Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji."

Transkript

1 Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji. Albert Einstein V důsledku lidské schopnosti adaptace je současný stav považován za normální. Normální je to, co většina prohlásí za sociální normu. Projevy psychosexuálního vývoje jsou považovány za normální v závislosti na vzdělání, kultuře, sociálním pohledu, pohlaví a někdy i podle nálady pozorovatele Existuje široké spektrum sexuálního chování. A existují i sexuální nadání a talent i různé motivace pro sexualitu Lidé sexuální sféry, pro jejich toužebné sexuální sféry by jim mělo být poskytnuto určité období vzdělávání! Sexualizace je proces, který vyžaduje zvláště citlivé provázení.

2 Psychosexuální vývoj dítěte je utvářen osvojováním si a zkoumáním těla, hledáním rozkoše a smyslovými zkušenostmi. Psychosexuální vývoj je plný rizik. Pramení z chuti dětí experimentovat, zkoušet a prozkoumávat. Tento vývoj je plný rozporů a zlomů (populární učení ve fázích je sporné!) Mezi dětmi existují s ohledem na jejich psychosexuální vývoj později a předčasně vyspívající jedinci. Všechny děti spojuje nejistota při konfrontaci sám se sebou, se studem, ostychem a touhou tento stud překonat. Dětská sexualita je spontánní a není změřena na budoucí jednání. Projevuje se touhou po blízkosti, zázemí, důvěře a pocitu spokojenosti při choulení se, šimrání a mazlení.

3 Sexuální potřeby dětí se většinou projevují při hře. Nejsou jimi vnímány jako uvědomělé sexuální jednání a nesměřují k uspokojení a vzrušení Dětská sexualita je problematická, když: - je sexuální chování dítěte orientováno výhradně na osoby, které nejsou v jeho věku ani v jeho vývojovém stádiu - sexuální zájmy dítěte po delší dobu fakticky dominují nad všemi ostatními zájmy dítěte tak, že jsou tím blokovány veškeré jeho další aktivity - v jeho chování postupem času dochází k nárůstu četnosti, intenzity a agresivity - dítě samo pociťuje sexuální chování jako nepříjemné Sexualita se nesmí stát záplatou, útěchou ani náhražkou za neprožitou náklonnost, kontakt, pozornost a uznání Sexualita dítěte z aspektu sociálně psychologického Veškeré projevy dětské sexuality je třeba vnímat ze dvou úhlů pohledu. Jednak se dítě o sexualitu zajímá.

4 Nezávisle na tom se posuzují i aktivity se sexuálními projevy, které mají dítěti přinést uspokojení. Zde je třeba zmínit tyto formy dětské sexuality: dětský exhibicionismus, dětské hry sexuální povahy, dětskou zamilovanost, erotické fantazie a masturbaci v ranném dětském věku. Prenatální vývoj Během prvních týdnů vývoje jsou všechna embrya anatomicky identická, mají jak mužské, tak i ženské pohlavní znaky. Vývoj mužského pohlaví se začíná projevovat asi po 40 dnech, vývoj ženského pohlaví až asi po dvou měsících. Rozhodující proces pohlavního rozlišení orgánů je ukončen do třetího měsíce těhotenství. Sonografickými vyšetřeními se podařilo prokázat, že sexuální reakce, jakými jsou např. erekce, se projevují od 16. týdne.

5 Smyslové orgány přebírají své funkce v následujícím pořadí: hmat, smysl pro rovnováhu, čich, chuť, sluch a nakonec zrak. Během prvních sedmi měsíců života objeví chlapci své pohlavní orgány, u dívek se tak stane asi o dva měsíce později. První rok vývoje dítěte probíhá ve znamení smyslů a instinktů, ve druhém roce se objevuje smysl pro individualitu a vymezování vlastních výsostných hranic. Období před narozením až do třetího roku života dítěte je označováno jako období dětského pokojíčku/dětského míru. Tato fáze je určována stěžejní rodičovskou péčí a stimulací. Dítě je zčásti jako malé zvířátko, plné instinktů a naivní nestydatosti. Dítě přemýšlí celým svým dělem. Výchova dítěte zahrnuje i tři základní aspekty: rozvoj smyslů, představivosti a charakteru. Mezi tříletými dětmi dochází k prvním, převážně krátkodobým a proměnlivým sympatiím vůči dětem opačného pohlaví. Dítě v tomto období nepotřebuje žádné detaily sexuální povahy, ale vědomí, že se na ně svých rodičů může zeptat.

6 Nepostradatelnými jsou projevy bezpodmínečné lásky a podpory a naslouchání nevysloveným strachům dítěte. Ve čtyřech letech začíná fáze sexuálních her, které však nepředstavují žádný zvláštní druh dětských her. V tomto věku má spíše jen mnoho aktivit i sexuální prvky. Za pomoci takzvaných sexuálních her dítě prozkoumává svět druhého pohlaví a vytváří si emocionální vazby. Jediným motivem pro takzvané hry na doktora je v tomto věku zcela přirozená zvědavost a pokus o napodobování chování dospělých. Předškoláci dospějí ke třem rozhodujícím zjištěním: prvním je objev rozkoše vyvolané dotyky a drážděním vlastních pohlavních orgánů, autoerotika a masturbace v ranném dětském věku. Druhým je poznání rozdílů mezi pohlavími, tedy vlastní fyzické odlišnosti od dětí jiného a fyzické podobnosti s dětmi stejného pohlaví.

7 Třetí zjištění je přímým důsledkem toho druhého a týká se možnosti výměny zkušeností mezi jednotlivými pohlavími, společného uspokojení zvědavosti a prožití uspokojení v kruhu sobě rovných. Ve věku čtyř let se často vyskytují slovní hry týkající se tělesných funkcí a vylučování. V této fázi jsou nejzajímavější pupík a pohlavní orgány. Dítě se učí, že pohlavní orgány jsou zdrojem potěšení smyslů a nikoli, jak je to často interpretováno dospělými, sexuální rozkoše. Rodiče dětí v tomto věku by se měli zaměřit na dva body: uspokojení zvědavosti, která dítě dostala do dané situace, a pomoc při stanovení přijatelných hranic sexuálního chování. Ve věku pěti let se u dětí začínají objevovat první projevy studu a snižuje se tendence k obnažování se. V šesti letech narůstá povědomí o rozdílnosti pohlaví a znovu se objevuje zájem o ně. Do popředí se opět vrací hry založené na bázi erotiky, mnoho dětí má radost z toho, když se může obléknout do oblečení určeného druhému pohlaví.

8 Mezi šestiletými chlapci se znovu stává populárním vulgární slovník. Při pohledu na nahotu a sex mezi zvířaty se typicky projevují hihňání a různé komentáře. U osmiletých dětí jsou patrné tendence ke slídění a neslušným vtipům a provokativní chování v souvislosti se sexem a tělesným vyměšováním. Ve věku deseti let se podruhé po předškolním věku objevuje intenzivní zájem o druhé pohlaví. Dochází k párovému i skupinovému prohlížení a osahávání mezi jedinci opačného i stejného pohlaví. Ve skupině chlapců se to projevuje například porovnáváním délky nebo soutěžením při močení. Děvčata se soustřeďují na prohlížení ňader a nošení oblečení a spodního prádla pro dospělé. Pohlavní identita Děti získávají pocit pohlavní stability až ve věku sedmi let a začínají se i chovat v souladu se svou vlastní identitou. Ve věku osmi let již děti mohou napodobovat vybrané modely chování svého pohlaví a brát si ponaučení z poznávání specifických schopností obou pohlaví.

9 Momentem zlomu je poté, co nabírá na důležitosti vnímání modelu chování spojeného s určitým pohlavím a zařazení sám sebe, předškolní věk. Tohle ranné rozdělení urychluje proces takzvané pohlavní identifikace, ke které dochází v období mezi 18. a 30. měsícem života. Moment poznání, že jsem zástupcem určitého pohlaví, je ve vývoji dítěte zlomovým okamžikem. V pubertě dochází ke znovunalezení vlastní rozkoše a pohlavní identita nabírá nové intenzity. Tématem mladých mužů je dobývání. Dobývání také souvisí s porušováním hranic. Obraz mužnosti je podporován agresivním chováním. Dochází k přehrávání iritujících něžných impulsů. Zde je poznání sociálních následků vlastního jednání cílem socializace.

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE pracovní verze 1.0 Jitka Čížková OSTRAVA 2004 Obsah 1 Psychologie duševního vývoje

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Vzdělávací program ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Autorky: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková, Mgr. Alena Bartošková Plzeň, listopad 2014 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY NC: Uveďte autora

Více

POSTOJE 14LETÝCH ŽÁKŮ K SEXUALITĚ

POSTOJE 14LETÝCH ŽÁKŮ K SEXUALITĚ Katedra: Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní program: (kombinace) Anglický

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 23. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 23. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 23. dubna 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Úvodní část Diskuse Vývojová období lidského života Diskuse Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami Práce se skupinou

Více

Toni Cavanagh Johnson, Ph.D. Děti a sexualita. Porozumění přirozeným a problémovým projevům

Toni Cavanagh Johnson, Ph.D. Děti a sexualita. Porozumění přirozeným a problémovým projevům Toni Cavanagh Johnson, Ph.D. Děti a sexualita Porozumění přirozeným a problémovým projevům 3 Toni Cavangh Johnson, Ph.D. Děti a sexualita Pro činnost Občanského sdružení Rozum a Cit jsme si zvolili motto:

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

4.15 Zrak... 28 4.16 Vnímání tvarů a barev... 28 5 Předškolní období... 29 5.1 Motorika... 29 5.2 Řeč... 29 5.3 Vnímání... 29 5.4 Pozornost... 30 5.

4.15 Zrak... 28 4.16 Vnímání tvarů a barev... 28 5 Předškolní období... 29 5.1 Motorika... 29 5.2 Řeč... 29 5.3 Vnímání... 29 5.4 Pozornost... 30 5. 0 Obsah Seznam otázek... 7 1 Prenatální období... 9 1.1 Fáze prenatálního období... 9 1.2 Projevy lidského plodu... 10 1.3 Pohybová a percepční aktivita v prenatálním vývoji... 10 1.4 Interakce matky a

Více

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI

VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie VZTAH MATKY A DCERY Z POHLEDU MATEK VE VĚKU STARŠÍ DOSPĚLOSTI Bakalářská diplomová práce Autor: Barbora Burešová Vedoucí práce: Doc.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA. Ing. Mgr.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA. Ing. Mgr. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA Ing. Mgr. Hana Janiková RODINA Ing. Mgr. Hana Janiková PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Vliv animovaného filmu na dětského diváka

Vliv animovaného filmu na dětského diváka Vliv animovaného filmu na dětského diváka BcA. Marcela Skácelová Diplomová práce ABSTRAKT Vnímání audiovizuálního díla dětským divákem a jeho psychologie Klíčová slova: Animovaný film, dítě, dětský divák,

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Dobrovolnictví jako možnost doplnění profesionální činnosti zdravotních sester v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let.

Více

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogických a sociálních studií Jana Zlámalová V. ročník- prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Klára Trubačová vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí

Klára Trubačová vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení všichni, kdo se chystáte pracovat s předkládanou publikací Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti, dovolte pár úvodních slov, která

Více

Abeceda homosexuality

Abeceda homosexuality ABECEDA HOMOSEXUALITY autor Mgr. Petr Kaňka leden 2000 Abeceda homosexuality Na začátku všeho bylo mé zjištění, nebo spíše zděšení, že na českém Internetu ani nikde jinde se dostupně nevyskytuje ucelenější

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 2/2 (str. 76-156) MYŠLENÍ A JAZYK. Pojmy a kategorie

R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 2/2 (str. 76-156) MYŠLENÍ A JAZYK. Pojmy a kategorie R. L. Atkinsonová a kol.: Psychologie; Victoria Publishing, Praha 1995 část 2/2 (str. 76-156) MYŠLENÍ A JAZYK - myšlení (řešení školního úkolu, rozhodování v obchodě...) může být pojímáno jako vnitřní

Více

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Monika Zemanová PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Více

Sexuální výchova žáků se zrakovým postižením

Sexuální výchova žáků se zrakovým postižením Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra speciální pedagogiky Sexuální výchova žáků se zrakovým postižením Autor: Ondřej Hynek, DiS. Obor: Učitelství na speciálních školách Forma studia:

Více

Proces coming out u mužů eroticky orientovaných na stejné pohlaví

Proces coming out u mužů eroticky orientovaných na stejné pohlaví Filozofická fakulta Katedra sociální práce, Univerzity Karlovy obor: sociální práce, v Praze školní rok 1996/97, denní studium Andrea Scheansová Proces coming out u mužů eroticky orientovaných na stejné

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství Lucie Poláchová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám názory a postoji studentů středních škol k rozvodu manželství.

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více