SEXUOLOGIE vol. 1946

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEXUOLOGIE vol. 1946"

Transkript

1 SEXUOLOGIE vol. 1946

2 OBSAH: SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 1 - ONANIE, HNUSNÉ SEBEPRZNĚNÍ strana 03 Sonda do sexuologie našich předků a jejich postojů k pohlavnímu životu byla poplatná tehdejší morálce před sexuální revolucí; skvostné postoje zanícených odborníků ani dnes nenechávají nikoho chladným.. SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 2 - ÚCHYLNOSTI A ZVRÁCENOSTI PROTI PŘÍRODĚ strana 08 Poučné názory vyjádřené v postojích dobových odborníků k otázkám výskytu homosexuality, fetišismu, nekrofilie, rozkoše z bolesti a jiných jak výše uvedeno "úchylností a zvráceností proti přírodě" SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 3 - O KASTRÁTECH, STUDU A CUDNOSTI Další pokračování tentokrát přinese dobové názory tehdejších učenců vyjadřujících se ke žhavým tématům pohlavnosti jako jsou kastrace, stud, cudnost, ale i k mučivé tísňi související se zničující činností vajec s vnitřními vyloučeninami a pochopitelně nechybí ani opětovná doporučení stran úplné pohlavní zdrženlivosti. strana 13 SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 4 - O SKUTEČNÝCH KOŘENECH TRADIČNÍHO SVAZKU MANŽELSKÉHO / SEXUÁLNÍ ŽIVOT STARÝCH SLOVANŮ strana 18 Věděli jste, že posláním manželství je doživotní spolčení obdařené hojností nadpřirozených milostí určené výhradně k plození potomstva pod ochranou společnosti, kdy bezbožné pohlavní rozkošnictví nevedoucí k plození či dokonce volnou lásku trestá příroda hanebnou smrtí? Ne? Tak to si musíte doplnit své znalosti.. SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 5 - O VÍTĚZSTVÍ KŘESŤANSTVÍ NAD PROSTITUCÍ A MRAVNÍM ÚPADKEM SPOLEČNOSTI Prostituce (pudicitia prostituta sivé prostitutio) je prastarou hanbou lidského rodu. Její forma se v rozličných časech měnila, zlo však v podstatě zůstalo a uchovalo se do dnešních časů... strana 33 Poděkování Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování Jirkovi Wojnarovi, který s ohledem na zaměření eden-x (a s vědomím, že takto hodnotný materiál nenecháme ležet ladem) poskytl zdrojové texty publikace "Sexuologie 1946" ve slovenském jazyce, z nichž tato 5 dílná série článků čerpá - díky, vole :o))). Celé mini dílo by nemohlo být kompletní, kdyby mě ten, jenž pojídá děti (thanx Childeater) nenavedl na brilantní pojednání o sexualitě Starých Slovanů, které je součástí části 4. Některé fragmenty fotodokumentace pochází z trojdílné publikace "Světové dějiny sexuality" (Morus - Richard Lewinsohn) vydané původně roku 1956 pod originálním názvem "Eine Weltgeschichte der Sexualität". Strana 2 (celkem 38)

3 SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 1 - ONANIE, HNUSNÉ SEBEPRZNĚNÍ Sonda do sexuologie našich předků a jejich postojů k pohlavnímu životu byla poplatná tehdejší morálce před sexuální revolucí; skvostné postoje zanícených odborníků ani dnes nenechávají nikoho chladným.. Slovo úvodem Zkoumání lidské sexuality provází celou historii lidstva jako červená linka. Do výkladů se promítá duch doby a přístup samotných osvícených lékařů, kteří mnohdy celou vahou své osobnosti šířili tmářství a vytvářeli překážky přirozenému rozvoji - stejně jako to ostatně domýšlivě činí mnozí i dnes, a to v souladu s definicí Ladislava Klímy o činnostech tzv. žebrácké vědy. Morální imperativ zaměřený na mravnost, cudnost a podobné postoje vyžadované tehdejší společností vyloudí v dnešní době nejeden úsměv. Posuďte sami, kterak se asi žilo těm mladým v poválečné době začátkem druhé poloviny 20. století pod bičem kazatelů morálky. Osobně mi přijde, že z textu mimo jiné vyplývá marnost snah postavit mimo nepsané zákony lidskou přirozenost a sexualitu. Místy text připomíná formou středověký spis kladivo na čarodějnice, ale zdvižený ukazovák lékařů okořeněný odkazy na latinské názvy popisovaných věcí je namířen nejen proti bezvěrcům a odmítačům víry v Ježíše Krista, nýbrž proti všem, kdo volí jiný životní postoj, než je pohlavní zdrženlivost :o). A teď se vrátíme zpět o 52 let... Onanie - hnusné sebeprznění (mastirbatio) je nejrozšířenější pohlavní zlo. Člověk sám si dráždí svoje pohlaví až na vrchol pohlavní rozkoše (orgasmus), nejčastěji rukou (masturbatio manustupratio) nebo i jinými předměty nebo i rozkošnickými pocity a představami. Vznik tohoto zla je různý. Nezřídka mu podléhají již deti v útlém věku. Nečistota v samotných pohlavích nebo v jejich blízkosti, kožní vyrážky, u děvčat i hlísty (oxyuris) zaviňují svrbění, takže dítě se tře a škrábe, což mu, pravda, zmenšuje svrbění, ale současně i dráždí pohlaví a vzbuzuje v něm zvláštní slast. To ho svádí, aby pokračovalo a žene ho až do konce, čili vrcholu - k ukojení pohlavní rozkoše. To se potom opakuje i bez potřeby, bez příčiny, a tak vzniká hnusný zlozvyk. Důvod pro rozdráždění pohlavních ústrojí poskytují dětské hry, nepřiměřené oblečení, ležení na zádech v teplé měkké posteli, přeplněný močový měchýř nebo zácpa. V pozdějším věku si děti rády ukazují a ohmatávají pohlaví. Nezřídka se stává, že dítě ukazuje jinému hnusné sebeprznění (onanii). Takové pohoršování je velmi časté na školách, ve výchovných ústavech, mezi dětmi sedláků na pastvě apod. Jeden takový darebáček zkazí obyčejně celou společnost. Ještě horší je to v době pohlavního dospívání, které samo o sobě probouzí pohlavní citlivost, zejména u rozmazlovaných dětí. Kromě přímého pohoršování působí na mladé lidi velmi zhoubně i každodenní pozorování bezuzdného života. Mnoho sezení ve škole a v mnohých dílnách, přeplněné ložnice, dále pohlavností přesycené ovzduší, které se vtíravě vypařuje z literatury, umění, divadla či kina změkčuje fantazii mládeže a to všechno neustále dráždí Strana 3 (celkem 38)

4 pohlavnost a svádí ji k nepřiměřenému a nepřirozenému ukájení. Dokonce i do sportu se vtírá rozkošnictví pod maskou zdraví - s nesmyslným pěstováním nahoty. Nejen koupaliště a hřiště, ale i veřejné cesty a horské chodníčky už dýchají hnilobnou smyslností. U dozrávajících lidí onanování povoluje, protože se mnozí lidé sami přesvědčují o nesmyslnosti svého hnusného počínání. V tom věku končí těžký boj mezi rozhořelým pudem a rostoucím rozumem, který se u mnohých mladíků a dívek vítězně uplatňuje nad pohlavní rozkoší. U slabochů se však tento boj vleče nerozhodnutý až do věku dospělosti i déle, u některých dokonce přes věk zralosti až do roků stáří, které je u nich vlastně dobou předčasné vyčerpanosti. Odpovědní a dospělí lidé žijí především pro své životní povolání, svoje pohlavní potřeby usměrňují jako méně důležité životní požadavky na manželský život. Možná mladická poblouznění se u odpovědných lidí ztrácejí bez zlých následků pro osobní a manželský život. Onanie pro svou všeobecnou rozšířenost mezi dětmi a mladými lidmi představuje velmi důležitou výchovnou, mravnou a zdravotní otázku. Protože posuzujeme jevy pohlavního života především ze zdravotních hledisek, zdůrazníme lékařské stanovisko i při této úchylnosti, které je odlišné od všeobecného mínění, jež je přepjaté a pokřivené. Nejvíce chyb se dělá při posuzování zdravotních důsledků onanie. Nesprávný náhled je vždy škodlivý. Jestliže člověk, který se dostal do tohoto vykolejení možná nešťastně a sám, obtížně posuzuje jeho a svojí zvrhlost, slýchá ještě od učených lékařů, jaké hrůzy hrozí jeho zdraví, poklesne v něm ještě i ta malá odvaha, které od přírody neměl mnoho a dost. Právě ta malomyslnost mu znemožňuje úspěšný boj proti zlu. Chudák zůstává ubohou hračkou své nízké náruživosti. Pravda léčí a zachraňuje. Pravda o onanii je však taková, že jí zaviněné zdravotní poruchy jsou napravitelné a vyléčitelné, a to tím snáze a dokonaleji, čím dříve se zanechá nepěkných zlozvyků. Zdravotní škoda onanie spočívá zejména ve velké dráždivosti celého pohlavního organismu, pohlavními údy počínaje až po vegetativní a citové nervstvo konče. Každé bezvýznamné podráždění, nechť je už kdekoliv, probouzí pohlaví a s ním celé tělo. Lehkým a častým drážděním se oslabuje pevnost pohlaví a těla a dříve či později se projeví předčasná unavenost a celková vyčerpanost, která značně oslabuje životní sílu. K nervové vyčerpanosti se přidružuje i duševní sklíčenost, které znechucují takovému člověku každou radost. Škody na zdraví způsobované látkami, které se při vrcholu pohlavního napětí vylučují, jsou o mnoho menší, než se všeobecně soudí. U žen je sliznatý výměšek ze sliznice dělohy a velkých žláz v ohanbí bílý výtok, který neobsahuje zárodky. Když se dráždění pohlavních orgánů vícekrát obnovuje, zůstává pohlaví v rozdrážděném stavu, který je podobný jakémusi zápalu a který se projevuje neustálým bílým výtokem, častěji i Strana 4 (celkem 38)

5 poruchami v periodě, která bývá citlivější, bolestivá nebo velká a dlouho trvající. U nezralých chlapců obsahují látky, které se při onanii vylučují, výměšky předstojné žlázy a jiných pomocných žláz v podobě slizu. U pohlavně dospívajících mladíků a zralých mužů se však ztrácí obsah semene z vajec. Předčasné a zveličované dráždění pohlaví je u mužů značně škodlivější, než u žen. Ztrácejí se tím plodonosné látky a zužitkovává se tím jemné pohlavní zařízení až do opotřebování. Semenné buňky v semeni se svou strukturou podobají nervovým buňkám. Možná je ztráta těchto drahocenných látek též v nějkaé spojitosti s oslabováním mozkových center. Porucha pohlaví se projevuje v čím dál slabším napětí údu a v častých výlevech semen a pohlavního slizu, což se stává i mimovolně, bez pohlavní rozkoše, ba se pojí i s hnusem. Při delším zneužívání pohlavních ústrojí u obou pohlaví nastává bolestivá rozdrážděnost a skutečná neschopnost pro vedení normálního pohlavního života. Onanující ženy se stávají necitlivými a přímo chladnými při pohlavním styku (frigiditas sexualis), muž? jsou zase postiženi pohlavní neschopností (impotentia coeundi), která vzniká ochabnutím pohlavního údu a vrhnutím semen před stykem (ejaculatio praecox). U obou pohlaví se projevuje čím dál tím víc celková nervová nevyrovnanost (neurasthenia), pro kterou jsou charakteristické plachost, nepokoj, unavenost, roztržitost, nevlídnost a samotářství. Odtud pochází i jméno hříchu - neřest samoty (vitium solitudinis). Tělesných znaků charakteristických pro onanii, jak se domnívají někteří domýšliví znalci života, trvalých a určitých není. Nervová nevyrovnanost mladých lidí je skutečně nejčastěji pohlavního původu, pravda, ne vždy a v každém případě. Může být i jiného původu. Je třeba vzít v úvahu, že nervoví slaboši snáze podlehnou onanii a hůře se jí zbavují, než nervově pevní a silní mládenci a dívky. Do království zbytečného strachu spadají podle starší zdravotně populární literatury i rozšířené myšlenky a tvrzení o trvalých a nenapravitelných zdravotních škodách způsobovaných onanií. Zamezovat vzniku onanie, což je nepřiměřeně lehčí, než ji léčit a od ní odvykat, je důležitou úlohou rodičů a vychovatelů. Je třeba však začít u dětí v nejútlejším věku a končit jen u dospělých. Velmi často se zanedbává zdravotní otázka této povinnosti. Dítě je třeba navyknout na čistotu pohlavního ústrojí. Dítě nemá ležet na břiše, protože v této poloze se hromadí mnoho krve v pánvi a míše, kde jsou nervová střediska pohlavních ústrojí. Zdravé dítě se ve spánku velmi často obrátí. Stává se, že dítě často a dlouho leží na zádech. Tehdy je třeba mu do noční košile uprostřed zad zašít ořech nebo kámen. Svrbí-li něco dítě, je třeba to ihned překazit. Ložní prádlo a šaty mají být tak volné, aby v klidu netalčily a při pohybu netřely pohlavní ústrojí. Zejména je třeba dávat pozor na dětské hry. V pozdějším školním věku je nebezpečí svádění větší, protože se potkávají děti rozličné jakosti, výchovy a povah. Jedno jediné shnilé jablko nakazí sto zdravých. Sto zdravých však nezachrání shnilé jablko od hniloby. Dozor má být důsledný, v každém případě je třeba zacházet jinak s nevinnými a zkaženými dětmi, u nichž je třeba vyloučit, aby mohly kazit druhé a vystříhat je, aby opustily hnusný zlozvyk. Zkaženému dítěti je třeba znemožnit zneužívání sebe samého a přiměřeně vážně ho zaměstnat, aby se nestíhalo oddávat zlozvyku, posilňovat ho hlavně vodou, která Strana 5 (celkem 38)

6 nejlépe tiší pohlavní rozdrážděnost. Jakmile začne dítě pátrat po tom, jak přišlo na svět, je dobré ho postupně poučit na příkladech z přírody - nejdříve z rostlinné říše, poté i na příkladu zvířat. Je ale nutné všude dítě chránit, aby se nezkazilo falešnými a špinavými představami o pohlavním životě, jaké mu poskytuje mravně upadající nová doba. V následujícím období dospívání je zlo onanie nejrozšířenější a jde ruku v ruce s dozrávajícím pohlavím. V hustě obydlených krajích, městech, dopravních a dělnických střediscích, kde žijí lidé v odcizení se přírodě, je tato hnusoba podle odborníků skoro všeobecná. Většina mladých lidí se však zbavuje zlozvyku sama, tak řečeno z vlastní vůle, když se u nich začne uplatňovat rozum a zjistí nesmyslnost a hanebnost zneužívání vlastního těla. Rozhodující význam v tomto zápase nabudou všeobecné, mravné a náboženské popudy. V mladých lidech je třeba vzbuzovat hrdost, aby se jako lidé osvobodili od otroctví hnusné pohlavní rozkoše a aby byli sami nad sebou páni. Při působení na mnoho slabochů se doporučuje vzbuzovat hnus tím, že se jim připomínají hanebné obrázky ze zvěřinců, kde opice zabíjejí svou zajateckou nudu právě takovým hanebným obcováním. Mnoho mladíků a dívek ze sebe ale jaksi nemůže setřást strasti této nízké náruživosti. Většinou to jsou jen líní, rozmazlení lidé, kterým smrdí opravdová práce duševní i tělesná. Takové lidi je třeba zaměstnat prací, která vyžaduje celé duševní i tělesné úsilí a je skutečnou přípravou pro životní povolání. Mnohému rozmazlenci je přísná vojenská služba záchranou. Už i ze zdravotních důvodů je v tomto věku potřebná co nejjednodušší strava, která má být rostlinná a mléčná a nemá obsahovat ve velké míře maso, vejce a silnější koření a podobná dráždidla. Postel nemá být ani tvrdá ani měkká, oblečení má být jednoduché a důstojné, stálá čistota těla bez směšného zkrášlování a parádění je samozřejmostí. Koncem mládí a začátkem zralého věku se onanie u většiny zdravých lidí vytrácí. Mladického poblouznění se nemohou zbavit jen slaboši, velké děti, kteří jsou jinak překážkou sobě i jiným. Zřídkavější je onanie, která je důsledkem nevyhnutelné pohlavní zdrženlivosti napříkla du námořníků, vězňů a lidí v podobné situaci. Někteří dospělí lidé se nezneužívají pro rozkoš, ale pro předsudek, že dospělý člověk se musí pohlavně vyžívat ze zdravotních příčin a když normální obcování není možné, zdá se jim onanie odporným, ale nevyhnutelným zlem, aby tím zamezili větším škodám způsobeným zdrženlivostí. Taková nesprávná domněnka je žel bohu mezi polovzdělanci, ba i mezi vzdělanci dost rozšířená, protože je možno se o ní dočíst ve spisech mnohých lékařů a vychovatelů, kteří chtějí být rádci a tvrdí, že mírná či příležitostná onanie je lepší a méně nebezpečná, než pohlavní styk hrozící nákazou nebo jinými nepříjemnostmi. Tato myšlenka je ovšem veskrze planá a nesprávná, neboť nerespektuje biologické skutečnosti, že totiž nepříjemné pohlavní napětí se Strana 6 (celkem 38)

7 samo uvolňuje přirozeným a neškodným způsobem, a to u mužů nočními polucemi a u žen při periodě. U starších lidí, u kterých se nashromáždí tělesné a duševní deprese, je zase onanie častější. Ženy se onanií pokoušejí mírnit mučivé svrbění a muži si zase ulehčují těžké močení. Jsou to nejčastěji nemocní lidé, kteří ztratili rozum, oslabila se jim vůle a potřebují jako děti starostlivou péči a lékařskou pomoc. Vzájemná onanie je (masturbatio mutua) je po všech stránkách horší zvráceností, než obyčejná neřest - samota. Při tomto poblouznění si ukájí pohlavní rozkoš muž s mužem, žena s ženou a dosahují vrcholu pohlavní rozkoše tak, že jeden dráždí pohlaví jiného nebo svoje si dá dráždit a nebo se zneužívají vzájemně. Dítě nebo nekritický mladík se stávají obětí zkaženého, obyčejně staršího svůdce nebo svůdkyně, kteří si nevybírají v prostředcích, jak dosáhnout svého cíle. Člověk zdravé přirozenosti se brzy vytrhne z hnusného jařmu, protože už přirozená hanbivost ho od hanebného svůdce a jeho ošklivého hnusného počínání odvrátí. U dorůstajících mladíků a děvčat nebo mužů a žen je vzájemná onanie znakem ani ne tak mravní zvrhlosti jako nervově - duševní zvrácenosti, která je obyčejně zděděná, někdy však i získaná. aleff, Strana 7 (celkem 38)

8 SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 2 - ÚCHYLNOSTI A ZVRÁCENOSTI PROTI PŘÍRODĚ Poučné názory vyjádřené v postojích dobových odborníků k otázkám výskytu homosexuality, fetišismu, nekrofilie, rozkoše z bolesti a jiných jak výše uvedeno "úchylností a zvráceností proti přírodě" Matka příroda je velmi přející. Vůči svým věrným dětem, které jejím účelům oddaně slouží, není skoupá na dary v podobě zdraví a životní radosti, avšak surová a neúprosně skoupá je vůči těm, kteří jí chtějí oklamat náhražkami a vymykají se z její služby. Příroda trestá rozkošnické hlupáky chorobami a trpkým životem. Celý život novodobého vzdělance je přesycený pohlavností. Od dětských let žije nepřetržitě v pohlavně dráždivém ovzduší. Nejhůře se rozrůstá oplzlá hanebnost ve všech odvětvích výtvarného umění a krásné literatury. Mnohým modernistům zdá se být umění, které neprobouzí nízké pohlavní pudy, bez hodnoty. Všeobecné pohlavní rozkošnictví nesvědomitě chytrácky využívají mnozí literární a umělečtí barbaři, kteří vzbuzují nízké pohlavní pudy svými uměleckými výtvory, po nichž prahne svět omezenců. V pohlavním životě nespočetné jsou úchylnosti a zvrácenosti. Nesmírný je počet skutečných takových případů u všech stavů a u obou pohlaví. Pohlavní bezuzdnost podle mínění znalců světových dějin nikdy nebyla tak všeobecně rozšířená a tak hluboce zažraná do lidské společnosti jako dnes, v období velkého rozmachu osvěty a téměř pohádkového ovládnutí přírodních sil. Z vnějšího pohledu je pokrok vzdělaného lidstva opravdu skvělý, uvnitř však všude, kde civilizace a kultura hmotná a nebo duchovní je v širším rozsahu, nastal strašný rozklad společnosti a mravní rozpad jednotlivce. Charakteristické pro homosexuální zvrácence je jejich podivné chování již v čase pohlavního dospívání. Mužský zvrácenec se vyhýbá ženské společnosti, podceňuje své vrstevnice, avšak usiluje se celou svou silou čím dál víc podobat se ženám v chování, mluvení, každodenním konání, ba i v oblékání. Je velmi marnomyslný a jako nějaká žena pokouší se uplatňovat mezi svými vrstevníky svou ženskost. Homosexuální žena si nepřeje mužskou společnost a snaží se napodobovat mužské vrstevníky ve všech přirozených přednostech a nedostatcích a pyšní se svou mužností mezi vrstevnicemi. Na tomto základě se vyvíjejí důvěrné poměry mezi zvrácenými a normálními muži, poměry, které přesahují meze skutečného přátelství. Ze začátku je takový poměr, i když je v něm pohlavnost více méně zřejmá, ve všeobecnosti čistě duchovní, později se však homosexuální zvrácenost projeví v nepřirozených skutcích, hrozných hanebnostech. Mužům pohlavně zvráceným (uranismus) ženské pohlaví nahrazuje nejčastěji konečník, někdy ústa anebo podpaží, homosexuálním ženám (tribatismus, sapphismus, amor lesbieus) zase prsty, ruka, stehno anebo jazyk (cunnlingus). Strana 8 (celkem 38)

9 Někteří homosexuálně zvrácení lidé mají při styku aktivní úlohu, jiní zas pasivní. Mladší si vybírají za druhy pro svou rozkoš vrstevníky nebo vrstevnice svého věku, starší však hledají oběti mezi dětmi a nedospělými. Ve velkých městech mají takoví lidé místa, kde se scházejí, svoje hostince a kavárny, pořádají též zábavy a výlety. Někdy se stává, že si vydržují i nemravné domy, kde jsou muži mužům a ženy ženám za peníze k dispozici a na výběr. Ve všech kulturních státech s křesťanskou minulostí je tato zvrácenost zakázaná a trestná. Zdravé myšlení a přirozená mravnost však místy natolik upadly ve smrtonosném močále novodobého chápání života, že tito zvrácenci se organizují a veřejně žádají, aby se svobodně a bez trestu mohli vyžívat ve svých nízkých zvrácených pudech, ba dokonce, aby veřejně mohli vstupovat do jakéhosi manželství muž s mužem a žena s ženou! Blud už je takový, že i učení mužové, kteří si nárokují být váženými, při takových úžasných požadavcích kývají hlavou jaksi více souhlasně ve strachu, aby je drzý zvrácený svět neprohlásil za zkostnatělé pomatence. Tak získává choroba na kořeni lidstva, když ne ochranu, tak zřejmě aspoň se upřednostňuje. Choroba má mít to samé právo jako zdraví?! Otázkou je, jak si má počínat vážený a důstojný člověk, který bez viny se dostal do takové mučivé slepé uličky? Kdo žene se tím bezcílným směrem vpřed, roznemůže si hlavu i pohlavní údy, protože z tohoto směru není východiska. Už od přírody ani nemůže být. Co tedy? Dvě záchranné možnosti jsou na výběr, a to podle toho, kdo je jaké povahy. Kdo má pasivní povahu, nechť zůstane dobrovolně ve slepé uličce a zřekne se každého styku; kdo aktivní, nechť se obrátí k rozumnému, přirozenému východisku. Pasivní úloha při této těžké životní otázce není ponižující, ani zahanbující jak by se zdálo povrchnímu znalci života. Vždyť již staří mudrci v sebepřemáhání poznali nejtěžší vítězství a nespočetní umělci života všech dob hledali osobní štěstí v odříkání a zřekli se všech i dovolených požitků. Takové sebepřemáhání má však z hlediska pohlavnosti i jiný, podvědomý nebo vědomý cíl: lepší část člověka, totiž jeho duchovnost, zbaví se hmotné připoutanosti a sobecká, pro cíle přírody určená životní síla se usměrní a použije pro vyšší, nesobecké cíle. Jeden vynikající filosof (zřejmě původní reinkarnace JUDr. PHDr. Mgr. et Mgr. Henryka Laholy - viz. redakční poznámka na závěr) takto úmyslně potlačil všechny své životní potřeby na nejskromnější míru, s jakou se uspokojují jen chudáci. Učinil tak ve stravě, oblékání, bydlení a všech podobných potřebách. Takový trpný způsob není vhod každé povaze, někdo možná touží po aktivním plném životě? Správně! V tom případě záchrana tkví ve změně usměrnění jeho nepřirozené povahy. A je vůbec takové přeorientování možné? Pro slabochy, kteří se bojí námahy a boje, jistě je nemožné, ale pro vytrvalce a lidi silné vůle nikoliv. Jsi nemocný, to je skutečnost, ale žij, dělej a konej tak jako bys byl zdravý. Skutečný tvůj život je ubohý, nehodný pravého života, proto vytvoř si vlastní divadlo a pěstuj radostné a pěkné hry, v kterých, pravdaže, ty jsi hlavním hrdinou. Hraj svoji úlohu vážně a starostlivě, aby si byl se svým komediantsvím čím dál, tím víc spokojený. Po nějakém čase (takové duševní cvičení si žádá měsíce až roky) těžko budeš moct oddělit komedii a život a tehdy, když se svojí zvrácenosti zasměješ jako prázdnému strašákovi, budeš zdravý člověk, se zdravou a přirozenou povahou a sám nad sebou Strana 9 (celkem 38)

10 se budeš radovat, protože tvoje zdraví bude plodem tvého vlastního úsilí! To není prázdné tlachání, to nejsou utěšující obrazy jako fata morgána. Změna a převýchova duševní stránky člověka od základu je psychologickou skutečností, kterou zdůrazňují a prakticky využívají věcní Američané. Tuto skutečnost vyjadřuje i lidová moudrost: "zvyk je druhá přirozenost, zvyk je železná košile, jedením dostaneš chuť". Ostatní pohlavní úchylnosti vzpomeneme pouze pro úplnost a krátce, neboť jsou zřídkavé a je zřejmá i jejich nepřirozenost. Pohlavní zvrácenost se zvířaty (bestialitas) je možné pozorovat u duševně zaostalých sedláků, kteří zneužívají kozy, ovce, slepice, husy, někdy i domácí zvířata. Ve městech se vyskytuje u paniček - žen, které mají psy a upotřebí jich na ukájení své smyslné rozkoše. Pohlavní zneužití mrtvol (necrophilia) vyskytuje se již celkem výjimečně, hřeší naň duševně rozvrácení lidé a pravdaže, i příležitostí naň bývá málo. V literatuře najde se několik případů, kdy zvrácení lidé pohlavně se ukájejí na sochách. Do této skupiny pohlavních zvráceností patří i fetišismus. Jsou lidé, pohlavní pud kterých dráždí ne živí lidé jako takoví, ale části jejich těla jako ruce, nohy, prsty, nehty, vlasy, ba i mrtvé předměty jako boty, rukavice, části spodního prádla a šatů. Fetišisti ukájejí svou pohlavní rozkoš s věcmi, které jsou jejich fetišem. Když dříve odchytili takové zvrácence, našli u nich doma celé sbírky ženských copů, děvčatům násilně nebo z prostopášnosti odstřihnutých a s nimi prováděli zvrácenci své hanebnosti. Dnes zjevují se zloději plavek, punčošek, pásků a jiných okrasných částí oblečení, které si zvrácenci přivlastňují ne ze zlodějské vášně, ale protože touží pouze ukojit svou pohlavní rozkoš. V životě nacházíme dost případů takzvaného skrývaného fetišismu. Setkáváme se s ním i v poesii v jakési neuvědomělé formě a projevuje se obyčejně jako nepochopitelné podivínství v tom či onom směru. Ve spojení proti-přírodními zvrácenostmi se ještě obvykle uvádí ukájení pohlavní rozkoše způsobováním bolesti nebo trpením bolesti (algolagnia). První výstřednost nazýváme sadismus, druhou masochismus. Říká se, že sadismus a masochismus nejsou tak ojedinělými výstřednostmi. Rozkošnice ve velkých městech jsou prý vystrojené pruty, biči a jinými mučícími potřebami pro hosty, kterými vyvolené ženy Strana 10 (celkem 38)

11 bijí nebo se bít od nich nechávají. Sadismus je nebezpečný, u šílených lidí se stupňuje až po zvířecí krvelačnost a vraždění z rozkoše. O vrazích vraždících kvůli pohlavní náruživosti se lze často dočíst příšernosti jako rozparování břicha a podobně. Známé jsou i ženy tohoto druhu, které daly zavraždit své vyvolené milence. V této smutné kapitole musíme ještě připomenout zjevy, které jsou jakousi odnoží sadismu nebo masochismu. Ve školách, výchovných ústavech, vojenských jednotkách a méně častěji v rodinách se stává, že nadřízené osoby v nich obyčejně normální tresty neúměrně zpřísňují, častěji opakují a přehánějí až po nesmyslné mučení. Vícekrát byl v takovém vychovateli nebo ředitelovi objeven pravý sadista, kterému mučení způsobovalo pohlavní ukojení. Občas se vyskytnou zřejmí nebo podvědomí masochisté ve všech stavech a obdobích života a s rozkoší hledají příležitosti, aby byli citelně trestáni. Kdo má bystré oči, že vidí za kulisy divadla života, odkryje v samém životě a ještě častěji v jeho vymyšlené formě, jako nám ji znázorňují literární, výtvarní a možná i hudební umělci, obrovskou pohlavnost přirozeného i nepřirozeného charakteru, která se odráží i v nepohlavních dějích. Některým lidem, a nejsou to jen světci, se i náboženské úkony mění v pohlavní dráždidla! Bída člověka v tomto ohledu je velká a mnohá! Markýz De Sade za francouzské revoluce uveřejňoval oplzlé romány, které ho udělaly slavným pro popisování ukrutností a násilností spojených s pohlavní rozkoší. Spisovatel Sacher Masoch psal romány, kde jeho hrdinové pohlavní zážitky získávají tím, že se nechávají bít ženami. Redakční poznámka: Možná se někteří čtenáři po přečtení ptají, co se tehdejším váženým odborníkům nelíbí na sexuální přirozenosti, kterou dnes vnímáme tak samozřejmě. Je tato naše doba opravdu bezuzdná, plná hříchu, hanebností, úchylností a zvráceností proti přírodě? Možná ano a my si to jen odmítáme přiznat. Pochopitelně jsem k tomuto závěru dospěl poté, co jsem prostudoval názory jednoho z mravních gigantů naší současnosti, ano samotného JUDr. PHDr. Mgr. et Mgr. Henryka Laholy, jehož postoje a přístup k mravnosti jako by s neurochirurgickou přesností vycházel z doporučení a pokynů vyjádřených váženými odborníky z poloviny minulého století. Samotný JUDr. PHDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola se poté, co u sebe objevil dosud nepopsanou zvrácenost proti přírodě, nadosmrti zřekl kontaktu s ženami, pozval k sobě Ježíše Krista a takto posílen hřímá v několika světových jazycích k širokým lidovým vrstvám o neřádu homosexuality, pedofilie nebo zoofilie, frotérství, voyerismu a vyzývá k pohlavní zdrženlivosti a k mravnosti. Jeho úvahy nesoucí prokazatelné rysy osobní zpovědi jsou velmi cenné a nechávají nahlédnout zvídavému čtenáři do duše nemocného člověka. V kontextu závěrů vážených odborníků z roku 1946 je samozvaný filosof a yntelektuál JUDr. PHDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola prokazatelně pasivní zvrácenec tonoucí ve svých bludech snažící se vybřednout ze své zvrácenosti a zařadit se mezi zdravé jedince věrně sloužící přírodě. Strana 11 (celkem 38)

12 A jak to vidí samotný JUDr. PHDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola? Cituji: * Nechápete? Řeknu Vám to tedy po lopatě: Kdo je smilník, půjde do pekla! Kdo je modlář, půjde do pekla! Kdo je cizoložník, půjde do pekla! Kdo je homosexuál, půjde do pekla!!! * V Citaci jsem byl nucen opravit celkem pět pravopisných hrubek, kterých se samotný JUDr. PHDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola dopustil v zápalu vedení svého svatého boje proti vlastním úchylnostem a zvrácenostem proti přírodě. aleff, Strana 12 (celkem 38)

13 SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 3 - O KASTRÁTECH, STUDU A CUDNOSTI Další pokračování tentokrát přinese dobové názory tehdejších učenců vyjadřujících se ke žhavým tématům pohlavnosti jako jsou kastrace, stud, cudnost, ale i k mučivé tísňi související se zničující činností vajec s vnitřními vyloučeninami a pochopitelně nechybí ani opětovná doporučení stran úplné pohlavní zdrženlivosti. Mužských kastrátů bylo v předešlých dobách o mnoho více než dnes. Ukrutný vojenský obyčej, že přemoženým nepřátelům odstraňovali pohlavní ústrojí, byl rozšířen snad po celé zeměkouli. Odstraňování pohlavních žláz chlapcům začalo nejdříve v Lybii, odkud se rozšířilo do Egypta a mezi asijské národy. Ve starověku bylo kastrování známé všem tehdejším vzdělaným národům. Kastrovaní byli nejvíc chlapci otroků a když dospěli, upotřebili jich jako osobní sluhy vladařů a zvlášť jako strážce žen na panských dvorech. Jedinou výjimkou byli Židé, kterým Mojžíš zakázal kastraci lidí vůbec (i otroků), ba i kastraci domácích zvířat. Božský pěvec Farinelli - Král kastrátů (farinelli.kral.kastratu.pdf) Kastráti (eunuchové) na dvoře byzantských císařů dosáhli vysokého postavení. Zajímavé čtení naleznete (zde). Ještě většího významu dosáhli u tureckých sultánů jako dvořané a dozorčí harémů. V západní Evropě, zejména v Itálii, se do novější doby zachovali kastráti v jiné podobě. Chlapcům, kteří vynikali krásným hlasem, rozdrtili v pytli vejce (zřídka jim vejce i vyřezali, ale takový zásah byl nebezpečný pro život) a takto zmrzačení mladíci si zachovali vysoký zpěvný hlas. Eunuch v Číně a jeho kastrace - další info Kastrát se tělesně i duševně velmi odlišuje od řádně vyvinutého mladíka anebo muže. Mívá obyčejně drobnější kosti, slabě vyvinuté svalstvo a bývá velmi tučný. Vousy mu nerostou nebo rostou, ale jen řídké, vlasy má štětinaté a tělo holé. Hlas mu zůstává vysoký, postupně ztrácí dětskou zvonivost a zůstává odporně břeštivý. Duševní stránku kastrovaného označují dvě nepříjemné vlastnosti: lenivost bez dětské živosti anebo mužské podnikavosti a odvážnosti a výrazně bezohledná samolibost. Mocnějším je kastrát oddaný jako pes, k slabším je však nemilosrdně krutý, neobyčejně lstivý a sebedůvěřivý. Vykastrovaný (bezohledný a samolibý) Osmák Degu Ženy bez pohlavních orgánů se vyskytují velmi zřídka. Umělé zbavování pohlavních žláz bylo v ranných dobách vždy životu nebezpečné. Dnes jsou zřídkavé případy, kdy Strana 13 (celkem 38)

14 je třeba nevyvinutým děvčatům kvůli chorobě odstranit pohlavní žlázy. Ještě vzácnější jsou ženy, které při chorobě ztratily vaječníky. Ženy bez pohlavních žláz nemají opravdovou ženskost, tělo mají zavalité, prsní žlázy jim zůstávají nevyvinuté, nemají periodu, jejich hlas je bez půvabu a nevlídný. Duševně jsou tyto ženy velmi podobné kastrátům ve všech nepříjemných a nespolečenských vlastnostech. Vejce jsou tedy ten ústroj, který přetváří dítě mužského pohlaví v mladíka a muže svými vnitřními vyloučeninami, mužskými hormony (hormonum masculinum) a vaječník zase je ústroj, který ze ženského dítěte vytváří dívku a ženu svými vnitřními vyloučeninami, ženskými hormony (hormonum feminimum). Je známo povícero jiných žláz s vnitřním vylučováním, z jejichž charakteristických vyloučenin má každá svůj osobitý vliv na vzrůst, krevní oběh, vnitřní přeměnu a jiný vývoj či porušení vývoje. Pohlavní žlázy jsou s ostatními vnitřními či krevními žlázami ve stálé příčinné souvislosti, jejich souladná činnost je podmínkou zdraví a normálního vývoje, nesoulad zaviňuje mnohé poruchy. Velmi zajímavé jsou objevy a pokusné výzkumy o vnitřní sekreci v posledních třech desetiletích. Věda o vnitřních vyloučeninách vytváří nové vědecké odvětví. Nauka o vnitřním vylučování (endokrinologie) je velmi důležitá část novodobého lékařství. Zjistilo se, že pohlavní hormony ovlivňují celkově pochody v těle a právě tak se uplatňují a skutečně se upotřebí hormony jiných druhů při pohlavních poruchách při dozrávání a ve zralém věku. Děti jsou nevinné. Slovo nevinnost v lidovém (ne však právním nebo teologickém) významu nejčastěji nám je na jazyku, málokdy jsme si však vědomi hlubokého významu tohoto pojmu, který si rádi spojujeme s dětmi, ale skoro nikdy ne s odrostlými lidmi v tom samém smyslu. Ve všeobecnosti nevinným je ten, kdo je bez viny. Dětská nevinnost však je přibližně neuvědomělostí dítěte v otázkách zachování rodu, jeho nevázaností k povinnostem a právům, které tento vztah vyžaduje a poskytuje. Nevinnost přestává, když si člověk onen vztah uvědomuje a pocítí v sobě jeho osudné jařmo pohlavnosti. Všude a v každém čase se stávalo, že dětem se jejich věk dozrávání, tento nejkrásnější čas života, předčasně ukončil. Zvláště pak to platí o dnešních, mravně a hmotně rozervaných poměrech. Příklady nemravného chování jako důsledek mravně rozervaných poměrů Jsou však i případy, kdy v některém dítěti se probudí pohlavnost z vnitřních příčin a zkrátí mu nejšťastnější dny. Podle takových politováníhodných případů předčasně se probouzející pohlavnosti nemožno posuzovat skutečný vývoj v dětském věku, jak se o to usilují někteří zveličující badatelé. Dětský věk v našich poměrech končí u chlapců přibližně od 14. do 16 roku, u děvčat o rok dříve. V jiných podnebních poměrech a u jiných plemen je dětský věk o několik let zkrácený anebo prodloužený. U Indů trvá do 10. roku, u Eskymáků do 18 let a více. Strana 14 (celkem 38)

15 Politováníhodné příklady probuzené pohlavnosti u zvrácenců ženského pohlaví Konec dětského a začátek nového životního období, kterému říkáme puberta, je možno spatřovat na viditelných změnách tělesné i duševní stránky dítěte, které jsou u každého pohlaví jiné. Mladíka, kterého nepoučili o začátku dozrávání, překvapují neobyčejné jevy. Pohlavní orgány se mu náhle vyvinou a stávají se citlivými i dráždivými, takže se někdy ztopoří, což přivádí nevědomého mladíka do mučivé tísně. Nepřipraveného mladíka nejvíc zničí noční výlevy (pollutio). Ve spánku se totiž stává, že pohlavní úd se rozdráždí, při urychleném přítoku a zamezovaném odtoku krve celý se napne, žlázy mu hojněji vylučují, semenné měchýřky se naplní a na vrcholu podrážděnosti přeplněné pohlavní orgány vyprazdňují se křečovitým vystříknutím (ejaculatio), které je podobným úkonem jako kýchnutí, zakašlání, zaškytnutí a jiné mimovolní hnutí. Ve výstřiku je semeno z vejce a semenných měchýřků pomíchané se slizovitými sekrecemi předstojné žlázy a jiných žláz. Noční semenné výlevy u dozrávajícího mladíka a zralého muže obnovují se v nepravidelných lhůtách, dvakrát až čtyřikrát za měsíc. Bohatá a výživná strava, měkká postel a lenivý život zaviňují hustější poluce už i u nevinných mladíků, kteří ještě nepoznali smyslnou špínu, mají ještě nepokaženou obrazotvornost a s ní i dětsky nevinné sny. O mnoho hůře se mají mladíci, které znepokojují již věci týkající se druhého pohlaví a kteří v bdělém stavu ještě přemýšlejí o nich a úmyslně zaměstnávají se takovými představami, které se jim potom ve spánku vybavují a jako smyslná rozkoš, což dráždí jejich pohlavní orgány. Takoví mají poluce častěji. Takto vypadá erekce a ejakulace u Ježury australské Semenné vylévání je jakýmsi samočinným upravováním pohlavního života a ze zdravotního hlediska je normálním zjevem. Když se vylévání obnovuje velmi hustě a silně, takže člověk cítí po probuzení slabost a únavu, nejprve je třeba si uspořádat život, a to dostatečným pohybem, velmi jednoduchou a raději slabou stravou, celkovým otužováním a moudrou péčí o tělo, které má být držené daleko od pohodlí. V horších případech, pravda, třeba užívat i utišující prostředky. Co se děje v pohlavních orgánech, má svůj obraz na těle i na duši mladíka. Nedostatek studu a cudnosti vede u zvrácence k nedůstojnému hnusnému počínání Současně s probuzením pohlavního pudu začíná se v člověku uplatňovat v tomto novém způsobu života i cosi osobitého, co označujeme slovem stud (pudicitia) a jako Strana 15 (celkem 38)

16 vlastnost je to cudnost. Živočichové nepoznají stud a právě tak ani malé děti. Proto někteří pozorovatelé tvrdí, že stud se získává výchovou, teda že je výdobytkem společenského života. A opravdu: pod vlivem společnosti se cudnost stupňuje a umocňuje anebo zase slábne a ochabuje. Pravda je však i to, že stud je bytostnou vlastností člověka, je zakotven v cítění, má upozorňovat na nebezpečí a odvracet od něho. Stud je pocit, který chrání neporušenost člověka a zjevuje se v tím větší míře, čím víc je člověk ohrožený. Stud nám brání odhalovat se tělesně jako i duševně, a tak se vystavovat vnějšímu nebezpečí. Současné příklady zvráceného studu (obr. 1 magazín Modern Stud / obr.2 Mr.Stud) Cudnost, která zamezuje duševním nebo tělesným škodám, třeba oddělovat od pocitu studu, který se projevuje po vykonání nesprávného skutku. Pocit tohoto druhu je opakem hrdosti. Cudnost jako všeobecný lidský zjev se zvlášť jasně vymezuje v poměru k pohlavnosti. Pohlavní život svým charakterem usměrněný na lidský rod, je podivně spletená činnost. Pohlavní pud, který sám od sebe je mocný a snaží se u jednotlivce uplatnit, v studu má svoji protiváhu, jakési bezpečnostní opatření, které jednotlivce chrání před přílišnými oběťmi v službě lidského rodu. Při žádné jiné činnosti člověka není cudnost tak evidentní jako při pohlavnosti. Nedostatek studu v takové důležité otázce označuje i jazyk všech národů jako člověka nedůstojné, hnusné počínání. Pohlavně zralým v biologickém smyslu slova je člověk, který tělesně se rozvinul a víc neroste, což v našich rasových, podnebních a jiných poměrech se nestává před dvacátým pátým rokem. Víme však z jiných oborů (biologie rostlin a živočichů), že pohlavní obcování nedorostlému živočichovi škodí, že se pravidelně nevyvíjí a právě tak je známo, že potomstvo nedorostlých živočichů bývá všelijak chybné a biologicky méněcenné. Mimo tyto suchopárná fakta, které platí ve stejné, když ne ve větší míře o člověkovi, se rozplývá vzpomínané naivní mínění v prázdné dětské žvatlání. Pohlavní zralost se projevuje zřídka u některých lidí již dříve okolo dvacátého roku, u jiných až okolo třicítky. Když jsou ostatní životní podmínky pro normální pohlavní život příznivé, ze zdravotního hlediska není námitek proti uzavírání manželství. Nemá však pohlavně zralý člověk upotřebit přirozené právo, když mu překážejí nevhodné podmínky sociálních poměrů? Jak má snášet skutečnou nespravedlnost, která v novějším čase dostala zvonivé jméno pohlavní nevyhnutelnost anebo tíseň? Pohlédněme na zdravotní stránku tohoto zlopověstného problému. Mylná a nezdravá je domněnka, že pohlavní ukájení je životní nevyhnutelností jako jsou hlad, žízeň, potřeba odpočinku, spánku a že člověk utrpí na svém zdraví, když neukájí pohlavní pud. O této velmi vážné otázce mezi váženými učenci a lékaři platí výjimečně neobyčejně souhlasné mínění. Zdravému pohlavně zralému a rozumně žijícímu člověku nevzniká nijaká škoda na zdraví, když se pohlavně neukájí. Možná se zjevují některé přechodné poruchy nervové povahy u lidí žijících v nezdravých smyslnou rozkoš dráždících okolnostech, vážné choroby však nemožno pozorovat ani v takových poměrech, ba právě naopak: všichni badatelé pohlavního života se shodují v mínění, že s pohlavním vyžíváním je lepší začít později, než dříve, protože čekání nejen, že je bez újmy pro osobní zdraví, ale je dokonce užitečné, neboť tělo spíše zesílí a duch se pozdvihne nad hmotu. Strana 16 (celkem 38)

17 Kdo nemá možnost se pohlavně ukájet normálním sobě samému neškodným způsobem, nechť si počká na vhodnější čas. A co má udělat ten, pro koho ten čas nechce a nemůže přijít? Pro toho platí to samé, co pro toho, kdo se dobrovolně zřekne přirozeného lidského práva na pohlavní život z jiných pohnutek. Úplná pohlavní zdrženlivost je v takových okolnostech jedinou správnou volbou. aleff, Strana 17 (celkem 38)

18 SEXUOLOGIE 1946, ČÁST 4 - O SKUTEČNÝCH KOŘENECH TRADIČNÍHO SVAZKU MANŽELSKÉHO / SEXUÁLNÍ ŽIVOT STARÝCH SLOVANŮ Věděli jste, že posláním manželství je doživotní spolčení obdařené hojností nadpřirozených milostí určené výhradně k plození potomstva pod ochranou společnosti, kdy bezbožné pohlavní rozkošnictví nevedoucí k plození či dokonce volnou lásku trestá příroda hanebnou smrtí? Ne? Tak to si musíte doplnit své znalosti.. Na samém dně lidské přírody kotví touha po sdružování člověka s člověkem druhého pohlaví - touha nalézt v tomto přirozeném svazku to, co jednotlivec sám sobě nemůže dát, totiž osobní doplnění a životní náplň. Hlavním cílem a životním významem tohoto spolčení je plození potomstva - a co je s tímto cílem v přirozené spojitosti - ukájení pudové rozkoše a vzájemná pomoc. Toto spolčení muže a ženy je základem biologické buňky - rodiny, která je zřídlem a základem celé lidské společnosti. Spolčení muže a ženy není náhodným nebo příležitostným zjevem, ale již od nejdávnějších dob a u všech národů je nejuctívanější institucí, kterou označujeme v moderní době jako manželství. Ve všech dobách a po celé Zeměkouli věnovalo lidstvo této přirozené instituci důkladnou péči, aby jí zajistilo tradiční úctu, jisté postavení a trvalou existenci. Slavnostní obyčeje a náboženské obřady dopřávají manželství již při uzavírání důraz vážnosti a důležitosti, nařízení písemného práva a lidského svědomí zase poskytují manželskému stavu veřejnoprávní ochranu navenek a obsáhlou svobodu uvnitř. Umění všech druhů mezi sebou soupeří, aby svými nejlepšími výtvory oslavilo toto ustanovení, které je centrem lidské společnosti. Nejosudovější bludy o podstatě a vzniku manželství se dnes šíří pod maskou vědy. Těm, kteří neuznávají nadsmyslný svět a pořádek, těm, kterým je člověk jen dokonaleji vyvinutý živočich, i manželství je čirým materiálně smyslovým poměrem mezi pohlavími, poměrem, který pod tlakem nepřirozených a proto i nemravných okolností dostal jakousi omezenou formu a kterému je třeba vrátit přirozenou prostotu. Zastánci volné lásky se rádi odvolávají na jakýsi stav, který prý platil v prvotní lidské společnosti, kdy v pohlavním životě nebylo ani pořádku ani trvalosti a rozhodovala jen pudová rozkoš a příležitostná náklonnost. Lidé prý žili ve skupinách nebo tlupách, vše jim prý bylo společné a soukromé vlastnictví neznali. V pohlavním životě vládl jakýsi všeobecný zmatek (promiskuita) a spravovala ho náhoda. Děti byly společným vlastnictvím celé tlupy, otcovství nebylo určitým pojmem, mateřství se však jako viditelný fakt začalo pomalu uplatňovat. Matka již kvůli dětem musela se usilovat o stálejší a pohodlnější útočiště, kam rád se vracel i muž, ke kterému měla žena větší náklonnost. Tak se prý tlupa lidí rozštěpila na jednotlivé skupiny, které sdružovala žena jako matka. Pilířem takovýchto sdružení bylo mateřství. Byly to tedy rodiny, kterých původcem byla matka, která se i uplatňovala jako vůdce (náčelnice) své rodiny (matriarchát). V dalším vývoji lidstva prý ženské prvenství ustoupilo mužskému. Muž si vynutil moc nad rodinou bezohledným násilím, a to jako neomezený hospodář a žena a děti se dostaly do stavu, který byl podobný otrockému (patriarchát). Ten stav prý trvá v hlavních parametrech dodnes, nesnesitelný je pro ženy, ponižující pro muže, kteří zabloudili ve zmatku vlastních zákonů a i mimo ně a svatouškovské mravy žijí hanebným životem. Strana 18 (celkem 38)

19 Při evidentní potřebě pohlavního ukájení, které pronásleduje obě pohlaví, podle mínění novodobých organizátorů společenského pořádku, je nevyhnutně potřebná reorganizace manželství, a to tak, že manželství by se zbavilo celé přítěže zákonů a obyčejů a postavilo by se na základ volné lásky. Odstranit by se měla všechna nařízení, která omezují muže anebo ženu ve svobodném pohlavním životě. Celou starost o výchovu dětí by měla převzít nějaká společnost nebo stát, protože dospět jednotlivci je k tíži, společnosti je však potřebou a ziskem. Při těchto obrovských bludech, které často bez překážek otravují pramen života a které se ve světě mnohých vzdělanců již zakrytě doopravdy praktikují, myslícího člověka zabolí srdce a zatmí se mu před očima, protože toto bláznivé počínání vede k sebevraždě a vyhynutí kořenem ochuzeného lidstva. Mimovolně přicházejí člověku na um prorocká slova mudrce Apoštola Pavla, který píše: "Protože přijde čas, kdy zdravé učení nesnesou a vyhledávat si budou učitele podle své vůle a uši budou odvracet od skutečnosti a obrátí se k bajkám". Vzdělaný Žid Šavel, který se jako římský občan jmenoval Pavel, žil v čase, který se velmi podobal dnešní době. Lesk řecko-římské kultury a rozmach římského státu ho neomámily, bystře prohlédl jejich vnitřní zkaženost, reprezentovanou mravní zvrhlostí jejich nositelů a představitelů. Tehdejší nemravnost vzdělané společnosti byla výrazem lidské slabosti. V rozkošnictví žijící člověk nesnese zdravého učení ani pravdy, protože život je ve skutečnosti vážný, vyžaduje často pevnou vůli, ba někdy i obětí a odpovědnosti. Proto si takový člověk hledá a najde učitele, který by ho utvrzoval v jeho smyslných touhách a následně zavrhne pravdu a chytá se prázdných pohádek. O kolik horší je situace dnes! Mnozí novodobí, Bohu odcizení vzdělanci důsledně a zásadně bojují proti všemu, co přesahuje svět smyslů a neobávají se ani strašných následků svého poblouznění. Z křesťana udělali člověka, z člověka dělají zvíře, dokud se zdravý smysl nepostaví proti těmto nesmyslným snahám. S osobitou zlobou sáhli po manželství a ruší na jeho institutu vše, co je křesťanské a opravdu lidské. S jakou vědeckou argumentací anebo jinou rozumovou oprávněností?? Bajkou je, že pračlověk je zvířecího původu. Toto tvrzení je jen výmyslem bezbožného světového náhledu. Důkazy o zvířecím původu člověka nenašli ani po usilovném hledání v tehdejším živočišstvu ani v nálezech minulých věků. Právě tak prázdné jsou na tomto nesprávném základě vybudované domněnky o životě pračlověka, který údajně v podstatě rovnal se zvířecímu. Celkem svévolná je vymyšlenina o pohlavním životě původní lidské společnosti. Vždyť pozorujeme již i u výše vyvinutých živočichů, mnohých ptáků a savců pohlavní poměr, který je podobný manželství člověka. Životná společnost jednoho a toho samého samce a jedné a té samé samice trvá u živočichů ne jen jedno období plození, ale celý život. Z dějin a národopisu víme, že manželství se všelikde a všelijak zdeformovalo, avšak ze spolehlivých dějinných svědectví a ústního podání dá se u všech národů s Strana 19 (celkem 38)

20 porušeným institutem manželství dokázat, že i u nich bylo prvotní manželství na vyšším mravním a společenském stupni. Upadlo takřka u všech starověkých národů, žena i děti byly ponížené a zatlačené na úroveň otroků. Křesťanství vrátilo ženě lidskou důstojnost a svobodu, poskytlo narozeným a nenarozeným dětem ochranu jako rovnocenným osobám se všemi lidskými právy, uložilo muži zvláštní povinnosti vůči rodině, zkrátka křesťanství obnovilo původní přirozené manželství v jeho bývalé síle a obdařilo jej i neobyčejným leskem a hojností nadpřirozených milostí. Manželství je životním spolčením muže a ženy až nadosmrti. Takové spolčení je současně možné jen mezi jedním mužem a jednou ženou, lidská přirozenost si žádá až do smrti nerozlučitelné manželství. Za všech časů a možná i ve všech krajinách vyskytovaly se zneužívání jednotnosti a nerozlučnosti manželství, avšak vždy a všude bylo lidstvu ideálem a vzorem jednotné a nerozlučné manželství. O mnohomužství, životním spolčení jedné ženy s více muži nevíme takřka nic. Rozšířené však bylo mnohoženství, životní spolčení jednoho muže s vícero ženami. Mnohoženství je ještě dodnes uznávanou formou životního sdružení u mnohých národů s nevyvinutou nebo úpadkovou kulturou, přidržují se ho však jen boháči, kteří si mohou vychovat více žen. Jenže i v takových případech mezi zákonitými manželkami neplatí rovnoprávnost, protože potomstvo jen jedné ženy je plnoprávné, zatímco potomstvo ostatních žen je ve společenských a dědičných právech omezené. V krajinách křesťanské kultury je podle obyčejů mnohoženství nepřípustné a podle zákonů všech států trestné, protože znamená přeci méněcennost ženy, kterou křesťanství povýšilo a postavilo na úroveň důstojnosti muže. V této otázce mezi lidmi naší vzdělanosti není zásadního sporu. Dnešní myšlenkový zmatek je tím větší, čím více se šíří nemravnost a opouští se zákonodárství o nerozlučnosti svazku manželského. I u nás, kam též přišly vlny novodobé povrchnosti, byli samozvanci, kteří hlásali, že nerozlučné manželství představuje zastaralou formu životního soužití, je škodlivým násilím na svobodném soužití a žádali ve jménu volné lásky svobodné manželství, které mělo trvat, dokud se manželům zamlouvá a bylo by možné jej rozvést, když se jednomu nebo druhému manželovi tato životní svázanost znelíbí a zachce se mu jiná. Podle mínění těchto novodobých volnomyšlenkářů mělo by platit manželství jako mravní institut, pokud jej váže pohlavní náklonnost, protože po zániku vzájemné citové náklonnosti manželství, pokud se nerozvede, mění se v nemravnou instituci. Jen nerozumným lidem se mohou zamlouvat takové a podobné prázdné řeči o volné lásce a svobodném rozlučném manželství, které se protiví zdravému rozumu a lidské přirozenosti. Máme svobodnou vůli se širokými možnostmi, ale pouze v určitých mezích, které chápeme jako mravní pořádek a kterých strážcem je svědomí. Skutky konané proti mravnímu pořádku jsou nemravné. Pohlavní život člověka, který se chová pouze podle smyslného pudu jako zvíře, je nedisciplinovaný a škodlivý, protože jeho pohlavní pud se neuplatňuje sám od sebe jako u zvířat, ale vede ho rozum. V tomto směru zneužívaná svoboda je bezuzdností, která člověka ponižuje pod úroveň zvířat. Je však i opravdová svoboda, která člověka pozdvihuje a zajišťuje mu jeho důstojnost - svoboda, která se používá v opačném směru: v odpovědnosti a v odříkání. Člověk, který se svobodně oddává pohlavní žádostivosti, stává se otrokem svého pohlavního pudu. Jakmile však svoji žádost ovládne, svobodně si odříká pohlavní touhy, a to i v případě, když jim neodporují rozum nebo svědomí, je opravdu svobodný!!! Vraťme se však k původnímu hledisku, ke stanovisku biologa a lékaře. Rozdílnost mezi mužem a ženou je velká, zejména v pohlaví, protože jejich životní úloha je již od přírody jiná. Při pohlavním spojení je mužova účast krátká, bez hlubšího účinku a bez citových následků. Celkem jinak je to u ženy. Vždyť přirozeným následkem pohlavního Strana 20 (celkem 38)

ŘEČ TĚLA A VĚCI INTIMNÍ

ŘEČ TĚLA A VĚCI INTIMNÍ ŘEČ TĚLA A VĚCI INTIMNÍ»Manželským partnerům, kteří usilují o vzájemnou otevřenost, nabízí Bůh jako pomáhající prostředek sexualitu, která má dozrát ke stavu, jenž zaplavuje i ty poslední tělesné a duševní

Více

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti Veronika Kolečkářová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Závěrečná bakalářská práce na téma Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti je zaměřena

Více

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky Křesťan a práce Sociální učení církve papežské sociální encykliky 1 Papežské sociální encykliky představují ve svém souhrnu celou knihu 500 stran. Málo věřících čte tak rozsáhlá pojednání. Proto bylo třeba

Více

POHLEDY NA LÁSKU, S PŘIHLÉDNUTÍM K PROBLÉMU ZÁVISLOSTI

POHLEDY NA LÁSKU, S PŘIHLÉDNUTÍM K PROBLÉMU ZÁVISLOSTI Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce POHLEDY NA LÁSKU, S PŘIHLÉDNUTÍM K PROBLÉMU ZÁVISLOSTI (filozofie a psychologie lidských vztahů) Simona Vallová Plzeň 2013 Západočeská

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA 2012 STUDIJNÍ TEXT Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve

Více

I. Část úvodní. 1. Proč dnes jóga

I. Část úvodní. 1. Proč dnes jóga I. Část úvodní 1. Proč dnes jóga Žijeme v moderním světě, plném technických zázraků. Technika změnila tvar i vzhled celých kontinentů, mění přírodní podmínky a určuje styl života lidí. Technické vymoženosti

Více

Vážení čtenáři, http://www.makon.cz/pdf/sportjog.pdf

Vážení čtenáři, http://www.makon.cz/pdf/sportjog.pdf Vážení čtenáři, před dvěma roky jsem našel na internetu německou verzi této knihy s názvem Sport und Yoga. Kniha mě (stejně jako všechny knihy od Elisabeth Haich a Selvarajana Yesudiana) velmi uchvátila.

Více

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte ÚVOD DO PROBLEMATIKY A2.9 Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte L UCIE S TAŇKOVÁ Příspěvek se zaměřuje na definici pohádky a její místo v dětské literatuře, typické rysy pohádkových vyprávění,

Více

SEXUÁLNÍ ENERGIE MANTAK CHIA MICHAEL WINN NAKLADATELSTVÍ

SEXUÁLNÍ ENERGIE MANTAK CHIA MICHAEL WINN NAKLADATELSTVÍ ROZVÍJENÍ MUŽSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE MANTAK CHIA MICHAEL WINN NAKLADATELSTVÍ PODĚKOVÁNÍ Tato kniha vznikala v průběhu desetiletí. Chtěl bych na prvním místě poděkovat všem taoistickým mistrům, kteří byli

Více

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Dějiny výchovy dětí předškolního věku (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D. 2012 UNIVERZITA

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Selvarajan YESUDIAN. Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA. Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz

Selvarajan YESUDIAN. Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA. Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz Selvarajan YESUDIAN & Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz Do té doby vyšlo 315 000 výtisků v Maďarsku, Švýcarsku, NSR,

Více

Planety v domech, znameních a vzájemných aspektech Slunce, dárce života

Planety v domech, znameních a vzájemných aspektech Slunce, dárce života Planety v domech, znameních a vzájemných aspektech Slunce, dárce života Slunce je středem naší sluneční soustavy a je uznáváno jako dárce života všemi, i těmi, kdož nevěří v duchovní jevy a v duchovní

Více

Henri Boulad. Karmelitanské nakladatelství Kostelní Vydří 1996

Henri Boulad. Karmelitanské nakladatelství Kostelní Vydří 1996 Henri Boulad ŽIJ SVOBODNĚ Karmelitanské nakladatelství Kostelní Vydří 1996 Nihil obstat: P. Vojtěch Cyril Kodet OCarm. Imprimi potest: P. Radim Josef janičár OCarm. SVOBODA - SKUTEČNOST NEBO ILUZE? Svoboda

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická. Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce na téma.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická. Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce na téma. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta pedagogická Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce na téma O zrození a smrti (mystérium, kulturní procesy a výtvarná výchova) Vedoucí diplomové práce:

Více

OBSAH - 251 Předmluva - 7 Úvod - 9 1. Hmota - 11 2. Počátek života - 11 3. Buňka - 12 4. Ganglie - 14 5. Věk buněk - 15 6. Smrt - 16 7.

OBSAH - 251 Předmluva - 7 Úvod - 9 1. Hmota - 11 2. Počátek života - 11 3. Buňka - 12 4. Ganglie - 14 5. Věk buněk - 15 6. Smrt - 16 7. OBSAH - 251 Předmluva - 7 Úvod - 9 1. Hmota - 11 2. Počátek života - 11 3. Buňka - 12 4. Ganglie - 14 5. Věk buněk - 15 6. Smrt - 16 7. Podivuhodná schopnost buňky - 17 8. Čištění a zachování zdravých

Více

1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme

1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme 1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme prožívali vánoční dobu, dívali se do Betléma a přemýšleli

Více

Ze Sinaje do Kanánu... Úvodem:

Ze Sinaje do Kanánu... Úvodem: 1 Ze Sinaje do Kanánu... Čím vroucnější je náš styk s Bohem, a čím jest jasnější poznání Jeho požadavků, tím více se budeme měnit k obrazu Božímu! BÚ 1960, 87 Ale ti, kteříž jiné vyučují, skvíti se budou

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství V tomto článku bychom chtěli psát o Božím záměru pro vztah mezi mužem a ženou v kontrastu se zneužíváním sexuality v dnešní době. Rádi bychom též poukázali

Více

www.medo.cz Ukázka knihy Snář sebepoznání Plnou verzi knihy naleznete na stránkách

www.medo.cz Ukázka knihy Snář sebepoznání Plnou verzi knihy naleznete na stránkách Ukázka knihy Snář sebepoznání Plnou verzi knihy naleznete na stránkách www.medo.cz Licenční ujednání: Kniha Snář sebepoznání je určená pouze pro osobní použití bez možnosti další distribuce či jiného šíření

Více

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai PŘIŠLA JSEM, ABYCH VÁS VZALA DOMŮ Sbírka citátů a duchovního učení Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai Přišla jsem, abych vás vzala Domů 1 Předmluva Tato

Více

Život bez chorob PŘIROZENÁ STRAVA. napsal Ernst Günter. Skripta POPULAR 1990. Předmluva

Život bez chorob PŘIROZENÁ STRAVA. napsal Ernst Günter. Skripta POPULAR 1990. Předmluva Život bez chorob PŘIROZENÁ STRAVA napsal Ernst Günter Skripta POPULAR 1990 Předmluva Kniha Přirozená strava dnes přichází k těm, kteří ji nezbytně potřebují ke svému dalšímu životu. Nakladatelství Popular

Více

Úvod CO? PRO KOHO? KÝM? PROČ? PROČ BEZDOMOVECTVÍ?

Úvod CO? PRO KOHO? KÝM? PROČ? PROČ BEZDOMOVECTVÍ? Úvod CO? Tato publikace slouží pedagogickým pracovníkům k zpřístupnění témat, které se nesnadno učí. Jejím cílem je zpracovat tři témata, jež souvisí se sociálním vyloučení, interaktivními metodami neformálního

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS MILARÄPA Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS Tato tibetská kresba znázorňující Milaräpův život byla přetištěna z anglického originálu W. Y. Evans-Wentz MILARÄPA velký tibetský jógin Komentuje

Více