jak učit o Tomáš Fait Zuzana Prouzová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jak učit o Tomáš Fait Zuzana Prouzová"

Transkript

1 jak učit o antikoncepci Tomáš Fait Zuzana Prouzová Praha 2010

2 Publikace vznikla v rámci osvětové a informační kampaně Labestra Láska beze strachu, pořádané Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Recenzent: MUDr. Radim Uzel, CSc. MUDr. Tomáš Fait, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV) Mgr. Zuzana Prouzová Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV) ISBN

3 Úvod Cílem této příručky je dát učitelům a vychovatelům do ruky aktuální pomůcku, která shrnuje současné znalosti o antikoncepci a ukazuje jak tyto znalosti dostat tam, kde jsou nezbytné, tedy k našim dětem a dospívajícím. Dostupnost spolehlivé antikoncepce a zejména dostupnost informací o ní je ukazatelem vyspělosti společnosti. Ta má v souladu s mezinárodními úmluvami morální povinnost zajistit obé. Otázka volby antikoncepce je obrazem životního stylu každého jedince, jeho zodpovědnosti k sobě i druhým a úcty k nenarozenému životu. Každá antikoncepční metoda má za cíl zabránit nechtěnému otěhotnění, které je při doslovném pojímání definice zdraví dle Světové zdravotnické organizace (WHO) nutno hodnotit jako nemoc. To přímo souvisí s prevencí umělého přerušení těhotenství jako v našich podmínkách sice technicky obvykle dobře zvládaného výkonu, ale současně etického dilematu s možným dlouhodobým psychickým traumatem. V internetových poradnách se objevují dotazy na antikoncepci a její užívání, které nepřekvapí, ale také otázky u kterých nevíme, zda si tazatel dělá legraci, či má tak hluboké neznalosti anatomie a fyziologie člověka. Kurzívou bez ohledu na to vkládáme do textu odpovědi na ty nejčastější.» 1 «

4 Přehled metod antikoncepce Tomáš Fait Antikoncepce (kontracepce) je každá metoda, která má za cíl zabránit splynutí pohlavních buněk muže spermií a ženy vajíček (oocytů). Abychom věděli, kde tuto cestu přerušit, připomeňme si základní reprodukční pravidla. Vajíčka ženy jsou díky cyklické funkci vaječníků (ovárií) pravidelně uvolňována z jejich povrchu. Tento proces řídí hormonální zpětné vazby mezi vaječníky, podvěskem mozkovým (hypofýzou) a částí mozku zvanou hypothalamus. V pravidelném dvacetiosmidenním menstruačním cyklu dochází k uvolnění vajíčka mezi 12. a 14. dnem od začátku menstruačního krváceni. Po uvolnění vajíčko putuje vejcovodem, kde se může potkat se spermií. Dojde k jejich spojení a vzniku zárodku, který se za současného dělení přesouvá vejcovodem do dělohy, kde se usadí ve sliznici děložní. Spermie muže se tvoří ve varlatech a hromadí v nadvarlatech, odkud jsou vedeny chámovody a ve směsi s produkty předstojné žlázy (prostaty) močovou trubicí ejakulovány při styku do pochvy ženy. Musí projít hlenem v oblasti děložního hrdla a dále dělohou až k vajíčku, které mají oplodnit. Nelze tedy otěhotnět pokud jsou spermie ejakulovány jinam než do pochvy, tedy ani při styku do úst (orálním) či konečníku (análním). Na druhé straně při těchto aktivitách lze úspěšně získat pohlavně přenosné choroby, to platí zejména při styku do konečníku, jehož sliznice není pro takovou aktivitu dostatečně pevná a tak drobná poranění usnadňují vstup infekce. Extrémně vzácně je možné otěhotnění při ejakulaci na zevní rodila či do jejich těsné blízkosti. Principem antikoncepce tak musí být zabránění tvorby vajíček nebo spermií, zneprůchodnění vejcovodů či chámovodů, narušení funkce děložní sliznice, změna hustoty hlenu v hrdle děložním, zachycení spermií před vstupem do hrdla děložního nebo jejich inaktivace spermicidy tamtéž. Základně lze antikoncepční metody rozdělit na: vratné tedy ty, kdy po ukončení jejich užívání se vrací plodnost nevratné ty, které definitivně ukončují plodnost, zastoupené pouze sterilizací nebo dle uživatele na: mužské ženské Nejsrozumitelnější se zdá dělení na jednotlivé metody dle mechanismu účinku, které také dále upřednostňujeme. Při individuální volbě antikoncepce hodnotíme zejména účinnost a bezpečnost metody, možné vedlejší přínosy i rizika a compliance (schopnost pacientky pravidelně užívat lék a spokojenost s ním). Spolehlivost jednotlivých antikoncepčních metod je dána Pearl indexem. Je to počet těhotenství při dané metodě, pokud by byla užívána jedním stem žen po 1 rok.» 2 «

5 Tab 1: Pearl index - účinnost antikoncepce (údaje se liší dle různých zdrojů) Nechráněný styk 80,00 85,00 Metoda neplodných dnů 0,2-40 Přerušovaná soulož 8-38 Kondom 2-14 Minipilulky (čisté gestageny) 0,14-9,60 Pravidelné kojení 2-4 Lokální chemická antikoncepce (spermicidy) 0,68 2,6 Depotní gestageny (např. podkožní implantáty) 0,00-1,00 Nitroděložní tělísko s mědí 0,20-0,80 Ženská sterilizace 0,00-0,50 Kombinované pilulky 0,10-0,40 Nitroděložní tělísko s gestagenem 0,02-0,20 Mužská sterilizace 0,00-0,15 Přirozené (přírodní) metody Tzv. přirozené metody jsou zatíženy vysokými nároky na techniku provedení i sebekontrolu a díky tomu většinou i nízkou účinností. Úplná pohlavní zdrženlivost (sexuální abstinence) je sice absolutně účinná, ale obdobně bychom pak jako nejlepší ochranu před pracovním úrazem mohli doporučit nepracovat. Pohlavní styk u člověka na rozdíl od ostatních živočichů (vyjma opic rodu Bonobo) je zcela oddělen od reprodukce a je součástí mezilidských vztahů. Pokusy o jeho absolutní omezení se tak míjejí účinkem. Jako jediná z přirozených metod chrání sexuální abstinence i proti přenosu pohlavních nemocí, to však platí jen při vynechání prekoitálních aktivit - tedy i jiných sexuálních aktivit, kdy dochází ke kontaktu se sekrety pohlavních orgánů partnera.» 3 «

6 Nejčastěji používanou metodou vůbec je přerušovaná soulož (koitus interruptus) s Pearl indexem Odpovědnost za metodu nese převážně muž. Principem je ejakulace mimo pochvu. Spolehlivost je malá. Vyžaduje vysokou míru sebeovládání. Opakovaně publikovaná rada pro zvýšení účinnosti je, aby se muž po každé ejakulaci vymočil, případně si omyl přirození k snížení rizika otěhotnění z ponechaných spermií na penisu či v močové trubici. Spermie mohou být přítomny i v tak zvané preejakulační tekutině, jejíž odtok není pocitově vnímán. Ženy s pravidelným menstruačním cyklem mohou používat metodu neplodných dnů. Pro kalendářní metodu dle Ogino-Knause literatura udává překvapivě vysoký Pearl index 1-3, ale také Tato metoda vychází z pravidla, že ovulace (uvolnění vajíčka) nastává 14 dní před začátkem dalšího menstruačního krvácení, spermie mají životnost 2-3 dny a vajíčko je možno oplodnit 24 hodin. Po půlročním sledování délky cyklu může žena plodné dny ohraničit odečtením 18 dnů od nejkratšího a 11 dnů od nejdelšího cyklu. Ostatní dny jsou tedy neplodné. Obdobně lze sledovat křivku bazální teploty, při ovulaci dojde ke zvýšení teploty o 0,5 stupně, které trvá do konce cyklu. Neplodné období tak nastává od 4. dne zvýšení teploty. Ovulaci lze také zjistit výskytem tažného hlenu v děložním hrdle (před ovulací dosahuje cm, po ovulaci se ztrácí), arborizací hlenu (větvení po zaschnutí na sklíčku) či změknutím hrdla děložního v období okolo ovulace. Hodnocení cervikálního hlenu je relativně složité (Billingsova metoda) a jeho Pearl index se pohybuje od 0,4 po 39,7, v kombinaci s křivkou bazálních teplot (Rötzerova metoda) dosahuje Pearl index až 0,2. Kombinaci hodnocení bazální teploty s hodnocením hlenu nebo děložního čípku někdy nazýváme symptotermální metoda. Pokud je menstruační cyklus ženy nepravidelný jsou tyto metody zcela nevhodné. Přirozená poporodní antikoncepce využívá zvýšení hormonu prolaktinu, který brání zrání vajíček, při kojení. Tvorba prolaktinu je vyvolávána stimulací prsní bradavky sáním novorozence. K udržení tohoto mechanismu je nutné, aby žena plně kojila a to minimálně každé 4 hodiny přes den a každých 6 hodin v noci. Při užívání metody do půl roku od porodu je Pearl index 2 4. Chemická antikoncepce a bariérové metody Mají vyšší účinnost než přirozené metody. Společné je jim nejen obohacení antikoncepčního účinku o působení antiinfekční ve smyslu snížení rizika přenosu pohlavně přenosných nemocí, ale současně nulové riziko pro uživatele díky neexistenci účinné látky u bariérové antikoncepce a nulovému vstřebávání účinné látky u spermicidů. Jsou metodou volby pro jedince ve vysokém riziku pohlavních infekcí (v případné kombinaci s hormonální antikoncepcí), pro ženy, které nechtějí nebo nemohou užívat hormonální antikoncepci, či ženy s nízkou frekvencí styku. Lokální chemická antikoncepce (spermicidy) Lokální neboli chemická kontracepce je založena na principu imobilizace spermií v ejakulátu, který vychází z jiného složení buněčné stěny spermií oproti buňkám poševní sliznice. Po léta byl dostupný pouze nonoxynol-9 (Patentex Oval), který byl spojen s vysokým Pearl indexem 3-21 a rizikem poškození sliznice poševní. Ten byl v současné době nahrazen preparátem s lepšími vlastnostmi Pharmatexem. Z přehledu literárních údajů o spermicidu nové generace benzalkonium chlorid (Pharmatex) vyplývá srovnatelná antikoncepční účinnost s perorální kombinovanou kontracepcí. Spermicidní aktivita benzalkonia je rovněž spojena se schopností narušovat buněčnou stě-» 4 «

7

8

9 nu mikroorganismů. Zasahuje významné patogeny přenášené pohlavním stykem (Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoea - kapavka, Treponema pallidum - syfilis, Trichomonas vaginalis). V koncentraci od 0,1% ničí herpes simplex virus 2 a cytomegalovirus. Nekonstantní je vliv na kvasinky. Není účinný proti Lactobacillus a nenarušuje tedy přirozenou poševní floru. Benzalkonium chlorid má 4krát vyšší schopnost destrukce spermie a je účinnější v antiinfekční aktivitě (5x vyšší účinnost proti gonokokům, 20x vyšší účinnost proti chlamydiím) než nonoxynol. Působí výhradně lokálně, nepřestupuje do krve ani do mateřského mléka. Pharmatex obsahuje 1,2% benzalkonium chloridu. Na našem trhu je dostupný ve formě krému s okamžitým nástupem účinku, který přetrvává 10 hodin po zavedení nebo ve formě globule s nástupem účinku po 5 minutách od zavedení a s účinkem 4 hodinovým. Dobou účinnosti pro krém a globuli se míní doba od zavedení do styku. Před dalším stykem musí být aplikována další dávka. Toto doporučení platí i při přerušované souloži, tedy při ejakulaci mimo pochvu. Nezpůsobuje léze sliznice poševní a má současně vysokou lubrikační účinnost. Pharmatex lze užívat současně s kondomem, aniž by se vzájemně tyto metody ovlivňovaly. Pro udávanou vysokou účinnost Pharmatexu (Pearl index 0,68-2,6) je nezbytné dodržovat základní pravidla užívání: Pharmatex krém nebo vaginální čípek vždy znovu aplikovat před dalším stykem v intimní hygieně nepoužívat mýdlo 2 hodiny před a po styku nepoužívat společně s jinou vaginální léčbou do 2 hodin po styku se vyhnout koupelím v stojaté vodě či vaginálním výplachům. Současné užívání Pharmatexu a kondomů je možné. Ani u lubrikovaných kondomů nedochází k vzájemnému snížení účinnosti jedné či druhé metody. Neexistuje žádné onemocnění, které by bránilo užívání Pharmatexu; je tedy vhodný i pro ženy s rizikem zvýšeného srážení krve, s cukrovkou či jaterním onemocněním. Prezervativy (kondomy) jsou většinou latexové zábrany průniku spermií do pochvy. Na trhu je dostupných mnoho druhů kondomů od různých výrobců. Většina je elektronicky testována a tak riziko průniku spermií, virů či bakterií je nulové. Kondomy mohou být opatřeny výstupky či vroubky pro zvýšení stimulace ženy, zábavnými kresbami, příchutěmi a vůněmi, ztluštěné kondomy jsou určeny pro anální styk, ztenčené pro zvýšení vnímání u muže. Většina kondomů je na povrchu pokryta tenkou vrstvou zvlhčujícího lubrikantu někdy se spermicidem pro zvýšení účinnosti, jindy s látkami vyvolávajícími teplo, chlad nebo znecitlivění pro prodloužení soulože. Kondomy se navlékají na ztopořený penis těsně před stykem. Po ejakulaci musí být sejmuty a pro další styk je třeba užít nový kondom. Nejčastěji je jako příčina selhání udáváno sklouznutí, případně prasknutí kondomu. Spolehlivost zvyšuje dodržování všech zásad správného používání kondomu. Kondomy nesmí být používány současně s látkami obsahujícími tuky, které zvyšují jejich prostupnost. Po ejakulaci penis většinou rychle ztrácí objem, při vytahování z pochvy je pak proto nutno kondom přidržet při kořeni penisu, jinak snadno sklouzne. Po dlouhodobé odmlce se nyní na našem trhu opět objevil femidom ženský kondom. Užití je obdobné jako u mužského kondomu. Jako bariéru lze použít rovněž cervikální klobouček nebo vaginální pesar. Cervikální klobouček se nasazuje přímo na hrdlo děložní. Pesary jsou latexové kruhové membrány s pevnějším okrajem, které se vkládají do pochvy tak, aby překrývaly hrdlo děložní. Jejich velikost musí» 7 «

10 určit lékař. V pochvě je možno je ponechat 72 respektive 24 hodin. Často se kombinují se spermicidy. V současné době nejsou pro malý zájem žen na našem trhu běžně dostupné. Nitroděložní tělíska Nitroděložní tělísko (IUD) procházelo vývojem tvaru a použitého materiálu. U nás od spirály z inertního plastu (DANA) k tělískům s mědí ve tvaru T. Tak se k mechanismu účinku, který pravděpodobně vychází z vyvolání chronického aseptického zánětu v dutině děložní cizím tělesem, přidává spermicidní efekt použité mědi, případně zlata či stříbra. IUD se zavádí skrz hrdlo děložní nejlépe při menstruaci, kdy je hrdlo pootevřeno a je jistota, že žena není těhotná. Je opatřeno silonovým vláknem, za které je lze odstranit. Většina tělísek se zavádí na dobu 5 let. Absolutní výhodou je nemožnost opomenout metodu nebo udělat jinou chybu v užívání. IUD s sebou nese i jistá rizika, z nichž nutno uvést zvýšení rizika mimoděložního těhotenství (GEU), rizika pánevního zánětu a zvýšení krevní ztráty při menstruaci. Přidáním hormonu - gestagenu levonorgestrelu do IUD dochází k významné kvalitativní změně včetně mechanismu působení. Vzniká nitroděložní systém uvolňující levonorgestrel. Ten někteří autoři řadí mezi čistě gestagenní hormonální antikoncepci. Za dominantní mechanismus působení je považována změna hlenu v hrdle děložním bránící průniku spermií, snížení růstu sliznice dutiny děložní, ovlivnění funkce vejcovodů. Z nežádoucích účinků je nutno zmínit přechodné nepravidelné krvácení či špinění, vzácně také otoky, bolesti hlavy, citlivost prsů a bolest v podbřišku. Mohou se objevit funkční ovariální cysty. Tělísko s gestagenem je nejvhodnější pro ženy, které již rodily a plánují si další dítě po delším období, nebo chtějí dlouhodobou, spolehlivou antikoncepci s návratem plodnosti. Je možné jej zavést v šestinedělí a u kojících matek, neovlivňuje tvorbu ani složení mléka. IUD je možno použít i u žen, které ještě nerodily nebo ani nebyly těhotné. Podmínkou je jen dostatečná velikost dělohy a prostupnost hrdla děložního pro zavaděč. Hormonální antikoncepce Dominantní skupinou antikoncepce je antikoncepce hormonální. Lze ji rozdělit na antikoncepci čistě gestagenní obsahující pouze gestagen a kombinovanou estrogengestagenní. Čistě gestagenní antikoncepce se liší aplikační formou a použitým gestagenem. Moderní typy gestagenní antikoncepce ovlivňují viskozitu cervikálního hlenu a růst sliznice děložní, ale zároveň brání uvolnění vajíček. Vyjma těhotenství není jiný zdravotní stav, při kterém by se nesměla užívat. Dobře zvažovat užívání je nutno při karcinomu prsu, ischemické chorobě srdeční, recidivujících cystách na vaječníku, nadváze, osteoporóze, závažných jaterních nemocech, depresi, epilepsii a akné. Při nasazování gestagenní antikoncepce nejsou nutná žádná laboratorní vyšetření, doporučena je podrobná anamnéza a preventivní onkogynekologické vyšetření. Pro lepší snášenlivost je nutné ženu poučit, že krvácení při čistě getagenní antikoncepci může být dosti nepravidelné, ale většinou významně slabší. U části žen krvácení zcela vymizí. Čistě gestagenní antikoncepce je první volbou pro kojící ženy, protože neovlivňuje produkci ani složení mléka a nemá negativní vliv na kojence. Jediný čistě gestagenní perorální preparát s 0,5 mg lynestrenolu byl nahrazen modernějším přípravkem s 0,75 mg desogestrelu. Nejvýznamnější výhodou je, že se doba možného opomenutí prodloužila z 3 na 12 hodin, jako je tomu u kombinované antikoncepce. V současnosti jediným depotním preparátem (preparátem s pomalým uvolňováním) s možností odstranění je etonogestrel, jehož výhodu je rovněž forma jedné tyčky podkožního implantátu s účinností 3 roky.» 8 «

11 Existující nitrosvalové a podkožní injekce s medroxyprogesteronacetátem se aplikují na tři měsíce. Nevýhodou na rozdíl od ostatních čistě gestagenních přípravků je velmi pozvolný návrat plodnosti. Svým složením patří k čistě gestagenní antikoncepci i pilulka po (postkoitální antikoncepce, intercepce) obsahující 0,75 mg levonorgestrelu, kterou lze podat do 72 hodin od pohlavního styku s rizikem selhání jen 1,1%. Druhou tabletu je nutno podat za 12 hodin po první. Při podání do jedné hodiny od styku stačí aplikace jedné tabletky. V současnosti je dostupný i preparát se stejnou účinností a aplikací do 72 hodin, kde se podává 1,5 mg levonorgestrelu jednorázově. Zcela nově je na trhu přípravek s účinnou látkou uliprostal acetát, užití jedné tablety s 30 mg účinně brání otěhotnění do 120 hodin od nechráněného pohlavního styku. V mnoha vyspělých i silně katolických zemích je postkoitální antikoncepce volně bez předpisu k dostání v lékárnách, u nás tomu tak bohužel není a je dostupná jen na lékařský předpis. Obavy odpůrců volné prodejnosti této metody, že ženy se spolehnou na tuto metodu a přestanou navštěvovat gynekology, se neprokázaly. Metoda Mechanizmus účinku Antikoncepční spolehlivost Popis metody Frekvence užívání Aplikace Dobré vědět Antikoncepční kroužek inhibice ovulace > 99 % Antikoncepční kroužek si žena zavede do pochvy na 3 týdny, pak ho vyjme a následuje týden bez kroužku, kdy se dostaví krvácení, pak si zavede nový kroužek měsíčně Jednoduše si zavádí a vyjímá sama uživatelka (podobně jako např. Tampon) Diskrétní metoda. Antikoncepční náplast inhibice ovulace > 99 % Náplast béžové barvy velikosti 4 x 4 cm se lepí jednou týdně tři týdny za sebou, čtvrtý týden je bez náplasti a dostaví se krvácení týdně Antikoncepční náplast si aplikuje uživatelka sama Náplast je nutné lepit na paži, bříško či hýždě. Antikoncepční pilulka inhibice ovulace > 99 % Kombinovaná pilulka má nejčastěji režim užívání , tzn. že se 21 dní užívají pilulky a pak následuje 7 dní bez pilulek, kdy se dostaví krvácení, žena pak pokračuje s novým platíčkem. denně Polyká denně uživatelka Pilulka se musí užívat pravidelně. Max. doba opomenutí je 12 hodin. Pro připomenutí každodenního pravidelného užití lze použít např. Pípátko nebo si nastavit upozornění na mobilním telefonu. Kombinovaná (estrogengestagenní) antikoncepce je hlavní hormonální antikoncepční metodou. Donedávna výhradní formou byla perorální (ústy podávaná) kombinovaná antikoncepce. Nově se objevují formy neperorální, jejichž přínosem je zejména opuštění nutnosti každodenní aplikace a tím omezení častých chyb pacientek. U nás jsou z neperorálních metod dostupné náplast a vaginální kroužek. Náplast se vyměňuje jedenkrát týdně a po třetí náplasti následuje týdenní pauza. Vaginální kroužek se zavádí na tři týdny, poté následuje týdenní pauza. Mechanismus kombinované antikoncepce je zábrana uvolnění vajíčka zablokováním zpětné vazby mezi podvěskem mozkovým a vaječníky. Přidává se vliv progestinu na pohyb vejcovodů, růst sliznice děložní a hlen v hrdle děložním. V pauze užívání nastává tak zvané pseudomenstruační krvácení.» 9 «

12 Kombinovanou antikoncepci lze rozdělovat podle konstrukce, tedy podle dávky estrogenu a progestinu v jednotlivých tabletách měsíčního balení. Pokud jsou dávky obou složek konstantní, tedy všechny tablety jsou stejné, jde o monofazický přípravek. Stále stejné složení má i náplast a kroužek. Zvýšení dávky progestinu v druhé polovině cyklu je charakteristické pro bifazický modul, ten pak má v balení dva typy barevně rozlišených účinných tablet. Trifazické přípravky (tři typy tablet v jednom balení) mění dávku gestagenu dvakrát nebo častěji současně mění dávku estrogenu. Kombifazická antikoncepce mění dávku estrogenu i gestagenu v polovině cyklu. Ve všech dostupných kombinovaných pilulkách je jako estrogenní složka použit ethinylestradiol. Dle jeho dávky dělíme kombinovanou antikoncepci na vysoko (40-50 μg / 24 hodin), nízko (30-37,5 μg) a velmi nízko (15-20 μg) dávkovanou. Někteří autoři definují dávku velmi nízkou μg a extrémně nízkou < 20 μg. Nejnověji se na trhu objevil přípravek, který jako estrogenní složku užívá estradiolvalerát, který je teoreticky méně metabolicky náročný. Jeho složení se mění čtyřikrát v průběhu cyklu, což je označováno za dynamický režim. Progestiny v kombinované antikoncepci jsou základem rozdílnosti jednotlivých preparátů. Absolutní zákaz podávání kombinované antikoncepce platí pro ženy, které: prodělaly léčbu hormonálně závislých nádorů či na ně mají podezření prodělaly tromboembolickou nemoc nebo jsou nosičky genů pro zvýšené srážení krve (trombofilie) mají onemocnění jater akutní nebo chronické s poruchou funkce trpí neléčenou hypertenzí a primární plicní hypertenzí. Relativní kontraindikací jsou plánované rozsáhlé operace, vysoké riziko tromboembolie, závažná dyslipidémie, vaskulární migréna, komplikovaná cukrovka, závažný prolaps mitrální chlopně a kouření více než 15 cigaret denně u ženy nad 35 let. Indikací k podání kombinovaných tablet je nejen jejich jedinečný antikoncepční efekt, ale také tak zvané neantikoncepční léčebné účinky: navození pravidelného cyklu se slabým krvácením (pseudomenstruace) léčba bolestivé menstruace léčby poruch menstruačního cyklu ve smyslu plus i minus snížení bolestí pánve z překrvení a při endometrióze odbourání premenstruačního syndromu. snížení rizika opakování mimoděložního těhotenství snížení rizika vzniku a opakování ovariálních cyst význané snížení rizika vzniku zhoubného národu vaječníku i sliznice děložní ústup benigních změn prsu. Běžné podávání sestává z 21 účinných tablet a sedmidenní pauzy nebo 7 neúčinných tablet. Na trhu jsou však i schémata s 22 nebo 24 aktivními pilulkami. Vyšetření potřebná k nasazení kombinované hormonální antikoncepce zahrnují: řádnou anamnézu preventivní gynekologickou prohlídku změření krevního tlaku u žen rizikových jaterní testy a koagulační parametry.» 10 «

13 Kontroly mají zahrnovat měření krevního tlaku za 3 měsíce a dále pak jednou ročně, u rizikových pacientek jaterní testy po 3 měsících a pravidelnou onkologickou prevenci. Cílená volba dávky ethinylestradiolu a progestinu je základem pro možnost úplného využití antikoncepčního a neantikoncepčního potenciálu u dané pacientky. Každý originální preparát přináší s sebou prohloubení možnosti individuálního výběru antikoncepční metody. Rizika kombinované hormonální antikoncepce Častější nežádoucí účinky jsou charakteru dyskomfortu bez dlouhodobého ohrožení zdraví ženy. Patří sem bolesti hlavy, napětí v prsou, zvětšení prsou, nervozita, podrážděnost a zvýšení hmotnosti. Za nejčastější mechanismus jejich vzniku je považována retence tekutin. Mezi vzácné komplikace jsou někdy řazeny migrény, změny libida, kožní změny, změny nálady, emoční labilita, zvracení, nesnášenlivost kontaktních čoček. Riziko tromboembolické nemoci (TEN) u uživatelek kombinované antikoncepce je 2 4 krát vyšší, než kdyby antikoncepci neužívaly. Je nutno toto riziko brát v úvahu přesto, že pouze 1-2% těchto příhod končí smrtí. Pečlivě odebraná anamnéza může odhalit ženy ve vyšším riziku TEN (anamnéza TEN v 1. a 2. linii, body mass index nad 30). U těch je pak vhodné speciální vyšetření na přítomnost vrozených poruch srážení krve. Riziko infarktu myokardu je 2 3 x zvýšeno. Prakticky není zvýšeno u žen do 35 let. Nicméně v kombinaci s kouřením se situace razantně mění, u kuřaček pod 35 let je zvýšeno 10 krát, nad 35 let 120 krát. Při hodnocení stavů s nedoporučenou hormonální antikoncepcí je vždy nutno srovnávat s možností nežádoucího otěhotnění, které je, odhlédneme-li od etické stránky věci, svými hormonálními změnami výrazně nebezpečnější (například riziko TEN je v těhotenství 7-8 krát zvýšeno) než kterýkoli ze soudobých antikoncepčních preparátů. Začínáme s antikoncepcí Každá žena, která se rozmýšlí nad volbou antikoncepce, musí zvažovat zda: plánuje ještě děti na jak dlouho antikoncepci potřebuje nakolik zná svého partnera jaké další přínosy od antikoncepce očekává (pravidelný cyklus, zlepšení akné ) kolik chce a může do antikoncepce investovat. Je významně lepší o volbě hormonální antikoncepce pohovořit s lékařem, který ji ostatně bude předepisovat, než tápat po internetu v moři informací, jejichž kvalita není vždy dostatečná. Užívat začínáme první až třetí den menstruace první pilulky, každý den bereme další. Zahájit lze užívání až 5. den cyklu, ale pak je nástup účinnosti o 7 dní opožděn. Při změně přípravku lze zahájit užívání v den plánovaného užívání dalšího balení (tedy většinou po 7 denní pauze), první den pseudomenstruace nebo hned další den po ukončení předchozí. Nejčastější příčinou požadavku na změnu antikoncepce je nepravidelnost menstruačního cyklu. Další potíže se mohou objevit ve smyslu změn psychiky (deprese). Oba tyto problémy může vyřešit změna progestinu kombinované pilulky. Nepravidelnost cyklu lze ovlivnit i změnou dávky estrogenu nebo změnou fazicity preparátu. Při přechodu z implantátu, injekce s gestagenem nebo nitroděložního tělíska je doporučováno po prvních 7 dní se současně chránit bariérovou antikoncepcí.» 11 «

14 Monofazické přípravky (tablety stále stejného složení, kroužek, náplast) lze podávat i v dlouhých cyklech, tedy spojit nejčastěji 3-6 balení za sebou bez přerušení. Ukončení užívání Pokud se po nasazení pilulky objeví migrenózní bolesti hlavy je vhodné pilulku ihned vysadit. Ostatní komplikace jsou většinou přechodné, ale vždy je dobré se poradit s lékařem. Dříve doporučované každoroční přechodné vysazení antikoncepce, aby si organismus odpočinul, se ukázalo jako zcela nesmyslné. Vede maximálně k nechtěnému otěhotnění. Neexistuje žádná doporučená horní hranice věku pro užívání hormonální antikoncepce ani žádné časové omezení délky jejího soustavného či celkového užívání. Plodnost po vysazení nastupuje prakticky okamžitě a rychlost nástupu není nijak závislá na délce užívání. Pouze dívky, které užívaly kombinovanou antikoncepci s cílem zpravidelnění menstruačního cyklu, musí po vysazení počítat s návratem obdobného vzorce menzes jako před zahájením terapie. Odpovědi na nejčastější otázky v bodech: při řádném užívání chrání pilulka i v 7 denním období mezi užíváním jednotlivých balení pilulka primárně nezvyšuje tělesnou hmotnost, u zhruba 10% žen dochází k zvýšení hmotnosti o více jak 2 kg za rok, ale u stejného procenta dochází k obdobnému snížení, mírná retence vody se může projevit zvýšením váhy o průměrně 0,8 kg vliv na hyperandrogenní syndrom (akné, nadměrné ochlupení, mastné vlasy) je pozitivní otěhotnění při chybném užívání kombinované hormonální antikoncepce nepřináší pro zárodek žádná rizika při zvracení do 3 4 hodin po užití tablety je nutno se chovat tak, jako kdyby tableta nebyla užita oddálení menstruace lze dosáhnout při navázání dalšího balení monofazických preparátů bez mezery nebo přidáním tablet z poslední části cyklu u antikoncepčních pilulek jiné konstrukce snížení i zvýšení libida při užívání antikoncepce postihuje zhruba stejně velkou skupinu žen v rozmezí 2 4%. Vynechání pilulky 1. do 12 hodin ochrana zachována vzít zapomenutou pilulku ihned a další v původně plánovaném čase 2. nad 12 hodin v 1. týdnu cyklu užít zapomenutou pilulku, brát dále, po 7 dní kombinovat s další antikoncepcí (např. kondom, Pharmatex)) v 2. týdnu užít zapomenutou pilulku, brát dále v 3. týdnu užít zapomenutou pilulku, brát dále a hned navázat dalším balením nebo ukončit užívání a po 7-denní mezeře zahájit nové balení. Antikoncepce a jiné léky Spolehlivost hormonální antikoncepce může být ovlivněna narušením vstřebávání ze střev díky omezení střevní flóry působením antibiotik (tetracykliny, cefalosporiny) nebo ovlivněním jejího metabolismu v játrech (tuberkulostatika, některé léky proti epilepsii, extrakt třezalky tečkované).» 12 «

15 Mužská hormonální antikoncepce stále nepřekročila stadium laboratorních zkoušek, nejčastěji je zkoumán vliv extraktu z bavlníkového oleje. Zkoumané látky mají zatím velké množství nežádoucích účinků. Nevratné metody antikoncepce Mezi nevratné metody patří tubární sterilizace ženy (zneprůchodnění vejcovodů) či podvaz chámovodů muže. Jsou u nás omezeny zákonem. Zjednodušeně lze říci, že sterilizace je povolena při stavech, kde by případné těhotenství bylo přerušeno ze zdravotních důvodů. Současná škála antikoncepčních metod s dobrou účinnosti a vysokou bezpečností umožňuje vybrat antikoncepční metodu pro každou ženu. Výuka a výchova v oblasti antikoncepce Zuzana Prouzová Téma antikoncepce by mělo být organicky začleněno mezi ostatní témata sexuální výchovy ve školních vzdělávacích plánech. Není důležité, do kterých předmětů bude začleněno, důležité je, aby vyučující měl(a) k sexuální výchově kladný vztah a téma dokázal podat nezaujatě, přestože má třeba s některou antikoncepční metodou osobně špatnou zkušenost (prasklý kondom, vedlejší účinky hormonální antikoncepce...). Z praxe bohužel známe případy, kdy právě pedagog ovlivňuje negativně vztah žáků k plánovanému rodičovství. Když středoškolská učitelka po vrstevnické besedě o antikoncepci, kterou neslyšela, sdělí třídě: Já s tím stejně nesouhlasím, je to svinstvo, zřejmě není vhodnou kandidátkou pro vzdělávání v této oblasti. Už proto, že zřejmě zaměňuje pojmy antikoncepce a hormonální antikoncepce, což je velice častý jev. Stejně jako u ostatních témat sexuální výchovy je u antikoncepce nutné, abychom nezůstali v hladině vědomostí, ale dosáhli i hladiny postojů a dovedností, t.j. žáky o důležitosti antikoncepce přesvědčili a vybudovali některé dovednosti např. komunikovat o antikoncepci s partnerem, partnerkou, odmítnout nechráněný sex, správně zacházet s kondomem apod. Právě hladina dovedností a postojů je klíčová a bude pro nás mnohem větším pedagogickým oříškem než naučit žáky a žákyně vyjmenovat jednotlivé antikoncepční metody. V sexuální výchově využíváme většinu didaktickým metod tak, jak je známe z ostatních předmětů. Výhodné je upřednostňovat metody aktivizující. Jak již bylo řečeno, ideální je, když je téma antikoncepce začleněno mezi ostatní témata v systému sexuální výchovy té které školy a má své jasné místo ve školním vzdělávacím programu. Pokud tomu tak není, a vy jste pověřeni seznámit žáky a žákyně, studenty a studentky s antikoncepcí jako samostatným tématem, musí tomu předcházet minimálně zopakování anatomie pohlavního ústrojí muže a ženy. Má-li např. být poučení o antikoncepci součástí seznamovacího kurzu prvních ročníků, budete asi nemile překvapeni tím, že část žáků bude mít v anatomii dosti nejasno. Těžko můžeme začít s antikoncepcí, pokud má polovina chlapců jen mlhavé představy o rozdílu mezi pochvou a dělohou. Alespoň základní představa je nutná proto, aby nám žáci vůbec rozuměli a aby pochopili, že existují i druhy antikoncepce, pro které není třeba navštívit ženského lékaře. Ostatně, známá historka pana doktora, který vždy končí přednášku» 13 «

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Biologie člověka Uspořádání pohlavních orgánů Vnitřní pohlavní orgány ženy Ve vaječnících dozrávají vajíčka (největší buňka lidského těla, obsahuje 23

Biologie člověka Uspořádání pohlavních orgánů Vnitřní pohlavní orgány ženy Ve vaječnících dozrávají vajíčka (největší buňka lidského těla, obsahuje 23 Výchova ke zdraví, sexuální výchova Lekce 3 Obsah: 1) krátké zopakování minulé lekce (anatomické uspořádání pohlavních orgánů a jejich funkce, menstruační cyklus, početí a vývoj plodu, těhotenství ) 2)

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE KOMBINOVANÁ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE (MOŽNÉ UŽITÍ K YUZPEHO METODĚ) Obsah: a. Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce b. Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce c.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Vypracovala: Eva Jeřábková

Vypracovala: Eva Jeřábková ANTIKONCEPCE Vypracovala: Eva Jeřábková Antikoncepce: Obrana proti oplodnění při vaginálním styku. Má zabránit vniknutí spermií do vajíčka při souloži. Rozdělení antikoncepce Nehormonální antikoncepce:

Více

Vyberte si správnou antikoncepci

Vyberte si správnou antikoncepci Vyberte si správnou antikoncepci Ženy mají v dnešní době úžasnou možnost rozhodnout nejen o tom, kolik budou mít dětí, ale také o načasování těhotenství. To už není pro ženu nutnou povinností, ale svobodnou

Více

ANTIKONCEPCE SOUHRNNÝ NÁZEV PRO METODY, KTERÉ DOČASNĚ ZABRAŇUJÍ OTĚHOTNĚNÍ. schopnost otěhotnět není nevratná umožňuje plánované rodičovství

ANTIKONCEPCE SOUHRNNÝ NÁZEV PRO METODY, KTERÉ DOČASNĚ ZABRAŇUJÍ OTĚHOTNĚNÍ. schopnost otěhotnět není nevratná umožňuje plánované rodičovství ANTIKONCEPCE ANTIKONCEPCE SOUHRNNÝ NÁZEV PRO METODY, KTERÉ DOČASNĚ ZABRAŇUJÍ OTĚHOTNĚNÍ schopnost otěhotnět není nevratná umožňuje plánované rodičovství DĚLENÍ: ŽENSKÁ, MUŽSKÁ SPOLEHLIVOST ANTIKONCEPCE

Více

Farmakologie. Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Farmakologie. Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Farmakologie Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Vlastní opora: 1. Motivační úvod ke kapitole Brainstorming

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19. Člověk V. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_19 Člověk V. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Erivedge může způsobit závažné vrozené vady Může vést

Více

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Onanie se jinak nazývá M masturbace správná odpověď náhradní otázka 2) Hymen znamená

Více

TOCTINO (ALITRETINOIN) INFORMACE O ANTIKONCEPCI. Obsah 1. FAKTA A MÝTY... 2 2. PREVENCE TĚHOTENSTVÍ A TOCTINO... 2 3. TĚHOTENSKÉ TESTY...

TOCTINO (ALITRETINOIN) INFORMACE O ANTIKONCEPCI. Obsah 1. FAKTA A MÝTY... 2 2. PREVENCE TĚHOTENSTVÍ A TOCTINO... 2 3. TĚHOTENSKÉ TESTY... EDUKAČNÍ MATERIÁLY Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky

Více

Identifikátor materiálu: EU - 7-21 Přírodopis, antikoncepce. Čeština. Očekávaný výstup Seznamuje žáky s pojmem antikoncepce a jejím vhodným výběrem

Identifikátor materiálu: EU - 7-21 Přírodopis, antikoncepce. Čeština. Očekávaný výstup Seznamuje žáky s pojmem antikoncepce a jejím vhodným výběrem Identifikátor materiálu: EU - 7-21 Přírodopis, antikoncepce Anotace Prezentace, která seznamuje s druhy a metodami antikoncepce Autor Mgr. Kateřina Dvorská Jazyk Čeština Očekávaný výstup Seznamuje žáky

Více

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge

Program prevence početí při léčbě přípravkem Erivedge: Důležité informace o prevenci početí a antikoncepci pro pacienta užívajícího přípravek Erivedge Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Program prevence

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

... pearly kapesní počítač pro Vaši ochranu...

... pearly kapesní počítač pro Vaši ochranu... ... pearly kapesní počítač pro Vaši ochranu...... ...... Přirozenost ženy je to nejlepší Žena může v průběhu každého cyklu otěhotnět průměrně po dobu šesti dní pět dní před ovulací a v den ovulace. Aby

Více

Příbalová informace: informace pro uživatelku. POSTINOR mikrogramů tablety levonorgestrelum

Příbalová informace: informace pro uživatelku. POSTINOR mikrogramů tablety levonorgestrelum Příbalová informace: informace pro uživatelku POSTINOR-2 750 mikrogramů tablety levonorgestrelum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

JAK NEMÍTI MIMINKO aneb průvodce současnými antikoncepčními možnostmi

JAK NEMÍTI MIMINKO aneb průvodce současnými antikoncepčními možnostmi JAK NEMÍTI MIMINKO aneb průvodce současnými antikoncepčními možnostmi Havlín M. ADC Sanatorium, Hvězdova 1601, Praha 4 (pro www kráceno) Pomněte, milí žáci, že každé tělesné spojení může početím skončiti.

Více

Průvodce antikoncepcí A guide to contraception

Průvodce antikoncepcí A guide to contraception Průvodce antikoncepcí A guide to contraception Čeština Czech V dnešní době existuje hned několik druhů antikoncepce. Tento letáček nabízí některé základní informace ke všem druhům a pomůže vám rozhodnout,

Více

Možnost, jak vést výuku u dětí, které jsou ve stejné partě a škole již 9 let Obr. č.21

Možnost, jak vést výuku u dětí, které jsou ve stejné partě a škole již 9 let Obr. č.21 Výchova ke zdraví, sexuální výchova Lekce 1 Materiál pro výuku sexuální výchovy a výchovy odpovědnosti ke zdraví Pro 8. a 9. ročník ZŠ (14-1515 let) Vypracovala: Petra Kubecová, UČO: 394939 MULF obor porodní

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Escapelle 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Escapelle 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum Příbalová informace: informace pro uživatelku Escapelle 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Příbalová informace: informace pro uživatelku. POSTINOR- 2 750 mikrogramů tablety levonorgestrelum

Příbalová informace: informace pro uživatelku. POSTINOR- 2 750 mikrogramů tablety levonorgestrelum Příbalová informace: informace pro uživatelku POSTINOR- 2 750 mikrogramů tablety levonorgestrelum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín. Absolventská práce. 2014 Kristýna Heryánová

Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín. Absolventská práce. 2014 Kristýna Heryánová Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Absolventská práce 2014 Kristýna Heryánová Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Nová dámská bariérová kontracepce bez latexu. schválená Správou potravin a léčiv (FDA) New FDA-approved woman-controlled, latex-free

Nová dámská bariérová kontracepce bez latexu. schválená Správou potravin a léčiv (FDA) New FDA-approved woman-controlled, latex-free Elsevier - Mezinárodní kongresová edice 1271 (2004) 303-306 Nová dámská bariérová kontracepce bez latexu schválená Správou potravin a léčiv (FDA) New FDA-approved woman-controlled, latex-free barrier contraceptive

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Radka Benešová Ženské pohlavní ústrojí Vznik a cesta neoplozeného

Více

Ovlivní diabetes nástup první menstruace? NE - První menstruace se objeví zpravidla mezi 11.-15. rokem

Ovlivní diabetes nástup první menstruace? NE - První menstruace se objeví zpravidla mezi 11.-15. rokem Martin Trhlík Ovlivní diabetes nástup první menstruace? NE - První menstruace se objeví zpravidla mezi 11.-15. rokem - Dívka má více jak 17,5% tělesného tuku - Překročí hmotnost 47,5 kg - Má vyjádřeny

Více

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Escapelle, 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Escapelle, 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum Sp.zn.sukls170715/2014 A sp.zn.sukls238446/2012, sukls41514/2013 Příbalová informace: informace pro uživatelku Escapelle, 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

Otázky. Který přístroj je pro mě vhodnější:

Otázky. Který přístroj je pro mě vhodnější: Otázky Pokud budete potřebovat jakoukoliv radu týkající se počítačů Lady-Comp, Baby-Comp a pearly, bez obav se obraťte na náš poradenský servis, viz. kontakty. Zde uvádíme odpovědi na nejčastěji kladané

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

Levonorgestrel Zentiva 1,5 mg tableta levonorgestrelum

Levonorgestrel Zentiva 1,5 mg tableta levonorgestrelum Sp.zn.sukls160838/2016 Příbalová informace: informace pro uživatele Levonorgestrel Zentiva 1,5 mg tableta levonorgestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

ANTIKONCEPČNÍ METODY

ANTIKONCEPČNÍ METODY ANTIKONCEPČNÍ METODY Dnešní moderní společnost považuje aktivní plánování rodičovství za již téměř samozřejmé. Toto je dáno hlavně stále se zdokonalujícími možnostmi kontracepce. Antikoncepce totiž představuje

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas

Příbalová informace: informace pro pacienta. Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas sp. zn. sukls127842/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

zpět na stránku produktu zpět na obdobná léčiva

zpět na stránku produktu zpět na obdobná léčiva sp.zn.sukls114756/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele www.lekarna-madona.cz zpět na stránku produktu zpět na obdobná léčiva Escapelle, 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum Přečtěte si

Více

Anonymní dotazník. Příloha 1 - Anonymní dotazník

Anonymní dotazník. Příloha 1 - Anonymní dotazník Příloha 1 - Anonymní dotazník Anonymní dotazník Vážení studenti, tento anonymní dotazník bude sloužit pro zpracování bakalářské práce Komparativní analýza úrovně znalostí v oblasti lidské sexuality mezi

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2016 Klára Holá Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Znalosti žáků vybraných středních škol

Více

Anonymní dotazník. Příloha 1 - Anonymní dotazník

Anonymní dotazník. Příloha 1 - Anonymní dotazník Příloha 1 - Anonymní dotazník Anonymní dotazník Vážení studenti, tento anonymní dotazník bude sloužit pro zpracování bakalářské práce Komparativní analýza úrovně znalostí v oblasti lidské sexuality mezi

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavní buňky a početí Anotace Pracovní listy k opakování a shrnutí učiva o pohlavní soustavě. Žák plní úkoly

Více

Poruchy menstruačního cyklu

Poruchy menstruačního cyklu Poruchy menstruačního cyklu MENSTRUAČNÍ CYKLUS Reprodukční systém u žen vykazuje cyklické změny opakovaná příprava k fertilizaci a těhotenství. Pohlavní cyklus u primátů = menstruační cyklus. Hlavní

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. NAVELA 1,5 MG tableta Levonorgestrelum

Příbalová informace: informace pro uživatele. NAVELA 1,5 MG tableta Levonorgestrelum Příbalová informace: informace pro uživatele NAVELA 1,5 MG tableta Levonorgestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Střední odborné učiliště Domažlice

Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.05 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

AFTERNOR 1,5 mg. tableta. levonorgestrelum

AFTERNOR 1,5 mg. tableta. levonorgestrelum sp.zn.sukls257039/2016 a sp.zn.sukls220372/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AFTERNOR 1,5 mg tableta levonorgestrelum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příbalová informace: informace pro pacienta. UTROGESTAN 100 mg, měkké tobolky progesteronum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příbalová informace: informace pro pacienta. UTROGESTAN 100 mg, měkké tobolky progesteronum sp.zn. sukls125023/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Příbalová informace: informace pro pacienta UTROGESTAN 100 mg, měkké tobolky progesteronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Ramonna 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Ramonna 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum Sp.zn.sukls131318/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

Jméno: Michal Štefek Datum:

Jméno: Michal Štefek Datum: Jméno: Michal Štefek Datum: 8.6.2009 Referát na téma: Pohlavní nemoci Pohlavní nemoci Jsou nemoci obvykle přenášené mezi partnery nějakou formou sexuální aktivity, nejčastěji přes vaginální sex, orální

Více

JAK SE LIŠÍ AKTUALIZOVANÁ DOPORUČENÍ K PŘEDPISU KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE 2005 A MEDICAL ELIGIBILITY CRITERIA FOR CONTRACEPTIVE USE WHO 2004

JAK SE LIŠÍ AKTUALIZOVANÁ DOPORUČENÍ K PŘEDPISU KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE 2005 A MEDICAL ELIGIBILITY CRITERIA FOR CONTRACEPTIVE USE WHO 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 23 JAK SE LIŠÍ AKTUALIZOVANÁ DOPORUČENÍ K PŘEDPISU KOMBINOVANÉ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE 2005 A MEDICAL ELIGIBILITY CRITERIA FOR CONTRACEPTIVE USE WHO 2004 P. Křepelka

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18672/2008, sukls18673/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18672/2008, sukls18673/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18672/2008, sukls18673/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DECAPEPTYL 0,1 mg DECAPEPTYL 0,5 mg (triptorelin acetát) Injekční

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112215/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112215/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112215/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE POSTINOR- 2 tablety levonorgestrelum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

SSOS_ZD_2.13 Ženská pohlavní soustava - opakování, kvíz

SSOS_ZD_2.13 Ženská pohlavní soustava - opakování, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.13

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

VY_32_INOVACE_03_02_01

VY_32_INOVACE_03_02_01 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_01 Výchova ke zdraví Antikoncepce Číslo projektu Klíčová aktivita CZ.1.07/1.4.00/21.3185 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení

Více

Historie. Hormonální antikoncepce. Statistika. Způsob podání. Hormonální antikoncepce - rozdělení. Mechanismus účinku 25.11.2014

Historie. Hormonální antikoncepce. Statistika. Způsob podání. Hormonální antikoncepce - rozdělení. Mechanismus účinku 25.11.2014 Historie Hormonální antikoncepce První perorální HAK bylo podáno v USA roku 1959 V Evropě 1961 Statistika Jedná se nejvíce používaná léčiva ze všech léčiv Odhaduje se, že HAK užívá 40% žen ve fertilním

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Informace pro použití, čtěte pozorně! LINDYNETTE 30 obalené tablety k vnitřnímu užití

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Informace pro použití, čtěte pozorně! LINDYNETTE 30 obalené tablety k vnitřnímu užití PŘÍBALOVÁ INFORMACE Informace pro použití, čtěte pozorně! LINDYNETTE 30 obalené tablety k vnitřnímu užití Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce Gedeon Richter Plc., Budapešť, Maďarsko Složení Léčivé

Více

Negativní důsledky hormonální antikoncepce. Marcela Marková

Negativní důsledky hormonální antikoncepce. Marcela Marková Negativní důsledky hormonální antikoncepce Marcela Marková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma Negativní důsledky hormonální antikoncepce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum1500 mikrogramů. Pomocné látky se známým účinkem:

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Ramonna 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Ramonna 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum Příbalová informace: Informace pro uživatele 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

LIDSKÁ SEXUALITA ANEB CO JE TO LÁSKA?

LIDSKÁ SEXUALITA ANEB CO JE TO LÁSKA? Co k lásce patří a co ne? Závažným problémem pohlavního života mládeže v současné době je konzumní vztah k sexu. Pohlavní styk není chápán jako vyvrcholení silných citových a harmonických vztahů mezi partnery,

Více

Livial tablety tibolonum

Livial tablety tibolonum Livial tablety tibolonum Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Antikoncepce u žen do 20. roku věku

Antikoncepce u žen do 20. roku věku VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Antikoncepce u žen do 20. roku věku Bakalářská práce Autor: Bc. Lenka Málková Vedoucí práce: PhDr. Vlasta Dvořáková, Ph.D. Jihlava 2015

Více

Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování

Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování Mgr. Anna Milerová Chomutov - září 2011 Metodika výzkumu Sběr dat probíhal v

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Soustava žláz s vnitřní sekrecí Společná

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VELAVEL 0,075 MG potahované tablety. Desogestrelum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. VELAVEL 0,075 MG potahované tablety. Desogestrelum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VELAVEL 0,075 MG potahované tablety Desogestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

PRŮZKUM INFORMOVANOSTI A POSTOJŮ K ANTIKONCEPCI A PLÁNOVANÉMU RODIČOVSTVÍ U STUDENTEK STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY

PRŮZKUM INFORMOVANOSTI A POSTOJŮ K ANTIKONCEPCI A PLÁNOVANÉMU RODIČOVSTVÍ U STUDENTEK STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ ÚSTAV SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ ODDĚLENÍ OŠETŘOVATELSTVÍ PRŮZKUM INFORMOVANOSTI A POSTOJŮ K ANTIKONCEPCI A PLÁNOVANÉMU RODIČOVSTVÍ U STUDENTEK STŘEDNÍ

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pregnyl 500 Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem gonadotrophinum chorionicum humanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Příbalová informace: Informace pro uživatele Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

PŘEHLED PREVENTIVNÍCH ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK,

PŘEHLED PREVENTIVNÍCH ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK, PŘEHLED PREVENTIVNÍCH ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK, na které máte v rámci svého zdravotního pojištění nárok. Chraňte si své zdraví sami. Vyplatí se Vám to! MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. DĚTI preventivní prohlídky

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Nulsora 1,5 mg. tableta Levonorgestrelum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Nulsora 1,5 mg. tableta Levonorgestrelum Sp. zn. sukls97614/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Nulsora 1,5 mg tableta Levonorgestrelum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Hlášení těhotenství (formulář)

Hlášení těhotenství (formulář) Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ přijetí hlášení společností Roche (den-měsíc-rok): Lokální číslo: AER: OSOBA PODÁVAJÍCÍ HLÁŠENÍ Počáteční Následné sledování Jméno a příjmení:

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Orgány pohlavní soustavy

Více

Antikoncepce u mladistvých aktuální pohled, rizika a právní aspekty

Antikoncepce u mladistvých aktuální pohled, rizika a právní aspekty 348 Antikoncepce u mladistvých aktuální pohled, rizika a právní aspekty doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. Gynartis, s. r. o., Ostrava Vřesina Článek podává přehled o jednotlivých antikoncepčních metodách z

Více

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM MUDr. Josef Jonáš ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace 1 Vaječník - základní orgán ženské reprodukce Zdroj: P. Abrams, Lidské tělo 2 Hned při narození je ve vaječníku založeno mnoho folikulů, z

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Informovanost mužů o možnostech moderní antikoncepce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Informovanost mužů o možnostech moderní antikoncepce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Informovanost mužů o možnostech moderní antikoncepce Bakalářská práce Autor: Jana Ederová Vedoucí práce: PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. Jihlava

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Rozmnožování a vývin člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

Se záštitou České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně O ANTIKONCEPCI V KOSTCE

Se záštitou České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně O ANTIKONCEPCI V KOSTCE O ANTIKONCEPCI V KOSTCE Se záštitou České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně O ANTIKONCEPCI V KOSTCE FÓRUM ANTIKONCEPCE FÓRUM ANTIKONCEPCE 2 Hormony,

Více

8.1. Příloha 1 Dotazník určený pro učitele. Výuka sexuální výchovy na školách v Libereckém kraji

8.1. Příloha 1 Dotazník určený pro učitele. Výuka sexuální výchovy na školách v Libereckém kraji 8. Přílohy 8.1. Příloha 1 Dotazník určený pro učitele Výuka sexuální výchovy na školách v Libereckém kraji Dobrý den, Jmenuji se Lucie Buriánková a jsem studentkou 4. ročníku Přírodovědecké fakulty Karlovy

Více