SEXUOLOGIE vol. 1946

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEXUOLOGIE vol. 1946"

Transkript

1 SEXUOLOGIE vol. 1946

2 OBSAH: SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 1 - ONANIE, HNUSNÉ SEBEPRZNĚNÍ strana 03 Sonda do sexuologie našich předků a jejich postojů k pohlavnímu životu byla poplatná tehdejší morálce před sexuální revolucí; skvostné postoje zanícených odborníků ani dnes nenechávají nikoho chladným.. SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 2 - ÚCHYLNOSTI A ZVRÁCENOSTI PROTI PŘÍRODĚ strana 08 Poučné názory vyjádřené v postojích dobových odborníků k otázkám výskytu homosexuality, fetišismu, nekrofilie, rozkoše z bolesti a jiných jak výše uvedeno "úchylností a zvráceností proti přírodě" SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 3 - O KASTRÁTECH, STUDU A CUDNOSTI Další pokračování tentokrát přinese dobové názory tehdejších učenců vyjadřujících se ke žhavým tématům pohlavnosti jako jsou kastrace, stud, cudnost, ale i k mučivé tísňi související se zničující činností vajec s vnitřními vyloučeninami a pochopitelně nechybí ani opětovná doporučení stran úplné pohlavní zdrženlivosti. strana 13 SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 4 - O SKUTEČNÝCH KOŘENECH TRADIČNÍHO SVAZKU MANŽELSKÉHO / SEXUÁLNÍ ŽIVOT STARÝCH SLOVANŮ strana 18 Věděli jste, že posláním manželství je doživotní spolčení obdařené hojností nadpřirozených milostí určené výhradně k plození potomstva pod ochranou společnosti, kdy bezbožné pohlavní rozkošnictví nevedoucí k plození či dokonce volnou lásku trestá příroda hanebnou smrtí? Ne? Tak to si musíte doplnit své znalosti.. SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 5 - O VÍTĚZSTVÍ KŘESŤANSTVÍ NAD PROSTITUCÍ A MRAVNÍM ÚPADKEM SPOLEČNOSTI Prostituce (pudicitia prostituta sivé prostitutio) je prastarou hanbou lidského rodu. Její forma se v rozličných časech měnila, zlo však v podstatě zůstalo a uchovalo se do dnešních časů... strana 33 Poděkování Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování Jirkovi Wojnarovi, který s ohledem na zaměření eden-x (a s vědomím, že takto hodnotný materiál nenecháme ležet ladem) poskytl zdrojové texty publikace "Sexuologie 1946" ve slovenském jazyce, z nichž tato 5 dílná série článků čerpá - díky, vole :o))). Celé mini dílo by nemohlo být kompletní, kdyby mě ten, jenž pojídá děti (thanx Childeater) nenavedl na brilantní pojednání o sexualitě Starých Slovanů, které je součástí části 4. Některé fragmenty fotodokumentace pochází z trojdílné publikace "Světové dějiny sexuality" (Morus - Richard Lewinsohn) vydané původně roku 1956 pod originálním názvem "Eine Weltgeschichte der Sexualität". Strana 2 (celkem 38)

3 SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 1 - ONANIE, HNUSNÉ SEBEPRZNĚNÍ Sonda do sexuologie našich předků a jejich postojů k pohlavnímu životu byla poplatná tehdejší morálce před sexuální revolucí; skvostné postoje zanícených odborníků ani dnes nenechávají nikoho chladným.. Slovo úvodem Zkoumání lidské sexuality provází celou historii lidstva jako červená linka. Do výkladů se promítá duch doby a přístup samotných osvícených lékařů, kteří mnohdy celou vahou své osobnosti šířili tmářství a vytvářeli překážky přirozenému rozvoji - stejně jako to ostatně domýšlivě činí mnozí i dnes, a to v souladu s definicí Ladislava Klímy o činnostech tzv. žebrácké vědy. Morální imperativ zaměřený na mravnost, cudnost a podobné postoje vyžadované tehdejší společností vyloudí v dnešní době nejeden úsměv. Posuďte sami, kterak se asi žilo těm mladým v poválečné době začátkem druhé poloviny 20. století pod bičem kazatelů morálky. Osobně mi přijde, že z textu mimo jiné vyplývá marnost snah postavit mimo nepsané zákony lidskou přirozenost a sexualitu. Místy text připomíná formou středověký spis kladivo na čarodějnice, ale zdvižený ukazovák lékařů okořeněný odkazy na latinské názvy popisovaných věcí je namířen nejen proti bezvěrcům a odmítačům víry v Ježíše Krista, nýbrž proti všem, kdo volí jiný životní postoj, než je pohlavní zdrženlivost :o). A teď se vrátíme zpět o 52 let... Onanie - hnusné sebeprznění (mastirbatio) je nejrozšířenější pohlavní zlo. Člověk sám si dráždí svoje pohlaví až na vrchol pohlavní rozkoše (orgasmus), nejčastěji rukou (masturbatio manustupratio) nebo i jinými předměty nebo i rozkošnickými pocity a představami. Vznik tohoto zla je různý. Nezřídka mu podléhají již deti v útlém věku. Nečistota v samotných pohlavích nebo v jejich blízkosti, kožní vyrážky, u děvčat i hlísty (oxyuris) zaviňují svrbění, takže dítě se tře a škrábe, což mu, pravda, zmenšuje svrbění, ale současně i dráždí pohlaví a vzbuzuje v něm zvláštní slast. To ho svádí, aby pokračovalo a žene ho až do konce, čili vrcholu - k ukojení pohlavní rozkoše. To se potom opakuje i bez potřeby, bez příčiny, a tak vzniká hnusný zlozvyk. Důvod pro rozdráždění pohlavních ústrojí poskytují dětské hry, nepřiměřené oblečení, ležení na zádech v teplé měkké posteli, přeplněný močový měchýř nebo zácpa. V pozdějším věku si děti rády ukazují a ohmatávají pohlaví. Nezřídka se stává, že dítě ukazuje jinému hnusné sebeprznění (onanii). Takové pohoršování je velmi časté na školách, ve výchovných ústavech, mezi dětmi sedláků na pastvě apod. Jeden takový darebáček zkazí obyčejně celou společnost. Ještě horší je to v době pohlavního dospívání, které samo o sobě probouzí pohlavní citlivost, zejména u rozmazlovaných dětí. Kromě přímého pohoršování působí na mladé lidi velmi zhoubně i každodenní pozorování bezuzdného života. Mnoho sezení ve škole a v mnohých dílnách, přeplněné ložnice, dále pohlavností přesycené ovzduší, které se vtíravě vypařuje z literatury, umění, divadla či kina změkčuje fantazii mládeže a to všechno neustále dráždí Strana 3 (celkem 38)

4 pohlavnost a svádí ji k nepřiměřenému a nepřirozenému ukájení. Dokonce i do sportu se vtírá rozkošnictví pod maskou zdraví - s nesmyslným pěstováním nahoty. Nejen koupaliště a hřiště, ale i veřejné cesty a horské chodníčky už dýchají hnilobnou smyslností. U dozrávajících lidí onanování povoluje, protože se mnozí lidé sami přesvědčují o nesmyslnosti svého hnusného počínání. V tom věku končí těžký boj mezi rozhořelým pudem a rostoucím rozumem, který se u mnohých mladíků a dívek vítězně uplatňuje nad pohlavní rozkoší. U slabochů se však tento boj vleče nerozhodnutý až do věku dospělosti i déle, u některých dokonce přes věk zralosti až do roků stáří, které je u nich vlastně dobou předčasné vyčerpanosti. Odpovědní a dospělí lidé žijí především pro své životní povolání, svoje pohlavní potřeby usměrňují jako méně důležité životní požadavky na manželský život. Možná mladická poblouznění se u odpovědných lidí ztrácejí bez zlých následků pro osobní a manželský život. Onanie pro svou všeobecnou rozšířenost mezi dětmi a mladými lidmi představuje velmi důležitou výchovnou, mravnou a zdravotní otázku. Protože posuzujeme jevy pohlavního života především ze zdravotních hledisek, zdůrazníme lékařské stanovisko i při této úchylnosti, které je odlišné od všeobecného mínění, jež je přepjaté a pokřivené. Nejvíce chyb se dělá při posuzování zdravotních důsledků onanie. Nesprávný náhled je vždy škodlivý. Jestliže člověk, který se dostal do tohoto vykolejení možná nešťastně a sám, obtížně posuzuje jeho a svojí zvrhlost, slýchá ještě od učených lékařů, jaké hrůzy hrozí jeho zdraví, poklesne v něm ještě i ta malá odvaha, které od přírody neměl mnoho a dost. Právě ta malomyslnost mu znemožňuje úspěšný boj proti zlu. Chudák zůstává ubohou hračkou své nízké náruživosti. Pravda léčí a zachraňuje. Pravda o onanii je však taková, že jí zaviněné zdravotní poruchy jsou napravitelné a vyléčitelné, a to tím snáze a dokonaleji, čím dříve se zanechá nepěkných zlozvyků. Zdravotní škoda onanie spočívá zejména ve velké dráždivosti celého pohlavního organismu, pohlavními údy počínaje až po vegetativní a citové nervstvo konče. Každé bezvýznamné podráždění, nechť je už kdekoliv, probouzí pohlaví a s ním celé tělo. Lehkým a častým drážděním se oslabuje pevnost pohlaví a těla a dříve či později se projeví předčasná unavenost a celková vyčerpanost, která značně oslabuje životní sílu. K nervové vyčerpanosti se přidružuje i duševní sklíčenost, které znechucují takovému člověku každou radost. Škody na zdraví způsobované látkami, které se při vrcholu pohlavního napětí vylučují, jsou o mnoho menší, než se všeobecně soudí. U žen je sliznatý výměšek ze sliznice dělohy a velkých žláz v ohanbí bílý výtok, který neobsahuje zárodky. Když se dráždění pohlavních orgánů vícekrát obnovuje, zůstává pohlaví v rozdrážděném stavu, který je podobný jakémusi zápalu a který se projevuje neustálým bílým výtokem, častěji i Strana 4 (celkem 38)

5 poruchami v periodě, která bývá citlivější, bolestivá nebo velká a dlouho trvající. U nezralých chlapců obsahují látky, které se při onanii vylučují, výměšky předstojné žlázy a jiných pomocných žláz v podobě slizu. U pohlavně dospívajících mladíků a zralých mužů se však ztrácí obsah semene z vajec. Předčasné a zveličované dráždění pohlaví je u mužů značně škodlivější, než u žen. Ztrácejí se tím plodonosné látky a zužitkovává se tím jemné pohlavní zařízení až do opotřebování. Semenné buňky v semeni se svou strukturou podobají nervovým buňkám. Možná je ztráta těchto drahocenných látek též v nějkaé spojitosti s oslabováním mozkových center. Porucha pohlaví se projevuje v čím dál slabším napětí údu a v častých výlevech semen a pohlavního slizu, což se stává i mimovolně, bez pohlavní rozkoše, ba se pojí i s hnusem. Při delším zneužívání pohlavních ústrojí u obou pohlaví nastává bolestivá rozdrážděnost a skutečná neschopnost pro vedení normálního pohlavního života. Onanující ženy se stávají necitlivými a přímo chladnými při pohlavním styku (frigiditas sexualis), muž? jsou zase postiženi pohlavní neschopností (impotentia coeundi), která vzniká ochabnutím pohlavního údu a vrhnutím semen před stykem (ejaculatio praecox). U obou pohlaví se projevuje čím dál tím víc celková nervová nevyrovnanost (neurasthenia), pro kterou jsou charakteristické plachost, nepokoj, unavenost, roztržitost, nevlídnost a samotářství. Odtud pochází i jméno hříchu - neřest samoty (vitium solitudinis). Tělesných znaků charakteristických pro onanii, jak se domnívají někteří domýšliví znalci života, trvalých a určitých není. Nervová nevyrovnanost mladých lidí je skutečně nejčastěji pohlavního původu, pravda, ne vždy a v každém případě. Může být i jiného původu. Je třeba vzít v úvahu, že nervoví slaboši snáze podlehnou onanii a hůře se jí zbavují, než nervově pevní a silní mládenci a dívky. Do království zbytečného strachu spadají podle starší zdravotně populární literatury i rozšířené myšlenky a tvrzení o trvalých a nenapravitelných zdravotních škodách způsobovaných onanií. Zamezovat vzniku onanie, což je nepřiměřeně lehčí, než ji léčit a od ní odvykat, je důležitou úlohou rodičů a vychovatelů. Je třeba však začít u dětí v nejútlejším věku a končit jen u dospělých. Velmi často se zanedbává zdravotní otázka této povinnosti. Dítě je třeba navyknout na čistotu pohlavního ústrojí. Dítě nemá ležet na břiše, protože v této poloze se hromadí mnoho krve v pánvi a míše, kde jsou nervová střediska pohlavních ústrojí. Zdravé dítě se ve spánku velmi často obrátí. Stává se, že dítě často a dlouho leží na zádech. Tehdy je třeba mu do noční košile uprostřed zad zašít ořech nebo kámen. Svrbí-li něco dítě, je třeba to ihned překazit. Ložní prádlo a šaty mají být tak volné, aby v klidu netalčily a při pohybu netřely pohlavní ústrojí. Zejména je třeba dávat pozor na dětské hry. V pozdějším školním věku je nebezpečí svádění větší, protože se potkávají děti rozličné jakosti, výchovy a povah. Jedno jediné shnilé jablko nakazí sto zdravých. Sto zdravých však nezachrání shnilé jablko od hniloby. Dozor má být důsledný, v každém případě je třeba zacházet jinak s nevinnými a zkaženými dětmi, u nichž je třeba vyloučit, aby mohly kazit druhé a vystříhat je, aby opustily hnusný zlozvyk. Zkaženému dítěti je třeba znemožnit zneužívání sebe samého a přiměřeně vážně ho zaměstnat, aby se nestíhalo oddávat zlozvyku, posilňovat ho hlavně vodou, která Strana 5 (celkem 38)

6 nejlépe tiší pohlavní rozdrážděnost. Jakmile začne dítě pátrat po tom, jak přišlo na svět, je dobré ho postupně poučit na příkladech z přírody - nejdříve z rostlinné říše, poté i na příkladu zvířat. Je ale nutné všude dítě chránit, aby se nezkazilo falešnými a špinavými představami o pohlavním životě, jaké mu poskytuje mravně upadající nová doba. V následujícím období dospívání je zlo onanie nejrozšířenější a jde ruku v ruce s dozrávajícím pohlavím. V hustě obydlených krajích, městech, dopravních a dělnických střediscích, kde žijí lidé v odcizení se přírodě, je tato hnusoba podle odborníků skoro všeobecná. Většina mladých lidí se však zbavuje zlozvyku sama, tak řečeno z vlastní vůle, když se u nich začne uplatňovat rozum a zjistí nesmyslnost a hanebnost zneužívání vlastního těla. Rozhodující význam v tomto zápase nabudou všeobecné, mravné a náboženské popudy. V mladých lidech je třeba vzbuzovat hrdost, aby se jako lidé osvobodili od otroctví hnusné pohlavní rozkoše a aby byli sami nad sebou páni. Při působení na mnoho slabochů se doporučuje vzbuzovat hnus tím, že se jim připomínají hanebné obrázky ze zvěřinců, kde opice zabíjejí svou zajateckou nudu právě takovým hanebným obcováním. Mnoho mladíků a dívek ze sebe ale jaksi nemůže setřást strasti této nízké náruživosti. Většinou to jsou jen líní, rozmazlení lidé, kterým smrdí opravdová práce duševní i tělesná. Takové lidi je třeba zaměstnat prací, která vyžaduje celé duševní i tělesné úsilí a je skutečnou přípravou pro životní povolání. Mnohému rozmazlenci je přísná vojenská služba záchranou. Už i ze zdravotních důvodů je v tomto věku potřebná co nejjednodušší strava, která má být rostlinná a mléčná a nemá obsahovat ve velké míře maso, vejce a silnější koření a podobná dráždidla. Postel nemá být ani tvrdá ani měkká, oblečení má být jednoduché a důstojné, stálá čistota těla bez směšného zkrášlování a parádění je samozřejmostí. Koncem mládí a začátkem zralého věku se onanie u většiny zdravých lidí vytrácí. Mladického poblouznění se nemohou zbavit jen slaboši, velké děti, kteří jsou jinak překážkou sobě i jiným. Zřídkavější je onanie, která je důsledkem nevyhnutelné pohlavní zdrženlivosti napříkla du námořníků, vězňů a lidí v podobné situaci. Někteří dospělí lidé se nezneužívají pro rozkoš, ale pro předsudek, že dospělý člověk se musí pohlavně vyžívat ze zdravotních příčin a když normální obcování není možné, zdá se jim onanie odporným, ale nevyhnutelným zlem, aby tím zamezili větším škodám způsobeným zdrženlivostí. Taková nesprávná domněnka je žel bohu mezi polovzdělanci, ba i mezi vzdělanci dost rozšířená, protože je možno se o ní dočíst ve spisech mnohých lékařů a vychovatelů, kteří chtějí být rádci a tvrdí, že mírná či příležitostná onanie je lepší a méně nebezpečná, než pohlavní styk hrozící nákazou nebo jinými nepříjemnostmi. Tato myšlenka je ovšem veskrze planá a nesprávná, neboť nerespektuje biologické skutečnosti, že totiž nepříjemné pohlavní napětí se Strana 6 (celkem 38)

7 samo uvolňuje přirozeným a neškodným způsobem, a to u mužů nočními polucemi a u žen při periodě. U starších lidí, u kterých se nashromáždí tělesné a duševní deprese, je zase onanie častější. Ženy se onanií pokoušejí mírnit mučivé svrbění a muži si zase ulehčují těžké močení. Jsou to nejčastěji nemocní lidé, kteří ztratili rozum, oslabila se jim vůle a potřebují jako děti starostlivou péči a lékařskou pomoc. Vzájemná onanie je (masturbatio mutua) je po všech stránkách horší zvráceností, než obyčejná neřest - samota. Při tomto poblouznění si ukájí pohlavní rozkoš muž s mužem, žena s ženou a dosahují vrcholu pohlavní rozkoše tak, že jeden dráždí pohlaví jiného nebo svoje si dá dráždit a nebo se zneužívají vzájemně. Dítě nebo nekritický mladík se stávají obětí zkaženého, obyčejně staršího svůdce nebo svůdkyně, kteří si nevybírají v prostředcích, jak dosáhnout svého cíle. Člověk zdravé přirozenosti se brzy vytrhne z hnusného jařmu, protože už přirozená hanbivost ho od hanebného svůdce a jeho ošklivého hnusného počínání odvrátí. U dorůstajících mladíků a děvčat nebo mužů a žen je vzájemná onanie znakem ani ne tak mravní zvrhlosti jako nervově - duševní zvrácenosti, která je obyčejně zděděná, někdy však i získaná. aleff, Strana 7 (celkem 38)

8 SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 2 - ÚCHYLNOSTI A ZVRÁCENOSTI PROTI PŘÍRODĚ Poučné názory vyjádřené v postojích dobových odborníků k otázkám výskytu homosexuality, fetišismu, nekrofilie, rozkoše z bolesti a jiných jak výše uvedeno "úchylností a zvráceností proti přírodě" Matka příroda je velmi přející. Vůči svým věrným dětem, které jejím účelům oddaně slouží, není skoupá na dary v podobě zdraví a životní radosti, avšak surová a neúprosně skoupá je vůči těm, kteří jí chtějí oklamat náhražkami a vymykají se z její služby. Příroda trestá rozkošnické hlupáky chorobami a trpkým životem. Celý život novodobého vzdělance je přesycený pohlavností. Od dětských let žije nepřetržitě v pohlavně dráždivém ovzduší. Nejhůře se rozrůstá oplzlá hanebnost ve všech odvětvích výtvarného umění a krásné literatury. Mnohým modernistům zdá se být umění, které neprobouzí nízké pohlavní pudy, bez hodnoty. Všeobecné pohlavní rozkošnictví nesvědomitě chytrácky využívají mnozí literární a umělečtí barbaři, kteří vzbuzují nízké pohlavní pudy svými uměleckými výtvory, po nichž prahne svět omezenců. V pohlavním životě nespočetné jsou úchylnosti a zvrácenosti. Nesmírný je počet skutečných takových případů u všech stavů a u obou pohlaví. Pohlavní bezuzdnost podle mínění znalců světových dějin nikdy nebyla tak všeobecně rozšířená a tak hluboce zažraná do lidské společnosti jako dnes, v období velkého rozmachu osvěty a téměř pohádkového ovládnutí přírodních sil. Z vnějšího pohledu je pokrok vzdělaného lidstva opravdu skvělý, uvnitř však všude, kde civilizace a kultura hmotná a nebo duchovní je v širším rozsahu, nastal strašný rozklad společnosti a mravní rozpad jednotlivce. Charakteristické pro homosexuální zvrácence je jejich podivné chování již v čase pohlavního dospívání. Mužský zvrácenec se vyhýbá ženské společnosti, podceňuje své vrstevnice, avšak usiluje se celou svou silou čím dál víc podobat se ženám v chování, mluvení, každodenním konání, ba i v oblékání. Je velmi marnomyslný a jako nějaká žena pokouší se uplatňovat mezi svými vrstevníky svou ženskost. Homosexuální žena si nepřeje mužskou společnost a snaží se napodobovat mužské vrstevníky ve všech přirozených přednostech a nedostatcích a pyšní se svou mužností mezi vrstevnicemi. Na tomto základě se vyvíjejí důvěrné poměry mezi zvrácenými a normálními muži, poměry, které přesahují meze skutečného přátelství. Ze začátku je takový poměr, i když je v něm pohlavnost více méně zřejmá, ve všeobecnosti čistě duchovní, později se však homosexuální zvrácenost projeví v nepřirozených skutcích, hrozných hanebnostech. Mužům pohlavně zvráceným (uranismus) ženské pohlaví nahrazuje nejčastěji konečník, někdy ústa anebo podpaží, homosexuálním ženám (tribatismus, sapphismus, amor lesbieus) zase prsty, ruka, stehno anebo jazyk (cunnlingus). Strana 8 (celkem 38)

9 Někteří homosexuálně zvrácení lidé mají při styku aktivní úlohu, jiní zas pasivní. Mladší si vybírají za druhy pro svou rozkoš vrstevníky nebo vrstevnice svého věku, starší však hledají oběti mezi dětmi a nedospělými. Ve velkých městech mají takoví lidé místa, kde se scházejí, svoje hostince a kavárny, pořádají též zábavy a výlety. Někdy se stává, že si vydržují i nemravné domy, kde jsou muži mužům a ženy ženám za peníze k dispozici a na výběr. Ve všech kulturních státech s křesťanskou minulostí je tato zvrácenost zakázaná a trestná. Zdravé myšlení a přirozená mravnost však místy natolik upadly ve smrtonosném močále novodobého chápání života, že tito zvrácenci se organizují a veřejně žádají, aby se svobodně a bez trestu mohli vyžívat ve svých nízkých zvrácených pudech, ba dokonce, aby veřejně mohli vstupovat do jakéhosi manželství muž s mužem a žena s ženou! Blud už je takový, že i učení mužové, kteří si nárokují být váženými, při takových úžasných požadavcích kývají hlavou jaksi více souhlasně ve strachu, aby je drzý zvrácený svět neprohlásil za zkostnatělé pomatence. Tak získává choroba na kořeni lidstva, když ne ochranu, tak zřejmě aspoň se upřednostňuje. Choroba má mít to samé právo jako zdraví?! Otázkou je, jak si má počínat vážený a důstojný člověk, který bez viny se dostal do takové mučivé slepé uličky? Kdo žene se tím bezcílným směrem vpřed, roznemůže si hlavu i pohlavní údy, protože z tohoto směru není východiska. Už od přírody ani nemůže být. Co tedy? Dvě záchranné možnosti jsou na výběr, a to podle toho, kdo je jaké povahy. Kdo má pasivní povahu, nechť zůstane dobrovolně ve slepé uličce a zřekne se každého styku; kdo aktivní, nechť se obrátí k rozumnému, přirozenému východisku. Pasivní úloha při této těžké životní otázce není ponižující, ani zahanbující jak by se zdálo povrchnímu znalci života. Vždyť již staří mudrci v sebepřemáhání poznali nejtěžší vítězství a nespočetní umělci života všech dob hledali osobní štěstí v odříkání a zřekli se všech i dovolených požitků. Takové sebepřemáhání má však z hlediska pohlavnosti i jiný, podvědomý nebo vědomý cíl: lepší část člověka, totiž jeho duchovnost, zbaví se hmotné připoutanosti a sobecká, pro cíle přírody určená životní síla se usměrní a použije pro vyšší, nesobecké cíle. Jeden vynikající filosof (zřejmě původní reinkarnace JUDr. PHDr. Mgr. et Mgr. Henryka Laholy - viz. redakční poznámka na závěr) takto úmyslně potlačil všechny své životní potřeby na nejskromnější míru, s jakou se uspokojují jen chudáci. Učinil tak ve stravě, oblékání, bydlení a všech podobných potřebách. Takový trpný způsob není vhod každé povaze, někdo možná touží po aktivním plném životě? Správně! V tom případě záchrana tkví ve změně usměrnění jeho nepřirozené povahy. A je vůbec takové přeorientování možné? Pro slabochy, kteří se bojí námahy a boje, jistě je nemožné, ale pro vytrvalce a lidi silné vůle nikoliv. Jsi nemocný, to je skutečnost, ale žij, dělej a konej tak jako bys byl zdravý. Skutečný tvůj život je ubohý, nehodný pravého života, proto vytvoř si vlastní divadlo a pěstuj radostné a pěkné hry, v kterých, pravdaže, ty jsi hlavním hrdinou. Hraj svoji úlohu vážně a starostlivě, aby si byl se svým komediantsvím čím dál, tím víc spokojený. Po nějakém čase (takové duševní cvičení si žádá měsíce až roky) těžko budeš moct oddělit komedii a život a tehdy, když se svojí zvrácenosti zasměješ jako prázdnému strašákovi, budeš zdravý člověk, se zdravou a přirozenou povahou a sám nad sebou Strana 9 (celkem 38)

10 se budeš radovat, protože tvoje zdraví bude plodem tvého vlastního úsilí! To není prázdné tlachání, to nejsou utěšující obrazy jako fata morgána. Změna a převýchova duševní stránky člověka od základu je psychologickou skutečností, kterou zdůrazňují a prakticky využívají věcní Američané. Tuto skutečnost vyjadřuje i lidová moudrost: "zvyk je druhá přirozenost, zvyk je železná košile, jedením dostaneš chuť". Ostatní pohlavní úchylnosti vzpomeneme pouze pro úplnost a krátce, neboť jsou zřídkavé a je zřejmá i jejich nepřirozenost. Pohlavní zvrácenost se zvířaty (bestialitas) je možné pozorovat u duševně zaostalých sedláků, kteří zneužívají kozy, ovce, slepice, husy, někdy i domácí zvířata. Ve městech se vyskytuje u paniček - žen, které mají psy a upotřebí jich na ukájení své smyslné rozkoše. Pohlavní zneužití mrtvol (necrophilia) vyskytuje se již celkem výjimečně, hřeší naň duševně rozvrácení lidé a pravdaže, i příležitostí naň bývá málo. V literatuře najde se několik případů, kdy zvrácení lidé pohlavně se ukájejí na sochách. Do této skupiny pohlavních zvráceností patří i fetišismus. Jsou lidé, pohlavní pud kterých dráždí ne živí lidé jako takoví, ale části jejich těla jako ruce, nohy, prsty, nehty, vlasy, ba i mrtvé předměty jako boty, rukavice, části spodního prádla a šatů. Fetišisti ukájejí svou pohlavní rozkoš s věcmi, které jsou jejich fetišem. Když dříve odchytili takové zvrácence, našli u nich doma celé sbírky ženských copů, děvčatům násilně nebo z prostopášnosti odstřihnutých a s nimi prováděli zvrácenci své hanebnosti. Dnes zjevují se zloději plavek, punčošek, pásků a jiných okrasných částí oblečení, které si zvrácenci přivlastňují ne ze zlodějské vášně, ale protože touží pouze ukojit svou pohlavní rozkoš. V životě nacházíme dost případů takzvaného skrývaného fetišismu. Setkáváme se s ním i v poesii v jakési neuvědomělé formě a projevuje se obyčejně jako nepochopitelné podivínství v tom či onom směru. Ve spojení proti-přírodními zvrácenostmi se ještě obvykle uvádí ukájení pohlavní rozkoše způsobováním bolesti nebo trpením bolesti (algolagnia). První výstřednost nazýváme sadismus, druhou masochismus. Říká se, že sadismus a masochismus nejsou tak ojedinělými výstřednostmi. Rozkošnice ve velkých městech jsou prý vystrojené pruty, biči a jinými mučícími potřebami pro hosty, kterými vyvolené ženy Strana 10 (celkem 38)

11 bijí nebo se bít od nich nechávají. Sadismus je nebezpečný, u šílených lidí se stupňuje až po zvířecí krvelačnost a vraždění z rozkoše. O vrazích vraždících kvůli pohlavní náruživosti se lze často dočíst příšernosti jako rozparování břicha a podobně. Známé jsou i ženy tohoto druhu, které daly zavraždit své vyvolené milence. V této smutné kapitole musíme ještě připomenout zjevy, které jsou jakousi odnoží sadismu nebo masochismu. Ve školách, výchovných ústavech, vojenských jednotkách a méně častěji v rodinách se stává, že nadřízené osoby v nich obyčejně normální tresty neúměrně zpřísňují, častěji opakují a přehánějí až po nesmyslné mučení. Vícekrát byl v takovém vychovateli nebo ředitelovi objeven pravý sadista, kterému mučení způsobovalo pohlavní ukojení. Občas se vyskytnou zřejmí nebo podvědomí masochisté ve všech stavech a obdobích života a s rozkoší hledají příležitosti, aby byli citelně trestáni. Kdo má bystré oči, že vidí za kulisy divadla života, odkryje v samém životě a ještě častěji v jeho vymyšlené formě, jako nám ji znázorňují literární, výtvarní a možná i hudební umělci, obrovskou pohlavnost přirozeného i nepřirozeného charakteru, která se odráží i v nepohlavních dějích. Některým lidem, a nejsou to jen světci, se i náboženské úkony mění v pohlavní dráždidla! Bída člověka v tomto ohledu je velká a mnohá! Markýz De Sade za francouzské revoluce uveřejňoval oplzlé romány, které ho udělaly slavným pro popisování ukrutností a násilností spojených s pohlavní rozkoší. Spisovatel Sacher Masoch psal romány, kde jeho hrdinové pohlavní zážitky získávají tím, že se nechávají bít ženami. Redakční poznámka: Možná se někteří čtenáři po přečtení ptají, co se tehdejším váženým odborníkům nelíbí na sexuální přirozenosti, kterou dnes vnímáme tak samozřejmě. Je tato naše doba opravdu bezuzdná, plná hříchu, hanebností, úchylností a zvráceností proti přírodě? Možná ano a my si to jen odmítáme přiznat. Pochopitelně jsem k tomuto závěru dospěl poté, co jsem prostudoval názory jednoho z mravních gigantů naší současnosti, ano samotného JUDr. PHDr. Mgr. et Mgr. Henryka Laholy, jehož postoje a přístup k mravnosti jako by s neurochirurgickou přesností vycházel z doporučení a pokynů vyjádřených váženými odborníky z poloviny minulého století. Samotný JUDr. PHDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola se poté, co u sebe objevil dosud nepopsanou zvrácenost proti přírodě, nadosmrti zřekl kontaktu s ženami, pozval k sobě Ježíše Krista a takto posílen hřímá v několika světových jazycích k širokým lidovým vrstvám o neřádu homosexuality, pedofilie nebo zoofilie, frotérství, voyerismu a vyzývá k pohlavní zdrženlivosti a k mravnosti. Jeho úvahy nesoucí prokazatelné rysy osobní zpovědi jsou velmi cenné a nechávají nahlédnout zvídavému čtenáři do duše nemocného člověka. V kontextu závěrů vážených odborníků z roku 1946 je samozvaný filosof a yntelektuál JUDr. PHDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola prokazatelně pasivní zvrácenec tonoucí ve svých bludech snažící se vybřednout ze své zvrácenosti a zařadit se mezi zdravé jedince věrně sloužící přírodě. Strana 11 (celkem 38)

12 A jak to vidí samotný JUDr. PHDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola? Cituji: * Nechápete? Řeknu Vám to tedy po lopatě: Kdo je smilník, půjde do pekla! Kdo je modlář, půjde do pekla! Kdo je cizoložník, půjde do pekla! Kdo je homosexuál, půjde do pekla!!! * V Citaci jsem byl nucen opravit celkem pět pravopisných hrubek, kterých se samotný JUDr. PHDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola dopustil v zápalu vedení svého svatého boje proti vlastním úchylnostem a zvrácenostem proti přírodě. aleff, Strana 12 (celkem 38)

13 SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 3 - O KASTRÁTECH, STUDU A CUDNOSTI Další pokračování tentokrát přinese dobové názory tehdejších učenců vyjadřujících se ke žhavým tématům pohlavnosti jako jsou kastrace, stud, cudnost, ale i k mučivé tísňi související se zničující činností vajec s vnitřními vyloučeninami a pochopitelně nechybí ani opětovná doporučení stran úplné pohlavní zdrženlivosti. Mužských kastrátů bylo v předešlých dobách o mnoho více než dnes. Ukrutný vojenský obyčej, že přemoženým nepřátelům odstraňovali pohlavní ústrojí, byl rozšířen snad po celé zeměkouli. Odstraňování pohlavních žláz chlapcům začalo nejdříve v Lybii, odkud se rozšířilo do Egypta a mezi asijské národy. Ve starověku bylo kastrování známé všem tehdejším vzdělaným národům. Kastrovaní byli nejvíc chlapci otroků a když dospěli, upotřebili jich jako osobní sluhy vladařů a zvlášť jako strážce žen na panských dvorech. Jedinou výjimkou byli Židé, kterým Mojžíš zakázal kastraci lidí vůbec (i otroků), ba i kastraci domácích zvířat. Božský pěvec Farinelli - Král kastrátů (farinelli.kral.kastratu.pdf) Kastráti (eunuchové) na dvoře byzantských císařů dosáhli vysokého postavení. Zajímavé čtení naleznete (zde). Ještě většího významu dosáhli u tureckých sultánů jako dvořané a dozorčí harémů. V západní Evropě, zejména v Itálii, se do novější doby zachovali kastráti v jiné podobě. Chlapcům, kteří vynikali krásným hlasem, rozdrtili v pytli vejce (zřídka jim vejce i vyřezali, ale takový zásah byl nebezpečný pro život) a takto zmrzačení mladíci si zachovali vysoký zpěvný hlas. Eunuch v Číně a jeho kastrace - další info Kastrát se tělesně i duševně velmi odlišuje od řádně vyvinutého mladíka anebo muže. Mívá obyčejně drobnější kosti, slabě vyvinuté svalstvo a bývá velmi tučný. Vousy mu nerostou nebo rostou, ale jen řídké, vlasy má štětinaté a tělo holé. Hlas mu zůstává vysoký, postupně ztrácí dětskou zvonivost a zůstává odporně břeštivý. Duševní stránku kastrovaného označují dvě nepříjemné vlastnosti: lenivost bez dětské živosti anebo mužské podnikavosti a odvážnosti a výrazně bezohledná samolibost. Mocnějším je kastrát oddaný jako pes, k slabším je však nemilosrdně krutý, neobyčejně lstivý a sebedůvěřivý. Vykastrovaný (bezohledný a samolibý) Osmák Degu Ženy bez pohlavních orgánů se vyskytují velmi zřídka. Umělé zbavování pohlavních žláz bylo v ranných dobách vždy životu nebezpečné. Dnes jsou zřídkavé případy, kdy Strana 13 (celkem 38)

14 je třeba nevyvinutým děvčatům kvůli chorobě odstranit pohlavní žlázy. Ještě vzácnější jsou ženy, které při chorobě ztratily vaječníky. Ženy bez pohlavních žláz nemají opravdovou ženskost, tělo mají zavalité, prsní žlázy jim zůstávají nevyvinuté, nemají periodu, jejich hlas je bez půvabu a nevlídný. Duševně jsou tyto ženy velmi podobné kastrátům ve všech nepříjemných a nespolečenských vlastnostech. Vejce jsou tedy ten ústroj, který přetváří dítě mužského pohlaví v mladíka a muže svými vnitřními vyloučeninami, mužskými hormony (hormonum masculinum) a vaječník zase je ústroj, který ze ženského dítěte vytváří dívku a ženu svými vnitřními vyloučeninami, ženskými hormony (hormonum feminimum). Je známo povícero jiných žláz s vnitřním vylučováním, z jejichž charakteristických vyloučenin má každá svůj osobitý vliv na vzrůst, krevní oběh, vnitřní přeměnu a jiný vývoj či porušení vývoje. Pohlavní žlázy jsou s ostatními vnitřními či krevními žlázami ve stálé příčinné souvislosti, jejich souladná činnost je podmínkou zdraví a normálního vývoje, nesoulad zaviňuje mnohé poruchy. Velmi zajímavé jsou objevy a pokusné výzkumy o vnitřní sekreci v posledních třech desetiletích. Věda o vnitřních vyloučeninách vytváří nové vědecké odvětví. Nauka o vnitřním vylučování (endokrinologie) je velmi důležitá část novodobého lékařství. Zjistilo se, že pohlavní hormony ovlivňují celkově pochody v těle a právě tak se uplatňují a skutečně se upotřebí hormony jiných druhů při pohlavních poruchách při dozrávání a ve zralém věku. Děti jsou nevinné. Slovo nevinnost v lidovém (ne však právním nebo teologickém) významu nejčastěji nám je na jazyku, málokdy jsme si však vědomi hlubokého významu tohoto pojmu, který si rádi spojujeme s dětmi, ale skoro nikdy ne s odrostlými lidmi v tom samém smyslu. Ve všeobecnosti nevinným je ten, kdo je bez viny. Dětská nevinnost však je přibližně neuvědomělostí dítěte v otázkách zachování rodu, jeho nevázaností k povinnostem a právům, které tento vztah vyžaduje a poskytuje. Nevinnost přestává, když si člověk onen vztah uvědomuje a pocítí v sobě jeho osudné jařmo pohlavnosti. Všude a v každém čase se stávalo, že dětem se jejich věk dozrávání, tento nejkrásnější čas života, předčasně ukončil. Zvláště pak to platí o dnešních, mravně a hmotně rozervaných poměrech. Příklady nemravného chování jako důsledek mravně rozervaných poměrů Jsou však i případy, kdy v některém dítěti se probudí pohlavnost z vnitřních příčin a zkrátí mu nejšťastnější dny. Podle takových politováníhodných případů předčasně se probouzející pohlavnosti nemožno posuzovat skutečný vývoj v dětském věku, jak se o to usilují někteří zveličující badatelé. Dětský věk v našich poměrech končí u chlapců přibližně od 14. do 16 roku, u děvčat o rok dříve. V jiných podnebních poměrech a u jiných plemen je dětský věk o několik let zkrácený anebo prodloužený. U Indů trvá do 10. roku, u Eskymáků do 18 let a více. Strana 14 (celkem 38)

15 Politováníhodné příklady probuzené pohlavnosti u zvrácenců ženského pohlaví Konec dětského a začátek nového životního období, kterému říkáme puberta, je možno spatřovat na viditelných změnách tělesné i duševní stránky dítěte, které jsou u každého pohlaví jiné. Mladíka, kterého nepoučili o začátku dozrávání, překvapují neobyčejné jevy. Pohlavní orgány se mu náhle vyvinou a stávají se citlivými i dráždivými, takže se někdy ztopoří, což přivádí nevědomého mladíka do mučivé tísně. Nepřipraveného mladíka nejvíc zničí noční výlevy (pollutio). Ve spánku se totiž stává, že pohlavní úd se rozdráždí, při urychleném přítoku a zamezovaném odtoku krve celý se napne, žlázy mu hojněji vylučují, semenné měchýřky se naplní a na vrcholu podrážděnosti přeplněné pohlavní orgány vyprazdňují se křečovitým vystříknutím (ejaculatio), které je podobným úkonem jako kýchnutí, zakašlání, zaškytnutí a jiné mimovolní hnutí. Ve výstřiku je semeno z vejce a semenných měchýřků pomíchané se slizovitými sekrecemi předstojné žlázy a jiných žláz. Noční semenné výlevy u dozrávajícího mladíka a zralého muže obnovují se v nepravidelných lhůtách, dvakrát až čtyřikrát za měsíc. Bohatá a výživná strava, měkká postel a lenivý život zaviňují hustější poluce už i u nevinných mladíků, kteří ještě nepoznali smyslnou špínu, mají ještě nepokaženou obrazotvornost a s ní i dětsky nevinné sny. O mnoho hůře se mají mladíci, které znepokojují již věci týkající se druhého pohlaví a kteří v bdělém stavu ještě přemýšlejí o nich a úmyslně zaměstnávají se takovými představami, které se jim potom ve spánku vybavují a jako smyslná rozkoš, což dráždí jejich pohlavní orgány. Takoví mají poluce častěji. Takto vypadá erekce a ejakulace u Ježury australské Semenné vylévání je jakýmsi samočinným upravováním pohlavního života a ze zdravotního hlediska je normálním zjevem. Když se vylévání obnovuje velmi hustě a silně, takže člověk cítí po probuzení slabost a únavu, nejprve je třeba si uspořádat život, a to dostatečným pohybem, velmi jednoduchou a raději slabou stravou, celkovým otužováním a moudrou péčí o tělo, které má být držené daleko od pohodlí. V horších případech, pravda, třeba užívat i utišující prostředky. Co se děje v pohlavních orgánech, má svůj obraz na těle i na duši mladíka. Nedostatek studu a cudnosti vede u zvrácence k nedůstojnému hnusnému počínání Současně s probuzením pohlavního pudu začíná se v člověku uplatňovat v tomto novém způsobu života i cosi osobitého, co označujeme slovem stud (pudicitia) a jako Strana 15 (celkem 38)

16 vlastnost je to cudnost. Živočichové nepoznají stud a právě tak ani malé děti. Proto někteří pozorovatelé tvrdí, že stud se získává výchovou, teda že je výdobytkem společenského života. A opravdu: pod vlivem společnosti se cudnost stupňuje a umocňuje anebo zase slábne a ochabuje. Pravda je však i to, že stud je bytostnou vlastností člověka, je zakotven v cítění, má upozorňovat na nebezpečí a odvracet od něho. Stud je pocit, který chrání neporušenost člověka a zjevuje se v tím větší míře, čím víc je člověk ohrožený. Stud nám brání odhalovat se tělesně jako i duševně, a tak se vystavovat vnějšímu nebezpečí. Současné příklady zvráceného studu (obr. 1 magazín Modern Stud / obr.2 Mr.Stud) Cudnost, která zamezuje duševním nebo tělesným škodám, třeba oddělovat od pocitu studu, který se projevuje po vykonání nesprávného skutku. Pocit tohoto druhu je opakem hrdosti. Cudnost jako všeobecný lidský zjev se zvlášť jasně vymezuje v poměru k pohlavnosti. Pohlavní život svým charakterem usměrněný na lidský rod, je podivně spletená činnost. Pohlavní pud, který sám od sebe je mocný a snaží se u jednotlivce uplatnit, v studu má svoji protiváhu, jakési bezpečnostní opatření, které jednotlivce chrání před přílišnými oběťmi v službě lidského rodu. Při žádné jiné činnosti člověka není cudnost tak evidentní jako při pohlavnosti. Nedostatek studu v takové důležité otázce označuje i jazyk všech národů jako člověka nedůstojné, hnusné počínání. Pohlavně zralým v biologickém smyslu slova je člověk, který tělesně se rozvinul a víc neroste, což v našich rasových, podnebních a jiných poměrech se nestává před dvacátým pátým rokem. Víme však z jiných oborů (biologie rostlin a živočichů), že pohlavní obcování nedorostlému živočichovi škodí, že se pravidelně nevyvíjí a právě tak je známo, že potomstvo nedorostlých živočichů bývá všelijak chybné a biologicky méněcenné. Mimo tyto suchopárná fakta, které platí ve stejné, když ne ve větší míře o člověkovi, se rozplývá vzpomínané naivní mínění v prázdné dětské žvatlání. Pohlavní zralost se projevuje zřídka u některých lidí již dříve okolo dvacátého roku, u jiných až okolo třicítky. Když jsou ostatní životní podmínky pro normální pohlavní život příznivé, ze zdravotního hlediska není námitek proti uzavírání manželství. Nemá však pohlavně zralý člověk upotřebit přirozené právo, když mu překážejí nevhodné podmínky sociálních poměrů? Jak má snášet skutečnou nespravedlnost, která v novějším čase dostala zvonivé jméno pohlavní nevyhnutelnost anebo tíseň? Pohlédněme na zdravotní stránku tohoto zlopověstného problému. Mylná a nezdravá je domněnka, že pohlavní ukájení je životní nevyhnutelností jako jsou hlad, žízeň, potřeba odpočinku, spánku a že člověk utrpí na svém zdraví, když neukájí pohlavní pud. O této velmi vážné otázce mezi váženými učenci a lékaři platí výjimečně neobyčejně souhlasné mínění. Zdravému pohlavně zralému a rozumně žijícímu člověku nevzniká nijaká škoda na zdraví, když se pohlavně neukájí. Možná se zjevují některé přechodné poruchy nervové povahy u lidí žijících v nezdravých smyslnou rozkoš dráždících okolnostech, vážné choroby však nemožno pozorovat ani v takových poměrech, ba právě naopak: všichni badatelé pohlavního života se shodují v mínění, že s pohlavním vyžíváním je lepší začít později, než dříve, protože čekání nejen, že je bez újmy pro osobní zdraví, ale je dokonce užitečné, neboť tělo spíše zesílí a duch se pozdvihne nad hmotu. Strana 16 (celkem 38)

17 Kdo nemá možnost se pohlavně ukájet normálním sobě samému neškodným způsobem, nechť si počká na vhodnější čas. A co má udělat ten, pro koho ten čas nechce a nemůže přijít? Pro toho platí to samé, co pro toho, kdo se dobrovolně zřekne přirozeného lidského práva na pohlavní život z jiných pohnutek. Úplná pohlavní zdrženlivost je v takových okolnostech jedinou správnou volbou. aleff, Strana 17 (celkem 38)

18 SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 4 - O SKUTEČNÝCH KOŘENECH TRADIČNÍHO SVAZKU MANŽELSKÉHO / SEXUÁLNÍ ŽIVOT STARÝCH SLOVANŮ Věděli jste, že posláním manželství je doživotní spolčení obdařené hojností nadpřirozených milostí určené výhradně k plození potomstva pod ochranou společnosti, kdy bezbožné pohlavní rozkošnictví nevedoucí k plození či dokonce volnou lásku trestá příroda hanebnou smrtí? Ne? Tak to si musíte doplnit své znalosti.. Na samém dně lidské přírody kotví touha po sdružování člověka s člověkem druhého pohlaví - touha nalézt v tomto přirozeném svazku to, co jednotlivec sám sobě nemůže dát, totiž osobní doplnění a životní náplň. Hlavním cílem a životním významem tohoto spolčení je plození potomstva - a co je s tímto cílem v přirozené spojitosti - ukájení pudové rozkoše a vzájemná pomoc. Toto spolčení muže a ženy je základem biologické buňky - rodiny, která je zřídlem a základem celé lidské společnosti. Spolčení muže a ženy není náhodným nebo příležitostným zjevem, ale již od nejdávnějších dob a u všech národů je nejuctívanější institucí, kterou označujeme v moderní době jako manželství. Ve všech dobách a po celé Zeměkouli věnovalo lidstvo této přirozené instituci důkladnou péči, aby jí zajistilo tradiční úctu, jisté postavení a trvalou existenci. Slavnostní obyčeje a náboženské obřady dopřávají manželství již při uzavírání důraz vážnosti a důležitosti, nařízení písemného práva a lidského svědomí zase poskytují manželskému stavu veřejnoprávní ochranu navenek a obsáhlou svobodu uvnitř. Umění všech druhů mezi sebou soupeří, aby svými nejlepšími výtvory oslavilo toto ustanovení, které je centrem lidské společnosti. Nejosudovější bludy o podstatě a vzniku manželství se dnes šíří pod maskou vědy. Těm, kteří neuznávají nadsmyslný svět a pořádek, těm, kterým je člověk jen dokonaleji vyvinutý živočich, i manželství je čirým materiálně smyslovým poměrem mezi pohlavími, poměrem, který pod tlakem nepřirozených a proto i nemravných okolností dostal jakousi omezenou formu a kterému je třeba vrátit přirozenou prostotu. Zastánci volné lásky se rádi odvolávají na jakýsi stav, který prý platil v prvotní lidské společnosti, kdy v pohlavním životě nebylo ani pořádku ani trvalosti a rozhodovala jen pudová rozkoš a příležitostná náklonnost. Lidé prý žili ve skupinách nebo tlupách, vše jim prý bylo společné a soukromé vlastnictví neznali. V pohlavním životě vládl jakýsi všeobecný zmatek (promiskuita) a spravovala ho náhoda. Děti byly společným vlastnictvím celé tlupy, otcovství nebylo určitým pojmem, mateřství se však jako viditelný fakt začalo pomalu uplatňovat. Matka již kvůli dětem musela se usilovat o stálejší a pohodlnější útočiště, kam rád se vracel i muž, ke kterému měla žena větší náklonnost. Tak se prý tlupa lidí rozštěpila na jednotlivé skupiny, které sdružovala žena jako matka. Pilířem takovýchto sdružení bylo mateřství. Byly to tedy rodiny, kterých původcem byla matka, která se i uplatňovala jako vůdce (náčelnice) své rodiny (matriarchát). V dalším vývoji lidstva prý ženské prvenství ustoupilo mužskému. Muž si vynutil moc nad rodinou bezohledným násilím, a to jako neomezený hospodář a žena a děti se dostaly do stavu, který byl podobný otrockému (patriarchát). Ten stav prý trvá v hlavních parametrech dodnes, nesnesitelný je pro ženy, ponižující pro muže, kteří zabloudili ve zmatku vlastních zákonů a i mimo ně a svatouškovské mravy žijí hanebným životem. Strana 18 (celkem 38)

19 Při evidentní potřebě pohlavního ukájení, které pronásleduje obě pohlaví, podle mínění novodobých organizátorů společenského pořádku, je nevyhnutně potřebná reorganizace manželství, a to tak, že manželství by se zbavilo celé přítěže zákonů a obyčejů a postavilo by se na základ volné lásky. Odstranit by se měla všechna nařízení, která omezují muže anebo ženu ve svobodném pohlavním životě. Celou starost o výchovu dětí by měla převzít nějaká společnost nebo stát, protože dospět jednotlivci je k tíži, společnosti je však potřebou a ziskem. Při těchto obrovských bludech, které často bez překážek otravují pramen života a které se ve světě mnohých vzdělanců již zakrytě doopravdy praktikují, myslícího člověka zabolí srdce a zatmí se mu před očima, protože toto bláznivé počínání vede k sebevraždě a vyhynutí kořenem ochuzeného lidstva. Mimovolně přicházejí člověku na um prorocká slova mudrce Apoštola Pavla, který píše: "Protože přijde čas, kdy zdravé učení nesnesou a vyhledávat si budou učitele podle své vůle a uši budou odvracet od skutečnosti a obrátí se k bajkám". Vzdělaný Žid Šavel, který se jako římský občan jmenoval Pavel, žil v čase, který se velmi podobal dnešní době. Lesk řecko-římské kultury a rozmach římského státu ho neomámily, bystře prohlédl jejich vnitřní zkaženost, reprezentovanou mravní zvrhlostí jejich nositelů a představitelů. Tehdejší nemravnost vzdělané společnosti byla výrazem lidské slabosti. V rozkošnictví žijící člověk nesnese zdravého učení ani pravdy, protože život je ve skutečnosti vážný, vyžaduje často pevnou vůli, ba někdy i obětí a odpovědnosti. Proto si takový člověk hledá a najde učitele, který by ho utvrzoval v jeho smyslných touhách a následně zavrhne pravdu a chytá se prázdných pohádek. O kolik horší je situace dnes! Mnozí novodobí, Bohu odcizení vzdělanci důsledně a zásadně bojují proti všemu, co přesahuje svět smyslů a neobávají se ani strašných následků svého poblouznění. Z křesťana udělali člověka, z člověka dělají zvíře, dokud se zdravý smysl nepostaví proti těmto nesmyslným snahám. S osobitou zlobou sáhli po manželství a ruší na jeho institutu vše, co je křesťanské a opravdu lidské. S jakou vědeckou argumentací anebo jinou rozumovou oprávněností?? Bajkou je, že pračlověk je zvířecího původu. Toto tvrzení je jen výmyslem bezbožného světového náhledu. Důkazy o zvířecím původu člověka nenašli ani po usilovném hledání v tehdejším živočišstvu ani v nálezech minulých věků. Právě tak prázdné jsou na tomto nesprávném základě vybudované domněnky o životě pračlověka, který údajně v podstatě rovnal se zvířecímu. Celkem svévolná je vymyšlenina o pohlavním životě původní lidské společnosti. Vždyť pozorujeme již i u výše vyvinutých živočichů, mnohých ptáků a savců pohlavní poměr, který je podobný manželství člověka. Životná společnost jednoho a toho samého samce a jedné a té samé samice trvá u živočichů ne jen jedno období plození, ale celý život. Z dějin a národopisu víme, že manželství se všelikde a všelijak zdeformovalo, avšak ze spolehlivých dějinných svědectví a ústního podání dá se u všech národů s Strana 19 (celkem 38)

20 porušeným institutem manželství dokázat, že i u nich bylo prvotní manželství na vyšším mravním a společenském stupni. Upadlo takřka u všech starověkých národů, žena i děti byly ponížené a zatlačené na úroveň otroků. Křesťanství vrátilo ženě lidskou důstojnost a svobodu, poskytlo narozeným a nenarozeným dětem ochranu jako rovnocenným osobám se všemi lidskými právy, uložilo muži zvláštní povinnosti vůči rodině, zkrátka křesťanství obnovilo původní přirozené manželství v jeho bývalé síle a obdařilo jej i neobyčejným leskem a hojností nadpřirozených milostí. Manželství je životním spolčením muže a ženy až nadosmrti. Takové spolčení je současně možné jen mezi jedním mužem a jednou ženou, lidská přirozenost si žádá až do smrti nerozlučitelné manželství. Za všech časů a možná i ve všech krajinách vyskytovaly se zneužívání jednotnosti a nerozlučnosti manželství, avšak vždy a všude bylo lidstvu ideálem a vzorem jednotné a nerozlučné manželství. O mnohomužství, životním spolčení jedné ženy s více muži nevíme takřka nic. Rozšířené však bylo mnohoženství, životní spolčení jednoho muže s vícero ženami. Mnohoženství je ještě dodnes uznávanou formou životního sdružení u mnohých národů s nevyvinutou nebo úpadkovou kulturou, přidržují se ho však jen boháči, kteří si mohou vychovat více žen. Jenže i v takových případech mezi zákonitými manželkami neplatí rovnoprávnost, protože potomstvo jen jedné ženy je plnoprávné, zatímco potomstvo ostatních žen je ve společenských a dědičných právech omezené. V krajinách křesťanské kultury je podle obyčejů mnohoženství nepřípustné a podle zákonů všech států trestné, protože znamená přeci méněcennost ženy, kterou křesťanství povýšilo a postavilo na úroveň důstojnosti muže. V této otázce mezi lidmi naší vzdělanosti není zásadního sporu. Dnešní myšlenkový zmatek je tím větší, čím více se šíří nemravnost a opouští se zákonodárství o nerozlučnosti svazku manželského. I u nás, kam též přišly vlny novodobé povrchnosti, byli samozvanci, kteří hlásali, že nerozlučné manželství představuje zastaralou formu životního soužití, je škodlivým násilím na svobodném soužití a žádali ve jménu volné lásky svobodné manželství, které mělo trvat, dokud se manželům zamlouvá a bylo by možné jej rozvést, když se jednomu nebo druhému manželovi tato životní svázanost znelíbí a zachce se mu jiná. Podle mínění těchto novodobých volnomyšlenkářů mělo by platit manželství jako mravní institut, pokud jej váže pohlavní náklonnost, protože po zániku vzájemné citové náklonnosti manželství, pokud se nerozvede, mění se v nemravnou instituci. Jen nerozumným lidem se mohou zamlouvat takové a podobné prázdné řeči o volné lásce a svobodném rozlučném manželství, které se protiví zdravému rozumu a lidské přirozenosti. Máme svobodnou vůli se širokými možnostmi, ale pouze v určitých mezích, které chápeme jako mravní pořádek a kterých strážcem je svědomí. Skutky konané proti mravnímu pořádku jsou nemravné. Pohlavní život člověka, který se chová pouze podle smyslného pudu jako zvíře, je nedisciplinovaný a škodlivý, protože jeho pohlavní pud se neuplatňuje sám od sebe jako u zvířat, ale vede ho rozum. V tomto směru zneužívaná svoboda je bezuzdností, která člověka ponižuje pod úroveň zvířat. Je však i opravdová svoboda, která člověka pozdvihuje a zajišťuje mu jeho důstojnost - svoboda, která se používá v opačném směru: v odpovědnosti a v odříkání. Člověk, který se svobodně oddává pohlavní žádostivosti, stává se otrokem svého pohlavního pudu. Jakmile však svoji žádost ovládne, svobodně si odříká pohlavní touhy, a to i v případě, když jim neodporují rozum nebo svědomí, je opravdu svobodný!!! Vraťme se však k původnímu hledisku, ke stanovisku biologa a lékaře. Rozdílnost mezi mužem a ženou je velká, zejména v pohlaví, protože jejich životní úloha je již od přírody jiná. Při pohlavním spojení je mužova účast krátká, bez hlubšího účinku a bez citových následků. Celkem jinak je to u ženy. Vždyť přirozeným následkem pohlavního Strana 20 (celkem 38)

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA

HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA HLAVNÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA 1. Novorozenec 2. Kojenec 3. Batole 4. Předškolní věk 5. Mladší školní věk 6. Starší školní věk 7. Dorost 8. Dospělost 9. Zralost 10.Střední věk 11.Stáří 12.Vysoké stáří Novorozenec

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Saturace potřeb v oblasti sexuality. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sexuality. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sexuality Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Potřeby v oblasti sexuality (1) V Maslowově pyramidě potřeb je zařazena k základním, biologickým potřebám Z hlediska zachování

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže.

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Proto Vás ovšem nemusí trápit potíže ve Vašem sexuálním životě. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji.

Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji. Všechno by mělo být činěno co možná nejjednodušeji. Ale ne nejsnadněji. Albert Einstein -------------------------------------------------------------------------------------- V důsledku lidské schopnosti

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. Putování krajinou dospívání

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. Putování krajinou dospívání Putování krajinou dospívání Pubescence (dospívání) je slovo odvozené od latinského slova pubes. Najdi v dostupných zdrojích význam tohoto slova. Vývoj každého z nás je plný překvapení, zvratů a změn. Jako

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví. Seminární práce Prostituce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Seminární práce Prostituce Michaela Mičánková 406635 20. 11. 2013 Definice prostituce Pojem prostituce má hned několik definic, ale žádnou

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Jak vnímáme Homosexualitu?

Jak vnímáme Homosexualitu? Jak vnímáme Homosexualitu? Výsledky průzkumu Vyhotovil: Martin Šubrt Data: rok, sbor Hronov, mládež sboru Úpice Otázka č. Homosexulatita je: a) vrozená; b) psychologicky ovlivněna; c) společensky ovlivněna;

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Výchova ke zdraví (Člověk a zdraví) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny 7. ročník - dotace: 1, povinný Cesta ke zdraví Cesta ke zdraví - zdravý způsob života

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ

BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ BEZPEČNOST MOBILNÍCH TELEFONŮ Jsou mobilní telefony nebezpečné? Protikladné zprávy o škodlivém vlivu mobilních telefonů na zdraví se začaly objevovat na konci 90. let. Do vědeckého výzkumu škodlivosti

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Můžete to pomoci zastavit

Můžete to pomoci zastavit Můžete to pomoci zastavit Brožura popisuje násilí, které může být nepříjemné. Ale ostatní zvířata to zažívají každý den. Jsou to praktiky, které lidé podporují. Strana 1 Pokud je to násilné, pak je to

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více