Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika"

Transkript

1 Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika Vysoké učení technické v Brně 2011

2 Tento učební text byl vypracován v rámci projektu Evropského sociálního fondu č. CZ.1.07/2.2.00/ s názvem Inovace a modernizace bakalářského studijního oboru Mikroelektronika a technologie a magisterského studijního oboru Mikroelektronika (METMEL). Projekty Evropského sociálního fondu jsou financovány Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

3 2 FEKT Vysokého učení technického v Brně Obsah (Styl Nadpis seznamu) 1 ÚVOD VSTUPNÍ TEST POČÍTAČOVÁ PODPORA GRAFICKÉ A NUMERICKÉ ANALÝZY DAT POKYNY K PRÁCI PROCVIČENÍ A OPAKOVÁNÍ PRÁCE V EXCELU Úplný základ Funkce a zadávání vzorců v Excelu Odkazy na buňky PRÁCE S DATY A GRAFICKÁ ANALÝZA DAT V EXCELU Průběhový diagram spojnicový graf Bodový diagram Koláčový graf Sloupcový graf HISTOGRAM KRABICOVÝ GRAF A STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY SHRNUTÍ KAPITOLY KONTROLNÍ OTÁZKY A PŘÍKLADY POČÍTAČOVÁ PODPORA INDUKTIVNÍ STATISTIKY URČOVÁNÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ VÝSKYTU HODNOT U NORMÁLNĚ ROZDĚLENÝCH PROMĚNNÝCH Konfidenční interval pro průměr ROZDÍLY MEZI STŘEDNÍMI HODNOTAMI DVOU ZÁKLADNÍCH SOUBORŮ SHRNUTÍ KAPITOLY KONTROLNÍ OTÁZKY A PŘÍKLADY DATABÁZOVÉ SYSTÉMY SOUBORY, DATABÁZE A DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Datové soubory Záznam Pole Datové typy Klíče Manipulace s daty Integrita a konzistence dat Design souborů DATABÁZE A DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Návrh databáze Bezpečnost a integrita dat databázových systémů Výkon databází RELAČNÍ MODEL Jazyk relačních dotazů DOTAZOVÝ JAZYK SQL Výběr sloupců Výběr řádku Seřazení výsledků dotazů Spojování tabulek... 55

4 Aplikovaná počítačová technika Klauzule GROUP a HAVING ZMĚNA HODNOT V DATABÁZI Změna hodnot v databázi Vložení nového záznamu Vymazání řádků Použití RollBack, SavePoint a Commit KONTROLNÍ OTÁZKY A PŘÍKLADY NÁSTROJE PRO VYTVÁŘENÍ DOTAZŮ SQL SPOJENÍ S MICROSOFT EXCEL SPOJENÍ S MICROSOFT WORD KONTROLNÍ OTÁZKY A PŘÍKLADY POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ A SBĚRU DAT POČÍTAČE PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMŮ MĚŘICÍ KARTY DO PC LABORATORNÍ PŘÍSTROJE ŘÍZENÍ MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ LABVIEW KONTROLNÍ OTÁZKY A PŘÍKLADY...87

5 4 FEKT Vysokého učení technického v Brně Seznam obrázků OBR. 2.1: EXCEL, PRACOVNÍ LISTY, PEVNÉ HODNOTY A VZTAHY V BUŇKÁCH OBR. 2.2: EXCEL, PRACOVNÍ LISTY, PEVNÉ HODNOTY A VZTAHY V BUŇKÁCH OBR. 2.3: ILUSTROVÁNÍ POSTUPU ZADÁVÁNÍ PŘEDDEFINOVANÝCH VZORCŮ V EXCELU OBR. 2.4: ILUSTROVÁNÍ POSTUPU ZADÁVÁNÍ VZORCŮ V EXCELU OBR. 2.5: RELATIVNÍ KOPÍROVÁNÍ VZORCŮ OBR. 2.6: PŘÍKLAD ABSOLUTNÍHO ODKAZU NA BUŇKU OBR. 2.7: PŘÍKLAD PRŮBĚHOVÉHO (SPOJNICOVÉHO) DIAGRAMU PRO DATA Z TABULKY OBR. 2.8: PŘÍKLAD BODOVÉHO DIAGRAMU PRO HODNOTY ODVOZENÉ Z TABULKY OBR. 2.9: POSTUP VEDOUCÍ K PROLOŽENÍ REGRESNÍ FUNKCE OBR. 2.10: VOLBA K ZOBRAZENÍ REGRESNÍ FUNKCE A KOEFICIENTU DETERMINACE OBR. 2.11: BODOVÝ DIAGRAM S PROLOŽENOU REGRESNÍ PŘÍMKOU OBR. 2.12: ZNÁZORNĚNÍ POSTUPU VYTVOŘENÍ KOLÁČOVÉHO GRAFU V EXCELU OBR. 2.13: PŘÍKLAD KOLÁČOVÉHO GRAFU PODÍLY DĚTÍ NAROZENÝCH V LETECH OBR. 2.14: SLOUPCOVÝ GRAF ZACHYCUJÍCÍ POČTY ŽIVĚ NAROZENÝCH DĚTÍ V LETECH OBR. 2.15: KROKY VYTVOŘENÍ HISTOGRAMU V EXCELU OBR. 2.16: HISTOGRAM PRO DATA UVEDENÁ V TABULCE 1.3 VYTVOŘENÝ V EXCELU OBR. 2.17: HISTOGRAM PRO DATA UVEDENÁ V TABULCE 1.3 VYTVOŘENÝ V PROGRAMU SSP 21 OBR. 2.18: KRABICOVÝ GRAF PRO DATA UVEDENÁ V TABULCE OBR. 2.19: NĚKTERÉ INFORMACE PREZENTOVANÉ KRABICOVÝM GRAFEM OBR. 2.20: VÝBĚROVÉ KVANTILOVÉ CHARAKTERISTIKY VYJÁDŘENÉ KRABICOVÝM GRAFEM 24 OBR. 2.21: DESKRIPTIVNÍ STATISTIKA S POUŽITÍM ANALYTICKÝCH NÁSTROJŮ EXCELU OBR. 2.22: VÝSTUP DESKRIPTIVNÍ STATISTIKY, PRO DATA Z TABULKY 1.3, S POUŽITÍM ANALYTICKÝCH NÁSTROJŮ EXCELU A PŘILOŽENÝ VÝKLAD JEDNOTLIVÝCH PARAMETRŮ. 26 OBR. 2.23: VÝSTUP DESKRIPTIVNÍ STATISTIKY, PRO DATA Z TABULKY 1.3, S POUŽITÍM PROGRAMU SSP OBR. 2.24: VÝSTUP DESKRIPTIVNÍ STATISTIKY, PRO DATA Z TABULKY 1.3, S POUŽITÍM PROGRAMU SSP OBR. 2.25: MOŽNÝ POSTUP STRATIFIKACE DAT V EXCELU OBR. 3.1: OBR. 3.2: OBR. 3.3: OBR. 3.4: URČENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI VÝSKYTU HODNOT PRO NORMÁLNĚ ROZDĚLENOU PROMĚNNOU ZÁPIS ARGUMENTŮ FUNKCE PRO ODHAD PRAVDĚPODOBNOSTI, ŽE HODNOTA KAPACITY BUDE MENŠÍ NEŽ 10,5 ΜF ZÁPIS ARGUMENTŮ FUNKCE PRO ODHAD PRAVDĚPODOBNOSTI, ŽE HODNOTA KAPACITY BUDE MENŠÍ NEŽ 10,5 ΜF ZÁPIS ARGUMENTŮ FUNKCE PRO ODHAD 35. PERCENTILU, V PŘÍPADĚ, ŽE JE VÝBĚROVÝ PRŮMĚR 10 A VÝBĚROVÁ SMĚRODATNÁ ODCHYLKA 0, OBR. 3.5: URČENÍ KRITICKÉ HODNOTY Z-ROZDĚLENÍ Z TABULEK KUMULATIVNÍ PRAVDĚPODOBNOSTI NA LEVÉ STRANĚ ROZDĚLENÍ OBR. 3.6: URČENÍ MEZÍ KONFIDENČNÍHO INTERVALU PRO PRŮMĚR NA ZVOLENÉ KONFIDENČNÍ ÚROVNI OBR. 3.7: KRITICKÉ HODNOTY T-ROZDĚLENÍ OBR. 3.8: STANOVENÍ KONFIDENČNÍHO INTERVALU PRO PRŮMĚR V PROGRAMU SSP... 37

6 Aplikovaná počítačová technika 5 OBR. 3.9: PŘÍKLAD ILUSTRUJÍCÍ SITUACI, KDY JE ZAPOTŘEBÍ STATISTICKY TESTOVAT HYPOTÉZU O ROZDÍLU MEZI DVĚMA POPULAČNÍMI PRŮMĚRY...38 OBR. 3.10: VÝSLEDEK T-TESTU PRO PŘÍKLAD Z OBRÁZKU 2.9, PROVEDENÉHO V PROGRAMU SSP 39 OBR. 3.11: NABÍDKA T-TESTU V EXCELU...40 OBR. 3.12: NORMÁLNÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ GRAFY PRO DATA Z OBRÁZKU 2.9, VYTVOŘENÉ V PROGRAMU NCSS 6.0 JUNIOR...40 OBR. 3.13: KRABICOVÉ GRAFY PRO DATA Z OBRÁZKU 2.9, VYTVOŘENÉ V PROGRAMU NCSS 6.0 JUNIOR...41 OBR. 5.1: OKNO SPRÁVCE ZDROJŮ ODBC...62 OBR. 5.1: VOLNA OVLADAČE PRO ZDROJE ODBC...63 OBR. 5.3: NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO JMÉNA A HESLA...63 OBR. 5.4: NASTAVENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ PŘÍSTUPU NA SERVER MS SQL...64 OBR. 5.5: NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO JMÉNA A HESLA PRO SERVER MS SQL...64 OBR. 5.6: NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO JMÉNA A HESLA PRO SERVER MS SQL...65 OBR. 5.7: DOKONČENÍ NASTAVENÍ DRIVERU PRO SERVER MS SQL...65 OBR. 5.8: SHRNUTÍ NASTAVENÍ PARAMETRŮ...66 OBR. 5.9: PROGRAM MICROSOFT QUERY, VÝBĚR ZDROJE DAT...66 OBR. 5.10: VOLBA SLOUPCŮ A TABULEK...67 OBR. 5.11: PODMÍNKY DOTAZU...67 OBR. 5.12: VOLBA SLOUPCŮ PRO SEŘAZENÍ VÝSLEDKU...68 OBR. 5.13: VOLBA SLOUPCŮ PRO SEŘAZENÍ VÝSLEDKU...68 OBR. 5.14: OKNO TEXTOVÉHO VYJÁDŘENÍ DOTAZU SQL...69 OBR. 5.15: PŘIDÁNÍ DATABÁZOVÉ TABULKY...69 OBR. 5.16: PŘIDÁNÍ DATABÁZOVÉ TABULKY...70 OBR. 5.17: MENU PRO IMPORT EXTERNÍCH DAT...71 OBR. 5.18: MENU PRO IMPORT EXTERNÍCH DAT...71 OBR. 5.19: VÝSLEDEK SPOJENÍ DATABÁZE S MICROSOFT EXCEL...71 OBR. 5.20: VYTVOŘENÍ DOKUMENTU NA ZÁKLADĚ ŠABLONY...72 OBR. 5.21: MENU PRO HROMADNOU KORESPONDENCI...72 OBR. 5.22: VÝBĚR TYPU DOKUMENTU...73 OBR. 5.23: VÝBĚR DOKUMENTU...73 OBR. 5.24: VÝBĚR ZDROJE DAT...74 OBR. 5.25: SEZNAM PŘÍJEMCŮ OBSAŽENÝCH VE ZDROJI DAT...74 OBR. 5.26: VLOŽENÍ POLOŽEK DO DOKUMENTU...75 OBR. 5.27: VÝSLEDNÝ DOKUMENT...75 OBR. 5.28: DOKUMENT PO SLOUČENÍ...76 OBR. 6.1: PANELY NÁSTROJŮ PRO ČTENÍ DAT Z PŘÍSTROJE AGILENT...78 OBR. 6.2: VYUŽITÍ PANELU NÁSTROJŮ PRO PŘENOS DAT Z MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ...79 OBR. 6.3: PŘÍKLAD OVLÁDÁNÍ LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ...80 OBR. 6.4: PŘÍKLAD PROGRAMU VYTVOŘENÉHO V PROGRAMU MICROSOFT VISUAL BASIC81 OBR. 6.5: APLIKACE PRO MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ TRANZISTORŮ...82 OBR. 6.6: JEDNODUCHÁ APLIKACE MONITOROVÁNÍ PORTU POČÍTAČE...83 OBR. 6.7: SIMULACE JEDNODUCHÉHO SYSTÉMU S GENERÁTOREM A MULTIMETREM...84 OBR. 6.8: PŘÍKLAD POUŽITÍ PROGRAMU LABVIEW PRO OVLÁDÁNÍ MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE HP34401A...85 OBR. 6.9: OVLÁDACÍ PANEL FREKVENČNÍ ANALÝZY PŘÍSTROJE HP 4284A...86 OBR. 6.10: OVLÁDACÍ PANEL FREKVENČNÍ ANALÝZY PŘÍSTROJE HP 4284A...87

7 6 FEKT Vysokého učení technického v Brně Seznam tabulek TAB. 2.1: SEZNAM NĚKTERÝCH PŘEDDEFINOVANÝCH FUNKCÍ V EXCELU TAB. 2.2: TAB. 2.3: POMOCNÁ DATA PRO CVIČENÍ (ZDROJ: ZÁKLADY TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI, CITACE ) BODOVÉ VÝSLEDKY PŮLSEMESTRÁLNÍ ZKOUŠKY KURZU ŘÍZENÍ JAKOSTI V ROCE TAB. 4.1: TABULKA SEZNAMU ZAMĚSTNANCŮ TAB. 4.2: ÚPLNÝ VÝPIS DATABÁZOVÉ TABULKY ZAMESTNANCI TAB. 4.3: ÚPLNÝ VÝPIS DATABÁZOVÉ TABULKY ZARAZENI TAB. 4.4: ÚPLNÝ VÝPIS DATABÁZOVÉ TABULKY ZAMESTNANCI S PLATEM TAB. 4.5: VÝSLEDEK DOTAZU S MATEMATICKOU OPERACÍ TAB. 4.6: VÝSLEDEK DOTAZU S MATEMATICKOU OPERACÍ TAB. 4.7: VÝSLEDEK DOTAZU S FUNKCÍ COUNT TAB. 4.8: VÝSLEDEK DOTAZU S FUNKCÍ MAX TAB. 4.9: VÝSLEDEK DOTAZU S FUNKCÍ AVG TAB. 4.10: VÝSLEDEK DOTAZU S PODMÍNKOU PRO VÝBĚR ŘÁDKŮ TAB. 4.11: VÝSLEDEK DOTAZU S PODMÍNKOU PRO VELIKOST PLATU TAB. 4.12: VÝSLEDEK DOTAZU S PODMÍNKOU PRO VELIKOST PLATU TAB. 4.13: VÝSLEDEK DOTAZU S PODMÍNKOU PRO VELIKOST PLATU V ROZSAHU PARAMETRU BETWEEN TAB. 4.14: VÝSLEDEK DOTAZU S PODMÍNKOU PRO FILTR OBSAHU TAB. 4.15: VÝSLEDEK DOTAZU S PODMÍNKOU PRO DOPLNĚK TAB. 4.16: VÝSLEDEK DOTAZU S PODMÍNKOU PRO NEÚPLNÉ ZADÁNÍ TAB. 4.17: VÝSLEDEK DOTAZU S PODMÍNKOU NAHRAZUJÍCÍ BETWEEN TAB. 4.18: VÝSLEDEK DOTAZU S PODMÍNKOU NAHRAZUJÍCÍ BETWEEN TAB. 4.19: VÝSLEDEK DOTAZU S PODMÍNKOU NAHRAZUJÍCÍ BETWEEN TAB. 4.20: VÝSLEDEK DOTAZU DOPLNĚNÝ O MOŽNOST SEŘAZENÍ VÝSLEDKU TAB. 4.21: VÝSLEDEK DOTAZU DOPLNĚNÝ O MOŽNOST SEŘAZENÍ VÝSLEDKU PODLE NĚKOLIKA SLOUCŮ TAB. 4.22: VÝSLEDEK DOTAZU DOPLNĚNÝ O MOŽNOST SEŘAZENÍ VÝSLEDKU PODLE POČÍTANÉHO POLE TAB. 4.23: VÝPIS DATABÁZOVÉ TABULKY ADRESA TAB. 4.24: VÝSLEDEK SPOJENÍ TABULEK ADRESA A ZAMESTNANCI TAB. 4.25: VÝSLEDEK SPOJENÍ TABULEK ADRESA A ZAMESTNANCI TAB. 4.26: VYUŽITÍ AGREGAČNÍ FUNKCE COUNT TAB. 4.27: VYUŽITÍ AGREGAČNÍ FUNKCE COUNT VE SPOJENÍ S GROUP TAB. 4.28: VYUŽITÍ AGREGAČNÍ FUNKCE COUNT VE SPOJENÍ S GROUP A SEŘAZENÍ VÝSLEDKU TAB. 4.29: DOPLNĚNÍ VÝRAZU PODMÍNKOU HAVING... 58

8 Aplikovaná počítačová technika 7

9 8 FEKT Vysokého učení technického v Brně 1 Úvod Studijní text slouží jako podpůrný studijní materiál kurzu Aplikovaná počítačová technika. Tento kurz je volitelným oborovým předmětem magisterského studijního oboru Mikroelektronika a magisterského studijního oboru Elektrotechnická výroba a management. Předmět je ve studijním programu zařazen v letním semestru a lze jej zvolit v kterémkoli roku studia. Cílem kurzu je v návaznosti na odborné zaměření vést studenta ke zvládnutí různých aplikací podporovaných počítačovou technikou. 1.1 Vstupní test Vzhledem k povaze kurzu není test vstupních znalostí nutný. Úspěšné absolvování kurzu předpokládá znalost práce na počítači, odpovídající absolventovi bakalářského stupně studia vysoké školy.

10 Aplikovaná počítačová technika 9

11 10 FEKT Vysokého učení technického v Brně 2 Počítačová podpora grafické a numerické analýzy dat Cíle kapitoly: cílem kapitoly je zopakovat a procvičit práci v Excelu, zabývat se grafickou a numerickou analýzou dat podporovanou aplikovanou počítačovou technikou. 2.1 Pokyny k práci Předpokladem výukového efektu je postupné pročítání textu a současné řešení jednotlivých cvičení, které jsou zde pro přehlednost zvýrazněny rámečkem. Je ověřeno, že text zabere cca dva výukové bloky o rozsahu hodiny a půl. Postavení výukového textu předpokládá, že příklady budou řešeny postupně, tak jak jdou za sebou. Obr. 2.1: Excel, pracovní listy, pevné hodnoty a vztahy v buňkách

12 Aplikovaná počítačová technika Procvičení a opakování práce v Excelu Tabulkové procesory jsou používány jednak pro uchování dat ve sloupcích a řádcích a jednak k provádění analýz dat. Jedním z nejpoužívanějších tabulkových procesorů je Microsoft Excel (dále jen Excel). Excel poskytuje nástroje pro aplikaci statistických metod a provádění potřebných výpočtů, lze ho využít pro vědecké i inženýrské výpočty. Jelikož je tento učební text určen pro samostudium, je z pedagogického hlediska vhodné začít opakováním. Právě těmito základy se zabývá tato podkapitola. Obr. 2.2: Excel, pracovní listy, pevné hodnoty a vztahy v buňkách Úplný základ K organizaci dat Excel používá pracovní listy, v jednom excelovském souboru může být více pracovních listů (obr. 1.1). Data jsou v pracovních listech uchována v buňkách, v buňce může být obsažena pevná hodnota, nebo zde může být zadán vztah. Pro účinnost práce je vhodné držet se zásady, že názvy buněk se do řádku vzorců zásadně nevypisují ručně (ale vždy kliknutím na příslušnou buňku nebo použitím příslušné funkce).

13 12 FEKT Vysokého učení technického v Brně Funkce a zadávání vzorců v Excelu V Excelu jsou předefinovány funkce, aby uživatel nemusel často opakované vzorce složitě vypisovat. Chceme-li například spočítat průměr pěti hodnot, použije se funkce AVERAGEA. Postupuje se touto posloupností kroků: Vložit Funkce AVERAGEA, viz. obr Obr. 2.3: Ilustrování postupu zadávání předdefinovaných vzorců v Excelu Jakýkoli vzorec lze zadat ručně tak, že se klikne do řádku vzorců a začne sem se začne zapisovat vzorec. Postupuje se tak, že se napíše = a postupně se zadávají potřebné operátory a odkazy na buňky. Odkazy na buňky se nikdy nevypisují ručně, ale pomocí kliknutí na příslušnou buňku, na kterou se chceme odkázat. Příklad je uveden na obrázku 1.4. Obr. 2.4: Ilustrování postupu zadávání vzorců v Excelu Matematické funkce umožňují provádět výpočty, jako je například zaokrouhlování. Soupis některých z dostupných, často používaných, funkcí je uveden v tabulce 1.1.

14 Aplikovaná počítačová technika 13 Tab. 2.1: Seznam některých předdefinovaných funkcí v Excelu Funkce Význam Komentář ZAOKR.NAHORU(číslo, hodnota) Zaokrouhlování nahoru Vypočte číslo zaokrouhlené nahoru o zadaný argument ABS (číslo, hodnota) Absolutní hodnota Vrátí absolutní hodnotu čísla KOMBINACE (počet;kombinace) Kombinace Zjistí počet kombinací zadaného počtu prvků FAKTORIÁL (číslo) Faktoriál čísla Počítá faktoriál zadaného kladného čísla POWER (číslo, mocnina) Mocnina, umocňování Umocní číslo SOUČIN (číslo1, číslo2,..) Součin, násobení Vynásobí zadaná čísla ODMOCNINA (číslo) Odmocnina Zjistí odmocninu čísla SUMA (číslo1, číslo2,..) Suma Spočte hodnotu součtu Obr. 2.5: Relativní kopírování vzorců

15 14 FEKT Vysokého učení technického v Brně Odkazy na buňky Relativní odkaz je odkaz na buňku, která ležela v dané pozici v okamžiku zadávání příkazu. Při kopírování vzorce se odkaz změní. Pokud se má pro více sloupců spočítat například průměr, stačí vzorec zapsat pouze do sloupce prvního a vzorec pro ostatní sloupce zkopírovat, viz. obrázek. CVIČENÍ 2.1: Vytvořte excelovský soubor, který uložte jako a_prijmeni_jmeno, např. a_novotny_radovan. První list (List 1) uloženého excelovského soboru přejmenujte na 1_1. Do Excelu opište tři sloupce dat uvedená na obrázku 1.3. Za pomocí posloupností kroků: Vložit Funkce do řádků pod sloupci dat, podobně jako je uvedeno na obrázku 1.3 vložte vzorce, které spočítají: výběrový(aritmetický) průměr, modus, medián, výběrovou směrodatnou odchylku, maximální hodnotu, minimální hodnotu a rozpětí (pro to zde funkce není, je nutné zadat rozdíl hodnoty maximální a hodnoty minimální. Výsledek u modusu bude vypsán jako N/A, což znamená, že tuto hodnotu pro daný výběr vzorku neexistuje. Kopírováním přeneste vzorce i pro další dva sloupce dat. Na příslušný list to textového pole uveďte, co jednotlivé statistické charakteristiky (průměr, modus,..) znamenají. Absolutní odkaz se odvolává vždy na stejnou buňku, je stálý a nemění se při kopírování vzorce. Absolutní odkazy se používají zejména při odkazování se na neměnné koeficienty, viz. příklad na obrázku. Obr. 2.6: Příklad absolutního odkazu na buňku CVIČENÍ 2.2: List 2 excelovského souboru a_prijmeni_jmeno (založený v předchozím příkladu) přejmenujte na list 1.2. Opište sloupec hodnot napětí U(V) z obrázku 1.6. Do sloupce U(mV) převeďte hodnoty napětí ve V na mv - postupujte podle obrázku 1.6, tj. s pomocí vzorce, absolutního odkazu (viz. komentáře na obr. 1.6) a převodního koeficientu. Táhnutím překopírujte vzorec pro všechny hodnoty.

16 Aplikovaná počítačová technika Práce s daty a grafická analýza dat v Excelu Tabulkový procesor Excel umožňuje pracovat s daty, provádět třídění dat a grafickou analýzu dat. Tab. 2.2: Pomocná data pro cvičení (ZDROJ: Základy teorie pravděpodobnosti, citace ) Rok Počet živě narozených dětí Relativní četnost jevu "narození chlapce" , , , , , , , , , ,5108 Celkem , Průběhový diagram spojnicový graf Průběhový diagram (spojnicový graf, run chart) se s výhodou používá ke grafickému znázornění posloupnosti hodnot sledovaného parametru v čase. Tento diagram dokáže zachytit například posun, trend či sezónní chování. Hodnoty proměnné reprezentující čas je vynášena na horizontální ose, hodnoty sledovaného parametru na ose vertikální. Jednotlivé datové body se propojují čárami, aby se zvýraznil časový průběh. Příklad je uveden na obrázku Počty živě narozených dětí (tis) chlapci dívky Roky

17 16 FEKT Vysokého učení technického v Brně Obr. 2.7: Příklad průběhového (spojnicového) diagramu pro data z tabulky 1.2 CVIČENÍ 2.3: Do excelovského souboru a_prijmeni_jmeno, založeného v prvním cvičení, list 3 přejmenujete na list 1_3. Opište hodnoty uvedené v tabulce 1.2. Z těchto dat vypočtěte potřebné hodnoty a vytvořte průběhový diagram, odpovídající diagramu na obrázku Bodový diagram Bodový diagram (XY diagram, scatter plot) napomáhá k prvotnímu zhodnocení možné závislosti (=korelovanosti) mezi dvěma proměnnými. V pravoúhlé soustavě souřadnic se vynáší na osu x a osu y hodnoty dvou proměnných, typicky na osu x hodnoty nezávisle proměnné a osu y hodnoty závisle proměnné. Příklad tohoto diagramu je uveden na obrázku Počty živě narozených dívek (tis) Počty živě narozených chlapců (tis) Obr. 2.8: Příklad bodového diagramu pro hodnoty odvozené z tabulky 1.2 Obr. 2.9: Postup vedoucí k proložení regresní funkce

18 Aplikovaná počítačová technika 17 Poukáže-li bodový diagram na závislost proměnných, může být cílem tzv. regresní analýzy určit regresní funkci, která dokáže závislost mezi proměnnými aproximovat a popsat vztahem. Bodový diagram na obrázku 1.8 poukazuje na existenci lineární závislosti, kterou je možné popsat prostřednictvím regresní přímky. Přímo v bodovém diagramu je možné v Excelu proložit regresní přímku či křivku, viz. obr. 1.9, 1.10 a Obr. 2.10: Volba k zobrazení regresní funkce a koeficientu determinace Obr. 2.11: Bodový diagram s proloženou regresní přímkou CVIČENÍ 2.4: Do excelovského souboru s vaším jménem a_prijmeni_jmeno vložte nový list. Tento list pojmenujte 1_4 a vytvořte zde bodový diagram. Jako nezávisle proměnnou (na osu x) vyneste počty živě narozených chlapců a jako závisle proměnou (osu y) vyneste počty živě narozených dívek (vypočtenou z tabulky 1.2). Do vyneseného diagramu vyneste regresní přímku, uveďte zde rovnici regresní přímky a koeficient determinace (viz. obr. 1.9a 1.10). Na příslušný list do textového pole cca dvěma větami uveďte, (a) k čemu vaše analýza dospěla a (b) co znamená hodnota koeficientu determinace.

19 18 FEKT Vysokého učení technického v Brně Koláčový graf Koláčový graf napomáhá znázornit relativní (procentuální) podíl kategorií v celku. Podíl zastoupení jednotlivých kategorií je v grafu zachycen pomocí výsečí kruhu, čím větší výseč, tím větší podíl. (2) Vybrat výsečový (2) Vybrat průvodce grafem (1) Vyznačit data Obr. 2.12: Znázornění postupu vytvoření koláčového grafu v Excelu R.Novotný, % 15% 19% 15% % 17% Obr. 2.13: Příklad koláčového grafu podíly dětí narozených v letech CVIČENÍ 2.5: Do excelovského souboru s vaším jménem, na list pojmenovaný 1_5 vytvořte koláčový graf podílu dětí narozených v letech , podobný grafu na obrázku 1.13 (označte příslušná data, VLOŽIT GRAF- VÝSEČOVÝ,..). Na příslušný list do textového pole (a) vynesený graf interpretujte, (b) uveďte, jaké informace poskytuje tento koláčový graf v porovnání se sloupcovými grafem (viz. obrázek 1.14, kde je uvedený sloupcový graf pro stejná data) a (c) uveďte alespoň dvě situace, kdy bude výhodné použít koláčový graf a dvě situace kdy bude výhodné použít sloupcový diagram.

20 Aplikovaná počítačová technika Sloupcový graf Sloupcový graf je pro svou názornost a jednoduchost velmi používaný pro vzájemné srovnání několika samostatných položek. Číselné hodnoty, reprezentující tyto položky, jsou vyjádřeny velikostí obdélníkových sloupců. Pokud má být v v daném znaku srovnáno více souborů, umísťují se do téže třídy více sloupců. Sloupcové grafy někdy bývají používány i pro znázornění a srovnání časového vývoje dosahovaných výsledků. 350 Počty živě narozených dětí Obr. 2.14: Sloupcový graf zachycující počty živě narozených dětí v letech Histogram Histogram je sloupcový graf, který slouží k zobrazení většího souboru dat, která lze považovat za data spojitého typu. Na ose x jsou vynášeny tzv. třídní intervaly a na ose y četnost výskytu hodnot v těchto intervalech. Třídní intervaly představují pomyslné rozsekání intervalu, ve kterém se hodnoty sledované proměnné nacházejí, na několik menších, stejně velkých intervalů (tříd). Histogram zachycuje variabilitu (proměnlivost) dat, polohu (umístění na číselné ose) a tvar rozdělení (při vhodně zvoleném počtu tříd. Histogram je odhadem hustoty. Na základě vytvořeného histogramu lze vizuálně zvážit, zda by bylo možné data považovat za náhodný výběr z normálního rozdělení. Má-li být vytvořen histogram, je tedy zapotřebí: určit maximální a minimální hodnotu souboru (po očištění souboru dat o případné odlehlé hodnoty), stanovit hranice třídních intervalů (= vytvořit několik třídních intervalů), určit četnost výskytu hodnot v jednotlivých třídách, vynést připravená data do sloupcového grafu (na svislou osu četnost výskytu a na osu vodorovnou třídní intervaly). V Excelu lze histogram vytvořit buď výše uvedeným postupem nebo použitím nabídky analytických nástrojů. K této nabídce se lze dostat těmito kroky: Nástroje Data analysis Histogram. Pokud v nabídce Nástroje nabídka Data analysis není, je zapotřebí tento volitelný doplněk Excelu uvést do chodu (někdy je potřeba instalační CD) těmito kroky: Nástroje Doplňky Analysis Toolpack.

21 20 FEKT Vysokého učení technického v Brně Tab. 2.3: Bodové výsledky půlsemestrální zkoušky kurzu Řízení jakosti v roce ,4 (A) 8,6 (B) 13,6 (A) 14,4 (B) 14,2 (A) 9,6 (B) 7 (B) 13,5 (A) 11,1 (A) 9,1(B) 10,5 (B) 16,3 (A) 12,7 (B) 12,7 (B) 11,4 (A) 12,4 (B) 15,8 (A) 13,3 (B) 3,9 (B) 7,2 (B) 11 (A) 14,9 (B) 15,3 (B) 14,2 (A) 14,9 (A) 12,6 (B) 14 (B) 14,6 (B) 11,9 (A) 12,2 (A) 6,6 (A) 8,2 (B) 12,7 (B) 12,6 (A) 12,2 (A) 18 (B) 8,8 (B) 8,3 (A) 15 (A) 12,3 (B) 14,9 (B) 18 (A) Bližší kroky při vytváření histogramu v Excelu jsou uvedeny na obrázku Výsledný histogram pro data uvedená v tabulce 1.3 je uveden na obrázku Obr. 2.15: Kroky vytvoření histogramu v Excelu

22 Aplikovaná počítačová technika 21 Histogram rozdělení bodů v půlsemestrálním testu 25 Počet studentů do 7 bodů do 10 bodů do 13 bodů do 16 bodů do 19 bodů Třída Obr. 2.16: Histogram pro data uvedená v tabulce 1.3 vytvořený v Excelu CVIČENÍ 2.6: Vytvořte excelovský soubor b_prijmeni jmeno (např b_novotny_radovan) a List1 přejmenujte na 1.6. Na tento list umístěte řešení tohoto cvičení. Z tabulky 1.3 do sloupce opište číselná data z tabulky 1.3. Údaje v závorkách u dílčích hodnot v tabulce ukazují, zda se jedná o výsledek dosažený v zadání skupiny A nebo skupiny B. V excelu s použitím posloupnosti příkazů Nástroje Data analysis Histogram a za pomoci pokynů uvedených na obrázku 1.14 vytvořte histogram tak, aby zde bylo minimálně šest třídních intervalů. Výsledný histogram naformátujte do podoby uvedené na obrázku 1.15, přičemž v grafu bude tolik sloupců, kolik tříd jste zvolili. Do textového pole napište, co lze z daného histogramu vyvodit. Jak je to jednoduché, několika pohyby myší vytvářet spousty grafů. Je zajímavé, že často i zkušeného technika toto ohromí natolik, že zapomene popsat osy a shodou okolností se tento graf třeba dostane na nástěnku nebo v horším do diplomové či bakalářské práce. Obr. 2.17: Histogram pro data uvedená v tabulce 1.3 vytvořený v programu SSP

23 22 FEKT Vysokého učení technického v Brně CVIČENÍ 2.7: Vytvořte excelovský soubor b_prijmeni_jmeno (např b_novotny_radovan). Na stránkách <http://www.economics.pomona.edu/statsite/framepg.html> si za účelem procvičení zde probíraných metod stáhněte program SSP (Smith's Statistical Package), který není určen pro komerční účely. V SSP do sloupce Var1 překopírujte data z tabulky 1.3 (máte je přepsána v Excelu na listu 1.6 v souboru b_prijmeni_jmeno). Pozn.: při kopírování je nutné desetinnou čárku nahradit tečkou (je výhodné sloupec dat překopírovat do Wordu a v něm, s pomocí funkce najít a nahradit vyvolané klávesovou kombinací CTRL+F, záložce nahradit, za.. Takto připravený sloupec dat pak vložit do schránky (CTRL+C). Při vkládání musíte dodržet tento postup: klikněte na sloupec Var1, a vložte data (CTRL+V). Potom v žádném případě v průběhu analýzy neklikněte na buňku s nějakou hodnotou, protože takto se po kliknutí na nějakou jinou buňku ořízne desetinné místa a výsledky jsou špatné (jednou si to kliknutí zkuste a uvidíte..). Na to, jak tomu předejít, jsem nepřišel - kdo poradí?. S použitím posloupnosti příkazů DescribingData Histogram vytvořte histogram, který potom upravte do podoby, která se bude maximálně přibližovat histogramu uvedenému na obrázku Vytvořený histogram pomocí klávesy PrintScreen okopírujte a vložte ho do excelovského souboru b_prijmeni_jmeno na List 2, který přejmenujte na "1.7. Do textového pole na tomto listu napište, (a) proč se do histogramu někdy doplňuje křivka ve tvaru zvonu (viz. např. obr. 1.16), (b) zda histogram patří mezi tzv. sedm základních nástrojů jakosti (seven quality tools) a (c) proč je mezi histogramy na obrázcích 1.15 a 1.16 existuje vizuální rozdíl. Zvonová křivka je ze života, není to jen teorie. Můj bývalý šéf Petr Vašina často při řešení problémů říká ona příroda nemá ráda extrémy a vedoucí personálního útvaru firmy Groz-Beckert Michal Šusták normální rozdělení označil jako zákon ošlapaných schodů. Spojím-li tyto dvě myšlenky dohromady, pak jen extrémisté chodí při zdi, průměrný člověk si to šlape prostředkem schodiště. 2.5 Krabicový graf a statistické charakteristiky Krabicový graf (box plot, box and whiskers plot) je metodou grafické analýzy dat, která se rozšířila s rozvojem počítačových aplikací podporujících analýzu dat. Krabicový graf dokáže pomocí krabice a vousů zachytit mnohé vlastnosti datového souboru. Příklad krabicového grafu je uvedený na obrázku Obr. 2.18: Krabicový graf pro data uvedená v tabulce 1.3 Krabicový graf znázorňuje tzv. výběrové kvantily, délka krabice je ohraničena dolním a horním kvartilem, dělící čára uvnitř krabice pak medián. Délka krapice odpovídá tzv. mezikvartilovému rozpětí. Vyčnívající konce (vousy) označují minimální a maximální

24 Aplikovaná počítačová technika 23 hodnotu analyzovaného datového souboru, ale v některých programech (např NCSS) mohou tyto konce představovat hranice, které ze statistického hlediska oddělují odlehlá pozorování. Situace je ilustrována na obrázcích 1.18 a Výběrový α-kvantil je odhadem hodnoty kvantilové funkce F 1 ( α), kde 0 < α < 1. α- kvantil je číslo, pro které platí, že α% dat souboru bude menších. Zvláštními případy kvantilů je výběrový dolní kvartil pro α = 0.25, výběrový medián pro α =0.50 a výběrový horní kvartil α = 0.75, viz. obrázek Rozdíl horního a dolního kvartilu se nazývá mezikvartilové (interkvartilové) rozpětí. Mezikvartilové rozpětí je intervalem, ve kterém se nachází prostředních 50% hodnot uspořádaného výběru x( 1) x(2)... x( n) (data seřazených vzestupně podle velikosti). Výběrový medián je jedním z odhadů střední hodnoty, reprezentuje polohu (umístění na číselné ose). Při lichém počtu pozorování je mediánem prostřední hodnota uspořádaného výběru, má-li datový soubor sudý počet pozorování, je za medián považován průměr dvou prostředních hodnot. Obr. 2.19: Některé informace prezentované krabicovým grafem

25 24 FEKT Vysokého učení technického v Brně Obr. 2.20: Výběrové kvantilové charakteristiky vyjádřené krabicovým grafem CVIČENÍ 2.8: V programu SSP do sloupce Var2 překopírujte data z tabulky 1.3 (máte je přepsána v Excelu na listu 1.6 v souboru b_prijmeni_jmeno). S použitím posloupnosti příkazů DescribingData Box plot vytvořte krabicový graf. Výsledný graf by měl odpovídat grafu uvedenému na obrázku Vytvořený graf za pomocí klávesy PrintScreen okopírujte a vložte ho do excelovského souboru b_prijmeni_jmeno na List 3, který přejmenujte na "1.8. Do textového pole na tomto listu výsledky interpretujte, napište, co všechno graf o výsledcích studenty dosažených bodů vypovídá. Po dokončení této části úkolu si zasloužíte malou přestávku, abyste se plni sil pustili do druhé části tohoto příkladu. V programu SSP, kde máte ve sloupci Var2 data připište jednu hodnotu 100. Považujte tento krok jako fiktivní omyl při přepisování dat, který má ilustrovat, že i když vytváření grafů je jednoduché, náročná je jejich správná interpretace. Při ní je nutné klást si otázky Co? Proč? Jak to? a nedospět ke grafům poukazujícím na šokující skutečnosti (narodí se o 100 tis. více chlapců než dívek). S použitím posloupnosti příkazů DescribingData Box plot vytvořte krabicový graf. Popište osu a vytvořený graf za pomocí klávesy PrintScreen okopírujte a vložte do excelovského souboru b_prijmeni_jmeno na list "1.8. Grafická analýza je jedním ze způsobů popisu vlastností dat. Druhým způsobem je použití statistických charakteristik. Sledované náhodné proměnné mohou být buď diskrétní nebo spojité. Diskrétní (atributivní) náhodná proměnná nabývá konečně nebo spočetně mnoha hodnot, obvykle celočíselných. Příkladem diskrétní proměnné může být zjišťování třídy jakosti výrobku. Mohou být například čtyři třídy jakosti, kódované čísly 1, 2, 3 a 4. Náhodná proměnná jakost pak nabývá tyto čtyři hodnoty. Spojitá náhodná proměnná nabývá mnoha libovolných hodnot v jistém intervalu na číselné ose. Náhodná proměnná elektrického odporu může nabývat reálných hodnot z jistého intervalu určeného minimálně a maximálně možnou hodnotou elektrického odporu. Pro sledovanou náhodnou proměnnou lze stanovit střední, neboli očekávanou hodnotu. Jinými slovy hodnoty, kterých náhodná proměnná nabývá, kolísají kolem jisté úrovně, nazývané střední hodnota. Střední hodnota S patří spolu s kvantity mezi míry polohy. Střední hodnota je definována:

KURZ PRAKTICKÉHO POUŽITÍ PROGRAMU Microsoft EXCEL

KURZ PRAKTICKÉHO POUŽITÍ PROGRAMU Microsoft EXCEL 7,,5 95,7 87,98 7,77 95,7,5 89,7 9,7 8,6 7, 97,,96,6 98,9,6 97,5 9, 9,7 9, 9,6 6, 8,6,76 89,8,8 99, 8,57 9,7 8, 8,5 7,6,,8 95, 6,76 9,6 8, 8,, 9,5 9,95,67,9 97,7,6 95,,, 9,68 9,6 96,5 5,86,8 98,5,97 9,5

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTIKA V SPSS Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2014 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTIKA V SPSS 1. vydání

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Základy biostatistiky s využitím Excelu

Základy biostatistiky s využitím Excelu Základy biostatistiky s využitím Excelu Karel Hrach Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků pro rozvoj

Více

Manuál k ovládání programu STATISTICA

Manuál k ovládání programu STATISTICA Manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Mgr. Lenka Blažková Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2012 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA. Katedra matematiky APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA. Katedra matematiky APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA III. ročník - prezenční studium BAKALÁŘSKÁ PRÁCE APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY Vedoucí práce: Mgr. David

Více

Webová aplikace pro zpracování statistických dat

Webová aplikace pro zpracování statistických dat Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro zpracování statistických dat Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, PhD. Josef Jelínek Brno 2015 2 Velmi rád bych

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT Jana Borůvková 2013 Jana Borůvková ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 1. vydání ISBN 978-80-87035-80-1

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 David Dudáš 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

STATISTIKA V EXCELU. Obecně o funkcích

STATISTIKA V EXCELU. Obecně o funkcích STATISTIKA V EXCELU Po přehledu statistického software je nutné zmínit, že pro většinu statistických výpočtů, které provádíme v sociologii statistický software ani nepotřebujeme. Většinu toho, co jsme

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Microsoft Excel pro techniky a inženýry Computer Press, a.s. Brno 2008 Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Computer Press, a. s., 2008. Vydání první.

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 5: DATABÁZE Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Databáze

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín 01/2005 ISSN 1801-2361 Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín je určen k volnému šíření. Pokud

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Statistická analýza dojivosti v programu SAS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Statistická analýza dojivosti v programu SAS UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Statistická analýza dojivosti v programu SAS Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaroslav

Více

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı Fysikální měření pro gymnasia I. část Obecný úvod do fysikálních měření Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Liberec 2008 c Jan Voženílek, 2008 ÚVOD Pozorování a experiment jsou důležitými fysikálními metodami

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Statistické zpracování dotazníků v SPSS. Michal Čihák

Statistické zpracování dotazníků v SPSS. Michal Čihák Statistické zpracování dotazníků v SPSS Michal Čihák Autor: RNDr. Michal Čihák, Ph. D. Název: Statistické zpracování dotazníků v SPSS Rok a místo vydání: 2014, Hradec Králové Vydání: první Recenzoval:

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více