Porovnání výsledků analytických metod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání výsledků analytických metod"

Transkript

1 Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr rzhdvání, jká nlytická metd je vhdná pr dný účel. Tent metdický lit by měl pmci při řešení tht úklu v lbrtři. 1 Úvd Prvnání výledků nlytických metd (měřicích ptupů) je jedním z klíčvých prvků ytému řízení kvlity (interní, externí). Pužívá e rvněž při interní vlidci nvě vytvřené metdy vůči referenční metdě neb při vlidci metdy mezilbrtrním pkuem. Mtemtick-ttitické metdy vyhdncvání výledků závií n plánu experimentu, rep. n tvru experimentální mtice primárních dt. Ptupvt můžeme dvjím způbem: - grfické zbrzení experimentální mtice - numerické vyhdncení experimentální mtice Experimentální mtice e vytváří buď měřením jednh vzrku dvěm metdmi v různých lbrtřích, neb měřením něklik vzrků různým bhem nlytu dvěm metdmi v jedné lbrtři. 2 Grfické metdy 2.1 Yudenův grf Yudenův grf je pužíván pr vyhdncvání celé řdy experimentálních itucí. Ukážeme i jeh pužití při zjišťvání ytemtické dchylky (bi, vychýlení) měřicíh ptupu (metdy) mezilbrtrním pkuem. lgritmu vytvření experimentální mtice ) rgnizátr připrví dv vzrky (, ) pdbnu mtricí pdbným bhem nlytu b) rzešle vzrky lbrtřím (min. 3) c) kždá lbrtř nlyzuje b vzrky tejným měřicím ptupem (tejný Stndrdní prcvní ptup (SOP)) d) kždý z bu vzrků je nlyzván dvkrát (duplikátní tnvení) Grfické zprcvání Orgnizátr mezilbrtrníh ptupu vypčítá: celkvý průměr všech tnvení vzrků : x, x průměry tnvení bu vzrků jedntlivých lbrtří (npř. pr i-tu lbrtř): x,, Pté e vytvří dvurzměrný grf, ve kterém n u x vynášíme hdnty pr vzrek, n u y hdnty vzrku. Kždý bd v grfu je tedy dán hdntmi x, x, pr vzrky pr jednu lbrtř. V bdech celkvých průměrů pr b vzrky vedeme rvnběžky mi x y, jejich průečíkem ptm přímku pd úhlem 45. Dále vytvříme elipu plečnéh intervlu plehlivti. dy, které ju vně elipy ju umítěny v levém pdním kvdrntu neb v prvém hrním kvdrntu indikují ytemticku dchylku. Názrnější je tzv. nrmlizvný Yudenův grf, i i i x, i Metdické lity EURCHEM-ČR ddíl PULIKCE EURCHEM-ČR

2 ve kterém e uřdnice jedntlivých bdů pčítjí pdle vzthů x x x x, i kde ju měrdtné dchylky pčítné tndrdním způbem. Příkld nrmlizvnéh Yudenv grfu je n br. 1. V grfu ju zbrzeny jedntlivé lbrtře číly, přímk pd úhlem 45 bdélníky ±1 jedntek ± 2 jedntek. Jedntlivé bdy puzujeme tejně jk v předchzím přípdě., i 1, , ,5-2, -1,5-1, -,5,,5 1, 1,5 2, -, ,5-2 Obr. 1. Nrmlizvný Yudenův grf x: hdnty vzrku ; y: hdnty vzrku jedntlivé lbrtře (pčet 1) ju v grfu znčeny číly 2.2 lnd-ltmnův digrm lnd-ltmnův digrm e využívá hlvně v lbrtrní medicíně (v klinické bichemii hemtlgii j.). Je t grfická závilt rzdílu výledků dvu měřicích ptupů pr jeden vzrek n průměru výledků bu ptupů. Pkud zbrzíme závilt rzdílu výledků n průměru bu metd v Excelu, můžeme jednduchými ttitickými prtředky Excelu vyhdntit, zd je úek či měrnice význmná, tj. zd exituje ytemtická či prprcinální dchylk jedné metdy vůči druhé. Experimentální mtice byl převzt 1 má tvr uvedený v Tb. I: Tbulk I. Experimentální mtice pr rvnání dvu metd metd 1 metd 2 průměr rzdíl 63,4 45,7 54,55 17,7 48,9 41,5 45,2 7, ,5 39,75-3,5 51,5 41,5 46, ,4 39,2 5, ,6 7,8 1, Metdické lity EURCHEM-ČR EURCHEM-ČR 2

3 , ,7 1,85 2, ,5 3,25 5,5 4 31,3 35,65 8, ,8 13,4 3, ,7 22,35 3, ,6 24,3 -, ,3 33,65 4, ,2 18,1 -, ,2 41,1 7, ,6 19,8 2, ,7 22,35 3, ,5 5 Grfické zprcvání tét experimentální mtice je n br r z d í l y =,198x - 1,3969 R² =, průměr Obr. 2. lnd-ltmnův digrm Tet význmnti úeku (b 1 ) hyptézy, zd měrnice (b 2 ) je jedntkvá, v regrení rvnici y = b 1 + b 2 x lze prvét náledvně: kde bi je měrdtná dchylk úeku či měrnice. Vypčtené T bi e rvná kriticku hdntu t- rzdělení, t,975; n-2. Tentýž tet lze prvét i nlýzu rzptylu, která je učátí Excelu (nlýz dt- Regree). V tmt přípdě tet prkázl nevýznmnt úeku význmnt měrnice. Lze tedy knttvt, že metd 2 vykzuje prprcinální dchylku d metdy 1 (dchylk je závilá n Metdické lity EURCHEM-ČR EURCHEM-ČR 3

4 bhu nlytu). Sytemtická dchylk nebyl prkázán. 3 Numerické metdy Numerické metdy pr rvnávání dvu měřicích ptupů ju závilé n údjích v experimentální mtici. Pkud výledky měření vzrků běm metdmi neju dplněny kmbinvnu nejittu, můžeme pužít npř. tndrdní párvé tety v prmetrickém či neprmetrickém prvedení (Studentův tet, Wilcxnův tet 2 ). V přípdě, že výledky měření ju dplněny údjem kmbinvné nejittě, je mžn pužít regreních metd. 3.1 Studentův tet Experimentální mtice je rgnizván tejně, jk v přípdě nd-ltmnv digrmu. Vypčítáme průměrnu hdntu rzdílů (x d ) přílušnu výběrvu měrdtnu dchylku ( d ). Tetvé kritérium má tvr ( ) rvnáváme h kriticku hdnu t-rzdělení t,975;n-1. Pr náš přípd předchzí experimentální mtice je T = 5,5, t,975;n-1 = 2,7. Metd 2 vykzuje význmný rzdíl vůči metdě Regrení metdy Hdnty výledků (včetně nejitt) referenční metdy budeme pvžvt z hdnty nezávile prměnné veličiny (x), hdnty výledků rvnávné metdy z hdnty závile prměnné veličiny (y). Experimentální mtice má tvr: x u(x) y u(y) 1,1 1 1 V přípdě tkt rgnizvných dt nemůžeme pužít prté lineární regree. V litertuře exituje celá řd regreních metd, které využívjí tét truktury experimentální mtice. Mezi regrení metdy, které e pužívjí npř. v lbrtrní medicíně, ptří prmetrická Demingv regree neb Ping- blkv neprmetrická regree. Tyt lžité výpčetní ptupy ju uvedeny npř. v prgrmvém ubru MEDCLC 3 (www.medclc.rg), který je dtupný z 4 USD. Čeké uživtele dkzujeme n KVLIMETRII 16 4 (dtupné ke kupi n: n prgrmvý ubr v Excelu prvnni_ptupu_6- xl. Subr bhuje šblnu pr prvnání referenčníh ptupu nvým ptupem pr mx. 6 vzrků. Obhuje rvněž tet n přítmnt ytemtické či prprcinální dchylky rvnávné metdy metdu referenční. Vlidce excelvkéh ubru prkázl vhdnt pužitéh lgritmu pr regrei nejittmi hdnt n bu ách. Pr rychlu rientci můžeme pužít prtu lineární regrei, tejně jk v přípdě grfických metd. Pr úplnt uvádíme zprcvání dtvé mtice lineární regreí. Tt zprcvání je jedním z dlších příkldů pužití Yudenvy metdy. N brázku 3 je zbrzen prtá lineární regree přílušné dtvé mtice (viz Tbulk I). Metdické lity EURCHEM-ČR EURCHEM-ČR 4

5 7 r v n á v n á m e t d y =,813x + 1,8725 R² =, referenční metd Obr. 3. Yudenův grf pr výledky dvu metd referenční rvnávné Tety význmnti úeku měrnice ptvrdily, že exituje prprcinální dchylk. Sytemtická dchylk rvnávné metdy metdu referenční je nevýznmná. Závěry ju tedy ttžné lnd ltmnvu grficku metdu. Zprcvl: M. Suchánek Litertur 1. (http://www.medlbtt.cm/blnd/lnd-nd-ltmn-plots-in-excel.pdf). 2. Hndbk f Chemmetric nd Qulimetric: Prt, D.L. Mrt,.G.M. Vndegite, L.M.C. uyden, S. De Jng, P.J. Lewi, J. Smeyer-Verbeke, Elevier 1997, ISN Prgrmvý ubr pr lbrtrní medicínu MEDCL, 4. KVLIMETRIE 16. Sttitické metdy v metrlgii nlytické chemii. Řešené příkldy n CD-ROM v Excelu, M. Suchánek, EURCHEM-ČR 29, ISN Metdické lity EURCHEM-ČR EURCHEM-ČR 5

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ C je rchitektnická sutěž jké jsu její výhdy Zákldní infrmce vypisvání průběhu rchitektnických sutěží zkušensti měst dbříš s vypisváním rchi tekt nická su těž rchitektnické sbrník čk_rchitektnické _2010

Více

1.2. Kinematika hmotného bodu

1.2. Kinematika hmotného bodu 1.. Kinematika hmtnéh bdu P matematické přípravě už můžeme začít s první kapitlu, kinematiku. Tat část fyziky se zabývá ppisem phybu těles, aniž by se ptala prč k phybu dchází. Jak je ve fyzice častým

Více

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1. PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. stupeň R. Mašát, E. Tušvá

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ 18. ÚNORA 2011 LIBOR DUŠEK, PH.D., PETR JANSKÝ, M.SC. Shrnutí: 1. Úvd Plánvané sjedncení sazeb DPH na 20% p pvinné valrizaci

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST EXPERIMENTÁLNÍ PROCESOROVÁ ARCHITEKTURA ATTOWPU 0.9 Tmáš Mariančík Kpřivnice 2011 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obr SOČ: 18 infrmatika Experimentální prcesrvá archiketura

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Speciální spalovací motory a alternativní pohony

Speciální spalovací motory a alternativní pohony Jn Hrmádk s prblemtiku využívání lterntivních phnů. N první kpitly, které zřzují tém d celsvětvé sptřeby energií, nvzují kpitly mtrech speciální knstrukce splvcí turbín, Stirlingův mtr, Wnkelův mtr mderní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Software pro interpolaci hodnot slunečního záření

Software pro interpolaci hodnot slunečního záření ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta živtíh prtředí Katedra aplikvaé geifrmatiky a územíh pláváí Sftware pr iterplaci hdt luečíh zářeí Diplmvá práce Ja Hilica Veducí diplmvé práce: RNDr. Vladimír

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více