Dalších pomůcek najdete na webových stránkách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dalších 2 000 pomůcek najdete na webových stránkách www.conatex.cz"

Transkript

1 1 Dalších pomůcek najdete na Sada Hmat, zrak, sluch Pokusy: Sada hmat: citlivost kůže hmat vnímání tepla rozdíly ve vnímání hmatu Sada zrak: rozšiřování světla jak vznikají světelné paprsky světlo a tma světlo a stín světlo je možné nasměrovat jak vznikají zrcadlové obrazy světlo mění svůj směr kumulace a rozptyl světla jak vznikají obrazce jak vidí oko k čemu člověk potřebuje brýle? nejsou brýle jako brýle rozdíly v typech brýlí princip kamery zvětšování obrazců typy dalekohledů princip mikroskopu světlo je růzmanité Sada sluch: vznik tónů a zvukových vln existence zvukových vln zvukové vlny se rozšiřují zvukové vlny vytvářejí tlak zvukové vlny se iniciují přenos zvuku Kč 647,52 Sada SEG Elektřina Pokusná sada obsahuje přístroje a pomůcky pro 65 pokusů vedoucích k objasnění zákonitostí a jevů elektřiny, magnetismu a elektrochemie. Ve 2 pevných umělohmotných vaničkách (312 mm x 427mm x 150 mm) vyložených pěnovým materiálem a s transparentním víkem je umístěno více než 90 součástek, jako propojka, vypínač, objímky a žárovky, vodiče, kabel, bimetal, elektromotor, U-jádro, cívky, závit ve zkratu, zasouvací rezistory, potenciometr, kondenzátor, termistory NTC a PTC, svítivé diody, tyčový magnet, magnetka, kompas, železné piliny, vzorky různých materiálů, tyč na tření a hadřík, otočné ložisko, elektroskop, kovový pohárek, kyvadlo z dřeně černého bezu, doutnavka, železná, uh- líková, měděná a zinková elektroda, citronová šťáva, síran měďnatý a lakmusový papír. Ilustrovaný návod popisuje následující pokusy: Základy elektřiny Elektrický obvod Vodiče/nevodiče Vedení elektrického proudu v kapalinách Elektrické napětí Velikost elektrického proudu Elektrický odpor Ohmův zákon Sériové zapojení žárovek Sériové zapojení rezistorů Paralelní zapojení žárovek Paralelní zapojení rezistorů Předřadný odpor Dělič napětí Měrný elektrický odpor Elektrický odpor a teplota Teplotně regulovatelné odpory Můstkové zapojení Měření odporu Elektrický výkon. Tepelná energie Přeměny tepelné energie Světelný účinek Vodič a odporový drát Pojistka Bimetalový spínač Topný drát Ampérmetr. Elektromagnetismus Magnetické pole vodiče Magnetické pole cívky Elektromagnet Relé Samočinný přerušovač Lorentzova síla Princip elektromotoru Elektromotor. Elektromagnetická indukce Indukce Indukce při stejnosměrném napětí Vlastní indukce Princip generátoru Alternátor Lenzovo pravidlo Motor na střídavý proud Transformátor Induktance cívky Kapacitance kondenzátoru Magnetismus Magnetické účinky Magnetické pole Silové působení mezi magnety Magnetická indukce Magnetismus Země / kompas. Elektrostatika Statická elektřina Silové působení mezi nabitými tělesy Model elektroskopu Elektroskop Polarizace/indukce Indukce na elektroskopu Nábojová paměť Faradayův pohár Kondenzátor Elektrochemie Elektrolýza Galvanizace Galvanický článek Napěťová řada kovů Akumulátor. Nezbytné příslušenství: Propojovací deska SEG kat.č Doporučené příslušenství: Síťový zdroj napětí kat.č Transformátor malých napětí kat.č Kč 1 377,00

2 Dalších pomůcek najdete na Ilustrovaný návod popisuje následující experimenty: Hydrostatický tlak Sací a tlaková pumpa Kapilární jevy Adhezní síla Povrchové napětí kapalin Vztlak v kapalinách Model hustoměru Plavání těles Použití mechaniky kapalin na plynná tělesa Vzduch jako těleso Stlačování a rozpínání Účinky atmosférického tlaku Podtlak a přetlak Získání prostor se sníženým tlakem vzduchu Princip pístového manometru Model střičky Princip potápěčského zvonu Silové účinky plynu 1 Silové účinky plynu 2 Silové účinky plynu 3 Princip tepelných motorů Kč 689,04 2 Sada SEG Mechanika 1 Mechanika tuhého tělesa Pokusná sada obsahuje přístroje a pomůcky, které jsou vhodné ke zkoumání základních zákonitostí u pevných, kapalných a plynných těles. Ve dvou pevných umělohmotných vaničkách (312 mm x 427mm x 75 mm) vyložených pěnovým materiálem a s transparentním víkem je umístěno více jak 50 součástí jako stativové lišty s jezdci a stativový materiál, siloměr, závaží, pružina, kladky, páka, misky vah, vozík, vanička, odsávačka, stříkačky, hadice, lopatkové kolo, destička na vzduchovém polštáři, nálevka a filtrační trubice. Mechanika tuhého tělesa: Objemy těles Hustota těles Účinky síly - prodloužení Pružinový siloměr Hookův zákon Účinky síly ohyb Ilustrovaný návod popisuje následující experimenty: Ohyb listové pružiny Směrová závislost silového působení Skládání sil Těžiště, těžnice Rovnovážný stav Stabilita Setrvačnost tělesa Tření Oboustranná páka Jednostranná páka Dvouramenné váhy Běhounové váhy Pevná kladka Volná kladka Pevná a volná kladka = kladkostroj Účinnost Nakloněná rovina Mechanika kapalného tělesa: Povrchové jevy v kapalinách Spojené nádoby Sací čerpadlo Nárůst tlaku v kapalinách Karteziánek Princip U-manometru Kufřík Nanotechnologie Podle odborníku budou nanotechnologie základem technologie 21 století. Podle definice je nanotechnologií studium nanoobjektů (od 1 do 100 nm). Kompletní kufřík pro 10 názorných nanotechnologických pokusů. Složení: rukavice bezpečnostní brýle multimetr vodiče 9 lahviček roztoků štěteček houba podložní mikroskopická skla další příslušenství Pokusy: nehořlavý papír roztok proti maštění a jeho aplikace vodu odpuzující roztok a jeho aplikace sluneční článek Dodává se s 48 stránkovým návodem s krátkým popisem zrodu nanotechnologií a úplnými popisy pokusů Kč 493,52

3 3 Kompletní magnetická optická sada Sada se skládá z laserového zdroje, optických součástek a držáků magnetických modelů. Umožňuje provádět základní pokusy z oblasti optiky: zobrazovat čočku, odraz, lom. Obsahuje modely: dalekohled fotoaparát mikroskop oko a jeho korekce Složení: 2 rozptylky 4 spojky rovinné zrcadlo vypuklé zrcadlo duté zrcadlo planparalelní destička hranol 2 půlkruhové čočky Dodává se s návodem k použití. Doporučené příslušenství: Kovový panel kat.č Kč 594,00 Sada SEG Optika 1 Pokusná sada obsahuje přístroje a pomůcky pro provedení 20 základních pokusů geometrické optiky. V pevné umělohmotné vaničce (312 mm x 427 mm x 150 mm) vyložené pěnovým materiálem a s transparentním víkem je umístěno více jak 30 součástí, jako optická lavice 50 cm, jezdci, zdroj světla, clona s otvorem, štěrbinou a šipkou, 3 spojné a 1 rozptylná čočka, stínítka, deska, zrcadlo, optický hranol, kyveta a barevné filtry. Ilustrovaný návod popisuje následující pokusy: Šíření světla Vrhání stínu Dírková komora Odraz na rovinném zrcadle Odraz na vypuklém zrcadle Lom světla Lom světla ve vodě Spojná čočka Rozptylná čočka Ohnisková vzdálenost spojné čočky Model oka Krát-kozraké oko korekce Dalekozraké oko korekce Lupa Astronomický dalekohled Daleko-hled Diaprojektor Mikroskop Rozklad barev Disperze Absorpce spektrálních barev Kč 617,65

4 4 Žákovský kufřík GEO Pokusy: barvy odraz lom čočky Složení: zdroj světla s adaptéru pro vodiče v bezpečnostním provedení odnímatelná čočka (nastavení konvergence světelného paprsku 2 boční zrcátka pro studium barev žárovka12 V/30 W se spirálovým vláknem odvětrané pouzdro na různé příslušenství (štěrbiny, filtry ) sada štěrbin (1, 3, 4 a jedna široká) 3 zrcátka (ploché a 2 parabolická) dvouvypuklá čočka f = +37,5 mm dvouvypuklá čočka f = +75 mm dvojdutá čočka f = 75 mm půlkruhová čočka o Ø 76 mm kvádr s rovnoběžnými stěnami 50 mm 76 mm pravoúhlý hranol (30, 60, 90, přepona 90 mm) hranol s totálním odrazem (přepona 90 mm) rovnostranný hranol (65 mm 65 mm 65 mm) sada 8 filtrů (agenta, zelený, oranžový, fialový, modrý, červený, azurová, žlutá) sada 8 barevných kartiček rozměry: 200 mm 200 mm 175 mm Dodává se v kufříku s náhradní žárovkou a návodem k použití. Doporučené příslušenství: Stabilizovaný zdroj 0 30V/5A DC kat.č str Kč 168,26 AQUANAL-plus analýza vody Opravdu ucelená kufříková laboratoř pro rychlou analýzu vody (např. pitné, povrchové, akvarijní). Všechny použité chemikálie jsou ekologicky neutrální, tzn. že testy nijak neohrožují kvalitu vody (třída ohrožení pro vodu 0). Proto mohou být zlikvidovány v domácí odpadní síti. Postačuje vždy na 50 až 60 testů. Testy: Amoniak 0,05 10 mg/l Dusičnany mg/l Dusitany 0,02 1,0 mg/l Fosforečnany 0,5 6,0 mg/l Hodnoty ph 5,0 9,0 Celková tvrdost 1 kapka = 1 dh tvrdosti Citlivost testů je nastavena tak, aby mohly prokázat přísné hodnoty nařízení o pitné vodě Kč 152,43

5 5 Sada Vodíkový palivový článek V rámci více než 20 nejčastějších experimentů pro žáky základních škol jsou přehledným způsobem vysvětleny přírodovědné procesy z oblasti fyziky a chemie na příkladu této fascinující technologie budoucnosti. Složení: PEM-palivový článek (0,5 W) PEM- elektrolyzér (zásobování baterie destilovanou vodou) s graduovanou nádrží na plyn (1 W) solární modul (0,5 W) měřící skříňka pro uživatele (měřič Voltů, Ampermetr, lampa a elektromotor, 7 elektrických vodičů s funkcí přepínání) stopky kabel hadice svorka na hadice úložné krabice s krytem. Dodává se s návodem k použití Kč 522,91

6 6 Van de Graaffův generátor Při pokusech z elektrostatiky slouží k získávání elektrického napětí o vysoké hodnotě. Klikou se uvádí do pohybu řemen a tření indukuje náboj na kouli. zdířky o Ø 4 mm v bezpečnostním provedení napětí 100 kv délka jisker 50 mm Ø konduktorové koule 120 mm hmotnost 2,3 kg Kč 375,91 Elektroskop velký model Demonstrace elektrických nábojů a napětí. Když elektroskop nabijeme, pohne se ručička v kruhu, tím je možné ukázat velikost náboje. Ø kruhu: 150 mm 4mm bezpečnostní zdířka k uzemnění skříně Ø kondenzátorových destiček: 56 mm Složení: elektroskop 2 kondenzátorové destičky izolovaná tyčka Kč 301,22 Kutilský elektromotor Kutilský elektromotor je věrný funkční model elektromotoru. Jednotlivé díly jsou dodávány v lepenkové krabičce (12,5 cm x 7,5 cm x 1,5 cm), na jejímž víčku se motor staví, s návodem. Studenti poznávají při své vlastní práci lehce a zábavně základní principy elektromotoru. Nezbytné příslušenství: Plochá baterie 4,5 V kat.č str Kč 8,30

7 Tvar kvádru 10 mm x 20 mm Kč 28,96 7 Model magnetického pole Umožňuje předvést magnetické siločáry. Pomůcka je vyrobena z průhledného plastu, a pokud je umístěna na zpětný projektor, je demonstrace dobře viditelná pro celou třídu. Složení: 4 desky s dutinkami tyčový magnet Ticonal 4 kruhová stínítka pro demonstraci magnetického pole Země pomocí zpětné projekce desky o rozměrech 153 mm 77 mm 6 mm každá s 98 dutinkami o Ø 8 mm s malými kovovými tyčinkami o délce 8 mm magnet Ticonal o délce 50 mm a Ø 4 mm. Desky lze též rozmístit ve vzájemně kolmých rovinách a tak jev demonstrovat ve 3 rozměrech. Doporučené příslušenství: Několik magnetů str.42 Standardní zpětný projektor 250 W Kč 116,09 Tvar válce Ø 6 mm délka 60 mm severní pól označen Sada 2 ks Kč 21,52 Tyčový magnet AlNiCo 100 mm 10 mm 15 mm podélný 10 x 15 mm, o délce 100 mm. Magnetické póly magnetu jsou vyznačeny Kč 24,13 Kufřík Magnety Složení: 10 podkovovitých magnetů 42 mm x 38 mm x 7 mm, vzdálenost pólů 22 mm 10 pravoúhlých tyčových magnetů 50 mm x 15 mm x 6 mm 1 podkovovitý magnet 80 mm x 60 mm x 17 mm Al- NiCo, vzdálenost pólů 46 mm 1 podkovovitý magnet 100 mm x 62 mm x 18 mm AlNiCo, vzdálenost pólů 50 mm 1 pravoúhlý tyčový magnet 100 mm x 15 mm x 10 mm AlNiCo 1 pravoúhlý tyčový magnet 150 mm x 20 mm x 6 mm AlNiCo 5 kompasů (d=40 mm, h=10 mm) 100 g železných práškových pilin všechny magnety jsou zelené/červené. hmotnost 1,7 kg Dodáváno v plastovém kufříku 280 mm x 220 mm x 100 mm Kč 208,57

8 Siloměry Levné siloměry. Se dvěma stupnicemi v N a g, nastavení nuly, kovový háček a oko na zavěšení, s ochranou proti přetížení (zarážka). délka v klidu cca 26 cm, posunutí cca. 50 mm 8 Siloměr 2,5 N - modrý Kč 5,17 Siloměr 5 N - zelený Kč 5,17 Siloměr 10 N - hnědý Kč 5,17 Siloměr 50 N - žlutý Kč 5,17 Pár ladiček + palička Na dřevěných rezonančních skříňkách. Složení: 2 ladičky s frekvencí 440 Hz (a ) a délce 170 mm 2 rezonanční skříňky o rozměrech 175 mm 100 mm 55 mm 2 jezdci pro změnu frekvence palička Kč 119,57 Laser LG5/635 Elektronik Nová verze LG5/635. Zvyšuje pohodlí výuky geometrické optiky. Má všechny výhody LG5/635 a navíc nepotřebuje stínítko na odstiňování paprsků. Všechny předvolené režimy se přepínají tlačítkem: všechny paprsky (1,2,3,4,5), 3 paprsky (1,3,5), 3 paprsky (2,3,4), 1 paprsek (3). Spolu s kompletní magnetickou optickou sadou kat.č nebo kompletní magnetickou optickou sadou plus kat. č umožňuje pohodlněji totéž co LG5/635. shodné s kat.č Dodává se s napájením a návodem k použití Kč 336,00

9 9 Mlžná komora Demonstrace drah radioaktivních částic. Skladná pomůcka s jednoduchým použitím. Vyžaduje jen slabý zdroj záření.pomůcka sestává z komory ve které je vzduch nasyceny lihovými výpary. Komora je na stojanu ochlazovaném pomocí Peltierova jevu. Teplotní gradient vytvoří u dna komory oblast přesycenou lihovými výpary což vede k vzniku mlhy.v případě průchodu nabité částice touto zónou dochází k ionizaci se vznikem elektronů a iontů. Kolem iontů se kondenzují kapky mlhy a zviditelní tak dráhu částice.osvětlení integrované do dna komory umožňuje dobré pozorování jevu. napájení 12V-16V/6A-8A nezbytný průtok vody 2 l/min nezbytná teplota vody <16 C teplota na úrovni Peltierova modulu od -29C do -32C mlha z izopropylového lihu napájení zdířkami o Ø 4 mm v bezpečnostním provedení lampa s DEL diodou o vysoké svítivosti s napájením přes stojan komora je upevněna na tyčce o 12 mm celkové rozměry: 250 mm x 250 mm rozměry komory Ø 110 mm, výška 100 mm Dodává se spolu s 5 mm injekční stříkačkou Dodává se s návodem k použití. Nezbytné příslušenství: Napájecí zdroj 16V/10A Stojan na tyčky o Ø 13 mm kat.č str. 140 Izopropylalkohol 80% Zdroj záření Hadice z přírodního kaučuku Ø 8mm/12mm kat.č Kč 1 340,61

10 10 Sada pro pokusy s vakuem Sada pro pokusy s vakuem je souhrnem všech nezbytných součástí pro provádění vakuových experimentů. Složení: lopatková vakuová vývěva kat.č vakuová deska, s 4 mm zdířkami kat.č , o Ø 250 mm, se 2 kohoutky a gumové těsnění. vakuový zvon kat.č , vnitřní mm 2 m vakuová hadice k propojení s vakuovou vývěvou vakuová deska detailní popis jednotlivých částí na následující straně Kč 756,52 Tellurium Model Země má 0 15 cm. Model Slunce se nachází na stabilním kovovém podstavci. Horní část Slunce je odnímatelná, díky čemuž se dá snadno vyměnit žárovka. Nosné rameno pro systém Země Měsíc je oproti ručně poháněnému telluriu (kat.č ) zkráceno a má následující výhody: výrazně zřetelněji pozorovatelné stínové jevy (i bez zatemnění místnosti), zařízení je dodáváno v kompletně sestaveném stavu (kromě nasazení Země a Měsíce). Jednoduchá obsluha: tellurium je po nasazení Země, ramene s Měsícem, kola se znameními zvěrokruhu a připojením ke zdroji elektrického napětí připraveno k provozu. Systém Země Měsíc je namontován na nosném rameni, jehož nástavec je upraven jako držadlo. Pohyb Země kolem Slunce je prováděn tímto držadlem. K objasnění změny směru může být vytažena pólová tyčka u Země. Postavení Měsíce se dá ručně změnit, tak aby zaujal pozici odpovídající demonstračnímu účelu. Pomocí telluria se dají dobře a srozumitelně vysvětlit základní otázky základoškolské výuky. Například: Proč se střídá den a noc? Kde je na naší Zemi léto a kde zima? Které souhvězdí přezáří Slunce? Zatmění Slunce a Měsíce. Co je vlastně jeden měsíc? V jakém postavení vidíme Měsíc za Země celý, zčásti nebo vůbec ne? 0 Slunce 20 cm, 0 Země 12 cm, 0 Měsíc 3,5 cm vzdálenost Slunce Země 50 cm napětí: 230 V zdroj světla: E 14, 40 W matná, 0 podstavce 26 cm, výška 33 cm, hmotnost 4 kg Kč 664,22

11 11 Vytváření modelu pomocí černé skříňky základy vědecké metodiky Poznala jsem, že fyzikové nikdy nemohou vědět, jak atom skutečně vypadá, avšak pouze různými pokusy si o něm mohou udělat ucelenější představu. (citát jedné studentky) Při výuce fyziky se klade do popředí následující dovednost: aby se studenti naučili pomocí vědeckých postupů analyzovat problém, sumarizovat ho, experimentovat a hodnotit. Tato souhra experimentování a vytváření fyzikálních procesů fyzikálních modelů je podstatná při získávání dalších znalostí o fungování jevů a je zvlášť kladena do popředí v požadavcích na kompetence v rámci KMK standardů. Zobrazená černá skříňka umožňuje studentům a žákům vytvářet určitý model a při něm získávat přírodovědné dovednosti. V tomto procesu se postupně analyzuje neznámá vnitřní struktura skříňky pomocí nejrůznějších pomocných prostředků. Za účelem experimentačních metod je k dispozici měděný drát, skleněná kulička, ocelová koule a silný neodymový magnet. Po provedení jednotlivých pokusů se vytvoří hypotéza k této vnitřní struktuře, která je zkoumána v dalších experimentech. Otevření skříňky není možné, takže na konci experimentu se hovoří o společném poznatku, o něčem, co studenti a žáci ještě neviděli vlastníma očima, tedy podobná situace jako při diskuzi o atomech. Složení: 1 uzavřená dřevěná skříňka 1 měděný drát 1 sklěněná kulička 1 ocelová koule 1 neodymový magnet návod Rozměry: 25 cm x 21 cm x 5,5 cm Kč 58,04

12 12 Monokulární mikroskop M monokulární tubus nakloněný o 45 tubus lze otáčet o 360 širokoúhlý okulár WF 10 /18 mm zaostřování oddělenými mikro a makro šrouby achromatické objektivy 4, 10, 60 hlavice se 3 objektivy preparátový stolek 120 mm 130 mm kondenzor N.A. 0,65 irisová clona 2 držáky preparátu osvětlení 20 W se sběrnou čočkou napájení ze sítě 240 V (CE) Dodává se s ochranným obalem Kč 191,43 Monokulární mikroskop B monokulární tubus nakloněný o 45 tubus lze otáčet o 360 širokoúhlý okulár WF 10 /18 mm zaostřování souosými mikro a makro šrouby achromatické objektivy 4, 10, 40 hlavice se 3 objektivy preparátový stolek 120 mm 130 mm kondenzor N.A. 0,65 irisová clona 2 držáky preparátu osvětlení 20 W se sběrnou čočkou napájení ze sítě 240 V (CE) Dodává se s ochranným obalem Kč 189,78 Binokulární mikroskop BX-3 40/1000x binokulární tubus, sklon 30, otočný o 360 soustředné knoflíky jemného a hrubého zaostření (jemné zaostření se stupnicí) mikroskopovací stolek 125 x 115 křížový stolek Abbe-kondenzor 1.25 N.A. s irisovou clonou regulovatelné zabudované osvětlení X-LEDTM okulár WF10x/18 mm achromatické objektivy 4x, 10x, 40x, 100x 4polohový revolver Dodává se s ochranným obalem Kč 592,52

13 13 Binokulární mikroskop X binokulární tubus nakloněný o 45 tubus lze otáčet o 360 širokoúhlý okulár WF 10 /18 mm zaostřování oddělenými mikro a makro šrouby achromatické objektivy 4, 10, 40, 100 hlavice se 4 objektivy preparátový stolek 120 mm 130 mm kondenzor N.A. 1,25 irisová clona vodič preparátu osvětlení 5 W se sběrnou čočkou napájení ze sítě 240 V (CE) Dodává se s ochranným obalem Kč 535,39 Binokulární lupa P 20x zvětšení 20x vertikální binokulární tubus nastavitelný oční rozestup dioptrická korekce na jednom tubusu širokoúhlé okuláry WF10X/20 mm oční mušle objektiv 2X napájení 220 V 240 V (CE) stolek černý/bílý Dodává se s ochranným obalem Kč 122,13 Monokulární lupa MS 20x zvětšení 20x monokulární tubus, sklon 45, otočný o 360 širokoúhlý okulár WF10X/18 mm objektiv 2X knoflík hrubého zaostření stolek černý/bílý Dodává se s ochranným obalem Kč 89,13

14 14 Binokulární lupa ST 40x zvětšení 20x, 40x binokulární tubus, sklon 45 nastavitelný oční rozestup dioptrická korekce na jednom tubusu širokoúhlé okuláry WF10X/20 mm oční mušle přepínání objektivů C: 2X, 4X horní a spodní osvětlení 12 V/10 W napájení 220 V 240 V (CE) stolek černý/bílý a matové sklo Dodává se s ochranným obalem Kč 237,61 Binokulární lupa ST- LED 40x Technické údaje odpovídají až na napájení a osvětlení údajům binokulární lupy ST-20x. zvětšení 40x osvětlení 6 LED horní a spodní osvětlení životnost LED >10000 h odběr LED: 20 ma, 3,5 V, 70 mw napájení 220 V 240 V (CE) VDE konektor (CE), včetně nabíječky Dodává se s ochranným obalem Kč 267,30 Binokulární lupa ST360 LED 40x Technické údaje odpovídají až na napájení a osvětlení údajům binokulární lupy ST360-40x (kat.č ). zvětšení 40x osvětlení 6 LED horní a spodní osvětlení životnost LED >10000 h odběr LED: 20 ma, 3,5 V, 70 mw napájení 220 V 240 V (CE) VDE konektor (CE), včetně nabíječky Dodává se s ochranným obalem Kč 322,22

15 Pinzeta zúžená Nerezová ocel, délka 8 cm Kč 2,57 Jehla s hrotem Nerezová ocel, délka 14 cm Kč 1,26 15 Binokulární lupa STEREOTEC 5 Optimální ergonomie Vysoká kvalita Zvětšení 30 monokulární tubus s úhlem vhledu 45, otočný o 360 širokoúhlý okulár WF 10 /20 mm stavitelná mezioční vzdálenost dioptrická korekce na jednom z okulárů oční krytky zoom 3:1 horní a spodní halogení osvětlení napájení 220 V-240 V (CE) černo/bílý a matný disk Dodává se v polystyrénové krabici s ochranným obalem Kč 628,22 Pinzeta silná Nerezová ocel, délka 12 cm Kč 2,57 Nůžky tenké Nerezová ocel, délka 11 cm Kč 4,52 Nůžky silné Nerezová ocel, délka 14 cm Kč 4,17 Skalpel Nerezová ocel délka čepele 4 cm Kč 3,22 Pouzdro se 4 preparačními nástroji Z černé koženky Složení: tenké nůžky o délce 11 cm skalpel o délce čepele 4 cm pinzeta o délce 11 cm rovná preparační jehla Kč 13,00 Pouzdro se 6 preparačními nástroji Z černé koženky. Složení: 2 tenké pinzety o délce 10 cm tenké nůžky o délce 11 cm preparační nůžky o délce 14 cm tenké preparační nůžky o délce 11 cm skalpel s čepelí o délce 35 mm, sonda. Rozměry složeného pouzdra: 19 cm 10 cm Kč 20,22

16 16 Úsporný model 18 častí Kvalita za rozumnou cenu Výška 85 cm Dodává se s návodem k použití Kč 258,26 Lidský trup 24 částí Rozměry 87 cm 38 cm 25 cm Hmotnost 7 kg Oboupohlavní se zaměnitelnými mužskými a ženskými pohlavními orgány a samostatným embryem. 24-dílný lidský trup ve špičkovém provedení lze rozložit na tyto části Vyjímatelné časti: 3-díly hlavy 2-dílný žaludek 4-dílný střevní trakt ženský hrudní koš (2 díly) 2 plicní laloky 2-dílné srdce játra se žlučníkem přední polovina ledvin 3-dílné ženské pohlavní orgány se samostatným embryem 4-dílné mužské pohlavní orgány Kč 390,00 Oboupohlavní lidský trup Úsporný model Trup lze rozebrat na 26 částí. Z nerozbitného, omyvatelného a nedeformujícího se plastu (PVC). Přirozené otěruvzdorné barvy. Odolný podstavec. Vyjímatelné části: 2 plíce, lze rozebrat na 2 části žaludek, lze rozebrat na 2 části srdce, lze rozebrat na 2 části játra polovina ledviny tenké střevo a tlusté střevo, lze rozebrat na 3 části průdušnice hrtan a aorta pravá hemisféra pravé oko mužské pohlavní orgány, lze rozebrat na 4 části ženské pohlavní orgány, lze rozebrat na 2 části hrudní obratel krční obratel bederní obratel Kč 801,65

17 17 Lidská kostra Z plastu. Kvalitní odlitky. Detaily. Dolní čelist, horní i dolní končetiny jsou pohyblivé. Temeno hlavy lze odejmout. S kovovým stojanem na kolečkách pro zavěšení a s ochranným obalem z průhledného plastu. Výška 168 cm Kč 194,35 Lidská kostra vysoce kvalitní provedení Lidská kostra z nerozbitného plastu. Naturální odlitek prvotřídních mužských koster se zobrazením rýh, otvorů a anatomických detailů. Lebka je rozložitelná na lebeční klenbu, spodinu lebeční a dolní čelist. Postavení zubů odpovídá dospělému chrupu. Lebka, dolní a horní končetiny jsou odnímatelné. Dodávka obsahuje pojízdný stativ a protiprachový ochranný kryt. Výška 170 cm Kč 376,13 Krevní oběh - funkční model Názorný model lidského krevního oběhu usnadní porozumění výkladu. Ruční pumpa rozvádí červenou tekutinu do průhledných žil, tepen, kapilár a srdečních komor. Modré zbarvení části materiálu demonstruje změnu obsahu kyslíku v krvi v různých cévních úsecích. Upevněno na desce s nožičkami. Rozměry: 360 mm 160 mm 380 mm. Dodává se s příručkou pro pedagoga, červeným barvivem a injekční stříkačkou na plnění modelu Kč 740,00

18 18 Antikoncepční kufřík Výukový materiál k sexuální výchově na školách, v mimoškolních pracích s mladistvými a při vzdělávání dospělých. Antikoncepční kufřík byl vyvinut na základě praxe a dále zdokonalen. Výukový materiál může být kdykoli doobjednán. Antikoncepční kufřík obsahuje následující komponenty: kondomy (sada pro třídu) polystyrenový penis diafragma, gel, aplikátor cervikální klobouček nitroděložní tělísko ( spirála ) vzorové balení antikoncepčních pilulek tabulky pro metodu bazální teploty Nuvaring Součásti antikoncepčního kufříku se mohou lišit od uvedeného seznamu, jelikož jednotlivé materiály mohou být aktualizovány nebo nahrazeny jinými produkty Kč 402,91 Spirometr Přístroj na testování funkce plic a dýchání. Umožňuje provádět veškerá nezbytná měření. Dodává se s 50 náustky Kč 369,61 Model 1 Plicní dýchání žákovský model Složení: průhledný recipient o Ø 8 cm a výšce 8 cm kaučuková membrána pryžová zátka s otvorem 2 pryžové balónky Dodává se rozložený s návodem k použití Kč 50,13

19 19 Organická chemie - 54 atomů (žákovská souprava) Znázornění roztříštěné (tyčinkové, znázorněny i směry a úhly kovalentních vazeb) Určena ke studiu molekulární struktury a vychází z koncepce pružných vazeb. Každému prvku je přiřazen jeden základní stav, jednotlivé hybridní stavy sp3, sp2, sp... bez nepříznivého vlivu na konečnou podobu molekul. Jedna valence = jedna vazba. Koncepce vede studenty k zapamatování neměnného obrazu jednotlivých prvků, což usnadňuje pochopení látky. Lze využít ve stereochemii. Dodává se s návodem k použití Kč 65,48 Základní souprava - 50 atomů (žákovská souprava) Kompaktní (kalotové) znázornění poskytující studentům hlubší poznání zákonitostí chemické vazby (jednoduché vazby, vícečetné vazby, vzdálenosti...). Soubor je určen k sestavování jednoduchých molekul: H2O, O2, N2, CH4, CO2, CO, NO, NO2, Cl2, HCl, H2SO4 atd. Dodává se s návodem k použití Kč 61,04 Doplňková souprava Anorganická chemie - 36 atomů (demonstrační souprava) Celistvé (kompaktní, kalotové) znázornění. Doplňuje sadu Organická chemie. Lze sestavit molekuly kyselin, zásad a minerálních solí Kč 57,52 Souprava Organická chemie 1-50 atomů (žákovská souprava) Kč 70,43 Souprava Organická chemie atomů (žákovská souprava) Kč 181,30

20 20 Model Lyceum 70 atomů Typická souprava tyčinkových molekulových modelů, umožňující znázornění kosterní struktury, v měřítku 4 cm/10-8 cm. Každá sada obsahuje 70 atomů s přesnou konfigurací a odpovídá učebním osnovám chemie na základních a středních školách. Použití: atomy lze snadno identifikovat; vazebné spojky jednotné délky a provedení atomu vodíku usnadní znázornění jednotlivých modelů. Praktické při snaze o pochopení struktury molekuly. Základní model, umožňuje žákům a studentům sestavit a pochopit nejdůležitější z jednoduchých molekul. Dodává se s návodem k použití Kč 17,52 Model Lyceum 250 atomů Kompletnější než předchozí. Umožňuje sestavení molekul: metan; butan a další alkany; izomerie, sloučeniny uhlíku s násobnými vazbami a další aromatické uhlovodíky; molekuly obsahující dusík, fosfor a síru; optické izomery; sacharidy, polymery, iontové komplexy. Dodává se s návodem k použití Kč 43,83 Model Lyceum 517 atomů Ještě kompletnější model, kterého je možno užít ve skupinkách žáků či studentů právě díky množství atomů, jež obsahuje. Dodává se v dřevěném kufříku s přihrádkami, s podrobným návodem k použití Kč 98,57

21 Voltův článek Voltův článek je předchůdce baterie, byl poprvé sestaven roku 1794 Alessandrem Voltou. Je to jednoduchý zdroj elektrické energie, mezi jeho vývody je elektrické napětí. Článek se skládá ze dvou různých kovů, mezi kterými je vodivá kapalina. Volta sám použil zinek a měď Kč 127,83 Migrace iontů Malý, snadno ovladatelný přístroj. Sestává z destičky z plexiskla na gumovém těsnění (s protiskluzovou ochranou). Je vybaven 2 měděnými elektrodami a zdířkami o Ø 4 mm v bezpečnostním provedení. Umožňuje názornou demonstraci náboje iontů jejich migrací k anodě nebo katodě. Pohyb iontů probíhá v acetátu celulózy nebo v agarosovém gelu. Rozměry 100 cm 100 cm 40 cm Kč 77,83 Interaktivní Bohrův žákovský model atomu Žákovský model atomu pro výuku fyziky, chemie a biologie Model názorně demonstruje strukturu Bohrova atomu. Demonstrace atomů, isotopů, iontů, konfigurace vzácných plynů, struktur a vazebných poměrů prvků, iontových vazeb, relativní atomové hmotnosti, atomového čísla a zařazení do periodické soustavy prvků. Pomocí cvičných atomů mohou žáci tvořit vlastní molekuly a hrou pochopit procesy a struktury na úrovni atomů. Složení: žákovský model se 2 atomy, 30 protony, 30 neutrony a 30 elektrony Kč 48,00 21

22 Dalších pomůcek najdete na Plynový kahan (bez kartuše) Kompaktní plynový kahan je kompaktním systémem, se stavitelným přísunem vzduchu. Kartuši (kat.č ) odšroubujte teprve tehdy, pokud je kompletně vyprázdněna. Ideální pro pokusy ve výuce fyziky, chemie nebo obecně ve školách (praktická cvičení, pokusy i výroba laboratorního skla). klipový systém pro snadnou výměnu kartuše spotřeba plynu 55 g/hod hmotnost 380 g Slouží k ohřevu kapalin ve skleněných baňkách, začernění skleněných povrchů, k ohýbání různých materiálu, například skleněných trubiček. Kahan se dodává bez plynové kartuše Kč 125,74 Plynová kartuše k plynovému kahanu kus Kč 4,39 22 Plynový kahan Pro propan-butanové ventilové kartuše se samouzavíracím bezpečnostním ventilem. Ty mohou být jednoduše odebrány od hořáku i tehdy, nejsou-li zcela prázdné. Dodáváno s kartuší Kč 38,43 Kartuše k plynovému kahanu Propan-butanová kartuše, obsahuje 230 g plynu Kč 7,39

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka učebních pomůcek

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka učebních pomůcek Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka učebních pomůcek Název projektu: Fyzika nás baví Reg. číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01591 Zadavatel: Základní škola Havířov

Více

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í VZ: Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi - 3. část - Dílna průmyslových instalací a pohonů T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í ID Položka

Více

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř www.vwr.com V tomto čísle Vítejte u podzimního čísla H!TS. V tomto období roku velmi často platí use it or lose it pro rozpočty laboratoří - nabízíme Vám proto další číslo H!TS plné nových produktů, speciálních

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 FYZIKA 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Autoři: Odborní poradci:

Více

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI Magnet přitahuje tělesa z feromagnetických látek což jsou látky, na které magnet působí magnetickou silou.

Více

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com Novinky Inspekční kamerová technika ROCAM 3 Multimedia Inspekční kamera pro trubky ø 50 až 150 mm, event. ø 150

Více

Ostatní vyba Osta tní vyba ení

Ostatní vyba Osta tní vyba ení Bezpečnostní kahan Schuett Phoenix II... HELAGO-CZ...s námi se nespálíte 112 www.helago-cz.cz Mycí automaty G 7883 G 7883 Mielabor mycí a dezinfekční automaty Nové mycí a dezinfekční automaty generace

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technické podmínky Část č. 1 3D tiskárny POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění části

Více

Pro odborníky z rozváděčové techniky

Pro odborníky z rozváděčové techniky R Pro odborníky z rozváděčové techniky Data, fakta a informace Je vše jasné?! Při skutečné práci vám pomůže náš osvědčený souhrn údajů a faktů týkajících se problematiky rozváděčových skříní. Zde naleznete

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar ELEKTROTECHNIKA Obor: GEOTECHNIKA Kód oboru: 1 4 M/01 Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek Autoři: Jan Kubica, Jiří Wojnar Učební text pouze pro SPŠ Karviná obor geotechnika 1 Korekturu textu provedla Mgr.

Více

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE Již před naším letopočtem bylo známo, že třený jantar k sobě přitahoval drobná tělíska. Podobný jev pozorujeme při česání vlasů, tření svetru o vlasy, tření podrážek

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

Nově jsou měřidla Asimeto certifi kována podle ISO 17025.

Nově jsou měřidla Asimeto certifi kována podle ISO 17025. Měřidla nové značky ASIMETO byla vyvinuta se záměrem umožnit v globálním měřítku velmi přesné měření s podstatně nižšími náklady pro uživatele, zvyklé na střední cenovou hladinu. Tato nová měřidla splňují

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

VÝBĚR TOP SORTIMENTU 2015 CZ

VÝBĚR TOP SORTIMENTU 2015 CZ VÝBĚR TOP SORTIMENTU 2015 CZ Profesionální nářadí pro instalatérské a montážní práce S VÁŠNÍ PRO KVALITU www.rothenberger.cz VÍTEJTE V ROTHENBERGERU! JEDNOU ROTHENBERGER, NAVŽDY ROTHENBERGER Srdečně Vás

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

Kompletní katalog na vyžádání.

Kompletní katalog na vyžádání. Kompletní katalog na vyžádání. PASCO Jak vybrat? Výběr senzorů: Jaké úlohy chcete měřit? Inspirujte se v některé z našich sbírek! Výběr vyhodnocovacího prostředí: Jaké komunikační rozhraní, datalogerů

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY OD GC SKUPINY PRO ODBORNÉ MONTÁŽNÍ FIRMY Obsah 1. TOPENÍ 1.1 Plynové kondenzační kotle Brötje... 04 1.2 Regulační technika... 20 1.3 Systémy

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více