Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb"

Transkript

1 TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Projekt: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Registrační číslo projektu: CZ / /1217 Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb I. Název zakázky: Obsahové a lektorské zabezpečení kurzu Kvalifikační kurz pro pečovatelky v sociálních službách

2 TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. II. Zadavatel: Euro Profis, s.r.o. Balbínova 22, Praha 2, IČO: Jednatelka společnosti: RNDr. Danica Pražáková Kontaktní osoba pro účely této zakázky: Ing. Barbora Renová koordinátorka projektu Telefon: ; III. Vymezení předmětu zakázky Předmětem výběrového řízení je obsahové a lektorské zabezpečení kurzu Kvalifikační kurz pro pečovatelky v sociálních službách. Zakázka se skládá z 15 částí (modulů). Dodavatelé se můžou hlásit se svými nabídkami do jednotlivých částí. Předmět zakázky je rozdělen do těchto části: Tvorba tématických modulů vzdělávacího programu. Je možné posílat nabídky k jednotlivým částem. Výstup: Návrh obsahu jednotlivých tématických modulů Čás Témata t 1. Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb 2. Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace 3. Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie. Základy ochrany zdraví 5. Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost 6. Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě 7. Sociálně právní minimum 8. Metody sociální práce 9. Využití moderní techniky v ošetřovatelství a pečovatelství 10. Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času 11. Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby Časová dotace

3 TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 12. Základy výuky péče o domácnost Krizová intervence 1. Úvod do problematiky zdravotního postižení 15. Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany 2 6 Tvorba vzdělávacích materiálů/ pomůcek Výstup : 5-10 A5 stránek na jeden tématický modul (dohromady ze všech modulů vznikne skriptum) Školící materiály Realizace kurzu pro pečovatelky v sociálních službách Období realizace: únor 2008 červen 2008 Počet běhů: 9 Je nutné odškolit všech 9 běhů daného tématu. 150 vyučovacích hodin včetně praxe (32) a supervize (8) Vyučovací hodina: 5 min Počet vyučovacích hodin za den: Minimálně 6 Maximálně 8 Místo plnění: území hlavního města Prahy Počet účastníků: Minimální 15 Maximální 20 Účast v hodnotící komisi u závěrečných zkoušek Časový rozsah závěrečný zkoušky: 5dní Povinná účast každého minimálně 1den IV. Cílová skupina V projektu je zařazeno 12 domovů pro seniory a domov pro zrakově postižené. Pečovatelé/ky se starají o seniory, jak soběstačné, tak i o seniory s různými stupni demence. V. Náležitosti nabídky: Zadavatel požaduje zpracování nabídky, která bude obsahovat: Učební osnovu každého tématického modulu a popis uplatnění didaktických a technických pomůcek Výpis z obchodního rejstříku/kopii živnostenského listu pro lektorské účely

4 TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Doložení kvalifikačních kritérií dle Přílohy č. 1 na lektory jednotlivých tématických modulů Vyplněnou přílohu č. 2 u svého vybraného modulu Nabídková cena VI. Hodnotící kritéria výběru nabídky Celková nabídková cena s DPH (30%) Kvalifikační kritéria (70%): o Navržená osnova daného modulu (35 %) o Kvalita lektorského týmu) (35 %) (lektorská praxe, účast v projektech v sociální oblasti VII. Způsob platby za dodané služby Platba za poskytnuté služby bude realizována bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury dle smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem služby. VIII. Formální požadavky na formu nabídky: Obálka musí být opatřena: Názvem zakázky: Odborné lektorské zajištění kurzu Kvalifikační kurz pro pečovatelky v sociálních službách Korespondenční adresou zadavatele Adresou uchazeče Nápisem NEOTEVÍRAT v levém horním rohu Nabídka bude podaná v českém jazyce a podepsaná uchazečem. Jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci. Veškeré části nabídky budou tvořit jeden celek. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. Nabídka bude předložena v obálce v 1 originále a v 1 kopii. IX. Datum, hodina a místo, kam bude nabídka doručena Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně na korespondenční adresu zadavatele: Euro Profis s.r.o., Balbíínova 22, Praha 2, do do 10 hod v zalepené obálce. Při osobním doručení v pracovních dnech od 9:00 hod do 16:00 hod. X. Předpokládaná cena nabídky bez DPH: Kč XI. Předpokládaná cena nabídky s DPH: Kč XII. Další ujednání Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v zadávací dokumentaci, zrušení zadávacího řízení, nejpozději do podpisu smlouvy. Podané nabídky se nevracejí.

5 TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Žadatel umožní zadavateli provedení kontroly žadatele. Žadatel, v případě uskutečnění zakázky, musí dodržovat zásady administrace platné pro účastníky projektů ze Strukturálních fondů, včetně archivace dokumentace souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení realizace zakázky. Konkrétní termíny a místo realizace budou upřesněny. XIII. Přílohy: Příloha č.1: na lektory jednotlivých tématických modulů Příloha č. 2: Nabídková cena V Praze,

6 TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 1: na lektory jednotlivých tématických modulů Číslo modulu Název tématického modulu 1. Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb 2. Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace obor psychologie výhodou Semináře, kurzy na výcvik komunikace Seznam uvedený v životopise 3. Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie obor psychologie Praxe v oboru psychologie min. 5 let. Základy ochrany zdraví 5. Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost Životopis Seznam projektů v uvedený životopise

7 TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 6. Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě 7. Sociálně právní minimum obor právo 8. Metody sociální práce obor sociální politika Seznam projektů v uvedený životopise 9. Využití moderní techniky v ošetřovatelství a pečovatelství Seznam projektů v uvedený životopise Schopnost zajistit zdravotnickou techniku na školení Seznam zdravotnické techniky, která bude použita při výuce 10. Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času obor psychologie 11. Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

8 TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 12. Základy výuky péče o domácnost 13. Krizová intervence Vysokoškolský diplom 1. Úvod do problematiky zdravotního postižení obor psychologie Živnostenský list a seznam realizovaných školení v životopise Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo 15. zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany

9 TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vyplňte, prosím, žlutá políčka. 1 vyučovací hodina (hod) = 5 minut Číslo modulu Název tématického modulu Úvod do problematiky kvality v sociálních Příloha č. 2: "Nabídková cena" Časová dotace školení Časová Časová dotace dotace na kurz na 9 (hod) běhů (hod) Časová dotace na přípravu a hodnocení Časová dotace na modul celkem Nabízená cena v Kč za vyuč. hodinu bez DPH (max 630 Kč) Nabízená cena v Kč za vyuč. hodinu s DPH (max 750 Kč) Nabízená celková cena v Kč bez DPH (školení, příprava, hodnocení) Nabízená celková cena v Kč s DPH (školení, příprava, hodnocení) Maximální celková cena v Kč s DPH (školení, příprava, hodnocení) službách, standardy kvality sociálních služeb Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace Úvod do psychologie, psychopatologie, 3. somatologie Základy ochrany zdraví Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě Sociálně právní minimum Metody sociální práce Využití moderní techniky v ošetřovatelství a pečovatelství Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby Základy výuky péče o domácnost Krizová intervence Úvod do problematiky zdravotního postižení

10 TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 15. Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany celkem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Datum: 15. 4. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

RNDr. Jana Marková Tel. 548 424 112 Email: markova@soups.cz. PaedDr. Jan Marek Tel. 602 772 022 Email: marek.jan69@gmail.com

RNDr. Jana Marková Tel. 548 424 112 Email: markova@soups.cz. PaedDr. Jan Marek Tel. 602 772 022 Email: marek.jan69@gmail.com VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Jazykové kurzy pro SŠPOS Brno 2 zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek nejméně 5 dodavatelům s uveřejněním Název zakázky: Jazykové kurzy pro SŠPOS Brno Identifikace zadavatele: Název/

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

v rámci Národních individuálních projektů Poradenství a rekvalifikace, VPP pro zakázku Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače Číslo výzvy: ÚPFM/OTP/002/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

Více