PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ V PROJEKTOVÉM CYKLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ V PROJEKTOVÉM CYKLU"

Transkript

1 PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ V PROJEKTOVÉM CYKLU úvd d využití sftwarvých prstředků ZPRACOVAL: Tmáš Tžička Vypracván s pdpru: Wikipedia; Stránky svbdném sftware Staníček, Hajkr Řízení prjektů -

2 2

3 Obsah 1 PROCES IMPLEMENTACE - PŘÍPRAVA A REALIZACE MINDMAPPING A BRAINSTORMING GANTTŮV DIAGRAM PERT JEŠTĚ LÉPE WBS LOGICKÁ STRUKTURA PROJEKTU NA ZÁVĚR Byl nebyl Byl jednu jeden pdnik a v něm čtyři zaměstnanci, kteří se jmenvali Každý, Někd, Kdkliv a Nikd. Jednh dne byl třeba splnit důležitý úkl a Každý si byl jist, že t Někd udělá. Mhl t udělat Kdkliv, ale Nikd t neudělal. Někd se rzzlbil, prtže t přece byla práce pr Každéh. Každý si myslel, že by t mhl udělat Kdkliv, ale Nikd si neuvědmil, že t Každý neudělá. Naknec Každý bviňval Někh, že Nikd neudělal t, c mhl udělat Kdkliv. 3

4 1 PROCES IMPLEMENTACE - PŘÍPRAVA A REALIZACE Běžný pstup Pdrbně je ppsán v materiálech zabývajících se managementem prjektvéh cyklu (viz např. Manuál prjektvéh cyklu ZRS ČR), jednduše je mžn říci, že vychází z snvy: Prč vlastní hermeneutická analýza přístupu k věci C stanvení cíle Jak jakým způsbem cíle dsáhneme Kdy termíny prjekty S kým sestavení/definice týmu Za klik rzpčet prjektu a skládá se především z následujících krků: Prmyšlení/analýza a definice Stanvení termínů a zdrjů Strukturvání Časvání Stanvení kntrlních mechanismů K čemu je t dbré Přehledná příprava, týmvá splupráce Kntrla činnstí, vnitřní i vnější Předcházení chyb, zjedndušená evaluace 4

5 Ukážeme si sftwarvé nástrje, které nás mhu prvést celým prjektvým cyklem (vyjma evaluace). Budeme se zabývat především dvěma základními Mindmapvým FreeMind a prgramem na tvrbu časvých harmngramů tzv. Gantt diagramů a kntrlu plnění úklů GanttPrject. Sftware na vytváření Síťvých diagramů v technice PERT je pr nárčnější uživatele i když se dnes již jedná standardní techniku při řízení slžitějších prjektů. Naknec se jen stručně seznámíme s vypracváním WBS tabulky rzbru prjektu, který by měl být při samtném psaní prjektu prvním krkem. 5

6 2 MINDMAPPING A BRAINSTORMING Mindmapping na pzadí brainstrmingu Brainstrming je skupinvá technika zaměřená na genervání c nejvíce nápadů na dané téma. Pprvé s tut myšlenku přišel v rce 1939 reklamní pracvník Alex Faickney Osbrn, jak specificku metdu ji pak rzpracval v knize Applied Imaginatin (1953). Metda brainstrming je systematicky vedená rychlá diskuse, s cílem pdnítit tvůrčí myšlenky a nvá řešení týkající se předem zvlenéh prblému. Více např. viz: BRAINSTORMING (Buření mzků): kreativní metda pr řešení prblémů - (Rbert Stjanv, Pavel Nváček) Klasickými nástrji tét techniky zůstávají flipchart a nvěji také mderátrský kufřík s pinbardy. Stále častěji se pužívá i pčítač ve spjení s beamerem. T dává mžnst rychlé práce s textem a především umžňuje rychlé zálhvání a následné sdílení textů s statními účastníky. Zkušensti s přepisem textů z flipchartů či pinbardů jsu žalstné a jen částečným řešením je digitální ftgrafie. Mindmapping je jedna z frem brainstrmingu a rzvíjí jeh mžnsti. Námět, který chceme analyzvat, zapíšeme dprstřed listu papíru. Na základě způsbu práce mzku, který pldí větvící se náměty (myšlenky), vytváříme asciace a zakreslujeme na papír diagram ve tvaru strmu větvícíh se d všech stran. Prstřednictvím tét metdy lépe przumíme lgice věci, suvislstem a priritám. 6

7 Mindmapvý sftware Tat technika sice byla vyvinuta v šedesátých letech, ale jak by byla vymyšlena přím pr sftwarvé zpracvání. T naknec ještě rzšířil mžnsti mindmappingu, prtže prgramy umžňují využití i k dalším úlhám - příprava akcí, seznamy, zápisky, SWOT, marketing, web-mapy Freewarvý prgram Nejjedndušším a nejvýhdnějším způsbem, jak získat jakýkli sftware je stáhnut jej zdarma z Internetu. Ne každý takvý sftware je však skutečně zdarma - free. Čast se jedná tzv. demverze, jejichž pužívání je mezen dbu pužití i rzsahem využití prgramu. Existuje však i skutečně svbdný sftware, který je prdukván v rámci licence GNU-GPL (General Public License). Pd tut licencí můžete snadn získat i sftware pr Mindmapping. V našem případě budeme pracvat s prgramem FreeMind, který je napsán v jazyce JAVA a z velké části je v češtině. Java je bjektvě rientvaný prgramvací jazyk, který vyvinula firma Sun Micrsystems a představila 23. května Firma Sun uvlnila 8. května 2007 veškeré kódy k JAVA a tak se z tht systému stal pen surce. Java je jedním z nejpužívanějších prgramvacích jazyků na světě. Díky své přensitelnsti je pužíván pr prgramy, které mají pracvat na různých systémech pčínaje čipvými kartami, přes mbilní telefny a různá zabudvaná zařízení, aplikace pr desktpvé pčítače až p rzsáhlé distribuvané systémy pracující na řadě splupracujících pčítačů rzprstřených p celém světě. Sftware můžete získat na stránce kde si můžete také věřit, zda JAVA ve svém pčítači již máte a naklik je aktuální. Prgram FreeMind jsme využili při vývji prjektu Wrk f Prmises, který byl expertní kmisí MZV a kanadské CIDA hdncen jak nejlepší v rámci trilaterálních prjektů v r A začínáme s FreeMind Instalace - Stáhneme z Internetu - Instalace prběhne puhým spuštěním subru. Prgram nebude fungvat, pkud v pčítači není JAVA. Pzná se t lehce pdle th, jestli je v vládacích panelech ikna JAVA hrneček kuřící kávy. Spuštění - Při správné instalaci by se měla bjevit ikna na Plše. T spuštění značně zjedndušuje. Pak již následují základní krky: Otevřít nvý dkument Subr > Nvý (neb přes aktivní iknu) Otevřít dkument Subr > Otevřít. Musíte tevírat prgramem, nikli přes kmandéry. JAVA prgramy mají tu výhdu, že zachvávají všechny pslední dkumenty, takže se pak velmi rychle dají tevřít Subr > Pslední dkumenty. Pjmenvání mapy Název uprstřed Nvá mapa, stačí na něj kliknut a přepsat. Vlžit uzel Ikna žárvka neb Vlžit > Nvý pduzel. 7

8 Editace uzlu Text v uzlu můžeme editvat dvjím kliknutím na levé tlačítk myši. T všem platí puze pr uzly na knci větve. V statních případech kliknutí znamená skrytí či dkrytí následující částí větve cž se hdí především v rzsáhlých diagramech. K editaci tedy pužíváme kliknutí na pžadvaný uzel pravým tlačítkem myši, které standardně tevře nabídku. Vybrat tvar mapy (buď se budu jedntlivé uzly bjevvat na větvích, neb budu uzavřeny v bublinách) Frmát > Bublina Spjit uzly (služí k zřejmění závislstí...) Drp and Draw (DaD): Pravým tlačítkem myši klikneme na uzel z nějž chceme vést spjvací šipku a táhneme až na cílvý uzel (ten se částečně zabarví šedě). P puštění tlačítka se uzly prpjí. Editace je mžná pět myší. Stiskem levéh tlačítka na šipce ji můžeme tvarvat. Pravé tlačítk tevírá nabídku. Psun uzlů Přadí aktivníh uzlu můžeme měnit pmcí klávesy Ctrl a šipek. Můžeme také využít DaD a pmcí levéh tlačítka myši uzel přenést kam ptřebujeme. Míst, na něž bude uzel napjen, se zbarví šedě. Diagram můžeme vhdně dplňvat iknami (při aktivním uzlu kliknut na iknu), měnit barvy uzlů i větví (Frmát či jak u editace), dknce i vkládat pznámky k jedntlivým uzlům. POZOR pznámku musíte vkládat puze přes Vlžit > Pznámku. Vlžení pznámky v nabídce přes kliknutí myší chybí. Rychlý návd Módy > Brwse. Je puze v AJ, ale je pravdu přehledný Exprt I klegům, kteří nechtějí pdstupit jednduchu instalaci můžete nabídnut výstup a t ve frmě textu, brázku či PDF. FreeMind je sice krunním princem mindmapvých prgramů, ale nenabízí mnžství brázků, hry ikn, nejrůznější tvary větví a různé další vymžensti, jak jeh slavní bratři z kmerční sféry. Je však zadarm, přehledný a uživatelsky přátelský. Kmerční verze stjí většinu něklik tisíc... 8

9 9

10 3 GANTTŮV DIAGRAM Ganttův diagram je nejppulárnější frmu zpracvání a zbrazvání časvéh plánu prjektu. Půvdně představen Karlem Adamieckim pd názvem Harmngram. Henry Gantt publikval využití diagramu v rce Ve své dbě šl revluční techniku, která dkáže přiblížit aktivity prjektu v jejich časvé suvislsti. V sedmdesátých letech byl dplněn spjvací šipky, které ukazují závislst mezi kncem jedné aktivity a začátkem druhé. Prblémem Ganttva diagramu je udržení tzv. 100% pravidla. Tedy aby například pracvní vytížení jednh člvěka, p rzepsání d jedntlivých aktivit, dsáhl 100 % a nebyl vyšší či nižší. Ganttův diagram se stal ppulárním i v pčítačvém zpracvání. Umžňuje nejen vytváření relativně přehledných grafů, ale zpřístupňuje tyt frdistické metdy i méně zkušeným managerům z nevládek. Je mžn kntrlvat využívání lidských zdrjů i plnění jedntlivých úklů. K čemu se Gantt hdí 1. Plán realizace 2. Plánvání činnstí v rámci rganizace 3. Zapisvání úklů 4. Kntrla využití zdrjů 10

11 Můžeme začít Instalace Stáhnut z Internetu (stejně jak FreeMind vyžaduje JAVA). Celu slžku nahrajete d prgram files. Ze subru Ganttprject.bat vytvřte zástupce a umístěte h na plchu. Jeh pmcí pak spustíte prgram. Neb si můžete stáhnut instalační prgram, který t vše udělá za vás. Spustit P kliknutí na zástupce se nejprve tevře systémvé kn a teprve p něm prgram. Obě kna zůstanu tevřená, vypnutí znamená uknčení prgramu. Nvý prjekt Prjekt > Nvý. Můžete zadat jmén a další údaje. V následujícím krku pak zvlte pracvní dny. Nastavit rle zdrjů (zadat pracvní funkce: manager/ka, asistent/ka, atd., které pak budete přiřazvat ke knkrétním lidem) Upravit > Nastavení > Rle zdrje. Nastavení slupců (umžní nastavit si viditelné slupce pdle ptřeby) Pravé tlačítk myši na slupce, klik - vybrat c chcete. Vkládat úkly Iknu mdré šipky na liště. Vkládá úkly či zdrje pdle th, jaká karta je aktivní (Gantt / Zdrje). Časvání mžn řešit myší DaD. Najedeme na slupec, až se nám bjeví šipka. Se stisknutým levým tlačítkem myši úkl prdlužujeme či zkracujeme. Editace úklů Klik pravé tlačítk myši na úkl a vybrat v nabídce Mžnsti úklu. V kartách pak mhu prvádět úpravy. V kartě Zdrje přiřaďte lidi či materiál a v pli jedntka uveďte prcentuální využití pracvní dby. Vkládat zdrje Iknu mdré šipky na liště. Vkládá úkly či zdrje pdle th, jaká karta je aktivní (Gantt / Zdrje). Napsat jmén a přiřadit rli. Můžete dplnit i spjení a data nepřítmnsti. Editace zdrjů Pravé tlačítk myši na úkl zdrje. Ttéž jak u úklů. Závislsti úklů DaD pravým tlačítkem myši na výchzí úkl a táhnut na závislý úkl. Nevýhdu je, že v prgramu je následující úkl psunut ihned za předcházející úkl (mim vlných dnů...), cž ne vždy musí být přesně t, c chceme. Plnění úklů Myší na začátek slupce úklů až se nám ukáže symbl %, DaD pravé tlačítk myši a táhnut dle ptřeby, prcenta splnění se nám ukazují nad kurzrem. Milníky Označují důležitý bd v prjektu (nikli aktivitu), např. začátek, uknčení skupiny aktivit, djezd na misi a pd. Jsu značeny tradičním čtverečkem pstaveným na rh. Z úklu uděláme milník v kartě úklu. 11

12 Pr ilustraci jsem vytvřil Plán pr zajištění exkurze zahraniční skupiny. Viz subr Skupina.gan. Je třeba pr ni zajistit ubytvání, infrmace pžadvaných cílech, průvdce, exkurze a naknec t celé realizvat. V ganttu vidíte, jaké ptřebujete lidi, jak jsu vytíženi a jaký ptřebujete čas k realizaci. GanttPrject je prjekt mezinárdní skupiny prgramátrů a dalších splupracvníků a je srvnatelný s kmerčně nabízenými prgramy. 12

13 4 PERT JEŠTĚ LÉPE Prgram Evaluatin and Review Technique známý pd zkratku PERT je mdel prjektvéh vývje a managementu vyvinutý Bz Allen Hamiltn, Inc. speciálně pr prjekt US NAVY na vývj balistických střel v rce PERT měl zajistit vývj střel a následnu realizaci prjektu v c nejkratší dbě. Nejznámějším výstupem je síťvý diagram, který dává jasný přehled jedntlivých aktivitách. V zásadě PERT analyzuje a stanví jedntlivé krky ptřebné k realizaci a následně definuje ptřebný čas na jejich realizaci. Důležitu rli hraje struktura závislsti jedntlivých krků. Prjekt je pak schpen pčítat i s nejistými aktivitami a kalkulvat je tak, aby c nejméně hrzily realizaci. PERT je základem sfistikvanéh plánvání, dává přehled suběhu jedntlivých akcí, jejich závislstech a důležitých termínech. Výhdu je také přesnější přehled využití ptřebných zdrjů. PERT a síťvý diagram je slžitější plánvací strukturu než Gantt a hdí se především pr slžitější úkly. Nicméně pr realizaci prjektů v řádech milinů se jedná standardní nástrj. Tvrba síťvých diagramů by byla dnes již nemyslitelná bez pčítačů a sftwarvé zpracvaní z něj na druhu stranu dělá uživatelsky přívětivý a p čertech efektivní nástrj plánvání i pr méně zkušené managery. V nevládní sféře v ČR jsme jej pprvé pužili pr start prvníh Fairtrade velkbchdu v nvých členských státech EU. Díky tét technice jsme byli schpni během pěti měsíců z nuly začít s prdejem, cž znamenal dhdu s ddavateli, dběrateli, zajištění všech záknných pvlení, certifikace Bi a Fairtrade, vývj dvu prduktů, vytvření prpagačních materiálů a mnh dalších věcí a t s jen velmi mezenými kapacitami. Jak na t Prgram PERT Chart Expert je ke stažení z internetu - Jedná se dem verzi, která je na 30 dní a s mezením na padesát úklů. Výhdu je, že pkud jste si prgram jednu stáhli, můžete jej kdykli p 13

14 vypršení dem-lhůty přeinstalvat. Předtím je však třeba dinstalvat staru verzi. Více na stránkách Tam také uvidíte, jaký je cenvý rzdíl mezi stejně kvalitním svbdným a kmerčním sftwarem... Manuál v AJ je sučástí prgramu a je pměrně přehledný. Pr ilustraci jsem vytvřil dva síťvé diagramy Skupina PERT.pce a Skupina PERT-D.pce. Oba diagramy rzvíjí prgram skupiny, který jsme si ukazvali na Ganttu. Tentkrát však jen t rganizačně nejnárčnější, den exkurze. Na prvním diagramu vidíte pměrně jednduchu strukturu. Je jasné c kd dělá. Jiná situace všem nastane, pkud mají být jedntlivé skupiny dpraveny na místa, která jsu d sebe více vzdálena a my máme k dispzici puze jedn aut. Pr větší přehlednst jsem rzdělil diagram d dvu pdskupin Skupiny a Dprava (mhli bychm ale dělit dále, třeba pdle jedntlivých průvdců či skupin, abychm měli přesnější přehled). Teď vidíme přesně, c má dělat řidič a na jak dluh budeme aut ptřebvat. Ukázal se také, že není časvě mžné zvládnut splečný běd a tak jedna skupina musí jíst v závdní kantýně. 14

15 Interaktivita prgramu nám umžňuje vidět, c se přesně stane, psuneme-li nějaký termín. Rzdělíme-li si diagram d pdskupin pdle zdrjů, můžeme kntrlvat i jejich využití. Jedná se sice nárčnější techniku, která vyžaduje trchu studia, ale výsledek překnává čekávání a t především při řešení slžitějších a časvě nárčnějších prjektů. 15

16 5 WBS LOGICKÁ STRUKTURA PROJEKTU Lgická struktura je základním stavebním kamenem přípravy prjektu, pmcí níž definujeme a strukturujeme celý buducí prjekt. První a druhá úrveň definují celkvé a dílčí plánvané cíle. V dalších úrvních jsu pak ppsány výstupy ptřebné pr splnění cílů. Jde tedy hierarchický rzklad výstupů prjektu, nikli rganizační strukturu neb rzpis aktivit. I zde musíme myslet na pravidl 100 %, jak statně při celé přípravě a implementaci prjektu. Wrk Breakdwn Structure (WBS) prezentuje výstupy prjektu a nikli aktivity, prtže zatímc cíle a pžadvané výstupy jsme schpni definvat v začátku prjektu pměrně snadn, s aktivitami veducími k těmt cílům a výstupům je t mnhdy slžitější. Čast jsu předmětem externích zakázek a my je ani nemusíme řešit. Správně pstavená tabulka WBS pak velmi usnadňuje přičlenění aktivit k jedntlivým výstupům a t tak, aby každá aktivita byla sučástí jen a puze jedné plžky WBS. Dpručený prgram WBS Chart Pr je pměrně jednduchým nástrjem, který umžňuje tvrbu rganizačních diagramů s tím, že d nich dkáže začlenit zdrje, náklady, termíny. Ke stažení: Samzřejmě tent prgram můžete využít i pr jiné účely, např. pr vytváření sfistikvanějších diagramů rganizačních struktur a pd. WBS Chart Pr a PERT Chart Pr splu úzce splupracují. Pr vytváření přehledu financích a zdrjích v rámci PERT je třeba využít prgram WBS. 16

17 6 NA ZÁVĚR Prjektvé řízení je nezbytnu slžku prfesinálníh vedení prjektů. Je třeba zvažvat, d jaké hlubky půjdeme (abychm plánváním nestrávili více času než realizací ). Vždy je třeba pstupvat kherentně k danému či zvlenému systému. Imprvizace je umění řešit krize či nedstatky nikli zastírání špatnéh vedení uvidíme Dbré plánvání šetří náš čas, lidské zdrje i finanční prstředky. Mudrý přijímá věci tak, jak přicházejí. Prjekt dle ISO Dle nrmy ISO je prjekt jedinečný prces sestávající z řady krdinvaných a řízených činnstí s daty zahájení a uknčení, prváděný pr dsažení předem stanvenéh cíle, který vyhvuje specifikvaným pžadavkům, včetně mezení daných časem, náklady a zdrji. Prjekt je sekvence činnstí mající jeden začátek a jeden knec, přidělené zdrje a směřující k vytvření určitých prduktů. S vytvřením prduktů je vždy spjen rizik. Ať jsu vaše rizika c nejmenší! Tmáš Tžička Vypracván s pdpru: Wikipedia; Stránky svbdném sftware Staníček, Hajkr Řízení prjektů

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích Pdpra plánvání a řízení prjektů v CASE nástrjích seminární práce z předmětu IT572 Prstředky CASE a jejich využití při tvrbě IS Vítězslav Jánský Petr Kříž Jan Šebelík prsinec 2005-1 - Obsah Úvd...3 Cíl

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Software project management

Software project management Sftware prject management Bhumír Zubek, Vladimír Rytíř bhumir.zubek@prfinit.eu, vladimir.rytir@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka.html Kde se s prjektvým řízením ptkáme?

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit)

XTB-Trader DMA. Zastavení ztrát (Stop Loss) a Realizovat zisk (Take Profit) XTB-Trader DMA Příkazy k nákupu či prdeji akcií zadáváte jednduše přím v platfrmě XTB-Trader. V kénku pr nastavení nvéh pkynu vepište pčet kusů akcií, které chcete zbchdvat. Zastavení ztrát (Stp Lss) a

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 3. 3. 2015 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Rbin Vladyka PŘÍTOMNI ZA KRK > VIA TELEFON > František Nejedl > Vernika Hubrtvá > Tmáš Vančura NEPŘÍTOMNI PROGRAM JEDNÁNÍ

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů na

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Základní pojmy ICT. Windows 1.0 1985 odstraňoval nedostatky MS-DOS, podporoval multitasking a byl uživatelsky přívětivější

Základní pojmy ICT. Windows 1.0 1985 odstraňoval nedostatky MS-DOS, podporoval multitasking a byl uživatelsky přívětivější SOFTWARE SOFTWARE je prgramvé vybavení pčítače. D tht pjmu spadají všechny vaše blíbené prgramy, které vám pmáhají pracvat s texty, tabulkami, prezentacemi, upravvat digitální ftgrafie, prgramy pr sledvání

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé služby. 6 zhtvení grantvé přihlášky (v ČJ). 6 průměrné ceny

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Plánvání rganizvání a řízení úklů a jejich zdrjů v rámci ucelenéh prjektu za respektvání časvých, zdrjvých a nákladvých mezení. (bvykle s cílem dsažení maximálníh eknmickéh efektu) 2

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více