ZÁVĚREČNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. Novodvorská 1698, Praha 4 - Braník Počet výtisků: 6 Výtisk č.: 1 Počet listů: 30 ZÁVĚREČNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA o řešení úkolu Databáze hlukových zdrojů na železnici Název technické zprávy: Databáze hlukových zdrojů na železnici Předmět zprávy: Kolejová vozidla dle specifikace Název objednatele : Česká republika Ministerstvo dopravy Číslo smluvního dokumentu: Schválil: Ing. Vratislav Šuk Vypracoval: Ing. Jan Hlaváček Datum vystavení zprávy: Výsledky zkoušky se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou podle specifických předpisů požadovány ze strany orgánů státního odborného dozoru a nenahrazují prohlášení o shodě ve smyslu 13 Zákona č 22/1997 Sb. Bez písemného souhlasu vedoucího ZL VUZ se nesmí technická zpráva reprodukovat jinak než celá.

2 List: 2 Obsah 1 POPIS, STAV A CÍLE ÚKOLU POPIS ÚKOLU STAV ÚKOLU CÍLE ÚKOLU NÁKLADNÍ VOZY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Vůz ř. Tams Vůz ř. Zaes Vůz ř. Res Vůz ř. Habbillnss Vůz ř. Shimmns SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY ELEKTRICKÁ JEDNOTKA Ř SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Měření vnitřního hluku Měření vnějšího hluku Měření vnějšího hluku stacionární zkouška podle TSI ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ MOTOROVÉ JEDNOTKY MOTOROVÁ JEDNOTKA SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Měření vnitřního hluku Měření vnějšího hluku Měření vnějšího hluku stacionární zkouška podle TSI ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ OSOBNÍ VOZY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Vůz ř. Bdmtee Vůz ř. Bmpeer Vůz ř. WRRmeer SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ CELKOVÉ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ NÁKLADNÍ VOZY ELEKTRICKÉ JEDNOTKY MOTOROVÉ JEDNOTKY OSOBNÍ VOZY PŘÍLOHY POJMY, ZKRATKY, DEFINICE TABULKA VE FORMÁTU MICROSOFT EXCEL PRO IMPLEMENTACI DO REGISTRU KOLEJOVÝCH VOZIDEL NÁKLADNÍ VOZY TABULKA VE FORMÁTU MICROSOFT EXCEL PRO IMPLEMENTACI DO REGISTRU KOLEJOVÝCH VOZIDEL ELEKTRICKÉ JEDNOTKY TABULKA VE FORMÁTU MICROSOFT EXCEL PRO IMPLEMENTACI DO REGISTRU KOLEJOVÝCH VOZIDEL MOTOROVÉ JEDNOTKY TABULKA VE FORMÁTU MICROSOFT EXCEL PRO IMPLEMENTACI DO REGISTRU KOLEJOVÝCH VOZIDEL OSOBNÍ VOZY...30

3 List: 3 1 Popis, stav a cíle úkolu 1.1 Popis úkolu Zakázkové číslo: X Název objednatele: Česká republika Ministerstvo dopravy Adresa objednatele: Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/ Praha 1 Popis předmětu zakázky: Kolejová vozidla dle specifikace 1.2 Stav úkolu Začátek řešení úkolu byl v srpnu 2006, konec řešení úkolu v červnu V rámci řešení úkolu byly vypracovány a předány tyto zprávy. 1. Technická zpráva VUZ RST 026/2006 o řešení etapy I. úkolu, s názvem Metodika pro měření akustických parametrů vozidel podle TSI, subsystém kolejová vozidla hluk, vydaná Technická zpráva TZ 025/2007 o řešení etapy II. úkolu, s názvem Měření akustických parametrů nákladních vozů, vydaná Výroční technická zpráva TZ 061/2007 o řešení etapy II. úkolu, s názvem Databáze hlukových zdrojů na železnici, vydaná Technická zpráva TZ 006/2008 o řešení etapy II. úkolu, s názvem Měření akustických parametrů osobních vozů, vydaná Závěrečná technická zpráva TZ 027/2008 o řešení úkolu, s názvem Databáze hlukových zdrojů na železnici, vydaná Závěrečnou technickou zprávou TZ 027/2008 je řešení úkolu ukončené. 1.3 Cíle úkolu Cílem úkolu bylo zmapovat výchozí hlukovou situaci hlavně nákladního vozidlového parku na síti SŽDC a částečně naplnit registr kolejových vozidel akustickými daty vozidel, které by mohly splnit požadavky TSI. Hlavní výsledky úkolu jsou uvedeny v dalších kapitolách v kategoriích vozidel podle TSI. Nákladní vozy, elektrické jednotky, motorové jednotky a osobní vozy. Kategorie elektrických a motorových lokomotiv není obsažena, protože v současné době žádný dostupný železniční podnik neprovozuje na síti SŽDC hnací vozidlo splňující požadavky TSI.

4 List: 4 2 Nákladní vozy Do zkoušek nákladních vozů byly vybrány vozy ČD, a.s., z normálního provozu vybavené litinovým brzdovým špalíkem. Byly to vozy řady Tams, Zaes, Res, Habbillnss a Shimmns (nová dvojkolí). Pro porovnání byly zkoušky vozu ř. Habbillnss opakovány s novými dvojkolími. 2.1 Základní technické údaje Vůz ř. Tams Měřený čtyřnápravový nákladní vůz řady Tams je vysokostěnný vůz s odsuvnou roletovou plastovou střechou a kombinovanou podlahou. Vůz byl vybaven litinovým brzdovým špalíkem. Měřena byla ve shodě s metodikou souprava čtyř vozů stejné řady. Byly to vozy , , a Základní údaje: Podvozek: Průměr kol: Délka přes nárazníky: Maximální rychlost: Hmotnost prázdného vozu: Y25Rs 920 mm mm 120 km/h kg Obr. 1 Celkový pohled na nákladní vozy Tams v měřené soupravě

5 List: Vůz ř. Zaes Dalším měřeným vozem byl čtyřnápravový cisternový vůz řady Zaes s ocelovým kotlem m 3 a parními topnicemi. Vůz byl vybaven litinovým brzdovým špalíkem. Měřena byla ve shodě s metodikou souprava čtyř vozů stejné řady. Byly to vozy , , a Základní údaje: Podvozek: Průměr kol: Délka přes nárazníky: Maximální rychlost: Hmotnost prázdného vozu: Y25Rs 920 mm mm 120 km/h kg Obr. 2 Celkový pohled na nákladní vozy Zaes v měřené soupravě Vůz ř. Res Dalším měřeným vozem byl čtyřnápravový nízkostěnný vůz řady Res s klanicemi. Vůz byl vybaven litinovým brzdovým špalíkem. Měřena byla ve shodě s metodikou souprava čtyř vozů stejné řady. Byly to vozy , , a

6 List: 6 Základní údaje: Podvozek: Průměr kol: Délka přes nárazníky: Maximální rychlost: Hmotnost prázdného vozu: Y25Rs 920 mm mm 120 km/h kg Obr. 3 Celkový pohled na nákladní vozy Res v měřené soupravě Vůz ř. Habbillnss Dalším měřeným vozem byl čtyřnápravový krytý vůz řady Habbillnss s odsuvnými stěnami a vnitřními příčkami. Vůz byl vybaven litinovým brzdovým špalíkem. Měřena byla ve shodě s metodikou souprava čtyř vozů stejné řady. Byly to vozy , , a

7 List: 7 Základní údaje: Podvozek: Průměr kol: Délka přes nárazníky: Maximální rychlost: Hmotnost prázdného vozu: Y25Ls(s)d1 920 mm mm 120 km/h kg Obr. 4 Celkový pohled na nákladní vozy Habbillns v měřené soupravě Vůz ř. Shimmns Dalším měřeným vozem byl čtyřnápravový nákladní vůz řady Shimmns, což je speciální čtyřnápravový vůz na přepravu plechových svitků. Vůz byl vybaven litinovým brzdovým špalíkem. Měřena byla ve shodě s metodikou souprava čtyř vozů stejné řady. Byly to vozy , , a

8 List: 8 Základní údaje: Podvozek: Průměr kol: Délka přes nárazníky: Maximální rychlost: Hmotnost prázdného vozu: Y25LLs(s)d 920 mm mm 120 km/h kg Obr. 5 Celkový pohled na vozy ř. Shimmns v měřené soupravě

9 List: Shrnutí výsledků měření Pro jízdní zkoušky kolem měřicího stanoviště byla měřena ekvivalentní kontinuální A- vážená hladina akustického tlaku, L paeq't. Konstantní rychlost L paeq T *nová dvojkolí přepočtená na 80 Měřený vůz Nejvyšší konečná hodnota Tams 95 Zaes 91 Res 93 Habbillns 95 Habbillns* 89 Shimms* 93 Tams 101 Zaes 98 Res 99 Habbillns 102 Habbillns* 96 Shimms* 99 Tams 96 Zaes 93 Res 93 Habbillns 96 Habbillns* 91 Shimms* Závěry a doporučení Žádný z měřených vozů nesplnil limity požadované v TSI, což bylo očekáváno vzhledem k tomu, že brzdová výstroj byla opatřena litinovými brzdovými špalíky. Rozdíly mezi jednotlivými naměřenými hodnotami cca 3 4 db(a) lze přičíst jednak aktuálnímu stavu údržby a také rozdílům v konstrukci superstruktury vozu. Vůz ř. Tams má při délce m přes nárazníky hodnotu apl 0.285, což odpovídá limitní hodnotě 85 db(a) pro nový vůz, respektive 87 db(a), pro rekonstruovaný vůz. Naměřené hodnoty 95 db(a), respektive 96 db(a) (vypočtené) signalizují, že při rekonstrukci na nekovový špalík by vůz pravděpodobně vyhověl limitům, předpokládáme-li snížení akustických emisí o 10 db(a). Vozy přistavené ke zkouškám byly v průměrném provozním stavu a oběžné plochy kol nevykazovaly slyšitelná plochá místa. Vůz ř. Zaes má při délce m přes nárazníky hodnotu apl 0.316, což odpovídá limitní hodnotě 85 db(a) pro nový vůz, respektive 87 db(a), pro rekonstruovaný vůz. Naměřené hodnoty 91 db(a), respektive 93 db(a) (vypočtené) signalizují, že při rekonstrukci na nekovový špalík by vůz určitě vyhověl limitům, předpokládáme-li snížení akustických

10 List: 10 emisí o 10 db(a). Vozy přistavené ke zkouškám byly v nadprůměrném provozním stavu a oběžné plochy kol nevykazovaly plochá místa. Vůz ř. Res má při délce m přes nárazníky hodnotu apl 0.201, což odpovídá limitní hodnotě 83 db(a) pro nový vůz, respektive 85 db(a), pro rekonstruovaný vůz. Naměřené hodnoty 93 db(a), respektive 93 db(a) (vypočtené) signalizují, že při rekonstrukci na nekovový špalík by vůz pravděpodobně vyhověl limitům, předpokládáme-li snížení akustických emisí o 10 db(a). Vozy přistavené ke zkouškám byly v průměrném provozním stavu a oběžné plochy kol nevykazovaly slyšitelná plochá místa. Vůz ř.habbillnss má při délce m přes nárazníky hodnotu apl 0.172, což odpovídá limitní hodnotě 83 db(a) pro nový vůz, respektive 85 db(a), pro rekonstruovaný vůz. Naměřené hodnoty 95 db(a), respektive 96 db(a) (vypočtené) signalizují, že při rekonstrukci na nekovový špalík by vůz pravděpodobně nevyhověl limitům, předpokládáme-li snížení akustických emisí o 10 db(a). Vozy přistavené ke zkouškám ale byly v podprůměrném provozním stavu a oběžné plochy kol všech vozů vykazovaly slyšitelná plochá místa. Pro vyhodnocení vlivu stavu údržby bylo měření některých vozů opakováno s novými dvojkolími na měřených vozech. Vůz ř. Habbillnss s novými dvojkolími vykazoval hodnotu 89 db(a), respektive 91 db(a). Rozdíl pět až šest decibel jenom vlivem nedostatečné údržby je rozhodně alarmující. V tomto stavu údržby je možno konstatovat, že po rekonstrukci na nekovový špalík by vůz limity splnil i s reservou. Dalším vozem měřeným s novými dvojkolími byl vůz na přepravu kovových svitků ř. Shimmns má při délce m přes nárazníky hodnotu apl 0.33, což odpovídá limitní hodnotě 85 db(a) pro nový vůz, respektive 87 db(a), pro rekonstruovaný vůz. Naměřené hodnoty 93 db(a), respektive 94 db(a) (vypočtené) signalizují, že při rekonstrukci na nekovový špalík by vůz určitě vyhověl limitům, předpokládáme-li snížení akustických emisí o 10 db(a). Šlo o nejkratší měřený vůz, který by měl mít nejvyšší akustické emise. Nové dvojkolí zajistilo výsledky srovnatelné s výsledky vozu ř. Zaes, které v předchozí kampani byly v bezkonkurenčně nejlepším technickém stavu. 3 Elektrické jednotky Do zkoušek byla vybrána elektrická jednotka řady 471 v třívozovém provedení, která patří do vozidlového parku ČD, a.s. 3.1 Elektrická jednotka ř. 471 Elektrická jednotka se skládá z elektrického vozu řady 471, vloženého vozu řady 071 a řídícího vozu řady 971, které jsou trvale spojené spřáhlem. Elektrický vůz řady 471 je hnacím vozidlem elektrických patrových jednotek řady 471 s oddíly 1. a 2. třídy. Pohon je proveden asynchronními trakčními motory s vlastní ventilací, napájenými z napěťových střídačů. Vložený vůz řady 071 je osobní vozidlo 2. třídy patrového provedení do elektrických jednotek ř Řídicí vůz řady 971 je osobní vozidlo s oddíly 2. třídy, vybavené mikroprocesorovým zařízením určeným k řízení elektrických patrových jednotek řady 471. Všechny pohony jsou provedeny asynchronními trakčními motory s vlastní ventilací, napájenými z napěťových střídačů. Jednotka je vybavena kromě pneumatické brzdy

11 List: 11 rekuperační a odporovou elektrodynamickou brzdou, magnetickou kolejnicovou brzdou a ruční brzdou. Pomocné pohony jsou třífázové asynchronní. Řízení hlavních i pomocných pohonů je mikroprocesorové, umožňující násobné řízení z elektrického, případně řídicího vozu řazeného v čele soupravy. Vůz má zdroj elektrické energie o napětí 540 Vss pro vlastní spotřebu a pro zásobování až dvou vozů, které nemají zdroj elektrické energie. Základní údaje elektrické jednotky : Evidenční číslo vozidla: Rok výroby: 2007 Rozchod mm Průměr kol 920 mm Délka přes nárazníky: mm Hmotnost elektrického vozu : 62.7 t -3% +3% Hmotnost vloženého vozu : 45.4 t -3% +3% Hmotnost řídícího vozu : 47.3 t -3% +3% Max. povolená rychlost: 140 km/h Trakční motor: 3ML4144K/6; ŠKODA ELECTRIC s.r.o. Výkon na hřídelích trakčních motorů: 4 x 500kW Kotoučová brzda s kotouči v kolech: KBM 10, Dako Typ brzdových destiček Becorit 918 (bezazbestové) Obr. 6 Celkový pohled na elektrickou jednotku V následujícím obrázku je uveden zjednodušený typový výkres elektrické jednotky s vyznačením směru jízdy při zkouškách.

12 List: 12 po km proti km Obr. 7 Zjednodušený typový výkres elektrické jednotky Shrnutí výsledků měření Měření vnitřního hluku Jízdní zkoušky Pro jízdní zkoušky konstantní rychlostí byla měřena ekvivalentní kontinuální A-vážená hladina akustického tlaku L paeq, T. Stanoviště strojvedoucího a Nejvyšší konečná hodnota Konstantní rychlost L paeq, T 140 M1, M2 72 Stacionární zkouška Pro stacionární zkoušky hluku houkaček pronikajících do kabiny strojvedoucího byla měřena ekvivalentní kontinuální A-vážená hladina akustického tlaku L paeq, T. Stanoviště strojvedoucího Aritmetický průměr Stanoviště strojvedoucího M3 - M Stanoviště strojvedoucího M11- M

13 List: Měření vnějšího hluku Jízdní zkoušky Pro jízdní zkoušky ustálenou rychlostí kolem měřicího stanoviště byla měřena ekvivalentní hodnota A-vážené hladiny akustického tlaku, L paeq, T. (normována na 80)* Měřicí místo Nejvyšší konečná hodnota Konstantní rychlost L paeq,t 80 M19, M20 80 Konstantní rychlost L paeq,t 140 M19, M20 88 Konstantní rychlost L paeq,t 140/(80)* M19, M20 80 Pro jízdní zkoušky kolem měřicího stanoviště byla také měřena maximální hodnota A-vážené hladiny akustického tlaku, L pamax. Měřicí místo Nejvyšší konečná hodnota Konstantní rychlost L pamax 80 M21 75 Konstantní rychlost L pamax 140 M21 83 Pro jízdní zkoušky rozjezdu byla měřena maximální hodnota A-vážené hladiny akustického tlaku, L pamax. Měřicí místo Nejvyšší konečná hodnota Rozjezd L pamax 0 30 M22-M27 81

14 List: Měření vnějšího hluku stacionární zkouška podle TSI Stacionární zkouška Pro tuto stacionární zkoušku byla měřena ekvivalentní kontinuální A-vážená hladina akustického tlaku L paeq,t a z naměřených hodnot byla vypočtena energetická střední hodnota. Měřicí místo Energetická střední hodnota Všechny pomocné agregáty v činnosti, vyjma brzdového kompresoru Energetická střední hodnota, zaokrouhleno M28 M Hluk vnějších houkaček Pro hluk vnějších houkaček byla měřena ekvivalentní kontinuální A-vážená hladina akustického tlaku L paeq, T,. Měřicí místo Nejvyšší konečná hodnota Hluk vnějších houkaček nízký tón - M100, M Hluk vnějších houkaček vyšší tón - M100, M Hluk vnějších houkaček oba tóny - M100, M Závěry a doporučení Ve zkouškách byla třívozová elektrická jednotka ř. 471, stále více používaní v síti SŽDC v příměstské dopravě. Jednotka je moderní konstrukce s kotoučovou brzdou a má tedy předpoklad splnění požadavků TSI Hluk. Nejdůležitějším parametrem jsou průjezdy konstantní rychlostí kolem pevného stanoviště. Zde je limitní hodnota stanovena na 81 db(a) s možností navýšení limitu o 2 db(a) pro přechodové období dvou let od nabytí účinnosti TSI Hluk. Nejvyšší naměřenou hodnotou pro tuto zkoušku bylo 80 db(a), respektive 80 db(a) (vypočtené). Stanovený limit tedy jednotka splňuje a se započtením přechodového období i včetně nejistoty měření s reservou 1 db(a). Limitní hodnotou pro zkoušky rozjezdu je 82 db(a) (deskriptorem je maximální hodnota). Nejvyšší naměřenou hodnotou bylo 81 db(a). Stanovený limit jednotka splňuje se započtením přechodového období bez nejistoty měření s reservou 1 db(a).

15 List: 15 Limitní hodnotou pro stacionární zkoušku je 68 db(a). Energetická střední hodnota všech naměřených hodnot byla db(a). Stanovený limit byl splněn a se započtením přechodového období i včetně nejistoty měření. Limitní hodnota pro vnější hluk výstražných houkaček je 125 db(a). Naměřeno bylo maximálně 116 db(a). Limit byl tedy splněn. Vnitřní hluk v kabině strojvedoucího nesmí překročit 78 db(a) při maximální rychlosti vozidla. Naměřeno bylo maximálně 72 db(a), limit byl tedy splněn s reservou. Hladina hluku výstražných houkaček pronikajících do kabiny strojvedoucího nesmí překročit 95 db(a). Naměřeno bylo cca 93 db(a). Limit byl tedy též splněn. Je tedy možno konstatovat, že měřená elektrická jednotka ř. 471 splňuje požadavky TSI Hluk ve všech parametrech. 4 Motorové jednotky Do zkoušek byla vybrána motorová jednotka řady Regionova v třívozovém provedení, která patří do vozidlového parku ČD, a.s. Pro účely zkoušky byla vybavena nekovovými brzdovými špalíky a s nimi zajeta cca 1000 km. 4.1 Motorová jednotka Motorová jednotka se skládá z motorového vozu řady 814, vloženého vozu řady 014 a motorového vozu řady 814, které jsou trvale spojené šroubovkou. Motorová jednotka řady MV je šestinápravová jednotka s hydromechanickým přenosem výkonu. Motorový vůz řady 814 vznikl přestavbou motorového vozu řady 810. Přestavba vozu se týká dosazení inovovaného spalovacího motoru a nové hydromechanické převodovky, dosazení elektronického řídícího systému motorového vozu, zavedení vícenásobného řízení motorové soupravy z jednoho stanoviště. Motorový vůz řady 814 je dvounápravový vůz lehké ocelové samonosné konstrukce. Má dva jednonápravové podvozky, z nichž jeden je hnací. Na jednom čele je úplné stanoviště strojvedoucího, které je oddělené od nástupního prostoru prosklenou lomenou příčkou s křídlovými dveřmi. Druhé čelo je ploché, opatřené průchodem s křídlovými dveřmi. Je zrušeno WC, celý oddíl mezi nástupními prostory je využit pro přepravu sedících cestujících. Hnací soustrojí, t.j. naftový motor a hydromechanická převodovka, je zavěšeno ve spodku vozu. Také ostatní příslušenství, jako naftová nádrž, vodní chladič, akumulátorová baterie, pomocné stroje a pod. jsou umístěny pod vozem. Vytápění je vozu je teplovodní, využívající i odpadní teplo motoru. Stanoviště strojvedoucího je klimatizováno. Vložený vůz řady 014 s oběma průchozími čely je dvounápravový vůz lehké svařované ocelové samonosné konstrukce. Vzniká přestavbou přípojného vozu řady 010. Půdorys vozu je rozdělen na tři části. Ve středu vozu jsou umístěny dvoukřídlé vně předsuvné vstupní dveře a velký nástupní prostor se sníženou podlahou. Po obou stranách nástupního prostoru jsou prostory pro sedící cestující. Obě čela jsou opatřena středovým průchodem s dveřmi. Nízkopodlažní část vozu je koncipována pro snadný nástup a výstup cestujících, přepravu rozměrnějších příručních zavazadel (jízdní kola, dětské kočárky) a invalidních vozíků. V nízkopodlažní části je umístěno WC uzpůsobené pro použití i osobami se sníženou pohyblivostí a sklopné sedačky.

16 List: 16 Tažné a narážecí zařízení je lehké stavby, původní. Brzda je tlaková samočinná typu DAKO, přímočinná, ruční a záchranná. Vozidlo je vybaveno průběžným napájecím potrubím. Vnitřní obložení, příčky a izolace skříně, sedadla, zavazadlové police, podokenní stolky a koše na odpadky jsou převzaty z motor.vozu řady 814. Okna vozu jsou pevná a polospouštěcí, dvojitě zasklená. Základní údaje motorové jednotky : Evidenční číslo vozidla: Rok výroby: 2007 Rozchod mm Průměr kol 840 mm Délka přes nárazníky: mm Hmotnost motorového vozu : 22 t -1% +3% Hmotnost vloženého vozu : 18 t -1% +3% Max. povolená rychlost: 80 km/h Typ naftového motoru: M 1.2C ML 640 SE, TEDOM MOTORY a.s. Jablonec n/nis. Jmenovitý výkon naftového motoru: 2 x 242kW/1950 ot./min Typ použitého brzdového špalíku: Kompozitní, typ3325 F (FederalMogul) Obr. 8 Celkový pohled na motorovou jednotku

17 List: 17 V následujícím obrázku je uveden zjednodušený typový výkres motorové jednotky s vyznačením směru jízdy při zkouškách. po km proti km Obr. 9 Zjednodušený typový výkres motorové jednotky Shrnutí výsledků měření Měření vnitřního hluku Jízdní zkoušky Pro jízdní zkoušky konstantní rychlostí byla měřena ekvivalentní kontinuální A-vážená hladina akustického tlaku L paeq, T. Stanoviště strojvedoucího obou motorových vozů Nejvyšší konečná hodnota Konstantní rychlost L paeq, T 80 M1, M2 71 Stacionární zkouška Pro hluk vnějších houkaček pronikající do kabiny strojvedoucího a do prostoru pro cestující byla měřena ekvivalentní kontinuální A-vážená hladina akustického tlaku L paeq, T,. Stanoviště strojvedoucího motorového vozu Aritmetický průměr hodnot Hluk vnějších houkaček - M3 M

18 List: 18 Stanoviště strojvedoucího motorového vozu Aritmetický průměr hodnot Hluk vnějších houkaček - M11 M Měření vnějšího hluku Jízdní zkoušky Pro jízdní zkoušky kolem měřicího stanoviště byla měřena maximální hodnota A- vážené hladiny akustického tlaku, L pamax. Konstantní rychlost L pamax 80 Měřicí místo Nejvyšší konečná hodnota M19, M20 83 M21 74 Pro jízdní zkoušky kolem měřicího stanoviště byla také měřena ekvivalentní hodnota A-vážené hladiny akustického tlaku, L paeq, T. Měřicí místo Nejvyšší konečná hodnota Konstantní rychlost L paeq,t 80 M19, M20 80 Pro jízdní zkoušky rozjezdu byla měřena maximální hodnota A-vážené hladiny akustického tlaku, L pamax. Rozjezd L pamax 0-30 Měřicí místo Nejvyšší konečná hodnota M19, M20 87 M Měření vnějšího hluku stacionární zkouška podle TSI Stacionární zkouška Pro tuto stacionární zkoušku byla měřena ekvivalentní kontinuální A-vážená hladina akustického tlaku L paeq,t a z naměřených hodnot byla vypočtena energetická střední hodnota.

19 List: 19 Měřicí místo Energetická střední hodnota Volnoběžné otáčky - M22 M Maximální otáčky bez zátěže 80.7 Hluk vnějších houkaček Pro hluk vnějších houkaček byla měřena ekvivalentní kontinuální A-vážená hladina akustického tlaku L paeq, T,. Měřicí místo Nejvyšší konečná hodnota Hluk vnějších houkaček nízký tón - M42, M Hluk vnějších houkaček vyšší tón Závěry a doporučení Ve zkouškách byla třívozová motorová jednotka Regionova složená ze dvou motorových vozů ř. 814 a vloženého vozu ř Pro účely zkoušky byla jednotka vybavena nekovovým špalíkem Ferodo typ Nejdůležitějším parametrem jsou průjezdy konstantní rychlostí kolem pevného stanoviště. Zde je limitní hodnota stanovena na 82 db(a) s možností navýšení limitu o 2 db(a) pro přechodové období dvou let od nabytí účinnosti TSI Hluk. Nejvyšší naměřenou hodnotou pro tuto zkoušku bylo 80 db(a). Stanovený limit tedy jednotka splňuje i bez započtení přechodového období včetně nejistoty měření. Limitní hodnotou pro zkoušky rozjezdu je 83 db(a) (deskriptorem je maximální hodnota). Nejvyšší naměřenou hodnotou bylo 87 db(a). Stanovený limit jednotka nesplňuje ani se započtením přechodového období. Limitní hodnotou pro stacionární zkoušku je 73 db(a). Energetická střední hodnota všech naměřených hodnot byla 68.1 db(a). Stanovený limit byl splněn bez započtení přechodového období i včetně nejistoty měření. Limitní hodnota pro vnější hluk výstražných houkaček je 125 db(a). Naměřeno bylo maximálně 116 db(a). Limit byl tedy splněn. Vnitřní hluk v kabině strojvedoucího nesmí překročit 78 db(a) při maximální rychlosti vozidla. Naměřeno bylo maximálně 71 db(a), limit byl tedy splněn s reservou. Hladina hluku výstražných houkaček pronikajících do kabiny strojvedoucího nesmí překročit 95 db(a). Naměřeno bylo cca db(a). Limit tedy nebyl splněn. Motorová splňuje hlavní parametry. Překročená hladina hluku při rozjezdu je zaviněna příliš hlučným motorem a překročení hladiny hluku výstražných houkaček pronikající do kabiny lze odstranit regulací hlasitosti houkaček.

20 List: 20 5 Osobní vozy Do zkoušek osobních vozů byly vybrány jednak vozy ČD, a.s., z normálního provozu ř. Bdmtee a nové vozy ř. Bmpeer a WRRmeer. Všechny vozy s kotoučovou brzdou. 5.1 Základní technické údaje Vůz ř. Bdmtee Měřený čtyřnápravový osobní vůz řady Bdmtee (od 2001, do roku 2000 Bymee) je velkoobjemový osobní vůz s uličkou uprostřed. Vůz je vybaven podvozky GP 200 s kotoučovou brzdou. Výrobce VEB Wagonbau Bautzen. Měřena byla ve shodě s metodikou souprava čtyř vozů stejné řady. Byly to vozy , , a Základní údaje: Podvozek: Průměr kol: Délka přes nárazníky: Maximální rychlost: Hmotnost prázdného vozu: GP mm mm 160 km/h kg Obr. 10 Celkový pohled na osobní vozy Bdmtee v měřené soupravě Vůz ř. Bmpeer Dalším měřeným vozem byl osobní velkoprostorový vůz 2. třídy řady Bmpeer od výrobce ŽOS Vrútky a.s. navržený tak, aby splňoval požadavky mezinárodní dopravy a interoperability pro hluk. Vnitřní prostor vozu je členěný na dva nástupní prostory (na obou koncích vozu) a oddíl pro cestující s velkoprostorovým uspořádáním. Velkoprostorový oddíl

21 List: 21 je rozdělen příčkami na dvě části. Vstup do vozu je umožněn čtyřmi předsuvnými dveřmi. Přechod mezi vozy je posuvnými dveřmi. Vstup do velkoprostorového oddílu z obou nástupních prostorů je posuvnými dveřmi. Ve velkoprostorovém oddíle se nacházejí dvousedadla, které jsou uspořádané proti sobě, s uličkou uprostřed vozu. Zásobování vozu elektrickou energií je zajištěno z průběžného vysokonapěťového vedení pomocí centrálního zdroje energie. Vůz je vybaven podvozky s kotoučovou a magnetickou kolejnicovou brzdou. Agregáty upevněné pod základním rámem jsou překryté po obou stranách krytem. Měřen byl pouze jeden vůz stejné řady. Byl to vůz Mezi lokomotivou a jako poslední v soupravě byly zařazeny oddělovací vozy. Základní údaje: Podvozek: SIEMENS SF 300-2S/MG Rok výroby: 2007 Rozchod: mm Průměr kol: 920 mm Délka přes nárazníky: mm Hmotnost: 43 t Max. povolená rychlost: 160 km/h Typ brzdy: Pneumatická kotoučová Obr. 11 Celkový pohled na osobní vůz řady Bmpeer Vůz ř. WRRmeer Dalším měřeným vozem byl osobní jídelní vůz ř. WRRmeer s jídelním oddílem, kuchyní a oddílem bistro od výrobce ŽOS Vrútky a.s., vznikl rekonstrukcí původního vozu řady BRcm je navržený tak, aby splňoval požadavky mezinárodní dopravy a interoperability pro hluk. Vnitřní prostor vozu je členěn na dva nástupní prostory (na obou koncích vozu), jídelní oddíl, kuchyň a oddíl bistro. Kuchyně je uprostřed vozu a je od jídelního oddílu a oddílu bistro oddělená spojovací chodbou. V jídelním oddíle se nacházejí stoly s dvousedadly a jednotlivými sedadly, které jsou upořádané naproti sobě, s uličkou uprostřed vozu. V oddíle bistro je zabudovaný výdejní pult přecházející do podélného odkládacího pultu s barovými židličkami. Naproti jsou umístěny obloukové sedací boxy se stolkem. Kuchyně tvoří samostatný celek a je kompletně

22 List: 22 vybavená pro přípravu jídel. Zásobovaní vozu elektrickou energií je zajištěno z průběžného vysokonapěťového vedení pomocí centrálního zdroje energie. Vůz je vybaven původními podvozky GP 200 s kotoučovou brzdou. Měřen byl pouze jeden vůz stejné řady. Byl to vůz Mezi lokomotivou a jako poslední v soupravě byly zařazeny oddělovací vozy. Základní údaje: Podvozek: GP200 Rok výroby: 2007 Rozchod: mm Průměr kol: 920 mm Délka přes nárazníky: mm Hmotnost: kg Max. povolená rychlost: 160 kmh -1 Typ brzdy: Pneumatická kotoučová Obr. 12 Celkový pohled na jídelní osobní vůz řady WRRmeer

23 List: Shrnutí výsledků měření Pro jízdní zkoušky kolem měřicího stanoviště byla měřena ekvivalentní kontinuální A- vážená hladina akustického tlaku, L paeq't. Konstantní rychlost L paeq T přepočtená na 80 Měřený vůz Nejvyšší konečná hodnota Bdmtee 84 Bmpeer 82 WRRmeer 82 Bdmtee 93 Bmpeer 89 WRRmeer 91 Bdmtee 84 Bmpeer 80 WRRmeer Závěry a doporučení Dva za tří měřených vozů splnily limity požadované v TSI, což bylo očekáváno vzhledem k tomu, že brzdová výstroj byla opatřena kotoučovou brzdou. Rozdíly mezi jednotlivými naměřenými hodnotami cca 2 db(a) lze přičíst jednak aktuálnímu stavu údržby, najetým kilometrům po reprofilaci a také typu použitého podvozku. Vozy ř. Bdmtee byly z normálního provozu bez zvláštních požadavků na aktuální technický stav. Limitní hodnota stanovená v TSI je 80 db(a) pro nový vůz, respektive 82 db(a), pro přechodové období. Naměřené a vypočtené hodnoty 84 db(a) těsně nesplňují stanovené limity. Důvodem je vysoký kilometrický proběh použitých vozů od reprofilace, který byl km a celkové stáří vozů. Podvozky GP 200 jsou také poměrně konstrukčně zastaralé. Lehké plošky na předposledním podvozku celkovou hladinu hluku příliš neovlivnily, protože bylo měřeno podle metodiky od poloviny druhého do poloviny třetího vozu. Je pravděpodobné, že při kilometrickém proběhu do km by patrně naměřené hodnoty byly v limitu. Vůz ř. Bmpeer byl nový vůz s minimálním kilometrickým proběhem. Limitní hodnota stanovená v TSI je 80 db(a) pro nový vůz, respektive 82 db(a), pro přechodové období. Naměřené hodnoty 82 db(a) respektive 80 db(a) (vypočtené), splňují stanovené limity. Vůz přistavený ke zkouškám měl minimální kilometrický proběh (méně než 1000 km) a nové podvozky Siemens na 200 km/h. Nebylo také možno přesně dodržet metodiku měření, protože ke zkouškám byl k disposici pouze jeden vůz. Je pravděpodobné, že při kilometrickém proběhu více než km a dodržení metodiky by naměřené hodnoty byly v limitu s větším odstupem. Vůz ř. WRRmeer byl nový vůz s minimálním kilometrickým proběhem. Limitní hodnota stanovená v TSI je 80 db(a) pro nový vůz, respektive 82 db(a), pro přechodové období. Naměřené a vypočtené hodnoty 82 db(a), splňují stanovené limity se započtením přechodového údolí.. Vůz přistavený ke zkouškám měl minimální kilometrický proběh (méně

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Typ interní normy Směrnice Označení KVs3-B-2010 Nahrazuje Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 23. ledna 2009, (oznámeno pod číslem K(2009) 38) (Text s významem pro EHP) (2009/107/ES)

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 23. ledna 2009, (oznámeno pod číslem K(2009) 38) (Text s významem pro EHP) (2009/107/ES) 14.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 45/1 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) ROZHODNUTÍ KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. ledna 2009,

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

červenec 2000 ročník 5 číslo 7 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

červenec 2000 ročník 5 číslo 7 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti červenec 2000 ročník 5 číslo 7 zdarma DP kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Fotbalovým králem Dopravního podniku se již podruhé stali učni Dramatické situace,

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů

Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů České dráhy ČD VSP Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů Nápisy a značky na nákladních vozech Platí od 1. července 2006 2 OBSAH 1 Všeobecné základní ustanovení...7 2.1 Číslo vozu...9

Více

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména:

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména: Základní postupy a podmínky pro vyplňování Základních technických popisů vzniklých automatizovaným převodem z COC listů (ZTP-COC), platné pro kategorie vozidel M a N Zde jsou uvedeny postupy pro jednotné

Více

SMLOUVA O DÍLO (S 16424/2014-O8)

SMLOUVA O DÍLO (S 16424/2014-O8) SMLOUVA O DÍLO (S 16424/2014-O8) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 Zastoupena: Ing. Pavel Surý, generální

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel OKD, Doprava, akciová společnost Nádražní 93/2967 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provozní oblast železniční

Více

České dráhy, a.s. VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM

České dráhy, a.s. VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM České dráhy, a.s. ČD SR 103/4 (S) VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM Úroveň přístupu B ČD SR 103/4(S)- Účinnost od 1.5.2007 České dráhy, a.s. ČD SR

Více

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění Vyhlášek Ministerstva dopravy č. 83/2000 Sb., 186/2005 Sb., 6/2006 Sb., 38/2006,

Více

Výroba kolejových vozidel

Výroba kolejových vozidel Technický týdeník 12 11. 25. 6. 2013 23 Budou na světě jezdit vlaky, které nezastavují? Mezinárodním tiskem i populárními servery se šíří zprávy o budoucím čínském rychlovlaku nabírajícím cestující na

Více

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Změna: 100/2003 Sb.

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR.

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR. Kontrolní otázky Nejdůležitějším právním předpisem pro železniční dopravu je A. zákon o drahách. B. vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. C. zákon o působnosti drážního správního úřadu na drahách

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma DP kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

SPECIÁLNÍ DRÁŽNÍ VOZIDLA - DODATEK K PRVNÍMU VYDÁNÍ 1. Speciální drážní. vozidla. Peter Bado Václav Jelínek. Dodatek k prvnímu vydání

SPECIÁLNÍ DRÁŽNÍ VOZIDLA - DODATEK K PRVNÍMU VYDÁNÍ 1. Speciální drážní. vozidla. Peter Bado Václav Jelínek. Dodatek k prvnímu vydání SPECIÁLNÍ DRÁŽNÍ VOZIDLA - DODATEK K PRVNÍMU VYDÁNÍ 1 Speciální drážní Peter Bado Václav Jelínek vozidla Dodatek k prvnímu vydání SPECIÁLNÍ DRÁŽNÍ VOZIDLA - DODATEK K PRVNÍMU VYDÁNÍ 2 Úvod Vsouvislosti

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

Martin Harák. Autobus Karosa Š 11. historie, vývoj, technika, jiná provedení

Martin Harák. Autobus Karosa Š 11. historie, vývoj, technika, jiná provedení Martin Harák Autobus Karosa Š 11 historie, vývoj, technika, jiná provedení retro ro Martin Harák Autobusy Karosa Š 11 historie, vývoj, technika, jiná provedení Grada Publishing Upozornění pro čtenáře

Více