Bohemius, k.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bohemius, k.s. www.bohemius.cz"

Transkript

1 Bohemius, k.s. Je vývoj výsledků provozoven závislý na konkrétním zaměstnanci? Je to náhoda, nebo úmysl? Umíme předpovědět vývoj dat v našich podmínkách? Jaké mohu očekávat výkyvy? Jaké je tedy riziko obchodu?

2 Modul je součástí manažerské kalkulačky

3 Základní popisové schéma formuláře bloky dat

4 UKÁZKA FORMULÁŘE 2X O TOMTO PRODUKTU SEZNAM FUNKCÍ STRUČNĚ KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT CO ZÍSKÁME A NA ČEM UŠETŘÍME PŘEDNOSTI NAŠÍ KALULAČKY NAŠE MOŢNOSTI KALKULAČKY podrobně VÝPIS MODULŮ MANAŢERSKÉ KALKULAČKY BIUS 3 VÝPIS MODULŮ ADMINISTRATIVNÍ KALKULAČKY BIUS 2 KONTAKTY A ODKAZY ZAKLADNÍ CENÍK BEZ SLEV Je vývoj výsledků provozoven závislý na konkrétním zaměstnanci? Je to náhoda, nebo úmysl? Umíme předpovědět vývoj dat v našich podmínkách? Jaké mohu očekávat výkyvy? Jaké je tedy riziko obchodu?

5 Ukazatele variability - skupiny výskytu hodnot variabilita II Centily kvartily decily Porovnání centilů k aritmetickému průměru Speciální výpočty Zjištění intervalu z počtu výskytů Zjištění počtu výskytů z intervalu Zjištění z dodané toleranci hodnoty počet výskytů Tabulka centilů Tabulka libovolného počtu intervalů a počtu výskytů tam Zjištění všech průměrů, porovnání průměrů Průměry na jednu skupinu, skupiny počtu výskytů aţ do hodnoty 24 Zjištění skupin, kdy jsou shodné výskyty za sebou Výpočet dle intervalů Výpočet dle diskrétní hodnoty Výpočet z jedné oblasti dat Výpočet ze dvou oblastí dat Porovnání obou oblastí Kumulace pravděpodobnosti Moţnost vyčištění dat při importu dat Je vývoj výsledků provozoven závislý na konkrétním zaměstnanci? Je to náhoda, nebo úmysl? Umíme předpovědět vývoj dat v našich podmínkách? Jaké mohu očekávat výkyvy? Jaké je tedy riziko obchodu?

6 Nastavení formuláře

7 Spolupráce s prostředím Excel Nastavení II a výsledky na formuláři

8 Formulář slouží k rozboru importovaných dat z hlediska statistiky Sledujeme vývoj dat z hlediska jediné oblasti Sledujeme soulad mezi daty dvou oblastí Tvoříme tabulku dle četnosti hodnot i setiny (centily) Tvoříme tabulku dle intervalu a četností v intervalech Dle dotazu na výskyt jedné hodnoty v oblasti dat rozbor. Rozbor provedeme i na výskyt hodnot v jednom intervalu. Dle dotazu na počet četností zjistíme interval hodnot Praktické příklady na hodnocení výkonu provozovny Praktické příklady na vývoj kurzu Kč / Eur Je vývoj výsledků provozoven závislý na konkrétním zaměstnanci? Je to náhoda, nebo úmysl? Umíme předpovědět vývoj dat v našich podmínkách? Jaké mohu očekávat výkyvy? Jaké je tedy riziko obchodu?

9 Kolik kurzových ztrát má na svědomí špatný odhad vývoje kurzu? Fixujete si měnu na splatnost pohledávky, či závazku? Provádíte konverze, SWAPY a FORWARD operace a chcete znát chování kurzů a pomoci si poznat své riziko? Chcete odhalit nepoctivé pracovníky a nemůžete přijít na to, jak? Chcete odhalit špatně pracující pracovníky a nevyznáte se v jejich výkonech? Pak k tomu slouží právě tento modul, který : Snadněji nalezne slabá místa ve výkonech provozů, poboček, prodejen a odběrných míst. Systém dokáže zhodnotit, jak nepravidelné jsou výsledky u zvoleného sektoru. Po zjištění je již jenom na Vás, jak s výsledky naložíte a kolik následně ušetříte. Je vývoj výsledků provozoven závislý na konkrétním zaměstnanci? Je to náhoda, nebo úmysl? Umíme předpovědět vývoj dat v našich podmínkách? Jaké mohu očekávat výkyvy? Jaké je tedy riziko obchodu?

10

11

12

13 Pro pracovníky, pracující ve statistice Pro střední a vyšší manažery Pro vnitřní audity Pro kontrolní činnost a pracovníky kteří vyhledávají slabá místa a místa záměrně slabá. Pro pracovníky, pracujícími s odhady ve všech směrech, například vývoje kurzů, cen, tržeb a prodejů Je vývoj výsledků provozoven závislý na konkrétním zaměstnanci? Je to náhoda, nebo úmysl? Umíme předpovědět vývoj dat v našich podmínkách? Jaké mohu očekávat výkyvy? Jaké je tedy riziko obchodu?

14 Všestranný a přitom jednoduchý doplňkový nezávislý nástroj odhalování slabých míst Všestranný nástroj pro chování vývoje kurzů zboží a peněz z hlediska kurzových ztrát Nástroj pro odhalování úmyslné lidské škodní činnosti na provozovnách a pobočkách Porovnávání závislostí mezi dvěma skupinami dat. Průměry zboží a materiálu hodnocení kdykoliv a jakkoliv bez omezení

15 Podrobný popis I. POPIS MOŢNOSTÍ FORMULÁŘE STATISTIKA IMPORTNÍ FORMULÁŘ - pomocí kterého můžeme otevřít soubor v Excelu. Tento soubor lze propojit s programem kalkulačka. V souborech je možné vybrat pole, které se naimportují do Excelu. Lze naimportovat dvě pole. IMPORT A KONTROLA DAT. Data z Excelu lze naimportovat různým způsobem dle nastavení. Je možné ignorovat všechny nečíselné údaje, nebo lze ignorovat pouze datum, nebo řetězce, chybové buňky Excel, prázdné buňky. Lze se rozhodnout, zda budeme importovat kladné i záporné hodnoty. Nastavíme, zda prázdné buňky převedeme na nuly. Veškerá opravená data lze zpětně naexportovat do původního souboru. Při importu se můžeme rozhodnout, zda vstupní buňky budou zaokrouhlovány a na kolik desetinných míst. Můžeme se rozhodnout, zda záporné hodnoty převedeme na hodnoty kladné, anebo na nulu. Na závěr se lze rozhodnout, že budeme považovat, aby každá buňka měla hodnotu a v případě, že ne, tak by se jednalo o chybu. NASTAVENÍ VÝPOČTU - před vlastním výpočtem se můžeme rozhodnout, na kolik desetinných míst budou zaokrouhlovány výsledky. Dále se můžeme rozhodnout, zda budeme zpracovávat dvě, nebo jednu tabulku. Můžeme se rozhodnout, zda do výpočtu budou započítány nuly, anebo ne. Pro výpočet jsou případně použity následující nuly : Nulové hodnoty, převzaté ze souboru Excel, převedené nuly z prázdných buněk, ze záporných hodnot, pokud tomu tak uživatele chce. Pro výpočet se dále můžeme rozhodnout, zda budeme pracovat s diskrétními hodnotami, anebo s interval při tvorbě četnostní tabulky. V případě, že si zvolíme četnostní tabulku, kde zjišťujeme počet četností v určitém intervalu, můžeme si určit i počet těchto intervalů. pro práci s více tabulkami můžeme určit požadavek, aby počet dat z obou tabulek byl stejný. Dále lze nastavit, aby byly zpracovány pouze kladné údaje, jenom záporné údaje, všechny údaje, anebo údaje s absolutní hodnotou.(to samozřejmě má význam v případě, pokud byly záporné hodnoty při importu ignorovány (ponechány). POPIS VÝPOČTU - pro export je možné výpočet popsat. Lze celý proces očíslovat, lze přiřadit celému výpočtu klíč, podle kterého lze rozlišovat jednotlivé dávky statistických výpočtů. Celou dávku výpočtu lze popsat, lze jej nazvat, přidat popis místa, období a zpracovatele výpočtu. Je vývoj výsledků provozoven závislý na konkrétním zaměstnanci? Je to náhoda, nebo úmysl? Umíme předpovědět vývoj dat v našich podmínkách? Jaké mohu očekávat výkyvy? Jaké je tedy riziko obchodu?

16 CO SE VŠE V MODULU STATISTIKA VYPOČÍTÁ Podrobný popis II Variabilita - skupiny výskytu hodnot - skupiny stejných hodnot za sebou ve sloupcích i řádcích - variabilita II centily / kvartily / decily - poměry centilů a variability k průměru aritmetickému - porovnání variabilita a spec. výpočtů A-B-C mezi oběma tabulkami - Výpočet A z počtu vypočítat interval - Výpočet B z tolerance hodnoty vypočítat počet prvků - Výpočet C - Z intervalu vypočítat počty prvků - tabulka četnost diskrétních hodnot - tabulka četnosti intervalů - tabulka centilů Průměr aritmetický, geometrický, harmonický, kvadratický, počty prvků, součet prvků, poměr mezi aritmetickýma geometrickým průměrem a to z hlediska : pouze kladných hodnot, pouze záporných hodnot, absolutních hodnot, všech hodnot. Dále nejčastější hodnotu (Modus) - počet skupin hodnot, průměr hodnot na jednu skupin maximální počet stejných hodnot, nulových polí, minimum, maximum, rozpětí, skupiny stejných hodnot a to od skupiny po 1, dvou, třech aţ 24 výskytů v jednom souboru. Dále se vypočítávají skupiny od 1 aţ do 7 výskytů, kdy jsou stejné hodnoty za sebou. Dále skupin s více, než jedním výskytem stejné hodnoty za sebou a poměr těchto skupin k počtu hodnot, které nemají za sebou žádného následovníka. Současně se vypočítává průměr na takovou skupinu. Tyto skupiny stejných hodnot za sebou jsou vypočítávány z hlediska řádků a také z hlediska sloupců.. Dále se vypočítává rozptyl, směrodatná odchylka, poměr odchylky k aritm. průměru, součet odchylek od aritmetického průměru, průměrnou odchylku, poměr této průměrné odchylky k průměru aritmetickému. Dále průměr absolutní. Jsou vypočítány všechny centily, kvartily, medián, decily. Současně se počítají poměry všech decilů, kvartilů, mediánu, kvadratického průměru, harmonického průměru, nejčastější hodnoty,odchylky a celkového průměru k aritmetickému průměru. Z obou dvou tabulek se vypočítává hodnota, porovnává se rozdíl a zjišťuje se podíl mezi tabulkou B a tabulkou A v procentech: Vypočítává se korelační koeficient mezi oběma tabulkami, Porovnávají se mezi sebou aritmetický průměr, rozptyl, směrodatná odchylka, průměrný rozptyl, průměrná odchylka, počet prvků, maximum, minimum, rozpětí, počty různých hodnot Speciální výpočty typu A, B, C. Výpočet A počítá dle zadaného počtu prvků v % ze 100 : Interval hodnot od počátku, od konce anebo okolo mediánu. Výpočet i pro druhou tabulku a porovnání rozdílů výsledků. Výpočet B na základě dodané hodnoty a tolerance v % vůči této hodnotě : vypočítá se počet prvků, pravděpodobnost a rozdíly mezi výsledky z tabulky A i B. Výpočet C na základě dodaného intervalu hodnot vypočítá počet prvků v tomto intervalu, počet prvků od počátku až k tomuto intervalu a počet prvků od konce až k tomuto intervalu. Porovnají se rozdíly mezi jednotlivými výsledky z obou tabulek a pravděpodobnosti výskytu. Výpočet tabulky centilů - vypočte se tabulka od minima po maximum, podle centilů, a každému centilu je přiřazena určitá hodnota. Výpočet tabulky četnosti diskrétních veličin - vypočítá se počet skupin se stejnými prvky a sestaví se tabulka dle četnosti výskytu stejných hodnot, seřazená podle hodnot od minima k maximu. Výpočet tabulky četnosti dle intervalů, kdy se na základě možnosti určit si libovolný počet intervalů vytvoří tabulka, která celý rozsah hodnot pokryje intervaly. Sestaví se tabulka dle četnosti výskytu jednotlivých diskrétních hodnot v intervalech. Obě tabulky mají sestavenu kumulaci v prvcích a pravděpodobnost výskytu.

17 Podrobný popis III. Export část I : do tabulky dat, v které jsou veškeré vypočtené údaje z podrobného popisu1 Export část II : tabulka dat, v které jsou výsledky porovnání z obou oblastí a dodaných podmínek k výpočtu Export část III : tabulka rozdělení na četnosti dle centilů Export část IV : tabulka četností dle libovolně stanoveného počtu intervalů hodnot. Export část V : Export základních údajů ve formě jednoho řádku pro uložení varianty do souboru variant EXPORTY : Lze se rozhodnout, zda budou exportovány opravy do původního zdroje a tím k odstranění veličin, které narušovaly kontinuitu pro výpočet. Možnost nastavit export do sestavy, kdy lze vytisknout rozsáhlý soubor výsledků, soubor četnosti výskytu hodnot, a soubor tabulky centilů. TABULKY EXCEL - možnost otevření více tabulce, možnost výběru dvou polí z jedné tabulky, možnost exportu do Excelu, možnost exportu do dalšího souboru řešení. Zrušit hlídání uložení souboru Excel. SOUBOR ŘEŠENÍ - Jednotlivé skupiny celého výpočtu lze uložit do souboru výsledků jednotlivých statistik. Tento soubor lze pak dle vloženého klíče filtrovat i setřídit a tím porovnávat celé sestavy již dříve zhotovených statistických výpočtů... Je vývoj výsledků provozoven závislý na konkrétním zaměstnanci? Je to náhoda, nebo úmysl? Umíme předpovědět vývoj dat v našich podmínkách? Jaké mohu očekávat výkyvy? Jaké je tedy riziko obchodu?

18 Hlavní kalkulačka Ekonomický modul Excel 2 Excel 1 Zpětný rozsah Formulář malé DPH Inventarizace Fakturace Velké DPH Statistika Průměry skladů

19 Součástí administrativní kalkulačky jsou tyto moduly a funkce: Hlavní kalkulačka - Malý modul DPH - Velký modul DPH - Excel 1 filtry - Excel 2 slučování tabulek Zpětný rozsah Inventarizace dat Doplňkový modul faktura Hlavní kalkulačka velká, malá superkalkulačka, historie, paměť kalkulačky, Rozdělená kalkulačky na celé sestavy, Práce s celými sestavami a. Mezi součty a průběţné výpočty, Historie nekonečná, Historie omezená, výběr vlastních barev modulu, Zaokrouhlení matematické, dolů, nahoru, zaokrouhlení na zvolené libovolné násobky, zvětšování 5 druhů písem, volitelný vzhled kalkulačky, uloţení a otevření sestav, Práce s tiskem, Záhlaví i zápatí - Popis rozsahu zaokrouhlení, jeho velikosti a hloubky. Práce s barvami formuláře a nastavení vlastních barev. Modul malé DPH - modul má oproti jiným kalkulačkám DPH při práci silnou přednost ve funkcích jako jsou např.: velmi jednoduché výpočty s různou předvolbou zaokrouhlení, libovolné umístění údaje pro dopočet ostatních údajů, obsluha jedním prstem. Velký modul DPH je rozšířen o spolupráci s fakturací víceřádkový výpočet DPH, libovolný výpočet základu, DPH, nebo DPH a základu celkem, přidané pole pro počet ks. Modul Inventarizace moţnost párování hodnot proti sobě, omezení dle filtru, znaků, hodnot, data, matematické operátory, moţnost párování počátku řad dokladů proti sobě, párování v rámci jednoho sloupce, dvou sloupců, párování do dvojí, párování proti jedné hodnotě, párování při více parametrech, moţnost párování proti zápornému znaménku a párování proti hodnotě, lišící se o určitou odchylku, rozklad jedné hodnoty na více plateb Modul faktura spojen s DPH, záhlavím i zápatím, převod do dokladů příjmových i výdajových. Excel 1 filtry filtrování dle hodnot, dle řetězců, data, matematických operátorů, řetězcových operátorů, intervalu hodnot, přiřazení hodnot do intervalu, přiřazení pořadí jednotlivým hodnotám, vyfiltrování a mazání podle typu hodnot, práce s nulami i prázdnými buňkami, zaokrouhlování hodnot na tisíce, stovky a jiné násobky, práce se plánem a sloupci Excel 2 slučování tabulek slučování shodných tabulek, slučování neshodných tabulek, slučování vybraných sloupců, či řádků,, rozpad tabulky na dvě jiné tabulky, slučování podle podmínek, typu a daného filtru Zpětný rozsah Výpočet zpět a zjištění rozsahu vyměřovacího základu z pojistného. Rozsah chyby při určité operaci.

20 Hlavní kalkulačka Malý modul DPH Velký modul DPH Excel 1 filtry Excel 2 slučování tabulek Statistika dat Průměrování skladů Zpětný rozsah Inventarizace dat Modul faktura Ekonomický modul Manaţerský modul obsahuje i celou administrativní kalkulačku Součástí ekonomického modulu jsou tyto formuláře: Leasing, změna splátek a časové rozlišení Úvěry a hypotéky Investice, důchod, spoření a pojištění, včetně změny splátek Kontokorent a úročení vkladů na účtu Měnové operace konverze, SWAP, FORWARD a kurzový rozdíl Úvěr jednorázový Úvěr jednorázový se složeným úročením (Úrok z úroku), Výpočty efektivní úrokové míry I, II, III, Nákladová, a sazba TRSPN Procenta, procento z procenta, Rozpad dle poměrů, úměra marže a rabat Rozpisy splátek Cash Flow a zhodnocení Cash Flow z produktu Rozpočet a budoucí příjmy a výpočet schopnosti splácet Varianty výpočtů a práce s variantami Historie výběru produktů Penalizace faktur, Diskont a Eskont Odpisy, změny odpisů, odložená daň a neúplný daňový odpis Vlastní tiskové sestavy a export do Excelu

21 telefon: mob. tel.:

22 Ekonomická kalkulačka BIUS 3 základní cena (nejvyšší cena) až dvou instalací celého manažerského produktu: Kč vč. DPH (produkt obsahuje 43 formulářů) Administrativní kalkulačka BIUS 2 Základní cena (nejvyšší cena) administrativní kalkulačky - možnost až 5 instalací 2990 Kč vč. DPH Základní cena (nejvyšší cena) administrativní kalkulačky - možnost až 3 instalací 1990 Kč vč. DPH Podrobnější informace o možnosti zakoupení tzv. balíčku administrativní kalkulačky za zvýhodněnou cenu naleznete na Ceny jsou platné do

Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů. Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3. www.bohemius.cz

Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů. Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3. www.bohemius.cz Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3 www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky DALŠÍ OBSAH : O produktu Kdo bude

Více

Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace

Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace Bohemius k.s. BIUS 2 - BIUS 3 www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky DALŠÍ OBSAH : O PRODUKTU KDO BUDE S FORMULÁŘEM

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Microsoft Excel pro techniky a inženýry Computer Press, a.s. Brno 2008 Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Computer Press, a. s., 2008. Vydání první.

Více

Inteligentní rozpoč et

Inteligentní rozpoč et Inteligentní rozpoč et Uživatelský návod 18. 9. 2013 Verze 1.7 IR_v80_výzva_44.xlsx Stránka 1 z 56 Obsah Úvod... 4 Kompatibilita... 4 Povolení funkce MAKRA... 4 Podpora... 5 Popis funkcionalit souboru...

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VYUŽITÍ VYBRANÝCH FUNKCÍ MS EXCEL DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. ZdeňkaPuhanová Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor VT-Te Vedoucí

Více

MRP - Účetnictví + sklad

MRP - Účetnictví + sklad MRP - Soubor účetních agend MRP - Účetnictví + sklad P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

ADZ základní statistické funkce

ADZ základní statistické funkce ADZ základní statistické funkce Základní statistické funkce a znaky v softwaru Excel Znak Stručný popis + Sčítání buněk - Odčítání buněk * Násobení buněk / Dělení buněk Ctrl+c Vyjmutí buňky Ctrl+v Vložení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTIKA V SPSS Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2014 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTIKA V SPSS 1. vydání

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení Skladové hospodářství v systému Soft-4-Sale pro Windows má všechny důležité funkce běžného skladového hospodářství a bylo vytvořeno tak, aby komunikovalo s podvojným účetnictvím. Navíc je v

Více

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o.

Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o 2009 MTJ Service, s.r.o. Novinková dokumentace Soft-4-Sale G5.35 verze G5.35o Výdavatel MTJ Service, s.r.o. Odpovědný redaktor Ing. Martin Tajovsk ý Spolupracovali Ing. Pavel Huňk a Bc. Mirek Pavlík Petr Málek Grafický návrh Ing.

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Nápověda pro Expert Lotto Table of Contents Záložka Schránka... 13 Záložka Schránka Graficky... 14 Záložka Výhra schránky... 18 Záložka Vylosovaná čísla... 20 Vylosovaná čísla graficky... 21 Záložka Statistiky...

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2006 28-12-2006 Volba/změna skladu ze kterého prodáváte zboží. Pokud vydáváte zboží ze skladu např. číslo 1 a vyhledáváte zboží pomocí hypertextu, může se stát

Více

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi Obsah KAPITOLA 1. O APLIKACI E-BROKER........ 3 1.1 Požadavky na systém 4 1.2 Bezpečnost........4 KAPITOLA 2. ZÁHLAVÍ... 5 2.1 Trhy ČR, USA,

Více

Tabulkový kalkulátor MS Excel

Tabulkový kalkulátor MS Excel 1. Ovládání programu MS Excel Obrázek č. 1 Okno MS Excel 7. hodina Tabulkový kalkulátor MS Excel IT pro čínská studia, LS 2009 Zadávání příkazů a nabídky příkazů (myší, klávesnicí) Použití panelů s ikonami

Více

P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015

P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015 P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015 01.4.2015 - podverze 503 Změna Přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015 - pro zdaňovací období od 1.4.2015 jsou založeny nové kódy podle par.92f zákona o DPH: 12

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Praha červen

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Praha - srpen 2009 1 Dokument je

Více