PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ V PROJEKTOVÉM CYKLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ V PROJEKTOVÉM CYKLU"

Transkript

1 PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ V PROJEKTOVÉM CYKLU úvd d využití sftwarvých prstředků ZPRACOVAL: Tmáš Tžička Vypracván s pdpru: Wikipedia; Stránky svbdném sftware Staníček, Hajkr Řízení prjektů -

2 2

3 Obsah 1 PROCES IMPLEMENTACE - PŘÍPRAVA A REALIZACE MINDMAPPING A BRAINSTORMING GANTTŮV DIAGRAM PERT JEŠTĚ LÉPE WBS LOGICKÁ STRUKTURA PROJEKTU NA ZÁVĚR Byl nebyl Byl jednu jeden pdnik a v něm čtyři zaměstnanci, kteří se jmenvali Každý, Někd, Kdkliv a Nikd. Jednh dne byl třeba splnit důležitý úkl a Každý si byl jist, že t Někd udělá. Mhl t udělat Kdkliv, ale Nikd t neudělal. Někd se rzzlbil, prtže t přece byla práce pr Každéh. Každý si myslel, že by t mhl udělat Kdkliv, ale Nikd si neuvědmil, že t Každý neudělá. Naknec Každý bviňval Někh, že Nikd neudělal t, c mhl udělat Kdkliv. 3

4 1 PROCES IMPLEMENTACE - PŘÍPRAVA A REALIZACE Běžný pstup Pdrbně je ppsán v materiálech zabývajících se managementem prjektvéh cyklu (viz např. Manuál prjektvéh cyklu ZRS ČR), jednduše je mžn říci, že vychází z snvy: Prč vlastní hermeneutická analýza přístupu k věci C stanvení cíle Jak jakým způsbem cíle dsáhneme Kdy termíny prjekty S kým sestavení/definice týmu Za klik rzpčet prjektu a skládá se především z následujících krků: Prmyšlení/analýza a definice Stanvení termínů a zdrjů Strukturvání Časvání Stanvení kntrlních mechanismů K čemu je t dbré Přehledná příprava, týmvá splupráce Kntrla činnstí, vnitřní i vnější Předcházení chyb, zjedndušená evaluace 4

5 Ukážeme si sftwarvé nástrje, které nás mhu prvést celým prjektvým cyklem (vyjma evaluace). Budeme se zabývat především dvěma základními Mindmapvým FreeMind a prgramem na tvrbu časvých harmngramů tzv. Gantt diagramů a kntrlu plnění úklů GanttPrject. Sftware na vytváření Síťvých diagramů v technice PERT je pr nárčnější uživatele i když se dnes již jedná standardní techniku při řízení slžitějších prjektů. Naknec se jen stručně seznámíme s vypracváním WBS tabulky rzbru prjektu, který by měl být při samtném psaní prjektu prvním krkem. 5

6 2 MINDMAPPING A BRAINSTORMING Mindmapping na pzadí brainstrmingu Brainstrming je skupinvá technika zaměřená na genervání c nejvíce nápadů na dané téma. Pprvé s tut myšlenku přišel v rce 1939 reklamní pracvník Alex Faickney Osbrn, jak specificku metdu ji pak rzpracval v knize Applied Imaginatin (1953). Metda brainstrming je systematicky vedená rychlá diskuse, s cílem pdnítit tvůrčí myšlenky a nvá řešení týkající se předem zvlenéh prblému. Více např. viz: BRAINSTORMING (Buření mzků): kreativní metda pr řešení prblémů - (Rbert Stjanv, Pavel Nváček) Klasickými nástrji tét techniky zůstávají flipchart a nvěji také mderátrský kufřík s pinbardy. Stále častěji se pužívá i pčítač ve spjení s beamerem. T dává mžnst rychlé práce s textem a především umžňuje rychlé zálhvání a následné sdílení textů s statními účastníky. Zkušensti s přepisem textů z flipchartů či pinbardů jsu žalstné a jen částečným řešením je digitální ftgrafie. Mindmapping je jedna z frem brainstrmingu a rzvíjí jeh mžnsti. Námět, který chceme analyzvat, zapíšeme dprstřed listu papíru. Na základě způsbu práce mzku, který pldí větvící se náměty (myšlenky), vytváříme asciace a zakreslujeme na papír diagram ve tvaru strmu větvícíh se d všech stran. Prstřednictvím tét metdy lépe przumíme lgice věci, suvislstem a priritám. 6

7 Mindmapvý sftware Tat technika sice byla vyvinuta v šedesátých letech, ale jak by byla vymyšlena přím pr sftwarvé zpracvání. T naknec ještě rzšířil mžnsti mindmappingu, prtže prgramy umžňují využití i k dalším úlhám - příprava akcí, seznamy, zápisky, SWOT, marketing, web-mapy Freewarvý prgram Nejjedndušším a nejvýhdnějším způsbem, jak získat jakýkli sftware je stáhnut jej zdarma z Internetu. Ne každý takvý sftware je však skutečně zdarma - free. Čast se jedná tzv. demverze, jejichž pužívání je mezen dbu pužití i rzsahem využití prgramu. Existuje však i skutečně svbdný sftware, který je prdukván v rámci licence GNU-GPL (General Public License). Pd tut licencí můžete snadn získat i sftware pr Mindmapping. V našem případě budeme pracvat s prgramem FreeMind, který je napsán v jazyce JAVA a z velké části je v češtině. Java je bjektvě rientvaný prgramvací jazyk, který vyvinula firma Sun Micrsystems a představila 23. května Firma Sun uvlnila 8. května 2007 veškeré kódy k JAVA a tak se z tht systému stal pen surce. Java je jedním z nejpužívanějších prgramvacích jazyků na světě. Díky své přensitelnsti je pužíván pr prgramy, které mají pracvat na různých systémech pčínaje čipvými kartami, přes mbilní telefny a různá zabudvaná zařízení, aplikace pr desktpvé pčítače až p rzsáhlé distribuvané systémy pracující na řadě splupracujících pčítačů rzprstřených p celém světě. Sftware můžete získat na stránce kde si můžete také věřit, zda JAVA ve svém pčítači již máte a naklik je aktuální. Prgram FreeMind jsme využili při vývji prjektu Wrk f Prmises, který byl expertní kmisí MZV a kanadské CIDA hdncen jak nejlepší v rámci trilaterálních prjektů v r A začínáme s FreeMind Instalace - Stáhneme z Internetu - Instalace prběhne puhým spuštěním subru. Prgram nebude fungvat, pkud v pčítači není JAVA. Pzná se t lehce pdle th, jestli je v vládacích panelech ikna JAVA hrneček kuřící kávy. Spuštění - Při správné instalaci by se měla bjevit ikna na Plše. T spuštění značně zjedndušuje. Pak již následují základní krky: Otevřít nvý dkument Subr > Nvý (neb přes aktivní iknu) Otevřít dkument Subr > Otevřít. Musíte tevírat prgramem, nikli přes kmandéry. JAVA prgramy mají tu výhdu, že zachvávají všechny pslední dkumenty, takže se pak velmi rychle dají tevřít Subr > Pslední dkumenty. Pjmenvání mapy Název uprstřed Nvá mapa, stačí na něj kliknut a přepsat. Vlžit uzel Ikna žárvka neb Vlžit > Nvý pduzel. 7

8 Editace uzlu Text v uzlu můžeme editvat dvjím kliknutím na levé tlačítk myši. T všem platí puze pr uzly na knci větve. V statních případech kliknutí znamená skrytí či dkrytí následující částí větve cž se hdí především v rzsáhlých diagramech. K editaci tedy pužíváme kliknutí na pžadvaný uzel pravým tlačítkem myši, které standardně tevře nabídku. Vybrat tvar mapy (buď se budu jedntlivé uzly bjevvat na větvích, neb budu uzavřeny v bublinách) Frmát > Bublina Spjit uzly (služí k zřejmění závislstí...) Drp and Draw (DaD): Pravým tlačítkem myši klikneme na uzel z nějž chceme vést spjvací šipku a táhneme až na cílvý uzel (ten se částečně zabarví šedě). P puštění tlačítka se uzly prpjí. Editace je mžná pět myší. Stiskem levéh tlačítka na šipce ji můžeme tvarvat. Pravé tlačítk tevírá nabídku. Psun uzlů Přadí aktivníh uzlu můžeme měnit pmcí klávesy Ctrl a šipek. Můžeme také využít DaD a pmcí levéh tlačítka myši uzel přenést kam ptřebujeme. Míst, na něž bude uzel napjen, se zbarví šedě. Diagram můžeme vhdně dplňvat iknami (při aktivním uzlu kliknut na iknu), měnit barvy uzlů i větví (Frmát či jak u editace), dknce i vkládat pznámky k jedntlivým uzlům. POZOR pznámku musíte vkládat puze přes Vlžit > Pznámku. Vlžení pznámky v nabídce přes kliknutí myší chybí. Rychlý návd Módy > Brwse. Je puze v AJ, ale je pravdu přehledný Exprt I klegům, kteří nechtějí pdstupit jednduchu instalaci můžete nabídnut výstup a t ve frmě textu, brázku či PDF. FreeMind je sice krunním princem mindmapvých prgramů, ale nenabízí mnžství brázků, hry ikn, nejrůznější tvary větví a různé další vymžensti, jak jeh slavní bratři z kmerční sféry. Je však zadarm, přehledný a uživatelsky přátelský. Kmerční verze stjí většinu něklik tisíc... 8

9 9

10 3 GANTTŮV DIAGRAM Ganttův diagram je nejppulárnější frmu zpracvání a zbrazvání časvéh plánu prjektu. Půvdně představen Karlem Adamieckim pd názvem Harmngram. Henry Gantt publikval využití diagramu v rce Ve své dbě šl revluční techniku, která dkáže přiblížit aktivity prjektu v jejich časvé suvislsti. V sedmdesátých letech byl dplněn spjvací šipky, které ukazují závislst mezi kncem jedné aktivity a začátkem druhé. Prblémem Ganttva diagramu je udržení tzv. 100% pravidla. Tedy aby například pracvní vytížení jednh člvěka, p rzepsání d jedntlivých aktivit, dsáhl 100 % a nebyl vyšší či nižší. Ganttův diagram se stal ppulárním i v pčítačvém zpracvání. Umžňuje nejen vytváření relativně přehledných grafů, ale zpřístupňuje tyt frdistické metdy i méně zkušeným managerům z nevládek. Je mžn kntrlvat využívání lidských zdrjů i plnění jedntlivých úklů. K čemu se Gantt hdí 1. Plán realizace 2. Plánvání činnstí v rámci rganizace 3. Zapisvání úklů 4. Kntrla využití zdrjů 10

11 Můžeme začít Instalace Stáhnut z Internetu (stejně jak FreeMind vyžaduje JAVA). Celu slžku nahrajete d prgram files. Ze subru Ganttprject.bat vytvřte zástupce a umístěte h na plchu. Jeh pmcí pak spustíte prgram. Neb si můžete stáhnut instalační prgram, který t vše udělá za vás. Spustit P kliknutí na zástupce se nejprve tevře systémvé kn a teprve p něm prgram. Obě kna zůstanu tevřená, vypnutí znamená uknčení prgramu. Nvý prjekt Prjekt > Nvý. Můžete zadat jmén a další údaje. V následujícím krku pak zvlte pracvní dny. Nastavit rle zdrjů (zadat pracvní funkce: manager/ka, asistent/ka, atd., které pak budete přiřazvat ke knkrétním lidem) Upravit > Nastavení > Rle zdrje. Nastavení slupců (umžní nastavit si viditelné slupce pdle ptřeby) Pravé tlačítk myši na slupce, klik - vybrat c chcete. Vkládat úkly Iknu mdré šipky na liště. Vkládá úkly či zdrje pdle th, jaká karta je aktivní (Gantt / Zdrje). Časvání mžn řešit myší DaD. Najedeme na slupec, až se nám bjeví šipka. Se stisknutým levým tlačítkem myši úkl prdlužujeme či zkracujeme. Editace úklů Klik pravé tlačítk myši na úkl a vybrat v nabídce Mžnsti úklu. V kartách pak mhu prvádět úpravy. V kartě Zdrje přiřaďte lidi či materiál a v pli jedntka uveďte prcentuální využití pracvní dby. Vkládat zdrje Iknu mdré šipky na liště. Vkládá úkly či zdrje pdle th, jaká karta je aktivní (Gantt / Zdrje). Napsat jmén a přiřadit rli. Můžete dplnit i spjení a data nepřítmnsti. Editace zdrjů Pravé tlačítk myši na úkl zdrje. Ttéž jak u úklů. Závislsti úklů DaD pravým tlačítkem myši na výchzí úkl a táhnut na závislý úkl. Nevýhdu je, že v prgramu je následující úkl psunut ihned za předcházející úkl (mim vlných dnů...), cž ne vždy musí být přesně t, c chceme. Plnění úklů Myší na začátek slupce úklů až se nám ukáže symbl %, DaD pravé tlačítk myši a táhnut dle ptřeby, prcenta splnění se nám ukazují nad kurzrem. Milníky Označují důležitý bd v prjektu (nikli aktivitu), např. začátek, uknčení skupiny aktivit, djezd na misi a pd. Jsu značeny tradičním čtverečkem pstaveným na rh. Z úklu uděláme milník v kartě úklu. 11

12 Pr ilustraci jsem vytvřil Plán pr zajištění exkurze zahraniční skupiny. Viz subr Skupina.gan. Je třeba pr ni zajistit ubytvání, infrmace pžadvaných cílech, průvdce, exkurze a naknec t celé realizvat. V ganttu vidíte, jaké ptřebujete lidi, jak jsu vytíženi a jaký ptřebujete čas k realizaci. GanttPrject je prjekt mezinárdní skupiny prgramátrů a dalších splupracvníků a je srvnatelný s kmerčně nabízenými prgramy. 12

13 4 PERT JEŠTĚ LÉPE Prgram Evaluatin and Review Technique známý pd zkratku PERT je mdel prjektvéh vývje a managementu vyvinutý Bz Allen Hamiltn, Inc. speciálně pr prjekt US NAVY na vývj balistických střel v rce PERT měl zajistit vývj střel a následnu realizaci prjektu v c nejkratší dbě. Nejznámějším výstupem je síťvý diagram, který dává jasný přehled jedntlivých aktivitách. V zásadě PERT analyzuje a stanví jedntlivé krky ptřebné k realizaci a následně definuje ptřebný čas na jejich realizaci. Důležitu rli hraje struktura závislsti jedntlivých krků. Prjekt je pak schpen pčítat i s nejistými aktivitami a kalkulvat je tak, aby c nejméně hrzily realizaci. PERT je základem sfistikvanéh plánvání, dává přehled suběhu jedntlivých akcí, jejich závislstech a důležitých termínech. Výhdu je také přesnější přehled využití ptřebných zdrjů. PERT a síťvý diagram je slžitější plánvací strukturu než Gantt a hdí se především pr slžitější úkly. Nicméně pr realizaci prjektů v řádech milinů se jedná standardní nástrj. Tvrba síťvých diagramů by byla dnes již nemyslitelná bez pčítačů a sftwarvé zpracvaní z něj na druhu stranu dělá uživatelsky přívětivý a p čertech efektivní nástrj plánvání i pr méně zkušené managery. V nevládní sféře v ČR jsme jej pprvé pužili pr start prvníh Fairtrade velkbchdu v nvých členských státech EU. Díky tét technice jsme byli schpni během pěti měsíců z nuly začít s prdejem, cž znamenal dhdu s ddavateli, dběrateli, zajištění všech záknných pvlení, certifikace Bi a Fairtrade, vývj dvu prduktů, vytvření prpagačních materiálů a mnh dalších věcí a t s jen velmi mezenými kapacitami. Jak na t Prgram PERT Chart Expert je ke stažení z internetu - Jedná se dem verzi, která je na 30 dní a s mezením na padesát úklů. Výhdu je, že pkud jste si prgram jednu stáhli, můžete jej kdykli p 13

14 vypršení dem-lhůty přeinstalvat. Předtím je však třeba dinstalvat staru verzi. Více na stránkách Tam také uvidíte, jaký je cenvý rzdíl mezi stejně kvalitním svbdným a kmerčním sftwarem... Manuál v AJ je sučástí prgramu a je pměrně přehledný. Pr ilustraci jsem vytvřil dva síťvé diagramy Skupina PERT.pce a Skupina PERT-D.pce. Oba diagramy rzvíjí prgram skupiny, který jsme si ukazvali na Ganttu. Tentkrát však jen t rganizačně nejnárčnější, den exkurze. Na prvním diagramu vidíte pměrně jednduchu strukturu. Je jasné c kd dělá. Jiná situace všem nastane, pkud mají být jedntlivé skupiny dpraveny na místa, která jsu d sebe více vzdálena a my máme k dispzici puze jedn aut. Pr větší přehlednst jsem rzdělil diagram d dvu pdskupin Skupiny a Dprava (mhli bychm ale dělit dále, třeba pdle jedntlivých průvdců či skupin, abychm měli přesnější přehled). Teď vidíme přesně, c má dělat řidič a na jak dluh budeme aut ptřebvat. Ukázal se také, že není časvě mžné zvládnut splečný běd a tak jedna skupina musí jíst v závdní kantýně. 14

15 Interaktivita prgramu nám umžňuje vidět, c se přesně stane, psuneme-li nějaký termín. Rzdělíme-li si diagram d pdskupin pdle zdrjů, můžeme kntrlvat i jejich využití. Jedná se sice nárčnější techniku, která vyžaduje trchu studia, ale výsledek překnává čekávání a t především při řešení slžitějších a časvě nárčnějších prjektů. 15

16 5 WBS LOGICKÁ STRUKTURA PROJEKTU Lgická struktura je základním stavebním kamenem přípravy prjektu, pmcí níž definujeme a strukturujeme celý buducí prjekt. První a druhá úrveň definují celkvé a dílčí plánvané cíle. V dalších úrvních jsu pak ppsány výstupy ptřebné pr splnění cílů. Jde tedy hierarchický rzklad výstupů prjektu, nikli rganizační strukturu neb rzpis aktivit. I zde musíme myslet na pravidl 100 %, jak statně při celé přípravě a implementaci prjektu. Wrk Breakdwn Structure (WBS) prezentuje výstupy prjektu a nikli aktivity, prtže zatímc cíle a pžadvané výstupy jsme schpni definvat v začátku prjektu pměrně snadn, s aktivitami veducími k těmt cílům a výstupům je t mnhdy slžitější. Čast jsu předmětem externích zakázek a my je ani nemusíme řešit. Správně pstavená tabulka WBS pak velmi usnadňuje přičlenění aktivit k jedntlivým výstupům a t tak, aby každá aktivita byla sučástí jen a puze jedné plžky WBS. Dpručený prgram WBS Chart Pr je pměrně jednduchým nástrjem, který umžňuje tvrbu rganizačních diagramů s tím, že d nich dkáže začlenit zdrje, náklady, termíny. Ke stažení: Samzřejmě tent prgram můžete využít i pr jiné účely, např. pr vytváření sfistikvanějších diagramů rganizačních struktur a pd. WBS Chart Pr a PERT Chart Pr splu úzce splupracují. Pr vytváření přehledu financích a zdrjích v rámci PERT je třeba využít prgram WBS. 16

17 6 NA ZÁVĚR Prjektvé řízení je nezbytnu slžku prfesinálníh vedení prjektů. Je třeba zvažvat, d jaké hlubky půjdeme (abychm plánváním nestrávili více času než realizací ). Vždy je třeba pstupvat kherentně k danému či zvlenému systému. Imprvizace je umění řešit krize či nedstatky nikli zastírání špatnéh vedení uvidíme Dbré plánvání šetří náš čas, lidské zdrje i finanční prstředky. Mudrý přijímá věci tak, jak přicházejí. Prjekt dle ISO Dle nrmy ISO je prjekt jedinečný prces sestávající z řady krdinvaných a řízených činnstí s daty zahájení a uknčení, prváděný pr dsažení předem stanvenéh cíle, který vyhvuje specifikvaným pžadavkům, včetně mezení daných časem, náklady a zdrji. Prjekt je sekvence činnstí mající jeden začátek a jeden knec, přidělené zdrje a směřující k vytvření určitých prduktů. S vytvřením prduktů je vždy spjen rizik. Ať jsu vaše rizika c nejmenší! Tmáš Tžička Vypracván s pdpru: Wikipedia; Stránky svbdném sftware Staníček, Hajkr Řízení prjektů - 17

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více