rychle se měnící skladba

Více

ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB

ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB ELEKTRONICKÁ KNIHOVNA ČASOPISŮ EZB Petra Pěnkavová, Karolína Košťálová (Národní knihovna ČR) Služba EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek = Elektronická knihovna časopisů) umožňuje přístup k plnotextovým

Více

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Eva Cerniňáková (cernin@jabok.cz) Setkání knihovníků teologických knihoven Vranov u Brna, 13.-14.5.2015 Co je to Evergreen Moderní a

Více

Produkty Ex Libris komplexnířešení pro Vaši knihovnu

Produkty Ex Libris komplexnířešení pro Vaši knihovnu Produkty Ex Libris komplexnířešení pro Vaši knihovnu Aleph SFX MetaLib Verde DigiTool pokročilý knihovní systém přímé linkování na plný text přesné paralelní vyhledávání komplexní správa e-zdrojů digitální

Více

Anotace. Klíčová slova. 1. Úvod

Anotace. Klíčová slova. 1. Úvod SLUŽBA TYPU GOOGLE V NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ. Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Filip Kříž, Vladimíra Solová Anotace Národní lékařská knihovna zpřístupňuje pomocí internetových technologií medicínské

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Vysvětlení některých pojmů Informace V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho

Více

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Datový list Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Další informace najdete zde: http://www.google.com/enterprise/search/ Co získáte Relevance

Více

Portál Elektronických Periodik - PEC http://www.cuni.cz/pec/hledej.php

Portál Elektronických Periodik - PEC http://www.cuni.cz/pec/hledej.php Portál Elektronických Periodik - PEC http://www.cuni.cz/pec/hledej.php Marie Paráková marie.parakova@ruk.cuni.cz Ústřední knihovna Univerzity Karlovy Petr Boldiš petr.boldis@ff.cuni.cz Ústav informačních

Více

Objevte discovery. Vladimír Karen ČVUT, 19. 3. 2013

Objevte discovery. Vladimír Karen ČVUT, 19. 3. 2013 Objevte discovery Vladimír Karen ČVUT, 19. 3. 2013 Obsah Proč discovery služby? Jsou přínosy objektivně měřitelné? Summon Ukázka Aktuální novinky (s překvapením) Shrnutí Uživatelé mění své zvyky rychleji

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby 6 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby VŠE provozuje síť knihoven a studoven, z nichž veřejně přístupné jsou: Knihovna VŠE na Žižkově, Praha 3 se specializovanými studovnami: o Knihovna

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Iva Celbová * celbova@sefira.cz Abstrakt: Zprovozněním knihovního systému a odjezdem dodavatele z knihovny komunikace mezi těmito

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014. 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014. 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2014 20.4.2011 Regionální funkce Vít Richter Národní knihovna ČR E-čtečky + chytré telefony: Cokoliv, kdekoliv a kdykoliv Masová digitalizace knihovních fondů

Více

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Centrální portál knihoven a knihovní systémy Petr Žabička, v Brně Obsah 1. Centrální portál knihoven 2. Agregace metadat 3. Standard Z39.83 4. Identity uživatelů 5. Online platby Centrální portál knihoven

Více

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační systém Eva Bulínová* eva.bulinova@ruk.cuni.cz Abstrakt: Příspěvek popisuje přechod

Více

Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní. Martin Vojnar. CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011. vojnar@multidata.

Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní. Martin Vojnar. CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011. vojnar@multidata. Zdroje pro vědu jako nezbytná součást jednotného vyhledávaní CVTI v Bratislavě, 9. listopadu 2011 Martin Vojnar vojnar@multidata.cz 1 1. jednotné vyhledávání 2. (centrální) index 3. ANL+ 4. bx 5. a jedna

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Zpráva ze služební cesty University of Tampere, Finsko

Zpráva ze služební cesty University of Tampere, Finsko Zpráva ze služební cesty University of Tampere, Finsko Jméno: Mgr. Jiří Mazal, Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci Ve dnech 23.-29. srpna 2014 jsem se zúčastnil poznávací stáže v knihovně Univerzity

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Jana Kratochvílová Informační centrum Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně 5. červen 2012 Osnova KDE HLEDAT?

Více

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol Informační zdroje pro studenty středn edních a vysokých škol Iva Burešov ová Knihovna AV ČR, v.v.i. Elektronické informační zdroje v KNAV a AV ČR od 2000 bibliografické a citační, plnotextové, bibliografické,

Více

Využití e-zdrojů cesty schůdné a cesty trnité

Využití e-zdrojů cesty schůdné a cesty trnité 1 Úvod Využití e-zdrojů cesty schůdné a cesty trnité Vladimír Karen * vladimir.karen@aip.cz Abstrakt: Autor nabízí pohled "zvenčí" na oblast e-zdrojů v odborných knihovnách a akademických institucích,

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK NTK (do 30.6.2009 Státní technická knihovna, STK) je již od roku 2000 řešitelským pracovištěm projektů (LI200028

Více

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 Místo konání výzkumu: Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol (Knihovna 2. LF UK

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

ELEKTRONICKÉ INFORMACE ŠANCE PRO NAŠE KNIHOVNY

ELEKTRONICKÉ INFORMACE ŠANCE PRO NAŠE KNIHOVNY ELEKTRONICKÉ INFORMACE ŠANCE PRO NAŠE KNIHOVNY Vladimír Karen Situace českých knihoven Přišlotovšechnonečekaně:problémyčeskéekonomiky, balíčky, apokalyptické povodně. Výsledkem je nejistota až strach ve

Více

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Vlastimil Krejčíř, krejcir@ics.muni.cz Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno INFORUM 2006, Praha Obsah přednášky Úvod Fedora DSpace EPrints CDSware

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Koordinace při pořizování elektronických informačních zdrojů a současný stav zajištění EIZ

Koordinace při pořizování elektronických informačních zdrojů a současný stav zajištění EIZ Koordinace při pořizování elektronických informačních zdrojů a současný stav zajištění EIZ Knihovny současnosti Pardubice, 11. 9. 2012 Martin Svoboda m.svoboda@techlib.cz Obsah Vymezení EIZ Vývoj koordinace

Více

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV E-booky v nabídce knihoven Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV co je to e-book? kniha v digitální podobě většinou ve formátu PDF nebo epub online podobné použití jako u časopiseckých databází offline DRM

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK. aneb. jak efektivně hledat užitečné vědecké informace.

Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK. aneb. jak efektivně hledat užitečné vědecké informace. Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK aneb jak efektivně hledat užitečné vědecké informace Radka Lukášová K čemu je dobrá knihovna? Pomáhá: ušetřit peníze: - možno zapůjčit

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014. Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group

Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014. Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group 1 Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014 Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group Ex Libris Ltd., 2014 - Internal and Confidential 3 Společnost Ex Libris Ltd., 2014

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 Obsah Umístění provozů knihovny Otevírací doba Práva a povinnosti uživatelů, registrace Výpůjčky Sankce E-zdroje Přehled

Více

Knihovny soukromých VŠ statistické ukazatele a trendy. PhDr. Jan Emmer Klub vysokoškolských knihovníků SKIP ČR 25. dubna 2013

Knihovny soukromých VŠ statistické ukazatele a trendy. PhDr. Jan Emmer Klub vysokoškolských knihovníků SKIP ČR 25. dubna 2013 Knihovny soukromých VŠ statistické ukazatele a trendy PhDr. Jan Emmer Klub vysokoškolských knihovníků SKIP ČR 25. dubna 2013 Co uslyšíte? Soukromé VŠ počty studentů aneb kolik nás je? Legislativa, výkazy,

Více

Informační zdroj pro evaluaci od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři

Informační zdroj pro evaluaci od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři Informační zdroj pro evaluaci od bibliografické databáze k institucionálnímu repozitáři Jana Doleželová, Zdeňka Chmelařová Knihovna Akademie věd, v. v. i. Inforum Praha, 22.05. 2012 OBSAH ASEP - charakteristika

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

obohatí vaše zkušenosti

obohatí vaše zkušenosti obohatí vaše zkušenosti Práce se systémem je velice jednoduchá a nevyžaduje příliš úsilí. Leigh Shahbazian, studentka chemické biologie Stevens Institute of Technology NJ, USA Obohatí zkušenosti vašich

Více

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Služby nejen na webu NLK Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Doporučená literatura pro studium pregraduální, postgraduální, k atestaci, pro praxi... Doporučená literatura Doporučená literatura

Více

Katalog kurzů ICT vzdělávání

Katalog kurzů ICT vzdělávání edu ICT Katalog kurzů ICT vzdělávání Vnitřní informační systémy Univerzity Pardubice STAG administrace studijní agendy + ifis ekonomika + SpSl spisová služba a skartační řízení VERSO provozní systémy (objednávky,

Více

ENDNOTE WEB QUICK REFERENCE GUIDE

ENDNOTE WEB QUICK REFERENCE GUIDE QUICK REFERENCE GUIDE ENDNOTE WEB Powered by THOMSON REUTERS Web of Knowledge SM CO JE TO ENDNOTE WEB? EndNote Web je webový nástroj pro správu referencí, jehož úkolem je usnadnit psaní výzkumných prací.

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 VYSOKÁ ŠKOLA: Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 Žižkov Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 6) Program na podporu odstranění slabých stránek

Více

Studijní informační zdroje

Studijní informační zdroje Studijní informační zdroje (a jak se k nim dostat) Informační blok k předmětu Jazykový projev (2012/13) http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.ppt http://knihovna.jabok.cz/doc/jp/informace.odp Důležité

Více

VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová

VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Mgr. Olga Halamová studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz

Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) http://art.jib.cz Květa Hartmanová Uměleckoprůmyslové museum v Praze Petr Novák Ústav výpočetní techniky UK Brána ART se představuje navazuje na projekt

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík 7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008 Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík Masarykova univerzita Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic.

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic. ENDNOTE BASIC Bibliografické, nazývané také citační nebo referenční, manažery jsou užitečné nástroje sloužící k vytváření osobních bibliografií, a to především pomocí jednoduchého stažení vybraných záznamů

Více

ČESKÁ SHIBBOLETHOVSKÁ FEDERACE A VZDÁLENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÝM ZDROJŮM POMOCÍ SHIBBOLETH

ČESKÁ SHIBBOLETHOVSKÁ FEDERACE A VZDÁLENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÝM ZDROJŮM POMOCÍ SHIBBOLETH ČESKÁ SHIBBOLETHOVSKÁ FEDERACE A VZDÁLENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÝM ZDROJŮM POMOCÍ SHIBBOLETH Jiří Pavlík a Petr Novák, ÚVT UK Praha 1. Úvod do problematiky vzdáleného přístupu S rozšířením dostupnosti online

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Místo plastu lidská dlaň

Místo plastu lidská dlaň PalmSecure Bezkontaktní biometrická identifikace osob pomocí obrazu krevního řečiště y Místo plastu lidská dlaň FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS s.r.o. V Parku 22 148 00 Praha 4 End User Services Ing. Martin

Více

Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory

Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory Petr Novák Státní technická knihovna, Praha P.Novak@stk.cz Proč se zabývat ŠL není běžně dostupná prostřednictvím knihkupectví těžko se vyhledává těžko

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Do knihovny skrze webový prohlížeč

Do knihovny skrze webový prohlížeč Do knihovny skrze webový prohlížeč Milan Janíček milan.janicek at techlib.cz odd. rozvoje el. služeb Národní technická knihovna Praha Knihovny současnosti, Seč, 15. 9. 2010 Do knihovny skrze webový prohlížeč

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE

PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE Gabriela Krčmařová, Národní knihovna ČR Praha Uvedený příspěvek stručně informuje o současném stavu CASLIN Souborném katalogu ČR a shrnuje

Více

Benchmarking jako EBL metoda v KUK MU Brno. Zdeňka Dohnálková, Knihovna univerzitního kampusu Asociácia slovenských knižníc, Bratislava, červen 2011

Benchmarking jako EBL metoda v KUK MU Brno. Zdeňka Dohnálková, Knihovna univerzitního kampusu Asociácia slovenských knižníc, Bratislava, červen 2011 Benchmarking jako EBL metoda v KUK MU Brno Zdeňka Dohnálková, Knihovna univerzitního kampusu Asociácia slovenských knižníc, Bratislava, červen 2011 Popis: využití kvalitativních a kvantitativních metod

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.1 Datum: 11. listopadu 2010 Autor: Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Seznámení s proxy serverem 5 2 Návod k nastavení

Více

Portál STM. Bohdan Šmilauer, Dana Smetanová

Portál STM. Bohdan Šmilauer, Dana Smetanová P ortál STM Bohdan Šmilauer, Dana Smetanová 1. ÚVOD Portál STM (Science, Technology, Medicine) je složkou projektu LI01018 s názvem Informační zdroje pro STM a nástroje pro jejich zpřístupňování, který

Více

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012

Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 Koncepce rozvoje knihoven včeské republice na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven schválena vládou ČR dne 11. ledna 2012 6 základních oblastí koncepce Digitalizace knihovních fondů, ochrana a

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Produktový katalog. Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected

Produktový katalog. Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected Produktový katalog Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily Služby ABB Connected Služby Connected Produkty na podporu vašeho podnikání Abyste ze své nabíjecí sítě elektromobilů získali maximum, potřebujete

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003)

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Vývoj systému CUBUS v roce 2002 (2003) lze rozdělit do tří základních oblastí: I. Dokončení rozpracovaných funkcí systému CUBUS (do 30.6.2002),

Více

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot...

Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... Poskytněte zákazníkům přístup na Internet přes vlastní internetový Hotspot... V současné době si většina z nás již nedovede představit svět bez Internetu. Nejen v práci, ale i na cestách, dovolené, v lázních

Více